Kế Hoạch Hủ Nữ: Bẻ Thẳng Thành Cong

Kế Hoạch Hủ Nữ: Bẻ Thẳng Thành Cong

Cập nhật: 05/04/2024
Trạng thái: Hoàn Thành
Lượt xem: 99,876
Đánh giá:                        

Tóm tắt truyện

Bạn đang đọc truyện Kế hoạch hủ nữ: Bẻ thẳng thành cong của tác giả Trừu phong đích Mạc Hề trên website đọc truyện online

Chu Tiểu Bạch, 25 tuổi, hủ nữ chính hiệu, luôn mơ ước tìm được một anh chàng lưỡng tính để lấy làm chồng

Cơ hội đã đến khi Tiểu Bạch được nhận vào làm trợ lý tạm thời cho Mặc Duy Chính, tổng giám đốc công ty KM, giai thẳng chính hiệu

Để hoàn thành mộng tưởng, Tiểu Bạch phải “cải tạo” sếp, bẻ anh ta từ thẳng thành cong! Cô nàng vô cùng háo hức với kế hoạch hủ nữ của mình

Cuối cùng thì Mặc Duy Chính cũng đã cong, nhưng Tiểu Bạch lại phát hiện “nhiệt huyết” hủ nữ trong cô không còn dạt dào như trước và trước mắt cô là kế hoạch mới còn thách thức hơn nhiều: Bẻ cong thành thẳng!

Danh sách chương Audio Lượt xem Cập nhật
Chương 1 - Chương 1 Đang thực hiện audio 1,212 05/04/2024
Chương 2 - Chương 2 Đang thực hiện audio 1,617 05/04/2024
Chương 3 - Chương 3 Đang thực hiện audio 1,814 05/04/2024
Chương 4 - Chương 4 Đang thực hiện audio 147 05/04/2024
Chương 5 - Chương 5 Đang thực hiện audio 518 05/04/2024
Chương 6 - Chương 6 Đang thực hiện audio 25 05/04/2024
Chương 7 - Chương 7 Đang thực hiện audio 28 05/04/2024
Chương 8 - Chương 8 Đang thực hiện audio 995 05/04/2024
Chương 9 - Chương 9 Đang thực hiện audio 1,189 05/04/2024
Chương 10 - Chương 10 Đang thực hiện audio 280 05/04/2024
Chương 11 - Chương 11 Đang thực hiện audio 1,072 05/04/2024
Chương 12 - Chương 12 Đang thực hiện audio 1,445 05/04/2024
Chương 13 - Chương 13 Đang thực hiện audio 1,376 05/04/2024
Chương 14 - Chương 14 Đang thực hiện audio 1,489 05/04/2024
Chương 15 - Chương 15 Đang thực hiện audio 479 05/04/2024
Chương 16 - Chương 16 Đang thực hiện audio 290 05/04/2024
Chương 17 - Chương 17 Đang thực hiện audio 1,145 05/04/2024
Chương 18 - Chương 18 Đang thực hiện audio 296 05/04/2024
Chương 19 - Chương 19 Đang thực hiện audio 347 05/04/2024
Chương 20 - Chương 20 Đang thực hiện audio 1,088 05/04/2024
Chương 21 - Chương 21 Đang thực hiện audio 38 05/04/2024
Chương 22 - Chương 22 Đang thực hiện audio 330 05/04/2024
Chương 23 - Chương 23 Đang thực hiện audio 1,710 05/04/2024
Chương 24 - Chương 24 Đang thực hiện audio 164 05/04/2024
Chương 25 - Chương 25 Đang thực hiện audio 1,375 05/04/2024
Chương 26 - Chương 26 Đang thực hiện audio 758 05/04/2024
Chương 27 - Chương 27 Đang thực hiện audio 2,016 05/04/2024
Chương 28 - Chương 28 Đang thực hiện audio 1,082 05/04/2024
Chương 29 - Chương 29 Đang thực hiện audio 1,674 05/04/2024
Chương 30 - Chương 30 Đang thực hiện audio 1,520 05/04/2024
Chương 31 - Chương 31 Đang thực hiện audio 1,059 05/04/2024
Chương 32 - Chương 32 Đang thực hiện audio 1,640 05/04/2024
Chương 33 - Chương 33 Đang thực hiện audio 684 05/04/2024
Chương 34 - Chương 34 Đang thực hiện audio 1,277 05/04/2024
Chương 35 - Chương 35 Đang thực hiện audio 262 05/04/2024
Chương 36 - Chương 36 Đang thực hiện audio 849 05/04/2024
Chương 37 - Chương 37 Đang thực hiện audio 221 05/04/2024
Chương 38 - Chương 38 Đang thực hiện audio 87 05/04/2024
Chương 39 - Chương 39 Đang thực hiện audio 920 05/04/2024
Chương 40 - Chương 40 Đang thực hiện audio 661 05/04/2024
Chương 41 - Chương 41 Đang thực hiện audio 658 05/04/2024
Chương 42 - Chương 42 Đang thực hiện audio 1,275 05/04/2024
Chương 43 - Chương 43 Đang thực hiện audio 573 05/04/2024
Chương 44 - Chương 44 Đang thực hiện audio 1,080 05/04/2024
Chương 45 - Chương 45 Đang thực hiện audio 1,733 05/04/2024
Chương 46 - Chương 46 Đang thực hiện audio 124 05/04/2024
Chương 47 - Phiên Ngoại Đang thực hiện audio 1,229 05/04/2024