Tái Sinh 70: Về Quê Cùng Không Gian.

Tái Sinh 70: Về Quê Cùng Không Gian.

Cập nhật: 10/06/2024
Tác giả: Hồng Yên Yên
Trạng thái: Đang cập nhật
Lượt xem: 20
Đánh giá:                        

Tóm tắt truyện

Tái sinh và trở lại năm Bảy mươi, An Nhiên vạch trần sự đạo đức giả của mẹ nuôi và đến vùng nông thôn với bàn tay vàng của mình

Giúp đỡ gia đình bà cụ gặp nạn và thay đổi số phận của ân nhân đã chết trẻ

Đi học đại học và kinh doanh

Đời này An Nhiên muốn sống một cuộc sống tốt đẹp thoải mái, nhưng cô lại cho rằng ân nhân của mình chính là anh trai mình, mà anh trai lại muốn cô làm chị dâu

Ban đầu, An Nhiên từ chối

Lát nữa thơm quá! [Câu chuyện này hoàn toàn là hư cấu, và bất kỳ điểm tương đồng nào hoàn toàn là ngẫu nhiên

Danh sách chương Audio Lượt xem Cập nhật
Chương 1 Đang thực hiện audio 2 10/06/2024
Chương 2 - Không Gian Xuất Hiện. Đang thực hiện audio 1 10/06/2024
Chương 3 Đang thực hiện audio 2 10/06/2024
Chương 4 Đang thực hiện audio 1 10/06/2024
Chương 5 Đang thực hiện audio 2 10/06/2024
Chương 6 - Đổi Tên Đang thực hiện audio 3 10/06/2024
Chương 7 - Ăn Có Thể Ăn Bậy, Nhưng Không Được Nói Bậy. Đang thực hiện audio 1 10/06/2024
Chương 8 Đang thực hiện audio 2 10/06/2024