Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Cập nhật: 11/04/2024
Tác giả: Tiêu Thất Gia
Trạng thái: Hoàn Thành
Lượt xem: 40,964,269
Đánh giá:                        

Tóm tắt truyện

Tác phẩm Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi của tác giả Tiêu Thất Gia thuộc thế loại xuyên không, cổ đại, dị giới hay, phẫn trư ăn hổ, nữ cường, HENàng, Cố Nhược Vân, nổi tiếng là phế vật của Thanh Long Quốc, cha nương đều mất, trời sinh yếu đuối, mất hết toàn bộ thể diện của Tướng Quân phủ, cuối cùng vì người cùng người tranh cãi mà bị chính gia gia của mình không hề phân rõ phải trái đánh chết người không có lỗi là nàng!Lần nữa mở mắt, bỏ đi một thân yếu đuối kia, nàng không còn là phế vật tiểu thư ngày xưa!Người mang chí bảo, khế ước tứ đại Thần Thú, dù là đệ nhất cao thủ của Thanh Long Quốc cũng muốn tranh giành làm người hầu của nàng

Đan dược? Tính là cái gì, nàng tùy tay có thể luyện chế một đống

Đê Giai (cấp thấp) Linh Khí rất cường đại sao? Ngay cả vũ khí mà thủ hạ của nàng sử dụng đều là Cao Giai (cấp cao) Linh Khí

Ngươi có cao cấp Linh Thú? Thật có lỗi, phía sau nàng Thánh Thú đã thành thiên quân vạn mã, chấn áp tất cả hào hùng!Chính là ai có thể nói cho nàng, nam nhân ngôn tình cổ đại yêu nghiệt cường đại này là truyện hot gì xảy ra! Vì sao lại mặt dày mày dạn dây dưa nàng, càng là thề không bỏ qua!

Danh sách chương Audio Lượt xem Cập nhật
Chương 1 - Nam Nhân Vô Sỉ (1) Đang thực hiện audio 15,344 11/04/2024
Chương 2 - Nam Nhân Vô Sỉ (2) Đang thực hiện audio 3,152 11/04/2024
Chương 3 - Nam Nhân Vô Sỉ (3) Đang thực hiện audio 4,229 11/04/2024
Chương 4 - Phế Vật (1) Đang thực hiện audio 12,384 11/04/2024
Chương 5 - Phế Vật (2) Đang thực hiện audio 8,666 11/04/2024
Chương 6 - Phế Vật (3) Đang thực hiện audio 11,378 11/04/2024
Chương 7 - Phế Vật (4) Đang thực hiện audio 18,740 11/04/2024
Chương 8 - Thượng Cổ Phượng Hoàng, Tử Tà! (1) Đang thực hiện audio 14,871 11/04/2024
Chương 9 - Thượng Cổ Phượng Hoàng, Tử Tà (2) Đang thực hiện audio 18,389 11/04/2024
Chương 10 - Luyện Đan (Một) Đang thực hiện audio 16,962 11/04/2024
Chương 12 - Luyện Đan (Hai) Đang thực hiện audio 9,173 11/04/2024
Chương 13 - Luyện Đan (Ba) Đang thực hiện audio 9,785 11/04/2024
Chương 14 - Luyện Đan (Bốn) Đang thực hiện audio 7,543 11/04/2024
Chương 15 - Luyện Đan (Năm) Đang thực hiện audio 14,452 11/04/2024
Chương 16 - Luyện Đan (Sáu) Đang thực hiện audio 1,088 11/04/2024
Chương 17 - Luyện Đan (Bảy) Đang thực hiện audio 11,953 11/04/2024
Chương 18 - Thái Tử Điện Hạ Lạnh Lùng (Một) Đang thực hiện audio 11,626 11/04/2024
Chương 19 - Thái Tử Điện Hạ Lạnh Lùng (Hai) Đang thực hiện audio 12,625 11/04/2024
Chương 20 - Thái Tử Điện Hạ Lạnh Lùng (Ba) Đang thực hiện audio 2,822 11/04/2024
Chương 21 - Thái Tử Điện Hạ Lạnh Lùng (Bốn) Đang thực hiện audio 2,229 11/04/2024
Chương 22 - Thái Tử Điện Hạ Lạnh Lùng (Năm) Đang thực hiện audio 2,650 11/04/2024
Chương 23 - Phế Vật? Nói Ai? (Một) Đang thực hiện audio 4,597 11/04/2024
Chương 25 - Phế Vật? Nói Ai? (Hai) Đang thực hiện audio 4,783 11/04/2024
Chương 26 - Phế Vật? Nói Ai? (Ba) Đang thực hiện audio 4,719 11/04/2024
Chương 27 - Phế Vật? Nói Ai? (Bốn) Đang thực hiện audio 6,424 11/04/2024
Chương 28 - Lăng Gia Âm Hiểm, Gặp Được Nguy Cơ (Một) Đang thực hiện audio 4,592 11/04/2024
Chương 29 - Lăng Gia Âm Hiểm, Gặp Phải Nguy Cơ (Hai) Đang thực hiện audio 12,596 11/04/2024
Chương 30 - Lăng Gia Âm Hiểm, Gặp Phải Nguy Cơ (Ba) Đang thực hiện audio 7,115 11/04/2024
Chương 31 - Tuyệt Thế Mĩ Nam, Nương Tử? (Một) Đang thực hiện audio 15,060 11/04/2024
Chương 32 - Tuyệt Thế Mĩ Nam, Nương Tử? (Hai) Đang thực hiện audio 1,453 11/04/2024
Chương 33 - Tuyệt Thế Mĩ Nam, Nương Tử? (Ba) Đang thực hiện audio 18,096 11/04/2024
Chương 34 - Luyện Khí Tông Vô Sỉ (Một) Đang thực hiện audio 22,040 11/04/2024
Chương 35 - Luyện Khí Tông Vô Sỉ (Hai) Đang thực hiện audio 14,680 11/04/2024
Chương 36 - Luyện Khí Tông Vô Sỉ (Bốn) Đang thực hiện audio 14,490 11/04/2024
Chương 37 - Luyện Khí Tông Vô Sỉ (Năm) Đang thực hiện audio 16,035 11/04/2024
Chương 38 - Luyện Khí Tông Vô Sỉ (Sáu) Đang thực hiện audio 6,483 11/04/2024
Chương 39 - Thi Vân Ghen Tị (Một) Đang thực hiện audio 18,945 11/04/2024
Chương 40 - Thi Vân Ghen Tị (Hai) Đang thực hiện audio 20,600 11/04/2024
Chương 41 - Thi Vân Ghen Tị (Ba) Đang thực hiện audio 21,239 11/04/2024
Chương 42 - Thiên Bắc Dạ Ghen (Một) Đang thực hiện audio 13,873 11/04/2024
Chương 43 - Thiên Bắc Dạ Ghen (Hai) Đang thực hiện audio 2,829 11/04/2024
Chương 44 - Thiên Bắc Dạ Ghen (Ba) Đang thực hiện audio 2,664 11/04/2024
Chương 45 - Đông Phương Thiếu Trạch Trả Thù (Một) Đang thực hiện audio 14,059 11/04/2024
Chương 46 - Đông Phương Thiếu Trạch Trả Thù (Hai) Đang thực hiện audio 7,801 11/04/2024
Chương 47 - Đông Phương Thiếu Trạch Trả Thù (Ba) Đang thực hiện audio 16,157 11/04/2024
Chương 48 - Đông Phương Thiếu Trạch Trả Thù (Bốn) Đang thực hiện audio 7,574 11/04/2024
Chương 49 - Lưu Danh Sử Sách? Để Tiếng Xấu Muôn Đời? (Một) Đang thực hiện audio 14,721 11/04/2024
Chương 50 - Lưu Danh Sử Sách? Để Tiếng Xấu Muôn Đời? (Ba) Đang thực hiện audio 18,025 11/04/2024
Chương 50 - Lưu Danh Sử Sách? Để Tiếng Xấu Muôn Đời? (Hai) Đang thực hiện audio 18,313 11/04/2024
Chương 53 - Cố Gia Lại Tới Cửa (Một) Đang thực hiện audio 11,369 11/04/2024
Chương 54 - Cố Gia Lại Tới Cửa (Hai) Đang thực hiện audio 3,098 11/04/2024
Chương 55 - Cố Gia Lại Tới Cửa (Ba) Đang thực hiện audio 16,724 11/04/2024
Chương 56 - Không Có Vô Sỉ Nhất, Chỉ Có Vô Sỉ Hơn (Một) Đang thực hiện audio 22,348 11/04/2024
Chương 57 - Không Có Vô Sỉ Nhất, Chỉ Có Vô Sỉ Hơn (Hai) Đang thực hiện audio 11,085 11/04/2024
Chương 58 - Quân Đội Cường Thế Quật Khởi! (Một) Đang thực hiện audio 21,106 11/04/2024
Chương 59 - Quân Đội Cường Thế Quật Khởi (Hai) Đang thực hiện audio 6,482 11/04/2024
Chương 60 - Quân Đội Cường Thế Quật Khởi (Ba) Đang thực hiện audio 19,165 11/04/2024
Chương 61 - Quân Đội Cường Thế Quật Khởi (Bốn) Đang thực hiện audio 14,871 11/04/2024
Chương 62 - Quân Đội Cường Thế Quật Khởi (Năm) Đang thực hiện audio 5,390 11/04/2024
Chương 63 - Tỷ Thí, Nghịch Chuyển (Một) Đang thực hiện audio 15,405 11/04/2024
Chương 64 - Tỷ Thí, Nghịch Chuyển (Hai) Đang thực hiện audio 17,475 11/04/2024
Chương 65 - Tỷ Thí, Nghịch Chuyển (Ba) Đang thực hiện audio 5,868 11/04/2024
Chương 66 - Tỷ Thí, Nghịch Chuyển (Bốn) Đang thực hiện audio 17,351 11/04/2024
Chương 67 - Tỷ Thí, Nghịch Chuyển (Năm) Đang thực hiện audio 15,639 11/04/2024
Chương 68 - Tỷ Thí, Nghịch Chuyển (Sáu) Đang thực hiện audio 20,929 11/04/2024
Chương 69 - Tỷ Thí, Nghịch Chuyển (Bảy) Đang thực hiện audio 1,438 11/04/2024
Chương 70 - Tỷ Thí, Nghịch Chuyển (Tám) Đang thực hiện audio 2,197 11/04/2024
Chương 71 - Tỷ Thí, Nghịch Chuyển (Chín) Đang thực hiện audio 14,344 11/04/2024
Chương 72 - Ta Là Người Tốt Đang thực hiện audio 17,279 11/04/2024
Chương 73 - Ta Là Người Tốt 2 Đang thực hiện audio 8,758 11/04/2024
Chương 74 - Ta Là Người Tốt Đang thực hiện audio 4,370 11/04/2024
Chương 75 - Lăng Lão Nhân Âm Hiểm (Một) Đang thực hiện audio 21,151 11/04/2024
Chương 76 - Lăng Lão Nhân Âm Hiểm (Hai) Đang thực hiện audio 21,579 11/04/2024
Chương 77 - Thiên Bắc Dạ Tức Giận (Một) Đang thực hiện audio 16,023 11/04/2024
Chương 78 - Thiên Bắc Dạ Tức Giận (Hai) Đang thực hiện audio 17,684 11/04/2024
Chương 79 - Thiên Bắc Dạ Tức Giận (Ba) Đang thực hiện audio 11,597 11/04/2024
Chương 80 - Chủ Thượng (Một) Đang thực hiện audio 205 11/04/2024
Chương 81 - Chủ Thượng (Hai) Đang thực hiện audio 8,191 11/04/2024
Chương 82 - Thái Tử Tới Chơi (Một) Đang thực hiện audio 15,195 11/04/2024
Chương 83 - Thái Tử Tới Chơi (Hai) Đang thực hiện audio 11,990 11/04/2024
Chương 84 - Thái Tử Tới Chơi (Ba) Đang thực hiện audio 2,396 11/04/2024
Chương 85 - Thái Tử Tới Chơi (Bốn) Đang thực hiện audio 8,310 11/04/2024
Chương 86 - Mệnh Khởi Đông Phương (Một) Đang thực hiện audio 13,593 11/04/2024
Chương 87 - Mệnh Khởi Đông Phương (Hai) Đang thực hiện audio 140 11/04/2024
Chương 88 - Mệnh Khởi Đông Phương (Ba) Đang thực hiện audio 4,488 11/04/2024
Chương 89 - Mệnh Khởi Đông Phương (Bốn) Đang thực hiện audio 14,291 11/04/2024
Chương 90 - Thu Phục Quỷ Y (Một) Đang thực hiện audio 20,130 11/04/2024
Chương 92 - Thu Phục Quỷ Y (Hai) Đang thực hiện audio 592 11/04/2024
Chương 93 - Thu Phục Quỷ Y (Bốn) Đang thực hiện audio 19,036 11/04/2024
Chương 94 - Thu Phục Quỷ Y (Năm) Đang thực hiện audio 11,879 11/04/2024
Chương 95 - Lòng Tham Của Lăng Ngọc (Một) Đang thực hiện audio 851 11/04/2024
Chương 96 - Lòng Tham Của Lăng Ngọc (Hai) Đang thực hiện audio 18,156 11/04/2024
Chương 97 - Lòng Tham Của Lăng Ngọc (Ba) Đang thực hiện audio 2,976 11/04/2024
Chương 98 - Lòng Tham Của Lăng Ngọc (Bốn) Đang thực hiện audio 1,226 11/04/2024
Chương 99 - Võ Giả Sơ Cấp (Một) Đang thực hiện audio 20,058 11/04/2024
Chương 100 - Võ Giả Sơ Cấp (Hai) Đang thực hiện audio 14,150 11/04/2024
Chương 101 - Võ Giả Sơ Cấp (Ba) Đang thực hiện audio 20,408 11/04/2024
Chương 102 - Võ Giả Sơ Cấp (Bốn) Đang thực hiện audio 3,715 11/04/2024
Chương 103 - Võ Vương Đối Võ Vương (Một) Đang thực hiện audio 22,847 11/04/2024
Chương 104 - Võ Vương Đối Võ Vương (Hai) Đang thực hiện audio 2,187 11/04/2024
Chương 105 - Võ Vương Đối Võ Vương (Ba) Đang thực hiện audio 2,880 11/04/2024
Chương 106 - Võ Vương Đối Võ Vương (Bốn) Đang thực hiện audio 6,555 11/04/2024
Chương 108 - Cường Giả Đến Từ Linh Tông (Một) Đang thực hiện audio 2,476 11/04/2024
Chương 109 - Cường Giả Đến Từ Linh Tông (Hai) Đang thực hiện audio 5,687 11/04/2024
Chương 110 - Cường Giả Đến Từ Linh Tông (Bốn) Đang thực hiện audio 15,065 11/04/2024
Chương 111 - Cường Giả Đến Từ Linh Tông (Năm) Đang thực hiện audio 22,722 11/04/2024
Chương 112 - Cường Giả Đến Từ Linh Tông (Sáu) Đang thực hiện audio 18,198 11/04/2024
Chương 113 - Cường Giả Đến Từ Linh Tông (Bảy) Đang thực hiện audio 22,681 11/04/2024
Chương 114 - Cường Giả Đến Từ Linh Tông (Tám) Đang thực hiện audio 18,826 11/04/2024
Chương 115 - Cường Giả Đến Từ Linh Tông (Chín) Đang thực hiện audio 10,899 11/04/2024
Chương 116 - Lòng Trả Thù Của Nam Nhân (Một) Đang thực hiện audio 185 11/04/2024
Chương 117 - Lòng Trả Thù Của Nam Nhân (Hai) Đang thực hiện audio 22,814 11/04/2024
Chương 118 - Lòng Trả Thù Của Nam Nhân (Ba) Đang thực hiện audio 4,901 11/04/2024
Chương 119 - Lòng Trả Thù Của Nam Nhân (Bốn) Đang thực hiện audio 21,860 11/04/2024
Chương 120 - Hội Đấu Giá Khiếp Sợ Bốn Nước (Một) Đang thực hiện audio 19,573 11/04/2024
Chương 121 - Hội Đấu Giá Khiếp Sợ Bốn Nước (Hai) Đang thực hiện audio 18,859 11/04/2024
Chương 122 - Hội Đấu Giá Khiếp Sợ Bốn Nước (Ba) Đang thực hiện audio 12,536 11/04/2024
Chương 123 - Hội Đấu Giá Khiếp Sợ Bốn Nước (Bốn) Đang thực hiện audio 18,370 11/04/2024
Chương 124 - Hội Đấu Giá Khiếp Sợ Bốn Nước (Năm) Đang thực hiện audio 19,849 11/04/2024
Chương 125 - Hội Đấu Giá Khiếp Sợ Bốn Nước (Sáu) Đang thực hiện audio 3,469 11/04/2024
Chương 126 - Hội Đấu Giá Khiếp Sợ Bốn Nước (Bảy) Đang thực hiện audio 18,435 11/04/2024
Chương 127 - Hội Đấu Giá Khiếp Sợ Bốn Nước (Tám) Đang thực hiện audio 12,033 11/04/2024
Chương 128 - Hội Đấu Giá Khiếp Sợ Bốn Nước (Chín) Đang thực hiện audio 152 11/04/2024
Chương 129 - Hội Đấu Giá Khiếp Sợ Bốn Nước (Mười) Đang thực hiện audio 21,798 11/04/2024
Chương 130 - Hội Đấu Giá Khiếp Sợ Bốn Nước (Mười Một) Đang thực hiện audio 12,276 11/04/2024
Chương 131 - Thiên Thành, Hạ Gia (Một) Đang thực hiện audio 20,910 11/04/2024
Chương 132 - Thiên Thành, Hạ Gia (Hai) Đang thực hiện audio 13,579 11/04/2024
Chương 133 - Bán Đấu Giá Giá Trên Trời (Một) Đang thực hiện audio 2,154 11/04/2024
Chương 134 - Bán Đấu Giá Giá Trên Trời (Hai) Đang thực hiện audio 16,450 11/04/2024
Chương 135 - Bán Đấu Giá Giá Trên Trời (Ba) Đang thực hiện audio 18,061 11/04/2024
Chương 136 - Bán Đấu Giá Giá Trên Trời (Bốn) Đang thực hiện audio 13,227 11/04/2024
Chương 137 - Cố Nhược Vân Âm Hiểm (Một) Đang thực hiện audio 22,156 11/04/2024
Chương 138 - Cố Nhược Vân Âm Hiểm (Hai) Đang thực hiện audio 17,468 11/04/2024
Chương 139 - Cố Nhược Vân Âm Hiểm (Ba) Đang thực hiện audio 17,521 11/04/2024
Chương 140 - Cố Nhược Vân Âm Hiểm (Bốn) Đang thực hiện audio 2,563 11/04/2024
Chương 141 - Ba Năm (Một) Đang thực hiện audio 14,396 11/04/2024
Chương 142 - Ba Năm (Hai) Đang thực hiện audio 8,447 11/04/2024
Chương 143 - Cố Hướng Lâm Trở Về (Một) Đang thực hiện audio 21,869 11/04/2024
Chương 144 - Cố Hướng Lâm Trở Về (Hai) Đang thực hiện audio 16,330 11/04/2024
Chương 145 - Yến Hội Phong Ba (Một) Đang thực hiện audio 10,645 11/04/2024
Chương 146 - Yến Hội Phong Ba (Hai) Đang thực hiện audio 21,913 11/04/2024
Chương 147 - Yến Hội Phong Ba (Ba) Đang thực hiện audio 4,773 11/04/2024
Chương 148 - Yến Hội Phong Ba (Bốn) Đang thực hiện audio 10,183 11/04/2024
Chương 149 - Yến Hội Phong Ba (Năm) Đang thực hiện audio 12,192 11/04/2024
Chương 150 - Thân Phận Của Quỷ Y Được Làm Sáng Tỏ (Một) Đang thực hiện audio 21,815 11/04/2024
Chương 151 - Thân Phận Của Quỷ Y Được Làm Sáng Tỏ (Hai) Đang thực hiện audio 15,049 11/04/2024
Chương 152 - Thân Phận Của Quỷ Y Được Làm Sáng Tỏ (Ba) Đang thực hiện audio 9,054 11/04/2024
Chương 153 - Thân Phận Của Quỷ Y Được Làm Sáng Tỏ (Bốn) Đang thực hiện audio 3,552 11/04/2024
Chương 154 - Nam Nhân Đeo Mặt Nạ Thần Bí (Một) Đang thực hiện audio 13,718 11/04/2024
Chương 155 - Nam Nhân Đeo Mặt Nạ Thần Bí (Hai) Đang thực hiện audio 5,283 11/04/2024
Chương 156 - Nam Nhân Đeo Mặt Nạ Thần Bí (Ba) Đang thực hiện audio 9,030 11/04/2024
Chương 157 - Nam Nhân Đeo Mặt Nạ Thần Bí (Bốn) Đang thực hiện audio 17,443 11/04/2024
Chương 158 - Nam Nhân Đeo Mặt Nạ Thần Bí (Năm) Đang thực hiện audio 20,060 11/04/2024
Chương 159 - Nam Nhân Đeo Mặt Nạ Thần Bí (Sáu) Đang thực hiện audio 22,021 11/04/2024
Chương 160 - Diên Niên Ích Thọ Đan (Một) Đang thực hiện audio 16,687 11/04/2024
Chương 161 - Diên Niên Ích Thọ Đan (Hai) Đang thực hiện audio 2,710 11/04/2024
Chương 162 - Diên Niên Ích Thọ Đan (Ba) Đang thực hiện audio 22,171 11/04/2024
Chương 163 - Diên Niên Ích Thọ Đan (Bốn) Đang thực hiện audio 3,819 11/04/2024
Chương 164 - Diên Niên Ích Thọ Đan (Năm) Đang thực hiện audio 3,773 11/04/2024
Chương 165 - Cố Nhược Vân Âm Hiểm (Một) Đang thực hiện audio 1,598 11/04/2024
Chương 166 - Cố Nhược Vân Âm Hiểm (Hai) Đang thực hiện audio 1,143 11/04/2024
Chương 167 - Cố Nhược Vân Âm Hiểm (Ba) Đang thực hiện audio 6,813 11/04/2024
Chương 168 - Cố Nhược Vân Âm Hiểm (Bốn) Đang thực hiện audio 7,798 11/04/2024
Chương 169 - Cố Nhược Vân Âm Hiểm (Năm) Đang thực hiện audio 9,784 11/04/2024
Chương 170 - Đan Phương Đưa Tới Phân Tranh (Một) Đang thực hiện audio 11,332 11/04/2024
Chương 171 - Đan Phương Đưa Tới Phân Tranh (Hai) Đang thực hiện audio 11,525 11/04/2024
Chương 172 - Đan Phương Đưa Tới Phân Tranh (Ba) Đang thực hiện audio 8,843 11/04/2024
Chương 173 - Đan Phương Đưa Tới Phân Tranh (Bốn) Đang thực hiện audio 2,353 11/04/2024
Chương 174 - Đan Phương Đưa Tới Phân Tranh (Năm) Đang thực hiện audio 16,013 11/04/2024
Chương 175 - Thu Phục Bạch Hổ (Một) Đang thực hiện audio 14,788 11/04/2024
Chương 176 - Thu Phục Bạch Hổ (Hai) Đang thực hiện audio 15,063 11/04/2024
Chương 177 - Thu Phục Bạch Hổ (Ba) Đang thực hiện audio 7,693 11/04/2024
Chương 178 - Thu Phục Bạch Hổ (Bốn) Đang thực hiện audio 832 11/04/2024
Chương 179 - Thu Phục Bạch Hổ (Năm) Đang thực hiện audio 6,928 11/04/2024
Chương 180 - Thu Phục Bạch Hổ (Sáu) Đang thực hiện audio 5,081 11/04/2024
Chương 181 - Thu Phục Bạch Hổ (Bảy) Đang thực hiện audio 6,531 11/04/2024
Chương 182 - Sát Thủ Huyền Âm Điện (Một) Đang thực hiện audio 18,440 11/04/2024
Chương 183 - Sát Thủ Huyền Âm Điện (Hai) Đang thực hiện audio 2,083 11/04/2024
Chương 184 - Sát Thủ Huyền Âm Điện (Ba) Đang thực hiện audio 16,518 11/04/2024
Chương 185 - Tá Thượng Thần Tức Giận (Một) Đang thực hiện audio 14,337 11/04/2024
Chương 186 - Tá Thượng Thần Tức Giận (Hai) Đang thực hiện audio 5,215 11/04/2024
Chương 187 - Tá Thượng Thần Tức Giận (Ba) Đang thực hiện audio 13,270 11/04/2024
Chương 188 - Tá Thượng Thần Tức Giận (Bốn) Đang thực hiện audio 7,928 11/04/2024
Chương 189 - Tá Thượng Thần Tức Giận (Năm) Đang thực hiện audio 15,558 11/04/2024
Chương 190 - Tá Thượng Thần Tức Giận (Sáu) Đang thực hiện audio 137 11/04/2024
Chương 191 - Tá Thượng Thần Tức Giận (Bảy) Đang thực hiện audio 3,658 11/04/2024
Chương 192 - Tá Thượng Thần Tức Giận (Tám) Đang thực hiện audio 2,394 11/04/2024
Chương 193 - Tá Thượng Thần Tức Giận (Chín) Đang thực hiện audio 6,018 11/04/2024
Chương 194 - Tá Thượng Thần Tức Giận (Mười) Đang thực hiện audio 19,679 11/04/2024
Chương 195 - Tá Thượng Thần Tức Giận (Mười Một) Đang thực hiện audio 2,300 11/04/2024
Chương 196 - Thanh Long Thiên Khung (Một) Đang thực hiện audio 1,742 11/04/2024
Chương 197 - Thanh Long Thiên Khung (Hai) Đang thực hiện audio 21,797 11/04/2024
Chương 198 - Thanh Long Thiên Khung (Ba) Đang thực hiện audio 8,027 11/04/2024
Chương 199 - Thanh Long Thiên Khung (Bốn) Đang thực hiện audio 13,409 11/04/2024
Chương 200 - Thanh Long Thiên Khung (Năm) Đang thực hiện audio 10,992 11/04/2024
Chương 201 - Thanh Long Thiên Khung (Sáu) Đang thực hiện audio 4,043 11/04/2024
Chương 202 - Thanh Long Thiên Khung (Bảy) Đang thực hiện audio 6,467 11/04/2024
