Nhân Sinh Thiên Hạ Do Ngươi Nắm Giữ

Nhân Sinh Thiên Hạ Do Ngươi Nắm Giữ

Cập nhật: 10/04/2024
Tác giả: Song Bích
Trạng thái: Hoàn Thành
Lượt xem: 19,006
Đánh giá:                        

Tóm tắt truyện

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Thiên Hạ Do Ngươi Nắm Giữ của tác giả Song Bích

Y vô tình bị kéo đến thế giới xa lạ mình không hay biết, vô tình cướp đi thân xác và kiếp sống của một linh hồn chưa kịp chuyển thế đầu thai

Số mạng chính là số mạng, thế giới này không thuộc về y, số mạng này cũng không thuộc về y

Đến cuối cùng vẫn phải trả lại kiếp sống này cho chủ nhân thật sự của nó, thế nhưng hắn

lại không buông tay

Hắn nắm giữ sức mạnh hủy diệt thiên địa, nhưng người được định sẽ ở cạnh hắn lại không phải y:" Mệnh duyên của ta không phải ngươi, vậy ta khiến kẻ được gọi là mệnh duyên đó vạn kiếp không thể siêu sinh

Thế giới không có sự tồn tại của ngươi, lẽ dĩ nhiên thế giới đó sẽ không cần thiết phải nên tồn tại

"Nếu yêu thích tác giả Song Bích, bạn có thể tìm đọc thêm Gả Cho Người Làm Tiểu Thiếp, Lấy Ngươi Về Làm Hoàng Hậu hoặc Sống Lại Trong Mắt Chỉ Còn Có Ngươi

