Tổng Tài Theo Đuổi Vợ Yêu

Tổng Tài Theo Đuổi Vợ Yêu

Cập nhật: 13/04/2024
Trạng thái: Đang cập nhật
Lượt xem: 14,409
Đánh giá:                      

Tóm tắt truyện

Bạn đang đọc truyện Tổng Tài Theo Đuổi Vợ Yêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc

Lúc Trầm Mặc Ca lấy được giấy khám thai, trong lòng cực kỳ vui mừng

Cô mang thai rồi!Mang thai con của Diệp Nam Huyền!Kết hôn ba năm, cuối cùng cô cũng mang thai con của anh, điều này thật sự rất không dễ dàng với Trầm Mặc Ca

Cô vui vẻ cầm giấy khám thai đi ra ngoài, nôn nóng muốn nói tin tức tốt này với Diệp Nam Huyền, lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi ngang qua ngã rẽ

Sở Mộng Khê?Mối tình đầu của Diệp Nam Huyền! Cô ta trở về rồi!Trầm Mặc Ca nhanh chóng đi tới, phát hiện Diệp Nam Huyền vốn nên ở công ty lại đang bên cạnh cô ta, cẩn thận dìu cô ta

Bụng của cô ta cũng đã to hơn năm tháng rồi

“Nam Huyền, em không sao, anh không cần căng thẳng, con rất khỏe

”Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm truyện Cục Cưng Có Chiêu của cùng tác giả

