Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ

Cập nhật: 10/04/2024
Trạng thái: Hoàn Thành
Lượt xem: 36,699,915
Đánh giá:                        

Tóm tắt truyện

Bạn đang đọc truyện Vũ Cực Thiên Hạ của tác giả Tàm Kiếm Lý Ngưu là một truyện khá đặc sắc, truyện thu hút đông đảo độc giả quan tâm, theo dõi nhờ vào nội dung và cả cách hành văn của tác giả

Truyện xoay quanh câu chuyện về thiếu niên rất đỗi bình thường Lâm Minh có thiên tư trung thượng, lập chí tiến vào Võ Phủ Thánh Địa, truy cầu võ học cực hạn

Nhưng là dù sống ở đâu thì chức to quyền lớn, tiền nhiều cũng có lợi, thiếu niên bình thường trượt là lẽ tất nhiên

Tông môn truyền thừa giữ bí mật nghiêm khắc, công pháp hạch tâm không truyền ra ngoài

Ở Thiên Diễn Đại Lục, công pháp truyền thừa khó được như thế, mặc dù tiến vào Võ Phủ cùng tông môn, muốn học đến võ học đỉnh cấp nói dễ vậy sao?Muốn đạt đến đỉnh cao võ học, muốn thông tuệ mọi thứ nhưng là đi từ hư vô nên, có hay không là quá khó khăn, chưa kể kẻ tranh đấu càng nhiều, biển người rộng lớn

Tất cả câu trả lời đều nằm trong truyện tiên hiệp đặc sắc này, mời bạn theo dõi

Danh sách chương Audio Lượt xem Cập nhật
Chương 1 - Tinh Thần Ma Phương Đang thực hiện audio 149 10/04/2024
Chương 2 - Lâm Minh Đang thực hiện audio 4,087 10/04/2024
Chương 3 - Huyết Nhân Sâm Đang thực hiện audio 6,609 10/04/2024
Chương 4 - Tình Địch Đối Đầu Đang thực hiện audio 4,013 10/04/2024
Chương 5 - Rắc Rối Tới Đang thực hiện audio 2,312 10/04/2024
Chương 6 - Giải Cốt Đang thực hiện audio 5,276 10/04/2024
Chương 7 - Chấn Kinh Đang thực hiện audio 8,486 10/04/2024
Chương 8 - Thạch Đầu Kỳ Dị Đang thực hiện audio 6,486 10/04/2024
Chương 9 - Linh Hồn Vô Chủ Đang thực hiện audio 3,492 10/04/2024
Chương 10 - Công Pháp Truyền Thừa Đang thực hiện audio 7,864 10/04/2024
Chương 11 - Có Người Chặn Đường Đang thực hiện audio 13,797 10/04/2024
Chương 12 - Đổ Đấu Đang thực hiện audio 3,895 10/04/2024
Chương 13 - Tay Không Đối Địch Đang thực hiện audio 12,659 10/04/2024
Chương 14 - Trời Sinh Thần Lực? Đang thực hiện audio 7,390 10/04/2024
Chương 15 - Về Sau Cẩn Thận Một Chút Đang thực hiện audio 7,032 10/04/2024
Chương 16 - Tần Hạnh Hiên Đang thực hiện audio 7,248 10/04/2024
Chương 17 - Minh Văn Thuật Đang thực hiện audio 11,978 10/04/2024
Chương 18 - Thánh Địa Của Mỹ Nữ Đang thực hiện audio 545 10/04/2024
Chương 19 - Nam Nhân Và Chó, Không Được Đi Vào Đang thực hiện audio 6,945 10/04/2024
Chương 20 - Đại Sư Tỷ Đang thực hiện audio 5,288 10/04/2024
Chương 21 - Tần Hạnh Hiên Mời Đang thực hiện audio 7,798 10/04/2024
Chương 22 - Bắt Đầu Minh Văn Đang thực hiện audio 1,793 10/04/2024
Chương 23 - Quả Thực Đốt Tiền Đang thực hiện audio 11,934 10/04/2024
Chương 24 - Thực Lực Tăng Cao Đang thực hiện audio 14,505 10/04/2024
Chương 25 - Cường Lực Phù Đang thực hiện audio 11,973 10/04/2024
Chương 26 - Gặp Khó (1) Đang thực hiện audio 5,398 10/04/2024
Chương 27 - Gặp Khó (2) Đang thực hiện audio 2,407 10/04/2024
Chương 28 - Lại Đi Bán? Đang thực hiện audio 2,761 10/04/2024
Chương 29 - Lan Vân Nguyệt Đang thực hiện audio 12,367 10/04/2024
Chương 30 - Ra Phố Chợ Đang thực hiện audio 6,005 10/04/2024
Chương 31 - Bán Ra Đang thực hiện audio 5,445 10/04/2024
Chương 32 - Quân Đội Đại Tái Đang thực hiện audio 13,412 10/04/2024
Chương 33 - Mộc Dịch Nghi Hoặc Đang thực hiện audio 10,299 10/04/2024
Chương 34 - Kỹ Năng Minh Văn Đang thực hiện audio 5,243 10/04/2024
Chương 35 - "Học Đồ" Minh Văn Phù? Đang thực hiện audio 1,655 10/04/2024
Chương 36 - Nhớ… Nhớ Đang thực hiện audio 9,847 10/04/2024
Chương 37 - Cắt Thịt? Đang thực hiện audio 10,475 10/04/2024
Chương 38 - Lực Lượng Cùng Kỹ Xảo Đang thực hiện audio 12,815 10/04/2024
Chương 39 - Tiên Thiên Đang thực hiện audio 8,639 10/04/2024
Chương 40 - Thì Ra Là Vậy Đang thực hiện audio 14,531 10/04/2024
Chương 41 - Hết Khổ Đang thực hiện audio 10,466 10/04/2024
Chương 42 - Huynh Đi Cướp Sao? Đang thực hiện audio 14,259 10/04/2024
Chương 43 - Giao Cho Ta Giữ Gìn Hòa Bình Thế Giới Đang thực hiện audio 7,100 10/04/2024
Chương 44 - Cảnh Cáo Con Mẹ Ngươi Đang thực hiện audio 11,284 10/04/2024
Chương 45 - Đột Phá Đang thực hiện audio 10,275 10/04/2024
Chương 46 - Khó Thể Tin Được Đang thực hiện audio 3,584 10/04/2024
Chương 47 - Bắt Đầu Kiểm Tra Đang thực hiện audio 3,006 10/04/2024
Chương 48 - Âm Mưu Đang thực hiện audio 3,355 10/04/2024
Chương 49 - Để Hắn Không Tham Gia Cuộc Thi Đang thực hiện audio 9,446 10/04/2024
Chương 50 - Đánh Ngã Trọng Kỵ Đang thực hiện audio 14,161 10/04/2024
Chương 51 - Hành Hung Con Trai Quân Chủ Đang thực hiện audio 10,208 10/04/2024
Chương 52 - Mang Đi Đang thực hiện audio 929 10/04/2024
Chương 53 - Người Của Thái Tử Đang thực hiện audio 13,590 10/04/2024
Chương 54 - Đã Trói Liền Không Dễ Cởi Đang thực hiện audio 11,303 10/04/2024
Chương 55 - Dựa Thế Ép Người Đang thực hiện audio 747 10/04/2024
Chương 56 - Kiểm Tra Lực Lượng Đang thực hiện audio 4,939 10/04/2024
Chương 57 - Ảo Cảnh Quan (1) Đang thực hiện audio 11,408 10/04/2024
Chương 58 - Vạn Sát Trận Đang thực hiện audio 7,656 10/04/2024
Chương 59 - Ngọc Bích Đài Đang thực hiện audio 11,574 10/04/2024
Chương 60 - Mười Còn Một Đang thực hiện audio 4,187 10/04/2024
Chương 61 - Võ Đạo Chi Tâm Của Lâm Minh Đang thực hiện audio 1,041 10/04/2024
Chương 62 - Sao Nàng Lại Xuất Hiện? Đang thực hiện audio 4,222 10/04/2024
Chương 63 - Vạn Tà Bất Xâm Đang thực hiện audio 13,060 10/04/2024
Chương 64 - Linh Lung Tháp Đang thực hiện audio 7,963 10/04/2024
Chương 65 - Có Thể Cho Chúng Ta Kinh Hỉ Đang thực hiện audio 5,798 10/04/2024
Chương 66 - Thế Như Chẻ Tre Đang thực hiện audio 6,004 10/04/2024
Chương 67 - Đột Phá Tầng Bốn Đang thực hiện audio 10,668 10/04/2024
Chương 68 - Kinh Ngạc Đang thực hiện audio 2,873 10/04/2024
Chương 69 - Linh Lung Tháp Tầng Thứ Năm Đang thực hiện audio 11,725 10/04/2024
Chương 70 - Hắn Tiến Vào Tầng Thứ Năm? Đang thực hiện audio 7,152 10/04/2024
Chương 71 - Đệ Nhất Đang thực hiện audio 3,669 10/04/2024
Chương 72 - Bất Quá Là Vận Khí Tốt Đang thực hiện audio 4,283 10/04/2024
Chương 73 - Không Phục Đang thực hiện audio 10,642 10/04/2024
Chương 74 - Vừa Đủ Để Giết Ngươi Đang thực hiện audio 205 10/04/2024
Chương 75 - Áp Chế Nhiều Mặt Đang thực hiện audio 1,608 10/04/2024
Chương 76 - Phá Cửu Đạo Chân Ngôn Đang thực hiện audio 10,604 10/04/2024
Chương 77 - Hai Viên Đan Dược Cực Phẩm Đang thực hiện audio 3,975 10/04/2024
Chương 78 - Chu Viêm Lo Lắng Đang thực hiện audio 601 10/04/2024
Chương 79 - Thiên Phú Linh Hồn Của Lâm Minh Đang thực hiện audio 673 10/04/2024
Chương 80 - Nghiệp Đoàn Minh Văn Sư Đang thực hiện audio 5,543 10/04/2024
Chương 81 - Kiểm Tra Minh Văn Sư Đang thực hiện audio 2,360 10/04/2024
Chương 82 - Uông Vũ Hàm Đang thực hiện audio 11,012 10/04/2024
Chương 83 - Minh Phật Thải Liên Đang thực hiện audio 2,618 10/04/2024
Chương 84 - Chấn Kinh Đang thực hiện audio 7,327 10/04/2024
Chương 85 - Đạt Được Tài Liệu Đang thực hiện audio 8,097 10/04/2024
Chương 86 - Xếp Hạng Thạch Đang thực hiện audio 7,934 10/04/2024
Chương 87 - Các Ngươi Như Đấu Thú Đang thực hiện audio 5,543 10/04/2024
Chương 88 - Tới Nơi Ở Mới Đang thực hiện audio 11,883 10/04/2024
Chương 89 - Con Cháu Lâm Gia Đang thực hiện audio 11,473 10/04/2024
Chương 90 - Khiêu Khích Đang thực hiện audio 923 10/04/2024
Chương 91 - Bị Kéo Vào Đang thực hiện audio 8,058 10/04/2024
Chương 92 - Đánh Cược Không Công Bình Đang thực hiện audio 6,057 10/04/2024
Chương 93 - Sau Này Sẽ Lấy Trở Về Đang thực hiện audio 5,066 10/04/2024
Chương 94 - Đáng Kết Giao Đang thực hiện audio 4,550 10/04/2024
Chương 95 - Chân Nguyên Quyết Tầng Một Đại Thành Đang thực hiện audio 6,429 10/04/2024
Chương 96 - Có Chuyện Gì Không? Đang thực hiện audio 7,039 10/04/2024
Chương 97 - Xếp Hạng Chiến Đang thực hiện audio 1,418 10/04/2024
Chương 98 - Vạn Sát Trận Đang thực hiện audio 8,822 10/04/2024
Chương 99 - Tân Sinh Cùng Cựu Sinh Chênh Lệch Đang thực hiện audio 6,985 10/04/2024
Chương 100 - Hổ Vào Bầy Dê Đang thực hiện audio 12,634 10/04/2024
Chương 101 - Sát Đang thực hiện audio 807 10/04/2024
Chương 102 - Thương Đang thực hiện audio 12,788 10/04/2024
Chương 103 - Công Nghệ Phức Tạp Đang thực hiện audio 3,266 10/04/2024
Chương 104 - Luyện Lực Như Tơ Đang thực hiện audio 8,679 10/04/2024
Chương 105 - Thác Nước Bưng Thương Đang thực hiện audio 5,532 10/04/2024
Chương 106 - Giao Long Xuất Hải Đang thực hiện audio 9,589 10/04/2024
Chương 107 - Cao Thủ Tập Hợp Đang thực hiện audio 7,861 10/04/2024
Chương 108 - Thành Tích Nghịch Thiên Đang thực hiện audio 9,375 10/04/2024
Chương 109 - Võ Ý Tái Hiện Đang thực hiện audio 3,504 10/04/2024
Chương 110 - Thương Tốc Đang thực hiện audio 3,287 10/04/2024
Chương 111 - Một Thương Kinh Diễm Đang thực hiện audio 224 10/04/2024
Chương 112 - Hợp Hoan Phân Tông Đang thực hiện audio 14,004 10/04/2024
Chương 113 - Quyết Định Của Thập Hoàng Tử Đang thực hiện audio 14,115 10/04/2024
Chương 114 - Lễ Vật Của Dương Lâm Đang thực hiện audio 1,547 10/04/2024
Chương 115 - Trương Quan Ngọc Đang thực hiện audio 12,466 10/04/2024
Chương 116 - Tài Liệu Làm Người Ta Phát Điên Đang thực hiện audio 2,381 10/04/2024
Chương 117 - Minh Văn Sư Khách Tọa Đang thực hiện audio 9,677 10/04/2024
Chương 118 - Sửa Chữa Thần Lực Phù Đang thực hiện audio 14,060 10/04/2024
Chương 119 - Bạo Vũ Lê Hoa Đang thực hiện audio 2,548 10/04/2024
Chương 120 - Băng Sương Thủ Hộ Đang thực hiện audio 2,889 10/04/2024
Chương 121 - Huyết Phù Biến Mất Đang thực hiện audio 184 10/04/2024
Chương 122 - Ma Phương Tái Hiện Đang thực hiện audio 9,611 10/04/2024
Chương 123 - Ba Loại Võ Kỹ Đang thực hiện audio 13,602 10/04/2024
Chương 124 - Cuồng Phong Động Đang thực hiện audio 4,705 10/04/2024
Chương 125 - Tu Luyện Kiểu Tự Hành Hạ Mình Đang thực hiện audio 4,771 10/04/2024
Chương 126 - Trương Quan Ngọc Đang thực hiện audio 6,710 10/04/2024
Chương 127 - Thủ Đoạn Ti Tiện Đang thực hiện audio 5,433 10/04/2024
Chương 128 - Liêu Văn Uyên Đang thực hiện audio 13,953 10/04/2024
Chương 129 - Bảo Kiếm Nhân Giai Trung Phẩm Đang thực hiện audio 1,691 10/04/2024
Chương 130 - Một Lạng Tinh Diệu Thạch Đang thực hiện audio 14,191 10/04/2024
Chương 131 - Tái Khởi Phong Vân Đang thực hiện audio 10,785 10/04/2024
Chương 132 - Xem Ai Càng Độc Đang thực hiện audio 7,256 10/04/2024
Chương 133 - Tự Chui Đầu Vào Rọ Đang thực hiện audio 8,500 10/04/2024
Chương 134 - Thân Pháp Tiểu Thành Đang thực hiện audio 9,528 10/04/2024
Chương 135 - Minh Thân Đang thực hiện audio 8,794 10/04/2024
Chương 136 - Đột Phá Dịch Cân Kỳ Đang thực hiện audio 3,283 10/04/2024
Chương 137 - Uy Lực Của Kim Bằng Phá Hư Đang thực hiện audio 5,865 10/04/2024
Chương 138 - Mục Tiêu Trọng Huyền Nhuyễn Ngân Thương Đang thực hiện audio 11,850 10/04/2024
Chương 139 - Hai Thiên Tài Đang thực hiện audio 1,901 10/04/2024
Chương 140 - Chiến Ý Bùng Cháy Đang thực hiện audio 6,226 10/04/2024
Chương 141 - Tốc Độ Cực Hạn Đang thực hiện audio 5,313 10/04/2024
Chương 142 - Trọng Huyền Nhuyễn Ngân Thương Đang thực hiện audio 5,779 10/04/2024
Chương 143 - Chân Nguyên Hóa Hình Đang thực hiện audio 6,427 10/04/2024
Chương 144 - Âu Dương Địch Hoa Đang thực hiện audio 9,592 10/04/2024
Chương 145 - Hạt Giống Tà Thần Đang thực hiện audio 13,116 10/04/2024
Chương 146 - Bạch Tĩnh Vân Lo Âu Đang thực hiện audio 1,462 10/04/2024
Chương 147 - Đêm Nay Phế Ngươi Đang thực hiện audio 8,355 10/04/2024
Chương 148 - Cải Lương Không Bằng Bạo Lực Đang thực hiện audio 13,925 10/04/2024
Chương 149 - Giấy Sinh Tử Đang thực hiện audio 8,177 10/04/2024
Chương 150 - Thân Pháp Cực Hạn Đang thực hiện audio 13,395 10/04/2024
Chương 151 - Đối Chọi Gay Gắt Đang thực hiện audio 738 10/04/2024
Chương 152 - Phích Lịch Tà Hỏa Châu Đang thực hiện audio 7,561 10/04/2024
Chương 153 - Khí Thế Áp Bách Đang thực hiện audio 13,822 10/04/2024
Chương 154 - Cầm Tử Nha Đang thực hiện audio 3,047 10/04/2024
Chương 155 - Lôi Hỏa Sát Trận Cỡ Nhỏ Đang thực hiện audio 10,635 10/04/2024
Chương 156 - Cắn Nuốt Dong Nham Chi Hỏa Đang thực hiện audio 1,049 10/04/2024
Chương 157 - Hỏa Tinh Đang thực hiện audio 12,380 10/04/2024
Chương 158 - Lôi Minh Cốc Đang thực hiện audio 6,284 10/04/2024
Chương 159 - Lôi Linh Đang thực hiện audio 2,030 10/04/2024
Chương 160 - Oanh Lôi Hỏa Đang thực hiện audio 11,393 10/04/2024
Chương 161 - Phục Dụng Huyết Linh Chi Đang thực hiện audio 13,895 10/04/2024
Chương 162 - Bẫy Rập Đang thực hiện audio 14,240 10/04/2024
Chương 163 - Khoảnh Khắc Sinh Tử Đang thực hiện audio 13,931 10/04/2024
Chương 164 - Hồng Liên Yêu Viêm Đang thực hiện audio 12,981 10/04/2024
Chương 165 - Ngụy Hỏa Tinh Đang thực hiện audio 14,492 10/04/2024
Chương 166 - Tỷ Muội Vu Nữ Đang thực hiện audio 9,207 10/04/2024
Chương 167 - Đưa Dê Vào Miệng Cọp Đang thực hiện audio 3,304 10/04/2024
Chương 168 - Giả Làm Hoàn Khố Đang thực hiện audio 12,828 10/04/2024
Chương 169 - Đồng Sinh Đồng Tử Toái Tâm Cổ Đang thực hiện audio 14,172 10/04/2024
Chương 170 - Vu Thần Tháp Đang thực hiện audio 7,074 10/04/2024
Chương 171 - Hành Hạ Song Sát Đến Chết Đang thực hiện audio 6,669 10/04/2024
Chương 172 - Mối Thù Của Na Y Đang thực hiện audio 8,279 10/04/2024
Chương 173 - Thiên Cấp Hạ Phẩm Đang thực hiện audio 13,665 10/04/2024
Chương 174 - Bí Mật Của Vu Thần Tháp Đang thực hiện audio 9,411 10/04/2024
Chương 175 - Ngạ Quỷ Giới Đang thực hiện audio 1,284 10/04/2024
Chương 176 - Vu Nô Đang thực hiện audio 3,692 10/04/2024
Chương 177 - Truyền Thuyết Thần Quốc Đang thực hiện audio 3,083 10/04/2024
Chương 178 - Chân Nguyên Luyện Cốt Đang thực hiện audio 7,911 10/04/2024
Chương 179 - Ba Kỳ Bảo Đang thực hiện audio 7,636 10/04/2024
Chương 180 - Đối Mặt Với Hậu Thiên Đang thực hiện audio 10,185 10/04/2024
Chương 181 - Lồng Giam Trọng Lực Đang thực hiện audio 10,874 10/04/2024
Chương 182 - Tầng Thứ Bảy Thần Bí Đang thực hiện audio 9,502 10/04/2024
Chương 183 - Trăm Kiếp Luân Hồi Đang thực hiện audio 5,652 10/04/2024
Chương 184 - Nghịch Lân Chi Huyết Đang thực hiện audio 5,810 10/04/2024
Chương 185 - Bất Ngờ Dung Hợp Đang thực hiện audio 5,454 10/04/2024
Chương 186 - Lang Độc Đang thực hiện audio 5,260 10/04/2024
Chương 187 - Bất Diệt Thánh Hỏa Đang thực hiện audio 4,534 10/04/2024
Chương 188 - Tâm Tư Của Na Thủy Đang thực hiện audio 10,509 10/04/2024
Chương 189 - Quân Sĩ Hỏa Xi Đang thực hiện audio 1,904 10/04/2024
Chương 190 - Luân Hồi Võ Ý Đang thực hiện audio 13,186 10/04/2024
Chương 191 - Rút Sạch Linh Hồn Của Ngươi Đang thực hiện audio 9,184 10/04/2024
Chương 192 - Chu Tước Mê Cung Đang thực hiện audio 8,777 10/04/2024
Chương 193 - Giết Xi Cốt Đả Đang thực hiện audio 9,188 10/04/2024
Chương 194 - Thánh Hỏa Hỏa Linh Đang thực hiện audio 7,596 10/04/2024
Chương 195 - Oai Thánh Thú Đang thực hiện audio 9,549 10/04/2024
Chương 196 - Lôi Đình Sơn Đang thực hiện audio 2,219 10/04/2024
Chương 197 - Lôi Đình Thảo Đang thực hiện audio 618 10/04/2024
Chương 198 - Lôi Đình Tích Dịch Đang thực hiện audio 12,235 10/04/2024
Chương 199 - Miểu Sát Đang thực hiện audio 7,531 10/04/2024
Chương 200 - Bảo Vật Lôi Hệ Đang thực hiện audio 3,055 10/04/2024
Chương 201 - Sào Huyệt Đang thực hiện audio 6,879 10/04/2024
Chương 202 - Tử Điện Thần Trúc Đang thực hiện audio 7,920 10/04/2024
Chương 203 - Gần Tới Đỉnh Núi Đang thực hiện audio 11,619 10/04/2024
Chương 204 - Hồng Y Nữ Tử! Đang thực hiện audio 11,007 10/04/2024
Chương 205 - Long Phượng Đấu Đang thực hiện audio 9,256 10/04/2024
Chương 206 - Hang Động Giao Long Đang thực hiện audio 14,709 10/04/2024
Chương 207 - Trộm Bảo Vật Đang thực hiện audio 1,490 10/04/2024
Chương 208 - Thắng Lợi Trở Về Đang thực hiện audio 5,399 10/04/2024
Chương 209 - Thánh Nữ Bị Thương Đang thực hiện audio 1,099 10/04/2024
Chương 210 - Chữa Thương Đang thực hiện audio 5,178 10/04/2024
Chương 211 - Thiếu Niên Kỳ Quái Đang thực hiện audio 11,648 10/04/2024
Chương 212 - Lôi Linh Tiến Hóa Đang thực hiện audio 1,692 10/04/2024
Chương 213 - Nguyên Từ Thạch Thai Đang thực hiện audio 9,328 10/04/2024
Chương 214 - Kinh Nghiệm Khó Quên Nhất Trong Đời Đang thực hiện audio 3,580 10/04/2024
Chương 215 - Hấp Thu Tử Giao Thần Lôi Đang thực hiện audio 9,515 10/04/2024
Chương 216 - Nắm Giữ Lôi Linh Đang thực hiện audio 1,650 10/04/2024
Chương 217 - Uy Lực Của Tử Giao Thần Lôi Đang thực hiện audio 4,137 10/04/2024
Chương 218 - Quay Về Thiên Vận Quốc Đang thực hiện audio 6,640 10/04/2024
Chương 219 - Làm Ngươi Giãy Giụa Trong Tuyệt Vọng Đang thực hiện audio 10,273 10/04/2024
Chương 220 - Thực Lực Tuyệt Đối Áp Chế Đang thực hiện audio 8,486 10/04/2024
Chương 221 - Giết Âu Dương Địch Hoa Đang thực hiện audio 619 10/04/2024
Chương 222 - Tin Người Chết Truyền Ra Đang thực hiện audio 3,186 10/04/2024
Chương 223 - Cao Thủ Tiên Thiên Gây Nên Đang thực hiện audio 10,158 10/04/2024
Chương 224 - Lâm Minh Trở Về Đang thực hiện audio 3,874 10/04/2024
Chương 225 - So Tài Dự Tuyển Bắt Đầu Đang thực hiện audio 7,781 10/04/2024
Chương 226 - Lâm Minh Vs Giang Bân Đang thực hiện audio 12,097 10/04/2024
Chương 227 - Thực Lực Lăng Sâm Cường Đại Đang thực hiện audio 5,884 10/04/2024
Chương 228 - Chiến Thác Khổ Đang thực hiện audio 150 10/04/2024
Chương 229 - Vạn Cân Đang thực hiện audio 4,681 10/04/2024
Chương 230 - Võ Ý Quyết Đấu Đang thực hiện audio 12,612 10/04/2024
Chương 231 - Hình Thiên Kiếm Đang thực hiện audio 2,310 10/04/2024
Chương 232 - Dẫn Động Thiên Lôi Đang thực hiện audio 10,028 10/04/2024
Chương 233 - Bảo Khí Địa Giai Đang thực hiện audio 4,963 10/04/2024
Chương 234 - Thiên Huyền Thành Đang thực hiện audio 5,948 10/04/2024
Chương 235 - Xung Đột Đang thực hiện audio 301 10/04/2024
Chương 236 - Bản Tính Thiếu Niên Đang thực hiện audio 2,170 10/04/2024
Chương 237 - Thiên Tài Linh Hồn Lực Đang thực hiện audio 6,815 10/04/2024
Chương 238 - Khương Lam Kiếm Đang thực hiện audio 14,406 10/04/2024
Chương 239 - Mượn Thiên Trì Dùng Một Chút Đang thực hiện audio 9,989 10/04/2024
Chương 240 - Sơn Môn Quan Đang thực hiện audio 14,498 10/04/2024
Chương 241 - Quần Anh Tụ Tập Đang thực hiện audio 9,909 10/04/2024
Chương 242 - Hội Võ Bắt Đầu Đang thực hiện audio 8,007 10/04/2024
Chương 243 - Thanh Hồng Tiên Tử Đang thực hiện audio 10,387 10/04/2024
Chương 244 - Để Lộ Tài Năng Đang thực hiện audio 4,853 10/04/2024
Chương 245 - Nháy Mắt Đánh Bại Vương Võ Đang thực hiện audio 12,054 10/04/2024
Chương 246 - Kỳ Vọng Đang thực hiện audio 240 10/04/2024
Chương 247 - Qua Vòng Đấu Tiểu Tổ, Tiến Vào Trước 100 Đang thực hiện audio 13,854 10/04/2024
Chương 248 - Đợt Thi Đấu Thứ Hai Bắt Đầu Đang thực hiện audio 8,920 10/04/2024
Chương 249 - Kính Thiền Song Tử Đang thực hiện audio 263 10/04/2024
Chương 250 - Lâm Minh Đấu Với Bích Đình Hoa Đang thực hiện audio 7,952 10/04/2024
Chương 251 - Một Bên Muốn Đánh, Một Bên Muốn Chịu Đòn Đang thực hiện audio 13,678 10/04/2024
Chương 252 - Huyết Tế Thôi Hồn Đại Pháp Đang thực hiện audio 1,938 10/04/2024
Chương 253 - Phòng Ngự Tuyệt Đối Đang thực hiện audio 6,417 10/04/2024
Chương 254 - Đào Người Đang thực hiện audio 9,493 10/04/2024
Chương 255 - Tiến Vào Nhóm Hạng Nhất Đang thực hiện audio 12,207 10/04/2024
Chương 256 - Vòng Chung Kết Bắt Đầu Đang thực hiện audio 11,169 10/04/2024
Chương 257 - Lôi Điện Làm Thuẫn Đang thực hiện audio 682 10/04/2024
Chương 258 - Một Đòn Chớp Giật Đang thực hiện audio 3,848 10/04/2024
Chương 259 - Khôi Lỗi Tông Đang thực hiện audio 15 10/04/2024
Chương 260 - Nhường Ta Ba Chiêu Đang thực hiện audio 10,768 10/04/2024
Chương 261 - Cái Gì Gọi Là Chênh Lệch Đang thực hiện audio 7,429 10/04/2024
Chương 262 - Ba Chiêu Phá Địch Đang thực hiện audio 4,172 10/04/2024
Chương 263 - Thiên Tài Thương Đạo Đang thực hiện audio 9,925 10/04/2024
Chương 264 - Thương Ngạn Triệu Chi Huyết Lãng Đai Đang thực hiện audio 14,096 10/04/2024
Chương 265 - Đao Như Hổ, Thương Như Rồng Đang thực hiện audio 907 10/04/2024
Chương 266 - Huyết Vương Tam Sát Đang thực hiện audio 105 10/04/2024
Chương 267 - Chân Nguyên Xanh Da Trời Đang thực hiện audio 6,384 10/04/2024
Chương 268 - Thâm Uyên Chi Hỏa Đang thực hiện audio 13,176 10/04/2024
Chương 269 - Lâm Minh Chiến Khương Lan Kiếm Đang thực hiện audio 14,618 10/04/2024
Chương 270 - Ý Cảnh Quyết Đấu Đang thực hiện audio 12,899 10/04/2024
Chương 271 - Ăn Trộm Đang thực hiện audio 7,547 10/04/2024
Chương 272 - Thời Đại Nhân Vật Chính Đang thực hiện audio 11,169 10/04/2024
Chương 273 - Âm Ba Công Kích Đang thực hiện audio 6,938 10/04/2024
Chương 274 - Ngộ Đạo Đang thực hiện audio 8,594 10/04/2024
Chương 275 - Đột Phá Ngưng Mạch Đang thực hiện audio 13,197 10/04/2024
Chương 276 - Cảnh Giới Tôi Tủy Đang thực hiện audio 4,505 10/04/2024
Chương 277 - Chiến Hỏa Long Đang thực hiện audio 707 10/04/2024
Chương 278 - Chiến Cuộc Rõ Ràng Đang thực hiện audio 168 10/04/2024
Chương 279 - Ngày Cuối Cùng Đang thực hiện audio 12,964 10/04/2024
Chương 280 - Thực Lực Tăng Vọt Đang thực hiện audio 10,412 10/04/2024
Chương 281 - Tiếng Vào Trước Hạng Ba Đang thực hiện audio 4,260 10/04/2024
Chương 282 - Lâm Minh & Mộc Cổ Bắc Vực Đang thực hiện audio 1,946 10/04/2024
Chương 283 - Khôi Lỗi Chiến Thể Đang thực hiện audio 274 10/04/2024
Chương 284 - Hỏa Tà Thần VS Tử Giao Thần Lôi Đang thực hiện audio 3,266 10/04/2024
Chương 285 - Thế Không Thể Đỡ Đang thực hiện audio 4,323 10/04/2024
Chương 286 - Mở Màn Chung Kết Đang thực hiện audio 5,396 10/04/2024
