Chuyện Này Quá Sức Rồi

Chuyện Này Quá Sức Rồi

Cập nhật: 09/04/2024
Trạng thái: Hoàn Thành
Lượt xem: 1,202
Đánh giá:                        

Tóm tắt truyện

Truyện Chuyện Này Quá Sức Rồi của tác giả Mộc Qua Hoàng kể về một người là học sinh cực kì ưu tú, trò cưng của tất cả các thầy cô, một người lại là kẻ phá phách, học hành không ra gì nhưng gây chuyện lại là tay thiện nghệ, giáo viên nhắc tới đều đau đầu

Hai người trái ngược hoàn toàn, thế mà lại dây dưa cùng nhau, trải qua một sự kiện thần kì khó lường

Học bá công, sát thủ all-kill các bảng xếp hạng, nhiều lần đứng nhất x Học tra thụ, cúp học đánh nhau, không có ý định học hành

Hứa Thịnh lớp 11-7, là “anh đại” học tệ nhất trong lịch sử trường cấp 3 Lục trung Lâm Giang, mỗi môn chia đều khoảng 30 điểm, thông báo xử phạt cầm đến mức đau tay

Một lần ngoài ý muốn, cậu và hạng nhất cả khối, mệnh danh là thánh thi cử* hoán đổi thân xác

(thần thi cử, có thể hiểu là thi luôn đứng nhất)Cậu vào Bắc Đại, tôi vào Thanh Điểu Bắc Đại

(Bắc đại: Đại học Bắc Kinh; Thanh Điểu Bắc Đại: một trường đại học về CNTT, nhưng hình như chất lượng không được tốt)*这题超纲了: là ngôn ngữ mạng, ý chỉ việc vượt quá khả năng của bản thân, bắt nguồn từ việc trước khi thi đại học, giáo viên thường nói “Câu này khó lắm, mấy em không cần nắm rõ đâu!”, sau đó thì được dùng nhiều trên mạng

Nếu là fan của Mộc Qua Hoàng, bạn có thể đọc thêm Vừa Tỉnh Dậy Tôi Đã Trở Thành Một Đứa Lẳng Lơ Đê Tiện, Câu Hỏi Này Nằm Ngoài Đề Cương hayVừa Tỉnh Dậy Liền Nghe Nói Tôi Kết Hôn Rồi!!!