Chương 203 - Ác Có Ác Báo (Một) Đang thực hiện audio 16,606 11/04/2024
Chương 204 - Ác Có Ác Báo (Hai) Đang thực hiện audio 4,295 11/04/2024
Chương 205 - Ác Có Ác Báo (Ba) Đang thực hiện audio 16,221 11/04/2024
Chương 206 - Ác Có Ác Báo (Bốn) Đang thực hiện audio 12,668 11/04/2024
Chương 207 - Ác Có Ác Báo (Năm) Đang thực hiện audio 1,757 11/04/2024
Chương 208 - Ác Có Ác Báo (Sáu) Đang thực hiện audio 17,722 11/04/2024
Chương 209 - Báo Ứng (Một) Đang thực hiện audio 15,378 11/04/2024
Chương 210 - Báo Ứng (Hai) Đang thực hiện audio 7,473 11/04/2024
Chương 211 - Báo Ứng (Ba) Đang thực hiện audio 3,315 11/04/2024
Chương 212 - Báo Ứng (Bốn) Đang thực hiện audio 16,649 11/04/2024
Chương 213 - Báo Ứng (Năm) Đang thực hiện audio 9,114 11/04/2024
Chương 214 - Báo Ứng (Sáu) Đang thực hiện audio 2,203 11/04/2024
Chương 215 - Báo Ứng (Bảy) Đang thực hiện audio 5,113 11/04/2024
Chương 216 - Đông Phương Thế Gia Xin Giúp Đỡ (Một) Đang thực hiện audio 523 11/04/2024
Chương 217 - Đông Phương Thế Gia Xin Giúp Đỡ (Hai) Đang thực hiện audio 19,221 11/04/2024
Chương 218 - Đông Phương Thế Gia Xin Giúp Đỡ (Ba) Đang thực hiện audio 19,877 11/04/2024
Chương 219 - Đông Phương Thế Gia Xin Giúp Đỡ (Bốn) Đang thực hiện audio 2,619 11/04/2024
Chương 220 - Đông Phương Thế Gia Xin Giúp Đỡ (Năm) Đang thực hiện audio 5,385 11/04/2024
Chương 221 - Đông Phương Thế Gia Xin Giúp Đỡ (Sáu) Đang thực hiện audio 17,758 11/04/2024
Chương 222 - Phế Sài Hoàng Tử (Một) Đang thực hiện audio 1,910 11/04/2024
Chương 223 - Phế Sài Hoàng Tử (Hai) Đang thực hiện audio 869 11/04/2024
Chương 224 - Phế Sài Hoàng Tử (Ba) Đang thực hiện audio 21,642 11/04/2024
Chương 225 - Phế Sài Hoàng Tử (Bốn) Đang thực hiện audio 11,286 11/04/2024
Chương 226 - Phế Sài Hoàng Tử (Năm) Đang thực hiện audio 3,733 11/04/2024
Chương 227 - Phế Sài Hoàng Tử (Sáu) Đang thực hiện audio 5,370 11/04/2024
Chương 228 - Phế Sài Hoàng Tử (Bảy) Đang thực hiện audio 15,611 11/04/2024
Chương 229 - Phế Sài Hoàng Tử (Tám) Đang thực hiện audio 127 11/04/2024
Chương 230 - Bóng Dáng Quen Thuộc (Một) Đang thực hiện audio 9,777 11/04/2024
Chương 231 - Bóng Dáng Quen Thuộc (Hai) Đang thực hiện audio 10,220 11/04/2024
Chương 232 - Bóng Dáng Quen Thuộc (Ba) Đang thực hiện audio 11,976 11/04/2024
Chương 233 - Bóng Dáng Quen Thuộc (Bốn) Đang thực hiện audio 8,163 11/04/2024
Chương 234 - Không Chết Tử Tế Được? (Một) Đang thực hiện audio 21,020 11/04/2024
Chương 235 - Không Chết Tử Tế Được? (Hai) Đang thực hiện audio 22,135 11/04/2024
Chương 236 - Sinh Nhi Tử Không Có Cúc Hoa (Một) Đang thực hiện audio 13,507 11/04/2024
Chương 237 - Sinh Nhi Tử Không Có Cúc Hoa (Hai) Đang thực hiện audio 20,556 11/04/2024
Chương 238 - Vu Oan Giá Họa (Một) Đang thực hiện audio 13,565 11/04/2024
Chương 239 - Vu Oan Giá Họa (Hai) Đang thực hiện audio 21,500 11/04/2024
Chương 240 - Vu Oan Giá Họa (Ba) Đang thực hiện audio 18,640 11/04/2024
Chương 241 - Vu Oan Giá Họa (Bốn) Đang thực hiện audio 8,251 11/04/2024
Chương 242 - Vu Oan Giá Họa (Năm) Đang thực hiện audio 6,349 11/04/2024
Chương 243 - Thần Thú Huyền Vũ (Một) Đang thực hiện audio 19,223 11/04/2024
Chương 244 - Thần Thú Huyền Vũ (Hai) Đang thực hiện audio 18,346 11/04/2024
Chương 245 - Người Hạ Gia Tới (Một) Đang thực hiện audio 6,041 11/04/2024
Chương 246 - Người Hạ Gia Tới (Hai) Đang thực hiện audio 15,000 11/04/2024
Chương 247 - Người Hạ Gia Tới (Ba) Đang thực hiện audio 2,267 11/04/2024
Chương 248 - Người Hạ Gia Tới (Bốn) Đang thực hiện audio 3,857 11/04/2024
Chương 249 - Người Hạ Gia Tới (Năm) Đang thực hiện audio 7,366 11/04/2024
Chương 250 - Người Hạ Gia Tới (Sáu) Đang thực hiện audio 22,254 11/04/2024
Chương 251 - Người Hạ Gia Tới (Bảy) Đang thực hiện audio 11,781 11/04/2024
Chương 252 - Người Hạ Gia Tới (Tám) Đang thực hiện audio 929 11/04/2024
Chương 253 - Người Hạ Gia Tới (Chín) Đang thực hiện audio 21,379 11/04/2024
Chương 254 - Người Hạ Gia Tới (Mười) Đang thực hiện audio 1,731 11/04/2024
Chương 255 - Người Hạ Gia Tới (Mười Một) Đang thực hiện audio 16,091 11/04/2024
Chương 256 - Người Hạ Gia Tới (Mười Hai) Đang thực hiện audio 9,693 11/04/2024
Chương 257 - Người Hạ Gia Tới (Mười Ba) Đang thực hiện audio 18,345 11/04/2024
Chương 258 - Người Hạ Gia Tới (Mười Bốn) Đang thực hiện audio 22,812 11/04/2024
Chương 259 - Người Hạ Gia Tới (Mười Năm) Đang thực hiện audio 9,831 11/04/2024
Chương 260 - Người Hạ Gia Tới (Mười Sáu) Đang thực hiện audio 21,933 11/04/2024
Chương 261 - Lần Đầu Tiên Giao Phong (Một) Đang thực hiện audio 769 11/04/2024
Chương 262 - Lần Đầu Tiên Giao Phong (Hai) Đang thực hiện audio 10,779 11/04/2024
Chương 263 - Lần Đầu Tiên Giao Phong (Ba) Đang thực hiện audio 4,837 11/04/2024
Chương 264 - Lần Đầu Tiên Giao Phong (Bốn) Đang thực hiện audio 1,319 11/04/2024
Chương 265 - Lần Đầu Tiên Giao Phong (Năm) Đang thực hiện audio 22,547 11/04/2024
Chương 266 - Lần Đầu Tiên Giao Phong (Sáu) Đang thực hiện audio 8,437 11/04/2024
Chương 267 - Lần Đầu Tiên Giao Phong (Bảy) Đang thực hiện audio 9,738 11/04/2024
Chương 268 - Lần Đầu Tiên Giao Phong (Tám) Đang thực hiện audio 12,239 11/04/2024
Chương 269 - Lần Đầu Tiên Giao Phong (Chín) Đang thực hiện audio 16,128 11/04/2024
Chương 270 - Lần Đầu Tiên Giao Phong (Mười) Đang thực hiện audio 11,975 11/04/2024
Chương 271 - Hạ Lão Gia Tử Tức Giận (Một) Đang thực hiện audio 22,621 11/04/2024
Chương 272 - Hạ Lão Gia Tử Tức Giận (Hai) Đang thực hiện audio 3,990 11/04/2024
Chương 273 - Hạ Lão Gia Tử Tức Giận (Ba) Đang thực hiện audio 20,136 11/04/2024
Chương 274 - Hạ Lão Gia Tử Tức Giận (Bốn) Đang thực hiện audio 9,297 11/04/2024
Chương 275 - Hạ Lão Gia Tử Tức Giận (Năm) Đang thực hiện audio 10,007 11/04/2024
Chương 276 - Hạ Lão Gia Tử Tức Giận (Sáu) Đang thực hiện audio 11,972 11/04/2024
Chương 277 - Hạ Khởi Dối Trá (Một) Đang thực hiện audio 4,625 11/04/2024
Chương 278 - Hạ Khởi Dối Trá (Hai) Đang thực hiện audio 6,771 11/04/2024
Chương 279 - Hạ Khởi Dối Trá (Ba) Đang thực hiện audio 3,807 11/04/2024
Chương 280 - Hạ Khởi Dối Trá (Bốn) Đang thực hiện audio 9,619 11/04/2024
Chương 281 - Hạ Khởi Dối Trá (Năm) Đang thực hiện audio 22,902 11/04/2024
Chương 282 - Hạ Khởi Dối Trá (Sáu) Đang thực hiện audio 15,377 11/04/2024
Chương 283 - Hạ Khởi Dối Trá (Bảy) Đang thực hiện audio 21,772 11/04/2024
Chương 284 - Hạ Khởi Dối Trá (Tám) Đang thực hiện audio 17,767 11/04/2024
Chương 285 - Hạ Khởi Dối Trá (Chín) Đang thực hiện audio 9,128 11/04/2024
Chương 286 - Hạ Khởi Dối Trá (Mười) Đang thực hiện audio 614 11/04/2024
Chương 287 - Hạ Khởi Dối Trá (Mười Một) Đang thực hiện audio 5,235 11/04/2024
Chương 288 - Hạ Khởi Dối Trá (Mười Hai) Đang thực hiện audio 5,151 11/04/2024
Chương 289 - Huyền Vũ Linh Tiêu (Một) Đang thực hiện audio 9,721 11/04/2024
Chương 290 - Huyền Vũ Linh Tiêu (Hai) Đang thực hiện audio 9,523 11/04/2024
Chương 291 - Huyền Vũ Linh Tiêu (Ba) Đang thực hiện audio 20,159 11/04/2024
Chương 292 - Huyền Vũ Linh Tiêu (Bốn) Đang thực hiện audio 602 11/04/2024
Chương 293 - Huyền Vũ Linh Tiêu (Năm) Đang thực hiện audio 11,901 11/04/2024
Chương 294 - Tỷ Đệ Gặp Nhau (Một) Đang thực hiện audio 16,022 11/04/2024
Chương 295 - Tỷ Đệ Gặp Nhau (Hai) Đang thực hiện audio 5,856 11/04/2024
Chương 296 - Tỷ Đệ Gặp Nhau (Ba) Đang thực hiện audio 16,627 11/04/2024
Chương 297 - Tỷ Đệ Gặp Nhau (Bốn) Đang thực hiện audio 9,188 11/04/2024
Chương 298 - Tỷ Đệ Gặp Nhau (Năm) Đang thực hiện audio 18,556 11/04/2024
Chương 299 - Tỷ Đệ Gặp Nhau (Sáu) Đang thực hiện audio 18,792 11/04/2024
Chương 300 - Tỷ Đệ Gặp Nhau (Bảy) Đang thực hiện audio 4,441 11/04/2024
Chương 301 - Tỷ Đệ Gặp Nhau (Tám) Đang thực hiện audio 6,898 11/04/2024
Chương 302 - Tỷ Đệ Gặp Nhau (Chín) Đang thực hiện audio 1,650 11/04/2024
Chương 303 - Tỷ Đệ Gặp Nhau (Mười) Đang thực hiện audio 10,068 11/04/2024
Chương 304 - Tỷ Đệ Gặp Nhau (Mười Một) Đang thực hiện audio 16,861 11/04/2024
Chương 305 - Tỷ Đệ Gặp Nhau (Mười Hai) Đang thực hiện audio 16,121 11/04/2024
Chương 306 - Tỷ Đệ Gặp Nhau (Mười Ba) Đang thực hiện audio 2,355 11/04/2024
Chương 307 - Tỷ Đệ Gặp Nhau (Mười Bốn) Đang thực hiện audio 5,960 11/04/2024
Chương 308 - Tỷ Đệ Gặp Nhau (Mười Lăm) Đang thực hiện audio 18,382 11/04/2024
Chương 309 - Tỷ Đệ Gặp Nhau (Mười Sáu) Đang thực hiện audio 4,507 11/04/2024
Chương 310 - Tỷ Đệ Gặp Nhau (Mười Bảy) Đang thực hiện audio 8,588 11/04/2024
Chương 311 - Tỷ Đệ Gặp Nhau (Mười Tám) Đang thực hiện audio 15,789 11/04/2024
Chương 312 - Tỷ Đệ Gặp Nhau (Mười Chín) Đang thực hiện audio 5,554 11/04/2024
Chương 313 - Tỷ Đệ Gặp Nhau (Hai Mươi) Đang thực hiện audio 8,005 11/04/2024
Chương 314 - Thiên Thành Chấn Động (Một) Đang thực hiện audio 18,106 11/04/2024
Chương 315 - Thiên Thành Chấn Động (Hai) Đang thực hiện audio 18,984 11/04/2024
Chương 316 - Thiên Thành Chấn Động (Ba) Đang thực hiện audio 10,042 11/04/2024
Chương 317 - Thiên Thành Chấn Động (Bốn) Đang thực hiện audio 5,044 11/04/2024
Chương 318 - Thiên Thành Chấn Động (Năm) Đang thực hiện audio 15,012 11/04/2024
Chương 319 - Nhặt Được Một Con Thú Nhỏ (Một) Đang thực hiện audio 21,858 11/04/2024
Chương 320 - Nhặt Được Một Con Thú Nhỏ (Hai) Đang thực hiện audio 10,470 11/04/2024
Chương 321 - Nhặt Được Một Con Thú Nhỏ (Ba) Đang thực hiện audio 13,830 11/04/2024
Chương 322 - Nhặt Được Một Con Thú Nhỏ (Bốn) Đang thực hiện audio 12,298 11/04/2024
Chương 323 - Nhặt Được Một Con Thú Nhỏ (Năm) Đang thực hiện audio 8,559 11/04/2024
Chương 324 - Nhặt Được Một Con Thú Nhỏ (Sáu) Đang thực hiện audio 6,568 11/04/2024
Chương 325 - Nhặt Được Một Con Thú Nhỏ (Sáu) Đang thực hiện audio 2,102 11/04/2024
Chương 326 - Nhặt Được Một Con Thú Nhỏ (Tám) Đang thực hiện audio 3,418 11/04/2024
Chương 327 - Nhặt Được Một Con Thú Nhỏ (Chín) Đang thực hiện audio 20,073 11/04/2024
Chương 328 - Nhặt Được Một Con Thú Nhỏ (Mười) Đang thực hiện audio 5,162 11/04/2024
Chương 329 - Thu Hoạch (Một) Đang thực hiện audio 14,175 11/04/2024
Chương 330 - Thu Hoạch (Hai) Đang thực hiện audio 16,940 11/04/2024
Chương 331 - Thu Hoạch (Ba) Đang thực hiện audio 21,569 11/04/2024
Chương 332 - Thu Hoạch (Bốn) Đang thực hiện audio 3,740 11/04/2024
Chương 333 - Thu Hoạch (Năm) Đang thực hiện audio 16,992 11/04/2024
Chương 334 - Thu Hoạch (Sáu) Đang thực hiện audio 14,463 11/04/2024
Chương 335 - Thu Hoạch (Bảy) Đang thực hiện audio 11,857 11/04/2024
Chương 336 - Thu Hoạch (Tám) Đang thực hiện audio 609 11/04/2024
Chương 337 - Thu Hoạch (Chín) Đang thực hiện audio 6,334 11/04/2024
Chương 338 - Thu Hoạch (Mười) Đang thực hiện audio 308 11/04/2024
Chương 339 - Thu Hoạch (Mười Một) Đang thực hiện audio 16,491 11/04/2024
Chương 340 - Thu Hoạch (Mười Hai) Đang thực hiện audio 17,290 11/04/2024
Chương 341 - Hạ Gia Gặp Nguy Hiểm (Một) Đang thực hiện audio 8,577 11/04/2024
Chương 342 - Hạ Gia Gặp Nguy Hiểm (Hai) Đang thực hiện audio 8,582 11/04/2024
Chương 343 - Hạ Gia Gặp Nguy Hiểm (Ba) Đang thực hiện audio 20,986 11/04/2024
Chương 344 - Hạ Gia Gặp Nguy Hiểm (Bốn) Đang thực hiện audio 15,559 11/04/2024
Chương 345 - Hạ Gia Gặp Nguy Hiểm (Năm) Đang thực hiện audio 541 11/04/2024
Chương 346 - Hạ Gia Gặp Nguy Hiểm (Sáu) Đang thực hiện audio 14,476 11/04/2024
Chương 347 - Hạ Gia Gặp Nguy Hiểm (Bảy) Đang thực hiện audio 19,494 11/04/2024
Chương 348 - Hạ Gia Gặp Nguy Hiểm (Tám) Đang thực hiện audio 20,188 11/04/2024
Chương 349 - Cố Nhược Vân Tức Giận (Một) Đang thực hiện audio 16,645 11/04/2024
Chương 350 - Cố Nhược Vân Tức Giận (Hai) Đang thực hiện audio 13,794 11/04/2024
Chương 351 - Cố Nhược Vân Tức Giận (Ba) Đang thực hiện audio 10,374 11/04/2024
Chương 352 - Cố Nhược Vân Tức Giận (Bốn) Đang thực hiện audio 22,882 11/04/2024
Chương 353 - Cố Nhược Vân Tức Giận (Năm) Đang thực hiện audio 11,976 11/04/2024
Chương 354 - Cố Nhược Vân Tức Giận (Sáu) Đang thực hiện audio 9,608 11/04/2024
Chương 355 - Chiến Đấu (Một) Đang thực hiện audio 7,280 11/04/2024
Chương 356 - Chiến Đấu (Hai) Đang thực hiện audio 15,683 11/04/2024
Chương 357 - Chiến Đấu (Ba) Đang thực hiện audio 22,175 11/04/2024
Chương 358 - Chiến Đấu (Bốn) Đang thực hiện audio 9,778 11/04/2024
Chương 359 - Chiến Đấu (Năm) Đang thực hiện audio 1,055 11/04/2024
Chương 360 - Chiến Đấu (Sáu) Đang thực hiện audio 22,666 11/04/2024
Chương 361 - Chiến Đấu (Bảy) Đang thực hiện audio 8,453 11/04/2024
Chương 362 - Chiến Đấu (Tám) Đang thực hiện audio 2,509 11/04/2024
Chương 363 - Chiến Đấu (Chín) Đang thực hiện audio 21,466 11/04/2024
Chương 364 - Chiến Đấu (Mười) Đang thực hiện audio 2,940 11/04/2024
Chương 365 - Thế Nhưng Lại Là Hắn (Một) Đang thực hiện audio 19,818 11/04/2024
Chương 366 - Thế Nhưng Lại Là Hắn (Hai) Đang thực hiện audio 14,450 11/04/2024
Chương 367 - Thiên Bắc Dạ Đến Đây (Một) Đang thực hiện audio 13,418 11/04/2024
Chương 368 - Thiên Bắc Dạ Đến Đây (Hai) Đang thực hiện audio 14,634 11/04/2024
Chương 369 - Thiên Bắc Dạ Đến Đây (Ba) Đang thực hiện audio 13,540 11/04/2024
Chương 370 - Thiên Bắc Dạ Đến Đây (Bốn) Đang thực hiện audio 18,118 11/04/2024
Chương 371 - Thiên Bắc Dạ Tức Giận (Một) Đang thực hiện audio 476 11/04/2024
Chương 372 - Thiên Bắc Dạ Tức Giận (Hai) Đang thực hiện audio 17,283 11/04/2024
Chương 373 - Thiên Bắc Dạ Tức Giận (Ba) Đang thực hiện audio 18,727 11/04/2024
Chương 374 - Thiên Bắc Dạ Tức Giận (Bốn) Đang thực hiện audio 1,130 11/04/2024
Chương 375 - Tính Sổ (Một) Đang thực hiện audio 8,228 11/04/2024
Chương 376 - Tính Sổ (Hai) Đang thực hiện audio 13,775 11/04/2024
Chương 377 - Tính Sổ (Ba) Đang thực hiện audio 9,903 11/04/2024
Chương 378 - Tính Sổ (Bốn) Đang thực hiện audio 17,412 11/04/2024
Chương 379 - Tính Sổ (Năm) Đang thực hiện audio 16,338 11/04/2024
Chương 380 - Tính Sổ (Sáu) Đang thực hiện audio 18,359 11/04/2024
Chương 381 - Tính Sổ (Bảy) Đang thực hiện audio 9,741 11/04/2024
Chương 382 - Tính Sổ (Tám) Đang thực hiện audio 11,779 11/04/2024
Chương 383 - Xuất Phát, Đông Phương Thế Gia (Một) Đang thực hiện audio 10,190 11/04/2024
Chương 384 - Xuất Phát, Đông Phương Thế Gia (Hai) Đang thực hiện audio 14,665 11/04/2024
Chương 385 - Xuất Phát, Đông Phương Thế Gia (Ba) Đang thực hiện audio 16,108 11/04/2024
Chương 386 - Xuất Phát, Đông Phương Thế Gia (Bốn) Đang thực hiện audio 12,223 11/04/2024
Chương 387 - Xuất Phát, Đông Phương Thế Gia (Năm) Đang thực hiện audio 11,187 11/04/2024
Chương 388 - Xuất Phát, Đông Phương Thế Gia (Sáu) Đang thực hiện audio 19,210 11/04/2024
Chương 389 - Xuất Phát, Đông Phương Thế Gia (Bảy) Đang thực hiện audio 10,771 11/04/2024
Chương 390 - Xuất Phát, Đông Phương Gia Tộc (Tám) Đang thực hiện audio 18,371 11/04/2024
Chương 391 - Xuất Phát, Đông Phương Thế Gia (Chín) Đang thực hiện audio 13,381 11/04/2024
Chương 392 - Xuất Phát, Đông Phương Thế Gia (Mười) Đang thực hiện audio 17,655 11/04/2024
Chương 393 - Đông Phương Gia Chủ, Ngoại Công? (Một) Đang thực hiện audio 14,786 11/04/2024
Chương 394 - Đông Phương Thế Gia, Ngoại Công (Hai) Đang thực hiện audio 13,546 11/04/2024
Chương 395 - Đông Phương Thế Gia, Ngoại Công (Ba) Đang thực hiện audio 1,172 11/04/2024
Chương 396 - Đông Phương Thế Gia, Ngoại Công? (Bốn) Đang thực hiện audio 11,629 11/04/2024
Chương 397 - Đông Phương Thế Gia, Ngoại Công? (Năm) Đang thực hiện audio 13,462 11/04/2024
Chương 398 - Đông Phương Thế Gia, Ngoại Công? (Sáu) Đang thực hiện audio 12,933 11/04/2024
Chương 399 - Đông Phương Thế Gia, Ngoại Công? (Bảy) Đang thực hiện audio 8,124 11/04/2024
Chương 400 - Đông Phương Thế Gia, Ngoại Công? (Tám) Đang thực hiện audio 11,964 11/04/2024
Chương 401 - Oan Gia Ngõ Hẹp (Một) Đang thực hiện audio 15,940 11/04/2024
Chương 402 - Oan Gia Ngõ Hẹp (Hai) Đang thực hiện audio 18,293 11/04/2024
Chương 403 - Oan Gia Ngõ Hẹp (Ba) Đang thực hiện audio 13,647 11/04/2024
Chương 404 - Oan Gia Ngõ Hẹp (Bốn) Đang thực hiện audio 20,966 11/04/2024
Chương 405 - Đốt Y Phục Của Lão Gia Tử (Một) Đang thực hiện audio 451 11/04/2024
Chương 406 - Đốt Y Phục Của Lão Gia Tử (Hai) Đang thực hiện audio 11,917 11/04/2024
Chương 407 - Đốt Y Phục Của Lão Gia Tử (Ba) Đang thực hiện audio 20,345 11/04/2024
Chương 408 - Đốt Y Phục Của Lão Gia Tử (Bốn) Đang thực hiện audio 16,315 11/04/2024
Chương 409 - Võ Hoàng! Bốn Phương Khiếp Sợ (Một) Đang thực hiện audio 145 11/04/2024
Chương 410 - Võ Hoàng, Bốn Phương Khiếp Sợ (Hai) Đang thực hiện audio 6,323 11/04/2024
Chương 411 - Võ Hoàng! Bốn Phương Khiếp Sợ (Ba) Đang thực hiện audio 10,285 11/04/2024
Chương 412 - Võ Hoàng, Bốn Phương Khiếp Sợ (Bốn) Đang thực hiện audio 14,083 11/04/2024
Chương 413 - Võ Hoàng, Khiếp Sợ Bốn Phương (Năm) Đang thực hiện audio 15,543 11/04/2024
Chương 414 - Võ Hoàng, Khiếp Sợ Bốn Phương (Sáu) Đang thực hiện audio 18,844 11/04/2024
Chương 415 - Võ Hoàng! Khiếp Sợ Bốn Phương (Bảy) Đang thực hiện audio 6,308 11/04/2024
Chương 416 - Võ Hoàng! Bốn Phương Khiếp Sợ (Tám) Đang thực hiện audio 5,166 11/04/2024
Chương 417 - Võ Hoàng! Bốn Phương Khiếp Sợ (Chín) Đang thực hiện audio 13,903 11/04/2024
Chương 418 - Võ Hoàng, Bốn Phương Khiếp Sợ (Mười) Đang thực hiện audio 1,926 11/04/2024
Chương 419 - Võ Hoàng, Bốn Phương Khiếp Sợ (Mười Một) Đang thực hiện audio 8,135 11/04/2024
Chương 420 - Giao Chiến (Một) Đang thực hiện audio 21,483 11/04/2024
Chương 421 - Giao Chiến (Hai) Đang thực hiện audio 7,258 11/04/2024
Chương 422 - Giao Chiến (Ba) Đang thực hiện audio 7,957 11/04/2024
Chương 423 - Giao Chiến (Bốn) Đang thực hiện audio 1,143 11/04/2024
