Thần Đạo Đan Tôn

Thần Đạo Đan Tôn

Cập nhật: 08/04/2024
Trạng thái: Hoàn Thành
Lượt xem: 118,693,176
Đánh giá:                        

Tóm tắt truyện

Truyện Thần Đạo Đan Tôn của Cô Đơn Địa Phi nói về Đan Đế Lăng Hàn - Một cường giả vì truy cầu con đường thành thần nên vẫn lạc trên khi sắp chạm tay vào bí ẩn thành thần

Lão thiên dường như không muốn tuyệt đường người nên để hắn trọng sinh về một thiếu niên cùng tên và thật may mắn "Bất Diệt Thiên Kinh" vẫn còn ấn ký trong tâm thức hắn

Từ nay về sau phong vân dũng động, Lăng Hàn phải tranh phong cùng vô số thiên tài, lại bắt đầu một con đường truyền kỳ mới chứng minh với thiên địa: Ta mạnh nhất giữa Vạn Cổ Chư Thiên!Phân chia cảnh giới: Luyện Thể, Tụ Nguyên, Đại La Thiên Tôn, Dũng Tuyền, Linh Hải, Thần Thai, Sinh Hoa, Linh Anh, Hóa Thần cùng Thiên Nhân Cảnh

Mỗi cảnh giới trong truyện online chia làm chín tầng : tầng một đến ba là tiền kỳ, tầng bốn đến sáu gọi là trung kỳ và tầng bảy đến chín gọi là hậu kỳ và đỉnhCảnh giới Đan Sư: Hoàng cấp,Huyền cấp, Địa cấp, Thiên cấp

Thần Cảnh: Nhật Nguyệt Cảnh, Sơn Hà Cảnh, Tinh Thần Cảnh, Hằng Hà Cảnh, Sáng Thế CảnhMỗi cảnh giới chia làm: Tiểu Cực Vị, Trung Cực Vị, Đại Cực Vi, Đại Viên Mãn trong một Cực Vị lại chia làm: Tiền kỳ, Trung kỳ, Hậu kỳ, Viên mãnCảnh giới Tiên Vực:Trảm Trần Cảnh (Nhất Trảm-Nhị Trảm-Tam Trảm-Tứ Trảm-Ngũ Trảm),Phân Hồn Cảnh (Dương Hồn-Âm Hồn-Thiên Hồn-Địa Hồn), Tiên Phủ Cảnh, Thăng Nguyên Cảnh, Tiên Vương có 9 tầng từ 1 đến 9, bên trên Tiên Vương là Thiên TônCảnh giới Đan Sư ở Tiên Vực:Nhất Tinh, Nhị Tinh , Tam Tinh, Tứ Tinh ,Ngũ Tinh Đan Sư

Danh sách chương Audio Lượt xem Cập nhật
Chương 1 - Sống Lại Đang thực hiện audio 19,522 08/04/2024
Chương 2 - Cường Thế Đang thực hiện audio 24,554 08/04/2024
Chương 3 - Ngươi Có Bệnh, Ta Có Thể Trị Đang thực hiện audio 3,159 08/04/2024
Chương 4 - Mệnh Lệnh Thứ Nhất Đang thực hiện audio 18,245 08/04/2024
Chương 5 - Đánh Đau Lão Cẩu Đang thực hiện audio 14,231 08/04/2024
Chương 6 - Thiên Dược Các Đang thực hiện audio 11,908 08/04/2024
Chương 7 - Chư Đại Sư Đang thực hiện audio 14,849 08/04/2024
Chương 8 - Thuyết Phục Đang thực hiện audio 5,833 08/04/2024
Chương 9 - Chỉ Đạo Tu Luyện Đang thực hiện audio 15,093 08/04/2024
Chương 10 - Chữa Trị Linh Căn Đang thực hiện audio 4,766 08/04/2024
Chương 11 - Luyện Thể Tầng Bốn! Đang thực hiện audio 16,135 08/04/2024
Chương 12 - Phụ Thân Trở Về Đang thực hiện audio 16,702 08/04/2024
Chương 13 - Lăng Đông Hành Tiếc Nuối Đang thực hiện audio 22,792 08/04/2024
Chương 14 - Chấp Niệm Kiếp Trước Đang thực hiện audio 19,569 08/04/2024
Chương 15 - Quỳ Xuống Đang thực hiện audio 19,017 08/04/2024
Chương 16 - Bò Đi Ra Ngoài! Đang thực hiện audio 21,991 08/04/2024
Chương 17 - Trình Hưởng Đến Đang thực hiện audio 1,313 08/04/2024
Chương 18 - Cô Lang Huyết Đang thực hiện audio 12,515 08/04/2024
Chương 19 - Đạp Ở Dưới Chân Đang thực hiện audio 10,661 08/04/2024
Chương 20 - Luyện Đan Đang thực hiện audio 8,499 08/04/2024
Chương 21 - Luyện Thể Tầng Năm Đang thực hiện audio 237 08/04/2024
Chương 22 - Gia Tộc Phiền Phức Đang thực hiện audio 3,064 08/04/2024
Chương 23 - Không Hiểu Chuyện Đang thực hiện audio 18,235 08/04/2024
Chương 24 - Không Có Đồ Đệ Như Ngươi Đang thực hiện audio 10,586 08/04/2024
Chương 25 - Phản Chế Trình Gia Đang thực hiện audio 24,509 08/04/2024
Chương 26 - Tin Tức Địa Long Thảo Đang thực hiện audio 3,803 08/04/2024
Chương 27 - Kiếm Khí Đang thực hiện audio 20,983 08/04/2024
Chương 28 - Thanh Linh Quả Đang thực hiện audio 21,881 08/04/2024
Chương 29 - Tiếp Ta Một Đao Đang thực hiện audio 22,706 08/04/2024
Chương 30 - Hàng Chiến Nửa Đường Giết Ra Đang thực hiện audio 24,841 08/04/2024
Chương 31 - Cúi Đầu Nhận Sai Đang thực hiện audio 17,546 08/04/2024
Chương 32 - Đột Phá Tụ Nguyên Cảnh Đang thực hiện audio 2,547 08/04/2024
Chương 33 - Ngũ Hành Nguyên Hạch Đang thực hiện audio 14,994 08/04/2024
Chương 34 - Hắc Tháp Tái Hiện Đang thực hiện audio 1,021 08/04/2024
Chương 35 - Ngạo Phong Đang thực hiện audio 20,574 08/04/2024
Chương 36 - Vĩnh Dạ Vương Đang thực hiện audio 10,476 08/04/2024
Chương 37 - Trình Gia Dự Định Đang thực hiện audio 1,788 08/04/2024
Chương 38 - Chiến Trình Khiếu Nguyên Đang thực hiện audio 12,562 08/04/2024
Chương 39 - Đánh Giết Đang thực hiện audio 1,596 08/04/2024
Chương 40 - Trần Phong Liệt Cúi Đầu Đang thực hiện audio 4,048 08/04/2024
Chương 41 - Mã Lãng Đang thực hiện audio 15,314 08/04/2024
Chương 42 - Tính Toán Đang thực hiện audio 16,715 08/04/2024
Chương 43 - Hạ Độc Đang thực hiện audio 24,065 08/04/2024
Chương 44 - Chiến Mã Lãng Đang thực hiện audio 2,984 08/04/2024
Chương 45 - Giết Chết Toàn Bộ Đang thực hiện audio 20,167 08/04/2024
Chương 46 - Tiến Vào Thất Phong Sơn Đang thực hiện audio 7,128 08/04/2024
Chương 47 - Manh Mối Đang thực hiện audio 13,036 08/04/2024
Chương 48 - Hang Động Đại Xà Đang thực hiện audio 798 08/04/2024
Chương 49 - Chiến Giao Xà Đang thực hiện audio 9,276 08/04/2024
Chương 50 - Một Kiếm Kinh Diễm Đang thực hiện audio 12,836 08/04/2024
Chương 51 - Phong Gia Tam Thiếu Đang thực hiện audio 15,504 08/04/2024
Chương 52 - Siêu Nguyên Đan Đang thực hiện audio 2,637 08/04/2024
Chương 53 - Thân Thể Khô Mộc Đang thực hiện audio 9,777 08/04/2024
Chương 54 - Đi Tới Đại Nguyên Thành Đang thực hiện audio 12,680 08/04/2024
Chương 55 - Dẫn Kiến Đang thực hiện audio 13,511 08/04/2024
Chương 56 - Ai Thích Đan Phương Của Ngươi Đang thực hiện audio 14,812 08/04/2024
Chương 57 - Xếp Hàng Đi Đang thực hiện audio 16,222 08/04/2024
Chương 58 - Đại Quản Gia: 53 Đang thực hiện audio 23,782 08/04/2024
Chương 59 - Dự Tiệc Đang thực hiện audio 22,604 08/04/2024
Chương 60 - Ngồi Ở Trên Cao Đang thực hiện audio 20,522 08/04/2024
Chương 61 - Đại Vương Tử Đến Đang thực hiện audio 7,281 08/04/2024
Chương 62 - Giận Dữ Rời Đi Đang thực hiện audio 14,350 08/04/2024
Chương 63 - Sát, Đánh Sai Người Đang thực hiện audio 11,700 08/04/2024
Chương 64 - Ung Dung Khống Tràng Đang thực hiện audio 19,061 08/04/2024
Chương 65 - Đại Nguyên Vương Triệu Kiến Đang thực hiện audio 9,603 08/04/2024
Chương 66 - Thi Đấu Bắt Đầu Đang thực hiện audio 3,289 08/04/2024
Chương 67 - Một Đám Cừu Mà Thôi Đang thực hiện audio 526 08/04/2024
Chương 68 - Thứ Chiến Đang thực hiện audio 12,748 08/04/2024
Chương 69 - Trước 10 Đang thực hiện audio 19,258 08/04/2024
Chương 70 - Thiên Tử Quyền Pháp Đang thực hiện audio 24,847 08/04/2024
Chương 71 - Linh Khí Đang thực hiện audio 10,493 08/04/2024
Chương 72 - Liên Tục Nhường Đang thực hiện audio 2,612 08/04/2024
Chương 73 - 4 Đạo Kiếm Khí Đang thực hiện audio 16,136 08/04/2024
Chương 74 - Lại Xuống 1 Thành Đang thực hiện audio 11,290 08/04/2024
Chương 75 - Một Trận Chiến Đỉnh Cao Đang thực hiện audio 11,804 08/04/2024
Chương 76 - Số Một! Đang thực hiện audio 22,540 08/04/2024
Chương 77 - 100 Lần Đang thực hiện audio 17,938 08/04/2024
Chương 78 - Dã Nha Đầu Đang thực hiện audio 3,324 08/04/2024
Chương 79 - Say Rượu Nói Lỡ Đang thực hiện audio 13,290 08/04/2024
Chương 80 - Trình Gia Trở Mình Đang thực hiện audio 16,002 08/04/2024
Chương 81 - Đại Kiếp Nạn Của Lăng Gia Đang thực hiện audio 4,928 08/04/2024
Chương 82 - Lăng Hàn Nổi Giận Đang thực hiện audio 20,749 08/04/2024
Chương 83 - Ngươi Muốn Chết Như Thế Nào? Đang thực hiện audio 12,681 08/04/2024
Chương 84 - Cứu Viện Phân Đến Đang thực hiện audio 21,202 08/04/2024
Chương 85 - Không Còn Trình Gia Đang thực hiện audio 17,563 08/04/2024
Chương 86 - Lưu Vũ Đồng Đột Phá Đang thực hiện audio 2,970 08/04/2024
Chương 87 - Hồ Ba Đang thực hiện audio 23,231 08/04/2024
Chương 88 - Kết Thù Đang thực hiện audio 15,063 08/04/2024
Chương 89 - Lão Quỷ Đang thực hiện audio 281 08/04/2024
Chương 90 - Không Hết Lòng Gian Đang thực hiện audio 6,019 08/04/2024
Chương 91 - Tiến Vào Học Viện Đang thực hiện audio 9,411 08/04/2024
Chương 92 - Tật Phong Đan Chân Chính Đang thực hiện audio 23,491 08/04/2024
Chương 93 - Thuyết Phục Đang thực hiện audio 7,509 08/04/2024
Chương 94 - Tranh Thu Đang thực hiện audio 13,729 08/04/2024
Chương 95 - Tìm Lão Sư Đang thực hiện audio 2,433 08/04/2024
Chương 96 - Ngân Nguyệt Tộc Đang thực hiện audio 23,435 08/04/2024
Chương 97 - Truyền Thụ Đang thực hiện audio 2,506 08/04/2024
Chương 98 - Liếm Hài Đang thực hiện audio 15,296 08/04/2024
Chương 99 - Chiếu Đánh Đang thực hiện audio 9,896 08/04/2024
Chương 100 - Kinh Sợ Đang thực hiện audio 7,171 08/04/2024
Chương 101 - Ất Tinh Thảo Đang thực hiện audio 24,253 08/04/2024
Chương 102 - Đại Nguyên Bổ Hồn Thuật Đang thực hiện audio 20,013 08/04/2024
Chương 103 - Kiếm Tâm Đang thực hiện audio 13,593 08/04/2024
Chương 104 - Trong Túi Ngượng Ngùng Đang thực hiện audio 17,098 08/04/2024
Chương 105 - Nguyện Thua Cuộc Đang thực hiện audio 9,268 08/04/2024
Chương 106 - Nghi Vấn Đang thực hiện audio 19,572 08/04/2024
Chương 107 - Tứ Tượng Ấn Đang thực hiện audio 12,651 08/04/2024
Chương 108 - Tam Hoàng Tử Đang thực hiện audio 12,337 08/04/2024
Chương 109 - Vu Oan Đang thực hiện audio 4,961 08/04/2024
Chương 110 - Tới Cửa Đang thực hiện audio 18,058 08/04/2024
Chương 111 - Bắt! Đang thực hiện audio 17,206 08/04/2024
Chương 112 - Chính Chủ Giá Lâm Đang thực hiện audio 21,339 08/04/2024
Chương 113 - Ngớ Ngẩn Đang thực hiện audio 5,297 08/04/2024
Chương 114 - Đánh Người Đang thực hiện audio 11,660 08/04/2024
Chương 115 - Đại Tin Tức Đang thực hiện audio 7,016 08/04/2024
Chương 116 - Lượng Lớn Linh Khí Đang thực hiện audio 5,123 08/04/2024
Chương 117 - Không Trung Nghĩa Đang thực hiện audio 14,882 08/04/2024
Chương 118 - Huyết Dũng Sơn Đang thực hiện audio 13,398 08/04/2024
Chương 119 - Vớt Linh Khí Đang thực hiện audio 13,158 08/04/2024
Chương 120 - Nghi Hoặc To Lớn Đang thực hiện audio 11,151 08/04/2024
Chương 121 - Bảo Đao Chi Uy Đang thực hiện audio 5,153 08/04/2024
Chương 122 - Lấy Công Làm Tư Đang thực hiện audio 24,159 08/04/2024
Chương 123 - Thiên Thần Chi Quang Đang thực hiện audio 15,482 08/04/2024
Chương 124 - Phá Cấm Đang thực hiện audio 6,791 08/04/2024
Chương 125 - Tứ Quý Kiếm Pháp Đang thực hiện audio 12,420 08/04/2024
Chương 126 - Kinh Động Lão Quái Đang thực hiện audio 191 08/04/2024
Chương 127 - Thực Cốt Thảo Đang thực hiện audio 9,817 08/04/2024
Chương 128 - Không Gian Giới Chỉ Đang thực hiện audio 19,060 08/04/2024
Chương 129 - Thần Dược Đang thực hiện audio 361 08/04/2024
Chương 130 - Bị Đùa Bỡn! Đang thực hiện audio 830 08/04/2024
Chương 131 - Phá Vào Vùng Cấm Đang thực hiện audio 10,130 08/04/2024
Chương 132 - Ba Sợi Rễ Đang thực hiện audio 6,667 08/04/2024
Chương 133 - Dung Hợp Đang thực hiện audio 18,301 08/04/2024
Chương 134 - Trở Về Đang thực hiện audio 309 08/04/2024
Chương 135 - Phạt Mao Tẩy Tủy Đang thực hiện audio 22,857 08/04/2024
Chương 136 - Trứng Đang thực hiện audio 20,876 08/04/2024
Chương 137 - Cút Đang thực hiện audio 20,577 08/04/2024
Chương 138 - Ám Sát Đang thực hiện audio 19,131 08/04/2024
Chương 139 - Thái Điểu Đang thực hiện audio 16,154 08/04/2024
Chương 140 - Ngọn Nguồn Đang thực hiện audio 22,245 08/04/2024
Chương 141 - Giận Dữ Rút Đao Đang thực hiện audio 20,733 08/04/2024
Chương 142 - Nhà Quê Đang thực hiện audio 14,265 08/04/2024
Chương 143 - Khiêu Vũ Đang thực hiện audio 18,620 08/04/2024
Chương 144 - Phong Viêm Đến Rồi Đang thực hiện audio 21,361 08/04/2024
Chương 145 - Bá Đạo Đang thực hiện audio 12,919 08/04/2024
Chương 146 - Nghiêm Phu Nhân Đang thực hiện audio 3,813 08/04/2024
Chương 147 - Đường Dài Chém Xe Đang thực hiện audio 20,929 08/04/2024
Chương 148 - Phong Hoa Tuyệt Đại Biến Thái Đang thực hiện audio 15,159 08/04/2024
Chương 149 - Rút Đi Đang thực hiện audio 2,798 08/04/2024
Chương 150 - Trứng Nở Đang thực hiện audio 7,601 08/04/2024
Chương 151 - Phát Hiện Kinh Người Đang thực hiện audio 2,149 08/04/2024
Chương 152 - Quỷ Dị Đang thực hiện audio 5,130 08/04/2024
Chương 153 - Bối Cảnh Của Phong Viêm? Đang thực hiện audio 19,312 08/04/2024
Chương 154 - Chu Vô Cửu Tâm Phục Đang thực hiện audio 10,314 08/04/2024
Chương 155 - Ác Ý Hãm Hại Đang thực hiện audio 10,469 08/04/2024
Chương 156 - Đi Thiên Dược Các Kiếm Tiền Đang thực hiện audio 11,024 08/04/2024
Chương 157 - Trúc Cơ Đan Đang thực hiện audio 14,636 08/04/2024
Chương 158 - Luyện Chế Đang thực hiện audio 13,899 08/04/2024
Chương 159 - Tỉ Lệ Thành Đan Khủng Bố Đang thực hiện audio 8,560 08/04/2024
Chương 160 - Đánh Tráo Đang thực hiện audio 10,400 08/04/2024
Chương 161 - Linh Hồn Tà Ác Đang thực hiện audio 15,211 08/04/2024
Chương 162 - Nghiêm Thiên Chiếu Đang thực hiện audio 19,477 08/04/2024
Chương 163 - Kim Vô Cực Thỉnh Cầu Đang thực hiện audio 1,672 08/04/2024
Chương 164 - Lợi Thế Thân Thích Đang thực hiện audio 3,824 08/04/2024
Chương 165 - Đoán Chúng Ta Nhìn Thấy Ai? Đang thực hiện audio 24,889 08/04/2024
Chương 166 - Gặp Rắc Rối Đang thực hiện audio 7,402 08/04/2024
Chương 167 - Truy Cứu Đang thực hiện audio 21,634 08/04/2024
Chương 168 - Liêu Âm Thối Của Hổ Nữu Đang thực hiện audio 22,620 08/04/2024
Chương 169 - Nguyên Sơ Đại Sư Nịnh Nọt Đang thực hiện audio 24,120 08/04/2024
Chương 170 - Chẳng Lẽ Muốn Phó Đại Sư Đứng Ra? Đang thực hiện audio 18,874 08/04/2024
Chương 171 - Trị Liệu Đang thực hiện audio 7,846 08/04/2024
Chương 172 - Hấp Huyết Nguyên Kim Đang thực hiện audio 6,892 08/04/2024
Chương 173 - Đốn Ngộ Đang thực hiện audio 22,634 08/04/2024
Chương 174 - Phong Lạc Làm Dữ Đang thực hiện audio 2,469 08/04/2024
Chương 175 - Lăng Hàn Nổi Giận Đang thực hiện audio 17,657 08/04/2024
Chương 176 - Phế Định Đang thực hiện audio 15,310 08/04/2024
Chương 177 - Đại Hoàng Tử Giá Lâm Đang thực hiện audio 7,632 08/04/2024
Chương 178 - Kính Quang Thể Đang thực hiện audio 10,900 08/04/2024
Chương 179 - Cành Ô-Liu Đang thực hiện audio 1,745 08/04/2024
Chương 180 - Chân Thị Chi Nhãn Đang thực hiện audio 14,466 08/04/2024
Chương 181 - Ước Định Đang thực hiện audio 1,857 08/04/2024
Chương 182 - Nghĩ Lại Đang thực hiện audio 822 08/04/2024
Chương 183 - Tôn Tử Diễm Đang thực hiện audio 11,587 08/04/2024
Chương 184 - Mời Tới Lầu Ba Đang thực hiện audio 21,167 08/04/2024
Chương 185 - Đấu Giá Trúc Cơ Đang thực hiện audio 9,669 08/04/2024
Chương 186 - Tật Vân Phù Đang thực hiện audio 16,155 08/04/2024
Chương 187 - 1 Tỉ Đang thực hiện audio 14,251 08/04/2024
Chương 188 - Giá Trên Trời Đang thực hiện audio 3,605 08/04/2024
Chương 189 - Ý Tưởng Mười Hạch Đang thực hiện audio 10,043 08/04/2024
Chương 190 - Ép Bán Đang thực hiện audio 1,729 08/04/2024
Chương 191 - Kim Hoa Nội Thạch Đang thực hiện audio 815 08/04/2024
Chương 192 - Đi Địa Thủy Phái Đánh Nhau (Tham Quan?) Đang thực hiện audio 15,849 08/04/2024
Chương 193 - Hoàn Thành Tổ Đội Đang thực hiện audio 8,543 08/04/2024
Chương 194 - Ngươi Lừa Ta? Đang thực hiện audio 8,529 08/04/2024
Chương 195 - Xông Vào Đang thực hiện audio 23,941 08/04/2024
Chương 196 - Bồi Hay Không? Đang thực hiện audio 18,281 08/04/2024
Chương 197 - Báo Quan Đang thực hiện audio 10,044 08/04/2024
Chương 198 - Chịu Đền Đang thực hiện audio 18,583 08/04/2024
Chương 199 - Thu Phục Quảng Nguyên Đang thực hiện audio 5,750 08/04/2024
Chương 200 - Mưu Tính Của Nghiêm Phu Nhân Đang thực hiện audio 9,454 08/04/2024
Chương 201 - Thăm Dò Đang thực hiện audio 4,984 08/04/2024
Chương 202 - Lựa Chọn Con Đường Tu Luyện Đang thực hiện audio 17,910 08/04/2024
Chương 203 - Dung Hợp Chín Hạch Đang thực hiện audio 8,441 08/04/2024
Chương 204 - Huyền Nguyên Tam Thức Đang thực hiện audio 6,184 08/04/2024
Chương 205 - Mạnh Đến Muốn Nghịch Thiên Đang thực hiện audio 15,422 08/04/2024
Chương 206 - Bắt Người Đang thực hiện audio 17,018 08/04/2024
Chương 207 - Không Có Mắt Đang thực hiện audio 21,819 08/04/2024
Chương 208 - Tàn Dạ Đang thực hiện audio 11,760 08/04/2024
Chương 209 - Thu Tiểu Đệ Đang thực hiện audio 1,242 08/04/2024
Chương 210 - Ma Thiên Bí Cảnh Đang thực hiện audio 23,048 08/04/2024
Chương 211 - Xuất Phát Đang thực hiện audio 4,438 08/04/2024
Chương 212 - Giết Phong Lạc Đang thực hiện audio 16,210 08/04/2024
Chương 213 - Tiểu Dạ Dạ Đang thực hiện audio 12,886 08/04/2024
Chương 214 - Bình Nguyên Lục Nhân Đang thực hiện audio 16,097 08/04/2024
Chương 215 - Hỏa Nhãn Ngưu Đang thực hiện audio 13,592 08/04/2024
Chương 216 - Thập Phương Câu Phần Đang thực hiện audio 11,139 08/04/2024
Chương 217 - Một Kiếm Diệt Đang thực hiện audio 10,074 08/04/2024
Chương 218 - Tái Ngộ Cố Phong Hoa Đang thực hiện audio 21,112 08/04/2024
Chương 219 - Liên Lụy Đang thực hiện audio 20,610 08/04/2024
Chương 220 - Lòng Dạ Độc Ác Đang thực hiện audio 7,924 08/04/2024
Chương 221 - Ghi Chép Đang thực hiện audio 1,702 08/04/2024
Chương 222 - Thiên Thi Tông Đang thực hiện audio 13,380 08/04/2024
Chương 224 - Xoay Người Hoa Lệ Đang thực hiện audio 8,927 08/04/2024
Chương 225 - Trở Mặt Không Quen Biết Đang thực hiện audio 4,889 08/04/2024
Chương 226 - Đồng Quan Chi Uy Đang thực hiện audio 297 08/04/2024
Chương 227 - Lựa Chọn Của Lưu Vũ Đồng Đang thực hiện audio 8,569 08/04/2024
Chương 228 - Hóa Tuyền Đang thực hiện audio 6,900 08/04/2024
Chương 229 - Hắc Tháp Mở Ra Đang thực hiện audio 7,187 08/04/2024
Chương 230 - Tìm Người Đang thực hiện audio 6,485 08/04/2024
Chương 231 - Mắt Mờ Chân Chậm? Đang thực hiện audio 19,968 08/04/2024
Chương 232 - Bắt Đang thực hiện audio 23,255 08/04/2024
Chương 233 - Hậu Trường Của Phong Viêm Đang thực hiện audio 23,319 08/04/2024
Chương 234 - Bàn Hỏi Đang thực hiện audio 19,683 08/04/2024
Chương 235 - Có Chút Thu Hoạch Đang thực hiện audio 12,916 08/04/2024
Chương 236 - Lôi Hà Đang thực hiện audio 18,327 08/04/2024
Chương 237 - Trì Hoa Lan Đang thực hiện audio 13,058 08/04/2024
Chương 238 - Nguyệt Ma Thụ Đang thực hiện audio 13,208 08/04/2024
Chương 239 - Chiến Dung Hoàn Huyền Đang thực hiện audio 12,230 08/04/2024
Chương 240 - Mưa Thi Đang thực hiện audio 15,370 08/04/2024
Chương 241 - Ma Khí Đang thực hiện audio 15,863 08/04/2024
Chương 242 - Tu La Ma Đế Đang thực hiện audio 5,626 08/04/2024
Chương 243 - Thật Giả ? Đang thực hiện audio 15,091 08/04/2024
Chương 244 - Trận Pháp Hạch Tâm Đang thực hiện audio 17,510 08/04/2024
Chương 245 - Ma Đầu Xuất Thế Đang thực hiện audio 18,770 08/04/2024
Chương 246 - Phục Sinh Đang thực hiện audio 14,381 08/04/2024
Chương 247 - Luyện Hóa Ma Khí Đang thực hiện audio 11,610 08/04/2024
Chương 248 - Chiến Ma Đế Đang thực hiện audio 1,647 08/04/2024
Chương 249 - Ra Bí Cảnh Đang thực hiện audio 20,942 08/04/2024
Chương 250 - Phong Viêm Lại Ra Chiêu Đang thực hiện audio 6,929 08/04/2024
Chương 251 - Làm Chuẩn Bị Đang thực hiện audio 12,508 08/04/2024
Chương 252 - Khuyên Đang thực hiện audio 21,808 08/04/2024
Chương 253 - Thất Hoàng Tử Đang thực hiện audio 14,310 08/04/2024
Chương 254 - Đi Lưu Gia Đang thực hiện audio 15,659 08/04/2024
Chương 255 - Hôn Lễ Bắt Đầu Đang thực hiện audio 13,319 08/04/2024
Chương 256 - Hoá Trang Lên Sân Khấu Đang thực hiện audio 4,006 08/04/2024
Chương 257 - Đối Kháng Chính Diện Đang thực hiện audio 17,322 08/04/2024
Chương 258 - Pháp Chỉ Của Linh Anh Cảnh Đang thực hiện audio 519 08/04/2024
Chương 259 - Kiếm Ý Liên Miên Đang thực hiện audio 5,749 08/04/2024
Chương 260 - Cưỡng Bức Đang thực hiện audio 16,068 08/04/2024
Chương 261 - Liều Hậu Trường Đang thực hiện audio 21,259 08/04/2024
Chương 262 - Vũ Hoàng Khí Phách Đang thực hiện audio 18,873 08/04/2024
Chương 263 - Gặp Vua Đang thực hiện audio 583 08/04/2024
Chương 264 - Châm Biếm Đang thực hiện audio 12,548 08/04/2024
Chương 265 - Mở Điều Kiện Đang thực hiện audio 549 08/04/2024
Chương 266 - Giao Dịch Đang thực hiện audio 18,738 08/04/2024
Chương 267 - Bách Độc Ngọc Cao Đang thực hiện audio 7,580 08/04/2024
Chương 268 - Tất Cả Thả Tin Tức Đang thực hiện audio 9,499 08/04/2024
Chương 269 - Quái Vật Ra Hết Đang thực hiện audio 17,439 08/04/2024
Chương 270 - Vũ Hoàng Đại Thọ Đang thực hiện audio 22,758 08/04/2024
Chương 271 - Hai Linh Hải Cảnh Đang thực hiện audio 6,511 08/04/2024
Chương 272 - Đường Này Là Nữu Mở Đang thực hiện audio 16,566 08/04/2024
Chương 273 - Ai Mạnh Nhất Trong Thế Hệ Trẻ Tuổi? Đang thực hiện audio 11,676 08/04/2024
Chương 274 - Huyết Mạch Cuồng Lực Bạo Viên Đang thực hiện audio 8,403 08/04/2024
Chương 275 - Hổ Nữu Kinh Người Đang thực hiện audio 15,916 08/04/2024
Chương 276 - Bảy Đạo Kiếm Khí Đang thực hiện audio 19,371 08/04/2024
Chương 277 - Cường Giả Sinh Hoa Cảnh Xuất Hiện! Đang thực hiện audio 6,778 08/04/2024
Chương 278 - Vũ Hoàng Lại Ra Tay Đang thực hiện audio 8,186 08/04/2024
Chương 279 - Dự Định Của Ngày Sau Đang thực hiện audio 16,657 08/04/2024
Chương 280 - Về Thương Vân Trấn Đang thực hiện audio 3,246 08/04/2024
Chương 281 - Lấy Ra Thần Thông Đang thực hiện audio 21,665 08/04/2024
Chương 282 - Lạc Nguyệt Hạp Đang thực hiện audio 19,557 08/04/2024
Chương 283 - Bức Tử Người Đang thực hiện audio 6,675 08/04/2024
Chương 284 - Vào Trấn Đang thực hiện audio 6,634 08/04/2024
Chương 285 - Giết Cho Ta Đang thực hiện audio 20,747 08/04/2024
Chương 286 - Ngươi Không Có Tư Cách Ra Lệnh Cho Ta! Đang thực hiện audio 632 08/04/2024
Chương 287 - Ta Là Lăng Hàn Đang thực hiện audio 23,626 08/04/2024
Chương 288 - Đánh Cược Đang thực hiện audio 2,210 08/04/2024
Chương 289 - Kinh Ngạc Đến Ngây Người Đang thực hiện audio 14,203 08/04/2024
Chương 290 - Đan Thành Đang thực hiện audio 22,068 08/04/2024
Chương 291 - Cướp Đoạt Dị Hỏa Đang thực hiện audio 2,257 08/04/2024
Chương 292 - Thiên Thi Tông Tái Hiện Đang thực hiện audio 9,889 08/04/2024
Chương 293 - Sử Ký Đang thực hiện audio 5,584 08/04/2024
Chương 294 - Muốn Mắt Mù Đang thực hiện audio 4,772 08/04/2024
Chương 295 - Hai Tin Tức Đang thực hiện audio 19,051 08/04/2024
Chương 296 - Tụ Hội Trấn Nhỏ Đang thực hiện audio 434 08/04/2024
Chương 297 - Thiên Tài Đối Quyết Đang thực hiện audio 19,965 08/04/2024
Chương 298 - Bán Nhân Sâm Linh Chi Đang thực hiện audio 2,620 08/04/2024
Chương 299 - Bán Sạch Còn Có Đang thực hiện audio 5,886 08/04/2024
Chương 300 - Cường Giả Bỗng Đến Đang thực hiện audio 13,277 08/04/2024
Chương 301 - Ai Dám Phản Kháng Đang thực hiện audio 9,400 08/04/2024
Chương 302 - Xin Mời Lăng Đại Sư Ra Tay Đang thực hiện audio 15,383 08/04/2024
Chương 303 - Hai Quái Vật Đang thực hiện audio 18,263 08/04/2024
Chương 304 - Thành Thần Tượng Đang thực hiện audio 14,983 08/04/2024
Chương 305 - Bước Kế Tiếp Đang thực hiện audio 15,676 08/04/2024
Chương 306 - Đối Kháng Thần Thai Cảnh Đang thực hiện audio 11,836 08/04/2024
Chương 307 - Theo Giết Không Tha Đang thực hiện audio 11,469 08/04/2024
Chương 308 - Kế Hoạch Của Thiên Thi Tông. Đang thực hiện audio 10,780 08/04/2024
Chương 309 - Cạnh Tranh Kịch Liệt Đang thực hiện audio 15,743 08/04/2024
Chương 310 - Hai Đời Lăng Hàn Đang thực hiện audio 15,671 08/04/2024
Chương 311 - Phát Hiện Khiếp Sợ Đang thực hiện audio 20,232 08/04/2024
Chương 312 - Liên Tục Đắc Thủ Đang thực hiện audio 19,533 08/04/2024
Chương 313 - Giúp Ta San Bằng Đông Nguyệt Tông Đang thực hiện audio 9,910 08/04/2024
Chương 314 - Bán Sâm Luận Anh Hùng Đang thực hiện audio 15,023 08/04/2024
Chương 315 - Ngươi Rất Có Hi Vọng Đang thực hiện audio 8,984 08/04/2024
Chương 316 - Đấu Bồng Nữ Tái Hiện Đang thực hiện audio 18,913 08/04/2024
Chương 317 - Hàn Phong Hội Đang thực hiện audio 20,616 08/04/2024
Chương 318 - Tung Tích Thi Đang thực hiện audio 1,232 08/04/2024
Chương 319 - Lôi Đình Chiến Giáp Đang thực hiện audio 14,156 08/04/2024
Chương 320 - Bảo Gia Đang thực hiện audio 2,362 08/04/2024
Chương 321 - Âm Thầm Ra Tay Đang thực hiện audio 9,987 08/04/2024
Chương 322 - Sát Hạch Bắt Đầu Đang thực hiện audio 1,946 08/04/2024
Chương 323 - Người Trong Đồng Đạo Đang thực hiện audio 16,607 08/04/2024
Chương 324 - Trộm Dược Viên! Đang thực hiện audio 15,483 08/04/2024
Chương 325 - Hoàng Long Quả Đang thực hiện audio 19,892 08/04/2024
Chương 326 - Cửu Mục Yêu Lang Đang thực hiện audio 18,228 08/04/2024
Chương 327 - Nghênh Chiến Yêu Thú Vương Giả! Đang thực hiện audio 4,018 08/04/2024
Chương 328 - Tất Cả Phóng Đại Chiêu. Đang thực hiện audio 24,723 08/04/2024
Chương 329 - Phân Tích Đang thực hiện audio 5,602 08/04/2024
Chương 330 - Tàn Sát Đang thực hiện audio 581 08/04/2024
Chương 331 - Diệt Sạch Đang thực hiện audio 14,547 08/04/2024
Chương 332 - Chuẩn Bị Đột Phá Đang thực hiện audio 11,145 08/04/2024
Chương 333 - Hai Cái Linh Hải! Đang thực hiện audio 5,258 08/04/2024
Chương 334 - Chiến Tượng Quyền Đang thực hiện audio 761 08/04/2024
Chương 335 - Giao Lệnh Bài Đang thực hiện audio 72 08/04/2024
Chương 336 - Ngạo Gia Thất Tử Đang thực hiện audio 3,501 08/04/2024
Chương 337 - Duyệt Lại Đang thực hiện audio 6,707 08/04/2024
Chương 338 - Mài Giũa Quyền Pháp Đang thực hiện audio 19,748 08/04/2024
Chương 339 - Biểu Ca Đang thực hiện audio 22,917 08/04/2024
Chương 340 - Thật Cường Hào Đang thực hiện audio 18,849 08/04/2024
Chương 341 - Chiến Ngạo Gia Thất Tử Đang thực hiện audio 2,421 08/04/2024
Chương 342 - Kết Giao Bằng Hữu Chứ! Đang thực hiện audio 19,594 08/04/2024
Chương 343 - Làm Mất Mặt Từ Lão Thất Bắt Đầu Đang thực hiện audio 4,250 08/04/2024
Chương 344 - Lão Ngũ Đang thực hiện audio 22,302 08/04/2024
Chương 345 - Tiểu Bá Vương Thương Đang thực hiện audio 19,006 08/04/2024
Chương 346 - Cuộc Chiến Cuối Cùng Đang thực hiện audio 5,241 08/04/2024
Chương 347 - Nham Hiểm Đang thực hiện audio 23,426 08/04/2024
Chương 348 - Bại Ngạo Tinh Lai Đang thực hiện audio 4,270 08/04/2024
Chương 349 - Nói Suông Đang thực hiện audio 18,323 08/04/2024
Chương 350 - Vu Cáo Đang thực hiện audio 13,367 08/04/2024
Chương 351 - Một Kiếm Làm Thịt Đang thực hiện audio 3,894 08/04/2024
Chương 352 - Ngạo Phong Xuất Hiện Đang thực hiện audio 5,562 08/04/2024
Chương 353 - Quyết Định Xử Phạt Đang thực hiện audio 21,142 08/04/2024
Chương 354 - Tàn Phế Đang thực hiện audio 15,169 08/04/2024
Chương 355 - Tài Tán Gái Của Ai Cao Hơn Đang thực hiện audio 2,403 08/04/2024
Chương 356 - Tin Tức Của Mẫu Thân Đang thực hiện audio 10,503 08/04/2024
Chương 357 - Ký Ức Tinh Thạch Đang thực hiện audio 4,473 08/04/2024
Chương 358 - Tử Tuyết Tiên Đang thực hiện audio 17,750 08/04/2024
Chương 359 - Tất Cả Đều Là Lời Nói Dối Đang thực hiện audio 16,508 08/04/2024
Chương 360 - Giải Phong Chiến Giáp Đang thực hiện audio 518 08/04/2024
Chương 361 - Quỷ Trạch? Đang thực hiện audio 19,735 08/04/2024
Chương 362 - Tiến Vào Lòng Đất Đang thực hiện audio 7,035 08/04/2024
Chương 363 - Bí Mật Của Đoạn Gia Đang thực hiện audio 8,368 08/04/2024
Chương 364 - Đại Chiến Thi Binh Đang thực hiện audio 8,351 08/04/2024
Chương 365 - Chiến Giáp Hiển Uy Đang thực hiện audio 17,171 08/04/2024
Chương 366 - Ma Âm Đao Phỏng Chế Đang thực hiện audio 6,351 08/04/2024
Chương 367 - Rời Hải Phong Thành Đang thực hiện audio 17,013 08/04/2024
Chương 368 - Đoạn Chính Chí Truy Sát Đang thực hiện audio 7,107 08/04/2024
Chương 369 - Biện Pháp Đang thực hiện audio 884 08/04/2024
Chương 370 - Tái Chiến Đang thực hiện audio 24,715 08/04/2024
Chương 371 - Đánh Giết Đoạn Chính Chí Đang thực hiện audio 9,740 08/04/2024
Chương 372 - Mở Cửa Tiệm Đang thực hiện audio 8,782 08/04/2024
Chương 373 - Giở Công Phu Sư Tử Ngoạm Đang thực hiện audio 2,322 08/04/2024
Chương 374 - Hết Thảy Đánh Đổ Đang thực hiện audio 14,025 08/04/2024
Chương 375 - Cung Nhạc Thiên Đang thực hiện audio 15,056 08/04/2024
Chương 376 - Da Mặt Dày Đang thực hiện audio 20,654 08/04/2024
Chương 377 - Bắc Vực Thiên Kiêu Bảng Đang thực hiện audio 21,224 08/04/2024
Chương 378 - Mấy Thiên Kiêu Đang thực hiện audio 5,715 08/04/2024
Chương 379 - Trao Đổi Linh Quả Đang thực hiện audio 670 08/04/2024
Chương 380 - Chư Toàn Nhi Đang thực hiện audio 4,031 08/04/2024
Chương 381 - Sinh Cốt Đan Đang thực hiện audio 18,741 08/04/2024
Chương 382 - Lại Tới Náo Loạn Đang thực hiện audio 19,375 08/04/2024
Chương 383 - Gặp Trở Ngại Đang thực hiện audio 8,732 08/04/2024
Chương 384 - Trợ Quyền Đang thực hiện audio 18,769 08/04/2024
Chương 385 - Mở Điều Kiện Đang thực hiện audio 407 08/04/2024
Chương 386 - Trận Pháp Đại Sư Đang thực hiện audio 12,935 08/04/2024
Chương 387 - Trao Đổi Trận Pháp Đang thực hiện audio 9,038 08/04/2024
Chương 388 - Nghiên Cứu Trận Pháp Đang thực hiện audio 5,314 08/04/2024
Chương 389 - Xung Đột Nhỏ Đang thực hiện audio 8,339 08/04/2024
Chương 390 - Ngươi Trêu Chọc Ta? Đang thực hiện audio 15,378 08/04/2024
Chương 391 - Bị Nhìn Chằm Chằm Đang thực hiện audio 10,332 08/04/2024
Chương 392 - Như Bẻ Cành Khô Đang thực hiện audio 11,351 08/04/2024
Chương 393 - Một Trượng Thiết Thân Đang thực hiện audio 13,767 08/04/2024
Chương 394 - Băng Hỏa Hồ Lô Cốc Đang thực hiện audio 11,660 08/04/2024
Chương 395 - Gặp Lại Ngạo Phong Đang thực hiện audio 22,403 08/04/2024
Chương 396 - Chiến Đại Xà Đang thực hiện audio 8,423 08/04/2024
Chương 397 - Hỗn Loạn Bản Nguyên Đang thực hiện audio 5,512 08/04/2024
Chương 398 - Huyết Quang Lâu Đổi Chủ Đang thực hiện audio 23,206 08/04/2024
Chương 399 - Thiên Vận Thạch Đang thực hiện audio 17,059 08/04/2024
Chương 400 - Bạch Y Kiếm Vương Đang thực hiện audio 5,918 08/04/2024
Chương 401 - Kiếm Đế Đệ Nhị? Đang thực hiện audio 5,415 08/04/2024
Chương 402 - Không Có Ý Gây Rối Đang thực hiện audio 9,918 08/04/2024
Chương 403 - Cửu Vân Trưởng Lão Đang thực hiện audio 9,658 08/04/2024
Chương 404 - Linh Thảo Hiện Đang thực hiện audio 1,797 08/04/2024
Chương 405 - Trận Đạo Sơ Thành Đang thực hiện audio 24,395 08/04/2024
Chương 406 - Lại Chiêu Hận Đến Đang thực hiện audio 16,471 08/04/2024
Chương 407 - Cành Cây Nghênh Địch Đang thực hiện audio 13,768 08/04/2024
Chương 408 - Chiến Nguyên Tâm Đang thực hiện audio 7,109 08/04/2024
Chương 409 - Đạo Kiếm Khí Thứ Tám Đang thực hiện audio 23,318 08/04/2024
Chương 410 - Kim Huyết Ma Viên Đang thực hiện audio 10,866 08/04/2024
Chương 411 - Không Ngốc A Đang thực hiện audio 18,999 08/04/2024
Chương 412 - Đắc Thủ Thiên Vận Thạch Đang thực hiện audio 16,485 08/04/2024
Chương 413 - Vũ Hoàng Tái Hiện Đang thực hiện audio 2,377 08/04/2024
Chương 414 - Núi Lở Hiện Ma Hồ Đang thực hiện audio 9,690 08/04/2024
Chương 415 - Hỗn Độn Nguyên Thạch Đang thực hiện audio 7,935 08/04/2024
Chương 416 - Dung Hợp Ma Khu Đang thực hiện audio 23,209 08/04/2024
Chương 417 - Âm Thảm Đang thực hiện audio 2,452 08/04/2024
Chương 418 - Tìm Bồi Luyện Đang thực hiện audio 24,489 08/04/2024
Chương 419 - Con Đường Mạnh Nhất Đang thực hiện audio 176 08/04/2024
Chương 420 - Luyện Hóa Thiên Vận Thạch Đang thực hiện audio 2,124 08/04/2024
Chương 421 - Oanh Đi Đang thực hiện audio 15,004 08/04/2024
Chương 422 - Đánh Chó Đang thực hiện audio 21,866 08/04/2024
Chương 423 - Thu Lấy Linh Dược Đang thực hiện audio 6,682 08/04/2024
Chương 424 - Chiến Yêu Hồi Nguyệt Đang thực hiện audio 18,560 08/04/2024
Chương 425 - Thắng Hiểm Đang thực hiện audio 16,514 08/04/2024
Chương 426 - Trở Về Cực Dương Thành Đang thực hiện audio 7,551 08/04/2024
Chương 427 - Thiên Đô Lôi Cương Trận Đang thực hiện audio 23,558 08/04/2024
Chương 428 - Chân Đạp Quý Đức Dung Đang thực hiện audio 17,286 08/04/2024
Chương 429 - Chộp Tới Làm Công Đang thực hiện audio 22,183 08/04/2024
Chương 430 - Đặc Huấn Đang thực hiện audio 8,438 08/04/2024
Chương 431 - Đệ Đệ Của Chư Toàn Nhi Đang thực hiện audio 24,754 08/04/2024
Chương 432 - Thành Quả Đặc Huấn Đang thực hiện audio 1,921 08/04/2024
Chương 433 - Bắt Đầu Báo Danh Đang thực hiện audio 17,765 08/04/2024
Chương 434 - Kiểm Tra Sức Chiến Đấu Đang thực hiện audio 7,709 08/04/2024
Chương 435 - Sức Chiến Đấu Của Hổ Nữu Đang thực hiện audio 19,195 08/04/2024
Chương 436 - Giá Trị Sức Chiến Đấu Của Lăng Hàn Đang thực hiện audio 20,012 08/04/2024
Chương 437 - Đào Thải Chiến Đang thực hiện audio 17,001 08/04/2024
Chương 438 - Xếp Hạng Kết Thúc Đang thực hiện audio 20,330 08/04/2024
Chương 439 - Đại Tin Tức Đang thực hiện audio 18,509 08/04/2024
Chương 440 - Tiến Vào Thần Thai Đang thực hiện audio 6,654 08/04/2024
Chương 441 - Ở Đâu Bị Đạo Thương? Đang thực hiện audio 5,968 08/04/2024
Chương 442 - Đăng Võ Đài Tham Chiến Đang thực hiện audio 1,935 08/04/2024
Chương 443 - Ung Dung Thắng Lợi Đang thực hiện audio 8,143 08/04/2024
Chương 444 - Tuyệt Chiêu Của Lỗ Dương Đang thực hiện audio 18,399 08/04/2024
Chương 445 - Tiến Vào Trận Chung Kết Đang thực hiện audio 13,940 08/04/2024
Chương 446 - Ác Chiến Trương Tam Đang thực hiện audio 12,726 08/04/2024
Chương 447 - Chìa Khoá Bị Cướp Đang thực hiện audio 11,365 08/04/2024
Chương 448 - Hỗn Chiến Đang thực hiện audio 16,271 08/04/2024
Chương 449 - Lai Lịch Của Nghiêm Thiên Chiếu Đang thực hiện audio 12,367 08/04/2024
Chương 450 - Bụi Bậm Lắng Xuống Đang thực hiện audio 3,842 08/04/2024
Chương 451 - Quý Nhân Trung Châu Đến Đang thực hiện audio 3,155 08/04/2024
Chương 452 - Hậu Duệ Của Đồ Đệ Đang thực hiện audio 22,952 08/04/2024
Chương 453 - Đan Sư Thiên Cấp Thì Làm Sao Đang thực hiện audio 4,644 08/04/2024
Chương 454 - Mở Lô Luyện Đan Đang thực hiện audio 23,137 08/04/2024
Chương 455 - Đan Kiếp Hiện Đang thực hiện audio 16,887 08/04/2024
Chương 456 - Đan Sư Thiên Cấp… Lăng Hàn! Đang thực hiện audio 16,963 08/04/2024
Chương 457 - Từng Cái Sắp Xếp Đang thực hiện audio 16,631 08/04/2024
Chương 458 - Đến Bí Cốc Đang thực hiện audio 21,334 08/04/2024
Chương 459 - Đông Vực Thiên Kiêu Đang thực hiện audio 6,835 08/04/2024
Chương 460 - Hung Hăng Văn Nhất Kiếm Đang thực hiện audio 21,723 08/04/2024
Chương 461 - Trừng Phạt Đang thực hiện audio 9,741 08/04/2024
Chương 462 - Vào Bí Cảnh Đang thực hiện audio 4,200 08/04/2024
Chương 463 - Thạch Linh Đang thực hiện audio 16,579 08/04/2024
Chương 464 - Đạo Kiếm Khí Thứ Mười Đang thực hiện audio 15,251 08/04/2024
Chương 465 - Thạch Linh Lên Cấp Đang thực hiện audio 16,535 08/04/2024
Chương 466 - Thu Phục Thạch Linh Đang thực hiện audio 16,682 08/04/2024
Chương 467 - Trận Pháp Đặc Biệt Đang thực hiện audio 862 08/04/2024
Chương 468 - Cốt Văn Đang thực hiện audio 15,389 08/04/2024
Chương 469 - Câu Cá Đang thực hiện audio 13,991 08/04/2024
Chương 470 - Đại Khai Sát Giới Đang thực hiện audio 4,182 08/04/2024
Chương 471 - Đại Yêu Hiện Đang thực hiện audio 12,205 08/04/2024
Chương 472 - Thạch Linh Kiến Công Đang thực hiện audio 18,349 08/04/2024
Chương 473 - Dám Cướp Đồ? Đang thực hiện audio 8,976 08/04/2024
Chương 474 - Kiến Trúc Dưới Đáy Hồ Đang thực hiện audio 5,277 08/04/2024
Chương 475 - Thần Miếu Đang thực hiện audio 2,194 08/04/2024
Chương 476 - Hấp Huyết Trùng Đang thực hiện audio 12,613 08/04/2024
Chương 477 - Dĩ Chúng Chi Danh Đang thực hiện audio 23,131 08/04/2024
Chương 478 - Tiểu Hắc Miếu Đang thực hiện audio 11,772 08/04/2024
Chương 479 - Hai Ngũ Hành Chi Linh Đang thực hiện audio 12,006 08/04/2024
Chương 480 - Lông Đỏ Kỳ Quái Đang thực hiện audio 14,692 08/04/2024
Chương 481 - Giết Quái Vật Bất Tử Đang thực hiện audio 2,742 08/04/2024
Chương 482 - Thần Miếu Cuối Cùng Đang thực hiện audio 14,281 08/04/2024
Chương 483 - Gắng Chống Đỡ Hai Đại Sinh Hoa Đang thực hiện audio 20,291 08/04/2024
Chương 484 - Siêu Cấp Trùng Vương Đang thực hiện audio 19,979 08/04/2024
Chương 485 - Thoát Thân Đang thực hiện audio 21,387 08/04/2024
Chương 486 - Ngọn Nguồn Đang thực hiện audio 6,178 08/04/2024
Chương 487 - Linh Dịch Đang thực hiện audio 19,870 08/04/2024
Chương 488 - Khảo Nghiệm Nơi Cửa Thành Đang thực hiện audio 4,482 08/04/2024
Chương 489 - Cửa Thứ Nhất Đang thực hiện audio 3,670 08/04/2024
Chương 490 - Chọn Đối Thủ Đang thực hiện audio 12,905 08/04/2024
Chương 491 - Mỗi Người Có Thủ Đoạn Đang thực hiện audio 12,122 08/04/2024
Chương 492 - Cửu Long Phách Thể Quyết Đang thực hiện audio 12,494 08/04/2024
Chương 493 - Thanh Diễm Điêu Đang thực hiện audio 8,395 08/04/2024
Chương 494 - Trộm Trứng Đang thực hiện audio 23,043 08/04/2024
Chương 495 - Đánh Lén Đang thực hiện audio 3,309 08/04/2024
Chương 496 - Lấy Ngựa Chết Làm Ngựa Sống Đang thực hiện audio 3,278 08/04/2024
Chương 497 - Phá Trận Đang thực hiện audio 15,432 08/04/2024
Chương 498 - Phù Bậc Thang Đá Đang thực hiện audio 10,760 08/04/2024
Chương 499 - Luyện Thể Đang thực hiện audio 12,338 08/04/2024
Chương 500 - Ba Thú Dị Tượng Đang thực hiện audio 3,605 08/04/2024
Chương 501 - Bù Đắp Thần Quyết Đang thực hiện audio 23,177 08/04/2024
Chương 502 - Diệt Long Tinh Thần Tiễn Đang thực hiện audio 16,609 08/04/2024
Chương 503 - Đánh Giết Nghiêm Thiên Chiếu Đang thực hiện audio 13,399 08/04/2024
Chương 504 - Lôi Xuống Nước Đang thực hiện audio 21,903 08/04/2024
Chương 505 - Chịu Thua Liền Bồi Thường Tiền Đang thực hiện audio 5,269 08/04/2024
Chương 506 - Nhu Tình Như Nước Đang thực hiện audio 14,849 08/04/2024
Chương 507 - Sự Tình Không Làm Thỏa Đáng Đang thực hiện audio 7,335 08/04/2024
Chương 508 - Ăn Cái Sơn Môn Này Đang thực hiện audio 24,894 08/04/2024
Chương 509 - Ra Đòn Sát Thủ Đang thực hiện audio 13,345 08/04/2024
Chương 510 - Một Người Địch Một Tông Đang thực hiện audio 19,225 08/04/2024
Chương 511 - Thoát Thân Đang thực hiện audio 15,001 08/04/2024
Chương 512 - Bay Một Mình Đang thực hiện audio 14,675 08/04/2024
Chương 513 - Phục Kích Đang thực hiện audio 7,085 08/04/2024
Chương 514 - Thần Thai Sinh Đạo Hoa Đang thực hiện audio 11,501 08/04/2024
Chương 515 - Gài Bẫy Chết Linh Anh Cảnh Đang thực hiện audio 19,794 08/04/2024
Chương 516 - Chấm Dứt Nhân Quả Đang thực hiện audio 24,248 08/04/2024
Chương 517 - Cha Mẹ Đoàn Tụ Đang thực hiện audio 5,471 08/04/2024
Chương 518 - Nhu Tình Võng Lớn Đang thực hiện audio 6,587 08/04/2024
Chương 519 - Tha Hương Gặp Cố Nhân Đang thực hiện audio 5 08/04/2024
Chương 520 - Hầm Quỷ Dị Đang thực hiện audio 23,225 08/04/2024
Chương 521 - Đi Hoàng Đô Đang thực hiện audio 17,128 08/04/2024
Chương 522 - Ba Gia Thất Thiếu Đang thực hiện audio 24,476 08/04/2024
Chương 523 - Tiến Vào Hầm Đang thực hiện audio 4,289 08/04/2024
Chương 524 - Huyết Sắc Khoáng Thạch Đang thực hiện audio 23,985 08/04/2024
Chương 525 - Phạm Nhân Tử Hình Đang thực hiện audio 18,663 08/04/2024
Chương 526 - Cướp Pháp Trường Đang thực hiện audio 12,639 08/04/2024
Chương 527 - Na Chi Nhan Đang thực hiện audio 24,472 08/04/2024
Chương 528 - Na Chi Nhan Đang thực hiện audio 7,820 08/04/2024
Chương 529 - Hải Tộc Đang thực hiện audio 516 08/04/2024
Chương 530 - Một Chiếc Lọ Đang thực hiện audio 4,882 08/04/2024
Chương 531 - Hỏa Quốc Cúi Đầu Đang thực hiện audio 1,468 08/04/2024
Chương 532 - Bình Ngọc Đang thực hiện audio 10,363 08/04/2024
Chương 533 - Dị Biến Đang thực hiện audio 19,920 08/04/2024
Chương 534 - Thí Nghiệm Chú Khí Đang thực hiện audio 8,511 08/04/2024
Chương 535 - Quân Đoàn Trên Biển Đang thực hiện audio 5,005 08/04/2024
Chương 536 - Công Chúa Hải Tộc Đang thực hiện audio 17,100 08/04/2024
Chương 537 - Mang Vào Hầm Đang thực hiện audio 12,121 08/04/2024
Chương 538 - Không Đỡ Nổi Một Đòn Đang thực hiện audio 15,407 08/04/2024
