Quỷ Thoại Liên Thiên

Quỷ Thoại Liên Thiên

Cập nhật: 10/04/2024
Tác giả: Thanh Khâu
Trạng thái: Hoàn Thành
Lượt xem: 143,894
Đánh giá:                        

Tóm tắt truyện

Trước đây người ta tính trên đời có năm loại người, loại thứ năm là chuyện thu hút tai nạn về mình

Nhưng với Quỷ thoại liên thiên thì loại người thứ sáu đã nảy ra, đó là người chuyên thu hút ma quỷ về mình

An Tung là một tồn tại hết sức kỳ lạ, không hiểu sao truyện quái dị bám theo cậu ta đặc biệt nhiều

Đi chợ thì rơi vào tay lũ làm thịt người, nghe hát thì có ma vờn trong nhạc, bắt xe thể nào cũng lên nhầm xe chở u linh

Khổ nỗi An Tung không hề an phận, nếu có điều gì nhiễu động, cậu ta sẽ lại gần, xem cho kỹ và đa phần trường hợp là sẽ nhúng tay can thiệp, bởi vậy ma quỷ không ai hẹn ai càng tích cực lượn lờ quanh cậu ta

Cái khổ thứ hai là An Tung không có năng lực gì mà đối phó với ngần ấy truyện ma quỷ tai ương, nên cao xanh dun dủi cho cậu ta một người bạn cùng phòng thâm sâu khó lường, sát cánh cùng cậu ta qua từng chặng đường bắt ma đuổi quỷ như thiên huyền địa hoàng

Anh ta đẹp trai, thư sinh, có sức hút với phụ nữ, nhưng lại lạnh lùng với tất cả, chỉ che chở nhiệt tình với một mình An Tung và quái đản nhất là, không từ bỏ cơ hội nào để thể hiện thái độ chiếm hữu đối với cậu ta

Quỷ thoại liên thiên là triền miên truyện về những âm ảnh dương gian, cũng là âm ảnh về những cảm xúc còn nhập nhoạng giữa hai bờ tối sáng

