Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Cập nhật: 09/04/2024
Tác giả: Thanh Tử
Trạng thái: Hoàn Thành
Lượt xem: 37,511,082
Đánh giá:                        

Tóm tắt truyện

Bạn đang đọc truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử

Diệp Thiếu Dương vốn là một Mao Sơn tróc quỷ nhân, dũng cảm tiến vào đô thị, gặp người đấu người, gặp quỷ đấu quỷ, gặp yêu đấu yêu, gặp hồ đấu hồ

Tương tây Thi vương, Tà Thần bất tử, điệp tiên hung linh, tứ phương quỷ khấu

Nữ minh tinh nuôi tiểu quỷ, công chúa hoàng thất hút máu, nữ giám đốc là hồ yêu,

Thi triển Mao Sơn thần thuật, đánh lui tất cả,

Vài lời của Dịch giả, giờ thì hãy thưởng thức truyện nhé

Danh sách chương Audio Lượt xem Cập nhật
Chương 1 - MẪU TỬ SÁT THI Đang thực hiện audio 6,186 09/04/2024
Chương 2 - KHAI QUAN Đang thực hiện audio 2,137 09/04/2024
Chương 3 - HỎA THIÊU SÁT THI Đang thực hiện audio 17,743 09/04/2024
Chương 4 - MIÊU CƯƠNG CỔ SƯ Đang thực hiện audio 3,145 09/04/2024
Chương 5 - QUAN MÔN ĐỆ TỬ Đang thực hiện audio 18,318 09/04/2024
Chương 6 - THÀNH TÀI TUNG HOÀNH THIÊN HẠ Đang thực hiện audio 18,318 09/04/2024
Chương 7 - CAO NHÂN Đang thực hiện audio 3,207 09/04/2024
Chương 8 - QUỶ ĐẬP TƯỜNG Đang thực hiện audio 15,969 09/04/2024
Chương 9 - XÉT NHÀ Đang thực hiện audio 4,229 09/04/2024
Chương 10 - NƯỚC ĐỌNG Đang thực hiện audio 16,143 09/04/2024
Chương 11 - THỦY THI Đang thực hiện audio 23,346 09/04/2024
Chương 12 - NỤ HÔN ĐẦU TIÊN HIẾN CHO QUỶ Đang thực hiện audio 9,771 09/04/2024
Chương 13 - Lamborghini Đang thực hiện audio 13,234 09/04/2024
Chương 14 - Giúp Mặc Quần Đang thực hiện audio 6,511 09/04/2024
Chương 15 - Mời Đi Vào Giấc Mộng Đang thực hiện audio 16,718 09/04/2024
Chương 16 - Tà Linh Đang thực hiện audio 4,736 09/04/2024
Chương 17 - Thi Ma Đang thực hiện audio 21,753 09/04/2024
Chương 18 - Oán Linh Thị Nữ Đang thực hiện audio 11,713 09/04/2024
Chương 19 - Cổ Mộ. Đang thực hiện audio 14,789 09/04/2024
Chương 20 - TỨ HUYẾT DIỆT THI HOÀN Đang thực hiện audio 630 09/04/2024
Chương 21 - Dũng Cảm Đấu Thi Ma Đang thực hiện audio 12,116 09/04/2024
Chương 22 - Thủ Linh Đồng Tử Đang thực hiện audio 823 09/04/2024
Chương 23 - SIÊU ĐỘ OÁN LINH Đang thực hiện audio 1,665 09/04/2024
Chương 24 - LẦN THỨ HAI ĐI VÀO GIẤC MỘNG Đang thực hiện audio 10,099 09/04/2024
Chương 25 - QUỶ KÝ GIẢ Đang thực hiện audio 22,321 09/04/2024
Chương 26 - LẦU BỐN KÝ TÚC XÁ Đang thực hiện audio 20,802 09/04/2024
Chương 27 - NẠO XƯƠNG Đang thực hiện audio 8,707 09/04/2024
Chương 28 - Huyết Tinh Phù. Đang thực hiện audio 12,823 09/04/2024
Chương 29 - Thẩm Vấn Quỷ Đang thực hiện audio 6,966 09/04/2024
Chương 30 - Hẹn Hò Đang thực hiện audio 7,108 09/04/2024
Chương 31 - Vũ Nương (1) Đang thực hiện audio 4,887 09/04/2024
Chương 32 - Vũ Nương (2) Đang thực hiện audio 23,944 09/04/2024
Chương 33 - DO THÁM QUỶ LÂU VÀO BAN ĐÊM Đang thực hiện audio 24,477 09/04/2024
Chương 34 - Nỗi Buồn Của Nữ Cảnh Sát Đang thực hiện audio 24,363 09/04/2024
Chương 35 - Trá Thi Đang thực hiện audio 3,395 09/04/2024
Chương 36 - Bánh Bao Thịt Heo Đang thực hiện audio 22,273 09/04/2024
Chương 37 - Quỷ Oa Đang thực hiện audio 7,794 09/04/2024
Chương 38 - Nữ Sinh Đang thực hiện audio 15,716 09/04/2024
Chương 39 - Thất Tinh Long Tuyền Kiếm Đang thực hiện audio 10,938 09/04/2024
Chương 40 - Hợp Tác Đang thực hiện audio 7,459 09/04/2024
Chương 41 - Chiêu Hồn (1). Đang thực hiện audio 2,035 09/04/2024
Chương 42 - Chiêu Hồn (2) Đang thực hiện audio 310 09/04/2024
Chương 43 - Kẻ Lừa Đảo. Đang thực hiện audio 9,729 09/04/2024
Chương 44 - Trục Xuất Liệt Đồ. Đang thực hiện audio 14,517 09/04/2024
Chương 45 - Huyền Âm Huyệt Đang thực hiện audio 18,354 09/04/2024
Chương 46 - Tà Ma Thiên Hạ Không Dám Cản Đang thực hiện audio 13,519 09/04/2024
Chương 47 - Qủy Oa Quốc Đang thực hiện audio 20,726 09/04/2024
Chương 48 - Minh Minh Tỳ Hưu Ấn Đang thực hiện audio 19,426 09/04/2024
Chương 49 - Tiên Cảnh Bấm Huyệt Đang thực hiện audio 9,358 09/04/2024
Chương 50 - Nữ Quỷ Tên Là Phùng Tâm Vũ Đang thực hiện audio 2,069 09/04/2024
Chương 51 - Thi Sống Đang thực hiện audio 1,959 09/04/2024
Chương 52 - Rết Ba Đuôi Đang thực hiện audio 12,534 09/04/2024
Chương 53 - Lục Mao Cương Thi Đang thực hiện audio 12,016 09/04/2024
Chương 54 - Âm Dương Ngũ Hành Đạo. Đang thực hiện audio 3,914 09/04/2024
Chương 55 - Plants VS. Zombies Đang thực hiện audio 4,627 09/04/2024
Chương 56 - Qủy Oa Tái Hiện. Đang thực hiện audio 8,021 09/04/2024
Chương 57 - Mỹ Nữ Thông Linh Sư Đang thực hiện audio 13,198 09/04/2024
Chương 58 - Mối Tình Nhân Quỷ Chưa Dứt (1) Đang thực hiện audio 21,478 09/04/2024
Chương 59 - Mối Tình Nhân Quỷ Chưa Dứt (2) Đang thực hiện audio 21,173 09/04/2024
Chương 60 - Inception. Đang thực hiện audio 3,074 09/04/2024
Chương 61 - Nhất Niệm Thành Ma 1 Đang thực hiện audio 14,294 09/04/2024
Chương 62 - Nhất Niệm Thành Ma 2 Đang thực hiện audio 20,207 09/04/2024
Chương 63 - Nhất Niệm Thành Ma 3 Đang thực hiện audio 5,157 09/04/2024
Chương 64 - Ái Tình Ngàn Năm Đang thực hiện audio 20,142 09/04/2024
Chương 65 - Vẫn Cứ Thích Em Đang thực hiện audio 16,621 09/04/2024
Chương 66 - Đi Tới Tháp Nước Đang thực hiện audio 15,613 09/04/2024
Chương 67 - Nuôi Dưỡng Nhân Huyết Đang thực hiện audio 8,716 09/04/2024
Chương 68 - Gặp Nạn Trong Ống Bơm Đang thực hiện audio 5,639 09/04/2024
Chương 69 - Quái Lông Vàng Đang thực hiện audio 18,747 09/04/2024
Chương 70 - Kappa Đang thực hiện audio 18,674 09/04/2024
Chương 71 - Mật Đạo Đang thực hiện audio 22,477 09/04/2024
Chương 72 - Đạt Ma Thiền Trượng Đang thực hiện audio 9,281 09/04/2024
Chương 73 - Cửu Nhân Gặp Mặt. Đang thực hiện audio 11,198 09/04/2024
Chương 74 - Phụng Nhãn Quyền Đang thực hiện audio 21,023 09/04/2024
Chương 75 - Mỹ Nữ Kungfu. Đang thực hiện audio 19,818 09/04/2024
Chương 76 - Quỷ Mua Mệnh. Đang thực hiện audio 10,127 09/04/2024
Chương 77 - Quỷ Mua Mệnh 2 Đang thực hiện audio 1,237 09/04/2024
Chương 78 - Quỷ Mua Mệnh 3 Đang thực hiện audio 15,365 09/04/2024
Chương 79 - Tróc Quỷ Thế Gia. Đang thực hiện audio 22,836 09/04/2024
Chương 80 - Tam Tiền Định Mệnh. Đang thực hiện audio 21,666 09/04/2024
Chương 81 - Bát Môn Sinh Tử Trận. Đang thực hiện audio 23,201 09/04/2024
Chương 82 - Thi Vương Xuất Hiện. Đang thực hiện audio 14,023 09/04/2024
Chương 83 - Huyết Thi. Đang thực hiện audio 16,450 09/04/2024
Chương 84 - Kế Hoạch B Tróc Quỷ Đang thực hiện audio 22,319 09/04/2024
Chương 85 - Bất Ngờ Nhập Hồn. Đang thực hiện audio 22,478 09/04/2024
Chương 86 - Tôi Phải Cứu Cô Đang thực hiện audio 21,743 09/04/2024
Chương 87 - Thập Phương Câu Diệt Đang thực hiện audio 3,290 09/04/2024
Chương 88 - Giấc Mộng Sau Cùng Đang thực hiện audio 6,781 09/04/2024
Chương 89 - Chỉ Ước Làm Uyên Ương, Không Ước Làm Tiên. Đang thực hiện audio 20,102 09/04/2024
Chương 90 - Âm Đức Và Bài Vị Đang thực hiện audio 5,485 09/04/2024
Chương 91 - Người Giấy. Đang thực hiện audio 11,343 09/04/2024
Chương 92 - Bạn Bè Bình Thường. Đang thực hiện audio 3,265 09/04/2024
Chương 93 - Lần Đầu Tỏ Tình. Đang thực hiện audio 1,288 09/04/2024
Chương 94 - Ban Đêm Xông Vào Phòng Chứa Xác. Đang thực hiện audio 6,396 09/04/2024
Chương 95 - Say Rượu Đấu Nữ Quỷ. Đang thực hiện audio 4,070 09/04/2024
Chương 96 - Lục Nhãn Quỷ Đồng Đang thực hiện audio 12,823 09/04/2024
Chương 97 - Cuối Cùng Cũng Được Ăn Bánh Bao Thịt Heo. Đang thực hiện audio 853 09/04/2024
Chương 98 - Điều Tra Khu Biệt Thự. Đang thực hiện audio 18,640 09/04/2024
Chương 99 - Ngũ Hành Tiệt Âm Trận. Đang thực hiện audio 15,676 09/04/2024
Chương 100 - Thất Bà Bà Bị Vỡ. Đang thực hiện audio 13,190 09/04/2024
Chương 101 - Ai Mặc Áo Liệm, Ai Muốn Lột Da Đang thực hiện audio 2,181 09/04/2024
Chương 102 - Sát Khí Nhà Trưởng Thôn Đang thực hiện audio 9,849 09/04/2024
Chương 103 - Song Thai Quỷ Anh. Đang thực hiện audio 15,717 09/04/2024
Chương 104 - Lục Phủ Ngũ Tạng Đều Chảy Mủ 1 Đang thực hiện audio 18,314 09/04/2024
Chương 105 - Lục Phủ Ngũ Tạng Đều Chảy Mủ 2 Đang thực hiện audio 9,792 09/04/2024
Chương 106 - Ban Đêm Xông Vào Nghĩa Trang Đang thực hiện audio 23,571 09/04/2024
Chương 107 - Kể Cho Quỷ Nghe Cố Sự Của Quỷ Đang thực hiện audio 10,364 09/04/2024
Chương 108 - Đầu Lưỡi Quỷ Đang thực hiện audio 5,344 09/04/2024
Chương 109 - Nữ Quỷ Bên Dưới Thụ Yêu Đang thực hiện audio 16,971 09/04/2024
Chương 110 - Địa Thi Đang thực hiện audio 21,524 09/04/2024
Chương 111 - Trong Cây Có Người Đang thực hiện audio 17,763 09/04/2024
Chương 112 - Uống Máu Quỷ. Đang thực hiện audio 18,897 09/04/2024
Chương 113 - Băng Tằm Cực Bắc. Đang thực hiện audio 10,038 09/04/2024
Chương 114 - Thiếu Dương Ca Cũng Trúng Kế. Đang thực hiện audio 19,241 09/04/2024
Chương 115 - Nhân Huyết Cổ Đang thực hiện audio 907 09/04/2024
Chương 116 - Nhân Huyết Cổ (2). Đang thực hiện audio 7,314 09/04/2024
Chương 117 - Đánh Cho Bốc Khói. Đang thực hiện audio 20,451 09/04/2024
Chương 118 - Đánh Cho Bốc Khói (2). Đang thực hiện audio 311 09/04/2024
Chương 119 - Quỷ Thổi Khí Đang thực hiện audio 581 09/04/2024
Chương 120 - Khai Quan Nghiệm Yêu Đang thực hiện audio 391 09/04/2024
Chương 121 - Yêu Linh Chiếm Thân Đang thực hiện audio 5,496 09/04/2024
Chương 122 - Bím Tóc Đuôi Sam Đang thực hiện audio 20,136 09/04/2024
Chương 123 - Ảo Giác Tường Quỷ Đang thực hiện audio 8,000 09/04/2024
Chương 124 - Thiên Địa Sinh Tử Khấu Đang thực hiện audio 16,203 09/04/2024
Chương 125 - Tính Nhầm Quỷ Phó Đang thực hiện audio 22,130 09/04/2024
Chương 126 - Thi Thể Trong Chum Đang thực hiện audio 800 09/04/2024
Chương 127 - Một Màn Kinh Hồn Đang thực hiện audio 6,068 09/04/2024
Chương 128 - Vân Cấp Thiên Thư Đang thực hiện audio 13,577 09/04/2024
Chương 129 - Quỷ Đồng Tái Hiện Đang thực hiện audio 8,717 09/04/2024
Chương 130 - Ma Quỷ Ghê Tởm Đang thực hiện audio 7,402 09/04/2024
Chương 131 - Rết Ba Đuôi Hi Sinh Thân Mình Đang thực hiện audio 5,634 09/04/2024
Chương 132 - NGŨ QUỶ ĐỊA ĐỒ Đang thực hiện audio 4,778 09/04/2024
Chương 133 - Thi Thể Bị Ăn Mất Đang thực hiện audio 12,949 09/04/2024
Chương 134 - Quỷ Ăn Thi Đang thực hiện audio 5,053 09/04/2024
Chương 135 - Đèn Dẫn Hồn Trên Người Đang thực hiện audio 5,346 09/04/2024
Chương 136 - Quỷ Kinh Khủng Đang thực hiện audio 7,436 09/04/2024
Chương 137 - Dẫn Quỷ Xuất Động Đang thực hiện audio 21,103 09/04/2024
Chương 138 - Ngũ Quỷ Bàn Sơn Trận Đang thực hiện audio 20,313 09/04/2024
Chương 139 - Tiếng Khóc Trong WC Đang thực hiện audio 15,767 09/04/2024
Chương 140 - MỘT MỰC CHỜ NGƯỜI 1 Đang thực hiện audio 7,971 09/04/2024
Chương 141 - Một Mực Chờ Người (2) Đang thực hiện audio 4,561 09/04/2024
Chương 142 - Một Mực Chờ Người (3) Đang thực hiện audio 17,145 09/04/2024
Chương 143 - Quỷ Khí Bao Phủ Bệnh Viện Đang thực hiện audio 2,373 09/04/2024
Chương 144 - Đồ Tôn Đang thực hiện audio 3,446 09/04/2024
Chương 145 - Tiếp Âm Sanh Bà Đang thực hiện audio 20,399 09/04/2024
Chương 146 - Quái Nhân Phòng Chứa Xác Đang thực hiện audio 13,295 09/04/2024
Chương 147 - Quỷ Hóa Trang Đang thực hiện audio 10,864 09/04/2024
Chương 148 - Ai Đưa Tôi Giấy (1) Đang thực hiện audio 22,715 09/04/2024
Chương 149 - Ai Đưa Tôi Giấy (2) Đang thực hiện audio 10,812 09/04/2024
Chương 150 - Hóa Trang Cho Nữ Thi Đang thực hiện audio 13,949 09/04/2024
Chương 151 - Tiếp Âm Sanh Bà Xuất Hiện (1) Đang thực hiện audio 15,530 09/04/2024
Chương 152 - Tiếp Âm Sanh Bà Xuất Hiện (2) Đang thực hiện audio 6,104 09/04/2024
Chương 153 - Tìm Người Bị Nhập Thân Đang thực hiện audio 16,988 09/04/2024
Chương 154 - Tìm Người Bị Nhập Thân (2) Đang thực hiện audio 16,751 09/04/2024
Chương 155 - Bày Binh Bố Trận Đang thực hiện audio 19,540 09/04/2024
Chương 156 - Bắt Giữ Quỷ Bà (1) Đang thực hiện audio 1,656 09/04/2024
Chương 157 - Bắt Giữ Quỷ Bà (2) Đang thực hiện audio 23,442 09/04/2024
Chương 158 - Chém Đang thực hiện audio 6,616 09/04/2024
Chương 159 - Tặng Em Bùa Hộ Mệnh Đang thực hiện audio 16 09/04/2024
Chương 160 - Chiến Đấu Mới Đang thực hiện audio 5,724 09/04/2024
Chương 161 - Nam Nhân Trúng Tà Đang thực hiện audio 19,210 09/04/2024
Chương 162 - Tươi Đẹp. Đang thực hiện audio 10,124 09/04/2024
Chương 163 - Cho Cô Một Cơ Hội. Đang thực hiện audio 6,548 09/04/2024
Chương 164 - QUỶ CÔ NƯƠNG Đang thực hiện audio 20,885 09/04/2024
Chương 165 - THẢO KHẨU THÁI Đang thực hiện audio 17,703 09/04/2024
Chương 166 - CÁ CƯƠNG THI Đang thực hiện audio 7,634 09/04/2024
Chương 167 - TRẬN CHIẾN MỞ MÀN VỚI HÀ CƠ Đang thực hiện audio 9,869 09/04/2024
Chương 168 - Quỷ Lên Thuyền Đang thực hiện audio 6,163 09/04/2024
Chương 169 - Một Mình Xông Vào Động Phủ Đang thực hiện audio 7,346 09/04/2024
Chương 170 - Thiên Sư Bài Đang thực hiện audio 2,293 09/04/2024
Chương 171 - Nuôi Thi (1) Đang thực hiện audio 19,463 09/04/2024
Chương 172 - Nuôi Thi (2) Đang thực hiện audio 4,267 09/04/2024
Chương 173 - Nuôi Thi (3) Đang thực hiện audio 10,605 09/04/2024
Chương 174 - Nuôi Thi (4) Đang thực hiện audio 21,457 09/04/2024
Chương 175 - Lấy Máu Đang thực hiện audio 8,830 09/04/2024
Chương 176 - Giết Chết Mao Nhân Cổ (1) Đang thực hiện audio 1,381 09/04/2024
Chương 177 - Giết Chết Mao Nhân Cổ (2) Đang thực hiện audio 21,993 09/04/2024
Chương 178 - Thái Tuế Đang thực hiện audio 17,083 09/04/2024
Chương 179 - Dây Câu Hồn Đang thực hiện audio 20,583 09/04/2024
Chương 180 - Tạ Vũ Tình Xảy Ra Chuyện! Đang thực hiện audio 24,222 09/04/2024
Chương 181 - Tuyệt Đối Không Cho Cô Chết (1) Đang thực hiện audio 1,180 09/04/2024
Chương 182 - Tuyệt Đối Không Cho Cô Chết (2) Đang thực hiện audio 20,762 09/04/2024
Chương 183 - Tuyệt Đối Không Cho Cô Chết (3) Đang thực hiện audio 6,062 09/04/2024
Chương 184 - Tuyệt Đối Không Cho Cô Chết (4) Đang thực hiện audio 19,479 09/04/2024
Chương 185 - Thất Bà Bà Hiện Thân Đang thực hiện audio 18,048 09/04/2024
Chương 186 - Cải Tử Hoàn Sinh Đang thực hiện audio 16,353 09/04/2024
Chương 187 - Băng Tằm Cứu Chủ Đang thực hiện audio 956 09/04/2024
Chương 188 - Chân Tướng Của Quỷ Sai Đang thực hiện audio 17,251 09/04/2024
Chương 189 - Huyết Cổ Thi Vương Đang thực hiện audio 24,193 09/04/2024
Chương 190 - Thiệt Tâm Cổ Đang thực hiện audio 17,585 09/04/2024
Chương 191 - Chuẩn Bị Xuất Phát Đang thực hiện audio 10,551 09/04/2024
Chương 192 - Tiểu Thử Ngưu Đao* Đang thực hiện audio 5,054 09/04/2024
Chương 193 - Quỷ Trong Hố Phân Đang thực hiện audio 1,622 09/04/2024
Chương 194 - TRÚNG KẾ Đang thực hiện audio 936 09/04/2024
Chương 195 - SO TÀI Đang thực hiện audio 10,800 09/04/2024