Chương 287 - Thanh Hắc Song Kiếm Đang thực hiện audio 4,981 10/04/2024
Chương 288 - Trận Chiến Đỉnh Cao Đang thực hiện audio 8,992 10/04/2024
Chương 289 - Tốc Độ Cực Hạn Đang thực hiện audio 10,616 10/04/2024
Chương 290 - Thanh Kiếm Thứ Hai Đang thực hiện audio 7,866 10/04/2024
Chương 291 - Một Đòn Cuối Cùng Đang thực hiện audio 3,722 10/04/2024
Chương 292 - Phần Thưởng Đang thực hiện audio 11,108 10/04/2024
Chương 293 - Ta Ra Tài Liệu Đang thực hiện audio 12,983 10/04/2024
Chương 294 - Ba Cấp Thiên, Địa, Nhân Đang thực hiện audio 14,632 10/04/2024
Chương 295 - Thiên Tài Thiên Giai Đang thực hiện audio 3,820 10/04/2024
Chương 296 - Ta Không Phục Đang thực hiện audio 14,282 10/04/2024
Chương 297 - Khác Nhau Một Trời Một Vực Đang thực hiện audio 10,767 10/04/2024
Chương 298 - Thực Lực Phục Chúng Đang thực hiện audio 12,512 10/04/2024
Chương 299 - Nhập Thiên Đan Tới Tay Đang thực hiện audio 8,887 10/04/2024
Chương 300 - Đại Sư Đúc Thương Đang thực hiện audio 12,892 10/04/2024
Chương 301 - Chiến Thắng Về Nước Đang thực hiện audio 12,016 10/04/2024
Chương 302 - Rắn Độc Đang thực hiện audio 7,944 10/04/2024
Chương 303 - Mười Năm Sau Lại Đến Đi Đang thực hiện audio 146 10/04/2024
Chương 304 - Thiên Ngoại Hữu Thiên Đang thực hiện audio 8,989 10/04/2024
Chương 305 - Võ Đạo Như Luyện Khí Chi Đạo Đang thực hiện audio 7,359 10/04/2024
Chương 306 - Dung Nhập Thiên Đan Đang thực hiện audio 8,355 10/04/2024
Chương 307 - Dược Lực Tôi Tủy Đang thực hiện audio 10,304 10/04/2024
Chương 308 - Chu Tước Cấm Thần Lục Đang thực hiện audio 3,048 10/04/2024
Chương 309 - Hỏa Diễm Chi Tử Đang thực hiện audio 10,938 10/04/2024
Chương 310 - Thần Thương Thành Đang thực hiện audio 4,521 10/04/2024
Chương 311 - Lại Tới Nam Cương Đang thực hiện audio 6,002 10/04/2024
Chương 312 - Xích Nguyệt Giáo Chủ Đang thực hiện audio 3,160 10/04/2024
Chương 313 - Diệt Xích Nguyệt Đang thực hiện audio 13,378 10/04/2024
Chương 314 - Đêm Đẫm Máu Đang thực hiện audio 6,157 10/04/2024
Chương 315 - Diệt Môn Đang thực hiện audio 1,254 10/04/2024
Chương 316 - Thú Triều Đang thực hiện audio 14,255 10/04/2024
Chương 317 - Trở Về Gia Tộc Đang thực hiện audio 6,305 10/04/2024
Chương 318 - Thú Triều Đột Kích Đang thực hiện audio 529 10/04/2024
Chương 319 - Chiến Đấu Kịch Liệt Đang thực hiện audio 9,396 10/04/2024
Chương 320 - Quét Ngang Dọc Đường Đang thực hiện audio 4,631 10/04/2024
Chương 321 - Sát Khí Ẩn Giấu Đang thực hiện audio 7,972 10/04/2024
Chương 322 - Chém Giết Cự Mãng Đang thực hiện audio 349 10/04/2024
Chương 323 - Khách Không Mời Đang thực hiện audio 5,496 10/04/2024
Chương 324 - Cô Gái Áo Trắng Đang thực hiện audio 3,399 10/04/2024
Chương 325 - Thú Triều Tập Kích Đêm Đang thực hiện audio 3,699 10/04/2024
Chương 326 - Sát Thủ Đang thực hiện audio 10,870 10/04/2024
Chương 327 - Ngươi Không Cản Được Ta Đang thực hiện audio 4,349 10/04/2024
Chương 328 - Lên Trời Không Đường, Xuống Đất Không Cửa.​ Đang thực hiện audio 8,483 10/04/2024
Chương 329 - Cảm Giác Bị Phớt Lờ Đang thực hiện audio 10,918 10/04/2024
Chương 330 - Động Thủ Đang thực hiện audio 14,686 10/04/2024
Chương 331 - Ứ Nê Cự Thú Đang thực hiện audio 10,021 10/04/2024
Chương 332 - Lôi Hỏa Ánh Sáng Đang thực hiện audio 152 10/04/2024
Chương 333 - Lam Y Thỉnh Cầu Đang thực hiện audio 2,796 10/04/2024
Chương 334 - Bảo Tàng Lãm Nguyệt Tông Đang thực hiện audio 10,390 10/04/2024
Chương 335 - Phương Pháp Ẩn Nấp Đang thực hiện audio 6,304 10/04/2024
Chương 336 - Chia Sẻ Bí Mật Đang thực hiện audio 12,210 10/04/2024
Chương 337 - Ra Tay Đang thực hiện audio 2,225 10/04/2024
Chương 338 - Thời Khắc Sinh Tử Đang thực hiện audio 10,483 10/04/2024
Chương 339 - Núi Hoang Tuyệt Lộ Đang thực hiện audio 3,255 10/04/2024
Chương 340 - Toái Tinh Dong Huyết Đang thực hiện audio 6,153 10/04/2024
Chương 341 - Sự Do Ngừơi Làm Đang thực hiện audio 2,390 10/04/2024
Chương 342 - Tủy Như Kim Loại Đang thực hiện audio 13,433 10/04/2024
Chương 343 - Mảnh Xương Vỡ Đang thực hiện audio 6,645 10/04/2024
Chương 344 - Lôi Phá Ma Công Đang thực hiện audio 7,020 10/04/2024
Chương 345 - Thoát Thai Hoán Cốt Đang thực hiện audio 1,646 10/04/2024
Chương 346 - Địa Điểm Bảo Tàng Đang thực hiện audio 13,692 10/04/2024
Chương 347 - Mưa Gió Sắp Tới Đang thực hiện audio 4,786 10/04/2024
Chương 348 - Tâm Tư Thiếu Nữ Đang thực hiện audio 5,265 10/04/2024
Chương 349 - Truyền Thừa Đang thực hiện audio 14,599 10/04/2024
Chương 350 - Âm Minh Đảo Đang thực hiện audio 9,810 10/04/2024
Chương 351 - Vào Kho Báu Đang thực hiện audio 1,536 10/04/2024
Chương 352 - Bế Quan Đang thực hiện audio 13,370 10/04/2024
Chương 353 - Thần Hoàng Đảo Đang thực hiện audio 6,081 10/04/2024
Chương 354 - Ngô Đồng Các Đang thực hiện audio 3,107 10/04/2024
Chương 355 - Vào Tông Môn Đang thực hiện audio 10,212 10/04/2024
Chương 356 - Thọ Yến Bắt Đầu Đang thực hiện audio 6,822 10/04/2024
Chương 357 - Phải Thấy Máu Rồi Đang thực hiện audio 13,822 10/04/2024
Chương 358 - Đấu So Kỹ Năng Đang thực hiện audio 1,997 10/04/2024
Chương 359 - Chọc Giận Đang thực hiện audio 7,511 10/04/2024
Chương 360 - Không Bớt Lo Đang thực hiện audio 775 10/04/2024
Chương 361 - Lục Tông Vây Đổ Đang thực hiện audio 13,646 10/04/2024
Chương 362 - Gần Người Vật Lộn Đang thực hiện audio 13,503 10/04/2024
Chương 363 - Thể Chất Đặc Thù Đang thực hiện audio 10,048 10/04/2024
Chương 364 - Bẫy Đang thực hiện audio 9,119 10/04/2024
Chương 365 - Đến Bao Nhiêu Ta Tiếp Bấy Nhiêu Đang thực hiện audio 5,437 10/04/2024
Chương 366 - Bổn Cũ Soạn Lại Đang thực hiện audio 7,786 10/04/2024
Chương 367 - Thiên Phú Cấp Thánh Đang thực hiện audio 2,173 10/04/2024
Chương 368 - Ngạo Thị Quần Hùng Đang thực hiện audio 12,302 10/04/2024
Chương 369 - Chiến Đang thực hiện audio 158 10/04/2024
Chương 370 - Phượng Sí Tường Không Đang thực hiện audio 1,133 10/04/2024
Chương 371 - Ngươi Làm Khó Dể Được Ta Đang thực hiện audio 1,430 10/04/2024
Chương 372 - Thương Múa Trời Cao Đang thực hiện audio 9,280 10/04/2024
Chương 373 - Thánh Nữ Truyền Thuyết Đang thực hiện audio 8,971 10/04/2024
Chương 374 - Kim Tinh Đang thực hiện audio 8,378 10/04/2024
Chương 375 - Thương Thế Đang thực hiện audio 5,457 10/04/2024
Chương 376 - Thiếu Niên Tái Nhợt Đang thực hiện audio 8,628 10/04/2024
Chương 377 - Thánh Tử Của Ma Vực Đang thực hiện audio 10,341 10/04/2024
Chương 378 - Tử Khí Đông Lai, Song Long Tưởng Tranh Đang thực hiện audio 10,623 10/04/2024
Chương 379 - Mặt Đầy Bụi Đất Đang thực hiện audio 12,020 10/04/2024
Chương 380 - Diệt Huyết Tà Lôi Đang thực hiện audio 11,882 10/04/2024
Chương 381 - Con Cháu Minh Đế Đang thực hiện audio 12,826 10/04/2024
Chương 382 - Lôi Linh Giao Chiến Đang thực hiện audio 862 10/04/2024
Chương 383 - Đại Hoang Huyết Kích Đang thực hiện audio 9,116 10/04/2024
Chương 384 - Tôi Tủy Chiến Ma Công Đang thực hiện audio 7,278 10/04/2024
Chương 385 - Trận Chiến Vương Giả Đang thực hiện audio 1,608 10/04/2024
Chương 386 - Tiền Trảm Hậu Tấu Đang thực hiện audio 1,627 10/04/2024
Chương 387 - Đối Chất Đang thực hiện audio 7,648 10/04/2024
Chương 388 - Liên Minh Đang thực hiện audio 12,527 10/04/2024
Chương 389 - Hội Chúc Mừng Đang thực hiện audio 7,087 10/04/2024
Chương 390 - Hấp Thu Diệt Huyết Tà Lôi Đang thực hiện audio 11,440 10/04/2024
Chương 391 - Lôi Linh Mới Đang thực hiện audio 4,306 10/04/2024
Chương 392 - Thần Hoàng Bí Cảnh Đang thực hiện audio 8,484 10/04/2024
Chương 393 - Chấm Huyết Tinh, Vào Bí Cảnh Đang thực hiện audio 13,827 10/04/2024
Chương 394 - Hỏa Chi Ý Cảnh Đang thực hiện audio 10,481 10/04/2024
Chương 395 - Lạc Tinh Chi Hỏa Đang thực hiện audio 9,148 10/04/2024
Chương 396 - Thu Phục Đang thực hiện audio 2,573 10/04/2024
Chương 397 - Cổ Phượng Đại Diện Đang thực hiện audio 5,439 10/04/2024
Chương 398 - Thí Nghiệm Huyết Mạch Đang thực hiện audio 14,710 10/04/2024
Chương 399 - Ngôn Ngữ Thần Vực Đang thực hiện audio 7,762 10/04/2024
Chương 400 - Thí Luyện Chiến Tướng Cuối Cùng Đang thực hiện audio 7,738 10/04/2024
Chương 401 - Bảy Ngày Đang thực hiện audio 7,933 10/04/2024
Chương 402 - Tin Người Chết Đang thực hiện audio 2,926 10/04/2024
Chương 403 - Vô Tận Thí Luyện Đang thực hiện audio 12,905 10/04/2024
Chương 404 - Dòng Sông Cổ Quái Đang thực hiện audio 10,920 10/04/2024
Chương 405 - Khai Chiến Đang thực hiện audio 1,565 10/04/2024
Chương 406 - Điều Lệnh Đang thực hiện audio 1,882 10/04/2024
Chương 407 - Thư Cầu Cứu Đang thực hiện audio 13,565 10/04/2024
Chương 408 - Xuất Quan Đang thực hiện audio 8,883 10/04/2024
Chương 409 - Tiến Về Chiến Trường Nam Hải Đang thực hiện audio 7,555 10/04/2024
Chương 410 - Mục Tiêu, Huyết Sát Đảo Đang thực hiện audio 2,547 10/04/2024
Chương 411 - Sát Thần! Đang thực hiện audio 5,868 10/04/2024
Chương 412 - Ngọc Giản Bị Vỡ Đang thực hiện audio 776 10/04/2024
Chương 413 - Sát Na Vĩnh Hằng Đang thực hiện audio 10,515 10/04/2024
Chương 414 - Đừng Nhúc Nhích, Ngươi Sẽ Tốt Lên Thôi Đang thực hiện audio 13,534 10/04/2024
Chương 415 - Chương 415 Đang thực hiện audio 3,788 10/04/2024
Chương 416 - Cảm Giác Không Mất Đi, Thật Là Tốt Đang thực hiện audio 13,298 10/04/2024
Chương 417 - Đi Tới Thất Huyền Cốc Đang thực hiện audio 6,863 10/04/2024
Chương 418 - Yến Hội Tại Thất Huyền Cốc Đang thực hiện audio 9,700 10/04/2024
Chương 419 - Lấy Mạng Của Ngươi Đang thực hiện audio 1,542 10/04/2024
Chương 420 - Kẻ Chắn Ta Chết Đang thực hiện audio 9,382 10/04/2024
Chương 421 - Một Đường Quét Ngang Đang thực hiện audio 619 10/04/2024
Chương 422 - Âu Dương Tông Chủ Đang thực hiện audio 2,612 10/04/2024
Chương 423 - Tử Viêm Hóa Tinh Đang thực hiện audio 13,466 10/04/2024
Chương 424 - Thảm Thiết Đang thực hiện audio 8,082 10/04/2024
Chương 425 - Máu Nhuộm Cát Đá Đang thực hiện audio 1,494 10/04/2024
Chương 426 - Trời Gián Điềm Lành Đang thực hiện audio 12,284 10/04/2024
Chương 427 - Đổi Trời Đang thực hiện audio 7,833 10/04/2024
Chương 428 - Lại Mở Ma Phương Đang thực hiện audio 1,231 10/04/2024
Chương 429 - Ma Đế Đang thực hiện audio 5,005 10/04/2024
Chương 430 - Về Thần Hoàng Đảo Đang thực hiện audio 12,648 10/04/2024
Chương 431 - Không Có Lựa Chọn Nào Khác Đang thực hiện audio 6,985 10/04/2024
Chương 432 - Ta Đền Đang thực hiện audio 13,631 10/04/2024
Chương 433 - Ngọc Giản Đỏ Như Máu Đang thực hiện audio 14,615 10/04/2024
Chương 434 - Thu Phí Cố Định Đang thực hiện audio 1,338 10/04/2024
Chương 435 - Hôn Sự Đang thực hiện audio 12,967 10/04/2024
Chương 436 - Chiến Trường Sát Đạo Đang thực hiện audio 10,618 10/04/2024
Chương 437 - Mệnh Vẫn Đang thực hiện audio 10,761 10/04/2024
Chương 438 - Liên Minh Thời Chiến Đang thực hiện audio 2,912 10/04/2024
Chương 439 - Chiến Binh Cấp Một Đang thực hiện audio 10,127 10/04/2024
Chương 440 - Săn Giết Bắt Đầu Đang thực hiện audio 9,522 10/04/2024
Chương 441 - Huyết Ẩm Chi Ấn Đang thực hiện audio 4,560 10/04/2024
Chương 442 - Hỏa Phủ Đang thực hiện audio 11,801 10/04/2024
Chương 443 - Linh Thực Sâm Lâm Đang thực hiện audio 3,538 10/04/2024
Chương 444 - Thi Vệ Đang thực hiện audio 8,030 10/04/2024
Chương 445 - Chém Giết Đang thực hiện audio 9,250 10/04/2024
Chương 446 - Bản Ghi Chép Của Ma Đế Đang thực hiện audio 14,134 10/04/2024
Chương 447 - Kích Quyết Chỉ Uy Đang thực hiện audio 1,191 10/04/2024
Chương 448 - Suối Máu Đang thực hiện audio 11,580 10/04/2024
Chương 449 - Chiến Trường Thượng Cổ Đang thực hiện audio 8,003 10/04/2024
Chương 450 - Cổ Trận Mở Ra Đang thực hiện audio 61 10/04/2024
Chương 451 - Thế Giới Sắp Sụp Đổ Đang thực hiện audio 11,649 10/04/2024
Chương 452 - Bẫy Rập Chết Chóc Đang thực hiện audio 2,616 10/04/2024
Chương 453 - Mười Giây Đang thực hiện audio 1,614 10/04/2024
Chương 454 - Danh Tiếng Huyết Ma Đang thực hiện audio 11,694 10/04/2024
Chương 455 - Ta Xúc Động Đang thực hiện audio 6,434 10/04/2024
Chương 456 - Phạm Thiên Long Căn Đang thực hiện audio 8,798 10/04/2024
Chương 457 - Truyền Tống Trận Thượng Cổ Đang thực hiện audio 13,836 10/04/2024
Chương 458 - Mưa Gió Sắp Tới Đang thực hiện audio 5,572 10/04/2024
Chương 459 - Quần Hùng Tề Tụ Đang thực hiện audio 3,447 10/04/2024
Chương 460 - Không Gian Thông Suốt Đang thực hiện audio 9,179 10/04/2024
Chương 461 - Chủ Thế Giới Đang thực hiện audio 8,296 10/04/2024
Chương 462 - Pháp Tắc Khác Biệt Đang thực hiện audio 6,670 10/04/2024
Chương 463 - Ngại Quá, Nhường Đường Chút Đang thực hiện audio 2,889 10/04/2024
Chương 464 - Ma Thần Đế Cung Đang thực hiện audio 763 10/04/2024
Chương 465 - Hoang Nguyên Màu Máu Đang thực hiện audio 7,233 10/04/2024
Chương 466 - Toàn Diện Áp Chế Đang thực hiện audio 10,555 10/04/2024
Chương 467 - Đánh Chết Đang thực hiện audio 9,793 10/04/2024
Chương 468 - Sổ Tay Vô Danh Đang thực hiện audio 652 10/04/2024
Chương 469 - Bá Đạo Đang thực hiện audio 13,695 10/04/2024
Chương 470 - Giao Chiến Đang thực hiện audio 5,250 10/04/2024
Chương 471 - Uy Danh Đang thực hiện audio 1,319 10/04/2024
Chương 472 - Thảm Thiết Đang thực hiện audio 13,866 10/04/2024
Chương 473 - Đồ Lục Đang thực hiện audio 13,215 10/04/2024
Chương 474 - Một Mình Giết Ba Người Đang thực hiện audio 995 10/04/2024
Chương 475 - Ba Người Phản Bội Đang thực hiện audio 1,674 10/04/2024
Chương 476 - Mở Trận Đang thực hiện audio 1,495 10/04/2024
Chương 477 - Lôi Linh Thiên Phủ Xuống Đang thực hiện audio 11,670 10/04/2024
Chương 478 - Độn Phù Đang thực hiện audio 8,021 10/04/2024
Chương 479 - Ở Đó Chờ Ta Đang thực hiện audio 1,707 10/04/2024
Chương 480 - Cùng Làm Bạn Trong Cuộc Đời Này Đang thực hiện audio 11,815 10/04/2024
Chương 481 - Mục Thanh Y Bị Buộc Đến Tuyệt Cảnh Đang thực hiện audio 6,590 10/04/2024
Chương 482 - Kế Hoạch Điên Cuồng Đang thực hiện audio 6,743 10/04/2024
Chương 483 - Bạch Quang Đang thực hiện audio 11,489 10/04/2024
Chương 484 - Vào Đế Cung Đang thực hiện audio 4,049 10/04/2024
Chương 485 - Bại Lộ Hành Tung Đang thực hiện audio 9,855 10/04/2024
Chương 486 - Cơ Quan Con Rối Đang thực hiện audio 13,399 10/04/2024
Chương 487 - Kịch Độc Hôi Cáp Đang thực hiện audio 12,062 10/04/2024
Chương 488 - Mở Ra Ma Đế Dược Viên Đang thực hiện audio 6,321 10/04/2024
Chương 489 - Hai Gốc Linh Căn Đang thực hiện audio 3,479 10/04/2024
Chương 490 - Huyễn Vô Cơ Phá Trận Đang thực hiện audio 4,701 10/04/2024
Chương 491 - Thề Quyết Phá Trận Này Đang thực hiện audio 9,678 10/04/2024
Chương 492 - Càn Khôn Dung Nhật Lô Đang thực hiện audio 12,665 10/04/2024
Chương 493 - Ánh Sáng Đỏ Khủng Bố Đang thực hiện audio 9,242 10/04/2024
Chương 494 - Mở Ra Cổ Trận Đang thực hiện audio 12,247 10/04/2024
Chương 495 - Khoảng Cách Mười Dậm Đang thực hiện audio 5,105 10/04/2024
Chương 496 - Trong Thiên Hạ, Ai Có Thể Cản Ta Đang thực hiện audio 8,299 10/04/2024
Chương 497 - Gốc Phạm Thiên Long Căn Thứ Hai Đang thực hiện audio 10,816 10/04/2024
Chương 498 - Lại Vào Động Phủ Đang thực hiện audio 3,284 10/04/2024
Chương 499 - Chó Già Đang thực hiện audio 12,020 10/04/2024
Chương 500 - Thu Lô Đang thực hiện audio 8,528 10/04/2024
Chương 501 - Ra Ngoài Đang thực hiện audio 6,724 10/04/2024
Chương 502 - Nuốt Phục Phạm Thiên Long Căn Đang thực hiện audio 2,487 10/04/2024
Chương 503 - Luyện Long Căn Đang thực hiện audio 13,002 10/04/2024
Chương 504 - Tôi Tủy Đại Thành Đang thực hiện audio 4,964 10/04/2024
Chương 505 - Trong Mưa Đang thực hiện audio 10,063 10/04/2024
Chương 506 - Lôi Linh Của Ngươi Không Tồi Đang thực hiện audio 132 10/04/2024
Chương 507 - Thế Như Chẻ Tre Đang thực hiện audio 4,533 10/04/2024
Chương 508 - Đến Bước Đường Cùng Đang thực hiện audio 1,540 10/04/2024
Chương 509 - Huyễn Diệt Mộng Quang Đang thực hiện audio 6,574 10/04/2024
Chương 510 - Kỳ Hạn Mười Năm Đang thực hiện audio 8,335 10/04/2024
Chương 511 - Rời Đi Đang thực hiện audio 13,258 10/04/2024
Chương 512 - Pháp Tắc Thời Không Đang thực hiện audio 6,344 10/04/2024
Chương 513 - Thế Giới Cự Ma Đang thực hiện audio 2,426 10/04/2024
Chương 514 - Vả Miệng 50 Lần Đang thực hiện audio 4,125 10/04/2024
Chương 515 - Được Voi Đòi Tiên Đang thực hiện audio 1,794 10/04/2024
Chương 516 - Thanh Hà Đang thực hiện audio 477 10/04/2024
Chương 517 - Lôi Linh Đang thực hiện audio 1,220 10/04/2024
Chương 518 - Tạo Phản Đang thực hiện audio 9,705 10/04/2024
Chương 519 - Máu Tươi Nở Rộ Đang thực hiện audio 7,778 10/04/2024
Chương 520 - Bước Đầu Vào Sát Đạo Đang thực hiện audio 11,990 10/04/2024
Chương 521 - Sáu Đại Trưởng Lão Đang thực hiện audio 1,427 10/04/2024
Chương 522 - Cực Tinh, Huyết Sát Nguyên Đang thực hiện audio 14,166 10/04/2024
Chương 523 - Hình Xăm Thiên Ma 12 Cánh Đang thực hiện audio 2,341 10/04/2024
Chương 524 - Mặc Cổ Đang thực hiện audio 9,572 10/04/2024
Chương 525 - Giết Người Trên Đường Phô Đang thực hiện audio 11,386 10/04/2024
Chương 526 - Ánh Sáng Đỏ Bay Bắn Ra Đang thực hiện audio 8,765 10/04/2024
Chương 527 - Cường Đạo Đang thực hiện audio 8,586 10/04/2024
Chương 528 - Cực Tinh Thành Đang thực hiện audio 4,355 10/04/2024
Chương 529 - Cực Tinh Thông Thiên Tháp Đang thực hiện audio 926 10/04/2024
Chương 530 - Thủ Thắng Đang thực hiện audio 8,422 10/04/2024
Chương 531 - Đánh Tiếp Đang thực hiện audio 7,652 10/04/2024
Chương 532 - Không Ai Dám Đánh Đang thực hiện audio 6,343 10/04/2024
Chương 533 - Thiên Ma Thất Tinh Đang thực hiện audio 10,927 10/04/2024
Chương 534 - Nhớ Lại Đang thực hiện audio 10,659 10/04/2024
Chương 535 - Uy Hiếp Đang thực hiện audio 11,322 10/04/2024
Chương 536 - Thông Thiên Tháp Tầng Thứ Hai Đang thực hiện audio 14,780 10/04/2024
Chương 537 - Phá Hồn Lĩnh Vực Đang thực hiện audio 10,461 10/04/2024
Chương 538 - Thực Lực Của Thiên Ma 4 Cánh Đang thực hiện audio 11,738 10/04/2024
Chương 539 - Ba Thắng Liên Tiếp Đang thực hiện audio 9,090 10/04/2024
Chương 540 - Tu Luyện Địa Hạng Đặc Biệt Đang thực hiện audio 9,322 10/04/2024
Chương 541 - Lại Ngộ Đạo Đang thực hiện audio 3,296 10/04/2024
Chương 542 - Càng Tiến Thêm Một Bước Đang thực hiện audio 8,665 10/04/2024
Chương 543 - Yêu Vương Chiến Thể Đang thực hiện audio 8,190 10/04/2024
Chương 544 - Đối Chọi Gay Gắt Đang thực hiện audio 1,793 10/04/2024
Chương 545 - Huyết Chiến Đang thực hiện audio 12,174 10/04/2024
Chương 546 - Đại Thu Hoạch Đang thực hiện audio 7,589 10/04/2024
Chương 547 - Ý Cảnh Tăng Lên Đang thực hiện audio 3,802 10/04/2024
Chương 548 - Mệnh Vẫn Tám Tầng Đang thực hiện audio 1,321 10/04/2024
Chương 549 - Mặc Cổ Đề Nghị Đang thực hiện audio 2,899 10/04/2024
Chương 550 - Hình Thiên Đang thực hiện audio 14,732 10/04/2024
Chương 551 - Ước Chiến Đang thực hiện audio 13,131 10/04/2024
Chương 552 - Tiên Thiên Trung Kỳ Đang thực hiện audio 1,838 10/04/2024
Chương 554 - Thần Lực Đang thực hiện audio 1,790 10/04/2024
Chương 555 - Lực Lượng Ý Cảnh Đang thực hiện audio 12,953 10/04/2024
Chương 556 - Hình Thiên Tuyên Chiến Đang thực hiện audio 2,812 10/04/2024
Chương 557 - Sách Cổ Đang thực hiện audio 4,303 10/04/2024
Chương 558 - Khai Chiến Đang thực hiện audio 3,601 10/04/2024
Chương 559 - Hủy Diệt Ý Cảnh Đang thực hiện audio 3,963 10/04/2024
Chương 560 - Huyết Ma Buôn Xuống Đang thực hiện audio 1,402 10/04/2024
Chương 561 - Huy Chương Vương Giả Đang thực hiện audio 10,639 10/04/2024
Chương 562 - Con Đường Của Đế Giả Đang thực hiện audio 6,660 10/04/2024
Chương 563 - Bát Môn Độn Giáp Đang thực hiện audio 7,674 10/04/2024
Chương 564 - Vô Danh Thần Đan Đang thực hiện audio 2,331 10/04/2024
Chương 565 - Bát Môn - Hưu Môn Đang thực hiện audio 3,424 10/04/2024
Chương 566 - Vào Tầng Ba Đang thực hiện audio 4,229 10/04/2024
Chương 567 - Lôi Chi Ý Cảnh Đang thực hiện audio 5,675 10/04/2024
Chương 568 - Tự Sáng Tạo Chiêu Thức Đang thực hiện audio 460 10/04/2024
Chương 569 - Trận Chiến Đầu Tiên Đang thực hiện audio 14,802 10/04/2024
Chương 570 - Diệu Dụng Ý Cảnh Đang thực hiện audio 4,622 10/04/2024
Chương 571 - Ma Kim Trùng Đang thực hiện audio 10,540 10/04/2024
Chương 572 - Tốc Độ Công Kích Cực Hạn Đang thực hiện audio 11,960 10/04/2024
Chương 573 - Con Đường Tông Sư Võ Đạo Đang thực hiện audio 4,706 10/04/2024
Chương 574 - Tiên Thiên Hậu Kỳ Đang thực hiện audio 3,572 10/04/2024
Chương 575 - Huy Chương Chung Kết Giả Đang thực hiện audio 8,899 10/04/2024
Chương 576 - Liên Kích Đang thực hiện audio 10,299 10/04/2024
Chương 577 - 87 Điểm Số Giết Chóc Đang thực hiện audio 11,884 10/04/2024
Chương 578 - Lai Lịch Hắc Lưu Ly Châu Đang thực hiện audio 10,278 10/04/2024
Chương 579 - Vương Giả Tù Lung Đang thực hiện audio 6,936 10/04/2024
Chương 580 - Tư Cách Thí Luyện Đang thực hiện audio 8,444 10/04/2024
Chương 581 - Tử Huyễn Quán Hồng Đang thực hiện audio 2,782 10/04/2024
Chương 582 - Phong Hào Tu La Đang thực hiện audio 761 10/04/2024
Chương 583 - Hạn Ngươi Một Ngày Rời Đi Đang thực hiện audio 2,165 10/04/2024
Chương 584 - Lồng Giam Mở Ra Đang thực hiện audio 3,738 10/04/2024
Chương 585 - Thiên Ma Lực Trường Đang thực hiện audio 12,407 10/04/2024
Chương 586 - Hỗn Độn Lao Ngục Đang thực hiện audio 7,276 10/04/2024
Chương 587 - Chất Vấn, Vạn Năm Chỉ Có Một Đang thực hiện audio 8,341 10/04/2024
Chương 588 - Vương Giả Trăm Ngày Đang thực hiện audio 8,505 10/04/2024
Chương 589 - Nguy Cơ Đang thực hiện audio 969 10/04/2024
Chương 590 - Được Ăn Cả Ngã Về Không Đang thực hiện audio 14,172 10/04/2024
Chương 591 - Đột Phát - Bát Môn Độn Giáp Đang thực hiện audio 4,258 10/04/2024
Chương 592 - Lại Phá - Lồng Giam Cuối Cùng Đang thực hiện audio 6,430 10/04/2024
Chương 593 - Thiên Ma Võ Ý Tu La Đang thực hiện audio 7,682 10/04/2024
Chương 594 - Trở Về! Dùng Máu Tế Thương! Đang thực hiện audio 10,908 10/04/2024