Danh sách chương Audio Lượt xem Cập nhật
Chương 1 - Chương 1 Đang thực hiện audio 63 13/04/2024
Chương 2 - Chương 2 Đang thực hiện audio 9 13/04/2024
Chương 3 - Chương 3 Đang thực hiện audio 6 13/04/2024
Chương 4 - Chương 4 Đang thực hiện audio 33 13/04/2024
Chương 5 - Chương 5 Đang thực hiện audio 3 13/04/2024
Chương 6 - Chương 6 Đang thực hiện audio 70 13/04/2024
Chương 7 - Chương 7 Đang thực hiện audio 9 13/04/2024
Chương 8 - Chương 8 Đang thực hiện audio 3 13/04/2024
Chương 9 - Chương 9 Đang thực hiện audio 16 13/04/2024
Chương 10 - Chương 10 Đang thực hiện audio 54 13/04/2024
Chương 11 - Chương 11 Đang thực hiện audio 45 13/04/2024
Chương 12 - Chương 12 Đang thực hiện audio 20 13/04/2024
Chương 13 - Chương 13 Đang thực hiện audio 49 13/04/2024
Chương 14 - Chương 14 Đang thực hiện audio 23 13/04/2024
Chương 15 - Chương 15 Đang thực hiện audio 53 13/04/2024
Chương 16 - Chương 16 Đang thực hiện audio 58 13/04/2024
Chương 17 - Chương 17 Đang thực hiện audio 22 13/04/2024
Chương 18 - Chương 18 Đang thực hiện audio 64 13/04/2024
Chương 19 - Chương 19 Đang thực hiện audio 78 13/04/2024
Chương 20 - Chương 20 Đang thực hiện audio 52 13/04/2024
Chương 21 - Chương 21 Đang thực hiện audio 72 13/04/2024
Chương 22 - Chương 22 Đang thực hiện audio 8 13/04/2024
Chương 23 - Chương 23 Đang thực hiện audio 61 13/04/2024
Chương 24 - Chương 24 Đang thực hiện audio 42 13/04/2024
Chương 25 - Chương 25 Đang thực hiện audio 54 13/04/2024
Chương 26 - Chương 26 Đang thực hiện audio 40 13/04/2024
Chương 27 - Chương 27 Đang thực hiện audio 24 13/04/2024
Chương 28 - Chương 28 Đang thực hiện audio 10 13/04/2024
Chương 29 - Chương 29 Đang thực hiện audio 22 13/04/2024
Chương 30 - Chương 30 Đang thực hiện audio 34 13/04/2024
Chương 31 - Chương 31 Đang thực hiện audio 30 13/04/2024
Chương 32 - Chương 32 Đang thực hiện audio 32 13/04/2024
Chương 33 - Chương 33 Đang thực hiện audio 74 13/04/2024
Chương 34 - Chương 34 Đang thực hiện audio 29 13/04/2024
Chương 35 - Chương 35 Đang thực hiện audio 26 13/04/2024
Chương 36 - Chương 36 Đang thực hiện audio 12 13/04/2024
Chương 37 - Chương 37 Đang thực hiện audio 36 13/04/2024
Chương 38 - Chương 38 Đang thực hiện audio 5 13/04/2024
Chương 39 - Chương 39 Đang thực hiện audio 35 13/04/2024
Chương 40 - Chương 40 Đang thực hiện audio 1 13/04/2024
Chương 41 - Chương 41 Đang thực hiện audio 15 13/04/2024
Chương 42 - Chương 42 Đang thực hiện audio 10 13/04/2024
Chương 43 - Chương 43 Đang thực hiện audio 60 13/04/2024
Chương 44 - Chương 44 Đang thực hiện audio 30 13/04/2024
Chương 45 - Chương 45 Đang thực hiện audio 41 13/04/2024
Chương 46 - Chương 46 Đang thực hiện audio 5 13/04/2024
Chương 47 - Chương 47 Đang thực hiện audio 3 13/04/2024
Chương 48 - Chương 48 Đang thực hiện audio 1 13/04/2024
Chương 49 - Chương 49 Đang thực hiện audio 80 13/04/2024
Chương 50 - Chương 50 Đang thực hiện audio 79 13/04/2024
Chương 51 - Chương 51 Đang thực hiện audio 3 13/04/2024
Chương 52 - Chương 52 Đang thực hiện audio 7 13/04/2024
Chương 53 - Chương 53 Đang thực hiện audio 21 13/04/2024
Chương 54 - Chương 54 Đang thực hiện audio 35 13/04/2024
Chương 55 - Chương 55 Đang thực hiện audio 5 13/04/2024
Chương 56 - Chương 56 Đang thực hiện audio 69 13/04/2024
Chương 57 - Chương 57 Đang thực hiện audio 69 13/04/2024
Chương 58 - Chương 58 Đang thực hiện audio 25 13/04/2024
Chương 59 - Chương 59 Đang thực hiện audio 4 13/04/2024
Chương 60 - Chương 60 Đang thực hiện audio 55 13/04/2024