Chương 196 - Thu Đồ Đệ Đang thực hiện audio 21,098 09/04/2024
Chương 197 - Quách Đại Tẩu Đang thực hiện audio 22,687 09/04/2024
Chương 198 - Cố Sự Của Thất Cô (1) Đang thực hiện audio 24,260 09/04/2024
Chương 199 - Cố Sự Của Thất Cô (2) Đang thực hiện audio 11,494 09/04/2024
Chương 200 - Tái Đấu Hà Cơ (1) Đang thực hiện audio 9,265 09/04/2024
Chương 201 - Tái Đấu Hà Cơ (2) Đang thực hiện audio 402 09/04/2024
Chương 202 - Kim Tiễn Khóa Lệ Quỷ Đang thực hiện audio 23,806 09/04/2024
Chương 203 - Vô Tướng Pháp Ấn, Phá! Đang thực hiện audio 4,334 09/04/2024
Chương 204 - Thu Quỷ Phó Đang thực hiện audio 10,591 09/04/2024
Chương 205 - Người Đáng Ghét Đang thực hiện audio 13,070 09/04/2024
Chương 206 - Thế Giới Trong Thiên Sư Bài Đang thực hiện audio 8,076 09/04/2024
Chương 207 - Thành Thần Rồi??? Đang thực hiện audio 2,797 09/04/2024
Chương 208 - THIÊN THƯ VÀO TAY Đang thực hiện audio 9,515 09/04/2024
Chương 209 - Mặt Quỷ Trên Vai Đang thực hiện audio 2,555 09/04/2024
Chương 210 - Thực Mộng Quỷ Đang thực hiện audio 7,507 09/04/2024
Chương 211 - Đừng Khinh Quỷ Thần Đang thực hiện audio 16 09/04/2024
Chương 212 - Hướng Đến Tử Nhân Câu Đang thực hiện audio 12,693 09/04/2024
Chương 213 - Xe Tang Đang thực hiện audio 13,967 09/04/2024
Chương 214 - CƯƠNG THI TRỞ VỀ (1) Đang thực hiện audio 17,527 09/04/2024
Chương 215 - CƯƠNG THI TRỞ VỀ 2 Đang thực hiện audio 15,970 09/04/2024
Chương 216 - Thi Thần Đang thực hiện audio 8,326 09/04/2024
Chương 217 - Phong Yêu (1) Đang thực hiện audio 4,258 09/04/2024
Chương 218 - Phong Yêu (2) Đang thực hiện audio 21,779 09/04/2024
Chương 219 - Rắn Mào Gà* Đang thực hiện audio 21,113 09/04/2024
Chương 220 - Tiến Vào Tử Nhân Câu Đang thực hiện audio 9,500 09/04/2024
Chương 221 - Tế Sống Bốn Loài Gia Súc, Bốn Loài Gia Cầm Đang thực hiện audio 4,095 09/04/2024
Chương 222 - QUAN TÀI LỚN Đang thực hiện audio 23,572 09/04/2024
Chương 223 - MÁU CHÓ ĐEN Đang thực hiện audio 19,311 09/04/2024
Chương 224 - ONG LỘT DA Đang thực hiện audio 20,412 09/04/2024
Chương 225 - TAM ĐẦU XÀ HẠT Đang thực hiện audio 19,096 09/04/2024
Chương 226 - TIM CỦA KẺ THÙ Đang thực hiện audio 11,873 09/04/2024
Chương 227 - TÁT ĐẬU THÀNH BINH Đang thực hiện audio 16,597 09/04/2024
Chương 228 - Huyết Tỳ Hưu Đang thực hiện audio 4,893 09/04/2024
Chương 229 - Thi Vương Xuất Quan Đang thực hiện audio 24,429 09/04/2024
Chương 230 - Thi Vương Bị Thông Ass Rồi Đang thực hiện audio 9,653 09/04/2024
Chương 231 - Giết Địch Trong Ảo Cảnh Đang thực hiện audio 3,663 09/04/2024
Chương 232 - Thần Lực Chu Tước Đang thực hiện audio 13,510 09/04/2024
Chương 233 - Phần Thiên Diệt Địa Đang thực hiện audio 23,417 09/04/2024
Chương 234 - Tứ Đại Linh Thú Đang thực hiện audio 23,453 09/04/2024
Chương 235 - Ngưu Đầu Tướng Quân Đang thực hiện audio 23,950 09/04/2024
Chương 236 - Thông Qua Khảo Nghiệm Đang thực hiện audio 9,877 09/04/2024
Chương 237 - Hồng Tinh Bách Hoa Hoàn Đang thực hiện audio 21,915 09/04/2024
Chương 238 - Giải Trừ Cổ Linh Đang thực hiện audio 8,937 09/04/2024
Chương 239 - Nghĩa Trang Anh Đào (1) Đang thực hiện audio 20,856 09/04/2024
Chương 240 - Nghĩa Trang Anh Đào (2) Đang thực hiện audio 19,024 09/04/2024
Chương 241 - Nghĩa Trang Anh Đào (3) Đang thực hiện audio 2,666 09/04/2024
Chương 242 - Nghĩa Trang Anh Đào (4) Đang thực hiện audio 282 09/04/2024
Chương 243 - Xương Người Dưới Gốc Cây Đang thực hiện audio 1,572 09/04/2024
Chương 244 - Mai Hoa Điểm Đăng Thuật Đang thực hiện audio 9,306 09/04/2024
Chương 245 - Nhục Thi Đang thực hiện audio 1,516 09/04/2024
Chương 246 - Mã Thiếu Gia Đang thực hiện audio 6,811 09/04/2024
Chương 247 - Mao Sơn Câu Hồn Thuật Đang thực hiện audio 19,175 09/04/2024
Chương 248 - Đâm Chết Nhục Thi Đang thực hiện audio 23,918 09/04/2024
Chương 249 - Âm Mưu Của Kim Soái Đang thực hiện audio 9,917 09/04/2024
Chương 250 - Huyết Hòe Treo Đầu Đang thực hiện audio 20,541 09/04/2024
Chương 251 - Thêm Một Người Đang thực hiện audio 17,771 09/04/2024
Chương 252 - Đàm Tiểu Tuệ Là Ai (1) Đang thực hiện audio 15,029 09/04/2024
Chương 253 - Đàm Tiểu Tuệ Là Ai (2) Đang thực hiện audio 22,730 09/04/2024
Chương 254 - Đàm Tiểu Tuệ Là Ai (3) Đang thực hiện audio 10,641 09/04/2024
Chương 255 - Chân Thân Kim Thiền Đang thực hiện audio 8,286 09/04/2024
Chương 256 - Gặp Nạn Ở Âm Giới Đang thực hiện audio 6,203 09/04/2024
Chương 257 - Hung Tâm Quỷ Đang thực hiện audio 17,669 09/04/2024
Chương 258 - Quỷ Hài Mất Tích Đang thực hiện audio 16,070 09/04/2024
Chương 259 - Huyết Tứ Hắc Thú Đang thực hiện audio 775 09/04/2024
Chương 260 - Huyền Không Quan Đang thực hiện audio 1,369 09/04/2024
Chương 261 - Nhân Gian Thật Đẹp Đang thực hiện audio 14,789 09/04/2024
Chương 262 - Quyết Chiến Thất Bà Bà (1) Đang thực hiện audio 18,395 09/04/2024
Chương 263 - Quyết Chiến Thất Bà Bà (2) Đang thực hiện audio 21,267 09/04/2024
Chương 264 - Quyết Chiến Thất Bà Bà (3) Đang thực hiện audio 9,426 09/04/2024
Chương 265 - Mãn Thiên Hoa Vũ Đang thực hiện audio 18,694 09/04/2024
Chương 266 - Anh Đào Tịch Mịch Đang thực hiện audio 23,897 09/04/2024
Chương 267 - Thi Thể Không Chân Đang thực hiện audio 9,409 09/04/2024
Chương 268 - Lão Bà Mặt Quỷ (1) Đang thực hiện audio 12,047 09/04/2024
Chương 269 - Lão Bà Mặt Quỷ (2) Đang thực hiện audio 3,586 09/04/2024
Chương 270 - Lão Bà Mặt Quỷ (3) Đang thực hiện audio 731 09/04/2024
Chương 271 - Chuột Tinh (1) Đang thực hiện audio 23,930 09/04/2024
Chương 272 - Chuột Tinh (2) Đang thực hiện audio 16,436 09/04/2024
Chương 273 - Bầy Chuột Đấu Cương Thi (1) Đang thực hiện audio 3,395 09/04/2024
Chương 274 - Bầy Chuột Đấu Cương Thi (2) Đang thực hiện audio 1,393 09/04/2024
Chương 275 - Tiếng Cười Dưới Cổ Mộ Đang thực hiện audio 15,656 09/04/2024
Chương 276 - Tứ Bảo Pháp Sư Đang thực hiện audio 24,436 09/04/2024
Chương 277 - Âm Huyết Linh Chi Đang thực hiện audio 3,207 09/04/2024
Chương 278 - Lệ Quỷ Quấn Thân (1) Đang thực hiện audio 14,232 09/04/2024
Chương 279 - Lệ Quỷ Quấn Thân (2) Đang thực hiện audio 13,822 09/04/2024
Chương 280 - Quỷ Ký Tới Chơi Đang thực hiện audio 16,271 09/04/2024
Chương 281 - Sắc Phong Thiên Sư Đang thực hiện audio 20,741 09/04/2024
Chương 282 - Đạo Tâm Đang thực hiện audio 19,020 09/04/2024
Chương 283 - Căn Biệt Thự Bí Ẩn Đang thực hiện audio 15,101 09/04/2024
Chương 284 - Quỷ Tới Đêm Mưa (1) Đang thực hiện audio 19,987 09/04/2024
Chương 285 - Quỷ Tới Đêm Mưa (2) Đang thực hiện audio 7,640 09/04/2024
Chương 286 - Quỷ Tới Đêm Mưa (3) Đang thực hiện audio 2,463 09/04/2024
Chương 287 - Quỷ Tới Đêm Mưa (4) Đang thực hiện audio 20,469 09/04/2024
Chương 288 - Cửa Xoay Đoạt Mệnh (1) Đang thực hiện audio 9,284 09/04/2024
Chương 289 - Cửa Xoay Đoạt Mệnh (2) Đang thực hiện audio 5,257 09/04/2024
Chương 290 - Lai Lịch Quỷ Đồng Đang thực hiện audio 16,947 09/04/2024
Chương 291 - Nuôi Tiểu Quỷ (1) Đang thực hiện audio 1,868 09/04/2024
Chương 292 - Nuôi Tiểu Quỷ (2) Đang thực hiện audio 20,661 09/04/2024
Chương 293 - Huyết Dưỡng Đang thực hiện audio 20,245 09/04/2024
Chương 294 - Quỷ Khí Hóa Điệp Đang thực hiện audio 24,237 09/04/2024
Chương 295 - Tiểu Quỷ Làm Phiền Đang thực hiện audio 15,180 09/04/2024
Chương 296 - Quỷ Trên Cổ Đang thực hiện audio 24,450 09/04/2024
Chương 297 - Hầm Xương Quỷ Đang thực hiện audio 15,127 09/04/2024
Chương 298 - Sau Khi Tỉnh Lại Đang thực hiện audio 6,192 09/04/2024
Chương 299 - Quỷ Cá (1) Đang thực hiện audio 242 09/04/2024
Chương 300 - Quỷ Cá (2) Đang thực hiện audio 5,949 09/04/2024
Chương 301 - Quái Tai Trong Truyền Thuyết Đang thực hiện audio 2,104 09/04/2024
Chương 302 - Khu Vui Chơi Của Tiểu Quỷ (1) Đang thực hiện audio 12,043 09/04/2024
Chương 303 - Khu Vui Chơi Của Tiểu Quỷ (2) Đang thực hiện audio 18,503 09/04/2024
Chương 304 - Tiểu Quỷ Đánh Nhau Đang thực hiện audio 7,674 09/04/2024
Chương 305 - Tiểu Quỷ Về Nhà (1) Đang thực hiện audio 21,092 09/04/2024
Chương 306 - Tiểu Quỷ Về Nhà (2) Đang thực hiện audio 10,185 09/04/2024
Chương 307 - Tiểu Quỷ Về Nhà (3) Đang thực hiện audio 10,205 09/04/2024
Chương 308 - Huyết Ô Và Đại Nhãn Quỷ* (1) Đang thực hiện audio 8,425 09/04/2024
Chương 309 - Huyết Ô Và Đại Nhãn Quỷ (2) Đang thực hiện audio 5,530 09/04/2024
Chương 310 - Huyết Ô Và Đại Nhãn Quỷ (3) Đang thực hiện audio 16,814 09/04/2024
Chương 311 - Tiệm Thuốc Đông Y Quỷ Dị (1) Đang thực hiện audio 14,361 09/04/2024
Chương 312 - Tiệm Thuốc Đông Y Quỷ Dị (2) Đang thực hiện audio 7,761 09/04/2024
Chương 313 - Tiệm Thuốc Đông Y Quỷ Dị (3) Đang thực hiện audio 15,336 09/04/2024
Chương 314 - Tầng Hầm Đáng Sợ (1) Đang thực hiện audio 4,385 09/04/2024
Chương 315 - Tầng Hầm Đáng Sợ (2) Đang thực hiện audio 21,410 09/04/2024
Chương 316 - Cái Bọc Da Người Đang thực hiện audio 18,509 09/04/2024
Chương 317 - Búp Bê Tà Linh Đang thực hiện audio 10,497 09/04/2024
Chương 318 - Thi Thể Sống Lại Đang thực hiện audio 18,729 09/04/2024
Chương 319 - Bạch Y Nhân Thần Bí Đang thực hiện audio 10,355 09/04/2024
Chương 320 - Huyết Thi Vẩy Cá (1) Đang thực hiện audio 12,241 09/04/2024
Chương 321 - Bạch Tà Linh Đang thực hiện audio 11,384 09/04/2024
Chương 322 - Sự Tình Của Quỷ Thi Đang thực hiện audio 10,975 09/04/2024
Chương 323 - Quỷ Thi Phản Bội Đang thực hiện audio 16,702 09/04/2024
Chương 324 - Thiên Địa Tam Tài Trận Đang thực hiện audio 10,338 09/04/2024
Chương 325 - Ý Nghĩ Xấu Đang thực hiện audio 6,438 09/04/2024
Chương 326 - Cô Ta Là Sát Thi? - Phần 1 Đang thực hiện audio 18,956 09/04/2024
Chương 327 - Cô Ta Là Sát Thi ? - Phần 2 Đang thực hiện audio 19,592 09/04/2024
Chương 328 - Thi Dầu Mỡ Đang thực hiện audio 15,926 09/04/2024
Chương 329 - Tứ Quý Vô Hoa Tương Vọng Cục Đang thực hiện audio 23,637 09/04/2024
Chương 330 - Dịch Dung Thuật Đang thực hiện audio 19,743 09/04/2024
Chương 331 - Quỷ Sinh Tiền Đang thực hiện audio 7,422 09/04/2024
Chương 332 - Đồng Môn? Đang thực hiện audio 14,912 09/04/2024
Chương 333 - Bát Quái Nhị Tương Sinh Đang thực hiện audio 3,103 09/04/2024
Chương 334 - Một Chọi Bốn Đang thực hiện audio 937 09/04/2024
Chương 335 - Phù Mộc Nhân Đang thực hiện audio 7,510 09/04/2024
Chương 336 - Vô Nguyệt Đạo Trưởng Đang thực hiện audio 14,485 09/04/2024
Chương 337 - Ngôi Nhà Cũ Thần Bí Đang thực hiện audio 13,473 09/04/2024
Chương 338 - Trong Phòng Có Cương Thi Đang thực hiện audio 24,591 09/04/2024
Chương 339 - Kho Hàng Cổ Mạn Đồng Đang thực hiện audio 17,113 09/04/2024
Chương 340 - Thuật Đom Đóm Tìm Âm Đang thực hiện audio 3,929 09/04/2024
Chương 341 - Đại Chùy Đánh Cương Thi Đang thực hiện audio 16,132 09/04/2024
Chương 342 - Thuật Trói Thi Mao Sơn Đang thực hiện audio 18,425 09/04/2024
Chương 343 - Nhiệt Du Tưới Thuỷ Thi Đang thực hiện audio 8,248 09/04/2024
Chương 344 - Đường M Dương Đang thực hiện audio 17,485 09/04/2024
Chương 345 - Tiểu Quỷ Khủng Bố Đang thực hiện audio 3,141 09/04/2024
Chương 346 - Một Trận Chiến Kinh Hồn Đang thực hiện audio 16,179 09/04/2024
Chương 347 - Bách Biến Chi Linh Đang thực hiện audio 6,329 09/04/2024
Chương 348 - Kẻ Thù Truyền Kiếp Đang thực hiện audio 11,244 09/04/2024
Chương 349 - Bạch Y Nhân Là Ai Đang thực hiện audio 5,358 09/04/2024
Chương 350 - Kẻ Thù Truyền Kiếp Của Hồ Uy Đang thực hiện audio 18,235 09/04/2024
Chương 351 - Quỷ Anh Bức Thủ? (1) Đang thực hiện audio 9,841 09/04/2024
Chương 352 - Bức Thủ Quỷ Anh 2 Đang thực hiện audio 420 09/04/2024
Chương 353 - Con Trai Tương Lai Đang thực hiện audio 3,178 09/04/2024
Chương 354 - Ký Hiệu Chính Mình Đang thực hiện audio 14,385 09/04/2024
Chương 355 - Thu Phục Quỷ Phó Đang thực hiện audio 22,644 09/04/2024
Chương 356 - Thu Phục Quỷ Phó - Phần 2 Đang thực hiện audio 14,569 09/04/2024
Chương 357 - Quay Về Vị Trí Thiên Sư Đang thực hiện audio 17,029 09/04/2024
Chương 358 - Tiểu Quỷ Tẩy Linh Đang thực hiện audio 14,917 09/04/2024
Chương 359 - VÌ TIỂU QUỶ VẼ RỒNG ĐIỂM MẮT Đang thực hiện audio 20,729 09/04/2024
Chương 360 - Biệt Thự Kinh Hồn Đang thực hiện audio 14,315 09/04/2024
Chương 361 - Thế Giới Tiểu Quỷ Đang thực hiện audio 7,484 09/04/2024
Chương 362 - BIỆT THỰ ĐÀO VONG 1 Đang thực hiện audio 23,669 09/04/2024
Chương 363 - Trốn Thoát Khỏi Biệt Thự - Phần 2 Đang thực hiện audio 24,122 09/04/2024
Chương 364 - Sự Hi Sinh Cuối Cùng Đang thực hiện audio 1,890 09/04/2024
Chương 365 - Bức Thủ Quỷ Đang thực hiện audio 3,120 09/04/2024
Chương 366 - Tạ Vũ Tình Hiểu Lầm Đang thực hiện audio 18,288 09/04/2024
Chương 367 - Sở Trường Của Qua Qua Đang thực hiện audio 20,490 09/04/2024
Chương 368 - Vị Khách Thần Bí Tới Thăm Đang thực hiện audio 23,123 09/04/2024
Chương 369 - Khế Ước Chi Lực Đang thực hiện audio 13,566 09/04/2024
Chương 370 - Người Đến Từ Thái Âm Sơn Đang thực hiện audio 13,592 09/04/2024
Chương 371 - Lão Quách Hy Sinh Đang thực hiện audio 19,196 09/04/2024
Chương 372 - ĐẠI CHIẾN ĐỐI THỦ THẦN BÍ Đang thực hiện audio 16,290 09/04/2024
Chương 373 - Chém Vỡ Nguyên Hồn Đang thực hiện audio 13,224 09/04/2024
Chương 374 - Thực Lực Tứ Bảo Đang thực hiện audio 1,446 09/04/2024
Chương 375 - AI ĐẾN ĐỀU CHÉM Đang thực hiện audio 7,348 09/04/2024
Chương 376 - Bệnh Nhân Nữ Trong Bệnh Viện Tâm Thần Đang thực hiện audio 3,587 09/04/2024
Chương 377 - Không Thể Phá Trận Pháp Đang thực hiện audio 17,011 09/04/2024
Chương 378 - Tìm Kiếm Quỷ Mẫu (1) Đang thực hiện audio 12,693 09/04/2024
Chương 379 - Tìm Kiếm Quỷ Mẫu (2) Đang thực hiện audio 2,499 09/04/2024
Chương 380 - Tìm Kiếm Quỷ Mẫu (3) Đang thực hiện audio 22,541 09/04/2024
Chương 381 - Quỷ Hút Trùng Đang thực hiện audio 5,460 09/04/2024
Chương 382 - Bạch Cốt Thịt Tươi Đang thực hiện audio 5,660 09/04/2024
Chương 383 - Quỷ Ước Đang thực hiện audio 18,306 09/04/2024
Chương 384 - Tìm Thấy Quỷ Mẫu Đang thực hiện audio 11,669 09/04/2024
Chương 385 - Sữa Quỷ Mẫu Đang thực hiện audio 6,059 09/04/2024
Chương 386 - Quỷ Mẫu Trả Giá Đang thực hiện audio 12,982 09/04/2024
Chương 387 - Chu Tước Phá Quỷ Dơi Đang thực hiện audio 15,979 09/04/2024
Chương 388 - THIÊN SƯ ĐẤU THIÊN SƯ Đang thực hiện audio 125 09/04/2024
Chương 389 - Thiên Sư Đấu Thiên Sư 2 Đang thực hiện audio 11,892 09/04/2024
Chương 390 - Nụ Hôn Đầu Tiên Đang thực hiện audio 21,641 09/04/2024
Chương 391 - Xét Nhà Giết Quỷ Đang thực hiện audio 7,004 09/04/2024
Chương 392 - Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ Đang thực hiện audio 17,281 09/04/2024
Chương 393 - Thiên Địa Hỗn Độn Đang thực hiện audio 18,346 09/04/2024
Chương 394 - Nguyên Thần Xuất Khiếu Đang thực hiện audio 23,452 09/04/2024
Chương 395 - Tường Máu Đang thực hiện audio 2,455 09/04/2024
