Hôn Nhân Lần Thứ Hai Của Thượng Tướng

Hôn Nhân Lần Thứ Hai Của Thượng Tướng

Cập nhật: 11/04/2024
Trạng thái: Hoàn Thành
Lượt xem: 78,320
Đánh giá:                        

Tóm tắt truyện

Bạn đang đọc truyện Hôn Nhân Lần Thứ Hai Của Thượng Tướng của tác giả Sàng Tiền Minh Nguyệt Quang

Thượng tướng đã trải qua hai lần hôn nhân

Đầu tiên là đối tượng kết hôn do hoàng thất định ra, thượng tướng không hài lòng, khinh thường người kia vô cùng, nhìn đâu cũng thấy không hợp mắtChưa được một tuần, thượng tướng quyết đoán ra chiến trường, để mình người vợ mới cưới ở nhà, trong nhà người già trẻ nhỏ nheo nhóc, còn kèm theo một tờ đơn ly hôn

Lần thứ hai kết hôn, vẫn là người ấy, nhưng lần này, thượng tướng phải giao nộp hết thảy của cải, tiền lương, tiền cơm, còn phải đi quỳ sầu riêng, quỳ bàn phím, không quan tâm mặt mũi, liêm sỉ, mặt dày cả tấc mới có thể năn nỉ người ta quay lại

Nếu yêu thích những truyện cùng thể loại, bạn có thể đọc thêm Ảnh Vệ Khó Làm hoặc Khoái Xuyên Chi Đả Kiểm Cuồng Ma

Danh sách chương Audio Lượt xem Cập nhật
Chương 1 - Chương 1 Đang thực hiện audio 143 11/04/2024
Chương 2 - Chương 2 Đang thực hiện audio 161 11/04/2024
Chương 3 - Chương 3 Đang thực hiện audio 982 11/04/2024
Chương 4 - Chương 4 Đang thực hiện audio 882 11/04/2024
Chương 5 - Chương 5 Đang thực hiện audio 872 11/04/2024
Chương 6 - Chương 6 Đang thực hiện audio 383 11/04/2024
Chương 7 - Chương 7 Đang thực hiện audio 306 11/04/2024
Chương 8 - Chương 8 Đang thực hiện audio 873 11/04/2024
Chương 9 - Chương 9 Đang thực hiện audio 1,184 11/04/2024
Chương 10 - Chương 10 Đang thực hiện audio 260 11/04/2024
Chương 11 - Chương 11 Đang thực hiện audio 336 11/04/2024
Chương 12 - Chương 12 Đang thực hiện audio 211 11/04/2024
Chương 13 - Chương 13 Đang thực hiện audio 596 11/04/2024
Chương 14 - Chương 14 Đang thực hiện audio 243 11/04/2024
Chương 15 - Chương 15 Đang thực hiện audio 38 11/04/2024
Chương 16 - Chương 16 Đang thực hiện audio 981 11/04/2024
Chương 17 - Chương 17 Đang thực hiện audio 832 11/04/2024
Chương 18 - Chương 18 Đang thực hiện audio 728 11/04/2024
Chương 19 - Chương 19 Đang thực hiện audio 455 11/04/2024
Chương 20 - Chương 20 Đang thực hiện audio 227 11/04/2024
Chương 21 - Chương 21 Đang thực hiện audio 183 11/04/2024
Chương 22 - - 30 Đang thực hiện audio 765 11/04/2024
Chương 23 - Chương 31 Đang thực hiện audio 906 11/04/2024
Chương 24 - Chương 32 Đang thực hiện audio 432 11/04/2024
Chương 25 - Chương 33 Đang thực hiện audio 45 11/04/2024
Chương 26 - Chương 34 Đang thực hiện audio 776 11/04/2024
Chương 27 - Chương 35 Đang thực hiện audio 550 11/04/2024
Chương 28 - Chương 36 Đang thực hiện audio 1,067 11/04/2024
Chương 29 - Chương 37 Đang thực hiện audio 547 11/04/2024
Chương 30 - Chương 38 Đang thực hiện audio 103 11/04/2024
Chương 31 - Chương 39 Đang thực hiện audio 991 11/04/2024
Chương 32 - Chương 40 Đang thực hiện audio 456 11/04/2024
Chương 33 - Chương 41 Đang thực hiện audio 923 11/04/2024
Chương 34 - Chương 42 Đang thực hiện audio 348 11/04/2024
Chương 35 - Chương 43 Đang thực hiện audio 1,126 11/04/2024
Chương 36 - Chương 44 Đang thực hiện audio 856 11/04/2024
Chương 37 - Chương 45 Đang thực hiện audio 1,023 11/04/2024
Chương 38 - Chương 46 Đang thực hiện audio 318 11/04/2024
Chương 39 - Chương 47 Đang thực hiện audio 148 11/04/2024
Chương 40 - Chương 48 Đang thực hiện audio 1,108 11/04/2024
Chương 41 - Chương 49 Đang thực hiện audio 116 11/04/2024
Chương 42 - Chương 50 Đang thực hiện audio 573 11/04/2024
Chương 43 - Chương 51 Đang thực hiện audio 565 11/04/2024
Chương 44 - Chương 52 Đang thực hiện audio 500 11/04/2024
Chương 45 - Chương 53 Đang thực hiện audio 399 11/04/2024
Chương 46 - Chương 54 Đang thực hiện audio 926 11/04/2024
Chương 47 - Chương 55 Đang thực hiện audio 835 11/04/2024
Chương 48 - Chương 56 Đang thực hiện audio 1,165 11/04/2024
Chương 49 - Chương 57 Đang thực hiện audio 933 11/04/2024
Chương 50 - Chương 58 Đang thực hiện audio 412 11/04/2024
Chương 51 - Chương 59 Đang thực hiện audio 581 11/04/2024
Chương 52 - Chương 60 Đang thực hiện audio 277 11/04/2024
Chương 53 - Chương 61 Đang thực hiện audio 1,058 11/04/2024
Chương 54 - Chương 62 Đang thực hiện audio 381 11/04/2024
Chương 55 - Chương 63 Đang thực hiện audio 1,139 11/04/2024
Chương 56 - Chương 64 Đang thực hiện audio 338 11/04/2024
Chương 57 - Chương 65 Đang thực hiện audio 281 11/04/2024
Chương 58 - Chương 66 Đang thực hiện audio 391 11/04/2024
Chương 59 - Chương 67 Đang thực hiện audio 564 11/04/2024
Chương 60 - Chương 68 Đang thực hiện audio 351 11/04/2024
Chương 61 - Chương 69 Đang thực hiện audio 347 11/04/2024
Chương 62 - Chương 70 Đang thực hiện audio 711 11/04/2024
Chương 63 - Chương 71 Đang thực hiện audio 1,078 11/04/2024
Chương 64 - Chương 72 Đang thực hiện audio 105 11/04/2024
Chương 65 - Chương 73 Đang thực hiện audio 1,126 11/04/2024
Chương 66 - (HOÀN) Đang thực hiện audio 1,097 11/04/2024