Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê

Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê

Cập nhật: 10/04/2024
Trạng thái: Hoàn Thành
Lượt xem: 76,855,981
Đánh giá:                        

Tóm tắt truyện

Truyện Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê của tác giả Nguyệt Hạ Khuynh Ca kể về nàng là huyết mạch duy nhất mà Thần Sáng Thế lưu lại, bị tộc nhân phản bội, linh mạch bị đoạt, moi tim mà chết, ngã xuống hạ giới

Luân hồi chuyển thế, xuyên không tái thế sống lại, một khi trí nhớ sống lại, linh mạch thức tỉnh, một tay y thuật cứu sống người chết, hồi sinh bạch cốt, năm hệ thần thú gặp thần giết thần, gặp phật giết phật, ai thiếu của nàng những gì đều phải trả trở lại cho nàng

Vị hôn phu ngôn tình ngược vong ân bội nghĩa, giẫm đạp hết thảy

Đại sư tỷ tâm ngoan thủ lạt, phế bỏ

Trưởng lão học viện âm hiểm ngoan độc, tiêu diệt, nhà ngươi gọi ra thú vật tàn bạo, mang đi ninh hầm

Nhặt được băng sơn mỹ nam

Ách, cái này phải xử lý thế nào?Mĩ nam mắt phượng nheo lại: "Không bằng đóng gói mang đi, dù sao nàng cũng đã mua mạng của ta

""Hả? Ta dùng cái gì có thể mua được mạng của ngươi?""Lòng của nàng

""Nói hươu nói vượn! Ta khi nào thì giao tim ta cho ngươi, ta như thế nào lại không biết?" Bạch Vũ trợn mắt nhìn