Chương 396 - Suối Thủy Thi Đang thực hiện audio 21,798 09/04/2024
Chương 397 - Quỷ Trụ Đến Từ Địa Ngục Đang thực hiện audio 24,049 09/04/2024
Chương 398 - Thái Ất Phất Trần Đang thực hiện audio 3,195 09/04/2024
Chương 399 - Thiên Địa Làm Phù Đang thực hiện audio 4,109 09/04/2024
Chương 400 - Hỗn Độn Đại Đế Đang thực hiện audio 19,208 09/04/2024
Chương 401 - Kết Cục Của Diệp Thiếu Dương Đang thực hiện audio 4,943 09/04/2024
Chương 402 - Thầy Trò Gặp Mặt Đang thực hiện audio 19,165 09/04/2024
Chương 403 - TRƯỚC GIỜ QUYẾT CHIẾN Đang thực hiện audio 13,937 09/04/2024
Chương 404 - Trước Giờ Quyết Chiến 2 Đang thực hiện audio 7,165 09/04/2024
Chương 405 - Phá Trận Đang thực hiện audio 14,529 09/04/2024
Chương 406 - Thực Lực Của Pháp Sư Nhân Gian Đang thực hiện audio 10,184 09/04/2024
Chương 407 - Tà Thần Đấu Quỷ Quân Sư (P1) Đang thực hiện audio 4,237 09/04/2024
Chương 408 - Tuyệt Sát Ác Linh Đang thực hiện audio 14,440 09/04/2024
Chương 409 - Hỗn Độn Huyền Thùy Đang thực hiện audio 20,391 09/04/2024
Chương 410 - Báo Ứng Quá Nặng Đang thực hiện audio 9,284 09/04/2024
Chương 411 - Áo Cưới Thần Thuật Đang thực hiện audio 3,951 09/04/2024
Chương 412 - Hỗn Độn Chi Tử Đang thực hiện audio 7,337 09/04/2024
Chương 413 - Phong Ấn Hỗn Độn Đang thực hiện audio 10,098 09/04/2024
Chương 414 - Phong Ấn Hỗn Độn Đang thực hiện audio 20,495 09/04/2024
Chương 415 - Bát Hoang Lục Hợp – Duy Ngã Độc Tôn Đang thực hiện audio 18,060 09/04/2024
Chương 416 - Mỹ Nhân Ngư - Phần 1 Đang thực hiện audio 2,186 09/04/2024
Chương 417 - Mỹ Nhân Ngư 2 Đang thực hiện audio 8,273 09/04/2024
Chương 418 - Mỹ Nữ Yêu Phó Đang thực hiện audio 6,796 09/04/2024
Chương 419 - Công Chúa Mỹ Nhân Ngư Đang thực hiện audio 11,231 09/04/2024
Chương 420 - Thế Giới Trong Gương Đang thực hiện audio 14,469 09/04/2024
Chương 421 - Gia Thế Của Diệp Thiếu Dương Đang thực hiện audio 22,808 09/04/2024
Chương 422 - Gia Thế Của Diệp Thiếu Dương Phần 2 Đang thực hiện audio 5,418 09/04/2024
Chương 423 - Ngôi Vị Quán Quân Đang thực hiện audio 20,709 09/04/2024
Chương 424 - Đời Người Chỉ Là Chiếc Lá 1 Đang thực hiện audio 4,943 09/04/2024
Chương 425 - Đời Người Chỉ Là Chiếc Lá 2 Đang thực hiện audio 8,401 09/04/2024
Chương 426 - Quê Nhà Gặp Hạn Hán Đang thực hiện audio 18,163 09/04/2024
Chương 427 - Vu Sư Dân Gian Đang thực hiện audio 15,048 09/04/2024
Chương 428 - Mượn Nước Cõi Âm Đang thực hiện audio 9,039 09/04/2024
Chương 429 - Núi Đầu Trâu Đang thực hiện audio 1,477 09/04/2024
Chương 430 - Lão Lưu Chết Thảm Đang thực hiện audio 14,907 09/04/2024
Chương 431 - Chân Tướng Trận Mưa Lũ Đang thực hiện audio 6,252 09/04/2024
Chương 432 - Lão Quỷ Đánh Lén Đang thực hiện audio 6,027 09/04/2024
Chương 433 - Con Giun Mắt Mở To Đang thực hiện audio 9,540 09/04/2024
Chương 434 - Quái Miêu Đang thực hiện audio 8,601 09/04/2024
Chương 435 - Hạ Cương Thi Trong Hầm (1) Đang thực hiện audio 13,226 09/04/2024
Chương 436 - Nước Sôi Nấu Hạn Thi Đang thực hiện audio 21,356 09/04/2024
Chương 437 - Hạ Cương Thi Trong Hầm (2) Đang thực hiện audio 10,786 09/04/2024
Chương 438 - Kế Hoạch Diệt Thi Đang thực hiện audio 7,240 09/04/2024
Chương 439 - Phân Loại Cương Thi Đang thực hiện audio 5,568 09/04/2024
Chương 440 - Đào Mồ Quật Mả Đang thực hiện audio 14,549 09/04/2024
Chương 441 - Sát Khí Đằng Đằng Đang thực hiện audio 2,979 09/04/2024
Chương 442 - Thất Tử Đậu Phộng Đang thực hiện audio 16,952 09/04/2024
Chương 443 - Lại Thêm Một Đệ Tử Mao Sơn Đang thực hiện audio 17,743 09/04/2024
Chương 444 - Kết Thành Đồng Minh Đang thực hiện audio 2,482 09/04/2024
Chương 445 - Đệ Tử Mao Sơn Đang thực hiện audio 15,298 09/04/2024
Chương 446 - Người Sống Hóa Ra Là Người Chết Đang thực hiện audio 10,630 09/04/2024
Chương 447 - Thất Tâm Nhân Đang thực hiện audio 19,598 09/04/2024
Chương 448 - Con Giun Trong Bụng Đang thực hiện audio 10,530 09/04/2024
Chương 449 - Cương Thi Thích Ăn Óc Đậu Phụ Đang thực hiện audio 15,531 09/04/2024
Chương 450 - Diệp Thiếu Dương Là Ca Ca Của Ta Đang thực hiện audio 13,022 09/04/2024
Chương 451 - Dụ Bắt Quỷ Trùng Đang thực hiện audio 2,110 09/04/2024
Chương 452 - Huyết Địa Long Đang thực hiện audio 20,276 09/04/2024
Chương 453 - Huyết Ô Trì Đang thực hiện audio 1,241 09/04/2024
Chương 454 - Ban Đêm Xông Vào Động Quỷ Đang thực hiện audio 16,549 09/04/2024
Chương 455 - Thần Tượng Trong Căn Phòng Nhỏ Đang thực hiện audio 9,155 09/04/2024
Chương 456 - Huyết Chiến Bầy Thi Đang thực hiện audio 7,977 09/04/2024
Chương 457 - Truy Sát Nữ Quỷ Đang thực hiện audio 23,186 09/04/2024
Chương 458 - Đêm Khuya Hoá Vàng Mã Đang thực hiện audio 128 09/04/2024
Chương 459 - Cái Chết Thần Bí Của Một Pháp Sư Đang thực hiện audio 12,158 09/04/2024
Chương 460 - Quỷ Đồng Tử Đang thực hiện audio 5,748 09/04/2024
Chương 461 - Người Say Gặp Quỷ Đang thực hiện audio 7,528 09/04/2024
Chương 462 - Quỷ Chết Mười Năm Quay Trở Về Đang thực hiện audio 2,052 09/04/2024
Chương 463 - Diệp Thu Linh Đã Chết Đang thực hiện audio 4,678 09/04/2024
Chương 464 - Hiện Trường Vụ Án Đang thực hiện audio 4,514 09/04/2024
Chương 465 - Bức Ảnh Nhỏ Máu Đang thực hiện audio 1,865 09/04/2024
Chương 466 - Gặp Phải Lệ Quỷ Đang thực hiện audio 9,772 09/04/2024
Chương 467 - Lệ Quỷ Nguyền Rủa Đang thực hiện audio 3,500 09/04/2024
Chương 468 - Lai Lịch Lệ Quỷ Đang thực hiện audio 14,663 09/04/2024
Chương 470 - Những Người Mất Tích Đang thực hiện audio 14,007 09/04/2024
Chương 471 - Chương 471 Đang thực hiện audio 12,771 09/04/2024
Chương 472 - Địa Phủ Chư Thần Đang thực hiện audio 9,978 09/04/2024
Chương 473 - Câu Hồn Thuật Đang thực hiện audio 14,834 09/04/2024
Chương 474 - Tìm Thấy Quái Vật Gây Hạn Hán Đang thực hiện audio 17,083 09/04/2024
Chương 475 - Ba Lần Biến Hóa Của Hạn Bạt Đang thực hiện audio 23,820 09/04/2024
Chương 476 - Hạn Bạt Xuất Hiện Đang thực hiện audio 19,306 09/04/2024
Chương 477 - Lại Thêm Một Hạn Bạt Đang thực hiện audio 23,232 09/04/2024
Chương 478 - Thiên Sư Xuất Thủ Đang thực hiện audio 21,691 09/04/2024
Chương 479 - Tôi Là Diệp Thiếu Dương Đang thực hiện audio 15,342 09/04/2024
Chương 480 - Truyền Nhân Thiên Sư Đang thực hiện audio 6,048 09/04/2024
Chương 481 - TỔ TIÊN DIỆP GIA Đang thực hiện audio 20,568 09/04/2024
Chương 482 - NGỌC TRẦN CHỦ Đang thực hiện audio 1,586 09/04/2024
Chương 483 - QUỶ ĐÈN LỒNG Đang thực hiện audio 19,371 09/04/2024
Chương 484 - OAN HỒN THẢO Đang thực hiện audio 17,105 09/04/2024
Chương 485 - THIÊN LA ĐỊA VÕNG Đang thực hiện audio 23,979 09/04/2024
Chương 486 - QUỶ THÂN THÍCH Đang thực hiện audio 23,466 09/04/2024
Chương 487 - QUỶ TIÊN THÔN Đang thực hiện audio 5,885 09/04/2024
Chương 488 - Quỷ Sinh Con Đang thực hiện audio 11,780 09/04/2024
Chương 489 - Đám Cưới Ma Đang thực hiện audio 12,585 09/04/2024
Chương 490 - Ta Là Thiên Sư Thủ Nhân Gian Đang thực hiện audio 9,908 09/04/2024
Chương 491 - Ta Là Thiên Sư Thủ Nhân Gian 2 Đang thực hiện audio 24,395 09/04/2024
Chương 492 - KIM ĐỒNG NGỌC NỮ Đang thực hiện audio 9,196 09/04/2024
Chương 493 - Tiên Nương Giá Lâm Đang thực hiện audio 16,747 09/04/2024
Chương 494 - Ma Kính Của Nữ Quỷ Đang thực hiện audio 18,442 09/04/2024
Chương 495 - Vượt Nóc Trèo Tường Cứu Em Gái Đang thực hiện audio 5,197 09/04/2024
Chương 496 - Nuốt Than Mà Chết Đang thực hiện audio 2,402 09/04/2024
Chương 497 - Cái Chết Của Người Thứ 2 Đang thực hiện audio 737 09/04/2024
Chương 498 - CHUYỆN CŨ CỦA DIỆP TIỂU THƯỚC Đang thực hiện audio 1,177 09/04/2024
Chương 499 - CHUYỆN CŨ CỦA DIỆP TIỂU THƯỚC 2 Đang thực hiện audio 24,377 09/04/2024
Chương 500 - TÂM ĐẦU HUYẾT (Máu Từ Trong Tim) Đang thực hiện audio 4,232 09/04/2024
Chương 501 - Quỷ Mẫu Đang thực hiện audio 21,087 09/04/2024
Chương 502 - Nhân Tâm Quỷ Ngẫu P1 Đang thực hiện audio 13,382 09/04/2024
Chương 503 - NHÂN TÂM QUỶ NGẪU (Quỷ Tượng Gỗ Mang Trái Tim Người Đang thực hiện audio 18,723 09/04/2024
Chương 504 - NƯỚC MẮT OÁN QUỶ Đang thực hiện audio 6,117 09/04/2024
Chương 505 - Hành Thi Xuất Hiện Đang thực hiện audio 3,395 09/04/2024
Chương 506 - Chân Tướng Quỷ Tiên Thôn (1) Đang thực hiện audio 22,932 09/04/2024
Chương 507 - Chân Tướng Quỷ Tiên Thôn (2) Đang thực hiện audio 4,281 09/04/2024
Chương 508 - Vương Thánh Nhân Đang thực hiện audio 16,919 09/04/2024
Chương 509 - Ngũ Hành Áp Hồn Trận (1) Đang thực hiện audio 24,015 09/04/2024
Chương 510 - Ngũ Hành Áp Hồn Trận (2) Đang thực hiện audio 7,650 09/04/2024
Chương 511 - Lại Thăm Quỷ Tiên Thôn Đang thực hiện audio 13,937 09/04/2024
Chương 512 - Tiền Sinh Bát Quái Đang thực hiện audio 14,744 09/04/2024
Chương 513 - Không Mở Được Sách Đá Đang thực hiện audio 23,791 09/04/2024
Chương 514 - Tà Thần Đã Tới Đang thực hiện audio 1,924 09/04/2024
Chương 515 - Giao Chiến Trên Long Hổ Sơn Đang thực hiện audio 22,465 09/04/2024
Chương 516 - Xà Yêu Đấu Thiên Sư Đang thực hiện audio 18,468 09/04/2024
Chương 517 - Địa Tiên Trấn Yêu – Phần 1 Đang thực hiện audio 12,123 09/04/2024
Chương 518 - Địa Tiên Trấn Yêu – Phần 2 Đang thực hiện audio 11,152 09/04/2024
Chương 519 - Mã Thiên Sư Đang thực hiện audio 20,416 09/04/2024
Chương 520 - Âm Binh Khai Đạo Đang thực hiện audio 926 09/04/2024
Chương 521 - Âm Binh Khai Đạo 2 Đang thực hiện audio 6,261 09/04/2024
Chương 522 - Quỷ Mẫu Độc Kế Đang thực hiện audio 17,015 09/04/2024
Chương 523 - Năm Canh Đoạn Hồn Khúc Đang thực hiện audio 13,928 09/04/2024
Chương 524 - Năm Canh Đoạn Hồn Khúc 2 Đang thực hiện audio 12,576 09/04/2024
Chương 525 - Đi Âm Ti Cứu Cha Đang thực hiện audio 2,241 09/04/2024
Chương 526 - Bên Bờ Ấm Thủy Hà Đang thực hiện audio 4,217 09/04/2024
Chương 527 - Vui Mừng Khi Gặp Lại Cha Đang thực hiện audio 9,705 09/04/2024
Chương 528 - Uổng Mạng Thành Đang thực hiện audio 17,931 09/04/2024
Chương 529 - Tự TIện Xông Vào Luân Hồi Đang thực hiện audio 1,354 09/04/2024
Chương 530 - Bỉ Ngạn Hoa Trên Đường Hoàng Tuyền Đang thực hiện audio 3,867 09/04/2024
Chương 531 - Đơn Đả Độc Đấu Đang thực hiện audio 6,116 09/04/2024
Chương 532 - Trên Cầu Nại Hà Đạo Đang thực hiện audio 5,316 09/04/2024
Chương 533 - Đại Chiến Pháp Vương Đang thực hiện audio 22,691 09/04/2024
Chương 534 - Đại Chiến Pháp Vương 2 Đang thực hiện audio 17,946 09/04/2024
Chương 535 - Long Tuyền Tru Ma Lệnh Đang thực hiện audio 13,952 09/04/2024
Chương 536 - Em Gái Hôn Đang thực hiện audio 18,328 09/04/2024
Chương 537 - Tiểu Bạch Kiểm Tiêu Lang Quân Đang thực hiện audio 9,650 09/04/2024
Chương 538 - Đạo Khả Đạo Phi Thường Đạo Đang thực hiện audio 19,415 09/04/2024
Chương 539 - Âm Ty Chư Thần Phổ Đang thực hiện audio 12,626 09/04/2024
Chương 540 - Cửu Biệt Gặp Lại Đang thực hiện audio 18,421 09/04/2024
Chương 541 - Nhị Long Hí Châu Đưa Cơ Duyên Đang thực hiện audio 2,426 09/04/2024
Chương 542 - Lục Giáp Bí Chúc Đang thực hiện audio 13,380 09/04/2024
Chương 543 - Sư Huynh Đáng Ghét Đang thực hiện audio 4,187 09/04/2024
Chương 544 - Vẽ Bùa Tìm Tà Thần 1 Đang thực hiện audio 18,063 09/04/2024
Chương 545 - Vẽ Bùa Tìm Tà Thần Phần 2 Đang thực hiện audio 14,703 09/04/2024
Chương 546 - Chân Tướng Ở Trong Đó Đang thực hiện audio 10,729 09/04/2024
Chương 547 - Diệp Tiểu Thước Tài Ba Đang thực hiện audio 2,888 09/04/2024
Chương 548 - Bức Dực Song Hoàn Đang thực hiện audio 7,979 09/04/2024
Chương 549 - Tà Thần Là Hắn Đang thực hiện audio 20,816 09/04/2024
Chương 550 - Anh Sát Đến Đang thực hiện audio 4,257 09/04/2024
Chương 551 - Vây Quét Anh Sát Đang thực hiện audio 23,096 09/04/2024
Chương 552 - Huyết Ma Nhãn Đang thực hiện audio 20,268 09/04/2024
Chương 553 - Tà Thần Hóa Ra Là Hắn (1) Đang thực hiện audio 21,827 09/04/2024
Chương 554 - Tà Thần Hóa Ra Là Hắn (2) Đang thực hiện audio 8,402 09/04/2024
Chương 555 - Tà Thần Đương Lập Đang thực hiện audio 17,398 09/04/2024
Chương 556 - Nhiều Người Pháp Đấu Tà Thần Đang thực hiện audio 22,823 09/04/2024
Chương 557 - Sức Mạnh Của Chu Tước Đang thực hiện audio 11,090 09/04/2024
Chương 558 - Tu La Quỷ Mẫu Đang thực hiện audio 4,846 09/04/2024
Chương 559 - Tử Khí Vây Thôn (1) Đang thực hiện audio 10,621 09/04/2024
Chương 560 - Tử Khí Vây Thôn 2 Đang thực hiện audio 13,652 09/04/2024
Chương 561 - Cái Xác Biết Đi Đang thực hiện audio 20,143 09/04/2024
Chương 562 - Quỷ Mẫu Giá Lâm Đang thực hiện audio 19,156 09/04/2024
Chương 563 - Trái Táo Nhỏ Phá Thiên Âm Đang thực hiện audio 10,725 09/04/2024
Chương 564 - Viện Binh Đang thực hiện audio 3,119 09/04/2024
Chương 565 - Thời Đại Mạt Pháp Đang thực hiện audio 19,096 09/04/2024
Chương 566 - Chó Cương Thi Đang thực hiện audio 10,783 09/04/2024
Chương 567 - Tâm Ma Diệp Tiểu Thước Đang thực hiện audio 21,113 09/04/2024
Chương 568 - Quỷ Mẫu Đánh Bất Ngờ Đang thực hiện audio 11,639 09/04/2024
Chương 569 - Quỷ Mẫu Đánh Bất Ngờ (P2) Đang thực hiện audio 10,533 09/04/2024
Chương 570 - Nữ Yêu Cứu Chủ Đang thực hiện audio 14,632 09/04/2024
Chương 571 - Xà Yêu Nhận Chủ Đang thực hiện audio 24,395 09/04/2024
Chương 572 - Túi Thơm Chi Tình. Đang thực hiện audio 916 09/04/2024
Chương 573 - Cao Nhân Hay Là Ngốc Bức Đang thực hiện audio 12,025 09/04/2024
Chương 574 - Đập Nồi Dìm Thuyền Đang thực hiện audio 20,525 09/04/2024
Chương 575 - Sinh Tử Không Phải Chuyện Đùa Đang thực hiện audio 12,629 09/04/2024
Chương 576 - Siêu Độ Vong Linh Đang thực hiện audio 18,630 09/04/2024
Chương 577 - Lâm Vào Nguy Cơ Đang thực hiện audio 11,174 09/04/2024
Chương 578 - Sinh Mệnh Chi Đăng 1 Đang thực hiện audio 2,742 09/04/2024
Chương 579 - Sinh Mệnh Chi Đăng 2 Đang thực hiện audio 15,111 09/04/2024
Chương 580 - Mao Sơn Huyết Quy Thuật Đang thực hiện audio 22,452 09/04/2024
Chương 581 - Diệp Tiểu Thước Thức Tỉnh Đang thực hiện audio 1,355 09/04/2024
Chương 582 - Thuật Bạo Hồn Đang thực hiện audio 4,356 09/04/2024
Chương 583 - Quỷ Mẫu Vô Địch Đang thực hiện audio 10,241 09/04/2024
Chương 584 - Bắc Phong Sát Quỷ Ấn Đang thực hiện audio 22,651 09/04/2024
Chương 585 - Thất Thương Độn Huyết Thuật Đang thực hiện audio 6,520 09/04/2024
Chương 586 - Sát Tinh Mạt Lộ Đang thực hiện audio 16,641 09/04/2024
Chương 587 - Nữ Quỷ Nhập Thân Đang thực hiện audio 22,973 09/04/2024
Chương 588 - Chỗ Của Đạo Đang thực hiện audio 19,679 09/04/2024
Chương 589 - Ăn Mừng Đang thực hiện audio 10,947 09/04/2024
Chương 590 - Tùng Văn Cổ Định Kiếm Đang thực hiện audio 16,145 09/04/2024
Chương 591 - Dương Công Tử Ước Định Đang thực hiện audio 24,350 09/04/2024
Chương 592 - Chưa Từng Thấy Qua Cương Thi Đang thực hiện audio 5,907 09/04/2024
Chương 593 - Chưa Từng Thấy Qua Cương Thi 2 Đang thực hiện audio 8,707 09/04/2024
Chương 594 - Thi Quỷ Đang thực hiện audio 15,477 09/04/2024