Chương 595 - Bắt Ngươi Tế Đao Đang thực hiện audio 5,498 10/04/2024
Chương 596 - Dùng Ngón Tay Thay Thương Đang thực hiện audio 12,349 10/04/2024
Chương 597 - Đâm Lao Phải Theo Lao Đang thực hiện audio 680 10/04/2024
Chương 598 - Chiến Liên Tiếp Ba Trận Đang thực hiện audio 1,195 10/04/2024
Chương 599 - Chiến Với Khai Dương Đang thực hiện audio 6,044 10/04/2024
Chương 600 - Miểu Sát Đang thực hiện audio 7,281 10/04/2024
Chương 601 - Đao Mang Lĩnh Vực Đang thực hiện audio 8,242 10/04/2024
Chương 602 - Lại Diệt Đang thực hiện audio 10,556 10/04/2024
Chương 603 - Chiến Linh Đang thực hiện audio 9,264 10/04/2024
Chương 604 - Không Xuống Chơi Ư Đang thực hiện audio 11,859 10/04/2024
Chương 605 - Lực Trường Bùng Nổ Đang thực hiện audio 1,340 10/04/2024
Chương 606 - Khế Ước Thú - Phong Long Đang thực hiện audio 7,506 10/04/2024
Chương 607 - Một Thương Sáng Lạn Đang thực hiện audio 4,848 10/04/2024
Chương 608 - Di Sản Của Hắc Ám Tôn Chủ Đang thực hiện audio 5,077 10/04/2024
Chương 609 - Trở Thành Tôn Chủ Đang thực hiện audio 416 10/04/2024
Chương 610 - Hoặc Là Rời Đi, Hoặc Là Chiến Một Trận Đang thực hiện audio 6,636 10/04/2024
Chương 611 - Tháp Chủ Cực Tinh Tháp Đang thực hiện audio 5,884 10/04/2024
Chương 612 - Đường Duy Nhất Thoát Khỏi Tuyệt Cảnh Đang thực hiện audio 14,303 10/04/2024
Chương 613 - Ma Quang Ra Tay Đang thực hiện audio 8,588 10/04/2024
Chương 614 - Ma Khanh Phun Trào Đang thực hiện audio 7,052 10/04/2024
Chương 615 - Tiến Vào Con Đường Của Đế Giả Đang thực hiện audio 10,351 10/04/2024
Chương 616 - Trận Chiến Ý Chí Đang thực hiện audio 2,449 10/04/2024
Chương 617 - Một Ngọn Đèn Một Thế Giới Đang thực hiện audio 5,480 10/04/2024
Chương 618 - Ý Chí Quang Huy Đang thực hiện audio 6,087 10/04/2024
Chương 619 - Lựa Chọn Của Lâm Minh Đang thực hiện audio 10,978 10/04/2024
Chương 620 - Đế Tôn Lực Trường Đang thực hiện audio 11,939 10/04/2024
Chương 621 - Muôn Hoa Khoe Sắc Đang thực hiện audio 13,379 10/04/2024
Chương 622 - Ngưng Kết Chiến Linh Đang thực hiện audio 14,261 10/04/2024
Chương 623 - Xuất Quan Đang thực hiện audio 8,713 10/04/2024
Chương 624 - Tiến Vào Vạn Cổ Ma Khanh Đang thực hiện audio 6,061 10/04/2024
Chương 625 - Tuấn Kiệt Tụ Tập Đang thực hiện audio 104 10/04/2024
Chương 626 - Cánh Cửa Không Gian Đang thực hiện audio 11,274 10/04/2024
Chương 627 - Tà Vật Đang thực hiện audio 7,054 10/04/2024
Chương 628 - Huyết Tinh Chi Địa Đang thực hiện audio 11,125 10/04/2024
Chương 629 - Huyết Yêu Cốt Đang thực hiện audio 563 10/04/2024
Chương 630 - Bắt Được Huyết Yêu Cốt Đang thực hiện audio 3,920 10/04/2024
Chương 631 - Một Mình Rời Đi Đang thực hiện audio 3,356 10/04/2024
Chương 632 - Nuốt Huyết Yêu Cốt Đang thực hiện audio 8,965 10/04/2024
Chương 633 - Tấn Công Bình Cảnh Đang thực hiện audio 9,007 10/04/2024
Chương 634 - Ngưng Kết Toàn Đan Đang thực hiện audio 6,574 10/04/2024
Chương 635 - Toàn Đan Chi Biến Đang thực hiện audio 9,254 10/04/2024
Chương 636 - Chiến Linh Hộ Thể Đang thực hiện audio 14,069 10/04/2024
Chương 637 - Thực Lực Toàn Đan Kỳ Đang thực hiện audio 11,773 10/04/2024
Chương 638 - 3000 Đại Thế Giới Đang thực hiện audio 5,602 10/04/2024
Chương 639 - Tế Sống Đang thực hiện audio 2,697 10/04/2024
Chương 640 - Vạn Niên Thi Thảo Đang thực hiện audio 3,248 10/04/2024
Chương 641 - Ma Khanh Lần Nữa Phun Trào Đang thực hiện audio 5,581 10/04/2024
Chương 642 - Lầm Vào Cấm Địa Đang thực hiện audio 12,157 10/04/2024
Chương 643 - Đi Ra Rồi Đang thực hiện audio 1,934 10/04/2024
Chương 644 - Lặng Lẽ Tới Gần Miệng Hố Khổng Lồ Đang thực hiện audio 11,586 10/04/2024
Chương 645 - Lực Trường Khép Kín Đang thực hiện audio 5,406 10/04/2024
Chương 646 - Sông Hoàng Tuyền Đang thực hiện audio 4,502 10/04/2024
Chương 647 - Thượng Cổ Cự Thú Đang thực hiện audio 10,729 10/04/2024
Chương 648 - Thi Sát Đang thực hiện audio 4,460 10/04/2024
Chương 649 - Hai Thương Đâm Tử Đang thực hiện audio 14,291 10/04/2024
Chương 650 - Đại Cơ Duyên Đang thực hiện audio 4,641 10/04/2024
Chương 651 - Thiên Giai Ma Thần Chi Cốt Đang thực hiện audio 6,188 10/04/2024
Chương 652 - Thần Nữ Đang thực hiện audio 5,272 10/04/2024
Chương 653 - Giết Người Đang thực hiện audio 6,023 10/04/2024
Chương 654 - 10 Cánh Đỉnh Phong Đang thực hiện audio 9,707 10/04/2024
Chương 655 - Hắc Động Toàn Đan Đang thực hiện audio 3,064 10/04/2024
Chương 656 - Mở Lại Thần Nữ Quan Đang thực hiện audio 623 10/04/2024
Chương 657 - Ra Khỏi Cấm Địa Đang thực hiện audio 8,809 10/04/2024
Chương 658 - Miểu Sát Yêu Thú Đang thực hiện audio 402 10/04/2024
Chương 659 - Trở Về Cực Tinh Tháp Chủ Đang thực hiện audio 6,126 10/04/2024
Chương 660 - Khí Thế Vô Địch Đang thực hiện audio 4,861 10/04/2024
Chương 661 - Ánh Sáng Của Chiến Linh Đang thực hiện audio 3,598 10/04/2024
Chương 662 - Phán Ngươi Tử Hình Đang thực hiện audio 1,473 10/04/2024
Chương 663 - Thiên Giai Bạch Thương Đang thực hiện audio 7,782 10/04/2024
Chương 664 - Chiến Trường Biến Hóa Đang thực hiện audio 3,783 10/04/2024
Chương 665 - Thành Tựu 12 Cánh Đang thực hiện audio 10,630 10/04/2024
Chương 666 - Thương Đen Đang thực hiện audio 3,357 10/04/2024
Chương 667 - Hạ Nô Ấn Đang thực hiện audio 10,146 10/04/2024
Chương 668 - Trở Lại Nam Thiên Vực Đang thực hiện audio 12,179 10/04/2024
Chương 669 - Tin Tức Thần Hoàng Đảo Đang thực hiện audio 2,345 10/04/2024
Chương 670 - Thiếu Nữ Lô Đỉnh Đang thực hiện audio 3,585 10/04/2024
Chương 671 - Ngươi Là Lâm Minh Đang thực hiện audio 9,991 10/04/2024
Chương 672 - Sưu Hồn Đang thực hiện audio 9,652 10/04/2024
Chương 673 - Mục Thiên Vũ Nhắn Lại Đang thực hiện audio 10,152 10/04/2024
Chương 674 - Mở Ra Ma Phương Lần Thứ Năm Đang thực hiện audio 1,158 10/04/2024
Chương 675 - Huyền Vũ Thiếp Ra Tay Đang thực hiện audio 922 10/04/2024
Chương 676 - Mục Băng Vân Toàn Đan Kỳ Đang thực hiện audio 7,390 10/04/2024
Chương 677 - Chiến Cự Côn Đang thực hiện audio 6,881 10/04/2024
Chương 678 - Lâm Minh Phản Kích Đang thực hiện audio 172 10/04/2024
Chương 679 - Thương Nặng Huyễn Vũ Thiếp Đang thực hiện audio 8,279 10/04/2024
Chương 680 - Hàng Phục Đang thực hiện audio 13,710 10/04/2024
Chương 681 - Mục Thiên Vũ Vướng Bận Đang thực hiện audio 10,110 10/04/2024
Chương 682 - Phản Kích Nam Hải Ma Vực! Đang thực hiện audio 1,329 10/04/2024
Chương 683 - Vạn Dặm Đánh Bất Ngờ Đang thực hiện audio 9,721 10/04/2024
Chương 684 - Có Cái Gì Thương Lượng Đang thực hiện audio 1,119 10/04/2024
Chương 685 - Mục Đích Hôm Nay Của Ta Chỉ Là Giết Người Đang thực hiện audio 10,546 10/04/2024
Chương 686 - Cướp Sạch Đang thực hiện audio 1,265 10/04/2024
Chương 687 - Bái Kiến Thái Tử Thần Quốc Đang thực hiện audio 8,999 10/04/2024
Chương 688 - Đi Tới Huyền Cung Đang thực hiện audio 721 10/04/2024
Chương 689 - Gặp Lại Đang thực hiện audio 6,185 10/04/2024
Chương 690 - Hôn Đang thực hiện audio 9,920 10/04/2024
Chương 691 - Một Đêm Ôn Tồn Đang thực hiện audio 9,265 10/04/2024
Chương 692 - Đàm Phán Đang thực hiện audio 6,401 10/04/2024
Chương 693 - Xung Đột Đang thực hiện audio 4,362 10/04/2024
Chương 694 - Chênh Lệch Tuyệt Đối Đang thực hiện audio 1,959 10/04/2024
Chương 695 - Giương Cung Bạt Kiếm Đang thực hiện audio 7,901 10/04/2024
Chương 696 - Chém Đứt Đao Đang thực hiện audio 884 10/04/2024
Chương 697 - Đại Sảnh Đẫm Máu Đang thực hiện audio 11,469 10/04/2024
Chương 698 - Uy Hiếp Đang thực hiện audio 12,124 10/04/2024
Chương 699 - Đạp Phá Thiết Hài Vô Mịch Xử Đang thực hiện audio 14,428 10/04/2024
Chương 700 - Thái Tử Thần Quốc Đang thực hiện audio 14,197 10/04/2024
Chương 701 - Đi, Đi Với Ta Đón Chúng Nó Đang thực hiện audio 13,315 10/04/2024
Chương 702 - Tinh Cực Đến Đang thực hiện audio 4,105 10/04/2024
Chương 703 - Muốn Tinh Cực Hộc Máu Đang thực hiện audio 6,339 10/04/2024
Chương 704 - Phòng Ngự Kinh Khủng Của Cự Côn Đang thực hiện audio 918 10/04/2024
Chương 705 - Về Nhà Đang thực hiện audio 9,351 10/04/2024
Chương 706 - Thành Tựu Hắc Động Toàn Đan Đang thực hiện audio 11,062 10/04/2024
Chương 707 - Huyễn Vô Cơ Xuất Quan Đang thực hiện audio 10,438 10/04/2024
Chương 708 - Đột Phá Toàn Đan Trung Kỳ Đang thực hiện audio 1,804 10/04/2024
Chương 709 - Lại Mở Ra Bát Môn Độn Giáp Đang thực hiện audio 1,483 10/04/2024
Chương 710 - Thần Chết Trong Đêm Tối Đang thực hiện audio 8,872 10/04/2024
Chương 711 - Quét Ngang Nam Hải Ma Vực Đang thực hiện audio 2,271 10/04/2024
Chương 712 - Giết Sạch Đang thực hiện audio 4,025 10/04/2024
Chương 713 - Kẻ Ở Lại Nam Hải Ma Vực, Chết Đang thực hiện audio 3,393 10/04/2024
Chương 714 - Vang Danh Sát Thần Đang thực hiện audio 6,257 10/04/2024
Chương 715 - Thí Luyện Cấp Vương Đang thực hiện audio 8,997 10/04/2024
Chương 716 - Chiến Sĩ Thượng Cổ Phượng Tộc Đang thực hiện audio 3,445 10/04/2024
Chương 717 - Đạt Được Tư Cách Đang thực hiện audio 12,819 10/04/2024
Chương 718 - Địa Điểm Thí Luyện Khiến Người Ta Rung Động Đang thực hiện audio 5,124 10/04/2024
Chương 719 - Viễn Cổ Hoàng Thành Đang thực hiện audio 12,604 10/04/2024
Chương 720 - Vật Tổ Cổ Phượng Đang thực hiện audio 11,158 10/04/2024
Chương 721 - Trắc Nghiệm Pháp Tắc Đang thực hiện audio 14,256 10/04/2024
Chương 722 - Tìm Hiểu Căn Nguyên Hỏa Hệ Đang thực hiện audio 10,672 10/04/2024
Chương 723 - Đối Chọi Gay Gắt Đang thực hiện audio 3,009 10/04/2024
Chương 724 - Đá Vật Tổ Phần Thiên Đang thực hiện audio 12,452 10/04/2024
Chương 725 - Đá Khắc Hỗn Độn Đang thực hiện audio 3,354 10/04/2024
Chương 726 - Hóa Thần Kính Đang thực hiện audio 9,632 10/04/2024
Chương 727 - Nữ Nhân Váy Đỏ Đang thực hiện audio 1,000 10/04/2024
Chương 728 - Ý Cảnh Đầu Tiên - Biển Lửa Nóng Rực Đang thực hiện audio 10,179 10/04/2024
Chương 729 - Xông Phá Thế Giới Đầu Tiên Đang thực hiện audio 8,012 10/04/2024
Chương 730 - Một Kích Phá Thế Giới Đang thực hiện audio 2,575 10/04/2024
Chương 731 - Dung Hợp Ý Cảnh, Tự Nghĩ Ra Chiêu Thức Đang thực hiện audio 14,116 10/04/2024
Chương 732 - Chín Tầng Chu Tước Cấm Thần Lực Đang thực hiện audio 6,559 10/04/2024
Chương 733 - Thế Giới Tầng Thứ Hai Của Hóa Thần Kính Đang thực hiện audio 6,151 10/04/2024
Chương 734 - Thiên Giai Hỏa Tinh Đang thực hiện audio 4,436 10/04/2024
Chương 735 - Toàn Đan Trung Kỳ Đỉnh Phong Đang thực hiện audio 2,886 10/04/2024
Chương 736 - Xuất Quan Đang thực hiện audio 802 10/04/2024
Chương 737 - Khảo Hạch Cuối Cùng Đang thực hiện audio 5,378 10/04/2024
Chương 738 - Máu Cổ Phượng Đang thực hiện audio 4,104 10/04/2024
Chương 739 - 50 Tức Đang thực hiện audio 483 10/04/2024
Chương 740 - Nghịch Chuyển Dãy Tinh Tú Đang thực hiện audio 11,934 10/04/2024
Chương 741 - Đổi Lấy Máu Cổ Phượng Đang thực hiện audio 1,269 10/04/2024
Chương 742 - Đại Đến Toàn Đan Hậu Kỳ Đang thực hiện audio 1,524 10/04/2024
Chương 743 - Quay Về Thiên Diễn Đang thực hiện audio 8,031 10/04/2024
Chương 744 - Máu Nhuộm Biển Sâu Đang thực hiện audio 3,192 10/04/2024
Chương 745 - Chiến Đấu Huyễn Vô Cơ Đang thực hiện audio 3,645 10/04/2024
Chương 746 - Chênh Lệch Quá Lớn Đang thực hiện audio 2,886 10/04/2024
Chương 747 - Đuổi Giết Mười Vạn Dặm Đang thực hiện audio 512 10/04/2024
Chương 748 - Đuổi Về Nam Thiên Vực Đang thực hiện audio 11,813 10/04/2024
Chương 749 - Cái Chết Của Huyễn Vô Cơ Đang thực hiện audio 7,821 10/04/2024
Chương 750 - Trở Về Tiểu Thế Giới Đang thực hiện audio 10,290 10/04/2024
Chương 751 - Nam Hải Ma Vực Bị Hủy Diệt Đang thực hiện audio 1,302 10/04/2024
Chương 752 - Lâm Minh Đại Hôn, Hoàng Tử Thần Quốc Đang thực hiện audio 10,793 10/04/2024
Chương 753 - Nữ Nhân Thần Bí Đang thực hiện audio 438 10/04/2024
Chương 754 - Ngọc Bội Thần Nữ Đang thực hiện audio 11,599 10/04/2024
Chương 755 - Giương Cung Bạt Kiếm Đang thực hiện audio 1,862 10/04/2024
Chương 756 - Quyết Đấu Chiến Linh Đang thực hiện audio 2,768 10/04/2024
Chương 757 - Đoan Mộc Quần, Lam Thấm, Phong Thần Đang thực hiện audio 6,737 10/04/2024
Chương 758 - Đêm Động Phòng Hoa Chúc Đang thực hiện audio 7,202 10/04/2024
Chương 759 - Cô Gái Bí Ẩn, Thần Khí Bộ Tộc Đang thực hiện audio 13,127 10/04/2024
Chương 760 - Mộc Linh Ngọc Đang thực hiện audio 11,563 10/04/2024
Chương 761 - Đi Tới Cửu Đỉnh Thần Quốc Đang thực hiện audio 8,013 10/04/2024
Chương 762 - Bạch Long Ngọc Hành Đang thực hiện audio 4,995 10/04/2024
Chương 763 - Con Đường Phát Tài Đang thực hiện audio 10,611 10/04/2024
Chương 764 - Vòng Ngọc Cổ Đang thực hiện audio 3,571 10/04/2024
Chương 765 - Đấu Giá Đang thực hiện audio 14,445 10/04/2024
Chương 766 - Bị Đen Đủi Đang thực hiện audio 3,467 10/04/2024
Chương 767 - Ngọc Bài Bạch Long Đang thực hiện audio 12,449 10/04/2024
Chương 768 - Lan Đạo Chân Nhân, Thiên Mệnh Bảng Đang thực hiện audio 2,582 10/04/2024
Chương 769 - Lan Đạo Chân Nhân Giám Định Đang thực hiện audio 11,388 10/04/2024
Chương 770 - Mở Ra Toàn Bộ Càn Khôn Dung Nhật Lô Đang thực hiện audio 10,912 10/04/2024
Chương 771 - Thiên Cơ Thương Hội Đang thực hiện audio 14,284 10/04/2024
Chương 772 - Thiên Hoa Thạch Đang thực hiện audio 7,949 10/04/2024
Chương 773 - Lòng Xấu Xa Đang thực hiện audio 9,314 10/04/2024
Chương 774 - Tiểu Tiểu Đang thực hiện audio 10,780 10/04/2024
Chương 775 - Lưỡi Đao Đang thực hiện audio 4,210 10/04/2024
Chương 776 - Quét Ngang Đang thực hiện audio 9,849 10/04/2024
Chương 777 - Chiến Linh Cấp Thanh Đồng Đại Thành Đang thực hiện audio 5,858 10/04/2024
Chương 778 - Mới Chiến Thiên Mệnh Bảng Đang thực hiện audio 12,380 10/04/2024
Chương 779 - Ác Chiến Vu Khê Thành Đang thực hiện audio 8,221 10/04/2024
Chương 780 - Đi Lên Võ Đài Đỉnh Cao Đang thực hiện audio 2,902 10/04/2024
Chương 781 - Ma Đế Khải Giáp Đang thực hiện audio 11,194 10/04/2024
Chương 782 - Tiêu Diệt Thi Quỷ Nhân Đang thực hiện audio 11,492 10/04/2024
Chương 783 - Bước Lên Thiên Mệnh Bảng Đang thực hiện audio 5,710 10/04/2024
Chương 784 - Thái Tử Cho Mời Đang thực hiện audio 3,777 10/04/2024
Chương 785 - Ta Xem Áo Giáp Ngươi Một Chút Đang thực hiện audio 14,743 10/04/2024
Chương 786 - Bá Đạo Đang thực hiện audio 869 10/04/2024
Chương 787 - Ước Định Mười Chiêu Đang thực hiện audio 14,332 10/04/2024
Chương 788 - Đối Chiến Sát Đạo Đang thực hiện audio 8,759 10/04/2024
Chương 789 - Đầm Lầy Màu Đen Tám Ngàn Dặm Đang thực hiện audio 11,751 10/04/2024
Chương 790 - Thỉnh Cầu Của Thiên Cơ Tiểu Tiểu Đang thực hiện audio 762 10/04/2024
Chương 791 - Luyện Chế Ngũ Sắc Luyện Hư Đan Đang thực hiện audio 10,319 10/04/2024
Chương 792 - Kinh Môn Trong Bát Môn Độn Giáp Đang thực hiện audio 11,952 10/04/2024
Chương 793 - Giải Thưởng Trên Trời Đang thực hiện audio 12,326 10/04/2024
Chương 794 - Phân Bộ Của Tu La Thần Quốc Đang thực hiện audio 10,548 10/04/2024
Chương 795 - 30 Vạn Nguyên Linh Thạch Đang thực hiện audio 4,768 10/04/2024
Chương 796 - Lâm Lan Kiếm Đang thực hiện audio 13,530 10/04/2024
Chương 797 - Cướp Bóc Đang thực hiện audio 8,534 10/04/2024
Chương 798 - Tốc Độ Khó Tin Đang thực hiện audio 6,644 10/04/2024
Chương 799 - Hồi Mã Thương Đang thực hiện audio 7,720 10/04/2024
Chương 800 - Máu Nhuộm Pha Đà Sơn Đang thực hiện audio 14,796 10/04/2024
Chương 801 - Thế Như Chẻ Tre Đang thực hiện audio 12,918 10/04/2024
Chương 802 - Giết Tư Đồ Đang thực hiện audio 6,735 10/04/2024
Chương 803 - Diệt Danh Túc Đang thực hiện audio 12,491 10/04/2024
Chương 804 - Hoàng Thúc Tu La Quốc Đang thực hiện audio 8,527 10/04/2024
Chương 805 - Đại Thành Chiến Linh Chỉ Uy Đang thực hiện audio 1,739 10/04/2024
Chương 806 - Bóp Áp Đang thực hiện audio 4,416 10/04/2024
Chương 807 - Thiên Mệnh Bảng Mới, Phong Hào Tử Thần Đang thực hiện audio 1,953 10/04/2024
Chương 808 - Mệnh Vẫn Một Cửa Đang thực hiện audio 854 10/04/2024
Chương 809 - Toàn Đan Thứ Hai Đang thực hiện audio 495 10/04/2024
Chương 810 - Nguy Cơ Đang thực hiện audio 7,915 10/04/2024
Chương 811 - Sát Cục Đang thực hiện audio 13,256 10/04/2024
Chương 812 - Đầm Lầy Tử Vong Đang thực hiện audio 12,319 10/04/2024
Chương 813 - Thận Khí Đang thực hiện audio 12,834 10/04/2024
Chương 814 - Cửu Thiên Lôi Vực Đang thực hiện audio 2,218 10/04/2024
Chương 815 - Tái Sinh Sau Hủy Diệt Đang thực hiện audio 2,787 10/04/2024
Chương 816 - Mầm Non Tà Thần Đang thực hiện audio 13,747 10/04/2024
Chương 817 - Tất Như Ngọc Phát Điên Đang thực hiện audio 10,749 10/04/2024
Chương 818 - Lôi Quang Luyện Thể Đang thực hiện audio 2,592 10/04/2024
Chương 819 - Hạo Bạch Chi Kiếm, Lôi Điện Chi Nguyên Đang thực hiện audio 10,103 10/04/2024
Chương 820 - Bộ Tộc Thiên Đố, Bát Vẫn Lôi Hoàng Đang thực hiện audio 13,903 10/04/2024
Chương 821 - Ra Lôi Vực, Chiến Ma Sứ Đang thực hiện audio 6,675 10/04/2024
Chương 822 - Uy Lực Của Lôi Quang Đang thực hiện audio 8,647 10/04/2024
Chương 823 - Giết Chết Quốc Sư Thần Quốc Đang thực hiện audio 183 10/04/2024
Chương 824 - Tử Thần Chú Đang thực hiện audio 13,407 10/04/2024
Chương 825 - Tu La Thần Hoàng Ra Tay Đang thực hiện audio 11,420 10/04/2024
Chương 826 - Thần Khí Bộ Tộc, Trung Thiên Thế Giới Đang thực hiện audio 8,433 10/04/2024
Chương 827 - Thích Bạch Đang thực hiện audio 9,933 10/04/2024
Chương 828 - Đây Không Phải Là Trọng Điểm Đang thực hiện audio 9,990 10/04/2024
Chương 829 - Giẳng Co Đang thực hiện audio 5,397 10/04/2024
Chương 830 - Đến Bao Nhiêu, Tiếp Bấy Nhiêu Đang thực hiện audio 14,495 10/04/2024
Chương 831 - Chiến Đang thực hiện audio 376 10/04/2024
Chương 832 - Sơn Vũ Dục Đến Đang thực hiện audio 4,250 10/04/2024
Chương 833 - Tư Đồ Yêu Nguyệt Đang thực hiện audio 1,158 10/04/2024
Chương 835 - Chúng Bảo Tề Tụ Đang thực hiện audio 5,450 10/04/2024
Chương 836 - Tử Khí Đông Lai Đang thực hiện audio 5,739 10/04/2024
Chương 837 - Kim Lôi Phá Thiên Đang thực hiện audio 14,739 10/04/2024
Chương 838 - Bạch Ngân Chiến Linh Đang thực hiện audio 8,607 10/04/2024
Chương 839 - Tử Sư Lôi Nguyên Đang thực hiện audio 10,666 10/04/2024
Chương 840 - Trọng Ngưng Linh Khu Đang thực hiện audio 13,538 10/04/2024
Chương 841 - Công Thành Xuất Quan, Thành Tựu Mệnh Vẫn Đang thực hiện audio 12,092 10/04/2024
Chương 842 - Nhất Trọng Mệnh Vẫn Đỉnh Phong Đang thực hiện audio 10,448 10/04/2024
Chương 843 - Dùng Chỉ Đại Thương Đang thực hiện audio 2,250 10/04/2024
Chương 844 - Quyết Chiến Ngày Đang thực hiện audio 1,387 10/04/2024
Chương 845 - Đối Chọi Gay Gắt Đang thực hiện audio 4,501 10/04/2024
Chương 846 - Đòn Sát Thủ Của Tu La Thần Quốc Đang thực hiện audio 13,783 10/04/2024
Chương 847 - Một Thương Kinh Thế Đang thực hiện audio 8,344 10/04/2024
Chương 848 - Ngủ Độc Vương Đang thực hiện audio 5,516 10/04/2024
Chương 849 - Không Ai Chống Nổi Đang thực hiện audio 1,718 10/04/2024
Chương 850 - Khí Xông Tận Trời Đang thực hiện audio 9,346 10/04/2024
Chương 851 - Tích Lũy Sát Khí Đang thực hiện audio 11,018 10/04/2024
Chương 852 - Chiến Tư Đồ La Sát Đang thực hiện audio 14,246 10/04/2024
Chương 853 - Uy Lực Sấm Sét Đang thực hiện audio 6,134 10/04/2024
Chương 854 - Nhận Thua Đang thực hiện audio 7,198 10/04/2024
Chương 855 - Yêu Nguyệt Xuất Chiến Đang thực hiện audio 2,202 10/04/2024
Chương 856 - Tử Cực Lĩnh Vực, Vầng Trăng Trên Không Trung Đang thực hiện audio 11,370 10/04/2024
Chương 857 - Toàn Lực Chiến Một Trận Đang thực hiện audio 9,621 10/04/2024
Chương 858 - Lồng Giam Hắc Ám Đang thực hiện audio 9,505 10/04/2024
Chương 859 - Thánh Thể Cổ Phượng Đang thực hiện audio 13,620 10/04/2024
Chương 860 - Đại Hoang Huyết Kích Đang thực hiện audio 11,436 10/04/2024
Chương 861 - Trấn Áp Yêu Nguyệt Đang thực hiện audio 12,609 10/04/2024
Chương 862 - Xé Rách Da Mặt Đang thực hiện audio 6,312 10/04/2024
Chương 863 - Thé Lực Khắp Nơi Đang thực hiện audio 7,806 10/04/2024
Chương 864 - Chiếm Được Đạo Nghĩa Đang thực hiện audio 2,919 10/04/2024
Chương 865 - Hai Điều Kiện Đang thực hiện audio 802 10/04/2024
Chương 866 - Ngăn Cách Hư Không Đang thực hiện audio 2,816 10/04/2024
Chương 867 - Kỳ Tích Thời Gian Pháp Tắc Đang thực hiện audio 10,677 10/04/2024
Chương 868 - Chạm Tay Có Thể Bỏng Đang thực hiện audio 3,254 10/04/2024
Chương 869 - Tân Thiên Mệnh Bảng Đang thực hiện audio 4,987 10/04/2024
Chương 870 - Vạn Linh Đan Đang thực hiện audio 486 10/04/2024
Chương 871 - Thận Tinh Đang thực hiện audio 13,033 10/04/2024
Chương 872 - Thanh Đồng Quỷ Quan Đang thực hiện audio 6,151 10/04/2024
Chương 873 - Mở Thương Môn Đang thực hiện audio 2,691 10/04/2024
Chương 874 - Tìm Hiểu Pháp Tắc Thời Gian Đang thực hiện audio 11,200 10/04/2024
Chương 875 - Nhị Trọng Mệnh Vẫn Đang thực hiện audio 7,650 10/04/2024
Chương 876 - Quần Hùng Tề Tụ Đang thực hiện audio 1,774 10/04/2024
Chương 877 - Vào Thần Điện Đang thực hiện audio 6,829 10/04/2024
Chương 878 - Vạn Cổ Ma Khanh Liên Lạc Cùng Kỳ Tích Chi Hải Đang thực hiện audio 1,036 10/04/2024
Chương 879 - Cực Phẩm Mạch Khoáng Đang thực hiện audio 7,387 10/04/2024
Chương 880 - Chủ Nhân Quan Tài Thanh Đồng Quỷ Dị Đang thực hiện audio 10,516 10/04/2024
Chương 881 - Ác Chiến Đang thực hiện audio 6,582 10/04/2024
Chương 882 - Thần Thụ Đang thực hiện audio 12,175 10/04/2024
Chương 883 - 12 Đạo Quả Đang thực hiện audio 10,383 10/04/2024
Chương 884 - Bảo Vật Thánh Khí Đang thực hiện audio 807 10/04/2024
Chương 885 - Cưỡng Từ Đoạt Lý Đang thực hiện audio 8,181 10/04/2024
Chương 886 - Hai Năm Lấy Thủ Cấp Của Ngươi Đang thực hiện audio 11,187 10/04/2024
Chương 887 - Bộ Tộc Tử Điện Kỳ Lân Đang thực hiện audio 5,001 10/04/2024
Chương 888 - Tử Điện Truyê Thừa Đang thực hiện audio 13,557 10/04/2024
Chương 889 - Người Đeo Mặt Nạ Đang thực hiện audio 10,511 10/04/2024