Danh sách chương Audio Lượt xem Cập nhật
Chương 1 - Mở Đầu Đang thực hiện audio 587 10/04/2024
Chương 2 - Chương 1 Đang thực hiện audio 969 10/04/2024
Chương 3 - Chương 2 Đang thực hiện audio 1,189 10/04/2024
Chương 4 - Chương 3 Đang thực hiện audio 1,173 10/04/2024
Chương 5 - Tài Vận (Hạ) Đang thực hiện audio 369 10/04/2024
Chương 6 - Bà Nội Đang thực hiện audio 1,334 10/04/2024
Chương 7 - Tóc (Thượng) Đang thực hiện audio 987 10/04/2024
Chương 8 - Tóc (Hạ) Đang thực hiện audio 1,337 10/04/2024
Chương 9 - Chợ Quỷ (Thượng) Đang thực hiện audio 1,236 10/04/2024
Chương 10 - Chợ Quỷ (Trung) Đang thực hiện audio 1,150 10/04/2024
Chương 11 - Chợ Quỷ (Hạ) Đang thực hiện audio 504 10/04/2024
Chương 12 - Mộ Hoang (Thượng) Đang thực hiện audio 689 10/04/2024
Chương 13 - Mộ Hoang (Hạ) Đang thực hiện audio 1,109 10/04/2024
Chương 14 - Song Hỉ Quỷ Sát (Thượng) Đang thực hiện audio 1,304 10/04/2024
Chương 15 - Song Hỉ Quỷ Sát (Hạ) Đang thực hiện audio 934 10/04/2024
Chương 16 - Niên Thú (Thượng) Đang thực hiện audio 719 10/04/2024
Chương 17 - Niên Thú (Hạ) Đang thực hiện audio 518 10/04/2024
Chương 18 - Ngôi Nhà Cổ (Thượng) Đang thực hiện audio 443 10/04/2024
Chương 19 - Ngôi Nhà Cổ (Hạ) Đang thực hiện audio 693 10/04/2024
Chương 20 - Tương Tây Thi Cổ (Thượng) Đang thực hiện audio 1,296 10/04/2024
Chương 21 - Tương Tây Thi Cổ (Trung) Đang thực hiện audio 578 10/04/2024
Chương 22 - Tương Tây Thi Cổ (Hạ) Đang thực hiện audio 1,321 10/04/2024
Chương 23 - Tiệc Vườn Đào Dưới Trăng (Thượng) Đang thực hiện audio 436 10/04/2024
Chương 24 - Tiệc Vườn Đào Dưới Trăng (Trung) Đang thực hiện audio 723 10/04/2024
Chương 25 - Tiệc Vườn Đào Dưới Trăng (Hạ) Đang thực hiện audio 890 10/04/2024
Chương 26 - Thủ Hồ (Nhất) Đang thực hiện audio 1,254 10/04/2024
Chương 27 - Thủ Hồ (Nhị) Đang thực hiện audio 1,081 10/04/2024
Chương 28 - Thủ Hồ (Tam) Đang thực hiện audio 377 10/04/2024
Chương 29 - Thủ Hồ (Tứ) Đang thực hiện audio 152 10/04/2024
Chương 30 - Kẻ Báo Tử (Thượng) Đang thực hiện audio 458 10/04/2024
Chương 31 - Kẻ Báo Tử (Trung) Đang thực hiện audio 853 10/04/2024
Chương 32 - Kẻ Báo Tử (Hạ) Đang thực hiện audio 443 10/04/2024
Chương 33 - Ăn Thịt (Nhất) Đang thực hiện audio 932 10/04/2024
Chương 34 - Ăn Thịt (Nhị) Đang thực hiện audio 947 10/04/2024
Chương 35 - Ăn Thịt (Tam) Đang thực hiện audio 964 10/04/2024
Chương 36 - Ăn Thịt (Tứ) Đang thực hiện audio 871 10/04/2024
Chương 37 - Giường (Nhất) Đang thực hiện audio 1,337 10/04/2024
Chương 38 - Giường (Nhị) Đang thực hiện audio 611 10/04/2024
Chương 39 - Giường (Tam) Đang thực hiện audio 354 10/04/2024
Chương 40 - Giường (Tứ) Đang thực hiện audio 14 10/04/2024
Chương 41 - Khách Dưới Trăng (Nhất) Đang thực hiện audio 318 10/04/2024
Chương 42 - Khách Dưới Trăng (Nhị) Đang thực hiện audio 206 10/04/2024
Chương 43 - Khách Dưới Trăng (Tam) Đang thực hiện audio 685 10/04/2024
Chương 44 - Khách Dưới Trăng (Tứ) Đang thực hiện audio 1,149 10/04/2024
Chương 45 - Linh Viên (Nhất) Đang thực hiện audio 793 10/04/2024
Chương 46 - Linh Viên (Nhị) Đang thực hiện audio 900 10/04/2024
Chương 47 - Linh Viên (Tam) Đang thực hiện audio 273 10/04/2024
Chương 48 - Linh Viên (Tứ) Đang thực hiện audio 1,255 10/04/2024
Chương 49 - Linh Viên (Ngũ) Đang thực hiện audio 642 10/04/2024
Chương 50 - Quỷ Chú (Nhất) Đang thực hiện audio 558 10/04/2024
Chương 51 - Quỷ Chú (Nhị) Đang thực hiện audio 834 10/04/2024