Chương 539 - Mất Trí Nhớ Đang thực hiện audio 5,107 08/04/2024
Chương 540 - Lừa Gái Đang thực hiện audio 22,632 08/04/2024
Chương 541 - Lại Tới Cực Dương Thành Đang thực hiện audio 24,022 08/04/2024
Chương 542 - Xuất Phát Trung Châu Đang thực hiện audio 22,143 08/04/2024
Chương 543 - Nữ Lưu Manh Đang thực hiện audio 18,581 08/04/2024
Chương 544 - Hai Đại Thiên Tài Đang thực hiện audio 16,939 08/04/2024
Chương 545 - Thiên Đạo Chi Nhãn Đang thực hiện audio 13,219 08/04/2024
Chương 546 - Người Trẻ Tuổi Mạnh Mẽ Giống Như Thần Tử Đang thực hiện audio 23,969 08/04/2024
Chương 547 - Hiên Viên Tử Quang Đang thực hiện audio 22,621 08/04/2024
Chương 548 - Tìm Kiếm Thương Mang Sơn Đang thực hiện audio 3,905 08/04/2024
Chương 549 - Ngũ Long Nhị Phượng Đang thực hiện audio 21,453 08/04/2024
Chương 550 - Mi Xứng Sao? Đang thực hiện audio 16,312 08/04/2024
Chương 551 - Lăng Đại Sư Đang thực hiện audio 14,968 08/04/2024
Chương 552 - Viên Gạch Đang thực hiện audio 22,654 08/04/2024
Chương 553 - Gặm Bất Động Đang thực hiện audio 440 08/04/2024
Chương 554 - Lời Mời Của Mã Bàn Tử Đang thực hiện audio 21,563 08/04/2024
Chương 555 - Khai Thiên Đang thực hiện audio 23,865 08/04/2024
Chương 556 - Bị Nhốt Đang thực hiện audio 2,321 08/04/2024
Chương 557 - Chiến Hiên Viên Tử Quang Đang thực hiện audio 18,342 08/04/2024
Chương 558 - Đệ Tứ Sát Trận Đang thực hiện audio 22,013 08/04/2024
Chương 559 - Cảnh Khốn Khó Đang thực hiện audio 23,844 08/04/2024
Chương 560 - Thiên Thi Tông Kéo Tới Đang thực hiện audio 1,880 08/04/2024
Chương 561 - Thi Binh Khoe Oai Đang thực hiện audio 9,632 08/04/2024
Chương 562 - Tây Vực Bàng Hướng Minh Đang thực hiện audio 10,090 08/04/2024
Chương 563 - Vì Ngươi Mà Chiến Đang thực hiện audio 24,147 08/04/2024
Chương 564 - Tha Sơn Chi Thạch Đang thực hiện audio 13,437 08/04/2024
Chương 565 - Thắng Đang thực hiện audio 10,868 08/04/2024
Chương 566 - Một Viên Gạch Đập Ngất Đang thực hiện audio 4,180 08/04/2024
Chương 567 - Thực Lực Tinh Tướng Đang thực hiện audio 21,979 08/04/2024
Chương 568 - Cốt Kiếm Đang thực hiện audio 20,259 08/04/2024
Chương 569 - Tổ Hợp Kiếm Khí Đang thực hiện audio 19,291 08/04/2024
Chương 570 - Thiên Thi Tông Đại Bại Đang thực hiện audio 3,647 08/04/2024
Chương 571 - Hầu Nhi Tửu Đang thực hiện audio 9,186 08/04/2024
Chương 572 - Kết Nghĩa Anh Em Đang thực hiện audio 1,213 08/04/2024
Chương 573 - Phong Phá Vân Đang thực hiện audio 3,098 08/04/2024
Chương 574 - Phá Trận Đang thực hiện audio 23,347 08/04/2024
Chương 575 - Tiền Cứ Hậu Cung Đang thực hiện audio 458 08/04/2024
Chương 576 - Sầu Lo Đang thực hiện audio 18,050 08/04/2024
Chương 577 - Kiếm Tâm Thông Minh Đang thực hiện audio 15,113 08/04/2024
Chương 578 - Thôi Diễn Vạn Pháp Quy Nhất Đang thực hiện audio 15,358 08/04/2024
Chương 579 - Chọn Tài Mở Lô Đang thực hiện audio 12,056 08/04/2024
Chương 580 - Quyết Chiến Hiên Viên Tử Quang Đang thực hiện audio 1,078 08/04/2024
Chương 581 - Cuộc Chiến Óng Ánh Đang thực hiện audio 15,381 08/04/2024
Chương 582 - Thắng Đang thực hiện audio 5,515 08/04/2024
Chương 583 - Lạc Nhật Cung Đang thực hiện audio 9,679 08/04/2024
Chương 584 - Bổ Thiên Học Viện Đang thực hiện audio 21,946 08/04/2024
Chương 585 - Một Mũi Tên Giết Chết Đang thực hiện audio 14,945 08/04/2024
Chương 586 - Giải Quyết Đang thực hiện audio 24,578 08/04/2024
Chương 587 - Trong Hồ Có Trộm Đang thực hiện audio 14,941 08/04/2024
Chương 588 - Nguyên Tinh Pháo Đang thực hiện audio 11,704 08/04/2024
Chương 589 - Ép Hỏi Đang thực hiện audio 3,412 08/04/2024
Chương 590 - Hắc Mộc Đảo Đang thực hiện audio 14,742 08/04/2024
Chương 591 - Con Rối Đang thực hiện audio 1,530 08/04/2024
Chương 592 - Nguyên Hống Đang thực hiện audio 6,919 08/04/2024
Chương 593 - Đáy Của Hang Động Đang thực hiện audio 15,139 08/04/2024
Chương 594 - Vạn La Tán Đang thực hiện audio 21,738 08/04/2024
Chương 595 - Bảo Khố Của Cổ Vương Triều Đang thực hiện audio 18,873 08/04/2024
Chương 596 - Lôi Động Cửu Thiên Đang thực hiện audio 18,302 08/04/2024
Chương 597 - Không Thấy Hải Nữu Đang thực hiện audio 7,890 08/04/2024
Chương 598 - Tiểu Đao Vương Giá Lâm Đang thực hiện audio 11,021 08/04/2024
Chương 599 - Giao Chiến Đang thực hiện audio 3,438 08/04/2024
Chương 600 - Con Rối Hiện Đang thực hiện audio 19,850 08/04/2024
Chương 601 - Nguyền Rủa Phát Uy Đang thực hiện audio 560 08/04/2024
Chương 602 - Chém Sai Đang thực hiện audio 23,385 08/04/2024
Chương 603 - Dẫn Lôi Nhập Thể Đang thực hiện audio 9,053 08/04/2024
Chương 604 - Sáu Thuộc Tính Đang thực hiện audio 22,435 08/04/2024
Chương 605 - Gặp Cố Nhân Đang thực hiện audio 16,398 08/04/2024
Chương 606 - Phong Ba Đang thực hiện audio 2,052 08/04/2024
Chương 607 - Chém Lùi Đang thực hiện audio 24,596 08/04/2024
Chương 608 - Vô Liêm Sỉ Đang thực hiện audio 21,638 08/04/2024
Chương 609 - Lại Đánh Tới Đang thực hiện audio 21,244 08/04/2024
Chương 610 - Thực Lực Nghiền Ép Đang thực hiện audio 11,712 08/04/2024
Chương 611 - Đều Chấn Động Đang thực hiện audio 4,957 08/04/2024
Chương 612 - Cực Bạo Sát Vương Đang thực hiện audio 16,864 08/04/2024
Chương 613 - Chiến Linh Anh Đỉnh Cao Đang thực hiện audio 11,501 08/04/2024
Chương 614 - Vô Liêm Sỉ Đến Cực Điểm Đang thực hiện audio 24,006 08/04/2024
Chương 615 - Chém Giết Hồ Khánh Phương Đang thực hiện audio 6,157 08/04/2024
Chương 616 - Diệp Vinh Đang thực hiện audio 9,153 08/04/2024
Chương 617 - Thu Đào Đang thực hiện audio 6,637 08/04/2024
Chương 618 - Thỏ Gia Đang thực hiện audio 8,295 08/04/2024
Chương 619 - Nữu Muốn Ăn Thịt Thỏ Đang thực hiện audio 9,133 08/04/2024
Chương 620 - Lai Lịch Của Dược Cốc Đang thực hiện audio 253 08/04/2024
Chương 621 - Một Lời Nhắc Nhở Đang thực hiện audio 15,906 08/04/2024
Chương 622 - Mộ Dung Thanh Đang thực hiện audio 9,362 08/04/2024
Chương 623 - Giải Trừ Một Nguy Cơ Đang thực hiện audio 7,999 08/04/2024
Chương 624 - Tranh Cướp Chiếc Lọ Đang thực hiện audio 22,373 08/04/2024
Chương 625 - Mời Đang thực hiện audio 15,543 08/04/2024
Chương 626 - Hóa Thiên Oản Đang thực hiện audio 8,353 08/04/2024
Chương 627 - Mượn Xe Dùng Một Lát Đang thực hiện audio 18,357 08/04/2024
Chương 628 - Uốn Cong Đang thực hiện audio 13,490 08/04/2024
Chương 629 - Người Xấu Tâm Càng Xấu Đang thực hiện audio 1,458 08/04/2024
Chương 630 - Nói Việc Hôn Nhân Đang thực hiện audio 1,272 08/04/2024
Chương 631 - Minh Châu Vương Gia Đang thực hiện audio 21,798 08/04/2024
Chương 632 - Hãm Hại Đang thực hiện audio 21,433 08/04/2024
Chương 633 - Kích Thiên Minh Đang thực hiện audio 18,001 08/04/2024
Chương 634 - Linh Khí Tự Bạo Đang thực hiện audio 12,880 08/04/2024
Chương 635 - Tiếng Đàn Đang thực hiện audio 115 08/04/2024
Chương 636 - Tuyệt Chiêu Liên Tục Đang thực hiện audio 17,319 08/04/2024
Chương 637 - Chư Toàn Nhi Đột Phá Đang thực hiện audio 18,742 08/04/2024
Chương 638 - Mua Lại Vạn Bảo Thành Đang thực hiện audio 19,532 08/04/2024
Chương 639 - Thanh Toán Đang thực hiện audio 13,310 08/04/2024
Chương 640 - Ba Huynh Đệ Liên Thủ Đang thực hiện audio 4,526 08/04/2024
Chương 641 - Yêu Hồi Nguyệt Giúp Đỡ Đang thực hiện audio 6,992 08/04/2024
Chương 642 - Thiên Vân Tử Lôi Đang thực hiện audio 23,516 08/04/2024
Chương 643 - Tiến Vào Lôi Khu Đang thực hiện audio 20,793 08/04/2024
Chương 644 - Chó Chặn Đường Đang thực hiện audio 16,311 08/04/2024
Chương 645 - Có Người Nhúng Tay Đang thực hiện audio 18,322 08/04/2024
Chương 646 - Doạ Lui Đang thực hiện audio 19,105 08/04/2024
Chương 647 - Thanh Hòa Điện Đang thực hiện audio 16,540 08/04/2024
Chương 648 - Lôi Liên Đang thực hiện audio 24,513 08/04/2024
Chương 649 - Kiếm Si Lô Nguyên Cơ Đang thực hiện audio 3,084 08/04/2024
Chương 650 - Tây Môn Tuấn Đang thực hiện audio 13,756 08/04/2024
Chương 651 - Lời Nói Dối Lớn Của Trời Đang thực hiện audio 10,902 08/04/2024
Chương 652 - Trong Phẫn Nộ Đột Phá Đang thực hiện audio 2,980 08/04/2024
Chương 653 - Kế Hoạch Đang thực hiện audio 19,650 08/04/2024
Chương 654 - Lôi Đình Chi Thân Tiểu Thành Đang thực hiện audio 15,882 08/04/2024
Chương 655 - Phá Linh Anh Đang thực hiện audio 11,779 08/04/2024
Chương 656 - Tầng Thứ Hai Của Hắc Tháp Đang thực hiện audio 8,577 08/04/2024
Chương 657 - Phân Công Nhau Mà Đi Đang thực hiện audio 7,254 08/04/2024
Chương 658 - Trắc Cốt Linh Đang thực hiện audio 24,725 08/04/2024
Chương 659 - Quái Phong Đang thực hiện audio 9,337 08/04/2024
Chương 660 - Mắt Trận Đang thực hiện audio 7,461 08/04/2024
Chương 661 - Tỏa Quỷ Cốc Đang thực hiện audio 20,745 08/04/2024
Chương 662 - Đoạt Thạch Đang thực hiện audio 12,132 08/04/2024
Chương 663 - Nguyên Thừa Hòa Đang thực hiện audio 4,279 08/04/2024
Chương 664 - Đánh Thành Đầu Heo Đang thực hiện audio 19,274 08/04/2024
Chương 665 - Thu Phục Đang thực hiện audio 3,716 08/04/2024
Chương 666 - Đại Thi Quái, Thanh Phượng Thần Hậu Đang thực hiện audio 13,126 08/04/2024
Chương 667 - Chân Phượng Huyết Mạch Đang thực hiện audio 16,921 08/04/2024
Chương 668 - Mười Mắt! Đang thực hiện audio 9,570 08/04/2024
Chương 669 - Cửu U Hiện Đang thực hiện audio 16,461 08/04/2024
Chương 670 - Kiếm Vương Ra Tay Đang thực hiện audio 6,177 08/04/2024
Chương 671 - Mỗi Người Có Hậu Chiêu Đang thực hiện audio 23,805 08/04/2024
Chương 672 - Đệ Tam Sát Trận Đang thực hiện audio 12,024 08/04/2024
Chương 673 - Mười Bốn Mắt! Đang thực hiện audio 1,418 08/04/2024
Chương 674 - Cướp Đồ Đang thực hiện audio 12,454 08/04/2024
Chương 675 - Chú Chết Ngươi Đang thực hiện audio 12,599 08/04/2024
Chương 676 - Ma Đế Phân Thân Đang thực hiện audio 9,485 08/04/2024
Chương 677 - Tiến Vào Học Viện Đang thực hiện audio 12,785 08/04/2024
Chương 678 - Miệng Lưỡi Sắc Bén Như Đao Kiếm Đang thực hiện audio 24,273 08/04/2024
Chương 679 - Tử Chiến Tiểu Đao Vương Đang thực hiện audio 3,362 08/04/2024
Chương 680 - Hóa Thiên Oản Phát Uy Đang thực hiện audio 15,746 08/04/2024
Chương 681 - Thiên Chi Cấm Khí Đang thực hiện audio 1,153 08/04/2024
Chương 682 - Một Tia Đao Tâm Đang thực hiện audio 23,772 08/04/2024
Chương 683 - Tử Nguyệt Quật Khởi Đang thực hiện audio 4,091 08/04/2024
Chương 684 - Thân Chinh Đang thực hiện audio 14,028 08/04/2024
Chương 685 - Ai Bồi Ai Đang thực hiện audio 3,111 08/04/2024
Chương 686 - Tử Nguyệt Thiên Tinh Vương Đang thực hiện audio 13,743 08/04/2024
Chương 687 - Đại Quân Vô Địch Đang thực hiện audio 22,193 08/04/2024
Chương 688 - Đánh Lén Đang thực hiện audio 1,358 08/04/2024
Chương 689 - Cường Lực Tới Đang thực hiện audio 14,410 08/04/2024
Chương 690 - Gốc Gác Đang thực hiện audio 7,036 08/04/2024
Chương 691 - Mỹ Nhân Tóc Đỏ Đang thực hiện audio 5,390 08/04/2024
Chương 692 - Nhấc Quan Đang thực hiện audio 5,262 08/04/2024
Chương 693 - Thái Âm Vương Đang thực hiện audio 12,791 08/04/2024
Chương 694 - Quái Vật Thành Đàn Đang thực hiện audio 19,164 08/04/2024
Chương 695 - Từ Tu Nhiên Xuất Thế Đang thực hiện audio 16,973 08/04/2024
Chương 696 - Thiên Kiêu Tụ Hội Đang thực hiện audio 16,555 08/04/2024
Chương 697 - Thiên Tài Số Một Của Địa Long Tông Đang thực hiện audio 7,330 08/04/2024
Chương 698 - Thể Thuật Đối Đầu Đang thực hiện audio 3,768 08/04/2024
Chương 699 - Tiến Vào Đang thực hiện audio 7,200 08/04/2024
Chương 700 - Đại Thạch Nhân Đang thực hiện audio 17,161 08/04/2024
Chương 701 - Một Mũi Tên Quyết Định Đang thực hiện audio 16,700 08/04/2024
Chương 702 - Ngôi Sao Chân Chính Đang thực hiện audio 17,325 08/04/2024
Chương 703 - Tầm Kim Thử Đang thực hiện audio 13,888 08/04/2024
Chương 704 - Thu Phục Đang thực hiện audio 3,103 08/04/2024
Chương 705 - Bảo Dược Quái Lạ Đang thực hiện audio 13,498 08/04/2024
Chương 706 - Mồi Nhử Đang thực hiện audio 2,580 08/04/2024
Chương 707 - Bị Đùa Giỡn Đang thực hiện audio 9,410 08/04/2024
Chương 708 - Chiến Từ Tu Nhiên Đang thực hiện audio 21,622 08/04/2024
Chương 709 - Phá Đao? Tuyệt Đao! Đang thực hiện audio 22,120 08/04/2024
Chương 710 - Đều Lui Một Bước Đang thực hiện audio 3,481 08/04/2024
Chương 711 - Bảo Châu Vạn Năm Đang thực hiện audio 12,208 08/04/2024
Chương 712 - Ba Loại Người Đang thực hiện audio 20,960 08/04/2024
Chương 713 - Đánh Nổ Đang thực hiện audio 24,874 08/04/2024
Chương 714 - Thu Nạp Đang thực hiện audio 12,608 08/04/2024
Chương 715 - Đây Là Một Thú Viên Đang thực hiện audio 1,524 08/04/2024
Chương 716 - Bia Đá Lưu Danh Đang thực hiện audio 20,307 08/04/2024
Chương 717 - Từng Bước Phát Quang Đang thực hiện audio 16,473 08/04/2024
Chương 718 - Trên Bảng Đệ Nhất! Đang thực hiện audio 17,385 08/04/2024
Chương 719 - Lại Một Cái Đệ Nhất Đang thực hiện audio 19,752 08/04/2024
Chương 720 - Trận Kiếm? Đang thực hiện audio 5,451 08/04/2024
Chương 721 - Cương Nhu Cùng Tồn Tại Đang thực hiện audio 18,465 08/04/2024
Chương 722 - Biến Hóa Tùy Ý Đang thực hiện audio 15,348 08/04/2024
Chương 723 - Tích Sinh Kiếm Đang thực hiện audio 11,957 08/04/2024
Chương 724 - Làm Rất Đẹp Đẽ Đang thực hiện audio 9,547 08/04/2024
Chương 725 - Huy Hoàng Kinh Người Đang thực hiện audio 16,282 08/04/2024
Chương 726 - Tái Chiến Cổ Minh Đang thực hiện audio 19,147 08/04/2024
Chương 727 - Huyết Mạch Địa Long Đang thực hiện audio 11,654 08/04/2024
Chương 728 - Chặn Ngang Một Tay Đang thực hiện audio 3,331 08/04/2024
Chương 729 - Thoát Khỏi Đang thực hiện audio 5,634 08/04/2024
Chương 730 - Lang Gia Thư Các Đang thực hiện audio 17,065 08/04/2024
Chương 731 - Đắc Thủ Đang thực hiện audio 10,106 08/04/2024
Chương 732 - Chém Chu Đang thực hiện audio 21,253 08/04/2024
Chương 733 - Vô Sỉ Không Giới Hạn Đang thực hiện audio 16,441 08/04/2024
Chương 734 - Song Giết Đang thực hiện audio 15,034 08/04/2024
Chương 735 - Tái Chiến Tuyệt Đao Đang thực hiện audio 18,064 08/04/2024
Chương 736 - Hỏa Diễm Vương Ra Tay Đang thực hiện audio 141 08/04/2024
Chương 737 - Phúc Địa Ấn Đang thực hiện audio 22,064 08/04/2024
Chương 738 - Trưng Binh Đang thực hiện audio 21,554 08/04/2024
Chương 739 - Lính Mới Đang thực hiện audio 24,108 08/04/2024
Chương 740 - Sinh Ba Đang thực hiện audio 10,810 08/04/2024
Chương 741 - Ngư Gia Thất Tổ Đang thực hiện audio 23,436 08/04/2024
Chương 742 - Hải Nữu Tái Hiện Đang thực hiện audio 14,460 08/04/2024
Chương 743 - Đây Là Con Trai Của Ngươi Đang thực hiện audio 7,150 08/04/2024
Chương 744 - Thật Sự Làm Cha Đang thực hiện audio 21,690 08/04/2024
Chương 745 - Cường Địch Tiềm Ẩn Đang thực hiện audio 8,260 08/04/2024
Chương 746 - Về Bắc Vực Đang thực hiện audio 20,067 08/04/2024
Chương 747 - Một Đêm Này Đang thực hiện audio 18,933 08/04/2024
Chương 748 - Hào Khí Ra Tay Đang thực hiện audio 17,245 08/04/2024
Chương 749 - Đăng Cơ Đang thực hiện audio 1,724 08/04/2024
Chương 750 - Quân Lâm Đông Nguyệt Tông Đang thực hiện audio 4,687 08/04/2024
Chương 751 - Kết Thúc Ân Oán Đang thực hiện audio 10,815 08/04/2024
Chương 752 - Trầm Hương Cốc Đang thực hiện audio 9,258 08/04/2024
Chương 753 - Lôi Hà Đang thực hiện audio 9,427 08/04/2024
Chương 754 - Ngũ Giác Đều Mất (Thượng) Đang thực hiện audio 3,543 08/04/2024
Chương 755 - Ngũ Giác Đều Mất (Hạ) Đang thực hiện audio 15,157 08/04/2024
Chương 756 - Tượng Đá Biết Nói Chuyện Đang thực hiện audio 19,670 08/04/2024
Chương 757 - Lôi Hỏa Đại Đế Đang thực hiện audio 6,768 08/04/2024
Chương 758 - Băng Long Oanh Địa Trận Đang thực hiện audio 23,964 08/04/2024
Chương 759 - Thi Nhị Đang thực hiện audio 13,609 08/04/2024
Chương 760 - Lão Thi Vạn Năm Đang thực hiện audio 21,694 08/04/2024
Chương 761 - Thi Nhị Mạnh Mẽ Đang thực hiện audio 1,540 08/04/2024
Chương 762 - Bạch Cốt Chùy Đang thực hiện audio 21,446 08/04/2024
Chương 763 - Vấn Đề Lộ Ra Đang thực hiện audio 6,130 08/04/2024
Chương 764 - Giết Gà (Thượng) Đang thực hiện audio 3,118 08/04/2024
Chương 765 - Giết Gà (Hạ) Đang thực hiện audio 9,338 08/04/2024
Chương 766 - Người Tiên Vu Đến Đang thực hiện audio 24,895 08/04/2024
Chương 767 - Thiên Uy Bất Khả Phạm Đang thực hiện audio 18,468 08/04/2024
Chương 768 - Hư Ảnh Chân Long Đang thực hiện audio 16,217 08/04/2024
Chương 769 - Trẫm Muốn Đồ Long Đang thực hiện audio 7,582 08/04/2024
Chương 770 - Quốc Thế Của Ngươi Không Đúng Đang thực hiện audio 15,873 08/04/2024
Chương 771 - Đồ Đằng Đang thực hiện audio 21,944 08/04/2024
Chương 772 - Uy Lực Của Trận Pháp Đang thực hiện audio 19,020 08/04/2024
Chương 773 - Thần Minh Hai Giới (Thượng) Đang thực hiện audio 7,443 08/04/2024
Chương 774 - Thần Minh Hai Giới (Hạ) Đang thực hiện audio 857 08/04/2024
Chương 775 - Đại Chiến Động Một Cái Liền Bùng Nổ Đang thực hiện audio 6,459 08/04/2024
Chương 776 - Đánh Lén Đang thực hiện audio 11,667 08/04/2024
Chương 777 - Lá Bài Tẩy Của Phá Hư Cảnh Đang thực hiện audio 20,600 08/04/2024
Chương 778 - Trước Uống Trà Lại Giết Người Đang thực hiện audio 22,248 08/04/2024
Chương 779 - Xương Tay Thần Linh Đang thực hiện audio 17,654 08/04/2024
Chương 780 - Cướp Đoạt (Thượng) Đang thực hiện audio 4,914 08/04/2024
Chương 781 - Cướp Đoạt (Hạ) Đang thực hiện audio 21,074 08/04/2024
Chương 782 - Thiên Tài Của Thần Giới Đang thực hiện audio 19,469 08/04/2024
Chương 783 - Cường Giả Đông Vực Đánh Tới Đang thực hiện audio 17,586 08/04/2024
Chương 784 - Toàn Bộ Quyết Định Đang thực hiện audio 9,686 08/04/2024
Chương 785 - Đến Khung Vân Đảo Đang thực hiện audio 23,125 08/04/2024
Chương 786 - Hạ Mã Uy Đang thực hiện audio 7,569 08/04/2024
Chương 787 - Ngược Lại Đem Một Quân Đang thực hiện audio 5,471 08/04/2024
Chương 788 - Lại Gài Bẫy Một Cái (Thượng) Đang thực hiện audio 22,453 08/04/2024
Chương 789 - Lại Gài Bẫy Một Cái (Hạ) Đang thực hiện audio 2,996 08/04/2024
Chương 790 - Đạt Thành Nhận Thức Chung Đang thực hiện audio 22,979 08/04/2024
Chương 791 - Mau Mau Sinh Tiếp Một Đứa Đang thực hiện audio 18,017 08/04/2024
Chương 792 - Chặn Mười Chiêu Đang thực hiện audio 18,799 08/04/2024
Chương 793 - Nhân Tộc Cũng Có Thể Phách Như Vậy? Đang thực hiện audio 9,865 08/04/2024
Chương 794 - Lĩnh Ngộ Kiếm Tâm Đang thực hiện audio 11,409 08/04/2024
Chương 795 - Tiên Vu Tộc Cầu Hôn Đang thực hiện audio 9,033 08/04/2024
Chương 796 - Hai Lựa Chọn Đang thực hiện audio 6,409 08/04/2024
Chương 797 - Văn Nhân Kiệt (Thượng) Đang thực hiện audio 4,553 08/04/2024
Chương 798 - Văn Nhân Kiệt (Hạ) Đang thực hiện audio 14,855 08/04/2024
Chương 799 - Người Tây Hải Đến Đang thực hiện audio 4,649 08/04/2024
Chương 800 - Huyết Hà Đang thực hiện audio 22,752 08/04/2024
Chương 801 - Huyết Long Thảo Đang thực hiện audio 22,938 08/04/2024
Chương 802 - Thu Hoạch Tràn Đầy Đang thực hiện audio 8,304 08/04/2024
Chương 803 - Phục Kích Đang thực hiện audio 942 08/04/2024
Chương 804 - Tuyệt Sát Cổ Minh Đang thực hiện audio 7,219 08/04/2024
Chương 805 - Sơn Hà Phủ Đang thực hiện audio 4,936 08/04/2024
Chương 806 - Tử Linh Chi Hoa Đang thực hiện audio 12,743 08/04/2024
Chương 807 - Huyết Hòe Thụ Nhân (Thượng) Đang thực hiện audio 831 08/04/2024
Chương 808 - Huyết Hòe Thụ Nhân (Hạ) Đang thực hiện audio 11,597 08/04/2024
Chương 809 - Chân Long Huyết Thạch Đang thực hiện audio 4,498 08/04/2024
Chương 810 - Bọ Chét Vương Đang thực hiện audio 15,457 08/04/2024
Chương 811 - Cuối Cùng Ngộ Kiếm Tâm Đang thực hiện audio 19,799 08/04/2024
Chương 812 - Mặc Gia Thiên Kiêu Đang thực hiện audio 12,867 08/04/2024
Chương 813 - Liều Mạng Cận Chiến Đang thực hiện audio 15,033 08/04/2024
Chương 814 - Xông Vào Đang thực hiện audio 9,201 08/04/2024
Chương 815 - Cái Tròng Đang thực hiện audio 4,026 08/04/2024
Chương 816 - Răng Của Chân Long Đang thực hiện audio 294 08/04/2024
Chương 817 - Á Long Tái Hiện Đang thực hiện audio 5,982 08/04/2024
Chương 818 - Thu Đồ Đệ Đang thực hiện audio 17,946 08/04/2024
Chương 819 - Long Uy Kiến Công (Thượng) Đang thực hiện audio 10,627 08/04/2024
Chương 820 - Long Uy Kiến Công (Hạ) Đang thực hiện audio 16,925 08/04/2024
Chương 821 - Chân Long Thiên Tử Đang thực hiện audio 14,911 08/04/2024
Chương 822 - Tổ Tông Nhà Ngươi Đang thực hiện audio 11,689 08/04/2024
Chương 823 - Về Hoàng Đô Đang thực hiện audio 4,127 08/04/2024
Chương 824 - Cường Giả Đánh Tới Đang thực hiện audio 6,594 08/04/2024
Chương 825 - Trấn Áp Đang thực hiện audio 8,838 08/04/2024
Chương 826 - Dực Song Song Ra Tay Đang thực hiện audio 11,318 08/04/2024
Chương 827 - Bức Lui Đang thực hiện audio 13,646 08/04/2024
Chương 828 - Thái Âm Vương Chiến Dực Song Song Đang thực hiện audio 23,487 08/04/2024
Chương 829 - Ma Đế Quay Đầu Trở Lại (Thượng) Đang thực hiện audio 16,418 08/04/2024
Chương 830 - Ma Đế Quay Đầu Trở Lại (Hạ) Đang thực hiện audio 10,219 08/04/2024
Chương 831 - Chống Hàn Thành Đang thực hiện audio 21,569 08/04/2024
Chương 832 - Khắp Nơi Có Vai Hề Đang thực hiện audio 18,923 08/04/2024
Chương 833 - Người Sáng Lập Hàn Phong Hội Đang thực hiện audio 10,239 08/04/2024
Chương 834 - Sửa Cái Tên Đang thực hiện audio 20,236 08/04/2024
Chương 835 - Tức Đến Ngất Đi Đang thực hiện audio 12,923 08/04/2024
Chương 836 - Giết Vào Thiên Kiếm Tông Đang thực hiện audio 9,964 08/04/2024
Chương 837 - Đổ Ước Đang thực hiện audio 9,783 08/04/2024
Chương 838 - Kì Binh (Thượng) Đang thực hiện audio 6,645 08/04/2024
Chương 839 - Kì Binh (Hạ) Đang thực hiện audio 258 08/04/2024
Chương 840 - Liên Tiếp Bại Đang thực hiện audio 9,844 08/04/2024
Chương 841 - Ta Đến! Đang thực hiện audio 2,077 08/04/2024
Chương 842 - Đệ Nhất Sát Trận Đang thực hiện audio 1,669 08/04/2024
Chương 843 - Thân Thể Không Hư Đang thực hiện audio 13,626 08/04/2024
Chương 844 - Hoá Trang Lên Sân Khấu Đang thực hiện audio 2,152 08/04/2024
Chương 845 - Đại Quyết Chiến Đang thực hiện audio 1,416 08/04/2024
Chương 846 - Doạ Chạy Đệ Tam Sát Trận Đang thực hiện audio 6,505 08/04/2024
Chương 847 - Đệ Nhất Sát Trận Đang thực hiện audio 21,868 08/04/2024
Chương 848 - Thuyền Lớn Từ Trong Hư Không Đến (Thượng) Đang thực hiện audio 19,605 08/04/2024
Chương 849 - Thuyền Lớn Từ Trong Hư Không Đến (Hạ) Đang thực hiện audio 13,265 08/04/2024
Chương 850 - Vong Hồn Đang thực hiện audio 21,050 08/04/2024
Chương 851 - Cùng Ta Uống Chén Trà Đang thực hiện audio 20,357 08/04/2024
Chương 852 - Luân Hồi Đang thực hiện audio 24,287 08/04/2024
Chương 853 - Nhảy Thẳng Thiên Nhân Đang thực hiện audio 21,991 08/04/2024
Chương 854 - Nàng Là Ai? Đang thực hiện audio 9,981 08/04/2024
Chương 856 - Quay Đầu Trở Lại (Thượng) Đang thực hiện audio 3,574 08/04/2024
Chương 857 - Quay Đầu Trở Lại (Hạ) Đang thực hiện audio 16,122 08/04/2024
Chương 858 - Bắt Tu La Ma Đế Đang thực hiện audio 3,557 08/04/2024
Chương 859 - Tiếp Ta Một Kiếm Đang thực hiện audio 20,600 08/04/2024
Chương 860 - Một Bí Mật Động Trời Đang thực hiện audio 15,649 08/04/2024
Chương 861 - Lai Lịch Của Hằng Thiên Đại Lục Đang thực hiện audio 6,056 08/04/2024
Chương 862 - Lại Tới Hải Tộc Đang thực hiện audio 12,064 08/04/2024
Chương 863 - Tính Sai (Thượng) Đang thực hiện audio 18,232 08/04/2024
Chương 864 - Tính Sai (Hạ) Đang thực hiện audio 15,505 08/04/2024
Chương 865 - Cổ Khu Mỏ Quặng Xuất Binh Đang thực hiện audio 9,556 08/04/2024
Chương 866 - Ma Phó Đang thực hiện audio 6,761 08/04/2024
Chương 867 - Viện Binh Đang thực hiện audio 2,513 08/04/2024
Chương 868 - Thuyền Lại Tới Nữa Rồi Đang thực hiện audio 22,078 08/04/2024
Chương 869 - Cò Kè Mặc Cả Đang thực hiện audio 2,213 08/04/2024
Chương 870 - Rời Đi Đang thực hiện audio 7,802 08/04/2024
Chương 871 - Tin Tức Tốt Cùng Tin Tức Xấu (Thượng) Đang thực hiện audio 24,665 08/04/2024
Chương 872 - Tin Tức Tốt Cùng Tin Tức Xấu (Hạ) Đang thực hiện audio 11,991 08/04/2024
Chương 873 - Xem Lễ Đang thực hiện audio 15,853 08/04/2024
Chương 874 - Doạ Thảm Thương Đang thực hiện audio 17,904 08/04/2024
Chương 875 - Thể Phách Vô Địch Đang thực hiện audio 1,303 08/04/2024
Chương 876 - Mã Đa Bảo Khai Thiên Đang thực hiện audio 14,848 08/04/2024
Chương 877 - Chém Thiên Đạo Chi Nhãn (Thượng) Đang thực hiện audio 20,290 08/04/2024
Chương 878 - Chém Thiên Đạo Chi Nhãn (Hạ) Đang thực hiện audio 6,534 08/04/2024
Chương 879 - Công Kích Của Thần Giới Đang thực hiện audio 22,284 08/04/2024
Chương 880 - Khai Thiên Thất Bại Đang thực hiện audio 14,641 08/04/2024
Chương 881 - Chiến Ngao Kiếm Đang thực hiện audio 15,190 08/04/2024
Chương 882 - Bình Định Đang thực hiện audio 15,585 08/04/2024
Chương 883 - Quân Lâm Phong Nguyệt Tông Đang thực hiện audio 7,336 08/04/2024
Chương 884 - Bái Ta Làm Thầy A Đang thực hiện audio 10,277 08/04/2024
Chương 885 - Luyện Mãi Thành Thép Đang thực hiện audio 10,935 08/04/2024
Chương 886 - Hai Tầng (Thượng) Đang thực hiện audio 18,665 08/04/2024
Chương 887 - Hai Tầng (Hạ) Đang thực hiện audio 5,339 08/04/2024
Chương 888 - Một Quyền Đánh Sập Đang thực hiện audio 2,567 08/04/2024
Chương 889 - Hiểu Lầm Đang thực hiện audio 21,000 08/04/2024
Chương 890 - Gia Sư Lăng Hàn Đang thực hiện audio 4,292 08/04/2024
Chương 891 - Rơi Càng Nặng Đang thực hiện audio 11,236 08/04/2024
Chương 892 - Lại Đánh Cược Mười Chiêu Đang thực hiện audio 3,764 08/04/2024
Chương 893 - Hiểu Ra Đang thực hiện audio 24,912 08/04/2024
Chương 894 - Ta Đột Phá! Đang thực hiện audio 1,845 08/04/2024
Chương 895 - Định Sự Vụ (Thượng) Đang thực hiện audio 9,374 08/04/2024
Chương 896 - Định Sự Vụ (Hạ) Đang thực hiện audio 19,594 08/04/2024
Chương 897 - Lăng Hàn Khai Thiên Đang thực hiện audio 15,965 08/04/2024
Chương 898 - Lại Chém Thiên Đạo Chi Nhãn Đang thực hiện audio 12,011 08/04/2024
Chương 899 - Đổi Người Đang thực hiện audio 18,271 08/04/2024
Chương 900 - Tiến Vào Thần Giới! Đang thực hiện audio 9,720 08/04/2024
Chương 901 - Số Mệnh Gia Thân Đang thực hiện audio 21,999 08/04/2024
Chương 902 - Loạn Tinh Hoàng Triều (Thượng) Đang thực hiện audio 8,033 08/04/2024
Chương 903 - Loạn Tinh Hoàng Triều (Hạ) Đang thực hiện audio 24,517 08/04/2024
Chương 904 - Tứ Tiểu Thư Đang thực hiện audio 720 08/04/2024
Chương 905 - Hi Vọng Ngươi Đang thực hiện audio 4,114 08/04/2024
Chương 906 - Đắc Tội Đang thực hiện audio 11,663 08/04/2024
Chương 907 - La Liệt Đang thực hiện audio 11,176 08/04/2024
Chương 908 - Lấy Đức Phục Người Đang thực hiện audio 23,843 08/04/2024
Chương 909 - Lực Lượng Quy Tắc Đang thực hiện audio 3,455 08/04/2024
Chương 910 - Thiên Tài Tập Hợp (Thượng) Đang thực hiện audio 6,332 08/04/2024
Chương 911 - Thiên Tài Tập Hợp (Hạ) Đang thực hiện audio 22,838 08/04/2024
Chương 912 - Dễ Như Ăn Cháo Đang thực hiện audio 1,646 08/04/2024
Chương 913 - Thiên Tài Tầng Năm Đang thực hiện audio 11,724 08/04/2024
Chương 914 - Vương Giả Mã Hưng Đang thực hiện audio 15,460 08/04/2024
Chương 915 - Nhập Tháp Đang thực hiện audio 321 08/04/2024
Chương 916 - Lực Lượng Cực Hạn Của Phá Hư Cảnh Đang thực hiện audio 13,419 08/04/2024
Chương 917 - Thiên Tài Tầng Sáu Đang thực hiện audio 20,023 08/04/2024
Chương 918 - Tầng Tám! Đang thực hiện audio 151 08/04/2024
Chương 919 - Ban Thưởng (Thượng) Đang thực hiện audio 16,096 08/04/2024
Chương 920 - Ban Thưởng (Hạ) Đang thực hiện audio 186 08/04/2024
Chương 921 - Không Được Chọc Mèo Đang thực hiện audio 9,238 08/04/2024
Chương 922 - Trả Thù Lao Là Được Đang thực hiện audio 11,046 08/04/2024
Chương 923 - Đi Học Đang thực hiện audio 21,199 08/04/2024
Chương 924 - Danh Hoa Có Chủ Đang thực hiện audio 19,298 08/04/2024
Chương 925 - Đàm Sinh Ý Đang thực hiện audio 7,989 08/04/2024
Chương 926 - Bạch Hổ Hậu Duệ Đang thực hiện audio 18,176 08/04/2024
Chương 927 - Một Bữa Cơm Liền Thu Mua (Thượng) Đang thực hiện audio 19,431 08/04/2024
Chương 928 - Một Bữa Cơm Liền Thu Mua (Hạ) Đang thực hiện audio 24,024 08/04/2024
Chương 929 - Có Ý Nghĩ Đang thực hiện audio 8,885 08/04/2024
Chương 930 - Luyện Đan Đang thực hiện audio 3,343 08/04/2024
Chương 931 - Tiến Bộ Rõ Ràng Đang thực hiện audio 7,170 08/04/2024
Chương 932 - Chợ Đêm Đang thực hiện audio 19,885 08/04/2024
Chương 933 - Cổ Linh Ngọc Tò Mò Đang thực hiện audio 8,989 08/04/2024
Chương 934 - Sáu Pháp Quy Nhất Đang thực hiện audio 19,863 08/04/2024
Chương 935 - Ta Nói Không Phải Cố Ý, Ngươi Tin Không? Đang thực hiện audio 1,095 08/04/2024
Chương 936 - Cắn Một Cái Đang thực hiện audio 4,428 08/04/2024
Chương 937 - Chân Tướng Rõ Ràng, Vô Cùng Bất Đắc Dĩ Đang thực hiện audio 12,973 08/04/2024
Chương 938 - Yêu Cầu Của Thủy Sư Tỷ Đang thực hiện audio 24,585 08/04/2024
Chương 939 - Phiền Phức Đến Rồi (Thượng) Đang thực hiện audio 17,882 08/04/2024
Chương 940 - Phiền Phức Đến Rồi (Hạ) Đang thực hiện audio 8,588 08/04/2024
Chương 941 - Không Rõ Tự Tiêu Đang thực hiện audio 15,557 08/04/2024
Chương 942 - Bồi Thường Tổn Thất Đang thực hiện audio 4,622 08/04/2024
Chương 943 - Tính Toán Của La Gia Đang thực hiện audio 3,290 08/04/2024
Chương 944 - Châm Biếm Đang thực hiện audio 2,899 08/04/2024
Chương 945 - Tư Định Chung Thân Rồi Đang thực hiện audio 12,064 08/04/2024
Chương 946 - Lễ Vật Của Triệu Luân Đang thực hiện audio 15,463 08/04/2024
Chương 947 - Thu Hoạch Ngoài Ý Liệu (Thượng) Đang thực hiện audio 10,626 08/04/2024
Chương 948 - Thu Hoạch Ngoài Ý Liệu (Hạ) Đang thực hiện audio 12,043 08/04/2024
Chương 949 - La Phách Trở Nên Mạnh Mẻ Đang thực hiện audio 4,760 08/04/2024
Chương 950 - Một Cái Tát Đập Chết Đang thực hiện audio 15,764 08/04/2024
Chương 951 - Muốn Thêm Tội Đang thực hiện audio 18,197 08/04/2024
Chương 952 - Giao Dịch Đang thực hiện audio 14,329 08/04/2024
Chương 953 - Cha Vợ Muốn Gặp Đang thực hiện audio 14,670 08/04/2024
Chương 954 - Ngươi Sắp Làm Ngoại Công Đang thực hiện audio 15,912 08/04/2024
Chương 955 - Sát Thủ (Thượng) Đang thực hiện audio 9,312 08/04/2024
Chương 956 - Sát Thủ (Hạ) Đang thực hiện audio 16,251 08/04/2024
Chương 957 - 9 Quận Vương Đang thực hiện audio 13,472 08/04/2024
Chương 958 - Thiên Tài Tập Hợp Đang thực hiện audio 22,178 08/04/2024
Chương 959 - Một Kích Oai Đang thực hiện audio 4,446 08/04/2024
Chương 960 - Chiến Tây Viện Đang thực hiện audio 7,205 08/04/2024
Chương 961 - Quét Ngang Vô Địch Đang thực hiện audio 2,985 08/04/2024
Chương 962 - Thiên Hải Bí Cảnh Đang thực hiện audio 15,940 08/04/2024
Chương 963 - Lôi Chiến Bắt Đầu Đang thực hiện audio 17,146 08/04/2024
Chương 964 - Phòng Ngự Vô Địch? Đang thực hiện audio 8,123 08/04/2024
Chương 965 - Nữ Hoàng Triệu Kiến (Thượng) Đang thực hiện audio 12,991 08/04/2024
Chương 966 - Nữ Hoàng Triệu Kiến (Hạ) Đang thực hiện audio 5,225 08/04/2024
Chương 967 - Lịch Sử Đang thực hiện audio 8,964 08/04/2024
Chương 968 - Cửu Quận Vương Tặng Lễ Đang thực hiện audio 17,999 08/04/2024
Chương 969 - Tiên Kim? Đang thực hiện audio 2,391 08/04/2024
Chương 970 - Dẫn Đầu Tiến Nhập Đang thực hiện audio 24,215 08/04/2024
Chương 971 - Ngân Giác Cuồng Tê Đang thực hiện audio 21,895 08/04/2024
Chương 972 - Linh Nhục Đang thực hiện audio 1,795 08/04/2024
Chương 973 - Chém Thương Thần Linh (Thượng) Đang thực hiện audio 4,513 08/04/2024
Chương 974 - Chém Thương Thần Linh (Hạ) Đang thực hiện audio 14,559 08/04/2024
Chương 975 - Lực Địch Hai Đại Sơn Hà Cảnh Đang thực hiện audio 12,859 08/04/2024
Chương 976 - Đại Thắng Đang thực hiện audio 1,308 08/04/2024
Chương 977 - Không Hiểu Lòng Của Nữ Nhân Đang thực hiện audio 491 08/04/2024
Chương 978 - Phân Công Nhau Đang thực hiện audio 15,212 08/04/2024
Chương 979 - Tiến Lên Sơn Hà Cảnh Đang thực hiện audio 13,207 08/04/2024
Chương 980 - Thử Xem Thân Thủ Đang thực hiện audio 5,708 08/04/2024
Chương 981 - Thiên Tài Ngũ Tinh Đang thực hiện audio 16,390 08/04/2024
Chương 982 - Cái Quỷ Gì Đang thực hiện audio 21,674 08/04/2024
Chương 983 - Đấu Yêu Lang (Thượng) Đang thực hiện audio 13,237 08/04/2024
Chương 984 - Đấu Yêu Lang (Hạ) Đang thực hiện audio 8,539 08/04/2024
Chương 985 - Xích Hồ Đang thực hiện audio 16,378 08/04/2024
Chương 986 - Chiến Tích Của Triệu Luân Đang thực hiện audio 14,726 08/04/2024
Chương 987 - Tự Ăn Ác Quả Đang thực hiện audio 12,110 08/04/2024
Chương 988 - Đắc Thủ Đang thực hiện audio 8,847 08/04/2024
Chương 989 - Lần Thứ Hai Nếm Thử Đang thực hiện audio 11,724 08/04/2024
Chương 990 - Lần Thứ Hai Lên Đảo Đang thực hiện audio 8,103 08/04/2024
Chương 991 - Lần Thứ Ba! Đang thực hiện audio 316 08/04/2024
Chương 992 - Độc Nhãn Ma Viên Đang thực hiện audio 6,738 08/04/2024
Chương 993 - Trốn (Thượng) Đang thực hiện audio 22,566 08/04/2024
Chương 994 - Trốn (Hạ) Đang thực hiện audio 14,217 08/04/2024
Chương 995 - Đồ Lưu Manh Đang thực hiện audio 16,760 08/04/2024
Chương 996 - Sinh Hầu Tử Đang thực hiện audio 15,096 08/04/2024
Chương 997 - Hỏa Diễm Quật Đang thực hiện audio 5,921 08/04/2024
Chương 998 - Mắt Mù Đang thực hiện audio 989 08/04/2024
Chương 999 - Chim Sẻ Núp Ở Đằng Sau Đang thực hiện audio 10,967 08/04/2024
Chương 1000 - Bị Nhốt Đang thực hiện audio 22,187 08/04/2024
Chương 1001 - Ta Chỉ Là Có Không Gian Thần Khí (Thượng) Đang thực hiện audio 19,393 08/04/2024
Chương 1002 - Ta Chỉ Là Có Không Gian Thần Khí (Hạ) Đang thực hiện audio 5,652 08/04/2024
Chương 1003 - Ban Thưởng Ngươi Vinh Diệu Một Đời Đang thực hiện audio 4,358 08/04/2024
Chương 1004 - Chân Nhất Ma Chủ Đang thực hiện audio 11,752 08/04/2024
Chương 1005 - Kinh Động Tinh Thần Cảnh Đang thực hiện audio 16,617 08/04/2024
Chương 1006 - Ý Cảnh Vô Địch Đang thực hiện audio 1,545 08/04/2024
Chương 1007 - Buông Tha Sát Niệm Đang thực hiện audio 13,688 08/04/2024
Chương 1008 - Lại Đi Thư Các Đang thực hiện audio 12,545 08/04/2024
Chương 1009 - Lục Hợp Bát Hoang Công (Thượng) Đang thực hiện audio 6,301 08/04/2024
Chương 1010 - Lục Hợp Bát Hoang Công (Hạ) Đang thực hiện audio 13,561 08/04/2024
Chương 1011 - Trung Cực Vị! Đang thực hiện audio 18,391 08/04/2024
Chương 1012 - Có Muốn Phát Tài Không Đang thực hiện audio 13,008 08/04/2024
Chương 1013 - Khiêu Chiến Triệu Luân Đang thực hiện audio 13,934 08/04/2024
Chương 1014 - Tỷ Số Bồi Kinh Người Đang thực hiện audio 23,782 08/04/2024
Chương 1015 - Đường Phong Xui Xẻo Đang thực hiện audio 20,741 08/04/2024
Chương 1016 - Miểu Sát Bạch Nguyên Tư Đang thực hiện audio 7,440 08/04/2024
Chương 1017 - Mỹ Nữ Hộ Vệ Đội (Thượng) Đang thực hiện audio 5,980 08/04/2024
Chương 1018 - Mỹ Nữ Hộ Vệ Đội (Hạ) Đang thực hiện audio 13,120 08/04/2024
Chương 1019 - Còn Có Viện Thủ Đang thực hiện audio 11,686 08/04/2024
Chương 1020 - Cửu Quận Vương Đến Đang thực hiện audio 7,160 08/04/2024
Chương 1021 - Tàn Kim Chiến Phật Quyền Đang thực hiện audio 13,511 08/04/2024
Chương 1022 - Tranh Đệ Nhất Thiên Tài Đang thực hiện audio 7,318 08/04/2024
Chương 1023 - Hủ Thủy Tam Thiên Đang thực hiện audio 5,111 08/04/2024
Chương 1024 - Không Thể Quá Cao Điệu Đang thực hiện audio 20,682 08/04/2024
Chương 1025 - Tiền Đặt Cược Tới Tay Đang thực hiện audio 767 08/04/2024
Chương 1026 - Phản Ứng Của Triệu Đại Tướng Quân Đang thực hiện audio 17,157 08/04/2024
Chương 1027 - Hạt Giống Luân Hồi Thụ Thụ (Thượng) Đang thực hiện audio 24,375 08/04/2024
Chương 1028 - Hạt Giống Luân Hồi Thụ Thụ (Hạ) Đang thực hiện audio 18,447 08/04/2024
Chương 1029 - Sa Nguyên Mời Đang thực hiện audio 689 08/04/2024
Chương 1030 - Mong Muốn Đơn Phương Đang thực hiện audio 6,610 08/04/2024
Chương 1031 - Khắp Nơi Đều Động Đang thực hiện audio 9,833 08/04/2024
Chương 1032 - Bến Tàu Phách Phủ Đang thực hiện audio 12,849 08/04/2024
Chương 1033 - Tiến Vào Trấn Đang thực hiện audio 8,080 08/04/2024
Chương 1034 - Miệng Tiện Đang thực hiện audio 15,242 08/04/2024
Chương 1035 - Đánh Bể Đang thực hiện audio 11,428 08/04/2024
Chương 1036 - Hắc Ngũ Bang Đánh Tới (Thượng) Đang thực hiện audio 433 08/04/2024
Chương 1037 - Hắc Ngũ Bang Đánh Tới (Hạ) Đang thực hiện audio 14,126 08/04/2024
Chương 1038 - Thiếu Bang Chủ Háo Sắc Đang thực hiện audio 15,150 08/04/2024
Chương 1039 - Truy Binh Tới Đang thực hiện audio 21,111 08/04/2024
Chương 1040 - Luyện Đan Đang thực hiện audio 16,014 08/04/2024
Chương 1041 - Sát Cơ Trong Sương Mù Đang thực hiện audio 2,639 08/04/2024
Chương 1042 - Ai Là Hung Thủ Đang thực hiện audio 12,218 08/04/2024
Chương 1043 - Ba Lần Vào Mê Vụ Đang thực hiện audio 6,121 08/04/2024
Chương 1044 - Hải Tặc Đánh Tới Đang thực hiện audio 5,635 08/04/2024
Chương 1045 - Mười Chiêu Giết Ngươi Đang thực hiện audio 6,604 08/04/2024
Chương 1046 - Sát Thủ Hiện Hình (Thượng) Đang thực hiện audio 1,658 08/04/2024
Chương 1047 - Sát Thủ Hiện Hình (Hạ) Đang thực hiện audio 24,773 08/04/2024
Chương 1048 - Hoàng Tước Ở Phía Sau Đang thực hiện audio 21,148 08/04/2024
Chương 1049 - Cuồng Mãng Tai Ương Đang thực hiện audio 20,220 08/04/2024
Chương 1050 - Xà Vương Xuất Thủ Đang thực hiện audio 21,614 08/04/2024
Chương 1051 - Vô Sỉ Đến Cực Hạn Đang thực hiện audio 21,330 08/04/2024
Chương 1052 - Muốn Đúc Kiếm Mạnh Nhất Đang thực hiện audio 15,615 08/04/2024
Chương 1053 - Hố Sụt Đang thực hiện audio 23,481 08/04/2024
Chương 1054 - Địa Tâm Đảo Đang thực hiện audio 2,901 08/04/2024
Chương 1055 - Chỗ Cổ Quái Đang thực hiện audio 22,631 08/04/2024
Chương 1056 - Đảo Chủ Bùi Tể (Thượng) Đang thực hiện audio 4,979 08/04/2024
Chương 1057 - Đảo Chủ Bùi Tể (Hạ) Đang thực hiện audio 21,075 08/04/2024
Chương 1058 - Khôi Lỗi Ác Ý Đang thực hiện audio 20,587 08/04/2024
Chương 1059 - Chân Tướng Kinh Người Đang thực hiện audio 11,222 08/04/2024
Chương 1060 - Thu Đang thực hiện audio 2,050 08/04/2024
Chương 1061 - Khí Tức Của Ma Chủ Đang thực hiện audio 18,611 08/04/2024
Chương 1062 - Triệt Để Thu Phục Đang thực hiện audio 20,543 08/04/2024
Chương 1063 - Ác Hành Nan Thư Đang thực hiện audio 1,535 08/04/2024
Chương 1064 - Khôi Lỗi Khắc Tinh Đang thực hiện audio 23,457 08/04/2024
Chương 1065 - Doạ Chạy Đang thực hiện audio 20,438 08/04/2024
Chương 1066 - Hung Thủ Thật Sự Đang thực hiện audio 9,070 08/04/2024
Chương 1067 - Bắn Giết Ân Nguyên Hương (Thượng) Đang thực hiện audio 7,163 08/04/2024
Chương 1068 - Bắn Giết Ân Nguyên Hương (Hạ) Đang thực hiện audio 20,642 08/04/2024
Chương 1069 - Bảo Vật Tinh Thần Cảnh Tranh Cướp? Đang thực hiện audio 15,266 08/04/2024
Chương 1070 - Tai Vạ Tới Đang thực hiện audio 21,387 08/04/2024
Chương 1071 - Vào Đáy Biển Đang thực hiện audio 20,624 08/04/2024
Chương 1072 - Ta Nhận! Đang thực hiện audio 10,913 08/04/2024
Chương 1073 - Bùi Tể Xui Xẻo Đang thực hiện audio 15,541 08/04/2024
Chương 1074 - Thái Sơ Thạch Đang thực hiện audio 13,197 08/04/2024
Chương 1075 - Ngọc Rương Hiện Đang thực hiện audio 5,134 08/04/2024
Chương 1076 - Ma Chủ Tinh Nguyên Đang thực hiện audio 23,914 08/04/2024
Chương 1077 - Vô Địch Kiếm Thánh Đang thực hiện audio 4,064 08/04/2024
Chương 1078 - Khoái Tự Kiếm Quyết (Thượng) Đang thực hiện audio 5,251 08/04/2024
Chương 1079 - Khoái Tự Kiếm Quyết (Hạ) Đang thực hiện audio 12,839 08/04/2024
Chương 1080 - Kiếm Quyết Phát Uy Đang thực hiện audio 3,164 08/04/2024
Chương 1081 - Quất Bạt Tai Đang thực hiện audio 11,389 08/04/2024
Chương 1082 - Thoái Nhượng Đang thực hiện audio 9,189 08/04/2024
Chương 1083 - Tin Tức Xấu Đang thực hiện audio 20,025 08/04/2024
Chương 1084 - Lại Nghèo Đang thực hiện audio 22,956 08/04/2024
Chương 1085 - Âm Mưu Đang thực hiện audio 5,963 08/04/2024
Chương 1086 - Ứng Chiến Đang thực hiện audio 17,724 08/04/2024