Chương 890 - Ma Quỷ Thượng Cổ Đang thực hiện audio 8,088 10/04/2024
Chương 891 - Đoạt Xá Đang thực hiện audio 2,373 10/04/2024
Chương 892 - Tự Tìm Đường Chết Đang thực hiện audio 3,223 10/04/2024
Chương 893 - Chạy Thoát Tiềm Tu Đang thực hiện audio 10,943 10/04/2024
Chương 894 - Hậu Tích Bạc Phát, Mệnh Vẫn Tầng Ba Đang thực hiện audio 6,512 10/04/2024
Chương 895 - Lôi Đình Ý Cảnh Thứ Ba Đang thực hiện audio 14,369 10/04/2024
Chương 896 - Lệnh Truy Sát Đang thực hiện audio 14,198 10/04/2024
Chương 897 - Mục Tiêu, Con Đường Của Đế Giả Đang thực hiện audio 5,555 10/04/2024
Chương 898 - Không Người Nào Có Thể Ngăn Cản Đang thực hiện audio 6,585 10/04/2024
Chương 899 - Một Lần Nữa Bước Vào Con Đường Của Đế Giả Đang thực hiện audio 3,762 10/04/2024
Chương 900 - Tái Luyện Chiến Linh Đang thực hiện audio 2,076 10/04/2024
Chương 901 - Bí Mật Của Con Đường Đế Giả Đang thực hiện audio 3,615 10/04/2024
Chương 902 - Vạn Quỷ Phệ Hồn Đại Trận Đang thực hiện audio 5,868 10/04/2024
Chương 903 - Thần Nữ Trong Băng Đang thực hiện audio 2,115 10/04/2024
Chương 904 - Toái Đan Trọng Ngưng Đang thực hiện audio 5,142 10/04/2024
Chương 905 - Xuất Quan, Đế Tôn Lực Trường Đang thực hiện audio 1,131 10/04/2024
Chương 906 - Ngươi Là Hỗn Độn, Ta Là Cái Gì? Đang thực hiện audio 13,541 10/04/2024
Chương 907 - Ba Lực Trường Chồng Chất Đang thực hiện audio 8,362 10/04/2024
Chương 908 - Trấn Giết Cấp Đế Đang thực hiện audio 6,038 10/04/2024
Chương 909 - Mở Ra Ma Phương Lần Thứ Sáu Đang thực hiện audio 13,613 10/04/2024
Chương 910 - Tam Đại Võ Ý Dung Hợp Đang thực hiện audio 13,954 10/04/2024
Chương 911 - Ta Là Đế Tôn Đang thực hiện audio 27 10/04/2024
Chương 912 - Trở Thành Nguyên Chủ Đang thực hiện audio 11,940 10/04/2024
Chương 913 - Kỳ Châu Màu Đen Đang thực hiện audio 16 10/04/2024
Chương 914 - Trở Về Thiên Diễn Đang thực hiện audio 3,983 10/04/2024
Chương 915 - Cố Nhân, Giận Dữ Đang thực hiện audio 5,557 10/04/2024
Chương 916 - Khống Chế Ngược Đang thực hiện audio 4,764 10/04/2024
Chương 917 - Giết Giết Giết Đang thực hiện audio 4,800 10/04/2024
Chương 918 - Mười Bước Giết Một Người Đang thực hiện audio 1,026 10/04/2024
Chương 919 - Bạch Yêu Tới Đang thực hiện audio 3,805 10/04/2024
Chương 920 - Trấn Giết Đang thực hiện audio 3,360 10/04/2024
Chương 921 - Thần Võ Vô Thượng Đang thực hiện audio 1,226 10/04/2024
Chương 922 - Chiến Bạch Yêu Đang thực hiện audio 6,162 10/04/2024
Chương 923 - Rút Hồn Luyện Tủy Đang thực hiện audio 3,421 10/04/2024
Chương 924 - Chấm Dứt Trần Duyên Đang thực hiện audio 7,696 10/04/2024
Chương 925 - Thương Hại Lạnh Lùng Đang thực hiện audio 9,248 10/04/2024
Chương 926 - Cái Chết Của Bạch Yêu Đang thực hiện audio 13,362 10/04/2024
Chương 927 - Tái Chiến Tử Sư Lôi Nguyên Đang thực hiện audio 11,273 10/04/2024
Chương 928 - Cắn Nuốt Lôi Nguyên Đang thực hiện audio 10,695 10/04/2024
Chương 929 - Tiến Thêm Một Bước Đang thực hiện audio 7,874 10/04/2024
Chương 930 - Mây Đen Đang thực hiện audio 10,535 10/04/2024
Chương 931 - Thiên La Địa Võng Đang thực hiện audio 13,699 10/04/2024
Chương 932 - Tiên Thiên Đạo Đang thực hiện audio 5,364 10/04/2024
Chương 933 - Lâm Minh Trở Về Đang thực hiện audio 3,815 10/04/2024
Chương 934 - Phản Sát Đang thực hiện audio 12,948 10/04/2024
Chương 935 - Hiệu Lệnh Thiên Hạ Đang thực hiện audio 10,890 10/04/2024
Chương 936 - 1 Lần Giải Trừ. Đang thực hiện audio 8,994 10/04/2024
Chương 937 - Thất Bại Trong Gang Tấc Đang thực hiện audio 8,074 10/04/2024
Chương 938 - Cửu Đỉnh Đại Trận Đang thực hiện audio 12,855 10/04/2024
Chương 939 - Trấn Sát Toàn Bộ! Đang thực hiện audio 2,480 10/04/2024
Chương 940 - Chiến Dương Vân! Đang thực hiện audio 6,787 10/04/2024
Chương 941 - Hiểu Rõ Nhược Điểm! Đang thực hiện audio 1,567 10/04/2024
Chương 942 - Bàn Võ Thần Đỉnh! Đang thực hiện audio 10,560 10/04/2024
Chương 943 - Thiên Phạt Thần Lôi! Đang thực hiện audio 2,643 10/04/2024
Chương 944 - Dương Vân Chết Đang thực hiện audio 5,432 10/04/2024
Chương 945 - Hôi Phi Yên Diệt Đang thực hiện audio 9,874 10/04/2024
Chương 946 - Thiên Hạ Đệ Nhất Đang thực hiện audio 3,651 10/04/2024
Chương 947 - Sự Kiện Muôn Đời Thứ Nhất Đang thực hiện audio 7,042 10/04/2024
Chương 948 - Hóa Thân Trong Ngọc Giản Đang thực hiện audio 9,254 10/04/2024
Chương 949 - Đi Đến Thần Vực Đang thực hiện audio 171 10/04/2024
Chương 950 - Phượng Minh Cung Đang thực hiện audio 8,621 10/04/2024
Chương 951 - Tranh Đấu Đang thực hiện audio 1,956 10/04/2024
Chương 952 - Hóa Thần Cửu Biến Đang thực hiện audio 8,850 10/04/2024
Chương 953 - Thánh Khí Các Đang thực hiện audio 9,280 10/04/2024
Chương 954 - Làm Khó Dễ Đang thực hiện audio 5,557 10/04/2024
Chương 955 - Hoàng Nhạc Hồng Đang thực hiện audio 2,680 10/04/2024
Chương 956 - Quy Tắc Lấy Thánh Khí Đang thực hiện audio 5,429 10/04/2024
Chương 957 - Phượng Huyết Thương Đang thực hiện audio 2,749 10/04/2024
Chương 958 - Lấy Bảo Đang thực hiện audio 12,992 10/04/2024
Chương 959 - Nhắm Vào Phượng Huyết Thương Đang thực hiện audio 5,255 10/04/2024
Chương 960 - Khảo Nghiệm Đang thực hiện audio 13,747 10/04/2024
Chương 961 - Phá Vỡ Thế Giới Đang thực hiện audio 5,729 10/04/2024
Chương 962 - Bia Đá Vật Tổ Đang thực hiện audio 5,123 10/04/2024
Chương 963 - Bạch Ngân Viên Mãn Đang thực hiện audio 10,432 10/04/2024
Chương 964 - Thánh Thương Vào Tay Đang thực hiện audio 8,880 10/04/2024
Chương 965 - Thương Mang Chói Mắt Đang thực hiện audio 3,201 10/04/2024
Chương 966 - Hoài Bích Có Tội Đang thực hiện audio 13,590 10/04/2024
Chương 967 - Giương Cung Bạt Kiếm Đang thực hiện audio 14,722 10/04/2024
Chương 968 - Chấn Động Đang thực hiện audio 9,274 10/04/2024
Chương 969 - Phượng Tiên Tử Tuyên Triệu Đang thực hiện audio 9,976 10/04/2024
Chương 970 - Trên Ngọn Sóng Gió Đang thực hiện audio 4,427 10/04/2024
Chương 971 - Tự Rước Lấy Nhục Đang thực hiện audio 7,930 10/04/2024
Chương 972 - Gây Thù Hằn Đang thực hiện audio 14,830 10/04/2024
Chương 973 - Khiêu Khích Và Coi Thường Đang thực hiện audio 1,432 10/04/2024
Chương 974 - Cửu Vẫn Của Hỏa Viêm Quảng! Đang thực hiện audio 6,881 10/04/2024
Chương 975 - Niết Bàn Tế Đàn! Đang thực hiện audio 11,724 10/04/2024
Chương 976 - Uy Lực Của Phượng Huyết Thương! Đang thực hiện audio 12,598 10/04/2024
Chương 977 - Hỏa Chi Ý Cảnh Tầng Thứ Ba! Đang thực hiện audio 10,308 10/04/2024
Chương 978 - Hoàn Toàn Nghiền Nát! Đang thực hiện audio 13,621 10/04/2024
Chương 979 - Một Chữ Thảm Đang thực hiện audio 8,002 10/04/2024
Chương 980 - Máu Phượng Linh Tới Tay Đang thực hiện audio 7,600 10/04/2024
Chương 981 - Mệnh Vẫn Tầng Sáu Đang thực hiện audio 1,067 10/04/2024
Chương 982 - Đan Điền Viên Mãn Đang thực hiện audio 13,607 10/04/2024
Chương 983 - Khai Môn Gia Tăng Ngộ Tính Đang thực hiện audio 3,457 10/04/2024
Chương 984 - Ma Phương Dị Động Đang thực hiện audio 13,968 10/04/2024
Chương 985 - Hộ Phù Kỳ Dị Đang thực hiện audio 4,328 10/04/2024
Chương 986 - Mở Ra Khai Môn Đang thực hiện audio 3 10/04/2024
Chương 987 - Ngộ Tính Tăng Lên Đang thực hiện audio 11,695 10/04/2024
Chương 988 - Thí Luyện Bắt Đầu Đang thực hiện audio 14,311 10/04/2024
Chương 989 - Hỏa Linh Tinh Đang thực hiện audio 11,716 10/04/2024
Chương 990 - 18 Tầng Hỏa Ngục Đang thực hiện audio 14,307 10/04/2024
Chương 991 - Nguyên Khí Xung Kích Đang thực hiện audio 2,234 10/04/2024
Chương 992 - Thực Nhật Thiên Đỉnh Đang thực hiện audio 784 10/04/2024
Chương 993 - Phượng Tâm Chi Huyết Đang thực hiện audio 8,164 10/04/2024
Chương 994 - Hỏa Ngục Thí Luyện Đang thực hiện audio 9,163 10/04/2024
Chương 995 - Tầng Thứ Hai Hỏa Ngục Đang thực hiện audio 9,560 10/04/2024
Chương 996 - Muốn Đánh Cược Thì Đánh Cược Nhan Nguyệt Nhi Đang thực hiện audio 12,904 10/04/2024
Chương 997 - Khích Tướng Đang thực hiện audio 10,571 10/04/2024
Chương 998 - Tu Luyện Trong Hỏa Ngục Đang thực hiện audio 7,189 10/04/2024
Chương 999 - Thiêu Đốt Thân Thể Đang thực hiện audio 5,634 10/04/2024
Chương 1000 - Ý Cảnh Đại Thành, Thanh Liên Lĩnh Vực Đang thực hiện audio 8,177 10/04/2024
Chương 1001 - Phần Thưởng Thí Luyện Đang thực hiện audio 3,371 10/04/2024
Chương 1002 - Tháp Vật Tổ Đang thực hiện audio 13,047 10/04/2024
Chương 1003 - Thập Trượng Thiên Tỳ Đang thực hiện audio 12,152 10/04/2024
Chương 1004 - 12 Đá Khắc Hỗn Độn Đang thực hiện audio 1,484 10/04/2024
Chương 1005 - Lâm Minh Lựa Chọn Đang thực hiện audio 9,416 10/04/2024
Chương 1006 - Bộ Bộ Sinh Liên Đang thực hiện audio 1,144 10/04/2024
Chương 1007 - Tinh Huyết Phượng Hoàng Đang thực hiện audio 2,339 10/04/2024
Chương 1008 - Hoàng Kim Chiến Linh Đang thực hiện audio 14,053 10/04/2024
Chương 1009 - Sứ Giả Tổng Bộ! Đang thực hiện audio 11,271 10/04/2024
Chương 1010 - Chỉ Tiêu Của Tinh Huyết Phượng Hoàng! Đang thực hiện audio 8,712 10/04/2024
Chương 1011 - Lâm Minh Xuất Quan! Đang thực hiện audio 11,300 10/04/2024
Chương 1012 - Tìm Một Người Làm Nền! Đang thực hiện audio 2,852 10/04/2024
Chương 1013 - Huyễn Thần Trận! Đang thực hiện audio 9,527 10/04/2024
Chương 1014 - Lâm Minh Ra Tay Đang thực hiện audio 627 10/04/2024
Chương 1015 - Đốt Căn Nguyên Đang thực hiện audio 8,753 10/04/2024
Chương 1016 - Lại Đột Phá Đang thực hiện audio 8,967 10/04/2024
Chương 1017 - Nở Rộ Đi, Mầm Non Tà Thần Đang thực hiện audio 11,809 10/04/2024
Chương 1018 - 3 Ý Cảnh Dung Hợp Đang thực hiện audio 11,242 10/04/2024
Chương 1019 - Hỏa Ngục Tầng 7, Lĩnh Vực Của Thần! Đang thực hiện audio 11,936 10/04/2024
Chương 1020 - Mệnh Vẫn Tầng Bảy Đang thực hiện audio 9,750 10/04/2024
Chương 1021 - Vạn Hỏa Triều Dương Đang thực hiện audio 2,256 10/04/2024
Chương 1022 - Dị Tượng Thất Vẫn Đang thực hiện audio 3,779 10/04/2024
Chương 1023 - Thất Vẫn Hoàn Mỹ Đang thực hiện audio 9,772 10/04/2024
Chương 1024 - Thánh Hỏa Di Thư Đang thực hiện audio 10,552 10/04/2024
Chương 1025 - Tấn Công Huyễn Thần Trận Đang thực hiện audio 7,437 10/04/2024
Chương 1026 - Một Đường Chém Giết Đang thực hiện audio 1,202 10/04/2024
Chương 1027 - Cái Gì Gọi Là Độ Khó! Đang thực hiện audio 7,214 10/04/2024
Chương 1028 - Nơi Phát Ra Máu Phượng Đang thực hiện audio 9,604 10/04/2024
Chương 1029 - Hình Chiếu Thế Giới Ý Chí Đang thực hiện audio 11,365 10/04/2024
Chương 1030 - Lực Lượng Pháp Tắc Đang thực hiện audio 2,213 10/04/2024
Chương 1031 - Người Thứ 1000! Đang thực hiện audio 733 10/04/2024
Chương 1032 - Sầu Cũ Hận Mới Đang thực hiện audio 11,239 10/04/2024
Chương 1033 - Kịch Liệt Đang thực hiện audio 12,240 10/04/2024
Chương 1034 - Chước Huyết Và Phượng Huyết Đang thực hiện audio 14,537 10/04/2024
Chương 1035 - Ý Cảnh Hóa Hình Đang thực hiện audio 9,927 10/04/2024
Chương 1036 - Thành Tựu Thiên Nhân Trảm Đang thực hiện audio 4,610 10/04/2024
Chương 1037 - Tinh Huyết Phượng Hoàng Đang thực hiện audio 14,071 10/04/2024
Chương 1038 - Hấp Thu Tinh Huyết Phượng Hoàng Đang thực hiện audio 7,195 10/04/2024
Chương 1039 - Thần Chi Lĩnh Ngộ Đang thực hiện audio 4,488 10/04/2024
Chương 1040 - Thí Luyện Giai Đoạn Chót Đang thực hiện audio 13,917 10/04/2024
Chương 1041 - Bí Cảnh Thần Thú Đang thực hiện audio 2,720 10/04/2024
Chương 1042 - Long Tộc Thượng Cổ Đang thực hiện audio 1,873 10/04/2024
Chương 1043 - 12 Người Đang thực hiện audio 9,179 10/04/2024
Chương 1044 - Chương 1044 Đang thực hiện audio 337 10/04/2024
Chương 1045 - Cùng Đi! Đang thực hiện audio 13,240 10/04/2024
Chương 1046 - San Hô Đen! Đang thực hiện audio 12,381 10/04/2024
Chương 1047 - Địch Nhân Quỷ Dị! Đang thực hiện audio 9,144 10/04/2024
Chương 1048 - Tu La Vương! Đang thực hiện audio 1,576 10/04/2024
Chương 1049 - Long Cốt Chí Tôn Đang thực hiện audio 7,966 10/04/2024
Chương 1050 - Đều Cút Cho Ta Đang thực hiện audio 10,728 10/04/2024
Chương 1051 - Đại Chiến Mở Ra Đang thực hiện audio 8,399 10/04/2024
Chương 1052 - Chiến Giáp Hồng Mông Đang thực hiện audio 1,834 10/04/2024
Chương 1053 - Tiềm Hành Đang thực hiện audio 7,002 10/04/2024
Chương 1054 - Ngư Ông Đắc Lợi Đang thực hiện audio 751 10/04/2024
Chương 1055 - Thời Cơ Đang thực hiện audio 8,254 10/04/2024
Chương 1056 - Long Cốt Tới Tay Đang thực hiện audio 488 10/04/2024
Chương 1057 - Long Nhất Điên Cuồng Đang thực hiện audio 6,131 10/04/2024
Chương 1058 - Tu La Vương Hùng Mạnh Đang thực hiện audio 295 10/04/2024
Chương 1059 - Long Cốt Dị Biến Đang thực hiện audio 6,977 10/04/2024
Chương 1060 - Bóng Sáng Màu Trắng Đang thực hiện audio 8,781 10/04/2024
Chương 1061 - Sống Lại Sau 5 Vạn Năm Đang thực hiện audio 12,526 10/04/2024
Chương 1062 - Mộ Thiên Tuyết Đang thực hiện audio 885 10/04/2024
Chương 1063 - Lại Một Người Pháp Thể Song Tu Đang thực hiện audio 14,565 10/04/2024
Chương 1064 - Long Nhất Không Hay Ho Đang thực hiện audio 8,564 10/04/2024
Chương 1065 - Tự Làm Bậy Không Thể Sống Đang thực hiện audio 3,599 10/04/2024
Chương 1066 - Tài Sản Người Chết Đang thực hiện audio 6,019 10/04/2024
Chương 1067 - Ra Bí Cảnh Đang thực hiện audio 5,282 10/04/2024
Chương 1068 - Việc Hôn Nhân Đang thực hiện audio 8,495 10/04/2024
Chương 1069 - Bí Mật Của Ma Phương Đang thực hiện audio 7,419 10/04/2024
Chương 1070 - Hấp Thu Tủy Rồng Đang thực hiện audio 7,518 10/04/2024
Chương 1071 - Độ Bát Vẫn Đang thực hiện audio 3,709 10/04/2024
Chương 1072 - Thử Nghiệm Thực Lực Đang thực hiện audio 548 10/04/2024
Chương 1073 - Chân Võ Giới Đang thực hiện audio 9,836 10/04/2024
Chương 1074 - Tiêu Dao Đảo Đang thực hiện audio 5,179 10/04/2024
Chương 1075 - Nhập Môn Đang thực hiện audio 13,262 10/04/2024
Chương 1076 - Thủy Thiên Ngọc Giác Đang thực hiện audio 8,461 10/04/2024
Chương 1077 - Gặp Lại Đang thực hiện audio 3,774 10/04/2024
Chương 1078 - Da Mặt Dày Không Phải Bình Thường Đang thực hiện audio 8,999 10/04/2024
Chương 1079 - Gây Khó Khăn Cho Hạ Long Ngâm Nguyệt Minh Chủ! Đang thực hiện audio 13,730 10/04/2024
Chương 1080 - Bí Cảnh Mẫu! Đang thực hiện audio 5,583 10/04/2024
Chương 1081 - Đây Là Muốn Đồng Quy Vu Tận? Đang thực hiện audio 4,169 10/04/2024
Chương 1082 - Dễ Dàng Vượt Qua Kiểm Tra! Đang thực hiện audio 10,860 10/04/2024
Chương 1083 - Lưu Ca, Nén Bi Thương! Đang thực hiện audio 3,687 10/04/2024
Chương 1084 - Tranh Chấp Tài Nguyên Đang thực hiện audio 4,532 10/04/2024
Chương 1084 - Gian Tế Đang thực hiện audio 8 10/04/2024
Chương 1086 - Bát Môn Độn Giáp Cửa Thứ 6 Đang thực hiện audio 2,955 10/04/2024
Chương 1087 - Long Cốt Xá Lợi Đang thực hiện audio 7,013 10/04/2024
Chương 1088 - Mở Ra Cửa Thứ 6 Đang thực hiện audio 5,620 10/04/2024
Chương 1089 - Hồng Hoang Đang thực hiện audio 2,075 10/04/2024
Chương 1090 - Dãy Núi Tím Đang thực hiện audio 13,026 10/04/2024
Chương 1091 - Địch Tập Kích Trong Gió Lốc Đang thực hiện audio 14,130 10/04/2024
Chương 1092 - Xuyên Qua Bão Cát Đang thực hiện audio 10,652 10/04/2024
Chương 1093 - Mai Phục Đang thực hiện audio 12,497 10/04/2024
Chương 1094 - Giết Ngược Đang thực hiện audio 13,647 10/04/2024
Chương 1095 - Dụ Địch Ám Sát Đang thực hiện audio 2,929 10/04/2024
Chương 1096 - Liên Sát Đang thực hiện audio 9,560 10/04/2024
Chương 1097 - Cắt Thứ Đó Của Ngươi Thành Từng Mảnh Đang thực hiện audio 2,217 10/04/2024
Chương 1098 - Tọa Sơn Quan Hổ Đấu Đang thực hiện audio 4,455 10/04/2024
Chương 1099 - Ôm Cây Đợi Thỏ Đang thực hiện audio 4,221 10/04/2024
Chương 1100 - Gió Thu Cuốn Lá Vàng Đang thực hiện audio 14,827 10/04/2024
Chương 1101 - Ta Là Các Ngươi Thì Đâm Đầu Mà Chết Đang thực hiện audio 1,451 10/04/2024
Chương 1102 - Đoạt Lại Chiến Lợi Phẩm Đang thực hiện audio 1,472 10/04/2024
Chương 1103 - Trực Tiếp Động Thủ Đang thực hiện audio 13,135 10/04/2024
Chương 1104 - Xử Lý Như Thế Nào Đang thực hiện audio 5,967 10/04/2024
Chương 1105 - Chính Ngươi Không Phải Là Chứng Cớ Sao? Đang thực hiện audio 4,596 10/04/2024
Chương 1106 - Thái Thượng Trưởng Lão Đang thực hiện audio 14,035 10/04/2024
Chương 1107 - Hy Sinh Oanh Liệt Đang thực hiện audio 4,814 10/04/2024
Chương 1108 - Đối Chất Đang thực hiện audio 10,758 10/04/2024
Chương 1109 - Bạch Khê Điên Cuồng Đang thực hiện audio 2,694 10/04/2024
Chương 1110 - Chuyện Nghẹn Khuất Nhất Trên Đời Đang thực hiện audio 5,358 10/04/2024
Chương 1111 - Mặt Càng Sưng Lên Đang thực hiện audio 5,404 10/04/2024
Chương 1112 - Chủ Nhân Phía Sau Màn Đang thực hiện audio 1,856 10/04/2024
Chương 1113 - Mộ Thủy Thiên Hoành Đang thực hiện audio 8,340 10/04/2024
Chương 1114 - Sắp Tới Cửu Vẫn! Đang thực hiện audio 7,247 10/04/2024
Chương 1115 - Thập Tuyệt Ngộ Đạo! Đang thực hiện audio 1,284 10/04/2024
Chương 1116 - Trùng Kích Cửu Vẫn! Đang thực hiện audio 6,418 10/04/2024
Chương 1117 - Cảnh Giới Cửu Vẫn! Đang thực hiện audio 5,309 10/04/2024
Chương 1118 - Mây Nguyên Khí Mãnh Liệt! Đang thực hiện audio 12,972 10/04/2024
Chương 1119 - Cực Hạn Ở Nơi Nào Đang thực hiện audio 7,596 10/04/2024
Chương 1120 - Hai Dị Tượng Đang thực hiện audio 10,256 10/04/2024
Chương 1121 - Ma Phương Đang thực hiện audio 10,601 10/04/2024
Chương 1122 - Linh Thể Hoàn Mỹ Đang thực hiện audio 1,735 10/04/2024
Chương 1123 - Ngũ Hành Đại Kiếp Đang thực hiện audio 11,859 10/04/2024
Chương 1124 - Cửu Cửu Mệnh Vẫn (Thượng) Đang thực hiện audio 1,225 10/04/2024
Chương 1125 - Cửu Cửu Mệnh Vẫn (Hạ) Đang thực hiện audio 13,864 10/04/2024
Chương 1126 - Một Bầu Nhiệt Huyết Đang thực hiện audio 4,154 10/04/2024
Chương 1127 - Chiến Linh Đại Thành Đang thực hiện audio 7,897 10/04/2024
Chương 1128 - Thương Thành Linh Khí Đang thực hiện audio 11,882 10/04/2024
Chương 1129 - Diêm La Bắt Ta Ta Chém Diêm La Đang thực hiện audio 10,771 10/04/2024
Chương 1130 - Luyện Hóa Thiên Kiếp Đang thực hiện audio 7,927 10/04/2024
Chương 1131 - Độ Kiếp Hoàn Mỹ Đang thực hiện audio 6,290 10/04/2024
Chương 1132 - Bí Ẩn Của Hắc Châu Đang thực hiện audio 7,877 10/04/2024
Chương 1133 - Phân Hoá Đang thực hiện audio 9,892 10/04/2024
Chương 1134 - Thanh Lý Độc Xà Đang thực hiện audio 5,564 10/04/2024
Chương 1135 - Thái Cổ Đế Đô Đang thực hiện audio 6,161 10/04/2024
Chương 1136 - Lấy Bảo Đang thực hiện audio 13,717 10/04/2024
Chương 1137 - Hội Giao Dịch Tư Nhân Đang thực hiện audio 3,869 10/04/2024
Chương 1138 - Cô Bé Ăn Tử Dương Thạch Đang thực hiện audio 8,884 10/04/2024
Chương 1139 - Tin Tức Tử Dương Thạch Thai Đang thực hiện audio 1,461 10/04/2024
Chương 1140 - Cô Bé Thần Bí Đang thực hiện audio 12,581 10/04/2024
Chương 1141 - Lấy Trứng Chọi Đá Đang thực hiện audio 10,938 10/04/2024
Chương 1142 - Chấn Nhiếp Toàn Trường Đang thực hiện audio 2,173 10/04/2024
Chương 1143 - Uy Áp Đang thực hiện audio 8,118 10/04/2024
Chương 1144 - Yến Tiểu Ngư Đang thực hiện audio 2,728 10/04/2024
Chương 1145 - Bản Lĩnh Thần Kỳ Đang thực hiện audio 4,940 10/04/2024
Chương 1146 - Địa Phương Thần Bí Đang thực hiện audio 7,460 10/04/2024
Chương 1147 - Chương 1147 Đang thực hiện audio 9,720 10/04/2024
Chương 1148 - Linh Hồn Cổ Xưa Đang thực hiện audio 4,338 10/04/2024
Chương 1149 - Lực Lượng Kinh Khủng! Đang thực hiện audio 5,347 10/04/2024
Chương 1150 - Thiên Địa Đại Kiếp!! Đang thực hiện audio 8,774 10/04/2024
Chương 1151 - Luyện Hóa Thạch Thai! Đang thực hiện audio 7,395 10/04/2024
Chương 1152 - Thánh Võ Phủ! Đang thực hiện audio 1,622 10/04/2024
Chương 1153 - Thiên Cổ Thịnh Sự! Đang thực hiện audio 7,303 10/04/2024
Chương 1154 - Nhan Nguyệt Nhi Mấy Năm Sau Đang thực hiện audio 6,192 10/04/2024
Chương 1155 - Đại Thiên Thế Giới Đan Đang thực hiện audio 5,680 10/04/2024
Chương 1156 - Nơi Phát Ra Tài Phú Đang thực hiện audio 11,259 10/04/2024
Chương 1157 - Vòng Cổ Thần Nữ Đang thực hiện audio 14,298 10/04/2024
Chương 1158 - Giá Cầm Trên Trời Đang thực hiện audio 12,687 10/04/2024
Chương 1159 - Sự Kiện Bán Đấu Giá Đang thực hiện audio 3,416 10/04/2024
Chương 1160 - Chung Văn Thư Đang thực hiện audio 10,482 10/04/2024
Chương 1161 - Đấu Giá Đại Thiên Thế Giới Đan Đang thực hiện audio 5,285 10/04/2024
Chương 1162 - Quần Hùng Nổi Dậy Đang thực hiện audio 5,661 10/04/2024
Chương 1163 - Điên Cuồng Đang thực hiện audio 13,296 10/04/2024
Chương 1164 - Thần Đan Tới Tay Đang thực hiện audio 11,216 10/04/2024
Chương 1165 - Điên Cuồng Tu Luyện Đang thực hiện audio 9,446 10/04/2024
Chương 1166 - Mở Sinh Môn Đang thực hiện audio 8,971 10/04/2024
Chương 1167 - Thần Thương Như Rồng Đang thực hiện audio 7,002 10/04/2024
Chương 1168 - Thần Võ Vô Thượng Hình Thức Ban Đầu Đang thực hiện audio 7,565 10/04/2024
Chương 1169 - Rốt Cuộc Thành Thần Hải Đang thực hiện audio 5,839 10/04/2024
Chương 1170 - Xuất Quan Đang thực hiện audio 2,926 10/04/2024
Chương 1171 - Mục Thiên Vũ, Tần Hạnh Hiên Đang thực hiện audio 13,999 10/04/2024
Chương 1172 - Sự Vất Vả Của Đệ Tử Ngoại Môn Đang thực hiện audio 6,122 10/04/2024
Chương 1173 - Thần Mộng Giới Đang thực hiện audio 12,300 10/04/2024
Chương 1174 - Pháp Tắc Mộng Cảnh Thần Kỳ Đang thực hiện audio 1,336 10/04/2024
Chương 1175 - Chân Võ Đại Thánh Địa Đang thực hiện audio 8,077 10/04/2024
Chương 1176 - Ma Phương Dị Biến Đang thực hiện audio 13,893 10/04/2024
Chương 1177 - Pháp Tắc Thần Mộng Đang thực hiện audio 1,725 10/04/2024
Chương 1178 - Chém Giết Bắt Đầu Đang thực hiện audio 11,474 10/04/2024
Chương 1179 - Giá Trị Công Huân Đang thực hiện audio 226 10/04/2024
Chương 1180 - Xếp Hạng Đang thực hiện audio 9,642 10/04/2024
Chương 1181 - Tung Tích Của Lâm Minh Đang thực hiện audio 10,425 10/04/2024
Chương 1182 - Lâm Minh Ra Tay Đang thực hiện audio 6,611 10/04/2024
Chương 1183 - Rốt Cục Động Rồi! Đang thực hiện audio 1,614 10/04/2024
Chương 1184 - Ai Cho Các Ngươi Lòng Can Đảm Đang thực hiện audio 280 10/04/2024