Chương 595 - Đồng Giáp Thi Đang thực hiện audio 19,271 09/04/2024
Chương 596 - Đồng Giáp Thi ( Phần 2 ) Đang thực hiện audio 14,892 09/04/2024
Chương 597 - Đồng Giáp Thi ( Phần 3 ) Đang thực hiện audio 7,506 09/04/2024
Chương 598 - Đồng Giáp Thi 4 Đang thực hiện audio 20,657 09/04/2024
Chương 599 - Cầu Mưa Đang thực hiện audio 2,656 09/04/2024
Chương 600 - Khởi Đầu Mới Đang thực hiện audio 20,723 09/04/2024
Chương 601 - Ám Sát ( Phần 1 ) Đang thực hiện audio 21,334 09/04/2024
Chương 602 - Ám Sát ( Phần 2 ) Đang thực hiện audio 22,370 09/04/2024
Chương 603 - Lên Núi Đấu Pháp Đang thực hiện audio 22,587 09/04/2024
Chương 604 - Âm Dương Lục Hợp Trận Đang thực hiện audio 19,812 09/04/2024
Chương 605 - Đổ Mệnh Đang thực hiện audio 17,770 09/04/2024
Chương 606 - Địa Tiên Đang thực hiện audio 6,590 09/04/2024
Chương 607 - Cửu Cung Cờ Đang thực hiện audio 1,359 09/04/2024
Chương 608 - Cửu Cung Cờ 2 Đang thực hiện audio 15,175 09/04/2024
Chương 609 - Đi Vào Đường Cùng Đang thực hiện audio 21,774 09/04/2024
Chương 610 - Long Hổ Sơn Bí Mật Đang thực hiện audio 4,314 09/04/2024
Chương 611 - Lệ Quỷ Đào Tẩu Đang thực hiện audio 2,800 09/04/2024
Chương 612 - Thu Hoạch Ngoài Ý Muốn. Đang thực hiện audio 3,393 09/04/2024
Chương 613 - Tân Yêu Phó Đang thực hiện audio 22,612 09/04/2024
Chương 614 - Nỗi Sợ Ngàn Năm Chó Cắn Đang thực hiện audio 9,652 09/04/2024
Chương 615 - Vị Khách Thần Bí Đang thực hiện audio 8,172 09/04/2024
Chương 616 - Phong Quan Địa Phủ Đang thực hiện audio 20,423 09/04/2024
Chương 617 - Nơi Chiến Trường Xưa Đang thực hiện audio 20,287 09/04/2024
Chương 618 - Sông Có Thủy Thi Đang thực hiện audio 3,704 09/04/2024
Chương 619 - 23 Hoa Sen Vàng Đang thực hiện audio 20,250 09/04/2024
Chương 620 - Người Đốt Đuốc, Quỷ Thổi Đèn Đang thực hiện audio 5,480 09/04/2024
Chương 621 - Dấu Chân Quỷ Đang thực hiện audio 23,495 09/04/2024
Chương 622 - Liên Tiếp Âm Mưu Đang thực hiện audio 15,503 09/04/2024
Chương 623 - Thi Thể Di Động Phần Một Đang thực hiện audio 16,529 09/04/2024
Chương 624 - Thi Thể Di Động Phần Hai Đang thực hiện audio 1,492 09/04/2024
Chương 625 - Thi Thể Di Động Phần Ba Đang thực hiện audio 15,118 09/04/2024
Chương 626 - Thân Phận Người Chết Đang thực hiện audio 10,585 09/04/2024
Chương 627 - Chữ Thập Thần Bí Đang thực hiện audio 24,552 09/04/2024
Chương 628 - 1 Lần Cuối Cùng Đang thực hiện audio 21,224 09/04/2024
Chương 629 - Gác Đêm Đang thực hiện audio 2,623 09/04/2024
Chương 630 - Thừa Một Người - Phần 1 Đang thực hiện audio 13,962 09/04/2024
Chương 631 - Thừa Một Người - Phần 2 Đang thực hiện audio 23,825 09/04/2024
Chương 632 - Dế Trũi Đang thực hiện audio 4,445 09/04/2024
Chương 633 - Lò Hỏa Thiêu - Phần 1 Đang thực hiện audio 20,139 09/04/2024
Chương 634 - Lò Hỏa Thiêu (2) Đang thực hiện audio 21,149 09/04/2024
Chương 635 - TRIỂN KHAI ĐIỀU TRA Đang thực hiện audio 4,497 09/04/2024
Chương 636 - Cố Vấn Đặc Biệt Đang thực hiện audio 21,205 09/04/2024
Chương 637 - Bố Cục Phong Thủy Đang thực hiện audio 24,127 09/04/2024
Chương 638 - Oan Hồn Dù Đang thực hiện audio 19,033 09/04/2024
Chương 639 - Hủy Đi 3 Hồn 7 Phách Đang thực hiện audio 8,888 09/04/2024
Chương 640 - Bạch Mao Cương Thi ( Cương Thi Lông Trắng Đang thực hiện audio 13,403 09/04/2024
Chương 641 - Bạch Mao Cương Thi ( Lông Trắng Cương Thi) Phần 2 Đang thực hiện audio 13,642 09/04/2024
Chương 642 - Bạch Hổ Thất Định Trận Đang thực hiện audio 2,544 09/04/2024
Chương 643 - Gặp Nạn Ngoài Ý Muốn Đang thực hiện audio 6,583 09/04/2024
Chương 644 - Lột Da Huyết Thi Đang thực hiện audio 1,332 09/04/2024
Chương 645 - Hóa Thi Hoàn Đang thực hiện audio 2,422 09/04/2024
Chương 646 - Thi Ma Đại Chiến Lột Da Huyết Thi Đang thực hiện audio 1,555 09/04/2024
Chương 647 - Bát Cực Môn Đang thực hiện audio 19,840 09/04/2024
Chương 648 - Đấu Súng Đang thực hiện audio 1,656 09/04/2024
Chương 649 - Mao Sơn Huyết Hồn Thuật Đang thực hiện audio 10,797 09/04/2024
Chương 650 - Bị Chiếm Tiện Nghi Đang thực hiện audio 6,600 09/04/2024
Chương 651 - Lịch Sử Học Viện Đang thực hiện audio 11,472 09/04/2024
Chương 652 - Ngưu Dọ Quỷ Sai Đang thực hiện audio 5,304 09/04/2024
Chương 653 - Bốn Lá Oan Hồn Thảo Đang thực hiện audio 6,866 09/04/2024
Chương 654 - Chân Tướng Thi Sào Đang thực hiện audio 11,844 09/04/2024
Chương 655 - Cứu Vớt Nữ Thi - Phần 1 Đang thực hiện audio 5,261 09/04/2024
Chương 656 - Cứu Vớt Nữ Thi - Phần 2 Đang thực hiện audio 1,262 09/04/2024
Chương 657 - Cứu Vớt Nữ Thi - Phần 3 Đang thực hiện audio 19,212 09/04/2024
Chương 658 - U Linh Lộ Đang thực hiện audio 18,210 09/04/2024
Chương 659 - Cây Quỷ Thịt Thối Đang thực hiện audio 911 09/04/2024
Chương 660 - Thiên Sư Thì Như Thế Nào Đang thực hiện audio 13,503 09/04/2024
Chương 661 - Chảy Máu Mũi Đang thực hiện audio 12,694 09/04/2024
Chương 662 - Quỷ Ruồi Phong Nhãn Đang thực hiện audio 4,291 09/04/2024
Chương 663 - Quỷ Ruồi Che Mắt - Phần 2 Đang thực hiện audio 20,859 09/04/2024
Chương 664 - Quỷ Ruồi Che Mắt - Phần 3 Đang thực hiện audio 2,734 09/04/2024
Chương 665 - Ngựa Bướng (Liệt Mã) Đang thực hiện audio 5,822 09/04/2024
Chương 666 - Lựa Chọn Của Tử Nguyệt Đang thực hiện audio 16,654 09/04/2024
Chương 667 - Hy Sinh Vì Tập Thể - Phần 1 Đang thực hiện audio 11,069 09/04/2024
Chương 668 - Hy Sinh Vì Tập Thể - Phần 2 Đang thực hiện audio 11,939 09/04/2024
Chương 669 - Thượng Đế Phù Hộ Đang thực hiện audio 14,030 09/04/2024
Chương 670 - Người Hâm Mộ Cuồng Nhiệt Đang thực hiện audio 5,091 09/04/2024
Chương 671 - Chín Chín Sinh Cơ Biến Đang thực hiện audio 19,016 09/04/2024
Chương 672 - Bảo Bối Bắt Quỷ Mới Đang thực hiện audio 14,995 09/04/2024
Chương 673 - Gặp Tiểu Yêu Ở Suối Nước Nóng Đang thực hiện audio 20,356 09/04/2024
Chương 674 - Gặp Tiểu Yêu Ở Suối Nước Nóng Phần 2 Đang thực hiện audio 14,274 09/04/2024
Chương 675 - Đi Suốt Nước Nóng, Gặp Tiểu Yêu Đang thực hiện audio 11,006 09/04/2024
Chương 676 - Lại Thủ Lĩnh Ba Ba Đang thực hiện audio 13,474 09/04/2024
Chương 677 - Đại Yêu Xuất Thế Đang thực hiện audio 19,277 09/04/2024
Chương 678 - Lặn Nhìn Sơ Qua Đáy Hắc Thủy Mương Đang thực hiện audio 19 09/04/2024
Chương 679 - Gặp Lại Hà Cơ Phần 1 Đang thực hiện audio 16,124 09/04/2024
Chương 680 - Gặp Lại Hà Cơ Phần 2 Đang thực hiện audio 8,027 09/04/2024
Chương 681 - Gặp Lại Hà Cơ Phần 3 Đang thực hiện audio 23,105 09/04/2024
Chương 682 - Thảm Cảnh Năm Đó Đang thực hiện audio 1,180 09/04/2024
Chương 683 - Thảm Cảnh Năm Đó (2) Đang thực hiện audio 14,181 09/04/2024
Chương 684 - Thảm Cảnh Năm Đó - Phần 3 Đang thực hiện audio 3,017 09/04/2024
Chương 685 - Thu Phục Nữ Quỷ Đang thực hiện audio 23,508 09/04/2024
Chương 686 - Qủy Ảo Ảnh Trong Gương Đang thực hiện audio 3,379 09/04/2024
Chương 687 - Triển Khai Kế Hoạch Đang thực hiện audio 22,303 09/04/2024
Chương 688 - Gặp Gỡ Người Đứng Sau Mọi Chuyện-Phần 1 Đang thực hiện audio 9,396 09/04/2024
Chương 689 - Gặp Gỡ Người Đứng Sau Mọi Chuyện-Phần 2 Đang thực hiện audio 15,211 09/04/2024
Chương 690 - Tử Nguyệt Thiên Quang Đang thực hiện audio 13,792 09/04/2024
Chương 691 - Mộc Nhân Trận Đang thực hiện audio 8,456 09/04/2024
Chương 692 - Đạt Được Manh Mối Đang thực hiện audio 18,011 09/04/2024
Chương 693 - Đi Vào Bẫy Đang thực hiện audio 21,984 09/04/2024
Chương 694 - Đi Vào Bẫy Phần 2 Đang thực hiện audio 20,892 09/04/2024
Chương 695 - Đi Vào Bẫy Phần 3 Đang thực hiện audio 16,448 09/04/2024
Chương 696 - Không Gian Tứ Tượng Phần 1 Đang thực hiện audio 19,504 09/04/2024
Chương 697 - Không Gian Tứ Tượng Phần 2 Đang thực hiện audio 10,060 09/04/2024
Chương 698 - Không Gian Tứ Tượng Phần 3 Đang thực hiện audio 1,837 09/04/2024
Chương 699 - Lập Kế Hoạch Chạy Thoát Phần 1 Đang thực hiện audio 872 09/04/2024
Chương 700 - Lập Kế Hoạch Chạy Thoát Phần 2 Đang thực hiện audio 22,145 09/04/2024
Chương 701 - Kế Hoạch Chạy Trốn ( 3 ) Đang thực hiện audio 17,229 09/04/2024
Chương 702 - Đạo Văn Trời Sinh Đang thực hiện audio 16,151 09/04/2024
Chương 703 - Xâm Nhập Tầng Hầm Ngầm Đang thực hiện audio 6,690 09/04/2024
Chương 704 - Dùng Gạch Đập Chết Cương Thi Phần 1 Đang thực hiện audio 17,790 09/04/2024
Chương 705 - Dùng Gạch Đập Chết Cương Thi (2) Đang thực hiện audio 22,693 09/04/2024
Chương 706 - KHÔNG THỂ THẢ LÂM DU Đang thực hiện audio 23,937 09/04/2024
Chương 707 - Cửu Âm Nuốt Người Đang thực hiện audio 9,228 09/04/2024
Chương 708 - Diệp Thiếu Dương Phiên Bản Nữ Đang thực hiện audio 4,494 09/04/2024
Chương 709 - Ta Có Một Viên Linh Châu – Phần 1 Đang thực hiện audio 21,619 09/04/2024
Chương 710 - Ta Có Một Viên Linh Châu – Phần 2 Đang thực hiện audio 6,908 09/04/2024
Chương 711 - Song Đồng Quỷ Thi Đang thực hiện audio 18,683 09/04/2024
Chương 712 - Thiên Sư Chết? (1) Đang thực hiện audio 1,722 09/04/2024
Chương 713 - Thiên Sư Chết? (2) Đang thực hiện audio 9,481 09/04/2024
Chương 714 - Thiên Sư Chết? (3) Đang thực hiện audio 3,731 09/04/2024
Chương 715 - Nhân Vật Trong Truyền Thuyết Đi Ra Đang thực hiện audio 12,738 09/04/2024
Chương 716 - Thì Ra Ngươi Gọi Là Dương Cung Tử Đang thực hiện audio 22,202 09/04/2024
Chương 717 - Lần Thứ Hai Bị Cưỡng Hôn Đang thực hiện audio 14,988 09/04/2024
Chương 718 - Chiến Đấu Bắt Đầu Đang thực hiện audio 3,417 09/04/2024
Chương 719 - Chân Tướng Lâm Du - Phần 1 Đang thực hiện audio 24,057 09/04/2024
Chương 720 - Nữ Quỷ Bí Ẩn Đang thực hiện audio 11,968 09/04/2024
Chương 721 - Âm Dương Huyền Quan Đang thực hiện audio 10,672 09/04/2024
Chương 722 - Chân Thân Lâm Du (1) Đang thực hiện audio 139 09/04/2024
Chương 723 - Chân Thân Lâm Du (2) Đang thực hiện audio 18,545 09/04/2024
Chương 724 - Huynh Đệ Chọn Lựa Phần 1 Đang thực hiện audio 21,592 09/04/2024
Chương 725 - Huynh Đệ Chọn Lựa Phần 2 Đang thực hiện audio 19,985 09/04/2024
Chương 726 - KÍNH TƯỢNG QUỶ ẢNH Đang thực hiện audio 10,816 09/04/2024
Chương 727 - Kính Tượng Quỷ Ảnh 2 Đang thực hiện audio 12,747 09/04/2024
Chương 728 - Kính Tượng Quỷ Ảnh 3 Đang thực hiện audio 11,929 09/04/2024
Chương 729 - QUỶ TỨC NHỤC Đang thực hiện audio 11,991 09/04/2024
Chương 730 - PHÁP THƯỚC GÕ HỒN Đang thực hiện audio 18,544 09/04/2024
Chương 731 - TRUYỆN CŨ CỦA TRẦN LỘ Đang thực hiện audio 4,217 09/04/2024
Chương 732 - ÂM MƯU CỦA LÂM DU Đang thực hiện audio 5,296 09/04/2024
Chương 733 - Âm Mưu Của Lâm Du (2) Đang thực hiện audio 3,571 09/04/2024
Chương 734 - Lòng Bàn Tay Đang thực hiện audio 10,730 09/04/2024
Chương 735 - Quỷ Tình Lữ (1) Đang thực hiện audio 6,056 09/04/2024
Chương 736 - Quỷ Tình Lữ (2) Đang thực hiện audio 20,967 09/04/2024
Chương 737 - Chủ Ý Của Đại Tẩu (1) Đang thực hiện audio 12,599 09/04/2024
Chương 738 - Chủ Ý Của Đại Tẩu (2) Đang thực hiện audio 6,695 09/04/2024
Chương 739 - Toái Thi Đang thực hiện audio 13,116 09/04/2024
Chương 740 - Thiên Đao Vạn Quả (Hình Phạt Băm Thành Trăm Mảnh) Đang thực hiện audio 6,862 09/04/2024
Chương 741 - Rơi Vào Bẫy Rập (1) Đang thực hiện audio 4,341 09/04/2024
Chương 742 - Rơi Vào Bẫy Rập (2) Đang thực hiện audio 12,053 09/04/2024
Chương 743 - Tử Chiến Đàn Cổ (1) Đang thực hiện audio 23,370 09/04/2024
Chương 744 - Tử Chiến Đàn Cổ (2) Đang thực hiện audio 8,122 09/04/2024
Chương 745 - Âm Linh Hóa Kính Đang thực hiện audio 12,064 09/04/2024
Chương 746 - Đại Diễn Chi Đạo Đang thực hiện audio 2,726 09/04/2024
Chương 747 - Vạn Quỷ Phệ Hồn Tâm Đang thực hiện audio 17,923 09/04/2024
Chương 748 - Quỷ Trích Đầu Đang thực hiện audio 4,086 09/04/2024
Chương 749 - Sinh Bác Tam Hồn Đang thực hiện audio 16,588 09/04/2024
Chương 750 - Nguyên Thần Giết Địch Đang thực hiện audio 4,389 09/04/2024
Chương 751 - Đại Thù Đến Báo (1) Đang thực hiện audio 22,651 09/04/2024
Chương 752 - Đại Thù Phải Báo 2 Đang thực hiện audio 13,969 09/04/2024
Chương 753 - Trần Thế Cũng Thành Không Đang thực hiện audio 13,724 09/04/2024
Chương 754 - Ba Chữ (1) Đang thực hiện audio 1,275 09/04/2024
Chương 755 - Ba Chữ (2) Đang thực hiện audio 14,626 09/04/2024
Chương 756 - Ba Chữ (3) Đang thực hiện audio 14,907 09/04/2024
Chương 757 - TRỞ LẠI MAO SƠN Đang thực hiện audio 20,839 09/04/2024
Chương 758 - Trở Về Mao Sơn 2 Đang thực hiện audio 11,329 09/04/2024
Chương 759 - Di Thiên Đại Họa Đang thực hiện audio 8,197 09/04/2024
Chương 760 - Âm Chú (1) Đang thực hiện audio 13,641 09/04/2024
Chương 761 - Âm Chú (2) Đang thực hiện audio 10,539 09/04/2024
Chương 762 - Đâu Xuất Bát Quái Tiên (1) Đang thực hiện audio 6,100 09/04/2024
Chương 763 - Đâu Suất Bát Quái Roi 2 Đang thực hiện audio 13,870 09/04/2024
Chương 764 - Thân Thế Đại Sư Huynh Đang thực hiện audio 6,685 09/04/2024
Chương 765 - Thân Thế Đại Sư Huynh (2) Đang thực hiện audio 3,359 09/04/2024
Chương 766 - Giả Mộng ( 1 ) Đang thực hiện audio 14,806 09/04/2024
Chương 767 - Giải Mộng ( 2 ) Đang thực hiện audio 12,005 09/04/2024
Chương 768 - Giải Mộng 3 Đang thực hiện audio 723 09/04/2024
Chương 769 - Giải Mộng 4 Đang thực hiện audio 10,342 09/04/2024
Chương 770 - Tru Sát Mộng Ma Đang thực hiện audio 16,259 09/04/2024
Chương 771 - Tru Sát Mộng Ma ( 2 ) Đang thực hiện audio 2,610 09/04/2024
Chương 772 - Duyên Định Tam Sinh ( 1 ) Đang thực hiện audio 23,331 09/04/2024
Chương 773 - Duyên Định Tam Sinh ( 2 ) Đang thực hiện audio 3,568 09/04/2024
Chương 774 - Ngự Linh Cửu Kiếm Đang thực hiện audio 20,677 09/04/2024
Chương 775 - Chương 775 Đang thực hiện audio 18,667 09/04/2024
Chương 776 - Chương 775: Bất Phụ Tam Thanh Bất Phụ Khanh Đang thực hiện audio 2,064 09/04/2024
Chương 777 - Chương 776: Tiên Hạc Linh Đăng Đang thực hiện audio 14,323 09/04/2024
Chương 778 - Chương 777: Thần Công Đại Thành Đang thực hiện audio 9,824 09/04/2024
Chương 779 - Chương 778: Liên Minh Bắt Quỷ (1) Đang thực hiện audio 3,525 09/04/2024
Chương 780 - Chương 779: Liên Minh Bắt Quỷ (2) Đang thực hiện audio 12,218 09/04/2024
Chương 781 - Chương 780: Liên Minh Bắt Quỷ (3) Đang thực hiện audio 13,184 09/04/2024
Chương 782 - Chương 781: Tìm Kiếm Động Phủ Đang thực hiện audio 1,587 09/04/2024
Chương 783 - Chương 782: Nhất Ma Tứ Sinh Tương (1) Đang thực hiện audio 23,303 09/04/2024
Chương 784 - Chương 783: Nhất Ma Tứ Sinh Tương (2) Đang thực hiện audio 13,444 09/04/2024
Chương 785 - Chương 784: Đồng Giáp Thi Ra Ngoài Đang thực hiện audio 13,251 09/04/2024
Chương 786 - Chương 785: Tiểu Mã Cưỡi Ngựa Đang thực hiện audio 16,981 09/04/2024
Chương 787 - Chương 786: Siêu Độ Tử Nguyệt Đang thực hiện audio 15,101 09/04/2024
Chương 788 - Chương 787: Muối Tinh Phá Đồng Giáp Thi Đang thực hiện audio 4,650 09/04/2024
