Mục Thần

Mục Thần

Cập nhật: 4 giờ trước
Tác giả: Ốc Sên
Trạng thái: Đang cập nhật
Lượt xem: 1,813
Đánh giá:                      

Tóm tắt truyện

Bạn đang đọc truyện Mục Thần của tác giả Ốc Sên

Mười nghìn năm trước hắn là Tiên Đế tối cao vô thượng nhưng lại bị mưu hại

Mười nghìn năm sau hắn trùng sinh trở lại, quyết tâm rửa sạch mối thù

Bên cạnh đó, bạn đừng bỏ lỡ Người Yêu Cũ Của Đại Boss của cùng tác giả

Danh sách chương Audio Lượt xem Cập nhật
Chương 1 - Mười Nghìn Năm Sau Đang thực hiện audio 2 11/04/2024
Chương 2 - Định Chơi Ta Ư? Đang thực hiện audio 1 11/04/2024
Chương 3 - Tụ Linh Đan Đang thực hiện audio 5 11/04/2024
Chương 4 - Câu Trả Lời Trong Lớp Học Đang thực hiện audio 10 11/04/2024
Chương 5 - Đại Sư Mạt Vấn Đang thực hiện audio 8 11/04/2024
Chương 6 - Không Thể Tưởng Tượng Đang thực hiện audio 10 11/04/2024
Chương 7 - Ta Đánh Ngươi Đấy Đang thực hiện audio 9 11/04/2024
Chương 8 - Sắp Đặt Hôn Sự Đang thực hiện audio 4 11/04/2024
Chương 9 - Chất Vấn Tại Chỗ Đang thực hiện audio 7 11/04/2024
Chương 10 - Dạy Dỗ? Đang thực hiện audio 8 11/04/2024
Chương 11 - Trợn Mắt Há Mồm Đang thực hiện audio 1 11/04/2024
Chương 12 - Tiêu Đời Rồi! Đang thực hiện audio 4 11/04/2024
Chương 13 - Điều Kiện? Đang thực hiện audio 2 11/04/2024
Chương 14 - Luyện Đan Đang thực hiện audio 9 11/04/2024
Chương 15 - Phá Ngọc Quyền Đang thực hiện audio 8 11/04/2024
Chương 16 - Tru Tiên Đồ Đang thực hiện audio 4 11/04/2024
Chương 17 - Quỳ Xuống Đang thực hiện audio 2 11/04/2024
Chương 18 - Vỏ Quýt Dày Phải Có Móng Tay Nhọn Đang thực hiện audio 2 11/04/2024
Chương 19 - Sự Uy Nghiêm Của Mục Lâm Thần Đang thực hiện audio 10 11/04/2024
Chương 20 - Hắn Có Thể Sao? Đang thực hiện audio 6 11/04/2024
Chương 21 - Chắc Chắn Chứ? Đang thực hiện audio 5 11/04/2024
Chương 22 - Cởi Hết Quần Áo Ra Đang thực hiện audio 6 11/04/2024
Chương 23 - Thần Phục Đi Đang thực hiện audio 8 11/04/2024
Chương 24 - Huynh Thả Tay Ra Đang thực hiện audio 2 11/04/2024
Chương 25 - Phế Thằng Nhỏ Của Ngươi Đang thực hiện audio 10 11/04/2024
Chương 26 - Bẻ Gãy Ngón Tay Đang thực hiện audio 8 11/04/2024
Chương 27 - Giở Trò Quái Gì? Đang thực hiện audio 6 11/04/2024
Chương 28 - Lớp Học Của Ta Do Ta Làm Chủ Đang thực hiện audio 2 11/04/2024
Chương 29 - Không Ngờ Bị Mục Vỹ Đánh Bại Đang thực hiện audio 1 11/04/2024
Chương 30 - Biến Chuyển Đang thực hiện audio 2 11/04/2024
Chương 31 - Trò Muốn Đi Cùng Không? Đang thực hiện audio 10 11/04/2024
Chương 32 - Hủy Bỏ? Đang thực hiện audio 7 11/04/2024
Chương 33 - Bốn Gã Này Đủ Không? Đang thực hiện audio 1 11/04/2024
Chương 34 - Sói Lông Tím Đang thực hiện audio 3 11/04/2024
Chương 35 - Hạ Lũ Sói Đang thực hiện audio 3 11/04/2024
Chương 36 - Theo Đuôi Đang thực hiện audio 1 11/04/2024
Chương 37 - Ngươi Chết Đi Đang thực hiện audio 1 11/04/2024
Chương 38 - Chém Giết Đang thực hiện audio 8 11/04/2024
Chương 39 - Quả Nhiên Là Hai Lão Già Chết Tiệt Kia Đang thực hiện audio 10 11/04/2024