Chương 424 - Thí Luyện (Một) Đang thực hiện audio 15,133 11/04/2024
Chương 425 - Thí Luyện (Hai) Đang thực hiện audio 10,223 11/04/2024
Chương 426 - Thí Luyện (Ba) Đang thực hiện audio 10,694 11/04/2024
Chương 427 - Thí Luyện (Bốn) Đang thực hiện audio 5,576 11/04/2024
Chương 428 - Thí Luyện (Năm) Đang thực hiện audio 9,611 11/04/2024
Chương 429 - Thí Luyện (Sáu) Đang thực hiện audio 18,847 11/04/2024
Chương 430 - Thí Luyện (Bảy) Đang thực hiện audio 19,076 11/04/2024
Chương 431 - Thi Vân (Một) Đang thực hiện audio 9,356 11/04/2024
Chương 432 - Thi Vân (Hai) Đang thực hiện audio 3,548 11/04/2024
Chương 433 - Thi Vân (Ba) Đang thực hiện audio 14,070 11/04/2024
Chương 434 - Y Môn (Một) Đang thực hiện audio 4,225 11/04/2024
Chương 435 - Y Môn (Hai) Đang thực hiện audio 15,200 11/04/2024
Chương 436 - Y Môn (Ba) Đang thực hiện audio 2,996 11/04/2024
Chương 437 - Hội Giao Dịch (Một) Đang thực hiện audio 17,080 11/04/2024
Chương 438 - Hội Giao Dịch (Hai) Đang thực hiện audio 8,373 11/04/2024
Chương 439 - Hội Giao Dịch (Ba) Đang thực hiện audio 17,485 11/04/2024
Chương 440 - Hội Giao Dịch (Bốn) Đang thực hiện audio 20,022 11/04/2024
Chương 441 - Hội Giao Dịch (Năm) Đang thực hiện audio 5,821 11/04/2024
Chương 442 - Hội Giao Dịch (Sáu) Đang thực hiện audio 11,700 11/04/2024
Chương 443 - Hội Giao Dịch (Bảy) Đang thực hiện audio 4,821 11/04/2024
Chương 444 - Hội Giao Dịch (Tám) Đang thực hiện audio 594 11/04/2024
Chương 445 - Hội Giao Dịch (Chín) Đang thực hiện audio 16,593 11/04/2024
Chương 446 - Đêm Trước Thí Luyện! (Một) Đang thực hiện audio 7,985 11/04/2024
Chương 447 - Đêm Trước Thí Luyện (Hai) Đang thực hiện audio 16,002 11/04/2024
Chương 448 - Đêm Trước Thí Luyện (Ba) Đang thực hiện audio 17,458 11/04/2024
Chương 449 - Đêm Trước Thí Luyện (Bốn) Đang thực hiện audio 21,123 11/04/2024
Chương 450 - Đêm Trước Thí Luyện (Năm) Đang thực hiện audio 8,248 11/04/2024
Chương 451 - Đêm Trước Thí Luyện (Sáu) Đang thực hiện audio 20,385 11/04/2024
Chương 452 - Đêm Trước Thí Luyện (Bảy) Đang thực hiện audio 15,509 11/04/2024
Chương 453 - Đêm Trước Thí Luyện (Tám) Đang thực hiện audio 20,728 11/04/2024
Chương 454 - Cố Hữu Gặp Nhau (Một) Đang thực hiện audio 16,579 11/04/2024
Chương 455 - Cố Hữu Gặp Nhau (Hai) Đang thực hiện audio 9,120 11/04/2024
Chương 456 - Đoàn Chiến (Một) Đang thực hiện audio 13,229 11/04/2024
Chương 457 - Đoàn Chiến (Hai) Đang thực hiện audio 18,554 11/04/2024
Chương 458 - Đoàn Chiến (Ba) Đang thực hiện audio 1,417 11/04/2024
Chương 459 - Ân Oán (Một) Đang thực hiện audio 2,246 11/04/2024
Chương 460 - Ân Oán (Hai) Đang thực hiện audio 21,154 11/04/2024
Chương 461 - Đánh Cuộc (Một) Đang thực hiện audio 15,090 11/04/2024
Chương 462 - Đánh Cuộc (Hai) Đang thực hiện audio 14,471 11/04/2024
Chương 463 - Ăn Gian (Một) Đang thực hiện audio 6,018 11/04/2024
Chương 464 - Ăn Gian (Hai) Đang thực hiện audio 9,734 11/04/2024
Chương 465 - Ăn Gian (Ba) Đang thực hiện audio 16,033 11/04/2024
Chương 466 - Ăn Gian (Bốn) Đang thực hiện audio 5,402 11/04/2024
Chương 467 - Ăn Gian (Năm) Đang thực hiện audio 17,593 11/04/2024
Chương 468 - Cố Nhược Vân Nổi Giận (Một) Đang thực hiện audio 5,257 11/04/2024
Chương 469 - Cố Nhược Vân Nổi Giận (Hai) Đang thực hiện audio 15,840 11/04/2024
Chương 470 - Cố Nhược Vân Nổi Giận (Ba) Đang thực hiện audio 2,979 11/04/2024
Chương 471 - Cố Nhược Vân Nổi Giận (Bốn) Đang thực hiện audio 12,019 11/04/2024
Chương 472 - Trùng Hợp, Tuyệt Đối Là Trùng Hợp! Đang thực hiện audio 13,680 11/04/2024
Chương 473 - Trùng Hợp, Tuyệt Đối Là Trùng Hợp! (Hai) Đang thực hiện audio 4,945 11/04/2024
Chương 474 - Trùng Hợp, Tuyệt Đối Là Trùng Hợp (Ba) Đang thực hiện audio 163 11/04/2024
Chương 475 - Trùng Hợp, Tuyệt Đối Trùng Hợp (Bốn) Đang thực hiện audio 302 11/04/2024
Chương 476 - Lâm Lang Đấu Với Cổ Lăng (Một) Đang thực hiện audio 14,287 11/04/2024
Chương 477 - Lâm Lang Đấu Với Cổ Lăng (Hai) Đang thực hiện audio 14,370 11/04/2024
Chương 478 - Lâm Lang Đấu Với Cổ Lăng (Ba) Đang thực hiện audio 18,768 11/04/2024
Chương 479 - Lâm Lang Đối Cổ Lăng (Bốn) Đang thực hiện audio 19,968 11/04/2024
Chương 480 - Một Trận Chiến Định Thắng Bại (Một) Đang thực hiện audio 22,545 11/04/2024
Chương 481 - Một Trận Chiến Định Thắng Bại (Hai) Đang thực hiện audio 1,073 11/04/2024
Chương 482 - Một Trận Chiến Định Thắng Bại (Ba) Đang thực hiện audio 124 11/04/2024
Chương 483 - Một Trận Chiến Định Thắng Bại (Bốn) Đang thực hiện audio 21,481 11/04/2024
Chương 484 - Một Trận Chiến Định Thắng Bại (Năm) Đang thực hiện audio 11,108 11/04/2024
Chương 485 - Một Trận Chiến Định Thắng Bại (Sáu) Đang thực hiện audio 9,318 11/04/2024
Chương 486 - Thiên Tài? (Một) Đang thực hiện audio 1,710 11/04/2024
Chương 487 - Thiên Tài? (Hai) Đang thực hiện audio 3,123 11/04/2024
Chương 488 - Thiên Tài? (Ba) Đang thực hiện audio 11,991 11/04/2024
Chương 489 - Thiên Tài? (Bốn) Đang thực hiện audio 2,555 11/04/2024
Chương 490 - Thi Vân Chết (Một) Đang thực hiện audio 13,913 11/04/2024
Chương 491 - Thi Vân Chết (Hai) Đang thực hiện audio 10,632 11/04/2024
Chương 492 - Thi Vân Chết (Ba) Đang thực hiện audio 15,600 11/04/2024
Chương 493 - Thi Vân Chết (Bốn) Đang thực hiện audio 9,266 11/04/2024
Chương 494 - Thi Vân Chết (Năm) Đang thực hiện audio 17,368 11/04/2024
Chương 495 - Thi Vân Chết (Sáu) Đang thực hiện audio 19,412 11/04/2024
Chương 496 - Thi Vân Chết (Bảy) Đang thực hiện audio 6,001 11/04/2024
Chương 497 - Thi Vân Chết (Tám) Đang thực hiện audio 7,079 11/04/2024
Chương 498 - Thi Vân Chết (Chín) Đang thực hiện audio 22,126 11/04/2024
Chương 499 - Thí Luyện Kết Thúc (Một) Đang thực hiện audio 7,543 11/04/2024
Chương 500 - Thí Luyện Kết Thúc (Hai) Đang thực hiện audio 13,241 11/04/2024
Chương 501 - Thí Luyện Kết Thúc (Ba) Đang thực hiện audio 9,523 11/04/2024
Chương 502 - Chặn Giết (Một) Đang thực hiện audio 14,494 11/04/2024
Chương 503 - Chặn Giết (Hai) Đang thực hiện audio 22,299 11/04/2024
Chương 504 - Chặn Giết (Ba) Đang thực hiện audio 17,521 11/04/2024
Chương 505 - Chặn Giết (Bốn) Đang thực hiện audio 11,028 11/04/2024
Chương 506 - Vô Sỉ Chân Chính (Một) Đang thực hiện audio 10,036 11/04/2024
Chương 507 - Vô Sỉ Chân Chính (Hai) Đang thực hiện audio 14,239 11/04/2024
Chương 508 - Vô Sỉ Chân Chính (Ba) Đang thực hiện audio 13,824 11/04/2024
Chương 509 - Vô Sỉ Chân Chính (Bốn) Đang thực hiện audio 3,941 11/04/2024
Chương 510 - Thiên Bắc Dạ Đến Đây (Một) Đang thực hiện audio 11,991 11/04/2024
Chương 511 - Thiên Bắc Dạ Đến Đây (Hai) Đang thực hiện audio 7,246 11/04/2024
Chương 512 - Thiên Bắc Dạ Đến Đây (Ba) Đang thực hiện audio 22,039 11/04/2024
Chương 513 - Thiên Bắc Dạ Đến Đây (Bốn) Đang thực hiện audio 3,837 11/04/2024
Chương 514 - Thiên Bắc Dạ Đến Đây (Năm) Đang thực hiện audio 4,798 11/04/2024
Chương 515 - Thiên Bắc Dạ Đến Đây (Sáu) Đang thực hiện audio 18,636 11/04/2024
Chương 516 - Thiên Bắc Dạ Đến Đây (Bảy) Đang thực hiện audio 10,431 11/04/2024
Chương 517 - Thiên Bắc Dạ Đến Đây (Tám) Đang thực hiện audio 1,843 11/04/2024
Chương 518 - Thiên Bắc Dạ Đến Đây (Chín) Đang thực hiện audio 10,380 11/04/2024
Chương 519 - Thiên Bắc Dạ Đến Đây (Mười) Đang thực hiện audio 19,978 11/04/2024
Chương 520 - Thiên Bắc Dạ Đến Đây (Mười Một) Đang thực hiện audio 3,220 11/04/2024
Chương 521 - Thiên Bắc Dạ Đến Đây (Mười Hai) Đang thực hiện audio 19,297 11/04/2024
Chương 522 - Nơi Trục Xuất (Một) Đang thực hiện audio 7,094 11/04/2024
Chương 523 - Nơi Trục Xuất (Hai) Đang thực hiện audio 2,978 11/04/2024
Chương 524 - Nơi Trục Xuất (Ba) Đang thực hiện audio 14,680 11/04/2024
Chương 525 - Nơi Trục Xuất (Bốn) Đang thực hiện audio 9,068 11/04/2024
Chương 526 - Nơi Trục Xuất (Năm) Đang thực hiện audio 15,388 11/04/2024
Chương 527 - Nơi Trục Xuất (Sáu) Đang thực hiện audio 4,981 11/04/2024
Chương 528 - Nơi Trục Xuất (Bảy) Đang thực hiện audio 21,576 11/04/2024
Chương 529 - Nơi Trục Xuất (Tám) Đang thực hiện audio 12,378 11/04/2024
Chương 530 - Nơi Trục Xuất (Chín) Đang thực hiện audio 8,502 11/04/2024
Chương 531 - Nơi Trục Xuất (Mười) Đang thực hiện audio 6,912 11/04/2024
Chương 532 - Mộ Dung Nhu Nhi (Một) Đang thực hiện audio 7,008 11/04/2024
Chương 533 - Mộ Dung Nhu Nhi (Hai) Đang thực hiện audio 21,039 11/04/2024
Chương 534 - Mộ Dung Nhu Nhi (Ba) Đang thực hiện audio 15,424 11/04/2024
Chương 535 - Mộ Dung Nhu Nhi (Bốn) Đang thực hiện audio 11,260 11/04/2024
Chương 536 - Lấy Thân Báo Đáp, Như Thế Nào? (Một) Đang thực hiện audio 6,195 11/04/2024
Chương 537 - Lấy Thân Báo Đáp, Như Thế Nào? (Hai) Đang thực hiện audio 193 11/04/2024
Chương 538 - Lấy Thân Báo Đáp, Như Thế Nào? (Ba) Đang thực hiện audio 22,518 11/04/2024
Chương 539 - Lấy Thân Báo Đáp, Như Thế Nào? (Bốn) Đang thực hiện audio 9,470 11/04/2024
Chương 540 - Mộ Dung Nhu Nhi Ghê Tởm (Một) Đang thực hiện audio 6,001 11/04/2024
Chương 541 - Mộ Dung Nhu Nhi Ghê Tởm (Hai) Đang thực hiện audio 19,152 11/04/2024
Chương 542 - Mộ Dung Nhu Nhi Ghê Tởm (Ba) Đang thực hiện audio 8,899 11/04/2024
Chương 543 - Mộ Dung Nhu Nhi Ghê Tởm (Bốn) Đang thực hiện audio 7,264 11/04/2024
Chương 544 - Nửa Đường Gặp Phải Chó (Một) Đang thực hiện audio 21,091 11/04/2024
Chương 545 - Nửa Đường Gặp Phải Chó (Hai) Đang thực hiện audio 1,753 11/04/2024
Chương 546 - Nửa Đường Gặp Phải Chó (Ba) Đang thực hiện audio 20,559 11/04/2024
Chương 547 - Nửa Đường Gặp Phải Chó (Bốn) Đang thực hiện audio 20,452 11/04/2024
Chương 548 - Thân Phận Của Dạ Nặc (Một) Đang thực hiện audio 14,940 11/04/2024
Chương 549 - Thân Phận Của Dạ Nặc (Hai) Đang thực hiện audio 14,813 11/04/2024
Chương 550 - Thân Phận Của Dạ Nặc (Ba) Đang thực hiện audio 2,090 11/04/2024
Chương 551 - Thân Phận Của Dạ Nặc (Bốn) Đang thực hiện audio 5,543 11/04/2024
Chương 552 - Thân Phận Của Dạ Nặc (Năm) Đang thực hiện audio 2,983 11/04/2024
Chương 553 - Thân Phận Của Dạ Nặc (Sáu) Đang thực hiện audio 3,275 11/04/2024
Chương 554 - Hội Đấu Giá (Một) Đang thực hiện audio 3,068 11/04/2024
Chương 555 - Hội Đấu Giá (Hai) Đang thực hiện audio 17,693 11/04/2024
Chương 556 - Hội Đấu Giá (Ba) Đang thực hiện audio 10,433 11/04/2024
Chương 557 - Bán Đấu Giá Giá Trên Trời (Một) Đang thực hiện audio 2,484 11/04/2024
Chương 558 - Bán Đấu Giá Giá Trên Trời (Hai) Đang thực hiện audio 19,235 11/04/2024
Chương 559 - Bán Đấu Giá Giá Trên Trời (Ba) Đang thực hiện audio 15,053 11/04/2024
Chương 560 - Bán Đấu Giá Giá Trên Trời (Bốn) Đang thực hiện audio 15,191 11/04/2024
Chương 561 - Mộ Dung Nhu Nhi Uy Hiếp (Một) Đang thực hiện audio 19,662 11/04/2024
Chương 562 - Mộ Dung Nhu Nhi Uy Hiếp (Hai) Đang thực hiện audio 2,667 11/04/2024
Chương 563 - Mộ Dung Nhu Nhi Uy Hiếp (Ba) Đang thực hiện audio 9,708 11/04/2024
Chương 564 - Mộ Dung Nhu Nhi Uy Hiếp (Bốn) Đang thực hiện audio 9,965 11/04/2024
Chương 565 - Uy Hiếp (Một) Đang thực hiện audio 18,756 11/04/2024
Chương 566 - Uy Hiếp (Hai) Đang thực hiện audio 10,036 11/04/2024
Chương 567 - Uy Hiếp (Ba) Đang thực hiện audio 22,500 11/04/2024
Chương 568 - Uy Hiếp (Bốn) Đang thực hiện audio 17,821 11/04/2024
Chương 569 - Khiêu Chiến! Một Chiêu! (Một) Đang thực hiện audio 1,703 11/04/2024
Chương 570 - Khiêu Chiến! Một Chiêu! (Hai) Đang thực hiện audio 10,621 11/04/2024
Chương 571 - Khiêu Chiến! Một Chiêu! (Ba) Đang thực hiện audio 1,216 11/04/2024
Chương 572 - Khiêu Chiến! Một Chiêu! (Bốn) Đang thực hiện audio 20,438 11/04/2024
Chương 573 - Khiêu Chiến, Một Chiêu (Năm) Đang thực hiện audio 8,122 11/04/2024
Chương 574 - Khiêu Chiến, Một Chiêu! (Sáu) Đang thực hiện audio 15,788 11/04/2024
Chương 575 - Khiêu Chiến, Một Chiêu! (Bảy) Đang thực hiện audio 18,809 11/04/2024
Chương 576 - Diệp Gia Tới Cửa (Một) Đang thực hiện audio 19,845 11/04/2024
Chương 577 - Diệp Gia Tới Cửa (Hai) Đang thực hiện audio 9,874 11/04/2024
Chương 578 - Diệp Gia Tới Cửa (Ba) Đang thực hiện audio 22,231 11/04/2024
Chương 579 - Đế Vương Chi Mộ (Bốn) Đang thực hiện audio 14,367 11/04/2024
Chương 580 - Diệp Gia Tới Cửa (Năm) Đang thực hiện audio 6,028 11/04/2024
Chương 581 - Đế Vương Chi Mộ (Một) Đang thực hiện audio 19,672 11/04/2024
Chương 582 - Đế Vương Chi Mộ (Hai) Đang thực hiện audio 9,157 11/04/2024
Chương 583 - Đế Vương Chi Mộ (Ba) Đang thực hiện audio 6,663 11/04/2024
Chương 584 - Đế Vương Chi Mộ (Bốn) Đang thực hiện audio 1,919 11/04/2024
Chương 585 - Đế Vương Chi Mộ (Năm) Đang thực hiện audio 340 11/04/2024
Chương 586 - Đế Vương Chi Mộ (Sáu) Đang thực hiện audio 8,226 11/04/2024
Chương 587 - Đế Vương Chi Mộ (Bảy) Đang thực hiện audio 14,549 11/04/2024
Chương 588 - Đế Vương Chi Mộ (Tám) Đang thực hiện audio 20,754 11/04/2024
Chương 589 - Cự Thú Thiên Phạt (Một) Đang thực hiện audio 6,468 11/04/2024
Chương 590 - Cự Thú Thiên Phạt (Hai) Đang thực hiện audio 767 11/04/2024
Chương 591 - Cự Thú Thiên Phạt (Ba) Đang thực hiện audio 14,424 11/04/2024
Chương 592 - Cự Thú Thiên Phạt (Bốn) Đang thực hiện audio 16,774 11/04/2024
Chương 593 - Kinh Sợ (Một) Đang thực hiện audio 9,415 11/04/2024
Chương 594 - Kinh Sợ (Hai) Đang thực hiện audio 19,849 11/04/2024
Chương 595 - Kinh Sợ (Ba) Đang thực hiện audio 9,481 11/04/2024
Chương 596 - Kinh Sợ (Bốn) Đang thực hiện audio 5,158 11/04/2024
Chương 597 - Uy Bức (Một) Đang thực hiện audio 15,047 11/04/2024
Chương 598 - Uy Bức (Hai) Đang thực hiện audio 21,126 11/04/2024
Chương 599 - Uy Bức (Ba) Đang thực hiện audio 21,495 11/04/2024
Chương 600 - Uy Bức (Bốn) Đang thực hiện audio 13,599 11/04/2024
Chương 601 - Võ Thánh (Một) Đang thực hiện audio 21,954 11/04/2024
Chương 602 - Võ Thánh (Hai) Đang thực hiện audio 8,760 11/04/2024
Chương 603 - Võ Thánh (Ba) Đang thực hiện audio 14,430 11/04/2024
Chương 604 - Thân Phận Của Thi Vân (Một) Đang thực hiện audio 18,244 11/04/2024
Chương 605 - Thân Phận Của Thi Vân (Hai) Đang thực hiện audio 11,193 11/04/2024
Chương 607 - Thân Phận Của Thi Vân (Bốn) Đang thực hiện audio 398 11/04/2024
Chương 608 - Thân Phận Của Thi Vân (Năm) Đang thực hiện audio 11,678 11/04/2024
Chương 609 - Tăng Lên Thực Lực, Rời Đi (Một) Đang thực hiện audio 20,761 11/04/2024
Chương 610 - Tăng Lên Thực Lực, Rời Đi (Hai) Đang thực hiện audio 6,663 11/04/2024
Chương 611 - Tăng Lên Thực Lực, Rời Đi (Ba) Đang thực hiện audio 13,459 11/04/2024
Chương 612 - Tăng Lên Thực Lực, Rời Đi (Bốn) Đang thực hiện audio 19,106 11/04/2024
Chương 613 - Hắc Nham Thành Chấn Động (Một) Đang thực hiện audio 9,571 11/04/2024
Chương 614 - Hắc Nham Thành Chấn Động (Hai) Đang thực hiện audio 7,991 11/04/2024
Chương 615 - Hắc Nham Thành Chấn Động (Ba) Đang thực hiện audio 14,519 11/04/2024
Chương 616 - Hắc Nham Thành Chấn Động (Bốn) Đang thực hiện audio 21,528 11/04/2024
Chương 617 - Hắc Nham Thành Chấn Động (Năm) Đang thực hiện audio 6,844 11/04/2024
Chương 618 - Hắc Nham Thành Chấn Động (Sáu) Đang thực hiện audio 11,838 11/04/2024
Chương 619 - Thống Nhất Hắc Nham Thành (Một) Đang thực hiện audio 8,454 11/04/2024
Chương 620 - Thống Nhất Hắc Nham Thành (Hai) Đang thực hiện audio 5,584 11/04/2024
Chương 621 - Thống Nhất Hắc Nham Thành (Ba) Đang thực hiện audio 17,242 11/04/2024
Chương 622 - Thống Nhất Hắc Nham Thành (Bốn) Đang thực hiện audio 11,025 11/04/2024
Chương 623 - Thống Nhất Hắc Nham Thành (Năm) Đang thực hiện audio 7,630 11/04/2024
Chương 624 - Thống Nhất Hắc Nham Thành (Sáu) Đang thực hiện audio 2,636 11/04/2024
Chương 625 - Thống Nhất Hắc Nham Thành (Bảy) Đang thực hiện audio 1,199 11/04/2024
Chương 626 - Thống Nhất Hắc Nham Thành (Tám) Đang thực hiện audio 14,791 11/04/2024
Chương 627 - Thống Nhất Hắc Nham Thành (Chín) Đang thực hiện audio 16,885 11/04/2024
Chương 628 - Thống Nhất Hắc Nham Thành (Mười) Đang thực hiện audio 17,102 11/04/2024
Chương 629 - Khắp Nơi Đến (Một) Đang thực hiện audio 5,761 11/04/2024
Chương 630 - Khắp Nơi Đến (Hai) Đang thực hiện audio 8,568 11/04/2024
Chương 631 - Khắp Nơi Đến (Ba) Đang thực hiện audio 18,233 11/04/2024
Chương 632 - Khắp Nơi Đến (Bốn) Đang thực hiện audio 20,035 11/04/2024
Chương 634 - Rời Đi (Một) Đang thực hiện audio 9,778 11/04/2024
Chương 635 - Rời Đi (Hai) Đang thực hiện audio 2,228 11/04/2024
Chương 636 - Rời Đi (Ba) Đang thực hiện audio 14,101 11/04/2024
Chương 637 - Rời Đi (Bốn) Đang thực hiện audio 1,080 11/04/2024
Chương 638 - Rời Đi (Năm) Đang thực hiện audio 16,808 11/04/2024
Chương 639 - Nam Cung Nguyệt (Một) Đang thực hiện audio 13,398 11/04/2024
Chương 640 - Nam Cung Nguyệt (Hai) Đang thực hiện audio 9,778 11/04/2024
Chương 641 - Nam Cung Nguyệt (Ba) Đang thực hiện audio 11,598 11/04/2024
Chương 643 - Nam Cung Nguyệt (Năm) Đang thực hiện audio 18,182 11/04/2024
Chương 644 - Niết Bàn Chi Hỏa (1) Đang thực hiện audio 17,087 11/04/2024
Chương 645 - Niết Bàn Chi Hỏa (2) Đang thực hiện audio 6,730 11/04/2024
Chương 646 - Niết Bàn Chi Hỏa (Ba) Đang thực hiện audio 13,299 11/04/2024
Chương 647 - Niết Bàn Chi Hỏa Đang thực hiện audio 10,801 11/04/2024
Chương 648 - Niết Bàn Chi Hỏa Đang thực hiện audio 2,029 11/04/2024
Chương 649 - Địa Ngục Chi Liên (Một) Đang thực hiện audio 8,269 11/04/2024
Chương 650 - Địa Ngục Chi Hoa (2) Đang thực hiện audio 16,547 11/04/2024
Chương 651 - Hoa Địa Ngục Đang thực hiện audio 15,881 11/04/2024
Chương 652 - Địa Ngục Chi Liên (Bốn) Đang thực hiện audio 10,257 11/04/2024
Chương 653 - Hoa Địa Ngục Đang thực hiện audio 9,625 11/04/2024
Chương 654 - Trị Liệu (1) Đang thực hiện audio 7,898 11/04/2024