Chương 1185 - Âm Dương Song Kiếm Đang thực hiện audio 12,594 10/04/2024
Chương 1186 - Thứ Tự Tăng Vọt Đang thực hiện audio 10,976 10/04/2024
Chương 1187 - Mục Tiêu – Hẻm Núi Ác Mộng Đang thực hiện audio 3,594 10/04/2024
Chương 1188 - Tuyên Chiến Đang thực hiện audio 3,369 10/04/2024
Chương 1189 - Chiến Tam Kiệt Đang thực hiện audio 2,904 10/04/2024
Chương 1190 - Chiến Tam Kiệt (Hạ) Đang thực hiện audio 7,826 10/04/2024
Chương 1191 - Sức Mạnh Phá Trăm Triệu Đang thực hiện audio 9,921 10/04/2024
Chương 1192 - Giá Trị Công Huân Tăng Vọt Đang thực hiện audio 10,459 10/04/2024
Chương 1193 - Pháp Tắc Thần Mộng Nghịch Thiên Đang thực hiện audio 6,321 10/04/2024
Chương 1194 - Phong Thần Bảng Đang thực hiện audio 5,755 10/04/2024
Chương 1195 - Xếp Hạng Của Lâm Minh Đang thực hiện audio 13,808 10/04/2024
Chương 1196 - Chân Võ Thành Đang thực hiện audio 9,619 10/04/2024
Chương 1197 - Truyền Nhân Thiên Tôn Đang thực hiện audio 14,302 10/04/2024
Chương 1198 - Quái Vật Thần Bí Đang thực hiện audio 11,682 10/04/2024
Chương 1199 - Tiến Về Chân Võ Thành Đang thực hiện audio 9,933 10/04/2024
Chương 1200 - Cứu Người Đang thực hiện audio 9,633 10/04/2024
Chương 1201 - Ra Tay Giết Hại Đang thực hiện audio 5,068 10/04/2024
Chương 1202 - Tinh Khí Thần Tam Tu Đang thực hiện audio 8,660 10/04/2024
Chương 1203 - Ngự Long Đang thực hiện audio 10,339 10/04/2024
Chương 1204 - Pháp Tắc Sinh Mệnh Đang thực hiện audio 6,537 10/04/2024
Chương 1205 - Sức Mạnh Tuyệt Đối Áp Chế Đang thực hiện audio 12,000 10/04/2024
Chương 1206 - Cái Chết Của Ngự Long Đang thực hiện audio 10,354 10/04/2024
Chương 1207 - Võ Quy Vân Đang thực hiện audio 11,820 10/04/2024
Chương 1208 - Trận Chiến Đỉnh Cao Chân Võ Giới Đang thực hiện audio 6,744 10/04/2024
Chương 1209 - Mạnh Gặp Mạnh Hơn Đang thực hiện audio 10,121 10/04/2024
Chương 1210 - Thác Thiên Ma Công Đang thực hiện audio 12,435 10/04/2024
Chương 1211 - Đánh Chết Võ Quy Vân Đang thực hiện audio 159 10/04/2024
Chương 1212 - Công Huân Phá Trăm Triệu! Đang thực hiện audio 7,100 10/04/2024
Chương 1213 - Căn Nguyên Tinh Thần Đang thực hiện audio 9,142 10/04/2024
Chương 1214 - Vòng Cuối Cùng Đang thực hiện audio 13,680 10/04/2024
Chương 1215 - Ác Mộng Thú Triều Đang thực hiện audio 13,323 10/04/2024
Chương 1216 - Quái Vật Lông Đỏ Tiến Hóa Đang thực hiện audio 3,936 10/04/2024
Chương 1217 - Sinh Mệnh Linh Hồn Đang thực hiện audio 10,929 10/04/2024
Chương 1218 - Chiến Quái Vật Lông Đỏ Đang thực hiện audio 1,520 10/04/2024
Chương 1219 - Lôi Chi Thiên Kiếp Đang thực hiện audio 10,157 10/04/2024
Chương 1220 - Ánh Sét Chói Lòa Đang thực hiện audio 6,888 10/04/2024
Chương 1221 - Thứ Nhất Đại Thế Giới Đang thực hiện audio 4,976 10/04/2024
Chương 1222 - Chiến Linh Hoàng Kim Viên Mãn Đang thực hiện audio 2,482 10/04/2024
Chương 1223 - Thiên Minh Tử Đang thực hiện audio 4,506 10/04/2024
Chương 1224 - Kết Quả Cuối Cùng Vòng Dự Tuyển Đang thực hiện audio 14,167 10/04/2024
Chương 1225 - Gặp Gỡ Định Mệnh Đang thực hiện audio 13,567 10/04/2024
Chương 1226 - Lâm Minh, Long Nha Đang thực hiện audio 4,618 10/04/2024
Chương 1227 - Tự Nghĩ Chiêu Thức – Hóa Hư Đang thực hiện audio 4,745 10/04/2024
Chương 1228 - Phong Thần Đài Đang thực hiện audio 9,526 10/04/2024
Chương 1229 - Một Vé Khó Cầu Đang thực hiện audio 2,372 10/04/2024
Chương 1230 - Bán Kết Bắt Đầu Đang thực hiện audio 4,984 10/04/2024
Chương 1231 - Cái Gì Là Kiêu Ngạo Đang thực hiện audio 14,751 10/04/2024
Chương 1232 - Cạnh Tranh Tàn Khốc Đang thực hiện audio 11,986 10/04/2024
Chương 1233 - Bộc Lộ Mũi Nhọn Đang thực hiện audio 12,488 10/04/2024
Chương 1234 - Khí Linh Phong Thần Đài Đang thực hiện audio 8,379 10/04/2024
Chương 1235 - Không Cần Vũ Khí Đang thực hiện audio 3,169 10/04/2024
Chương 1236 - Bậc Thứ 20 Đang thực hiện audio 7,334 10/04/2024
Chương 1237 - Chém Giết Bắt Đầu Đang thực hiện audio 4,785 10/04/2024
Chương 1238 - Nói Xin Lỗi Nên Là Ta Đang thực hiện audio 339 10/04/2024
Chương 1239 - Con Gái Xích Chiến Vân Đang thực hiện audio 10,471 10/04/2024
Chương 1240 - Tuyệt Đối Áp Chế Đang thực hiện audio 13,827 10/04/2024
Chương 1241 - Quá Bỉ Ổi! Đang thực hiện audio 11,520 10/04/2024
Chương 1242 - Nhân Số Giảm Mạnh Đang thực hiện audio 3,513 10/04/2024
Chương 1243 - Họa Từ Miệng Mà Ra Đang thực hiện audio 5,564 10/04/2024
Chương 1244 - 15 Người Đang thực hiện audio 14,539 10/04/2024
Chương 1245 - Biến Dị Hai Tròng Mắt Đang thực hiện audio 14,294 10/04/2024
Chương 1246 - Lâm Minh VS U Vô Tận Đang thực hiện audio 14,278 10/04/2024
Chương 1247 - Anh Hùng Thiếu Niên Đang thực hiện audio 6,628 10/04/2024
Chương 1248 - Cường Cường Va Chạm Đang thực hiện audio 5,322 10/04/2024
Chương 1249 - U Vô Tận Bại Trận Đang thực hiện audio 10,945 10/04/2024
Chương 1250 - Lâm Minh, Vương Giả! Đang thực hiện audio 4,182 10/04/2024
Chương 1251 - Dũng Phàn Đỉnh Cao! Đang thực hiện audio 10,254 10/04/2024
Chương 1252 - Thân Phận Của Long Nha Đang thực hiện audio 8,478 10/04/2024
Chương 1253 - Trầm Ngộ Ý Cảnh Đang thực hiện audio 11,754 10/04/2024
Chương 1254 - Thần Lực Đang thực hiện audio 14,034 10/04/2024
Chương 1255 - Lên Thẳng Mây Xanh Đang thực hiện audio 8,743 10/04/2024
Chương 1256 - Leo Lên Bậc 33 Đang thực hiện audio 11,225 10/04/2024
Chương 1257 - Mưu Lợi Đang thực hiện audio 14,315 10/04/2024
Chương 1258 - Thiên Kiếp Đang thực hiện audio 4,903 10/04/2024
Chương 1259 - Lôi Nguyên Tuyệt Sát Đang thực hiện audio 14,335 10/04/2024
Chương 1260 - Long Nha Bại Trận Đang thực hiện audio 3,286 10/04/2024
Chương 1261 - Thiên Kiếp Của Lâm Minh Đang thực hiện audio 11,208 10/04/2024
Chương 1262 - Đạo Bi Trấn Sát Đang thực hiện audio 8,855 10/04/2024
Chương 1263 - Tam Nguyên Tụ Đỉnh Đang thực hiện audio 5,356 10/04/2024
Chương 1264 - Hấp Thu Phù Văn Pháp Tắc Đang thực hiện audio 2,460 10/04/2024
Chương 1265 - Ba Kiếp Tinh Khí Thần Đang thực hiện audio 11,712 10/04/2024
Chương 1266 - Thần Hải Trung Kỳ Đang thực hiện audio 12,566 10/04/2024
Chương 1267 - Cuối Con Đường Đang thực hiện audio 5,770 10/04/2024
Chương 1268 - Hư Ảnh Thiên Tôn Đang thực hiện audio 9,323 10/04/2024
Chương 1269 - Lên Đỉnh Đang thực hiện audio 6,855 10/04/2024
Chương 1270 - Đông Như Trẩy Hội Đang thực hiện audio 13,278 10/04/2024
Chương 1271 - Cuối Cùng Gặp Lại Đang thực hiện audio 14,750 10/04/2024
Chương 1272 - Tinh Huyết Cổ Phượng Đang thực hiện audio 4,212 10/04/2024
Chương 1273 - Thần Hải Trung Kỳ Đại Thành Đang thực hiện audio 12,454 10/04/2024
Chương 1274 - Hạo Vũ Giới Trận Chung Kết Đang thực hiện audio 3,671 10/04/2024
Chương 1275 - Thí Nghiệm Pháp Tắc Đang thực hiện audio 4,836 10/04/2024
Chương 1276 - Băng Mộng, Tiểu Ma Tiên Đang thực hiện audio 11,358 10/04/2024
Chương 1277 - Con Của Hắc Phượng Đang thực hiện audio 3,252 10/04/2024
Chương 1278 - Chung Kết Bắt Đầu Đang thực hiện audio 1,680 10/04/2024
Chương 1279 - Sát Lục Thành Đang thực hiện audio 8,395 10/04/2024
Chương 1280 - Không Người Khiêu Chiến Đang thực hiện audio 14,586 10/04/2024
Chương 1281 - Thực Lực Chênh Lệch Đang thực hiện audio 1,133 10/04/2024
Chương 1282 - Thoải Mái Vào Vòng Sau Đang thực hiện audio 2,632 10/04/2024
Chương 1283 - Ma Thủy Thiên Tôn Đang thực hiện audio 2,810 10/04/2024
Chương 1284 - Lâm Minh Vs Băng Nguyệt Đang thực hiện audio 11,773 10/04/2024
Chương 1285 - Ngự Linh Thuật Đang thực hiện audio 4,295 10/04/2024
Chương 1286 - Ba Kiếm Đang thực hiện audio 3,278 10/04/2024
Chương 1287 - Phong Thần Thập Nhị Tử Đang thực hiện audio 6,132 10/04/2024
Chương 1288 - Trận Chiến Thập Nhị Tử Đang thực hiện audio 12,554 10/04/2024
Chương 1289 - Trận Chiến Cuối Cùng Bắt Đầu Đang thực hiện audio 10,841 10/04/2024
Chương 1290 - Các Ngươi Cho Nợ Không? Đang thực hiện audio 10,254 10/04/2024
Chương 1291 - Chiến Yêu Tộc Vương Tử Đang thực hiện audio 4,734 10/04/2024
Chương 1292 - Tà Thần Oai Đang thực hiện audio 1,065 10/04/2024
Chương 1293 - Hành Hung Yêu Tộc Đang thực hiện audio 1,123 10/04/2024
Chương 1294 - Khám Phá Pháp Tắc Đang thực hiện audio 410 10/04/2024
Chương 1295 - Khó Bề Phân Biệt Đang thực hiện audio 7,901 10/04/2024
Chương 1296 - Song Tinh Quyết Đấu Đang thực hiện audio 9,972 10/04/2024
Chương 1297 - Nhanh Như Chớp Giật Đang thực hiện audio 2,728 10/04/2024
Chương 1298 - Trận Chiến Tuyệt Thế Đang thực hiện audio 246 10/04/2024
Chương 1299 - Thiên Đạo Phán Quyết Đang thực hiện audio 10,083 10/04/2024
Chương 1300 - Hấp Thiên Ma Công Đang thực hiện audio 6,005 10/04/2024
Chương 1301 - Hành Si Đang thực hiện audio 1,840 10/04/2024
Chương 1302 - Lâm Minh Vs Tiểu Ma Tiên Đang thực hiện audio 844 10/04/2024
Chương 1303 - Long Phượng Song Tuyệt Đang thực hiện audio 2,879 10/04/2024
Chương 1304 - Lực Ép Tiểu Ma Tiên Đang thực hiện audio 3,041 10/04/2024
Chương 1305 - Vượt Qua Thiên Tôn Đang thực hiện audio 10,503 10/04/2024
Chương 1306 - Oai Của Pháp Tắc 33 Tầng Trời Đang thực hiện audio 6,614 10/04/2024
Chương 1307 - Gay Cấn (1) Đang thực hiện audio 6,109 10/04/2024
Chương 1308 - Lâm Minh Vs Quân Bích Nguyệt Đang thực hiện audio 8,843 10/04/2024
Chương 1309 - Lại Tiến Một Bước Đang thực hiện audio 8,400 10/04/2024
Chương 1310 - Vô Ý Tái Hiện Luân Hồi. Đang thực hiện audio 10,423 10/04/2024
Chương 1311 - Đấu Hành Si. Đang thực hiện audio 5,399 10/04/2024
Chương 1312 - Luân Hồi Đấu Luân Hồi. Đang thực hiện audio 5,330 10/04/2024
Chương 1313 - Tiểu Luân Hồi Đạo. Đang thực hiện audio 3,908 10/04/2024
Chương 1314 - Luân Hồi Chi Phong Thần. Đang thực hiện audio 6,703 10/04/2024
Chương 1315 - Phong Thần Chi Hồn. Đang thực hiện audio 14,607 10/04/2024
Chương 1316 - Tu Luyện Trong Mộng. Đang thực hiện audio 4,188 10/04/2024
Chương 1317 - Tu Luyện Phong Thần Đại Pháp. Đang thực hiện audio 5,866 10/04/2024
Chương 1318 - Cuộc Chiến Áp Trục. Đang thực hiện audio 12,844 10/04/2024
Chương 1319 - Mộng Hồn Tiên Khúc. Đang thực hiện audio 12,929 10/04/2024
Chương 1320 - Tu Thành Đại Pháp. Đang thực hiện audio 1,022 10/04/2024
Chương 1321 - Tu Thành Đại Pháp. Đang thực hiện audio 2,566 10/04/2024
Chương 1322 - Thức Tỉnh Và Xuất Quan Đang thực hiện audio 8,468 10/04/2024
Chương 1323 - Thân Phận Của Băng Mộng. Đang thực hiện audio 9,916 10/04/2024
Chương 1324 - Tuyệt Đại Song Kiêu. Đang thực hiện audio 10,008 10/04/2024
Chương 1325 - Viên Mộng Thánh Điển. Đang thực hiện audio 11,399 10/04/2024
Chương 1326 - Hắc Ám Vĩnh Hằng. Đang thực hiện audio 4,410 10/04/2024
Chương 1327 - Chương Cuối Mộng Hồn Tiên Khúc! Đang thực hiện audio 12,221 10/04/2024
Chương 1328 - Kết Quả Cuối Cùng. Đang thực hiện audio 3,616 10/04/2024
Chương 1329 - Bí Mật Đại Kiếp Nạn. Đang thực hiện audio 2,579 10/04/2024
Chương 1330 - Hỗn Nguyên Thiên Tôn Chi Mê. Đang thực hiện audio 4,562 10/04/2024
Chương 1331 - Nước Nữ Nhi Đang thực hiện audio 11,711 10/04/2024
Chương 1332 - Lâm Minh Quyết Định Đang thực hiện audio 8,579 10/04/2024
Chương 1333 - Tìm Hiểu Trăm Ngày Đang thực hiện audio 133 10/04/2024
Chương 1334 - Di Hồn Thuật Đang thực hiện audio 1,845 10/04/2024
Chương 1335 - Hỗn Nguyên Linh Căn Đang thực hiện audio 5,835 10/04/2024
Chương 1336 - Cửu Tinh Thiên Đan Đang thực hiện audio 3,372 10/04/2024
Chương 1337 - Nghe Lén Đang thực hiện audio 13,633 10/04/2024
Chương 1338 - Phát Hiện Linh Căn Đang thực hiện audio 7,392 10/04/2024
Chương 1339 - Không Gian Hỗn Loạn Đang thực hiện audio 12,711 10/04/2024
Chương 1340 - Giết Người Lấy Máu Đang thực hiện audio 14,234 10/04/2024
Chương 1341 - Rút Củi Đáy Nồi Đang thực hiện audio 762 10/04/2024
Chương 1342 - Tọa Sơn Quan Hổ Đấu Đang thực hiện audio 5,901 10/04/2024
Chương 1343 - Bảo Hổ Lột Da Đang thực hiện audio 240 10/04/2024
Chương 1344 - Gậy Ông Đập Lưng Ông Đang thực hiện audio 14,747 10/04/2024
Chương 1345 - Thu Linh Căn Đang thực hiện audio 11,640 10/04/2024
Chương 1346 - Luyện Hóa Đang thực hiện audio 14,258 10/04/2024
Chương 1347 - Cánh Cửa Cuối Cùng Đang thực hiện audio 4,649 10/04/2024
Chương 1348 - Thánh Tộc Đuổi Giết Đang thực hiện audio 11,776 10/04/2024
Chương 1349 - Ngọc Bài Hóa Thân Đang thực hiện audio 12,206 10/04/2024
Chương 1350 - Thiên Tử Minh Đuổi Giết Đang thực hiện audio 3,524 10/04/2024
Chương 1351 - Vượt Qua Hư Không Bằng Sức Mạnh Đang thực hiện audio 4,842 10/04/2024
Chương 1352 - Bại Lộ Thân Phận Đang thực hiện audio 5,885 10/04/2024
Chương 1353 - Thiên Diễn Tinh Đang thực hiện audio 4,032 10/04/2024
Chương 1354 - Màn Sáng Màu Xám Đang thực hiện audio 10,856 10/04/2024
Chương 1355 - Hỗn Nguyên Thiên Tôn Thủ Hộ Đang thực hiện audio 6,273 10/04/2024
Chương 1356 - U Vô Tẫn Hạ Giới Đang thực hiện audio 13,404 10/04/2024
Chương 1357 - Ác Ma Chi Thủ Đang thực hiện audio 7,884 10/04/2024
Chương 1358 - Nguy Cơ Sinh Tử. Đang thực hiện audio 7,537 10/04/2024
Chương 1359 - Thiêu Đốt. Đang thực hiện audio 12,274 10/04/2024
Chương 1360 - Ác Ma Đang thực hiện audio 9,215 10/04/2024
Chương 1361 - Lại Tiến Vào Huyết Sát Nguyên Đang thực hiện audio 6,175 10/04/2024
Chương 1362 - Tiến Vào Ma Khanh Đang thực hiện audio 3,795 10/04/2024
Chương 1363 - Ma Khanh Phun Trào Đang thực hiện audio 5,073 10/04/2024
Chương 1364 - Cổ Mộ Lệ Ảnh Đang thực hiện audio 4,544 10/04/2024
Chương 1365 - Khí Huyết Nhập Thể Đang thực hiện audio 5,689 10/04/2024
Chương 1366 - Cửu Tinh Hiện Đang thực hiện audio 2,620 10/04/2024
Chương 1367 - Thiên Tuyết Hoàn Hồn Đang thực hiện audio 11,975 10/04/2024
Chương 1368 - Thiên Minh Tử Tới Đang thực hiện audio 69 10/04/2024
Chương 1369 - Diệt Phân Thân Của Ngươi Đang thực hiện audio 4,502 10/04/2024
Chương 1370 - Đọc Trí Nhớ Đang thực hiện audio 10,153 10/04/2024
Chương 1371 - Hấp Thiên Ma Công Và Cửu Tinh Thiên Đan Đang thực hiện audio 6,398 10/04/2024
Chương 1372 - Vào Vạn Cổ. Đang thực hiện audio 13,740 10/04/2024
Chương 1373 - Hài Cốt Thủy Tinh. Đang thực hiện audio 10,176 10/04/2024
Chương 1374 - Đạo Tràng. Đang thực hiện audio 6,312 10/04/2024
Chương 1375 - Thi Thể Mười Vạn Năm. Đang thực hiện audio 12,584 10/04/2024
Chương 1376 - Hắc Long. Đang thực hiện audio 11,840 10/04/2024
Chương 1377 - Thời Không Chi Môn. Đang thực hiện audio 3,291 10/04/2024
Chương 1378 - Chịu Nhục. Đang thực hiện audio 11,241 10/04/2024
Chương 1379 - Ba Năm. Đang thực hiện audio 9,983 10/04/2024
Chương 1380 - Tung Tích Ma Châu. Đang thực hiện audio 3,069 10/04/2024
Chương 1381 - Luyện Hóa Thiên Cung. Đang thực hiện audio 10,703 10/04/2024
Chương 1382 - Thần Biến (Thượng) Đang thực hiện audio 14,216 10/04/2024
Chương 1383 - Thần Biến (Hạ) Đang thực hiện audio 12,126 10/04/2024
Chương 1384 - Long Chi Tử. Đang thực hiện audio 12,134 10/04/2024
Chương 1385 - Rời Đi. Đang thực hiện audio 1,347 10/04/2024
Chương 1386 - Thiên Diễn Thịnh Hội. Đang thực hiện audio 12,628 10/04/2024
Chương 1387 - Hiểu Cáp, Ngươi Lớn Rồi Đang thực hiện audio 3,408 10/04/2024
Chương 1388 - Về Quê Đang thực hiện audio 3,438 10/04/2024
Chương 1389 - Tương Kiến Đang thực hiện audio 8,645 10/04/2024
Chương 1390 - Quay Về Đang thực hiện audio 13,797 10/04/2024
Chương 1391 - Tiếp Kiến Thần Mộng Đang thực hiện audio 8,282 10/04/2024
Chương 1392 - Kịch Biến. Đang thực hiện audio 10,014 10/04/2024
Chương 1393 - Đại Kiếp Nạn Hàng Lâm. Đang thực hiện audio 4,599 10/04/2024
Chương 1394 - Thánh Tộc Đàm Phán. Đang thực hiện audio 8,140 10/04/2024
Chương 1395 - Thánh Tộc Kiêng Kị. Đang thực hiện audio 12,021 10/04/2024
Chương 1396 - Đọc Trí Nhớ Đang thực hiện audio 8,391 10/04/2024
Chương 1397 - Thánh Tộc Hàng Lâm Đang thực hiện audio 7,528 10/04/2024
Chương 1398 - Mục Đích Của Thánh Tộc Đang thực hiện audio 262 10/04/2024
Chương 1399 - Điều Ước Đang thực hiện audio 8,152 10/04/2024
Chương 1400 - Ta Cự Tuyệt Đang thực hiện audio 9,373 10/04/2024
Chương 1401 - Đánh Lén Đang thực hiện audio 8,287 10/04/2024
Chương 1402 - Ước Hẹn Trăm Năm Đang thực hiện audio 5,126 10/04/2024
Chương 1403 - Kết Quả Đàm Phán Đang thực hiện audio 3,110 10/04/2024
Chương 1404 - Thánh Tộc Tuấn Kiệt Đang thực hiện audio 757 10/04/2024
Chương 1405 - Tang Phật Tháp Đang thực hiện audio 7,999 10/04/2024
Chương 1406 - Đế Tử Na Kỳ Đang thực hiện audio 9,315 10/04/2024
Chương 1407 - Ngộ Đạo Bồ Đề Thụ Đang thực hiện audio 9,321 10/04/2024
Chương 1408 - Yêu Vũ, Hắc Diêm Đang thực hiện audio 5,698 10/04/2024
Chương 1409 - Cuộc Chiến Huyết Loạn Đang thực hiện audio 14,371 10/04/2024
Chương 1410 - Công Và Thủ Đang thực hiện audio 398 10/04/2024
Chương 1411 - Lâm Minh Đã Tới Đang thực hiện audio 9,610 10/04/2024
Chương 1412 - Ra Tay Đang thực hiện audio 2,662 10/04/2024
Chương 1413 - Sức Nặng Đáng Sợ Đang thực hiện audio 9,066 10/04/2024
Chương 1414 - Chiến Đế Tử (Thượng) Đang thực hiện audio 1,256 10/04/2024
Chương 1415 - Chiến Đế Tử (Hạ) Đang thực hiện audio 2,528 10/04/2024
Chương 1416 - Thực Lực Na Kỳ Đang thực hiện audio 5,051 10/04/2024
Chương 1417 - Bích Hồn Chiến Linh Đang thực hiện audio 5,384 10/04/2024
Chương 1418 - Lực Áp Đế Tử Đang thực hiện audio 1,693 10/04/2024
Chương 1419 - Thắng Bại Đang thực hiện audio 4,635 10/04/2024
Chương 1420 - Mạch Nước Ngầm Mạnh Mẽ Đang thực hiện audio 9,240 10/04/2024
Chương 1421 - Mồi. Đang thực hiện audio 11,273 10/04/2024
Chương 1422 - Con Đường Tu La. Đang thực hiện audio 74 10/04/2024
Chương 1423 - Thần Chi Phù Văn Đang thực hiện audio 5,158 10/04/2024
Chương 1424 - Truyền Tống Ngoài Ý Muốn. Đang thực hiện audio 12,620 10/04/2024
Chương 1425 - Phân Ra Đang thực hiện audio 14,389 10/04/2024
Chương 1426 - Phù Văn Chi Uy. Đang thực hiện audio 7,049 10/04/2024
Chương 1427 - Một Phù Văn Đang thực hiện audio 5,820 10/04/2024
Chương 1428 - Nô Lệ Hồn Tộc Đang thực hiện audio 3,190 10/04/2024
Chương 1429 - Thí Luyện Cuối Cùng Đang thực hiện audio 1,733 10/04/2024
Chương 1430 - Hỗn Loạn Thành Đang thực hiện audio 5,564 10/04/2024
Chương 1431 - Tiếp Nhiệm Vụ Đang thực hiện audio 4,740 10/04/2024
Chương 1432 - Vận Mệnh Chi Bàn. Đang thực hiện audio 1,281 10/04/2024
Chương 1433 - Trò Chơi Thợ Săn Đang thực hiện audio 11,874 10/04/2024
Chương 1434 - Săn Bắn Và Săn Giết Đang thực hiện audio 7,457 10/04/2024
Chương 1435 - Sói Nhiều Thịt Ít Đang thực hiện audio 13,345 10/04/2024
Chương 1436 - Tự Bạo Đang thực hiện audio 426 10/04/2024
Chương 1437 - Nhất Tinh Tu La Đang thực hiện audio 5,987 10/04/2024
Chương 1438 - Dọn Bãi Đang thực hiện audio 13,739 10/04/2024
Chương 1439 - Kim Giáp Vũ Sĩ Trận. Đang thực hiện audio 7,422 10/04/2024
Chương 1440 - Tụ Tập Đủ Huy Chương. Đang thực hiện audio 11,282 10/04/2024
Chương 1441 - Nhược Điểm Đang thực hiện audio 9,137 10/04/2024
Chương 1442 - Qua Cửa. Đang thực hiện audio 5,669 10/04/2024
Chương 1443 - Rút Thưởng. Đang thực hiện audio 14,626 10/04/2024
Chương 1444 - Hoài Bích Có Tội. Đang thực hiện audio 11,143 10/04/2024
Chương 1445 - Thành Chủ Hỗn Loạn Thành. Đang thực hiện audio 3,027 10/04/2024
Chương 1446 - Cổ Ngọc. Đang thực hiện audio 8,448 10/04/2024
Chương 1447 - Ngẫu Ngộ Đại Hoang Đang thực hiện audio 9,004 10/04/2024
Chương 1448 - Chiến Hỏa Phượng Hoàng Đang thực hiện audio 2,265 10/04/2024
Chương 1449 - Chiến Tứ Thánh. Đang thực hiện audio 12,371 10/04/2024
Chương 1450 - Đây Là Mộ Của Các Ngươi. Đang thực hiện audio 6,087 10/04/2024
Chương 1451 - Tử Chiến Tới Cùng. Đang thực hiện audio 11,335 10/04/2024
Chương 1452 - Tổ Đội. Đang thực hiện audio 13,069 10/04/2024
Chương 1453 - Lại Là Một Yêu Tộc Vương Tử. Đang thực hiện audio 12,110 10/04/2024
Chương 1454 - Độc Vũ Yêu Vương. Đang thực hiện audio 7,191 10/04/2024
Chương 1455 - Nhược Điểm. Đang thực hiện audio 7,985 10/04/2024
Chương 1456 - Không Gì Hơn Cái Này. Đang thực hiện audio 2,912 10/04/2024
Chương 1457 - Đế Khắc Thạch. Đang thực hiện audio 13,033 10/04/2024
Chương 1458 - Tiền Thưởng Đang thực hiện audio 526 10/04/2024
Chương 1459 - Long Phượng Đua Tiếng. Đang thực hiện audio 10,068 10/04/2024
Chương 1460 - Lâm Tuyệt Đỉnh Đang thực hiện audio 11,795 10/04/2024
Chương 1461 - Tu La Thiên Thư Đang thực hiện audio 14,435 10/04/2024
Chương 1462 - Thần Biến Hậu Kỳ Đang thực hiện audio 7,560 10/04/2024
Chương 1463 - Đế Tử Đến Tìm Hiểu Đang thực hiện audio 4,042 10/04/2024
Chương 1464 - Không Cách Nào Vượt Qua Đang thực hiện audio 11,909 10/04/2024
Chương 1465 - Thiên Yêu Thành. Đang thực hiện audio 1,682 10/04/2024
Chương 1466 - Uổng Tử Cốc. Đang thực hiện audio 10,815 10/04/2024
Chương 1467 - Chu Bàn Tử. Đang thực hiện audio 4,943 10/04/2024
Chương 1468 - Tao Ngộ Ở Cửa Thành. Đang thực hiện audio 8,401 10/04/2024
Chương 1469 - Tiến Vào Táng Thần Lĩnh. Đang thực hiện audio 8,724 10/04/2024
Chương 1470 - Tử Vong Quỷ Dị. Đang thực hiện audio 13,390 10/04/2024
Chương 1471 - Địch Nhân Vốn Có. Đang thực hiện audio 1,555 10/04/2024
Chương 1472 - Nội Lĩnh. Đang thực hiện audio 14,208 10/04/2024
Chương 1473 - U Linh Vũ Bộ. Đang thực hiện audio 8,478 10/04/2024
Chương 1474 - Nguyền Rủa. Đang thực hiện audio 886 10/04/2024
Chương 1475 - Thuấn Sát. Đang thực hiện audio 3,205 10/04/2024
Chương 1476 - Vãng Sinh Nguyên. Đang thực hiện audio 1,079 10/04/2024
Chương 1477 - Tách Ra. Đang thực hiện audio 11,811 10/04/2024
Chương 1478 - Vạn Thi Hoa. Đang thực hiện audio 8,889 10/04/2024
Chương 1479 - Linh Vật Ngọc Giản. Đang thực hiện audio 1,617 10/04/2024
Chương 1480 - Đuổi Giết. Đang thực hiện audio 8,452 10/04/2024
Chương 1481 - Tao Ngộ Thiên Minh Tử. Đang thực hiện audio 9,165 10/04/2024
Chương 1482 - Được Ăn Cả Ngã Về Không. Đang thực hiện audio 8,914 10/04/2024
Chương 1483 - Nhập Uông Tử Cốc. Đang thực hiện audio 2,873 10/04/2024
Chương 1484 - Thi Cốt. Đang thực hiện audio 12,497 10/04/2024