Chương 789 - Chương 788: Quỷ Phó Đại Tẩu Đang thực hiện audio 20,168 09/04/2024
Chương 790 - Chương 789: Sư Phụ Tứ Bảo Đang thực hiện audio 10,593 09/04/2024
Chương 791 - Chương 790: Tiến Vào Cổ Mộ Đang thực hiện audio 21,769 09/04/2024
Chương 792 - Chương 791: Giấm Trắng Phá Kháng Thổ Đang thực hiện audio 4,084 09/04/2024
Chương 793 - Chương 792: Định Hồn Miêu Đang thực hiện audio 1,808 09/04/2024
Chương 794 - Chương 793: Con Dơi Mặt Người Đang thực hiện audio 22,166 09/04/2024
Chương 795 - Chương 794: Lưu Sa Hải Đang thực hiện audio 7,082 09/04/2024
Chương 796 - Chương 795: Cương Thi Bị Gặm Đang thực hiện audio 10,659 09/04/2024
Chương 797 - Chương 796: Quái Nhân Trong Quan Tài Đang thực hiện audio 8,772 09/04/2024
Chương 798 - Chương 797: Thiên La Dọa Xa (1) Đang thực hiện audio 20,902 09/04/2024
Chương 799 - Chương 798: Thiên La Dọa Xa (2) Đang thực hiện audio 1,417 09/04/2024
Chương 800 - Chương 799: Đoạt Xá Đang thực hiện audio 12,907 09/04/2024
Chương 801 - Chương 800: Dưỡng Tiểu Loli Đang thực hiện audio 13,086 09/04/2024
Chương 802 - Chương 801: Tranh Nhau Thứ Tự Đang thực hiện audio 5,198 09/04/2024
Chương 803 - Chương 802: Lịch Sử Trùng Hợp Đang thực hiện audio 23,991 09/04/2024
Chương 804 - Chương 803: Hắc Mao Sát (1) Đang thực hiện audio 4,755 09/04/2024
Chương 805 - Chương 804: Hắc Mao Sát (2) Đang thực hiện audio 9,427 09/04/2024
Chương 806 - Chương 805: Kim Quan Ngân Quách Đang thực hiện audio 20,531 09/04/2024
Chương 807 - Chương 806: Bị Nhốt Đấu Thi Vương Đang thực hiện audio 19,738 09/04/2024
Chương 808 - Chương 807: Thi Vương Mạt Lộ Đang thực hiện audio 10,320 09/04/2024
Chương 809 - Chương 808: Tiểu Quỷ Khủng Bố (1) Đang thực hiện audio 2,455 09/04/2024
Chương 810 - Chương 809: Tiểu Quỷ Khủng Bố (2) Đang thực hiện audio 7,442 09/04/2024
Chương 811 - Chương 810: Huynh Muội Người Giấy Đang thực hiện audio 7,627 09/04/2024
Chương 812 - Chương 811: Hoàng Hậu Nương Nương Đang thực hiện audio 16,406 09/04/2024
Chương 813 - Chương 812: Bí Mật Của Hoàng Hậu (1) Đang thực hiện audio 2,626 09/04/2024
Chương 814 - Chương 813: Bí Mật Của Hoàng Hậu (2) Đang thực hiện audio 872 09/04/2024
Chương 815 - Chương 814: Hoàng Đế Đẹp Trai Đang thực hiện audio 20,192 09/04/2024
Chương 816 - Chương 815: Sơn Hà Xã Tắc Đồ Đang thực hiện audio 23,555 09/04/2024
Chương 817 - Chương 816: Hoàng Đế Sống Lại Đang thực hiện audio 10,358 09/04/2024
Chương 818 - Chương 817: Lựa Chọn Của Đế Vương Đang thực hiện audio 79 09/04/2024
Chương 819 - Chương 818: Đế Vương Tâm Thuật (1) Đang thực hiện audio 16,163 09/04/2024
Chương 820 - Chương 819: Đế Vương Tâm Thuật (2) Đang thực hiện audio 19,711 09/04/2024
Chương 821 - Chương 820: Khanh Bổn Giai Nhân (Nàng Vốn Là Người Đẹp Của Đang thực hiện audio 6,716 09/04/2024
Chương 822 - Chương 821: Thả Nữ Nhân Của Ta Ra Đang thực hiện audio 12,707 09/04/2024
Chương 823 - Chương 822: Ba Vị Hoàng Đế Đang thực hiện audio 14,029 09/04/2024
Chương 824 - Chương 823: Ta Phải Giết Ngươi Đang thực hiện audio 671 09/04/2024
Chương 825 - Chương 824: Thân Hãm Biển Lửa (1) Đang thực hiện audio 23,127 09/04/2024
Chương 826 - Chương 825: Thân Hãm Biển Lửa (2) Đang thực hiện audio 24,515 09/04/2024
Chương 827 - Chương 826: Thân Hãm Biển Lửa (3) Đang thực hiện audio 24,066 09/04/2024
Chương 828 - Chương 827: Phân Chia Bảo Vật Đang thực hiện audio 22,760 09/04/2024
Chương 829 - Chương 828: Thanh Mai Trúc Mã Đang thực hiện audio 19,636 09/04/2024
Chương 830 - Chương 829: Người Yêu Kiếp Trước (1) Đang thực hiện audio 13,326 09/04/2024
Chương 831 - Chương 830: Người Yêu Kiếp Trước (2) Đang thực hiện audio 10,792 09/04/2024
Chương 832 - Chương 831: Người Yêu Kiếp Trước (3) Đang thực hiện audio 15,664 09/04/2024
Chương 833 - Chương 832: Người Yêu Kiếp Trước (4) Đang thực hiện audio 12,352 09/04/2024
Chương 834 - Chương 833: Người Yêu Đã Mất (1) Đang thực hiện audio 8,397 09/04/2024
Chương 835 - Chương 834: Người Yêu Đã Mất (2) Đang thực hiện audio 11,708 09/04/2024
Chương 836 - Chương 835: Phụ Người Sáu Trăm Năm Đang thực hiện audio 19,530 09/04/2024
Chương 837 - Chương 836: Bộ Dáng Của Hắn Thật Quái Đang thực hiện audio 17,044 09/04/2024
Chương 838 - Chương 837: Bé Gái Cầm Búp Bê Tây Dương Đang thực hiện audio 15,575 09/04/2024
Chương 839 - Chương 838: Mặt Quỷ Trong Gương Đang thực hiện audio 6,995 09/04/2024
Chương 840 - Chương 839: Tiểu Quỷ Thôi Ma (1) Đang thực hiện audio 1,813 09/04/2024
Chương 841 - Chương 840: Tiểu Quỷ Thôi Ma (2) Đang thực hiện audio 7,552 09/04/2024
Chương 842 - Chương 841: Tiểu Quỷ Thôi Ma (3) Đang thực hiện audio 22,083 09/04/2024
Chương 843 - Chương 842: Linh Hồ Hai Đuôi (1) Đang thực hiện audio 1,552 09/04/2024
Chương 844 - Chương 843: Linh Hồ Hai Đuôi (2) Đang thực hiện audio 16,582 09/04/2024
Chương 845 - Chương 844: Bắt Hồ Tinh Ở Cao Ốc (1) Đang thực hiện audio 14,137 09/04/2024
Chương 846 - Chương 845: Bắt Hồ Tinh Ở Cao Ốc (2) Đang thực hiện audio 10,785 09/04/2024
Chương 847 - Chương 846: Nhân Sinh Nhược Chỉ Như Sơ Kiến Đang thực hiện audio 11,478 09/04/2024
Chương 848 - Chương 847: Hầu Ca Trư Đệ Đang thực hiện audio 14,470 09/04/2024
Chương 849 - Chương 848: Đạo Sĩ Đáng Khinh Đang thực hiện audio 23,207 09/04/2024
Chương 850 - Chương 849: Vạn Kiếm Tru Tà Chú Đang thực hiện audio 19,984 09/04/2024
Chương 851 - Chương 850: Giang Lưu Thạch Bất Chuyển Đang thực hiện audio 14,680 09/04/2024
Chương 852 - Chương 851: Ít Ra Thì Ngươi Cũng Đã Đợi Đang thực hiện audio 6,793 09/04/2024
Chương 853 - Chương 852: Đạo Sĩ So Tài Đang thực hiện audio 14,640 09/04/2024
Chương 854 - Chương 853: Hút Tinh Khí Hại Chết Người Đang thực hiện audio 23,471 09/04/2024
Chương 855 - Chương 854: Lãnh Đạo Thần Bí Đang thực hiện audio 1,717 09/04/2024
Chương 856 - Chương 855: Tìm Kiếm Hồ Tinh Đang thực hiện audio 21,425 09/04/2024
Chương 857 - Chương 856: Sờ Sờ Chân Cô Đang thực hiện audio 5,778 09/04/2024
Chương 858 - Chương 857: Kim Đồng Ngọc Nữ (1) Đang thực hiện audio 4,402 09/04/2024
Chương 859 - Chương 858: Kim Đồng Ngọc Nữ (2) Đang thực hiện audio 1,967 09/04/2024
Chương 860 - Chương 859: Thu Phục Hồ Tinh (1) Đang thực hiện audio 13,495 09/04/2024
Chương 861 - Chương 860: Thu Phục Hồ Tinh (2) Đang thực hiện audio 111 09/04/2024
Chương 862 - Chương 861: Thu Phục Hồ Tinh (3) Đang thực hiện audio 12,630 09/04/2024
Chương 863 - Chương 862: Cứu Nguy Tĩnh Như (1) Đang thực hiện audio 19,390 09/04/2024
Chương 864 - Chương 863: Cứu Nguy Tĩnh Như (2) Đang thực hiện audio 10,469 09/04/2024
Chương 865 - Chương 864: Cứu Nguy Tĩnh Như (3) Đang thực hiện audio 267 09/04/2024
Chương 866 - Chương 865: Tĩnh Như Gặp Nạn Đang thực hiện audio 18,302 09/04/2024
Chương 867 - Chương 866: Lục Vĩ Yêu Hồ Đang thực hiện audio 10,991 09/04/2024
Chương 868 - Chương 867: Đồ Ngốc Đang thực hiện audio 20,824 09/04/2024
Chương 869 - Chương 868: Kế Trong Kế (1) Đang thực hiện audio 10,706 09/04/2024
Chương 870 - Chương 869: Kế Trong Kế (2) Đang thực hiện audio 24,584 09/04/2024
Chương 871 - Chương 870: Tình Địch Xung Đột (1) Đang thực hiện audio 19,786 09/04/2024
Chương 872 - Chương 871: Tình Địch Xung Đột (2) Đang thực hiện audio 18,288 09/04/2024
Chương 873 - Chương 872: Triệu Hóa Dạ Xoa Đang thực hiện audio 17,755 09/04/2024
Chương 874 - Chương 873: Thiên Tài Đấu Pháp (1) Đang thực hiện audio 8,440 09/04/2024
Chương 875 - Chương 874: Thiên Tài Đấu Pháp (2) Đang thực hiện audio 2,905 09/04/2024
Chương 876 - Chương 875: Một Côn Đập Chết Ngươi (1) Đang thực hiện audio 9,828 09/04/2024
Chương 877 - Chương 876: Một Côn Đập Chết Ngươi (2) Đang thực hiện audio 16,723 09/04/2024
Chương 878 - Chương 877: Đả Thần Tiên Đang thực hiện audio 24,445 09/04/2024
Chương 879 - Chương 878: Cô Nhi Viện Thần Bí Đang thực hiện audio 5,627 09/04/2024
Chương 880 - Chương 879: Tuyết Kỳ Bị Thu Phục Đang thực hiện audio 12,629 09/04/2024
Chương 881 - Chương 880: Lẻn Vào Cô Nhi Viện (1) Đang thực hiện audio 1,749 09/04/2024
Chương 882 - Chương 881: Lẻn Vào Cô Nhi Viện (2) Đang thực hiện audio 12,393 09/04/2024
Chương 883 - Chương 882: Bí Mật Của Cô Nhi Viện (1) Đang thực hiện audio 4,080 09/04/2024
Chương 884 - Chương 883: Bí Mật Của Cô Nhi Viện (2) Đang thực hiện audio 1,528 09/04/2024
Chương 885 - Chương 884: Nữ Quỷ Tóc Dài Thần Bí (1) Đang thực hiện audio 18,388 09/04/2024
Chương 886 - Chương 885: Nữ Quỷ Tóc Dài Thần Bí (2) Đang thực hiện audio 21,077 09/04/2024
Chương 887 - Chương 886: Thiên Hỏa Luyện Hồn (1) Đang thực hiện audio 20,380 09/04/2024
Chương 888 - Chương 887: Thiên Hỏa Luyện Hồn (2) Đang thực hiện audio 24,308 09/04/2024
Chương 889 - Chương 888: Đại Chiến Sắp Tới Đang thực hiện audio 14,016 09/04/2024
Chương 890 - Chương 889: Hoa Mặt Quỷ Đang thực hiện audio 6,620 09/04/2024
Chương 891 - Chương 890: Nửa Yêu Nửa Thi Đang thực hiện audio 19,766 09/04/2024
Chương 892 - Chương 891: Đồng Minh (1) Đang thực hiện audio 301 09/04/2024
Chương 893 - Chương 892: Đồng Minh (2) Đang thực hiện audio 6,855 09/04/2024
Chương 894 - Chương 893: Vô Cực Thiên Sư Đang thực hiện audio 3,018 09/04/2024
Chương 895 - Chương 894: Mắng Ngươi Tiểu Súc Sinh Đang thực hiện audio 12,780 09/04/2024
Chương 896 - Chương 895: Đánh Cuộc (1) Đang thực hiện audio 4,355 09/04/2024
Chương 897 - Chương 896: Đánh Cuộc (2) Đang thực hiện audio 8,096 09/04/2024
Chương 898 - Chương 897: Lãnh Ngọc Sập Bẫy (1) Đang thực hiện audio 16,593 09/04/2024
Chương 899 - Chương 898: Lãnh Ngọc Sập Bẫy (2) Đang thực hiện audio 5,829 09/04/2024
Chương 900 - Chương 899: Lãnh Ngọc Sập Bẫy (3) Đang thực hiện audio 1,764 09/04/2024
Chương 901 - Chương 900: Lãnh Ngọc Sập Bẫy (4) Đang thực hiện audio 8,501 09/04/2024
Chương 902 - Chương 901: Qua Qua Kiên Cường (1) Đang thực hiện audio 22,985 09/04/2024
Chương 903 - Chương 902: Qua Qua Kiên Cường (2) Đang thực hiện audio 8,488 09/04/2024
Chương 904 - Chương 903: Trận Quyết Đấu Đầu Tiên (1) Đang thực hiện audio 1,868 09/04/2024
Chương 905 - Chương 904: Trận Quyết Đấu Đầu Tiên (2) Đang thực hiện audio 17,649 09/04/2024
Chương 906 - Chương 905: Gặp Nguy Đang thực hiện audio 11,294 09/04/2024
Chương 907 - Chương 906: Vừa Mất Phu Nhân Lại Thiệt Quân (1) Đang thực hiện audio 23,123 09/04/2024
Chương 908 - Chương 907: Vừa Mất Phu Nhân Lại Thiệt Quân (2) Đang thực hiện audio 6,675 09/04/2024
Chương 909 - Chương 908: Bêu Danh Đang thực hiện audio 2,914 09/04/2024
Chương 910 - Chương 909: Không Chết Không Thôi Đang thực hiện audio 13,285 09/04/2024
Chương 911 - Chương 910: Thân Thế Của Qua Qua (1) Đang thực hiện audio 6,992 09/04/2024
Chương 912 - Chương 911: Thân Thế Của Qua Qua (2) Đang thực hiện audio 5,290 09/04/2024
Chương 913 - Chương 912: Chủ Của Thái Âm Sơn Đang thực hiện audio 6,396 09/04/2024
Chương 914 - Chương 913: Hồ Tinh Thần Bí (1) Đang thực hiện audio 6,045 09/04/2024
Chương 915 - Chương 914: Hồ Tinh Thần Bí (2) Đang thực hiện audio 6,568 09/04/2024
Chương 916 - Chương 915: Tuyết Kỳ Gặp Nạn (1) Đang thực hiện audio 11,119 09/04/2024
Chương 917 - Chương 916: Tuyết Kỳ Gặp Nạn (2) Đang thực hiện audio 7,791 09/04/2024
Chương 918 - Chương 917: Tuyết Kỳ Gặp Nạn (3) Đang thực hiện audio 4,106 09/04/2024
Chương 919 - Chương 918: Vào Trận (1) Đang thực hiện audio 4,145 09/04/2024
Chương 920 - Chương 919: Vào Trận (2) Đang thực hiện audio 3,253 09/04/2024
Chương 921 - Chương 920: Nguy Cơ (1) Đang thực hiện audio 20,249 09/04/2024
Chương 922 - Chương 921: Nguy Cơ (2) Đang thực hiện audio 775 09/04/2024
Chương 923 - Chương 922: Nhân Du Khô Lâu Đăng Đang thực hiện audio 4,590 09/04/2024
Chương 924 - Chương 923: Nhiều Hơn Một Người (1) Đang thực hiện audio 3,362 09/04/2024
Chương 925 - Chương 924: Nhiều Hơn Một Người (2) Đang thực hiện audio 22,565 09/04/2024
Chương 926 - Chương 925: Tử Thi Đang thực hiện audio 12,351 09/04/2024
Chương 927 - Chương 926: Yêu Đạo Thần Kỳ (1) Đang thực hiện audio 14,961 09/04/2024
Chương 928 - Chương 927: Yêu Đạo Thần Kỳ (2) Đang thực hiện audio 7,760 09/04/2024
Chương 929 - Chương 928: Cuộc Chiến Tối Cường (1) Đang thực hiện audio 14,768 09/04/2024
Chương 930 - Chương 929: Cuộc Chiến Tối Cường (2) Đang thực hiện audio 10,010 09/04/2024
Chương 931 - Chương 930: Nhân Gian Đạo Thần Đang thực hiện audio 12,811 09/04/2024
Chương 932 - Chương 931: Trao Đổi Con Tin Đang thực hiện audio 2,675 09/04/2024
Chương 933 - Chương 932: Cuộc Chiến Thiên Sư (1) Đang thực hiện audio 8,102 09/04/2024
Chương 934 - Chương 933: Cuộc Chiến Thiên Sư (2) Đang thực hiện audio 9,334 09/04/2024
Chương 935 - Chương 934: Trảm Tam Thi Đang thực hiện audio 18,561 09/04/2024
Chương 936 - Chương 935: Dẫm Ngươi Ở Dưới Chân Đang thực hiện audio 2,839 09/04/2024
Chương 937 - Chương 936: Thiên Sư Đích Mạt Nhật Đang thực hiện audio 20,713 09/04/2024
Chương 938 - Chương 937: Không Cùng Đường Đang thực hiện audio 24,391 09/04/2024
Chương 939 - Chương 938: Vào Trận Đang thực hiện audio 7,425 09/04/2024
Chương 940 - Chương 939: Thiên Chi Đạo (1) Đang thực hiện audio 22,751 09/04/2024
Chương 941 - Chương 940: Thiên Chi Đạo (2) Đang thực hiện audio 15,780 09/04/2024
Chương 942 - Chương 941: Yêu Vương Xuất Thế Đang thực hiện audio 16,595 09/04/2024
Chương 943 - Chương 942: Yêu Vương Xuất Thể (2) Đang thực hiện audio 15,553 09/04/2024
Chương 944 - Chương 943: Đánh Hội Đồng Yêu Vương Đang thực hiện audio 16,454 09/04/2024
Chương 945 - Chương 944: Tốt Nghiệp Ở Lam Trường Đang thực hiện audio 1,039 09/04/2024
Chương 946 - Chương 945: Phiên Thiên Thần Ấn Đang thực hiện audio 9,005 09/04/2024
Chương 947 - Chương 946: Yêu Vương Khủng Bố Đang thực hiện audio 3,588 09/04/2024
Chương 948 - Chương 947: La Hán Kim Thân Đang thực hiện audio 12,846 09/04/2024
Chương 949 - Chương 948: Thu Yêu Đang thực hiện audio 17,853 09/04/2024
Chương 950 - Chương 949: Tru Tiên Trận (1) Đang thực hiện audio 22,017 09/04/2024
Chương 951 - Chương 950: Tru Tiên Trận (2) Đang thực hiện audio 4,230 09/04/2024
Chương 952 - Chương 951: Tru Tiên Trận(3) Đang thực hiện audio 14,392 09/04/2024
Chương 953 - Chương 952: Tuyệt Thế Dung Nhan Đang thực hiện audio 15,947 09/04/2024
Chương 954 - Chương 953: Vậy Thì Chiến! Đang thực hiện audio 14,781 09/04/2024
Chương 955 - Chương 954: Huynh Đệ Đồng Lòng Đang thực hiện audio 21,909 09/04/2024
Chương 956 - Chương 955: Tru Tiên Tứ Kiếm Đang thực hiện audio 15,304 09/04/2024
Chương 957 - Chương 956: Tai Bay Vạ Gió Đang thực hiện audio 7,582 09/04/2024
Chương 958 - Chương 957: Người Cô Độc Đang thực hiện audio 10,527 09/04/2024
Chương 959 - Chương 958: Mừng Công Đang thực hiện audio 6,217 09/04/2024