Chương 655 - Chữa Trị (Hai) Đang thực hiện audio 19,057 11/04/2024
Chương 656 - Trị Liệu (3) Đang thực hiện audio 13,990 11/04/2024
Chương 657 - Trị Liệu (4) Đang thực hiện audio 13,007 11/04/2024
Chương 658 - Chữa Trị (Năm) Đang thực hiện audio 15,085 11/04/2024
Chương 659 - Thiên Bắc Dạ Tỉnh Lại (1) Đang thực hiện audio 4,525 11/04/2024
Chương 660 - Thiên Bắc Dạ Tỉnh Lại (2) Đang thực hiện audio 445 11/04/2024
Chương 661 - Thiên Bắc Dạ Thức Tỉnh (Ba) Đang thực hiện audio 7,564 11/04/2024
Chương 662 - Thiên Bắc Dạ Tỉnh Lại (4) Đang thực hiện audio 20,767 11/04/2024
Chương 664 - Nam Cung Nguyệt Gặp Bi Kịch (Một) Đang thực hiện audio 20,548 11/04/2024
Chương 665 - Bi Kịch Của Nam Cung Nguyệt (2) Đang thực hiện audio 17,228 11/04/2024
Chương 667 - Nam Cung Nguyệt Gặp Bi Kịch (Bốn) Đang thực hiện audio 19,882 11/04/2024
Chương 668 - Bi Kịch Của Nam Cung Nguyệt (5) Đang thực hiện audio 16,555 11/04/2024
Chương 669 - Chu Tước Thần Thú (1) Đang thực hiện audio 2,543 11/04/2024
Chương 670 - Thần Thú Chu Tước (Hai) Đang thực hiện audio 17,050 11/04/2024
Chương 671 - Chu Tước Thần Thú (3) Đang thực hiện audio 18,767 11/04/2024
Chương 672 - Chu Tước Thần Thú (4) Đang thực hiện audio 3,433 11/04/2024
Chương 673 - Thần Thú Chu Tước (Năm) Đang thực hiện audio 19,849 11/04/2024
Chương 674 - Trở Về (1) Đang thực hiện audio 620 11/04/2024
Chương 675 - Trở Về (2) Đang thực hiện audio 6,582 11/04/2024
Chương 676 - Trở Về (Ba) Đang thực hiện audio 2,016 11/04/2024
Chương 677 - Trở Về (4) Đang thực hiện audio 1,093 11/04/2024
Chương 678 - Trở Về (5) Đang thực hiện audio 18,637 11/04/2024
Chương 679 - Bỏ Lỡ (Một) Đang thực hiện audio 21,698 11/04/2024
Chương 680 - Bỏ Lỡ (2) Đang thực hiện audio 14,491 11/04/2024
Chương 681 - Bỏ Lỡ (3) Đang thực hiện audio 2,471 11/04/2024
Chương 682 - Bỏ Lỡ (Bốn) Đang thực hiện audio 16,311 11/04/2024
Chương 683 - Bỏ Lỡ (5) Đang thực hiện audio 18,536 11/04/2024
Chương 684 - Phủ Chủ Tử Minh Phủ (1) Đang thực hiện audio 14,439 11/04/2024
Chương 685 - Phủ Chủ Cửu U Phủ (Hai) Đang thực hiện audio 22,226 11/04/2024
Chương 686 - Phủ Chủ Tử Minh Phủ (3) Đang thực hiện audio 21,608 11/04/2024
Chương 687 - Phủ Chủ Tử Minh Phủ (4) Đang thực hiện audio 12,764 11/04/2024
Chương 688 - Phủ Chủ Tử Minh Phủ (5) Đang thực hiện audio 3,828 11/04/2024
Chương 689 - Nỗi Hận Của Vinh Hân (1) Đang thực hiện audio 15,113 11/04/2024
Chương 690 - Nỗi Hận Của Vinh Hân (2) Đang thực hiện audio 14,902 11/04/2024
Chương 691 - Nỗi Hận Của Vinh Hân (3) Đang thực hiện audio 10,095 11/04/2024
Chương 692 - Nỗi Hận Của Vinh Hân (4) Đang thực hiện audio 878 11/04/2024
Chương 693 - Nỗi Hận Của Vinh Hân (5) Đang thực hiện audio 11,977 11/04/2024
Chương 694 - Đang Dược Vũ Linh (1) Đang thực hiện audio 18,193 11/04/2024
Chương 695 - Đang Dược Vũ Linh (2) Đang thực hiện audio 12,243 11/04/2024
Chương 696 - Đang Dược Vũ Linh (3) Đang thực hiện audio 8,172 11/04/2024
Chương 697 - Đang Dược Vũ Linh (4) Đang thực hiện audio 1,900 11/04/2024
Chương 698 - Đang Dược Vũ Linh (5) Đang thực hiện audio 769 11/04/2024
Chương 699 - Luyện Đan Dược (1) Đang thực hiện audio 9,282 11/04/2024
Chương 700 - Luyện Đan Dược (2) Đang thực hiện audio 4,683 11/04/2024
Chương 701 - Luyện Đan Dược (3) Đang thực hiện audio 19,937 11/04/2024
Chương 702 - Luyện Đan Dược (4) Đang thực hiện audio 506 11/04/2024
Chương 703 - Luyện Đan Dược (5) Đang thực hiện audio 12,428 11/04/2024
Chương 704 - Chặn Giết (1) Đang thực hiện audio 19,349 11/04/2024
Chương 705 - Chặn Giết (2) Đang thực hiện audio 19,170 11/04/2024
Chương 706 - Chặn Giết (3) Đang thực hiện audio 9,600 11/04/2024
Chương 707 - Chặn Giết (4) Đang thực hiện audio 9,625 11/04/2024
Chương 708 - Chặn Giết (5) Đang thực hiện audio 361 11/04/2024
Chương 709 - Linh Tiêu Trở Về (1) Đang thực hiện audio 2,932 11/04/2024
Chương 710 - Linh Tiêu Trở Về (2) Đang thực hiện audio 17,623 11/04/2024
Chương 711 - Linh Tiêu Trở Về (3) Đang thực hiện audio 3,469 11/04/2024
Chương 712 - Linh Tiêu Trở Về (4) Đang thực hiện audio 9,181 11/04/2024
Chương 713 - Linh Tiêu Trở Về (5) Đang thực hiện audio 17,695 11/04/2024
Chương 714 - Linh Tiêu Trở Về (6) Đang thực hiện audio 7,760 11/04/2024
Chương 715 - Linh Tiêu Trở Về (7) Đang thực hiện audio 14,744 11/04/2024
Chương 716 - Linh Tiêu Trở Về (8) Đang thực hiện audio 17,179 11/04/2024
Chương 717 - Linh Tiêu Trở Về (9) Đang thực hiện audio 18,058 11/04/2024
Chương 718 - Linh Tiêu Trở Về (10) Đang thực hiện audio 5,291 11/04/2024
Chương 719 - Sinh Thần Khiếp Sợ (1) Đang thực hiện audio 16,663 11/04/2024
Chương 720 - Sinh Thần Khiếp Sợ (2) Đang thực hiện audio 353 11/04/2024
Chương 721 - Sinh Thần Khiếp Sợ (3) Đang thực hiện audio 12,925 11/04/2024
Chương 722 - Sinh Thần Khiếp Sợ (4) Đang thực hiện audio 2,099 11/04/2024
Chương 723 - Sinh Thần Khiếp Sợ (5) Đang thực hiện audio 14,280 11/04/2024
Chương 724 - Sinh Thần Khiếp Sợ (6) Đang thực hiện audio 14,993 11/04/2024
Chương 725 - Sinh Thần Khiếp Sợ (7) Đang thực hiện audio 12,910 11/04/2024
Chương 726 - Sinh Thần Khiếp Sợ (8) Đang thực hiện audio 6,082 11/04/2024
Chương 727 - Sinh Thần Khiếp Sợ (9) Đang thực hiện audio 10,252 11/04/2024
Chương 728 - Sinh Thần Khiếp Sợ (10) Đang thực hiện audio 4,470 11/04/2024
Chương 729 - Đổ Tội (1) Đang thực hiện audio 19,479 11/04/2024
Chương 730 - Đổ Tội (2) Đang thực hiện audio 2,710 11/04/2024
Chương 731 - Đổ Tội (3) Đang thực hiện audio 2,568 11/04/2024
Chương 732 - Đổ Tội (4) Đang thực hiện audio 19,399 11/04/2024
Chương 733 - Đổ Tội (5) Đang thực hiện audio 22,127 11/04/2024
Chương 734 - Thân Ma Chi Chiến (1) Đang thực hiện audio 15,910 11/04/2024
Chương 735 - Trận Chiến Thần Ma (2) Đang thực hiện audio 5,216 11/04/2024
Chương 736 - Trận Chiến Thần Ma (3)( Đang thực hiện audio 19,511 11/04/2024
Chương 737 - Trận Chiến Thần Ma (4) Đang thực hiện audio 8,257 11/04/2024
Chương 738 - Trận Chiến Thần Ma (5) Đang thực hiện audio 634 11/04/2024
Chương 739 - Cố Nhược Vân Phẩn Nộ (1) Đang thực hiện audio 360 11/04/2024
Chương 740 - Cố Nhược Vân Phẩn Nộ (2) Đang thực hiện audio 13,814 11/04/2024
Chương 741 - Cố Nhược Vân Phẩn Nộ (3) Đang thực hiện audio 21,787 11/04/2024
Chương 742 - Cố Nhược Vân Phẩn Nộ (4) Đang thực hiện audio 16,125 11/04/2024
Chương 743 - Cố Nhược Vân Phẩn Nộ (5) Đang thực hiện audio 17,183 11/04/2024
Chương 744 - Diệt Tiên Địa (1) Đang thực hiện audio 11,773 11/04/2024
Chương 745 - Diệt Tiên Địa (2) Đang thực hiện audio 1,357 11/04/2024
Chương 746 - Diệt Tiên Địa (3) Đang thực hiện audio 2,314 11/04/2024
Chương 747 - Diệt Tiên Địa (4) Đang thực hiện audio 20,530 11/04/2024
Chương 748 - Diệt Tiên Địa (5 Đang thực hiện audio 5,483 11/04/2024
Chương 749 - Diệt Tiên Địa (6) Đang thực hiện audio 10,377 11/04/2024
Chương 750 - Diệt Tiên Địa (7) Đang thực hiện audio 16,660 11/04/2024
Chương 751 - Diệt Tiên Địa (8) Đang thực hiện audio 19,993 11/04/2024
Chương 752 - Diệt Tiên Địa (9) Đang thực hiện audio 1,819 11/04/2024
Chương 753 - Diệt Tiên Địa (10) Đang thực hiện audio 15,807 11/04/2024
Chương 754 - Tử Tà Trở Về (1) Đang thực hiện audio 5,452 11/04/2024
Chương 755 - Tử Tà Trở Về (2) Đang thực hiện audio 18,675 11/04/2024
Chương 756 - Tử Tà Trở Về (3) Đang thực hiện audio 15,805 11/04/2024
Chương 757 - Tử Tà Trở Về (4) Đang thực hiện audio 10,010 11/04/2024
Chương 758 - Tử Tà Trở Về (5) Đang thực hiện audio 202 11/04/2024
Chương 759 - Kết Thúc (1) Đang thực hiện audio 5,319 11/04/2024
Chương 760 - Kết Thúc (2) Đang thực hiện audio 17,408 11/04/2024
Chương 761 - Kết Thúc (Ba) Đang thực hiện audio 6,768 11/04/2024
Chương 762 - Kết Thúc (Bốn) Đang thực hiện audio 2,235 11/04/2024
Chương 763 - Kết Thúc (Năm) Đang thực hiện audio 1,075 11/04/2024
Chương 764 - Hồng Y Nam Tử (Một) Đang thực hiện audio 1,105 11/04/2024
Chương 765 - Hồng Y Nam Tử (Hai) Đang thực hiện audio 20,169 11/04/2024
Chương 766 - Hồng Y Nam Tử (Ba) Đang thực hiện audio 8,767 11/04/2024
Chương 767 - Hồng Y Nam Tử (Bốn) Đang thực hiện audio 11,672 11/04/2024
Chương 768 - Hồng Y Nam Tử (Năm) Đang thực hiện audio 21,376 11/04/2024
Chương 769 - Thú Triều - Tuyết Linh Lang (Một) Đang thực hiện audio 8,591 11/04/2024
Chương 770 - Thú Triều - Tuyết Linh Lang (Hai) Đang thực hiện audio 5,727 11/04/2024
Chương 771 - Thú Triều - Tuyết Linh Lang (Ba) Đang thực hiện audio 19,866 11/04/2024
Chương 772 - Thú Triều - Tuyết Linh Lang (Bốn) Đang thực hiện audio 5,112 11/04/2024
Chương 773 - Thú Triều - Tuyết Linh Lang (Năm) Đang thực hiện audio 534 11/04/2024
Chương 774 - Huyền Vân Quả (Một) Đang thực hiện audio 10,243 11/04/2024
Chương 775 - Huyền Vân Quả (Hai) Đang thực hiện audio 13,044 11/04/2024
Chương 776 - Huyền Vân Quả (Ba) Đang thực hiện audio 20,050 11/04/2024
Chương 777 - Huyền Vân Quả (Bốn) Đang thực hiện audio 919 11/04/2024
Chương 778 - Huyền Vân Quả (Năm) Đang thực hiện audio 18,064 11/04/2024
Chương 779 - Kim Đế (Một) Đang thực hiện audio 181 11/04/2024
Chương 780 - Kim Đế (Hai) Đang thực hiện audio 3,342 11/04/2024
Chương 781 - Kim Đế (Ba) Đang thực hiện audio 15,442 11/04/2024
Chương 782 - Kim Đế (Bốn) Đang thực hiện audio 12,169 11/04/2024
Chương 783 - Kim Đế (Năm) Đang thực hiện audio 21,966 11/04/2024
Chương 784 - Cự Long Bán Thánh (Một) Đang thực hiện audio 14 11/04/2024
Chương 785 - Cự Long Bán Thánh (Hai) Đang thực hiện audio 21,533 11/04/2024
Chương 786 - Cự Long Bán Thánh (Ba) Đang thực hiện audio 1,906 11/04/2024
Chương 787 - Cự Long Bán Thánh (Bốn) Đang thực hiện audio 14,219 11/04/2024
Chương 788 - Cự Long Bán Thánh (Năm) Đang thực hiện audio 344 11/04/2024
Chương 789 - Cho Ta Một Cái Công Đạo (Một) Đang thực hiện audio 4,183 11/04/2024
Chương 790 - Cho Ta Một Cái Công Đạo (Hai) Đang thực hiện audio 14,997 11/04/2024
Chương 791 - Cho Ta Một Cái Công Đạo (Ba) Đang thực hiện audio 16,347 11/04/2024
Chương 792 - Cho Ta Một Cái Công Đạo (Bốn) Đang thực hiện audio 7,321 11/04/2024
Chương 793 - Cho Ta Một Cái Công Đạo (Năm) Đang thực hiện audio 14,653 11/04/2024
Chương 794 - Cố Nhân (Một) Đang thực hiện audio 576 11/04/2024
Chương 795 - Cố Nhân (Hai) Đang thực hiện audio 12,862 11/04/2024
Chương 796 - Cố Nhân (Ba) Đang thực hiện audio 2,648 11/04/2024
Chương 797 - Cố Nhân (Bốn) Đang thực hiện audio 14,116 11/04/2024
Chương 798 - Cố Nhân (Năm) Đang thực hiện audio 10,273 11/04/2024
Chương 799 - Nhị Tiểu Thư Hạ Gia (Một) Đang thực hiện audio 18,379 11/04/2024
Chương 800 - Nhị Tiểu Thư Hạ Gia (Hai) Đang thực hiện audio 2,840 11/04/2024
Chương 801 - Nhị Tiểu Thư Hạ Gia (Ba) Đang thực hiện audio 20,480 11/04/2024
Chương 802 - Nhị Tiểu Thư Hạ Gia (Bốn) Đang thực hiện audio 3,240 11/04/2024
Chương 803 - Nhị Tiểu Thư Hạ Gia (Năm) Đang thực hiện audio 5,028 11/04/2024
Chương 804 - Lần Đầu Gặp (Một) Đang thực hiện audio 18,381 11/04/2024
Chương 805 - Lần Đầu Gặp (Hai) Đang thực hiện audio 10,915 11/04/2024
Chương 806 - Lần Đầu Gặp (Ba) Đang thực hiện audio 14,664 11/04/2024
Chương 808 - Lần Đầu Gặp (Năm) Đang thực hiện audio 11,096 11/04/2024
Chương 809 - Giao Phong (Một) Đang thực hiện audio 21,112 11/04/2024
Chương 811 - Giao Phong (Ba) Đang thực hiện audio 4,675 11/04/2024
Chương 812 - Giao Phong (Bốn) Đang thực hiện audio 3,322 11/04/2024
Chương 813 - Giao Phong (Năm) Đang thực hiện audio 15,977 11/04/2024
Chương 814 - Âm Mưu Của Hạ Minh (Một) Đang thực hiện audio 22,265 11/04/2024
Chương 815 - Âm Mưu Của Hạ Minh (Hai) Đang thực hiện audio 20,562 11/04/2024
Chương 816 - Âm Mưu Của Hạ Minh (Ba) Đang thực hiện audio 11,006 11/04/2024
Chương 817 - Âm Mưu Của Hạ Minh (Bốn) Đang thực hiện audio 16,945 11/04/2024
Chương 818 - Âm Mưu Của Hạ Minh (Năm) Đang thực hiện audio 22,234 11/04/2024
Chương 819 - Lục Trầm Vô Sỉ (Một) Đang thực hiện audio 22,575 11/04/2024
Chương 820 - Lục Trầm Vô Sỉ (Hai) Đang thực hiện audio 8,058 11/04/2024
Chương 821 - Lục Trầm Vô Sỉ (Ba) Đang thực hiện audio 10,657 11/04/2024
Chương 822 - Lục Trầm Vô Sỉ (Bốn) Đang thực hiện audio 1,020 11/04/2024
Chương 823 - Lục Trầm Vô Sỉ (Năm) Đang thực hiện audio 15,803 11/04/2024
Chương 824 - Thiên Bắc Dạ Trở Về (Một) Đang thực hiện audio 11,022 11/04/2024
Chương 825 - Thiên Bắc Dạ Trở Về (Hai) Đang thực hiện audio 19,769 11/04/2024
Chương 826 - Thiên Bắc Dạ Trở Về (Ba) Đang thực hiện audio 17,529 11/04/2024
Chương 827 - Thiên Bắc Dạ Trở Về (Bốn) Đang thực hiện audio 14,501 11/04/2024
Chương 828 - Thiên Bắc Dạ Trở Về (Năm) Đang thực hiện audio 1,030 11/04/2024
Chương 829 - Chứng Cớ (Một) Đang thực hiện audio 8,144 11/04/2024
Chương 830 - Chứng Cớ (Hai) Đang thực hiện audio 7,414 11/04/2024
Chương 831 - Chứng Cớ (Ba) Đang thực hiện audio 20,520 11/04/2024
Chương 832 - Chứng Cớ (Bốn) Đang thực hiện audio 19,091 11/04/2024
Chương 833 - Chứng Cớ (Năm) Đang thực hiện audio 14,052 11/04/2024
Chương 834 - Sư Đồ Nhận Nhau (Một) Đang thực hiện audio 17,807 11/04/2024
Chương 835 - Sư Đồ Nhận Nhau (Hai) Đang thực hiện audio 9,071 11/04/2024
Chương 836 - Sư Đồ Nhận Nhau (Ba) Đang thực hiện audio 10,045 11/04/2024
Chương 837 - Sư Đồ Nhận Nhau (Bốn) Đang thực hiện audio 20,942 11/04/2024
Chương 838 - Sư Đồ Nhận Nhau (Năm) Đang thực hiện audio 15,211 11/04/2024
Chương 839 - Xé Rách Da Mặt (Một) Đang thực hiện audio 18,457 11/04/2024
Chương 840 - Xé Rách Da Mặt (Hai) Đang thực hiện audio 21,453 11/04/2024
Chương 841 - Xé Rách Da Mặt (Ba) Đang thực hiện audio 22,351 11/04/2024
Chương 842 - Xé Rách Da Mặt (Bốn) Đang thực hiện audio 3,130 11/04/2024
Chương 843 - Xé Rách Da Mặt (Năm) Đang thực hiện audio 15,142 11/04/2024
Chương 844 - Chân Tướng (Một) Đang thực hiện audio 4,612 11/04/2024
Chương 845 - Chân Tướng (Hai) Đang thực hiện audio 1,299 11/04/2024
Chương 846 - Chân Tướng (Ba) Đang thực hiện audio 21,355 11/04/2024
Chương 847 - Vu Oan Hãm Hại (Một) Đang thực hiện audio 1,765 11/04/2024
Chương 848 - Vu Oan Hãm Hại (Hai) Đang thực hiện audio 8,051 11/04/2024
Chương 849 - Vu Oan Hãm Hại (Ba) Đang thực hiện audio 2,777 11/04/2024
Chương 850 - Vu Oan Hãm Hại (Bốn) Đang thực hiện audio 14,013 11/04/2024
Chương 851 - Hôn Lễ (Một) Đang thực hiện audio 1,066 11/04/2024
Chương 852 - Hôn Lễ (Hai) Đang thực hiện audio 5,250 11/04/2024
Chương 853 - Hôn Lễ (Ba) Đang thực hiện audio 10,603 11/04/2024
Chương 854 - Hôn Lễ (Bốn) Đang thực hiện audio 15,939 11/04/2024
Chương 855 - Vạch Trần Chân Tướng (Một) Đang thực hiện audio 10,654 11/04/2024
Chương 856 - Vạch Trần Chân Tướng (Hai) Đang thực hiện audio 22,006 11/04/2024
Chương 857 - Vạch Trần Chân Tướng (Ba) Đang thực hiện audio 5,152 11/04/2024
Chương 858 - Vạch Trần Chân Tướng (Bốn) Đang thực hiện audio 8,713 11/04/2024
Chương 859 - Diệt Hạ Gia (Một) Đang thực hiện audio 21,979 11/04/2024
Chương 860 - Diệt Hạ Gia (Hai) Đang thực hiện audio 10,371 11/04/2024
Chương 861 - Diệt Hạ Gia (Ba) Đang thực hiện audio 6,116 11/04/2024
Chương 862 - Diệt Hạ Gia (Bốn) Đang thực hiện audio 124 11/04/2024
Chương 863 - Diệt Hạ Gia (Năm) Đang thực hiện audio 7,843 11/04/2024
Chương 864 - Diệt Hạ Gia (Sáu) Đang thực hiện audio 12,066 11/04/2024
Chương 865 - Diệt Hạ Gia (Bảy) Đang thực hiện audio 4,065 11/04/2024
Chương 866 - Diệt Hạ Gia (Tám) Đang thực hiện audio 4,934 11/04/2024
Chương 867 - Diệt Hạ Gia (Chín) Đang thực hiện audio 9,398 11/04/2024
Chương 868 - Diệt Hạ Gia (Mười) Đang thực hiện audio 12,409 11/04/2024
Chương 869 - Diệt Hạ Gia (Mười Một) Đang thực hiện audio 15,830 11/04/2024
Chương 870 - Diệt Hạ Gia (Mười Hai) Đang thực hiện audio 13,121 11/04/2024
Chương 871 - Diệt Hạ Gia (Mười Ba) Đang thực hiện audio 12,923 11/04/2024
Chương 872 - Diệt Hạ Gia (Mười Bốn) Đang thực hiện audio 16,470 11/04/2024
Chương 873 - Diệt Hạ Gia (Mười Lăm) Đang thực hiện audio 2,326 11/04/2024
Chương 874 - Diệt Hạ Gia (Mười Sáu) Đang thực hiện audio 20,401 11/04/2024
Chương 875 - Diệt Hạ Gia (Mười Bảy) Đang thực hiện audio 5,015 11/04/2024
Chương 876 - Diệt Hạ Gia (Mười Tám) Đang thực hiện audio 4,646 11/04/2024
Chương 877 - Người Đệ Nhất Thành Tới (Một) Đang thực hiện audio 21,374 11/04/2024
Chương 878 - Người Đệ Nhất Thành Tới (Hai) Đang thực hiện audio 7,797 11/04/2024
Chương 879 - Người Đệ Nhất Thành Tới (Ba) Đang thực hiện audio 1,511 11/04/2024
Chương 880 - Người Đệ Nhất Thành Tới (Bốn) Đang thực hiện audio 16,880 11/04/2024
Chương 881 - Người Đệ Nhất Thành Tới (Năm) Đang thực hiện audio 20,073 11/04/2024
Chương 882 - Người Đệ Nhất Thành Tới (Sáu) Đang thực hiện audio 4,440 11/04/2024
Chương 883 - Người Đệ Nhất Thành Tới (Bảy) Đang thực hiện audio 5,129 11/04/2024
Chương 884 - Người Đệ Nhất Thành Tới (Tám) Đang thực hiện audio 10,536 11/04/2024
Chương 885 - Thế Lực Của Đệ Nhất Thành (Một) Đang thực hiện audio 16,138 11/04/2024
Chương 886 - Thế Lực Của Đệ Nhất Thành (Hai) Đang thực hiện audio 3,421 11/04/2024
Chương 887 - Thế Lực Của Đệ Nhất Thành (Ba) Đang thực hiện audio 14,782 11/04/2024
Chương 888 - Thế Lực Của Đệ Nhất Thành (Bốn) Đang thực hiện audio 10,423 11/04/2024
Chương 889 - Võ Tôn Cao Cấp (Một) Đang thực hiện audio 18,215 11/04/2024
Chương 890 - Võ Tôn Cao Cấp (Hai) Đang thực hiện audio 9,283 11/04/2024
Chương 891 - Võ Tôn Cao Cấp (Ba) Đang thực hiện audio 19,469 11/04/2024
Chương 892 - Võ Tôn Cao Cấp (Bốn) Đang thực hiện audio 7,167 11/04/2024
Chương 893 - Võ Tôn Cao Cấp (Năm) Đang thực hiện audio 12,156 11/04/2024
Chương 894 - Võ Tôn Cao Cấp (Sáu) Đang thực hiện audio 6,513 11/04/2024