Mĩ nam bình tĩnh ôm lấy nàng: "Đời trước

"Mời bạn đón xem truyện hay này

Danh sách chương Audio Lượt xem Cập nhật
Chương 1 - Moi Tim Mà Chết, Loạn Thế (1) Đang thực hiện audio 27,017 10/04/2024
Chương 2 - Moi Tim Mà Chết, Loạn Thế (2) Đang thực hiện audio 319 10/04/2024
Chương 3 - Vạn Năm Sau, Sống Lại (1) Đang thực hiện audio 32,580 10/04/2024
Chương 4 - Vạn Năm Sau, Sống Lại (2) Đang thực hiện audio 28,086 10/04/2024
Chương 5 - Vong Ân Phụ Nghĩa, Tra Nam (1) Đang thực hiện audio 102,015 10/04/2024
Chương 6 - Vong Ân Phụ Nghĩa, Tra Nam (2) Đang thực hiện audio 94,909 10/04/2024
Chương 7 - Nhặt Được Mỹ Nam, Cứu Người (1) Đang thực hiện audio 77,932 10/04/2024
Chương 8 - Nhặt Được Mỹ Nam, Cứu Người (2) Đang thực hiện audio 29,104 10/04/2024
Chương 9 - Nhặt Được Mỹ Nam, Cứu Người (3) Đang thực hiện audio 33,244 10/04/2024
Chương 10 - Nhặt Được Mỹ Nam, Cứu Người (4) Đang thực hiện audio 17,469 10/04/2024
Chương 11 - Thẩm Tra, Hãm Hại (1) Đang thực hiện audio 16,403 10/04/2024
Chương 12 - Thẩm Tra, Hãm Hại (2) Đang thực hiện audio 449 10/04/2024
Chương 13 - Thẩm Tra, Hãm Hại (3) Đang thực hiện audio 74,320 10/04/2024
Chương 14 - Thẩm Tra, Hãm Hại (4) Đang thực hiện audio 7,050 10/04/2024
Chương 15 - Tiến Đến Đông Nhạc, Ám Sát (1) Đang thực hiện audio 35,634 10/04/2024
Chương 16 - Tiến Đến Đông Nhạc, Ám Sát (2) Đang thực hiện audio 80,769 10/04/2024
Chương 17 - Tiến Đến Đông Nhạc, Ám Sát (3) Đang thực hiện audio 92,489 10/04/2024
Chương 18 - Tiến Đến Đông Nhạc, Ám Sát (4) Đang thực hiện audio 89,642 10/04/2024
Chương 19 - Linh Mạch Thức Tỉnh, Ngũ Hành Đang thực hiện audio 63,962 10/04/2024
Chương 20 - Triệu Hoán, Hỏa Diễm Thanh Điểu (1) Đang thực hiện audio 100,878 10/04/2024
Chương 21 - Triệu Hoán, Hỏa Diễm Thanh Điểu (2) Đang thực hiện audio 96,036 10/04/2024
Chương 22 - Lần Đầu Đến Đông Nhạc, Phiền Toái (1) Đang thực hiện audio 38,395 10/04/2024
Chương 23 - Lần Đầu Đến Đông Nhạc, Phiền Toái (2) Đang thực hiện audio 48,296 10/04/2024
Chương 24 - Lần Đầu Đến Đông Nhạc, Phiền Toái (3) Đang thực hiện audio 76,077 10/04/2024
Chương 25 - Lần Đầu Đến Đông Nhạc, Phiền Toái (4) Đang thực hiện audio 25,381 10/04/2024
Chương 26 - Công Hội Triệu Hoán Sư (1) Đang thực hiện audio 104,527 10/04/2024
Chương 27 - Công Hội Triệu Hoán Sư (2) Đang thực hiện audio 102,204 10/04/2024
Chương 28 - Công Hội Triệu Hoán Sư (3) Đang thực hiện audio 94,831 10/04/2024
Chương 29 - Công Hội Triệu Hoán Sư (4) Đang thực hiện audio 45,329 10/04/2024
Chương 30 - Thức Ăn Của Tiểu Thanh (1) Đang thực hiện audio 18,376 10/04/2024
Chương 31 - Thức Ăn Của Tiểu Thanh (2) Đang thực hiện audio 94,250 10/04/2024
Chương 32 - Thức Ăn Của Tiểu Thanh (3) Đang thực hiện audio 70,380 10/04/2024
Chương 33 - Nhẫn Bách Vũ, Nằm Mộng (1) Đang thực hiện audio 85,203 10/04/2024
Chương 34 - Nhẫn Bách Vũ, Nằm Mộng (2) Đang thực hiện audio 55,118 10/04/2024
Chương 35 - Nhẫn Bách Vũ, Nằm Mộng (3) Đang thực hiện audio 41,076 10/04/2024
Chương 36 - Nhẫn Bách Vũ, Nằm Mộng (4) Đang thực hiện audio 46,028 10/04/2024
Chương 37 - Phi Hồng Chi Nguyệt, Cự Tuyệt (1) Đang thực hiện audio 45,408 10/04/2024
Chương 38 - Phi Hồng Chi Nguyệt, Cự Tuyệt (2) Đang thực hiện audio 96,088 10/04/2024
Chương 39 - Linh Thuật, Bạo Liệt Lưu Hỏa Đang thực hiện audio 45,847 10/04/2024
Chương 40 - Trường Thi Đấu, Thắng Liên Tiếp (1) Đang thực hiện audio 61,217 10/04/2024
Chương 41 - Kỹ Năng Thi Đấu, Thắng Liên Tiếp (2) Đang thực hiện audio 31,558 10/04/2024
Chương 42 - Kỹ Năng Thi Đấu, Thắng Liên Tiếp (3) Đang thực hiện audio 27,468 10/04/2024
Chương 43 - Kỹ Năng Thi Đấu, Thắng Liên Tiếp (4) Đang thực hiện audio 74,524 10/04/2024
Chương 44 - Kỹ Năng Thi Đấu, Thắng Liên Tiếp (5) Đang thực hiện audio 23,592 10/04/2024
Chương 45 - Kỹ Năng Thi Đấu, Thắng Liên Tiếp (6) Đang thực hiện audio 61,221 10/04/2024
Chương 46 - Kỹ Năng Thi Đấu, Thắng Liên Tiếp (7) Đang thực hiện audio 25,687 10/04/2024
Chương 47 - Thăng Cấp, Triệu Hoán Sĩ Trung Giai Đang thực hiện audio 24,859 10/04/2024
Chương 48 - Quyết Đấu Với Hạ Lâu Trinh (1) Đang thực hiện audio 31,079 10/04/2024
Chương 49 - Quyết Đấu Với Hạ Lâu Trinh (2) Đang thực hiện audio 70,669 10/04/2024
Chương 50 - Quyết Đấu Với Hạ Lâu Trinh (3) Đang thực hiện audio 86,926 10/04/2024
Chương 51 - Thi Độc Hoa Đang thực hiện audio 25,769 10/04/2024
Chương 52 - Vô Trần Bảng, Khiêu Chiến (1) Đang thực hiện audio 47,724 10/04/2024
Chương 53 - Vô Trần Bảng, Khiêu Chiến (2) Đang thực hiện audio 20,842 10/04/2024
Chương 54 - Vô Trần Bảng, Khiêu Chiến (3) Đang thực hiện audio 73,791 10/04/2024
Chương 55 - Vô Trần Bảng, Khiêu Chiến (4) Đang thực hiện audio 67,863 10/04/2024
Chương 56 - Mãn Tư Chất, Hỏa Diễm Thanh Điểu (1) Đang thực hiện audio 48,953 10/04/2024
Chương 57 - Mãn Tư Chất, Hỏa Diễm Thanh Điểu (2) Đang thực hiện audio 16,920 10/04/2024
Chương 58 - Mãn Tư Chất, Hỏa Diễm Thanh Điểu (3) Đang thực hiện audio 24,027 10/04/2024
Chương 59 - Liệt Danh Vô Trần Bảng (1) Đang thực hiện audio 42,225 10/04/2024
Chương 60 - Liệt Danh Vô Trần Bảng (2) Đang thực hiện audio 40,238 10/04/2024
Chương 61 - Tạm Biệt Dạ Quân Mạc (1) Đang thực hiện audio 59,762 10/04/2024
Chương 62 - Tạm Biệt Dạ Quân Mạc (2) Đang thực hiện audio 59,717 10/04/2024
Chương 63 - Tạm Biệt Dạ Quân Mạc (3) Đang thực hiện audio 8,777 10/04/2024
Chương 64 - Vô Trần Tửu Lâu (1) Đang thực hiện audio 75,112 10/04/2024
Chương 65 - Vô Trần Tửu Lâu (2) Đang thực hiện audio 89,177 10/04/2024
Chương 66 - Cực Phẩm Linh Tửu, Hợp Tác (1) Đang thực hiện audio 29,890 10/04/2024
Chương 67 - Cực Phẩm Linh Tửu, Hợp Tác (2) Đang thực hiện audio 51,362 10/04/2024
Chương 68 - Cực Phẩm Linh Tửu, Hợp Tác (3) Đang thực hiện audio 77,157 10/04/2024
Chương 69 - Doanh Địa Tiềm Long, Lên Núi (1) Đang thực hiện audio 66,431 10/04/2024
Chương 70 - Doanh Địa Tiềm Long, Lên Núi (2) Đang thực hiện audio 44,841 10/04/2024
Chương 71 - Long Tuyền (1) Đang thực hiện audio 9,231 10/04/2024
Chương 72 - Long Tuyền (2) Đang thực hiện audio 95,174 10/04/2024
Chương 73 - Long Tuyền (3) Đang thực hiện audio 91,039 10/04/2024
Chương 74 - Long Tuyền (4) Đang thực hiện audio 35,359 10/04/2024
Chương 75 - Long Tuyền (5) Đang thực hiện audio 101,130 10/04/2024
Chương 76 - Chu Gia Trả Thù, Mất Mặt (1) Đang thực hiện audio 34,648 10/04/2024
Chương 77 - Chu Gia Trả Thù, Mất Mặt (2) Đang thực hiện audio 29,568 10/04/2024
Chương 78 - Chu Gia Trả Thù, Mất Mặt (3) Đang thực hiện audio 94,259 10/04/2024
Chương 79 - Chu Gia Trả Thù, Mất Mặt (4) Đang thực hiện audio 10,570 10/04/2024
Chương 80 - Chu Gia Trả Thù, Mất Mặt (5) Đang thực hiện audio 98,967 10/04/2024
Chương 81 - Bán Đấu Giá, Địa Nguyên Chân Hỏa (1) Đang thực hiện audio 23,160 10/04/2024
Chương 82 - Bán Đấu Giá, Địa Nguyên Chân Hỏa (2) Đang thực hiện audio 38,418 10/04/2024
Chương 83 - Bán Đấu Giá, Địa Nguyên Chân Hỏa (3) Đang thực hiện audio 30,845 10/04/2024
Chương 84 - Bán Đấu Giá, Địa Nguyên Chân Hỏa (4) Đang thực hiện audio 2,898 10/04/2024
Chương 85 - Bạch Vũ Phẫn Nộ (1) Đang thực hiện audio 4,603 10/04/2024
Chương 86 - Bạch Vũ Phẫn Nộ (2) Đang thực hiện audio 8,656 10/04/2024
Chương 87 - Dưỡng Thương (1) Đang thực hiện audio 61,054 10/04/2024
Chương 88 - Dưỡng Thương (2) Đang thực hiện audio 56,687 10/04/2024
Chương 89 - Dưỡng Thương (3) Đang thực hiện audio 31,983 10/04/2024
Chương 90 - Dưỡng Thương (4) Đang thực hiện audio 63,759 10/04/2024
Chương 91 - Mỹ Nhân Hương Đang thực hiện audio 18,259 10/04/2024
Chương 92 - Kết Cục Đang thực hiện audio 22,363 10/04/2024
Chương 93 - Nhạc Kỳ Nhân Đang thực hiện audio 40,226 10/04/2024
Chương 94 - Bài Danh Thi Đấu, Tiêu Diệt (1) Đang thực hiện audio 64,056 10/04/2024
Chương 95 - Bài Danh Thi Đấu, Tiêu Diệt (2) Đang thực hiện audio 62,415 10/04/2024
Chương 96 - Bài Danh Thi Đấu, Tiêu Diệt (3) Đang thực hiện audio 3,969 10/04/2024
Chương 97 - Bài Danh Thi Đấu, Tiêu Diệt (4) Đang thực hiện audio 87,710 10/04/2024
Chương 98 - Bài Danh Thi Đấu, Tiêu Diệt (5) Đang thực hiện audio 32,356 10/04/2024
Chương 99 - Gặp Chuyện Không May, Đông Nhạc Nguy Cơ (1) Đang thực hiện audio 24,343 10/04/2024
Chương 100 - Gặp Chuyện Không May, Đông Nhạc Nguy Cơ (2) Đang thực hiện audio 43,205 10/04/2024
