Thăng Chức Hệ Thống

Thăng Chức Hệ Thống

Cập nhật: 07/04/2024
Tác giả: Lưu Ly Mây
Trạng thái: Đang cập nhật
Lượt xem: 1,465
Đánh giá:                      

Tóm tắt truyện

Bạn đang đọc truyện Thăng Chức Hệ Thống của tác giả Lưu Ly Mây

Ái Linh đột tử xong lại đụng phải hệ thống, thế nên cô không chỉ còn sống, mà còn thành người đi làm nhiệm vụ do hệ thống sắp đặt

Có điều, hệ thống của cô rất ngu ngốc, luôn khiến cô gặp nguy hiểm khi làm nhiệm vụ

"Hệ thống, ta cảm thấy từ khi thu nhận ngươi

Ta liền bị vận xui đeo bám""Ký chủ, đó là do người không phải do ta "Hệ thống thoái thác trách nhiệm

Dù sao nó cũng dốc hết sức mới lừa được ký chủ

Nó không thể để ký chủ chạy mất được

Rốt cuộc hệ thống có âm mưu gì? Ái Linh phải làm nhiệm vụ tới khi nào?Nếu yêu thích truyện ngôn tình, bạn có thể đọc thêm Đời Có Phan An hoặc Nguyệt Nguyệt Luân Hồi