Chương 1087 - Môi Thương Lưỡi Tiễn (Thượng) Đang thực hiện audio 12,054 08/04/2024
Chương 1088 - Môi Thương Lưỡi Tiễn (Hạ) Đang thực hiện audio 20,312 08/04/2024
Chương 1089 - Đột Nhiên Đề Thăng Đang thực hiện audio 23,221 08/04/2024
Chương 1090 - Sinh Tử Trong Nháy Mắt Đang thực hiện audio 10,193 08/04/2024
Chương 1091 - Nữ Hoàng Mở Miệng Đang thực hiện audio 233 08/04/2024
Chương 1092 - Quan Tước Tại Người Đang thực hiện audio 8,468 08/04/2024
Chương 1093 - Tự Mình Cảm Giác Bay Lên Đang thực hiện audio 20,015 08/04/2024
Chương 1094 - Đánh Đòn Cảnh Cáo Đang thực hiện audio 23,728 08/04/2024
Chương 1095 - Chiến Sự Đột Kích (Hạ) Đang thực hiện audio 19,792 08/04/2024
Chương 1095 - Chiến Sự Đột Kích (Thượng) Đang thực hiện audio 14,945 08/04/2024
Chương 1097 - Giằng Co Nộ Giang Đang thực hiện audio 392 08/04/2024
Chương 1098 - Đột Kích Đang thực hiện audio 12,997 08/04/2024
Chương 1099 - Sát Khí (Thượng) Đang thực hiện audio 19,473 08/04/2024
Chương 1100 - Sát Khí (Hạ) Đang thực hiện audio 13,873 08/04/2024
Chương 1101 - Tế Đàn Đang thực hiện audio 3,553 08/04/2024
Chương 1102 - Lao Tù Đang thực hiện audio 24,376 08/04/2024
Chương 1103 - Mưu Đồ Đáng Sợ (Thượng) Đang thực hiện audio 1,764 08/04/2024
Chương 1104 - Mưu Đồ Đáng Sợ (Hạ) Đang thực hiện audio 10,828 08/04/2024
Chương 1105 - Thả Tù Phạm Ra Đang thực hiện audio 18,830 08/04/2024
Chương 1106 - Cửu Diễm Thiên Vương Đang thực hiện audio 20,064 08/04/2024
Chương 1107 - Cửu Sát Kiếm Đang thực hiện audio 15,975 08/04/2024
Chương 1108 - Trụ Thiên Hoàng Đến Đang thực hiện audio 20,371 08/04/2024
Chương 1109 - Thu Kiếm Đang thực hiện audio 6,098 08/04/2024
Chương 1110 - Được Kiếm Đang thực hiện audio 16,725 08/04/2024
Chương 1111 - Nữ Hoàng Thân Chinh Đang thực hiện audio 12,485 08/04/2024
Chương 1112 - Tội Phản Quốc Đang thực hiện audio 19,262 08/04/2024
Chương 1113 - Chỉ Chứng Đang thực hiện audio 11,390 08/04/2024
Chương 1114 - Bằng Chứng Như Núi? (Thượng) Đang thực hiện audio 18,211 08/04/2024
Chương 1115 - Bằng Chứng Như Núi? (Hạ) Đang thực hiện audio 3,303 08/04/2024
Chương 1116 - Ý Chí Nữ Hoàng Đang thực hiện audio 21,461 08/04/2024
Chương 1117 - Không Thể Phụ Lòng Người Có Công Đang thực hiện audio 5,081 08/04/2024
Chương 1118 - Quay Về Đại Lăng Triều Đang thực hiện audio 23,470 08/04/2024
Chương 1119 - Toàn Viên Tu Luyện Đang thực hiện audio 2,295 08/04/2024
Chương 1120 - Tiến Cảnh Như Bay Đang thực hiện audio 16,509 08/04/2024
Chương 1121 - Mưu Nghịch Chi Ngôn (Thượng) Đang thực hiện audio 580 08/04/2024
Chương 1122 - Mưu Nghịch Chi Ngôn (Hạ) Đang thực hiện audio 903 08/04/2024
Chương 1123 - Ngũ Tông Tái Hiện Đang thực hiện audio 3,919 08/04/2024
Chương 1124 - Phản Quân Xuất Động Đang thực hiện audio 2,238 08/04/2024
Chương 1125 - Một Quyền Đánh Bể Đang thực hiện audio 1,161 08/04/2024
Chương 1126 - Bình Loạn Đang thực hiện audio 17,060 08/04/2024
Chương 1127 - Lẫm Thiên Tông Đang thực hiện audio 18,898 08/04/2024
Chương 1128 - Kim Trí Huy Đưa Kiếm Đang thực hiện audio 11,667 08/04/2024
Chương 1129 - Hả Giận Đang thực hiện audio 8,480 08/04/2024
Chương 1130 - Chơi Hỏng Dương Sương Đang thực hiện audio 21,822 08/04/2024
Chương 1131 - Thần Kiếm Có Thể Trưởng Thành! Đang thực hiện audio 11,488 08/04/2024
Chương 1132 - Đại Tinh Tử Vong? Đang thực hiện audio 22,389 08/04/2024
Chương 1133 - Đại Mộ Phần Trong Tinh Không (Thượng) Đang thực hiện audio 3,665 08/04/2024
Chương 1134 - Đại Mộ Phần Trong Tinh Không (Hạ) Đang thực hiện audio 14,916 08/04/2024
Chương 1135 - Thiên Tài Thập Tinh! Đang thực hiện audio 11,890 08/04/2024
Chương 1136 - Bia Mộ Mơ Hồ Đang thực hiện audio 19,486 08/04/2024
Chương 1137 - Tiến Vào Mộ Lớn Đang thực hiện audio 11,852 08/04/2024
Chương 1138 - Vô Khuyết Công Tử Đang thực hiện audio 14,351 08/04/2024
Chương 1139 - Đại Quân Tượng Đá (Thượng) Đang thực hiện audio 13,680 08/04/2024
Chương 1140 - Đại Quân Tượng Đá (Hạ) Đang thực hiện audio 2,642 08/04/2024
Chương 1141 - Xông Trận Đang thực hiện audio 3,722 08/04/2024
Chương 1142 - Bốn Thê Đội Đang thực hiện audio 5,504 08/04/2024
Chương 1143 - Nhanh Cùng Chậm Đang thực hiện audio 18,924 08/04/2024
Chương 1144 - Năm Đại Thiên Tài Đang thực hiện audio 16,423 08/04/2024
Chương 1145 - Số Một! Đang thực hiện audio 15,446 08/04/2024
Chương 1146 - Vượt Qua Truyền Thuyết (Thượng) Đang thực hiện audio 23,742 08/04/2024
Chương 1147 - Vượt Qua Truyền Thuyết (Hạ) Đang thực hiện audio 23,436 08/04/2024
Chương 1148 - Khen Thưởng Đang thực hiện audio 15,552 08/04/2024
Chương 1149 - Bay Một Mình Đang thực hiện audio 17,758 08/04/2024
Chương 1150 - Rừng Rậm Dưới Đáy Biển Đang thực hiện audio 4,250 08/04/2024
Chương 1151 - Tam Thải Phong Hỏa Liên Đang thực hiện audio 23,971 08/04/2024
Chương 1152 - Xích Hỏa Châm Đang thực hiện audio 6,670 08/04/2024
Chương 1153 - Nữ Hoàng Phát Uy Đang thực hiện audio 3,420 08/04/2024
Chương 1154 - Sát Thủ Hiện Thân Đang thực hiện audio 24,475 08/04/2024
Chương 1155 - Xong Đời (Thượng) Đang thực hiện audio 6,923 08/04/2024
Chương 1156 - Xong Đời (Hạ) Đang thực hiện audio 9,690 08/04/2024
Chương 1157 - May Mắn Đang thực hiện audio 16,331 08/04/2024
Chương 1158 - Lại Thấy Tháp Đang thực hiện audio 16,827 08/04/2024
Chương 1159 - Cái Bóng Đang thực hiện audio 14,677 08/04/2024
Chương 1160 - Hổ Gác Cổng (Thượng) Đang thực hiện audio 21,260 08/04/2024
Chương 1161 - Hổ Gác Cổng (Hạ) Đang thực hiện audio 7,591 08/04/2024
Chương 1162 - Quỷ Ảnh Hiện Thân Đang thực hiện audio 16,008 08/04/2024
Chương 1163 - Muốn Khen Thưởng Sao? Đang thực hiện audio 8,067 08/04/2024
Chương 1164 - Đánh Hạ Vô Khuyết Đang thực hiện audio 13,254 08/04/2024
Chương 1165 - Vô Địch Chí Thánh Đang thực hiện audio 14,713 08/04/2024
Chương 1166 - Phá Giải Một Kiếm (Thượng) Đang thực hiện audio 11,407 08/04/2024
Chương 1167 - Phá Giải Một Kiếm (Hạ) Đang thực hiện audio 505 08/04/2024
Chương 1168 - Lấy Làm Gương Đang thực hiện audio 11,796 08/04/2024
Chương 1169 - Đánh Ta Đang thực hiện audio 5,148 08/04/2024
Chương 1170 - Ta Đánh Ngươi Đang thực hiện audio 22,194 08/04/2024
Chương 1171 - Cửa Ải Cuối Cùng Đang thực hiện audio 12,563 08/04/2024
Chương 1172 - Sinh Đồ Nhi Cho Bản Tôn Đang thực hiện audio 11,239 08/04/2024
Chương 1173 - Đối Kháng Đang thực hiện audio 15,736 08/04/2024
Chương 1174 - Đừng Như Vậy A! (Thượng) Đang thực hiện audio 18,054 08/04/2024
Chương 1175 - Đừng Như Vậy A! (Hạ) Đang thực hiện audio 11,439 08/04/2024
Chương 1176 - Nguyên Tắc Làm Người Đang thực hiện audio 5,869 08/04/2024
Chương 1177 - Tai Nạn Của Thiên Nhân Đang thực hiện audio 12,104 08/04/2024
Chương 1178 - Về Hợp Ninh Tinh Đang thực hiện audio 8,947 08/04/2024
Chương 1179 - Xuất Phát Lẫm Thiên Tông Đang thực hiện audio 8,436 08/04/2024
Chương 1180 - Sơn Hà Cực Cảnh! Đang thực hiện audio 22,978 08/04/2024
Chương 1181 - Dưới Lẫm Thiên Tông (Thượng) Đang thực hiện audio 13,357 08/04/2024
Chương 1182 - Dưới Lẫm Thiên Tông (Hạ) Đang thực hiện audio 7,613 08/04/2024
Chương 1183 - Thị Vệ Hung Hăng Đang thực hiện audio 18,786 08/04/2024
Chương 1184 - Lăng Hàn Ra Tay Đang thực hiện audio 18,353 08/04/2024
Chương 1185 - Một Núi Còn Cao Hơn Một Núi Đang thực hiện audio 8,733 08/04/2024
Chương 1186 - Nói Giết Liền Giết Đang thực hiện audio 20,207 08/04/2024
Chương 1187 - Thần Nữ Lô Đang thực hiện audio 17,342 08/04/2024
Chương 1188 - Phỏng Đoán Thần Văn Đang thực hiện audio 4,976 08/04/2024
Chương 1189 - Trở Thành Đệ Tử Hạt Giống Đang thực hiện audio 3,666 08/04/2024
Chương 1190 - Bản Tọa Giúp Ngươi Giải Quyết Đang thực hiện audio 7,368 08/04/2024
Chương 1191 - Con Ruồi (Thượng) Đang thực hiện audio 11,566 08/04/2024
Chương 1192 - Con Ruồi (Hạ) Đang thực hiện audio 1,542 08/04/2024
Chương 1193 - Ghen Đang thực hiện audio 17,630 08/04/2024
Chương 1194 - Bí Mật Của Cửu Xà Đang thực hiện audio 17,571 08/04/2024
Chương 1195 - Cùng Nữ Hoàng Đàm Luận Cảm Tình Đang thực hiện audio 9,231 08/04/2024
Chương 1196 - Thượng Cổ Thiên Tộc Đang thực hiện audio 18,826 08/04/2024
Chương 1197 - Thiên Kiêu Tụ Hội Đang thực hiện audio 1,106 08/04/2024
Chương 1198 - Thưởng Trà Luận Đạo Đang thực hiện audio 8,871 08/04/2024
Chương 1199 - Đồ Đệ Ra Trận Đang thực hiện audio 732 08/04/2024
Chương 1200 - Vũ Hoàng Vẫn Khí Phách Như Cũ (Thượng) Đang thực hiện audio 16,953 08/04/2024
Chương 1201 - Vũ Hoàng Vẫn Khí Phách Như Cũ (Hạ) Đang thực hiện audio 12,833 08/04/2024
Chương 1202 - Hành Vi Tiểu Nhân Đang thực hiện audio 13,926 08/04/2024
Chương 1203 - Vương Giả Chi Uy Đang thực hiện audio 16,089 08/04/2024
Chương 1204 - Lăng Hàn Là Ai? Đang thực hiện audio 5,905 08/04/2024
Chương 1205 - Nhường Ngươi Ba Chiêu Đang thực hiện audio 15,151 08/04/2024
Chương 1206 - Ngô Sư Đệ Đang thực hiện audio 17,910 08/04/2024
Chương 1207 - Thủ Đoạn Đều Ra Đang thực hiện audio 20,172 08/04/2024
Chương 1208 - Nơi Chốn Áp Chế (Thượng) Đang thực hiện audio 17,192 08/04/2024
Chương 1209 - Nơi Chốn Áp Chế (Hạ) Đang thực hiện audio 19,082 08/04/2024
Chương 1210 - Phá Vỡ Vương Triều Đang thực hiện audio 11,556 08/04/2024
Chương 1211 - Dương Hạo Tới Đang thực hiện audio 5,244 08/04/2024
Chương 1212 - Chiến Đấu Tới Cùng Đang thực hiện audio 6,936 08/04/2024
Chương 1213 - Người Yếu Phản Kích Đang thực hiện audio 6,175 08/04/2024
Chương 1214 - Nữ Hoàng Hộ Phu Đang thực hiện audio 12,470 08/04/2024
Chương 1215 - Đừng Để Con Chó Này Cắn Loạn Nữa Đang thực hiện audio 13,019 08/04/2024
Chương 1216 - Cốc Môn Đang thực hiện audio 22,918 08/04/2024
Chương 1217 - Không Có Hứng Thú (Thượng) Đang thực hiện audio 1,066 08/04/2024
Chương 1218 - Không Có Hứng Thú (Hạ) Đang thực hiện audio 4,927 08/04/2024
Chương 1219 - Thiện Duyên Đang thực hiện audio 24,545 08/04/2024
Chương 1220 - Hù Dọa Ngốc Hàn Hỏa Đang thực hiện audio 20,386 08/04/2024
Chương 1221 - Đã Quên Cảnh Cáo Lần Trước Sao? Đang thực hiện audio 23,452 08/04/2024
Chương 1222 - Thương Cảm Cái Vịnh Tư Đang thực hiện audio 17,030 08/04/2024
Chương 1223 - Thiên Nguyên Chân Dịch Đang thực hiện audio 12,763 08/04/2024
Chương 1224 - Tử Vong Cốc Đang thực hiện audio 18,774 08/04/2024
Chương 1225 - Mùi Hoa Đang thực hiện audio 18,544 08/04/2024
Chương 1226 - Trùng Đang thực hiện audio 16,610 08/04/2024
Chương 1227 - Nhân Uân Đoạt Hồn Hoa (Thượng) Đang thực hiện audio 24,568 08/04/2024
Chương 1228 - Nhân Uân Đoạt Hồn Hoa (Hạ) Đang thực hiện audio 5,940 08/04/2024
Chương 1229 - Lo Chuyện Bao Đồng Đang thực hiện audio 17,416 08/04/2024
Chương 1230 - Hợp Tác Đang thực hiện audio 10,006 08/04/2024
Chương 1231 - Không Ngại Lão Nương Đồng Thời Đi Chứ Đang thực hiện audio 21,396 08/04/2024
Chương 1232 - Chiến Bầy Hổ Đang thực hiện audio 5 08/04/2024
Chương 1233 - Mở Đan Thất Đang thực hiện audio 11,797 08/04/2024
Chương 1234 - Cuồng Dã Huyết Linh Đan Đang thực hiện audio 1,610 08/04/2024
Chương 1235 - Gặp Gỡ Bất Ngờ Đang thực hiện audio 10,617 08/04/2024
Chương 1236 - Còn Có Ai Muốn Ngăn Trở Ta Không? Đang thực hiện audio 23,946 08/04/2024
Chương 1237 - Giết Sa Nguyên Đang thực hiện audio 16,800 08/04/2024
Chương 1238 - Hồng Vũ Thần Vương Thụ Đang thực hiện audio 1,542 08/04/2024
Chương 1239 - Sâm Tinh Đang thực hiện audio 12,738 08/04/2024
Chương 1240 - Bảo Sâm Vô Sỉ Đang thực hiện audio 14,436 08/04/2024
Chương 1241 - Thần Dịch Hiện Đang thực hiện audio 3,354 08/04/2024
Chương 1242 - Trong Vạn Quân Lấy Thần Dịch Đang thực hiện audio 3,145 08/04/2024
Chương 1243 - Ba Giọt! Đang thực hiện audio 17,845 08/04/2024
Chương 1244 - Giao Thần Dịch Ra (Thượng) Đang thực hiện audio 10,124 08/04/2024
Chương 1245 - Giao Thần Dịch Ra. (Hạ) Đang thực hiện audio 17,816 08/04/2024
Chương 1246 - Tiện Sâm Ra Điều Kiện Đang thực hiện audio 20,818 08/04/2024
Chương 1247 - Mười Cái Râu Nhân Sâm Đang thực hiện audio 21,832 08/04/2024
Chương 1248 - Mở Ra Kho Báu Đang thực hiện audio 9,472 08/04/2024
Chương 1249 - Bí Pháp Đầy Trời Đang thực hiện audio 8,118 08/04/2024
Chương 1250 - Đoạt Xá Đang thực hiện audio 6,954 08/04/2024
Chương 1251 - Sáu Vương Giả Liên Thủ Đang thực hiện audio 9,299 08/04/2024
Chương 1252 - Không Địch Lại Đang thực hiện audio 3,674 08/04/2024
Chương 1253 - Ngàn Vạn Năm Bố Cục. (Thượng) Đang thực hiện audio 641 08/04/2024
Chương 1254 - Ngàn Vạn Năm Bố Cục. (Hạ) Đang thực hiện audio 17,070 08/04/2024
Chương 1255 - Vũ Hoàng Không Thấy Đang thực hiện audio 9,843 08/04/2024
Chương 1256 - Vu Cáo Đang thực hiện audio 5,149 08/04/2024
Chương 1257 - Phân Tích Đang thực hiện audio 21,877 08/04/2024
Chương 1258 - Đối Nghịch Đang thực hiện audio 8,008 08/04/2024
Chương 1259 - Hoa Môn Xuất Thủ Đang thực hiện audio 13,437 08/04/2024
Chương 1260 - Trở Mặt Đang thực hiện audio 22,604 08/04/2024
Chương 1261 - Ngày Đấu Giá Đang thực hiện audio 9,618 08/04/2024
Chương 1262 - Thất Bại? (Thượng) Đang thực hiện audio 6,881 08/04/2024
Chương 1263 - Thất Bại? (Hạ) Đang thực hiện audio 2,698 08/04/2024
Chương 1264 - Cứng Cỏi Mà Nói Đang thực hiện audio 10,803 08/04/2024
Chương 1265 - Độc Thủ Hiện Đang thực hiện audio 3,548 08/04/2024
Chương 1266 - Rắn Chuột Một Ổ Đang thực hiện audio 18,647 08/04/2024
Chương 1267 - Cho Trẫm Phúc Thẩm! Đang thực hiện audio 4,696 08/04/2024
Chương 1268 - Thượng Nhân Hiện Đang thực hiện audio 23,594 08/04/2024
Chương 1269 - Nữu Tới Rồi Đang thực hiện audio 10,144 08/04/2024
Chương 1270 - Hổ Nữu Tức Giận. (Thượng) Đang thực hiện audio 7,767 08/04/2024
Chương 1271 - Hổ Nữu Tức Giận. (Hạ) Đang thực hiện audio 11,808 08/04/2024
Chương 1272 - Xuất Thủ Hộ Đồ Đang thực hiện audio 9,311 08/04/2024
Chương 1273 - Còn Có Ai Muốn Hại Lăng Hàn Của Nữu? Đang thực hiện audio 24,432 08/04/2024
Chương 1274 - Diệt Khẩu Đang thực hiện audio 5,482 08/04/2024
Chương 1275 - Tiên Vực Đang thực hiện audio 21,072 08/04/2024
Chương 1276 - Vị Trí Của Ngũ Tông Đang thực hiện audio 2,460 08/04/2024
Chương 1277 - Dung Hợp Lực Lượng Lôi Đình Đang thực hiện audio 23,737 08/04/2024
Chương 1278 - Tổ Địa Cửu Xà. (Thượng) Đang thực hiện audio 2,564 08/04/2024
Chương 1279 - Tổ Địa Cửu Xà. (Hạ) Đang thực hiện audio 430 08/04/2024
Chương 1280 - Tỷ Thí Đan Thuật Đang thực hiện audio 2,899 08/04/2024
Chương 1281 - Ta Đến! Đang thực hiện audio 1,989 08/04/2024
Chương 1282 - Bò Ra Con Đường Này Đang thực hiện audio 20,166 08/04/2024
Chương 1283 - So Luyện Lôi Bạo Đan Đang thực hiện audio 1,467 08/04/2024
Chương 1284 - Đan Sư Cấp Bảy Giá Lâm Đang thực hiện audio 8,755 08/04/2024
Chương 1285 - Lại Thắng. (Thượng) Đang thực hiện audio 13,406 08/04/2024
Chương 1286 - Lại Thắng. (Trung) Đang thực hiện audio 4,728 08/04/2024
Chương 1287 - Lại Thắng. (Hạ) Đang thực hiện audio 18,080 08/04/2024
Chương 1288 - Chơi Thiên Kiếp Đang thực hiện audio 12,883 08/04/2024
Chương 1289 - Cấp Tám! Đang thực hiện audio 415 08/04/2024
Chương 1290 - Hàn Tâm Nghiên Đang thực hiện audio 21,043 08/04/2024
Chương 1291 - Viết Chữ Phục Đang thực hiện audio 10,004 08/04/2024
Chương 1292 - Lăng Gia Quả Phụ Đang thực hiện audio 10,224 08/04/2024
Chương 1293 - Phu Nhân Cho Mời Đang thực hiện audio 24,812 08/04/2024
Chương 1294 - Lại Thấy Yêu Tinh Đang thực hiện audio 253 08/04/2024
Chương 1295 - Khách Khanh Trưởng Lão Đang thực hiện audio 2,224 08/04/2024
Chương 1296 - Người Ngọc Nơi Nào? (Thượng) Đang thực hiện audio 9,105 08/04/2024
Chương 1297 - Người Ngọc Nơi Nào? (Hạ) Đang thực hiện audio 3,944 08/04/2024
Chương 1298 - Thiên Phượng Thần Nữ Hạ Lạc Đang thực hiện audio 21,477 08/04/2024
Chương 1299 - Chiến Trường Hai Giới Đang thực hiện audio 10,589 08/04/2024
Chương 1300 - Thỏ Gia? Đang thực hiện audio 3,446 08/04/2024
Chương 1301 - Giới Linh Thạch+Kẻ Cướp Bóc Đang thực hiện audio 23,847 08/04/2024
Chương 1302 - Tàng Bảo Đồ+Đệ Tử Thiên Kiếm Cung Đang thực hiện audio 17,829 08/04/2024
Chương 1303 - Kiếm Uy Vô Địch (Thượng) Đang thực hiện audio 13,883 08/04/2024
Chương 1304 - Kiếm Uy Vô Địch (Hạ) Đang thực hiện audio 15,296 08/04/2024
Chương 1305 - Cuối Cùng Thấy Người Ngọc Đang thực hiện audio 1,257 08/04/2024
Chương 1306 - Đụng Mặt Đang thực hiện audio 2,023 08/04/2024
Chương 1307 - Thư Tình Đang thực hiện audio 24,795 08/04/2024
Chương 1308 - Quen Biết Nhau Đang thực hiện audio 21,613 08/04/2024
Chương 1309 - Phản Bội Đang thực hiện audio 18,873 08/04/2024
Chương 1310 - Vương Giả Minh Giới Đang thực hiện audio 1,815 08/04/2024
Chương 1311 - Địch Mạnh Ta Càng Mạnh Hơn Đang thực hiện audio 19,178 08/04/2024
Chương 1312 - Long Uy Đối Chiến Thiên Uy (Thượng) Đang thực hiện audio 13,296 08/04/2024
Chương 1313 - Long Uy Đối Chiến Thiên Uy (Hạ) Đang thực hiện audio 11,334 08/04/2024
Chương 1314 - Giới Ta Có Thiên Kiêu Đang thực hiện audio 23,539 08/04/2024
Chương 1315 - Thần Hỏa Rèn Luyện Đang thực hiện audio 17,454 08/04/2024
Chương 1316 - Dục Hỏa Trùng Sinh Đang thực hiện audio 5,341 08/04/2024
Chương 1317 - Bộ Phận Thành Công Đang thực hiện audio 3,011 08/04/2024
Chương 1318 - Tranh Giành Linh Thạch Đang thực hiện audio 9,894 08/04/2024
Chương 1319 - Âm Thầm Theo Dõi Đang thực hiện audio 9,751 08/04/2024
Chương 1320 - Bộc Lộ Bộ Mặt Hung Ác (Thượng) Đang thực hiện audio 18,117 08/04/2024
Chương 1321 - Bộc Lộ Bộ Mặt Hung Ác (Hạ) Đang thực hiện audio 16,775 08/04/2024
Chương 1322 - Đảo Ngược Đang thực hiện audio 22,190 08/04/2024
Chương 1323 - Hai Lần Rèn Thể Đang thực hiện audio 18,616 08/04/2024
Chương 1324 - Tạ Đông Lai Đang thực hiện audio 17,076 08/04/2024
Chương 1325 - Xung Đột Đang thực hiện audio 11,893 08/04/2024
Chương 1326 - Mời Về Đi Đang thực hiện audio 11,713 08/04/2024
Chương 1327 - Bồi Tội (Thượng) Đang thực hiện audio 2,309 08/04/2024
Chương 1328 - Bồi Tội (Hạ) Đang thực hiện audio 575 08/04/2024
Chương 1329 - Hai Mặt Đang thực hiện audio 12,114 08/04/2024
Chương 1330 - Cao Thủ Thần Bí Đang thực hiện audio 170 08/04/2024
Chương 1331 - Uy Hiếp Đang thực hiện audio 863 08/04/2024
Chương 1332 - Một Cái Ân Tình Đang thực hiện audio 13,780 08/04/2024
Chương 1333 - Vô Diện Đang thực hiện audio 13,342 08/04/2024
Chương 1334 - Vừa Gặp Mà Đã Như Quen Đang thực hiện audio 17,360 08/04/2024
Chương 1335 - Truy Binh Đến Đang thực hiện audio 4,883 08/04/2024
Chương 1336 - Diệt Trừ Mối Họa (Thượng) Đang thực hiện audio 4,609 08/04/2024
Chương 1337 - Diệt Trừ Mối Họa (Hạ) Đang thực hiện audio 18,586 08/04/2024
Chương 1338 - Lão Nhân Sâm Độ Kiếp Đang thực hiện audio 5,682 08/04/2024
Chương 1339 - Thiên Kiếm Cung Lại Tới Nữa Rồi Đang thực hiện audio 17,225 08/04/2024
Chương 1340 - Nhân Khí Hợp Nhất Đang thực hiện audio 20,973 08/04/2024
Chương 1341 - Thân Phận Thật Lộ Ra Ngoài Đang thực hiện audio 21,358 08/04/2024
Chương 1342 - Cao Thủ Ra Hết, Vây Giết Lăng Hàn Đang thực hiện audio 7,901 08/04/2024
Chương 1343 - Thoát Vây, Giết Ngược (Thượng) Đang thực hiện audio 8,667 08/04/2024
Chương 1344 - Thoát Vây, Giết Ngược (Hạ) Đang thực hiện audio 4,676 08/04/2024
Chương 1345 - Số Tiền Lớn Treo Giải Thưởng Đang thực hiện audio 11,681 08/04/2024
Chương 1346 - Tiểu Thú Cùng Chim Nhỏ Đang thực hiện audio 8,606 08/04/2024
Chương 1347 - Chiến Kiếm Đế Đang thực hiện audio 23,083 08/04/2024
Chương 1348 - Kiếm Của Ai Càng Mạnh Hơn Đang thực hiện audio 14,280 08/04/2024
Chương 1349 - Tương Lai Tái Chiến Đang thực hiện audio 1,723 08/04/2024
Chương 1350 - Quy Mô Lớn Xâm Lấn Đang thực hiện audio 22,209 08/04/2024
Chương 1351 - Lợi Dụng Việc Công Trả Thù Riêng (Thượng) Đang thực hiện audio 8,055 08/04/2024
Chương 1352 - Lợi Dụng Việc Công Trả Thù Riêng (Hạ) Đang thực hiện audio 20,367 08/04/2024
Chương 1353 - Mạnh Bạo Đang thực hiện audio 2,159 08/04/2024
Chương 1354 - Đại Chiến Bạo Phát, Cơ Hội Tới Đang thực hiện audio 18,880 08/04/2024
Chương 1355 - Phát Điên Đang thực hiện audio 9,826 08/04/2024
Chương 1356 - Suy Đoán Khó Mà Tin Nổi Đang thực hiện audio 362 08/04/2024
Chương 1357 - Qua Giới Đang thực hiện audio 8,543 08/04/2024
Chương 1358 - Minh Giới Lui Binh Đang thực hiện audio 11,244 08/04/2024
Chương 1359 - Đội Hình Mạnh Nhất Của Ngũ Tông (Thượng) Đang thực hiện audio 13,451 08/04/2024
Chương 1360 - Đội Hình Mạnh Nhất Của Ngũ Tông (Hạ) Đang thực hiện audio 16,895 08/04/2024
Chương 1361 - Một Mình Đấu Hàn Phong Đang thực hiện audio 4,697 08/04/2024
Chương 1362 - Tổ Khí Hiện Đang thực hiện audio 23,640 08/04/2024
Chương 1363 - Hoàn Toàn Làm Không Xong Đang thực hiện audio 624 08/04/2024
Chương 1364 - Thiên Kiêu Hội Của Hai Giới Sắp Tới Đang thực hiện audio 7,023 08/04/2024
Chương 1365 - Thiên Kiêu Hội Tụ (Thượng) Đang thực hiện audio 20,447 08/04/2024
Chương 1366 - Thiên Kiêu Hội Tụ (Hạ) Đang thực hiện audio 22,464 08/04/2024
Chương 1367 - Nhiều Vương Giả Đến Đang thực hiện audio 383 08/04/2024
Chương 1368 - Hai Khối Vật Liệu Thánh Cấp Đang thực hiện audio 15,659 08/04/2024
Chương 1369 - Lai Lịch Kinh Người Đang thực hiện audio 6,191 08/04/2024
Chương 1370 - Chín Tên Vương Giả Đang thực hiện audio 13,356 08/04/2024
Chương 1371 - Tranh Đấu Đang thực hiện audio 12,937 08/04/2024
Chương 1372 - Ngược Vương Giả Đang thực hiện audio 19,456 08/04/2024
Chương 1373 - Cái Này Cũng Được? (Thượng) Đang thực hiện audio 13,511 08/04/2024
Chương 1374 - Cái Này Cũng Được? (Hạ) Đang thực hiện audio 3,541 08/04/2024
Chương 1375 - Tiên Khí Đang thực hiện audio 10,212 08/04/2024
Chương 1376 - Xích Hoang Cực Mạnh Mẽ Đang thực hiện audio 7,923 08/04/2024
Chương 1377 - Vô Nhan Tộc Đang thực hiện audio 18,850 08/04/2024
Chương 1378 - Thể Phách Mạnh Nhất Đấu Đối Đang thực hiện audio 7,086 08/04/2024
Chương 1379 - Phá Kim Tam Quyền Đang thực hiện audio 23,497 08/04/2024
Chương 1380 - Cuối Cùng Chiến Xích Hoang Cực Đang thực hiện audio 12,556 08/04/2024
Chương 1381 - Địa Ngục Liệt Hỏa Trận Đang thực hiện audio 714 08/04/2024
Chương 1382 - Thời Gian Ngưng Trệ (Thượng) Đang thực hiện audio 21,482 08/04/2024
Chương 1383 - Thời Gian Ngưng Trệ (Hạ) Đang thực hiện audio 14,013 08/04/2024
Chương 1384 - Bản Nguyên Thần Diễm Đang thực hiện audio 23,724 08/04/2024
Chương 1385 - Thu Lấy Thần Diễm Đang thực hiện audio 16,296 08/04/2024
Chương 1386 - Xích Hoang Cực Xui Xẻo Đang thực hiện audio 7,587 08/04/2024
Chương 1387 - Vương Trong Vương Đang thực hiện audio 20,010 08/04/2024
Chương 1388 - Thạch Hoàng Phát Uy Đang thực hiện audio 18,560 08/04/2024
Chương 1389 - Vực Sâu Đang thực hiện audio 9,681 08/04/2024
Chương 1390 - Tà Vật Đang thực hiện audio 16,823 08/04/2024
Chương 1391 - Hạt Cát Để Thánh Nhân Cũng Kích Động (Thượng) Đang thực hiện audio 1,690 08/04/2024
Chương 1392 - Hạt Cát Để Thánh Nhân Cũng Kích Động (Hạ) Đang thực hiện audio 6,098 08/04/2024
Chương 1393 - Thâm Nhập Bình Nguyên Đang thực hiện audio 859 08/04/2024
Chương 1394 - Ta Là Ai? Đang thực hiện audio 16,612 08/04/2024
Chương 1395 - Mộng Cảnh Đang thực hiện audio 19,578 08/04/2024
Chương 1396 - Trảm Trần Đang thực hiện audio 15,274 08/04/2024
Chương 1397 - Chấp Niệm, Chỉ Vì Cứu Con Gái Đang thực hiện audio 17,929 08/04/2024
Chương 1398 - Quan Tài Cổ (Thượng) Đang thực hiện audio 4,587 08/04/2024
Chương 1399 - Quan Tài Cổ (Hạ) Đang thực hiện audio 6,146 08/04/2024
Chương 1400 - Nhật Nguyệt Cực Cảnh Đang thực hiện audio 3,533 08/04/2024
Chương 1401 - Tuế Nguyệt Thiên Thu Đang thực hiện audio 491 08/04/2024
Chương 1402 - Cơ Hội Tới Đang thực hiện audio 21,428 08/04/2024
Chương 1403 - Tạ Đông Lai Độ Kiếp Đang thực hiện audio 3,205 08/04/2024
Chương 1404 - Bức Họa Cuộn Tròn Đang thực hiện audio 6,468 08/04/2024
Chương 1405 - Tự Tay Giết Chết (Thượng) Đang thực hiện audio 23,168 08/04/2024
Chương 1406 - Tự Tay Giết Chết (Hạ) Đang thực hiện audio 9,221 08/04/2024
Chương 1407 - Đứng Song Song Hằng Hà Cảnh Đang thực hiện audio 7,778 08/04/2024
Chương 1408 - Kịch Biến Đang thực hiện audio 24,730 08/04/2024
Chương 1409 - Tàn Sát Lớn Đang thực hiện audio 6,417 08/04/2024
Chương 1410 - Kết Cục Bi Thương Đang thực hiện audio 24,267 08/04/2024
Chương 1411 - Đột Phá Tinh Thần Cảnh (Thượng) Đang thực hiện audio 24,359 08/04/2024
Chương 1412 - Đột Phá Tinh Thần Cảnh (Hạ) Đang thực hiện audio 10,578 08/04/2024
Chương 1413 - Thân Thể Ngũ Hành Đang thực hiện audio 4,047 08/04/2024
Chương 1414 - Đến Thiên Kiếm Cung Đang thực hiện audio 16,679 08/04/2024
Chương 1415 - Đại Thúc, Ngươi Rất Có Thể Đánh A Đang thực hiện audio 14,419 08/04/2024
Chương 1416 - Dạy Làm Người Đang thực hiện audio 12,462 08/04/2024
Chương 1417 - Sát Tinh Đến Rồi Đang thực hiện audio 13,600 08/04/2024
Chương 1418 - Thân Thể Nhanh Chân Bảo Vệ Sư Đang thực hiện audio 7,390 08/04/2024
Chương 1419 - Trâu Như Thế? Đang thực hiện audio 1,802 08/04/2024
Chương 1420 - San Bằng Thiên Kiếm Cung (Thượng) Đang thực hiện audio 11,061 08/04/2024
Chương 1421 - San Bằng Thiên Kiếm Cung (Hạ) Đang thực hiện audio 19,760 08/04/2024
Chương 1422 - Viện Binh Của Địa Long Tông Đang thực hiện audio 6,498 08/04/2024
Chương 1423 - Triệu Khổ Đang thực hiện audio 7,755 08/04/2024
Chương 1424 - Ngân Long Chiến Giáp Đang thực hiện audio 10,311 08/04/2024
Chương 1425 - Hoảng Sợ Đang thực hiện audio 17,010 08/04/2024
Chương 1426 - Thái Nhất Ngọc Tủy Tâm Đang thực hiện audio 20,645 08/04/2024
Chương 1427 - Huyết Chiến Kiếm Tiền (Thượng) Đang thực hiện audio 10,396 08/04/2024
Chương 1428 - Huyết Chiến Kiếm Tiền (Hạ) Đang thực hiện audio 6,971 08/04/2024
Chương 1429 - Cửu Yêu Đang thực hiện audio 7,738 08/04/2024
Chương 1430 - Cửu Yêu Bái Sư Đang thực hiện audio 19,061 08/04/2024
Chương 1431 - Ai Lừa Gạt Ai Đang thực hiện audio 1,121 08/04/2024
Chương 1432 - Quan Hệ Tam Giác Đang thực hiện audio 16,510 08/04/2024
Chương 1433 - Kéo Cừu Hận Đang thực hiện audio 6,386 08/04/2024
Chương 1434 - Tại Sao Đánh Ta? (Thượng) Đang thực hiện audio 23,595 08/04/2024
Chương 1435 - Tại Sao Đánh Ta? (Hạ) Đang thực hiện audio 13,132 08/04/2024
Chương 1436 - Người Trả Giá Cao Được Đang thực hiện audio 19,924 08/04/2024
Chương 1437 - Ra Khỏi Thành Đang thực hiện audio 12,360 08/04/2024
Chương 1438 - Khải Linh Thuật Đang thực hiện audio 20,779 08/04/2024
Chương 1439 - Chém Tám Cường Giả Tinh Thần Cảnh Đang thực hiện audio 5,046 08/04/2024
Chương 1440 - Gốc Gác Của Bảo Lâm Các Đang thực hiện audio 17,837 08/04/2024
Chương 1441 - Hiểu Rõ Thần Dược Đang thực hiện audio 23,931 08/04/2024
Chương 1442 - Siêu Cấp Thiên Phú (Thượng) Đang thực hiện audio 15,286 08/04/2024
Chương 1443 - Siêu Cấp Thiên Phú (Hạ) Đang thực hiện audio 1,680 08/04/2024
Chương 1444 - Hoành Vân Chi Mạch Đang thực hiện audio 12,673 08/04/2024
Chương 1445 - Hùng Hổ Doạ Người Đang thực hiện audio 17,548 08/04/2024
Chương 1446 - Bỏ Thuốc Đang thực hiện audio 24,290 08/04/2024
Chương 1447 - Tự Mình Giải Quyết Đang thực hiện audio 6,838 08/04/2024
Chương 1448 - Không Để Yên Đang thực hiện audio 3,533 08/04/2024
Chương 1449 - Cường Giả Tinh Thần Cảnh Dưới Năm Trăm Tuổi (Thượng) Đang thực hiện audio 3,393 08/04/2024
Chương 1450 - Cường Giả Tinh Thần Cảnh Dưới Năm Trăm Tuổi (Hạ) Đang thực hiện audio 12,462 08/04/2024
Chương 1451 - Kết Thúc Sớm Công Việc Đang thực hiện audio 6,075 08/04/2024
Chương 1452 - Đại Sư Đang thực hiện audio 11,601 08/04/2024
Chương 1453 - Cái Thông Minh Kém Này Là Ai A? Đang thực hiện audio 23,739 08/04/2024
Chương 1454 - Tử Ngọc Cửu Đạo Thụ Đang thực hiện audio 513 08/04/2024
Chương 1455 - Tiên Kiếm Thông Linh Đang thực hiện audio 11,175 08/04/2024
Chương 1456 - Thái Dương Cung Đang thực hiện audio 11,140 08/04/2024
Chương 1457 - Dạy Ngươi Một Chiêu Kiếm Bí Pháp (Thượng) Đang thực hiện audio 1,845 08/04/2024
Chương 1458 - Dạy Ngươi Một Chiêu Kiếm Bí Pháp (Hạ) Đang thực hiện audio 7,736 08/04/2024
Chương 1459 - Thánh Vương Đại Dược Đang thực hiện audio 12,145 08/04/2024
Chương 1460 - Cổ Đạo Thanh Liên Đang thực hiện audio 11,899 08/04/2024
Chương 1461 - Chiến Lâm Tử Hoành Đang thực hiện audio 13,544 08/04/2024
Chương 1462 - Tự Bạo Đang thực hiện audio 16,170 08/04/2024
Chương 1463 - Chắp Tay Nhường Cho Đang thực hiện audio 17,272 08/04/2024
Chương 1464 - Thánh Dược Vừa Giống Nhau Lại Không Giống Nhau Đang thực hiện audio 12,127 08/04/2024
Chương 1465 - Ma Già La Chi Hoa (Thượng) Đang thực hiện audio 6,131 08/04/2024
Chương 1466 - Ma Già La Chi Hoa (Hạ) Đang thực hiện audio 8,776 08/04/2024
Chương 1467 - Yêu Thú Minh Giới Hiện Đang thực hiện audio 18,303 08/04/2024
Chương 1468 - Ngươi Nhìn Thấy Chó Của Ta Sao? Đang thực hiện audio 5,625 08/04/2024
Chương 1469 - Lão Giả Da Người Quỷ Dị Đang thực hiện audio 9,185 08/04/2024
Chương 1470 - Phát Điên Đang thực hiện audio 18,065 08/04/2024
Chương 1471 - Tầng Thứ Chín Đang thực hiện audio 7,839 08/04/2024
Chương 1472 - Đại Hắc Cẩu Đang thực hiện audio 10,579 08/04/2024
Chương 1473 - Chín Thế Thân Đang thực hiện audio 19,772 08/04/2024
Chương 1474 - Về Hợp Ninh Tinh (Thượng) Đang thực hiện audio 17,755 08/04/2024
Chương 1475 - Về Hợp Ninh Tinh (Hạ) Đang thực hiện audio 1,098 08/04/2024
Chương 1476 - Dừng Lại, Sinh Phong Ba Đang thực hiện audio 1,204 08/04/2024
Chương 1477 - Vương Gia Thập Nhất Hổ Đang thực hiện audio 22,426 08/04/2024
Chương 1478 - Lôi Động Đang thực hiện audio 21,852 08/04/2024
Chương 1479 - Diệt Sát Lệnh Chữ Thiên Đang thực hiện audio 1,896 08/04/2024
Chương 1480 - Để Thử Xem Đang thực hiện audio 19,157 08/04/2024
Chương 1481 - Gặp Lại Hướng Thừa Duẫn Đang thực hiện audio 6,290 08/04/2024
Chương 1482 - Cho Thể Diện Mà Không Cần (Thượng) Đang thực hiện audio 11,173 08/04/2024
Chương 1483 - Cho Thể Diện Mà Không Cần (Hạ) Đang thực hiện audio 23,467 08/04/2024
Chương 1484 - Một Quyền Lùi Mười Dặm Đang thực hiện audio 16,086 08/04/2024
Chương 1485 - Kinh Ngạc Đang thực hiện audio 14,109 08/04/2024
Chương 1486 - Lại Một Vị Tinh Thần Cảnh Đang thực hiện audio 14,733 08/04/2024
Chương 1487 - Một Kiếm Chém Tới Đang thực hiện audio 6,984 08/04/2024
Chương 1488 - Bị Ai Đánh? Đang thực hiện audio 23,938 08/04/2024
Chương 1489 - Lại Muốn Gài Bẫy Bổn Tướng (Thượng) Đang thực hiện audio 10,575 08/04/2024
Chương 1490 - Lại Muốn Gài Bẫy Bổn Tướng (Hạ) Đang thực hiện audio 7,547 08/04/2024
Chương 1491 - Cố Sự Của Từ Lão Đầu Đang thực hiện audio 5,937 08/04/2024
Chương 1492 - Tặng Quan Tài Đang thực hiện audio 10,118 08/04/2024
Chương 1493 - Xâm Lấn Quy Mô Lớn Đang thực hiện audio 21,394 08/04/2024
Chương 1494 - Thành Phá Đang thực hiện audio 6,543 08/04/2024
Chương 1495 - Phá Vòng Vây Giết Vào Đang thực hiện audio 5,848 08/04/2024
Chương 1496 - Kẻ Phản Bội (Thượng) Đang thực hiện audio 23,672 08/04/2024
Chương 1497 - Kẻ Phản Bội (Hạ) Đang thực hiện audio 21,928 08/04/2024
Chương 1498 - Giết Không Tha Đang thực hiện audio 8,680 08/04/2024
Chương 1499 - Phi Hỏa Đan Phát Uy Đang thực hiện audio 11,647 08/04/2024
Chương 1500 - Buộc Ta Phóng Đại Chiêu Đang thực hiện audio 17,701 08/04/2024
Chương 1501 - Toàn Bị Lừa Rồi Đang thực hiện audio 14,943 08/04/2024
Chương 1502 - Sức Khôi Phục Khủng Bố (Thượng) Đang thực hiện audio 7,023 08/04/2024
Chương 1503 - Sức Khôi Phục Khủng Bố (Hạ) Đang thực hiện audio 1,057 08/04/2024
Chương 1504 - Ly Gián Đang thực hiện audio 7,178 08/04/2024
Chương 1505 - Nhập Ma Thì Đã Làm Sao Đang thực hiện audio 23,854 08/04/2024
Chương 1506 - Dục Hỏa Trùng Sinh, Cuối Cùng Cũng Có Cường Viện Đang thực hiện audio 14,557 08/04/2024
Chương 1507 - Cùng Đường Bí Lối Đang thực hiện audio 23,324 08/04/2024
Chương 1508 - Trẫm Không Thể Nhẫn Nhịn Đang thực hiện audio 19,326 08/04/2024
Chương 1509 - Nữ Hoàng Tức Giận (Thượng) Đang thực hiện audio 9,394 08/04/2024
Chương 1510 - Nữ Hoàng Tức Giận (Hạ) Đang thực hiện audio 2,620 08/04/2024
Chương 1511 - Nữ Hoàng Cũng Có Thể Nhu Tình Như Nước Đang thực hiện audio 22,570 08/04/2024
Chương 1512 - Năm Mươi Năm Đang thực hiện audio 5,665 08/04/2024
Chương 1513 - Trở Về Đang thực hiện audio 22,822 08/04/2024
Chương 1514 - Vỏ Quýt Dày Có Móng Tay Nhọn Đang thực hiện audio 1,437 08/04/2024
Chương 1515 - Có Biến Hóa Đang thực hiện audio 12,522 08/04/2024
Chương 1516 - Mộc Đồ Tinh Đang thực hiện audio 6,359 08/04/2024
Chương 1517 - Dưới Tử Phong Sơn (Thượng) Đang thực hiện audio 2,309 08/04/2024
Chương 1518 - Dưới Tử Phong Sơn (Hạ) Đang thực hiện audio 17,219 08/04/2024
Chương 1519 - Vương Giả Không Chú Trọng Đang thực hiện audio 19 08/04/2024
Chương 1520 - Khổ Chủ Đến Rồi Đang thực hiện audio 4,477 08/04/2024
Chương 1521 - Tất Cả Đều Là Vương Giả! Đang thực hiện audio 20,218 08/04/2024
Chương 1522 - Tinh Vực Nhỏ? Đang thực hiện audio 1,782 08/04/2024
Chương 1523 - Vương Giả Đối Đầu (Thượng) Đang thực hiện audio 23,574 08/04/2024
Chương 1524 - Vương Giả Đối Đầu (Hạ) Đang thực hiện audio 12,885 08/04/2024
Chương 1525 - Hoàn Toàn Thất Bại Đang thực hiện audio 21,109 08/04/2024
Chương 1526 - Vương Giả Cấp Ba! Đang thực hiện audio 23,223 08/04/2024
Chương 1527 - Ăn Tảng Đá Đang thực hiện audio 19,752 08/04/2024
Chương 1528 - Duyên Sâu Cùng Cổ Đạo Nhất Đang thực hiện audio 18,193 08/04/2024
Chương 1529 - Vợ Chồng Hài Hòa Êm Ái Đang thực hiện audio 5,807 08/04/2024
Chương 1530 - Cơ Duyên Của Trầm Uyên Cốc (Thượng) Đang thực hiện audio 14,812 08/04/2024
Chương 1531 - Cơ Duyên Của Trầm Uyên Cốc (Hạ) Đang thực hiện audio 11,501 08/04/2024
Chương 1532 - Vương Giả Tập Hợp Đang thực hiện audio 16,656 08/04/2024
Chương 1533 - Đại Hắc Cẩu Siêu Năng Gây Sự Đang thực hiện audio 3,521 08/04/2024
Chương 1534 - Chuẩn Thánh Khí Đang thực hiện audio 11,826 08/04/2024
Chương 1535 - Một Đường Nghiền Ép Đang thực hiện audio 24,058 08/04/2024
Chương 1536 - Chất Vấn Đang thực hiện audio 23,506 08/04/2024
Chương 1537 - Giai Đoạn Thứ Nhất Kết Thúc Đang thực hiện audio 8,977 08/04/2024
Chương 1538 - Mười Đại Vương Giả (Thượng) Đang thực hiện audio 19,340 08/04/2024
Chương 1539 - Mười Đại Vương Giả (Hạ) Đang thực hiện audio 24,857 08/04/2024
Chương 1540 - Chiến Cổ Đạo Nhất Đang thực hiện audio 22,693 08/04/2024
Chương 1541 - Thiên Ý Đao Đang thực hiện audio 3,037 08/04/2024
Chương 1542 - Thần Thông Vô Tận Đang thực hiện audio 5,046 08/04/2024
Chương 1543 - Đạo Quang Đang thực hiện audio 11,565 08/04/2024
Chương 1544 - Mười Đời Thần Thông (Thượng) Đang thực hiện audio 4,349 08/04/2024
Chương 1545 - Mười Đời Thần Thông (Hạ) Đang thực hiện audio 270 08/04/2024
Chương 1546 - Cổ Đạo Nhất Nổi Giận Đang thực hiện audio 18,232 08/04/2024
Chương 1547 - Nỗ Lực Cuối Cùng Đang thực hiện audio 4,077 08/04/2024
Chương 1548 - Mượn Sừng Rồng Đang thực hiện audio 24,345 08/04/2024
Chương 1549 - Kẹo Hồ Lô Đang thực hiện audio 16,810 08/04/2024
Chương 1550 - Bắt Làm Sao? Đang thực hiện audio 22,684 08/04/2024
Chương 1551 - Tạo Hóa Lớn Đang thực hiện audio 4,600 08/04/2024
Chương 1552 - Cửu Thiên Hỏa (Thượng) Đang thực hiện audio 24,496 08/04/2024
Chương 1553 - Cửu Thiên Hỏa (Hạ) Đang thực hiện audio 9,246 08/04/2024
Chương 1554 - Song Trọng Thiên Kiếp Đang thực hiện audio 6,382 08/04/2024
Chương 1555 - Tình Thế Chắc Chắn Phải Chết Đang thực hiện audio 3,209 08/04/2024
Chương 1556 - Trong Tử Cầu Sinh Đang thực hiện audio 11,316 08/04/2024
Chương 1557 - Thu Đồ Đệ Đang thực hiện audio 7,842 08/04/2024
Chương 1558 - Thiên Kiêu Đứng Đầu Vạn Cổ (Thượng) Đang thực hiện audio 4,763 08/04/2024
Chương 1559 - Thiên Kiêu Đứng Đầu Vạn Cổ (Hạ Đang thực hiện audio 3,798 08/04/2024
Chương 1560 - Ra Oai Phủ Đầu Đang thực hiện audio 3,911 08/04/2024
Chương 1561 - Phản Kháng Đang thực hiện audio 388 08/04/2024
Chương 1562 - Cứng Đầu Đang thực hiện audio 10,374 08/04/2024
Chương 1563 - Lại Đánh Không Lại! Đang thực hiện audio 3,918 08/04/2024
Chương 1564 - Ngã Khuôn Máu (Thượng) Đang thực hiện audio 19,510 08/04/2024
Chương 1565 - Ngã Khuôn Máu (Hạ) Đang thực hiện audio 15,279 08/04/2024
Chương 1566 - Doạ Thảm Đang thực hiện audio 19,321 08/04/2024
Chương 1567 - Tiên Tổ Văn Tâm Đang thực hiện audio 10,933 08/04/2024
Chương 1568 - Mị Lực Của Nữ Hoàng Đang thực hiện audio 4,381 08/04/2024
Chương 1569 - Một Trận Chiến Gian Nan Đang thực hiện audio 22,172 08/04/2024
Chương 1570 - Hóa Giải (Thượng) Đang thực hiện audio 24,432 08/04/2024
Chương 1571 - Hóa Giải (Hạ) Đang thực hiện audio 6,675 08/04/2024
Chương 1572 - Lựa Chọn Trận Pháp Đang thực hiện audio 3,561 08/04/2024
Chương 1573 - Mười Toà Sát Trận Đang thực hiện audio 749 08/04/2024
Chương 1574 - Sát Trận Phát Uy Đang thực hiện audio 16,516 08/04/2024
Chương 1575 - Lại Thắng Đang thực hiện audio 7,032 08/04/2024
Chương 1576 - Thánh Nhân Truyền Gọi (Thượng) Đang thực hiện audio 6,997 08/04/2024
Chương 1577 - Thánh Nhân Truyền Gọi (Hạ) Đang thực hiện audio 7,396 08/04/2024
Chương 1578 - Dã Man Phá Trận Đang thực hiện audio 21,878 08/04/2024
Chương 1579 - Đột Phá Hằng Hà Cảnh Đang thực hiện audio 1,295 08/04/2024
Chương 1580 - Cây Già Nở Hoa Đang thực hiện audio 18,946 08/04/2024
Chương 1581 - Đánh Đòn Cảnh Cáo Đang thực hiện audio 21,759 08/04/2024
Chương 1582 - Lưu Người Đang thực hiện audio 8,004 08/04/2024
Chương 1583 - Ân Đền Oán Trả (Thượng) Đang thực hiện audio 18,717 08/04/2024
Chương 1584 - Ân Đền Oán Trả (Hạ) Đang thực hiện audio 4,480 08/04/2024
Chương 1585 - Không Nói Lý Đang thực hiện audio 5,523 08/04/2024
Chương 1586 - Đen Đủi Đang thực hiện audio 21,454 08/04/2024
Chương 1587 - Trâu Hoang Va Chạm Đang thực hiện audio 5,225 08/04/2024
Chương 1588 - Va Không Sợ Ngươi Đang thực hiện audio 4,141 08/04/2024
Chương 1589 - Ba Chiêu Phân Thắng Thua Đang thực hiện audio 6,043 08/04/2024
Chương 1590 - Thẳng Tiến Trận Chung Kết Đang thực hiện audio 3,667 08/04/2024
Chương 1591 - Lòng Dạ Đàn Bà Là Độc Ác Nhất (Thượng) Đang thực hiện audio 12,738 08/04/2024
Chương 1592 - Lòng Dạ Đàn Bà Là Độc Ác Nhất (Hạ) Đang thực hiện audio 15,370 08/04/2024
Chương 1593 - Thoát Vây Đang thực hiện audio 19,379 08/04/2024
Chương 1594 - Đến Chiến! Đang thực hiện audio 2,577 08/04/2024
Chương 1595 - Chiến Đấu Cuối Cùng Đang thực hiện audio 18,917 08/04/2024
Chương 1596 - Lực Lượng Tiên Nguyên Đang thực hiện audio 124 08/04/2024
Chương 1597 - Đổi Trắng Thay Đen (Thượng) Đang thực hiện audio 12,327 08/04/2024
Chương 1598 - Đổi Trắng Thay Đen (Hạ) Đang thực hiện audio 10,488 08/04/2024
Chương 1599 - Không Khuất Phục! Không Phục! Đang thực hiện audio 17,632 08/04/2024
Chương 1600 - Đào Hầm Cho Cổ Đạo Nhất Đang thực hiện audio 1,788 08/04/2024
Chương 1601 - Đại Thánh Thu Đồ Đệ Đang thực hiện audio 2,435 08/04/2024
Chương 1602 - Xếp Hạng Thứ Nhất, Huyết Nha Trận! (Thượng) Đang thực hiện audio 16,651 08/04/2024
Chương 1603 - Xếp Hạng Thứ Nhất, Huyết Nha Trận! (Hạ) Đang thực hiện audio 8,237 08/04/2024
Chương 1604 - Hữu Phượng Lai Nghi Đang thực hiện audio 7,521 08/04/2024
Chương 1605 - Rương Báu? Đang thực hiện audio 6,022 08/04/2024
Chương 1606 - Nghèo Điên Rồi Sao Đang thực hiện audio 16,424 08/04/2024
Chương 1607 - Bát Thạch Cấm Địa Đang thực hiện audio 16,673 08/04/2024
Chương 1608 - Liền Ăn Hai Thiệt Thòi Đang thực hiện audio 13,820 08/04/2024
Chương 1609 - Lai Lịch Cấm Địa (Thượng) Đang thực hiện audio 19,746 08/04/2024