Chương 101 - Gặp Chuyện Không May, Đông Nhạc Nguy Cơ (3) Đang thực hiện audio 53,484 10/04/2024
Chương 102 - Hang Ổ Thổ Phỉ (1) Đang thực hiện audio 46,156 10/04/2024
Chương 103 - Hoang Ổ Thổ Phỉ (2) Đang thực hiện audio 84,511 10/04/2024
Chương 104 - Hang Ổ Thổ Phỉ (3) Đang thực hiện audio 54,921 10/04/2024
Chương 105 - Hang Ổ Thổ Phỉ (4) Đang thực hiện audio 37,932 10/04/2024
Chương 106 - Đầu Nguồn Long Tuyền, Trầm Luân (1) Đang thực hiện audio 11,571 10/04/2024
Chương 107 - Đầu Nguồn Long Tuyền, Trầm Luân (2) Đang thực hiện audio 92,513 10/04/2024
Chương 108 - Đầu Nguồn Long Tuyền , Trầm Luân (3) Đang thực hiện audio 53,805 10/04/2024
Chương 109 - Bài Danh Cuối Cùng (1) Đang thực hiện audio 42,299 10/04/2024
Chương 110 - Bài Danh Cuối Cùng (2) Đang thực hiện audio 79,217 10/04/2024
Chương 111 - Bài Danh Cuối Cùng (3) Đang thực hiện audio 21,154 10/04/2024
Chương 112 - Triệu Hoán Đại Hội, Quy Tắc (1) Đang thực hiện audio 20,592 10/04/2024
Chương 113 - Triệu Hoán Đại Hội, Quy Tắc (2) Đang thực hiện audio 5,382 10/04/2024
Chương 114 - Gặp Mặt Cừu Nhân (1) Đang thực hiện audio 96,815 10/04/2024
Chương 115 - Gặp Mặt Cừu Nhân (2) Đang thực hiện audio 100,591 10/04/2024
Chương 116 - Đại Hội Bắt Đầu, Con Bài Chưa Lật (1) Đang thực hiện audio 100,999 10/04/2024
Chương 117 - Đại Hội Bắt Đầu, Con Bài Chưa Lật (2) Đang thực hiện audio 39,581 10/04/2024
Chương 118 - Thiên Tài Tụ Tập, Bất Phàm (1) Đang thực hiện audio 2,499 10/04/2024
Chương 119 - Thiên Tài Tụ Tập, Bất Phàm (2) Đang thực hiện audio 4,612 10/04/2024
Chương 120 - Thiên Tài Tụ Tập, Bất Phàm (3) Đang thực hiện audio 24,891 10/04/2024
Chương 121 - Thiên Tài Tụ Tập, Bất Phàm (4) Đang thực hiện audio 72,427 10/04/2024
Chương 122 - Bày Ra Thực Lực, Lên Đài (1) Đang thực hiện audio 7,770 10/04/2024
Chương 123 - Bày Ra Thực Lực, Lên Đài (2) Đang thực hiện audio 76,541 10/04/2024
Chương 124 - Bày Ra Thực Lực, Lên Đài (3) Đang thực hiện audio 61,613 10/04/2024
Chương 125 - Giao Đấu Với Bắc La, Thịnh Nộ (1) Đang thực hiện audio 68,311 10/04/2024
Chương 126 - Giao Đấu Với Bắc La, Thịnh Nộ (2) Đang thực hiện audio 99,747 10/04/2024
Chương 127 - Giao Đấu Với Bắc La, Thịnh Nộ (3) Đang thực hiện audio 73,422 10/04/2024
Chương 128 - Giao Đấu Với Bắc La, Thịnh Nộ (4) Đang thực hiện audio 58,313 10/04/2024
Chương 129 - Giao Đấu Với Bắc La, Thịnh Nộ (5) Đang thực hiện audio 48,131 10/04/2024
Chương 130 - Giao Đấu Với Bắc La, Thịnh Nộ (6) Đang thực hiện audio 39,549 10/04/2024
Chương 131 - Đứng Đầu Lục Quốc, Thỉnh Cầu (1) Đang thực hiện audio 65,634 10/04/2024
Chương 132 - Đứng Đầu Lục Quốc, Thỉnh Cầu (2) Đang thực hiện audio 73,281 10/04/2024
Chương 133 - Đứng Đầu Lục Quốc, Thỉnh Cầu (3) Đang thực hiện audio 27,902 10/04/2024
Chương 134 - Quay Về Bắc La, Cung Yến (1) Đang thực hiện audio 13,445 10/04/2024
Chương 135 - Quay Về Bắc La, Cung Yến (2) Đang thực hiện audio 93,345 10/04/2024
Chương 136 - Quay Về Bắc La, Cung Yến (3) Đang thực hiện audio 69,099 10/04/2024
Chương 137 - Quay Về Bắc La, Cung Yến (4) Đang thực hiện audio 66,196 10/04/2024
Chương 138 - Quay Về Bắc La, Cung Yến (5) Đang thực hiện audio 22,307 10/04/2024
Chương 139 - Mỹ Nữ Đến, Ăn Dấm Chua (1) Đang thực hiện audio 38,458 10/04/2024
Chương 140 - Mỹ Nữ Đến, Ăn Dấm Chua (2) Đang thực hiện audio 61,097 10/04/2024
Chương 141 - Mỹ Nữ Đến, Ăn Dấm Chua (3) Đang thực hiện audio 47,634 10/04/2024
Chương 142 - Tạm Biệt Bạch Tử Quỳnh, Gặp Chuyện Không May (1) Đang thực hiện audio 87,286 10/04/2024
Chương 143 - Tạm Biệt Bạch Tử Quỳnh, Gặp Chuyện Không May (2) Đang thực hiện audio 68,934 10/04/2024
Chương 144 - Tạm Biệt Bạch Tử Quỳnh, Gặp Chuyện Không May (3) Đang thực hiện audio 26,455 10/04/2024
Chương 145 - Tạm Biệt Bạch Tử Quỳnh, Gặp Chuyện Không May (4) Đang thực hiện audio 32,293 10/04/2024
Chương 146 - Tạm Biệt Bạch Tử Quỳnh, Gặp Chuyện Không May (5) Đang thực hiện audio 104,016 10/04/2024
Chương 147 - Vây Khốn, San Bằng Hoàng Cung (1) Đang thực hiện audio 4,977 10/04/2024
Chương 148 - Vây Khốn, San Bằng Hoàng Cung (2) Đang thực hiện audio 83,394 10/04/2024
Chương 149 - Vây Khốn, San Bằng Hoàng Cung (3) Đang thực hiện audio 5,455 10/04/2024
Chương 150 - Vây Khốn, San Bằng Hoàng Cung (4) Đang thực hiện audio 28,813 10/04/2024
Chương 151 - Vây Khốn, San Bằng Hoàng Cung (5) Đang thực hiện audio 95,121 10/04/2024
Chương 152 - Vây Khốn, San Bằng Hoàng Cung (6) Đang thực hiện audio 29,896 10/04/2024
Chương 153 - Vây Khốn, San Bằng Hoàng Cung (7) Đang thực hiện audio 41,561 10/04/2024
Chương 154 - Vây Khốn, San Bằng Hoàng Cung (8) Đang thực hiện audio 99,871 10/04/2024
Chương 155 - Bắc La Diệt Quốc, Thăng Cấp (1) Đang thực hiện audio 18,565 10/04/2024
Chương 156 - Bắc La Diệt Quốc, Thăng Cấp (2) Đang thực hiện audio 14,264 10/04/2024
Chương 157 - Bắc La Diệt Quốc, Thăng Cấp (3) Đang thực hiện audio 93,208 10/04/2024
Chương 158 - Bắc La Diệt Quốc, Thăng Cấp (4) Đang thực hiện audio 96,469 10/04/2024
Chương 159 - Bắc La Diệt Quốc, Thăng Cấp (5) Đang thực hiện audio 53,442 10/04/2024
Chương 160 - Bắc La Diệt Quốc, Thăng Cấp (6) Đang thực hiện audio 78,163 10/04/2024
Chương 161 - Bắc La Diệt Quốc, Thăng Cấp (7) Đang thực hiện audio 24,940 10/04/2024
Chương 162 - Đến Vô Trần Cung (1) Đang thực hiện audio 87,171 10/04/2024
Chương 163 - Đến Vô Trần Cung (2) Đang thực hiện audio 93,065 10/04/2024
Chương 164 - Đến Vô Trần Cung (3) Đang thực hiện audio 88,808 10/04/2024
Chương 165 - Đến Vô Trần Cung (4) Đang thực hiện audio 84,573 10/04/2024
Chương 166 - Đến Vô Trần Cung (5) Đang thực hiện audio 75,503 10/04/2024
Chương 167 - Đến Vô Trần Cung (6) Đang thực hiện audio 51,857 10/04/2024
Chương 168 - Kết Thù, Tòng Nguyệt Cầm (1) Đang thực hiện audio 30,697 10/04/2024
Chương 169 - Kết Thù, Tòng Nguyệt Cầm (2) Đang thực hiện audio 102,738 10/04/2024
Chương 170 - Kết Thù, Tòng Nguyệt Cầm (3) Đang thực hiện audio 9,461 10/04/2024
Chương 171 - Kết Thù, Tòng Nguyệt Cầm (4) Đang thực hiện audio 60,227 10/04/2024
Chương 172 - Quyết Đấu, Xa Luân Chiến (1) Đang thực hiện audio 44,715 10/04/2024
Chương 173 - Quyết Đấu, Xa Luân Chiến (2) Đang thực hiện audio 54,956 10/04/2024
Chương 174 - Quyết Đấu, Xa Luân Chiến (3) Đang thực hiện audio 97,449 10/04/2024
Chương 175 - Quyết Đấu, Xa Luân Chiến (4) Đang thực hiện audio 24,143 10/04/2024
Chương 176 - Quyết Đấu, Xa Luân Chiến (5) Đang thực hiện audio 19,451 10/04/2024
Chương 177 - Quyết Đấu, Xa Luân Chiến (6) Đang thực hiện audio 87,341 10/04/2024
Chương 178 - Bạo Liệt Lưu Hỏa, Thăng Cấp (1) Đang thực hiện audio 43,664 10/04/2024
Chương 179 - Bạo Liệt Lưu Hỏa, Thăng Cấp (2) Đang thực hiện audio 65,918 10/04/2024
Chương 180 - Bạo Liệt Lưu Hỏa, Thăng Cấp (3) Đang thực hiện audio 34,632 10/04/2024
Chương 181 - Bạo Liệt Lưu Hỏa, Thăng Cấp (4) Đang thực hiện audio 44,642 10/04/2024
Chương 182 - Bạo Liệt Lưu Hỏa, Thăng Cấp (5) Đang thực hiện audio 11,627 10/04/2024
Chương 183 - Ngạo Thị Vô Trần Cung (1) Đang thực hiện audio 51,811 10/04/2024
Chương 184 - Ngạo Thị Vô Trần Cung (2) Đang thực hiện audio 74,042 10/04/2024
Chương 185 - Ngạo Thị Vô Trần Cung (3) Đang thực hiện audio 76,430 10/04/2024
Chương 186 - Ngạo Thị Vô Trần Cung (4) Đang thực hiện audio 102,562 10/04/2024
Chương 187 - Mãnh Thú Băng Nguyên (1) Đang thực hiện audio 37,537 10/04/2024
Chương 188 - Mãnh Thú Băng Nguyên (2) Đang thực hiện audio 85,410 10/04/2024
Chương 189 - Mãnh Thú Băng Nguyên (3) Đang thực hiện audio 42,708 10/04/2024
Chương 190 - May Mắn Hay Xui Xẻo (1) Đang thực hiện audio 64,840 10/04/2024
Chương 191 - May Mắn Hay Xui Xẻo (2) Đang thực hiện audio 98,447 10/04/2024
Chương 192 - May Mắn Hay Xui Xẻo (3) Đang thực hiện audio 84,648 10/04/2024
Chương 193 - May Mắn Hay Xui Xẻo (4) Đang thực hiện audio 22,799 10/04/2024
Chương 194 - Xé Rách Không Gian (1) Đang thực hiện audio 101,997 10/04/2024
Chương 195 - Xé Rách Không Gian (2) Đang thực hiện audio 52,708 10/04/2024
Chương 196 - Xé Rách Không Gian (3) Đang thực hiện audio 68,684 10/04/2024
Chương 197 - Xé Rách Không Gian (4) Đang thực hiện audio 12,915 10/04/2024
Chương 198 - Hoa Đăng, Ghen (1) Đang thực hiện audio 104,550 10/04/2024