Danh sách chương Audio Lượt xem Cập nhật
Chương 1 - Xuyên Rồi Đang thực hiện audio 8 07/04/2024
Chương 2 - Thực Tập: Con Hết Ngốc Rồi! Đang thực hiện audio 18 07/04/2024
Chương 3 - Thực Tập : Con Hết Ngốc R! Đang thực hiện audio 20 07/04/2024
Chương 4 - Thực Tập: Con Hết Ngốc R! Đang thực hiện audio 3 07/04/2024
Chương 5 - Thực Tập: Con Hết Ngốc R! Đang thực hiện audio 10 07/04/2024
Chương 6 - Thực Tập: Con Hết Ngốc R! Đang thực hiện audio 12 07/04/2024
Chương 7 - Thực Tập: Còn Hết Ngốc R Đang thực hiện audio 12 07/04/2024
Chương 8 - Thực Tập: Con Hết Ngốc R Đang thực hiện audio 3 07/04/2024
Chương 9 - Thực Tập: Con Hết Ngốc Rồi! Đang thực hiện audio 11 07/04/2024
Chương 10 - Ss1: Thôn Phụ Trả Thù (1) Đang thực hiện audio 13 07/04/2024
Chương 11 - Ss1: Thôn Phụ Trả Thù (2) Đang thực hiện audio 3 07/04/2024
Chương 12 - Ss1: Thôn Phụ Trả Thù (3) Đang thực hiện audio 17 07/04/2024
Chương 13 - Ss1: Thôn Phụ Trả Thù (4) Đang thực hiện audio 14 07/04/2024
Chương 14 - Ss1: Thôn Phụ Trả Thù (5) Đang thực hiện audio 16 07/04/2024
Chương 15 - Ss1:Thôn Phụ Trả Thù (6) Đang thực hiện audio 2 07/04/2024
Chương 16 - Ss1:Thôn Phụ Trả Thù (7) Đang thực hiện audio 11 07/04/2024
Chương 17 - Ss2: Thôn Phụ Trả Thù (8) Đang thực hiện audio 6 07/04/2024
Chương 18 - Ss2: Thôn Phụ Trả Thù (9) Đang thực hiện audio 12 07/04/2024
Chương 19 - Ss 2 :Thôn Phụ Trả Thù (10) Đang thực hiện audio 1 07/04/2024
Chương 20 - Ss2: Thôn Phụ Trả Thù (11) Đang thực hiện audio 14 07/04/2024
Chương 21 - Ss2: Thôn Phụ Trả Thù (12) Đang thực hiện audio 3 07/04/2024
Chương 22 - Ss2 : Thôn Phụ Trả Thù (13) Đang thực hiện audio 18 07/04/2024
Chương 23 - Ss2: Thôn Phụ Trả Thù (Kết) Đang thực hiện audio 14 07/04/2024
Chương 24 - Ss3: Tận Thế (1) Đang thực hiện audio 4 07/04/2024
Chương 25 - Ss3:Tận Thế (2) Đang thực hiện audio 14 07/04/2024
Chương 26 - Ss3: Tận Thế (3) Đang thực hiện audio 15 07/04/2024
Chương 27 - Ss3: Tận Thế (4) Đang thực hiện audio 6 07/04/2024
Chương 28 - Ss3: Tận Thế (5) Đang thực hiện audio 5 07/04/2024
Chương 29 - Ss3: Tận Thế (6) Đang thực hiện audio 16 07/04/2024
Chương 30 - Ss3: Tận Thế (7) Đang thực hiện audio 15 07/04/2024
Chương 31 - Ss3: Tận Thế (8) Đang thực hiện audio 14 07/04/2024
Chương 32 - Ss3:Tận Thế (9) Đang thực hiện audio 5 07/04/2024
Chương 33 - Ss2: Tận Thế (10) Đang thực hiện audio 7 07/04/2024
Chương 34 - Ss3:Tận Thế (11) Đang thực hiện audio 15 07/04/2024
Chương 35 - Ss3: Tận Thế (12) Đang thực hiện audio 8 07/04/2024
Chương 36 - Ss3:Tận Thế (13) Đang thực hiện audio 4 07/04/2024
Chương 37 - Ss3 : Tận Thế (14) Đang thực hiện audio 19 07/04/2024
Chương 38 - Ss3: Tận Thế (15) Đang thực hiện audio 19 07/04/2024
Chương 39 - Ss3:Tận Thế (16) Đang thực hiện audio 12 07/04/2024
Chương 40 - Ss3: Tận Thế (17) Đang thực hiện audio 15 07/04/2024
Chương 41 - Ss3: Tận Thế (18) Đang thực hiện audio 8 07/04/2024
Chương 42 - Ss3: Tận Thế (19) Đang thực hiện audio 8 07/04/2024
Chương 43 - Ss3: Tận Thế (20) Đang thực hiện audio 11 07/04/2024
Chương 44 - Ss: Tận Thế (21) Đang thực hiện audio 2 07/04/2024
Chương 45 - Ss3: Tận Thế (22) Đang thực hiện audio 8 07/04/2024
Chương 46 - Tận Thế (23) Đang thực hiện audio 8 07/04/2024
Chương 47 - Tận Thế (24) Đang thực hiện audio 2 07/04/2024
Chương 48 - Tận Thế (24) Đang thực hiện audio 18 07/04/2024
Chương 49 - Tận Thế (26) Đang thực hiện audio 13 07/04/2024
Chương 50 - Tận Thế (27) Đang thực hiện audio 12 07/04/2024
Chương 51 - Tận Thế (28) Đang thực hiện audio 2 07/04/2024
Chương 52 - Tận Thế (29) Đang thực hiện audio 14 07/04/2024
Chương 53 - Tận Thế (30) Đang thực hiện audio 16 07/04/2024
Chương 54 - Tận Thế (32) Đang thực hiện audio 6 07/04/2024
Chương 55 - Tận Thế (31) Đang thực hiện audio 16 07/04/2024
Chương 56 - Tận Thế (33) Đang thực hiện audio 1 07/04/2024
Chương 57 - Tận Thế (34) Đang thực hiện audio 12 07/04/2024
Chương 58 - Ss3: Tận Thế (35) Đang thực hiện audio 13 07/04/2024
Chương 59 - Ss3: Tận Thế (36) Đang thực hiện audio 6 07/04/2024
Chương 60 - Tận Thế (Kết) Đang thực hiện audio 7 07/04/2024
Chương 61 - Ss4: Bạch Nguyệt Quang Của Hôn Quân (1) Đang thực hiện audio 8 07/04/2024
Chương 62 - Ss4: Bạch Nguyệt Quang Của Hôn Quân (2) Đang thực hiện audio 14 07/04/2024
Chương 63 - Ss4: Bạch Nguyệt Quang Của Hôn Quân (3) Đang thực hiện audio 19 07/04/2024
Chương 64 - Ss4: Bạch Nguyệt Quang Của Hôn Quân (4) Đang thực hiện audio 12 07/04/2024
Chương 65 - Ss4: Bạch Nguyệt Quang Của Hôn Quân (5) Đang thực hiện audio 5 07/04/2024
Chương 66 - Ss4: Bạch Nguyệt Quang Của Hôn Quân (6) Đang thực hiện audio 19 07/04/2024
Chương 67 - Ss4: Bạch Nguyệt Quang Của Hôn Quân (7) Đang thực hiện audio 2 07/04/2024
Chương 68 - Ss4: Bạch Nguyệt Quang Của Hôn Quân (8) Đang thực hiện audio 7 07/04/2024
Chương 69 - Bạch Nguyệt Quang Của Hôn Quân (9) Đang thực hiện audio 1 07/04/2024
Chương 70 - Ss4: Bạch Nguyệt Quang Của Hôn Quân (10) Đang thực hiện audio 8 07/04/2024
Chương 71 - Ss4: Bạch Nguyệt Quang Của Hôn Quân (11) Đang thực hiện audio 17 07/04/2024
Chương 72 - Ss4: Bạch Nguyệt Quang Của Hôn Quân (12) Đang thực hiện audio 18 07/04/2024
Chương 73 - Ss4: Bạch Nguyệt Quang Của Hôn Quân (13) Đang thực hiện audio 11 07/04/2024
Chương 74 - Ss4: Bạch Nguyệt Quang Của Hôn Quân (14) Đang thực hiện audio 4 07/04/2024
Chương 75 - Ss4: Bạch Nguyệt Quang Của Hôn Quân (15) Đang thực hiện audio 2 07/04/2024
Chương 76 - Ss4: Bạch Nguyệt Quang Của Hôn Quân (16) Đang thực hiện audio 3 07/04/2024