Chương 40 - Hoàng Tước Cuối Cùng Đang thực hiện audio 7 11/04/2024
Chương 41 - Bát Hoang Ngâm Đang thực hiện audio 10 11/04/2024
Chương 42 - Mạnh Miệng Đang thực hiện audio 7 11/04/2024
Chương 43 - Sinh Tử Hoang Ấn Đang thực hiện audio 4 11/04/2024
Chương 44 - Xuống Địa Ngục Với Ta Đi Đang thực hiện audio 1 11/04/2024
Chương 45 - Tử Khí Màu Đen Đang thực hiện audio 8 11/04/2024
Chương 46 - Biến Mất Rồi Đang thực hiện audio 5 11/04/2024
Chương 47 - Tu Luyện Trong Hang Động Đang thực hiện audio 11 11/04/2024
Chương 48 - Ngươi Chưa Chết Sao Đang thực hiện audio 6 11/04/2024
Chương 49 - Chưa Chịu Từ Bỏ Sao Đang thực hiện audio 5 11/04/2024
Chương 50 - Phế Bỏ Kinh Mạch Của Ngươi Đang thực hiện audio 7 11/04/2024
Chương 51 - Ăn Mày Đang thực hiện audio 3 11/04/2024
Chương 52 - Ngứa Mắt Đang thực hiện audio 3 11/04/2024
Chương 53 - Xung Đột Ở Thánh Đan Các Đang thực hiện audio 3 11/04/2024
Chương 54 - Không Thấy Phản Cảm Đang thực hiện audio 5 11/04/2024
Chương 55 - Đau Lòng Đang thực hiện audio 10 11/04/2024
Chương 56 - Diệu Tiên Ngữ Đột Phá Đang thực hiện audio 10 11/04/2024
Chương 57 - Luyện Đan Đang thực hiện audio 3 11/04/2024
Chương 58 - Chương 58 Đang thực hiện audio 6 09/06/2024
Chương 59 - Chương 59 Đang thực hiện audio 3 09/06/2024
Chương 60 - Chương 60 Đang thực hiện audio 2 09/06/2024
Chương 61 - Chương 61 Đang thực hiện audio 7 09/06/2024
Chương 62 - Chương 62 Đang thực hiện audio 7 09/06/2024
Chương 63 - Chương 63 Đang thực hiện audio 3 09/06/2024
Chương 64 - Chương 64 Đang thực hiện audio 4 09/06/2024
Chương 65 - Chương 65 Đang thực hiện audio 7 09/06/2024
Chương 66 - Chương 66 Đang thực hiện audio 4 09/06/2024
Chương 67 - Chương 67 Đang thực hiện audio 2 09/06/2024
Chương 68 - Chương 68 Đang thực hiện audio 6 09/06/2024
Chương 69 - Chương 69 Đang thực hiện audio 10 09/06/2024
Chương 70 - Chương 70 Đang thực hiện audio 1 09/06/2024
Chương 71 - Chương 71 Đang thực hiện audio 3 09/06/2024
Chương 72 - Chương 72 Đang thực hiện audio 1 09/06/2024
Chương 73 - Chương 73 Đang thực hiện audio 7 09/06/2024
Chương 74 - Chương 74 Đang thực hiện audio 2 09/06/2024
Chương 75 - Chương 75 Đang thực hiện audio 7 09/06/2024
Chương 76 - Chương 76 Đang thực hiện audio 7 09/06/2024
Chương 77 - Chương 77 Đang thực hiện audio 6 09/06/2024
Chương 78 - Chương 78 Đang thực hiện audio 5 09/06/2024
Chương 79 - Chương 79 Đang thực hiện audio 8 09/06/2024
Chương 80 - Chương 80 Đang thực hiện audio 6 09/06/2024
Chương 81 - Chương 81 Đang thực hiện audio 9 09/06/2024
Chương 82 - Chương 82 Đang thực hiện audio 7 09/06/2024
Chương 83 - Chương 83 Đang thực hiện audio 8 09/06/2024
Chương 84 - Chương 84 Đang thực hiện audio 8 09/06/2024
Chương 85 - Chương 85 Đang thực hiện audio 1 09/06/2024
Chương 86 - Chương 86 Đang thực hiện audio 3 09/06/2024
Chương 87 - Chương 87 Đang thực hiện audio 4 09/06/2024
Chương 88 - Chương 88 Đang thực hiện audio 7 09/06/2024