Chương 52 - Quỷ Chú (Tam) Đang thực hiện audio 1,094 10/04/2024
Chương 53 - Quỷ Chú (Tứ) Đang thực hiện audio 139 10/04/2024
Chương 54 - Tấm Ảnh (Thượng) Đang thực hiện audio 781 10/04/2024
Chương 55 - Tấm Ảnh (Trung) Đang thực hiện audio 300 10/04/2024
Chương 56 - Tấm Ảnh (Hạ) Đang thực hiện audio 688 10/04/2024
Chương 57 - Mộ Phần Của Sâu (Nhất) Đang thực hiện audio 1,351 10/04/2024
Chương 58 - Mộ Phần Của Sâu (Nhị) Đang thực hiện audio 222 10/04/2024
Chương 59 - Mộ Phần Của Sâu (Tam) Đang thực hiện audio 785 10/04/2024
Chương 60 - Phần Mộ Của Sâu (Tứ) Đang thực hiện audio 1,062 10/04/2024
Chương 61 - Mộ Phần Của Sâu (Ngũ) Đang thực hiện audio 1,360 10/04/2024
Chương 62 - Ngẫm Nghĩ Đang thực hiện audio 1,110 10/04/2024
Chương 63 - Kính (Nhất) Đang thực hiện audio 239 10/04/2024
Chương 64 - Kính (Nhị) Đang thực hiện audio 967 10/04/2024
Chương 65 - Kính (Tam) Đang thực hiện audio 1,198 10/04/2024
Chương 66 - Mật Văn (Nhất) Đang thực hiện audio 289 10/04/2024
Chương 67 - Mật Văn (Nhị) Đang thực hiện audio 152 10/04/2024
Chương 68 - Mật Văn (Tam) Đang thực hiện audio 1,117 10/04/2024
Chương 69 - Mật Văn (Tứ) Đang thực hiện audio 1,317 10/04/2024
Chương 70 - Mật Văn (Ngũ) Đang thực hiện audio 429 10/04/2024
Chương 71 - A Ni Mã Khanh (Nhất) Đang thực hiện audio 745 10/04/2024
Chương 72 - A Ni Mã Khanh (Nhị) Đang thực hiện audio 1,268 10/04/2024
Chương 73 - A Ni Mã Khanh (Tam) Đang thực hiện audio 481 10/04/2024
Chương 74 - A Ni Mã Khanh (Tứ) Đang thực hiện audio 1,214 10/04/2024
Chương 75 - Hiểm Lộ (Nhất) Đang thực hiện audio 1,011 10/04/2024
Chương 76 - Hiểm Lộ (Nhị) Đang thực hiện audio 857 10/04/2024
Chương 77 - Hiểm Lộ (Tam) Đang thực hiện audio 9 10/04/2024
Chương 78 - Hiểm Lộ (Tứ) Đang thực hiện audio 793 10/04/2024
Chương 79 - Hiểm Lộ (Ngũ) Đang thực hiện audio 86 10/04/2024
Chương 80 - Chân Tướng Của Sự Giả Dối (Nhất) Đang thực hiện audio 1,114 10/04/2024
Chương 81 - Chân Tướng Của Sự Giả Dối (Nhị) Đang thực hiện audio 458 10/04/2024
Chương 82 - Chân Tướng Của Sự Giả Dối (Tam) Đang thực hiện audio 1,227 10/04/2024
Chương 83 - Chân Tướng Của Sự Giả Dối (Tứ) Đang thực hiện audio 236 10/04/2024
Chương 84 - Chân Tướng Của Sự Giả Dối (Ngũ) Đang thực hiện audio 786 10/04/2024
Chương 85 - Đường Cùng Khó Thoát (Nhất) Đang thực hiện audio 309 10/04/2024
Chương 86 - Đường Cùng Khó Thoát (Nhị) Đang thực hiện audio 842 10/04/2024
Chương 87 - Đường Cùng Khó Thoát (Tam) Đang thực hiện audio 1,116 10/04/2024
Chương 88 - Đường Cùng Khó Thoát (Tứ) Đang thực hiện audio 218 10/04/2024
Chương 89 - Đường Cùng Khó Thoát (Ngũ) Đang thực hiện audio 665 10/04/2024
Chương 90 - Đường Cùng Khó Thoát (Lục) Đang thực hiện audio 1,130 10/04/2024
Chương 91 - Hà Bá Khóc (Nhất) Đang thực hiện audio 1,364 10/04/2024
Chương 92 - Hà Bá Khóc (Nhị) Đang thực hiện audio 1,268 10/04/2024
Chương 93 - Hà Bá Khóc (Tam) Đang thực hiện audio 1,034 10/04/2024
Chương 94 - Hà Bá Khóc (Tứ) Đang thực hiện audio 736 10/04/2024
Chương 95 - Hà Bá Khóc (Ngũ) Đang thực hiện audio 318 10/04/2024
Chương 96 - Hà Bá Khóc (Lục) Đang thực hiện audio 1,334 10/04/2024
Chương 97 - Chương 96: Đang thực hiện audio 1,199 10/04/2024
Chương 98 - Vĩ Thanh Đang thực hiện audio 951 10/04/2024
Chương 99 - Phiên Ngoại - Chăn (Nhất) Đang thực hiện audio 829 10/04/2024
Chương 100 - Phiên Ngoại - Chăn (Nhị) Đang thực hiện audio 1,133 10/04/2024
Chương 101 - Phiên Ngoại - Chăn (Tam) Đang thực hiện audio 818 10/04/2024