Chương 61 - Chương 61 Đang thực hiện audio 15 13/04/2024
Chương 62 - Chương 62 Đang thực hiện audio 59 13/04/2024
Chương 63 - Chương 63 Đang thực hiện audio 24 13/04/2024
Chương 64 - Chương 64 Đang thực hiện audio 33 13/04/2024
Chương 65 - Chương 65 Đang thực hiện audio 44 13/04/2024
Chương 66 - Chương 66 Đang thực hiện audio 24 13/04/2024
Chương 67 - Chương 67 Đang thực hiện audio 13 13/04/2024
Chương 68 - Chương 68 Đang thực hiện audio 77 13/04/2024
Chương 69 - Chương 69 Đang thực hiện audio 75 13/04/2024
Chương 70 - Chương 70 Đang thực hiện audio 67 13/04/2024
Chương 71 - Chương 71 Đang thực hiện audio 60 13/04/2024
Chương 72 - Chương 72 Đang thực hiện audio 25 13/04/2024
Chương 73 - Chương 73 Đang thực hiện audio 77 13/04/2024
Chương 74 - Chương 74 Đang thực hiện audio 8 13/04/2024
Chương 75 - Chương 75 Đang thực hiện audio 47 13/04/2024
Chương 76 - Chương 76 Đang thực hiện audio 16 13/04/2024
Chương 77 - Chương 77 Đang thực hiện audio 77 13/04/2024
Chương 78 - Chương 78 Đang thực hiện audio 54 13/04/2024
Chương 79 - Chương 79 Đang thực hiện audio 78 13/04/2024
Chương 80 - Chương 80 Đang thực hiện audio 69 13/04/2024
Chương 81 - Chương 81 Đang thực hiện audio 53 13/04/2024
Chương 82 - Chương 82 Đang thực hiện audio 29 13/04/2024
Chương 83 - Chương 83 Đang thực hiện audio 46 13/04/2024
Chương 84 - Chương 84 Đang thực hiện audio 8 13/04/2024
Chương 85 - Chương 85 Đang thực hiện audio 35 13/04/2024
Chương 86 - Chương 86 Đang thực hiện audio 8 13/04/2024
Chương 87 - Chương 87 Đang thực hiện audio 81 13/04/2024
Chương 88 - Chương 88 Đang thực hiện audio 73 13/04/2024
Chương 89 - Chương 89 Đang thực hiện audio 45 13/04/2024
Chương 90 - Chương 90 Đang thực hiện audio 30 13/04/2024
Chương 91 - Chương 91 Đang thực hiện audio 54 13/04/2024
Chương 92 - Chương 92 Đang thực hiện audio 21 13/04/2024
Chương 93 - Chương 93 Đang thực hiện audio 34 13/04/2024
Chương 94 - Chương 94 Đang thực hiện audio 71 13/04/2024
Chương 95 - Chương 95 Đang thực hiện audio 36 13/04/2024
Chương 96 - Chương 96 Đang thực hiện audio 31 13/04/2024
Chương 97 - Chương 97 Đang thực hiện audio 60 13/04/2024
Chương 98 - Chương 98 Đang thực hiện audio 58 13/04/2024
Chương 99 - Chương 99 Đang thực hiện audio 69 13/04/2024
Chương 100 - Chương 100 Đang thực hiện audio 78 13/04/2024
Chương 101 - Chương 101 Đang thực hiện audio 7 13/04/2024
Chương 102 - Chương 102 Đang thực hiện audio 66 13/04/2024
Chương 103 - Chương 103 Đang thực hiện audio 7 13/04/2024
Chương 104 - Chương 104 Đang thực hiện audio 32 13/04/2024
Chương 105 - Chương 105 Đang thực hiện audio 3 13/04/2024
Chương 106 - Chương 106 Đang thực hiện audio 80 13/04/2024
Chương 107 - Chương 107 Đang thực hiện audio 76 13/04/2024
Chương 108 - Chương 108 Đang thực hiện audio 30 13/04/2024
Chương 109 - Chương 109 Đang thực hiện audio 71 13/04/2024
Chương 110 - Chương 110 Đang thực hiện audio 28 13/04/2024
Chương 111 - Chương 111 Đang thực hiện audio 42 13/04/2024
Chương 112 - Chương 112 Đang thực hiện audio 64 13/04/2024
Chương 113 - Chương 113 Đang thực hiện audio 54 13/04/2024
Chương 114 - Chương 114 Đang thực hiện audio 53 13/04/2024
Chương 115 - Chương 115 Đang thực hiện audio 61 13/04/2024
Chương 116 - Chương 116 Đang thực hiện audio 81 13/04/2024
Chương 117 - Chương 117 Đang thực hiện audio 15 13/04/2024
Chương 118 - Chương 118 Đang thực hiện audio 17 13/04/2024
Chương 119 - Chương 119 Đang thực hiện audio 78 13/04/2024
Chương 120 - Chương 120 Đang thực hiện audio 4 13/04/2024