Chương 895 - Võ Tôn Cao Cấp (Bảy) Đang thực hiện audio 21,623 11/04/2024
Chương 896 - Võ Tôn Cao Cấp (Tám) Đang thực hiện audio 22,009 11/04/2024
Chương 897 - Lại Gặp Nhau (Một) Đang thực hiện audio 12,800 11/04/2024
Chương 898 - Lại Gặp Nhau (Hai) Đang thực hiện audio 19,878 11/04/2024
Chương 899 - Lại Gặp Nhau (Ba) Đang thực hiện audio 7,083 11/04/2024
Chương 900 - Lại Gặp Nhau (Bốn) Đang thực hiện audio 600 11/04/2024
Chương 901 - Đại Hội Dược Tông (Một) Đang thực hiện audio 13,150 11/04/2024
Chương 902 - Đại Hội Dược Tông (Hai) Đang thực hiện audio 17,043 11/04/2024
Chương 903 - Đại Hội Dược Tông (Ba) Đang thực hiện audio 5,891 11/04/2024
Chương 904 - Đại Hội Dược Tông (Bốn) Đang thực hiện audio 22,083 11/04/2024
Chương 905 - Đại Hội Dược Tông (Năm) Đang thực hiện audio 15,603 11/04/2024
Chương 906 - Đại Hội Dược Tông (Sáu) Đang thực hiện audio 13,815 11/04/2024
Chương 907 - Đại Hội Dược Tông (Bảy) Đang thực hiện audio 17,716 11/04/2024
Chương 908 - Đại Hội Dược Tông (Tám) Đang thực hiện audio 5,311 11/04/2024
Chương 909 - Tự Rước Lấy Nhục (Một) Đang thực hiện audio 10 11/04/2024
Chương 910 - Tự Rước Lấy Nhục (Hai) Đang thực hiện audio 15,622 11/04/2024
Chương 911 - Tự Rước Lấy Nhục (Ba) Đang thực hiện audio 9,281 11/04/2024
Chương 912 - Tự Rước Lấy Nhục (Bốn) Đang thực hiện audio 11,714 11/04/2024
Chương 913 - Tự Rước Lấy Nhục (Năm) Đang thực hiện audio 11,741 11/04/2024
Chương 914 - Khiêu Khích (Một) Đang thực hiện audio 8,342 11/04/2024
Chương 915 - Khiêu Khích (Hai) Đang thực hiện audio 20,434 11/04/2024
Chương 916 - Khiêu Khích (Ba) Đang thực hiện audio 18,759 11/04/2024
Chương 917 - Khiêu Khích (Bốn) Đang thực hiện audio 11,906 11/04/2024
Chương 918 - Vu Hãm (Một) Đang thực hiện audio 19,120 11/04/2024
Chương 919 - Vu Hãm (Hai) Đang thực hiện audio 9,886 11/04/2024
Chương 920 - Vu Hãm (Ba) Đang thực hiện audio 13,776 11/04/2024
Chương 921 - Vu Hãm (Bốn) Đang thực hiện audio 16,075 11/04/2024
Chương 922 - Hoàng Phỉ Phỉ Hận (Một) Đang thực hiện audio 8,608 11/04/2024
Chương 923 - Hoàng Phỉ Phỉ Hận (Hai) Đang thực hiện audio 10,009 11/04/2024
Chương 924 - Hoàng Phỉ Phỉ Hận (Ba) Đang thực hiện audio 2,816 11/04/2024
Chương 925 - Hoàng Phỉ Phỉ Hận (Bốn) Đang thực hiện audio 11,462 11/04/2024
Chương 926 - Đệ Nhất Thành, Phong Cốc (Một) Đang thực hiện audio 22,050 11/04/2024
Chương 927 - Phong Cốc Đệ Nhất Thành (Hai) Đang thực hiện audio 15,271 11/04/2024
Chương 928 - Phong Cốc Đệ Nhất Thành (Ba) Đang thực hiện audio 6,148 11/04/2024
Chương 929 - Phong Cốc Đệ Nhất Thành (Bốn) Đang thực hiện audio 20,515 11/04/2024
Chương 930 - Phong Cốc Đệ Nhất Thành (Năm) Đang thực hiện audio 7,124 11/04/2024
Chương 931 - Phong Cốc Đệ Nhất Thành (Sáu) Đang thực hiện audio 14,441 11/04/2024
Chương 932 - Phong Cốc Đệ Nhất Thành (Bảy) Đang thực hiện audio 12,706 11/04/2024
Chương 933 - Phong Cốc Đệ Nhất Thành (Tám) Đang thực hiện audio 14,559 11/04/2024
Chương 934 - Phong Cốc Đệ Nhất Thành (Chín) Đang thực hiện audio 20,632 11/04/2024
Chương 935 - Đột Phá Võ Đế (Một) Đang thực hiện audio 13,251 11/04/2024
Chương 936 - Đột Phá Võ Đế (Hai) Đang thực hiện audio 10,863 11/04/2024
Chương 937 - Đột Phá Võ Đế (Ba) Đang thực hiện audio 22,245 11/04/2024
Chương 938 - Đại Hội Bắt Đầu (Một) Đang thực hiện audio 2,018 11/04/2024
Chương 939 - Đại Hội Bắt Đầu (Hai) Đang thực hiện audio 5,039 11/04/2024
Chương 940 - Đại Hội Bắt Đầu (Ba) Đang thực hiện audio 22,040 11/04/2024
Chương 941 - Đại Hội Bắt Đầu (Bốn) Đang thực hiện audio 6,414 11/04/2024
Chương 942 - So Linh Thú (Một) Đang thực hiện audio 15,465 11/04/2024
Chương 943 - So Linh Thú (Hai) Đang thực hiện audio 7,386 11/04/2024
Chương 944 - So Linh Thú (Ba) Đang thực hiện audio 18,058 11/04/2024
Chương 945 - So Linh Thú (Bốn) Đang thực hiện audio 22,488 11/04/2024
Chương 946 - Phong Trưởng Lão Hộc Máu (Một) Đang thực hiện audio 10,786 11/04/2024
Chương 947 - Phong Trưởng Lão Hộc Máu (Hai) Đang thực hiện audio 1,960 11/04/2024
Chương 948 - Phong Trưởng Lão Hộc Máu (Ba) Đang thực hiện audio 16,208 11/04/2024
Chương 949 - Phong Trưởng Lão Hộc Máu (Bốn) Đang thực hiện audio 12,188 11/04/2024
Chương 950 - Chu Tước Tàn Nhẫn (Một) Đang thực hiện audio 16,552 11/04/2024
Chương 951 - Chu Tước Tàn Nhẫn (Hai) Đang thực hiện audio 4,404 11/04/2024
Chương 952 - Chu Tước Tàn Nhẫn (Ba) Đang thực hiện audio 17,455 11/04/2024
Chương 953 - Chu Tước Tàn Nhẫn (Bốn) Đang thực hiện audio 7,206 11/04/2024
Chương 954 - Đế Huyền Đan (Một) Đang thực hiện audio 872 11/04/2024
Chương 955 - Đế Huyền Đan (Hai) Đang thực hiện audio 19,245 11/04/2024
Chương 956 - Đế Huyền Đan (Ba) Đang thực hiện audio 14,869 11/04/2024
Chương 957 - Đế Huyền Đan (Bốn) Đang thực hiện audio 19,019 11/04/2024
Chương 958 - Đế Huyền Đan (Năm) Đang thực hiện audio 15,432 11/04/2024
Chương 959 - Đế Huyền Đan (Sáu) Đang thực hiện audio 4,921 11/04/2024
Chương 960 - Đế Huyền Đan (Ba) Đang thực hiện audio 15,027 11/04/2024
Chương 961 - Đế Huyền Đan (Bốn) Đang thực hiện audio 14,951 11/04/2024
Chương 962 - Đế Huyền Đan (Năm) Đang thực hiện audio 17,119 11/04/2024
Chương 963 - Đế Huyền Đan (Sáu) Đang thực hiện audio 22,501 11/04/2024
Chương 964 - Đế Huyền Đan (Bảy) Đang thực hiện audio 7,275 11/04/2024
Chương 965 - Đế Huyền Đan (Tám) Đang thực hiện audio 10,034 11/04/2024
Chương 966 - Phong Trưởng Lão Thỉnh Cầu (Chín) Đang thực hiện audio 4,939 11/04/2024
Chương 967 - Phong Trưởng Lão Thỉnh Cầu (Hai) Đang thực hiện audio 12,937 11/04/2024
Chương 968 - Phong Trưởng Lão Thỉnh Cầu (Ba) Đang thực hiện audio 3,804 11/04/2024
Chương 969 - Phong Trưởng Lão Thỉnh Cầu (Bốn) Đang thực hiện audio 7,470 11/04/2024
Chương 970 - Phong Trưởng Lão Thỉnh Cầu (Năm) Đang thực hiện audio 12,380 11/04/2024
Chương 971 - Phong Trưởng Lão Thỉnh Cầu (Sáu) Đang thực hiện audio 14,229 11/04/2024
Chương 972 - Phong Trưởng Lão Thỉnh Cầu (Bảy) Đang thực hiện audio 15,817 11/04/2024
Chương 973 - Phong Trưởng Lão Thỉnh Cầu (Tám) Đang thực hiện audio 12,419 11/04/2024
Chương 974 - Y Thánh, Võ Thánh (Một) Đang thực hiện audio 6,511 11/04/2024
Chương 975 - Y Thánh, Võ Thánh (Hai) Đang thực hiện audio 10,794 11/04/2024
Chương 976 - Y Thánh, Võ Thánh (Ba) Đang thực hiện audio 8,317 11/04/2024
Chương 977 - Y Thánh, Võ Thánh (Bốn) Đang thực hiện audio 17,757 11/04/2024
Chương 978 - Hoạt Cốt Sinh Cơ Đan (Một) Đang thực hiện audio 6,051 11/04/2024
Chương 979 - Hoạt Cốt Sinh Cơ Đan (Hai) Đang thực hiện audio 1,722 11/04/2024
Chương 980 - Hoạt Cốt Sinh Cơ Đan (Ba) Đang thực hiện audio 10,825 11/04/2024
Chương 981 - Hoạt Cốt Sinh Cơ Đan (Bốn) Đang thực hiện audio 19,021 11/04/2024
Chương 982 - Thành Chủ Hắc Vân Thành (Một) Đang thực hiện audio 12,511 11/04/2024
Chương 983 - Thành Chủ Hắc Vân Thành (Hai) Đang thực hiện audio 21,142 11/04/2024
Chương 984 - Thành Chủ Hắc Vân Thành (Ba) Đang thực hiện audio 3,922 11/04/2024
Chương 985 - Long Huyết Quả (Một) Đang thực hiện audio 5,510 11/04/2024
Chương 986 - Long Huyết Quả (Hai) Đang thực hiện audio 7,947 11/04/2024
Chương 987 - Long Huyết Quả (Ba) Đang thực hiện audio 21,126 11/04/2024
Chương 988 - Long Huyết Quả (Bốn) Đang thực hiện audio 19,701 11/04/2024
Chương 989 - Long Huyết Quả (Năm) Đang thực hiện audio 2,473 11/04/2024
Chương 990 - Long Huyết Quả (Sáu) Đang thực hiện audio 19,420 11/04/2024
Chương 991 - Long Huyết Quả (Bảy) Đang thực hiện audio 19,825 11/04/2024
Chương 992 - Long Huyết Quả (Tám) Đang thực hiện audio 14,633 11/04/2024
Chương 993 - Bạch Y Nữ Tử Thần Bí (Một) Đang thực hiện audio 15,034 11/04/2024
Chương 994 - Bạch Y Nữ Tử Thần Bí (Hai) Đang thực hiện audio 22,439 11/04/2024
Chương 995 - Bạch Y Nữ Tử Thần Bí (Ba) Đang thực hiện audio 3,752 11/04/2024
Chương 996 - Bạch Y Nữ Tử Thần Bí (Bốn) Đang thực hiện audio 20,803 11/04/2024
Chương 997 - Cố Nhược Vân? Giả Mạo! (Một) Đang thực hiện audio 11,046 11/04/2024
Chương 998 - Cố Nhược Vân? Giả Mạo (Hai) Đang thực hiện audio 22,718 11/04/2024
Chương 999 - Cố Nhược Vân? Giả Mạo (Ba) Đang thực hiện audio 16,884 11/04/2024
Chương 1000 - Cố Nhược Vân? Giả Mạo (Bốn) Đang thực hiện audio 15,912 11/04/2024
Chương 1001 - Cố Nhược Vân? Giả Mạo (Năm) Đang thực hiện audio 16,263 11/04/2024
Chương 1002 - Cố Nhược Vân? Giả Mạo (Sáu) Đang thực hiện audio 15,655 11/04/2024
Chương 1003 - Cố Nhược Vân? Giả Mạo (Bảy) Đang thực hiện audio 945 11/04/2024
Chương 1004 - Cố Nhược Vân? Giả Mạo (Tám) Đang thực hiện audio 3,081 11/04/2024
Chương 1005 - Thánh Thú Run Rẩy (Một) Đang thực hiện audio 22,588 11/04/2024
Chương 1006 - Thánh Thú Chiến Đẩu (Hai) Đang thực hiện audio 3,180 11/04/2024
Chương 1007 - Thánh Thú Chiến Đẩu (Ba) Đang thực hiện audio 6,922 11/04/2024
Chương 1008 - Thánh Thú Run Rẩy (Bốn) Đang thực hiện audio 19,916 11/04/2024
Chương 1009 - Thánh Thú Run Rẩy (Năm) Đang thực hiện audio 10,947 11/04/2024
Chương 1010 - Thánh Thú Run Rẩy (Sáu) Đang thực hiện audio 16,697 11/04/2024
Chương 1011 - Thánh Thú Run Rẩy (Bảy) Đang thực hiện audio 20,539 11/04/2024
Chương 1012 - Thánh Thú Run Rẩy (Tám) Đang thực hiện audio 3,044 11/04/2024
Chương 1013 - Thân Phận Của Cổ Lan (Một) Đang thực hiện audio 7,464 11/04/2024
Chương 1014 - Thân Phận Của Cổ Lan (Hai) Đang thực hiện audio 16,589 11/04/2024
Chương 1015 - Thân Phận Của Cổ Lan (Ba) Đang thực hiện audio 3,906 11/04/2024
Chương 1016 - Thân Phận Của Cổ Lan (Bốn) Đang thực hiện audio 14,292 11/04/2024
Chương 1017 - Thân Phận Của Cổ Lan (Năm) Đang thực hiện audio 22,022 11/04/2024
Chương 1018 - Thân Phận Của Cổ Lan (Sáu) Đang thực hiện audio 9,438 11/04/2024
Chương 1019 - Thân Phận Của Cổ Lan (Bảy) Đang thực hiện audio 7,434 11/04/2024
Chương 1020 - Thân Phận Của Cổ Lan (Tám) Đang thực hiện audio 516 11/04/2024
Chương 1021 - Thân Phận Của Cổ Lan (Chín) Đang thực hiện audio 10,581 11/04/2024
Chương 1022 - Thân Phận Của Cổ Lan 10 Đang thực hiện audio 9,558 11/04/2024
Chương 1023 - Thân Phận Của Cổ Lan 11 Đang thực hiện audio 7,282 11/04/2024
Chương 1024 - Thân Phận Của Cổ Lan (Mười Hai) Đang thực hiện audio 3,708 11/04/2024
Chương 1025 - Bán Thú Nhân Lam Ca (Một) Đang thực hiện audio 825 11/04/2024
Chương 1026 - Bán Thú Nhân Lam Ca 2 Đang thực hiện audio 5,569 11/04/2024
Chương 1027 - Bán Thú Nhân Lam Ca (Ba) Đang thực hiện audio 10,721 11/04/2024
Chương 1028 - Bán Thú Nhân Lam Ca (Bốn) Đang thực hiện audio 19,333 11/04/2024
Chương 1029 - Bán Thú Nhân Lam Ca 5 Đang thực hiện audio 10,372 11/04/2024
Chương 1030 - Bán Thú Nhân Lam Ca (Sáu) Đang thực hiện audio 10,722 11/04/2024
Chương 1031 - Bán Thú Nhân Lam Ca (Bảy) Đang thực hiện audio 2,107 11/04/2024
Chương 1032 - Ai Mới Là Phúc Hắc Thật Sự (Một) Đang thực hiện audio 22,277 11/04/2024
Chương 1033 - Ai Mới Là Phúc Hắc Thật Sự (Hai) Đang thực hiện audio 20,669 11/04/2024
Chương 1034 - Ai Mới Là Phúc Hắc Thật Sự (Ba) Đang thực hiện audio 18,526 11/04/2024
Chương 1035 - Ai Mới Là Phúc Hắc Thật Sự (Bốn) Đang thực hiện audio 955 11/04/2024
Chương 1036 - Thượng Cổ Thần Tháp Gặp Biến Cố (Một) Đang thực hiện audio 11,257 11/04/2024
Chương 1037 - Thượng Cổ Thần Tháp Gặp Biến Cố (Hai) Đang thực hiện audio 4,330 11/04/2024
Chương 1038 - Thượng Cổ Thần Tháp Gặp Biến Cố (Ba) Đang thực hiện audio 5,129 11/04/2024
Chương 1039 - Thượng Cổ Thần Tháp Gặp Biến Cố (Bốn) Đang thực hiện audio 20,083 11/04/2024
Chương 1040 - Thượng Cổ Thần Tháp Gặp Biến Cố (Năm) Đang thực hiện audio 4,130 11/04/2024
Chương 1041 - Thượng Cổ Thần Tháp Gặp Biến Cố (Sáu) Đang thực hiện audio 3,703 11/04/2024
Chương 1042 - Ta Tên Là Niệm Dạ (Một) Đang thực hiện audio 2,163 11/04/2024
Chương 1043 - Ta Tên Là Niệm Dạ (Hai) Đang thực hiện audio 5,197 11/04/2024
Chương 1044 - Ta Tên Là Niệm Dạ (Ba) Đang thực hiện audio 16,782 11/04/2024
Chương 1045 - Ta Tên Là Niệm Dạ (Bốn) Đang thực hiện audio 8,853 11/04/2024
Chương 1046 - Ta Tên Là Niệm Dạ (Năm) Đang thực hiện audio 22,013 11/04/2024
Chương 1047 - Nghiêm Trị Đạo Phỉ (Một) Đang thực hiện audio 12,802 11/04/2024
Chương 1048 - Nghiêm Trị Đạo Phỉ (Hai) Đang thực hiện audio 13,142 11/04/2024
Chương 1049 - Nghiêm Trị Đạo Phỉ (Ba) Đang thực hiện audio 11,642 11/04/2024
Chương 1050 - Nghiêm Trị Đạo Phỉ (Bốn) Đang thực hiện audio 20,716 11/04/2024
Chương 1051 - Nghiêm Trị Đạo Phỉ (Năm) Đang thực hiện audio 11,732 11/04/2024
Chương 1052 - Nghiêm Trị Đạo Phỉ (Bảy) Đang thực hiện audio 4,234 11/04/2024
Chương 1053 - Nghiêm Trị Đạo Phỉ (Tám) Đang thực hiện audio 3,776 11/04/2024
Chương 1054 - Đột Phá, Võ Đế Trung Cấp (Một) Đang thực hiện audio 20,853 11/04/2024
Chương 1055 - Đột Phá, Võ Đế Trung Cấp (Hai) Đang thực hiện audio 22,689 11/04/2024
Chương 1056 - Đột Phá, Võ Đế Trung Cấp (Ba) Đang thực hiện audio 2,804 11/04/2024
Chương 1057 - Đột Phá, Võ Đế Trung Cấp (Bốn) Đang thực hiện audio 14,942 11/04/2024
Chương 1058 - Đột Phá, Võ Đế Trung Cấp (Năm) Đang thực hiện audio 12,204 11/04/2024
Chương 1059 - Đột Phá, Võ Đế Trung Cấp (Sáu) Đang thực hiện audio 16,366 11/04/2024
Chương 1060 - Lại Đột Phá, Võ Đế Cao Cấp (Một) Đang thực hiện audio 5,353 11/04/2024
Chương 1061 - Lại Đột Phá, Võ Đế Cao Cấp (Hai) Đang thực hiện audio 12,772 11/04/2024
Chương 1062 - Cửu Hoàng Ra, Thiên Hạ Động (Một) Đang thực hiện audio 2,120 11/04/2024
Chương 1063 - Cửu Hoàng Ra, Thiên Hạ Động (Hai) Đang thực hiện audio 9,937 11/04/2024
Chương 1064 - Cửu Hoàng Ra, Thiên Hạ Động (Ba) Đang thực hiện audio 13,517 11/04/2024
Chương 1065 - Cửu Hoàng Ra, Thiên Hạ Động (Bốn) Đang thực hiện audio 12,516 11/04/2024
Chương 1066 - Cửu Hoàng Ra, Thiên Hạ Động (Năm) Đang thực hiện audio 13,382 11/04/2024
Chương 1067 - Lại Gặp Bạch Âm (Một) Đang thực hiện audio 4,869 11/04/2024
Chương 1068 - Gặp Lại Bạch Âm 2 Đang thực hiện audio 21,438 11/04/2024
Chương 1069 - Lại Gặp Bạch Âm (Ba) Đang thực hiện audio 17,124 11/04/2024
Chương 1070 - Lại Gặp Bạch Âm (Năm) Đang thực hiện audio 755 11/04/2024
Chương 1071 - Ẩn Tộc, Đông Phương Ngọc 1 Đang thực hiện audio 5,622 11/04/2024
Chương 1072 - Ẩn Tôc, Đông Phương Ngọc 2 Đang thực hiện audio 3,672 11/04/2024
Chương 1073 - Ẩn Tộc, Đông Phương Ngọc 3 Đang thực hiện audio 2,473 11/04/2024
Chương 1074 - Ẩn Tộc, Đông Phương Ngọc 4 Đang thực hiện audio 22,853 11/04/2024
Chương 1075 - Ẩn Tộc, Đông Phương Ngọc 5 Đang thực hiện audio 18,153 11/04/2024
Chương 1076 - Tử Tà Trở Về 1 Đang thực hiện audio 7,573 11/04/2024
Chương 1077 - Tử Tà Trở Về 2 Đang thực hiện audio 2,001 11/04/2024
Chương 1078 - Tử Tà Trở Về 3 Đang thực hiện audio 13,430 11/04/2024
Chương 1079 - Tử Tà Trở Về 4 Đang thực hiện audio 21,180 11/04/2024
Chương 1080 - Tử Tà Trở Về 5 Đang thực hiện audio 16,346 11/04/2024
Chương 1081 - Tứ Đại Thế Lực Ở Chủ Thành 1 Đang thực hiện audio 17,641 11/04/2024
Chương 1082 - Tứ Đại Thế Lực Ở Chủ Thành 2 Đang thực hiện audio 7,649 11/04/2024
Chương 1083 - Tứ Đại Thế Lực Ở Chủ Thành 3 Đang thực hiện audio 1,907 11/04/2024
Chương 1084 - Tứ Đại Thế Lực Ở Chủ Thành 4 Đang thực hiện audio 22,566 11/04/2024
Chương 1085 - Tứ Địa Thế Lực Ở Chủ Thành 5 Đang thực hiện audio 9,484 11/04/2024
Chương 1086 - Tứ Đại Thế Lực Ở Chủ Thành 6 Đang thực hiện audio 7,672 11/04/2024
Chương 1087 - Tứ Đại Thế Lực Ở Chủ Thành 7 Đang thực hiện audio 7,345 11/04/2024
Chương 1088 - Tứ Đại Thế Lực Ở Chủ Thành 8 Đang thực hiện audio 14,374 11/04/2024
Chương 1089 - Tứ Đại Thế Lực Ở Chủ Thành 9 Đang thực hiện audio 11,096 11/04/2024
Chương 1090 - Bái Phỏng 1 Đang thực hiện audio 3,463 11/04/2024
Chương 1091 - Bái Phỏng 2 Đang thực hiện audio 12,639 11/04/2024
Chương 1092 - Bái Phỏng 3 Đang thực hiện audio 22,077 11/04/2024
Chương 1093 - Bái Phỏng 4 Đang thực hiện audio 19,562 11/04/2024
Chương 1094 - Lam Chước Ngu Xuẩn 1 Đang thực hiện audio 12,216 11/04/2024
Chương 1095 - Lam Chước Ngu Xuẩn 2 Đang thực hiện audio 6,243 11/04/2024
Chương 1096 - Lam Chước Ngu Xuẩn 3 Đang thực hiện audio 9,312 11/04/2024
Chương 1097 - Lam Chước Ngu Xuẩn 4 Đang thực hiện audio 6,996 11/04/2024
Chương 1098 - Thú Vương Phẫn Nộ 1 Đang thực hiện audio 7,842 11/04/2024
Chương 1099 - Thú Vương Phẫn Nộ 2 Đang thực hiện audio 7,024 11/04/2024
Chương 1100 - Thú Vương Phẫn Nộ 3 Đang thực hiện audio 468 11/04/2024
Chương 1101 - Thú Vương Phẫn Nộ 4 Đang thực hiện audio 5,761 11/04/2024
Chương 1102 - Nàng Là Cố Nhược Vân? 1 Đang thực hiện audio 15,362 11/04/2024
Chương 1103 - Nàng Là Cố Nhược Vân? 2 Đang thực hiện audio 19,960 11/04/2024
Chương 1104 - Nàng Là Cố Nhược Vân? 3 Đang thực hiện audio 11,733 11/04/2024
Chương 1105 - Nàng Là Cố Nhược Vân? 4 Đang thực hiện audio 21,116 11/04/2024
Chương 1106 - Nàng Là Cố Nhược Vân? 5 Đang thực hiện audio 1,295 11/04/2024
Chương 1107 - Nàng Là Cố Nhược Vân? 6 Đang thực hiện audio 9,340 11/04/2024
Chương 1108 - Nàng Là Cố Nhược Vân? 7 Đang thực hiện audio 6,557 11/04/2024
Chương 1109 - Cường Giả Tề Tụ Dược Phủ 1 Đang thực hiện audio 10,250 11/04/2024
Chương 1110 - Cường Giả Tề Tụ Dược Phủ 2 Đang thực hiện audio 7,133 11/04/2024
Chương 1111 - Cường Giả Tề Tụ Dược Phủ 3 Đang thực hiện audio 2,171 11/04/2024
Chương 1112 - Cường Giả Tề Tụ Dược Phủ 4 Đang thực hiện audio 13,199 11/04/2024
Chương 1113 - Cường Giả Tề Tụ Dược Phủ 5 Đang thực hiện audio 13,815 11/04/2024
Chương 1114 - Cường Giả Tề Tụ Dược Phủ 6 Đang thực hiện audio 7,364 11/04/2024
Chương 1115 - Cường Giả Tề Tụ Dược Phủ 7 Đang thực hiện audio 8,572 11/04/2024