Chương 1610 - Lai Lịch Cấm Địa (Hạ) Đang thực hiện audio 1,905 08/04/2024
Chương 1611 - Kiếm Thánh Liệu Đang thực hiện audio 10,745 08/04/2024
Chương 1612 - Kho Báu Đang thực hiện audio 3,809 08/04/2024
Chương 1613 - Di Thư Đang thực hiện audio 1,867 08/04/2024
Chương 1614 - Thánh Vương Huyết Đang thực hiện audio 21,234 08/04/2024
Chương 1615 - Càn Quét Lớn (Thượng) Đang thực hiện audio 3,635 08/04/2024
Chương 1616 - Càn Quét Lớn (Hạ) Đang thực hiện audio 17,600 08/04/2024
Chương 1617 - Lần Thứ Hai Tao Ngộ Đang thực hiện audio 15,031 08/04/2024
Chương 1618 - Lần Thứ Hai Tao Ngộ (Hạ) Đang thực hiện audio 20,715 08/04/2024
Chương 1619 - Toàn Bộ Tiêu Diệt Đang thực hiện audio 3,240 08/04/2024
Chương 1620 - Dùng Thánh Dược Đang thực hiện audio 20,244 08/04/2024
Chương 1621 - Chí Bảo Động Lòng Người Đang thực hiện audio 22,944 08/04/2024
Chương 1622 - Cái Tân Sinh Này Thật Mạnh Mẽ Đang thực hiện audio 20,332 08/04/2024
Chương 1623 - Cổ Đạo Nhất Đến, Rương Mở (Thượng) Đang thực hiện audio 11,854 08/04/2024
Chương 1624 - Cổ Đạo Nhất Đến, Rương Mở (Hạ) Đang thực hiện audio 20,471 08/04/2024
Chương 1625 - Mai Phục Đang thực hiện audio 4,470 08/04/2024
Chương 1626 - Nghiền Ép Tuyệt Đối Đang thực hiện audio 17,376 08/04/2024
Chương 1627 - Ai Làm? Đang thực hiện audio 4,970 08/04/2024
Chương 1628 - Mười Thánh Đều Đến Đang thực hiện audio 1,068 08/04/2024
Chương 1629 - Cửu Tử Thiên Công Mới (Thượng) Đang thực hiện audio 11,581 08/04/2024
Chương 1630 - Cửu Tử Thiên Công Mới (Hạ) Đang thực hiện audio 2,516 08/04/2024
Chương 1631 - Ủy Thác Đang thực hiện audio 7,987 08/04/2024
Chương 1632 - Thay Người Đang thực hiện audio 9,753 08/04/2024
Chương 1633 - Dám Gài Bẫy Ta? Đang thực hiện audio 24,173 08/04/2024
Chương 1634 - Giấu Diếm Một Tay Đang thực hiện audio 4,063 08/04/2024
Chương 1635 - Quay Đầu Trở Lại Đang thực hiện audio 20,767 08/04/2024
Chương 1636 - Thánh Nhân Bỗng Nhiên Đến (Thượng) Đang thực hiện audio 19,514 08/04/2024
Chương 1637 - Thánh Nhân Bỗng Nhiên Đến (Hạ) Đang thực hiện audio 944 08/04/2024
Chương 1638 - Chư Thánh Vây Công Đang thực hiện audio 15,262 08/04/2024
Chương 1639 - Ai Có Thể Tiếp Ta Một Chiêu? Đang thực hiện audio 24,511 08/04/2024
Chương 1640 - Ta Đến! Đang thực hiện audio 17,404 08/04/2024
Chương 1641 - Chậm Đã (Thượng) Đang thực hiện audio 23,003 08/04/2024
Chương 1642 - Chậm Đã (Hạ) Đang thực hiện audio 8,287 08/04/2024
Chương 1643 - Ta Muốn Giết Thánh Đang thực hiện audio 12,235 08/04/2024
Chương 1644 - Thật Tàn Sát Đang thực hiện audio 21,153 08/04/2024
Chương 1645 - Truy Sát Bắt Đầu Đang thực hiện audio 884 08/04/2024
Chương 1646 - Mắng Máu Chó Đầy Đầu Đang thực hiện audio 19,302 08/04/2024
Chương 1647 - Đuổi Tận Cùng Không Buông Đang thực hiện audio 22,372 08/04/2024
Chương 1648 - Độ Thiên Kiếp, Hù Chết Ngươi (Thượng) Đang thực hiện audio 19,720 08/04/2024
Chương 1649 - Độ Thiên Kiếp, Hù Chết Ngươi (Hạ) Đang thực hiện audio 13,236 08/04/2024
Chương 1650 - Quyết Định, Đi Minh Giới Đang thực hiện audio 15,912 08/04/2024
Chương 1651 - Vừa Vào Đang thực hiện audio 15,071 08/04/2024
Chương 1652 - Người Phóng Khoáng Đang thực hiện audio 17,792 08/04/2024
Chương 1653 - Kẻ Ăn Trộm Gà Đang thực hiện audio 10,735 08/04/2024
Chương 1654 - Bảo Vật Giao Lưu Hội Đang thực hiện audio 12,171 08/04/2024
Chương 1655 - Đổ Thêm Dầu Vào Lửa (Thượng) Đang thực hiện audio 15,232 08/04/2024
Chương 1656 - Đổ Thêm Dầu Vào Lửa (Hạ) Đang thực hiện audio 6,586 08/04/2024
Chương 1657 - Chọc Người Đỏ Mắt Đang thực hiện audio 24,558 08/04/2024
Chương 1658 - Con Gái Ma Chủ Đang thực hiện audio 22,604 08/04/2024
Chương 1659 - Quy Tắc Hai Giới Đang thực hiện audio 23,823 08/04/2024
Chương 1660 - Dung Hợp Quy Tắc, Đạo Quang Lại Hiện Đang thực hiện audio 24,027 08/04/2024
Chương 1661 - Con Trai Ma Chủ (Thượng) Đang thực hiện audio 14,032 08/04/2024
Chương 1662 - Con Trai Ma Chủ (Hạ) Đang thực hiện audio 10,335 08/04/2024
Chương 1663 - Ngươi Là Nam Hay Nữ? Đang thực hiện audio 6,627 08/04/2024
Chương 1664 - Câu Lực Coi Trọng Đang thực hiện audio 18,906 08/04/2024
Chương 1665 - Hóa Ra Là Ngươi Đang thực hiện audio 15,943 08/04/2024
Chương 1666 - Tái Chiến Xích Hoang Cực Đang thực hiện audio 4,644 08/04/2024
Chương 1667 - Lĩnh Ngộ Đuổi Kịp Đang thực hiện audio 10,626 08/04/2024
Chương 1668 - Bồi Thường Đang thực hiện audio 9,439 08/04/2024
Chương 1669 - Không Mời Mà Tới (Thượng) Đang thực hiện audio 18,295 08/04/2024
Chương 1670 - Không Mời Mà Tới (Hạ) Đang thực hiện audio 10,449 08/04/2024
Chương 1671 - Mạnh Mẽ Khó Mà Tin Nổi Đang thực hiện audio 20,800 08/04/2024
Chương 1672 - Sóng Lớn Đang thực hiện audio 24,675 08/04/2024
Chương 1673 - Đuổi Theo Đang thực hiện audio 13,294 08/04/2024
Chương 1674 - Hái Trái Cây Đang thực hiện audio 14,010 08/04/2024
Chương 1675 - Kiếm Gỗ Phát Uy Đang thực hiện audio 16,028 08/04/2024
Chương 1676 - Kiếm Chém Bá Chủ (Thượng) Đang thực hiện audio 1,695 08/04/2024
Chương 1677 - Kiếm Chém Bá Chủ (Hạ) Đang thực hiện audio 13,590 08/04/2024
Chương 1678 - Nuốt Giận Vào Bụng Đang thực hiện audio 16,298 08/04/2024
Chương 1679 - Phá Giải Trận Pháp Đang thực hiện audio 11,798 08/04/2024
Chương 1680 - Tiên Thi Đang thực hiện audio 7,536 08/04/2024
Chương 1681 - Lai Lịch Của Thành Gia Đang thực hiện audio 17,067 08/04/2024
Chương 1682 - Phong Ba Sinh Đang thực hiện audio 4,678 08/04/2024
Chương 1683 - Tam Tổ (Thượng) Đang thực hiện audio 2,014 08/04/2024
Chương 1684 - Tam Tổ (Hạ) Đang thực hiện audio 24,068 08/04/2024
Chương 1685 - Liền Chặn Hai Chiêu Đang thực hiện audio 10 08/04/2024
Chương 1686 - Một Núi So Với Một Núi Cao Đang thực hiện audio 8,628 08/04/2024
Chương 1687 - Cổ Giới! Đang thực hiện audio 15,282 08/04/2024
Chương 1688 - Tiểu Tháp Tỉnh Lại Đang thực hiện audio 55 08/04/2024
Chương 1689 - Sáng Tạo Đan Phương Mới Đang thực hiện audio 4,605 08/04/2024
Chương 1690 - Thanh Hà Cốc (Thượng) Đang thực hiện audio 10,862 08/04/2024
Chương 1691 - Thanh Hà Cốc (Hạ) Đang thực hiện audio 15,720 08/04/2024
Chương 1692 - Lại Bị Người Nhìn Chằm Chằm Đang thực hiện audio 14,208 08/04/2024
Chương 1693 - Hai Mươi Bảy Tòa Sát Trận Đang thực hiện audio 6,468 08/04/2024
Chương 1694 - Trước Mặt Mọi Người Khiêu Chiến Đang thực hiện audio 12,856 08/04/2024
Chương 1695 - Vậy Thì Chiến Đang thực hiện audio 13,250 08/04/2024
Chương 1696 - So Đấu Tiên Thuật Đang thực hiện audio 19,028 08/04/2024
Chương 1697 - Giết Tới Tan Vỡ (Thượng) Đang thực hiện audio 13,872 08/04/2024
Chương 1698 - Giết Tới Tan Vỡ (Hạ) Đang thực hiện audio 12,297 08/04/2024
Chương 1699 - Đàm Gia Sinh Sự Đang thực hiện audio 20,268 08/04/2024
Chương 1700 - Một Chữ, Giết! Đang thực hiện audio 11,792 08/04/2024
Chương 1701 - Giúp Đỡ Không Tưởng Tượng Nổi Đang thực hiện audio 18,826 08/04/2024
Chương 1702 - Bộ Mặt Thật Của Cổ Phong Đang thực hiện audio 285 08/04/2024
Chương 1703 - Tiêu Diệt Hồ Phong Đang thực hiện audio 2,350 08/04/2024
Chương 1704 - Quát Mắng Thiên Ma (Thượng) Đang thực hiện audio 24,551 08/04/2024
Chương 1705 - Quát Mắng Thiên Ma (Hạ) Đang thực hiện audio 12,624 08/04/2024
Chương 1706 - Trêu Chọc Mà Thôi Đang thực hiện audio 5,650 08/04/2024
Chương 1707 - Chiến Thiên Ma Đang thực hiện audio 24,766 08/04/2024
Chương 1708 - Thắt Cổ Đang thực hiện audio 22,234 08/04/2024
Chương 1709 - Tàn Sát Hết Đang thực hiện audio 23,038 08/04/2024
Chương 1710 - Hư Không Hoa Đang thực hiện audio 16,670 08/04/2024
Chương 1711 - Gần Trong Gang Tấc (Thượng) Đang thực hiện audio 3,709 08/04/2024
Chương 1712 - Gần Trong Gang Tấc (Hạ) Đang thực hiện audio 877 08/04/2024
Chương 1713 - Hàn Kỳ Đang thực hiện audio 14,853 08/04/2024
Chương 1714 - Khách Tiên Vực Đang thực hiện audio 14,676 08/04/2024
Chương 1715 - Chiến Hàn Kỳ Đang thực hiện audio 3,334 08/04/2024
Chương 1716 - Quyết Đấu Mạnh Nhất Minh Giới Đang thực hiện audio 13,246 08/04/2024
Chương 1717 - Thuận Tiện Giá Họa Đang thực hiện audio 22,937 08/04/2024
Chương 1718 - Trục Xuất Thuật Đang thực hiện audio 10,065 08/04/2024
Chương 1719 - Trở Lại Tinh Sa Vũ Viện (Thượng) Đang thực hiện audio 6,258 08/04/2024
Chương 1720 - Trở Lại Tinh Sa Vũ Viện (Hạ) Đang thực hiện audio 1,112 08/04/2024
Chương 1721 - Cuồng Quất Đang thực hiện audio 1,967 08/04/2024
Chương 1722 - Hồ Gia Kinh Động Đang thực hiện audio 4,667 08/04/2024
Chương 1723 - Phẩm Chất Xảo Trá Làm Phản Đang thực hiện audio 22,096 08/04/2024
Chương 1724 - Tiểu Nhân Làm Dữ Đang thực hiện audio 12,570 08/04/2024
Chương 1725 - Tự Thực Ác Quả Đang thực hiện audio 16,083 08/04/2024
Chương 1726 - Một Đòn Đánh Giết (Thượng) Đang thực hiện audio 16,237 08/04/2024
Chương 1727 - Một Đòn Đánh Giết (Hạ) Đang thực hiện audio 19,666 08/04/2024
Chương 1728 - Lại Giết Thánh Đang thực hiện audio 9,571 08/04/2024
Chương 1729 - Cành Ô-Liu Đang thực hiện audio 6,611 08/04/2024
Chương 1730 - Thánh Nhân Tập Hợp Đang thực hiện audio 24,353 08/04/2024
Chương 1731 - Long Gia Đang thực hiện audio 1,877 08/04/2024
Chương 1732 - Khai Vân Cấm Địa Đang thực hiện audio 16,875 08/04/2024
Chương 1733 - Hóa Ra Là Hiểu Lầm (Thượng) Đang thực hiện audio 22,567 08/04/2024
Chương 1734 - Hóa Ra Là Hiểu Lầm (Hạ) Đang thực hiện audio 18,096 08/04/2024
Chương 1735 - Điều Kiện Trao Đổi Đang thực hiện audio 420 08/04/2024
Chương 1736 - Cầu Hôn Đang thực hiện audio 6,149 08/04/2024
Chương 1737 - Lấy Chiến Đến Định Đang thực hiện audio 8,306 08/04/2024
Chương 1738 - Thời Gian Long Tộc Đang thực hiện audio 4,049 08/04/2024
Chương 1739 - Một Tia Tiên Khí Đang thực hiện audio 15,507 08/04/2024
Chương 1740 - Rời Đi Đang thực hiện audio 13,090 08/04/2024
Chương 1741 - Gặp Lại Lôi Hỏa Đại Đế Đang thực hiện audio 18,877 08/04/2024
Chương 1742 - Lại Thêm Một Người (Thượng) Đang thực hiện audio 20,779 08/04/2024
Chương 1743 - Lại Thêm Một Người (Hạ) Đang thực hiện audio 23,953 08/04/2024
Chương 1744 - Trước Sau Thành Thánh Đang thực hiện audio 23,547 08/04/2024
Chương 1745 - Đè Ngược Đang thực hiện audio 3,216 08/04/2024
Chương 1746 - Trọng Gia Đến Đang thực hiện audio 24,799 08/04/2024
Chương 1747 - Giao Ác Tử Ra Đang thực hiện audio 22,749 08/04/2024
Chương 1748 - Đối Sách Đang thực hiện audio 11,258 08/04/2024
Chương 1749 - Sợ Chạy Đang thực hiện audio 7,861 08/04/2024
Chương 1750 - Siêu Cấp Đại Kiếp Nạn Đang thực hiện audio 20,404 08/04/2024
Chương 1751 - Tầng Thứ Sáu Hắc Tháp Mở Ra Đang thực hiện audio 13,539 08/04/2024
Chương 1752 - Sâu Trong Lôi Vân Đang thực hiện audio 14,667 08/04/2024
Chương 1753 - Phục Kích Đang thực hiện audio 8,520 08/04/2024
Chương 1754 - Luyện Đan Dược Thánh Cấp Đang thực hiện audio 19,896 08/04/2024
Chương 1755 - Uống Dịch Lôi Kiếp Đang thực hiện audio 230 08/04/2024
Chương 1756 - Hai Môn Thần Thông Đang thực hiện audio 9,061 08/04/2024
Chương 1757 - Không Cho Dung Hợp Hai Giới, Tiên Vực Đang thực hiện audio 2,459 08/04/2024
Chương 1758 - Trở Mặt Đang thực hiện audio 3,719 08/04/2024
Chương 1759 - Hỗn Chiến Bùng Nổ Đang thực hiện audio 13,840 08/04/2024
Chương 1760 - Truy Kích Khai Vân Vương Đang thực hiện audio 17,710 08/04/2024
Chương 1761 - Dẻo Dai Kinh Người Đang thực hiện audio 1,823 08/04/2024
Chương 1762 - Khai Vân Vương Đền Tội Đang thực hiện audio 18,209 08/04/2024
Chương 1763 - Theo Dõi Đang thực hiện audio 22,933 08/04/2024
Chương 1764 - Thánh Nhân (Thượng) Đang thực hiện audio 17,119 08/04/2024
Chương 1765 - Thánh Nhân (Hạ) Đang thực hiện audio 3,422 08/04/2024
Chương 1766 - Mảnh Nhỏ Tiên Vực? Đang thực hiện audio 9,988 08/04/2024
Chương 1767 - Sinh Vật Trong Bí Cảnh Đang thực hiện audio 16,072 08/04/2024
Chương 1768 - Khuyên Nhủ Nhau Đang thực hiện audio 11,431 08/04/2024
Chương 1769 - Người Khổng Lồ Trên Đỉnh Núi Đang thực hiện audio 13,370 08/04/2024
Chương 1770 - Xương Cốt Đang thực hiện audio 12,610 08/04/2024
Chương 1771 - Tử Nhân Cô Đang thực hiện audio 7,460 08/04/2024
Chương 1772 - Hái Thánh Vương Dược Đang thực hiện audio 8,358 08/04/2024
Chương 1773 - Viên Tộc Đang thực hiện audio 18,599 08/04/2024
Chương 1774 - Một Hệ Thống Tu Luyện Khác Đang thực hiện audio 10,940 08/04/2024
Chương 1775 - Kẻ Hủy Diệt Đang thực hiện audio 7,470 08/04/2024
Chương 1776 - Phỏng Đoán Đang thực hiện audio 19,853 08/04/2024
Chương 1777 - Đỉnh Trung Thánh Đang thực hiện audio 21,081 08/04/2024
Chương 1778 - Bộ Tộc Thượng Du Đang thực hiện audio 23,751 08/04/2024
Chương 1779 - Phá Trận Đang thực hiện audio 21,934 08/04/2024
Chương 1780 - Tiền Chuộc Đang thực hiện audio 17,748 08/04/2024
Chương 1781 - Trao Đổi Đang thực hiện audio 24,214 08/04/2024
Chương 1782 - Đại Thánh Trở Về Đang thực hiện audio 24,553 08/04/2024
Chương 1783 - Nên Đến Lượt Ta Đúng Không? (Thượng) Đang thực hiện audio 5,352 08/04/2024
Chương 1784 - Nên Đến Lượt Ta Đúng Không? (Hạ) Đang thực hiện audio 6,593 08/04/2024
Chương 1785 - Tiên Thiên Thông Linh Quả Đang thực hiện audio 15,539 08/04/2024
Chương 1786 - Lại Một Khách Tiên Vực Đang thực hiện audio 19,456 08/04/2024
Chương 1787 - Nguồn Sông Lớn Đang thực hiện audio 11,851 08/04/2024
Chương 1788 - Giao Tiên Dược Ra Đang thực hiện audio 5,362 08/04/2024
Chương 1789 - Tự Ăn Trái Đắng Đang thực hiện audio 9,024 08/04/2024
Chương 1790 - Yến Tiệc Lớn Đang thực hiện audio 8,295 08/04/2024
Chương 1791 - Thanh Toán Nợ Cũ Đang thực hiện audio 16,164 08/04/2024
Chương 1792 - Phá Mở Cánh Cửa Tiên Vực Đang thực hiện audio 18,787 08/04/2024
Chương 1793 - Mới Đến Tiên Vực Đang thực hiện audio 18,723 08/04/2024
Chương 1794 - Thật Tình Cờ Đang thực hiện audio 22,006 08/04/2024
Chương 1795 - Nhập Ngũ Đang thực hiện audio 21,279 08/04/2024
Chương 1796 - Tư Chất Tam Tinh Rưỡi Đang thực hiện audio 847 08/04/2024
Chương 1797 - Sàng Tuyển Đang thực hiện audio 18,763 08/04/2024
Chương 1798 - Bầy Sói Kinh Sợ Đang thực hiện audio 11,599 08/04/2024
Chương 1799 - Cạnh Tranh Đội Trưởng Đang thực hiện audio 11,342 08/04/2024
Chương 1800 - Chiến Với Đinh Khiếu Trần Đang thực hiện audio 2,355 08/04/2024
Chương 1801 - Không Chịu Nổi Một Kích Đang thực hiện audio 859 08/04/2024
Chương 1802 - Mặt Dày Vô Sỉ Đang thực hiện audio 50 08/04/2024
Chương 1803 - Khi Có Trọng Thưởng Đang thực hiện audio 13,736 08/04/2024
Chương 1804 - Nhiệm Vụ Đến Đang thực hiện audio 19,349 08/04/2024
Chương 1805 - Nhẹ Nhàng Giải Quyết Đang thực hiện audio 22,144 08/04/2024
Chương 1806 - Một Lưới Bắt Hết Đang thực hiện audio 8,729 08/04/2024
Chương 1807 - Giang Vô Thương Đang thực hiện audio 9,880 08/04/2024
Chương 1808 - Quyển Trục Không Mở Ra Được Đang thực hiện audio 2,151 08/04/2024
Chương 1809 - Thống Lĩnh Mạo Đại Đang thực hiện audio 12,005 08/04/2024
Chương 1810 - Cái Gì Là Trảm Trần Đang thực hiện audio 14,325 08/04/2024
Chương 1811 - Đại Biểu Đang thực hiện audio 22,786 08/04/2024
Chương 1812 - Chiêu Hàng Đang thực hiện audio 3,269 08/04/2024
Chương 1813 - Tiểu Nhân Ám Toán Đang thực hiện audio 9,293 08/04/2024
Chương 1814 - Chiến Với Đội Thanh Long Đang thực hiện audio 8,666 08/04/2024
Chương 1815 - Lập Kế Hoạch Đang thực hiện audio 16,095 08/04/2024
Chương 1816 - Hắc Nguyệt Thành Đang thực hiện audio 23,720 08/04/2024
Chương 1817 - Tỷ Đệ Hung Dữ Đang thực hiện audio 77 08/04/2024
Chương 1818 - Tỷ Lệ Đền Tiền Đang thực hiện audio 21,180 08/04/2024
Chương 1819 - Yêu Cầu Leo Lên Đảo Tiên Vân Đang thực hiện audio 12,968 08/04/2024
Chương 1820 - Kỷ Lục Khiến Người Tuyệt Vọng Đang thực hiện audio 5,981 08/04/2024
Chương 1821 - Nữ Hoàng Ra Tay, Chín Mươi Hai Mắt Đang thực hiện audio 11,128 08/04/2024
Chương 1822 - Lên Đảo Đang thực hiện audio 5,215 08/04/2024
Chương 1823 - Oan Gia Ngõ Hẹp Đang thực hiện audio 13,320 08/04/2024
Chương 1824 - Dã Chiến Đang thực hiện audio 23,496 08/04/2024
Chương 1825 - Đồng Lâm Đâu? Đang thực hiện audio 20,092 08/04/2024
Chương 1826 - Kẻ Xui Xẻo Đang thực hiện audio 7,702 08/04/2024
Chương 1827 - Một Chiêu Đang thực hiện audio 8,243 08/04/2024
Chương 1828 - Trưởng Tôn Lương Ra Tay Đang thực hiện audio 18,285 08/04/2024
Chương 1829 - Hóa Thù Thành Bạn Đang thực hiện audio 21,300 08/04/2024
Chương 1830 - Lão Tổ Đồng Gia Xin Lỗi Đang thực hiện audio 4,559 08/04/2024
Chương 1831 - Là Quý Khách Nào? Đang thực hiện audio 14,624 08/04/2024
Chương 1832 - Rốt Cuộc Thành Thánh Vương Đang thực hiện audio 15,912 08/04/2024
Chương 1833 - Người Từ Bách Hoành Thành Đến Đang thực hiện audio 11,373 08/04/2024
Chương 1834 - Lại Một Vương Giả Đang thực hiện audio 5,239 08/04/2024
Chương 1835 - Trưởng Tôn Thua, Lăng Hàn Lên Đang thực hiện audio 15,936 08/04/2024
Chương 1836 - Làm Banh Đá Đang thực hiện audio 21,919 08/04/2024
Chương 1837 - Ta Tên Đinh Khiếu Trần Đang thực hiện audio 20,475 08/04/2024
Chương 1838 - Chiêu Lãm Đang thực hiện audio 1,133 08/04/2024
Chương 1839 - Chơi Vố Lớn Đang thực hiện audio 12,067 08/04/2024
Chương 1840 - Hai Kẻ Hố Hàng Lập Kế Hoạch Đang thực hiện audio 22,470 08/04/2024
Chương 1841 - So Ai Chọc Tức Người? Đang thực hiện audio 6,443 08/04/2024
Chương 1842 - Trò Hay Trình Diễn Đang thực hiện audio 13,561 08/04/2024
Chương 1843 - Không Đề (Thượng) Đang thực hiện audio 7,054 08/04/2024
Chương 1844 - Không Đề (Hạ) Đang thực hiện audio 15,706 08/04/2024
Chương 1845 - Quá Siêu Phàm (Thượng) Đang thực hiện audio 21,395 08/04/2024
Chương 1846 - Quá Siêu Phàm (Hạ) Đang thực hiện audio 5,700 08/04/2024
Chương 1847 - Không Đề (Thượng) Đang thực hiện audio 19,977 08/04/2024
Chương 1848 - Không Đề (Hạ) Đang thực hiện audio 3,029 08/04/2024
Chương 1849 - Tới Trảm Trần Uyên (Thượng) Đang thực hiện audio 4,133 08/04/2024
Chương 1850 - Tới Trảm Trần Uyên (Hạ) Đang thực hiện audio 23,253 08/04/2024
Chương 1851 - Lại Thêm Mấy Vương Giả Đang thực hiện audio 19,739 08/04/2024
Chương 1852 - Bắc Huyền Minh Đang thực hiện audio 7,222 08/04/2024
Chương 1853 - Trảm Trần Uyên Mở Ra Đang thực hiện audio 15,323 08/04/2024
Chương 1854 - Không Đề Đang thực hiện audio 11,800 08/04/2024
Chương 1855 - Tích Lũy Kinh Nghiệm (Thượng) Đang thực hiện audio 4,194 08/04/2024
Chương 1856 - Tích Lũy Kinh Nghiệm (Hạ) Đang thực hiện audio 9,729 08/04/2024
Chương 1857 - Tranh Phạt Đang thực hiện audio 21,629 08/04/2024
Chương 1858 - Mẫu Hà Đang thực hiện audio 16,786 08/04/2024
Chương 1859 - Trảm Trần Giữa Hồ Đang thực hiện audio 18,611 08/04/2024
Chương 1860 - Trùng Kích Trảm Trần (Thượng) Đang thực hiện audio 1,201 08/04/2024
Chương 1861 - Trùng Kích Trảm Trần (Hạ) Đang thực hiện audio 10,072 08/04/2024
Chương 1862 - Trảm Thiên Địa Đang thực hiện audio 59 08/04/2024
Chương 1863 - Trảm Trần Đang thực hiện audio 3,216 08/04/2024
Chương 1864 - Lại Hiện Tiên Vương Đang thực hiện audio 3,202 08/04/2024
Chương 1865 - Luyện Hóa Mẫu Thủy (Thượng) Đang thực hiện audio 21,340 08/04/2024
Chương 1866 - Luyện Hóa Mẫu Thủy (Hạ) Đang thực hiện audio 2,747 08/04/2024
Chương 1867 - Quy Tắc Nghiền Áp Đang thực hiện audio 16,377 08/04/2024
Chương 1868 - Tam Giới Tháp Đang thực hiện audio 2,395 08/04/2024
Chương 1869 - Không Có Thiệp Mời Nên Xử Lý Thế Nào? (Thượng) Đang thực hiện audio 9,510 08/04/2024
Chương 1870 - Không Có Thiệp Mời Nên Xử Lý Thế Nào? (Hạ) Đang thực hiện audio 16,850 08/04/2024
Chương 1871 - Trợ Giúp Luyện Đan Đang thực hiện audio 14,851 08/04/2024
Chương 1872 - Tận Diệt Đang thực hiện audio 21,959 08/04/2024
Chương 1873 - Tán Gái Như Vậy (Thượng) Đang thực hiện audio 18,183 08/04/2024
Chương 1874 - Tán Gái Như Vậy (Hạ) Đang thực hiện audio 8,194 08/04/2024
Chương 1875 - Tiếp Được Một Đao Của Ta Đang thực hiện audio 9,649 08/04/2024
Chương 1876 - Không Đề Đang thực hiện audio 8,750 08/04/2024
Chương 1877 - Không Tiếp Địa Khí Đang thực hiện audio 23,515 08/04/2024
Chương 1878 - Phó Cao Vân (Thượng) Đang thực hiện audio 3,912 08/04/2024
Chương 1879 - Phó Cao Vân (Hạ) Đang thực hiện audio 12,573 08/04/2024
Chương 1880 - Bắc Huyền Minh Khiêu Chiến Đang thực hiện audio 3,885 08/04/2024
Chương 1881 - Cân Nhắc Một Chút, Lăng Huynh Đệ Của Ta Đang thực hiện audio 8,806 08/04/2024
Chương 1882 - Học Luyện Đan Cùng Lão Phu Đang thực hiện audio 1,421 08/04/2024
Chương 1883 - Học Luyện Tiên Đan (Thượng) Đang thực hiện audio 1,213 08/04/2024
Chương 1884 - Học Luyện Tiên Đan (Hạ) Đang thực hiện audio 24,242 08/04/2024
Chương 1885 - Không Đề Đang thực hiện audio 15,971 08/04/2024
Chương 1886 - Tổ Miếu Đinh Gia Lại Gặp Nạn Đang thực hiện audio 3,577 08/04/2024
Chương 1887 - Chiến Đinh Diệu Long Đang thực hiện audio 6,865 08/04/2024
Chương 1888 - Vạn Quỷ Linh (Thượng) Đang thực hiện audio 3,383 08/04/2024
Chương 1889 - Vạn Quỷ Linh (Hạ) Đang thực hiện audio 4,740 08/04/2024
Chương 1890 - Cường Giả Dương Hồn Tới Đang thực hiện audio 13,527 08/04/2024
Chương 1891 - Đại Hắc Cẩu Mời Đang thực hiện audio 7,037 08/04/2024
Chương 1892 - Dược Viên Đang thực hiện audio 9,094 08/04/2024
Chương 1893 - Thất Mệnh Thiên Vân Đang thực hiện audio 3,291 08/04/2024
Chương 1894 - Tiên Dục Trì (Thượng) Đang thực hiện audio 21,844 08/04/2024
Chương 1895 - Tiên Dục Trì (Hạ) Đang thực hiện audio 18,231 08/04/2024
Chương 1896 - Rảo Bước Vào Nhị Trảm Đang thực hiện audio 14,966 08/04/2024
Chương 1897 - Miểu Sát Tam Trảm Đang thực hiện audio 784 08/04/2024
Chương 1898 - Một Vật Khắc Một Vận Đang thực hiện audio 6,846 08/04/2024
Chương 1899 - Diệt Đinh Gia (Thượng) Đang thực hiện audio 16,185 08/04/2024
Chương 1900 - Diệt Đinh Gia (Hạ) Đang thực hiện audio 4,304 08/04/2024
Chương 1901 - Ly Hận Thành Đang thực hiện audio 19,154 08/04/2024
Chương 1902 - Nữ Nhân Bưu Hãn Đang thực hiện audio 2,928 08/04/2024
Chương 1903 - Chuyện Nhục Nhã Bò Qua Háng Đang thực hiện audio 14,317 08/04/2024
Chương 1904 - Vạ Lây (Thượng) Đang thực hiện audio 15,849 08/04/2024
Chương 1905 - Vạ Lây (Hạ) Đang thực hiện audio 21,375 08/04/2024
Chương 1906 - Tiên Ma Kiếm Phát Huy Đang thực hiện audio 9,627 08/04/2024
Chương 1907 - Ra Oai Phủ Đầu Đang thực hiện audio 21,559 08/04/2024
Chương 1908 - Đánh Đàn Đang thực hiện audio 13,525 08/04/2024
Chương 1909 - Tranh Giành Danh Ngạch (Thượng) Đang thực hiện audio 7,948 08/04/2024
Chương 1910 - Tranh Giành Danh Ngạch (Hạ) Đang thực hiện audio 1,727 08/04/2024
Chương 1911 - Chơi Xấu Đang thực hiện audio 11,848 08/04/2024
Chương 1912 - Nam Đấu Thạch Dương Thủy Đang thực hiện audio 10,607 08/04/2024
Chương 1913 - Ăn Trộm Đang thực hiện audio 7,839 08/04/2024
Chương 1914 - Biến Cố (Thượng) Đang thực hiện audio 9,554 08/04/2024
Chương 1915 - Biến Cố (Hạ) Đang thực hiện audio 4,010 08/04/2024
Chương 1916 - Thuyết Khách Đang thực hiện audio 9,992 08/04/2024
Chương 1917 - Phó Thông Hải Đang thực hiện audio 2,580 08/04/2024
Chương 1918 - Tố Nữ Môn Đang thực hiện audio 11,146 08/04/2024
Chương 1919 - Dịch Hỏa Thuật (Thượng) Đang thực hiện audio 3,056 08/04/2024
Chương 1920 - Dịch Hỏa Thuật (Hạ) Đang thực hiện audio 19,241 08/04/2024
Chương 1921 - Tu Bổ Pháp Quyết Đang thực hiện audio 11,612 08/04/2024
Chương 1922 - Nhu Yêu Nữ Đang thực hiện audio 9,166 08/04/2024
Chương 1923 - Lấy Thân Báo Đáp Đi Đang thực hiện audio 9,702 08/04/2024
Chương 1924 - Cửu Chuyển Mị Thế Đang thực hiện audio 22,226 08/04/2024
Chương 1925 - Đến Thăm Và Khiêu Chiến (Thượng) Đang thực hiện audio 5,284 08/04/2024
Chương 1926 - Đến Thăm Và Khiêu Chiến (Hạ) Đang thực hiện audio 9,335 08/04/2024
Chương 1927 - Hai Quái Vật Đang thực hiện audio 7,501 08/04/2024
Chương 1928 - Dạy Dỗ Đang thực hiện audio 6,395 08/04/2024
Chương 1929 - Thánh Tử Chính Thức Đang thực hiện audio 5,210 08/04/2024
Chương 1930 - Uy Của Lạc Trường Phong (Thượng) Đang thực hiện audio 16,896 08/04/2024
Chương 1931 - Uy Của Lạc Trường Phong (Hạ) Đang thực hiện audio 9,435 08/04/2024
Chương 1932 - Khuyên Bảo Đang thực hiện audio 18,283 08/04/2024
Chương 1933 - Tai Họa Bất Ngờ Đang thực hiện audio 18,366 08/04/2024
Chương 1934 - Lửa Thiêu Mông (Thượng) Đang thực hiện audio 18,145 08/04/2024
Chương 1935 - Lửa Thiêu Mông (Hạ) Đang thực hiện audio 15,010 08/04/2024
Chương 1936 - Phân Rõ Giới Hạn Đang thực hiện audio 2,442 08/04/2024
Chương 1937 - Bí Cảnh Mở Ra Đang thực hiện audio 10,964 08/04/2024
Chương 1938 - Nữ Kỵ Sĩ Thần Bí Đang thực hiện audio 6,724 08/04/2024
Chương 1939 - Côn Bằng Cung. Tiên Vương Đại Giáo Đang thực hiện audio 10,106 08/04/2024
Chương 1940 - Trùng Hợp (Thượng) Đang thực hiện audio 1,153 08/04/2024
Chương 1941 - Trùng Hợp (Hạ) Đang thực hiện audio 20,210 08/04/2024
Chương 1942 - Tiên Dược Vi Thỏ Đang thực hiện audio 1,572 08/04/2024
Chương 1943 - Ăn Thiệt Thòi Đang thực hiện audio 15,383 08/04/2024
Chương 1944 - Bạch Ma Thụ Đang thực hiện audio 20,940 08/04/2024
Chương 1945 - Lấy Oán Trả Ơn, Không Thể Nhẫn Nhịn Đang thực hiện audio 18,477 08/04/2024
Chương 1946 - Thu Ma Thụ Đang thực hiện audio 19,931 08/04/2024
Chương 1947 - Người Giấy Đang thực hiện audio 13,244 08/04/2024
Chương 1948 - Mục Tiêu Ngươi Cao Bao Nhiêu? Đang thực hiện audio 14,399 08/04/2024
Chương 1949 - Ngũ Trảm! Đang thực hiện audio 10,118 08/04/2024
Chương 1950 - Đánh Lén Vô Sỉ Đang thực hiện audio 17,695 08/04/2024
Chương 1951 - Rác Rưởi Đang thực hiện audio 17,991 08/04/2024
Chương 1952 - Chiến Thú Hiển Uy Đang thực hiện audio 59 08/04/2024
Chương 1953 - Khảo Vấn Đạo Tâm Đang thực hiện audio 7,589 08/04/2024
Chương 1954 - Bẩy Rập Đang thực hiện audio 12,619 08/04/2024
Chương 1955 - Ngộ (Thượng) Đang thực hiện audio 19,428 08/04/2024
Chương 1956 - Ngộ (Hạ) Đang thực hiện audio 17,938 08/04/2024
Chương 1957 - Nhiều Người Như Vậy! Đang thực hiện audio 12,697 08/04/2024
Chương 1958 - Tiếp Cận Đang thực hiện audio 7,447 08/04/2024
Chương 1959 - Thiên Đạo Ngọc Đang thực hiện audio 5,271 08/04/2024
Chương 1960 - Tay Run Đang thực hiện audio 2,850 08/04/2024
Chương 1961 - Tranh Đoạt Trọng Khí Đang thực hiện audio 5,672 08/04/2024
Chương 1962 - Thay Đổi Trong Nháy Mắt Đang thực hiện audio 14,197 08/04/2024
Chương 1963 - Bị Gài Bẫy Đang thực hiện audio 16,952 08/04/2024
Chương 1964 - Bảo Sơn Mở Cửa Đang thực hiện audio 18,000 08/04/2024
Chương 1965 - Tìm Kiếm Đang thực hiện audio 23,366 08/04/2024
Chương 1966 - Tiên Dược Lại Xuất Hiện Đang thực hiện audio 24,531 08/04/2024
Chương 1967 - Công Thành Đang thực hiện audio 2,756 08/04/2024
Chương 1968 - Đột Phá Tam Trảm Đang thực hiện audio 39 08/04/2024
Chương 1969 - Đế Giả? (Thượng) Đang thực hiện audio 1,665 08/04/2024
Chương 1970 - Đế Giả? (Hạ) Đang thực hiện audio 5,427 08/04/2024
Chương 1971 - Hoàng Giả Liên Thủ Đang thực hiện audio 21,448 08/04/2024
Chương 1972 - Đại Chiến Hoàn Toàn Mới Đang thực hiện audio 2,461 08/04/2024
Chương 1973 - Chém Đang thực hiện audio 250 08/04/2024
Chương 1974 - Sống Quỳ Đang thực hiện audio 21,848 08/04/2024
Chương 1975 - Lại Bạo Sạch Đang thực hiện audio 15,769 08/04/2024
Chương 1976 - Thu Thiên Đạo Ngọc Đang thực hiện audio 18,241 08/04/2024
Chương 1977 - Ai Mang Xấu Ai (Thượng) Đang thực hiện audio 19,069 08/04/2024
Chương 1978 - Ai Mang Xấu Ai (Hạ) Đang thực hiện audio 4,026 08/04/2024
Chương 1979 - Tâm Trả Thù Đang thực hiện audio 14,629 08/04/2024
Chương 1980 - To Gan Lớn Mật Như Vậy Đang thực hiện audio 12,242 08/04/2024
Chương 1981 - Xông Họa Không Nhỏ Đang thực hiện audio 9,826 08/04/2024
Chương 1982 - Lại Là Lăng Hàn Đang thực hiện audio 3,377 08/04/2024
Chương 1983 - Địa Vị Đại Hắc Cẩu Đang thực hiện audio 17,678 08/04/2024
Chương 1984 - Thiên Hỏa Tiên Vương Đang thực hiện audio 20,814 08/04/2024
Chương 1985 - Thiên Tài Như Mây, Ngươi Xếp Thứ Mấy? Đang thực hiện audio 8,434 08/04/2024
Chương 1986 - Luyện Hóa Tiên Vương Tâm (Thượng) Đang thực hiện audio 19,925 08/04/2024
Chương 1987 - Luyện Hóa Tiên Vương Tâm (Hạ) Đang thực hiện audio 6,918 08/04/2024
Chương 1988 - Vòng Vây Đang thực hiện audio 16,944 08/04/2024
Chương 1989 - Phó Gia Sẵn Sàng Nghênh Tiếp Đang thực hiện audio 16,878 08/04/2024
Chương 1990 - Tiếp Được Không? Đang thực hiện audio 15,807 08/04/2024
Chương 1991 - Có Vấn Đề Gì Cứ Đến Côn Bằng Cung Của Ta Nói Đang thực hiện audio 21,715 08/04/2024
Chương 1992 - Một Kích Chém Giết Đang thực hiện audio 19,694 08/04/2024
Chương 1993 - Lôi Vân Tiên Vương, Ha Ha Đang thực hiện audio 2,363 08/04/2024
Chương 1994 - Đi Ngang Qua Mà Thôi (Thượng) Đang thực hiện audio 16,389 08/04/2024
Chương 1995 - Đi Ngang Qua Mà Thôi (Hạ) Đang thực hiện audio 8,021 08/04/2024
Chương 1996 - Ăn Thịt Cũng Có Thể Gây Phiền Toái Đang thực hiện audio 19,844 08/04/2024
Chương 1997 - Ta Là Người Rất Dễ Nói Chuyện Đang thực hiện audio 222 08/04/2024
Chương 1998 - Cạnh Tranh Khác Thường Đang thực hiện audio 13,255 08/04/2024
Chương 1999 - Lão Hóa Đang thực hiện audio 17,547 08/04/2024
Chương 2000 - Trộm Đồ Đang thực hiện audio 22,191 08/04/2024
Chương 2001 - Phòng Tu Luyện Thời Gian Đang thực hiện audio 2,887 08/04/2024
Chương 2002 - Ta Thật Không Muốn Kéo Thù Hận Đang thực hiện audio 8,671 08/04/2024
Chương 2003 - Xem Ta Là Bùn Nặn Ra? (Thượng) Đang thực hiện audio 18,737 08/04/2024
Chương 2004 - Xem Ta Là Bùn Nặn Ra? (Hạ) Đang thực hiện audio 1,284 08/04/2024
Chương 2005 - Tìm Giúp Đỡ Đang thực hiện audio 9,501 08/04/2024
Chương 2006 - Giải Quyết Đang thực hiện audio 6,729 08/04/2024
Chương 2007 - Cố Đạo Đan Đang thực hiện audio 307 08/04/2024
Chương 2008 - Thanh Phong Vô Địch Đang thực hiện audio 5,302 08/04/2024
Chương 2009 - Lật Tay Có Thể Trấn Áp Thánh Tử Đang thực hiện audio 23,742 08/04/2024
Chương 2010 - Tử Thành Đan Sư, Biết Cách Làm Giàu (Thượng) Đang thực hiện audio 13,298 08/04/2024
Chương 2011 - Tử Thành Đan Sư, Biết Cách Làm Giàu (Hạ) Đang thực hiện audio 12,340 08/04/2024
Chương 2012 - Cẩn Thận Cái Chân Đang thực hiện audio 7,261 08/04/2024
Chương 2013 - Thực Lực Vẽ Mặt Đang thực hiện audio 16,183 08/04/2024
Chương 2014 - Lại Luận Thắng Bại Đang thực hiện audio 12,863 08/04/2024
Chương 2015 - Lại Một Chiêu Đang thực hiện audio 17,258 08/04/2024
Chương 2016 - Mười Cái Tát Đang thực hiện audio 20,780 08/04/2024
Chương 2017 - Trình Phong Vân Bi Thảm Đang thực hiện audio 12,334 08/04/2024
Chương 2018 - Thắng Được Đang thực hiện audio 9,192 08/04/2024
Chương 2019 - Vô Cùng Hung Hăng Càn Quấy Đang thực hiện audio 1,220 08/04/2024
Chương 2020 - Trận Chiến Cuối Cùng (Thượng) Đang thực hiện audio 15,450 08/04/2024
Chương 2021 - Trận Chiến Cuối Cùng (Hạ) Đang thực hiện audio 10,559 08/04/2024
Chương 2022 - Ngươi Làm Ta Quá Thất Vọng Đang thực hiện audio 17,199 08/04/2024
Chương 2023 - Hiểu Rõ Thực Lực Lẫn Nhau Đang thực hiện audio 433 08/04/2024
Chương 2024 - Lực Phá Hoại Khủng Bố Đang thực hiện audio 6,220 08/04/2024
Chương 2025 - Một Kích Mạnh Nhất Đang thực hiện audio 24,093 08/04/2024
Chương 2026 - Đột Phá Đang thực hiện audio 1,952 08/04/2024
Chương 2027 - Lại Luyện Đan Đang thực hiện audio 684 08/04/2024
Chương 2028 - Chú Phát Đang thực hiện audio 16,953 08/04/2024
Chương 2029 - Khu Khản Thánh Tử (Thượng) Đang thực hiện audio 15,271 08/04/2024
Chương 2030 - Khu Khản Thánh Tử (Hạ) Đang thực hiện audio 12,936 08/04/2024
Chương 2031 - Quấy Rối Đang thực hiện audio 14,673 08/04/2024
Chương 2032 - Khảo Hạch Đan Sư Đang thực hiện audio 1,307 08/04/2024
Chương 2033 - Lăng Hàn Muốn Luyện Tiên Đan Đang thực hiện audio 89 08/04/2024
Chương 2034 - Đánh Thì Thế Nào? Đang thực hiện audio 14,904 08/04/2024
Chương 2035 - Quyết Liệt Đang thực hiện audio 14,396 08/04/2024
Chương 2036 - Chịu Thua Đang thực hiện audio 19,112 08/04/2024
Chương 2037 - Lại Kinh Lại Sợ Đang thực hiện audio 7,185 08/04/2024
Chương 2038 - Đánh Bạc Lớn (Thượng) Đang thực hiện audio 315 08/04/2024
Chương 2039 - Đánh Bạc Lớn (Hạ) Đang thực hiện audio 9,159 08/04/2024
Chương 2040 - Phong Hồi Lộ Chuyển Đang thực hiện audio 3,012 08/04/2024
Chương 2041 - Bái Sư Đang thực hiện audio 19,896 08/04/2024
Chương 2042 - Thánh Tử Ước Hẹn Đang thực hiện audio 20,363 08/04/2024
Chương 2043 - Đan Đạo Lộ Đang thực hiện audio 17,893 08/04/2024
Chương 2044 - Khai Sáng Đường Của Mình Đang thực hiện audio 12,153 08/04/2024
Chương 2045 - Luyện Linh Thành Công Đang thực hiện audio 2,386 08/04/2024
Chương 2046 - Tái Chiến Một Hồi Đang thực hiện audio 17,088 08/04/2024
Chương 2047 - Cường Lực Tiết Dược Đang thực hiện audio 18,949 08/04/2024
Chương 2048 - Một Chỉ Đang thực hiện audio 14,094 08/04/2024
Chương 2049 - Chậm! (Thượng) Đang thực hiện audio 21,550 08/04/2024
Chương 2050 - Chậm! (Hạ) Đang thực hiện audio 9,664 08/04/2024
Chương 2051 - Thỏa Hiệp Đang thực hiện audio 7,986 08/04/2024
Chương 2052 - Người Lôi Vân Điện Tới Đang thực hiện audio 8,441 08/04/2024
Chương 2053 - Ăn Cây Táo, Rào Cây Sung! Đang thực hiện audio 19,164 08/04/2024
Chương 2054 - Khí Phách Phản Kích Đang thực hiện audio 4,999 08/04/2024
Chương 2055 - Vùi Đầu Khổ Luyện Đang thực hiện audio 11,552 08/04/2024
Chương 2056 - Nghiêm Tiên Lộ Mời Đang thực hiện audio 902 08/04/2024
Chương 2057 - Khai Tuyển Đang thực hiện audio 10,810 08/04/2024
Chương 2058 - Cam Chịu? (Thượng) Đang thực hiện audio 9,922 08/04/2024
Chương 2059 - Cam Chịu? (Hạ) Đang thực hiện audio 15,538 08/04/2024
Chương 2060 - Ra Đang thực hiện audio 6,810 08/04/2024
Chương 2061 - Lăng Hàn Lên Đỉnh Đang thực hiện audio 21,632 08/04/2024
Chương 2062 - Vùng Đất Tiên Vương Thành Đạo Đang thực hiện audio 19,181 08/04/2024
Chương 2063 - Dưới Núi Đang thực hiện audio 9,917 08/04/2024
Chương 2064 - Nghiêm Tiên Lộ Xuất Hiện Đang thực hiện audio 6,634 08/04/2024
Chương 2065 - Đế Giả Tuyệt Đối Đang thực hiện audio 24,181 08/04/2024
Chương 2066 - Lên Đang thực hiện audio 4,415 08/04/2024
Chương 2067 - Tại Sao Ngươi Luyện Đan Đang thực hiện audio 17,663 08/04/2024
Chương 2068 - Thiên Địa Phục Khắc Đang thực hiện audio 16,191 08/04/2024
Chương 2069 - Nữu Tới Đây Đang thực hiện audio 12,473 08/04/2024
Chương 2070 - Chỉ Tốt Vẻ Ngoài Đang thực hiện audio 7,587 08/04/2024
Chương 2071 - Hổ Nữu Bưu Hãn Đang thực hiện audio 1,944 08/04/2024
Chương 2072 - Luyện Hóa Thiên Đạo Ngọc, Ngũ Trảm Sắp Tới Đang thực hiện audio 16,358 08/04/2024
Chương 2073 - Đuổi Tới (Thượng) Đang thực hiện audio 2,000 08/04/2024
Chương 2074 - Đuổi Tới (Hạ) Đang thực hiện audio 5,487 08/04/2024
Chương 2075 - Đuổi Tới Đang thực hiện audio 6,809 08/04/2024
Chương 2076 - Ngũ Trảm! Đang thực hiện audio 21,514 08/04/2024
Chương 2077 - Ba Tầng Thân Tháp Đều Mở (Thượng) Đang thực hiện audio 919 08/04/2024
Chương 2078 - Ba Tầng Thân Tháp Đều Mở (Hạ) Đang thực hiện audio 17,258 08/04/2024
Chương 2079 - Cơ Duyên Hiện Đang thực hiện audio 14,114 08/04/2024
Chương 2080 - Đế Giả Chân Chính Đang thực hiện audio 23,650 08/04/2024
Chương 2081 - Ngộ Thương Đang thực hiện audio 9,971 08/04/2024
Chương 2082 - Côn Bằng Thể Hiển Uy Phong (Thượng) Đang thực hiện audio 12,044 08/04/2024
Chương 2083 - Côn Bằng Thể Hiển Uy Phong (Hạ) Đang thực hiện audio 13,356 08/04/2024
Chương 2084 - Cuối Cùng Gặp Lại Đang thực hiện audio 8,918 08/04/2024
Chương 2085 - Thiên Ngoại Hữu Thiên Đang thực hiện audio 3,076 08/04/2024
Chương 2086 - Liệt Diễm Lôi Kích Mộc Đang thực hiện audio 24,620 08/04/2024
Chương 2087 - Chính Là Luyện Đan (Thượng) Đang thực hiện audio 19,391 08/04/2024
Chương 2088 - Chính Là Luyện Đan (Hạ) Đang thực hiện audio 15,871 08/04/2024
Chương 2089 - Luyện Đan Cũng Có Thể Mạnh Như Vậy Sao? Đang thực hiện audio 15,962 08/04/2024
Chương 2090 - Phong Cảnh Không Phù Hợp Đang thực hiện audio 9,174 08/04/2024
Chương 2091 - Bị Chết Oan (Thượng) Đang thực hiện audio 15,176 08/04/2024
Chương 2092 - Bị Chết Oan (Hạ) Đang thực hiện audio 7,101 08/04/2024
Chương 2093 - Phẫn Nộ Bạo Phát Đang thực hiện audio 16,346 08/04/2024
Chương 2094 - Vô Sỉ Không Hạn Cuối Đang thực hiện audio 4,790 08/04/2024
Chương 2095 - Tam Sư Huynh (Thượng) Đang thực hiện audio 10,286 08/04/2024
Chương 2096 - Tam Sư Huynh (Hạ) Đang thực hiện audio 20,418 08/04/2024
Chương 2097 - Coi Thường Đang thực hiện audio 6,737 08/04/2024
Chương 2098 - Làm Thương Sai Khiến Đang thực hiện audio 324 08/04/2024
Chương 2099 - Ngươi Rốt Cuộc Có Lai Lịch Thế Nào? (Thượng) Đang thực hiện audio 18,080 08/04/2024
Chương 2100 - Ngươi Rốt Cuộc Có Lai Lịch Thế Nào? (Hạ) Đang thực hiện audio 16,981 08/04/2024
Chương 2101 - Tiểu Sư Thúc Nói Không Sai Đang thực hiện audio 13,491 08/04/2024
Chương 2102 - Lăng Ca, Ngươi Là Đan Sư Mấy Tinh Đang thực hiện audio 15,411 08/04/2024
Chương 2103 - Có Dám Đánh Cược Một Lần (Thượng) Đang thực hiện audio 3,730 08/04/2024
Chương 2104 - Có Dám Đánh Cược Một Lần (Hạ) Đang thực hiện audio 16,000 08/04/2024
Chương 2105 - Hắn Là... Sư Thúc Của Bành Hóa Niên! Đang thực hiện audio 4,308 08/04/2024
Chương 2106 - Tuyệt Đối Không Phải Là Người Này Đang thực hiện audio 8,587 08/04/2024
Chương 2107 - Giao Phong (Thượng) Đang thực hiện audio 8,395 08/04/2024
Chương 2108 - Giao Phong (Hạ) Đang thực hiện audio 22,099 08/04/2024
Chương 2109 - Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó Đang thực hiện audio 12,545 08/04/2024
Chương 2110 - Huynh Muội Liễu Gia Đang thực hiện audio 20,073 08/04/2024
Chương 2111 - Bái Kiến Sư Thúc Đang thực hiện audio 6,542 08/04/2024
Chương 2112 - Phục Hay Là Không Phục? (Thượng) Đang thực hiện audio 7,666 08/04/2024
Chương 2113 - Phục Hay Là Không Phục? (Hạ) Đang thực hiện audio 13,677 08/04/2024
Chương 2114 - Ta Chính Là Đến Từ Thái An Thiên Đang thực hiện audio 11,910 08/04/2024
Chương 2115 - Tây Bối Hàng Đang thực hiện audio 18,511 08/04/2024
Chương 2116 - Nhất Kiến Chung Tình (Thượng) Đang thực hiện audio 3,111 08/04/2024
Chương 2117 - Nhất Kiến Chung Tình (Hạ) Đang thực hiện audio 12,137 08/04/2024
Chương 2118 - Xử Phạt Đang thực hiện audio 19,058 08/04/2024
Chương 2119 - Xin Chỉ Giáo Đang thực hiện audio 22,573 08/04/2024
Chương 2120 - Bưng Trà, Đấm Lưng (Thượng) Đang thực hiện audio 12,315 08/04/2024
Chương 2121 - Bưng Trà, Đấm Lưng (Hạ) Đang thực hiện audio 24,975 08/04/2024
Chương 2122 - Vạn Người Kính Ngưỡng Đang thực hiện audio 4,741 08/04/2024
Chương 2123 - Thạch Tu Văn Đến Đang thực hiện audio 20,255 08/04/2024
Chương 2124 - Số Mệnh Gia Tăng (Thượng) Đang thực hiện audio 14,524 08/04/2024
Chương 2125 - Số Mệnh Gia Tăng (Hạ) Đang thực hiện audio 16,353 08/04/2024
Chương 2126 - Ngươi Không Bằng Thạch Tu Văn Đang thực hiện audio 19,147 08/04/2024
Chương 2127 - Thương Bạo Đang thực hiện audio 18,469 08/04/2024
Chương 2128 - Đế Giả Đỉnh Cấp Đến Đang thực hiện audio 13,458 08/04/2024
Chương 2129 - Vô Danh, Tiên Khí (Thượng) Đang thực hiện audio 12,798 08/04/2024
Chương 2130 - Vô Danh, Tiên Khí (Hạ) Đang thực hiện audio 613 08/04/2024
Chương 2131 - Quy Tắc Giết Chóc Đang thực hiện audio 14,392 08/04/2024
Chương 2132 - Tiên Vương Huyết Thạch Đang thực hiện audio 13,737 08/04/2024
Chương 2133 - Trúc Xanh Đốm Đỏ (Thượng) Đang thực hiện audio 19,672 08/04/2024
Chương 2134 - Trúc Xanh Đốm Đỏ (Hạ) Đang thực hiện audio 895 08/04/2024
Chương 2135 - Leo Núi Đang thực hiện audio 19,216 08/04/2024
Chương 2136 - Niệm Lực Đang thực hiện audio 15,845 08/04/2024
Chương 2137 - Đối Thoại Kinh Người Đang thực hiện audio 20,533 08/04/2024