Danh sách chương Audio Lượt xem Cập nhật
Chương 1 - Chương 1 Đang thực hiện audio 10 09/04/2024
Chương 2 - Chương 2 Đang thực hiện audio 11 09/04/2024
Chương 3 - Chương 3 Đang thực hiện audio 11 09/04/2024
Chương 4 - Chương 4 Đang thực hiện audio 6 09/04/2024
Chương 5 - Chương 5 Đang thực hiện audio 11 09/04/2024
Chương 6 - Chương 6 Đang thực hiện audio 9 09/04/2024
Chương 7 - Chương 7 Đang thực hiện audio 10 09/04/2024
Chương 8 - Chương 8 Đang thực hiện audio 6 09/04/2024
Chương 9 - Chương 9 Đang thực hiện audio 8 09/04/2024
Chương 10 - Chương 10 Đang thực hiện audio 8 09/04/2024
Chương 11 - Chương 11 Đang thực hiện audio 9 09/04/2024
Chương 12 - Chương 12 Đang thực hiện audio 8 09/04/2024
Chương 13 - Chương 13 Đang thực hiện audio 9 09/04/2024
Chương 14 - Chương 14 Đang thực hiện audio 10 09/04/2024
Chương 15 - Chương 15 Đang thực hiện audio 9 09/04/2024
Chương 16 - Chương 16 Đang thực hiện audio 4 09/04/2024
Chương 17 - Chương 17 Đang thực hiện audio 8 09/04/2024
Chương 18 - Chương 18 Đang thực hiện audio 6 09/04/2024
Chương 19 - Chương 19 Đang thực hiện audio 5 09/04/2024
Chương 20 - Chương 20 Đang thực hiện audio 1 09/04/2024
Chương 21 - Chương 21 Đang thực hiện audio 4 09/04/2024
Chương 22 - Chương 22 Đang thực hiện audio 2 09/04/2024
Chương 23 - Chương 23 Đang thực hiện audio 2 09/04/2024
Chương 24 - Chương 24 Đang thực hiện audio 4 09/04/2024
Chương 25 - Chương 25 Đang thực hiện audio 3 09/04/2024
Chương 26 - Chương 26 Đang thực hiện audio 8 09/04/2024
Chương 27 - Chương 27 Đang thực hiện audio 9 09/04/2024
Chương 28 - Chương 28 Đang thực hiện audio 9 09/04/2024
Chương 29 - Chương 29 Đang thực hiện audio 2 09/04/2024
Chương 30 - Chương 30 Đang thực hiện audio 7 09/04/2024
Chương 31 - Chương 31 Đang thực hiện audio 10 09/04/2024
Chương 32 - Chương 32 Đang thực hiện audio 7 09/04/2024
Chương 33 - Chương 33 Đang thực hiện audio 9 09/04/2024
Chương 34 - Chương 34 Đang thực hiện audio 8 09/04/2024
Chương 35 - Chương 35 Đang thực hiện audio 4 09/04/2024
Chương 36 - Chương 36 Đang thực hiện audio 4 09/04/2024
Chương 37 - Chương 37 Đang thực hiện audio 10 09/04/2024
Chương 38 - Chương 38 Đang thực hiện audio 4 09/04/2024
Chương 39 - Chương 39 Đang thực hiện audio 6 09/04/2024
Chương 40 - Chương 40 Đang thực hiện audio 4 09/04/2024
Chương 41 - Chương 41 Đang thực hiện audio 8 09/04/2024
Chương 42 - Chương 42 Đang thực hiện audio 7 09/04/2024
Chương 43 - Chương 43 Đang thực hiện audio 8 09/04/2024
Chương 44 - Chương 44 Đang thực hiện audio 1 09/04/2024
Chương 45 - Chương 45 Đang thực hiện audio 1 09/04/2024
Chương 46 - Chương 46 Đang thực hiện audio 10 09/04/2024
Chương 47 - Chương 47 Đang thực hiện audio 1 09/04/2024
Chương 48 - Chương 48 Đang thực hiện audio 5 09/04/2024
Chương 49 - Chương 49 Đang thực hiện audio 2 09/04/2024
Chương 50 - Chương 50 Đang thực hiện audio 8 09/04/2024
Chương 51 - Chương 51 Đang thực hiện audio 4 09/04/2024
Chương 52 - Chương 52 Đang thực hiện audio 5 09/04/2024
Chương 53 - Chương 53 Đang thực hiện audio 8 09/04/2024
Chương 54 - Chương 54 Đang thực hiện audio 8 09/04/2024
Chương 55 - Chương 55 Đang thực hiện audio 9 09/04/2024
Chương 56 - Chương 56 Đang thực hiện audio 6 09/04/2024
Chương 57 - Chương 57 Đang thực hiện audio 6 09/04/2024
Chương 58 - Chương 58 Đang thực hiện audio 1 09/04/2024