Chương 199 - Hoa Đăng, Ghen (2) Đang thực hiện audio 69,999 10/04/2024
Chương 200 - Hoa Đăng, Ghen (3) Đang thực hiện audio 11,154 10/04/2024
Chương 201 - Hoa Đăng, Ghen (4) Đang thực hiện audio 16,104 10/04/2024
Chương 202 - Hoa Đăng, Ghen (5) Đang thực hiện audio 71,839 10/04/2024
Chương 203 - Hoa Đăng, Ghen (6) Đang thực hiện audio 76,753 10/04/2024
Chương 204 - Hoa Đăng, Ghen (7) Đang thực hiện audio 28,899 10/04/2024
Chương 205 - Hoa Đăng, Ghen (8) Đang thực hiện audio 58,639 10/04/2024
Chương 206 - Đại Hội Linh Tửu (1) Đang thực hiện audio 28,088 10/04/2024
Chương 207 - Đại Hội Linh Tửu (2) Đang thực hiện audio 81,734 10/04/2024
Chương 208 - Đại Hội Linh Tửu (3) Đang thực hiện audio 48,613 10/04/2024
Chương 209 - Đại Hội Linh Tửu (4) Đang thực hiện audio 68,115 10/04/2024
Chương 210 - Đại Hội Linh Tửu (5) Đang thực hiện audio 44,324 10/04/2024
Chương 211 - Dạo Phố, Thể Hiện Ân Ái (1) Đang thực hiện audio 58,406 10/04/2024
Chương 212 - Dạo Phố, Thể Hiện Ân Ái (2) Đang thực hiện audio 78,356 10/04/2024
Chương 213 - Dạo Phố, Thể Hiện Ân Ái (3) Đang thực hiện audio 53,980 10/04/2024
Chương 214 - Dạo Phố, Thể Hiện Ân Ái (4) Đang thực hiện audio 96,363 10/04/2024
Chương 215 - Tất Sát, Phách Thiên Liệt (1) Đang thực hiện audio 63,029 10/04/2024
Chương 216 - Tất Sát, Phách Thiên Liệt (2) Đang thực hiện audio 38,396 10/04/2024
Chương 217 - Đệ Tử Ngoại Môn, Nghịch Tập (1) Đang thực hiện audio 63,811 10/04/2024
Chương 218 - Đệ Tử Ngoại Môn, Nghịch Tập (2) Đang thực hiện audio 89,157 10/04/2024
Chương 219 - Đệ Tử Ngoại Môn, Nghịch Tập (3) Đang thực hiện audio 12,439 10/04/2024
Chương 220 - Đệ Tử Ngoại Môn, Nghịch Tập (4) Đang thực hiện audio 68,326 10/04/2024
Chương 221 - Đệ Tử Ngoại Môn, Nghịch Tập (5) Đang thực hiện audio 21,706 10/04/2024
Chương 222 - Thi Đấu Khiêu Chiến, Máu Chảy Thành Sông (1) Đang thực hiện audio 20,531 10/04/2024
Chương 223 - Thi Đấu Khiêu Chiến, Máu Chảy Thành Sông (2) Đang thực hiện audio 47,942 10/04/2024
Chương 224 - Thi Đấu Khiêu Chiến, Máu Chảy Thành Sông (3) Đang thực hiện audio 23,222 10/04/2024
Chương 225 - Thi Đấu Khiêu Chiến, Máu Chảy Thành Sông (4) Đang thực hiện audio 101,427 10/04/2024
Chương 226 - Ám Sát, Đột Phá (1) Đang thực hiện audio 32,470 10/04/2024
Chương 227 - Ám Sát, Đột Phá (2) Đang thực hiện audio 22,707 10/04/2024
Chương 228 - Ám Sát, Đột Phá (3) Đang thực hiện audio 91,509 10/04/2024
Chương 229 - Ám Sát, Đột Phá (4) Đang thực hiện audio 86,397 10/04/2024
Chương 230 - Ám Sát, Đột Phá (5) Đang thực hiện audio 45,906 10/04/2024
Chương 231 - Trí Nhớ Sống Lại, Hỗn Loạn (1) Đang thực hiện audio 77,178 10/04/2024
Chương 232 - Trí Nhớ Sống Lại, Hỗn Loạn (2) Đang thực hiện audio 36,856 10/04/2024
Chương 233 - Trí Nhớ Sống Lại, Hỗn Loạn (3) Đang thực hiện audio 3,314 10/04/2024
Chương 234 - Trí Nhớ Sống Lại, Hỗn Loạn (4) Đang thực hiện audio 36,317 10/04/2024
Chương 235 - Trí Nhớ Sống Lại, Hỗn Loạn (5) Đang thực hiện audio 7,860 10/04/2024
Chương 236 - Đỉnh Vô Danh Quật Khởi (1) Đang thực hiện audio 83,585 10/04/2024
Chương 237 - Đỉnh Vô Danh Quật Khởi (2) Đang thực hiện audio 98,980 10/04/2024
Chương 238 - Đỉnh Vô Danh Quật Khởi (3) Đang thực hiện audio 55,159 10/04/2024
Chương 239 - Đỉnh Vô Danh Quật Khởi (4) Đang thực hiện audio 366 10/04/2024
Chương 240 - Tửu Yến Ngũ Quốc (1) Đang thực hiện audio 71,021 10/04/2024
Chương 241 - Yến Tửu Ngũ Quốc (2) Đang thực hiện audio 39,445 10/04/2024
Chương 242 - Yến Tửu Ngũ Quốc (3) Đang thực hiện audio 30,442 10/04/2024
Chương 243 - Yến Tửu Ngũ Quốc (4) Đang thực hiện audio 36,576 10/04/2024
Chương 244 - Nhiên Huyết, Bại Sự (1) Đang thực hiện audio 64,008 10/04/2024
Chương 245 - Nhiên Huyết, Bại Sự (2) Đang thực hiện audio 54,205 10/04/2024
Chương 246 - Nhiên Huyết, Bại Sự (3) Đang thực hiện audio 83,342 10/04/2024
Chương 247 - Nhiên Huyết, Bại Sự (4) Đang thực hiện audio 22,695 10/04/2024
Chương 248 - Nhiên Huyết, Bại Sự (5) Đang thực hiện audio 13,860 10/04/2024
Chương 249 - Đại Hội Săn Bắn, Tranh (1) Đang thực hiện audio 67,456 10/04/2024
Chương 250 - Đại Hội Săn Bắn, Tranh (2) Đang thực hiện audio 100,024 10/04/2024
Chương 251 - Đại Hội Săn Bắn, Tranh (3) Đang thực hiện audio 23,509 10/04/2024
Chương 252 - Đại Hội Săn Bắn, Tranh (4) Đang thực hiện audio 80,912 10/04/2024
Chương 253 - Đại Hội Săn Bắn, Tranh (5) Đang thực hiện audio 99,470 10/04/2024
Chương 254 - Đại Hội Săn Bắn, Tranh (6) Đang thực hiện audio 83,012 10/04/2024
Chương 255 - Săn Bắn, Ai Là Con Mồi (1) Đang thực hiện audio 59,572 10/04/2024
Chương 256 - Săn Bắn, Ai Là Con Mồi (2) Đang thực hiện audio 51,848 10/04/2024
Chương 257 - Săn Bắn, Ai Là Con Mồi (3) Đang thực hiện audio 92,268 10/04/2024
Chương 258 - Săn Bắn, Ai Là Con Mồi (4) Đang thực hiện audio 21,315 10/04/2024
Chương 259 - Săn Bắn, Ai Là Con Mồi (5) Đang thực hiện audio 87,882 10/04/2024
Chương 260 - Đuổi Giết, Phá Giải (1) Đang thực hiện audio 74,946 10/04/2024
Chương 261 - Đuổi Giết, Phá Giải (2) Đang thực hiện audio 43,543 10/04/2024
Chương 262 - Đuổi Giết, Phá Giải (3) Đang thực hiện audio 79,390 10/04/2024
Chương 263 - Đuổi Giết, Phá Giải (4) Đang thực hiện audio 77,059 10/04/2024
Chương 264 - Đuổi Giết, Phá Giải (5) Đang thực hiện audio 91,096 10/04/2024
Chương 265 - Đuổi Giết, Phá Giải (6) Đang thực hiện audio 64,786 10/04/2024
Chương 266 - Đuổi Giết, Phá Giải (7) Đang thực hiện audio 35,493 10/04/2024
Chương 267 - Mạng Nhện, Bách Lý Trưởng Lão (1) Đang thực hiện audio 7,040 10/04/2024
Chương 268 - Mạng Nhện, Bách Lý Trưởng Lão (2) Đang thực hiện audio 64,025 10/04/2024
Chương 269 - Mạng Nhện, Bách Lý Trưởng Lão (3) Đang thực hiện audio 101,589 10/04/2024
Chương 270 - Mạng Nhện, Bách Lý Trưởng Lão (4) Đang thực hiện audio 79,019 10/04/2024
Chương 271 - Bá Đạo, Cướp Đoạt Linh Khí (1) Đang thực hiện audio 71,151 10/04/2024
Chương 272 - Bá Đạo, Cướp Đoạt Linh Khí (2) Đang thực hiện audio 39,510 10/04/2024
Chương 273 - Bá Đạo, Cướp Đoạt Linh Khí (3) Đang thực hiện audio 44,153 10/04/2024
Chương 274 - Bá Đạo, Cướp Đoạt Linh Khí (4) Đang thực hiện audio 47,998 10/04/2024
Chương 275 - Bá Đạo, Cướp Đoạt Linh Khí (5) Đang thực hiện audio 85,098 10/04/2024
Chương 276 - Tung Tích, Ác Ma Đến Đang thực hiện audio 84,381 10/04/2024
Chương 277 - Thủ Tịch Đại Đệ Tử (1) Đang thực hiện audio 90,824 10/04/2024
Chương 278 - Thủ Tịch Đại Đệ Tử (2) Đang thực hiện audio 59,357 10/04/2024
Chương 279 - Thủ Tịch Đại Đệ Tử (3) Đang thực hiện audio 33,079 10/04/2024
Chương 280 - Thủ Tịch Đại Đệ Tử (4) Đang thực hiện audio 39,608 10/04/2024
Chương 281 - Thủ Tịch Đại Đệ Tử (5) Đang thực hiện audio 90,095 10/04/2024
Chương 282 - Không Có Tư Cách Nói Chuyện Với Ta (1) Đang thực hiện audio 11,885 10/04/2024
Chương 283 - Không Có Tư Cách Nói Chuyện Với Ta (2) Đang thực hiện audio 59,838 10/04/2024
Chương 284 - Không Có Tư Cách Nói Chuyện Với Ta (3) Đang thực hiện audio 14,194 10/04/2024
Chương 285 - Không Có Tư Cách Nói Chuyện Với Ta (4) Đang thực hiện audio 61,777 10/04/2024
Chương 286 - Theo Ta Đi (1) Đang thực hiện audio 28,084 10/04/2024
Chương 287 - Theo Ta Đi (2) Đang thực hiện audio 70,413 10/04/2024
Chương 288 - Theo Ta Đi (3) Đang thực hiện audio 90,305 10/04/2024
Chương 289 - Theo Ta Đi (4) Đang thực hiện audio 3,034 10/04/2024
Chương 290 - Theo Ta Đi (5) Đang thực hiện audio 25,966 10/04/2024
Chương 291 - Theo Ta Đi (6) Đang thực hiện audio 4,068 10/04/2024
Chương 292 - Theo Ta Đi (7) Đang thực hiện audio 44,823 10/04/2024
Chương 293 - Theo Ta Đi (8) Đang thực hiện audio 82,349 10/04/2024
Chương 294 - Theo Ta Đi (9) Đang thực hiện audio 54,715 10/04/2024
Chương 295 - Theo Ta Đi (10) Đang thực hiện audio 73,717 10/04/2024
Chương 296 - Đến Thượng Vực, An Bài (1) Đang thực hiện audio 9,168 10/04/2024
Chương 297 - Đến Thượng Vực, An Bài (2) Đang thực hiện audio 15,127 10/04/2024
Chương 298 - Đại Lục Thanh Mộc, Vực Thanh Vũ (1) Đang thực hiện audio 31,873 10/04/2024
Chương 299 - Đại Lục Thanh Mộc, Vực Thanh Vũ (2) Đang thực hiện audio 27,488 10/04/2024
Chương 300 - Đại Lục Thanh Mộc, Vực Thanh Vũ (3) Đang thực hiện audio 90,036 10/04/2024
Chương 301 - Đại Lục Thanh Mộc, Vực Thanh Vũ (4) Đang thực hiện audio 87,583 10/04/2024