Chương 2138 - Đại Đạo Chân Giải (Thượng) Đang thực hiện audio 18,310 08/04/2024
Chương 2139 - Đại Đạo Chân Giải (Hạ) Đang thực hiện audio 1,646 08/04/2024
Chương 2140 - Con Cóc Đang thực hiện audio 18,949 08/04/2024
Chương 2141 - Độc Quả Lập Công Đang thực hiện audio 11,479 08/04/2024
Chương 2142 - Vô Sỉ Tới Cực Độ (Thượng) Đang thực hiện audio 23,246 08/04/2024
Chương 2143 - Vô Sỉ Tới Cực Độ (Hạ) Đang thực hiện audio 20,250 08/04/2024
Chương 2144 - Kỷ Vô Danh Ra Tay Đang thực hiện audio 19,905 08/04/2024
Chương 2145 - Chi Tiết Đang thực hiện audio 20,124 08/04/2024
Chương 2146 - Thân Phân Kinh Người (Thượng) Đang thực hiện audio 2,087 08/04/2024
Chương 2147 - Thân Phân Kinh Người (Hạ) Đang thực hiện audio 19,170 08/04/2024
Chương 2148 - Thiên Tôn! Đang thực hiện audio 18,658 08/04/2024
Chương 2149 - Ngọn Núi Thứ Hai Đang thực hiện audio 6,722 08/04/2024
Chương 2150 - Diệt Thiên Cửu Kiếm Đang thực hiện audio 13,407 08/04/2024
Chương 2151 - Học Kiếm (Thượng) Đang thực hiện audio 12,546 08/04/2024
Chương 2152 - Học Kiếm (Hạ) Đang thực hiện audio 8,708 08/04/2024
Chương 2153 - Kiếm Thứ Chín Sao? Đang thực hiện audio 14,943 08/04/2024
Chương 2154 - Giết Con Gà Đang thực hiện audio 9,979 08/04/2024
Chương 2155 - Lôi Kích Mộc Xuất Hiện (Thượng) Đang thực hiện audio 15,613 08/04/2024
Chương 2156 - Lôi Kích Mộc Xuất Hiện (Hạ) Đang thực hiện audio 16,831 08/04/2024
Chương 2157 - Rút Đi Đang thực hiện audio 17,746 08/04/2024
Chương 2158 - Thu Tổ Thụ Đang thực hiện audio 14,597 08/04/2024
Chương 2159 - Tiêu Chuẩn Đan Đạo Tiến Nhanh Đang thực hiện audio 20,538 08/04/2024
Chương 2160 - Sứ Giả Của Tây Tiên Vực (Thượng) Đang thực hiện audio 14,592 08/04/2024
Chương 2161 - Sứ Giả Của Tây Tiên Vực (Hạ) Đang thực hiện audio 23,573 08/04/2024
Chương 2162 - Đầu Nhập Vào Ta Đang thực hiện audio 8,846 08/04/2024
Chương 2163 - Xuất Phát Dương Hồn Hải Đang thực hiện audio 11,105 08/04/2024
Chương 2164 - Mã Đồng Quang Khó Chịu (Thượng) Đang thực hiện audio 18,398 08/04/2024
Chương 2165 - Mã Đồng Quang Khó Chịu (Hạ) Đang thực hiện audio 16,018 08/04/2024
Chương 2166 - Tập Hợp Đang thực hiện audio 1,462 08/04/2024
Chương 2167 - Cuồng Nhân Thất Bại Đang thực hiện audio 12,377 08/04/2024
Chương 2168 - Tự Rước Lấy Nhục Đang thực hiện audio 15,636 08/04/2024
Chương 2169 - Dị (Thượng) Đang thực hiện audio 2,243 08/04/2024
Chương 2170 - Dị (Hạ) Đang thực hiện audio 12,055 08/04/2024
Chương 2171 - Hai Đại Đế Giả Mạnh Nhất Đang thực hiện audio 20,179 08/04/2024
Chương 2172 - Kỷ Vô Danh Đến Đang thực hiện audio 18,474 08/04/2024
Chương 2173 - Dương Hồn Hải Mở Ra Đang thực hiện audio 21,765 08/04/2024
Chương 2174 - Thu Hoạch Dương Hồn Thạch (Thượng) Đang thực hiện audio 19,878 08/04/2024
Chương 2175 - Thu Hoạch Dương Hồn Thạch (Hạ) Đang thực hiện audio 3,271 08/04/2024
Chương 2176 - Tiến Sâu Vào Trong Biển Đang thực hiện audio 5,930 08/04/2024
Chương 2177 - Kỷ Vô Danh Đánh Tới Đang thực hiện audio 18,113 08/04/2024
Chương 2178 - Đuổi Đi Đang thực hiện audio 5,167 08/04/2024
Chương 2179 - Sâu Vào Đáy Biển (Thượng) Đang thực hiện audio 11,290 08/04/2024
Chương 2180 - Sâu Vào Đáy Biển (Hạ) Đang thực hiện audio 8,996 08/04/2024
Chương 2181 - Hẻm Núi Đáy Biển Đang thực hiện audio 15,480 08/04/2024
Chương 2182 - Dương Hồn Thạch Màu Tím Đang thực hiện audio 6,957 08/04/2024
Chương 2183 - Đột Phá Phân Hồn Đang thực hiện audio 23,065 08/04/2024
Chương 2184 - Bán Đá Đang thực hiện audio 23,237 08/04/2024
Chương 2185 - Tràn Lan (Thượng) Đang thực hiện audio 2,488 08/04/2024
Chương 2186 - Tràn Lan (Hạ) Đang thực hiện audio 12,214 08/04/2024
Chương 2187 - Chém Giết Mã Đồng Quang Đang thực hiện audio 3,821 08/04/2024
Chương 2188 - Không Kém! Đang thực hiện audio 21,749 08/04/2024
Chương 2189 - Đi Tới Tây Tiên Vực Đang thực hiện audio 20,187 08/04/2024
Chương 2190 - Tiên Vương Đánh Lén Đang thực hiện audio 10,794 08/04/2024
Chương 2191 - Nhân Họa Được Phúc (Thượng) Đang thực hiện audio 10,487 08/04/2024
Chương 2192 - Nhân Họa Được Phúc (Hạ) Đang thực hiện audio 5,836 08/04/2024
Chương 2193 - Siêu Cấp Sóng Thần Đang thực hiện audio 19,138 08/04/2024
Chương 2194 - Đăng Đồ Đảo Đang thực hiện audio 8,752 08/04/2024
Chương 2195 - Dân Bản Địa Mời Chiến Đang thực hiện audio 1,495 08/04/2024
Chương 2196 - Nghiêng Về Một Phía Đang thực hiện audio 1,232 08/04/2024
Chương 2197 - Nguy Hại (Thượng) Đang thực hiện audio 21,519 08/04/2024
Chương 2198 - Nguy Hại (Hạ) Đang thực hiện audio 18,282 08/04/2024
Chương 2199 - Tín Ngưỡng Đang thực hiện audio 1,457 08/04/2024
Chương 2200 - Thú Triều (Thượng) Đang thực hiện audio 7,687 08/04/2024
Chương 2201 - Thú Triều (Hạ) Đang thực hiện audio 15,320 08/04/2024
Chương 2202 - Cương Nguyên Lục Kim Đang thực hiện audio 18,900 08/04/2024
Chương 2203 - Tình Địch Đang thực hiện audio 11,402 08/04/2024
Chương 2204 - Tìm Kiếm Cương Nguyên Lục Kim (Thượng) Đang thực hiện audio 1,176 08/04/2024
Chương 2205 - Tìm Kiếm Cương Nguyên Lục Kim (Hạ) Đang thực hiện audio 7,145 08/04/2024
Chương 2206 - Tái Chiến Lan Thiên Vũ Đang thực hiện audio 10,453 08/04/2024
Chương 2207 - Đáy Động Đang thực hiện audio 14,229 08/04/2024
Chương 2208 - Đối Thoại Kinh Người Đang thực hiện audio 4,853 08/04/2024
Chương 2209 - Tiểu Cốt Tái Hiện Đang thực hiện audio 13,305 08/04/2024
Chương 2210 - Thu Hoạch (Thượng) Đang thực hiện audio 19,583 08/04/2024
Chương 2211 - Thu Hoạch (Hạ) Đang thực hiện audio 4,026 08/04/2024
Chương 2212 - Độc Quả Phát Uy Đang thực hiện audio 4,632 08/04/2024
Chương 2213 - Huyết Tế Đang thực hiện audio 1,458 08/04/2024
Chương 2214 - Toàn Bộ Giải Quyết Đang thực hiện audio 11,022 08/04/2024
Chương 2215 - Đến Tây Tiên Vực Đang thực hiện audio 6,641 08/04/2024
Chương 2216 - Phó Gia Đang thực hiện audio 9,832 08/04/2024
Chương 2217 - Chứng Vọng Tưởng (Thượng) Đang thực hiện audio 20,994 08/04/2024
Chương 2218 - Chứng Vọng Tưởng (Hạ) Đang thực hiện audio 23,988 08/04/2024
Chương 2219 - Tìm Kẻ Trộm Đang thực hiện audio 14,369 08/04/2024
Chương 2220 - Cố Sự Đang thực hiện audio 24,851 08/04/2024
Chương 2221 - Nguyễn Đông Tương Đuổi Đến Đang thực hiện audio 4,482 08/04/2024
Chương 2222 - Pháp Chỉ Đối Đầu Đang thực hiện audio 22,890 08/04/2024
Chương 2223 - Chiếc Nhẫn Màu Đen Đang thực hiện audio 21,023 08/04/2024
Chương 2224 - Thiếu Gia Điên Rồi (Thượng) Đang thực hiện audio 24,457 08/04/2024
Chương 2225 - Thiếu Gia Điên Rồi (Hạ) Đang thực hiện audio 16,785 08/04/2024
Chương 2226 - Bách Long Thành Đang thực hiện audio 15,101 08/04/2024
Chương 2227 - Thật Là Đúng Dịp Đang thực hiện audio 1,142 08/04/2024
Chương 2228 - Bị Làm Tức Giận Đang thực hiện audio 13,689 08/04/2024
Chương 2229 - Khai Phá Thiên Địa Bản Nguyên Đang thực hiện audio 14,916 08/04/2024
Chương 2230 - Uy Lực Kinh Người (Thượng) Đang thực hiện audio 6,828 08/04/2024
Chương 2231 - Uy Lực Kinh Người (Hạ) Đang thực hiện audio 14,990 08/04/2024
Chương 2232 - Tứ Đại Đế Giả Đang thực hiện audio 15,240 08/04/2024
Chương 2233 - Xúc Động Long Kiều Đang thực hiện audio 1,250 08/04/2024
Chương 2234 - Long Kiều Màu Vàng Lại Sáng Đang thực hiện audio 18,419 08/04/2024
Chương 2235 - Chí Tôn Thiên Đạo (Thượng) Đang thực hiện audio 10,898 08/04/2024
Chương 2236 - Chí Tôn Thiên Đạo (Hạ) Đang thực hiện audio 20,183 08/04/2024
Chương 2237 - Kỷ Vô Danh Đến, Chí Tôn Thiên Đạo Tái Hiện Đang thực hiện audio 13,088 08/04/2024
Chương 2238 - Đại Đạo Chi Hoa Đang thực hiện audio 4,142 08/04/2024
Chương 2239 - Thu Lấy Đang thực hiện audio 6,438 08/04/2024
Chương 2240 - Ngang Hàng Đang thực hiện audio 4,520 08/04/2024
Chương 2241 - Trọng Thương Kỷ Vô Danh (Thượng) Đang thực hiện audio 24,265 08/04/2024
Chương 2242 - Trọng Thương Kỷ Vô Danh (Hạ) Đang thực hiện audio 21,480 08/04/2024
Chương 2243 - Lực Lượng Tương Đương Đang thực hiện audio 17,152 08/04/2024
Chương 2244 - Bình Nguyên Đang thực hiện audio 10,192 08/04/2024
Chương 2245 - Long Tinh Kỳ Quái Đang thực hiện audio 15,410 08/04/2024
Chương 2246 - Sông Lớn Ngăn Đường Đang thực hiện audio 9,065 08/04/2024
Chương 2247 - Nửa Đường Cướp Đang thực hiện audio 2,774 08/04/2024
Chương 2248 - Ngươi Dám Gạt Ta (Thượng) Đang thực hiện audio 11,070 08/04/2024
Chương 2249 - Ngươi Dám Gạt Ta (Hạ) Đang thực hiện audio 22,588 08/04/2024
Chương 2250 - Truyền Tống Đang thực hiện audio 846 08/04/2024
Chương 2251 - Thanh Long Trấn Đang thực hiện audio 10,452 08/04/2024
Chương 2252 - Thiên Long Cốt Phấn Đang thực hiện audio 9,857 08/04/2024
Chương 2253 - Thay Chủ Khiêu Khích Đang thực hiện audio 8,482 08/04/2024
Chương 2254 - Chiến Thiên Thanh Nguyệt (Thượng) Đang thực hiện audio 11,987 08/04/2024
Chương 2255 - Chiến Thiên Thanh Nguyệt (Hạ) Đang thực hiện audio 22,170 08/04/2024
Chương 2256 - Đều Đến Đang thực hiện audio 24,738 08/04/2024
Chương 2257 - Đế Giả Đại Chiến Đang thực hiện audio 19,293 08/04/2024
Chương 2258 - Lăng Hàn, Kỷ Vô Danh Liên Thủ Đang thực hiện audio 17,153 08/04/2024
Chương 2259 - Tứ Đế Giả Ra Chiêu Đang thực hiện audio 7,796 08/04/2024
Chương 2260 - Hình Người Màu Đen Đang thực hiện audio 19,073 08/04/2024
Chương 2261 - Phát Uy (Thượng) Đang thực hiện audio 15,564 08/04/2024
Chương 2262 - Phát Uy (Hạ) Đang thực hiện audio 12,576 08/04/2024
Chương 2263 - Huyết Mạch Câu Trần Đang thực hiện audio 12,377 08/04/2024
Chương 2264 - Không Chỗ Nào Không Cần Đang thực hiện audio 10,224 08/04/2024
Chương 2265 - Đặt Bẫy Đang thực hiện audio 13,074 08/04/2024
Chương 2266 - Cửu Đăng Cổ Phật (Thượng) Đang thực hiện audio 2,198 08/04/2024
Chương 2267 - Cửu Đăng Cổ Phật (Hạ) Đang thực hiện audio 9,956 08/04/2024
Chương 2268 - Bước Cuối Cùng Đang thực hiện audio 9,542 08/04/2024
Chương 2269 - Bách Long Quán Thể Đang thực hiện audio 22,411 08/04/2024
Chương 2270 - Đối Thủ Đan Đạo Đang thực hiện audio 20,169 08/04/2024
Chương 2271 - Hắc Mã Đang thực hiện audio 3,850 08/04/2024
Chương 2272 - Lại Tới Một Con Hắc Mã? (Thượng) Đang thực hiện audio 7,733 08/04/2024
Chương 2273 - Lại Tới Một Con Hắc Mã? (Hạ) Đang thực hiện audio 23,046 08/04/2024
Chương 2274 - Cửa Ải Thứ Tám! Đang thực hiện audio 15,509 08/04/2024
Chương 2275 - Đến Cùng Là Ai Đang thực hiện audio 20,809 08/04/2024
Chương 2276 - Là Hắn, Lăng Hàn! Đang thực hiện audio 16,749 08/04/2024
Chương 2277 - Uy Hiếp Đang thực hiện audio 19,172 08/04/2024
Chương 2278 - Bồi Thường Tiền (Thượng) Đang thực hiện audio 22,807 08/04/2024
Chương 2279 - Bồi Thường Tiền (Hạ) Đang thực hiện audio 880 08/04/2024
Chương 2280 - Tỷ Thí Luyện Đan Bắt Đầu Đang thực hiện audio 20,385 08/04/2024
Chương 2281 - Từng Cái Thành Công Đang thực hiện audio 9,912 08/04/2024
Chương 2282 - Huyền Quy Hậu Thổ Đan Đang thực hiện audio 20,902 08/04/2024
Chương 2283 - Tuyệt Đối Bất Công Đang thực hiện audio 4,613 08/04/2024
Chương 2284 - Hạ Độc (Thượng) Đang thực hiện audio 1,334 08/04/2024
Chương 2285 - Hạ Độc (Hạ) Đang thực hiện audio 23,722 08/04/2024
Chương 2286 - Âm Thầm Ra Tay Đang thực hiện audio 24,662 08/04/2024
Chương 2287 - Vị Tiên Vương Nào? Đang thực hiện audio 23,414 08/04/2024
Chương 2288 - Đánh Tới Đang thực hiện audio 19,283 08/04/2024
Chương 2289 - Lữ Hải Dung Đến Đang thực hiện audio 17,191 08/04/2024
Chương 2290 - Tiên Vương Đến Nhiều (Thượng) Đang thực hiện audio 12,028 08/04/2024
Chương 2291 - Tiên Vương Đến Nhiều (Hạ) Đang thực hiện audio 20,098 08/04/2024
Chương 2292 - Tiểu Cốt Phát Uy Đang thực hiện audio 22,932 08/04/2024
Chương 2293 - Tiên Vương Tầng Tám Đang thực hiện audio 7,786 08/04/2024
Chương 2294 - Âm Hồn Cốc Đang thực hiện audio 7,905 08/04/2024
Chương 2295 - Xúc Động Âm Hồn Ngọc Đang thực hiện audio 1,920 08/04/2024
Chương 2296 - Người Nói Xấu Chết (Thượng) Đang thực hiện audio 6,342 08/04/2024
Chương 2297 - Người Nói Xấu Chết (Hạ) Đang thực hiện audio 12,835 08/04/2024
Chương 2298 - Người Nói Bậy, Chết Đang thực hiện audio 14,990 08/04/2024
Chương 2299 - Cửu Thải Âm Hồn Ngọc Đang thực hiện audio 18,001 08/04/2024
Chương 2300 - Con Dâu Tương Lai? Đang thực hiện audio 11,429 08/04/2024
Chương 2301 - Tình Địch Nhi Tử Đang thực hiện audio 6,696 08/04/2024
Chương 2302 - Màn Kịch Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân Quá Cũ Đang thực hiện audio 6,268 08/04/2024
Chương 2303 - Hắc Ám Bí Thuật Đang thực hiện audio 12,444 08/04/2024
Chương 2304 - Đùa Giỡn Đang thực hiện audio 18,599 08/04/2024
Chương 2305 - Ah, Lầm Đang thực hiện audio 22,324 08/04/2024
Chương 2306 - Chân Tướng Đang thực hiện audio 20,719 08/04/2024
Chương 2307 - Cấp Trên Là Ai Đang thực hiện audio 7,512 08/04/2024
Chương 2308 - Manh Mối Kinh Người Đang thực hiện audio 15,509 08/04/2024
Chương 2309 - Một Thế Giới Khác Đang thực hiện audio 4,202 08/04/2024
Chương 2310 - Côn Bằng Thiên Chân Chính (Thượng) Đang thực hiện audio 22,244 08/04/2024
Chương 2311 - Côn Bằng Thiên Chân Chính (Hạ) Đang thực hiện audio 17,136 08/04/2024
Chương 2312 - Không Chỉ Một Đạo Đang thực hiện audio 9,634 08/04/2024
Chương 2313 - Tiên Cung Đang thực hiện audio 22,217 08/04/2024
Chương 2314 - Hắc Long Vương Đang thực hiện audio 14,169 08/04/2024
Chương 2315 - Hai Đại Tiên Vương Tầng Chín Đang thực hiện audio 10,514 08/04/2024
Chương 2316 - Hai Đạo Thiên Địa Bản Nguyên Đang thực hiện audio 4,669 08/04/2024
Chương 2317 - Huyền Vũ Hỗn Nguyên Thổ Đang thực hiện audio 20,714 08/04/2024
Chương 2318 - Thu Tới Tay Êm Dịu (Thượng) Đang thực hiện audio 11,090 08/04/2024
Chương 2319 - Thu Tới Tay Êm Dịu (Hạ) Đang thực hiện audio 14,762 08/04/2024
Chương 2320 - Kiếm Khí Ngút Trời Đang thực hiện audio 943 08/04/2024
Chương 2321 - Phương Pháp Rời Đi Đang thực hiện audio 986 08/04/2024
Chương 2322 - Mở Ra Đường Nối Đang thực hiện audio 1,853 08/04/2024
Chương 2323 - Đi Liễu Gia Đang thực hiện audio 4,674 08/04/2024
Chương 2324 - Không Cần Làm Phiền Chiêu Đãi Ta (Thượng) Đang thực hiện audio 13,509 08/04/2024
Chương 2325 - Không Cần Làm Phiền Chiêu Đãi Ta (Hạ) Đang thực hiện audio 14,887 08/04/2024
Chương 2326 - Vì Sao Mà Đến Đang thực hiện audio 23,807 08/04/2024
Chương 2327 - Vu Lan Phong Hoa Đang thực hiện audio 16,189 08/04/2024
Chương 2328 - Bá Chủ Trong Đế Giả Đang thực hiện audio 20,485 08/04/2024
Chương 2329 - Bao Vây (Thượng) Đang thực hiện audio 12,375 08/04/2024
Chương 2330 - Bao Vây (Hạ) Đang thực hiện audio 15,605 08/04/2024
Chương 2331 - Tìm Người Quen Đang thực hiện audio 13,127 08/04/2024
Chương 2332 - Đại Nhân Vật Ra Tay Đang thực hiện audio 17,965 08/04/2024
Chương 2333 - Tình Tay Ba Đang thực hiện audio 10,586 08/04/2024
Chương 2334 - Phá Địa Hồn Đang thực hiện audio 22,160 08/04/2024
Chương 2335 - Trận Phá (Thượng) Đang thực hiện audio 11,956 08/04/2024
Chương 2336 - Trận Phá (Hạ) Đang thực hiện audio 15,165 08/04/2024
Chương 2337 - Buông Tay Chiến Một Trận Đang thực hiện audio 15,377 08/04/2024
Chương 2338 - Nhiều Lần Thất Thủ Đang thực hiện audio 14,900 08/04/2024
Chương 2339 - Tiểu Cốt Cũng Có Thể Kéo Cừu Hận Đang thực hiện audio 5,466 08/04/2024
Chương 2340 - Long Nguyệt Tích Chết Đi (Thượng) Đang thực hiện audio 10,141 08/04/2024
Chương 2341 - Long Nguyệt Tích Chết Đi (Hạ) Đang thực hiện audio 6,037 08/04/2024
Chương 2342 - Yêu Hơn Đang thực hiện audio 16,737 08/04/2024
Chương 2343 - Tứ Hải Thành Đang thực hiện audio 3,287 08/04/2024
Chương 2344 - An Nhiên Thánh Nữ Đang thực hiện audio 4,081 08/04/2024
Chương 2345 - Đánh Cược Đang thực hiện audio 10,352 08/04/2024
Chương 2346 - Bị Hãm Hại (Thượng) Đang thực hiện audio 7,433 08/04/2024
Chương 2347 - Bị Hãm Hại (Hạ) Đang thực hiện audio 23,440 08/04/2024
Chương 2348 - Lặng Yên Đến Thiên Hồn Đang thực hiện audio 6,322 08/04/2024
Chương 2349 - Lại Gặp Người Quen Đang thực hiện audio 23,791 08/04/2024
Chương 2350 - Gai Sâu Đang thực hiện audio 20,252 08/04/2024
Chương 2351 - Thi Thể Bị Phong Hoá Đang thực hiện audio 2,584 08/04/2024
Chương 2352 - Sống (Thượng) Đang thực hiện audio 24,153 08/04/2024
Chương 2353 - Sống (Hạ) Đang thực hiện audio 20,940 08/04/2024
Chương 2354 - Huyết Trùng Đang thực hiện audio 11,656 08/04/2024
Chương 2355 - Mỗi Người Đi Một Ngả Đang thực hiện audio 20,490 08/04/2024
Chương 2356 - Cá Sấu Ba Chân Đang thực hiện audio 4,359 08/04/2024
Chương 2357 - Suýt Chút Nữa Thuấn Sát Đang thực hiện audio 23,898 08/04/2024
Chương 2358 - Da Tiên Vương? (Thượng) Đang thực hiện audio 21,258 08/04/2024
Chương 2359 - Da Tiên Vương? (Hạ) Đang thực hiện audio 2,366 08/04/2024
Chương 2360 - Cổ Thiên Tôn! Đang thực hiện audio 18,886 08/04/2024
Chương 2361 - Thời Gian Bản Nguyên Đang thực hiện audio 10,873 08/04/2024
Chương 2362 - Xung Kích Chín Phân Hồn Đang thực hiện audio 6,167 08/04/2024
Chương 2363 - Công Thành! Đang thực hiện audio 7,850 08/04/2024
Chương 2364 - Lực Lượng Hắc Ám (Thượng) Đang thực hiện audio 9,256 08/04/2024
Chương 2365 - Lực Lượng Hắc Ám (Hạ) Đang thực hiện audio 42 08/04/2024
Chương 2366 - Đánh Giết Lâm Tuyên Đang thực hiện audio 13,609 08/04/2024
Chương 2367 - Đi Theo Đang thực hiện audio 22,847 08/04/2024
Chương 2368 - Đồng Minh Hình Thức Ban Đầu Đang thực hiện audio 1,478 08/04/2024
Chương 2369 - Chốn Đào Nguyên Đang thực hiện audio 9,530 08/04/2024
Chương 2370 - Đoàn Tụ (Thượng) Đang thực hiện audio 20,718 08/04/2024
Chương 2371 - Đoàn Tụ (Hạ) Đang thực hiện audio 21,099 08/04/2024
Chương 2372 - Trình Gia Khinh Người Đang thực hiện audio 5,513 08/04/2024
Chương 2373 - Phân Hồn Mà Thôi Đang thực hiện audio 4,295 08/04/2024
Chương 2374 - Sứ Giả Trình Gia Đang thực hiện audio 23,888 08/04/2024
Chương 2375 - Trở Lại Đang thực hiện audio 19,761 08/04/2024
Chương 2376 - Doạ Chạy (Thượng) Đang thực hiện audio 820 08/04/2024
Chương 2377 - Doạ Chạy (Hạ) Đang thực hiện audio 4,400 08/04/2024
Chương 2378 - Để Tâm Rất Khổ Đang thực hiện audio 16,700 08/04/2024
Chương 2379 - Phong Trấn Đang thực hiện audio 7,091 08/04/2024
Chương 2380 - Con Trai Gặp Nạn Đang thực hiện audio 13,960 08/04/2024
Chương 2381 - Giết! Đang thực hiện audio 209 08/04/2024
Chương 2382 - Mạnh Đến Nỗi Nghịch Thiên (Thượng) Đang thực hiện audio 1,443 08/04/2024
Chương 2383 - Mạnh Đến Nỗi Nghịch Thiên (Hạ) Đang thực hiện audio 8,500 08/04/2024
Chương 2384 - Ngươi Đang Nằm Mơ Đang thực hiện audio 18,916 08/04/2024
Chương 2385 - Sẽ Không Là Cha Của Ngươi Chứ Đang thực hiện audio 20,867 08/04/2024
Chương 2386 - Cha Đẻ Đang thực hiện audio 12,542 08/04/2024
Chương 2387 - Pháp Chỉ Phản Bội Đang thực hiện audio 1,902 08/04/2024
Chương 2388 - Văn Nhân Cô Nương? (Thượng) Đang thực hiện audio 5,647 08/04/2024
Chương 2389 - Văn Nhân Cô Nương? (Hạ) Đang thực hiện audio 13,444 08/04/2024
Chương 2390 - Đại Nghịch Âm Dương Đang thực hiện audio 991 08/04/2024
Chương 2391 - Tình Địch Nhiều Đang thực hiện audio 15,816 08/04/2024
Chương 2392 - Minh Thiên Thạch Đang thực hiện audio 15,445 08/04/2024
Chương 2393 - Sắc Phong Đang thực hiện audio 12,117 08/04/2024
Chương 2394 - Vì Con Trai Mưu Tính (Thượng) Đang thực hiện audio 18,588 08/04/2024
Chương 2395 - Vì Con Trai Mưu Tính (Hạ) Đang thực hiện audio 18,007 08/04/2024
Chương 2396 - Đùa Mà Thành Thật Đang thực hiện audio 16,014 08/04/2024
Chương 2397 - Vượt Long Môn Đang thực hiện audio 23,913 08/04/2024
Chương 2398 - Phong Tỏa Đường Đang thực hiện audio 21,586 08/04/2024
Chương 2399 - Đá Lăn (Thượng) Đang thực hiện audio 16,597 08/04/2024
Chương 2400 - Đá Lăn (Hạ) Đang thực hiện audio 715 08/04/2024
Chương 2401 - Đầu Sỏ Đang thực hiện audio 14,864 08/04/2024
Chương 2402 - Chịu Phục Đang thực hiện audio 17,997 08/04/2024
Chương 2403 - Gặp Lại Nhị Ca Đang thực hiện audio 12,703 08/04/2024
Chương 2404 - Huynh Đệ Liên Thủ Đang thực hiện audio 11,445 08/04/2024
Chương 2405 - Trên Đỉnh Ngọn Núi (Thượng) Đang thực hiện audio 23,239 08/04/2024
Chương 2406 - Trên Đỉnh Ngọn Núi (Hạ) Đang thực hiện audio 19,245 08/04/2024
Chương 2407 - Hóa Long Quyết Đang thực hiện audio 24,673 08/04/2024
Chương 2408 - Diệt Tiên Thương Đang thực hiện audio 17,640 08/04/2024
Chương 2409 - Liên Thủ Tiếp Đang thực hiện audio 8,198 08/04/2024
Chương 2410 - Phật Tử? (Thượng) Đang thực hiện audio 11,492 08/04/2024
Chương 2411 - Phật Tử? (Hạ) Đang thực hiện audio 9,550 08/04/2024
Chương 2412 - Thần Niệm Thiên Tôn Đang thực hiện audio 16,141 08/04/2024
Chương 2413 - Thánh Nguyên Học Viện Đang thực hiện audio 17,961 08/04/2024
Chương 2414 - Cố Ý Làm Khó Dễ Đang thực hiện audio 11,706 08/04/2024
Chương 2415 - Tuấn Thiếu Đang thực hiện audio 1,040 08/04/2024
Chương 2416 - Bồi (Thượng) Đang thực hiện audio 1,956 08/04/2024
Chương 2417 - Bồi (Hạ) Đang thực hiện audio 2,343 08/04/2024
Chương 2418 - Mời Người Ra Tay Đang thực hiện audio 11,573 08/04/2024
Chương 2419 - Lại Muốn Bồi Thường Tiền? Đang thực hiện audio 8,880 08/04/2024
Chương 2420 - Thu Thêm Đang thực hiện audio 18,482 08/04/2024
Chương 2421 - Một Quyền Oanh Lật Đang thực hiện audio 2,873 08/04/2024
Chương 2422 - Giấy Bán Thân (Thượng) Đang thực hiện audio 5,793 08/04/2024
Chương 2423 - Giấy Bán Thân (Hạ) Đang thực hiện audio 13,384 08/04/2024
Chương 2424 - Trước Cửa Học Viện Đang thực hiện audio 15,019 08/04/2024
Chương 2425 - Không Biết Cười? Đang thực hiện audio 16,805 08/04/2024
Chương 2426 - Đế Giả Bảo Vệ Đang thực hiện audio 22,393 08/04/2024
Chương 2427 - Đệ Ngũ Cực Đang thực hiện audio 16,543 08/04/2024
Chương 2428 - Thu Vào Học Viện (Thượng) Đang thực hiện audio 2,212 08/04/2024
Chương 2429 - Thu Vào Học Viện (Hạ) Đang thực hiện audio 20,008 08/04/2024
Chương 2430 - Ngươi Là Đang Uy Hiếp Ta Đang thực hiện audio 11,342 08/04/2024
Chương 2431 - Nhất Bí Chi Uy Chân Chính Đang thực hiện audio 22,974 08/04/2024
Chương 2432 - Phản Kích Đang thực hiện audio 5,538 08/04/2024
Chương 2433 - Hồng Hoang Ra Tay Đang thực hiện audio 5,006 08/04/2024
Chương 2434 - Người Hỗ Trợ Là Ai (Thượng) Đang thực hiện audio 4,502 08/04/2024
Chương 2435 - Người Hỗ Trợ Là Ai (Hạ) Đang thực hiện audio 10,906 08/04/2024
Chương 2436 - Bí Cảnh Đặc Thù Đang thực hiện audio 10,685 08/04/2024
Chương 2437 - Thiên Thu Nhất Mộng Đan Đang thực hiện audio 1,424 08/04/2024
Chương 2438 - Thời Gian Trường Hà Đang thực hiện audio 19,118 08/04/2024
Chương 2439 - Thiên Tôn Ra Tay Đang thực hiện audio 5,005 08/04/2024
Chương 2440 - Quyết Định Trọng Đại (Thượng) Đang thực hiện audio 5,516 08/04/2024
Chương 2441 - Quyết Định Trọng Đại (Hạ) Đang thực hiện audio 21,227 08/04/2024
Chương 2442 - Cuối Cùng Thành Tiên Phủ Đang thực hiện audio 7,760 08/04/2024
Chương 2443 - Tiền Tuyến Đang thực hiện audio 12,836 08/04/2024
Chương 2444 - Bị Khinh Bỉ Đang thực hiện audio 24,839 08/04/2024
Chương 2445 - Xung Đột Đang thực hiện audio 11,047 08/04/2024
Chương 2446 - Bái Phục (Thượng) Đang thực hiện audio 24,244 08/04/2024
Chương 2447 - Bái Phục (Hạ) Đang thực hiện audio 19,867 08/04/2024
Chương 2448 - Khu Vực Trung Lập Đang thực hiện audio 4,798 08/04/2024
Chương 2449 - Khu Vực Trung Lập (Hạ) Đang thực hiện audio 3,959 08/04/2024
Chương 2450 - Thiên Địa Mới Đang thực hiện audio 9,419 08/04/2024
Chương 2451 - Con Mắt Đang thực hiện audio 2,692 08/04/2024
Chương 2452 - Chiến Đang thực hiện audio 1,386 08/04/2024
Chương 2453 - Đánh Ngươi Thoải Mái (Thượng) Đang thực hiện audio 3,339 08/04/2024
Chương 2454 - Đánh Ngươi Thoải Mái (Hạ) Đang thực hiện audio 12,147 08/04/2024
Chương 2455 - Cắt Xén Đang thực hiện audio 24,953 08/04/2024
Chương 2456 - Vẫn Là Không Địch Lại Đang thực hiện audio 7,250 08/04/2024
Chương 2457 - Độc Đan Đang thực hiện audio 15,866 08/04/2024
Chương 2458 - Mất Đi Hiệu Lực (Thượng) Đang thực hiện audio 11,819 08/04/2024
Chương 2459 - Mất Đi Hiệu Lực (Hạ) Đang thực hiện audio 6,340 08/04/2024
Chương 2460 - Phong Vân Ám Lên Đang thực hiện audio 10,881 08/04/2024
Chương 2461 - Làm Sạch Bãi Đang thực hiện audio 12,287 08/04/2024
Chương 2462 - Cưỡng Ép Độ Kiếp Đang thực hiện audio 15,741 08/04/2024
Chương 2463 - Đối Kháng Trời Đang thực hiện audio 15,546 08/04/2024
Chương 2464 - Tranh Cướp Đang thực hiện audio 14,746 08/04/2024
Chương 2465 - Thế Lực Khắp Nơi (Thượng) Đang thực hiện audio 22,259 08/04/2024
Chương 2466 - Thế Lực Khắp Nơi (Hạ) Đang thực hiện audio 2,945 08/04/2024
Chương 2467 - Khởi Nguyên Ma Phương Đang thực hiện audio 9,765 08/04/2024
Chương 2468 - Nhất Trí Đối Ngoại Đang thực hiện audio 12,578 08/04/2024
Chương 2469 - Khoe Oai Đang thực hiện audio 17,499 08/04/2024
Chương 2470 - Tích Thủy Xuyên Đá (Thượng) Đang thực hiện audio 7,807 08/04/2024
Chương 2471 - Tích Thủy Xuyên Đá (Hạ) Đang thực hiện audio 15,937 08/04/2024
Chương 2472 - Đánh Giết Khố Cáp Đức Đang thực hiện audio 14,950 08/04/2024
Chương 2473 - Đế Tinh Xuất Hiện Đang thực hiện audio 16,024 08/04/2024
Chương 2474 - Giúp Đỡ Một Tay Đang thực hiện audio 17,633 08/04/2024
Chương 2475 - Sát Kê Nhân Đang thực hiện audio 24,090 08/04/2024
Chương 2476 - Dị Vực Tan Tác (Thượng) Đang thực hiện audio 9,349 08/04/2024
Chương 2477 - Dị Vực Tan Tác (Hạ) Đang thực hiện audio 13,036 08/04/2024
Chương 2478 - Xóa Bỏ Đang thực hiện audio 19,030 08/04/2024
Chương 2479 - Trở Về Đang thực hiện audio 6,583 08/04/2024
Chương 2480 - Nhị Bí Đang thực hiện audio 23,212 08/04/2024
Chương 2481 - Hô Ngã Là Ngã (Thượng) Đang thực hiện audio 23,560 08/04/2024
Chương 2482 - Hô Ngã Là Ngã (Hạ) Đang thực hiện audio 9,213 08/04/2024
Chương 2483 - Không Đề Đang thực hiện audio 16,091 08/04/2024
Chương 2484 - Nữu Tới Đang thực hiện audio 19,174 08/04/2024
Chương 2485 - Sĩ Khí Sa Sút Đang thực hiện audio 21,324 08/04/2024
Chương 2486 - Kỷ Vô Danh Phát Uy (Thượng) Đang thực hiện audio 15,869 08/04/2024
Chương 2487 - Kỷ Vô Danh Phát Uy (Hạ) Đang thực hiện audio 8,094 08/04/2024
Chương 2488 - Xích Huyết Đang thực hiện audio 22,200 08/04/2024
Chương 2489 - Lăng Hàn Xuất Hiện Đang thực hiện audio 19,993 08/04/2024
Chương 2490 - Toàn Diện Đại Chiến Đang thực hiện audio 16,510 08/04/2024
Chương 2491 - Tiểu Nhân (Thượng) Đang thực hiện audio 1,400 08/04/2024
Chương 2492 - Tiểu Nhân (Hạ) Đang thực hiện audio 9,420 08/04/2024
Chương 2493 - Bộc Phát Đang thực hiện audio 11,693 08/04/2024
Chương 2494 - Thiên Tôn Tới Đang thực hiện audio 21,204 08/04/2024
Chương 2495 - Đổi Chiến Công (Thượng) Đang thực hiện audio 22,701 08/04/2024
Chương 2496 - Đổi Chiến Công (Hạ) Đang thực hiện audio 15,747 08/04/2024
Chương 2497 - Ngự Hư Tiên Vương Hiện Đang thực hiện audio 6,638 08/04/2024
Chương 2498 - Cưỡng Đoạt Đang thực hiện audio 20,526 08/04/2024
Chương 2499 - Muốn Ta Hỗ Trợ Ư? Đang thực hiện audio 7,626 08/04/2024
Chương 2500 - Yêu Cầu Của Thiên Tôn (Thượng) Đang thực hiện audio 15,094 08/04/2024
Chương 2501 - Yêu Cầu Của Thiên Tôn (Hạ) Đang thực hiện audio 6,580 08/04/2024
Chương 2502 - Giao Người Đang thực hiện audio 17,234 08/04/2024
Chương 2503 - Tam Giới Tháp Thức Tỉnh Đang thực hiện audio 6,410 08/04/2024
Chương 2504 - Giết Tiên Vương Đang thực hiện audio 1,420 08/04/2024
Chương 2505 - Thiên Tôn Truy Sát (Thượng) Đang thực hiện audio 5,257 08/04/2024
Chương 2506 - Thiên Tôn Truy Sát (Hạ) Đang thực hiện audio 20,300 08/04/2024
Chương 2507 - Vừa Vào Đang thực hiện audio 20,238 08/04/2024
Chương 2508 - Triết Phục Đang thực hiện audio 9,812 08/04/2024
Chương 2509 - Ác Ma, Thiên Sứ Đang thực hiện audio 13,018 08/04/2024
Chương 2510 - Bách Quả Thụ Đang thực hiện audio 10,206 08/04/2024
Chương 2511 - Đế Phi (Thượng) Đang thực hiện audio 19,012 08/04/2024
Chương 2512 - Đế Phi (Hạ) Đang thực hiện audio 6,842 08/04/2024
Chương 2513 - Phiền Muộn Đang thực hiện audio 10,240 08/04/2024
Chương 2514 - Cân Nhắc Qua Đang thực hiện audio 7,373 08/04/2024
Chương 2515 - Đề Nghị Đang thực hiện audio 16,802 08/04/2024
Chương 2516 - Tiên Ma Kiếm Thăng Cấp Đang thực hiện audio 2,997 08/04/2024
Chương 2517 - Lại Một Quyển (Thượng) Đang thực hiện audio 11,136 08/04/2024
Chương 2518 - Lại Một Quyển (Hạ) Đang thực hiện audio 16,771 08/04/2024
Chương 2519 - Bá Đang thực hiện audio 1,358 08/04/2024
Chương 2520 - Nhập Học Đang thực hiện audio 15,098 08/04/2024
Chương 2521 - Chân Tướng, Chiến Tranh Vị Diện Đang thực hiện audio 17,617 08/04/2024
Chương 2522 - Vân Hà Tiên Tử Mời Đang thực hiện audio 12,693 08/04/2024
Chương 2523 - Được Người Coi Trọng (Thượng) Đang thực hiện audio 16,157 08/04/2024
Chương 2524 - Được Người Coi Trọng (Hạ) Đang thực hiện audio 23,396 08/04/2024
Chương 2525 - Đánh Cuộc Đang thực hiện audio 1,423 08/04/2024
Chương 2526 - Gia Hỏa Bẫy Người Đang thực hiện audio 22,218 08/04/2024
Chương 2527 - Lại Đoàn Người Đang thực hiện audio 23,635 08/04/2024
Chương 2528 - Vào Động Đang thực hiện audio 9,042 08/04/2024
Chương 2529 - Thiếu Niên (Thượng) Đang thực hiện audio 1,906 08/04/2024
Chương 2530 - Thiếu Niên (Hạ) Đang thực hiện audio 4,290 08/04/2024
Chương 2531 - Bao Tay Kỳ Quái Đang thực hiện audio 14,621 08/04/2024
Chương 2532 - Thật Quái Lạ Đang thực hiện audio 21,798 08/04/2024
Chương 2533 - Thành Bộ Đang thực hiện audio 12,665 08/04/2024
Chương 2534 - Thánh Sơn Đang thực hiện audio 16,427 08/04/2024
Chương 2535 - Ý Động (Thượng) Đang thực hiện audio 553 08/04/2024
Chương 2536 - Ý Động (Hạ) Đang thực hiện audio 15,336 08/04/2024
Chương 2537 - Gắp Lửa Bỏ Tay Người Đang thực hiện audio 17,347 08/04/2024
Chương 2538 - Sông Ngầm Đang thực hiện audio 4,633 08/04/2024
Chương 2539 - Tu Vi Bão Táp Đang thực hiện audio 2,298 08/04/2024
Chương 2540 - Chiến Binh Đang thực hiện audio 572 08/04/2024
Chương 2541 - Chém Bạo Vũ (Thượng) Đang thực hiện audio 12,304 08/04/2024
Chương 2542 - Chém Bạo Vũ (Hạ) Đang thực hiện audio 18,953 08/04/2024
Chương 2543 - Ngõa Lý Đang thực hiện audio 4,078 08/04/2024
Chương 2544 - Hợp Tác Đang thực hiện audio 22,074 08/04/2024
Chương 2545 - Sinh Mệnh Lũy Thừa, Tiến Hóa Lũy Thừa Đang thực hiện audio 22,805 08/04/2024
Chương 2546 - Giá Trị Của Quyển Sách Đang thực hiện audio 2,226 08/04/2024
Chương 2547 - Thành Giao (Thượng) Đang thực hiện audio 14,060 08/04/2024
Chương 2548 - Thành Giao (Hạ) Đang thực hiện audio 20,157 08/04/2024
Chương 2549 - Đánh Tới Đang thực hiện audio 6,092 08/04/2024
Chương 2550 - Ngộ Thương Đang thực hiện audio 13,747 08/04/2024
Chương 2551 - Đảo Ngược Đang thực hiện audio 1,200 08/04/2024
Chương 2552 - Lưu Lại Đang thực hiện audio 2,115 08/04/2024
Chương 2553 - Khuôn Máu (Thượng) Đang thực hiện audio 18,853 08/04/2024
Chương 2554 - Khuôn Máu (Hạ) Đang thực hiện audio 20,834 08/04/2024
Chương 2555 - Sơ Đang thực hiện audio 23,297 08/04/2024
Chương 2556 - Bị Thay Đang thực hiện audio 18,778 08/04/2024
Chương 2557 - Xông Khu Vực Thiên Sứ Đang thực hiện audio 22,487 08/04/2024
Chương 2558 - Ngược Lại Bị Áp Chế Đang thực hiện audio 9,905 08/04/2024
Chương 2559 - Đánh Nhau Cùng Cấp (Thượng) Đang thực hiện audio 16,534 08/04/2024
Chương 2560 - Đánh Nhau Cùng Cấp (Hạ) Đang thực hiện audio 2,510 08/04/2024
Chương 2561 - Cánh Gà Nướng Đang thực hiện audio 14,787 08/04/2024
Chương 2562 - Tam Bí Đang thực hiện audio 24,902 08/04/2024
Chương 2563 - Máu Tổ Vương Đang thực hiện audio 20,236 08/04/2024
Chương 2564 - Tiêu Tiền Đang thực hiện audio 18,256 08/04/2024
Chương 2565 - Thuật Tinh Luyện (Thượng) Đang thực hiện audio 6,762 08/04/2024
Chương 2566 - Thuật Tinh Luyện (Hạ) Đang thực hiện audio 5,841 08/04/2024
Chương 2567 - Đường Nối Đổ Nát Đang thực hiện audio 11,855 08/04/2024
Chương 2568 - Sử Dụng Máu Tổ Vương, Liên Tục Đột Phá Đang thực hiện audio 687 08/04/2024
Chương 2569 - Ác Chiến U Nguyên Đang thực hiện audio 10,284 08/04/2024
Chương 2570 - Trốn! Đang thực hiện audio 10,973 08/04/2024
Chương 2571 - Hóa Ra Là Ngươi! (Thượng) Đang thực hiện audio 6,905 08/04/2024
Chương 2572 - Hóa Ra Là Ngươi! (Hạ) Đang thực hiện audio 2,462 08/04/2024
Chương 2573 - Giết Đang thực hiện audio 7,196 08/04/2024
Chương 2574 - Hoài Kiếm Đang thực hiện audio 14,034 08/04/2024
Chương 2575 - Sâm Bình Đang thực hiện audio 17,176 08/04/2024
Chương 2576 - Thiên Kiêu Từng Cái Hiện (Thượng) Đang thực hiện audio 11,831 08/04/2024
Chương 2577 - Thiên Kiêu Từng Cái Hiện (Hạ) Đang thực hiện audio 12,996 08/04/2024
Chương 2578 - Mỗi Người Đi Một Ngả Đang thực hiện audio 4,695 08/04/2024
Chương 2579 - Gặp Phải Đang thực hiện audio 18,340 08/04/2024
Chương 2580 - Xếp Hạng Tăng Lên Đang thực hiện audio 5,683 08/04/2024
Chương 2581 - Bão Táp Đang thực hiện audio 15,785 08/04/2024
Chương 2582 - Cướp Công Đang thực hiện audio 9,202 08/04/2024
Chương 2583 - Hoàn Thành Nhiệm Vụ (Thượng) Đang thực hiện audio 3,158 08/04/2024
Chương 2584 - Hoàn Thành Nhiệm Vụ (Hạ) Đang thực hiện audio 23,675 08/04/2024
Chương 2585 - Ai Là Đế Tinh Mạnh Nhất Đang thực hiện audio 24,638 08/04/2024
Chương 2586 - Thâm Nhập Học Tập Đang thực hiện audio 18,151 08/04/2024
Chương 2587 - Thiên Tôn Kiếp Đang thực hiện audio 21,208 08/04/2024
Chương 2588 - Thân Thể Mạnh Mẽ Đang thực hiện audio 486 08/04/2024
Chương 2589 - Nắm Giữ! (Thượng) Đang thực hiện audio 529 08/04/2024
Chương 2590 - Nắm Giữ! (Hạ) Đang thực hiện audio 9,085 08/04/2024
Chương 2591 - Cực Hạn Đang thực hiện audio 24,716 08/04/2024
Chương 2592 - Lăng Hàn Đối Với Hoài Kiếm Đang thực hiện audio 2,275 08/04/2024
Chương 2593 - Ngươi Tới Ta Đi Đang thực hiện audio 19,804 08/04/2024
Chương 2594 - Hơn Một Chút (Thượng) Đang thực hiện audio 9,731 08/04/2024
Chương 2595 - Hơn Một Chút (Hạ) Đang thực hiện audio 21,080 08/04/2024
Chương 2596 - Ngươi Cũng Có Thể Sử Dụng Binh Khí Đang thực hiện audio 8,919 08/04/2024
Chương 2597 - Chiến Thú Xuất Thế Đang thực hiện audio 14,568 08/04/2024
Chương 2598 - Rất Kinh Người Đang thực hiện audio 22,889 08/04/2024
Chương 2599 - Hoài Kiếm Mời Đang thực hiện audio 713 08/04/2024
Chương 2600 - Thiên Hoang Sơn Đang thực hiện audio 7,047 08/04/2024
Chương 2601 - Đố Kỵ (Thượng) Đang thực hiện audio 10,695 08/04/2024
Chương 2602 - Đố Kỵ (Hạ) Đang thực hiện audio 4,596 08/04/2024
Chương 2603 - Đánh Nổ Đang thực hiện audio 3,588 08/04/2024
Chương 2604 - Nhân Tộc Đang thực hiện audio 17,468 08/04/2024
Chương 2605 - Hung Tàn Đang thực hiện audio 8,246 08/04/2024
Chương 2606 - Chức Không Đang thực hiện audio 17,419 08/04/2024
Chương 2607 - 16000 Điểm (Thượng) Đang thực hiện audio 8,984 08/04/2024
Chương 2608 - 16000 Điểm (Hạ) Đang thực hiện audio 7,375 08/04/2024
Chương 2609 - Đạo Của Hằng Hoang Thiên Tôn Đang thực hiện audio 15,941 08/04/2024
Chương 2610 - Trật Tự Hỏa Sơn Đang thực hiện audio 5,026 08/04/2024
Chương 2611 - Khu Vực Điên Cuồng Đang thực hiện audio 7,890 08/04/2024
Chương 2612 - Vật Chất Thần Bí Đang thực hiện audio 23,650 08/04/2024
Chương 2613 - Thăng Nguyên (Thượng) Đang thực hiện audio 15,146 08/04/2024
Chương 2614 - Thăng Nguyên (Hạ) Đang thực hiện audio 19,207 08/04/2024
Chương 2615 - Đánh Nổ Đang thực hiện audio 15,179 08/04/2024
Chương 2616 - Ngài Là? Đang thực hiện audio 24,521 08/04/2024
Chương 2617 - Lực Lượng Độc Nhất Vô Nhị Đang thực hiện audio 15,952 08/04/2024
Chương 2618 - Chính Là Ta Đang thực hiện audio 2,499 08/04/2024
Chương 2619 - Bộ Mặt Thật (Thượng) Đang thực hiện audio 19,273 08/04/2024
Chương 2620 - Bộ Mặt Thật (Hạ) Đang thực hiện audio 23,501 08/04/2024
Chương 2621 - Chống Lại Thiên Tôn Đang thực hiện audio 22,265 08/04/2024
Chương 2622 - Hào Hùng Vạn Trượng Đang thực hiện audio 9,268 08/04/2024
Chương 2623 - Chân Thân Đến, Thiên Tôn Đại Chiến Đang thực hiện audio 21,034 08/04/2024
Chương 2624 - Cùng Đường Bí Lối? Duyên Sinh Thiên Tôn Hiện! Đang thực hiện audio 22,554 08/04/2024
Chương 2625 - Kinh Thiên Đảo Ngược (Thượng) Đang thực hiện audio 21,853 08/04/2024
Chương 2626 - Kinh Thiên Đảo Ngược (Hạ) Đang thực hiện audio 6,529 08/04/2024
Chương 2627 - Bức Đi Đang thực hiện audio 6,220 08/04/2024
Chương 2628 - Tái Chiến Hồng Hoang Đang thực hiện audio 12,355 08/04/2024
Chương 2629 - Giáo Dục Rộng Khắp Đang thực hiện audio 17,810 08/04/2024
Chương 2630 - Lại Giết Một Lần Đang thực hiện audio 479 08/04/2024
Chương 2631 - Đại Hắc Cẩu Đối Với Ngõa Lý (Thượng) Đang thực hiện audio 10,688 08/04/2024
Chương 2632 - Đại Hắc Cẩu Đối Với Ngõa Lý (Hạ) Đang thực hiện audio 6,370 08/04/2024
Chương 2633 - Tổ Địa Cửu Xà Đang thực hiện audio 9,114 08/04/2024
Chương 2634 - Nhận Họ Hàng Đang thực hiện audio 22,080 08/04/2024
Chương 2635 - Quy Tông Đang thực hiện audio 2,027 08/04/2024
Chương 2636 - Khổng Gia (Thượng) Đang thực hiện audio 21,509 08/04/2024
Chương 2637 - Khổng Gia (Hạ) Đang thực hiện audio 15,251 08/04/2024
Chương 2638 - Đập Chết Đang thực hiện audio 22,388 08/04/2024
Chương 2639 - Cột Cờ Treo Người Đang thực hiện audio 5,383 08/04/2024
Chương 2640 - Nguyên Do Kết Họa Đang thực hiện audio 4,662 08/04/2024
Chương 2641 - Nhận Ra Đang thực hiện audio 12,598 08/04/2024
Chương 2642 - Khổng Gia Không Còn Đang thực hiện audio 8,331 08/04/2024
Chương 2643 - Sư Tử Vào Bầy Dê (Thượng) Đang thực hiện audio 14,334 08/04/2024
Chương 2644 - Sư Tử Vào Bầy Dê (Hạ) Đang thực hiện audio 11,494 08/04/2024
Chương 2645 - Cạm Bẫy Đang thực hiện audio 11,527 08/04/2024
Chương 2646 - Thể Phách Tăng Lên Đang thực hiện audio 3,928 08/04/2024
Chương 2647 - Cửu Toàn Đang thực hiện audio 6,576 08/04/2024
Chương 2648 - Bọn Buôn Người (Thượng) Đang thực hiện audio 15,196 08/04/2024
Chương 2649 - Bọn Buôn Người (Hạ) Đang thực hiện audio 7,592 08/04/2024
Chương 2650 - Phá Giải Cấm Chế Đang thực hiện audio 8,765 08/04/2024
Chương 2651 - Phòng Thứ Bảy Đang thực hiện audio 322 08/04/2024
Chương 2652 - Cường Giả Nhập Cảnh Đang thực hiện audio 21,361 08/04/2024
Chương 2653 - Tại Hạ Chu Hằng Đang thực hiện audio 21,107 08/04/2024
Chương 2654 - Lục Bộ Thiên Tôn (Thượng) Đang thực hiện audio 10,968 08/04/2024
Chương 2655 - Lục Bộ Thiên Tôn (Hạ) Đang thực hiện audio 21,719 08/04/2024
Chương 2656 - Phong Tình Điện Đang thực hiện audio 11,769 08/04/2024
Chương 2657 - Quyển Trục Vị Diện Đang thực hiện audio 4,246 08/04/2024
Chương 2658 - Về Đan Đạo Thành Đang thực hiện audio 4,960 08/04/2024
Chương 2659 - Ngươi Có Thể Bát Luyện? Đang thực hiện audio 9,945 08/04/2024
Chương 2660 - Bức Vua Thoái Vị (Thượng) Đang thực hiện audio 22,870 08/04/2024
Chương 2661 - Bức Vua Thoái Vị (Hạ) Đang thực hiện audio 18,708 08/04/2024
Chương 2662 - Xếp Hạng Vị Trí Mười Bảy? Đang thực hiện audio 13,929 08/04/2024
Chương 2663 - Toàn Thắng Đang thực hiện audio 21,935 08/04/2024
Chương 2664 - Tiên Vương Đan Đang thực hiện audio 19,747 08/04/2024
Chương 2665 - Thạch Ma Vương Đang thực hiện audio 4,739 08/04/2024
Chương 2666 - Mời Chào (Thượng) Đang thực hiện audio 18,505 08/04/2024
Chương 2667 - Mời Chào (Hạ) Đang thực hiện audio 19,989 08/04/2024
Chương 2668 - Thái Gia Nổi Giận Đang thực hiện audio 23,493 08/04/2024
Chương 2669 - Chưởng Tọa Đan Đạo Thành! Đang thực hiện audio 11,071 08/04/2024
Chương 2670 - Thiên Cấm Đang thực hiện audio 7,108 08/04/2024
Chương 2671 - Tiên Lộ Hiện Đang thực hiện audio 17,335 08/04/2024
Chương 2672 - Cảm Ứng Lực Lượng Thiên Địa (Thượng) Đang thực hiện audio 20,336 08/04/2024