Chương 1485 - Một Thần Thú. Đang thực hiện audio 7,361 10/04/2024
Chương 1486 - Dã Tâm Của Lâm Minh. Đang thực hiện audio 8,365 10/04/2024
Chương 1487 - Ma Tính Triều Tịch. Đang thực hiện audio 3,451 10/04/2024
Chương 1488 - Thủy Nhũ Giao Dung! Đang thực hiện audio 6,787 10/04/2024
Chương 1489 - Thần Miểu Thiên Tôn Đang thực hiện audio 4,912 10/04/2024
Chương 1490 - Lệ Luyện Linh Hồn! Đang thực hiện audio 288 10/04/2024
Chương 1491 - Kiến Càng Lay Cây. Đang thực hiện audio 10,856 10/04/2024
Chương 1492 - Ta Đi Theo Ngươi. Đang thực hiện audio 11,559 10/04/2024
Chương 1493 - Tiến Vào Thần Thú Mộ, Đang thực hiện audio 5,394 10/04/2024
Chương 1494 - Thiên Thư Tổng Cương. Đang thực hiện audio 8,571 10/04/2024
Chương 1495 - Ba Mươi Ba Đạo. Đang thực hiện audio 11,068 10/04/2024
Chương 1496 - Ngũ Hành Hào Quang. Đang thực hiện audio 5,081 10/04/2024
Chương 1497 - Long Khí. Đang thực hiện audio 9,986 10/04/2024
Chương 1498 - Phá Trận. Đang thực hiện audio 6,129 10/04/2024
Chương 1499 - Thanh Đồng Cổ Điện. Đang thực hiện audio 8,512 10/04/2024
Chương 1500 - Nguyên Linh Thạch Thai. Đang thực hiện audio 5,708 10/04/2024
Chương 1501 - Khai Quan. Đang thực hiện audio 5,607 10/04/2024
Chương 1502 - Tinh Nguyên Thiên Đan. Đang thực hiện audio 2,413 10/04/2024
Chương 1503 - Thôn Hồn Thánh Linh. Đang thực hiện audio 14,812 10/04/2024
Chương 1504 - Đệ Nhất Phân Thân. Đang thực hiện audio 6,755 10/04/2024
Chương 1505 - Thành Tựu Thần Quân Đang thực hiện audio 2,255 10/04/2024
Chương 1506 - Xuất Cốc Đang thực hiện audio 6,604 10/04/2024
Chương 1507 - Dụ Địch Đang thực hiện audio 9,388 10/04/2024
Chương 1508 - Hỗn Độn Lao Ngục. Đang thực hiện audio 5,622 10/04/2024
Chương 1509 - Thanh Vương Tọa. Đang thực hiện audio 2,188 10/04/2024
Chương 1510 - Khiêu Khích Đang thực hiện audio 11,771 10/04/2024
Chương 1511 - Tuyệt Sát Trận Đang thực hiện audio 10,874 10/04/2024
Chương 1512 - Giết Giới Vương Đang thực hiện audio 4,130 10/04/2024
Chương 1513 - Lại Gặp Sát Cơ Đang thực hiện audio 12,002 10/04/2024
Chương 1514 - Hôi Sát Tiên Sinh Đang thực hiện audio 11,255 10/04/2024
Chương 1515 - Hành Hung Thánh Tử Đang thực hiện audio 2,418 10/04/2024
Chương 1516 - Hôi Sát Tức Giận Đang thực hiện audio 13,547 10/04/2024
Chương 1517 - Giận Chết Người Không Đền Mạng Đang thực hiện audio 12,497 10/04/2024
Chương 1518 - Nguyên Thần Thánh Linh Đang thực hiện audio 10,554 10/04/2024
Chương 1519 - Không Thể Tưởng Tượng Đang thực hiện audio 5,598 10/04/2024
Chương 1520 - Vạn Ma Sinh Tử Luân Đang thực hiện audio 7,338 10/04/2024
Chương 1521 - Nguy Cơ Đang thực hiện audio 2,848 10/04/2024
Chương 1522 - Tìm Được Đường Sống Trong Cõi Chết Đang thực hiện audio 8,500 10/04/2024
Chương 1523 - Lâm Minh Phản Kích Đang thực hiện audio 2,029 10/04/2024
Chương 1524 - Thảm Thiết Đang thực hiện audio 13,115 10/04/2024
Chương 1525 - Nước Sữa Hòa Nhau Đang thực hiện audio 12,522 10/04/2024
Chương 1526 - Lục Muốn Đột Phá Đang thực hiện audio 4,529 10/04/2024
Chương 1527 - Trùng Kích Đạo Cung Đang thực hiện audio 3,989 10/04/2024
Chương 1528 - Thiên Đạo Chuyển Luân Đang thực hiện audio 14,472 10/04/2024
Chương 1529 - Chí Âm Tinh Huyết Đang thực hiện audio 8,326 10/04/2024
Chương 1530 - Một Đời Một Thế, Huyết Mạch Lạc Ấn Đang thực hiện audio 5,222 10/04/2024
Chương 1531 - Tinh Không Đỏ Ửng Đang thực hiện audio 11,743 10/04/2024
Chương 1532 - Long Phượng Trình Tường Đang thực hiện audio 9,024 10/04/2024
Chương 1533 - Tiểu Ma Tiên Niết Bàn Đang thực hiện audio 6,490 10/04/2024
Chương 1534 - Mở Đạo Cung Đang thực hiện audio 2,450 10/04/2024
Chương 1535 - Luyện Hóa Tinh Thần Đang thực hiện audio 3,037 10/04/2024
Chương 1536 - Đấu Với Đại Giới Giới Vương Đang thực hiện audio 3,005 10/04/2024
Chương 1537 - Kịch Chiến Thiên Minh Tử Đang thực hiện audio 4,111 10/04/2024
Chương 1538 - Cừu Hận Năm Vạn Năm Đang thực hiện audio 8,393 10/04/2024
Chương 1539 - Ma Thần Trẻ Tuổi Đang thực hiện audio 7,629 10/04/2024
Chương 1540 - Tất Cả Đều Chấm Dứt Đang thực hiện audio 4,946 10/04/2024
Chương 1541 - Nội Tu La Lộ Đang thực hiện audio 8,298 10/04/2024
Chương 1542 - Thần Văn Thành Đang thực hiện audio 7,025 10/04/2024
Chương 1543 - Tư Cách Vào Thành Đang thực hiện audio 7,336 10/04/2024
Chương 1544 - Mục Đích Của Lâm Minh Đang thực hiện audio 14,312 10/04/2024
Chương 1545 - Tin Tức Đạo Cung Cửu Tinh Đang thực hiện audio 10,616 10/04/2024
Chương 1546 - Nghi Hoặc Về Công Pháp Đang thực hiện audio 9,925 10/04/2024
Chương 1547 - Thần Văn Sư Công Hội Đang thực hiện audio 8,087 10/04/2024
Chương 1548 - Toái Ngọc Đang thực hiện audio 7,788 10/04/2024
Chương 1549 - Mua Bảo Đang thực hiện audio 4,574 10/04/2024
Chương 1550 - Thuốc Bất Tử Đang thực hiện audio 8,608 10/04/2024
Chương 1551 - Dâm Ma Chúc Xuyên Đang thực hiện audio 2,101 10/04/2024
Chương 1552 - Đường Tắt Thần Văn Sư Đang thực hiện audio 561 10/04/2024
Chương 1553 - Luyện Hồn Đang thực hiện audio 1,339 10/04/2024
Chương 1554 - Thiên Đạo Cực Nhạc Đang thực hiện audio 8,525 10/04/2024
Chương 1555 - Học Tập Bản Lĩnh Xuất Chúng Đang thực hiện audio 8,161 10/04/2024
Chương 1556 - Thần Quang Giáo Chủ Đang thực hiện audio 4,709 10/04/2024
Chương 1557 - Thông Hiểu Đạo Lý Đang thực hiện audio 7,418 10/04/2024
Chương 1558 - Cảm Giác Đã Lâu Đang thực hiện audio 13,023 10/04/2024
Chương 1559 - Mưa Móc Gió Xuân Đang thực hiện audio 14,821 10/04/2024
Chương 1560 - Xuất Quan Đang thực hiện audio 11,537 10/04/2024
Chương 1561 - Khảo Hạch Thần Văn Sư Đang thực hiện audio 9,223 10/04/2024
Chương 1562 - Hồn Đế Thần Hư Đang thực hiện audio 8,947 10/04/2024
Chương 1563 - Bắt Đầu Khảo Hạch Đang thực hiện audio 13,396 10/04/2024
Chương 1564 - Tư Cách Thần Văn Sư Đang thực hiện audio 14,088 10/04/2024
Chương 1565 - Tiếp Tục Khảo Hạch Nhị Phẩm Thần Văn Sư Đang thực hiện audio 11,117 10/04/2024
Chương 1566 - Khảo Hạch Nhị Phẩm Thần Văn Sư Đang thực hiện audio 14,255 10/04/2024
Chương 1567 - Bước Thứ Ba Đang thực hiện audio 6,212 10/04/2024
Chương 1568 - Hoàn Thành Chủ Thể Đang thực hiện audio 2,985 10/04/2024
Chương 1569 - Hoàn Mỹ Đan Phù Đang thực hiện audio 11,680 10/04/2024
Chương 1570 - Khảo Hạch Tam Phẩm Thần Văn Sư Đang thực hiện audio 10,309 10/04/2024
Chương 1571 - Thần Văn Sư Kỳ Tài Đang thực hiện audio 7,478 10/04/2024
Chương 1572 - Gia Nhập Công Hội Đang thực hiện audio 10,257 10/04/2024
Chương 1573 - Tin Tức Huyết Nguyệt Đang thực hiện audio 12,022 10/04/2024
Chương 1574 - Gia Lan Thành Đang thực hiện audio 14,821 10/04/2024
Chương 1575 - Nguyệt Phi Đang thực hiện audio 10,882 10/04/2024
Chương 1576 - Khốn Cảnh Của Huyết Nguyệt Đang thực hiện audio 1,499 10/04/2024
Chương 1577 - Quốc Chủ Bế Tử Quan Đang thực hiện audio 11,835 10/04/2024
Chương 1578 - Hoàng Hậu Tuyên Triệu Đang thực hiện audio 10,466 10/04/2024
Chương 1579 - Thiên La Địa Võng Đang thực hiện audio 1,518 10/04/2024
Chương 1580 - Giương Cung Bạt Kiếm Đang thực hiện audio 10,287 10/04/2024
Chương 1581 - Nguy Cơ Của Huyết Nguyệt Đang thực hiện audio 13,757 10/04/2024
Chương 1582 - Sát Thủ Thiên Bạch Đang thực hiện audio 3,217 10/04/2024
Chương 1583 - Đoạt Mệnh Ngọc Phù Đang thực hiện audio 8,581 10/04/2024
Chương 1584 - Càn Trữ Cung Nhuốm Máu Đang thực hiện audio 3,065 10/04/2024
Chương 1585 - Chiến Thiên Bạch Đang thực hiện audio 13,958 10/04/2024
Chương 1586 - Hoàng Cung Đại Tổng Quản Đang thực hiện audio 6,292 10/04/2024
Chương 1587 - Chịu Thua Đang thực hiện audio 761 10/04/2024
Chương 1588 - Công Pháp Tới Tay Đang thực hiện audio 10,830 10/04/2024
Chương 1589 - Thân Thế Huyết Nguyệt Đang thực hiện audio 13,626 10/04/2024
Chương 1590 - Khó Tin Nổi Đang thực hiện audio 4,809 10/04/2024
Chương 1591 - Bảo Tàng Thiên La Đang thực hiện audio 12,464 10/04/2024
Chương 1592 - Chữa Thương Đang thực hiện audio 12,801 10/04/2024
Chương 1593 - Thanh Nguyệt Môn Đang thực hiện audio 10,682 10/04/2024
Chương 1594 - Tĩnh Tu Đang thực hiện audio 13,430 10/04/2024
Chương 1595 - Thần Quân Trung Kỳ Đang thực hiện audio 10,684 10/04/2024
Chương 1596 - Tâm Linh Niết Bàn Đang thực hiện audio 4,643 10/04/2024
Chương 1597 - Tài Liệu Giá Trên Trời Đang thực hiện audio 11,728 10/04/2024
Chương 1598 - Khu Nhiệm Vụ. Đang thực hiện audio 6,545 10/04/2024
Chương 1599 - Nhiệm Vụ Tứ Phẩm Đang thực hiện audio 2,447 10/04/2024
Chương 1600 - Ba Tỷ Điểm Tích Lũy Đang thực hiện audio 4,812 10/04/2024
Chương 1601 - Hủy Diệt Hỏa Phù Đang thực hiện audio 3,290 10/04/2024
Chương 1602 - Nan Đề Của Tô Nhã Đang thực hiện audio 14,404 10/04/2024
Chương 1603 - Niết Bàn Thiên Kiếp Hỏa Phù Đang thực hiện audio 4,648 10/04/2024
Chương 1604 - Giao Phó Nhiệm Vụ Đang thực hiện audio 4,812 10/04/2024
Chương 1605 - Hiệu Quả Đặc Thù Đang thực hiện audio 2,862 10/04/2024
Chương 1606 - Uy Lực Hỏa Phù Đang thực hiện audio 6,360 10/04/2024
Chương 1607 - "Lâm" Đang thực hiện audio 10,583 10/04/2024
Chương 1608 - Tô Nhã Tới Đêm Khuya Đang thực hiện audio 9,799 10/04/2024
Chương 1609 - Hợp Tác Đang thực hiện audio 947 10/04/2024
Chương 1610 - Dật Lưu Đại Sư Đang thực hiện audio 1,068 10/04/2024
Chương 1611 - Khảo Thí Đang thực hiện audio 2,735 10/04/2024
Chương 1612 - Phỏng Chế Đang thực hiện audio 12,812 10/04/2024
Chương 1613 - Hủy Trận Đang thực hiện audio 1,427 10/04/2024
Chương 1614 - Treo Giải Thưởng Một Tỷ Đang thực hiện audio 196 10/04/2024
Chương 1615 - Kế Hoạch Phá Sản Đang thực hiện audio 2,786 10/04/2024
Chương 1616 - Điều Kiện Của Lâm Minh Đang thực hiện audio 7,466 10/04/2024
Chương 1617 - Song Cực Phù Đang thực hiện audio 18 10/04/2024
Chương 1618 - Tà Thần Tiến Hóa Đang thực hiện audio 10,082 10/04/2024
Chương 1619 - Hội Chợ Bảo Vật Đang thực hiện audio 7,137 10/04/2024
Chương 1620 - Thần Hư Quận Vương Đang thực hiện audio 3,644 10/04/2024
Chương 1621 - Ngọc Long Giác Đang thực hiện audio 1,963 10/04/2024
Chương 1622 - Áp Chế Hạo Nguyệt Đang thực hiện audio 6,861 10/04/2024
Chương 1623 - Nhắm Vào Đang thực hiện audio 1,264 10/04/2024
Chương 1624 - Dưỡng Hồn Phù Đang thực hiện audio 13,234 10/04/2024
Chương 1625 - Khai Mạc Đấu Giá Hội Đang thực hiện audio 1,698 10/04/2024
Chương 1626 - Vô Tình Gặp Được Đang thực hiện audio 14,778 10/04/2024
Chương 1627 - Thịnh Hội Đang thực hiện audio 6,725 10/04/2024
Chương 1628 - Cổ Đan Vô Danh Đang thực hiện audio 7,065 10/04/2024
Chương 1629 - Cổ Đan Tới Tay Đang thực hiện audio 9,159 10/04/2024
Chương 1630 - Tử Kim Thương Đang thực hiện audio 10,122 10/04/2024
Chương 1631 - Lâm Minh Đánh Trả Đang thực hiện audio 12,070 10/04/2024
Chương 1632 - Điên? Đang thực hiện audio 13,693 10/04/2024
Chương 1633 - Trả Trước Mua Sau Đang thực hiện audio 4,563 10/04/2024
Chương 1634 - Thập Cửu Ức Cửu Ngàn Vạn (1 Tỷ 9 Trăm Triệu 9 Trăm Ngàn) Đang thực hiện audio 2,339 10/04/2024
Chương 1635 - Đấu Giá Thiên Hỏa Phù Đang thực hiện audio 508 10/04/2024
Chương 1636 - Kiểm Tra Đang thực hiện audio 15 10/04/2024
Chương 1637 - Thiên Hỏa Phù Đang thực hiện audio 9,803 10/04/2024
Chương 1638 - Hỏa Phù Trọng Sinh Đang thực hiện audio 4,683 10/04/2024
Chương 1639 - Nghi Vấn Đang thực hiện audio 7,080 10/04/2024
Chương 1640 - Vạch Trần Đang thực hiện audio 8,014 10/04/2024
Chương 1641 - Có Thích Nhìn Hay Không Đang thực hiện audio 6,129 10/04/2024
Chương 1642 - Lâm Minh Với Hoắc Dật Lưu Đang thực hiện audio 1,805 10/04/2024
Chương 1643 - Cái Giá Trên Trời Đang thực hiện audio 10,144 10/04/2024
Chương 1644 - Quần Hùng Tề Tụ Đang thực hiện audio 4,915 10/04/2024
Chương 1645 - Công Phòng Nhất Thể Đang thực hiện audio 3,542 10/04/2024
Chương 1646 - Điều Kiện Của Thiên Tôn Đang thực hiện audio 11,148 10/04/2024
Chương 1647 - Tranh Giành Ngọc Long Giác Đang thực hiện audio 13,446 10/04/2024
Chương 1648 - Tập Hợp Đủ Tài Liệu Đang thực hiện audio 7,071 10/04/2024
Chương 1649 - Trứng Rồng Dị Động Đang thực hiện audio 12,808 10/04/2024
Chương 1650 - Thái Cổ Khế Ước Đang thực hiện audio 1,875 10/04/2024
Chương 1651 - Bế Quan Đang thực hiện audio 11,123 10/04/2024
Chương 1652 - Hoàn Thành Nhiệm Vụ Đang thực hiện audio 10,339 10/04/2024
Chương 1653 - Tiệc Chúc Mừng Đang thực hiện audio 2,077 10/04/2024
Chương 1654 - Dưỡng Hồn Đan Đang thực hiện audio 5,362 10/04/2024
Chương 1655 - Gặp Lại Thần Miểu Thiên Tôn Đang thực hiện audio 10,836 10/04/2024
Chương 1656 - Truyền Thuyết Hồn Tộc Đang thực hiện audio 12,779 10/04/2024
Chương 1657 - Thái Cổ Cấm Địa Đang thực hiện audio 11,078 10/04/2024
Chương 1658 - Vào Tuyệt Cốc. (1) Đang thực hiện audio 6,050 10/04/2024
Chương 1659 - Vào Tuyệt Cốc. (2) Đang thực hiện audio 4,524 10/04/2024
Chương 1660 - Vào Tuyệt Cốc. (3) Đang thực hiện audio 6,446 10/04/2024
Chương 1661 - Hư Không Đỉnh Lô. Đang thực hiện audio 3,345 10/04/2024
Chương 1662 - Thành Đan. Đang thực hiện audio 7,187 10/04/2024
Chương 1663 - Hoang Nhân Phần Mộ. (1) Đang thực hiện audio 503 10/04/2024
Chương 1664 - Hoang Nhân Phần Mộ. (2) Đang thực hiện audio 2,523 10/04/2024
Chương 1665 - Thiên Phạt Đạo Cung. Đang thực hiện audio 1,143 10/04/2024
Chương 1666 - Phá Đạo. Đang thực hiện audio 12,066 10/04/2024
Chương 1667 - Thu Tham Lang. (1) Đang thực hiện audio 2,422 10/04/2024
Chương 1668 - Thu Tham Lang. (2) Đang thực hiện audio 8,722 10/04/2024
Chương 1669 - Hậu Tích Bạc Phát. Đang thực hiện audio 1,458 10/04/2024
Chương 1670 - Thần Quân Hậu Kỳ. Đang thực hiện audio 2,762 10/04/2024
Chương 1671 - Hồn Hậu Thánh Mỹ. Đang thực hiện audio 9,267 10/04/2024
Chương 1672 - Lâm Minh Xuất Quan. Đang thực hiện audio 11,157 10/04/2024
Chương 1673 - Tu La Hải. (1) Đang thực hiện audio 10,886 10/04/2024
Chương 1674 - Tu La Hải. (2) Đang thực hiện audio 13,804 10/04/2024
Chương 1675 - Bí Cảnh Mở Ra. Đang thực hiện audio 12,419 10/04/2024
Chương 1676 - Vào Thí Luyện. (1) Đang thực hiện audio 10,784 10/04/2024
Chương 1677 - Vào Thí Luyện. (2) Đang thực hiện audio 12,503 10/04/2024
Chương 1678 - Tô Lão Lo Lắng. Đang thực hiện audio 6,877 10/04/2024
Chương 1679 - Độ Hoàn Thành. Đang thực hiện audio 11,736 10/04/2024
Chương 1680 - Nham Hiểm. Đang thực hiện audio 11,555 10/04/2024
Chương 1681 - Bóng Hình Áo Lam Xinh Xắn. (1) Đang thực hiện audio 8,755 10/04/2024
Chương 1682 - Bóng Hình Áo Lam Xinh Xắn. (2) Đang thực hiện audio 2,179 10/04/2024
Chương 1683 - Pháp Tắc Chi Môn. (1) Đang thực hiện audio 2,277 10/04/2024
Chương 1684 - Pháp Tắc Chi Môn. (2) Đang thực hiện audio 7,711 10/04/2024
Chương 1685 - Độ Khó Và Độ Hoàn Thành. Đang thực hiện audio 918 10/04/2024
Chương 1686 - Pháp Tắc Chi Môn Mở Ra. (1) Đang thực hiện audio 11,017 10/04/2024
Chương 1687 - Pháp Tắc Chi Môn Mở Ra. (2) Đang thực hiện audio 9,305 10/04/2024
Chương 1688 - Lâm Minh Lựa Chọn. Đang thực hiện audio 7,879 10/04/2024
Chương 1689 - Độ Khó Tu La. (1) Đang thực hiện audio 8,666 10/04/2024
Chương 1690 - Độ Khó Tu La. (2) Đang thực hiện audio 8,526 10/04/2024
Chương 1691 - Trên Cầu Nhỏ. Đang thực hiện audio 11,978 10/04/2024
Chương 1692 - Ban Thưởng. Đang thực hiện audio 7,952 10/04/2024
Chương 1693 - Pháp Tắc Thí Luyện. Đang thực hiện audio 6,101 10/04/2024
Chương 1694 - Hắc Sắc Tu La. (1) Đang thực hiện audio 3,777 10/04/2024
Chương 1695 - Hắc Sắc Tu La. (2) Đang thực hiện audio 626 10/04/2024
Chương 1696 - Ba Chiêu. Đang thực hiện audio 9,003 10/04/2024
Chương 1697 - Pháp Tắc Tinh Tiến. (1) Đang thực hiện audio 7,041 10/04/2024
Chương 1698 - Pháp Tắc Tinh Tiến. (2) Đang thực hiện audio 3,467 10/04/2024
Chương 1699 - Vượt Qua Kiểm Tra. Đang thực hiện audio 13,995 10/04/2024
Chương 1700 - Người Trong Vòng Xoáy. (1) Đang thực hiện audio 4,572 10/04/2024
Chương 1701 - Người Trong Vòng Xoáy. (2) Đang thực hiện audio 8,382 10/04/2024
Chương 1702 - Bay Về Phía Tiên Cung. (1) Đang thực hiện audio 407 10/04/2024
Chương 1703 - Bay Về Phía Tiên Cung. (2) Đang thực hiện audio 10,124 10/04/2024
Chương 1704 - Tiến Vào Tiên Cung Lớn Nhất. (1) Đang thực hiện audio 10,572 10/04/2024
Chương 1705 - Tiến Vào Tiên Cung Lớn Nhất. (2) Đang thực hiện audio 14,614 10/04/2024
Chương 1706 - Tiên Cung Lớn Nhất. Đang thực hiện audio 14,180 10/04/2024
Chương 1707 - Con Đường Đá Xanh. Đang thực hiện audio 6,315 10/04/2024
Chương 1708 - Thánh Điển. (1) Đang thực hiện audio 9,554 10/04/2024
Chương 1709 - Thánh Điển. (2) Đang thực hiện audio 12,408 10/04/2024
Chương 1710 - Ban Thưởng Cuối Cùng. Đang thực hiện audio 6,834 10/04/2024
Chương 1711 - Tu La Chi Huyết. Đang thực hiện audio 12,640 10/04/2024
Chương 1712 - Hình Thức Ban Đầu. (1) Đang thực hiện audio 14,780 10/04/2024
Chương 1713 - Hình Thức Ban Đầu. (2) Đang thực hiện audio 6,636 10/04/2024
Chương 1714 - Long Thương Màu Đen. Đang thực hiện audio 1,629 10/04/2024
Chương 1715 - Hắc Long Khát Máu. (1) Đang thực hiện audio 6,386 10/04/2024
Chương 1716 - Hắc Long Khát Máu. (2) Đang thực hiện audio 12,022 10/04/2024
Chương 1717 - Xuất Phát Tới Chỗ Sâu Nhất Tầng Bốn. Đang thực hiện audio 14,351 10/04/2024
Chương 1718 - Tính Toán. (1) Đang thực hiện audio 4,077 10/04/2024
Chương 1719 - Tính Toán. (2) Đang thực hiện audio 6,505 10/04/2024
Chương 1720 - Hãm Hại. Đang thực hiện audio 1,138 10/04/2024
Chương 1721 - Ma Khí Lĩnh Vực. (1) Đang thực hiện audio 145 10/04/2024
Chương 1722 - Ma Khí Lĩnh Vực. (2) Đang thực hiện audio 2,376 10/04/2024
Chương 1723 - Giao Dịch. Đang thực hiện audio 7,777 10/04/2024
Chương 1724 - Hợp Tác. (1) Đang thực hiện audio 531 10/04/2024
Chương 1725 - Hợp Tác. (2) Đang thực hiện audio 13,271 10/04/2024
Chương 1726 - Hành Hạ. Đang thực hiện audio 10,214 10/04/2024
Chương 1727 - Mượn Đao Giết Người. (1) Đang thực hiện audio 8,132 10/04/2024
Chương 1728 - Mượn Đao Giết Người. (2) Đang thực hiện audio 6,958 10/04/2024
Chương 1729 - Trí Cao Một Bậc. Đang thực hiện audio 1,699 10/04/2024
Chương 1730 - Trấn Giết Thái Tử. (1) Đang thực hiện audio 14,203 10/04/2024
Chương 1731 - Trấn Giết Thái Tử. (2) Đang thực hiện audio 14,832 10/04/2024
Chương 1732 - Giết Toàn Bộ. Đang thực hiện audio 11,904 10/04/2024
Chương 1733 - Thôn Phệ Trí Nhớ. Đang thực hiện audio 959 10/04/2024
Chương 1734 - Thu Long Thương. (1) Đang thực hiện audio 6,103 10/04/2024
Chương 1735 - Thu Long Thương. (2) Đang thực hiện audio 8,780 10/04/2024
Chương 1736 - Bậc Thang Thông Thiên. Đang thực hiện audio 12,422 10/04/2024
Chương 1737 - Leo Lên Phong Thần Đài. Đang thực hiện audio 1,360 10/04/2024
Chương 1738 - Tiểu Ma Tiên Biến Hóa. (1) Đang thực hiện audio 11,150 10/04/2024
Chương 1739 - Tiểu Ma Tiên Biến Hóa. (2) Đang thực hiện audio 7,360 10/04/2024
Chương 1740 - Tâm Tư Thánh Mỹ. Đang thực hiện audio 7,498 10/04/2024
Chương 1741 - Thí Luyện Cuối Cùng Tầng Thứ Năm. (1) Đang thực hiện audio 3,345 10/04/2024
Chương 1742 - Thí Luyện Cuối Cùng Tầng Thứ Năm. (2) Đang thực hiện audio 1,978 10/04/2024
Chương 1743 - Lãnh Chúa. Đang thực hiện audio 14,275 10/04/2024
Chương 1744 - Bất Tử Liệt Diễm. (1) Đang thực hiện audio 13,845 10/04/2024
Chương 1745 - Bất Tử Liệt Diễm. (2) Đang thực hiện audio 9,585 10/04/2024
Chương 1746 - Sinh Tử Luân Thu Hồn. Đang thực hiện audio 5,249 10/04/2024
Chương 1747 - Phượng Hoàng Tức Giận. (1) Đang thực hiện audio 11,121 10/04/2024
Chương 1748 - Phượng Hoàng Tức Giận. (2) Đang thực hiện audio 9,175 10/04/2024
Chương 1749 - Thành Hay Bại? Đang thực hiện audio 5,336 10/04/2024
Chương 1750 - Độ Hoàn Thành. (1) Đang thực hiện audio 10,743 10/04/2024
Chương 1751 - Độ Hoàn Thành. (2) Đang thực hiện audio 4,440 10/04/2024
Chương 1752 - Bất Tử Hàn Băng. (1) Đang thực hiện audio 14,680 10/04/2024
Chương 1753 - Bất Tử Hàn Băng. (2) Đang thực hiện audio 1,802 10/04/2024
Chương 1754 - Huyền Thiên Băng Trận. Đang thực hiện audio 8,371 10/04/2024
Chương 1755 - Hàn Mai Ngạo Tuyết. Đang thực hiện audio 8,856 10/04/2024
Chương 1756 - Lâm Minh Ra Tay. (1) Đang thực hiện audio 4,022 10/04/2024
Chương 1757 - Lâm Minh Ra Tay. (2) Đang thực hiện audio 4,519 10/04/2024
Chương 1758 - Ngăn Cơn Sóng Dữ. Đang thực hiện audio 4,968 10/04/2024
Chương 1759 - Trứng Hàn Băng. (1) Đang thực hiện audio 12,181 10/04/2024
Chương 1760 - Trứng Hàn Băng. (2) Đang thực hiện audio 13,117 10/04/2024
Chương 1761 - Diệt Sát Hàn Băng. Đang thực hiện audio 9,676 10/04/2024
Chương 1762 - Độ Hoàn Thành Của Lâm Minh. (1) Đang thực hiện audio 6,585 10/04/2024
Chương 1763 - Độ Hoàn Thành Của Lâm Minh. (2) Đang thực hiện audio 2,606 10/04/2024
Chương 1764 - Độ Hoàn Thành Của Lâm Minh. (3) Đang thực hiện audio 430 10/04/2024
Chương 1765 - Tầng Thứ Sáu. Đang thực hiện audio 2,051 10/04/2024
Chương 1766 - Thần Chi Thiên (Quyển Sách Của Thần) Đang thực hiện audio 5,809 10/04/2024
Chương 1767 - Đế Ngọc. (1) Đang thực hiện audio 7,231 10/04/2024
Chương 1768 - Đế Ngọc. (2) Đang thực hiện audio 8,727 10/04/2024
Chương 1769 - Hồn Tuyền Thần Thai. Đang thực hiện audio 10,402 10/04/2024
Chương 1770 - Phân Thân Thứ Hai. Đang thực hiện audio 5,748 10/04/2024
Chương 1771 - Ba Năm. Đang thực hiện audio 7,814 10/04/2024
Chương 1772 - Ban Thưởng Cuối Cùng. (1) Đang thực hiện audio 12,740 10/04/2024
Chương 1773 - Ban Thưởng Cuối Cùng. (2) Đang thực hiện audio 2,946 10/04/2024
Chương 1774 - Lối Ra Mở Ra. Đang thực hiện audio 10,946 10/04/2024
Chương 1775 - Truyền Kỳ. (1) Đang thực hiện audio 3,498 10/04/2024
Chương 1776 - Truyền Kỳ. (2) Đang thực hiện audio 14,622 10/04/2024
Chương 1777 - Bảng Cáo Pháp Tắc. Đang thực hiện audio 7,163 10/04/2024
Chương 1778 - Chấm Dứt. (1) Đang thực hiện audio 268 10/04/2024