Chương 302 - Đại Lục Thanh Mộc, Vực Thanh Vũ (5) Đang thực hiện audio 103,419 10/04/2024
Chương 303 - Vực Thanh Phong, Ước Chiến (1) Đang thực hiện audio 19,851 10/04/2024
Chương 304 - Vực Thanh Phong, Ước Chiến (2) Đang thực hiện audio 26,424 10/04/2024
Chương 305 - Vực Thanh Phong, Ước Chiến (3) Đang thực hiện audio 66,797 10/04/2024
Chương 306 - Chuẩn Bị Chiến Tranh, Năm Người Tề Tụ (1) Đang thực hiện audio 88,277 10/04/2024
Chương 307 - Chuẩn Bị Chiến Tranh, Năm Người Tề Tụ 2 Đang thực hiện audio 102,548 10/04/2024
Chương 308 - Chuẩn Bị Chiến Tranh, Năm Người Tề Tụ (3) Đang thực hiện audio 95,408 10/04/2024
Chương 309 - Khoáng Thạch, Tiểu Bạch Thăng Cấp (1) Đang thực hiện audio 5,913 10/04/2024
Chương 310 - Khoáng Thạch, Tiểu Bạch Thăng Cấp (2) Đang thực hiện audio 55,140 10/04/2024
Chương 311 - Tỷ Thí, Chiến Đấu Cá Nhân (1) Đang thực hiện audio 76,498 10/04/2024
Chương 312 - Tỷ Thí, Chiến Đấu Cá Nhân (2) Đang thực hiện audio 7,469 10/04/2024
Chương 313 - Tỷ Thí, Chiến Đấu Cá Nhân (3) Đang thực hiện audio 15,667 10/04/2024
Chương 314 - Tỷ Thí, Chiến Đấu Cá Nhân (4) Đang thực hiện audio 36,957 10/04/2024
Chương 315 - Tỷ Thí, Chiến Đấu Cá Nhân (5) Đang thực hiện audio 97,660 10/04/2024
Chương 316 - Trúng Độc, Trốn Tránh Chiến Đấu (1) Đang thực hiện audio 44,496 10/04/2024
Chương 317 - Trúng Độc, Trốn Tránh Chiến Đấu (2) Đang thực hiện audio 8,754 10/04/2024
Chương 318 - Trúng Độc, Trốn Tránh Chiến Đấu (3) Đang thực hiện audio 30,504 10/04/2024
Chương 319 - Chiến Đấu Đoàn Đội, Toàn Đội Bị Diệt (1) Đang thực hiện audio 4,953 10/04/2024
Chương 320 - Chiến Đấu Đoàn Đội, Toàn Quân Bị Diệt (2) Đang thực hiện audio 81,486 10/04/2024
Chương 321 - Chiến Đấu Đoàn Đội, Toàn Quân Bị Diệt (3) Đang thực hiện audio 68,988 10/04/2024
Chương 322 - Chiến Đấu Đoàn Đội, Toàn Quân Bị Diệt (4) Đang thực hiện audio 85,895 10/04/2024
Chương 323 - Chiến Đấu Đoàn Đội, Toàn Quân Bị Diệt (5) Đang thực hiện audio 86,168 10/04/2024
Chương 324 - Chiến Đấu Đoàn Đội, Toàn Quân Bị Diệt (6) Đang thực hiện audio 24,198 10/04/2024
Chương 325 - Biểu Muội Tới (1) Đang thực hiện audio 13,526 10/04/2024
Chương 326 - Biểu Muội Tới (2) Đang thực hiện audio 41,999 10/04/2024
Chương 327 - Biểu Muội Tới (3) Đang thực hiện audio 10,559 10/04/2024
Chương 328 - Biểu Muội Tới (4) Đang thực hiện audio 22,841 10/04/2024
Chương 329 - Biểu Muội Tới (5) Đang thực hiện audio 62,390 10/04/2024
Chương 330 - Vực Thanh Linh, Vực Chủ (1) Đang thực hiện audio 102,045 10/04/2024
Chương 331 - Vực Thanh Linh, Vực Chủ (2) Đang thực hiện audio 76,185 10/04/2024
Chương 332 - Vực Thanh Linh, Vực Chủ (3) Đang thực hiện audio 47,241 10/04/2024
Chương 333 - Vực Thanh Linh, Vực Chủ (4) Đang thực hiện audio 85,841 10/04/2024
Chương 334 - Vực Thanh Linh, Vực Chủ (5) Đang thực hiện audio 38,539 10/04/2024
Chương 335 - Vực Chủ Không Có Lý Tưởng (1) Đang thực hiện audio 3,472 10/04/2024
Chương 336 - Vực Chủ Không Có Lý Tưởng (2) Đang thực hiện audio 26,161 10/04/2024
Chương 337 - Vực Chủ Không Có Lý Tưởng (3) Đang thực hiện audio 21,048 10/04/2024
Chương 338 - Vực Chủ Không Có Lý Tưởng (4) Đang thực hiện audio 9,281 10/04/2024
Chương 339 - Vực Chủ Không Có Lý Tưởng (5) Đang thực hiện audio 75,804 10/04/2024
Chương 340 - Vực Chủ Không Có Lý Tưởng (6) Đang thực hiện audio 74,559 10/04/2024
Chương 341 - Lệnh Hồ Hùng Ra Tay (1) Đang thực hiện audio 79,207 10/04/2024
Chương 342 - Lệnh Hồ Hùng Ra Tay (2) Đang thực hiện audio 81,452 10/04/2024
Chương 343 - Lệnh Hồ Hùng Ra Tay (3) Đang thực hiện audio 82,225 10/04/2024
Chương 344 - Lệnh Hồ Hùng Ra Tay (4) Đang thực hiện audio 27,875 10/04/2024
Chương 345 - Lệnh Hồ Hùng Ra Tay (5) Đang thực hiện audio 21,512 10/04/2024
Chương 346 - Phản Kích, Vực Thanh Phong Vực Bị Diệt (1) Đang thực hiện audio 43,285 10/04/2024
Chương 347 - Phản Kích, Vực Thanh Phong Bị Diệt (2) Đang thực hiện audio 30,667 10/04/2024
Chương 348 - Phản Kích, Vực Thanh Phong Bị Diệt (3) Đang thực hiện audio 82,337 10/04/2024
Chương 349 - Khánh Công Yến (1) Đang thực hiện audio 84,514 10/04/2024
Chương 350 - Khánh Công Yến (2) Đang thực hiện audio 49,196 10/04/2024
Chương 351 - Khánh Công Yến (3) Đang thực hiện audio 98,794 10/04/2024
Chương 352 - Khánh Công Yến (4) Đang thực hiện audio 29,112 10/04/2024
Chương 353 - Khánh Công Yến (5) Đang thực hiện audio 670 10/04/2024
Chương 354 - Khánh Công Yến (6) Đang thực hiện audio 74,799 10/04/2024
Chương 355 - Yên Chi Tuyết (1) Đang thực hiện audio 65,817 10/04/2024
Chương 356 - Yên Chi Tuyết (2) Đang thực hiện audio 23,550 10/04/2024
Chương 357 - Yên Chi Tuyết (3) Đang thực hiện audio 10,597 10/04/2024
Chương 358 - Yên Chi Tuyết (4) Đang thực hiện audio 26,330 10/04/2024
Chương 359 - Yên Chi Tuyết (5) Đang thực hiện audio 52,684 10/04/2024
Chương 360 - Lòng Đế Vương (1) Đang thực hiện audio 392 10/04/2024
Chương 361 - Lòng Đế Vương (2) Đang thực hiện audio 7,498 10/04/2024
Chương 362 - Lòng Đế Vương (3) Đang thực hiện audio 34,321 10/04/2024
Chương 363 - Lòng Đế Vương (4) Đang thực hiện audio 81,346 10/04/2024
Chương 364 - Lòng Đế Vương (5) Đang thực hiện audio 53,994 10/04/2024
Chương 365 - Mỏ Quặng, Cạm Bẫy (1) Đang thực hiện audio 51,142 10/04/2024
Chương 366 - Mỏ Quặng, Cạm Bẫy (2) Đang thực hiện audio 32,184 10/04/2024
Chương 367 - Mỏ Quặng, Cạm Bẫy (3) Đang thực hiện audio 14,543 10/04/2024
Chương 368 - Mỏ Quặng, Cạm Bẫy (4) Đang thực hiện audio 80,138 10/04/2024
Chương 369 - Mỏ Quặng, Cạm Bẫy (5) Đang thực hiện audio 96,436 10/04/2024
Chương 370 - Mỏ Quặng, Cạm Bẫy (6) Đang thực hiện audio 101,705 10/04/2024
Chương 371 - Mộc Thiên Tịch, Kế Hoạch (1) Đang thực hiện audio 67,313 10/04/2024
Chương 372 - Mộc Thiên Tịch, Kế Hoạch (2) Đang thực hiện audio 8,084 10/04/2024
Chương 373 - Mộc Thiên Tịch, Kế Hoạch (3) Đang thực hiện audio 73,210 10/04/2024
Chương 374 - Cứu Mỹ Nhân, Trực Tiếp Đánh Phá Hoàng Long 1 Đang thực hiện audio 62,822 10/04/2024
Chương 375 - Cứu Mỹ Nhân, Trực Tiếp Đánh Phá Hoàng Long (2) Đang thực hiện audio 12,559 10/04/2024
Chương 376 - Hoa Hồng, Kế Trong Kế (1) Đang thực hiện audio 66,905 10/04/2024
Chương 377 - Hoa Hồng, Kế Trong Kế (2) Đang thực hiện audio 101,036 10/04/2024
Chương 378 - Hoa Hồng, Kế Trong Kế (3) Đang thực hiện audio 39,058 10/04/2024
Chương 379 - Hoa Hồng, Kế Trong Kế (4) Đang thực hiện audio 87,706 10/04/2024
Chương 380 - Hoa Hồng, Kế Trong Kế (5) Đang thực hiện audio 9,584 10/04/2024
Chương 381 - Hoa Hồng, Kế Trong Kế (6) Đang thực hiện audio 51,022 10/04/2024
Chương 382 - Hoa Hồng, Kế Trong Kế (7) Đang thực hiện audio 18,562 10/04/2024
Chương 383 - Hoa Hồng, Kế Trong Kế (8) Đang thực hiện audio 58,007 10/04/2024
Chương 384 - Hoa Hồng, Kế Trong Kế (9) Đang thực hiện audio 29,215 10/04/2024
Chương 385 - Hoa Hồng, Kế Trong Kế (10) Đang thực hiện audio 31,291 10/04/2024
Chương 386 - Hoa Hồng, Kế Trong Kế (11) Đang thực hiện audio 29,556 10/04/2024
Chương 387 - Tinh Lọc Linh Thuật, Tịnh Nguyệt (1) Đang thực hiện audio 82,574 10/04/2024
Chương 388 - Tinh Lọc Linh Thuật, Tịnh Nguyệt (2) Đang thực hiện audio 38,375 10/04/2024
Chương 389 - Tinh Lọc Linh Thuật, Tịnh Nguyệt (3) Đang thực hiện audio 66,957 10/04/2024
Chương 390 - Tinh Lọc Linh Thuật, Tịnh Nguyệt (4) Đang thực hiện audio 67,106 10/04/2024
Chương 391 - Tinh Lọc Linh Thuật, Tịnh Nguyệt (5) Đang thực hiện audio 76,616 10/04/2024
Chương 392 - Tinh Lọc Linh Thuật, Tịnh Nguyệt (6) Đang thực hiện audio 44,677 10/04/2024
Chương 393 - Bế Quan, Tinh Thể Thượng Phẩm (1) Đang thực hiện audio 69,655 10/04/2024
Chương 394 - Bế Quan, Tinh Thể Thượng Phẩm (2) Đang thực hiện audio 38,890 10/04/2024
Chương 395 - Bế Quan, Tinh Thể Thượng Phẩm (3) Đang thực hiện audio 49,103 10/04/2024
Chương 396 - Bế Quan, Tinh Thể Thượng Phẩm (4) Đang thực hiện audio 30,625 10/04/2024
Chương 397 - Bế Quan, Tinh Thể Thượng Phẩm (5) Đang thực hiện audio 41,837 10/04/2024
Chương 398 - Độc Chết Người (1) Đang thực hiện audio 32,176 10/04/2024
Chương 399 - Độc Chết Người (2) Đang thực hiện audio 621 10/04/2024
Chương 400 - Độc Chết Người (3) Đang thực hiện audio 26,319 10/04/2024
Chương 401 - Độc Chết Người (4) Đang thực hiện audio 25,660 10/04/2024