Chương 2673 - Cảm Ứng Lực Lượng Thiên Địa (Hạ) Đang thực hiện audio 9,927 08/04/2024
Chương 2674 - Tiên Lộ Lao Nhanh Đang thực hiện audio 22,059 08/04/2024
Chương 2675 - Thương Bắc Vương Đang thực hiện audio 3,773 08/04/2024
Chương 2676 - Tiên Chủng Hoàn Chỉnh Đang thực hiện audio 20,505 08/04/2024
Chương 2677 - Sương Mù Khóa Cốc Đang thực hiện audio 16,639 08/04/2024
Chương 2678 - Đố Kị (Thượng) Đang thực hiện audio 13,746 08/04/2024
Chương 2679 - Đố Kị (Hạ) Đang thực hiện audio 19,990 08/04/2024
Chương 2680 - Quả Đấm Của Ta To Lớn Nhất Đang thực hiện audio 22,181 08/04/2024
Chương 2681 - Tiên Thụ Hiện Đang thực hiện audio 7,513 08/04/2024
Chương 2682 - Xông Đang thực hiện audio 14,033 08/04/2024
Chương 2683 - Thái Độ Chuyển Biến Đang thực hiện audio 22,111 08/04/2024
Chương 2684 - Thương Bắc Tiên Vương (Thượng) Đang thực hiện audio 14,301 08/04/2024
Chương 2685 - Thương Bắc Tiên Vương (Hạ) Đang thực hiện audio 3,197 08/04/2024
Chương 2686 - Chiến Tiên Vương Đang thực hiện audio 13,089 08/04/2024
Chương 2687 - Tiên Vương Đại Chiêu Đang thực hiện audio 9,208 08/04/2024
Chương 2688 - Tiên Ma Kiếm Phát Uy Đang thực hiện audio 16,261 08/04/2024
Chương 2689 - Tiên Vương Bại Lui Đang thực hiện audio 23,254 08/04/2024
Chương 2690 - Xét Nhà Tiên Vương (Thượng) Đang thực hiện audio 24,529 08/04/2024
Chương 2691 - Xét Nhà Tiên Vương (Hạ) Đang thực hiện audio 10,161 08/04/2024
Chương 2692 - Cảnh Tàn Đang thực hiện audio 14,916 08/04/2024
Chương 2693 - Chiến Tiên Binh Đang thực hiện audio 1,494 08/04/2024
Chương 2694 - Duyên Đang thực hiện audio 22,603 08/04/2024
Chương 2695 - Trảm Tiên Vương Đang thực hiện audio 20,429 08/04/2024
Chương 2696 - Chuẩn Tiên Vương (Thượng) Đang thực hiện audio 18,775 08/04/2024
Chương 2697 - Chuẩn Tiên Vương (Hạ) Đang thực hiện audio 10,716 08/04/2024
Chương 2698 - Ngự Vô Địch Đang thực hiện audio 12,107 08/04/2024
Chương 2699 - Tiên Binh Đấu Đối Diện Đang thực hiện audio 18,307 08/04/2024
Chương 2700 - Chỉ Có Kỳ Danh Đang thực hiện audio 12,983 08/04/2024
Chương 2701 - Cứu Giá (Thượng) Đang thực hiện audio 19,207 08/04/2024
Chương 2702 - Cứu Giá (Hạ) Đang thực hiện audio 24,114 08/04/2024
Chương 2703 - Quyết Đoán Đang thực hiện audio 1,432 08/04/2024
Chương 2704 - Bất Đắc Dĩ Rời Đi Đang thực hiện audio 23,756 08/04/2024
Chương 2705 - Bất Tử Hải Đang thực hiện audio 20,186 08/04/2024
Chương 2706 - Thi Thể Tung Bay Đang thực hiện audio 19,362 08/04/2024
Chương 2707 - Thủy Đằng (Thượng) Đang thực hiện audio 19,509 08/04/2024
Chương 2708 - Thủy Đằng (Hạ) Đang thực hiện audio 24,930 08/04/2024
Chương 2709 - Trên Đảo Tụ Tập Thiên Kiêu Đang thực hiện audio 14,075 08/04/2024
Chương 2710 - Con Trai Của Phong Tình Đang thực hiện audio 5,793 08/04/2024
Chương 2711 - Đối Thủ Hiếm Thấy Đang thực hiện audio 6,877 08/04/2024
Chương 2712 - Hỏa Phù Dung Đang thực hiện audio 8,057 08/04/2024
Chương 2713 - Bị Nhốt (Thượng) Đang thực hiện audio 17,195 08/04/2024
Chương 2714 - Bị Nhốt (Hạ) Đang thực hiện audio 15,617 08/04/2024
Chương 2715 - Hương Quả Đang thực hiện audio 2,150 08/04/2024
Chương 2716 - Con Rệp Đang thực hiện audio 2,041 08/04/2024
Chương 2717 - Nhiều Kinh Ngạc Đang thực hiện audio 22,860 08/04/2024
Chương 2718 - Hang Sâu Đang thực hiện audio 18,454 08/04/2024
Chương 2719 - Trong Vạn Quân Giết Thủ Lĩnh (Thượng) Đang thực hiện audio 8,964 08/04/2024
Chương 2720 - Trong Vạn Quân Giết Thủ Lĩnh (Hạ) Đang thực hiện audio 24,132 08/04/2024
Chương 2721 - Trùng Mẫu Đang thực hiện audio 17,237 08/04/2024
Chương 2722 - Chém Vương Đang thực hiện audio 12,832 08/04/2024
Chương 2723 - Bàn Cờ Đang thực hiện audio 5,744 08/04/2024
Chương 2724 - Khôi Đang thực hiện audio 17,064 08/04/2024
Chương 2725 - Đàm Phán (Thượng) Đang thực hiện audio 10,689 08/04/2024
Chương 2726 - Đàm Phán (Hạ) Đang thực hiện audio 8,565 08/04/2024
Chương 2727 - Tan Vỡ Đang thực hiện audio 6,985 08/04/2024
Chương 2728 - Hoán Vân Thành Đang thực hiện audio 14,810 08/04/2024
Chương 2729 - Chuộc Người Đang thực hiện audio 18,714 08/04/2024
Chương 2730 - Khốn Hổ Cốc Đang thực hiện audio 3,509 08/04/2024
Chương 2731 - Vây Công (Thượng) Đang thực hiện audio 20,750 08/04/2024
Chương 2732 - Vây Công (Hạ) Đang thực hiện audio 11,254 08/04/2024
Chương 2733 - Chiến Đang thực hiện audio 10,800 08/04/2024
Chương 2734 - Thiên Kiếp Quỷ Dị Đang thực hiện audio 17,653 08/04/2024
Chương 2735 - Tiên Chủng Hoàn Mỹ Nhất Đang thực hiện audio 22,274 08/04/2024
Chương 2736 - Nghiền Ép Tiên Vương Đang thực hiện audio 9,246 08/04/2024
Chương 2737 - Trạm Cuối Cùng (Thượng) Đang thực hiện audio 2,847 08/04/2024
Chương 2738 - Trạm Cuối Cùng (Hạ) Đang thực hiện audio 11,081 08/04/2024
Chương 2739 - Phế Tích Quỷ Dị Đang thực hiện audio 6,466 08/04/2024
Chương 2740 - Địch Tấn Công Đang thực hiện audio 22,383 08/04/2024
Chương 2741 - Đặt Xuống Nơi Đóng Quân Vui Đùa Một Chút Đang thực hiện audio 17,234 08/04/2024
Chương 2742 - Tiểu Khủng Phát Uy Đang thực hiện audio 16,526 08/04/2024
Chương 2743 - Thoái Nhượng (Thượng) Đang thực hiện audio 1,087 08/04/2024
Chương 2744 - Thoái Nhượng (Hạ) Đang thực hiện audio 2,602 08/04/2024
Chương 2745 - Gặp Lại Đang thực hiện audio 570 08/04/2024
Chương 2746 - Thần Niệm Chiến Đang thực hiện audio 15,927 08/04/2024
Chương 2747 - Đắc Tội Một Vị Tiên Vương Tầng Ba Đang thực hiện audio 14,729 08/04/2024
Chương 2748 - Liền Hạ Mấy Thành (Thượng) Đang thực hiện audio 2,139 08/04/2024
Chương 2749 - Liền Hạ Mấy Thành (Hạ) Đang thực hiện audio 13,550 08/04/2024
Chương 2750 - Đội Ngũ Lớn Mạnh Đang thực hiện audio 24,685 08/04/2024
Chương 2751 - Bị Bức Lui Đang thực hiện audio 2,976 08/04/2024
Chương 2752 - Lăng Hàn Đột Phá Đang thực hiện audio 5,347 08/04/2024
Chương 2753 - Mạnh Đến Không Giới Hạn Đang thực hiện audio 17,627 08/04/2024
Chương 2754 - Thu Phục Tiên Vương (Thượng) Đang thực hiện audio 6,502 08/04/2024
Chương 2755 - Thu Phục Tiên Vương (Hạ) Đang thực hiện audio 6,006 08/04/2024
Chương 2756 - Toàn Thể Đột Phá Đang thực hiện audio 19,618 08/04/2024
Chương 2757 - Chịu Đòn Nhận Tội Đang thực hiện audio 22,382 08/04/2024
Chương 2758 - Sơ Chiến Tầng Ba Đang thực hiện audio 24,313 08/04/2024
Chương 2759 - Giết Tới Trên Cửa (Thượng) Đang thực hiện audio 4,884 08/04/2024
Chương 2760 - Giết Tới Trên Cửa (Hạ) Đang thực hiện audio 10,240 08/04/2024
Chương 2761 - Ai Là Vai Hề Đang thực hiện audio 9,403 08/04/2024
Chương 2762 - Tranh Cướp Tiên Khí Đang thực hiện audio 24,778 08/04/2024
Chương 2763 - Tuyệt Sát Đang thực hiện audio 24,927 08/04/2024
Chương 2764 - Nhúng Tay Đang thực hiện audio 1,363 08/04/2024
Chương 2765 - Biến Hóa Sinh Đang thực hiện audio 1,331 08/04/2024
Chương 2766 - Tiên Quả To Lớn (Thượng) Đang thực hiện audio 4,468 08/04/2024
Chương 2767 - Tiên Quả To Lớn (Hạ) Đang thực hiện audio 664 08/04/2024
Chương 2768 - Đẫm Máu Đang thực hiện audio 19,928 08/04/2024
Chương 2769 - Tiên Quả? Sát Thủ! Đang thực hiện audio 10,838 08/04/2024
Chương 2770 - Thiên Sinh Đang thực hiện audio 5,163 08/04/2024
Chương 2771 - Thiên Địa Hóa Thân (Thượng) Đang thực hiện audio 18,900 08/04/2024
Chương 2772 - Thiên Địa Hóa Thân (Hạ) Đang thực hiện audio 20,281 08/04/2024
Chương 2773 - Tuyệt Cảnh Đang thực hiện audio 16,176 08/04/2024
Chương 2774 - Thoát Thân Đang thực hiện audio 4,854 08/04/2024
Chương 2775 - Gian Nan Chữa Thương Đang thực hiện audio 14,171 08/04/2024
Chương 2776 - Báo Ân Đang thực hiện audio 195 08/04/2024
Chương 2777 - Triệu Tân Khai Thiên (Thượng) Đang thực hiện audio 24,466 08/04/2024
Chương 2778 - Triệu Tân Khai Thiên (Hạ) Đang thực hiện audio 13,013 08/04/2024
Chương 2779 - Cút Lại Đây Gặp Đang thực hiện audio 4,970 08/04/2024
Chương 2780 - Phục Hồi Như Cũ Đang thực hiện audio 2,352 08/04/2024
Chương 2781 - Dung Hợp Hai Giới Đang thực hiện audio 12,555 08/04/2024
Chương 2782 - Thiên Địa Ban Ân, Tiên Vương Tầng Ba! Đang thực hiện audio 5,794 08/04/2024
Chương 2783 - Tư Thế Ngươi Hôm Nay (Thượng) Đang thực hiện audio 9,207 08/04/2024
Chương 2784 - Tư Thế Ngươi Hôm Nay (Hạ) Đang thực hiện audio 7,119 08/04/2024
Chương 2785 - Chống Đỡ Đến Đang thực hiện audio 20,358 08/04/2024
Chương 2786 - Trọng Nguyệt Giáo Đang thực hiện audio 17,512 08/04/2024
Chương 2787 - Kẻ Phản Bội Đang thực hiện audio 6,870 08/04/2024
Chương 2788 - Chết Rồi Sống Lại (Thượng) Đang thực hiện audio 1,064 08/04/2024
Chương 2789 - Chết Rồi Sống Lại (Hạ) Đang thực hiện audio 15,482 08/04/2024
Chương 2790 - Đưa Vùng Mỏ Đang thực hiện audio 20,536 08/04/2024
Chương 2791 - Có Tiên Kim Đang thực hiện audio 22,773 08/04/2024
Chương 2792 - Luyện Không Gian Tiên Khí Đang thực hiện audio 12,310 08/04/2024
Chương 2793 - Phường Thị Đang thực hiện audio 15,579 08/04/2024
Chương 2794 - Chiến Giáp Tái Hiện (Thượng) (1) Đang thực hiện audio 23,938 08/04/2024
Chương 2795 - Chiến Giáp Tái Hiện (Thượng) (2) Đang thực hiện audio 10,534 08/04/2024
Chương 2796 - Ép Mua Đang thực hiện audio 16,799 08/04/2024
Chương 2797 - Tay Không Xé Chiến Giáp Đang thực hiện audio 14,983 08/04/2024
Chương 2798 - Thay Đổi Chủ Ý Đang thực hiện audio 16,773 08/04/2024
Chương 2799 - Cửu Tuyệt Trận Đang thực hiện audio 2,921 08/04/2024
Chương 2800 - Một Quyền Giết (1) Đang thực hiện audio 8,960 08/04/2024
Chương 2801 - Một Quyền Giết (2) Đang thực hiện audio 8,438 08/04/2024
Chương 2802 - Thiên Tôn Lời Bình Đang thực hiện audio 1,585 08/04/2024
Chương 2803 - Qua Ải Đang thực hiện audio 17,093 08/04/2024
Chương 2804 - Tầng Thứ Hai Đang thực hiện audio 3,875 08/04/2024
Chương 2805 - Thứ Tám! (1) Đang thực hiện audio 12,657 08/04/2024
Chương 2806 - Thứ Tám! (2) Đang thực hiện audio 12,111 08/04/2024
Chương 2807 - Trở Lại Tầng Ba Đang thực hiện audio 14,163 08/04/2024
Chương 2808 - Bảo Vệ Thê Tử Đang thực hiện audio 5,626 08/04/2024
Chương 2809 - Sửa Chữa Đang thực hiện audio 4,812 08/04/2024
Chương 2810 - Tiệc Rượu Đang thực hiện audio 1,459 08/04/2024
Chương 2811 - Thức Thời Đang thực hiện audio 6,229 08/04/2024
Chương 2812 - Ta Tên Lý Tứ (1) Đang thực hiện audio 13,411 08/04/2024
Chương 2813 - Ta Tên Lý Tứ (2) Đang thực hiện audio 15,727 08/04/2024
Chương 2814 - Nữ Hoàng Tuyệt Lệ Đang thực hiện audio 18,982 08/04/2024
Chương 2815 - Tin Tức Siêu Lớn Đang thực hiện audio 8,848 08/04/2024
Chương 2816 - Trong Cửu Tuyệt Trận Chiến Đang thực hiện audio 11,577 08/04/2024
Chương 2817 - Bức Lui Đang thực hiện audio 20,861 08/04/2024
Chương 2818 - Lại Chỉnh Một Lần Đang thực hiện audio 15,747 08/04/2024
Chương 2819 - Thương Lượng (1) Đang thực hiện audio 16,805 08/04/2024
Chương 2820 - Thương Lượng (2) Đang thực hiện audio 19,660 08/04/2024
Chương 2821 - Xét Nhà Đang thực hiện audio 9,005 08/04/2024
Chương 2822 - Lại Có Thêm Tiến Bộ Đang thực hiện audio 14,014 08/04/2024
Chương 2823 - Tiêu Anh Hùng Mời Đang thực hiện audio 12,001 08/04/2024
Chương 2824 - Chiến Ngự Hư (1) Đang thực hiện audio 22,619 08/04/2024
Chương 2825 - Chiến Ngự Hư (2) Đang thực hiện audio 22,630 08/04/2024
Chương 2826 - Một Ý Nghĩ Hiểu Rõ Đang thực hiện audio 16,301 08/04/2024
Chương 2827 - Ý Cảnh Viên Mãn Đang thực hiện audio 24,592 08/04/2024
Chương 2828 - Mở Cổng Đang thực hiện audio 1,938 08/04/2024
Chương 2829 - Thật Thật Giả Giả (1) Đang thực hiện audio 4,890 08/04/2024
Chương 2830 - Thật Thật Giả Giả (2) Đang thực hiện audio 6,106 08/04/2024
Chương 2831 - Ngõa Lý Phản Kích Đang thực hiện audio 3,730 08/04/2024
Chương 2832 - Nghi Vấn Cũ Đang thực hiện audio 10,713 08/04/2024
Chương 2833 - Hóa Nguyên Quy Nhất Quả Đang thực hiện audio 7,441 08/04/2024
Chương 2834 - Phá Một Mắt Trận Đang thực hiện audio 10,979 08/04/2024
Chương 2835 - Hậu Nhân Hà Gia (1) Đang thực hiện audio 12,965 08/04/2024
Chương 2836 - Hậu Nhân Hà Gia (2) Đang thực hiện audio 2,705 08/04/2024
Chương 2837 - Lại Tiến Hóa Đang thực hiện audio 4,856 08/04/2024
Chương 2838 - Bạo Tạc Quả Đang thực hiện audio 12,929 08/04/2024
Chương 2839 - Chuẩn Bị Đầy Đủ Đang thực hiện audio 10,860 08/04/2024
Chương 2840 - Cửa Ải Cuối Cùng Đang thực hiện audio 12,149 08/04/2024
Chương 2841 - Kịch Biến (1) Đang thực hiện audio 21,331 08/04/2024
Chương 2842 - Kịch Biến (2) Đang thực hiện audio 10,267 08/04/2024
Chương 2843 - Toàn Bộ Bị Gài Bẫy Đang thực hiện audio 22,167 08/04/2024
Chương 2844 - Ngược Lại Đem Một Quân Đang thực hiện audio 393 08/04/2024
Chương 2845 - Việc Sắp Thành Lại Hỏng Đang thực hiện audio 5,354 08/04/2024
Chương 2846 - Đảo Ngược Kinh Người (1) Đang thực hiện audio 20,683 08/04/2024
Chương 2847 - Đảo Ngược Kinh Người (2) Đang thực hiện audio 12,217 08/04/2024
Chương 2848 - Giải Quyết Đang thực hiện audio 21,342 08/04/2024
Chương 2849 - Hắc Lư Đang thực hiện audio 11,080 08/04/2024
Chương 2850 - Tiên Vương Mộ Địa Đang thực hiện audio 8,999 08/04/2024
Chương 2851 - Tiến Vào Đang thực hiện audio 18,893 08/04/2024
Chương 2852 - Quỷ Vương Đô (1) Đang thực hiện audio 8,938 08/04/2024
Chương 2853 - Quỷ Vương Đô (2) Đang thực hiện audio 15,316 08/04/2024
Chương 2854 - Tử Đấu Tràng Đang thực hiện audio 23,667 08/04/2024
Chương 2855 - Trận Đầu Đang thực hiện audio 12,408 08/04/2024
Chương 2856 - Con Nhện Độc Đang thực hiện audio 9,438 08/04/2024
Chương 2857 - Lục Ly Đến Đang thực hiện audio 15,073 08/04/2024
Chương 2858 - Đập Phá Đang thực hiện audio 5,285 08/04/2024
Chương 2859 - Vô Liêm Sỉ Cực Điểm Đang thực hiện audio 24,307 08/04/2024
Chương 2860 - Đối Thủ Thứ Sáu (1) Đang thực hiện audio 16,491 08/04/2024
Chương 2861 - Đối Thủ Thứ Sáu (2) Đang thực hiện audio 166 08/04/2024
Chương 2862 - Mở Rộng Thắng Liên Tiếp Đang thực hiện audio 5,018 08/04/2024
Chương 2863 - Tự Thực Ác Quả Đang thực hiện audio 7,013 08/04/2024
Chương 2864 - Vạn Quỷ Kích Đang thực hiện audio 23,744 08/04/2024
Chương 2865 - Ngưu Nhị (1) Đang thực hiện audio 22,025 08/04/2024
Chương 2866 - Ngưu Nhị (2) Đang thực hiện audio 7,431 08/04/2024
Chương 2867 - Chín Thắng Liên Tiếp Đang thực hiện audio 15,366 08/04/2024
Chương 2868 - Đột Biến Đang thực hiện audio 5,605 08/04/2024
Chương 2869 - Tại Sức Lực Sao? Đang thực hiện audio 12,448 08/04/2024
Chương 2870 - Bất Công Đang thực hiện audio 12,690 08/04/2024
Chương 2871 - Chém Giết Ngưu Đại Đang thực hiện audio 21,119 08/04/2024
Chương 2872 - Điểm Mấu Chốt (1) Đang thực hiện audio 5,725 08/04/2024
Chương 2873 - Điểm Mấu Chốt (2) Đang thực hiện audio 8,780 08/04/2024
Chương 2874 - La Phù Minh Đang thực hiện audio 19,488 08/04/2024
Chương 2875 - Giết Con Mối Hận Đang thực hiện audio 14,160 08/04/2024
Chương 2876 - Tiên Vương Tầng Bốn Đang thực hiện audio 18,225 08/04/2024
Chương 2877 - Bức Lui (1) Đang thực hiện audio 5,596 08/04/2024
Chương 2878 - Bức Lui (2) Đang thực hiện audio 11,274 08/04/2024
Chương 2879 - Thuần Phục Đang thực hiện audio 5,568 08/04/2024
Chương 2880 - Triệt Để Thua Đang thực hiện audio 24,678 08/04/2024
Chương 2881 - Đổ Thêm Dầu Vào Lửa Đang thực hiện audio 13,188 08/04/2024
Chương 2882 - Âm Hà Tiên Vương Đến Đang thực hiện audio 6,573 08/04/2024
Chương 2883 - Cường Thế Trấn Giết (1) Đang thực hiện audio 9,366 08/04/2024
Chương 2884 - Cường Thế Trấn Giết (2) Đang thực hiện audio 12,889 08/04/2024
Chương 2885 - Tiên Vương Tầng Chín Đuổi Giết Đang thực hiện audio 9,059 08/04/2024
Chương 2886 - Coi Tiền Như Rác Đang thực hiện audio 16,848 08/04/2024
Chương 2887 - Hồi Mã Thương Đang thực hiện audio 23,038 08/04/2024
Chương 2888 - Thiên Tôn Công Pháp (1) Đang thực hiện audio 8,802 08/04/2024
Chương 2889 - Thiên Tôn Công Pháp (2) Đang thực hiện audio 12,937 08/04/2024
Chương 2890 - Điệu Hổ Ly Sơn Đang thực hiện audio 4,383 08/04/2024
Chương 2891 - Bà La Tiên Hoa Đang thực hiện audio 7,210 08/04/2024
Chương 2892 - Đề Ra Nghi Vấn Đang thực hiện audio 2,990 08/04/2024
Chương 2893 - Sau Lưng Bí Mật Đang thực hiện audio 11,193 08/04/2024
Chương 2894 - Tìm Hiểu Và Kiểm Tra Chân Thân (1) Đang thực hiện audio 21,808 08/04/2024
Chương 2895 - Tìm Hiểu Và Kiểm Tra Chân Thân (2) Đang thực hiện audio 11,759 08/04/2024
Chương 2896 - Hoang Nguyệt Minh Đang thực hiện audio 15,026 08/04/2024
Chương 2897 - Lộn Xộn Đến Đang thực hiện audio 12,510 08/04/2024
Chương 2898 - Đại Quyết Đoán Đang thực hiện audio 12,419 08/04/2024
Chương 2899 - Cổ Mộ Quần (1) Đang thực hiện audio 16,107 08/04/2024
Chương 2900 - Cổ Mộ Quần (2) Đang thực hiện audio 9,487 08/04/2024
Chương 2901 - Mười Chiêu Tức Bại Đang thực hiện audio 14,996 08/04/2024
Chương 2902 - Nhập Mộ Đang thực hiện audio 15,014 08/04/2024
Chương 2903 - Mở Quan Tài Đang thực hiện audio 13,671 08/04/2024
Chương 2904 - Cường Giả Liên Thủ Đang thực hiện audio 12,991 08/04/2024
Chương 2905 - Lăng Hàn Chi Uy (1) Đang thực hiện audio 17,818 08/04/2024
Chương 2906 - Lăng Hàn Chi Uy (2) Đang thực hiện audio 15,491 08/04/2024
Chương 2907 - Chặn Đường Đang thực hiện audio 12,554 08/04/2024
Chương 2908 - Phá Vòng Vây Đang thực hiện audio 17,561 08/04/2024
Chương 2909 - Lần Nữa Đại Chiến Đang thực hiện audio 11,881 08/04/2024
Chương 2910 - Không Thể Ngăn Cản Đang thực hiện audio 14,025 08/04/2024
Chương 2911 - Ngụy Biến (1) Đang thực hiện audio 15,745 08/04/2024
Chương 2912 - Ngụy Biến (2) Đang thực hiện audio 10,524 08/04/2024
Chương 2913 - Trung Tâm Khu Vực Đang thực hiện audio 24,807 08/04/2024
Chương 2914 - Tam Đại Cường Giả Đang thực hiện audio 4,131 08/04/2024
Chương 2915 - Tái Chiến La Phù Minh Đang thực hiện audio 2,972 08/04/2024
Chương 2916 - Tới! Đang thực hiện audio 5,501 08/04/2024
Chương 2917 - Đột Phá Tầng Năm (1) Đang thực hiện audio 22,964 08/04/2024
Chương 2918 - Đột Phá Tầng Năm (2) Đang thực hiện audio 16,843 08/04/2024
Chương 2919 - Một Chưởng Chụp Chết Đang thực hiện audio 9,698 08/04/2024
Chương 2920 - Một Cước Giết Chết Đang thực hiện audio 23,972 08/04/2024
Chương 2921 - Diệt Hồn Cổ Đang thực hiện audio 24,741 08/04/2024
Chương 2922 - Một Kiếm Chém Chết (1) Đang thực hiện audio 346 08/04/2024
Chương 2923 - Một Kiếm Chém Chết (2) Đang thực hiện audio 3,702 08/04/2024
Chương 2924 - Hứa Hoàn Chết Đang thực hiện audio 11,281 08/04/2024
Chương 2925 - Bích Tinh Châu Đang thực hiện audio 21,257 08/04/2024
Chương 2926 - Lôi Lâm Đang thực hiện audio 10,127 08/04/2024
Chương 2927 - Lôi Pháp Chi Uy Đang thực hiện audio 13,363 08/04/2024
Chương 2928 - Cự Trùng Đang thực hiện audio 23,621 08/04/2024
Chương 2929 - Đánh Cờ (1) Đang thực hiện audio 14,705 08/04/2024
Chương 2930 - Đánh Cờ (2) Đang thực hiện audio 193 08/04/2024
Chương 2931 - Quý Thủy Nộ Lôi Đang thực hiện audio 521 08/04/2024
Chương 2932 - Miêu Anh Vệ Đang thực hiện audio 10,262 08/04/2024
Chương 2933 - Giết Đang thực hiện audio 14,218 08/04/2024
Chương 2934 - Đánh Lén Thăng Cấp Đang thực hiện audio 15,436 08/04/2024
Chương 2935 - Nơi Hỏa Diễm Truyền Thừa (1) Đang thực hiện audio 17,241 08/04/2024
Chương 2936 - Nơi Hỏa Diễm Truyền Thừa (2) Đang thực hiện audio 11,709 08/04/2024
Chương 2937 - Tiên Vương Tầng Tám Ra Tay Đang thực hiện audio 1,335 08/04/2024
Chương 2938 - Kịch Chiến Đang thực hiện audio 10,552 08/04/2024
Chương 2939 - Càng Thương Càng Cường Đang thực hiện audio 19,250 08/04/2024
Chương 2940 - Tam Lôi Thuật Đang thực hiện audio 22,837 08/04/2024
Chương 2941 - Bùi Thanh Hải (1) Đang thực hiện audio 4,195 08/04/2024
Chương 2942 - Bùi Thanh Hải (2) Đang thực hiện audio 12,162 08/04/2024
Chương 2943 - Không Nể Tình Đang thực hiện audio 7,940 08/04/2024
Chương 2944 - Đặc Biệt Tới Chém Ngươi Đang thực hiện audio 2,747 08/04/2024
Chương 2945 - Cưỡng Đoạt Tiên Quả Đang thực hiện audio 9,557 08/04/2024
Chương 2946 - Đại Phiền Toái Đang thực hiện audio 2,101 08/04/2024
Chương 2947 - Tuyệt Cảnh Cuộc Chiến (1) Đang thực hiện audio 141 08/04/2024
Chương 2948 - Tuyệt Cảnh Cuộc Chiến (2) Đang thực hiện audio 3,440 08/04/2024
Chương 2949 - Thiên Kiếp Tới Đang thực hiện audio 2,601 08/04/2024
Chương 2950 - Nỏ Mạnh Hết Đà? Đang thực hiện audio 24,263 08/04/2024
Chương 2951 - Phản Kích Bắt Đầu Đang thực hiện audio 9,203 08/04/2024
Chương 2952 - Bị Đùa Nghịch Thảm Rồi (1) Đang thực hiện audio 17,341 08/04/2024
Chương 2953 - Bị Đùa Nghịch Thảm Rồi (2) Đang thực hiện audio 15,731 08/04/2024
Chương 2954 - Thập Sát Đoạt Hồn Kiếm Đang thực hiện audio 2,519 08/04/2024
Chương 2955 - Kết Cục Đã Định Đang thực hiện audio 7,021 08/04/2024
Chương 2956 - Nơi Truyền Thừa Thứ Tư Đang thực hiện audio 21,981 08/04/2024
Chương 2957 - Tái Chiến Tiêu Anh Hùng Đang thực hiện audio 17,161 08/04/2024
Chương 2958 - Chung Cực Chi Địa (1) Đang thực hiện audio 1,342 08/04/2024
Chương 2959 - Chung Cực Chi Địa (2) Đang thực hiện audio 17,143 08/04/2024
Chương 2960 - Ngũ Hành Chi Lôi Đang thực hiện audio 12,899 08/04/2024
Chương 2961 - Kỳ Tích! Đang thực hiện audio 20,732 08/04/2024
Chương 2962 - Đều Tới Đang thực hiện audio 5,054 08/04/2024
Chương 2963 - Quỷ Dị Một Màn Đang thực hiện audio 778 08/04/2024
Chương 2964 - Phía Sau Màn Hắc Thủ (1) Đang thực hiện audio 5,086 08/04/2024
Chương 2965 - Phía Sau Màn Hắc Thủ (2) Đang thực hiện audio 16,923 08/04/2024
Chương 2966 - Hoang Nguyệt Chân Diện Mục Đang thực hiện audio 16,657 08/04/2024
Chương 2967 - Thực Anh Hùng Đang thực hiện audio 10,292 08/04/2024
Chương 2968 - Rời Đi Đang thực hiện audio 15,242 08/04/2024
Chương 2969 - Truy Kích Đang thực hiện audio 8,017 08/04/2024
Chương 2970 - Đến (1) Đang thực hiện audio 2,439 08/04/2024
Chương 2971 - Đến (2) Đang thực hiện audio 6,831 08/04/2024
Chương 2972 - Xảy Ra Chuyện Lớn Đang thực hiện audio 19,591 08/04/2024
Chương 2973 - Thiên Sinh Ước Chiến Đang thực hiện audio 1,926 08/04/2024
Chương 2974 - Bán Thuốc Đang thực hiện audio 21,238 08/04/2024
Chương 2975 - Khác Nhau Đang thực hiện audio 4,109 08/04/2024
Chương 2976 - Giẫm Mặt! (1) Đang thực hiện audio 3,659 08/04/2024
Chương 2977 - Giẫm Mặt! (2) Đang thực hiện audio 11,247 08/04/2024
Chương 2978 - Vương Gia Mời Đang thực hiện audio 19,300 08/04/2024
Chương 2979 - Tùy Hứng Tiểu Công Chúa Đang thực hiện audio 23,324 08/04/2024
Chương 2980 - Cho Vương Gia Một Cái Mặt Mũi Đang thực hiện audio 21,370 08/04/2024
Chương 2981 - Thái Độ Cải Biến Đang thực hiện audio 15,131 08/04/2024
Chương 2982 - Quan Hệ Thông Gia (1) Đang thực hiện audio 17,826 08/04/2024
Chương 2983 - Quan Hệ Thông Gia (2) Đang thực hiện audio 13,093 08/04/2024
Chương 2984 - Phục Kích Đang thực hiện audio 2,157 08/04/2024
Chương 2985 - Tự Làm Tự Chịu Đang thực hiện audio 24,693 08/04/2024
Chương 2986 - Ai Là Con Mồi? Đang thực hiện audio 3,946 08/04/2024
Chương 2987 - Không Nghĩ Tới A (1) Đang thực hiện audio 14,284 08/04/2024
Chương 2988 - Không Nghĩ Tới A (2) Đang thực hiện audio 905 08/04/2024
Chương 2989 - Hà Vũ Phong Xuất Quan Đang thực hiện audio 9,011 08/04/2024
Chương 2990 - Tiên Thể Đại Thành Đang thực hiện audio 3,887 08/04/2024
Chương 2991 - Siêu Đại Phô Trương Đang thực hiện audio 14,966 08/04/2024
Chương 2992 - Hà Vũ Phong Hiện Đang thực hiện audio 18,917 08/04/2024
Chương 2993 - Bá Đạo (1) Đang thực hiện audio 24,640 08/04/2024
Chương 2994 - Bá Đạo (2) Đang thực hiện audio 19,751 08/04/2024
Chương 2995 - Cho Cái Mặt Mũi Đang thực hiện audio 15,599 08/04/2024
Chương 2996 - Thất Phu Chi Nộ Đang thực hiện audio 22,093 08/04/2024
Chương 2997 - Chuẩn Thiên Tôn Gặp Huyết Đang thực hiện audio 19,984 08/04/2024
Chương 2998 - So Gia Thế? Đang thực hiện audio 21,035 08/04/2024
Chương 2999 - Cửu Tử Trì Đang thực hiện audio 5,667 08/04/2024
Chương 3000 - Tầng Tám Đỉnh Phong (1) Đang thực hiện audio 24,096 08/04/2024
Chương 3001 - Tầng Tám Đỉnh Phong (2) Đang thực hiện audio 12,899 08/04/2024
Chương 3002 - Tiên Ma Kiếm Độ Kiếp Đang thực hiện audio 22,917 08/04/2024
Chương 3003 - Vân Ngạo Không Đang thực hiện audio 9,863 08/04/2024
Chương 3004 - Nợ Cũ Đang thực hiện audio 17,599 08/04/2024
Chương 3005 - Quần Vây Đang thực hiện audio 15,645 08/04/2024
Chương 3006 - Trảm Tầng Chín (1) Đang thực hiện audio 6,519 08/04/2024
Chương 3007 - Trảm Tầng Chín (2) Đang thực hiện audio 2,042 08/04/2024
Chương 3008 - Có Thể Coi Đại Đế Đang thực hiện audio 20,620 08/04/2024
Chương 3009 - Đòi Nợ Bắt Đầu Đang thực hiện audio 14,042 08/04/2024
Chương 3010 - Bồi Ta Tổn Thất Đang thực hiện audio 17,290 08/04/2024
Chương 3011 - Chưa Đủ! Đang thực hiện audio 22,333 08/04/2024
Chương 3012 - Nhận Thua Đang thực hiện audio 3,341 08/04/2024
Chương 3013 - Chiến Chuẩn Thiên Tôn (1) Đang thực hiện audio 22,821 08/04/2024
Chương 3014 - Chiến Chuẩn Thiên Tôn (2) Đang thực hiện audio 15,421 08/04/2024
Chương 3015 - Vân Gia Quẫn Cảnh Đang thực hiện audio 6,388 08/04/2024
Chương 3016 - Chân Chính Một Trận Chiến Đang thực hiện audio 2,568 08/04/2024
Chương 3017 - Tầng Chín! Đang thực hiện audio 24,636 08/04/2024
Chương 3018 - Vương Giả Trở Về (1) Đang thực hiện audio 11,212 08/04/2024
Chương 3019 - Vương Giả Trở Về (2) Đang thực hiện audio 444 08/04/2024
Chương 3020 - Gia Gia Ngươi Chính Là Đang thực hiện audio 8,070 08/04/2024
Chương 3021 - Giả Mạo Đang thực hiện audio 11,090 08/04/2024
Chương 3022 - Hắn Là Lăng Hàn Đang thực hiện audio 14,331 08/04/2024
Chương 3023 - Bại Chuẩn Thiên Tôn Đang thực hiện audio 10,680 08/04/2024
Chương 3024 - Phá Vân Hỏa Sơn Đang thực hiện audio 6,183 08/04/2024
Chương 3025 - Phát Hiện Đỗ Thập Nhất (1) Đang thực hiện audio 1,844 08/04/2024
Chương 3026 - Phát Hiện Đỗ Thập Nhất (2) Đang thực hiện audio 15,919 08/04/2024
Chương 3027 - Thanh Quỷ Tiên Vương Hiện Đang thực hiện audio 298 08/04/2024
Chương 3028 - Nghĩ Cách Cứu Viện Đang thực hiện audio 18,303 08/04/2024
Chương 3029 - Đại Phá Hư Đang thực hiện audio 16,112 08/04/2024
Chương 3030 - Lâm Trận Mới Mài Gươm? Đang thực hiện audio 23,590 08/04/2024
Chương 3031 - Bất Diệt Tiên Kim Thể! (1) Đang thực hiện audio 6,018 08/04/2024
Chương 3032 - Bất Diệt Tiên Kim Thể! (2) Đang thực hiện audio 2,348 08/04/2024
Chương 3033 - Toàn Bộ Xử Lý Đang thực hiện audio 23,382 08/04/2024
Chương 3034 - Mã Phong Trở Về Đang thực hiện audio 4,950 08/04/2024
Chương 3035 - Một Bàn Tay Chụp Chết Đang thực hiện audio 4,253 08/04/2024
Chương 3036 - Lăng Hàn Có Công Lớn Đang thực hiện audio 5,822 08/04/2024
Chương 3037 - Hoàn Toàn Thiên Vị (1) Đang thực hiện audio 8,375 08/04/2024
Chương 3038 - Hoàn Toàn Thiên Vị (2) Đang thực hiện audio 21,899 08/04/2024
Chương 3039 - Doanh Địa Đang thực hiện audio 14,251 08/04/2024
Chương 3040 - Đăng Đỉnh Đứng Đầu Bảng Đang thực hiện audio 10,887 08/04/2024
Chương 3041 - Trận Đầu Chiến Đấu Đang thực hiện audio 9,509 08/04/2024
Chương 3042 - Máu Chảy Thành Sông Đang thực hiện audio 14,351 08/04/2024
Chương 3043 - Làm Khó (1) Đang thực hiện audio 24,981 08/04/2024
Chương 3044 - Làm Khó (2) Đang thực hiện audio 9,694 08/04/2024
Chương 3045 - Hà Vũ Phong Đến Đang thực hiện audio 19,192 08/04/2024
Chương 3046 - Tái Chiến Hà Vũ Phong Đang thực hiện audio 21,608 08/04/2024
Chương 3047 - Bại! Đang thực hiện audio 12,762 08/04/2024
Chương 3048 - Truy Kích Thiên Sinh Đang thực hiện audio 6,381 08/04/2024
Chương 3049 - Ngày Xưa, Hôm Nay Đang thực hiện audio 14,147 08/04/2024
Chương 3050 - Đánh Cho Thoải Mái (1) Đang thực hiện audio 9,402 08/04/2024
Chương 3051 - Đánh Cho Thoải Mái (2) Đang thực hiện audio 11,677 08/04/2024
Chương 3052 - Duyên Sinh Phục Sinh! Đang thực hiện audio 2,057 08/04/2024
Chương 3053 - Thất Sát Thất Bạo Đan Đang thực hiện audio 20,197 08/04/2024
Chương 3054 - Thiên Tài Đều Ra Đang thực hiện audio 16,977 08/04/2024
Chương 3055 - Khai Chiến (1) Đang thực hiện audio 23,606 08/04/2024
Chương 3056 - Khai Chiến (2) Đang thực hiện audio 3,335 08/04/2024
Chương 3057 - Chu Nham Đang thực hiện audio 16,183 08/04/2024
Chương 3058 - Sửa Lại Quy Tắc Đang thực hiện audio 2,515 08/04/2024
Chương 3059 - Cuồng Nhân Đang thực hiện audio 12,993 08/04/2024
Chương 3060 - Vô Địch? Đang thực hiện audio 6,293 08/04/2024
Chương 3061 - Phá Giải (1) Đang thực hiện audio 17,095 08/04/2024
Chương 3062 - Phá Giải (2) Đang thực hiện audio 3,569 08/04/2024
Chương 3063 - Kỳ Phùng Địch Thủ Đang thực hiện audio 10,732 08/04/2024
Chương 3064 - Đoạt Đan Đang thực hiện audio 15,045 08/04/2024
Chương 3065 - Tiến Lên Chuẩn Thiên Tôn Đang thực hiện audio 11,400 08/04/2024
Chương 3066 - Đại Chiến Có Một Không Hai Đang thực hiện audio 10,938 08/04/2024
Chương 3067 - Gần Như Không Có Khả Năng Đang thực hiện audio 3,058 08/04/2024
Chương 3068 - Xin Phép Nghỉ (1) Đang thực hiện audio 19,337 08/04/2024
Chương 3069 - Xin Phép Nghỉ (2) Đang thực hiện audio 7,543 08/04/2024
Chương 3070 - Thể Ngộ Lực Lượng Vị Diện Đang thực hiện audio 24,144 08/04/2024
Chương 3071 - Dung Hợp Lực Lượng Chi Hạch Đang thực hiện audio 17,797 08/04/2024
Chương 3072 - Lăng Phi Phàm Đang thực hiện audio 8,354 08/04/2024
Chương 3073 - Cháu Trai (1) Đang thực hiện audio 11,556 08/04/2024
Chương 3074 - Cháu Trai (2) Đang thực hiện audio 9,808 08/04/2024
Chương 3075 - Có Dám Hay Không Chiến Đang thực hiện audio 17,207 08/04/2024
Chương 3076 - Đặc Huấn Đang thực hiện audio 2,312 08/04/2024
Chương 3077 - Phát Uy Đang thực hiện audio 19,194 08/04/2024
Chương 3078 - Ngươi Là Chuẩn Thiên Tôn! Đang thực hiện audio 5,813 08/04/2024
Chương 3079 - Chiến Nhị Bộ Thiên Tôn (1) Đang thực hiện audio 15,381 08/04/2024
Chương 3080 - Chiến Nhị Bộ Thiên Tôn (2) Đang thực hiện audio 2,790 08/04/2024
Chương 3081 - Thiên Tôn Cúi Đầu Đang thực hiện audio 15,388 08/04/2024
Chương 3082 - Ngừng Chiến Đang thực hiện audio 12,535 08/04/2024
Chương 3083 - Giội Nước Bẩn Đang thực hiện audio 5,291 08/04/2024
Chương 3084 - Vây Công Đang thực hiện audio 1,249 08/04/2024
Chương 3085 - Phụ Tử Nhận Nhau (1) Đang thực hiện audio 4,722 08/04/2024
Chương 3086 - Phụ Tử Nhận Nhau (2) Đang thực hiện audio 9,460 08/04/2024
Chương 3087 - Giết Đang thực hiện audio 16,091 08/04/2024
Chương 3088 - Thiên Tôn Lộn Xộn Đến Đang thực hiện audio 20,475 08/04/2024
Chương 3089 - Chém Nhị Bộ Đang thực hiện audio 22,562 08/04/2024
Chương 3090 - Con Cháu Bị Đánh (1) Đang thực hiện audio 23,237 08/04/2024
Chương 3091 - Con Cháu Bị Đánh (2) Đang thực hiện audio 14,898 08/04/2024
Chương 3092 - Tính Sổ Đang thực hiện audio 9,102 08/04/2024
Chương 3093 - Giận Dữ Đang thực hiện audio 23,367 08/04/2024
Chương 3094 - Mặc Kệ Đang thực hiện audio 21,129 08/04/2024
Chương 3095 - Dọn Dẹp Đang thực hiện audio 9,452 08/04/2024
Chương 3096 - Xung Kích Thiên Tôn (1) Đang thực hiện audio 11,233 08/04/2024
Chương 3097 - Xung Kích Thiên Tôn (2) Đang thực hiện audio 16,830 08/04/2024
Chương 3098 - Phế Đi? Đang thực hiện audio 9,866 08/04/2024
Chương 3099 - Chuyển Hướng Đang thực hiện audio 644 08/04/2024
Chương 3100 - Hoài Kiếm Thành Thiên Tôn Đang thực hiện audio 20,229 08/04/2024
Chương 3101 - Pha Trà Nha Đầu Đang thực hiện audio 24,852 08/04/2024
Chương 3102 - Quát Lui Thiên Uy (1) Đang thực hiện audio 1,211 08/04/2024
Chương 3103 - Quát Lui Thiên Uy (2) Đang thực hiện audio 8,195 08/04/2024
Chương 3104 - Lại Về Tiên Vực Đang thực hiện audio 16,321 08/04/2024
Chương 3105 - Ngắn Ngủi Dừng Lại Đang thực hiện audio 9,234 08/04/2024
Chương 3106 - Ngự Hư Xuất Thủ Đang thực hiện audio 18,207 08/04/2024
Chương 3107 - Tuỳ Tiện Giết (1) Đang thực hiện audio 8,104 08/04/2024
Chương 3108 - Tuỳ Tiện Giết (2) Đang thực hiện audio 12,365 08/04/2024
Chương 3109 - “Phế Nhân” Trở Về Đang thực hiện audio 5 08/04/2024
Chương 3110 - Lui Đang thực hiện audio 10,861 08/04/2024
Chương 3111 - Một Người Độc Lập Đang thực hiện audio 20,451 08/04/2024
Chương 3112 - Tiến Lên Nhất Bộ Đang thực hiện audio 1,990 08/04/2024
Chương 3113 - Thiên Tôn Ký Hiệu (1) Đang thực hiện audio 13,840 08/04/2024
Chương 3114 - Thiên Tôn Ký Hiệu (2) Đang thực hiện audio 4,529 08/04/2024
Chương 3115 - Thường Ngày Đang thực hiện audio 19,971 08/04/2024
Chương 3116 - Giáo Huấn Đang thực hiện audio 4,670 08/04/2024
Chương 3117 - Nguyên Lão Đại Đang thực hiện audio 820 08/04/2024
Chương 3118 - Nguyên Ứng Long Mời Đang thực hiện audio 6,527 08/04/2024
Chương 3119 - Hắc Bộc Sơn (1) Đang thực hiện audio 4,673 08/04/2024
Chương 3120 - Hắc Bộc Sơn (2) Đang thực hiện audio 8,430 08/04/2024
Chương 3121 - Thay Quản Giáo Đang thực hiện audio 13,824 08/04/2024
Chương 3122 - Thiên Tôn Ký Hiệu Hiện Đang thực hiện audio 5,601 08/04/2024
Chương 3123 - Tiến Vào Đang thực hiện audio 12,762 08/04/2024
Chương 3124 - Tứ Bộ Cũng Đến Đang thực hiện audio 8,649 08/04/2024
Chương 3125 - Tứ Bộ Cũng Đánh Đang thực hiện audio 12,223 08/04/2024
Chương 3126 - Mực Nước Lui (1) Đang thực hiện audio 15,882 08/04/2024
Chương 3127 - Mực Nước Lui (2) Đang thực hiện audio 23,445 08/04/2024
Chương 3128 - Khe Nứt Đang thực hiện audio 6,798 08/04/2024
Chương 3129 - Một Cơ Hội Đang thực hiện audio 9,547 08/04/2024
Chương 3130 - Thông Đồng Với Địch Chi Tội Đang thực hiện audio 24,117 08/04/2024
Chương 3131 - Vị Diện Lại Trùng Vị (1) Đang thực hiện audio 18,620 08/04/2024
Chương 3132 - Vị Diện Lại Trùng Vị (2) Đang thực hiện audio 3,242 08/04/2024
Chương 3133 - Kém Một Chút Đang thực hiện audio 18,394 08/04/2024
Chương 3134 - Huyết Hải Sôi Trào Đang thực hiện audio 22,547 08/04/2024
Chương 3135 - Trang Phi Thụy Đang thực hiện audio 20,929 08/04/2024
Chương 3136 - Đảo Ngược Đang thực hiện audio 5,466 08/04/2024
Chương 3137 - Tranh Đoạt Thiên Tôn Ký Hiệu (1) Đang thực hiện audio 20,693 08/04/2024
Chương 3138 - Tranh Đoạt Thiên Tôn Ký Hiệu (2) Đang thực hiện audio 3,859 08/04/2024
Chương 3139 - Lại Làm Cha Đang thực hiện audio 20,225 08/04/2024
Chương 3140 - Dung Nạp Vị Diện Đang thực hiện audio 1,510 08/04/2024
Chương 3141 - Đại Chuyển Hướng Đang thực hiện audio 16,897 08/04/2024
Chương 3142 - Thật Thái Bình? Đang thực hiện audio 16,567 08/04/2024
Chương 3143 - Hà Lập Quần Chắn Thành (1) Đang thực hiện audio 8,645 08/04/2024
Chương 3144 - Hà Lập Quần Chắn Thành (2) Đang thực hiện audio 24,139 08/04/2024
Chương 3145 - Quản Việc Này Đang thực hiện audio 19,736 08/04/2024
Chương 3146 - Thái Độ Gì Đang thực hiện audio 2,603 08/04/2024
Chương 3147 - Sư Muội Đang thực hiện audio 13,292 08/04/2024
Chương 3148 - Phiền Phức Vô Cùng Đang thực hiện audio 16,023 08/04/2024
Chương 3149 - Mưa Gió Nổi Lên (1) Đang thực hiện audio 12,314 08/04/2024
Chương 3150 - Mưa Gió Nổi Lên (2) Đang thực hiện audio 7,429 08/04/2024
Chương 3151 - Rời Đi Đang thực hiện audio 10,804 08/04/2024
Chương 3152 - Hư Không Có Địch Đang thực hiện audio 6,108 08/04/2024
Chương 3153 - Phỏng Đoán Đáng Sợ Đang thực hiện audio 19,982 08/04/2024
Chương 3154 - Chữa Trị Bát Phù Đang thực hiện audio 17,902 08/04/2024
Chương 3155 - Ta Vì Hồng Hoang Đang thực hiện audio 4,426 08/04/2024
Chương 3156 - Nổi Giận Bình Tinh Hải (1) Đang thực hiện audio 17,377 08/04/2024
Chương 3157 - Nổi Giận Bình Tinh Hải (2) Đang thực hiện audio 11,643 08/04/2024
Chương 3158 - Chạy Tán Loạn Đang thực hiện audio 5,341 08/04/2024
Chương 3159 - Niêm Phong Cửa Đang thực hiện audio 5,529 08/04/2024
Chương 3160 - Cổ Động Đang thực hiện audio 6,460 08/04/2024
Chương 3161 - Hố (1) Đang thực hiện audio 252 08/04/2024
Chương 3162 - Hố (2) Đang thực hiện audio 2,686 08/04/2024
Chương 3163 - Đến Tay Đang thực hiện audio 6,030 08/04/2024
Chương 3164 - Thần Bí Mỹ Nữ Đang thực hiện audio 265 08/04/2024
Chương 3165 - Ngươi Trước Đang thực hiện audio 21,527 08/04/2024
Chương 3166 - Chu Tước Ký Hiệu Đang thực hiện audio 24,440 08/04/2024
Chương 3167 - Đệ Nhất Thiên Tài? Đang thực hiện audio 9,454 08/04/2024
Chương 3168 - Căn Bản Không Thể So Sánh (1) Đang thực hiện audio 18,992 08/04/2024
Chương 3169 - Căn Bản Không Thể So Sánh (2) Đang thực hiện audio 11,440 08/04/2024
Chương 3170 - Tổ Hợp Ký Hiệu Đang thực hiện audio 3,707 08/04/2024
Chương 3171 - Hác Cảnh? Không Dài Đang thực hiện audio 15,986 08/04/2024
Chương 3172 - Thẩm Vấn Đang thực hiện audio 23,968 08/04/2024
Chương 3173 - Lộ Ra Chân Ngựa Đang thực hiện audio 5,189 08/04/2024
Chương 3174 - Nghe Lén Đang thực hiện audio 12,342 08/04/2024
Chương 3175 - Huyết Nê (1) Đang thực hiện audio 8,561 08/04/2024
Chương 3176 - Huyết Nê (2) Đang thực hiện audio 736 08/04/2024
Chương 3177 - Thế Đạo Loạn Đang thực hiện audio 8,152 08/04/2024
Chương 3178 - Thông Gia? Đang thực hiện audio 15,822 08/04/2024
Chương 3179 - Vinh Tân Khoan Phách Lối Đang thực hiện audio 5,940 08/04/2024
Chương 3180 - Quá Phí Lời Đang thực hiện audio 24,208 08/04/2024
Chương 3181 - Yêu Nghiệt Chi Nữ (1) Đang thực hiện audio 15,975 08/04/2024
Chương 3182 - Yêu Nghiệt Chi Nữ (2) Đang thực hiện audio 13,442 08/04/2024
Chương 3183 - Nữ Hoàng Xuất Thủ Đang thực hiện audio 14,727 08/04/2024
Chương 3184 - Vinh Dương Đánh Tới Đang thực hiện audio 2,465 08/04/2024
Chương 3185 - Không Địch Lại Đang thực hiện audio 9,133 08/04/2024
Chương 3186 - Lăng Hàn Chiến Vinh Dương (1) Đang thực hiện audio 12,554 08/04/2024
Chương 3187 - Lăng Hàn Chiến Vinh Dương (2) Đang thực hiện audio 11,108 08/04/2024
Chương 3188 - Bắt Cửu Ngũ Đang thực hiện audio 22,202 08/04/2024
Chương 3189 - Quỷ Dị Biến Hóa Đang thực hiện audio 16,612 08/04/2024
Chương 3190 - Đánh Cược Đang thực hiện audio 2,915 08/04/2024
Chương 3191 - Hố Người Đang thực hiện audio 24,779 08/04/2024
Chương 3192 - Mông Đông Đang thực hiện audio 16,717 08/04/2024
Chương 3193 - Nguyên Lai Ngươi Cũng Thế.. (1) Đang thực hiện audio 9,011 08/04/2024
Chương 3194 - Nguyên Lai Ngươi Cũng Thế. (2) Đang thực hiện audio 11,985 08/04/2024
Chương 3195 - Chữa Trị Thập Tứ Phù Đang thực hiện audio 6,439 08/04/2024
Chương 3196 - Viễn Cổ Vị Diện Đang thực hiện audio 9,022 08/04/2024
Chương 3197 - Thiên Tôn Thạch Mỏ Đang thực hiện audio 5,627 08/04/2024
Chương 3198 - Năng Lực Siêu Phàm! (1) Đang thực hiện audio 4,087 08/04/2024
Chương 3199 - Năng Lực Siêu Phàm! (2) Đang thực hiện audio 13,594 08/04/2024
Chương 3200 - Nguyên Thạch Phường Đang thực hiện audio 12,930 08/04/2024
Chương 3201 - Đổ Thạch Đang thực hiện audio 3,679 08/04/2024
Chương 3202 - Mở Đá Đang thực hiện audio 4,731 08/04/2024
Chương 3203 - Thật Ra Hàng Đang thực hiện audio 11,125 08/04/2024
Chương 3204 - Lật Bàn (1) Đang thực hiện audio 4,772 08/04/2024
Chương 3205 - Lật Bàn (2) Đang thực hiện audio 4,290 08/04/2024
Chương 3206 - Cược Mệnh Đang thực hiện audio 15,800 08/04/2024
Chương 3207 - Có Chơi Có Chịu, Giết! Đang thực hiện audio 21,914 08/04/2024
Chương 3208 - Ngày Mai Tái Đấu Đang thực hiện audio 22,779 08/04/2024
Chương 3209 - Tái Đấu Bào Phong Vũ Đang thực hiện audio 17,070 08/04/2024
Chương 3210 - Ba Khối Nguyên Thạch (1) Đang thực hiện audio 18,355 08/04/2024
Chương 3211 - Ba Khối Nguyên Thạch (2) Đang thực hiện audio 6,557 08/04/2024
Chương 3212 - Thái Độ Phách Lối Đang thực hiện audio 2,600 08/04/2024
Chương 3213 - Bá Đạo Nhạc Thừa Vọng Đang thực hiện audio 22,923 08/04/2024
Chương 3214 - Huyền Lai Đại Sư Đang thực hiện audio 1,677 08/04/2024
Chương 3215 - Ba Cục Hai Thắng Đang thực hiện audio 5,014 08/04/2024
Chương 3216 - Thế Hoà (1) Đang thực hiện audio 20,048 08/04/2024
Chương 3217 - Thế Hoà (2) Đang thực hiện audio 5,350 08/04/2024