Chương 59 - Chương 59 Đang thực hiện audio 10 09/04/2024
Chương 60 - Chương 60 Đang thực hiện audio 6 09/04/2024
Chương 61 - Chương 61 Đang thực hiện audio 4 09/04/2024
Chương 62 - Chương 62 Đang thực hiện audio 11 09/04/2024
Chương 63 - Chương 63 Đang thực hiện audio 2 09/04/2024
Chương 64 - Chương 64 Đang thực hiện audio 10 09/04/2024
Chương 65 - Chương 65 Đang thực hiện audio 5 09/04/2024
Chương 66 - Chương 66 Đang thực hiện audio 1 09/04/2024
Chương 67 - Chương 67 Đang thực hiện audio 9 09/04/2024
Chương 68 - Chương 68 Đang thực hiện audio 7 09/04/2024
Chương 69 - Chương 69 Đang thực hiện audio 8 09/04/2024
Chương 70 - Chương 70 Đang thực hiện audio 6 09/04/2024
Chương 71 - Chương 71 Đang thực hiện audio 2 09/04/2024
Chương 72 - Chương 72 Đang thực hiện audio 3 09/04/2024
Chương 73 - Chương 73 Đang thực hiện audio 2 09/04/2024
Chương 74 - Chương 74 Đang thực hiện audio 4 09/04/2024
Chương 75 - Chương 75 Đang thực hiện audio 8 09/04/2024
Chương 76 - Chương 76 Đang thực hiện audio 5 09/04/2024
Chương 77 - Chương 77 Đang thực hiện audio 1 09/04/2024
Chương 78 - Chương 78 Đang thực hiện audio 3 09/04/2024
Chương 79 - Chương 79 Đang thực hiện audio 2 09/04/2024
Chương 80 - Chương 80 Đang thực hiện audio 10 09/04/2024
Chương 81 - Chương 81 Đang thực hiện audio 9 09/04/2024
Chương 82 - Chương 82 Đang thực hiện audio 9 09/04/2024
Chương 83 - Chương 83 Đang thực hiện audio 6 09/04/2024
Chương 84 - Chương 84 Đang thực hiện audio 9 09/04/2024
Chương 85 - Chương 85 Đang thực hiện audio 1 09/04/2024
Chương 86 - Chương 86 Đang thực hiện audio 3 09/04/2024
Chương 87 - Chương 87 Đang thực hiện audio 6 09/04/2024
Chương 88 - Chương 88 Đang thực hiện audio 9 09/04/2024
Chương 89 - Chương 89 Đang thực hiện audio 1 09/04/2024
Chương 90 - Chương 90 Đang thực hiện audio 4 09/04/2024
Chương 91 - Chương 91 Đang thực hiện audio 1 09/04/2024
Chương 92 - Chương 92 Đang thực hiện audio 9 09/04/2024
Chương 93 - Chương 93 Đang thực hiện audio 6 09/04/2024
Chương 94 - Chương 94 Đang thực hiện audio 9 09/04/2024
Chương 95 - Chương 95 Đang thực hiện audio 3 09/04/2024
Chương 96 - Chương 96 Đang thực hiện audio 7 09/04/2024
Chương 97 - Chương 97 Đang thực hiện audio 2 09/04/2024
Chương 98 - Chương 98 Đang thực hiện audio 7 09/04/2024
Chương 99 - Chương 99 Đang thực hiện audio 8 09/04/2024
Chương 100 - Chương 100 Đang thực hiện audio 6 09/04/2024
Chương 101 - Chương 101 Đang thực hiện audio 9 09/04/2024
Chương 102 - Chương 102 Đang thực hiện audio 8 09/04/2024
Chương 103 - Chương 103 Đang thực hiện audio 8 09/04/2024
Chương 104 - Chương 104 Đang thực hiện audio 6 09/04/2024
Chương 105 - Chương 105 Đang thực hiện audio 2 09/04/2024
Chương 106 - Chương 106 Đang thực hiện audio 5 09/04/2024
Chương 107 - Chương 107 Đang thực hiện audio 7 09/04/2024
Chương 108 - Chương 108 Đang thực hiện audio 1 09/04/2024
Chương 109 - Chương 109 Đang thực hiện audio 4 09/04/2024
Chương 110 - Chương 110 Đang thực hiện audio 1 09/04/2024
Chương 111 - Chương 111 Đang thực hiện audio 5 09/04/2024
Chương 112 - Chương 112 Đang thực hiện audio 6 09/04/2024
Chương 113 - Chương 113 Đang thực hiện audio 9 09/04/2024
Chương 114 - Chương 114 Đang thực hiện audio 3 09/04/2024
Chương 115 - Phiên Ngoại 1 Đang thực hiện audio 1 09/04/2024
Chương 116 - Phiên Ngoại 2 Đang thực hiện audio 10 09/04/2024