Chương 1779 - Chấm Dứt. (2) Đang thực hiện audio 12,298 10/04/2024
Chương 1780 - Ám Sát Hoắc Dật Lưu. Đang thực hiện audio 12,622 10/04/2024
Chương 1781 - Rời Khỏi Tu La Lộ. (1) Đang thực hiện audio 7,275 10/04/2024
Chương 1782 - Rời Khỏi Tu La Lộ. (2) Đang thực hiện audio 3,761 10/04/2024
Chương 1783 - Quay Về Thần Vực. Đang thực hiện audio 433 10/04/2024
Chương 1784 - Đại Thọ Yêu Đế. (1) Đang thực hiện audio 2,609 10/04/2024
Chương 1785 - Đại Thọ Yêu Đế. (2) Đang thực hiện audio 7,840 10/04/2024
Chương 1786 - Tiểu Ma Tiên Lo Lắng, Đang thực hiện audio 5,535 10/04/2024
Chương 1787 - Bái Kiến Thần Mộng. (1) Đang thực hiện audio 7,295 10/04/2024
Chương 1788 - Bái Kiến Thần Mộng. (2) Đang thực hiện audio 7,678 10/04/2024
Chương 1789 - Tiến Về Yêu Tộc. Đang thực hiện audio 6,564 10/04/2024
Chương 1790 - Quần Hùng Cùng Đến. Đang thực hiện audio 12,920 10/04/2024
Chương 1791 - Làm Khó. (1) Đang thực hiện audio 9,373 10/04/2024
Chương 1792 - Làm Khó. (2) Đang thực hiện audio 10,339 10/04/2024
Chương 1793 - Kịch Độc. Đang thực hiện audio 6,186 10/04/2024
Chương 1794 - Hắn Là Ai? (1) Đang thực hiện audio 1,670 10/04/2024
Chương 1795 - Hắn Là Ai? (2) Đang thực hiện audio 9,567 10/04/2024
Chương 1796 - Giam Lỏng. Đang thực hiện audio 13,185 10/04/2024
Chương 1797 - Ma Thủy Không Biết Giải Quyết Thế Nào. (1) Đang thực hiện audio 6,373 10/04/2024
Chương 1798 - Ma Thủy Không Biết Giải Quyết Thế Nào. (2) Đang thực hiện audio 11,866 10/04/2024
Chương 1799 - Thiên Lý Liên Tâm. Đang thực hiện audio 5,784 10/04/2024
Chương 1800 - Thọ Yến. Đang thực hiện audio 13,279 10/04/2024
Chương 1801 - Tuổi Trẻ Tuấn Kiệt. Đang thực hiện audio 12,775 10/04/2024
Chương 1801 - Gặp Thánh Tử. (1) Đang thực hiện audio 14,381 10/04/2024
Chương 1803 - Gặp Thánh Tử. (2) Đang thực hiện audio 840 10/04/2024
Chương 1804 - Đánh Võ Mồm. Đang thực hiện audio 12,914 10/04/2024
Chương 1805 - Gặp Lại Tiểu Ma Tiên. (1) Đang thực hiện audio 13,603 10/04/2024
Chương 1806 - Gặp Lại Tiểu Ma Tiên. (2) Đang thực hiện audio 405 10/04/2024
Chương 1807 - Phương Pháp Đột Phá Chân Thần. Đang thực hiện audio 4,707 10/04/2024
Chương 1808 - Thánh Tử Cầu Hôn. (1) Đang thực hiện audio 1,043 10/04/2024
Chương 1809 - Thánh Tử Cầu Hôn. (2) Đang thực hiện audio 8,127 10/04/2024
Chương 1810 - Lâm Minh Cầu Hôn. Đang thực hiện audio 12,681 10/04/2024
Chương 1811 - Thương Xuất. (1) Đang thực hiện audio 5,777 10/04/2024
Chương 1812 - Thương Xuất. (2) Đang thực hiện audio 7,042 10/04/2024
Chương 1813 - Đập Nồi Dìm Thuyền. Đang thực hiện audio 7,482 10/04/2024
Chương 1814 - Cửu Khiếu Linh Lung Đan. (1) Đang thực hiện audio 5,448 10/04/2024
Chương 1815 - Cửu Khiếu Linh Lung Đan. (2) Đang thực hiện audio 9,374 10/04/2024
Chương 1816 - Nắng Chiều Như Máu. Đang thực hiện audio 102 10/04/2024
Chương 1817 - Tọa Hóa Thần Công. (1) Đang thực hiện audio 5,930 10/04/2024
Chương 1818 - Tọa Hóa Thần Công. (2) Đang thực hiện audio 13,714 10/04/2024
Chương 1819 - Đoạt Tạo Hóa Chi Lực. Đang thực hiện audio 4,181 10/04/2024
Chương 1820 - Bão Cát Màu Vàng. (1) Đang thực hiện audio 1,753 10/04/2024
Chương 1821 - Bão Cát Màu Vàng. (2) Đang thực hiện audio 9,148 10/04/2024
Chương 1822 - Uy Lực Linh Châu. Đang thực hiện audio 3,784 10/04/2024
Chương 1823 - Bộc Phát Trong Thầm Lặng. (1) Đang thực hiện audio 3,275 10/04/2024
Chương 1824 - Bộc Phát Trong Thầm Lặng. (2) Đang thực hiện audio 9,960 10/04/2024
Chương 1825 - Quyết Đấu Đỉnh Phong. Đang thực hiện audio 3,769 10/04/2024
Chương 1826 - Kỳ Chiêu Liên Tục. (1) Đang thực hiện audio 4,370 10/04/2024
Chương 1827 - Kỳ Chiêu Liên Tục. (2) Đang thực hiện audio 7,027 10/04/2024
Chương 1828 - Thắng Bại. Đang thực hiện audio 3,463 10/04/2024
Chương 1829 - Nội Thế Giới Biến Dị. Đang thực hiện audio 6,400 10/04/2024
Chương 1830 - Ta Là Thánh Chủ. Đang thực hiện audio 2,539 10/04/2024
Chương 1831 - Hồi Báo Thắng Lợi. (1) Đang thực hiện audio 14,438 10/04/2024
Chương 1832 - Hồi Báo Thắng Lợi. (2) Đang thực hiện audio 1,733 10/04/2024
Chương 1833 - Ngọn Lửa Hy Vọng. Đang thực hiện audio 7,071 10/04/2024
Chương 1834 - Cảnh Báo Của Ma Thủy. (1) Đang thực hiện audio 7,904 10/04/2024
Chương 1835 - Cảnh Báo Của Ma Thủy. (2) Đang thực hiện audio 13,969 10/04/2024
Chương 1836 - Ý Định Của Lâm Minh. (1) Đang thực hiện audio 2,349 10/04/2024
Chương 1837 - Ý Định Của Lâm Minh. (2) Đang thực hiện audio 11,683 10/04/2024
Chương 1838 - Việc Trọng Đại Của Phượng Tộc. Đang thực hiện audio 5,158 10/04/2024
Chương 1839 - Trở Về. Đang thực hiện audio 4,806 10/04/2024
Chương 1840 - Lôi Phạt Truyền Thừa. (1) Đang thực hiện audio 11,801 10/04/2024
Chương 1841 - Lôi Phạt Truyền Thừa. (2) Đang thực hiện audio 2,140 10/04/2024
Chương 1842 - Nhập Truyền Thừa Chi Địa. (1) Đang thực hiện audio 8,047 10/04/2024
Chương 1843 - Nhập Truyền Thừa Chi Địa. (2) Đang thực hiện audio 13,366 10/04/2024
Chương 1844 - Tàn Hồn Lôi Phạt . Đang thực hiện audio 9,752 10/04/2024
Chương 1845 - Lôi Phạt Chi Kiếm. (1) Đang thực hiện audio 6,084 10/04/2024
Chương 1846 - Lôi Phạt Chi Kiếm. (2) Đang thực hiện audio 10,508 10/04/2024
Chương 1847 - Truyền Thừa Tới Tay. Đang thực hiện audio 9,097 10/04/2024
Chương 1848 - Diệt Lôi Phạt. Đang thực hiện audio 10,811 10/04/2024
Chương 1849 - Mở Song Cực Đạo Cung. Đang thực hiện audio 14,378 10/04/2024
Chương 1850 - Tiến Về Hồn Giới. (1) Đang thực hiện audio 8,585 10/04/2024
Chương 1851 - Tiến Về Hồn Giới. (2) Đang thực hiện audio 13,204 10/04/2024
Chương 1852 - Mộng Hồn Thiên. Đang thực hiện audio 2,275 10/04/2024
Chương 1853 - Nhân Tộc Hồn Giới. (1) Đang thực hiện audio 7,191 10/04/2024
Chương 1854 - Nhân Tộc Hồn Giới. (2) Đang thực hiện audio 10,060 10/04/2024
Chương 1855 - Nguyên Mộng Chiến Trường. Đang thực hiện audio 10,907 10/04/2024
Chương 1856 - Tiểu Cực Cung. (1) Đang thực hiện audio 2,072 10/04/2024
Chương 1857 - Tiểu Cực Cung. (2) Đang thực hiện audio 3,445 10/04/2024
Chương 1858 - Tranh Chấp. (1) Đang thực hiện audio 6,345 10/04/2024
Chương 1859 - Tranh Chấp. (2) Đang thực hiện audio 66 10/04/2024
Chương 1860 - Nguyên Mộng Chiến Trường Mở Ra. Đang thực hiện audio 342 10/04/2024
Chương 1861 - Giữ Thể Diện. Đang thực hiện audio 1,832 10/04/2024
Chương 1862 - Tiến Vào Chiến Trường. (1) Đang thực hiện audio 8,195 10/04/2024
Chương 1863 - Tiến Vào Chiến Trường. (2) Đang thực hiện audio 3,921 10/04/2024
Chương 1864 - Đế Vương Thần Bích. Đang thực hiện audio 9,964 10/04/2024
Chương 1865 - Thiên Tôn Tham Gia. (1) Đang thực hiện audio 12,731 10/04/2024
Chương 1866 - Thiên Tôn Tham Gia. (2) Đang thực hiện audio 7,135 10/04/2024
Chương 1867 - Mồi Nhử. Đang thực hiện audio 7,907 10/04/2024
Chương 1868 - Viện Binh. (1) Đang thực hiện audio 3,977 10/04/2024
Chương 1869 - Viện Binh. (2) Đang thực hiện audio 119 10/04/2024
Chương 1870 - Khấp Huyết Thần Tuyền. Đang thực hiện audio 9,414 10/04/2024
Chương 1871 - Linh Hồn Động Quật. (1) Đang thực hiện audio 2,627 10/04/2024
Chương 1872 - Linh Hồn Động Quật. (2) Đang thực hiện audio 5,327 10/04/2024
Chương 1873 - Tinh Thần Phong Bạo. (1) Đang thực hiện audio 4,685 10/04/2024
Chương 1874 - Tinh Thần Phong Bạo. (2) Đang thực hiện audio 8,729 10/04/2024
Chương 1875 - Kỳ Lân Quả. Đang thực hiện audio 8,684 10/04/2024
Chương 1876 - Trảm Hồn Thú. (1) Đang thực hiện audio 10,511 10/04/2024
Chương 1877 - Trảm Hồn Thú. (2) Đang thực hiện audio 1,702 10/04/2024
Chương 1878 - Đại Sát Tứ Phương. Đang thực hiện audio 10,747 10/04/2024
Chương 1879 - Thiếu Nữ Thần Bí. (1) Đang thực hiện audio 3,147 10/04/2024
Chương 1880 - Thiếu Nữ Thần Bí. (2) Đang thực hiện audio 8,401 10/04/2024
Chương 1881 - Bảo Tàng. Đang thực hiện audio 3,323 10/04/2024
Chương 1882 - Giết Chóc Thịnh Yến. (1) Đang thực hiện audio 13,595 10/04/2024
Chương 1883 - Giết Chóc Thịnh Yến. (2) Đang thực hiện audio 4,070 10/04/2024
Chương 1884 - Máu Nhuộm Rừng Rậm. Đang thực hiện audio 13,059 10/04/2024
Chương 1885 - Thông Sát. Đang thực hiện audio 7,668 10/04/2024
Chương 1886 - Lửa Khói Sáng Lạn. (1) Đang thực hiện audio 6,177 10/04/2024
Chương 1887 - Lửa Khói Sáng Lạn. (2) Đang thực hiện audio 12,248 10/04/2024
Chương 1888 - Giết Hết Giới Vương. (1) Đang thực hiện audio 7,044 10/04/2024
Chương 1889 - Giết Hết Giới Vương. (2) Đang thực hiện audio 10,799 10/04/2024
Chương 1890 - Vạn Quỷ Thiên Tôn. Đang thực hiện audio 903 10/04/2024
Chương 1891 - Chiến Thiên Tôn. (1) Đang thực hiện audio 2,482 10/04/2024
Chương 1892 - Chiến Thiên Tôn. (2) Đang thực hiện audio 341 10/04/2024
Chương 1893 - Độc Hệ Pháp Tắc. (1) Đang thực hiện audio 11,642 10/04/2024
Chương 1894 - Độc Hệ Pháp Tắc. (2) Đang thực hiện audio 12,587 10/04/2024
Chương 1895 - Diệt Vạn Quỷ. Đang thực hiện audio 3,452 10/04/2024
Chương 1896 - Ma Thần Rút Đi. (1) Đang thực hiện audio 6,734 10/04/2024
Chương 1897 - Ma Thần Rút Đi. (2) Đang thực hiện audio 8,614 10/04/2024
Chương 1898 - Bí Cảnh Bảo Tàng. Đang thực hiện audio 488 10/04/2024
Chương 1899 - Di Tích Thái Cổ . Đang thực hiện audio 5,615 10/04/2024
Chương 1900 - Thánh Chủ Trung Kỳ. (1) Đang thực hiện audio 7,371 10/04/2024
Chương 1901 - Thánh Chủ Trung Kỳ. (2) Đang thực hiện audio 2,680 10/04/2024
Chương 1902 - Xuất Quan. Đang thực hiện audio 12,507 10/04/2024
Chương 1903 - Một Tỷ Công Huân. (1) Đang thực hiện audio 3,592 10/04/2024
Chương 1904 - Một Tỷ Công Huân. (2) Đang thực hiện audio 6,658 10/04/2024
Chương 1905 - Chiến Trường Cuối Cùng. Đang thực hiện audio 3,025 10/04/2024
Chương 1906 - Thiên Tôn Vẫn Lạc. (1) Đang thực hiện audio 9,046 10/04/2024
Chương 1907 - Thiên Tôn Vẫn Lạc. (2) Đang thực hiện audio 9,291 10/04/2024
Chương 1908 - Khôn Nguyên Thượng Nhân. Đang thực hiện audio 599 10/04/2024
Chương 1909 - Công Huân Điên Cuồng. Đang thực hiện audio 7,225 10/04/2024
Chương 1910 - Láng Giềng Thánh Mỹ. (1) Đang thực hiện audio 11,063 10/04/2024
Chương 1911 - Láng Giềng Thánh Mỹ. (2) Đang thực hiện audio 11,008 10/04/2024
Chương 1912 - Trang Sách Màu Vàng. Đang thực hiện audio 4,186 10/04/2024
Chương 1913 - Thánh Mỹ Bảy Chuyển. (1) Đang thực hiện audio 5,611 10/04/2024
Chương 1914 - Thánh Mỹ Bảy Chuyển. (2) Đang thực hiện audio 4,806 10/04/2024
Chương 1915 - Treo Giải Thưởng. Đang thực hiện audio 14,635 10/04/2024
Chương 1916 - Đọa Thần Sơn Mạch. (1) Đang thực hiện audio 9,430 10/04/2024
Chương 1917 - Đọa Thần Sơn Mạch. (2) Đang thực hiện audio 14,655 10/04/2024
Chương 1918 - Ngọc Thạch Sinh. Đang thực hiện audio 6,958 10/04/2024
Chương 1919 - Hạm Thai Ngộ Đạo. (1) Đang thực hiện audio 6,708 10/04/2024
Chương 1920 - Hạm Thai Ngộ Đạo. (2) Đang thực hiện audio 2,611 10/04/2024
Chương 1921 - Tiết Lộ Thân Phận. Đang thực hiện audio 13,682 10/04/2024
Chương 1922 - Vây Công. Đang thực hiện audio 4,972 10/04/2024
Chương 1923 - Hỗn Chiến. (1) Đang thực hiện audio 1,858 10/04/2024
Chương 1924 - Hỗn Chiến. (2) Đang thực hiện audio 14,178 10/04/2024
Chương 1925 - Liên Sát. (1) Đang thực hiện audio 325 10/04/2024
Chương 1926 - Liên Sát. (2) Đang thực hiện audio 2,103 10/04/2024
Chương 1927 - Thảm Thiết. Đang thực hiện audio 14,838 10/04/2024
Chương 1928 - Dị Biến. (1) Đang thực hiện audio 5,016 10/04/2024
Chương 1929 - Dị Biến. (2) Đang thực hiện audio 4,770 10/04/2024
Chương 1930 - Thánh Mỹ Hàng Lâm. Đang thực hiện audio 11,184 10/04/2024
Chương 1931 - Thẻ Đánh Bạc. (1) Đang thực hiện audio 1,063 10/04/2024
Chương 1932 - Thẻ Đánh Bạc. (2) Đang thực hiện audio 759 10/04/2024
Chương 1933 - Các Ngươi Tán Đi. Đang thực hiện audio 6,205 10/04/2024
Chương 1934 - Giáp Mộc Thiên. (1) Đang thực hiện audio 6,099 10/04/2024
Chương 1935 - Giáp Mộc Thiên. (2) Đang thực hiện audio 6,376 10/04/2024
Chương 1936 - Nữ Tử Thần Bí. Đang thực hiện audio 6,073 10/04/2024
Chương 1937 - Con Mắt. (1) Đang thực hiện audio 3,377 10/04/2024
Chương 1938 - Con Mắt. (2) Đang thực hiện audio 10,754 10/04/2024
Chương 1939 - Trăng Sao Tranh Sáng. (1) Đang thực hiện audio 10,871 10/04/2024
Chương 1940 - Trăng Sao Tranh Sáng. (2) Đang thực hiện audio 652 10/04/2024
Chương 1941 - Tử Chi Ý Cảnh. (1) Đang thực hiện audio 266 10/04/2024
Chương 1942 - Tử Chi Ý Cảnh. (2) Đang thực hiện audio 3,507 10/04/2024
Chương 1943 - Vượt Qua. Đang thực hiện audio 10,076 10/04/2024
Chương 1944 - Ngộ Đạo Mười Năm. (1) Đang thực hiện audio 200 10/04/2024
Chương 1945 - Ngộ Đạo Mười Năm. (2) Đang thực hiện audio 11,087 10/04/2024
Chương 1946 - Kim Sách Tới Tay. (1) Đang thực hiện audio 11,944 10/04/2024
Chương 1947 - Kim Sách Tới Tay. (2) Đang thực hiện audio 12,235 10/04/2024
Chương 1948 - Thắng Thua. Đang thực hiện audio 9,475 10/04/2024
Chương 1949 - Sinh Tử Luân Hồi. Đang thực hiện audio 37 10/04/2024
Chương 1950 - Thiếu Niên Già Nua. (1) Đang thực hiện audio 1,190 10/04/2024
Chương 1951 - Thiếu Niên Già Nua. (2) Đang thực hiện audio 14,658 10/04/2024
Chương 1952 - Thánh Mỹ Cảm Thán. Đang thực hiện audio 573 10/04/2024
Chương 1953 - Ức Năm. (1) Đang thực hiện audio 7,489 10/04/2024
Chương 1954 - Ức Năm. (2) Đang thực hiện audio 10,189 10/04/2024
Chương 1955 - Tranh Giành. Đang thực hiện audio 13,239 10/04/2024
Chương 1956 - Thái Cổ Vũ Trụ. (1) Đang thực hiện audio 14,258 10/04/2024
Chương 1957 - Thái Cổ Vũ Trụ. (2) Đang thực hiện audio 6,251 10/04/2024
Chương 1958 - Tiến Vào Thần Tộc. Đang thực hiện audio 11,827 10/04/2024
Chương 1959 - Thần Tộc Vương Tộc. (1) Đang thực hiện audio 1,091 10/04/2024
Chương 1960 - Thần Tộc Vương Tộc. (2) Đang thực hiện audio 13,253 10/04/2024
Chương 1961 - A Cổ. (1) Đang thực hiện audio 12,251 10/04/2024
Chương 1962 - A Cổ. (2) Đang thực hiện audio 11,555 10/04/2024
Chương 1963 - Tổng Bộ Của Thần Tộc. Đang thực hiện audio 4,105 10/04/2024
Chương 1964 - Thần Nữ Hạng Liên. Đang thực hiện audio 4,276 10/04/2024
Chương 1965 - Cấm Địa Thần Tộc. (1) Đang thực hiện audio 11,303 10/04/2024
Chương 1966 - Cấm Địa Thần Tộc. (2) Đang thực hiện audio 8,804 10/04/2024
Chương 1967 - Lão Thần Hoàng. (1) Đang thực hiện audio 3,982 10/04/2024
Chương 1968 - Lão Thần Hoàng. (2) Đang thực hiện audio 4,415 10/04/2024
Chương 1969 - Tâm Linh Tẩy Lễ. (1) Đang thực hiện audio 14,837 10/04/2024
Chương 1970 - Tâm Linh Tẩy Lễ. (2) Đang thực hiện audio 9,075 10/04/2024
Chương 1971 - Vô Tư. (1) Đang thực hiện audio 6,344 10/04/2024
Chương 1972 - Vô Tư. (2) Đang thực hiện audio 4,283 10/04/2024
Chương 1973 - Hỗn Nguyên Chi Tâm. Đang thực hiện audio 13,643 10/04/2024
Chương 1974 - Nhân Tuyển. (1) Đang thực hiện audio 92 10/04/2024
Chương 1975 - Nhân Tuyển. (2) Đang thực hiện audio 14,048 10/04/2024
Chương 1976 - Thần Minh Pháp Chỉ. (1) Đang thực hiện audio 9,087 10/04/2024
Chương 1977 - Thần Minh Pháp Chỉ. (2) Đang thực hiện audio 8,811 10/04/2024
Chương 1978 - Vô Yên. (1) Đang thực hiện audio 10,502 10/04/2024
Chương 1979 - Vô Yên. (2) Đang thực hiện audio 3,922 10/04/2024
Chương 1980 - Thỉnh Cầu Của Lâm Minh . Đang thực hiện audio 6,947 10/04/2024
Chương 1981 - Chữa Trị Pháp Chỉ. (1) Đang thực hiện audio 14,747 10/04/2024
Chương 1982 - Chữa Trị Pháp Chỉ. (2) Đang thực hiện audio 10,144 10/04/2024
Chương 1983 - Vô Đề. Đang thực hiện audio 12,620 10/04/2024
Chương 1984 - Thiên Tộc Nhượng Bộ. (1) Đang thực hiện audio 7,812 10/04/2024
Chương 1985 - Thiên Tộc Nhượng Bộ. (2) Đang thực hiện audio 332 10/04/2024
Chương 1986 - Tiến Vào Cấm Địa. (1) Đang thực hiện audio 14,789 10/04/2024
Chương 1987 - Tiến Vào Cấm Địa. (2) Đang thực hiện audio 433 10/04/2024
Chương 1988 - Thủ Xảo. (1) Đang thực hiện audio 2,225 10/04/2024
Chương 1989 - Thủ Xảo. (2) Đang thực hiện audio 8,974 10/04/2024
Chương 1990 - Hàn Băng Kính. Đang thực hiện audio 7,815 10/04/2024
Chương 1991 - Thiên Tài Thượng Cổ. (1) Đang thực hiện audio 10,899 10/04/2024
Chương 1992 - Thiên Tài Thượng Cổ. (2) Đang thực hiện audio 4,640 10/04/2024
Chương 1993 - Cổ Kim Tranh Hùng. Đang thực hiện audio 11,554 10/04/2024
Chương 1994 - Chân Thần Linh Bảo. (1) Đang thực hiện audio 8,471 10/04/2024
Chương 1995 - Chân Thần Linh Bảo. (2) Đang thực hiện audio 931 10/04/2024
Chương 1996 - Lâm Minh Xuất Chiến. (1) Đang thực hiện audio 10,805 10/04/2024
Chương 1997 - Lâm Minh Xuất Chiến. (2) Đang thực hiện audio 9,138 10/04/2024
Chương 1998 - Tái Chiến. (1) Đang thực hiện audio 7,318 10/04/2024
Chương 1999 - Tái Chiến. (2) Đang thực hiện audio 10,553 10/04/2024
Chương 2000 - Mê. Đang thực hiện audio 5,993 10/04/2024
Chương 2001 - Nữ Tử Thần Bí. Đang thực hiện audio 3,590 10/04/2024
Chương 2002 - Cái Khăn Che Mặt. (1) Đang thực hiện audio 1,163 10/04/2024
Chương 2003 - Cái Khăn Che Mặt. (2) Đang thực hiện audio 1,373 10/04/2024
Chương 2004 - Cái Khăn Che Mặt. (3) Đang thực hiện audio 1,861 10/04/2024
Chương 2005 - Ban Thưởng. Đang thực hiện audio 4,389 10/04/2024
Chương 2006 - Thánh Chủ Đỉnh Phong. (1) Đang thực hiện audio 1,105 10/04/2024
Chương 2007 - Thánh Chủ Đỉnh Phong. (2) Đang thực hiện audio 3,977 10/04/2024
Chương 2008 - Sáu Kiện Chí Bảo. Đang thực hiện audio 1,402 10/04/2024
Chương 2009 - Lựa Chọn Của Lâm Minh. (1) Đang thực hiện audio 12,063 10/04/2024
Chương 2010 - Lựa Chọn Của Lâm Minh. (2) Đang thực hiện audio 4,169 10/04/2024
Chương 2011 - Quyết Định Của Thần Hoàng. (1) Đang thực hiện audio 7,024 10/04/2024
Chương 2012 - Quyết Định Của Thần Hoàng. (2) Đang thực hiện audio 5,638 10/04/2024
Chương 2013 - Huyết Trì Cự Thú. Đang thực hiện audio 3,170 10/04/2024
Chương 2014 - Giương Buồm! Đang thực hiện audio 3,994 10/04/2024
Chương 2015 - Diệt Sát Thiên Tôn. (1) Đang thực hiện audio 11,858 10/04/2024
Chương 2016 - Diệt Sát Thiên Tôn. (2) Đang thực hiện audio 2,726 10/04/2024
Chương 2017 - Hoang. Đang thực hiện audio 7,026 10/04/2024
Chương 2018 - Tu La Cổ Thần Pháo. (1) Đang thực hiện audio 10,163 10/04/2024
Chương 2019 - Tu La Cổ Thần Pháo. (2) Đang thực hiện audio 13,151 10/04/2024
Chương 2020 - Pháo Oanh Hư Không. Đang thực hiện audio 14,607 10/04/2024
Chương 2021 - Dẫn Đạo. (1) Đang thực hiện audio 7,529 10/04/2024
Chương 2022 - Dẫn Đạo. (2) Đang thực hiện audio 13,355 10/04/2024
Chương 2023 - Pháp Chỉ Chi Uy. (1) Đang thực hiện audio 8,936 10/04/2024
Chương 2024 - Pháp Chỉ Chi Uy. (2) Đang thực hiện audio 11,189 10/04/2024
Chương 2025 - Tạo Hóa Thánh Hoàng. (1) Đang thực hiện audio 2,449 10/04/2024
Chương 2026 - Tạo Hóa Thánh Hoàng. (2) Đang thực hiện audio 10,580 10/04/2024
Chương 2027 - Tu La Pháp Chỉ. Đang thực hiện audio 550 10/04/2024
Chương 2028 - Máu Nhuộm Tinh Không. (1) Đang thực hiện audio 5,810 10/04/2024
Chương 2029 - Máu Nhuộm Tinh Không. (2) Đang thực hiện audio 187 10/04/2024
Chương 2030 - Tang Thương. Đang thực hiện audio 10,517 10/04/2024
Chương 2031 - Tình Thương. (1) Đang thực hiện audio 2,910 10/04/2024
Chương 2032 - Tình Thương. (2) Đang thực hiện audio 1,448 10/04/2024
Chương 2033 - Trảm Long. Đang thực hiện audio 4,070 10/04/2024
Chương 2034 - Không Thể Chiến Thắng. (1) Đang thực hiện audio 1,628 10/04/2024
Chương 2035 - Không Thể Chiến Thắng. (2) Đang thực hiện audio 9,492 10/04/2024
Chương 2036 - Phản Kích Cuối Cùng. (1) Đang thực hiện audio 3,279 10/04/2024
Chương 2037 - Phản Kích Cuối Cùng. (2) Đang thực hiện audio 7,777 10/04/2024
Chương 2038 - Hắc Động Băng Giải. Đang thực hiện audio 6,564 10/04/2024
Chương 2039 - "Điểm". (1) Đang thực hiện audio 823 10/04/2024
Chương 2040 - "Điểm". (2) Đang thực hiện audio 2,320 10/04/2024
Chương 2041 - Chí Cường Hợp Kích. (1) Đang thực hiện audio 9,851 10/04/2024
Chương 2042 - Chí Cường Hợp Kích. (2) Đang thực hiện audio 13,140 10/04/2024
Chương 2043 - Chân Thần Ấn Ký. Đang thực hiện audio 13,379 10/04/2024
Chương 2044 - Nguy Hiểm Tiềm Phục. Đang thực hiện audio 8,771 10/04/2024
Chương 2045 - Trở Về. (1) Đang thực hiện audio 1,202 10/04/2024
Chương 2046 - Trở Về. (2) Đang thực hiện audio 12,497 10/04/2024
Chương 2047 - Trở Về. (3) Đang thực hiện audio 5,533 10/04/2024
Chương 2048 - Gặp Nhau. (1) Đang thực hiện audio 5,158 10/04/2024
Chương 2049 - Gặp Nhau. (2) Đang thực hiện audio 7,652 10/04/2024
Chương 2050 - Thực Lực Của Thần Mộng. (1) Đang thực hiện audio 13,826 10/04/2024
Chương 2051 - Thực Lực Của Thần Mộng. (2) Đang thực hiện audio 9,814 10/04/2024
Chương 2052 - Vô Đề. Đang thực hiện audio 9,890 10/04/2024
Chương 2053 - Đại Thắng. (1) Đang thực hiện audio 5,826 10/04/2024
Chương 2054 - Đại Thắng. (2) Đang thực hiện audio 727 10/04/2024
Chương 2055 - Rút Lui. (1) Đang thực hiện audio 13,799 10/04/2024
Chương 2056 - Rút Lui. (2) Đang thực hiện audio 12,868 10/04/2024
Chương 2057 - Thiên Cương Thần Vương. Đang thực hiện audio 7,720 10/04/2024
Chương 2058 - Nguy Cơ Diệt Thế. (1) Đang thực hiện audio 7,831 10/04/2024
Chương 2059 - Nguy Cơ Diệt Thế. (2) Đang thực hiện audio 8,745 10/04/2024
Chương 2060 - Lông Vũ. Đang thực hiện audio 11,118 10/04/2024
Chương 2061 - Xa Nhau. (1) Đang thực hiện audio 10,747 10/04/2024
Chương 2062 - Xa Nhau. (2) Đang thực hiện audio 6,128 10/04/2024
Chương 2063 - Phiêu Vũ Thần Vương. Đang thực hiện audio 5,772 10/04/2024
Chương 2064 - Bẫy Rập Xinh Đẹp. (1) Đang thực hiện audio 3,119 10/04/2024
Chương 2065 - Bẫy Rập Xinh Đẹp. (2) Đang thực hiện audio 14,708 10/04/2024
Chương 2066 - Bẫy Rập Xinh Đẹp. (3) Đang thực hiện audio 13,474 10/04/2024
Chương 2067 - Bản Nguyên Chi Hồn. (1) Đang thực hiện audio 12,382 10/04/2024
Chương 2068 - Bản Nguyên Chi Hồn. (2) Đang thực hiện audio 12,213 10/04/2024
Chương 2069 - Yêu Và Hận. (1) Đang thực hiện audio 3,086 10/04/2024
Chương 2070 - Yêu Và Hận. (2) Đang thực hiện audio 7,232 10/04/2024