Chương 1116 - Cường Giả Tề Tụ Dược Phủ 8 Đang thực hiện audio 9,857 11/04/2024
Chương 1117 - Cường Giả Tề Tụ Dược Phủ 9 Đang thực hiện audio 18,775 11/04/2024
Chương 1118 - Hồng Liên Lĩnh Chủ Tới 1 Đang thực hiện audio 512 11/04/2024
Chương 1119 - Hồng Liên Lĩnh Chủ Tới 2 Đang thực hiện audio 8,806 11/04/2024
Chương 1120 - Hồng Liên Lĩnh Chủ Tới 3 Đang thực hiện audio 15,654 11/04/2024
Chương 1121 - Hồng Liên Lĩnh Chủ Tới 4 Đang thực hiện audio 10,464 11/04/2024
Chương 1122 - Hồng Liên Lĩnh Chủ Tới 5 Đang thực hiện audio 12,528 11/04/2024
Chương 1123 - Hồng Liên Lĩnh Chủ Tới 6 Đang thực hiện audio 14,328 11/04/2024
Chương 1124 - Hồng Liên Lĩnh Chủ Tới 7 Đang thực hiện audio 10,226 11/04/2024
Chương 1125 - Hồng Liên Lĩnh Chủ Tới 8 Đang thực hiện audio 12,257 11/04/2024
Chương 1126 - Hồng Liên Lĩnh Chủ Tới 9 Đang thực hiện audio 20,709 11/04/2024
Chương 1127 - Tình Thâm 1 Đang thực hiện audio 13,212 11/04/2024
Chương 1128 - Tình Thâm 2 Đang thực hiện audio 6,558 11/04/2024
Chương 1129 - Tình Thâm 3 Đang thực hiện audio 10,332 11/04/2024
Chương 1130 - Tình Thâm 4 Đang thực hiện audio 13,802 11/04/2024
Chương 1131 - Tình Thâm 5 Đang thực hiện audio 17,988 11/04/2024
Chương 1132 - Tình Thâm 6 Đang thực hiện audio 2,934 11/04/2024
Chương 1133 - Tình Thâm 7 Đang thực hiện audio 19,082 11/04/2024
Chương 1134 - Tình Thâm 8 Đang thực hiện audio 20,736 11/04/2024
Chương 1135 - Sứ Giả Đệ Nhất Thành 1 Đang thực hiện audio 13,594 11/04/2024
Chương 1136 - Sứ Giả Đệ Nhất Thành 2 Đang thực hiện audio 1,318 11/04/2024
Chương 1137 - Sứ Giả Đệ Nhất Thành 3 Đang thực hiện audio 18,005 11/04/2024
Chương 1138 - Sứ Giả Đệ Nhất Thành 4 Đang thực hiện audio 7,548 11/04/2024
Chương 1139 - Sứ Giả Đệ Nhất Thành 5 Đang thực hiện audio 8,619 11/04/2024
Chương 1140 - Sứ Giả Đệ Nhất Thành 6 Đang thực hiện audio 12,105 11/04/2024
Chương 1141 - Sứ Giả Đệ Nhất Thành 7 Đang thực hiện audio 10,959 11/04/2024
Chương 1142 - Sứ Giả Đệ Nhất Thành 8 Đang thực hiện audio 21,227 11/04/2024
Chương 1143 - Người Quen 1 Đang thực hiện audio 12,184 11/04/2024
Chương 1144 - Người Quen 2 Đang thực hiện audio 9,312 11/04/2024
Chương 1145 - Người Quen 3 Đang thực hiện audio 2,402 11/04/2024
Chương 1146 - Người Quen 4 Đang thực hiện audio 17,159 11/04/2024
Chương 1147 - Người Quen 5 Đang thực hiện audio 10,442 11/04/2024
Chương 1148 - Người Quen 6 Đang thực hiện audio 22,130 11/04/2024
Chương 1149 - Người Quen 7 Đang thực hiện audio 9,083 11/04/2024
Chương 1150 - Âm Mưu Bại Lộ 1 Đang thực hiện audio 12,976 11/04/2024
Chương 1151 - Âm Mưu Bại Lộ 2 Đang thực hiện audio 22,358 11/04/2024
Chương 1152 - Âm Mưu Bại Lộ 3 Đang thực hiện audio 19,703 11/04/2024
Chương 1153 - Âm Mưu Bại Lộ 4 Đang thực hiện audio 4,298 11/04/2024
Chương 1154 - Âm Mưu Bại Lộ 5 Đang thực hiện audio 18,583 11/04/2024
Chương 1155 - Âm Mưu Bại Lộ 6 Đang thực hiện audio 4,067 11/04/2024
Chương 1156 - Âm Mưu Bại Lộ 7 Đang thực hiện audio 1,470 11/04/2024
Chương 1157 - Bị Thương 1 Đang thực hiện audio 6,285 11/04/2024
Chương 1158 - Bị Thương 2 Đang thực hiện audio 18,203 11/04/2024
Chương 1159 - Bị Thương 3 Đang thực hiện audio 15,157 11/04/2024
Chương 1160 - Bị Thương 4 Đang thực hiện audio 15,060 11/04/2024
Chương 1161 - Bị Thương 5 Đang thực hiện audio 19,582 11/04/2024
Chương 1162 - Bị Thương 6 Đang thực hiện audio 8,741 11/04/2024
Chương 1163 - Bị Thương 7 Đang thực hiện audio 21,303 11/04/2024
Chương 1164 - Tái Ngộ Lâm Gia 1 Đang thực hiện audio 11,783 11/04/2024
Chương 1165 - Tái Ngộ Lâm Gia 2 Đang thực hiện audio 17,974 11/04/2024
Chương 1166 - Tái Ngộ Lâm Gia 3 Đang thực hiện audio 6,983 11/04/2024
Chương 1167 - Tái Ngộ Lâm Gia 4 Đang thực hiện audio 21,840 11/04/2024
Chương 1168 - Tái Ngộ Lâm Gia 5 Đang thực hiện audio 18,639 11/04/2024
Chương 1169 - Tái Ngộ Lâm Gia 6 Đang thực hiện audio 13,566 11/04/2024
Chương 1170 - Tái Ngộ Lâm Gia 7 Đang thực hiện audio 13,707 11/04/2024
Chương 1171 - Người Không Thể Trêu Chọc 1 Đang thực hiện audio 10,538 11/04/2024
Chương 1172 - Người Không Thể Trêu Chọc 2 Đang thực hiện audio 10,043 11/04/2024
Chương 1173 - Người Không Thể Trêu Chọc 3 Đang thực hiện audio 21,106 11/04/2024
Chương 1174 - Người Không Thể Trêu Chọc 4 Đang thực hiện audio 3,578 11/04/2024
Chương 1175 - Người Không Thể Trêu Chọc 5 Đang thực hiện audio 15,177 11/04/2024
Chương 1176 - Người Không Thể Trêu Chọc 6 Đang thực hiện audio 21,367 11/04/2024
Chương 1177 - Người Không Thể Trêu Chọc 7 Đang thực hiện audio 18,244 11/04/2024
Chương 1178 - Bạch Y Nữ Tử 1 Đang thực hiện audio 16,612 11/04/2024
Chương 1179 - Bạch Y Nữ Tử 2 Đang thực hiện audio 5,224 11/04/2024
Chương 1180 - Di Tích 1 Đang thực hiện audio 12,633 11/04/2024
Chương 1181 - Di Tích 2 Đang thực hiện audio 22,792 11/04/2024
Chương 1182 - Di Tích 3 Đang thực hiện audio 12,811 11/04/2024
Chương 1183 - Di Tích 4 Đang thực hiện audio 1,390 11/04/2024
Chương 1184 - Di Tích 5 Đang thực hiện audio 3,552 11/04/2024
Chương 1185 - Truyền Thừa Trong Di Tích 1 Đang thực hiện audio 19,757 11/04/2024
Chương 1186 - Truyền Thừa Trong Di Tích 2 Đang thực hiện audio 1,518 11/04/2024
Chương 1187 - Truyền Thừa Trong Di Tích 3 Đang thực hiện audio 1,095 11/04/2024
Chương 1188 - Truyền Thừa Trong Di Tích 4 Đang thực hiện audio 15,568 11/04/2024
Chương 1189 - Truyền Thừa Trong Di Tích 5 Đang thực hiện audio 5,029 11/04/2024
Chương 1190 - Truyền Thừa Trong Di Tích 6 Đang thực hiện audio 7,416 11/04/2024
Chương 1191 - Truyền Thừa Trong Di Tích 7 Đang thực hiện audio 2,579 11/04/2024
Chương 1192 - Truyền Thừa Trong Di Tích 8 Đang thực hiện audio 3,366 11/04/2024
Chương 1193 - Truyền Thừa Trong Di Tích 9 Đang thực hiện audio 7,679 11/04/2024
Chương 1194 - Truyền Thừa Trong Di Tích 10 Đang thực hiện audio 19,327 11/04/2024
Chương 1195 - Truyền Thừa Trong Di Tích 11 Đang thực hiện audio 792 11/04/2024
Chương 1196 - Truyền Thừa Trong Di Tích 12 Đang thực hiện audio 11,211 11/04/2024
Chương 1197 - Truyền Thừa Trong Di Tích 13 Đang thực hiện audio 15,255 11/04/2024
Chương 1198 - Truyền Thừa Trong Di Tích 14 Đang thực hiện audio 11,968 11/04/2024
Chương 1199 - Truyền Thừa Trong Di Tích 15 Đang thực hiện audio 15,972 11/04/2024
Chương 1200 - Truyền Thừa Trong Di Tích 16 Đang thực hiện audio 5,431 11/04/2024
Chương 1201 - Truyền Thừa Trong Di Tích 17 Đang thực hiện audio 2,496 11/04/2024
Chương 1202 - Truyền Thừa Rong Di Tích 18 Đang thực hiện audio 2,381 11/04/2024
Chương 1203 - Truyền Thừa Trong Di Tích 19 Đang thực hiện audio 21,114 11/04/2024
Chương 1204 - Truyền Thừa Trong Di Tích 20 Đang thực hiện audio 4,997 11/04/2024
Chương 1205 - Phong Cốc 1 Đang thực hiện audio 3,055 11/04/2024
Chương 1206 - Phong Cốc 2 Đang thực hiện audio 13,421 11/04/2024
Chương 1207 - Phong Cốc 3 Đang thực hiện audio 13,542 11/04/2024
Chương 1208 - Phong Cốc 4 Đang thực hiện audio 22,723 11/04/2024
Chương 1209 - Phong Cốc 5 Đang thực hiện audio 4,352 11/04/2024
Chương 1210 - Phong Cốc 6 Đang thực hiện audio 10,554 11/04/2024
Chương 1211 - Phong Cốc 7 Đang thực hiện audio 13,133 11/04/2024
Chương 1212 - Phong Cốc 8 Đang thực hiện audio 18,788 11/04/2024
Chương 1213 - Phong Cốc 9 Đang thực hiện audio 21,894 11/04/2024
Chương 1214 - Phong Cốc 10 Đang thực hiện audio 6,641 11/04/2024
Chương 1215 - Phong Cốc 11 Đang thực hiện audio 18,674 11/04/2024
Chương 1216 - Phong Cốc 12 Đang thực hiện audio 14,321 11/04/2024
Chương 1217 - Phong Cốc 13 Đang thực hiện audio 11,981 11/04/2024
Chương 1218 - Phong Cốc 14 Đang thực hiện audio 1,431 11/04/2024
Chương 1219 - Phong Cốc 15 Đang thực hiện audio 503 11/04/2024
Chương 1220 - Phong Cốc 16 Đang thực hiện audio 19,843 11/04/2024
Chương 1221 - Phong Cốc 17 Đang thực hiện audio 12,944 11/04/2024
Chương 1222 - Phong Cốc 18 Đang thực hiện audio 4,992 11/04/2024
Chương 1223 - Phong Cốc 19 Đang thực hiện audio 8,138 11/04/2024
Chương 1224 - Phong Cốc 20 Đang thực hiện audio 1,835 11/04/2024
Chương 1225 - Sinh Thần Phong Tiêu Tiêu 1 Đang thực hiện audio 5,327 11/04/2024
Chương 1226 - Sinh Thần Phong Tiêu Tiêu 2 Đang thực hiện audio 3,103 11/04/2024
Chương 1227 - Sinh Thần Phong Tiêu Tiêu 3 Đang thực hiện audio 6,352 11/04/2024
Chương 1228 - Sinh Thần Phong Tiêu Tiêu 4 Đang thực hiện audio 6,095 11/04/2024
Chương 1229 - Sinh Thần Phong Tiêu Tiêu 5 Đang thực hiện audio 11,477 11/04/2024
Chương 1230 - Sinh Thần Phong Tiêu Tiêu 6 Đang thực hiện audio 7,073 11/04/2024
Chương 1231 - Sinh Thần Phong Tiêu Tiêu 7 Đang thực hiện audio 1,943 11/04/2024
Chương 1232 - Sinh Thần Phong Tiêu Tiêu 8 Đang thực hiện audio 15,187 11/04/2024
Chương 1233 - Sinh Thần Phong Tiêu Tiêu 9 Đang thực hiện audio 3,094 11/04/2024
Chương 1234 - Sinh Thần Phong Tiêu Tiêu 10 Đang thực hiện audio 9,293 11/04/2024
Chương 1235 - Một Nhà Đoàn Tụ, Chỉ Thiếu Sanh Tiêu 1 Đang thực hiện audio 2,491 11/04/2024
Chương 1236 - Một Nhà Đoàn Tụ, Chỉ Thiếu Sanh Tiêu 2 Đang thực hiện audio 14,732 11/04/2024
Chương 1237 - Một Nhà Đoàn Tụ, Chỉ Thiếu Sanh Tiêu 3 Đang thực hiện audio 19,547 11/04/2024
Chương 1238 - Một Nhà Đoàn Tụ, Chỉ Thiếu Sanh Tiêu 4 Đang thực hiện audio 232 11/04/2024
Chương 1239 - Một Nhà Đoàn Tụ, Chỉ Thiếu Sanh Tiêu 5 Đang thực hiện audio 22,098 11/04/2024
Chương 1240 - Một Nhà Đoàn Tụ, Chỉ Thiếu Sanh Tiêu 6 Đang thực hiện audio 8,897 11/04/2024
Chương 1241 - Một Nhà Đoàn Tụ, Chỉ Thiếu Sanh Tiêu 7 Đang thực hiện audio 3,438 11/04/2024
Chương 1242 - Một Nhà Đoàn Tụ, Chỉ Thiếu Sanh Tiêu 8 Đang thực hiện audio 309 11/04/2024
Chương 1243 - Một Nhà Đoàn Tụ, Chỉ Thiếu Sanh Tiêu 9 Đang thực hiện audio 10,892 11/04/2024
Chương 1244 - Một Nhà Đoàn Tụ, Chỉ Thiếu Sanh Tiêu 10 Đang thực hiện audio 17,215 11/04/2024
Chương 1245 - Một Nhà Đoàn Tụ, Chỉ Thiếu Sanh Tiêu 11 Đang thực hiện audio 5,443 11/04/2024
Chương 1246 - Một Nhà Đoàn Tụ, Chỉ Thiếu Sanh Tiêu 12 Đang thực hiện audio 10,319 11/04/2024
Chương 1247 - Một Nhà Đoàn Tụ, Chỉ Thiếu Sanh Tiêu 13 Đang thực hiện audio 8,965 11/04/2024
Chương 1248 - Một Nhà Đoàn Tụ, Chỉ Thiếu Sanh Tiêu 14 Đang thực hiện audio 10,288 11/04/2024
Chương 1249 - Một Nhà Đoàn Tụ, Chỉ Thiếu Sanh Tiêu 15 Đang thực hiện audio 21,828 11/04/2024
Chương 1250 - Một Nhà Đoàn Tụ, Chỉ Thiếu Sanh Tiêu 16 Đang thực hiện audio 21,768 11/04/2024
Chương 1251 - Một Nhà Đoàn Tụ, Chỉ Thiếu Sanh Tiêu 17 Đang thực hiện audio 21,516 11/04/2024
Chương 1252 - Một Nhà Đoàn Tụ, Chỉ Thiếu Sanh Tiêu 18 Đang thực hiện audio 19,270 11/04/2024
Chương 1253 - Một Nhà Đoàn Tụ, Chỉ Thiếu Sanh Tiêu 19 Đang thực hiện audio 10,708 11/04/2024
Chương 1254 - Một Nhà Đoàn Tụ, Chỉ Thiếu Sanh Tiêu 20 Đang thực hiện audio 5,649 11/04/2024
Chương 1255 - Báo Thù Lâm Gia 1 Đang thực hiện audio 20,241 11/04/2024
Chương 1256 - Báo Thù Lâm Gia 2 Đang thực hiện audio 7,126 11/04/2024
Chương 1257 - Báo Thù Lâm Gia 3 Đang thực hiện audio 11,282 11/04/2024
Chương 1258 - Báo Thù Lâm Gia 4 Đang thực hiện audio 14,799 11/04/2024
Chương 1259 - Báo Thù Lâm Gia 5 Đang thực hiện audio 4,301 11/04/2024
Chương 1260 - Báo Thù Lâm Gia 6 Đang thực hiện audio 5,486 11/04/2024
Chương 1261 - Báo Thù Lâm Gia 7 Đang thực hiện audio 14,770 11/04/2024
Chương 1262 - Báo Thù Lâm Gia 8 Đang thực hiện audio 15,396 11/04/2024
Chương 1263 - Báo Thù Lâm Gia 9 Đang thực hiện audio 18,986 11/04/2024
Chương 1264 - Báo Thù Lâm Gia 10 Đang thực hiện audio 1,481 11/04/2024
Chương 1265 - Tình Địch 1 Đang thực hiện audio 6,540 11/04/2024
Chương 1266 - Tình Địch 2 Đang thực hiện audio 6,376 11/04/2024
Chương 1267 - Tình Địch 3 Đang thực hiện audio 20,282 11/04/2024
Chương 1268 - Tình Địch 4 Đang thực hiện audio 8,487 11/04/2024
Chương 1269 - Tình Địch 5 Đang thực hiện audio 9,766 11/04/2024
Chương 1270 - Tình Địch 6 Đang thực hiện audio 3,032 11/04/2024
Chương 1271 - Tình Địch 7 Đang thực hiện audio 10,674 11/04/2024
Chương 1272 - Tình Địch 8 Đang thực hiện audio 17,042 11/04/2024
Chương 1273 - Tình Địch 9 Đang thực hiện audio 18,105 11/04/2024
Chương 1274 - Tình Địch 10 Đang thực hiện audio 16,409 11/04/2024
Chương 1275 - Siêu Phàm Sơ Kỳ 1 Đang thực hiện audio 386 11/04/2024
Chương 1276 - Siêu Phàm Sơ Kỳ 2 Đang thực hiện audio 13,772 11/04/2024
Chương 1277 - Siêu Phàm Sơ Kỳ 3 Đang thực hiện audio 18,561 11/04/2024
Chương 1278 - Siêu Phàm Sơ Kỳ 4 Đang thực hiện audio 5,591 11/04/2024
Chương 1279 - Siêu Phàm Sơ Kỳ 5 Đang thực hiện audio 7,578 11/04/2024
Chương 1280 - Siêu Phàm Sơ Kỳ 6 Đang thực hiện audio 18,509 11/04/2024
Chương 1281 - Siêu Phàm Sơ Kỳ  7 Đang thực hiện audio 18,562 11/04/2024
Chương 1282 - Siêu Phàm Sơ Kỳ  8 Đang thực hiện audio 7,565 11/04/2024
Chương 1283 - Siêu Phàm Sơ Kỳ 9 Đang thực hiện audio 19,222 11/04/2024
Chương 1284 - Siêu Phàm Sơ Kỳ 10 Đang thực hiện audio 12,414 11/04/2024
Chương 1285 - Siêu Phàm Sơ Kỳ 11 Đang thực hiện audio 12,928 11/04/2024
Chương 1286 - Siêu Phàm Sơ Kỳ 12 Đang thực hiện audio 15,699 11/04/2024
Chương 1287 - Siêu Phàm Sơ Kỳ 13 Đang thực hiện audio 1,799 11/04/2024
Chương 1288 - Siêu Phàm Sơ Kỳ 14 Đang thực hiện audio 20,147 11/04/2024
Chương 1289 - Siêu Phàm Sơ Kỳ 15 Đang thực hiện audio 2,267 11/04/2024
Chương 1290 - Siêu Phàm Sơ Kỳ 16 Đang thực hiện audio 18,768 11/04/2024
Chương 1291 - Siêu Phàm Sơ Kỳ 17 Đang thực hiện audio 2,209 11/04/2024
Chương 1292 - Siêu Phàm Sơ Kỳ 18 Đang thực hiện audio 13,310 11/04/2024
Chương 1293 - Siêu Phàm Sơ Kỳ 19 Đang thực hiện audio 12,946 11/04/2024
Chương 1294 - Siêu Phàm Sơ Kỳ 20 Đang thực hiện audio 13,727 11/04/2024
Chương 1295 - Quỷ Môn Sở La 1 Đang thực hiện audio 5,629 11/04/2024
Chương 1296 - Quỷ Môn Sở La 2 Đang thực hiện audio 21,508 11/04/2024
Chương 1297 - Quỷ Môn Sở La 3 Đang thực hiện audio 5,290 11/04/2024
Chương 1298 - Quỷ Môn Sở La 4 Đang thực hiện audio 16,382 11/04/2024
Chương 1299 - Quỷ Môn Sở La 5 Đang thực hiện audio 12,361 11/04/2024
Chương 1300 - Quỷ Môn Sở La 6 Đang thực hiện audio 4,794 11/04/2024
Chương 1301 - Quỷ Môn Sở La 7 Đang thực hiện audio 19,692 11/04/2024
Chương 1302 - Quỷ Môn Sở La 8 Đang thực hiện audio 7,191 11/04/2024
Chương 1303 - Quỷ Môn Sở La 9 Đang thực hiện audio 9,166 11/04/2024
Chương 1304 - Quỷ Môn Sở La 10 Đang thực hiện audio 2,174 11/04/2024
Chương 1305 - Lần Đầu Giao Phong Cùng Ôn Nhã 1 Đang thực hiện audio 14,672 11/04/2024
Chương 1306 - Lần Đầu Giao Phong Cùng Ôn Nhã 2 Đang thực hiện audio 20,291 11/04/2024
Chương 1307 - Lần Đầu Giao Phong Cùng Ôn Nhã 3 Đang thực hiện audio 12,176 11/04/2024
Chương 1308 - Lần Đầu Giao Phong Cùng Ôn Nhã 4 Đang thực hiện audio 17,850 11/04/2024
Chương 1309 - Lần Đầu Giao Phong Cùng Ôn Nhã 5 Đang thực hiện audio 3,561 11/04/2024
Chương 1310 - Lần Đầu Giao Phong Cùng Ôn Nhã 6 Đang thực hiện audio 13,459 11/04/2024
Chương 1311 - Lần Đầu Giao Phong Cùng Ôn Nhã 7 Đang thực hiện audio 5,116 11/04/2024
Chương 1312 - Lần Đầu Giao Phong Cùng Ôn Nhã 8 Đang thực hiện audio 679 11/04/2024
Chương 1313 - Lần Đầu Giao Phong Cùng Ôn Nhã 9 Đang thực hiện audio 22,686 11/04/2024
Chương 1314 - Tỷ Thí 1 Đang thực hiện audio 16,529 11/04/2024
Chương 1315 - Tỷ Thí 2 Đang thực hiện audio 3,760 11/04/2024
Chương 1316 - Tỷ Thí 3 Đang thực hiện audio 11,438 11/04/2024
Chương 1317 - Tỷ Thí 4 Đang thực hiện audio 3,796 11/04/2024
Chương 1318 - Tỷ Thí 5 Đang thực hiện audio 21,623 11/04/2024
Chương 1319 - Siêu Phàm Hậu Kỳ 1 Đang thực hiện audio 20,354 11/04/2024
Chương 1320 - Siêu Phàm Hậu Kỳ 2 Đang thực hiện audio 9,832 11/04/2024
Chương 1321 - Siêu Phàm Hậu Kỳ 3 Đang thực hiện audio 6,699 11/04/2024
Chương 1322 - Siêu Phàm Hậu Kỳ 4 Đang thực hiện audio 123 11/04/2024
Chương 1323 - Nàng Còn Chưa Chết 1 Đang thực hiện audio 5,588 11/04/2024
Chương 1324 - Nàng Còn Chưa Chết 2 Đang thực hiện audio 22,224 11/04/2024
Chương 1325 - Nàng Còn Chưa Chết 3 Đang thực hiện audio 7,085 11/04/2024
Chương 1326 - Nàng Còn Chưa Chết 4 Đang thực hiện audio 16,192 11/04/2024
Chương 1327 - Chu Tước Phát Uy 1 Đang thực hiện audio 11,951 11/04/2024
Chương 1328 - Chu Tước Phát Uy 2 Đang thực hiện audio 11,961 11/04/2024
Chương 1329 - Chu Tước Phát Uy 3 Đang thực hiện audio 20,130 11/04/2024
Chương 1330 - Chu Tước Phát Uy 4 Đang thực hiện audio 12,817 11/04/2024
Chương 1331 - Chu Tước Phát Uy 5 Đang thực hiện audio 22,477 11/04/2024
Chương 1332 - Chu Tước Phát Uy 6 Đang thực hiện audio 9,748 11/04/2024
Chương 1333 - Chứng Minh Trong Sạch 1 Đang thực hiện audio 16,340 11/04/2024
Chương 1334 - Ẩn Môn 1 Đang thực hiện audio 11,219 11/04/2024
Chương 1335 - Ẩn Môn 2 Đang thực hiện audio 14,167 11/04/2024
Chương 1336 - Ẩn Môn 3 Đang thực hiện audio 4,562 11/04/2024
Chương 1337 - Ẩn Môn 4 Đang thực hiện audio 8,224 11/04/2024
Chương 1338 - Ẩn Môn 5 Đang thực hiện audio 21,670 11/04/2024
Chương 1339 - Ẩn Môn 6 Đang thực hiện audio 21,363 11/04/2024
Chương 1340 - Ẩn Môn 7 Đang thực hiện audio 2,819 11/04/2024
Chương 1341 - Ẩn Môn 8 Đang thực hiện audio 13,211 11/04/2024
Chương 1342 - Ẩn Môn 9 Đang thực hiện audio 14,410 11/04/2024
Chương 1343 - Ẩn Môn 10 Đang thực hiện audio 4,074 11/04/2024
Chương 1344 - Ẩn Môn 11 Đang thực hiện audio 12,521 11/04/2024
Chương 1345 - Ẩn Môn 12 Đang thực hiện audio 2,794 11/04/2024
Chương 1346 - Ẩn Môn 13 Đang thực hiện audio 7,150 11/04/2024
Chương 1347 - Ẩn Môn 14 Đang thực hiện audio 21,396 11/04/2024
Chương 1348 - Bị Ngăn Chặn Ở Bên Ngoài 1 Đang thực hiện audio 21,066 11/04/2024
Chương 1349 - Bị Ngăn Chặn Ở Bên Ngoài 2 Đang thực hiện audio 730 11/04/2024