Chương 402 - Độc Chết Người (5) Đang thực hiện audio 60,107 10/04/2024
Chương 403 - Độc Chết Người (6) Đang thực hiện audio 103,910 10/04/2024
Chương 404 - Vô Vọng Sơn Trang (1) Đang thực hiện audio 62,458 10/04/2024
Chương 405 - Vô Vọng Sơn Trang (2) Đang thực hiện audio 45,258 10/04/2024
Chương 406 - Vô Vọng Sơn Trang (3) Đang thực hiện audio 76,361 10/04/2024
Chương 407 - Vô Vọng Sơn Trang (4) Đang thực hiện audio 41,760 10/04/2024
Chương 408 - Cấu Kết, Ám Sát (3) Đang thực hiện audio 28,109 10/04/2024
Chương 409 - Cấu Kết, Ám Sát (2) Đang thực hiện audio 16,445 10/04/2024
Chương 410 - Cấu Kết, Ám Sát (3) Đang thực hiện audio 7,181 10/04/2024
Chương 411 - Cấu Kết, Ám Sát (4) Đang thực hiện audio 21,719 10/04/2024
Chương 412 - Cấu Kết, Ám Sát (5) Đang thực hiện audio 104,151 10/04/2024
Chương 413 - Chiếc Nhẫn Thích Hợp (1) Đang thực hiện audio 97,061 10/04/2024
Chương 414 - Chiếc Nhẫn Thích Hợp (2) Đang thực hiện audio 54,873 10/04/2024
Chương 415 - Chiếc Nhẫn Thích Hợp (3) Đang thực hiện audio 73,215 10/04/2024
Chương 416 - Chiếc Nhẫn Thích Hợp (4) Đang thực hiện audio 46,748 10/04/2024
Chương 417 - Chiếc Nhẫn Thích Hợp (5) Đang thực hiện audio 90,688 10/04/2024
Chương 418 - Chiếc Nhẫn Thích Hợp (6) Đang thực hiện audio 25,219 10/04/2024
Chương 419 - Chiếc Nhẫn Thích Hợp (7) Đang thực hiện audio 52,728 10/04/2024
Chương 420 - Chiếc Nhẫn Thích Hợp (8) Đang thực hiện audio 94,593 10/04/2024
Chương 421 - Mạo Hiểm, Thăng Cấp Linh Thuật (1) Đang thực hiện audio 315 10/04/2024
Chương 422 - Mạo Hiểm, Thăng Cấp Linh Thuật (2) Đang thực hiện audio 49,378 10/04/2024
Chương 423 - Mạo Hiểm, Thăng Cấp Linh Thuật (3) Đang thực hiện audio 63,701 10/04/2024
Chương 424 - Mạo Hiểm, Thăng Cấp Linh Thuật (4) Đang thực hiện audio 101,117 10/04/2024
Chương 425 - Cữu Cữu Đến (1) Đang thực hiện audio 55,273 10/04/2024
Chương 426 - Cữu Cữu Đến (2) Đang thực hiện audio 49,371 10/04/2024
Chương 427 - Cữu Cữu Đến (3) Đang thực hiện audio 65,252 10/04/2024
Chương 428 - Cữu Cữu Đến (4) Đang thực hiện audio 68,400 10/04/2024
Chương 429 - Cữu Cữu Đến (5) Đang thực hiện audio 86,641 10/04/2024
Chương 430 - Cữu Cữu Đến (6) Đang thực hiện audio 91,976 10/04/2024
Chương 431 - Cữu Cữu Đến (7) Đang thực hiện audio 39,890 10/04/2024
Chương 432 - Cữu Cữu Đến (8) Đang thực hiện audio 59,396 10/04/2024
Chương 433 - Tổ Đội (1) Đang thực hiện audio 49,261 10/04/2024
Chương 434 - Tổ Đội (2) Đang thực hiện audio 97,338 10/04/2024
Chương 435 - Tổ Đội (3) Đang thực hiện audio 10,177 10/04/2024
Chương 436 - Thượng Quan Vân Trần Đang thực hiện audio 53,233 10/04/2024
Chương 437 - Thi Đấu Tuyển Chọn, Thắng Liên Tiếp (1) Đang thực hiện audio 104,479 10/04/2024
Chương 438 - Thi Đấu Tuyển Chọn, Thắng Liên Tiếp (2) Đang thực hiện audio 57,210 10/04/2024
Chương 439 - Thi Đấu Tuyển Chọn, Thắng Liên Tiếp (3) Đang thực hiện audio 3,436 10/04/2024
Chương 440 - Thi Đấu Tuyển Chọn, Thắng Liên Tiếp (4) Đang thực hiện audio 33,740 10/04/2024
Chương 441 - Thi Đấu Tuyển Chọn, Thắng Liên Tiếp (5) Đang thực hiện audio 17,210 10/04/2024
Chương 442 - Thi Đấu Tuyển Chọn, Thắng Liên Tiếp (6) Đang thực hiện audio 46,878 10/04/2024
Chương 443 - Thần Vực, Chìa Khóa (1) Đang thực hiện audio 67,594 10/04/2024
Chương 444 - Thần Vực, Chìa Khóa (2) Đang thực hiện audio 26,374 10/04/2024
Chương 445 - Thần Vực, Chìa Khóa (3) Đang thực hiện audio 55,209 10/04/2024
Chương 446 - Thần Vực, Chìa Khóa (4) Đang thực hiện audio 34,793 10/04/2024
Chương 447 - Thần Vực, Chìa Khóa (5) Đang thực hiện audio 76,686 10/04/2024
Chương 448 - Thần Vực, Chìa Khóa (6) Đang thực hiện audio 19,836 10/04/2024
Chương 449 - Thần Vực, Chìa Khóa (7) Đang thực hiện audio 97,536 10/04/2024
Chương 450 - Linh Chủ, Cửu Huyền Băng Hồ (1) Đang thực hiện audio 57,665 10/04/2024
Chương 451 - Linh Chủ, Cửu Huyền Băng Hồ (2) Đang thực hiện audio 63,938 10/04/2024
Chương 452 - Chìa Khóa Vàng 1 Đang thực hiện audio 24,280 10/04/2024
Chương 453 - Chìa Khóa Vàng 2 Đang thực hiện audio 11,379 10/04/2024
Chương 454 - Chìa Khóa Vàng 3 Đang thực hiện audio 85,395 10/04/2024
Chương 455 - Chìa Khóa Vàng 4 Đang thực hiện audio 9,660 10/04/2024
Chương 456 - Chìa Khóa Vàng 5 Đang thực hiện audio 71,015 10/04/2024
Chương 457 - Bách Bảo Lâu 1 Đang thực hiện audio 46,212 10/04/2024
Chương 458 - Bách Bảo Lâu 2 Đang thực hiện audio 87,966 10/04/2024
Chương 459 - Bách Bảo Lâu 3 Đang thực hiện audio 70,558 10/04/2024
Chương 460 - Bách Bảo Lâu 4 Đang thực hiện audio 87,993 10/04/2024
Chương 461 - Bách Bảo Lâu 5 Đang thực hiện audio 50,257 10/04/2024
Chương 462 - Bách Bảo Lâu 6 Đang thực hiện audio 60,449 10/04/2024
Chương 463 - Bách Bảo Lâu 7 Đang thực hiện audio 53,728 10/04/2024
Chương 464 - Tiền Trần Huyễn Kính 1 Đang thực hiện audio 79,053 10/04/2024
Chương 465 - Tiền Trần Huyễn Kính 2 Đang thực hiện audio 95,116 10/04/2024
Chương 466 - Tiền Trần Huyễn Kính 3 Đang thực hiện audio 91,837 10/04/2024
Chương 467 - Tiền Trần Huyễn Kính 4 Đang thực hiện audio 78,707 10/04/2024
Chương 468 - Tiền Trần Huyễn Kính 5 Đang thực hiện audio 83,887 10/04/2024
Chương 469 - Tiền Trần Huyễn Kính 6 Đang thực hiện audio 70,219 10/04/2024
Chương 470 - Tiền Trần Huyễn Kính 7 Đang thực hiện audio 46,629 10/04/2024
Chương 471 - Tiền Trần Huyễn Kính 8 Đang thực hiện audio 32,256 10/04/2024
Chương 472 - Tiền Trần Huyễn Kính 9 Đang thực hiện audio 61,714 10/04/2024
Chương 473 - Tiền Trần Huyễn Kính 10 Đang thực hiện audio 24,340 10/04/2024
Chương 474 - Tiền Trần Huyễn Kính 11 Đang thực hiện audio 55,148 10/04/2024
Chương 475 - Kiến Trúc Không Gian 1 Đang thực hiện audio 38,086 10/04/2024
Chương 476 - Kiến Trúc Không Gian 2 Đang thực hiện audio 34,713 10/04/2024
Chương 477 - Kiến Trúc Không Gian 3 Đang thực hiện audio 75,464 10/04/2024
Chương 478 - Kiến Trúc Không Gian 4 Đang thực hiện audio 103,294 10/04/2024
Chương 479 - Kiến Trúc Không Gian 5 Đang thực hiện audio 101,856 10/04/2024
Chương 480 - Kiến Trúc Không Gian 6 Đang thực hiện audio 37,121 10/04/2024
Chương 481 - Kiến Trúc Không Gian 7 Đang thực hiện audio 16,747 10/04/2024
Chương 482 - Trung Tâm Tháp Thiên Ky 1 Đang thực hiện audio 53,553 10/04/2024
Chương 483 - Trung Tâm Tháp Thiên Ky 2 Đang thực hiện audio 93,627 10/04/2024
Chương 484 - Trung Tâm Tháp Thiên Ky 3 Đang thực hiện audio 82,003 10/04/2024
Chương 485 - Trung Tâm Tháp Thiên Ky 4 Đang thực hiện audio 100,116 10/04/2024
Chương 486 - Trung Tâm Tháp Thiên Ky 5 Đang thực hiện audio 43,424 10/04/2024
Chương 487 - Trung Tâm Tháp Thiên Ky 6 Đang thực hiện audio 70,126 10/04/2024
Chương 488 - Trung Tâm Tháp Thiên Ky 7 Đang thực hiện audio 76,613 10/04/2024
Chương 489 - Khế Ước 1 Đang thực hiện audio 21,939 10/04/2024
Chương 490 - Khế Ước 2 Đang thực hiện audio 89,522 10/04/2024
Chương 491 - Khế Ước 3 Đang thực hiện audio 74,971 10/04/2024
Chương 492 - Xuất Sắc 1 Đang thực hiện audio 67,771 10/04/2024
Chương 493 - Xuất Sắc 2 Đang thực hiện audio 27,392 10/04/2024
Chương 494 - Xuất Sắc 3 Đang thực hiện audio 18,728 10/04/2024
Chương 495 - Xuất Sắc 4 Đang thực hiện audio 4,718 10/04/2024
Chương 496 - Xuất Sắc 5 Đang thực hiện audio 17,290 10/04/2024
Chương 497 - Xuất Sắc 6 Đang thực hiện audio 104,281 10/04/2024
Chương 498 - Xuất Sắc 7 Đang thực hiện audio 73,521 10/04/2024
Chương 499 - Luyện Khí Sư, Kẻ Phản Bội 1 Đang thực hiện audio 58,864 10/04/2024
Chương 500 - Luyện Khí Sư, Kẻ Phản Bội 2 Đang thực hiện audio 12,957 10/04/2024
Chương 501 - Luyện Khí Sư, Kẻ Phản Bội 3 Đang thực hiện audio 103,210 10/04/2024
Chương 502 - Luyện Khí Sư, Kẻ Phản Bội 4 Đang thực hiện audio 48,751 10/04/2024
Chương 503 - Luyện Khí Sư, Kẻ Phản Bội 5 Đang thực hiện audio 6,925 10/04/2024
Chương 504 - Luyện Khí Sư, Kẻ Phản Bội 6 Đang thực hiện audio 29,655 10/04/2024
Chương 505 - Âm Linh U Hà 1 Đang thực hiện audio 75,245 10/04/2024
Chương 506 - Âm Linh U Hà 2 Đang thực hiện audio 84,820 10/04/2024
Chương 507 - Âm Linh U Hà 3 Đang thực hiện audio 92,220 10/04/2024
Chương 508 - Âm Linh U Hà 4 Đang thực hiện audio 2,568 10/04/2024
Chương 509 - Âm Linh U Hà 5 Đang thực hiện audio 95,022 10/04/2024
Chương 510 - Âm Linh U Hà 6 Đang thực hiện audio 22,459 10/04/2024
Chương 511 - Âm Linh U Hà 7 Đang thực hiện audio 69,318 10/04/2024