Chương 121 - Chương 121 Đang thực hiện audio 71 13/04/2024
Chương 122 - Chương 122 Đang thực hiện audio 79 13/04/2024
Chương 123 - Chương 123 Đang thực hiện audio 79 13/04/2024
Chương 124 - Chương 124 Đang thực hiện audio 71 13/04/2024
Chương 125 - Chương 125 Đang thực hiện audio 37 13/04/2024
Chương 126 - Chương 126 Đang thực hiện audio 65 13/04/2024
Chương 127 - Chương 127 Đang thực hiện audio 58 13/04/2024
Chương 128 - Chương 128 Đang thực hiện audio 73 13/04/2024
Chương 129 - Chương 129 Đang thực hiện audio 78 13/04/2024
Chương 130 - Chương 130 Đang thực hiện audio 48 13/04/2024
Chương 131 - Chương 131 Đang thực hiện audio 31 13/04/2024
Chương 132 - Chương 132 Đang thực hiện audio 32 13/04/2024
Chương 133 - Chương 133 Đang thực hiện audio 2 13/04/2024
Chương 134 - Chương 134 Đang thực hiện audio 79 13/04/2024
Chương 135 - Chương 135 Đang thực hiện audio 31 13/04/2024
Chương 136 - Chương 136 Đang thực hiện audio 30 13/04/2024
Chương 137 - Chương 137 Đang thực hiện audio 54 13/04/2024
Chương 138 - Chương 138 Đang thực hiện audio 22 13/04/2024
Chương 139 - Chương 139 Đang thực hiện audio 2 13/04/2024
Chương 140 - Chương 140 Đang thực hiện audio 42 13/04/2024
Chương 141 - Chương 141 Đang thực hiện audio 79 13/04/2024
Chương 142 - Chương 142 Đang thực hiện audio 45 13/04/2024
Chương 143 - Chương 143 Đang thực hiện audio 30 13/04/2024
Chương 144 - Chương 144 Đang thực hiện audio 53 13/04/2024
Chương 145 - Chương 145 Đang thực hiện audio 51 13/04/2024
Chương 146 - Chương 146 Đang thực hiện audio 53 13/04/2024
Chương 147 - Chương 147 Đang thực hiện audio 10 13/04/2024
Chương 148 - Chương 148 Đang thực hiện audio 58 13/04/2024
Chương 149 - Chương 149 Đang thực hiện audio 54 13/04/2024
Chương 150 - Chương 150 Đang thực hiện audio 3 13/04/2024
Chương 151 - Chương 151 Đang thực hiện audio 40 13/04/2024
Chương 152 - Chương 152 Đang thực hiện audio 68 13/04/2024
Chương 153 - Chương 153 Đang thực hiện audio 9 13/04/2024
Chương 154 - Chương 154 Đang thực hiện audio 44 13/04/2024
Chương 155 - Chương 155 Đang thực hiện audio 71 13/04/2024
Chương 156 - Chương 156 Đang thực hiện audio 3 13/04/2024
Chương 157 - Chương 157 Đang thực hiện audio 38 13/04/2024
Chương 158 - Chương 158 Đang thực hiện audio 73 13/04/2024
Chương 159 - Chương 159 Đang thực hiện audio 78 13/04/2024
Chương 160 - Chương 160 Đang thực hiện audio 73 13/04/2024
Chương 161 - Chương 161 Đang thực hiện audio 50 13/04/2024
Chương 162 - Chương 162 Đang thực hiện audio 79 13/04/2024
Chương 163 - Chương 163 Đang thực hiện audio 12 13/04/2024
Chương 164 - Chương 164 Đang thực hiện audio 39 13/04/2024
Chương 165 - Chương 165 Đang thực hiện audio 68 13/04/2024
Chương 166 - Chương 166 Đang thực hiện audio 71 13/04/2024
Chương 167 - Chương 167 Đang thực hiện audio 25 13/04/2024
Chương 168 - Chương 168 Đang thực hiện audio 10 13/04/2024
Chương 169 - Chương 169 Đang thực hiện audio 10 13/04/2024
Chương 170 - Chương 170 Đang thực hiện audio 49 13/04/2024
Chương 171 - Chương 171 Đang thực hiện audio 25 13/04/2024
Chương 172 - Chương 172 Đang thực hiện audio 78 13/04/2024
Chương 173 - Chương 173 Đang thực hiện audio 36 13/04/2024
Chương 174 - Chương 174 Đang thực hiện audio 61 13/04/2024
Chương 175 - Chương 175 Đang thực hiện audio 6 13/04/2024
Chương 176 - Chương 176 Đang thực hiện audio 56 13/04/2024
Chương 177 - Chương 177 Đang thực hiện audio 9 13/04/2024
Chương 178 - Chương 178 Đang thực hiện audio 60 13/04/2024