Chương 960 - Chương 959: Khuynh Quốc Khuynh Thành Đang thực hiện audio 411 09/04/2024
Chương 961 - Chương 960: Tình Duyên Chém Không Đứt Đang thực hiện audio 19,085 09/04/2024
Chương 962 - Chương 961: Phi Đầu Man (1) Đang thực hiện audio 12,845 09/04/2024
Chương 963 - Chương 962: Phi Đầu Man (2) Đang thực hiện audio 6,374 09/04/2024
Chương 964 - Chương 963: Phi Đầu Man (3) Đang thực hiện audio 8,550 09/04/2024
Chương 965 - Chương 964: Cái Chết Của Người Yêu (1) Đang thực hiện audio 18,157 09/04/2024
Chương 966 - Chương 965: Cái Chết Của Người Yêu (2) Đang thực hiện audio 15,698 09/04/2024
Chương 967 - Chương 966: Tà Linh Tóc Dài Đang thực hiện audio 4,342 09/04/2024
Chương 968 - Chương 967: Nhà Trọ Trên Hoàng Tuyền Lộ (1) Đang thực hiện audio 17,266 09/04/2024
Chương 969 - Chương 968: Nhà Trọ Trên Hoàng Tuyền Lộ (2) Đang thực hiện audio 3,931 09/04/2024
Chương 970 - Chương 969: Tiêu Lang Quân Ngượng Ngùng Đang thực hiện audio 13,372 09/04/2024
Chương 971 - Chương 970: Điện Thiên Tử Đang thực hiện audio 16,642 09/04/2024
Chương 972 - Chương 971: Thôi Phủ Quân Đang thực hiện audio 3,633 09/04/2024
Chương 973 - Chương 972: Kết Thúc Nhân Quả (1) Đang thực hiện audio 21,193 09/04/2024
Chương 974 - Chương 973: Kết Thúc Nhân Quả (2) Đang thực hiện audio 17,287 09/04/2024
Chương 975 - Chương 974: Kết Thúc Nhân Quả (3) Đang thực hiện audio 936 09/04/2024
Chương 976 - Chương 975: Tín Vật Đang thực hiện audio 11,502 09/04/2024
Chương 977 - Chương 976: Gặp Nạn Tại Sông Âm Thủy (1) Đang thực hiện audio 6,829 09/04/2024
Chương 978 - Chương 977: Gặp Nạn Tại Sông Âm Thủy (2) Đang thực hiện audio 9,840 09/04/2024
Chương 979 - Chương 978: Thất Tịch Tương Phùng Thật Quý Giá Đang thực hiện audio 4,357 09/04/2024
Chương 980 - Chương 979: Nhạc Gia Quân - Chiến Thần Nghìn Xưa Đang thực hiện audio 4,562 09/04/2024
Chương 981 - Chương 980: Đại Chiến Quỷ Binh (1) Đang thực hiện audio 4,132 09/04/2024
Chương 982 - Chương 981: Đại Chiến Quỷ Binh (2) Đang thực hiện audio 10,879 09/04/2024
Chương 983 - Chương 982: Đất Quỷ Gặp Người Xưa Đang thực hiện audio 17,187 09/04/2024
Chương 984 - Chương 983: Uyên Ương Người - Quỷ (1) Đang thực hiện audio 10,914 09/04/2024
Chương 985 - Chương 984: Uyên Ương Người - Quỷ (2) Đang thực hiện audio 24,050 09/04/2024
Chương 986 - Chương 985: Uyên Ương Người - Quỷ (3) Đang thực hiện audio 12,628 09/04/2024
Chương 987 - Chương 986: Thiên Sư Gả Con Gái Đang thực hiện audio 11,130 09/04/2024
Chương 988 - Chương 987: Thiên Sư Bị Phạt Đang thực hiện audio 10,827 09/04/2024
Chương 989 - Chương 988: Nhận Giặc Làm Cha (1) Đang thực hiện audio 12,532 09/04/2024
Chương 990 - Chương 989: Nhận Giặc Làm Cha (2) Đang thực hiện audio 1,565 09/04/2024
Chương 991 - Chương 990: Nhận Giặc Làm Cha (3) Đang thực hiện audio 4,085 09/04/2024
Chương 992 - Chương 991: Thiếp Phép Đang thực hiện audio 13,389 09/04/2024
Chương 993 - Chương 992: Hối Hận Muộn Màng (1) Đang thực hiện audio 14,310 09/04/2024
Chương 994 - Chương 993: Hối Hận Muộn Màng (2) Đang thực hiện audio 17,662 09/04/2024
Chương 995 - Chương 994: Vì Huynh Đệ Mà Phẫn Nộ (1) Đang thực hiện audio 5,014 09/04/2024
Chương 996 - Chương 995: Vì Huynh Đệ Mà Phẫn Nộ (2) Đang thực hiện audio 15,843 09/04/2024
Chương 997 - Chương 996: Thiên Long Ma Tướng Đang thực hiện audio 11,711 09/04/2024
Chương 998 - Chương 997: Quỷ Phù Khốn Thiên Sư Đang thực hiện audio 19,505 09/04/2024
Chương 999 - Chương 998: Thiên Sư Chết Yểu Đang thực hiện audio 23,754 09/04/2024
Chương 1000 - Chương 999: Thiên Sư Quay Về (1) Đang thực hiện audio 11,141 09/04/2024
Chương 1001 - Chương 1000: Thiên Sư Quay Về (2) Đang thực hiện audio 11,109 09/04/2024
Chương 1002 - Chương 1001: Mãi Là Huynh Đệ Tốt Đang thực hiện audio 1,706 09/04/2024
Chương 1003 - Chương 1002: Nhập Ma Đang thực hiện audio 19,444 09/04/2024
Chương 1004 - Chương 1004: Cô Có Hối Hận Không? Đang thực hiện audio 23,135 09/04/2024
Chương 1005 - Chương 1005: Lời Nguyền Của Thiên Sư Đang thực hiện audio 9,493 09/04/2024
Chương 1006 - Chương 1006: Phong Quan Đang thực hiện audio 11,188 09/04/2024
Chương 1007 - Chương 1007: Tâm Sự Của Đạo Thần Đang thực hiện audio 23,817 09/04/2024
Chương 1008 - Chương 1008: Chinh Chiến Quỷ Vực Đang thực hiện audio 10,784 09/04/2024
Chương 1009 - Chương 1009: Oan Khuất Của Băng Tằm (1) Đang thực hiện audio 3,411 09/04/2024
Chương 1010 - Chương 1010: Oan Khuất Của Băng Tằm (2) Đang thực hiện audio 21,434 09/04/2024
Chương 1011 - Chương 1011: Tôi Muốn Được Yên Tĩnh Đang thực hiện audio 17,394 09/04/2024
Chương 1012 - Chương 1012: Thuật Chú Phù Quang Lược Ảnh Đang thực hiện audio 12,216 09/04/2024
Chương 1013 - Chương 1013: Khám Nghiệm Thi Thể (1) Đang thực hiện audio 5,350 09/04/2024
Chương 1014 - Chương 1014: Khám Nghiệm Thi Thể (2) Đang thực hiện audio 4,502 09/04/2024
Chương 1015 - Chương 1015: Thi Thể Mất Tích Đang thực hiện audio 22,905 09/04/2024
Chương 1016 - Chương 1016: Cô Nàng Bị Trúng Tà (1) Đang thực hiện audio 24,421 09/04/2024
Chương 1017 - Chương 1017: Cô Nàng Bị Trúng Tà (2) Đang thực hiện audio 648 09/04/2024
Chương 1018 - Chương 1018: Cô Nàng Bị Trúng Tà (3) Đang thực hiện audio 1,371 09/04/2024
Chương 1019 - Chương 1019: Tiểu Đồ Đệ Gặp Nguy Hiểm (1) Đang thực hiện audio 17,249 09/04/2024
Chương 1020 - Chương 1020: Tiểu Đồ Đệ Gặp Nguy Hiểm (2) Đang thực hiện audio 22,639 09/04/2024
Chương 1021 - Chương 1021: Trùng Độc Đang thực hiện audio 3,450 09/04/2024
Chương 1022 - Chương 1022: Cạo Gió Đang thực hiện audio 17,943 09/04/2024
Chương 1023 - Chương 1023: Nữ Minh Tinh Đang thực hiện audio 12,555 09/04/2024
Chương 1024 - Chương 1024: Quỷ Huyết Hồ (Xin Phiếu Thích) Đang thực hiện audio 21,254 09/04/2024
Chương 1025 - Chương 1025: Tiến Về Tương Tây (1) Đang thực hiện audio 13,213 09/04/2024
Chương 1026 - Chương 1026: Tiến Về Tương Tây (2) Đang thực hiện audio 16,067 09/04/2024
Chương 1027 - Chương 1027: Nhà Của Vu Sư Đang thực hiện audio 21,135 09/04/2024
Chương 1028 - Chương 1028: Thần Miếu Núi Phong Vũ (1) Đang thực hiện audio 5,562 09/04/2024
Chương 1029 - Chương 1029: Thần Miếu Núi Phong Vũ (2) Đang thực hiện audio 13,572 09/04/2024
Chương 1030 - Chương 1030: Thần Miếu Núi Phong Vũ (3) Đang thực hiện audio 12,966 09/04/2024
Chương 1031 - Chương 1031: Gia Đình Thầy Tế Thần Bí (1) Đang thực hiện audio 9,451 09/04/2024
Chương 1032 - Chương 1032: Gia Đình Thầy Tế Thần Bí (2) Đang thực hiện audio 20,739 09/04/2024
Chương 1033 - Chương 1033: Ma Nữ Áo Đen Đang thực hiện audio 10,422 09/04/2024
Chương 1034 - Chương 1034: Đấu Với Thần Sông (1) Đang thực hiện audio 1,117 09/04/2024
Chương 1035 - Chương 1035: Đấu Với Thần Sông (2) Đang thực hiện audio 17,889 09/04/2024
Chương 1036 - Đấu Với Thần Sông (3) Đang thực hiện audio 10,571 09/04/2024
Chương 1037 - Đấu Với Thần Sông (4) Đang thực hiện audio 19,372 09/04/2024
Chương 1038 - Hà Cơ Cứu Mạng Đang thực hiện audio 14,701 09/04/2024
Chương 1039 - Chém Hà Bá (1) Đang thực hiện audio 4,398 09/04/2024
Chương 1040 - Chém Hà Bá (2) Đang thực hiện audio 3,646 09/04/2024
Chương 1041 - Sự Chịu Đựng Của Mộ Thanh Vũ Đang thực hiện audio 7,213 09/04/2024
Chương 1042 - Cản Thi Thần Thuật (1) Đang thực hiện audio 22,250 09/04/2024
Chương 1043 - Cản Thi Thần Thuật (2) Đang thực hiện audio 1,939 09/04/2024
Chương 1044 - Cản Thi Thần Thuật (3) Đang thực hiện audio 942 09/04/2024
Chương 1045 - Mèo Đen Trá Thi Đang thực hiện audio 5,100 09/04/2024
Chương 1046 - Nhiều Thêm Một Cỗ Thi Thể Đang thực hiện audio 15,911 09/04/2024
Chương 1047 - Bát Quan Cự Quái (1) Đang thực hiện audio 2,022 09/04/2024
Chương 1048 - Bát Quan Cự Quái (2) Đang thực hiện audio 6,532 09/04/2024
Chương 1049 - Ma Nữ Vô Diêm Đang thực hiện audio 2,092 09/04/2024
Chương 1050 - Song Vu Đấu Pháp Đang thực hiện audio 18,531 09/04/2024
Chương 1051 - Lại Gặp Trương Quả Lão Đang thực hiện audio 6,046 09/04/2024
Chương 1052 - Phong Chi Cốc (1) Đang thực hiện audio 4,403 09/04/2024
Chương 1053 - Phong Chi Cốc (2) Đang thực hiện audio 5,544 09/04/2024
Chương 1054 - Tiểu Mã Hồi Sinh Đang thực hiện audio 12,823 09/04/2024
Chương 1055 - Thanh Vũ Số Khổ (1) Đang thực hiện audio 12,591 09/04/2024
Chương 1056 - Thanh Vũ Số Khổ (2) Đang thực hiện audio 2,005 09/04/2024
Chương 1057 - Bí Mật Gia Đình Thầy Tế (1) Đang thực hiện audio 11,935 09/04/2024
Chương 1058 - Bí Mật Gia Đình Thầy Tế (2) Đang thực hiện audio 23,919 09/04/2024
Chương 1059 - Nguyên Nhân Cái Chết Của Ôn Hoa Kiều (1) Đang thực hiện audio 9,960 09/04/2024
Chương 1060 - Nguyên Nhân Cái Chết Của Ôn Hoa Kiều (2) Đang thực hiện audio 22,215 09/04/2024
Chương 1061 - Nguyên Nhân Cái Chết Của Ôn Hoa Kiều (3) Đang thực hiện audio 16,791 09/04/2024
Chương 1062 - Sự Nguyền Rủa Đáng Sợ (1) Đang thực hiện audio 8,101 09/04/2024
Chương 1063 - Sự Nguyền Rủa Đáng Sợ (2) Đang thực hiện audio 21,054 09/04/2024
Chương 1064 - Sự Nguyền Rủa Đáng Sợ (3) Đang thực hiện audio 9,636 09/04/2024
Chương 1065 - Con Quỷ Mười Năm Trước Đang thực hiện audio 50 09/04/2024
Chương 1066 - Chân Tướng Rõ Ràng (1) Đang thực hiện audio 13,384 09/04/2024
Chương 1067 - Chân Tướng Rõ Ràng (2) Đang thực hiện audio 10,936 09/04/2024
Chương 1068 - Con Quỷ Đẹp Nhất Đang thực hiện audio 23,715 09/04/2024
Chương 1069 - Bi Thảm Vô Cùng (1) Đang thực hiện audio 9,558 09/04/2024
Chương 1070 - Bi Thảm Vô Cùng (2) Đang thực hiện audio 21,816 09/04/2024
Chương 1071 - Bi Thảm Vô Cùng (3) Đang thực hiện audio 2,988 09/04/2024
Chương 1072 - Thanh Vũ Hiến Thân (1) Đang thực hiện audio 18,732 09/04/2024
Chương 1073 - Thanh Vũ Hiến Thân (2) Đang thực hiện audio 9,845 09/04/2024
Chương 1074 - Âm Mưu Của Thanh Phong (1) Đang thực hiện audio 23,300 09/04/2024
Chương 1075 - Âm Mưu Của Thanh Phong (2) Đang thực hiện audio 805 09/04/2024
Chương 1076 - Tam Hoa Tụ Đỉnh Đang thực hiện audio 20,149 09/04/2024
Chương 1077 - Đầu Gỗ Cũng Có Lúc Đào Hoa Đang thực hiện audio 12,629 09/04/2024
Chương 1078 - Tang Hồ Chung (1) Đang thực hiện audio 23,891 09/04/2024
Chương 1079 - Tang Hồn Chung (2) Đang thực hiện audio 17,078 09/04/2024
Chương 1080 - Đại Chiến Huyết Vu (1) Đang thực hiện audio 10,184 09/04/2024
Chương 1081 - Đại Chiến Huyết Vu (2) Đang thực hiện audio 14,531 09/04/2024
Chương 1082 - Kim Quang Thần Phù Đang thực hiện audio 6,258 09/04/2024
Chương 1083 - Đại Vu Tiên Vĩnh Viễn (1) Đang thực hiện audio 22,443 09/04/2024
Chương 1084 - Đại Vu Tiên Vĩnh Viễn (2) Đang thực hiện audio 7,127 09/04/2024
Chương 1085 - Không Phải Tìm Tình Lang (1) Đang thực hiện audio 21,919 09/04/2024
Chương 1086 - Không Phải Tìm Tình Lang (2) Đang thực hiện audio 6,806 09/04/2024
Chương 1087 - Tiếng Khóc Trong Quan Tài Treo (1) Đang thực hiện audio 23,197 09/04/2024
Chương 1088 - Tiếng Khóc Trong Quan Tài Treo (2) Đang thực hiện audio 16,327 09/04/2024
Chương 1089 - Tiếng Khóc Trong Quan Tài Treo (3) Đang thực hiện audio 11,002 09/04/2024
Chương 1090 - Yêu Thú Thần Bí (1) Đang thực hiện audio 8,826 09/04/2024
Chương 1091 - Yêu Thú Thần Bí (2) Đang thực hiện audio 14,084 09/04/2024
Chương 1092 - Yêu Thú Thần Bí (3) Đang thực hiện audio 13,767 09/04/2024
Chương 1093 - Bí Mật Trong Quan Tài (1) Đang thực hiện audio 13,453 09/04/2024
Chương 1094 - Bí Mật Trong Quan Tài (2) Đang thực hiện audio 23,669 09/04/2024
Chương 1095 - Dị Thú (1) Đang thực hiện audio 20,146 09/04/2024
Chương 1096 - Dị Thú (2) Đang thực hiện audio 7,436 09/04/2024
Chương 1097 - Hồng Phấn Khô Lâu (1) Đang thực hiện audio 12,536 09/04/2024
Chương 1098 - Hồng Phấn Khô Lâu (2) Đang thực hiện audio 10 09/04/2024
Chương 1099 - Hóa Xà Chi Chiến Đang thực hiện audio 2,231 09/04/2024
Chương 1100 - Đồng Môn Gặp Lại (1) Đang thực hiện audio 22,443 09/04/2024
Chương 1101 - Đồng Môn Gặp Lại (2) Đang thực hiện audio 2,241 09/04/2024
Chương 1102 - Một Đám Lão Đầu Đang thực hiện audio 21,893 09/04/2024
Chương 1103 - Yêu Đương Vụng Trộm Cần Cẩn Thận Đang thực hiện audio 1,815 09/04/2024
Chương 1105 - Ngũ Hành Thiên La Phù Trận (2) Đang thực hiện audio 20,937 09/04/2024
Chương 1106 - Yến Xích Hà Đang thực hiện audio 13,434 09/04/2024
Chương 1107 - Bao Long Tinh Đang thực hiện audio 20,142 09/04/2024
Chương 1108 - Nguyên Thần Xuất Khiếu (1) Đang thực hiện audio 2,877 09/04/2024
Chương 1109 - Nguyên Thần Xuất Khiếu (2) Đang thực hiện audio 17,174 09/04/2024
Chương 1110 - Đánh Lén (1) Đang thực hiện audio 9,157 09/04/2024
Chương 1111 - Đánh Lén (2) Đang thực hiện audio 8,951 09/04/2024
Chương 1112 - Phong Ấn Hóa Xà Đang thực hiện audio 14,835 09/04/2024
Chương 1113 - Trước Nghiệt Kính Đài Không Có Người Tốt (1) Đang thực hiện audio 6,880 09/04/2024
Chương 1114 - Trước Nghiệt Kính Đài Không Có Người Tốt (2) Đang thực hiện audio 11,475 09/04/2024
Chương 1115 - Ngư Huyền Cơ (1) Đang thực hiện audio 3,438 09/04/2024
Chương 1116 - Ngư Huyền Cơ (2) Đang thực hiện audio 2,080 09/04/2024
Chương 1117 - Nước Mắt Luân Hồi (1) Đang thực hiện audio 15,590 09/04/2024
Chương 1118 - Nước Mắt Luân Hồi (2) Đang thực hiện audio 3,765 09/04/2024
Chương 1119 - Hồng Phấn Khô Lâu Đang thực hiện audio 18,382 09/04/2024
Chương 1120 - Tử Linh Thu Thảo Đang thực hiện audio 24,076 09/04/2024
Chương 1121 - Cửu Thủ Chi Quỷ Chung Thiên Sư Đang thực hiện audio 5,571 09/04/2024
Chương 1122 - Hồi Sinh Đàm Tiểu Tuệ Đang thực hiện audio 16,322 09/04/2024
Chương 1123 - Tử Chiến Dị Thú (1) Đang thực hiện audio 9,921 09/04/2024
Chương 1124 - Tử Chiến Dị Thú (2) Đang thực hiện audio 291 09/04/2024
Chương 1125 - Tử Chiến Dị Thú (3) Đang thực hiện audio 24,349 09/04/2024
Chương 1126 - Hi Vọng (1) Đang thực hiện audio 7,067 09/04/2024
Chương 1127 - Hi Vọng (2) Đang thực hiện audio 18,674 09/04/2024
Chương 1128 - Hỗn Chiến Đang thực hiện audio 23,199 09/04/2024
Chương 1129 - Âm Mưu Của Huyết Vu Đang thực hiện audio 23,330 09/04/2024
Chương 1130 - Tro Tàn Lại Cháy Đang thực hiện audio 22,282 09/04/2024
Chương 1131 - Lựa Chọn Của Mộ Thanh Phong (1) Đang thực hiện audio 20,986 09/04/2024
Chương 1132 - Lựa Chọn Của Mộ Thanh Phong (2) Đang thực hiện audio 17,799 09/04/2024
Chương 1133 - Em Vấp Ngã Rồi Đang thực hiện audio 6,203 09/04/2024
Chương 1134 - Mượn Đao Giết Người (1) Đang thực hiện audio 17,709 09/04/2024
Chương 1135 - Mượn Đao Giết Người (2) Đang thực hiện audio 16,970 09/04/2024
Chương 1136 - Trần Ai Lạc Định (1) Đang thực hiện audio 10,890 09/04/2024
Chương 1137 - Trần Ai Lạc Định (2) Đang thực hiện audio 10,686 09/04/2024
Chương 1138 - Trần Ai Lạc Định (3) Đang thực hiện audio 16,744 09/04/2024