Chương 1350 - Bị Ngăn Chặn Ở Bên Ngoài 3 Đang thực hiện audio 19,880 11/04/2024
Chương 1351 - Bị Ngăn Chặn Ở Bên Ngoài 4 Đang thực hiện audio 15,295 11/04/2024
Chương 1352 - Bị Ngăn Chặn Ở Bên Ngoài 5 Đang thực hiện audio 20,783 11/04/2024
Chương 1353 - Ẩn Môn Thỉnh Cầu 1 Đang thực hiện audio 19,965 11/04/2024
Chương 1354 - Ẩn Môn Thỉnh Cầu 2 Đang thực hiện audio 17,980 11/04/2024
Chương 1355 - Ẩn Môn Thỉnh Cầu 3 Đang thực hiện audio 3,863 11/04/2024
Chương 1356 - Ẩn Môn Thỉnh Cầu 4 Đang thực hiện audio 9,520 11/04/2024
Chương 1357 - Ẩn Môn Thỉnh Cầu 5 Đang thực hiện audio 19,487 11/04/2024
Chương 1358 - Ẩn Môn Thỉnh Cầu 6 Đang thực hiện audio 1,943 11/04/2024
Chương 1359 - Ẩn Môn Thỉnh Cầu 7 Đang thực hiện audio 7,394 11/04/2024
Chương 1360 - Ẩn Môn Thỉnh Cầu 8 Đang thực hiện audio 10,619 11/04/2024
Chương 1361 - Ẩn Môn Thỉnh Cầu 9 Đang thực hiện audio 17,677 11/04/2024
Chương 1362 - Ẩn Môn Thỉnh Cầu 10 Đang thực hiện audio 16,345 11/04/2024
Chương 1363 - Ẩn Môn Thỉnh Cầu 11 Đang thực hiện audio 22,320 11/04/2024
Chương 1364 - Ẩn Môn Thỉnh Cầu 12 Đang thực hiện audio 17,890 11/04/2024
Chương 1365 - Ẩn Môn Thỉnh Cầu 13 Đang thực hiện audio 21,884 11/04/2024
Chương 1366 - Ẩn Môn Thỉnh Cầu 14 Đang thực hiện audio 2,685 11/04/2024
Chương 1367 - Ẩn Môn Thỉnh Cầu 15 Đang thực hiện audio 19,270 11/04/2024
Chương 1368 - Ẩn Môn Thỉnh Cầu 16 Đang thực hiện audio 3,591 11/04/2024
Chương 1369 - Ẩn Môn Thỉnh Cầu 17 Đang thực hiện audio 1,235 11/04/2024
Chương 1370 - Khiêu Khích 1 Đang thực hiện audio 15,744 11/04/2024
Chương 1371 - Khiêu Khích 2 Đang thực hiện audio 12,432 11/04/2024
Chương 1372 - Khiêu Khích 3 Đang thực hiện audio 7,887 11/04/2024
Chương 1373 - Khiêu Khích 4 Đang thực hiện audio 9,151 11/04/2024
Chương 1374 - Khiêu Khích 5 Đang thực hiện audio 14,741 11/04/2024
Chương 1375 - Khiêu Khích 6 Đang thực hiện audio 11,277 11/04/2024
Chương 1376 - Khiêu Khích 7 Đang thực hiện audio 8,704 11/04/2024
Chương 1377 - Khiêu Khích 8 Đang thực hiện audio 11,730 11/04/2024
Chương 1378 - Khiêu Khích 9 Đang thực hiện audio 5,247 11/04/2024
Chương 1379 - Khiêu Khích 10 Đang thực hiện audio 2,036 11/04/2024
Chương 1380 - Khiêu Chiến 1 Đang thực hiện audio 22,265 11/04/2024
Chương 1381 - Khiêu Chiến 2 Đang thực hiện audio 18,110 11/04/2024
Chương 1382 - Khiêu Chiến 3 Đang thực hiện audio 17,827 11/04/2024
Chương 1383 - Khiêu Chiến 4 Đang thực hiện audio 3,516 11/04/2024
Chương 1384 - Khiêu Chiến 5 Đang thực hiện audio 17,654 11/04/2024
Chương 1385 - Khiêu Chiến 6 Đang thực hiện audio 165 11/04/2024
Chương 1386 - Khiêu Chiến 7 Đang thực hiện audio 4,049 11/04/2024
Chương 1387 - Khiêu Chiến 8 Đang thực hiện audio 21,642 11/04/2024
Chương 1388 - Khiêu Chiến 9 Đang thực hiện audio 5,094 11/04/2024
Chương 1389 - Truyền Thừa 1 Đang thực hiện audio 828 11/04/2024
Chương 1390 - Truyền Thừa 2 Đang thực hiện audio 2,722 11/04/2024
Chương 1391 - Truyền Thừa 3 Đang thực hiện audio 8,427 11/04/2024
Chương 1392 - Truyền Thừa 4 Đang thực hiện audio 9,464 11/04/2024
Chương 1393 - Truyền Thừa 5 Đang thực hiện audio 4,148 11/04/2024
Chương 1394 - Truyền Thừa 6 Đang thực hiện audio 5,666 11/04/2024
Chương 1395 - Truyền Thừa 7 Đang thực hiện audio 22,385 11/04/2024
Chương 1396 - Truyền Thừa 8 Đang thực hiện audio 20,581 11/04/2024
Chương 1397 - Thánh Thú 1 Đang thực hiện audio 8,357 11/04/2024
Chương 1398 - Thánh Thú 2 Đang thực hiện audio 20,751 11/04/2024
Chương 1399 - Thánh Thú 3 Đang thực hiện audio 10,984 11/04/2024
Chương 1400 - Thánh Thú 4 Đang thực hiện audio 14,272 11/04/2024
Chương 1401 - Thánh Thú 5 Đang thực hiện audio 22,667 11/04/2024
Chương 1402 - Thánh Thú 6 Đang thực hiện audio 9,758 11/04/2024
Chương 1403 - Truyền Thừa Thất Bại ? 1 Đang thực hiện audio 4,423 11/04/2024
Chương 1404 - Truyền Thừa Thất Bại ? 2 Đang thực hiện audio 12,031 11/04/2024
Chương 1405 - Truyền Thừa Thất Bại ? 3 Đang thực hiện audio 19,766 11/04/2024
Chương 1406 - Truyền Thừa Thất Bại ? 4 Đang thực hiện audio 12,448 11/04/2024
Chương 1407 - Truyền Thừa Thất Bại ? 5 Đang thực hiện audio 10,458 11/04/2024
Chương 1408 - Truyền Thừa Thất Bại ? 6 Đang thực hiện audio 22,340 11/04/2024
Chương 1409 - Truyền Thừa Thất Bại 7 Đang thực hiện audio 20,866 11/04/2024
Chương 1410 - Truyền Thừa Thất Bại 8 Đang thực hiện audio 463 11/04/2024
Chương 1411 - Truyền Thừa Thất Bại 9 Đang thực hiện audio 17,373 11/04/2024
Chương 1412 - Rời Đi Ẩn Môn 1 Đang thực hiện audio 17,356 11/04/2024
Chương 1413 - Rời Đi Ẩn Môn 2 Đang thực hiện audio 10,865 11/04/2024
Chương 1414 - Rời Đi Ẩn Môn 3 Đang thực hiện audio 13,609 11/04/2024
Chương 1415 - Huynh Muội Gặp Nhau 1 Đang thực hiện audio 8,554 11/04/2024
Chương 1416 - Huynh Muội Gặp Nhau 2 Đang thực hiện audio 18,276 11/04/2024
Chương 1417 - Huynh Muội Gặp Nhau 3 Đang thực hiện audio 17,578 11/04/2024
Chương 1418 - Huynh Muội Gặp Nhau 4 Đang thực hiện audio 809 11/04/2024
Chương 1419 - Ôn Gia Chặn Giết 1 Đang thực hiện audio 940 11/04/2024
Chương 1420 - Ôn Gia Chặn Giết 2 Đang thực hiện audio 18,024 11/04/2024
Chương 1421 - Ôn Gia Chặn Giết 3 Đang thực hiện audio 17,521 11/04/2024
Chương 1422 - Con Đường Đi Minh Giới 1 Đang thực hiện audio 697 11/04/2024
Chương 1423 - Con Đường Đi Minh Giới 2 Đang thực hiện audio 20,486 11/04/2024
Chương 1424 - Con Đường Đi Minh Giới 3 Đang thực hiện audio 14,036 11/04/2024
Chương 1425 - Con Đường Đi Minh Giới 4 Đang thực hiện audio 17,205 11/04/2024
Chương 1426 - Con Đường Đi Minh Giới 5 Đang thực hiện audio 15,260 11/04/2024
Chương 1427 - Con Đường Đi Minh Giới 6 Đang thực hiện audio 8,465 11/04/2024
Chương 1428 - Con Đường Đi Minh Giới 7 Đang thực hiện audio 6,306 11/04/2024
Chương 1429 - Con Đường Đi Minh Giới 8 Đang thực hiện audio 11,569 11/04/2024
Chương 1430 - Con Đường Đi Minh Giới 9 Đang thực hiện audio 18,950 11/04/2024
Chương 1431 - Linh Thú Triều 1 Đang thực hiện audio 19,649 11/04/2024
Chương 1432 - Linh Thú Triều 2 Đang thực hiện audio 12,730 11/04/2024
Chương 1433 - Gặp Lại Tá Thượng Thần 1 Đang thực hiện audio 20,186 11/04/2024
Chương 1434 - Gặp Lại Tá Thượng Thần 2 Đang thực hiện audio 8,252 11/04/2024
Chương 1435 - Gặp Lại Tá Thượng Thần 3 Đang thực hiện audio 13,272 11/04/2024
Chương 1436 - Gặp Lại Tá Thượng Thần 4 Đang thực hiện audio 19,540 11/04/2024
Chương 1437 - Gặp Lại Tá Thượng Thần 5 Đang thực hiện audio 11,916 11/04/2024
Chương 1438 - Tam Đại Thế Lực 1 Đang thực hiện audio 7,680 11/04/2024
Chương 1439 - Tam Đại Thế Lực 2 Đang thực hiện audio 3,741 11/04/2024
Chương 1440 - Tam Đại Thế Lực 3 Đang thực hiện audio 5,548 11/04/2024
Chương 1441 - Tam Đại Thế Lực 4 Đang thực hiện audio 20,435 11/04/2024
Chương 1443 - Quận Vương Phủ Đang thực hiện audio 11,222 11/04/2024
Chương 1444 - Quận Vương Phủ 2 Đang thực hiện audio 9,204 11/04/2024
Chương 1445 - Quận Vương Phủ 3 Đang thực hiện audio 18,864 11/04/2024
Chương 1446 - Quận Vương Phủ 4 Đang thực hiện audio 18,299 11/04/2024
Chương 1447 - Quận Vương Phủ 5 Đang thực hiện audio 8,319 11/04/2024
Chương 1448 - Quận Vương Phủ 6 Đang thực hiện audio 8,199 11/04/2024
Chương 1449 - Quận Vương Phủ 7 Đang thực hiện audio 2,393 11/04/2024
Chương 1450 - Quận Vương Phủ 8 Đang thực hiện audio 21,766 11/04/2024
Chương 1451 - Thiên Nguyệt Đế Quốc Đang thực hiện audio 1,494 11/04/2024
Chương 1452 - Thiên Nguyệt Đế Quốc 2 Đang thực hiện audio 22,535 11/04/2024
Chương 1453 - Thiên Nguyệt Đế Quốc 3 Đang thực hiện audio 16,369 11/04/2024
Chương 1454 - Thiên Nguyệt Đế Quốc 4 Đang thực hiện audio 4,955 11/04/2024
Chương 1455 - Thiên Nguyệt Đế Quốc 5 Đang thực hiện audio 3,038 11/04/2024
Chương 1456 - Thực Lực Vả Mặt Đang thực hiện audio 22,760 11/04/2024
Chương 1457 - Thực Lực Vả Mặt 2 Đang thực hiện audio 3,409 11/04/2024
Chương 1458 - Thực Lực Vả Mặt 3 Đang thực hiện audio 4,814 11/04/2024
Chương 1459 - Thực Lực Vả Mặt 4 Đang thực hiện audio 13,166 11/04/2024
Chương 1460 - Tả Hộ Pháp Minh Phủ Đang thực hiện audio 7,511 11/04/2024
Chương 1461 - Tả Hộ Pháp Minh Phủ 2 Đang thực hiện audio 12,366 11/04/2024
Chương 1462 - Tả Hộ Pháp Minh Phủ 3 Đang thực hiện audio 17,796 11/04/2024
Chương 1463 - Tả Hộ Pháp Minh Phủ 4 Đang thực hiện audio 14,780 11/04/2024
Chương 1463 - Tỷ Thí 1 Đang thực hiện audio 21,287 11/04/2024
Chương 1464 - Tỷ Thí 2 Đang thực hiện audio 21,674 11/04/2024
Chương 1465 - Tỷ Thí 3 Đang thực hiện audio 16,684 11/04/2024
Chương 1466 - Ba Kẻ Phế Vật Đang thực hiện audio 8,065 11/04/2024
Chương 1467 - Ba Kẻ Phế Vật 2 Đang thực hiện audio 3,223 11/04/2024
Chương 1468 - Manh Manh Phát Uy Đang thực hiện audio 7,914 11/04/2024
Chương 1469 - Manh Manh Phát Uy 2 Đang thực hiện audio 11,886 11/04/2024
Chương 1470 - Manh Manh Phát Uy 3 Đang thực hiện audio 3,468 11/04/2024
Chương 1471 - Gặp Chó Chặn Đường Đang thực hiện audio 153 11/04/2024
Chương 1472 - Gặp Chó Chặn Đường 2 Đang thực hiện audio 16,510 11/04/2024
Chương 1473 - Gặp Chó Chặn Đường 3 Đang thực hiện audio 10,671 11/04/2024
Chương 1474 - Gặp Chó Chặn Đường 4 Đang thực hiện audio 15,412 11/04/2024
Chương 1475 - Gặp Chó Chặn Đường 5 Đang thực hiện audio 4,317 11/04/2024
Chương 1476 - Gặp Chó Chặn Đường 6 Đang thực hiện audio 16,145 11/04/2024
Chương 1477 - Không Tìm Đường Chết Sẽ Không Chết . Đang thực hiện audio 12,396 11/04/2024
Chương 1478 - Không Tìm Đường Chết Sẽ Không Chết 2 Đang thực hiện audio 15,978 11/04/2024
Chương 1479 - Không Tìm Đường Chết Sẽ Không Chết 3 Đang thực hiện audio 7,208 11/04/2024
Chương 1480 - Không Tìm Đường Chết Sẽ Không Chết 4 Đang thực hiện audio 12,682 11/04/2024
Chương 1481 - Lại Tới Gây Phiền Toái 1 Đang thực hiện audio 3,851 11/04/2024
Chương 1482 - Lại Tới Gây Phiền Toái 2 Đang thực hiện audio 16,023 11/04/2024
Chương 1483 - Lại Tới Gây Phiền Toái3 Đang thực hiện audio 6,040 11/04/2024
Chương 1484 - Lại Tới Gây Phiền Toái 4 Đang thực hiện audio 9,267 11/04/2024
Chương 1485 - Lại Tới Gây Phiền Toái 5 Đang thực hiện audio 2,184 11/04/2024
Chương 1486 - Lại Tới Gây Phiền Toái 6 Đang thực hiện audio 20,828 11/04/2024
Chương 1487 - Lại Tới Gây Phiền Toái 7 Đang thực hiện audio 5,801 11/04/2024
Chương 1488 - Lại Tới Gây Phiền Toái 8 Đang thực hiện audio 13,529 11/04/2024
Chương 1489 - Tá Thượng Thần Đột Phá Đang thực hiện audio 4,361 11/04/2024
Chương 1490 - Tá Thượng Thần Đột Phá 2 Đang thực hiện audio 20,253 11/04/2024
Chương 1491 - Cường Giả Đế Quốc Bênh Vực Người Mình 1 Đang thực hiện audio 7,097 11/04/2024
Chương 1492 - Cường Giả Đế Quốc Bênh Vực Người Mình . 2 Đang thực hiện audio 22,336 11/04/2024
Chương 1493 - Cường Giả Đế Quốc Bênh Vực Người Mình . 3 Đang thực hiện audio 302 11/04/2024
Chương 1494 - Cường Giả Đế Quốc Bênh Vực Người Mình . 4 Đang thực hiện audio 10,101 11/04/2024
Chương 1495 - Cường Giả Đế Quốc Bênh Vực Người Mình . 5 Đang thực hiện audio 5,242 11/04/2024
Chương 1496 - Cường Giả Đế Quốc Bênh Vực Người Mình 6 Đang thực hiện audio 16,025 11/04/2024
Chương 1497 - Hộ Pháp Minh Phủ Tới Cửa 1 Đang thực hiện audio 7,113 11/04/2024
Chương 1498 - Hộ Pháp Minh Phủ Tới Cửa 2 Đang thực hiện audio 21,909 11/04/2024
Chương 1499 - Đấu Thú Đang thực hiện audio 3,082 11/04/2024
Chương 1500 - Đấu Thú 2 Đang thực hiện audio 13,967 11/04/2024
Chương 1501 - Đấu Thú 3 Đang thực hiện audio 19,817 11/04/2024
Chương 1502 - Đấu Thú 4 Đang thực hiện audio 21,697 11/04/2024
Chương 1503 - Đấu Thú 5 Đang thực hiện audio 5,286 11/04/2024
Chương 1504 - Đấu Thú 6 Đang thực hiện audio 17,830 11/04/2024
Chương 1505 - Đấu Thú 7 Đang thực hiện audio 15,097 11/04/2024
Chương 1506 - Thiên Bắc Dạ Tới Đang thực hiện audio 21,004 11/04/2024
Chương 1507 - Thiên Bắc Dạ Tới 2 Đang thực hiện audio 6,955 11/04/2024
Chương 1508 - Thiên Bắc Dạ Tới 3 Đang thực hiện audio 8,047 11/04/2024
Chương 1509 - Thiên Bắc Dạ Tới 4 Đang thực hiện audio 19,207 11/04/2024
Chương 1510 - Thiên Bắc Dạ Tới 5 Đang thực hiện audio 14,165 11/04/2024
Chương 1511 - Thiên Bắc Dạ Tới 6 Đang thực hiện audio 19,389 11/04/2024
Chương 1512 - Thiên Bắc Dạ Tới 7 Đang thực hiện audio 4,813 11/04/2024
Chương 1513 - Thiên Bắc Dạ Tới 8 Đang thực hiện audio 15,973 11/04/2024
Chương 1514 - Tô Lâm Thay Đổi Đang thực hiện audio 20,341 11/04/2024
Chương 1515 - Tô Lâm Thay Đổi 2 Đang thực hiện audio 338 11/04/2024
Chương 1516 - Tỷ Thí Đang thực hiện audio 13,374 11/04/2024
Chương 1517 - Tỷ Thí 2 Đang thực hiện audio 13,615 11/04/2024
Chương 1518 - Tỷ Thí 3 Đang thực hiện audio 13,439 11/04/2024
Chương 1519 - Tỷ Thí 4 Đang thực hiện audio 8,554 11/04/2024
Chương 1520 - Tỷ Thí 5 Đang thực hiện audio 20,903 11/04/2024
Chương 1521 - Tỷ Thí 6 Đang thực hiện audio 6,269 11/04/2024
Chương 1522 - Tỷ Thí 7 Đang thực hiện audio 16,628 11/04/2024
Chương 1523 - Tỷ Thí 8 Đang thực hiện audio 398 11/04/2024
Chương 1524 - Quận Vương Âm Hiểm Đang thực hiện audio 4,536 11/04/2024
Chương 1525 - Quận Vương Âm Hiểm 2 Đang thực hiện audio 2,798 11/04/2024
Chương 1526 - Quận Vương Âm Hiểm 3 Đang thực hiện audio 18,207 11/04/2024
Chương 1527 - Quận Vương Âm Hiểm 4 Đang thực hiện audio 7,403 11/04/2024
Chương 1528 - Quận Vương Âm Hiểm 5 Đang thực hiện audio 681 11/04/2024
Chương 1529 - Quận Vương Âm Hiểm 6 Đang thực hiện audio 10,319 11/04/2024
Chương 1530 - Gặp Lại Nhau Đang thực hiện audio 21,783 11/04/2024
Chương 1531 - Gặp Lại Nhau 2 Đang thực hiện audio 6,231 11/04/2024
Chương 1532 - Gặp Lại Nhau 4 Đang thực hiện audio 17,766 11/04/2024
Chương 1533 - Gặp Lại Nhau 5 Đang thực hiện audio 20,069 11/04/2024
Chương 1534 - Gặp Lại Nhau 6 Đang thực hiện audio 9,068 11/04/2024
Chương 1535 - Trần Ai Lạc Định Đang thực hiện audio 7,596 11/04/2024
Chương 1536 - Trần Ai Lạc Định 2 Đang thực hiện audio 18,441 11/04/2024
Chương 1537 - Trần Ai Lạc Định 3 Đang thực hiện audio 3,066 11/04/2024
Chương 1538 - Trần Ai Lạc Định 4 Đang thực hiện audio 4,207 11/04/2024
Chương 1539 - Trần Ai Lạc Định 5 Đang thực hiện audio 5,939 11/04/2024
Chương 1540 - Huynh Muội Gặp Lại Đang thực hiện audio 16,871 11/04/2024
Chương 1541 - Huynh Muội Gặp Lại 2 Đang thực hiện audio 6,611 11/04/2024
Chương 1542 - Huynh Muội Gặp Lại 3 Đang thực hiện audio 16,201 11/04/2024
Chương 1543 - Huynh Muội Gặp Lại 4 Đang thực hiện audio 19,791 11/04/2024
Chương 1544 - Huynh Muội Gặp Lại 5 Đang thực hiện audio 4,317 11/04/2024
Chương 1545 - Huynh Muội Gặp Lại 6 Đang thực hiện audio 20,310 11/04/2024
Chương 1546 - Huynh Muội Gặp Lại 7 Đang thực hiện audio 11,347 11/04/2024
Chương 1547 - Huynh Muội Gặp Nhau (Tt) Đang thực hiện audio 7,004 11/04/2024
Chương 1548 - Huynh Muội Gặp Nhau (Tt) Đang thực hiện audio 1,983 11/04/2024
Chương 1549 - Huynh Muội Gặp Nhau (Tt) Đang thực hiện audio 3,040 11/04/2024
Chương 1550 - Huynh Muội Gặp Nhau (Tt) Đang thực hiện audio 7,857 11/04/2024
Chương 1551 - Huynh Muội Gặp Nhau (Tt) Đang thực hiện audio 5,353 11/04/2024
Chương 1552 - Huynh Muội Gặp Nhau (Tt) Đang thực hiện audio 1,080 11/04/2024
Chương 1553 - Huynh Muội Gặp Nhau (Tt) Đang thực hiện audio 7,781 11/04/2024
Chương 1554 - Cấm Địa Minh Phủ Đang thực hiện audio 1,587 11/04/2024
Chương 1555 - Cấm Địa Minh Phủ 2 Đang thực hiện audio 8,691 11/04/2024
Chương 1556 - Cấm Địa Minh Phủ 3 Đang thực hiện audio 18,856 11/04/2024
Chương 1557 - Cấm Địa Minh Phủ 4 Đang thực hiện audio 682 11/04/2024
Chương 1558 - Cấm Địa Minh Phủ 5 Đang thực hiện audio 16,197 11/04/2024
Chương 1559 - Thực Lực Lại Tăng Lên (Sáu) Đang thực hiện audio 22,521 11/04/2024
Chương 1560 - Thực Lực Lại Tăng Lên (Bảy) Đang thực hiện audio 9,558 11/04/2024
Chương 1561 - Thực Lực Lại Tăng Lên (Tám) Đang thực hiện audio 9,337 11/04/2024
Chương 1562 - Thực Lực Lại Tăng Lên (Chín) Đang thực hiện audio 13,176 11/04/2024
Chương 1563 - Thực Lực Lại Tăng Lên (Mười) Đang thực hiện audio 6,872 11/04/2024
Chương 1564 - Nam Nhân Tốt Tuyệt Thế, Thiên Bắc Dạ (Một) Đang thực hiện audio 17,262 11/04/2024
Chương 1565 - Nam Nhân Tốt Tuyệt Thế, Thiên Bắc Dạ (Hai) Đang thực hiện audio 1 11/04/2024
Chương 1566 - Nam Nhân Tốt Tuyệt Thế, Thiên Bắc Dạ (Ba) Đang thực hiện audio 15,817 11/04/2024
Chương 1567 - Nam Nhân Tốt Tuyệt Thế, Thiên Bắc Dạ (Bốn) Đang thực hiện audio 19,508 11/04/2024
Chương 1568 - Nam Nhân Tốt Tuyệt Thế, Thiên Bắc Dạ (Năm) Đang thực hiện audio 17,346 11/04/2024
Chương 1569 - Kết Cục Tự Cho Là Đúng (Một) Đang thực hiện audio 3,649 11/04/2024
Chương 1570 - Kết Cục Tự Cho Là Đúng (Hai) Đang thực hiện audio 6,509 11/04/2024
Chương 1571 - Kết Cục Tự Cho Là Đúng (Ba) Đang thực hiện audio 15,814 11/04/2024
Chương 1572 - Kết Cục Tự Cho Là Đúng (Bốn) Đang thực hiện audio 12,538 11/04/2024
Chương 1573 - Lại Gặp Lam Ca (Một) Đang thực hiện audio 839 11/04/2024
Chương 1574 - Lại Gặp Lam Ca (Hai) Đang thực hiện audio 17,213 11/04/2024
Chương 1575 - Lại Gặp Lam Ca (Ba) Đang thực hiện audio 14,762 11/04/2024
Chương 1576 - Lại Gặp Lam Ca (Bốn) Đang thực hiện audio 13,381 11/04/2024
Chương 1577 - Lại Gặp Lam Ca (Năm) Đang thực hiện audio 2,110 11/04/2024
Chương 1578 - Long Tộc (Một) Đang thực hiện audio 2,640 11/04/2024
Chương 1579 - Long Tộc (Hai) Đang thực hiện audio 12,989 11/04/2024
Chương 1580 - Long Tộc (Ba) Đang thực hiện audio 1,348 11/04/2024
Chương 1581 - Long Tộc (Bốn) Đang thực hiện audio 16,981 11/04/2024
Chương 1582 - Long Tộc (Năm) Đang thực hiện audio 2,560 11/04/2024
Chương 1583 - Long Tộc (Sáu) Đang thực hiện audio 12,123 11/04/2024