Danh sách chương Audio Lượt xem Cập nhật
Chương 1 Đang thực hiện audio 89 10/04/2024
Chương 2 Đang thực hiện audio 89 10/04/2024
Chương 3 Đang thực hiện audio 123 10/04/2024
Chương 4 Đang thực hiện audio 13 10/04/2024
Chương 5 Đang thực hiện audio 154 10/04/2024
Chương 6 Đang thực hiện audio 59 10/04/2024
Chương 7 Đang thực hiện audio 107 10/04/2024
Chương 8 Đang thực hiện audio 62 10/04/2024
Chương 9 Đang thực hiện audio 120 10/04/2024
Chương 10 Đang thực hiện audio 57 10/04/2024
Chương 11 Đang thực hiện audio 73 10/04/2024
Chương 12 Đang thực hiện audio 180 10/04/2024
Chương 13 Đang thực hiện audio 112 10/04/2024
Chương 14 Đang thực hiện audio 176 10/04/2024
Chương 15 Đang thực hiện audio 95 10/04/2024
Chương 16 Đang thực hiện audio 194 10/04/2024
Chương 17 Đang thực hiện audio 152 10/04/2024
Chương 18 Đang thực hiện audio 74 10/04/2024
Chương 19 Đang thực hiện audio 74 10/04/2024
Chương 20 Đang thực hiện audio 114 10/04/2024
Chương 21 Đang thực hiện audio 7 10/04/2024
Chương 22 Đang thực hiện audio 86 10/04/2024
Chương 23 Đang thực hiện audio 138 10/04/2024
Chương 24 Đang thực hiện audio 6 10/04/2024
Chương 25 Đang thực hiện audio 50 10/04/2024
Chương 26 Đang thực hiện audio 54 10/04/2024
Chương 27 Đang thực hiện audio 179 10/04/2024
Chương 28 Đang thực hiện audio 21 10/04/2024
Chương 29 Đang thực hiện audio 146 10/04/2024
Chương 30 Đang thực hiện audio 38 10/04/2024
Chương 31 Đang thực hiện audio 83 10/04/2024
Chương 32 Đang thực hiện audio 90 10/04/2024
Chương 33 Đang thực hiện audio 19 10/04/2024
Chương 34 Đang thực hiện audio 185 10/04/2024
Chương 35 Đang thực hiện audio 178 10/04/2024
Chương 36 Đang thực hiện audio 74 10/04/2024
Chương 37 Đang thực hiện audio 97 10/04/2024
Chương 38 Đang thực hiện audio 85 10/04/2024
Chương 39 Đang thực hiện audio 40 10/04/2024
Chương 40 Đang thực hiện audio 68 10/04/2024
Chương 41 Đang thực hiện audio 122 10/04/2024
Chương 42 Đang thực hiện audio 53 10/04/2024
Chương 43 Đang thực hiện audio 138 10/04/2024
Chương 44 Đang thực hiện audio 68 10/04/2024
Chương 45 Đang thực hiện audio 176 10/04/2024
Chương 46 Đang thực hiện audio 132 10/04/2024
Chương 47 Đang thực hiện audio 138 10/04/2024
Chương 48 Đang thực hiện audio 163 10/04/2024
Chương 49 Đang thực hiện audio 5 10/04/2024
Chương 50 Đang thực hiện audio 73 10/04/2024
Chương 51 Đang thực hiện audio 92 10/04/2024
Chương 52 Đang thực hiện audio 127 10/04/2024
Chương 53 Đang thực hiện audio 9 10/04/2024
Chương 54 Đang thực hiện audio 127 10/04/2024
Chương 55 Đang thực hiện audio 54 10/04/2024
Chương 56 Đang thực hiện audio 116 10/04/2024
Chương 57 Đang thực hiện audio 166 10/04/2024
Chương 58 Đang thực hiện audio 24 10/04/2024
Chương 59 Đang thực hiện audio 127 10/04/2024
Chương 60 Đang thực hiện audio 23 10/04/2024
Chương 61 Đang thực hiện audio 134 10/04/2024
Chương 62 Đang thực hiện audio 34 10/04/2024
Chương 63 Đang thực hiện audio 110 10/04/2024
Chương 64 - Chương 64 Đang thực hiện audio 43 10/04/2024
Chương 65 Đang thực hiện audio 180 10/04/2024
Chương 66 Đang thực hiện audio 39 10/04/2024
Chương 67 Đang thực hiện audio 104 10/04/2024
Chương 68 Đang thực hiện audio 23 10/04/2024
Chương 69 Đang thực hiện audio 157 10/04/2024
Chương 70 Đang thực hiện audio 95 10/04/2024
Chương 71 Đang thực hiện audio 102 10/04/2024
Chương 72 - Chương 72 Đang thực hiện audio 140 10/04/2024
Chương 73 Đang thực hiện audio 104 10/04/2024
Chương 74 Đang thực hiện audio 132 10/04/2024
Chương 75 Đang thực hiện audio 96 10/04/2024
Chương 76 Đang thực hiện audio 58 10/04/2024
Chương 77 Đang thực hiện audio 74 10/04/2024
Chương 78 Đang thực hiện audio 165 10/04/2024
Chương 79 Đang thực hiện audio 63 10/04/2024
Chương 80 Đang thực hiện audio 192 10/04/2024
Chương 81 Đang thực hiện audio 178 10/04/2024
Chương 82 Đang thực hiện audio 152 10/04/2024
Chương 83 Đang thực hiện audio 28 10/04/2024
Chương 84 Đang thực hiện audio 4 10/04/2024
Chương 85 Đang thực hiện audio 132 10/04/2024
Chương 86 Đang thực hiện audio 126 10/04/2024
Chương 87 Đang thực hiện audio 125 10/04/2024
Chương 88 Đang thực hiện audio 146 10/04/2024
Chương 89 Đang thực hiện audio 191 10/04/2024
Chương 90 Đang thực hiện audio 26 10/04/2024
Chương 91 Đang thực hiện audio 136 10/04/2024
Chương 92 Đang thực hiện audio 180 10/04/2024
Chương 93 Đang thực hiện audio 100 10/04/2024
Chương 94 Đang thực hiện audio 150 10/04/2024
Chương 95 Đang thực hiện audio 98 10/04/2024
Chương 96 Đang thực hiện audio 170 10/04/2024
Chương 97 Đang thực hiện audio 45 10/04/2024
Chương 98 Đang thực hiện audio 119 10/04/2024