Chương 3218 - Đao Gãy Đang thực hiện audio 3,220 08/04/2024
Chương 3219 - Thất Bộ? Đang thực hiện audio 4,038 08/04/2024
Chương 3220 - Tranh Đang thực hiện audio 3,790 08/04/2024
Chương 3221 - Ai Mặt Mũi Cũng Không Bán Đang thực hiện audio 12,518 08/04/2024
Chương 3222 - Yếu Kém Một Vòng (1) Đang thực hiện audio 22,654 08/04/2024
Chương 3223 - Yếu Kém Một Vòng (2) Đang thực hiện audio 23,151 08/04/2024
Chương 3224 - Toàn Bộ Xử Lý Đang thực hiện audio 1,125 08/04/2024
Chương 3225 - Không Thành Kế Đang thực hiện audio 19,131 08/04/2024
Chương 3226 - Ký Hiệu Cấp Chín Đủ Đang thực hiện audio 22,551 08/04/2024
Chương 3227 - Thâm Nhập Dưới Đất Đang thực hiện audio 3,763 08/04/2024
Chương 3228 - Đá Dò Đường (1) Đang thực hiện audio 21,465 08/04/2024
Chương 3229 - Đá Dò Đường (2) Đang thực hiện audio 15,116 08/04/2024
Chương 3230 - Lại Một Cái Vị Diện Đang thực hiện audio 3,538 08/04/2024
Chương 3231 - Ký Hiệu Cấp Chín Phát Uy Đang thực hiện audio 6,935 08/04/2024
Chương 3232 - Giết Lùi Đang thực hiện audio 6,540 08/04/2024
Chương 3233 - Gọi Viện Binh Đang thực hiện audio 6,084 08/04/2024
Chương 3234 - Ta Có Thể Lại Đánh Ba Trận Không? (1) Đang thực hiện audio 22,070 08/04/2024
Chương 3235 - Ta Có Thể Lại Đánh Ba Trận Không? (2) Đang thực hiện audio 3,169 08/04/2024
Chương 3236 - Lại So Đang thực hiện audio 3,952 08/04/2024
Chương 3237 - Ngoại Nhân Đang thực hiện audio 18,259 08/04/2024
Chương 3238 - Tân Khí Hổ Giết Tới (Bốn Canh Xong) Đang thực hiện audio 24,554 08/04/2024
Chương 3239 - Thoát Thân Đang thực hiện audio 12,640 08/04/2024
Chương 3240 - Kinh Người Liên Hệ (1) Đang thực hiện audio 17,560 08/04/2024
Chương 3241 - Kinh Người Liên Hệ (2) Đang thực hiện audio 145 08/04/2024
Chương 3242 - Bộ Phận Chân Tướng Đang thực hiện audio 7,796 08/04/2024
Chương 3243 - Quyết Định Đang thực hiện audio 6,811 08/04/2024
Chương 3244 - Viễn Cổ Phiến Đá Đang thực hiện audio 21,728 08/04/2024
Chương 3245 - Phí Bạch Trư Đang thực hiện audio 20,056 08/04/2024
Chương 3246 - Địch Đến Đang thực hiện audio 15,193 08/04/2024
Chương 3247 - Kêu Gọi Giúp Đỡ (1) Đang thực hiện audio 15,441 08/04/2024
Chương 3248 - Kêu Gọi Giúp Đỡ (2) Đang thực hiện audio 18,014 08/04/2024
Chương 3249 - Tam Bộ Đang thực hiện audio 12,165 08/04/2024
Chương 3250 - Muốn Thử Xem Chiến Lực Đang thực hiện audio 231 08/04/2024
Chương 3251 - Bạch Diễm Thiên Tôn Đang thực hiện audio 3,709 08/04/2024
Chương 3252 - Các Hạ Nhận Biết Phí Thiếu? Đang thực hiện audio 12,047 08/04/2024
Chương 3253 - Ngồi Đợi Phế Vật (1) Đang thực hiện audio 17,983 08/04/2024
Chương 3254 - Ngồi Đợi Phế Vật (2) Đang thực hiện audio 16,077 08/04/2024
Chương 3255 - Chiến Ngũ Bộ Đang thực hiện audio 16,748 08/04/2024
Chương 3256 - Oanh Sát Phí Vũ Đang thực hiện audio 7,626 08/04/2024
Chương 3257 - Dẫn Hỏa Đang thực hiện audio 6,542 08/04/2024
Chương 3258 - Tái Chiến Tân Khí Hổ Đang thực hiện audio 18,167 08/04/2024
Chương 3259 - Bốn Ký Hiệu Cấp Một Đang thực hiện audio 6,708 08/04/2024
Chương 3260 - Nhiệm Vụ Đang thực hiện audio 1,380 08/04/2024
Chương 3261 - Đánh Tráo (1) Đang thực hiện audio 21,709 08/04/2024
Chương 3262 - Đánh Tráo (2) Đang thực hiện audio 14,485 08/04/2024
Chương 3263 - Hoàn Thành Đang thực hiện audio 2,717 08/04/2024
Chương 3264 - Thành Công Thôi Diễn Đang thực hiện audio 17,574 08/04/2024
Chương 3265 - Luận Bàn Đang thực hiện audio 7,741 08/04/2024
Chương 3266 - Bố Cục Đang thực hiện audio 4,952 08/04/2024
Chương 3267 - Hợp Thể Đang thực hiện audio 9,751 08/04/2024
Chương 3268 - Đánh Nổ Đang thực hiện audio 18,938 08/04/2024
Chương 3269 - Ngoại Vực Chiến Trường Mở Lại Đang thực hiện audio 21,624 08/04/2024
Chương 3270 - Lăng Hi Trở Về (1) Đang thực hiện audio 10,297 08/04/2024
Chương 3271 - Lăng Hi Trở Về (2) Đang thực hiện audio 16,567 08/04/2024
Chương 3272 - Hôn Lễ, Binh Tập Đang thực hiện audio 2,782 08/04/2024
Chương 3273 - Hành Động Trảm Thủ Đang thực hiện audio 8,737 08/04/2024
Chương 3274 - In Dấu Tay Đang thực hiện audio 13,110 08/04/2024
Chương 3275 - Người Tự Nguyện Đang thực hiện audio 24,160 08/04/2024
Chương 3276 - Chém Đầu Đang thực hiện audio 16,253 08/04/2024
Chương 3277 - Công Thành Lui Thân Đang thực hiện audio 16,703 08/04/2024
Chương 3278 - Hùng Hổ Dọa Người (1) Đang thực hiện audio 10,617 08/04/2024
Chương 3279 - Hùng Hổ Dọa Người (2) Đang thực hiện audio 22,293 08/04/2024
Chương 3280 - Bạch Mễ Phạn Đang thực hiện audio 23,098 08/04/2024
Chương 3281 - Cha Ngươi Tên Gì Đang thực hiện audio 14,628 08/04/2024
Chương 3282 - Giết Cái Vừa Đi Vừa Về (Bốn Canh Xong) Đang thực hiện audio 10,312 08/04/2024
Chương 3283 - Thế Yếu Đang thực hiện audio 16,801 08/04/2024
Chương 3284 - Diễn Hóa Vị Diện Đang thực hiện audio 1,977 08/04/2024
Chương 3285 - Vị Diện Trấn Áp Đang thực hiện audio 6,653 08/04/2024
Chương 3286 - Bị Bán Đứng Rồi? (1) Đang thực hiện audio 3,155 08/04/2024
Chương 3287 - Bị Bán Đứng Rồi? (2) Đang thực hiện audio 19,650 08/04/2024
Chương 3288 - Thất Bộ Xuất Thế Đang thực hiện audio 14,623 08/04/2024
Chương 3289 - Bí Mật Kinh Thiên Đang thực hiện audio 2,714 08/04/2024
Chương 3290 - Thiên Mệnh Tử Đang thực hiện audio 22,500 08/04/2024
Chương 3291 - Phong Vô Định Đang thực hiện audio 15,617 08/04/2024
Chương 3292 - Xuất Khí Đang thực hiện audio 9,451 08/04/2024
Chương 3293 - Ai Có Thể Ngăn? Đang thực hiện audio 11,467 08/04/2024
Chương 3294 - Ai Mới Là Thiên Tuyển (1) Đang thực hiện audio 762 08/04/2024
Chương 3295 - Ai Mới Là Thiên Tuyển (2) Đang thực hiện audio 8,989 08/04/2024
Chương 3296 - Luận Bàn Cái Rắm Đang thực hiện audio 23,337 08/04/2024
Chương 3297 - Quay Về Đang thực hiện audio 15,892 08/04/2024
Chương 3298 - Ta Là Tông Sư Đang thực hiện audio 8,699 08/04/2024
Chương 3299 - Lại Cướp Một Lần Đang thực hiện audio 11,581 08/04/2024
Chương 3300 - Xung Kích Tứ Bộ Đang thực hiện audio 16,463 08/04/2024
Chương 3301 - Nghiền Ép (1) Đang thực hiện audio 17,351 08/04/2024
Chương 3302 - Nghiền Ép (2) Đang thực hiện audio 21,894 08/04/2024
Chương 3303 - Kẻ Đuổi Giết Đang thực hiện audio 7,594 08/04/2024
Chương 3304 - Kề Vai Chiến Đấu Đang thực hiện audio 5,244 08/04/2024
Chương 3305 - Thủ Vững Đang thực hiện audio 15,075 08/04/2024
Chương 3306 - Lấy Tính Mạng Ngươi Đang thực hiện audio 9,495 08/04/2024
Chương 3307 - Sát Cục Đang thực hiện audio 12,989 08/04/2024
Chương 3308 - Lại Một Lần Nữa Hành Trình Đang thực hiện audio 9,151 08/04/2024
Chương 3309 - Bí Mật Tiết Ra Ngoài (1) Đang thực hiện audio 19,553 08/04/2024
Chương 3310 - Bí Mật Tiết Ra Ngoài (2) Đang thực hiện audio 21,494 08/04/2024
Chương 3311 - Biện Đang thực hiện audio 22,174 08/04/2024
Chương 3312 - Ngàn Người Chỉ Trỏ Đang thực hiện audio 19,514 08/04/2024
Chương 3313 - Ngươi Tới Ta Đi Đang thực hiện audio 17,072 08/04/2024
Chương 3314 - Đại Nhân Vật Đều Đến Đang thực hiện audio 20,988 08/04/2024
Chương 3315 - Thất Bộ Xuất Thủ Đang thực hiện audio 7,200 08/04/2024
Chương 3316 - Đánh Nổ Thất Bộ Phân Thân Đang thực hiện audio 1,092 08/04/2024
Chương 3317 - Thất Bộ Nổi Giận (1) Đang thực hiện audio 14,253 08/04/2024
Chương 3318 - Thất Bộ Nổi Giận (2) Đang thực hiện audio 3,855 08/04/2024
Chương 3319 - Thiên Hạ Đều Là Địch Đang thực hiện audio 1,395 08/04/2024
Chương 3320 - Từng Bước Khó Đi Đang thực hiện audio 10,724 08/04/2024
Chương 3321 - Chiến Đấu Không Ngừng Đang thực hiện audio 17,608 08/04/2024
Chương 3322 - Đại Dược Hồng Sắc? Đang thực hiện audio 8,747 08/04/2024
Chương 3323 - Chỉ Đạo Đang thực hiện audio 13,693 08/04/2024
Chương 3324 - Rung Động (1) Đang thực hiện audio 7,263 08/04/2024
Chương 3325 - Rung Động (2) Đang thực hiện audio 24,260 08/04/2024
Chương 3326 - Oanh Sát Đang thực hiện audio 3,544 08/04/2024
Chương 3327 - Kinh Biến Đang thực hiện audio 19,923 08/04/2024
Chương 3328 - Đến Cùng Là Ai? Đang thực hiện audio 18,103 08/04/2024
Chương 3329 - Lăng Gia Hạ Lạc Đang thực hiện audio 5,837 08/04/2024
Chương 3330 - Con Cháu Đời Sau Đang thực hiện audio 23,244 08/04/2024
Chương 3331 - Biến Cố Đang thực hiện audio 4,575 08/04/2024
Chương 3332 - Tìm Được (1) Đang thực hiện audio 7,662 08/04/2024
Chương 3333 - Tìm Được (2) Đang thực hiện audio 3,361 08/04/2024
Chương 3334 - Đúng Là Con Cháu Nhà Mình Đang thực hiện audio 14,595 08/04/2024
Chương 3335 - Đợi Thêm Nửa Canh Giờ Đang thực hiện audio 4,437 08/04/2024
Chương 3336 - Lăng Gia Không Ngã Đang thực hiện audio 19,723 08/04/2024
Chương 3337 - Lý Tưởng Đang thực hiện audio 6,755 08/04/2024
Chương 3338 - Luyện Tâm Đang thực hiện audio 18,731 08/04/2024
Chương 3339 - Các Ngươi Đều Sai (1) Đang thực hiện audio 12,027 08/04/2024
Chương 3340 - Các Ngươi Đều Sai (2) Đang thực hiện audio 17,866 08/04/2024
Chương 3341 - Tâm Cảnh Sinh Biến Đang thực hiện audio 23,909 08/04/2024
Chương 3342 - Quét Bay Đang thực hiện audio 1,575 08/04/2024
Chương 3343 - Bức Ra Nguyên Hình Đang thực hiện audio 1,046 08/04/2024
Chương 3344 - Phát Hiện Ngoài Ý Muốn Đang thực hiện audio 16,816 08/04/2024
Chương 3345 - Tin Tức Nhi Nữ Đang thực hiện audio 19,125 08/04/2024
Chương 3346 - Thiên Tôn Đều Tới Đang thực hiện audio 5,680 08/04/2024
Chương 3347 - Một Quyền Giải Quyết (1) Đang thực hiện audio 3,416 08/04/2024
Chương 3348 - Một Quyền Giải Quyết (2) Đang thực hiện audio 23,007 08/04/2024
Chương 3349 - Cướp Đoạt Hạch Tâm Đang thực hiện audio 1,967 08/04/2024
Chương 3350 - Khối Vụn Đang thực hiện audio 19,925 08/04/2024
Chương 3351 - Ngũ Bộ! Đang thực hiện audio 2,345 08/04/2024
Chương 3352 - Chiến Phá Nhạc Đang thực hiện audio 5,977 08/04/2024
Chương 3353 - Công Thành Lui Thân Đang thực hiện audio 2,035 08/04/2024
Chương 3354 - Thân Phận Của Tuyệt Hỏa Đang thực hiện audio 5,718 08/04/2024
Chương 3355 - Thất Bộ Va Chạm (1) Đang thực hiện audio 1,528 08/04/2024
Chương 3356 - Thất Bộ Va Chạm (2) Đang thực hiện audio 13,763 08/04/2024
Chương 3357 - Không Địch Lại, Tán Tiền Đang thực hiện audio 8,004 08/04/2024
Chương 3358 - Thấy Phải Đang thực hiện audio 20,705 08/04/2024
Chương 3359 - Đối Chiến Thất Bộ Đang thực hiện audio 2,549 08/04/2024
Chương 3360 - Trấn Áp Đang thực hiện audio 6,253 08/04/2024
Chương 3361 - Dọa Chạy Đang thực hiện audio 8,767 08/04/2024
Chương 3362 - Chấn Kinh Đang thực hiện audio 608 08/04/2024
Chương 3363 - Diệt Tuyệt Chợt Hiện (1) Đang thực hiện audio 4,210 08/04/2024
Chương 3364 - Diệt Tuyệt Chợt Hiện (2) Đang thực hiện audio 9,815 08/04/2024
Chương 3365 - Tường Đang thực hiện audio 20,544 08/04/2024
Chương 3366 - Kỳ Tích Đang thực hiện audio 13,846 08/04/2024
Chương 3367 - Thanh Âm Thần Bí Đang thực hiện audio 16,382 08/04/2024
Chương 3368 - Nguyên Lai... Đang thực hiện audio 19,011 08/04/2024
Chương 3369 - Thế Giới Ý Chí Đang thực hiện audio 6,207 08/04/2024
Chương 3370 - Loại Lực Lượng Thứ Tám Đang thực hiện audio 20,212 08/04/2024
Chương 3371 - Trở Về (1) Đang thực hiện audio 14,855 08/04/2024
Chương 3372 - Trở Về (2) Đang thực hiện audio 15,637 08/04/2024
Chương 3373 - Một Quyền Đang thực hiện audio 15,169 08/04/2024
Chương 3374 - Giết Đang thực hiện audio 13,684 08/04/2024
Chương 3375 - Oan Uổng Đang thực hiện audio 24,840 08/04/2024
Chương 3376 - Giết Đến Tận Cửa Đang thực hiện audio 15,161 08/04/2024
Chương 3377 - Con Rệp Đang thực hiện audio 17,561 08/04/2024
Chương 3378 - Khăng Khăng Đang thực hiện audio 8,054 08/04/2024
Chương 3379 - Một Kích Uy Đang thực hiện audio 6,778 08/04/2024
Chương 3380 - Một Trận Chiến Thành Thần (1) Đang thực hiện audio 22,883 08/04/2024
Chương 3381 - Một Trận Chiến Thành Thần (2) Đang thực hiện audio 9,312 08/04/2024
Chương 3382 - Phòng Ngự Cực Hạn Đang thực hiện audio 17,321 08/04/2024
Chương 3383 - Kinh Trốn Đang thực hiện audio 17,338 08/04/2024
Chương 3384 - Chém Giết Đang thực hiện audio 11,219 08/04/2024
Chương 3385 - Sơ Hở Đang thực hiện audio 4,807 08/04/2024
Chương 3386 - Tuyến An Toàn Đang thực hiện audio 5,501 08/04/2024
Chương 3387 - Chữa Thương Đang thực hiện audio 21,544 08/04/2024
Chương 3388 - Tấm Lòng Bồ Tát Đang thực hiện audio 21,347 08/04/2024
Chương 3389 - Một Nhân Tình Đang thực hiện audio 3,832 08/04/2024
Chương 3390 - Không Đồng Ý Đang thực hiện audio 267 08/04/2024
Chương 3391 - Bênh Vực Đang thực hiện audio 22,192 08/04/2024
Chương 3392 - Yêu Thú Đến Đông Đủ Đang thực hiện audio 8,781 08/04/2024
Chương 3393 - Bạch Xà Đang thực hiện audio 2,632 08/04/2024
Chương 3394 - Giúp Ta Đang thực hiện audio 12,885 08/04/2024
Chương 3395 - Thu Đồ Đệ Đang thực hiện audio 14,658 08/04/2024
Chương 3396 - Phát Hiện Đang thực hiện audio 11,187 08/04/2024
Chương 3397 - Giật Mình Đang thực hiện audio 14,900 08/04/2024
Chương 3398 - Ngoại Tôn Nữ Đang thực hiện audio 9,938 08/04/2024
Chương 3399 - Bí Ẩn Sinh Mệnh Đang thực hiện audio 23,225 08/04/2024
Chương 3400 - Mật Mã Đang thực hiện audio 12,090 08/04/2024
Chương 3401 - Đi Gây Sự Đang thực hiện audio 18,693 08/04/2024
Chương 3402 - Hố Hàng Đến Cửa Đang thực hiện audio 17,213 08/04/2024
Chương 3403 - Đan Đạo Dương Oai Đang thực hiện audio 14,083 08/04/2024
Chương 3404 - Tiên Tham Đang thực hiện audio 22,881 08/04/2024
Chương 3405 - Ngã Một Bên Đang thực hiện audio 5,214 08/04/2024
Chương 3406 - Gỡ Chiêu Bài Đang thực hiện audio 14,952 08/04/2024
Chương 3407 - Mắng Chửi Đang thực hiện audio 3,182 08/04/2024
Chương 3408 - Quỳ Xuống Đang thực hiện audio 20,295 08/04/2024
Chương 3409 - Mời Rời Đi Đang thực hiện audio 11,510 08/04/2024
Chương 3410 - Phá Nhạc Đến Đang thực hiện audio 23,354 08/04/2024
Chương 3411 - Đây Là Nguyên Nhân? Đang thực hiện audio 1,638 08/04/2024
Chương 3412 - Đánh Sướng Đang thực hiện audio 4,711 08/04/2024
Chương 3413 - Lại Đến Xung Viêm Đạo Tràng Đang thực hiện audio 8,121 08/04/2024
Chương 3414 - Biết Vị Đại Nhân Này Là Ai Không Đang thực hiện audio 5,853 08/04/2024
Chương 3415 - Ta Muốn Giết Người, Ngươi Không Ngăn Cản Được Đang thực hiện audio 22,624 08/04/2024
Chương 3416 - Gỡ Chiêu Bài Đang thực hiện audio 12,199 08/04/2024
Chương 3417 - Người Đến Đông Đủ, Bắt Đầu Đánh Đang thực hiện audio 1,790 08/04/2024
Chương 3418 - Lần Lượt Chà Đạp Đang thực hiện audio 21,492 08/04/2024
Chương 3419 - Lục Bộ Đang thực hiện audio 693 08/04/2024
Chương 3420 - Trấn Áp Phá Nhạc Đang thực hiện audio 10,903 08/04/2024
Chương 3421 - Lại Được Mật Mã Sinh Mệnh Đang thực hiện audio 22,754 08/04/2024
Chương 3422 - Tin Tưởng Đang thực hiện audio 16,672 08/04/2024
Chương 3423 - Trấn Áp Năm Chí Tôn Đang thực hiện audio 6,642 08/04/2024
Chương 3424 - Dụ Nói Ra Đang thực hiện audio 6,583 08/04/2024
Chương 3425 - Diễn Kịch Đang thực hiện audio 17,465 08/04/2024
Chương 3426 - Vào Thế Giới Cuồng Loạn Đang thực hiện audio 11,255 08/04/2024
Chương 3427 - Dụ Nói Ra Đang thực hiện audio 22,234 08/04/2024
Chương 3428 - Ếch Ngồi Đáy Giếng Đang thực hiện audio 16,152 08/04/2024
Chương 3429 - Tìm Được Đường Sống Đang thực hiện audio 21,626 08/04/2024
Chương 3430 - Ai Ra Tay Đang thực hiện audio 12,305 08/04/2024
Chương 3431 - Thì Ra Là Ngươi Đang thực hiện audio 10,757 08/04/2024
Chương 3432 - Mê Trong Mê Đang thực hiện audio 20,638 08/04/2024
Chương 3433 - Lại Có Phát Hiện Đang thực hiện audio 20,860 08/04/2024
Chương 3434 - Treo Giải Thưởng Đang thực hiện audio 22,289 08/04/2024
Chương 3435 - Ghét Bỏ Đang thực hiện audio 7,564 08/04/2024
Chương 3436 - Vô Cùng Trùng Hợp Đang thực hiện audio 20,777 08/04/2024
Chương 3437 - Ngươi Muốn Hại Chết A? Đang thực hiện audio 19,888 08/04/2024
Chương 3438 - Lý Gia Thành Thân Đang thực hiện audio 20,602 08/04/2024
Chương 3439 - Tính Sổ Đang thực hiện audio 122 08/04/2024
Chương 3440 - Một Đấm Tan Vỡ Đang thực hiện audio 2,633 08/04/2024
Chương 3441 - Giết Tới Đang thực hiện audio 1,617 08/04/2024
Chương 3442 - Con Riêng? Đang thực hiện audio 14,559 08/04/2024
Chương 3443 - Diễn Sinh Linh Khí Đang thực hiện audio 23,883 08/04/2024
Chương 3444 - Cứng Rắn Đấu Với Cuồng Loạn Đang thực hiện audio 23,238 08/04/2024
Chương 3445 - Biến Đổi Lớn Động Trời Đang thực hiện audio 8,276 08/04/2024
Chương 3446 - Hai Hung Hợp Tác Đang thực hiện audio 11,755 08/04/2024
Chương 3447 - Đường Lui Đang thực hiện audio 16,356 08/04/2024
Chương 3448 - Bàn Bạc Đang thực hiện audio 8,898 08/04/2024
Chương 3449 - Thế Giới Chi Bí Đang thực hiện audio 14,741 08/04/2024
Chương 3450 - Ký Hiệu Thiên Tôn Đầy Đủ Đang thực hiện audio 24,006 08/04/2024
Chương 3451 - Đại Quyết Chiến Bắt Đầu Đang thực hiện audio 22,013 08/04/2024
Chương 3452 - Tịch Diệt Đang thực hiện audio 16,706 08/04/2024
Chương 3453 - Thất Bộ Đang thực hiện audio 8,076 08/04/2024
Chương 3454 - Cắn Nuốt Thiên Hạ Đang thực hiện audio 5,645 08/04/2024
Chương 3455 - Thành Và Bại Đều Vì Diệt Tuyệt Đang thực hiện audio 7,599 08/04/2024
Chương 3456 - Tình Thế Liên Tục Biến Đổi Đang thực hiện audio 7,482 08/04/2024
Chương 3457 - Cuồng Loạn Tự Bạo Đang thực hiện audio 609 08/04/2024
Chương 3458 - Phân Chia Đang thực hiện audio 7,535 08/04/2024
Chương 3459 - Trở Mặt Đang thực hiện audio 17,176 08/04/2024
Chương 3460 - Thân Phận Thật Sự Đang thực hiện audio 12,642 08/04/2024
Chương 3461 - Có Hối Hận Hay Không? Đang thực hiện audio 24,705 08/04/2024
Chương 3462 - Giết Thiên Tôn Như Làm Thịt Gà Đang thực hiện audio 17,992 08/04/2024
Chương 3463 - Một Thể Đang thực hiện audio 9,941 08/04/2024
Chương 3464 - Liều Lần Cuối Cùng Đang thực hiện audio 525 08/04/2024
Chương 3465 - Bình Định Thiên Hạ Đang thực hiện audio 22,896 08/04/2024
Chương 3466 - Thế Giới Mới Đang thực hiện audio 11,502 08/04/2024
Chương 3467 - Tông Chủ Triệu Kiến Đang thực hiện audio 5,192 08/04/2024
Chương 3468 - Tình Huống Đại Khái Đang thực hiện audio 22,242 08/04/2024
Chương 3469 - Luyện Quyền Đang thực hiện audio 21,679 08/04/2024
Chương 3470 - Thiên Tài! Đang thực hiện audio 17,299 08/04/2024
Chương 3471 - Dẫn Mạch Quả Đang thực hiện audio 17,726 08/04/2024
Chương 3472 - Ra Ngoài Chơi Đang thực hiện audio 9,598 08/04/2024
Chương 3473 - Thuộc Tính May Mắn Đang thực hiện audio 12,720 08/04/2024
Chương 3474 - Thắng Lớn Đang thực hiện audio 1,789 08/04/2024
Chương 3475 - Dẫn Mạch Đan Đang thực hiện audio 4,408 08/04/2024
Chương 3476 - Cạnh Tranh Đang thực hiện audio 7,704 08/04/2024
Chương 3477 - Quy Định Chợ Đen Đang thực hiện audio 6,233 08/04/2024
Chương 3478 - Tôn Kiếm Phương Ngơ Ngẩn Đang thực hiện audio 13,137 08/04/2024
Chương 3479 - Nhị Mạch Đang thực hiện audio 15,348 08/04/2024
Chương 3480 - Chiến Với Sói Đang thực hiện audio 489 08/04/2024
Chương 3481 - Con Khỉ Đang thực hiện audio 17,483 08/04/2024
Chương 3482 - Lão Tôn Đang thực hiện audio 22,310 08/04/2024
Chương 3483 - Công Pháp Đang thực hiện audio 12,639 08/04/2024
Chương 3484 - Phục Kích Đang thực hiện audio 10,112 08/04/2024
Chương 3485 - Kích Động Đang thực hiện audio 21,591 08/04/2024
Chương 3486 - Đổi Trái Cây Đang thực hiện audio 24,733 08/04/2024
Chương 3487 - Dự Tiệc Đang thực hiện audio 22,955 08/04/2024
Chương 3488 - Xin Lỗi Đang thực hiện audio 807 08/04/2024
Chương 3489 - Thị Nữ Nhỏ Phát Uy Đang thực hiện audio 10,914 08/04/2024
Chương 3490 - Mất Trộm Đang thực hiện audio 8,565 08/04/2024
Chương 3491 - Vu Oan Đang thực hiện audio 2,622 08/04/2024
Chương 3492 - Xoay Chuyển Đang thực hiện audio 21,272 08/04/2024
Chương 3493 - Đúc Lại Kinh Mạch Đang thực hiện audio 19,146 08/04/2024
Chương 3494 - Ép Cung Đang thực hiện audio 16,250 08/04/2024
Chương 3495 - Tuyển Chọn Tự Do Đang thực hiện audio 15,231 08/04/2024
Chương 3496 - Tìm Trận Cơ Đang thực hiện audio 14,818 08/04/2024
Chương 3497 - Gió Thổi Mông Lạnh Đang thực hiện audio 15,646 08/04/2024
Chương 3498 - Bị Nhục Nhã Ngược Đang thực hiện audio 19,580 08/04/2024
Chương 3499 - Chiến Với Lý Trường Đan Đang thực hiện audio 16,277 08/04/2024
Chương 3500 - Cướp Báu Vật Đang thực hiện audio 24,370 08/04/2024
Chương 3501 - Đạo Tử Đang thực hiện audio 17,894 08/04/2024
Chương 3502 - Nhiệm Vụ Đang thực hiện audio 5,283 08/04/2024
Chương 3503 - Điều Tra Khoáng Động Đang thực hiện audio 6,201 08/04/2024
Chương 3504 - Truy Sát Đang thực hiện audio 6,295 08/04/2024
Chương 3505 - Quái Vật Đang thực hiện audio 12,170 08/04/2024
Chương 3506 - Ngụy Quân Tử Đang thực hiện audio 23,583 08/04/2024
Chương 3507 - Phù Binh Phát Uy Đang thực hiện audio 1,554 08/04/2024
Chương 3508 - Có Động Thiên Khác Đang thực hiện audio 6,024 08/04/2024
Chương 3509 - Thất Mạch Đang thực hiện audio 4,105 08/04/2024
Chương 3510 - Tu Vi Bay Vùn Vụt Đang thực hiện audio 23,694 08/04/2024
Chương 3511 - Hang Ổ Đang thực hiện audio 743 08/04/2024
Chương 3512 - Các Trưởng Lão Giật Mình Đang thực hiện audio 12,705 08/04/2024
Chương 3513 - Cầu Hôn Đang thực hiện audio 19,939 08/04/2024
Chương 3514 - Phục Lăng Quả Đang thực hiện audio 21,911 08/04/2024
Chương 3515 - Thế Lực Mười Phương Đang thực hiện audio 22,018 08/04/2024
Chương 3516 - Vương Giả Trẻ Tuổi Đang thực hiện audio 9,031 08/04/2024
Chương 3517 - Tứ Trọng Lực Đang thực hiện audio 1,135 08/04/2024
Chương 3518 - Oanh Sát Cự Mãng Đang thực hiện audio 4,024 08/04/2024
Chương 3519 - Không Hạm Hiện Đang thực hiện audio 17,448 08/04/2024
Chương 3520 - Thực Lực Tuyệt Đối Đang thực hiện audio 5,850 08/04/2024
Chương 3521 - Hết Sức Ủng Hộ Đang thực hiện audio 9,824 08/04/2024
Chương 3522 - Trong Mạnh Có Đứng Đầu Kẻ Mạnh Đang thực hiện audio 11,138 08/04/2024
Chương 3523 - Thưởng Thức Đang thực hiện audio 23,341 08/04/2024
Chương 3524 - Huyền Bắc Quốc Đang thực hiện audio 20,416 08/04/2024
Chương 3525 - Cơ Sở Trận Đạo Đang thực hiện audio 6,562 08/04/2024
Chương 3526 - Thập Mạch Đang thực hiện audio 5,077 08/04/2024
Chương 3527 - Thập Tam Trọng Lực Đang thực hiện audio 18,298 08/04/2024
Chương 3528 - Thần Ý Bàn Đang thực hiện audio 23,746 08/04/2024
Chương 3529 - Chương 3536: Tu Ra Niệm Lực Đang thực hiện audio 9,624 08/04/2024
Chương 3530 - Chương 3537: Có Tiệm Trận Pháp Đang thực hiện audio 8,071 08/04/2024
Chương 3531 - Chương 3538: Ra Oai Phủ Đầu Đang thực hiện audio 5,932 08/04/2024
Chương 3532 - Chương 3539: Vân Mặc Kỳ Khiêu Khích Đang thực hiện audio 10,636 08/04/2024
Chương 3533 - Chương 3540: Khiêu Chiến Vân Mặc Kỳ Đang thực hiện audio 6,429 08/04/2024
Chương 3534 - Chương 3541: Bao Che Khuyết Điểm Đang thực hiện audio 2,770 08/04/2024
Chương 3535 - Chương 3542: Xử Phạt Đang thực hiện audio 20,732 08/04/2024
Chương 3536 - Chương 3543: Lòng Ghen Tỵ Đang thực hiện audio 18,585 08/04/2024
Chương 3537 - Chương 3544: Chạy Chân Đang thực hiện audio 15,876 08/04/2024
Chương 3538 - Chương 3545: Ngăn Trước Cửa Đang thực hiện audio 4,432 08/04/2024
Chương 3539 - Chương 3546: Lật Ngược Tình Thế Đang thực hiện audio 23,933 08/04/2024
Chương 3540 - Chương 3547: Thiên Tài Đang thực hiện audio 4,681 08/04/2024
Chương 3541 - Chương 3548: Mời Sát Thủ Đang thực hiện audio 1,668 08/04/2024
Chương 3542 - Chương 3549: Đánh Cược Luyện Đan Đang thực hiện audio 10,938 08/04/2024
Chương 3543 - Chương 3550: Sát Thủ, Bị Giết Đang thực hiện audio 11,671 08/04/2024
Chương 3544 - Chương 3551: Bí Lực Hoàn Phiên Bản Sửa Đổi Đang thực hiện audio 20,647 08/04/2024
Chương 3545 - Chương 3552: Trước Từ Chối Sau Quỳ Đang thực hiện audio 7,004 08/04/2024
Chương 3546 - Chương 3553: Bàn Ổn Thỏa Đang thực hiện audio 22,552 08/04/2024
Chương 3547 - Chương 3554: Tham Mạch Đan Đang thực hiện audio 14,219 08/04/2024
Chương 3548 - Chương 3555: Mạc Quốc Hào Kinh Ngạc Đến Ngây Người Đang thực hiện audio 20,269 08/04/2024
Chương 3549 - Chương 3556: Chen Xe Đang thực hiện audio 23,334 08/04/2024
Chương 3550 - Chương 3557: Hổ Ca Đang thực hiện audio 19,007 08/04/2024
Chương 3551 - Chương 3558: Đấu Giá Đang thực hiện audio 19,213 08/04/2024
Chương 3552 - Chương 3559: Méc Đang thực hiện audio 24,901 08/04/2024
Chương 3553 - Chương 3560: Trận Pháp Nhà Giàu Mới Nổi Đang thực hiện audio 9,634 08/04/2024
Chương 3554 - Chương 3561: Quỳ Yên Đang thực hiện audio 6,852 08/04/2024
Chương 3555 - Chương 3562: Kỳ Kinh Bát Mạch Đang thực hiện audio 976 08/04/2024
Chương 3556 - Chương 3563: Hoán Huyết Ngũ Biến Đang thực hiện audio 12,713 08/04/2024
Chương 3557 - Chương 3564: Trú Nhan Đan Đang thực hiện audio 18,257 08/04/2024
Chương 3558 - Chương 3565: Tặng Đan Phương Đang thực hiện audio 3,026 08/04/2024
Chương 3559 - Chương 3566: Chiến Với Sát Thủ Của Địa Ngục Đang thực hiện audio 10,487 08/04/2024
Chương 3560 - Chương 3567: Rút Lui Đang thực hiện audio 21,446 08/04/2024
Chương 3561 - Chương 3568: Thịnh Hội Đang thực hiện audio 21,732 08/04/2024
Chương 3562 - Chương 3569: Đào Hố, Đánh Người Đang thực hiện audio 20,000 08/04/2024
Chương 3563 - Chương 3570: Nói Lỡ Miệng Đang thực hiện audio 7,419 08/04/2024
Chương 3564 - Chương 3571: Chọc Ổ Kiến Lửa Đang thực hiện audio 22,143 08/04/2024
Chương 3565 - Chương 3572: Ăn Cái Ghế Đang thực hiện audio 3,096 08/04/2024
Chương 3566 - Chương 3573: Thuốc Giả? Đang thực hiện audio 7,344 08/04/2024
Chương 3567 - Chương 3574: Có Một Điều Cầu Xin Đang thực hiện audio 8,997 08/04/2024
Chương 3568 - Chương 3575: Vững Vàng Lấy Á Quân Đang thực hiện audio 9,484 08/04/2024
Chương 3569 - Chương 3576: Nhân Tuyển Chung Kết Đang thực hiện audio 22,691 08/04/2024
Chương 3570 - Chương 3577: Nhường Nhau Mười Chiêu Đang thực hiện audio 24,515 08/04/2024
Chương 3571 - Chương 3578: Hai Tên Quái Vật Đang thực hiện audio 18,316 08/04/2024
Chương 3572 - Chương 3579: Khí Lạnh Đang thực hiện audio 2,184 08/04/2024
Chương 3573 - Chương 3580: Thắng! Đang thực hiện audio 23,814 08/04/2024
Chương 3574 - Chương 3581: Khai Thông Bên Trong Thế Giới Đang thực hiện audio 6,189 08/04/2024
Chương 3575 - Chương 3582: Nhiệm Vụ Thứ Nhất Đang thực hiện audio 24,335 08/04/2024
Chương 3576 - Chương 3583: Truy Tìm Tung Tích Đang thực hiện audio 4,227 08/04/2024
Chương 3577 - Chương 3584: Ba Người Kỳ Quái (1) Đang thực hiện audio 22,640 08/04/2024
Chương 3578 - Chương 3585: Ba Người Kỳ Quái (2) Đang thực hiện audio 19,037 08/04/2024
Chương 3579 - Chương 3586: Nổi Điên Đang thực hiện audio 15,211 08/04/2024
Chương 3580 - Chương 3587: Tàn Sát Lẫn Nhau Đang thực hiện audio 10,787 08/04/2024
Chương 3581 - Chương 3588: Thủy Tinh Màu Đỏ Đang thực hiện audio 24,453 08/04/2024
Chương 3582 - Chương 3589: Kế Hoạch Đồ Thành Đang thực hiện audio 13,470 08/04/2024
Chương 3583 - Chương 3590: Chuẩn Bị Trùng Kích Hoán Huyết Cảnh Đang thực hiện audio 11,410 08/04/2024
Chương 3584 - Chương 3591: Đường Hải Bị Hại Đang thực hiện audio 21,167 08/04/2024
Chương 3585 - Chương 3592: Bảo Thụ Ngay Trước Mắt Đang thực hiện audio 16,934 08/04/2024
Chương 3586 - Chương 3593: Hái Trái Đang thực hiện audio 9,342 08/04/2024
Chương 3587 - Chương 3594: Đùa Chết Đầy Tớ Đang thực hiện audio 22,618 08/04/2024
Chương 3588 - Chương 3595: Đánh Nát Đang thực hiện audio 19,907 08/04/2024
Chương 3589 - Chương 3596: Sát Thủ Xui Xẻo Đang thực hiện audio 12,535 08/04/2024
Chương 3590 - Chương 3597: Chứng Thực Đan Sư Đang thực hiện audio 6,109 08/04/2024
Chương 3591 - Chương 3598: Đan Sư Trung Cấp Trẻ Tuổi Nhất Đang thực hiện audio 17,581 08/04/2024
Chương 3592 - Chương 3599: Lại Tiến Thêm Một Bước Đang thực hiện audio 5,301 08/04/2024
Chương 3593 - Chương 3600: Chung Dương Tất Khiêu Khích Đang thực hiện audio 24,352 08/04/2024
Chương 3594 - Chương 3601: Chuyên Gia Tìm Đường Chết Đang thực hiện audio 8,455 08/04/2024
Chương 3595 - Chương 3602: Bất Ngờ Thăng Cấp Đang thực hiện audio 17,165 08/04/2024
Chương 3596 - Chương 3603: Chiêu An Đang thực hiện audio 18,399 08/04/2024
Chương 3597 - Chương 3604: Cực Hạn Của Thông Mạch Đang thực hiện audio 9,491 08/04/2024
Chương 3598 - Chương 3605: Ra Tay Giúp Đỡ Đang thực hiện audio 9,973 08/04/2024
Chương 3599 - Chương 3606: Con Heo Nhỏ Màu Hồng Đang thực hiện audio 12,588 08/04/2024
Chương 3600 - Chương 3607: Tìm Được Cửu Viêm Thảo (1) Đang thực hiện audio 18,621 08/04/2024
Chương 3601 - Chương 3608: Tìm Được Cửu Viêm Thảo (2) Đang thực hiện audio 11,147 08/04/2024
Chương 3602 - Chương 3609: Con Heo Cổ Quái Đang thực hiện audio 17,744 08/04/2024
Chương 3603 - Chương 3610: Di Tích Cổ Đổ Nát Đang thực hiện audio 10,030 08/04/2024
Chương 3604 - Chương 3611: Được Bảo Đang thực hiện audio 24,554 08/04/2024
Chương 3605 - Chương 3612: Hoán Tuyết Mất Tích (1) Đang thực hiện audio 4,533 08/04/2024
Chương 3606 - Chương 3613: Hoán Tuyết Mất Tích (2) Đang thực hiện audio 14,622 08/04/2024
Chương 3607 - Chương 3614: Đại Náo Hồ Gia Đang thực hiện audio 19,507 08/04/2024
Chương 3608 - Chương 3615: Giải Cứu Đang thực hiện audio 22,464 08/04/2024
Chương 3609 - Chương 3616: Vẫn Một Quyền Đang thực hiện audio 15,482 08/04/2024
Chương 3610 - Chương 3617: Cường Giả Phân Ra (1) Đang thực hiện audio 2,344 08/04/2024
Chương 3611 - Chương 3618: Cường Giả Phân Ra (2) Đang thực hiện audio 24,829 08/04/2024
Chương 3612 - Chương 3619: Pháp Khí Đang thực hiện audio 273 08/04/2024
Chương 3613 - Chương 3620: Lăng Hàn Cũng Có Pháp Khí Đang thực hiện audio 5,953 08/04/2024
Chương 3614 - Chương 3621: Đảo Thủ Thành Công Đang thực hiện audio 13,042 08/04/2024
Chương 3615 - Chương 3622: Ai Địa Vị Cao Hơn? Đang thực hiện audio 20,165 08/04/2024
Chương 3616 - Chương 3623: Mục Quản Gia (1) Đang thực hiện audio 5,477 08/04/2024
Chương 3617 - Chương 3624: Mục Quản Gia (2) Đang thực hiện audio 7,831 08/04/2024
Chương 3618 - Chương 3625: Phi Toa Bộ Đang thực hiện audio 18,113 08/04/2024
Chương 3619 - Chương 3626: Thú Triều Đang thực hiện audio 19,974 08/04/2024
Chương 3620 - Chương 3627: Voi Khổng Lồ Đang thực hiện audio 9,532 08/04/2024
Chương 3621 - Chương 3628: Huyết Chiến (1) Đang thực hiện audio 2,383 08/04/2024
Chương 3622 - Chương 3629: Huyết Chiến (2) Đang thực hiện audio 10,159 08/04/2024
Chương 3623 - Chương 3630: Cầm Vương Đang thực hiện audio 5,610 08/04/2024
Chương 3624 - Chương 3631: Chạy Trốn Đang thực hiện audio 23,978 08/04/2024
Chương 3625 - Chương 3632: Oan Gia Ngõ Hẹp Đang thực hiện audio 7,096 08/04/2024
Chương 3626 - Chương 3633: Nước Bọt Của Heo (1) Đang thực hiện audio 3,229 08/04/2024
Chương 3627 - Chương 3634: Nước Bọt Của Heo (2) Đang thực hiện audio 2,399 08/04/2024
Chương 3628 - Chương 3635: Chém Hồ Xán Đang thực hiện audio 6,468 08/04/2024
Chương 3629 - Cát Ninh Thành Đang thực hiện audio 22,599 08/04/2024
Chương 3630 - Cổ Hạng Minh Đang thực hiện audio 24,715 08/04/2024
Chương 3631 - Đến Đế Đô (1) Đang thực hiện audio 24,329 08/04/2024
Chương 3632 - Đến Đế Đô (2) Đang thực hiện audio 15,147 08/04/2024
Chương 3633 - Học Viện Đế Đô Đang thực hiện audio 10,404 08/04/2024
Chương 3634 - Sàng Lọc Bắt Đầu Đang thực hiện audio 18,337 08/04/2024
Chương 3635 - Thiếu Niên Lông Dài (1) Đang thực hiện audio 7,632 08/04/2024
Chương 3636 - Thiếu Niên Lông Dài (2) Đang thực hiện audio 5,230 08/04/2024
Chương 3637 - Chính Trực Đang thực hiện audio 960 08/04/2024
Chương 3638 - Hồ Lô Màu Xanh Đang thực hiện audio 8,605 08/04/2024
Chương 3639 - Pháp Khí Không Gian! Đang thực hiện audio 20,616 08/04/2024
Chương 3640 - Hoàng Tước Ở Phía Sau (1) Đang thực hiện audio 10,088 08/04/2024
Chương 3641 - Hoàng Tước Ở Phía Sau (2) Đang thực hiện audio 3,937 08/04/2024
Chương 3642 - Hồ Lô Kỳ Diệu Đang thực hiện audio 21,117 08/04/2024
Chương 3643 - Oán Giận Đang thực hiện audio 3,981 08/04/2024
Chương 3644 - Chiến Đấu Với Hồng Thiên Lượng Đang thực hiện audio 12,764 08/04/2024
Chương 3645 - Cực Hạn Thứ Hai (1) Đang thực hiện audio 16,811 08/04/2024
Chương 3646 - Cực Hạn Thứ Hai (2) Đang thực hiện audio 17,583 08/04/2024
Chương 3647 - Yêu Nghiệt Ép Trời Đang thực hiện audio 19,024 08/04/2024
Chương 3648 - Cấm Địa Đang thực hiện audio 3,420 08/04/2024
Chương 3649 - Chó Lớn Đang thực hiện audio 17,411 08/04/2024
Chương 3650 - Lá Cây (1) Đang thực hiện audio 14,887 08/04/2024
Chương 3651 - Lá Cây (2) Đang thực hiện audio 3,588 08/04/2024
Chương 3652 - Nuôi Binh Thụ Đang thực hiện audio 2,785 08/04/2024
Chương 3653 - Gặp Lại Đang thực hiện audio 7,837 08/04/2024
Chương 3654 - Hồ Dương Đang thực hiện audio 2,886 08/04/2024
Chương 3655 - Ta Muốn Nghe Thiếu Gia (1) Đang thực hiện audio 11,452 08/04/2024
Chương 3656 - Ta Muốn Nghe Thiếu Gia (2) Đang thực hiện audio 21,847 08/04/2024
Chương 3657 - Tái Chiến Thác Bạt Thiên Hoang Đang thực hiện audio 23,271 08/04/2024
Chương 3658 - Thua Người, Thua Cả Tâm Đang thực hiện audio 4,633 08/04/2024
Chương 3659 - Lĩnh Ngộ Mới Đang thực hiện audio 16,396 08/04/2024
Chương 3660 - Hồng Thiên Bộ Thứ Hai? (1) Đang thực hiện audio 11,292 08/04/2024
Chương 3661 - Hồng Thiên Bộ Thứ Hai? (2) Đang thực hiện audio 12,597 08/04/2024
Chương 3662 - Siêu Cấp Vô Sỉ Đang thực hiện audio 23,107 08/04/2024
Chương 3663 - Chạy Trối Chết Đang thực hiện audio 22,066 08/04/2024
Chương 3664 - Ước Chiến Đang thực hiện audio 9,682 08/04/2024
Chương 3665 - Một Chiêu Đánh Ngã (1) Đang thực hiện audio 3,126 08/04/2024
Chương 3666 - Một Chiêu Đánh Ngã (2) Đang thực hiện audio 5,490 08/04/2024
Chương 3667 - Hoán Huyết Cảnh Đang thực hiện audio 7,180 08/04/2024
Chương 3668 - Nâng Cao Cực Lớn Đang thực hiện audio 14,454 08/04/2024
Chương 3669 - Lần Này Lại Đào Cái Hố Gì Đang thực hiện audio 8,155 08/04/2024
Chương 3670 - Xứng Danh (1) Đang thực hiện audio 3,377 08/04/2024
Chương 3671 - Xứng Danh (2) Đang thực hiện audio 14,871 08/04/2024
Chương 3672 - Các Phương Chiêu Mộ Đang thực hiện audio 7,427 08/04/2024
Chương 3673 - Ngưu Hoa Thanh Thỉnh Cầu Đang thực hiện audio 16,126 08/04/2024
Chương 3674 - Hoàn Cảnh Thiên Địa Đang thực hiện audio 17,047 08/04/2024
Chương 3675 - Cải Tiến Hồi Khí Đan (1) Đang thực hiện audio 11,927 08/04/2024
Chương 3676 - Cải Tiến Hồi Khí Đan (2) Đang thực hiện audio 6,855 08/04/2024
Chương 3677 - Bánh Ít Đi, Bánh Quy Lại Đang thực hiện audio 8,624 08/04/2024
Chương 3678 - Nhân Viên Tập Trung Đang thực hiện audio 8,670 08/04/2024
Chương 3679 - Lấy Mật Đang thực hiện audio 19,629 08/04/2024
Chương 3680 - Một Mình Thâm Nhập (1) Đang thực hiện audio 2,318 08/04/2024
Chương 3681 - Một Mình Thâm Nhập (2) Đang thực hiện audio 14,419 08/04/2024
Chương 3682 - Con Ong Chúa Đang thực hiện audio 11,911 08/04/2024
Chương 3683 - Trận Văn Trên Vách Núi Đang thực hiện audio 7,270 08/04/2024
Chương 3684 - Yêu Chuột Đang thực hiện audio 17,492 08/04/2024
Chương 3685 - Báo Cáo Lên Trên (1) Đang thực hiện audio 853 08/04/2024
Chương 3686 - Báo Cáo Lên Trên (2) Đang thực hiện audio 14,272 08/04/2024
Chương 3687 - Tai Nạn Và Rắc Rối Lại Xảy Ra Đang thực hiện audio 17,507 08/04/2024
Chương 3688 - Đánh Bay Đang thực hiện audio 19,838 08/04/2024
Chương 3689 - Đánh Cũng Đánh Uổng Công Đang thực hiện audio 15,112 08/04/2024
Chương 3690 - Trận Trong Trận (1) Đang thực hiện audio 1,043 08/04/2024
Chương 3691 - Trận Trong Trận (2) Đang thực hiện audio 13,064 08/04/2024
Chương 3692 - Bạo Lực Phá Trận Đang thực hiện audio 7,462 08/04/2024
Chương 3693 - Hai Trận Sư Trung Cấp Đang thực hiện audio 7,297 08/04/2024
Chương 3694 - Thiếu Nữ Kỳ Quái Đang thực hiện audio 10,125 08/04/2024
Chương 3695 - Hóa Giải (1) Đang thực hiện audio 24,833 08/04/2024
Chương 3696 - Hóa Giải (2) Đang thực hiện audio 17,925 08/04/2024
Chương 3697 - Lại Chứng Thực Đang thực hiện audio 19,025 08/04/2024
Chương 3698 - Trận Thi Đấu Săn Bắn Lớn Đang thực hiện audio 7,272 08/04/2024
Chương 3699 - Khổ Cốt Bì Đang thực hiện audio 8,395 08/04/2024
Chương 3700 - Giả Heo Ăn Hổ Đang thực hiện audio 10,018 08/04/2024
Chương 3701 - Vòng Tròn (1) Đang thực hiện audio 18,450 08/04/2024
Chương 3702 - Vòng Tròn (2) Đang thực hiện audio 10,860 08/04/2024
Chương 3703 - Phá Rối Đang thực hiện audio 356 08/04/2024
Chương 3704 - Hai Đại Hội Trưởng Sốt Ruột Mặt Đỏ Đang thực hiện audio 21,771 08/04/2024
Chương 3705 - Niệm Lực Kỳ Diệu Đang thực hiện audio 8,180 08/04/2024
Chương 3706 - Đòn Sát Thủ (1) Đang thực hiện audio 21,852 08/04/2024
Chương 3707 - Đòn Sát Thủ (2) Đang thực hiện audio 10,141 08/04/2024
Chương 3708 - Bốn Vị Hoàng Tử Đang thực hiện audio 10,926 08/04/2024
Chương 3709 - Thánh Hoàng Đến Đang thực hiện audio 21,586 08/04/2024
Chương 3710 - Cuộc Săn Bắn Bắt Đầu Đang thực hiện audio 9,373 08/04/2024
Chương 3711 - Trận Chiến Mở Màn Cực Cốt (1) Đang thực hiện audio 19,525 08/04/2024
Chương 3712 - Trận Chiến Mở Màn Cực Cốt (2) Đang thực hiện audio 24,363 08/04/2024
Chương 3713 - Cuồng Phong Điểm Tích Phân Đang thực hiện audio 7,219 08/04/2024
Chương 3714 - Hoàng Tước Ở Phía Sau Đang thực hiện audio 16,754 08/04/2024
Chương 3715 - Đốn Ngã Đang thực hiện audio 8,097 08/04/2024
Chương 3716 - Chỉ Đùa Với Ngươi Đang thực hiện audio 20,394 08/04/2024
Chương 3717 - Năng Lượng Thần Bí (1) Đang thực hiện audio 8,052 08/04/2024
Chương 3718 - Năng Lượng Thần Bí (2) Đang thực hiện audio 5,877 08/04/2024
Chương 3719 - Nhị Biến Đang thực hiện audio 12,476 08/04/2024
Chương 3720 - Lại Chém Một Thú Đang thực hiện audio 15,699 08/04/2024
Chương 3721 - Yêu Chuột Tỏ Rõ Uy Phong Đang thực hiện audio 15,355 08/04/2024
Chương 3722 - Không Chịu Nổi Một Đòn (1) Đang thực hiện audio 1,436 08/04/2024
Chương 3723 - Không Chịu Nổi Một Đòn (2) Đang thực hiện audio 2,376 08/04/2024
Chương 3724 - Năng Lượng Cao Tầng Lần Đang thực hiện audio 16,100 08/04/2024
Chương 3725 - Linh Đồ Đang thực hiện audio 5,415 08/04/2024
Chương 3726 - Thông Điệp Đang thực hiện audio 5,158 08/04/2024
Chương 3727 - Thủ Hạ Hồng Thiên Bộ (1) Đang thực hiện audio 12,230 08/04/2024
Chương 3728 - Thủ Hạ Hồng Thiên Bộ (2) Đang thực hiện audio 18,588 08/04/2024
Chương 3729 - Trợ Quyền Đang thực hiện audio 20,968 08/04/2024
Chương 3730 - Lời Khuyên Đang thực hiện audio 11,901 08/04/2024
Chương 3731 - Dùng Trí Đang thực hiện audio 23,661 08/04/2024
Chương 3732 - Giải Quyết Từng Bước Một (1) Đang thực hiện audio 24,679 08/04/2024
Chương 3733 - Giải Quyết Từng Bước Một (2) Đang thực hiện audio 5,651 08/04/2024
Chương 3734 - Bất Hạnh Của Nghiêm Tuấn Bắt Đầu Đang thực hiện audio 18,481 08/04/2024
Chương 3735 - Nơi Độc Chướng Đang thực hiện audio 4,816 08/04/2024
Chương 3736 - Vạn Độc Nguyên Đang thực hiện audio 16,142 08/04/2024
Chương 3737 - Tam Biến Đỉnh Phong Đang thực hiện audio 7,852 08/04/2024
Chương 3738 - Việt Triều (1) Đang thực hiện audio 3,338 08/04/2024
Chương 3739 - Việt Triều (2) Đang thực hiện audio 14,001 08/04/2024
Chương 3740 - Đấu Trường Dưới Lòng Đất Đang thực hiện audio 7,260 08/04/2024
Chương 3741 - Quát Tháo Đang thực hiện audio 10,231 08/04/2024
Chương 3742 - Hồng Thiên Lượng Bại Đang thực hiện audio 875 08/04/2024
Chương 3743 - Yêu Tộc (1) Đang thực hiện audio 21,831 08/04/2024
Chương 3744 - Yêu Tộc (2) Đang thực hiện audio 321 08/04/2024
Chương 3745 - Xà Nữ Đang thực hiện audio 23,249 08/04/2024
Chương 3746 - Thiên Phú Thần Thông Đang thực hiện audio 8,415 08/04/2024
Chương 3747 - Người Chim Đang thực hiện audio 21,002 08/04/2024
Chương 3748 - Đứng Ra (1) Đang thực hiện audio 18,595 08/04/2024
