16/04/2024
Truyền Kiếm
06/04/2024
Hờ Truyện
04/06/2024
• An Nguyên Tiền Truyện •
31/05/2024
Trường Ương Truyện
07/04/2024
Mộc Tiên Truyện

Mộc Tiên Truyện

Đạm Đạm Trúc Quân
9.1
07/04/2024
Vân Bình Truyện

Vân Bình Truyện

Thất Nguyệt Ly Vân
10
12/04/2024
Tranh Tử Truyện

Tranh Tử Truyện

Ốc Sên Bé Bỏng
9
11/04/2024
Vạn Cổ Truyện
11/04/2024
Mẫu Đơn Truyện
09/04/2024
Truyền Thuyết Angle
09/04/2024
Âu Lạc Truyện

Âu Lạc Truyện

Lão Nhân kể Truyện
9
09/04/2024
Anh Đào Truyện

Anh Đào Truyện

Xạ Hương Oán Đậu
9.5
09/04/2024
Du Lan Truyện

Du Lan Truyện

Yên Đan (Amber)
7.6
08/04/2024
Thất Sơn Truyện
09/04/2024
Đề Hồ Truyện
11/04/2024
Lạc Thần Truyện
12/04/2024
Thiên Kỳ Truyện
09/04/2024
Thần Phi Truyện
09/04/2024
Vân Tịch Truyện
09/04/2024
Tĩnh Nữ Truyền
09/10/2021
Trừ Yêu Truyện

Trừ Yêu Truyện

Thị Chúc Chúc A
8.5
08/04/2024
Minh Cung Truyện

Minh Cung Truyện

Trác Phương Nghiên
6.3
08/04/2024
Ngộ Không Truyện
08/04/2024
Gen Di Truyền
08/04/2024
Truyện Của Mak
06/04/2024
Aq Chính Truyện
06/04/2024
Duyên Truyền Kiếp
06/04/2024
Truyền Thuyết An Tư
06/04/2024
Hồ Ly Truyện
06/04/2024
Đại Thánh Truyện

Đại Thánh Truyện

Thuyết Mộng Giả
9.3
05/04/2024
Mạnh Bà Truyền
05/04/2024
Yêu Truyền Kiếp

Yêu Truyền Kiếp

Hoàng Ly & Đỗ Hồng Linh
4.8
05/04/2024
Săn Lung Truyền
10/04/2024
Thuỷ Hử Truyện
16/04/2024
Truyền Thuyết Hồ Ly
16/04/2024
Truyền Thuyết Bạch Long
05/04/2024
Phi Hồ Ngoại Truyện
28/05/2024
Truyền Nhân Thần Y
15/04/2024
Pháp Sư Truyền Thừa
09/06/2024
Tổ Truyền Thủ Nghệ
15/04/2024
Bách Quỷ Bi Truyện
13/04/2024
Thần Ma Truyền Kỳ

Thần Ma Truyền Kỳ

Mèo A Mao Huỳnh Mai
2.5
07/04/2024
Truyền Nhân Thiên Y
06/04/2024
Tiên Võ Truyền Kỳ
12/04/2024
Bàn Long Ngoại Truyện
10/11/2022
Truyện Ngắn Của Liliess
13/04/2024
Hồ Ly Truyền Kỳ
11/04/2024
Phượng Hoàng Cung Truyện.
12/04/2024
Đông Xưởng Truyền Kì
11/04/2024
Lang Hậu Truyền Kì

Lang Hậu Truyền Kì

Nhất Bán Công Tử
10
11/04/2024
Ái Ngục (Tiền Truyện)
09/04/2024
Đích Nữ Truyện Ký
08/04/2024
Tiên Võ Truyền Kỳ
09/04/2024
Lạc Long Truyền Thừa
09/04/2024
Tập Truyện: Ngọt Ngào

Tập Truyện: Ngọt Ngào

Sơn Hải Thực Mộng
7.6
09/06/2024
Truyền Kỳ Phu Nhân
09/04/2024
Xích Quỷ Truyền Thừa
09/04/2024
Liêu Trai Dị Truyện

Liêu Trai Dị Truyện

Phong Hoa Tuyết Nguyệt (Lê Ngọc Mai)
7.2
10/04/2024
Tiểu Lâu Truyền Thuyết
09/04/2024
Truyện Ma: Trà Máu
09/04/2024
Biểu Tượng Thất Truyền
08/04/2024
Đỉnh Thiên Truyền Thuyết