Máu Của Bầu Trời

Máu Của Bầu Trời

Cập nhật: 10/06/2024
Tác giả: BooHuan
Trạng thái: Đang cập nhật
Lượt xem: 74
Đánh giá:                      

Tóm tắt truyện

Bạn đang đọc truyện Máu Của Bầu Trời của tác giả BooHuan

Thế giới đang tiến đến [Huỷ diệt]?Con người bị kẻ thù che mắt cả thế kỷ?Đó đều là những vấn đề mà một sự tồn tại nhỏ bé như Hải An không cần quan tâm

Cậu chỉ cần biết về những cách kiếm tiền đồng thời cũng chỉ muốn chăm lo cho mẹ

Nhưng cuộc sống này làm gì được êm đềm như thế? Một sinh vật xuất hiện và thuyết phục cậu hãy cứu thế giới bằng cách đưa cho nó cơ thể của con người

Đứng trước hoàn cảnh sắp mất mạng, Hải An sẽ chọn đánh cược hay bỏ qua? Hải An sẽ từ bỏ cuộc sống để đưa cơ thể của mình cho sinh vật đó hay cậu sẽ từ chối và để mọi thứ xung quanh cậu sụp đổ?Nếu yêu thích đọc truyện online, bạn đừng bỏ lỡ Bị Trúc Mã Enigma Lừa Hôn hoặc Muốn Cùng Em Ngắm Trăng Lúc Bình Minh

Danh sách chương Audio Lượt xem Cập nhật
Chương 1 - Người Thanh Niên Áo Đỏ Đang thực hiện audio 2 10/06/2024
Chương 2 - Du Hành Giả (1) Đang thực hiện audio 3 10/06/2024
Chương 3 - Du Hành Gia (2) Đang thực hiện audio 2 10/06/2024
Chương 4 - Cục Lông Đỏ (1) Đang thực hiện audio 2 10/06/2024
Chương 5 - Cục Lông Đỏ (2) Đang thực hiện audio 3 10/06/2024
Chương 6 - Thông Tin (1) Đang thực hiện audio 2 10/06/2024
Chương 7 - Thông Tin (2) Đang thực hiện audio 3 10/06/2024
Chương 8 - Thông Tin (3) Đang thực hiện audio 1 10/06/2024
Chương 9 - 15 Tuổi (1) Đang thực hiện audio 2 10/06/2024
Chương 10 - 15 Tuổi (2) Đang thực hiện audio 2 10/06/2024
Chương 11 - Hai Mẹ Con Đang thực hiện audio 2 10/06/2024
Chương 12 - Khó Hiểu (1) Đang thực hiện audio 2 10/06/2024
Chương 13 - Khó Hiểu (2) Đang thực hiện audio 2 10/06/2024
Chương 14 - Cắm Trại (1) Đang thực hiện audio 2 10/06/2024
Chương 15 - Cắm Trại (2) Đang thực hiện audio 1 10/06/2024
Chương 16 - Nhớ Đó (1) Đang thực hiện audio 1 10/06/2024
Chương 17 - Nhớ Đó (2) Đang thực hiện audio 2 10/06/2024
Chương 18 - Acacia Và Những Đứa Con Của Ngài Đang thực hiện audio 1 10/06/2024
Chương 19 - Con Đường Tương Lai Đang thực hiện audio 2 10/06/2024
Chương 20 - Sụt Sịt Đang thực hiện audio 1 10/06/2024
Chương 21 - Leo Núi (1) Đang thực hiện audio 2 10/06/2024
Chương 22 - Leo Núi (2) Đang thực hiện audio 2 10/06/2024
Chương 23 - Leo Núi (3) Đang thực hiện audio 1 10/06/2024
Chương 24 - Núi Sương (1) Đang thực hiện audio 1 10/06/2024
Chương 25 - Núi Sương (2) Đang thực hiện audio 1 10/06/2024
Chương 26 - Núi Sương (3) Đang thực hiện audio 1 10/06/2024
Chương 27 - Máu Của Ta (1) Đang thực hiện audio 3 10/06/2024
Chương 28 - Máu Của Ta (2) Đang thực hiện audio 1 10/06/2024
Chương 29 - Những Người Được Gọi Là “Tâm Thần” (1) Đang thực hiện audio 2 10/06/2024
Chương 30 - Những Người Được Gọi Là “Tâm Thần” (2) Đang thực hiện audio 2 10/06/2024