Chương 3749 - Đứng Ra (2) Đang thực hiện audio 8,409 08/04/2024
Chương 3750 - Yêu Nghiệt Ép Trời Hồng Thiên Bộ Đang thực hiện audio 23,725 08/04/2024
Chương 3751 - Hoàng Tử Yêu Tộc Ước Chiến Đang thực hiện audio 14,895 08/04/2024
Chương 3752 - Chuyên Gia Ra Tay Đang thực hiện audio 14,988 08/04/2024
Chương 3753 - Hồng Thiên Bộ Đánh Với Hầu Thiên Hóa Đang thực hiện audio 24,307 08/04/2024
Chương 3754 - Thất Hoàng Tử Ra Mặt (1) Đang thực hiện audio 13,817 08/04/2024
Chương 3755 - Thất Hoàng Tử Ra Mặt (2) Đang thực hiện audio 17,467 08/04/2024
Chương 3756 - Áp Lực Cực Lớn, Động Lực Mười Phần Đang thực hiện audio 2,442 08/04/2024
Chương 3757 - Di Tích Cổ Hằng Nguyệt Đang thực hiện audio 14,498 08/04/2024
Chương 3758 - Hồng Thái Sâm Đang thực hiện audio 2,594 08/04/2024
Chương 3759 - Còn Nhớ Rõ Ta Từng Nói Với Ngươi Cái Gì Không? (1) Đang thực hiện audio 10,220 08/04/2024
Chương 3760 - Còn Nhớ Rõ Ta Từng Nói Với Ngươi Cái Gì Không? (2) Đang thực hiện audio 8,239 08/04/2024
Chương 3761 - Giết Chết Đang thực hiện audio 22,310 08/04/2024
Chương 3762 - Một Góc Kẽ Hở Đang thực hiện audio 4,830 08/04/2024
Chương 3763 - Tiến Vào Vườn Thuốc Đang thực hiện audio 11,953 08/04/2024
Chương 3764 - Ra Tay Tức Vô Tình Đang thực hiện audio 23,068 08/04/2024
Chương 3765 - Đánh Bại Ngũ Cốt (1) Đang thực hiện audio 12,928 08/04/2024
Chương 3766 - Đánh Bại Ngũ Cốt (2) Đang thực hiện audio 9,523 08/04/2024
Chương 3767 - Giết Thì Đã Có Sao? Đang thực hiện audio 20,233 08/04/2024
Chương 3768 - Lại Là Hồ Lô Đang thực hiện audio 1,184 08/04/2024
Chương 3769 - Đại Oa Đang thực hiện audio 18,299 08/04/2024
Chương 3770 - Nữ Hài Tử Phát Uy (1) Đang thực hiện audio 20,898 08/04/2024
Chương 3771 - Nữ Hài Tử Phát Uy (2) Đang thực hiện audio 9,091 08/04/2024
Chương 3772 - Nhìn Thấu Vô Căn Cứ Đang thực hiện audio 24,962 08/04/2024
Chương 3773 - Oa Oa Rơi Xuống Đất Đang thực hiện audio 13,353 08/04/2024
Chương 3774 - Thất Oa Tham Ngủ Đang thực hiện audio 4,936 08/04/2024
Chương 3775 - Tiểu Nữ Hài Tử Cùng Bạo Phát (1) Đang thực hiện audio 2,841 08/04/2024
Chương 3776 - Tiểu Nữ Hài Tử Cùng Bạo Phát (2) Đang thực hiện audio 24,968 08/04/2024
Chương 3777 - Hoàn Thiện Trận Pháp Đang thực hiện audio 24,698 08/04/2024
Chương 3778 - Yêu Tộc Ngắm Bắn Người Đang thực hiện audio 19,694 08/04/2024
Chương 3779 - Miêu Công Tử Đang thực hiện audio 20,578 08/04/2024
Chương 3780 - Bị Đánh Tới Quay Vòng Vòng (1) Đang thực hiện audio 19,376 08/04/2024
Chương 3781 - Bị Đánh Tới Quay Vòng Vòng (2) Đang thực hiện audio 11,184 08/04/2024
Chương 3782 - Lục Biến Đang thực hiện audio 19,377 08/04/2024
Chương 3783 - Kinh Động Khắp Nơi Đang thực hiện audio 14,936 08/04/2024
Chương 3784 - Miêu Công Tử Lại Tới Đang thực hiện audio 11,772 08/04/2024
Chương 3785 - Lại Bị Đánh Bại (1) Đang thực hiện audio 20,827 08/04/2024
Chương 3786 - Lại Bị Đánh Bại (2) Đang thực hiện audio 1,065 08/04/2024
Chương 3787 - Có Tiền Đặt Cược Là Được Đang thực hiện audio 12,587 08/04/2024
Chương 3788 - Ăn Liền Hai Trận Đang thực hiện audio 24,730 08/04/2024
Chương 3789 - Cách Thức Lừa Gạt Chống Lại Mười Giây Đang thực hiện audio 21,514 08/04/2024
Chương 3790 - Huyết Khí Ngưng Đế (1) Đang thực hiện audio 24,652 08/04/2024
Chương 3791 - Huyết Khí Ngưng Đế (2) Đang thực hiện audio 20,547 08/04/2024
Chương 3792 - Lão Thái Giám Đang thực hiện audio 2,407 08/04/2024
Chương 3793 - Hồng Thái Sư Triệu Kiến Đang thực hiện audio 11,876 08/04/2024
Chương 3794 - Đối Thoại Đang thực hiện audio 2,196 08/04/2024
Chương 3795 - Đánh Vào Thiên Lao (1) Đang thực hiện audio 19,593 08/04/2024
Chương 3796 - Đánh Vào Thiên Lao (2) Đang thực hiện audio 11,622 08/04/2024
Chương 3797 - Hai Vị Đại Sư Xuất Động Đang thực hiện audio 10,575 08/04/2024
Chương 3798 - Nổi Giận Đang thực hiện audio 11,005 08/04/2024
Chương 3799 - Lăng Hàn Phản Kích Đang thực hiện audio 14,549 08/04/2024
Chương 3800 - Yêu Tộc Lại Gây Phiền Phức (1) Đang thực hiện audio 5,402 08/04/2024
Chương 3801 - Yêu Tộc Lại Gây Phiền Phức (2) Đang thực hiện audio 11,680 08/04/2024
Chương 3802 - Kim Tam Ngân Đến Thăm Đang thực hiện audio 728 08/04/2024
Chương 3803 - Áp Giải Đang thực hiện audio 6,096 08/04/2024
Chương 3804 - Yêu Tộc Đả Thương Đang thực hiện audio 9,154 08/04/2024
Chương 3805 - Thực Lực Của Yêu Tộc Đang thực hiện audio 22,692 08/04/2024
Chương 3806 - Quyết Định (1) Đang thực hiện audio 20,631 08/04/2024
Chương 3807 - Quyết Định (2) Đang thực hiện audio 19,373 08/04/2024
Chương 3808 - Bản Chất Kiêu Hùng Đang thực hiện audio 12,668 08/04/2024
Chương 3809 - Huyết Xích La Đang thực hiện audio 11,129 08/04/2024
Chương 3810 - Dâng Thư Hàng Đang thực hiện audio 2,777 08/04/2024
Chương 3811 - Đề Nghị Mê Người (1) Đang thực hiện audio 16,345 08/04/2024
Chương 3812 - Đề Nghị Mê Người (2) Đang thực hiện audio 11,088 08/04/2024
Chương 3813 - Đoàn Thiên Tài Của Yêu Tộc Đang thực hiện audio 18,141 08/04/2024
Chương 3814 - Đột Phá Cực Cốt Đang thực hiện audio 16,924 08/04/2024
Chương 3815 - Yêu Cầu Quá Đáng Đang thực hiện audio 2,862 08/04/2024
Chương 3816 - Không Có Tiền Cược Không Đánh (1) Đang thực hiện audio 6,201 08/04/2024
Chương 3817 - Không Có Tiền Cược Không Đánh (2) Đang thực hiện audio 8,616 08/04/2024
Chương 3818 - Một Hạt Ngọc Đang thực hiện audio 18,693 08/04/2024
Chương 3819 - Chiến Đấu Cùng Báo Thái Công Đang thực hiện audio 15,899 08/04/2024
Chương 3820 - Phong Vân Phiêu Đang thực hiện audio 9,836 08/04/2024
Chương 3821 - Không Chấp Nhận Uy Hiếp (1) Đang thực hiện audio 16,745 08/04/2024
Chương 3822 - Không Chấp Nhận Uy Hiếp (2) Đang thực hiện audio 20,890 08/04/2024
Chương 3823 - Hóa Ra Ngươi Là Cực Cốt Cảnh Đang thực hiện audio 11,669 08/04/2024
Chương 3824 - Bạch Hổ Viễn Cổ Đấu Với Yêu Hầu Đang thực hiện audio 20,367 08/04/2024
Chương 3825 - Bại Lộ Đang thực hiện audio 18,492 08/04/2024
Chương 3826 - Chiến Thư (1) Đang thực hiện audio 20,571 08/04/2024
Chương 3827 - Chiến Thư (2) Đang thực hiện audio 9,477 08/04/2024
Chương 3828 - Tuyệt Đối Công Bằng Đang thực hiện audio 16,808 08/04/2024
Chương 3829 - Ứng Chiến Đang thực hiện audio 13,027 08/04/2024
Chương 3830 - Tàn Ngược Đang thực hiện audio 6,638 08/04/2024
Chương 3831 - Kế Ly Gián (1) Đang thực hiện audio 24,655 08/04/2024
Chương 3832 - Kế Ly Gián (2) Đang thực hiện audio 23,304 08/04/2024
Chương 3833 - Uy Hiếp Lại Tăng Thêm Đang thực hiện audio 18,346 08/04/2024
Chương 3834 - Uy Hiếp Ngược Lại Đang thực hiện audio 24,018 08/04/2024
Chương 3835 - Lần Thứ Hai Thiên Địa Bắt Đầu Biến Hóa Kịch Liệt Đang thực hiện audio 18,614 08/04/2024
Chương 3836 - Thiên Văn Ngọc Đang thực hiện audio 17,603 08/04/2024
Chương 3837 - Buông Vật Trong Tay (1) Đang thực hiện audio 4,385 08/04/2024
Chương 3838 - Buông Vật Trong Tay (2) Đang thực hiện audio 4,378 08/04/2024
Chương 3839 - Vũ Khí Tinh Thần Lực Đang thực hiện audio 13,789 08/04/2024
Chương 3840 - Cầu Gỗ Đang thực hiện audio 3,778 08/04/2024
Chương 3841 - Pháp Khí Cấp Nhị Tinh Đang thực hiện audio 2,640 08/04/2024
Chương 3842 - Lại Một Một Gia Tộc Ẩn Thế (1) Đang thực hiện audio 4,944 08/04/2024
Chương 3843 - Lại Một Một Gia Tộc Ẩn Thế (2) Đang thực hiện audio 18,909 08/04/2024
Chương 3844 - Điện Tế Tự Đang thực hiện audio 18,731 08/04/2024
Chương 3845 - Đập Chết Đang thực hiện audio 15,231 08/04/2024
Chương 3846 - Xử Lý Toàn Bộ Đang thực hiện audio 3,033 08/04/2024
Chương 3847 - Thiếu Chút Đã Làm Hỏng Đại Sự Của Ta (1) Đang thực hiện audio 23,635 08/04/2024
Chương 3848 - Thiếu Chút Đã Làm Hỏng Đại Sự Của Ta (2) Đang thực hiện audio 23,224 08/04/2024
Chương 3849 - Chân Tướng Hậu Trường Đang thực hiện audio 1,792 08/04/2024
Chương 3850 - Tinh Thần Lực Quyết Đấu Đang thực hiện audio 4,474 08/04/2024
Chương 3851 - Kiêng Kị Lẫn Nhau Đang thực hiện audio 16,150 08/04/2024
Chương 3852 - Cầu Gãy (1) Đang thực hiện audio 16,197 08/04/2024
Chương 3853 - Cầu Gãy (2) Đang thực hiện audio 18 08/04/2024
Chương 3854 - Hung Nhân Xuất Thế Đang thực hiện audio 12,779 08/04/2024
Chương 3855 - Thế Gian Biến Đổi Lớn Đang thực hiện audio 8,580 08/04/2024
Chương 3856 - Thôi Trường Vận Khiêu Chiến (1) Đang thực hiện audio 10,888 08/04/2024
Chương 3857 - Thôi Trường Vận Khiêu Chiến (2) Đang thực hiện audio 9,983 08/04/2024
Chương 3858 - Liền Hành Hạ Đang thực hiện audio 4,596 08/04/2024
Chương 3859 - Một Kích Bạo Nát Đang thực hiện audio 5,154 08/04/2024
Chương 3860 - Cường Giả Tiên Đồ Hiện Đang thực hiện audio 8,354 08/04/2024
Chương 3861 - Trận Linh Thanh Long Trận (1) Đang thực hiện audio 9,778 08/04/2024
Chương 3862 - Trận Linh Thanh Long Trận (2) Đang thực hiện audio 14,507 08/04/2024
Chương 3863 - Nhị Cốt! Đang thực hiện audio 371 08/04/2024
Chương 3864 - Lời Đồn Đại Nổi Lên Bốn Phía Đang thực hiện audio 11,745 08/04/2024
Chương 3865 - Trúc Ba Cơ Sở (1) Đang thực hiện audio 3,910 08/04/2024
Chương 3866 - Trúc Ba Cơ Sở (2) Đang thực hiện audio 12,728 08/04/2024
Chương 3867 - Hồng Thiên Lượng Lại Bại Đang thực hiện audio 22,024 08/04/2024
Chương 3868 - Hoàng Tử Xuất Thủ Đang thực hiện audio 24,925 08/04/2024
Chương 3869 - Nửa Cái Chữ Cổ Đang thực hiện audio 3,366 08/04/2024
Chương 3870 - Hồng Thiên Bộ Đến (1) Đang thực hiện audio 3,767 08/04/2024
Chương 3871 - Hồng Thiên Bộ Đến (2) Đang thực hiện audio 18,966 08/04/2024
Chương 3872 - Ngươi Không Xứng Để Đặt Song Song Với Ta Đang thực hiện audio 665 08/04/2024
Chương 3873 - Chiến Hồng Thiên Bộ Đang thực hiện audio 5,280 08/04/2024
Chương 3874 - Lưỡng Bại Câu Thương (1) Đang thực hiện audio 18,719 08/04/2024
Chương 3875 - Lưỡng Bại Câu Thương (2) Đang thực hiện audio 21,708 08/04/2024
Chương 3876 - Tị Nạn Đang thực hiện audio 24,798 08/04/2024
Chương 3877 - Đổ Thừa Không Đi Đang thực hiện audio 13,775 08/04/2024
Chương 3878 - Tạo Dựng Tuyệt Đối Công Bằng Cỡ Lớn Đang thực hiện audio 22,693 08/04/2024
Chương 3879 - Lục Gia Đánh Tới (1) Đang thực hiện audio 19,022 08/04/2024
Chương 3880 - Lục Gia Đánh Tới (2) Đang thực hiện audio 15,715 08/04/2024
Chương 3881 - Giết Sạch Sành Sanh Đang thực hiện audio 904 08/04/2024
Chương 3882 - Ta Mang Ngươi Tới Đang thực hiện audio 22,745 08/04/2024
Chương 3883 - Lưu Long Đang thực hiện audio 24,903 08/04/2024
Chương 3884 - Kim Quân Thánh (1) Đang thực hiện audio 17,286 08/04/2024
Chương 3885 - Kim Quân Thánh (2) Đang thực hiện audio 10,329 08/04/2024
Chương 3886 - Hoàn Toàn Nghiền Ép Đang thực hiện audio 7,761 08/04/2024
Chương 3887 - Tam Cốt Đang thực hiện audio 6,283 08/04/2024
Chương 3888 - Băng Giao Trì Đang thực hiện audio 12,887 08/04/2024
Chương 3889 - Tên Điên, Cuồng Nhân, Mỹ Nữ (Thượng) (1) Đang thực hiện audio 8,468 08/04/2024
Chương 3890 - Tên Điên, Cuồng Nhân, Mỹ Nữ (Thượng) (2) Đang thực hiện audio 9,220 08/04/2024
Chương 3891 - Thi Địa Đang thực hiện audio 4,837 08/04/2024
Chương 3892 - Đại Tri Chu Đang thực hiện audio 965 08/04/2024
Chương 3893 - Người Chết... Phục Sinh? Đang thực hiện audio 8,601 08/04/2024
Chương 3894 - Tượng Đá Trấn Áp (1) Đang thực hiện audio 11,631 08/04/2024
Chương 3895 - Tượng Đá Trấn Áp (2) Đang thực hiện audio 7,694 08/04/2024
Chương 3896 - Kịch Chiến Đồng Miêu Đang thực hiện audio 16,210 08/04/2024
Chương 3897 - Bụi Xương Đang thực hiện audio 17,311 08/04/2024
Chương 3898 - Bích Hoạ Bí Đang thực hiện audio 19,916 08/04/2024
Chương 3899 - Ai Hố Ai (1) Đang thực hiện audio 6,164 08/04/2024
Chương 3900 - Ai Hố Ai (2) Đang thực hiện audio 6,200 08/04/2024
Chương 3901 - Tứ Cốt Đang thực hiện audio 14,757 08/04/2024
Chương 3902 - Thế Cục Đang thực hiện audio 16,939 08/04/2024
Chương 3903 - Đánh Cờ (1) Đang thực hiện audio 5,313 08/04/2024
Chương 3904 - Đánh Cờ (2) Đang thực hiện audio 9,694 08/04/2024
Chương 3905 - Đánh Cờ (3) Đang thực hiện audio 23,881 08/04/2024
Chương 3906 - Vương Tọa Đang thực hiện audio 5,726 08/04/2024
Chương 3907 - Đánh Cược Bảo Thuật Đang thực hiện audio 954 08/04/2024
Chương 3908 - Thiên Hận Thể (1) Đang thực hiện audio 1,817 08/04/2024
Chương 3909 - Thiên Hận Thể (2) Đang thực hiện audio 10,537 08/04/2024
Chương 3910 - Vượt Lên Trước Một Bước Đang thực hiện audio 20,647 08/04/2024
Chương 3911 - Chín Người Ứng Cử Đang thực hiện audio 2,977 08/04/2024
Chương 3912 - Trạm Cuối Cùng Đang thực hiện audio 4,003 08/04/2024
Chương 3913 - Độ Phù Hợp (1) Đang thực hiện audio 10,346 08/04/2024
Chương 3914 - Độ Phù Hợp (2) Đang thực hiện audio 4,918 08/04/2024
Chương 3915 - Bí Quá Hoá Liều Đang thực hiện audio 544 08/04/2024
Chương 3916 - Thất Cốt! Đang thực hiện audio 19,539 08/04/2024
Chương 3917 - Đuổi Kịp (1) Đang thực hiện audio 7,827 08/04/2024
Chương 3918 - Đuổi Kịp (2) Đang thực hiện audio 9,643 08/04/2024
Chương 3919 - Lấy Một Địch Tám Đang thực hiện audio 22,746 08/04/2024
Chương 3920 - Chiến Thần Tam Thức Đang thực hiện audio 18,743 08/04/2024
Chương 3921 - Chiến Khai Khiếu Đang thực hiện audio 8,431 08/04/2024
Chương 3922 - Thất Oa Bị Đoạt Mất (Thượng) Đang thực hiện audio 4,810 08/04/2024
Chương 3923 - Thất Oa Bị Đoạt Mất (Hạ) Đang thực hiện audio 12,965 08/04/2024
Chương 3924 - Bênh Vực Kẻ Yếu Đang thực hiện audio 16,269 08/04/2024
Chương 3925 - Bậc Thang Thứ Năm Trong Tiên Đồ Đang thực hiện audio 24,022 08/04/2024
Chương 3926 - Mưa Gió Nổi Lên Đang thực hiện audio 16,623 08/04/2024
Chương 3927 - Cướp Sinh Ý (Thượng) Đang thực hiện audio 16,780 08/04/2024
Chương 3928 - Cướp Sinh Ý (Hạ) Đang thực hiện audio 24,341 08/04/2024
Chương 3929 - Chương 3936: Liên Tục Đắc Thủ Đang thực hiện audio 8,474 08/04/2024
Chương 3930 - Chương 3937: Người Hiềm Nghi Đang thực hiện audio 15,489 08/04/2024
Chương 3931 - Chương 3938: Bị Để Mắt Tới Đang thực hiện audio 7,489 08/04/2024
Chương 3932 - Chương 3939: Minh Văn Đầu Tiên Đang thực hiện audio 11,901 08/04/2024
Chương 3933 - Chương 3940: Tái Chiến Bạch Hoành Tài Đang thực hiện audio 18,483 08/04/2024
Chương 3934 - Chương 3941: Minh Văn Của Lăng Hàn Đang thực hiện audio 5,125 08/04/2024
Chương 3935 - Chương 3942: Viện Binh Xuất Thủ Đang thực hiện audio 2,003 08/04/2024
Chương 3936 - Chương 3943: Trận Linh Lại Xuất Hiện Đang thực hiện audio 10,946 08/04/2024
Chương 3937 - Chương 3944: Ngoại Vụ Phủ Đang thực hiện audio 4,161 08/04/2024
Chương 3938 - Chương 3945: Khai Trương Đại Cát Đang thực hiện audio 4,522 08/04/2024
Chương 3939 - Chương 3946: Xung Kích Nhị Văn Đang thực hiện audio 16,974 08/04/2024
Chương 3940 - Chương 3947: Tam Hoàng Tử Tới Chơi Đang thực hiện audio 8 08/04/2024
Chương 3941 - Chương 3948: Không Nể Mặt Mũi Đang thực hiện audio 14,937 08/04/2024
Chương 3942 - Chương 3949: Đến Thăm Thái Hoa Tông Đang thực hiện audio 15,930 08/04/2024
Chương 3943 - Chương 3950: Giam Lỏng Đang thực hiện audio 12,926 08/04/2024
Chương 3944 - Chương 3951: Bắt Trộm Đang thực hiện audio 13,733 08/04/2024
Chương 3945 - Chương 3952: Công Tôn Lương Đang thực hiện audio 13,527 08/04/2024
Chương 3946 - Chương 3953: Cự Tượng Phát Uy Đang thực hiện audio 18,407 08/04/2024
Chương 3947 - Chương 3954: Đánh Nát Tiên Đạo Cơ Thạch Đang thực hiện audio 5,822 08/04/2024
Chương 3948 - Chương 3955: Cường Giả Chú Đỉnh Đang thực hiện audio 23,697 08/04/2024
Chương 3949 - Chương 3956: Muốn Giết Huynh Đệ Lão Tôn? Đang thực hiện audio 11,572 08/04/2024
Chương 3950 - Chương 3957: Chuyện Xưa Hai Ngàn Năm Trước Đang thực hiện audio 9,544 08/04/2024
Chương 3951 - Chương 3958: Lại Triệu Kiến Đang thực hiện audio 1,413 08/04/2024
Chương 3952 - Chương 3959: Trận Pháp Bảo Điển Đang thực hiện audio 22,463 08/04/2024
Chương 3953 - Chương 3960: Da Hư Không Thú Đang thực hiện audio 9,636 08/04/2024
Chương 3954 - Chương 3961: Gõ Ám Côn Đang thực hiện audio 24,433 08/04/2024
Chương 3955 - Chương 3962: Một Đêm Biến Hóa Đang thực hiện audio 19,334 08/04/2024
Chương 3956 - Chương 3963: Uy Thế Của Sinh Đan Cảnh Đang thực hiện audio 5,673 08/04/2024
Chương 3957 - Chương 3964: Mưa Máu Quỷ Dị Đang thực hiện audio 18,299 08/04/2024
Chương 3958 - Chương 3965: Không Đánh Tự Lui Đang thực hiện audio 3,275 08/04/2024
Chương 3959 - Chương 3966: Cố Ý Lừa Gạt Đang thực hiện audio 6,320 08/04/2024
Chương 3960 - Chương 3967: Thói Đời Nóng Lạnh Đang thực hiện audio 11,650 08/04/2024
Chương 3961 - Chương 3968: Đập Phá Quán Đang thực hiện audio 2,247 08/04/2024
Chương 3962 - Chương 3969: Tranh Giành Vị Trí Đệ Nhất Thiên Kiêu Đang thực hiện audio 8,709 08/04/2024
Chương 3963 - Chương 3970: Hải Tộc Đang thực hiện audio 15,527 08/04/2024
Chương 3964 - Chương 3971: Tiên Đạo Cơ Đang thực hiện audio 17,388 08/04/2024
Chương 3965 - Chương 3972: Hồng Thiên Bộ Truy Sát Đang thực hiện audio 15,862 08/04/2024
Chương 3966 - Chương 3973: Tranh Thuyền Đang thực hiện audio 17,089 08/04/2024
Chương 3967 - Chương 3974: Sương Mù Đang thực hiện audio 22,506 08/04/2024
Chương 3968 - Chương 3975: Truyền Thuyết Trên Biển Đang thực hiện audio 11,793 08/04/2024
Chương 3969 - Chương 3976: Nhân Ngư Đang thực hiện audio 19,747 08/04/2024
Chương 3970 - Chương 3977: Lên Đảo Đang thực hiện audio 5,502 08/04/2024
Chương 3971 - Chương 3978: Phục Kích Đang thực hiện audio 19,611 08/04/2024
Chương 3972 - Chương 3979: Chân Núi Đang thực hiện audio 21,633 08/04/2024
Chương 3973 - Chương 3980: Mộc Phạt, Đá Lăn Đang thực hiện audio 1,881 08/04/2024
Chương 3974 - Chương 3981: Tìm Nơi Trút Giận Đang thực hiện audio 15,577 08/04/2024
Chương 3975 - Chương 3982: Tập Sát Đang thực hiện audio 3,490 08/04/2024
Chương 3976 - Chương 3983: Vượt Qua Đang thực hiện audio 2,937 08/04/2024
Chương 3977 - Chương 3984: Đổi Đá Đang thực hiện audio 10,434 08/04/2024
Chương 3978 - Chương 3985: Sinh Vật Trong Hồ Đang thực hiện audio 17,447 08/04/2024
Chương 3979 - Chương 3986: Trưng Dụng Đang thực hiện audio 21,367 08/04/2024
Chương 3980 - Chương 3987: Hang Rắn Đang thực hiện audio 60 08/04/2024
Chương 3981 - Chương 3988: Trộm Bảo Đang thực hiện audio 19,080 08/04/2024
Chương 3982 - Chương 3989: Tiết Lộ Chân Tướng Đang thực hiện audio 7,792 08/04/2024
Chương 3983 - Chương 3990: Kéo Thù Hận Đang thực hiện audio 10,217 08/04/2024
Chương 3984 - Chương 3991: Va Chạm Khí Lực Đang thực hiện audio 21,603 08/04/2024
Chương 3985 - Chương 3992: Bẫy Liên Hoàn Đang thực hiện audio 12,258 08/04/2024
Chương 3986 - Chương 3993: Lấy Băng Nguyên Thạch Đang thực hiện audio 3,871 08/04/2024
Chương 3987 - Chương 3994: Ruộng Hoa Đang thực hiện audio 21,076 08/04/2024
Chương 3988 - Chương 3995: Tu Vi Tăng Mạnh Đang thực hiện audio 15,019 08/04/2024
Chương 3989 - Chương 3996: Thất Văn Đang thực hiện audio 24,950 08/04/2024
Chương 3990 - Chương 3997: Thổi Hơi Thành Kiếm Đang thực hiện audio 19,676 08/04/2024
Chương 3991 - Chương 3998: Bắt Đầu Phản Kích Đang thực hiện audio 21,052 08/04/2024
Chương 3992 - Chương 3999: Quỳ Xuống Đang thực hiện audio 10,971 08/04/2024
Chương 3993 - Chương 4000: Xử Lý Toàn Bộ Đang thực hiện audio 12,387 08/04/2024
Chương 3994 - Chương 4001: Ruộng Rau Đang thực hiện audio 7,082 08/04/2024
Chương 3995 - Chương 4002: Lấy Một Địch Trăm Đang thực hiện audio 433 08/04/2024
Chương 3996 - Chương 4003: Một Vấn Đề Đang thực hiện audio 16,433 08/04/2024
Chương 3997 - Chương 4004: Chọn Một Tượng Đá Đang thực hiện audio 22,026 08/04/2024
Chương 3998 - Chương 4005: Phương Pháp Bài Trừ Đang thực hiện audio 23,089 08/04/2024
Chương 3999 - Chương 4006: Chân Huyết Hải Đang thực hiện audio 704 08/04/2024
Chương 4000 - Chương 4007: Quan Sát Ngộ Đạo Đang thực hiện audio 22,504 08/04/2024
Chương 4001 - Chương 4008: Thiên Thạch Đang thực hiện audio 3,898 08/04/2024
Chương 4002 - Chương 4009: Khách Tới Từ Tinh Không Đang thực hiện audio 1,585 08/04/2024
Chương 4003 - Chương 4010: Lồng Giam Mở Hoàn Toàn Đang thực hiện audio 10,718 08/04/2024
Chương 4004 - Chương 4011: Ba Điều Kiện Đang thực hiện audio 20,101 08/04/2024
Chương 4005 - Chương 4012: Bắt Ngươi Khai Đao Đang thực hiện audio 5,715 08/04/2024
Chương 4006 - Chương 4013: Thất Sát Tông Đang thực hiện audio 20,195 08/04/2024
Chương 4007 - Chương 4014: Đánh Chết Đang thực hiện audio 18,057 08/04/2024
Chương 4008 - Chương 4015: Tiên Dược Nhất Tinh Đang thực hiện audio 5,713 08/04/2024
Chương 4009 - Chương 4016: Hoàng Tử Vây Công Đang thực hiện audio 8,947 08/04/2024
Chương 4010 - Chương 4017: Hóa Giải Đang thực hiện audio 10,188 08/04/2024
Chương 4011 - Chương 4018: Hồng Thiên Bộ Mưu Phản Đang thực hiện audio 11,301 08/04/2024
Chương 4012 - Chương 4019: Khổ Chủ Đang thực hiện audio 14,311 08/04/2024
Chương 4013 - Chương 4020: Bói Toán Đại Sư Đang thực hiện audio 6,396 08/04/2024
Chương 4014 - Chương 4021: Đột Phá Khai Khiếu Đang thực hiện audio 16,975 08/04/2024
Chương 4015 - Chương 4022: Tìm Hiểu Đang thực hiện audio 1,146 08/04/2024
Chương 4016 - Chương 4023: Tranh Tài Đang thực hiện audio 9,479 08/04/2024
Chương 4017 - Chương 4024: Huynh Đệ Họ Lưu Đang thực hiện audio 3,180 08/04/2024
Chương 4018 - Chương 4025: Ngươi Giả Heo Ăn Thịt Hổ? Đang thực hiện audio 9,503 08/04/2024
Chương 4019 - Chương 4026: Lại Lầm Đang thực hiện audio 7,126 08/04/2024
Chương 4020 - Chương 4027: Một Bộ Tiên Thuật Đang thực hiện audio 22,543 08/04/2024
Chương 4021 - Chương 4028: Diễn Kỹ Phá Trần Đang thực hiện audio 6,995 08/04/2024
Chương 4022 - Chương 4029: Kim Điêu Thập Bát Trảo Đang thực hiện audio 3,378 08/04/2024
Chương 4023 - Chương 4030: Thật Là Khéo Đang thực hiện audio 8,417 08/04/2024
Chương 4024 - Chương 4031: Là Ngươi! Đang thực hiện audio 7,184 08/04/2024
Chương 4025 - Chương 4032: Đuổi Đi Đang thực hiện audio 19,747 08/04/2024
Chương 4026 - Chương 4033: Thắng Liên Tục Đang thực hiện audio 15,325 08/04/2024
Chương 4027 - Chương 4034: Bệnh Nhân Đang thực hiện audio 1,887 08/04/2024
Chương 4028 - Chương 4035: Thắng Đang thực hiện audio 4,676 08/04/2024
Chương 4029 - Chương 4036: Dùng Tiên Quả Đang thực hiện audio 19,916 08/04/2024
Chương 4030 - Chương 4037: Linh Tuyền, Trận Pháp Đang thực hiện audio 5,026 08/04/2024
Chương 4031 - Chương 4038: Năng Lượng Hủy Diệt Đang thực hiện audio 9,295 08/04/2024
Chương 4032 - Chương 4039: Trên Trời Rơi Xuống... Tiểu La Lỵ Đang thực hiện audio 16,381 08/04/2024
Chương 4033 - Chương 4040: Nhi Đồng Có Vấn Đề Đang thực hiện audio 12,505 08/04/2024
Chương 4034 - Chương 4041: Lừa Bịp Đang thực hiện audio 6,151 08/04/2024
Chương 4035 - Chương 4042: Chống Đỡ Đế Đô Đang thực hiện audio 24,774 08/04/2024
Chương 4036 - Chương 4043: Ngũ Hành Tạo Hóa Đan Đang thực hiện audio 6,963 08/04/2024
Chương 4037 - Chương 4044: Đi Đến Nguyệt Hoa Tinh Đang thực hiện audio 18,128 08/04/2024
Chương 4038 - Chương 4045: Nện Trúng Người Đang thực hiện audio 9,672 08/04/2024
Chương 4039 - Chương 4046: Cực Diễm Cốc Đang thực hiện audio 8,322 08/04/2024
Chương 4040 - Chương 4047: Năng Lượng Hủy Diệt Kinh Khủng Đang thực hiện audio 12,161 08/04/2024
Chương 4041 - Chương 4048: Hỏa Diễm Vương Đang thực hiện audio 22,715 08/04/2024
Chương 4042 - Chương 4049: Bàng Thụ Đang thực hiện audio 18,331 08/04/2024
Chương 4043 - Chương 4050: Thiếu Niên Cầm Kiếm Đang thực hiện audio 2,836 08/04/2024
Chương 4044 - Chương 4051: Ai Làm Ra Vẻ Hơn Đang thực hiện audio 11,384 08/04/2024
Chương 4045 - Chương 4052: Thiên Tài Lôi Gia Đang thực hiện audio 16,039 08/04/2024
Chương 4046 - Chương 4053: Trực Tiếp Làm Thịt Đang thực hiện audio 9,674 08/04/2024
Chương 4047 - Chương 4054: Lại Nện Trúng Đang thực hiện audio 9,441 08/04/2024
Chương 4048 - Chương 4055: Hàn Thủy Hồ Đang thực hiện audio 5,758 08/04/2024
Chương 4049 - Chương 4056: Ngươi Không Xứng Xem Cuộc Chiến Đang thực hiện audio 11,180 08/04/2024
Chương 4050 - Chương 4057: Cải Tiến Đang thực hiện audio 109 08/04/2024
Chương 4051 - Chương 4058: Bại Thiên Kiêu Đang thực hiện audio 4,521 08/04/2024
Chương 4052 - Chương 4059: Thanh Danh Lan Xa Đang thực hiện audio 8,857 08/04/2024
Chương 4053 - Chương 4060: Sát Chiêu Đang thực hiện audio 17,469 08/04/2024
Chương 4054 - Chương 4061: Cung Điện Dưới Đáy Hồ Đang thực hiện audio 15,138 08/04/2024
Chương 4055 - Chương 4062: Nửa Bước Khó Vào Đang thực hiện audio 18,465 08/04/2024
Chương 4056 - Chương 4063: Quỷ Vật Đang thực hiện audio 13,898 08/04/2024
Chương 4057 - Chương 4064: Đế Cung Đang thực hiện audio 18,306 08/04/2024
Chương 4058 - Chương 4065: Mẫu Kim Đang thực hiện audio 2,197 08/04/2024
Chương 4059 - Chương 4066: Kế Hoạch Hại Người Đang thực hiện audio 6,062 08/04/2024
Chương 4060 - Chương 4067: Cướp Đoạt Đang thực hiện audio 7,019 08/04/2024
Chương 4061 - Chương 4068: Quả Nổ Tung Đang thực hiện audio 6,648 08/04/2024
Chương 4062 - Chương 4069: Cây Hòe Già Ngàn Năm Đang thực hiện audio 22,626 08/04/2024
Chương 4063 - Chương 4070: Giao Dịch Đang thực hiện audio 17,065 08/04/2024
Chương 4064 - Chương 4071: Tình Tay Ba Đang thực hiện audio 19,531 08/04/2024
Chương 4065 - Chương 4072: Truyền Thuyết Thần Miếu Đang thực hiện audio 11,772 08/04/2024
Chương 4066 - Chương 4073: Phát Hiện Đang thực hiện audio 18,450 08/04/2024
Chương 4067 - Chương 4074: Liên Thể Trận Đang thực hiện audio 16,135 08/04/2024
Chương 4068 - Chương 4075: Lục Tự Minh Vương Chú Đang thực hiện audio 12,637 08/04/2024
Chương 4069 - Chương 4076: Lá Rơi Truyền Pháp Đang thực hiện audio 9,472 08/04/2024
Chương 4070 - Chương 4077: Cổn Thạch Hoang Nguyên Đang thực hiện audio 23,291 08/04/2024
Chương 4071 - Chương 4078: Chiến Hà Tam Đang thực hiện audio 1,289 08/04/2024
Chương 4072 - Chương 4079: Chạy Đang thực hiện audio 9,547 08/04/2024
Chương 4073 - Chương 4080: Truy Sát Liên Tục Đang thực hiện audio 12,717 08/04/2024
Chương 4074 - Chương 4081: So Đấu Ý Chí Đang thực hiện audio 19,366 08/04/2024
Chương 4075 - Chương 4082: Làm Loạn Đang thực hiện audio 11,939 08/04/2024
Chương 4076 - Chương 4083: Phật Tộc Diệu Pháp Đang thực hiện audio 12,159 08/04/2024
Chương 4077 - Chương 4084: Bí Cảnh Của Lăng Hàn Đang thực hiện audio 6,634 08/04/2024
Chương 4078 - Chương 4085: Nghiền Ép Đang thực hiện audio 22,600 08/04/2024
Chương 4079 - Chương 4086: Hoán Tử Phù Đang thực hiện audio 20,297 08/04/2024
Chương 4080 - Chương 4087: Yến Hội Hoàng Gia Đang thực hiện audio 1,068 08/04/2024
Chương 4081 - Chương 4088: Bức Hôn Đang thực hiện audio 18,454 08/04/2024
Chương 4082 - Chương 4089: Hoàng Tử Đều Bại Đang thực hiện audio 16,761 08/04/2024
Chương 4083 - Chương 4090: Chín Trận Chín Thắng Đang thực hiện audio 15,870 08/04/2024
Chương 4084 - Chương 4091: Một Quyền Mà Thôi Đang thực hiện audio 16,975 08/04/2024
Chương 4085 - Chương 4092: Sứ Giả Thánh Địa Đang thực hiện audio 13,012 08/04/2024
Chương 4086 - Chương 4093: Có Biện Pháp Khác Đang thực hiện audio 24,315 08/04/2024
Chương 4087 - Chương 4094: Đánh Bại Lăng Hàn Là Có Danh Ngạch Đang thực hiện audio 17,503 08/04/2024
Chương 4088 - Chương 4095: Tẩy Trần Trì Đang thực hiện audio 63 08/04/2024
Chương 4089 - Chương 4096: Xông Tiên Môn Đang thực hiện audio 4,033 08/04/2024
Chương 4090 - Chương 4097: Phá Vỡ Đang thực hiện audio 18,745 08/04/2024
Chương 4091 - Chương 4098: Xây Tiên Cơ Đang thực hiện audio 5,952 08/04/2024
Chương 4092 - Chương 4099: Chúng Thiên Tôn Xuất Thế Đang thực hiện audio 16,098 08/04/2024
Chương 4093 - Chương 4100: Con Rùa Đấu Đậu Xanh Đang thực hiện audio 19,553 08/04/2024
Chương 4094 - Chương 4101: Giết Vào Phủ Hoàng Tử Đang thực hiện audio 3,157 08/04/2024
Chương 4095 - Chương 4102: Đánh Các Hoàng Tử Đang thực hiện audio 16,129 08/04/2024
Chương 4096 - Chương 4103: Huyền Nguyệt Tinh Đang thực hiện audio 10,973 08/04/2024
Chương 4097 - Chương 4104: Sập Tháp Đang thực hiện audio 21,000 08/04/2024
Chương 4098 - Chương 4105: Đại Nhật Liên Hoa Quyết Đang thực hiện audio 4,908 08/04/2024
Chương 4099 - Chương 4106: Ác Ma Ăn Thịt Người Đang thực hiện audio 3,741 08/04/2024
Chương 4100 - Chương 4107: Tiên Đạo Cơ Thạch Áp Chế Đang thực hiện audio 5,727 08/04/2024
Chương 4101 - Chương 4108: Thi Đan Đồ Đang thực hiện audio 9,186 08/04/2024
Chương 4102 - Chương 4109: Thiên Vị Đang thực hiện audio 21,061 08/04/2024
Chương 4103 - Chương 4110: Không Nên Hối Hận! Đang thực hiện audio 13,952 08/04/2024
Chương 4104 - Chương 4111: Xoay Người Đang thực hiện audio 3,468 08/04/2024
Chương 4105 - Chương 4112: Còn Dám Tới? Đang thực hiện audio 6,716 08/04/2024
Chương 4106 - Chương 4113: Thế Giới Mạnh Được Yếu Thua Đang thực hiện audio 1,593 08/04/2024
Chương 4107 - Chương 4114: Không Cẩn Thận Làm Thịt Đối Thủ Đang thực hiện audio 19,989 08/04/2024
Chương 4108 - Chương 4115: Hẻm Núi Hỏa Diễm Đang thực hiện audio 578 08/04/2024
Chương 4109 - Chương 4116: Gặp Phải Cường Giả Đang thực hiện audio 8,591 08/04/2024
Chương 4110 - Chương 4117: Luyện Khí Đang thực hiện audio 2,434 08/04/2024
Chương 4111 - Chương 4118: Hỏa Thiêu Tôn Giả Đang thực hiện audio 23,807 08/04/2024
Chương 4112 - Chương 4119: Thánh Địa Đang thực hiện audio 8,504 08/04/2024
Chương 4113 - Chương 4120: Tỷ Thí Sau Cùng Đang thực hiện audio 18,050 08/04/2024
Chương 4114 - Chương 4121: Băng Cốc Đang thực hiện audio 10,185 08/04/2024
Chương 4115 - Chương 4122: Gặp Lại Thất Hoàng Tử Đang thực hiện audio 18,642 08/04/2024
Chương 4116 - Chương 4123: Khó Thoát Khỏi Cái Chết Đang thực hiện audio 19,337 08/04/2024
Chương 4117 - Chương 4124: Cực Kỳ Xấu Bụng Đang thực hiện audio 2,263 08/04/2024
Chương 4118 - Chương 4125: Thật Đúng Dịp Đang thực hiện audio 3,838 08/04/2024
Chương 4119 - Chương 4126: Ngay Cả Ta Cũng Cướp? Đang thực hiện audio 11,140 08/04/2024
Chương 4120 - Chương 4127: Chiến Trúc Cực Cơ Đang thực hiện audio 4,978 08/04/2024
Chương 4121 - Chương 4128: Ngộ Trận Đang thực hiện audio 8,676 08/04/2024
Chương 4122 - Chương 4129: Ngân Long Ngư Đang thực hiện audio 6,163 08/04/2024
Chương 4123 - Chương 4130: Toàn Diệt Đang thực hiện audio 5,935 08/04/2024
Chương 4124 - Chương 4131: Con Trai Đang thực hiện audio 12,695 08/04/2024
Chương 4125 - Chương 4132: Tình Cờ Gặp Được Đang thực hiện audio 6,899 08/04/2024
Chương 4126 - Chương 4133: Oanh Sát Ngưu Kiếm Hoa Đang thực hiện audio 1,982 08/04/2024
Chương 4127 - Chương 4134: Miệng Tiện Đang thực hiện audio 8,862 08/04/2024
Chương 4128 - Chương 4135: Quỷ Minh Đăng Đang thực hiện audio 21,633 08/04/2024
Chương 4129 - Chương 4136: Luyện Thi Thành Dầu Đang thực hiện audio 24,233 08/04/2024
Chương 4130 - Chương 4137: Quái Thụ Đang thực hiện audio 3,388 08/04/2024
Chương 4131 - Chương 4138: Cướp Đoạt Thần Quang Đang thực hiện audio 16,276 08/04/2024
Chương 4132 - Chương 4139: Mười Hai Nhân Tuyển Đang thực hiện audio 13,556 08/04/2024
Chương 4133 - Chương 4140: Mục Đích Của Thánh Địa Đang thực hiện audio 5,808 08/04/2024
Chương 4134 - Chương 4141: Hỏa Thiêu Thánh Địa Đang thực hiện audio 8,803 08/04/2024
Chương 4135 - Chương 4142: Trở Về Đang thực hiện audio 8,135 08/04/2024
Chương 4136 - Chương 4143: Thiên Hải Tinh Huy Hoàng Đang thực hiện audio 143 08/04/2024
Chương 4137 - Chương 4144: Thánh Nhân Truyền Thừa Đang thực hiện audio 787 08/04/2024
Chương 4138 - Chương 4145: Phiên Chợ Cỡ Nhỏ Đang thực hiện audio 22,863 08/04/2024
Chương 4139 - Chương 4146: Hậu Khánh Bạch Đang thực hiện audio 14,900 08/04/2024
Chương 4140 - Chương 4147: Dời Bước Thành Trận Đang thực hiện audio 6,860 08/04/2024
Chương 4141 - Chương 4148: Sát Phạt Quyết Đoán Đang thực hiện audio 7,600 08/04/2024
Chương 4142 - Chương 4149: Luyện Chế Thanh Mộc Bổ Linh Đan Đang thực hiện audio 1,533 08/04/2024
Chương 4143 - Chương 4150: Kết Nối Tinh Tế Đang thực hiện audio 13,769 08/04/2024
Chương 4144 - Chương 4151: Siêu Cấp Thiên Tài Đang thực hiện audio 20,538 08/04/2024
Chương 4145 - Chương 4152: Yểm Nguyệt Bí Cảnh Mở Ra Đang thực hiện audio 6,048 08/04/2024
Chương 4146 - Chương 4153: Thu Tiểu Đệ Đang thực hiện audio 13,502 08/04/2024
Chương 4147 - Chương 4154: Cổ Chiến Trường Đang thực hiện audio 23,680 08/04/2024
Chương 4148 - Chương 4155: Giết Một Người Răn Trăm Người Đang thực hiện audio 20,685 08/04/2024
Chương 4149 - Chương 4156: Huyết Chiến Thi Hài Đang thực hiện audio 21,144 08/04/2024
Chương 4150 - Chương 4157: Bài Danh Trước Hai Mươi Chín Vạn Đang thực hiện audio 16,853 08/04/2024
Chương 4151 - Chương 4158: Khí Trung Chi Đế Đang thực hiện audio 15,069 08/04/2024
Chương 4152 - Chương 4159: Trận Pháp Đấu Khô Lâu Binh Đang thực hiện audio 22,536 08/04/2024
Chương 4153 - Chương 4160: Vô Sỉ Đang thực hiện audio 21,411 08/04/2024
Chương 4154 - Chương 4161: Vận Dụng Tất Cả Át Chủ Bài Đang thực hiện audio 11,734 08/04/2024
Chương 4155 - Chương 4162: Chiến Lực Vô Song Đang thực hiện audio 1,711 08/04/2024
Chương 4156 - Chương 4163: Xác Minh Suy Đoán Đang thực hiện audio 1,872 08/04/2024
Chương 4157 - Chương 4164: Gặp Lại Hậu Khánh Bạch Đang thực hiện audio 1,187 08/04/2024
Chương 4158 - Chương 4165: Giải Quyết Đang thực hiện audio 13,194 08/04/2024
Chương 4159 - Chương 4166: Đột Phá Đang thực hiện audio 21,903 08/04/2024
Chương 4160 - Chương 4167: Tiên Cơ Thứ Hai Đang thực hiện audio 4,539 08/04/2024
Chương 4161 - Chương 4168: Bổ Sung Đầy Đủ Đang thực hiện audio 24,285 08/04/2024
Chương 4162 - Chương 4169: Ân Tình Của Ta Không Chỉ Một Trăm Đạo Thạch Đang thực hiện audio 11,871 08/04/2024
Chương 4163 - Chương 4170: Đầm Lầy Đang thực hiện audio 17,180 08/04/2024
Chương 4164 - Chương 4171: Một Trăm Đạo Thạch, Cảm Ơn Đang thực hiện audio 15,111 08/04/2024
Chương 4165 - Chương 4172: Lang Tộc Đại Tế Tự Đang thực hiện audio 975 08/04/2024
Chương 4166 - Chương 4173: Được Chân Truyền Đang thực hiện audio 7,140 08/04/2024
Chương 4167 - Chương 4174: Đại Tế Tự Có Chuyện Xưa Đang thực hiện audio 24,370 08/04/2024
Chương 4168 - Chương 4175: Áp Chế Toàn Bộ Đang thực hiện audio 15,692 08/04/2024
Chương 4169 - Chương 4176: Lật Bàn Đang thực hiện audio 8,815 08/04/2024
Chương 4170 - Chương 4177: Chém Đầu Đang thực hiện audio 23,552 08/04/2024
Chương 4171 - Chương 4178: Tinh Không Đệ Nhất Nhân Đang thực hiện audio 11,963 08/04/2024
Chương 4172 - Chương 4179: Khai Chiến Đang thực hiện audio 628 08/04/2024
Chương 4173 - Chương 4180: Khởi Đầu Tốt Đang thực hiện audio 10,813 08/04/2024
Chương 4174 - Chương 4181: Bị Người Khác Khinh Bỉ Đang thực hiện audio 22,055 08/04/2024
Chương 4175 - Chương 4182: Hóa Cơ Đan Đang thực hiện audio 18,417 08/04/2024
Chương 4176 - Chương 4183: Lên Bảng Đang thực hiện audio 24,099 08/04/2024
Chương 4177 - Chương 4184: Thứ Hai Đang thực hiện audio 9,783 08/04/2024
Chương 4178 - Chương 4185: Đệ Nhất Vạn Cổ! Đang thực hiện audio 13,890 08/04/2024
Chương 4179 - Chương 4186: Mời Chào Đang thực hiện audio 22,740 08/04/2024
Chương 4180 - Chương 4187: Chuẩn Bị Phá Phong Ấn Đang thực hiện audio 18,794 08/04/2024
Chương 4181 - Chương 4188: Hầu Ca Thoát Khốn Đang thực hiện audio 1,305 08/04/2024
Chương 4182 - Chương 4189: Thời Gian Thất Đang thực hiện audio 1,463 08/04/2024
Chương 4183 - Chương 4190: Trận Chiến Mở Màn Với Thủy Nhất Đang thực hiện audio 6,870 08/04/2024
Chương 4184 - Chương 4191: Ngang Tay? Đang thực hiện audio 21,503 08/04/2024
Chương 4185 - Chương 4192: Người Thanh Long Hoàng Triều Tới Đang thực hiện audio 19,810 08/04/2024
Chương 4186 - Chương 4193: Đánh Sứ Giả Đang thực hiện audio 22,305 08/04/2024
Chương 4187 - Chương 4194: Tự Tiến Cử Đang thực hiện audio 5,774 08/04/2024
Chương 4188 - Chương 4195: Giáp Nguyên Phủ Đang thực hiện audio 22,252 08/04/2024
Chương 4189 - Chương 4196: Luyện Chế Hóa Cơ Đan Đang thực hiện audio 8,758 08/04/2024
Chương 4190 - Chương 4197: Thế Lực Nhỏ Trong Hạt Nhân Phủ Đang thực hiện audio 3,244 08/04/2024
Chương 4191 - Chương 4198: Bán Ta Mười Viên Đang thực hiện audio 8,566 08/04/2024
Chương 4192 - Chương 4199: Giải Thi Đấu Đoạt Màu Đang thực hiện audio 12,442 08/04/2024
Chương 4193 - Chương 4200: Phá Giáp Đang thực hiện audio 18,967 08/04/2024
Chương 4194 - Chương 4201: Một Ngày Tự Do Đang thực hiện audio 22,121 08/04/2024
Chương 4195 - Chương 4202: Kỳ Lân Tử Đường Gia Đang thực hiện audio 10,742 08/04/2024
Chương 4196 - Chương 4203: Người Người Ân Cần Đang thực hiện audio 10,609 08/04/2024
Chương 4197 - Chương 4204: Bị Phát Hiện Đang thực hiện audio 5,640 08/04/2024
Chương 4198 - Chương 4205: Bàng Gia Báo Chuông Tang Đang thực hiện audio 8,015 08/04/2024
Chương 4199 - Chương 4206: Trả Thù Đang thực hiện audio 57 08/04/2024
Chương 4200 - Chương 4207: Đường Nghiêm Tới Đang thực hiện audio 12,678 08/04/2024
Chương 4201 - Chương 4208: Ngươi Dám Trốn Thử Xem Đang thực hiện audio 18,437 08/04/2024
Chương 4202 - Chương 4209: Đường Nghiêm Nổi Giận Đang thực hiện audio 223 08/04/2024
Chương 4203 - Chương 4210: Sinh Biến Đang thực hiện audio 21,950 08/04/2024
Chương 4204 - Chương 4211: Đột Phá Trúc Cực Cơ Đang thực hiện audio 20,796 08/04/2024
Chương 4205 - Chương 4212: Chiến Chú Đỉnh Đang thực hiện audio 10,251 08/04/2024
Chương 4206 - Chương 4213: Cự Đầu Thứ Tư Đang thực hiện audio 4,205 08/04/2024
Chương 4207 - Chương 4214: Đối Thủ Ngươi Sắp Gặp Được Đang thực hiện audio 9,607 08/04/2024
Chương 4208 - Chương 4215: Ngày Quyết Chiến Đang thực hiện audio 980 08/04/2024
Chương 4209 - Chương 4216: Thu Bảo Đang thực hiện audio 11,992 08/04/2024
Chương 4210 - Chương 4217: Đột Phá? Vẫn Đánh Đang thực hiện audio 3,781 08/04/2024
Chương 4211 - Chương 4218: Xích Đô Úy Đang thực hiện audio 5,787 08/04/2024
Chương 4212 - Chương 4219: Tra Án Đang thực hiện audio 16,930 08/04/2024
Chương 4213 - Chương 4220: Tìm Ra Hung Thủ Đang thực hiện audio 7,103 08/04/2024
Chương 4214 - Chương 4221: Dừng Lại Đang thực hiện audio 13,507 08/04/2024
Chương 4215 - Chương 4222: Lại Có Vụ Án Mới Đang thực hiện audio 11,944 08/04/2024
Chương 4216 - Chương 4223: Cạm Bẫy Đang thực hiện audio 10,802 08/04/2024
Chương 4217 - Chương 4224: Hung Phạm Đang thực hiện audio 20,875 08/04/2024
Chương 4218 - Chương 4225: Hút Chết Chính Mình Đang thực hiện audio 23,256 08/04/2024
Chương 4219 - Chương 4226: Uy Hiếp Không Biết Tên Đang thực hiện audio 17,302 08/04/2024
Chương 4220 - Chương 4227: Tàng Bảo Đồ Đang thực hiện audio 12,303 08/04/2024
Chương 4221 - Chương 4228: Kim Dạ Tuyết Đang thực hiện audio 2,113 08/04/2024
Chương 4222 - Chương 4229: Đúng Dịp Đang thực hiện audio 5,260 08/04/2024
Chương 4223 - Chương 4230: Phá Trận Đang thực hiện audio 6,328 08/04/2024
Chương 4224 - Chương 4231: Ưu Thế Thời Gian Đang thực hiện audio 18,096 08/04/2024
Chương 4225 - Chương 4232: Thư Khố Đang thực hiện audio 11,192 08/04/2024
Chương 4226 - Chương 4233: Địa Vị Của Kim Gia Đang thực hiện audio 19,377 08/04/2024
Chương 4227 - Chương 4234: Truyền Thừa! Đang thực hiện audio 13,732 08/04/2024
Chương 4228 - Chương 4235: Đan Lô Cực Giai Đang thực hiện audio 24,360 08/04/2024
Chương 4229 - Chương 4236: Vây Công Đang thực hiện audio 23,443 08/04/2024
Chương 4230 - Chương 4237: Thoát Thân Đang thực hiện audio 8,834 08/04/2024
Chương 4231 - Chương 4238: Đột Phá Chú Đỉnh Đang thực hiện audio 16,958 08/04/2024
Chương 4232 - Chương 4239: Đánh Không Vỡ Đang thực hiện audio 5,532 08/04/2024
Chương 4233 - Chương 4240: Xử Lý Toàn Bộ Đang thực hiện audio 16,334 08/04/2024