Chương 512 - Âu Dương Diệp 1 Đang thực hiện audio 104,629 10/04/2024
Chương 513 - Âu Dương Diệp 2 Đang thực hiện audio 23,182 10/04/2024
Chương 514 - Âu Dương Diệp 3 Đang thực hiện audio 88,389 10/04/2024
Chương 515 - Âu Dương Diệp 4 Đang thực hiện audio 87,324 10/04/2024
Chương 516 - Âu Dương Diệp 5 Đang thực hiện audio 10,360 10/04/2024
Chương 517 - Định Hồn Châu 1 Đang thực hiện audio 22,187 10/04/2024
Chương 518 - Định Hồn Châu 2 Đang thực hiện audio 59,697 10/04/2024
Chương 519 - Định Hồn Châu 3 Đang thực hiện audio 75,114 10/04/2024
Chương 520 - Bên Trong Tháp, Loạn Đấu 1 Đang thực hiện audio 29,820 10/04/2024
Chương 521 - Bên Trong Tháp, Loạn Đấu 2 Đang thực hiện audio 94,894 10/04/2024
Chương 522 - Bên Trong Tháp, Loạn Đấu 3 Đang thực hiện audio 16,686 10/04/2024
Chương 523 - Bên Trong Tháp, Loạn Đấu 4 Đang thực hiện audio 58,328 10/04/2024
Chương 524 - Bên Trong Tháp, Loạn Đấu 5 Đang thực hiện audio 79,043 10/04/2024
Chương 525 - Bên Trong Tháp, Loạn Đấu 6 Đang thực hiện audio 98,317 10/04/2024
Chương 526 - Bên Trong Tháp, Loạn Đấu 7 Đang thực hiện audio 47,737 10/04/2024
Chương 527 - Trái Tim 1 Đang thực hiện audio 16,608 10/04/2024
Chương 528 - Trái Tim 2 Đang thực hiện audio 15,670 10/04/2024
Chương 529 - Trái Tim 3 Đang thực hiện audio 53,193 10/04/2024
Chương 530 - Trái Tim 4 Đang thực hiện audio 64,074 10/04/2024
Chương 531 - Trái Tim 5 Đang thực hiện audio 41,646 10/04/2024
Chương 532 - Trái Tim 6 Đang thực hiện audio 4,579 10/04/2024
Chương 533 - Trái Tim 7 Đang thực hiện audio 11,996 10/04/2024
Chương 534 - Gặp Lại, Ngọc Ưu Liên 1 Đang thực hiện audio 102,191 10/04/2024
Chương 535 - Gặp Lại, Ngọc Ưu Liên 2 Đang thực hiện audio 30,469 10/04/2024
Chương 536 - Gặp Lại, Ngọc Ưu Liên 3 Đang thực hiện audio 55,503 10/04/2024
Chương 537 - Gặp Lại, Ngọc Ưu Liên 4 Đang thực hiện audio 60,810 10/04/2024
Chương 538 - Gặp Lại, Ngọc Ưu Liên 5 Đang thực hiện audio 10,063 10/04/2024
Chương 539 - Gặp Lại, Ngọc Ưu Liên 6 Đang thực hiện audio 92,885 10/04/2024
Chương 540 - Thiên Mệnh Huyết Mạch, Trở Về 1 Đang thực hiện audio 21,819 10/04/2024
Chương 541 - Thiên Mệnh Huyết Mạch, Trở Về 2 Đang thực hiện audio 96,151 10/04/2024
Chương 542 - Thiên Mệnh Huyết Mạch , Trở Về 3 Đang thực hiện audio 81,927 10/04/2024
Chương 543 - Thiên Mệnh Huyết Mạch, Trở Về 4 Đang thực hiện audio 26,653 10/04/2024
Chương 544 - Thiên Mệnh Huyết Mạch, Trở Về 5 Đang thực hiện audio 70,296 10/04/2024
Chương 545 - Thiên Mệnh Huyết Mạch, Trở Về 6 Đang thực hiện audio 74,409 10/04/2024
Chương 546 - Trị Liệu, Trái Tim Sống Lại 1 Đang thực hiện audio 76,785 10/04/2024
Chương 547 - Trị Liệu, Trái Tim Sống Lại 2 Đang thực hiện audio 89,835 10/04/2024
Chương 548 - Trị Liệu, Trái Tim Sống Lại 3 Đang thực hiện audio 73,805 10/04/2024
Chương 549 - Trị Liệu, Trái Tim Sống Lại 4 Đang thực hiện audio 99,575 10/04/2024
Chương 550 - Trị Liệu, Trái Tim Sống Lại 5 Đang thực hiện audio 100,185 10/04/2024
Chương 551 - Trị Liệu, Trái Tim Sống Lại 6 Đang thực hiện audio 59,349 10/04/2024
Chương 552 - Trị Liệu, Trái Tim Sống Lại 7 Đang thực hiện audio 9,404 10/04/2024
Chương 553 - Trị Liệu, Trái Tim Sống Lại 8 Đang thực hiện audio 95,881 10/04/2024
Chương 554 - Trị Liệu, Trái Tim Sống Lại 9 Đang thực hiện audio 70,429 10/04/2024
Chương 555 - Trị Liệu, Trái Tim Sống Lại 10 Đang thực hiện audio 66,754 10/04/2024
Chương 556 - Trị Liệu, Trái Tim Sống Lại 11 Đang thực hiện audio 11,328 10/04/2024
Chương 557 - Trị Liệu, Trái Tim Sống Lại 12 Đang thực hiện audio 94,763 10/04/2024
Chương 558 - Thủy Qua Và Thụ Tinh 1 Đang thực hiện audio 64,226 10/04/2024
Chương 559 - Thủy Qua Và Thụ Tinh 2 Đang thực hiện audio 59,333 10/04/2024
Chương 560 - Linh Hồn Trở Về, Kinh Hỉ 1 Đang thực hiện audio 88,634 10/04/2024
Chương 561 - Linh Hồn Trở Về, Kinh Hỉ 2 Đang thực hiện audio 56,972 10/04/2024
Chương 562 - Linh Hồn Trở Về, Kinh Hỉ 3 Đang thực hiện audio 79,943 10/04/2024
Chương 563 - Linh Hồn Trở Về, Kinh Hỉ 4 Đang thực hiện audio 56,594 10/04/2024
Chương 564 - Linh Hồn Trở Về, Kinh Hỉ 5 Đang thực hiện audio 104,419 10/04/2024
Chương 565 - Trở Về, Ngũ Hành Đại Lục 1 Đang thực hiện audio 81,412 10/04/2024
Chương 566 - Trở Về, Ngũ Hành Đại Lục 2 Đang thực hiện audio 63,387 10/04/2024
Chương 567 - Trở Về, Ngũ Hành Đại Lục 3 Đang thực hiện audio 83,405 10/04/2024
Chương 568 - Trở Về, Ngũ Hành Đại Lục 4 Đang thực hiện audio 59,812 10/04/2024
Chương 569 - Trở Về, Ngũ Hành Đại Lục 5 Đang thực hiện audio 3,131 10/04/2024
Chương 570 - Trở Về, Ngũ Hành Đại Lục 6 Đang thực hiện audio 68,863 10/04/2024
Chương 571 - Trở Về, Ngũ Hành Đại Lục 7 Đang thực hiện audio 2,839 10/04/2024
Chương 572 - Trở Về, Ngũ Hành Đại Lục 8 Đang thực hiện audio 16,899 10/04/2024
Chương 573 - Trở Về, Ngũ Hành Đại Lục 9 Đang thực hiện audio 13,992 10/04/2024
Chương 574 - Trở Về, Ngũ Hành Đại Lục 10 Đang thực hiện audio 84,446 10/04/2024
Chương 575 - Trở Về, Ngũ Hành Đại Lục 11 Đang thực hiện audio 55,938 10/04/2024
Chương 576 - Đến Ám Dạ 1 Đang thực hiện audio 85,152 10/04/2024
Chương 577 - Đến Ám Dạ 2 Đang thực hiện audio 39,982 10/04/2024
Chương 578 - Đến Ám Dạ 3 Đang thực hiện audio 83,781 10/04/2024
Chương 579 - Đến Ám Dạ 4 Đang thực hiện audio 6,263 10/04/2024
Chương 580 - Đến Ám Dạ 5 Đang thực hiện audio 103,817 10/04/2024
Chương 581 - Vương Hậu, Tư Cách 1 Đang thực hiện audio 65,525 10/04/2024
Chương 582 - Vương Hậu, Tư Cách 2 Đang thực hiện audio 26,219 10/04/2024
Chương 583 - Vương Hậu, Tư Cách 3 Đang thực hiện audio 72,411 10/04/2024
Chương 584 - Vương Hậu, Tư Cách 4 Đang thực hiện audio 4,883 10/04/2024
Chương 585 - Vương Hậu, Tư Cách 6 Đang thực hiện audio 79,158 10/04/2024
Chương 586 - Vương Hậu, Duy Nhất 1 Đang thực hiện audio 13,223 10/04/2024
Chương 587 - Vương Hậu, Duy Nhất 2 Đang thực hiện audio 47,479 10/04/2024
Chương 588 - Vương Hậu, Duy Nhất 3 Đang thực hiện audio 88,775 10/04/2024
Chương 589 - Vương Hậu, Duy Nhất 4 Đang thực hiện audio 7,596 10/04/2024
Chương 590 - Vương Hậu, Duy Nhất 5 Đang thực hiện audio 6,933 10/04/2024
Chương 591 - Vương Hậu, Duy Nhất 6 Đang thực hiện audio 7,845 10/04/2024
Chương 592 - Vương Hậu, Duy Nhất 7 Đang thực hiện audio 27,171 10/04/2024
Chương 593 - Vương Hậu, Duy Nhất 8 Đang thực hiện audio 89,506 10/04/2024
Chương 594 - Vương Hậu, Duy Nhất 9 Đang thực hiện audio 103,499 10/04/2024
Chương 595 - Vương Hậu, Duy Nhất 10 Đang thực hiện audio 26,913 10/04/2024
Chương 596 - Bảo Vật Để Lại Cho Vương Hậu 1 Đang thực hiện audio 21,957 10/04/2024
Chương 597 - Bảo Vật Để Lại Cho Vương Hậu 2 Đang thực hiện audio 63,205 10/04/2024
Chương 598 - Bảo Vật Để Lại Cho Vương Hậu 3 Đang thực hiện audio 30,398 10/04/2024
Chương 599 - Bảo Vật Để Lại Cho Vương Hậu 4 Đang thực hiện audio 93,872 10/04/2024
Chương 600 - Bảo Vật Để Lại Cho Vương Hậu 5 Đang thực hiện audio 99,669 10/04/2024
Chương 601 - Bảo Vật Để Lại Cho Vương Hậu 6 Đang thực hiện audio 97,152 10/04/2024
Chương 602 - Bảo Vật Để Lại Cho Vương Hậu 7 Đang thực hiện audio 11,122 10/04/2024
Chương 603 - Bảo Vật Để Lại Cho Vương Hậu 8 Đang thực hiện audio 69,758 10/04/2024
Chương 604 - Tìm Phiền Phức 1 Đang thực hiện audio 94,106 10/04/2024
Chương 605 - Tìm Phiền Phức 2 Đang thực hiện audio 5,802 10/04/2024
Chương 606 - Tìm Phiền Phức 3 Đang thực hiện audio 44,242 10/04/2024
Chương 607 - Tìm Phiền Phức 4 Đang thực hiện audio 13,069 10/04/2024
Chương 608 - Tìm Phiền Phức 5 Đang thực hiện audio 63,066 10/04/2024
Chương 609 - Tìm Phiền Phức 6 Đang thực hiện audio 7,140 10/04/2024
Chương 610 - Tìm Phiền Phức 7 Đang thực hiện audio 15,014 10/04/2024
Chương 611 - Tìm Phiền Phức 8 Đang thực hiện audio 21,630 10/04/2024
Chương 612 - Ngầm Ám Sát, Sinh Con 1 Đang thực hiện audio 85,728 10/04/2024
Chương 613 - Ngầm Ám Sát, Sinh Con 2 Đang thực hiện audio 31,530 10/04/2024
Chương 614 - Ngầm Ám Sát, Sinh Con 3 Đang thực hiện audio 95,563 10/04/2024
Chương 615 - Ngầm Ám Sát, Sinh Con 4 Đang thực hiện audio 6,030 10/04/2024
Chương 616 - Ngầm Ám Sát, Sinh Con 5 Đang thực hiện audio 63,196 10/04/2024
Chương 617 - Nội Quỷ 1 Đang thực hiện audio 70,412 10/04/2024
Chương 618 - Nội Quỷ 2 Đang thực hiện audio 14,495 10/04/2024