Chương 1139 - Không Biết Bao Giờ Gặp Lại (1) Đang thực hiện audio 1,738 09/04/2024
Chương 1140 - Không Biết Bao Giờ Gặp Lại (2) Đang thực hiện audio 4,901 09/04/2024
Chương 1141 - Không Hẹn Ngày Gặp Lại (3) Đang thực hiện audio 18,164 09/04/2024
Chương 1142 - Không Hẹn Ngày Gặp Lại (4) Đang thực hiện audio 24,055 09/04/2024
Chương 1143 - Con Chuột Cũng Là Cổ Đang thực hiện audio 21,887 09/04/2024
Chương 1144 - Ác Có Ác Báo Đang thực hiện audio 19,332 09/04/2024
Chương 1145 - Thần Bí Lai Khách (1) Đang thực hiện audio 12,114 09/04/2024
Chương 1146 - Thần Bí Lai Khách (2) Đang thực hiện audio 4,517 09/04/2024
Chương 1147 - Cánh Cửa Thủy Tinh Đang thực hiện audio 23,640 09/04/2024
Chương 1148 - Cứu Người (1) Đang thực hiện audio 5,981 09/04/2024
Chương 1149 - Cứu Người (2) Đang thực hiện audio 14,543 09/04/2024
Chương 1150 - Cứu Người (3) Đang thực hiện audio 19,886 09/04/2024
Chương 1151 - Gặp Dữ Hóa Lành Đang thực hiện audio 12,294 09/04/2024
Chương 1152 - Nguy Cơ Không Nhìn Thấy (1) Đang thực hiện audio 6,572 09/04/2024
Chương 1153 - Nguy Cơ Không Nhìn Thấy (2) Đang thực hiện audio 10,625 09/04/2024
Chương 1154 - Chuyên Gia Tình Cảm Lão Quách (1) Đang thực hiện audio 13,127 09/04/2024
Chương 1155 - Chuyên Gia Tình Cảm Lão Quách (2) Đang thực hiện audio 8,425 09/04/2024
Chương 1156 - Hồng Trần Lệ (1) Đang thực hiện audio 21,140 09/04/2024
Chương 1157 - Hồng Trần Lệ (2) Đang thực hiện audio 1,135 09/04/2024
Chương 1158 - Mở Màn (1) Đang thực hiện audio 22,783 09/04/2024
Chương 1159 - Mở Màn (2) Đang thực hiện audio 8,555 09/04/2024
Chương 1160 - Tử Kiếp (1) Đang thực hiện audio 4,073 09/04/2024
Chương 1161 - Tử Kiếp (2) Đang thực hiện audio 14,743 09/04/2024
Chương 1162 - Dơi Mặt Quỷ Đang thực hiện audio 17,894 09/04/2024
Chương 1163 - Câu Hồn Quỷ Sứ Đang thực hiện audio 15,629 09/04/2024
Chương 1164 - Đại Thuần Dương (1) Đang thực hiện audio 11,470 09/04/2024
Chương 1165 - Đại Thuần Dương (2) Đang thực hiện audio 7,077 09/04/2024
Chương 1166 - Đạo Sĩ Xem Bói Cho Hòa Thượng Đang thực hiện audio 2,851 09/04/2024
Chương 1167 - Đạo Sĩ Tìm Ni Cô Đang thực hiện audio 22,899 09/04/2024
Chương 1168 - Đại Náo Am Ni Cô (1) Đang thực hiện audio 10,651 09/04/2024
Chương 1169 - Đại Náo Am Ni Cô (2) Đang thực hiện audio 23,089 09/04/2024
Chương 1170 - Xông Trận (1) Đang thực hiện audio 1,286 09/04/2024
Chương 1171 - Xông Trận (2) Đang thực hiện audio 4,510 09/04/2024
Chương 1172 - Nga Mi Kim Diệp Đang thực hiện audio 5,521 09/04/2024
Chương 1173 - Khinh Nhờn Đang thực hiện audio 21,852 09/04/2024
Chương 1174 - Đại Tỷ Họ Gì Đang thực hiện audio 5,053 09/04/2024
Chương 1175 - Không Phụ Thiếu Niên Thân (1) Đang thực hiện audio 17,980 09/04/2024
Chương 1176 - Không Phụ Thiếu Niên Thân (2) Đang thực hiện audio 20,540 09/04/2024
Chương 1177 - Địa Phủ Cứu Người (1) Đang thực hiện audio 6,978 09/04/2024
Chương 1178 - Địa Phủ Cứu Người (2) Đang thực hiện audio 7,086 09/04/2024
Chương 1179 - Đại Náo Hoàng Tuyền Lộ (1) Đang thực hiện audio 12,975 09/04/2024
Chương 1180 - Đại Náo Hoàng Tuyền Lộ (2) Đang thực hiện audio 4,232 09/04/2024
Chương 1181 - Người Không Thể Trêu Vào (1) Đang thực hiện audio 14,375 09/04/2024
Chương 1182 - Người Không Thể Trêu Vào (2) Đang thực hiện audio 20,379 09/04/2024
Chương 1183 - Bối Cảnh Của Ngư Huyền Cơ (1) Đang thực hiện audio 19,480 09/04/2024
Chương 1184 - Bối Cảnh Của Ngư Huyền Cơ (2) Đang thực hiện audio 23,289 09/04/2024
Chương 1185 - Quỷ Môn Thất Tuyệt Đang thực hiện audio 11,566 09/04/2024
Chương 1186 - Cửa Sau Đang thực hiện audio 22,073 09/04/2024
Chương 1187 - Thầy Trò Gặp Lại Đang thực hiện audio 1,199 09/04/2024
Chương 1188 - Hỗn Nguyên Nhất Khí Phù (1) Đang thực hiện audio 14,751 09/04/2024
Chương 1189 - Hỗn Nguyên Nhất Khí Phù (2) Đang thực hiện audio 22,979 09/04/2024
Chương 1190 - Hỗn Nguyên Nhất Khí Phù (3) Đang thực hiện audio 23,515 09/04/2024
Chương 1191 - Sư Công Xuất Sơn (1) Đang thực hiện audio 8,031 09/04/2024
Chương 1192 - Sư Công Xuất Sơn (2) Đang thực hiện audio 19,082 09/04/2024
Chương 1193 - Đại Chiến Sắp Tới (1) Đang thực hiện audio 207 09/04/2024
Chương 1194 - Đại Chiến Sắp Tới (2) Đang thực hiện audio 13,775 09/04/2024
Chương 1195 - Lão Quách Bố Trí Đang thực hiện audio 8,010 09/04/2024
Chương 1196 - Báo Tin Đang thực hiện audio 2,645 09/04/2024
Chương 1197 - Đội Hình Của Đối Thủ Đang thực hiện audio 1,315 09/04/2024
Chương 1198 - Tiên Phong Đạo Cốt Đang thực hiện audio 12,166 09/04/2024
Chương 1199 - Trận Chiến Bảo Vệ Tiểu Ngư (1) Đang thực hiện audio 10,985 09/04/2024
Chương 1200 - Trận Chiến Bảo Vệ Tiểu Ngư (2) Đang thực hiện audio 15,960 09/04/2024
Chương 1201 - Trảm Linh Thuật Đang thực hiện audio 3,506 09/04/2024
Chương 1202 - Kế Trong Kế (1) Đang thực hiện audio 17,720 09/04/2024
Chương 1203 - Kế Trong Kế (2) Đang thực hiện audio 9,106 09/04/2024
Chương 1204 - Hàng Ma Tôn Giả (1) Đang thực hiện audio 13,936 09/04/2024
Chương 1205 - Hàng Ma Tôn Giả (2) Đang thực hiện audio 15,978 09/04/2024
Chương 1206 - Mỹ Nữ Tới Cứu Đang thực hiện audio 5,791 09/04/2024
Chương 1207 - Sơn Hà Thu Tuần Du Đang thực hiện audio 10,091 09/04/2024
Chương 1208 - Đại Sư Huynh Trâu Bò (1) Đang thực hiện audio 20,525 09/04/2024
Chương 1209 - Đại Sư Huynh Trâu Bò (2) Đang thực hiện audio 9,286 09/04/2024
Chương 1210 - Mỹ Nữ Cứu Anh Hùng Đang thực hiện audio 6,706 09/04/2024
Chương 1211 - Tạm Qua Cửa Ải Khó (1) Đang thực hiện audio 10,805 09/04/2024
Chương 1212 - Tạm Qua Cửa Ải Khó (2) Đang thực hiện audio 7,843 09/04/2024
Chương 1213 - Lục Căn Không Tịnh Đang thực hiện audio 17,904 09/04/2024
Chương 1214 - Nguy Cơ Ẩn Nấp Đang thực hiện audio 12,914 09/04/2024
Chương 1215 - Cảnh Còn Người Mất Đang thực hiện audio 24,433 09/04/2024
Chương 1216 - Cải Trắng Ngon Lành Để Cho Lợn Ăn Đang thực hiện audio 6,783 09/04/2024
Chương 1217 - Bảo Hộ Tiểu Ngư (1) Đang thực hiện audio 20,338 09/04/2024
Chương 1218 - Bảo Hộ Tiểu Ngư (2) Đang thực hiện audio 5,736 09/04/2024
Chương 1219 - Máy Tính Diễn Thiên Cơ Đang thực hiện audio 21,004 09/04/2024
Chương 1220 - Kiếp Trước Kiếp Này (1) Đang thực hiện audio 16,775 09/04/2024
Chương 1221 - Kiếp Trước Kiếp Này (2) Đang thực hiện audio 14,938 09/04/2024
Chương 1222 - Kiếp Trước Kiếp Này (3) Đang thực hiện audio 93 09/04/2024
Chương 1223 - Thiên Cơ (1) Đang thực hiện audio 14,220 09/04/2024
Chương 1224 - Thiên Cơ (2) Đang thực hiện audio 22,498 09/04/2024
Chương 1225 - Thiên Tử Sứ Tiết (1) Đang thực hiện audio 22,861 09/04/2024
Chương 1226 - Thiên Tử Sứ Tiết (2) Đang thực hiện audio 7,657 09/04/2024
Chương 1227 - Luân Hồi Chi Chiến (1) Đang thực hiện audio 16,545 09/04/2024
Chương 1228 - Luân Hồi Chi Chiến (2) Đang thực hiện audio 5,151 09/04/2024
Chương 1229 - Lê Sơn Đệ Tử (1) Đang thực hiện audio 13,363 09/04/2024
Chương 1230 - Lê Sơn Đệ Tử (2) Đang thực hiện audio 9,165 09/04/2024
Chương 1231 - Huynh Đệ Chân Chính (1) Đang thực hiện audio 13,570 09/04/2024
Chương 1232 - Huynh Đệ Chân Chính (2) Đang thực hiện audio 9,899 09/04/2024
Chương 1233 - Trảm Thần Đang thực hiện audio 16,861 09/04/2024
Chương 1234 - Cái Thế Anh Hùng (1) Đang thực hiện audio 20,404 09/04/2024
Chương 1235 - Cái Thế Anh Hùng (2) Đang thực hiện audio 8,558 09/04/2024
Chương 1236 - Giải Quyết Xong Nhân Quả (1) Đang thực hiện audio 22,092 09/04/2024
Chương 1237 - Giải Quyết Xong Nhân Quả (2) Đang thực hiện audio 13,653 09/04/2024
Chương 1238 - Tình Kiếp Chung Độ Đang thực hiện audio 7,732 09/04/2024
Chương 1239 - Lại Vào Tuyệt Cảnh Đang thực hiện audio 3,271 09/04/2024
Chương 1240 - Thiên Ngoại Phi Tiên Đang thực hiện audio 11,280 09/04/2024
Chương 1241 - Chuyển Luân Thánh Đế (1) Đang thực hiện audio 2,134 09/04/2024
Chương 1242 - Chuyển Luân Thánh Đế (2) Đang thực hiện audio 16,222 09/04/2024
Chương 1243 - Chuyển Luân Thánh Đế (3) Đang thực hiện audio 11,886 09/04/2024
Chương 1244 - Từ Văn Trường Đang thực hiện audio 9,422 09/04/2024
Chương 1245 - Mừng Công (1) Đang thực hiện audio 17,612 09/04/2024
Chương 1246 - Mừng Công (2) Đang thực hiện audio 1,051 09/04/2024
Chương 1247 - Tứ Tượng Không Gian Đang thực hiện audio 20,735 09/04/2024
Chương 1248 - Kế Hoạch Đẩy Ngã (1) Đang thực hiện audio 11,446 09/04/2024
Chương 1249 - Kế Hoạch Đẩy Ngã (2) Đang thực hiện audio 2,616 09/04/2024
Chương 1250 - Vi Vi Nhất Tiếu Ngận Khuynh Thành Đang thực hiện audio 22,842 09/04/2024
Chương 1251 - Một Đóa Hoa Tươi Đang thực hiện audio 17,018 09/04/2024
Chương 1252 - Phát Minh Trọng Đại (1) Đang thực hiện audio 15,139 09/04/2024
Chương 1253 - Phát Minh Trọng Đại (2) Đang thực hiện audio 1,804 09/04/2024
Chương 1254 - Phát Minh Trọng Đại (3) Đang thực hiện audio 5,981 09/04/2024
Chương 1255 - Thi Thể Lột Da Đang thực hiện audio 19,378 09/04/2024
Chương 1256 - Hậu Trường Đang thực hiện audio 13,163 09/04/2024
Chương 1257 - Đối Thủ Mới Đang thực hiện audio 590 09/04/2024
Chương 1258 - Gặp Lại Lệ Quỷ (1) Đang thực hiện audio 15,493 09/04/2024
Chương 1259 - Gặp Lại Lệ Quỷ (2) Đang thực hiện audio 7,059 09/04/2024
Chương 1260 - Thiếu Chút Nữa Bị Nổ Chết Đang thực hiện audio 15,217 09/04/2024
Chương 1261 - Quỷ Ảnh Gầy Dài (1) Đang thực hiện audio 23,097 09/04/2024
Chương 1262 - Quỷ Ảnh Gầy Dài (2) Đang thực hiện audio 1,161 09/04/2024
Chương 1263 - Quỷ Ảnh Thần Bí Đang thực hiện audio 18,606 09/04/2024
Chương 1264 - Đi Gặp Bạn Cũ Đang thực hiện audio 15,487 09/04/2024
Chương 1265 - Quảng Tông Thiên Sư Đang thực hiện audio 1,246 09/04/2024
Chương 1266 - Bí Mật Của Đạo Phong (1) Đang thực hiện audio 5,415 09/04/2024
Chương 1267 - Bí Mật Của Đạo Phong (2) Đang thực hiện audio 5,421 09/04/2024
Chương 1268 - Bí Mật Của Đạo Phong (3) Đang thực hiện audio 10,886 09/04/2024
Chương 1269 - Quỷ Không Tầm Thường (1) Đang thực hiện audio 4,158 09/04/2024
Chương 1270 - Quỷ Không Tầm Thường (2) Đang thực hiện audio 10,371 09/04/2024
Chương 1271 - Quỷ Không Tầm Thường (3) Đang thực hiện audio 21,525 09/04/2024
Chương 1272 - Luôn Luôn Ở Nơi Này Đang thực hiện audio 24,087 09/04/2024
Chương 1273 - Tính Sai Đang thực hiện audio 2,387 09/04/2024
Chương 1274 - Slenderman (1) Đang thực hiện audio 22,550 09/04/2024
Chương 1275 - Slenderman (2) Đang thực hiện audio 22,409 09/04/2024
Chương 1276 - Phát Minh Siêu Cấp (1) Đang thực hiện audio 21,314 09/04/2024
Chương 1277 - Phát Minh Siêu Cấp (2) Đang thực hiện audio 7,373 09/04/2024
Chương 1278 - Đế Thính Thánh Thú Đang thực hiện audio 5,474 09/04/2024
Chương 1279 - Thành Bạch Vân (1) Đang thực hiện audio 23,583 09/04/2024
Chương 1280 - Thành Bạch Vân (2) Đang thực hiện audio 21,624 09/04/2024
Chương 1281 - Thành Chủ Bạch Vân (1) Đang thực hiện audio 23,686 09/04/2024
Chương 1282 - Thành Chủ Bạch Vân (2) Đang thực hiện audio 22,216 09/04/2024
Chương 1283 - Ta Đến Thăm Ngươi Chút (1) Đang thực hiện audio 18,891 09/04/2024
Chương 1284 - Ta Đến Thăm Ngươi Một Chút (2) Đang thực hiện audio 3,130 09/04/2024
Chương 1285 - Ngươi Thích Ai (1) Đang thực hiện audio 13,422 09/04/2024
Chương 1286 - Ngươi Thích Ai (2) Đang thực hiện audio 19,926 09/04/2024
Chương 1287 - Sao Đổi Ngôi (1) Đang thực hiện audio 10,417 09/04/2024
Chương 1288 - Sao Đổi Ngôi (2) Đang thực hiện audio 21,258 09/04/2024
Chương 1289 - Mỹ Nữ Từ Từ Hãy Đi Đang thực hiện audio 15,957 09/04/2024
Chương 1290 - Liệt Khẩu Nữ (1) Đang thực hiện audio 23,590 09/04/2024
Chương 1291 - Liệt Khẩu Nữ (2) Đang thực hiện audio 20,914 09/04/2024
Chương 1292 - Tiến Vào Nhà Xưởng Đang thực hiện audio 17,502 09/04/2024
Chương 1293 - Trải Qua Tuyệt Vọng Đang thực hiện audio 8,097 09/04/2024
Chương 1294 - Tử Hồn Linh (1) Đang thực hiện audio 15,286 09/04/2024
Chương 1295 - Tử Hồn Linh (2) Đang thực hiện audio 9,354 09/04/2024
Chương 1296 - Mỹ Nữ Trợ Lý Đang thực hiện audio 399 09/04/2024
Chương 1297 - Chương Trình Học Thông Linh (1) Đang thực hiện audio 22,633 09/04/2024
Chương 1298 - Chương Trình Học Thông Linh (2) Đang thực hiện audio 7,581 09/04/2024
Chương 1299 - Lão Vu Bà Đang thực hiện audio 9,348 09/04/2024
Chương 1300 - Chân Tướng (1) Đang thực hiện audio 21,675 09/04/2024
Chương 1301 - Chân Tướng (2) Đang thực hiện audio 19,908 09/04/2024
Chương 1302 - Bố Trí Đang thực hiện audio 5,933 09/04/2024
Chương 1303 - Tiến Vào Quỷ Lâu (1) Đang thực hiện audio 5,020 09/04/2024
Chương 1304 - Tiến Vào Quỷ Lâu (2) Đang thực hiện audio 18,823 09/04/2024
Chương 1305 - Tiến Vào Quỷ Lâu (3) Đang thực hiện audio 3,869 09/04/2024
Chương 1306 - Nhân Bì Diện Thủ Đang thực hiện audio 422 09/04/2024
Chương 1307 - Dây Leo Quấn Thân Đang thực hiện audio 6,959 09/04/2024
Chương 1308 - Nguy Cơ Đang thực hiện audio 7,059 09/04/2024
Chương 1309 - Nguyên Thần Xuất Khiếu (1) Đang thực hiện audio 22,310 09/04/2024
Chương 1310 - Nguyên Thần Xuất Khiếu (2) Đang thực hiện audio 24,249 09/04/2024
Chương 1311 - Ngươi Không Làm Được Quỷ Đâu Đang thực hiện audio 2,238 09/04/2024
Chương 1312 - Tử Tịch Chi Thụ (1) Đang thực hiện audio 21,459 09/04/2024
Chương 1313 - Tử Tịch Chi Thụ (2) Đang thực hiện audio 19,173 09/04/2024
Chương 1314 - Đại Chiến Thụ Yêu (1) Đang thực hiện audio 13,736 09/04/2024
Chương 1315 - Đại Chiến Thụ Yêu (2) Đang thực hiện audio 1,203 09/04/2024
Chương 1316 - Đáng Giết Thì Giết Đang thực hiện audio 18,287 09/04/2024
Chương 1317 - Xác Bay Đỉnh Đầu Đang thực hiện audio 12,214 09/04/2024
Chương 1318 - Thủy Tinh Cầu Đang thực hiện audio 9,215 09/04/2024
Chương 1319 - Lựa Chọn Của Hà Dương (1) Đang thực hiện audio 9,270 09/04/2024
Chương 1320 - Lựa Chọn Của Hà Dương (2) Đang thực hiện audio 12,566 09/04/2024
Chương 1321 - Đùa Thót Tim Đang thực hiện audio 5,926 09/04/2024
Chương 1322 - Tuyết Hoa Mã Não Giới Đang thực hiện audio 21,633 09/04/2024
Chương 1323 - Huyết Bồ Đề Đang thực hiện audio 13,896 09/04/2024
Chương 1324 - Lão Quách Bị Đuổi Giết (1) Đang thực hiện audio 17,084 09/04/2024
Chương 1325 - Hận Vô Thường Lại Tới Đang thực hiện audio 17,733 09/04/2024
Chương 1326 - Sự Dụ Hoặc Của Nữ Yêu (1) Đang thực hiện audio 15,284 09/04/2024
Chương 1327 - Sự Dụ Hoặc Của Nữ Yêu (2) Đang thực hiện audio 6,498 09/04/2024
Chương 1328 - Lập Kế Bắt Cửu Vĩ (1) Đang thực hiện audio 18,613 09/04/2024
Chương 1329 - Lập Kế Bắt Cửu Vĩ (2) Đang thực hiện audio 2,619 09/04/2024
Chương 1330 - Hà Đồ Đang thực hiện audio 24,032 09/04/2024
Chương 1331 - Thân Thế Của Đạo Phong Đang thực hiện audio 11,299 09/04/2024
Chương 1332 - Huyết Ma (1) Đang thực hiện audio 12,163 09/04/2024
Chương 1333 - Huyết Ma (2) Đang thực hiện audio 1,172 09/04/2024