Chương 89 - Chương 89 Đang thực hiện audio 8 09/06/2024
Chương 90 - Chương 90 Đang thực hiện audio 3 09/06/2024
Chương 91 - Chương 91 Đang thực hiện audio 2 09/06/2024
Chương 92 - Chương 92 Đang thực hiện audio 6 09/06/2024
Chương 93 - Chương 93 Đang thực hiện audio 10 09/06/2024
Chương 94 - Chương 94 Đang thực hiện audio 1 09/06/2024
Chương 95 - Chương 95 Đang thực hiện audio 7 09/06/2024
Chương 96 - Chương 96 Đang thực hiện audio 1 09/06/2024
Chương 97 - Chương 97 Đang thực hiện audio 6 09/06/2024
Chương 98 - Chương 98 Đang thực hiện audio 2 09/06/2024
Chương 99 - Chương 99 Đang thực hiện audio 7 09/06/2024
Chương 100 - Chương 100 Đang thực hiện audio 8 09/06/2024
Chương 101 - Bất Ngờ Đang thực hiện audio 1 09/06/2024
Chương 102 - Kiếm Ý Đang thực hiện audio 2 09/06/2024
Chương 103 - Chỉ Có Vậy! Đang thực hiện audio 7 09/06/2024
Chương 104 - Chỉ Cần Một Chiêu Đang thực hiện audio 10 09/06/2024
Chương 105 - Tụ Họp Tại Tửu Lâu Đang thực hiện audio 3 09/06/2024
Chương 106 - Giết Hắn Đi! Đang thực hiện audio 3 09/06/2024
Chương 107 - Cỏ Phong Linh Đang thực hiện audio 8 09/06/2024
Chương 108 - Trưởng Tộc Đâu? Đang thực hiện audio 1 09/06/2024
Chương 109 - Biến Cố Gia Tộc Đang thực hiện audio 8 09/06/2024
Chương 110 - Nhờ Luyện Đan Đang thực hiện audio 6 09/06/2024
Chương 111 - Thật Sự Quá Thần Kỳ! Đang thực hiện audio 10 09/06/2024
Chương 112 - Suy Đoán Của Đại Sư Diệu Đang thực hiện audio 4 09/06/2024
Chương 113 - Trưởng Tộc Khỏi Bệnh Đang thực hiện audio 8 09/06/2024
Chương 114 - Phản Bội Đang thực hiện audio 5 09/06/2024
Chương 115 - Thiếu Tộc Chủ Giỏi Thế Cơ Chứ! Đang thực hiện audio 2 09/06/2024
Chương 116 - Lợi Dụng Lẫn Nhau Đang thực hiện audio 9 09/06/2024
Chương 117 - Tính Toán Của Từng Người Đang thực hiện audio 6 09/06/2024
Chương 118 - Sóng Gió Đang thực hiện audio 3 09/06/2024
Chương 119 - Đi Chung Đang thực hiện audio 5 09/06/2024
Chương 120 - Dã Tràng Xe Cát Đang thực hiện audio 1 09/06/2024
Chương 121 - Động Phong Lĩnh Đang thực hiện audio 2 09/06/2024
Chương 122 - Liều Mạng Thôi Đang thực hiện audio 4 09/06/2024
Chương 123 - Lục Ảnh Huyết Tông Đang thực hiện audio 1 09/06/2024
Chương 124 - Thân Ngoại Hóa Thân Đang thực hiện audio 8 09/06/2024
Chương 125 - Lò Luyện Ba Chân Đang thực hiện audio 5 09/06/2024
Chương 126 - Nhập Môn Kiếm Ý Đang thực hiện audio 3 20/06/2024
Chương 127 - Mai Phục Ngoài Sơn Động Đang thực hiện audio 1 20/06/2024
Chương 128 - Hạ Mình Chỉ Giáo Đang thực hiện audio 3 20/06/2024
Chương 129 - Lò Luyện Phong Thiên Đang thực hiện audio 6 20/06/2024
Chương 130 - Lâm Minh Đang thực hiện audio 8 20/06/2024
Chương 131 - Ngày Chết Của Ngươi Đang thực hiện audio 3 20/06/2024
Chương 132 - Quá Kỳ Lạ Đang thực hiện audio 2 20/06/2024
Chương 133 - Đến Lúc Về Rồi Đang thực hiện audio 7 20/06/2024
Chương 134 - Đến Bất Ngờ Đang thực hiện audio 9 20/06/2024
Chương 135 - Điều Tra Đang thực hiện audio 4 20/06/2024