Chương 619 - Nội Quỷ 3 Đang thực hiện audio 96,703 10/04/2024
Chương 620 - Ám Vệ Phượng Hoàng 1 Đang thực hiện audio 97,367 10/04/2024
Chương 621 - Ám Vệ Phượng Hoàng 2 Đang thực hiện audio 103,093 10/04/2024
Chương 622 - Ám Vệ Phượng Hoàng 3 Đang thực hiện audio 75,318 10/04/2024
Chương 623 - Ám Vệ Phượng Hoàng 4 Đang thực hiện audio 97,864 10/04/2024
Chương 624 - Ám Vệ Phượng Hoàng 5 Đang thực hiện audio 103,648 10/04/2024
Chương 625 - Ám Vệ Phượng Hoàng 6 Đang thực hiện audio 87,199 10/04/2024
Chương 626 - Thuần Phục Mãnh Thú 1 Đang thực hiện audio 24,214 10/04/2024
Chương 627 - Thuần Phục Mãnh Thú 2 Đang thực hiện audio 61,499 10/04/2024
Chương 628 - Thuần Phục Mãnh Thú 3 Đang thực hiện audio 18,220 10/04/2024
Chương 629 - Thuần Phục Mãnh Thú 4 Đang thực hiện audio 57,342 10/04/2024
Chương 630 - Thuần Phục Mãnh Thú 5 Đang thực hiện audio 37,047 10/04/2024
Chương 631 - Thuần Phục Mãnh Thú 6 Đang thực hiện audio 4,202 10/04/2024
Chương 632 - Thuần Phục Mãnh Thú 7 Đang thực hiện audio 66,424 10/04/2024
Chương 633 - Tâm Tư Các Trưởng Lão 1 Đang thực hiện audio 30,952 10/04/2024
Chương 634 - Tâm Tư Các Trưởng Lão 2 Đang thực hiện audio 16,041 10/04/2024
Chương 635 - Tâm Tư Các Trưởng Lão 3 Đang thực hiện audio 61,162 10/04/2024
Chương 636 - Tâm Tư Các Trưởng Lão 4 Đang thực hiện audio 38,336 10/04/2024
Chương 637 - Tâm Tư Các Trưởng Lão 5 Đang thực hiện audio 92,624 10/04/2024
Chương 638 - Tâm Tư Các Trưởng Lão 6 Đang thực hiện audio 46,628 10/04/2024
Chương 639 - Tâm Tư Các Trưởng Lão 7 Đang thực hiện audio 4,946 10/04/2024
Chương 640 - Tâm Tư Các Trưởng Lão 8 Đang thực hiện audio 48,921 10/04/2024
Chương 641 - Kết Cuộc, Bắt Đầu Trả Thù 1 Đang thực hiện audio 67,897 10/04/2024
Chương 642 - Kết Cuộc, Bắt Đầu Trả Thù 2 Đang thực hiện audio 90,026 10/04/2024
Chương 643 - Kết Cuộc, Bắt Đầu Trả Thù 3 Đang thực hiện audio 48,913 10/04/2024
Chương 644 - Kết Cuộc, Bắt Đầu Trả Thù 4 Đang thực hiện audio 6,588 10/04/2024
Chương 645 - Kết Cuộc, Bắt Đầu Trả Thù 5 Đang thực hiện audio 102,011 10/04/2024
Chương 646 - Kết Cuộc, Bắt Đầu Trả Thù 6 Đang thực hiện audio 69,677 10/04/2024
Chương 647 - Kết Cuộc, Bắt Đầu Trả Thù 7 Đang thực hiện audio 55,977 10/04/2024
Chương 648 - Kết Cuộc, Bắt Đầu Trả Thù 8 Đang thực hiện audio 9,600 10/04/2024
Chương 649 - Đại Hội Trăm Phái 1 Đang thực hiện audio 88,427 10/04/2024
Chương 650 - Đại Hội Trăm Phái 2 Đang thực hiện audio 25,514 10/04/2024
Chương 651 - Đại Hội Trăm Phái 3 Đang thực hiện audio 102,431 10/04/2024
Chương 652 - Đại Hội Trăm Phái 4 Đang thực hiện audio 50,070 10/04/2024
Chương 653 - Đại Hội Trăm Phái 5 Đang thực hiện audio 20,592 10/04/2024
Chương 654 - Đại Hội Trăm Phái 6 Đang thực hiện audio 9,893 10/04/2024
Chương 655 - Đại Hội Trăm Phái 7 Đang thực hiện audio 74,023 10/04/2024
Chương 656 - Đại Hội Trăm Phái 8 Đang thực hiện audio 35,618 10/04/2024
Chương 657 - Đại Hội Trăm Phái 9 Đang thực hiện audio 37,264 10/04/2024
Chương 658 - Đại Hội Trăm Phái 10 Đang thực hiện audio 21,055 10/04/2024
Chương 659 - Chương 659 Đang thực hiện audio 99,700 10/04/2024
Chương 660 - Đế Quốc, Thần Điện, Đối Chiến 2 Đang thực hiện audio 43,507 10/04/2024
Chương 661 - Đế Quốc, Thần Điện, Đối Chiến 3 Đang thực hiện audio 38,363 10/04/2024
Chương 662 - Đế Quốc, Thần Điện, Đối Chiến 4 Đang thực hiện audio 13,660 10/04/2024
Chương 663 - Đế Quốc, Thần Điện, Đối Chiến 5 Đang thực hiện audio 2,020 10/04/2024
Chương 664 - Đế Quốc, Thần Điện, Đối Chiến 6 Đang thực hiện audio 81,773 10/04/2024
Chương 665 - Đế Quốc, Thần Điện, Đối Chiến 7 Đang thực hiện audio 60,019 10/04/2024
Chương 666 - Đế Quốc, Thần Điện, Đối Chiến 8 Đang thực hiện audio 95,767 10/04/2024
Chương 667 - Đế Quốc, Thần Điện, Đối Chiến 9 Đang thực hiện audio 19,706 10/04/2024
Chương 668 - Phi Đao Lưu Ly 1 Đang thực hiện audio 36,823 10/04/2024
Chương 669 - Phi Đao Lưu Ly 2 Đang thực hiện audio 54,239 10/04/2024
Chương 670 - Phi Đao Lưu Ly 3 Đang thực hiện audio 3,971 10/04/2024
Chương 671 - Phi Đao Lưu Ly 4 Đang thực hiện audio 57,821 10/04/2024
Chương 672 - Phi Đao Lưu Ly 5 Đang thực hiện audio 64,075 10/04/2024
Chương 673 - Đại Chiến 1 Đang thực hiện audio 8,770 10/04/2024
Chương 674 - Đại Chiến 2 Đang thực hiện audio 32,906 10/04/2024
Chương 675 - Đại Chiến 3 Đang thực hiện audio 57,651 10/04/2024
Chương 676 - Đại Chiến 4 Đang thực hiện audio 15,943 10/04/2024
Chương 677 - Đại Chiến 5 Đang thực hiện audio 99,744 10/04/2024
Chương 678 - Đại Chiến 6 Đang thực hiện audio 27,647 10/04/2024
Chương 679 - Đại Chiến 7 Đang thực hiện audio 98,696 10/04/2024
Chương 680 - Hai Tiểu Ma Vương 1 Đang thực hiện audio 35,753 10/04/2024
Chương 681 - Hai Tiểu Ma Vương 2 Đang thực hiện audio 93,902 10/04/2024
Chương 682 - Hai Tiểu Ma Vương Đang thực hiện audio 94,081 10/04/2024
Chương 683 - Rời Khỏi Vực Sâu 1 Đang thực hiện audio 22,107 10/04/2024
Chương 684 - Rời Khỏi Vực Sâu 2 Đang thực hiện audio 73,104 10/04/2024
Chương 685 - Rời Khỏi Vực Sâu 3 Đang thực hiện audio 27,278 10/04/2024
Chương 686 - Dạ Giang Thành, Đoàn Gia 1 Đang thực hiện audio 86,234 10/04/2024
Chương 687 - Dạ Giang Thành, Đoàn Gia 2 Đang thực hiện audio 94,550 10/04/2024
Chương 688 - Dạ Giang Thành, Đoàn Gia 3 Đang thực hiện audio 65,215 10/04/2024
Chương 689 - Dạ Giang Thành, Đoàn Gia 4 Đang thực hiện audio 36,428 10/04/2024
Chương 690 - Dạ Giang Thành, Đoàn Gia 5 Đang thực hiện audio 73,257 10/04/2024
Chương 691 - Dạ Giang Thành, Đoàn Gia 6 Đang thực hiện audio 41,605 10/04/2024
Chương 692 - Dạ Giang Thành, Đoàn Gia 7 Đang thực hiện audio 50,992 10/04/2024
Chương 693 - Bình Tây Thành 1 Đang thực hiện audio 12,994 10/04/2024
Chương 694 - Bình Tây Thành 2 Đang thực hiện audio 94,940 10/04/2024
Chương 695 - Chương 695 Đang thực hiện audio 33,311 10/04/2024
Chương 696 - Chương 696 Đang thực hiện audio 73,944 10/04/2024
Chương 697 - Chương 697 Đang thực hiện audio 19,694 10/04/2024
Chương 698 - Chương 698 Đang thực hiện audio 15,792 10/04/2024
Chương 699 - Chương 699 Đang thực hiện audio 60,446 10/04/2024
Chương 700 - Chương 700 Đang thực hiện audio 30,684 10/04/2024
Chương 701 - Chương 701 Đang thực hiện audio 99,084 10/04/2024
Chương 702 - Chương 702 Đang thực hiện audio 31,064 10/04/2024
Chương 703 - Chương 703 Đang thực hiện audio 37,422 10/04/2024
Chương 704 - Chương 704 Đang thực hiện audio 60,695 10/04/2024
Chương 705 - Chương 705 Đang thực hiện audio 26,099 10/04/2024
Chương 706 - Chương 706 Đang thực hiện audio 27,356 10/04/2024
Chương 707 - Chương 707 Đang thực hiện audio 84,989 10/04/2024
Chương 708 - Chương 708 Đang thực hiện audio 95,894 10/04/2024
Chương 709 - Chương 709 Đang thực hiện audio 50,056 10/04/2024
Chương 710 - Chương 710 Đang thực hiện audio 77,465 10/04/2024
Chương 711 - Chương 711 Đang thực hiện audio 31,632 10/04/2024
Chương 712 - Chương 712 Đang thực hiện audio 43,837 10/04/2024
Chương 713 - Chương 713 Đang thực hiện audio 94,825 10/04/2024
Chương 714 - Phản Công (4) Đang thực hiện audio 11,822 10/04/2024
Chương 715 - Phản Công (5) Đang thực hiện audio 101,990 10/04/2024
Chương 716 - Phá Tháp (1) Đang thực hiện audio 3,951 10/04/2024
Chương 717 - Phá Tháp (2) Đang thực hiện audio 65,113 10/04/2024
Chương 718 - Há Tháp (3) Đang thực hiện audio 73,377 10/04/2024
Chương 719 - Phá Tháp (4) Đang thực hiện audio 38,147 10/04/2024
Chương 720 - Phá Tháp (5) Đang thực hiện audio 68,552 10/04/2024
Chương 721 - Phá Tháp (6) Đang thực hiện audio 72,139 10/04/2024
Chương 722 - Vách Núi (1) Đang thực hiện audio 98,575 10/04/2024
Chương 723 - Vách Núi (2) Đang thực hiện audio 7,278 10/04/2024
Chương 724 - Vách Núi (3) Đang thực hiện audio 40,103 10/04/2024
Chương 725 - Vách Núi (4) Đang thực hiện audio 25,464 10/04/2024
Chương 726 - Minh Hải (1) Đang thực hiện audio 49,804 10/04/2024
Chương 727 - Minh Hải (2) Đang thực hiện audio 102,575 10/04/2024
Chương 728 - Minh Hải (3) Đang thực hiện audio 201 10/04/2024
Chương 729 - Minh Hải (4) Đang thực hiện audio 14,630 10/04/2024
Chương 730 - Minh Hải (5) Đang thực hiện audio 64,047 10/04/2024
Chương 731 - Minh Hải (6) Đang thực hiện audio 28,990 10/04/2024
Chương 732 - Đại Kết Cục Đang thực hiện audio 59,732 10/04/2024