Chương 1584 - Long Tộc (Bảy) Đang thực hiện audio 17,026 11/04/2024
Chương 1585 - Long Tộc (Tám) Đang thực hiện audio 5,624 11/04/2024
Chương 1586 - Long Tộc (Chín) Đang thực hiện audio 14,622 11/04/2024
Chương 1587 - Long Tộc (Mười) Đang thực hiện audio 17,856 11/04/2024
Chương 1588 - Long Tộc (Mười Một) Đang thực hiện audio 14,828 11/04/2024
Chương 1589 - Long Tộc (Mười Hai) Đang thực hiện audio 20,399 11/04/2024
Chương 1590 - Long Tộc (Mười Ba) Đang thực hiện audio 4,124 11/04/2024
Chương 1591 - Long Tộc (Mười Bốn) Đang thực hiện audio 11,492 11/04/2024
Chương 1592 - Long Tộc (Mười Lăm) Đang thực hiện audio 3,500 11/04/2024
Chương 1593 - Cứu Người (Một) Đang thực hiện audio 20,505 11/04/2024
Chương 1594 - Cứu Người (Hai) Đang thực hiện audio 15,548 11/04/2024
Chương 1595 - Cứu Người (Ba) Đang thực hiện audio 12,139 11/04/2024
Chương 1596 - Cứu Người (Bốn) Đang thực hiện audio 22,922 11/04/2024
Chương 1597 - Cứu Người (Năm) Đang thực hiện audio 12,517 11/04/2024
Chương 1598 - Cứu Người (Sáu) Đang thực hiện audio 3,725 11/04/2024
Chương 1599 - Yêu Cầu Của Tộc Trưởng (Một) Đang thực hiện audio 7,338 11/04/2024
Chương 1600 - Yêu Cầu Của Tộc Trưởng (Hai) Đang thực hiện audio 8,484 11/04/2024
Chương 1601 - Yêu Cầu Của Tộc Trưởng (Ba) Đang thực hiện audio 5,306 11/04/2024
Chương 1602 - Yêu Cầu Của Tộc Trưởng (Bốn) Đang thực hiện audio 420 11/04/2024
Chương 1603 - Yêu Cầu Của Tộc Trưởng (Năm) Đang thực hiện audio 17,463 11/04/2024
Chương 1604 - Yêu Cầu Của Tộc Trưởng (Sáu) Đang thực hiện audio 13,624 11/04/2024
Chương 1605 - Phản Bội (Một) Đang thực hiện audio 7,419 11/04/2024
Chương 1606 - Phản Bội (Hai) Đang thực hiện audio 19,752 11/04/2024
Chương 1607 - Phản Bội (Ba) Đang thực hiện audio 7,414 11/04/2024
Chương 1608 - Phản Bội (Bốn) Đang thực hiện audio 9,967 11/04/2024
Chương 1609 - Phản Bội (Năm) Đang thực hiện audio 2,798 11/04/2024
Chương 1610 - Phản Bội (Sáu) Đang thực hiện audio 7,664 11/04/2024
Chương 1611 - Phản Bội (Bảy) Đang thực hiện audio 10,205 11/04/2024
Chương 1612 - Phản Bội (Tám) Đang thực hiện audio 2,933 11/04/2024
Chương 1613 - Phản Bội (Chín) Đang thực hiện audio 6,837 11/04/2024
Chương 1614 - Nghiêm Trị Phản Đồ (Một) Đang thực hiện audio 2,879 11/04/2024
Chương 1615 - Nghiêm Trị Phản Đồ (Hai) Đang thực hiện audio 10,294 11/04/2024
Chương 1616 - Nghiêm Trị Phản Đồ (Ba) Đang thực hiện audio 9,247 11/04/2024
Chương 1617 - Nghiêm Trị Phản Đồ (Bốn) Đang thực hiện audio 16,263 11/04/2024
Chương 1618 - Nghiêm Trị Phản Đồ (Năm) Đang thực hiện audio 4,004 11/04/2024
Chương 1619 - Nghiêm Trị Phản Đồ (Sáu) Đang thực hiện audio 1,680 11/04/2024
Chương 1620 - Nghiêm Trị Phản Đồ (Bảy) Đang thực hiện audio 17,760 11/04/2024
Chương 1621 - Nghiêm Trị Phản Đồ (Tám) Đang thực hiện audio 9,348 11/04/2024
Chương 1622 - Nghiêm Trị Phản Đồ (Chín) Đang thực hiện audio 913 11/04/2024
Chương 1623 - Nghiêm Trị Phản Đồ (Mười) Đang thực hiện audio 18,782 11/04/2024
Chương 1624 - Nghiêm Trị Phản Đồ (Mười Một) Đang thực hiện audio 5,271 11/04/2024
Chương 1625 - Nghiêm Trị Phản Đồ (Mười Hai) Đang thực hiện audio 4,406 11/04/2024
Chương 1626 - Nghiêm Trị Phản Đồ (Mười Ba) Đang thực hiện audio 18,674 11/04/2024
Chương 1627 - Nghiêm Trị Phản Đồ (Mười Bốn) Đang thực hiện audio 3,424 11/04/2024
Chương 1628 - Nghiêm Trị Phản Đồ (Mười Lăm) Đang thực hiện audio 5,257 11/04/2024
Chương 1629 - Muốn Sinh Đứa Nhỏ Cho Lĩnh Chủ (Một) Đang thực hiện audio 15,715 11/04/2024
Chương 1630 - Muốn Sinh Đứa Nhỏ Cho Lĩnh Chủ (Hai) Đang thực hiện audio 5,849 11/04/2024
Chương 1631 - Muốn Sinh Đứa Nhỏ Cho Lĩnh Chủ (Ba) Đang thực hiện audio 20,080 11/04/2024
Chương 1632 - Muốn Sinh Đứa Nhỏ Cho Lĩnh Chủ (Bốn) Đang thực hiện audio 22,227 11/04/2024
Chương 1633 - Muốn Sinh Đứa Nhỏ Cho Lĩnh Chủ (Năm) Đang thực hiện audio 4,565 11/04/2024
Chương 1634 - Muốn Sinh Đứa Nhỏ Cho Lĩnh Chủ (Sáu) Đang thực hiện audio 8,875 11/04/2024
Chương 1635 - Muốn Sinh Đứa Nhỏ Cho Lĩnh Chủ (Bảy) Đang thực hiện audio 9,443 11/04/2024
Chương 1636 - Lâm Tuyết Không Có Đầu Óc (Một) Đang thực hiện audio 7,106 11/04/2024
Chương 1637 - Lâm Tuyết Không Có Đầu Óc (Hai) Đang thực hiện audio 10,658 11/04/2024
Chương 1638 - Lâm Tuyết Không Có Đầu Óc (Ba) Đang thực hiện audio 9,772 11/04/2024
Chương 1639 - Lâm Tuyết Không Có Đầu Óc (Bốn) Đang thực hiện audio 5,184 11/04/2024
Chương 1640 - Lâm Tuyết Không Có Đầu Óc (Năm) Đang thực hiện audio 5,001 11/04/2024
Chương 1641 - Lâm Tuyết Không Có Đầu Óc (Sáu) Đang thực hiện audio 9,907 11/04/2024
Chương 1642 - Lâm Tuyết Không Có Đầu Óc (Bảy) Đang thực hiện audio 934 11/04/2024
Chương 1643 - Lâm Tuyết Không Có Đầu Óc (Tám) Đang thực hiện audio 15,178 11/04/2024
Chương 1644 - Lâm Tuyết Không Có Đầu Óc (Chín) Đang thực hiện audio 14,890 11/04/2024
Chương 1645 - Lâm Tuyết Không Có Đầu Óc (Mười) Đang thực hiện audio 18,606 11/04/2024
Chương 1646 - Lại Về Ẩn Môn (Một) Đang thực hiện audio 21,117 11/04/2024
Chương 1647 - Lại Về Ẩn Môn (Hai) Đang thực hiện audio 13,866 11/04/2024
Chương 1648 - Lại Về Ẩn Môn (Ba) Đang thực hiện audio 15,422 11/04/2024
Chương 1649 - Lại Về Ẩn Môn (Bốn) Đang thực hiện audio 4,328 11/04/2024
Chương 1650 - Lại Về Ẩn Môn (Năm) Đang thực hiện audio 11,434 11/04/2024
Chương 1651 - Lại Về Ẩn Môn (Sáu) Đang thực hiện audio 17,057 11/04/2024
Chương 1652 - Lại Về Ẩn Môn (Bảy) Đang thực hiện audio 15,961 11/04/2024
Chương 1653 - Lại Về Ẩn Môn (Tám) Đang thực hiện audio 13,926 11/04/2024
Chương 1654 - Lại Về Ẩn Môn (Chín) Đang thực hiện audio 10,009 11/04/2024
Chương 1655 - Lại Về Ẩn Môn (Mười) Đang thực hiện audio 16,302 11/04/2024
Chương 1656 - Lại Về Ẩn Môn (Mười Một) Đang thực hiện audio 17,862 11/04/2024
Chương 1657 - Lại Về Ẩn Môn (Mười Hai) Đang thực hiện audio 20,994 11/04/2024
Chương 1658 - Lại Về Ẩn Môn (Mười Ba) Đang thực hiện audio 13,070 11/04/2024
Chương 1659 - Lại Về Ẩn Môn (Mười Bốn) Đang thực hiện audio 15,095 11/04/2024
Chương 1660 - Lại Về Ẩn Môn (Mười Lăm) Đang thực hiện audio 7,206 11/04/2024
Chương 1661 - Lại Về Ẩn Môn (Mười Sáu) Đang thực hiện audio 8,496 11/04/2024
Chương 1662 - Lại Về Ẩn Môn (Mười Bảy) Đang thực hiện audio 6,823 11/04/2024
Chương 1663 - Lại Về Ẩn Môn (Mười Tám) Đang thực hiện audio 13,488 11/04/2024
Chương 1664 - Lại Về Ẩn Môn (Mười Chín) Đang thực hiện audio 82 11/04/2024
Chương 1665 - Lại Về Ẩn Môn (Hai Mươi) Đang thực hiện audio 6,264 11/04/2024
Chương 1666 - Nơi Tuyết Hoang (Một) Đang thực hiện audio 12,616 11/04/2024
Chương 1667 - Nơi Tuyết Hoang (Hai) Đang thực hiện audio 2,195 11/04/2024
Chương 1668 - Nơi Tuyết Hoang (Ba) Đang thực hiện audio 4,835 11/04/2024
Chương 1669 - Nơi Tuyết Hoang (Bốn) Đang thực hiện audio 3,671 11/04/2024
Chương 1670 - Mang Thai (Một) Đang thực hiện audio 6,026 11/04/2024
Chương 1671 - Mang Thai (Hai) Đang thực hiện audio 10,602 11/04/2024
Chương 1672 - Mang Thai (Ba) Đang thực hiện audio 12,626 11/04/2024
Chương 1673 - Ba Năm (Một) Đang thực hiện audio 10,799 11/04/2024
Chương 1674 - Ba Năm (Hai) Đang thực hiện audio 11,989 11/04/2024
Chương 1675 - Ba Năm (Ba) Đang thực hiện audio 19,638 11/04/2024
Chương 1676 - Ba Năm (Bốn) Đang thực hiện audio 13,917 11/04/2024
Chương 1677 - Ba Năm (Năm) Đang thực hiện audio 9,268 11/04/2024
Chương 1678 - Ba Năm (Sáu) Đang thực hiện audio 9,147 11/04/2024
Chương 1679 - Ba Năm (Bảy) Đang thực hiện audio 1,879 11/04/2024
Chương 1680 - Ba Năm (Tám) Đang thực hiện audio 13,626 11/04/2024
Chương 1681 - Ba Năm (Chín) Đang thực hiện audio 3,723 11/04/2024
Chương 1682 - Ba Năm (Mười) Đang thực hiện audio 16,971 11/04/2024
Chương 1684 - Ba Năm (Mười Hai) Đang thực hiện audio 15,389 11/04/2024
Chương 1685 - Ba Năm (Mười Ba) Đang thực hiện audio 20,550 11/04/2024
Chương 1686 - Ba Năm (Mười Bốn) Đang thực hiện audio 22,690 11/04/2024
Chương 1687 - Ba Năm (Mười Lăm) Đang thực hiện audio 9,584 11/04/2024
Chương 1688 - Ba Năm (Mười Sáu) Đang thực hiện audio 10,749 11/04/2024
Chương 1689 - Ba Năm (Mười Bảy) Đang thực hiện audio 20,813 11/04/2024
Chương 1690 - Ba Năm (Mười Tám) Đang thực hiện audio 154 11/04/2024
Chương 1691 - Ba Năm (Mười Chín) Đang thực hiện audio 18,300 11/04/2024
Chương 1692 - Ba Năm (Hai Mươi) Đang thực hiện audio 2,590 11/04/2024
Chương 1693 - Ba Năm (Hai Mốt) Đang thực hiện audio 16,722 11/04/2024
Chương 1694 - Trở Về Hồng Liên Lĩnh (Một) Đang thực hiện audio 7,083 11/04/2024
Chương 1695 - Trở Về Hồng Liên Lãnh Địa (Hai) Đang thực hiện audio 5,864 11/04/2024
Chương 1696 - Trở Về Hồng Liên Lĩnh (Ba) Đang thực hiện audio 1,908 11/04/2024
Chương 1697 - Trở Về Hồng Liên Lĩnh (Bốn) Đang thực hiện audio 7,692 11/04/2024
Chương 1698 - Trở Về Hồng Liên Lĩnh (Năm) Đang thực hiện audio 395 11/04/2024
Chương 1699 - Trở Về Hồng Liên Lĩnh (Sáu) Đang thực hiện audio 5,443 11/04/2024
Chương 1700 - Trở Về Hồng Liên Lĩnh (Bảy) Đang thực hiện audio 3,482 11/04/2024
Chương 1701 - Trở Về Hồng Liên Lĩnh (Tám) Đang thực hiện audio 10,052 11/04/2024
Chương 1702 - Hạ Lâm Ngọc Xảy Ra Chuyện (Một) Đang thực hiện audio 7,353 11/04/2024
Chương 1703 - Hạ Lâm Ngọc Xảy Ra Chuyện (Hai) Đang thực hiện audio 16,417 11/04/2024
Chương 1704 - Hạ Lâm Ngọc Xảy Ra Chuyện (Ba) Đang thực hiện audio 5,290 11/04/2024
Chương 1705 - Hạ Lâm Ngọc Xảy Ra Chuyện (Bốn) Đang thực hiện audio 22,301 11/04/2024
Chương 1706 - Hạ Lâm Ngọc Xảy Ra Chuyện (Năm) Đang thực hiện audio 14,456 11/04/2024
Chương 1707 - Hạ Lâm Ngọc Đã Xảy Ra Chuyện (Sáu) Đang thực hiện audio 6,712 11/04/2024
Chương 1708 - Hạ Lâm Ngọc Đã Xảy Ra Chuyện (Bảy) Đang thực hiện audio 670 11/04/2024
Chương 1709 - Hạ Lâm Ngọc Đã Xảy Ra Chuyện (Tám) Đang thực hiện audio 22,353 11/04/2024
Chương 1710 - Cố Nhược Vân Đuổi Tới (Một) Đang thực hiện audio 18,664 11/04/2024
Chương 1711 - Cố Nhược Vân Đuổi Tới (Hai) Đang thực hiện audio 20,748 11/04/2024
Chương 1712 - Thiên Bắc Dạ Trở Về (Một) Đang thực hiện audio 13,980 11/04/2024
Chương 1713 - Thiên Bắc Dạ Trở Về (Hai) Đang thực hiện audio 14,759 11/04/2024
Chương 1714 - Thiên Bắc Dạ Trở Về (Ba) Đang thực hiện audio 2,168 11/04/2024
Chương 1715 - Thiên Bắc Dạ Trở Về (Bốn) Đang thực hiện audio 2,848 11/04/2024
Chương 1716 - Thiên Bắc Dạ Trở Về (Năm) Đang thực hiện audio 13,540 11/04/2024
Chương 1717 - Thiên Bắc Dạ Trở Về (Sáu) Đang thực hiện audio 10,708 11/04/2024
Chương 1718 - Thiên Bắc Dạ Trở Về (Bảy) Đang thực hiện audio 13,790 11/04/2024
Chương 1719 - Thiên Bắc Dạ Trở Về (Tám) Đang thực hiện audio 3,225 11/04/2024
Chương 1720 - Đại Hôn, Khắp Chốn Mừng Vui (Một) Đang thực hiện audio 21,236 11/04/2024
Chương 1721 - Đại Hôn, Khắp Chốn Mừng Vui (Hai) Đang thực hiện audio 2,611 11/04/2024
Chương 1722 - Đại Hôn, Khắp Chốn Mừng Vui (Ba) Đang thực hiện audio 3,998 11/04/2024
Chương 1723 - Mộ Dung Thiến Tuyệt Vọng (Một) Đang thực hiện audio 10,824 11/04/2024
Chương 1724 - Mộ Dung Thiến Tuyệt Vọng (Hai) Đang thực hiện audio 21,311 11/04/2024
Chương 1725 - Mộ Dung Thiến Tuyệt Vọng (Ba) Đang thực hiện audio 11,891 11/04/2024
Chương 1726 - Mộ Dung Thiến Tuyệt Vọng (Bốn) Đang thực hiện audio 4,427 11/04/2024
Chương 1727 - Quyết Chiến Đã Đến (Một) Đang thực hiện audio 12,727 11/04/2024
Chương 1728 - Quyết Chiến Đã Đến (Hai) Đang thực hiện audio 17,447 11/04/2024
Chương 1729 - Quyết Chiến Đã Đến (Ba) Đang thực hiện audio 565 11/04/2024
Chương 1730 - Quyết Chiến Đã Đến (Bốn) Đang thực hiện audio 5,517 11/04/2024
Chương 1732 - Quyết Chiến Cuối Cùng (Hai) Đang thực hiện audio 4,240 11/04/2024
Chương 1733 - Quyết Chiến Cuối Cùng (Ba) Đang thực hiện audio 16,677 11/04/2024
Chương 1734 - Quyết Chiến Cuối Cùng (Bốn) Đang thực hiện audio 2,002 11/04/2024
Chương 1735 - Quyết Chiến Cuối Cùng (Năm) Đang thực hiện audio 15,238 11/04/2024
Chương 1736 - Quyết Chiến Cuối Cùng (Sáu) Đang thực hiện audio 17,301 11/04/2024
Chương 1737 - Quyết Chiến Cuối Cùng (Bảy) Đang thực hiện audio 21,694 11/04/2024
Chương 1738 - Quyết Chiến Cuối Cùng (Tám) Đang thực hiện audio 21,274 11/04/2024
Chương 1739 - Quyết Chiến Cuối Cùng (Chín) Đang thực hiện audio 22,123 11/04/2024
Chương 1740 - Quyết Đấu Cuối Cùng (Mười) Đang thực hiện audio 14,230 11/04/2024
Chương 1741 - Quyết Chiến Cuối Cùng (Mười Một) Đang thực hiện audio 4,257 11/04/2024
Chương 1742 - Đại Kết Cục (Một) Đang thực hiện audio 11,886 11/04/2024
Chương 1743 - Đại Kết Cục (Hai) Đang thực hiện audio 7,345 11/04/2024
Chương 1744 - Đại Kết Cục (Ba) Đang thực hiện audio 3,111 11/04/2024
Chương 1745 - Đại Kết Cục (Bốn) Đang thực hiện audio 10,110 11/04/2024
Chương 1746 - Đại Kết Cục (Năm) Đang thực hiện audio 976 11/04/2024
Chương 1747 - Đại Kết Cục (Sáu) Đang thực hiện audio 2,853 11/04/2024
Chương 1748 - Đại Kết Cục (Bảy) Đang thực hiện audio 8,048 11/04/2024
Chương 1749 - Đại Kết Cục (Tám) Đang thực hiện audio 4,838 11/04/2024
Chương 1750 - Đại Kết Cục (Chín) Đang thực hiện audio 8,539 11/04/2024
Chương 1751 - Đại Kết Cục (Mười) Đang thực hiện audio 9,389 11/04/2024
Chương 1752 - Đại Kết Cục (Mười Một) Đang thực hiện audio 1,589 11/04/2024
Chương 1753 - Đại Kết Cục (Mười Hai) Đang thực hiện audio 12,691 11/04/2024
Chương 1754 - Đại Kết Cục (Mười Ba) Đang thực hiện audio 11,981 11/04/2024
Chương 1755 - Đại Kết Cục (Mười Bốn) Đang thực hiện audio 17,829 11/04/2024
Chương 1756 - Đại Kết Cục (Mười Lăm) Đang thực hiện audio 9,564 11/04/2024
Chương 1757 - Đại Kết Cục (Mười Sáu) Đang thực hiện audio 10,267 11/04/2024
Chương 1758 - Đại Kết Cục (Mười Bảy) Đang thực hiện audio 20,359 11/04/2024
Chương 1759 - Đại Kết Cục (Mười Tám) Đang thực hiện audio 17,980 11/04/2024
Chương 1760 - Ngoại Truyện Huyết Nhi Và Tầm Nhi Đang thực hiện audio 9,391 11/04/2024
Chương 1761 - Ngoại Truyện Huyết Nhi Và Tầm Nhi 2 Đang thực hiện audio 6,727 11/04/2024
Chương 1762 - Ngoại Truyện Huyết Nhi Và Tầm Nhi 3 Đang thực hiện audio 13,994 11/04/2024
Chương 1763 - Ngoại Truyện Huyết Nhi Và Tầm Nhi 4 Đang thực hiện audio 21,884 11/04/2024
Chương 1764 - Ngoại Truyện Huyết Nhi Và Tầm Nhi 5 Đang thực hiện audio 14,912 11/04/2024
Chương 1765 - Ngoại Truyện Huyết Nhi Và Tầm Nhi 6 Đang thực hiện audio 22,883 11/04/2024
Chương 1766 - Ngoại Truyện Huyết Nhi Và Tầm Nhi 7 Đang thực hiện audio 13,363 11/04/2024
Chương 1767 - Ngoại Truyện Huyết Nhi Và Tầm Nhi 8 Đang thực hiện audio 11,100 11/04/2024
Chương 1768 - Ngoại Truyện Huyết Nhi Và Tầm Nhi 9 Đang thực hiện audio 21,900 11/04/2024
Chương 1769 - Ngoại Truyện Huyết Nhi Và Tầm Nhi 10 Đang thực hiện audio 5,834 11/04/2024
Chương 1770 - Ngoại Truyện Huyết Nhi Và Tầm Nhi 11 Đang thực hiện audio 12,667 11/04/2024
Chương 1771 - Ngoại Truyện Huyết Nhi Và Tầm Nhi 12 Đang thực hiện audio 21,856 11/04/2024
Chương 1772 - Ngoại Truyện Huyết Nhi Và Tầm Nhi 13 Đang thực hiện audio 7,961 11/04/2024
Chương 1773 - Ngoại Truyện Huyết Nhi Và Tầm Nhi 14 Đang thực hiện audio 15,620 11/04/2024
Chương 1774 - Ngoại Truyện Huyết Nhi Và Tầm Nhi 15 Đang thực hiện audio 8,253 11/04/2024
Chương 1775 - Ngoại Truyện Huyết Nhi Và Tầm Nhi 16 Đang thực hiện audio 12,069 11/04/2024
Chương 1776 - Ngoại Truyện Huyết Nhi Và Tầm Nhi 17 Đang thực hiện audio 7,355 11/04/2024
Chương 1777 - Ngoại Truyện Huyết Nhi Và Tầm Nhi 18 Đang thực hiện audio 799 11/04/2024
Chương 1778 - Ngoại Truyện Huyết Nhi Và Tầm Nhi 19 Đang thực hiện audio 22,775 11/04/2024
Chương 1779 - Ngoại Truyện Huyết Nhi Và Tầm Nhi 20 Đang thực hiện audio 8,104 11/04/2024
Chương 1780 - Ngoại Truyện Huyết Nhi Và Tầm Nhi 21 Đang thực hiện audio 21,924 11/04/2024
Chương 1781 - Ngoại Truyện Huyết Nhi Và Tầm Nhi 22 Đang thực hiện audio 22,708 11/04/2024
Chương 1782 - Ngoại Truyện Huyết Nhi Và Tầm Nhi 23 Đang thực hiện audio 16,949 11/04/2024
Chương 1783 - Ngoại Truyện Huyết Nhi Và Tầm Nhi 24 Đang thực hiện audio 21,149 11/04/2024
Chương 1784 - Ngoại Truyện Huyết Nhi Và Tầm Nhi 25 Đang thực hiện audio 56 11/04/2024
Chương 1785 - Ngoại Truyện Huyết Nhi Và Tầm Nhi 26 Đang thực hiện audio 19,838 11/04/2024
Chương 1786 - Ngoại Truyện Huyết Nhi Và Tầm Nhi 27 Đang thực hiện audio 20,324 11/04/2024
Chương 1787 - Ngoại Truyện Huyết Nhi Và Tầm Nhi 28 Đang thực hiện audio 21,211 11/04/2024
Chương 1788 - Ngoại Truyện Huyết Nhi Và Tầm Nhi 29 Đang thực hiện audio 11,154 11/04/2024
Chương 1789 - Ngoại Truyện Huyết Nhi Và Tầm Nhi 30 Đang thực hiện audio 10,135 11/04/2024
Chương 1790 - Ngoại Truyện Huyết Nhi Và Tầm Nhi 31 Đang thực hiện audio 15,723 11/04/2024
Chương 1791 - Ngoại Truyện Huyết Nhi Và Tầm Nhi 32 Đang thực hiện audio 20,855 11/04/2024
Chương 1792 - Ngoại Truyện Huyết Nhi Và Tầm Nhi 33 Đang thực hiện audio 18,450 11/04/2024
Chương 1793 - Ngoại Truyện Huyết Nhi Và Tầm Nhi 34 Đang thực hiện audio 12,214 11/04/2024
Chương 1794 - Ngoại Truyện Huyết Nhi Và Tầm Nhi 35 Đang thực hiện audio 4,589 11/04/2024
Chương 1795 - Ngoại Truyện Huyết Nhi Và Tầm Nhi 36 Đang thực hiện audio 9,583 11/04/2024
Chương 1796 - Ngoại Truyện Huyết Nhi Và Tầm Nhi 37 Đang thực hiện audio 22,695 11/04/2024
Chương 1797 - Ngoại Truyện Huyết Nhi Và Tầm Nhi 38 Đang thực hiện audio 7,979 11/04/2024
Chương 1798 - Ngoại Truyện Huyết Nhi Và Tầm Nhi 39 Đang thực hiện audio 4,199 11/04/2024
Chương 1799 - Ngoại Truyện Huyết Nhi Và Tầm Nhi 40 Đang thực hiện audio 19,716 11/04/2024
Chương 1800 - Ngoại Truyện Huyết Nhi Và Tầm Nhi 41 Đang thực hiện audio 3,260 11/04/2024
Chương 1801 - Ngoại Truyện Huyết Nhi Và Tầm Nhi 42 Đang thực hiện audio 8,571 11/04/2024