Chương 136 - Ta Chịu Được Đang thực hiện audio 8 20/06/2024
Chương 137 - Đấu Giá Phương Thức Luyện Đan Đang thực hiện audio 9 20/06/2024
Chương 138 - Tăng Giá Gáp Đôi Đang thực hiện audio 4 20/06/2024
Chương 139 - Buổi Đấu Giá Điên Cuồng Đang thực hiện audio 6 20/06/2024
Chương 140 - Người Áo Đen Huyền Bí Đang thực hiện audio 1 20/06/2024
Chương 141 - Ngọc Cốt Đan Đang thực hiện audio 1 20/06/2024
Chương 142 - Tiêu Doãn Nhi Đang thực hiện audio 8 20/06/2024
Chương 143 - Suy Đoán Của Thiệu Danh Ngự Đang thực hiện audio 1 20/06/2024
Chương 144 - Lại Liên Hôn Đang thực hiện audio 6 20/06/2024
Chương 145 - Ta Là Người Của Công Tử Mục Vỹ Đang thực hiện audio 7 20/06/2024
Chương 146 - Trò Đùa Quái Đản Đang thực hiện audio 3 20/06/2024
Chương 147 - Thần Lực Đang thực hiện audio 1 20/06/2024
Chương 148 - Tình Hình Các Tộc Đang thực hiện audio 8 20/06/2024
Chương 149 - Linh Dịch Đang thực hiện audio 8 20/06/2024
Chương 150 - Đột Nhập Đang thực hiện audio 1 20/06/2024
Chương 151 - Quá Yếu Đang thực hiện audio 6 20/06/2024
Chương 152 - Trêu Ngươi Đang thực hiện audio 2 20/06/2024
Chương 153 - Xung Đột Bùng Nổ Đang thực hiện audio 10 20/06/2024
Chương 154 - Kế Hoạch Đang thực hiện audio 9 20/06/2024
Chương 155 - Không Thể Mạo Hiểm Đang thực hiện audio 5 20/06/2024
Chương 156 - Mai Phục Đang thực hiện audio 8 20/06/2024
Chương 157 - Vẫn Không Phải Là Đối Thủ Đang thực hiện audio 5 20/06/2024
Chương 158 - Trận Đấu Trong Đêm Mưa Đang thực hiện audio 7 20/06/2024
Chương 159 - Chương 159: Kết Liễu Hai Kẻ Phản Bội Đang thực hiện audio 8 20/06/2024
Chương 160 - Nguy Hiểm Đang thực hiện audio 2 20/06/2024
Chương 161 - Giao Bảo Bối Ra Đây Đang thực hiện audio 4 20/06/2024
Chương 162 - Không Ai Giúp Được Đang thực hiện audio 8 20/06/2024
Chương 163 - Đại Sách Mệnh Thuật Đang thực hiện audio 2 20/06/2024
Chương 164 - Bắc Nhất Vấn Thiên Đang thực hiện audio 6 20/06/2024
Chương 165 - Tần Mộng Dao Nổi Giận Đang thực hiện audio 7 20/06/2024
Chương 166 - Giết Ngươi Khó Lắm À? Đang thực hiện audio 9 20/06/2024
Chương 167 - Cuộc Chiến Quyết Liệt Đang thực hiện audio 9 20/06/2024
Chương 168 - Tông Chủ Thánh Đan Tông Đang thực hiện audio 2 20/06/2024
Chương 169 - Mục Thanh Vũ Đang thực hiện audio 9 20/06/2024
Chương 170 - Trong Tru Tiên Đồ Đang thực hiện audio 9 20/06/2024
Chương 171 - Chết Đi Sống Lại Đang thực hiện audio 5 15 giờ trước
Chương 172 - Dao Nhi Chờ Huynh Đang thực hiện audio 2 15 giờ trước
Chương 173 - Thiếu Trưởng Tộc? Đang thực hiện audio 3 15 giờ trước
Chương 174 - Lên Đường Đang thực hiện audio 5 15 giờ trước
Chương 175 - Đến Nơi Đang thực hiện audio 6 15 giờ trước
Chương 176 - Lần Đầu Gặp Gỡ Đang thực hiện audio 11 4 giờ trước
Chương 177 - Nói Trước Bước Không Qua Đang thực hiện audio 8 4 giờ trước
Chương 178 - Thanh Sương, Thanh Trĩ Đang thực hiện audio 8 4 giờ trước
Chương 179 - Lôi Âm Cốc Đang thực hiện audio 4 4 giờ trước
Chương 180 - Bị Sét Đánh Đang thực hiện audio 1 4 giờ trước