Chương 1334 - Tiến Vào Cảnh Trong Mơ (1) Đang thực hiện audio 3,773 09/04/2024
Chương 1335 - Tiến Vào Cảnh Trong Mơ (2) Đang thực hiện audio 20,012 09/04/2024
Chương 1336 - Mộng Đẹp Kiều Diễm (1) Đang thực hiện audio 1,697 09/04/2024
Chương 1337 - Mộng Đẹp Kiều Diễm (2) Đang thực hiện audio 23,442 09/04/2024
Chương 1338 - Hồ Yêu Mị Thuật Đang thực hiện audio 16,722 09/04/2024
Chương 1339 - Thiếu Dương Trúng Kế Đang thực hiện audio 12,719 09/04/2024
Chương 1340 - Cơ Bụng Tám Múi Đang thực hiện audio 22,825 09/04/2024
Chương 1341 - Phật Tám Mặt Đang thực hiện audio 5,015 09/04/2024
Chương 1342 - Chương 1342: Phật Độ Người Có Duyên Đang thực hiện audio 11,855 09/04/2024
Chương 1343 - Chương 1343: Ngũ Triều Nguyên Khí Đang thực hiện audio 10,578 09/04/2024
Chương 1344 - Chương 1344: Cuộc Đuổi Bắt Lớn Ở Hồng Hoang (1) Đang thực hiện audio 889 09/04/2024
Chương 1345 - Cuộc Đuổi Bắt Lớn Ở Hồng Hoang (2) Đang thực hiện audio 10,697 09/04/2024
Chương 1346 - Chỉ Vì Cứu Ngươi (1) Đang thực hiện audio 22,976 09/04/2024
Chương 1347 - Chỉ Vì Cứu Ngươi (2) Đang thực hiện audio 973 09/04/2024
Chương 1348 - Hồ Vương Nhận Chủ Đang thực hiện audio 6,898 09/04/2024
Chương 1349 - Nữ Vi Duyệt Kỷ Giả Dung Đang thực hiện audio 4,252 09/04/2024
Chương 1350 - Thu Yêu Trở Về Đang thực hiện audio 14,470 09/04/2024
Chương 1351 - Huyết Hải Vạn Ma Phiên Đang thực hiện audio 17,575 09/04/2024
Chương 1352 - Hóa Khí Thành Kiếm (1) Đang thực hiện audio 8,565 09/04/2024
Chương 1353 - Hóa Khí Thành Kiếm (2) Đang thực hiện audio 14,860 09/04/2024
Chương 1354 - Chương 1354: Thanh Phong Minh Nguyệt Đang thực hiện audio 3,940 09/04/2024
Chương 1355 - Chương 1355: Trời Cao Biển Rộng Đang thực hiện audio 23,504 09/04/2024
Chương 1356 - Chương 1356: Ngươi Gọi Là Tiểu Cửu Đang thực hiện audio 13,830 09/04/2024
Chương 1357 - Thanh Minh Giới (1) Đang thực hiện audio 6,568 09/04/2024
Chương 1358 - Thanh Minh Giới (2) Đang thực hiện audio 22,531 09/04/2024
Chương 1359 - Ăn Mặc Kiểu Baby Đang thực hiện audio 15,001 09/04/2024
Chương 1360 - Đêm Khuya Thi Biến (1) Đang thực hiện audio 13,122 09/04/2024
Chương 1361 - Đêm Khuya Thi Biến (2) Đang thực hiện audio 8,554 09/04/2024
Chương 1362 - Thi Thể Biến Mất (1) Đang thực hiện audio 13,332 09/04/2024
Chương 1363 - Thi Thể Biến Mất (2) Đang thực hiện audio 1,121 09/04/2024
Chương 1364 - Làm Phép Tìm Thi Đang thực hiện audio 4,220 09/04/2024
Chương 1365 - Tình Tiết Án Mới Đang thực hiện audio 4,612 09/04/2024
Chương 1366 - Hồ Vương Thịnh Nộ Đang thực hiện audio 10,025 09/04/2024
Chương 1367 - Sư Phụ Cùng Chủ Thượng Đang thực hiện audio 8,005 09/04/2024
Chương 1368 - Hướng Tới Huyền Không Quan (1) Đang thực hiện audio 15,472 09/04/2024
Chương 1369 - Hướng Tới Huyền Không Quan (2) Đang thực hiện audio 3,137 09/04/2024
Chương 1370 - Đông Hải Gặp Nạn (1) Đang thực hiện audio 23,958 09/04/2024
Chương 1371 - Đông Hải Gặp Nạn (2) Đang thực hiện audio 11,965 09/04/2024
Chương 1372 - Người Giấy Hy Sinh (1) Đang thực hiện audio 5,614 09/04/2024
Chương 1373 - Sự Hy Sinh Của Người Giấy (2) Đang thực hiện audio 24,066 09/04/2024
Chương 1374 - Phong Huyệt (1) Đang thực hiện audio 7,826 09/04/2024
Chương 1375 - Phong Huyệt (2) Đang thực hiện audio 393 09/04/2024
Chương 1376 - Bế Khẩu Thiền (1) Đang thực hiện audio 4,889 09/04/2024
Chương 1377 - Bế Khẩu Thiền (2) Đang thực hiện audio 7,350 09/04/2024
Chương 1378 - Đông Hải Giao Nhân Đang thực hiện audio 18,100 09/04/2024
Chương 1379 - Huyền Không Tứ Tú (1) Đang thực hiện audio 20,506 09/04/2024
Chương 1380 - Huyền Không Tứ Tú (2) Đang thực hiện audio 6,933 09/04/2024
Chương 1381 - Ban Đêm Hành Động Đang thực hiện audio 23,302 09/04/2024
Chương 1382 - Mở Ra Phong Ấn (1) Đang thực hiện audio 15,956 09/04/2024
Chương 1383 - Mở Ra Phong Ấn (2) Đang thực hiện audio 2,122 09/04/2024
Chương 1384 - Bà Điên Lợi Hại Đang thực hiện audio 18,568 09/04/2024
Chương 1385 - Một Trận Chiến Ven Biển (1) Đang thực hiện audio 15,422 09/04/2024
Chương 1386 - Một Trận Chiến Ven Biển (2) Đang thực hiện audio 792 09/04/2024
Chương 1387 - Lão Đại Giá Lâm Đang thực hiện audio 20,684 09/04/2024
Chương 1388 - Đại Chiến Ngọc Cơ Tử (1) Đang thực hiện audio 22,951 09/04/2024
Chương 1389 - Đại Chiến Ngọc Cơ Tử (2) Đang thực hiện audio 20,451 09/04/2024
Chương 1390 - Kiên Trì (1) Đang thực hiện audio 408 09/04/2024
Chương 1391 - Kiên Trì (2) Đang thực hiện audio 13,669 09/04/2024
Chương 1392 - Chanh Tử Phẫn Nộ (1) Đang thực hiện audio 17,626 09/04/2024
Chương 1393 - Chanh Tử Phẫn Nộ (2) Đang thực hiện audio 4,633 09/04/2024
Chương 1394 - Ban Đêm Quan Sát Tinh Tượng Đang thực hiện audio 10,651 09/04/2024
Chương 1395 - Vô Cực Là Ai (1) Đang thực hiện audio 20,354 09/04/2024
Chương 1396 - Vô Cực Là Ai (2) Đang thực hiện audio 8,049 09/04/2024
Chương 1397 - Vị Trí Chưởng Môn Đang thực hiện audio 6,886 09/04/2024
Chương 1398 - Cả Nhà Ăn Hải Sản (1) Đang thực hiện audio 13,203 09/04/2024
Chương 1399 - Cả Nhà Ăn Hải Sản (2) Đang thực hiện audio 9,041 09/04/2024
Chương 1400 - Kẻ Thù Gặp Mặt Đang thực hiện audio 23,775 09/04/2024
Chương 1401 - Vô Cực Vô Niệm (1) Đang thực hiện audio 20,516 09/04/2024
Chương 1402 - Vô Cực Vô Niệm (2) Đang thực hiện audio 14,399 09/04/2024
Chương 1403 - Bảo Tháp Trấn Yêu Đang thực hiện audio 22,423 09/04/2024
Chương 1404 - Nữ Bạt (1) Đang thực hiện audio 11,686 09/04/2024
Chương 1405 - Nữ Bạt (2) Đang thực hiện audio 7,279 09/04/2024
Chương 1406 - Kế Hoạch Bí Mật Đang thực hiện audio 4,770 09/04/2024
Chương 1407 - Thủy Bộ Đàn Tràng Đang thực hiện audio 17,478 09/04/2024
Chương 1408 - Đạo Phong Xông Lên Núi (1) Đang thực hiện audio 19,596 09/04/2024
Chương 1409 - Đạo Phong Xông Lên Núi (2) Đang thực hiện audio 17,847 09/04/2024
Chương 1410 - A Tu La Vương Tử (1) Đang thực hiện audio 16,944 09/04/2024
Chương 1411 - A Tu La Vương Tử (2) Đang thực hiện audio 9,467 09/04/2024
Chương 1412 - A Tu La Vương Tử (3) Đang thực hiện audio 2,774 09/04/2024
Chương 1413 - Thiên Ngoại Bất Phi Tiên Đang thực hiện audio 20,141 09/04/2024
Chương 1414 - Quỷ Đồng Chuyển Thế (1) Đang thực hiện audio 22,593 09/04/2024
Chương 1415 - Quỷ Đồng Chuyển Thế (2) Đang thực hiện audio 23,058 09/04/2024
Chương 1416 - Linh Thạch Hủy Diệt Đang thực hiện audio 14,631 09/04/2024
Chương 1417 - Không Xem Nhân Quả Đang thực hiện audio 2,126 09/04/2024
Chương 1418 - Chỉ Luận Bản Tâm Đang thực hiện audio 19,976 09/04/2024
Chương 1419 - Tam Muội Chân Hỏa Đang thực hiện audio 1,699 09/04/2024
Chương 1420 - Đến Chiến! Đang thực hiện audio 9,505 09/04/2024
Chương 1421 - Ngưu Đầu Mã Diện Đang thực hiện audio 14,143 09/04/2024
Chương 1422 - Mời Tổ Sư Nhập Vào (1) Đang thực hiện audio 22,967 09/04/2024
Chương 1423 - Mời Tổ Sư Nhập Vào (2) Đang thực hiện audio 22,055 09/04/2024
Chương 1424 - Câm Điếc Mở Miệng Nói Chuyện Đang thực hiện audio 24,391 09/04/2024
Chương 1425 - Tranh Đầu Đuôi (1) Đang thực hiện audio 10,280 09/04/2024
Chương 1426 - Tranh Đầu Đuôi (2) Đang thực hiện audio 3,079 09/04/2024
Chương 1427 - Sinh Tử Một Cái Chớp Mắt (1) Đang thực hiện audio 10,682 09/04/2024
Chương 1428 - Sinh Tử Một Cái Chớp Mắt (2) Đang thực hiện audio 7,577 09/04/2024
Chương 1429 - Gặp Nhau Đều Là Duyên Đang thực hiện audio 802 09/04/2024
Chương 1430 - Duyên Tận Chớ Cưỡng Cầu Đang thực hiện audio 2,238 09/04/2024
Chương 1431 - Đạo Thần Đang thực hiện audio 17,906 09/04/2024
Chương 1432 - Đại Náo Âm Ty (1) Đang thực hiện audio 5,258 09/04/2024
Chương 1433 - Đại Náo Âm Ty (2) Đang thực hiện audio 22,715 09/04/2024
Chương 1434 - Đại Náo Âm Ty (3) Đang thực hiện audio 22,904 09/04/2024
Chương 1435 - Bà Trẻ Đang thực hiện audio 10,467 09/04/2024
Chương 1436 - Các Vị Thần Khuyên Lão Tổ (1) Đang thực hiện audio 22,986 09/04/2024
Chương 1437 - Các Vị Thần Khuyên Lão Tổ (2) Đang thực hiện audio 23,221 09/04/2024
Chương 1438 - Chân Linh Thiên Sư (1) Đang thực hiện audio 2,556 09/04/2024
Chương 1439 - Chân Linh Thiên Sư (2) Đang thực hiện audio 13,922 09/04/2024
Chương 1440 - Chân Linh Thiên Sư (3) Đang thực hiện audio 472 09/04/2024
Chương 1441 - Sứ Mệnh Của Đạo Phong (1) Đang thực hiện audio 18,991 09/04/2024
Chương 1442 - Sứ Mệnh Của Đạo Phong (2) Đang thực hiện audio 12,983 09/04/2024
Chương 1443 - Trảm Tam Thi Đang thực hiện audio 2,296 09/04/2024
Chương 1444 - Kỵ Sĩ Bóng Đêm (1) Đang thực hiện audio 1,072 09/04/2024
Chương 1445 - Kỵ Sĩ Bóng Đêm (2) Đang thực hiện audio 5,262 09/04/2024
Chương 1446 - Thi Tộc Đang thực hiện audio 17,907 09/04/2024
Chương 1447 - Diệp Đại Chưởng Môn Đang thực hiện audio 11,183 09/04/2024
Chương 1448 - Diệp Đại Chưởng Môn (2) Đang thực hiện audio 5,577 09/04/2024
Chương 1449 - Từ Biệt Với Tiểu Tuệ (1) Đang thực hiện audio 7,360 09/04/2024
Chương 1450 - Từ Biệt Tiểu Tuệ (2) Đang thực hiện audio 12,899 09/04/2024
Chương 1451 - Mây Đen Lại Nổi Lên (1) Đang thực hiện audio 13,942 09/04/2024
Chương 1452 - Mây Đen Lại Nổi Lên (2) Đang thực hiện audio 24,275 09/04/2024
Chương 1453 - Mật Thất Biến Mất (1) Đang thực hiện audio 14,735 09/04/2024
Chương 1454 - Mật Thất Biến Mất (2) Đang thực hiện audio 10,411 09/04/2024
Chương 1455 - Mặt Quỷ Tan Vỡ Đang thực hiện audio 911 09/04/2024
Chương 1456 - Dị Giới Gặp Nguy Hiểm (1) Đang thực hiện audio 11,172 09/04/2024
Chương 1457 - Dị Giới Gặp Nguy Hiểm (2) Đang thực hiện audio 247 09/04/2024
Chương 1458 - Cương Thi Vườn Trường (1) Đang thực hiện audio 17,635 09/04/2024
Chương 1459 - Cương Thi Vườn Trường (2) Đang thực hiện audio 19,368 09/04/2024
Chương 1460 - Âm Mưu Nữ Quỷ (1) Đang thực hiện audio 6,472 09/04/2024
Chương 1461 - Âm Mưu Của Nữ Quỷ (2) Đang thực hiện audio 18,971 09/04/2024
Chương 1462 - Phát Hiện Lệ Quỷ (1) Đang thực hiện audio 18,666 09/04/2024
Chương 1463 - Phát Hiện Lệ Quỷ (2) Đang thực hiện audio 8,214 09/04/2024
Chương 1464 - Mưu Lược Của Thiên Sư (1) Đang thực hiện audio 10,010 09/04/2024
Chương 1465 - Mưu Lược Của Thiên Sư (2) Đang thực hiện audio 9,704 09/04/2024
Chương 1466 - Bí Mật Năm Đó (1) Đang thực hiện audio 3,213 09/04/2024
Chương 1467 - Bí Mật Năm Đó (2) Đang thực hiện audio 8,775 09/04/2024
Chương 1468 - Suối Phun Đổ Máu (1) Đang thực hiện audio 745 09/04/2024
Chương 1469 - Suối Phun Đổ Máu (2) Đang thực hiện audio 23,965 09/04/2024
Chương 1470 - Bí Mật Phòng Thủy Quỷ (1) Đang thực hiện audio 339 09/04/2024
Chương 1471 - Bí Mật Phòng Thủy Quỷ (2) Đang thực hiện audio 3,212 09/04/2024
Chương 1472 - Bí Mật Phòng Thủy Quỷ (3) Đang thực hiện audio 14,293 09/04/2024
Chương 1473 - Quái Thi Đáy Nước (1) Đang thực hiện audio 8,976 09/04/2024
Chương 1474 - Quái Thi Đáy Nước (2) Đang thực hiện audio 21,944 09/04/2024
Chương 1475 - Quái Thi Đáy Nước (3) Đang thực hiện audio 3,954 09/04/2024
Chương 1476 - Ác Linh Địa Ngục (1) Đang thực hiện audio 24,154 09/04/2024
Chương 1477 - Ác Linh Địa Ngục (2) Đang thực hiện audio 23,833 09/04/2024
Chương 1478 - Ác Linh Địa Ngục (3) Đang thực hiện audio 24,095 09/04/2024
Chương 1479 - Địa Ngục Ma Tâm Thảo (1) Đang thực hiện audio 12,876 09/04/2024
Chương 1480 - Địa Ngục Ma Tâm Thảo (2) Đang thực hiện audio 6,345 09/04/2024
Chương 1481 - Địa Ngục Ma Tâm Thảo (3) Đang thực hiện audio 14,126 09/04/2024
Chương 1482 - Lai Lịch Ma Tâm Thảo (1) Đang thực hiện audio 4,666 09/04/2024
Chương 1483 - Lai Lịch Ma Tâm Thảo (2) Đang thực hiện audio 14,945 09/04/2024
Chương 1484 - Lai Lịch Ma Tâm Thảo (3) Đang thực hiện audio 6,481 09/04/2024
Chương 1485 - Mộng Đẹp Là Dễ Tỉnh Nhất Đang thực hiện audio 13,030 09/04/2024
Chương 1486 - Tam Sắc Liên Tâm Đang thực hiện audio 7,599 09/04/2024
Chương 1487 - Nữ Quỷ WC (1) Đang thực hiện audio 8,592 09/04/2024
Chương 1488 - Nữ Quỷ Wc (2) Đang thực hiện audio 17,483 09/04/2024
Chương 1489 - Nữ Quỷ Wc (3) Đang thực hiện audio 5,691 09/04/2024
Chương 1490 - Nữ Quỷ Wc (4) Đang thực hiện audio 22,209 09/04/2024
Chương 1491 - Tư Tư (1) Đang thực hiện audio 3,425 09/04/2024
Chương 1492 - Tư Tư (2) Đang thực hiện audio 10,349 09/04/2024
Chương 1493 - Đại Án Kinh Thiên (1) Đang thực hiện audio 17,508 09/04/2024
Chương 1494 - Đại Án Kinh Thiên (2) Đang thực hiện audio 8,650 09/04/2024
Chương 1495 - Chân Tướng Tòa Nhà Số Năm Đang thực hiện audio 11,937 09/04/2024
Chương 1496 - Ân Oán Của 30 Năm Trước Đang thực hiện audio 11,653 09/04/2024
Chương 1497 - Qua Qua Gặp Nạn (1) Đang thực hiện audio 18,898 09/04/2024
Chương 1498 - Qua Qua Gặp Nạn (2) Đang thực hiện audio 7,551 09/04/2024
Chương 1499 - Qua Qua Gặp Nạn (3) Đang thực hiện audio 96 09/04/2024
Chương 1500 - Khổ Hình (1) Đang thực hiện audio 2,454 09/04/2024
Chương 1501 - Khổ Hình (2) Đang thực hiện audio 19,601 09/04/2024
Chương 1502 - Thanh Khâu Sơn (1) Đang thực hiện audio 15,998 09/04/2024
Chương 1503 - Thanh Khâu Sơn (2) Đang thực hiện audio 18,870 09/04/2024
Chương 1504 - Tiểu Cửu Phẫn Nộ (1) Đang thực hiện audio 6,329 09/04/2024
Chương 1505 - Tiểu Cửu Phẫn Nộ (2) Đang thực hiện audio 23,758 09/04/2024
Chương 1506 - Tâm Tâm Đang thực hiện audio 5,820 09/04/2024
Chương 1507 - Đối Thủ Mới (1) Đang thực hiện audio 20,657 09/04/2024
Chương 1508 - Đối Thủ Mới (2) Đang thực hiện audio 13,030 09/04/2024
Chương 1509 - Ta Sáng Tạo Ta (1) Đang thực hiện audio 7,153 09/04/2024
Chương 1510 - Ta Sáng Tạo Ta (2) Đang thực hiện audio 22,957 09/04/2024
Chương 1511 - Nghe Tức Phụ Đang thực hiện audio 23,198 09/04/2024
Chương 1512 - Lưỡng Đạo Tương Phùng Nhất Đạo Vong Đang thực hiện audio 21,706 09/04/2024
Chương 1513 - Kê Túc Sơn (1) Đang thực hiện audio 3,071 09/04/2024
Chương 1514 - Kê Túc Sơn (2) Đang thực hiện audio 2,894 09/04/2024
Chương 1515 - Tam Thần Miếu (1) Đang thực hiện audio 17,779 09/04/2024
Chương 1516 - Tam Thần Miếu (2) Đang thực hiện audio 4,956 09/04/2024
Chương 1517 - Giáo Huấn Đồ Đệ (1) Đang thực hiện audio 1,591 09/04/2024
Chương 1518 - Giáo Huấn Đồ Đệ (2) Đang thực hiện audio 17,813 09/04/2024
Chương 1519 - Vương Mạn Tư Báo Thù (1) Đang thực hiện audio 21,998 09/04/2024
Chương 1520 - Vương Mạn Tư Báo Thù (2) Đang thực hiện audio 9,559 09/04/2024
Chương 1521 - Thi Du Cao Đang thực hiện audio 553 09/04/2024
Chương 1522 - Thù Hận Không Thể Thay Đổi Đang thực hiện audio 8,028 09/04/2024
Chương 1523 - Cùng Một Chỗ (1) Đang thực hiện audio 16,691 09/04/2024
Chương 1524 - Cùng Một Chỗ (2) Đang thực hiện audio 5,896 09/04/2024
Chương 1525 - Không Uổng Kiếp Này Đang thực hiện audio 16,062 09/04/2024
Chương 1526 - Hồn Chi Nguyền Rủa (1) Đang thực hiện audio 15,128 09/04/2024
Chương 1527 - Hồn Chi Nguyền Rủa (2) Đang thực hiện audio 6,729 09/04/2024