Chương 2071 - Kiếm Sơn. Đang thực hiện audio 7,126 10/04/2024
Chương 2072 - Tại Sao Nghịch Thương Thiên. (1) Đang thực hiện audio 8,723 10/04/2024
Chương 2073 - Tại Sao Nghịch Thương Thiên. (2) Đang thực hiện audio 12,815 10/04/2024
Chương 2074 - Tại Sao Nghịch Thương Thiên. (3) Đang thực hiện audio 9,196 10/04/2024
Chương 2075 - Gặp Lại Cố Nhân. Đang thực hiện audio 11,813 10/04/2024
Chương 2076 - Trở Lại Chốn Cũ. (1) Đang thực hiện audio 2,882 10/04/2024
Chương 2077 - Trở Lại Chốn Cũ. (2) Đang thực hiện audio 6,706 10/04/2024
Chương 2078 - Tuyết Dạ. (1) Đang thực hiện audio 14,417 10/04/2024
Chương 2079 - Tuyết Dạ. (2) Đang thực hiện audio 11,308 10/04/2024
Chương 2080 - Tuyết Dạ. (3) Đang thực hiện audio 582 10/04/2024
Chương 2081 - Tánh Mạng Trôi Qua. (1) Đang thực hiện audio 7,134 10/04/2024
Chương 2082 - Tánh Mạng Trôi Qua. (2) Đang thực hiện audio 10,819 10/04/2024
Chương 2083 - Sống Mà Vô Hối. (1) Đang thực hiện audio 216 10/04/2024
Chương 2084 - Sống Mà Vô Hối. (2) Đang thực hiện audio 4,756 10/04/2024
Chương 2085 - Sống Mà Vô Hối. (3) Đang thực hiện audio 6,771 10/04/2024
Chương 2086 - Tán Công. Đang thực hiện audio 6,185 10/04/2024
Chương 2087 - Ngộ Sinh Tử. Đang thực hiện audio 1,781 10/04/2024
Chương 2088 - Lại Mở Ma Phương. (1) Đang thực hiện audio 12,094 10/04/2024
Chương 2089 - Lại Mở Ma Phương. (2) Đang thực hiện audio 364 10/04/2024
Chương 2090 - Khôi Phục Bổn Nguyên. Đang thực hiện audio 1,952 10/04/2024
Chương 2091 - Đại Chuyển Sinh Thuật. (1) Đang thực hiện audio 14,770 10/04/2024
Chương 2092 - Đại Chuyển Sinh Thuật. (2) Đang thực hiện audio 5,387 10/04/2024
Chương 2093 - Một Đời Người Một Nhân Sinh. (1) Đang thực hiện audio 2,886 10/04/2024
Chương 2094 - Một Đời Người Một Nhân Sinh. (2) Đang thực hiện audio 2,323 10/04/2024
Chương 2095 - Một Đời Người Một Nhân Sinh. (3) Đang thực hiện audio 6,969 10/04/2024
Chương 2096 - Một Đời Người Một Nhân Sinh. (4) Đang thực hiện audio 908 10/04/2024
Chương 2097 - Một Đời Người Một Nhân Sinh. (5) Đang thực hiện audio 7,918 10/04/2024
Chương 2098 - Một Đời Người Một Nhân Sinh. (6) Đang thực hiện audio 8,818 10/04/2024
Chương 2099 - Một Đời Người Một Nhân Sinh. (7) Đang thực hiện audio 7,030 10/04/2024
Chương 2100 - Một Đời Người Một Nhân Sinh. (8) Đang thực hiện audio 11,540 10/04/2024
Chương 2101 - Một Đời Người Một Nhân Sinh. (9) Đang thực hiện audio 5,780 10/04/2024
Chương 2102 - Một Đời Người Một Nhân Sinh. (10) Đang thực hiện audio 2,544 10/04/2024
Chương 2103 - Một Đời Người Một Nhân Sinh. (11) Đang thực hiện audio 9,762 10/04/2024
Chương 2104 - Một Đời Người Một Nhân Sinh. (12) Đang thực hiện audio 13,246 10/04/2024
Chương 2105 - Một Đời Người Một Nhân Sinh. (13) Đang thực hiện audio 7,511 10/04/2024
Chương 2106 - Một Đời Người Một Nhân Sinh. (14) Đang thực hiện audio 7,014 10/04/2024
Chương 2107 - Trùng Kích Giới Vương. Đang thực hiện audio 13,020 10/04/2024
Chương 2108 - Thế Giới Của Lâm Minh. (1) Đang thực hiện audio 14,284 10/04/2024
Chương 2109 - Thế Giới Của Lâm Minh. (2) Đang thực hiện audio 4,670 10/04/2024
Chương 2110 - Điểm Cuối Cả Đời. Đang thực hiện audio 2,032 10/04/2024
Chương 2111 - Về Nhà. (1) Đang thực hiện audio 1,643 10/04/2024
Chương 2112 - Về Nhà. (2) Đang thực hiện audio 3,667 10/04/2024
Chương 2113 - Chuyển Kiếp Thứ Hai. Đang thực hiện audio 2,125 10/04/2024
Chương 2114 - Trở Lại Thần Vực. Đang thực hiện audio 7,783 10/04/2024
Chương 2115 - Lại Tới Tu La Lộ. Đang thực hiện audio 7,951 10/04/2024
Chương 2116 - Hoang Chi Phân Thân. (1) Đang thực hiện audio 12,919 10/04/2024
Chương 2117 - Hoang Chi Phân Thân. (2) Đang thực hiện audio 7,071 10/04/2024
Chương 2118 - Thí Luyện Cuối Cùng Mở Ra. Đang thực hiện audio 1,972 10/04/2024
Chương 2119 - Lại Tới Pháp Tắc Chi Môn. Đang thực hiện audio 3,068 10/04/2024
Chương 2120 - Thời Không Chi Môn Dị Biến. Đang thực hiện audio 2,644 10/04/2024
Chương 2121 - Cánh Cửa Cuối Cùng. (1) Đang thực hiện audio 1,710 10/04/2024
Chương 2122 - Cánh Cửa Cuối Cùng. (2) Đang thực hiện audio 9,356 10/04/2024
Chương 2123 - Hư Không Luận Đạo. Đang thực hiện audio 4,350 10/04/2024
Chương 2124 - Tu Bổ Toàn Bộ Pháp Tắc. (1) Đang thực hiện audio 14,216 10/04/2024
Chương 2125 - Tu Bổ Toàn Bộ Pháp Tắc. (2) Đang thực hiện audio 2,304 10/04/2024
Chương 2126 - Lại Tiến Vào Tiên Cung. Đang thực hiện audio 8,611 10/04/2024
Chương 2127 - Hạt Giống Thế Giới. Đang thực hiện audio 14,580 10/04/2024
Chương 2128 - Bí Bảo Đầm Lầy. (1) Đang thực hiện audio 13,417 10/04/2024
Chương 2129 - Bí Bảo Đầm Lầy. (2) Đang thực hiện audio 8,970 10/04/2024
Chương 2130 - Ác Ma Dị Tượng. Đang thực hiện audio 6,383 10/04/2024
Chương 2131 - Ác Ma Xá Lợi. Đang thực hiện audio 3,315 10/04/2024
Chương 2132 - Ác Ma Nhân Tạo. (1) Đang thực hiện audio 824 10/04/2024
Chương 2133 - Ác Ma Nhân Tạo. (2) Đang thực hiện audio 135 10/04/2024
Chương 2134 - Đồ Sát. Đang thực hiện audio 12,246 10/04/2024
Chương 2135 - Lực Lượng Áp Chế. (1) Đang thực hiện audio 1,529 10/04/2024
Chương 2136 - Lực Lượng Áp Chế. (2) Đang thực hiện audio 7,814 10/04/2024
Chương 2137 - Nghịch Ta Thì Chết. Đang thực hiện audio 1,925 10/04/2024
Chương 2138 - Khơi Mào Tranh Chấp. (1) Đang thực hiện audio 12,566 10/04/2024
Chương 2139 - Khơi Mào Tranh Chấp. (2) Đang thực hiện audio 13,303 10/04/2024
Chương 2140 - Tái Chiến Bất Tử Hàn Băng. (1) Đang thực hiện audio 6,079 10/04/2024
Chương 2141 - Tái Chiến Bất Tử Hàn Băng. (2) Đang thực hiện audio 2,665 10/04/2024
Chương 2142 - Mở Tầng Thứ Bảy. Đang thực hiện audio 4,116 10/04/2024
Chương 2143 - Đế Mộ Viên. Đang thực hiện audio 5,713 10/04/2024
Chương 2144 - Thủ Hộ Giả. Đang thực hiện audio 9,050 10/04/2024
Chương 2145 - Bí Mật. (1) Đang thực hiện audio 10,191 10/04/2024
Chương 2146 - Bí Mật. (2) Đang thực hiện audio 8,744 10/04/2024
Chương 2147 - Tử Tạp Chi Mê. Đang thực hiện audio 9,646 10/04/2024
Chương 2148 - Thí Luyện Chấm Dứt. (1) Đang thực hiện audio 14,035 10/04/2024
Chương 2149 - Thí Luyện Chấm Dứt. (2) Đang thực hiện audio 9,601 10/04/2024
Chương 2150 - Phong Ba Lớn. Đang thực hiện audio 5,224 10/04/2024
Chương 2151 - Luyện Hóa Ác Ma Xá Lợi. Đang thực hiện audio 5,824 10/04/2024
Chương 2152 - Ác Ma Lực. (1) Đang thực hiện audio 9,886 10/04/2024
Chương 2153 - Ác Ma Lực. (2) Đang thực hiện audio 6,584 10/04/2024
Chương 2154 - Mệnh Thai Đạo Cung. Đang thực hiện audio 8,867 10/04/2024
Chương 2155 - Đại Giới Giới Vương. Đang thực hiện audio 10,059 10/04/2024
Chương 2156 - Thánh Hoàng Nổi Giận. (1) Đang thực hiện audio 204 10/04/2024
Chương 2157 - Thánh Hoàng Nổi Giận. (2) Đang thực hiện audio 2,620 10/04/2024
Chương 2158 - Tiểu Ngư Nhi. Đang thực hiện audio 14,301 10/04/2024
Chương 2159 - Lâm Hoang. (1) Đang thực hiện audio 2,667 10/04/2024
Chương 2160 - Lâm Hoang. (2) Đang thực hiện audio 12,266 10/04/2024
Chương 2161 - Vô Đề. Đang thực hiện audio 4,554 10/04/2024
Chương 2162 - Mây Đen. (1) Đang thực hiện audio 8,207 10/04/2024
Chương 2163 - Mây Đen. (2) Đang thực hiện audio 9,956 10/04/2024
Chương 2164 - Tràn Ngập Nguy Cơ. Đang thực hiện audio 4,917 10/04/2024
Chương 2165 - Nhân Sinh Kiếp Thứ Sáu. (1) Đang thực hiện audio 7,913 10/04/2024
Chương 2166 - Nhân Sinh Kiếp Thứ Sáu. (2) Đang thực hiện audio 12,460 10/04/2024
Chương 2167 - Giãy Dụa Và Vận Mệnh. Đang thực hiện audio 3,721 10/04/2024
Chương 2168 - Lên Đường. Đang thực hiện audio 8,491 10/04/2024
Chương 2169 - Gặp Lại Hồng Nhi. (1) Đang thực hiện audio 8,091 10/04/2024
Chương 2170 - Gặp Lại Hồng Nhi. (2) Đang thực hiện audio 5,917 10/04/2024
Chương 2171 - Nửa Bước Thiên Tôn. (1) Đang thực hiện audio 2,482 10/04/2024
Chương 2172 - Nửa Bước Thiên Tôn. (2) Đang thực hiện audio 6,094 10/04/2024
Chương 2173 - Lại Tới Viễn Cổ Đế Đô. Đang thực hiện audio 3,844 10/04/2024
Chương 2174 - Một Phương Tịnh Thổ. (1) Đang thực hiện audio 4,040 10/04/2024
Chương 2175 - Một Phương Tịnh Thổ. (2) Đang thực hiện audio 13,187 10/04/2024
Chương 2176 - Mở Phong Ấn Đang thực hiện audio 5,271 10/04/2024
Chương 2177 - Kịch Chiến Hoang Hồn. (1) Đang thực hiện audio 6,208 10/04/2024
Chương 2178 - Kịch Chiến Hoang Hồn. (2) Đang thực hiện audio 2,938 10/04/2024
Chương 2179 - Hoang Hồn Bại. Đang thực hiện audio 9,970 10/04/2024
Chương 2180 - Giam Cầm. (1) Đang thực hiện audio 2,255 10/04/2024
Chương 2181 - Giam Cầm. (2) Đang thực hiện audio 11,264 10/04/2024
Chương 2182 - Cửa Vào Man Hoang. Đang thực hiện audio 12,867 10/04/2024
Chương 2183 - Vô Đề. Đang thực hiện audio 5,990 10/04/2024
Chương 2184 - Khống Chế Huyết Nhục Hoang. (1) Đang thực hiện audio 13,648 10/04/2024
Chương 2185 - Khống Chế Huyết Nhục Hoang. (2) Đang thực hiện audio 4,718 10/04/2024
Chương 2186 - Vô Đề. Đang thực hiện audio 5,561 10/04/2024
Chương 2187 - Tiểu Ma Tiên Sáu Ngàn Năm Qua Đang thực hiện audio 14,608 10/04/2024
Chương 2188 - Giác Ngộ Đứng Đầu. (1) Đang thực hiện audio 8,683 10/04/2024
Chương 2189 - Giác Ngộ Đứng Đầu. (2) Đang thực hiện audio 880 10/04/2024
Chương 2190 - Khúc Nhạc Dạo Trước Chiến Tranh. Đang thực hiện audio 14,340 10/04/2024
Chương 2191 - Hắc Long Khiếu Nguyệt. (1) Đang thực hiện audio 14,098 10/04/2024
Chương 2192 - Hắc Long Khiếu Nguyệt. (2) Đang thực hiện audio 8,766 10/04/2024
Chương 2193 - Vận Mệnh Mỉm Cười. (1) Đang thực hiện audio 9,529 10/04/2024
Chương 2194 - Vận Mệnh Mỉm Cười. (2) Đang thực hiện audio 12,473 10/04/2024
Chương 2195 - Bí Ẩn Thân Phận Người Thần Bí. Đang thực hiện audio 14,012 10/04/2024
Chương 2196 - Thanh Liên Tiên Tử. Đang thực hiện audio 12,844 10/04/2024
Chương 2197 - Sách Cổ Thần Bí. (1) Đang thực hiện audio 11,339 10/04/2024
Chương 2198 - Sách Cổ Thần Bí. (2) Đang thực hiện audio 8,865 10/04/2024
Chương 2199 - Vây Giết Lâm Minh. Đang thực hiện audio 12,550 10/04/2024
Chương 2200 - Phản Khống Đại Trận. (1) Đang thực hiện audio 10,559 10/04/2024
Chương 2201 - Phản Khống Đại Trận. (2) Đang thực hiện audio 6,594 10/04/2024
Chương 2202 - Hành Hung Đế Tử. Đang thực hiện audio 1,771 10/04/2024
Chương 2203 - Thanh Liên Phản Kích. Đang thực hiện audio 3,770 10/04/2024
Chương 2204 - Hư Ảnh Thần Vương. Đang thực hiện audio 3,446 10/04/2024
Chương 2205 - Trấp Áp Thiên Kiêu. (1) Đang thực hiện audio 4,802 10/04/2024
Chương 2206 - Trấp Áp Thiên Kiêu. (2) Đang thực hiện audio 1,458 10/04/2024
Chương 2207 - Kinh Sợ Phiêu Vũ. Đang thực hiện audio 9,679 10/04/2024
Chương 2208 - Diệu Dụng Tù Binh. (1) Đang thực hiện audio 236 10/04/2024
Chương 2209 - Diệu Dụng Tù Binh. (2) Đang thực hiện audio 3,037 10/04/2024
Chương 2210 - Chiến Báo. Đang thực hiện audio 8,176 10/04/2024
Chương 2211 - Tin Tức Đại Thắng. (1) Đang thực hiện audio 5,459 10/04/2024
Chương 2212 - Tin Tức Đại Thắng. (2) Đang thực hiện audio 7,554 10/04/2024
Chương 2213 - Điều Binh Tiềm Long Tinh Hệ. Đang thực hiện audio 4,304 10/04/2024
Chương 2214 - Trước Giờ Giông Bão. (1) Đang thực hiện audio 12,449 10/04/2024
Chương 2215 - Trước Giờ Giông Bão. (2) Đang thực hiện audio 13,370 10/04/2024
Chương 2216 - Giao Phong. Đang thực hiện audio 1,408 10/04/2024
Chương 2217 - Tòa Thành Màu Đen. (1) Đang thực hiện audio 10,049 10/04/2024
Chương 2218 - Tòa Thành Màu Đen. (2) Đang thực hiện audio 9,090 10/04/2024
Chương 2219 - Dễ Như Trở Bàn Tay. Đang thực hiện audio 9,982 10/04/2024
Chương 2220 - Tiếp Xúc Nhân Tộc. Đang thực hiện audio 8,343 10/04/2024
Chương 2221 - Tin Tức Tiểu Ma Tiên. (1) Đang thực hiện audio 14,073 10/04/2024
Chương 2222 - Tin Tức Tiểu Ma Tiên. (2) Đang thực hiện audio 971 10/04/2024
Chương 2223 - Trở Về. Đang thực hiện audio 8,759 10/04/2024
Chương 2224 - Đêm Không Yên Tĩnh. Đang thực hiện audio 9,389 10/04/2024
Chương 2225 - Ngông Nghênh Cuối Cùng. (1) Đang thực hiện audio 11,428 10/04/2024
Chương 2226 - Ngông Nghênh Cuối Cùng. (2) Đang thực hiện audio 10,756 10/04/2024
Chương 2227 - Ánh Rạng Đông. Đang thực hiện audio 1,154 10/04/2024
Chương 2228 - Giọng Nói. (1) Đang thực hiện audio 13,527 10/04/2024
Chương 2229 - Giọng Nói. (2) Đang thực hiện audio 5,902 10/04/2024
Chương 2230 - Gặp Lại. Đang thực hiện audio 8,963 10/04/2024
Chương 2231 - Huyết Mạch Tương Liên. (1) Đang thực hiện audio 8,594 10/04/2024
Chương 2232 - Huyết Mạch Tương Liên. (2) Đang thực hiện audio 12,078 10/04/2024
Chương 2233 - Khát Vọng. Đang thực hiện audio 3,530 10/04/2024
Chương 2234 - Quân Đoàn Tạo Hóa. (1) Đang thực hiện audio 5,120 10/04/2024
Chương 2235 - Quân Đoàn Tạo Hóa. (2) Đang thực hiện audio 10,025 10/04/2024
Chương 2236 - Hai Quân Đối Chọi. Đang thực hiện audio 428 10/04/2024
Chương 2237 - Lâm Minh Đấu Thánh Tử. (1) Đang thực hiện audio 8,669 10/04/2024
Chương 2238 - Lâm Minh Đấu Thánh Tử. (2) Đang thực hiện audio 8,151 10/04/2024
Chương 2239 - Sáng Lạn. Đang thực hiện audio 13,956 10/04/2024
Chương 2240 - Thánh Tử Cùng Đường. Đang thực hiện audio 13,894 10/04/2024
Chương 2241 - Dã Tâm Tạo Hóa. (1) Đang thực hiện audio 11,047 10/04/2024
Chương 2242 - Dã Tâm Tạo Hóa. (2) Đang thực hiện audio 2,330 10/04/2024
Chương 2243 - Không Thể Phân Cách Đang thực hiện audio 5,319 10/04/2024
Chương 2244 - Hội Sư Tiềm Long (1) Đang thực hiện audio 3,143 10/04/2024
Chương 2245 - Hội Sư Tiềm Long. (2) Đang thực hiện audio 3,036 10/04/2024
Chương 2246 - Chân Thần Tới Đang thực hiện audio 884 10/04/2024
Chương 2247 - Vô Đề. (1) Đang thực hiện audio 11,462 10/04/2024
Chương 2248 - Vô Đề (2) Đang thực hiện audio 2,071 10/04/2024
Chương 2249 - Thần Vương Rút Đi. Đang thực hiện audio 6,031 10/04/2024
Chương 2250 - Ta Là Thiên Tôn. Đang thực hiện audio 4,585 10/04/2024
Chương 2251 - Phong Cấm Cửu Tinh. (1) Đang thực hiện audio 12,346 10/04/2024
Chương 2252 - Phong Cấm Cửu Tinh. (2) Đang thực hiện audio 6,946 10/04/2024
Chương 2253 - Trùng Kích Vũ Khúc. Đang thực hiện audio 3,119 10/04/2024
Chương 2254 - Thiên Kiếp Tôi Thể. Đang thực hiện audio 6,595 10/04/2024
Chương 2255 - Chinh Chiến Thiên Đạo. (1) Đang thực hiện audio 3,197 10/04/2024
Chương 2256 - Chinh Chiến Thiên Đạo. (2) Đang thực hiện audio 13,258 10/04/2024
Chương 2257 - Trực Diện Thần Vương Đang thực hiện audio 11,270 10/04/2024
Chương 2258 - Điều Kiện Của Lâm Minh. Đang thực hiện audio 11 10/04/2024
Chương 2259 - Đàm Phán Không Thành. (1) Đang thực hiện audio 13,725 10/04/2024
Chương 2260 - Đàm Phán Không Thành. (2) Đang thực hiện audio 7,329 10/04/2024
Chương 2261 - Chiến Thiên Cương Đang thực hiện audio 76 10/04/2024
Chương 2262 - Kiếm Thế Phong Tỏa. Đang thực hiện audio 672 10/04/2024
Chương 2263 - Nghịch Chuyển. (1) Đang thực hiện audio 14,227 10/04/2024
Chương 2264 - Nghịch Chuyển (2) Đang thực hiện audio 12,190 10/04/2024
Chương 2265 - Thiên Cương Bại Trận. Đang thực hiện audio 7,737 10/04/2024
Chương 2266 - Cường Giả Vi Tôn. Đang thực hiện audio 11,446 10/04/2024
Chương 2267 - Dò Xét Hoang Hồn. (1) Đang thực hiện audio 10,859 10/04/2024
Chương 2268 - Dò Xét Hoang Hồn (2) Đang thực hiện audio 9,039 10/04/2024
Chương 2269 - Lâm Minh Chiến Phiêu Vũ Đang thực hiện audio 11,224 10/04/2024
Chương 2270 - Lấy Nhu Thắng Cương Đang thực hiện audio 3,003 10/04/2024
Chương 2271 - Vô Đề Đang thực hiện audio 13,176 10/04/2024
Chương 2272 - Toàn Lực Chiến Phiêu Vũ. Đang thực hiện audio 6,271 10/04/2024
Chương 2273 - Trấn Thần Vương. (1) Đang thực hiện audio 1,291 10/04/2024
Chương 2274 - Trấn Thần Vương (2) Đang thực hiện audio 9,510 10/04/2024
Chương 2275 - Kết Quả Cuối Cùng. Đang thực hiện audio 2,325 10/04/2024
Chương 2276 - Phong Thiện Đại Điển Đang thực hiện audio 4,115 10/04/2024
Chương 2277 - Phong Thiện Đại Điển. Đang thực hiện audio 9,457 10/04/2024
Chương 2278 - Phong Hào Thiên Tôn. (1) Đang thực hiện audio 3,598 10/04/2024
Chương 2279 - Phong Hào Thiên Tôn. (2) Đang thực hiện audio 12,485 10/04/2024
Chương 2280 - Rời Đi. Đang thực hiện audio 9,159 10/04/2024
Chương 2281 - Thu Phục Thần Vực. Đang thực hiện audio 7,925 10/04/2024
Chương 2282 - Thiên Tôn Trung Vị, Pháp Tắc Tiến Hóa. (1) Đang thực hiện audio 12,585 10/04/2024
Chương 2283 - Thiên Tôn Trung Vị, Pháp Tắc Tiến Hóa. (2) Đang thực hiện audio 7,519 10/04/2024
Chương 2284 - Mục Tiêu, Thâm Uyên. Đang thực hiện audio 11,668 10/04/2024
Chương 2285 - Bí Mật Hắc Thư. Đang thực hiện audio 12,587 10/04/2024
Chương 2286 - Vĩnh Hằng Chi Bích. (1) Đang thực hiện audio 12,607 10/04/2024
Chương 2287 - Vĩnh Hằng Chi Bích. (2) Đang thực hiện audio 5,653 10/04/2024
Chương 2288 - Thủy Tinh Chi Cốt. Đang thực hiện audio 12,465 10/04/2024
Chương 2289 - Thân Phận Thần Cốt. (1) Đang thực hiện audio 7,158 10/04/2024
Chương 2290 - Thân Phận Thần Cốt. (2) Đang thực hiện audio 3,914 10/04/2024
Chương 2291 - Thâm Uyên. Đang thực hiện audio 8,148 10/04/2024
Chương 2292 - Vận Mệnh Thái Cổ Chư Tộc. Đang thực hiện audio 2,915 10/04/2024
Chương 2293 - Ba Xà. Đang thực hiện audio 1,258 10/04/2024
Chương 2294 - Ma Đạo Hội. (1) Đang thực hiện audio 5,951 10/04/2024
Chương 2295 - Ma Đạo Hội. (2) Đang thực hiện audio 10,180 10/04/2024
Chương 2296 - Cổ Tộc Khởi Nghĩa. Đang thực hiện audio 7,230 10/04/2024
Chương 2297 - Phát Hiện Ngoài Ý Muốn. Đang thực hiện audio 13,975 10/04/2024
Chương 2298 - Đại Thủ Lĩnh Bí Ẩn. (1) Đang thực hiện audio 7,135 10/04/2024
Chương 2299 - Đại Thủ Lĩnh Bí Ẩn. (2) Đang thực hiện audio 12,513 10/04/2024
Chương 2300 - Bảy Ngàn Năm Của Mỗi Người. Đang thực hiện audio 989 10/04/2024
Chương 2301 - Ác Ma Tế Điển. Đang thực hiện audio 4,151 10/04/2024
Chương 2302 - Song Tử Đạo Cung. (1) Đang thực hiện audio 8,479 10/04/2024
Chương 2303 - Song Tử Đạo Cung. (2) Đang thực hiện audio 4,890 10/04/2024
Chương 2304 - Vô Đề. Đang thực hiện audio 3,482 10/04/2024
Chương 2305 - Nô Lệ Cổ Tộc. Đang thực hiện audio 7,960 10/04/2024
Chương 2306 - Yêu Cầu Cuối Cùng. Đang thực hiện audio 2,943 10/04/2024
Chương 2307 - Dụ Rắn Ra Khỏi Hang. (1) Đang thực hiện audio 6,711 10/04/2024
Chương 2308 - Dụ Rắn Ra Khỏi Hang. (2) Đang thực hiện audio 6,937 10/04/2024
Chương 2309 - Hư Không Hải. Đang thực hiện audio 5,012 10/04/2024
Chương 2310 - Tập Sát Sấm Sét. Đang thực hiện audio 3,127 10/04/2024
Chương 2311 - Giết Chân Thần. (1) Đang thực hiện audio 12,153 10/04/2024
Chương 2312 - Giết Chân Thần. (2) Đang thực hiện audio 4,881 10/04/2024
Chương 2313 - Tài Phú Của Ác Ma Chân Thần. Đang thực hiện audio 1,561 10/04/2024
Chương 2314 - Mở Ra Đệ Thất Đạo Cung. Đang thực hiện audio 4,438 10/04/2024
Chương 2315 - Lực Lượng Mới. Đang thực hiện audio 4,138 10/04/2024
Chương 2316 - Cổ Trụ Tông. (1) Đang thực hiện audio 12,699 10/04/2024
Chương 2317 - Cổ Trụ Tông. (2) Đang thực hiện audio 10,604 10/04/2024
Chương 2318 - Điều Kiện. Đang thực hiện audio 13,065 10/04/2024
Chương 2319 - Thỏa Hiệp. Đang thực hiện audio 3,976 10/04/2024
Chương 2320 - Phân Phối Ích Lợi. Đang thực hiện audio 3,445 10/04/2024
Chương 2321 - Thánh Nữ Của Minh Vương Đạo. (1) Đang thực hiện audio 8,251 10/04/2024
Chương 2322 - Thánh Nữ Của Minh Vương Đạo. (2) Đang thực hiện audio 8,550 10/04/2024
Chương 2323 - Bí Ẩn Thánh Mỹ. Đang thực hiện audio 6,823 10/04/2024
Chương 2324 - Ác Ma Đồng Tử. Đang thực hiện audio 14,535 10/04/2024
Chương 2325 - Tiếng Than Thở Của Thánh Mỹ. (1) Đang thực hiện audio 13,958 10/04/2024
Chương 2326 - Tiếng Than Thở Của Thánh Mỹ. (2) Đang thực hiện audio 7,336 10/04/2024
Chương 2327 - Gặp Mặt Đang thực hiện audio 30 10/04/2024
Chương 2328 - Tuyển Chọn Đối Thủ Đang thực hiện audio 4,763 10/04/2024
Chương 2329 - Cánh Thiên Sứ Đang thực hiện audio 11,506 10/04/2024
Chương 2330 - Đệ Nhất Thiên Kiêu 1 Đang thực hiện audio 7,644 10/04/2024
Chương 2331 - Đệ Nhất Thiên Kiêu 2 Đang thực hiện audio 3,884 10/04/2024
Chương 2332 - Sâu Không Lường Được Đang thực hiện audio 4,379 10/04/2024
Chương 2333 - Chiến Đấu Vẫn Chưa Kết Thúc Đang thực hiện audio 7,916 10/04/2024
Chương 2334 - Cuộc Chiến Thiên Kiêu 1 Đang thực hiện audio 12,168 10/04/2024
Chương 2335 - Cuộc Chiến Thiên Kiêu 2 Đang thực hiện audio 9,744 10/04/2024
Chương 2336 - Ác Ma Tu La Đang thực hiện audio 5,119 10/04/2024
Chương 2337 - Một Kiếm Truy Mệnh Đang thực hiện audio 6,907 10/04/2024
Chương 2338 - Sen Hồng Cửu Chuyển. Đang thực hiện audio 2,465 10/04/2024
Chương 2339 - So Đấu Cuối Cùng. Đang thực hiện audio 14,768 10/04/2024
Chương 2340 - Thắng Thua Cuối Cùng 1. Đang thực hiện audio 4,021 10/04/2024
Chương 2341 - Thắng Thua Cuối Cùng 2 Đang thực hiện audio 4,319 10/04/2024
Chương 2342 - Đính Hôn Đang thực hiện audio 5,347 10/04/2024
Chương 2343 - Điều Kiện Của Thánh Mỹ 1 Đang thực hiện audio 7,355 10/04/2024
Chương 2344 - Điều Kiện Của Thánh Mỹ 2 Đang thực hiện audio 1,902 10/04/2024
Chương 2345 - Nghi Hoặc Đang thực hiện audio 7,710 10/04/2024
Chương 2346 - Minh Đồng Đang thực hiện audio 8,940 10/04/2024
Chương 2347 - Thiên Tôn Thượng Vị Đang thực hiện audio 734 10/04/2024
Chương 2348 - Bí Ẩn Mộ Ma Thần Đang thực hiện audio 1,947 10/04/2024
Chương 2349 - Đại Hồng Thái Tử 1. Đang thực hiện audio 10,381 10/04/2024
Chương 2350 - Đại Hồng Thái Tử 2 Đang thực hiện audio 3,181 10/04/2024
Chương 2351 - Vào Mộ Ma Thần Đang thực hiện audio 4,672 10/04/2024
Chương 2352 - Bám Theo 1 Đang thực hiện audio 9,508 10/04/2024
Chương 2353 - Bám Theo 2. Đang thực hiện audio 8,851 10/04/2024
Chương 2354 - Chiến Trường Phong Kín. Đang thực hiện audio 10,188 10/04/2024
Chương 2355 - Thực Lực Của Lâm Minh. Đang thực hiện audio 10,824 10/04/2024
Chương 2356 - Tru Song Quỷ 1. Đang thực hiện audio 13,494 10/04/2024
Chương 2357 - Tru Song Quỷ 2. Đang thực hiện audio 1,624 10/04/2024
Chương 2358 - Tu Hành. Đang thực hiện audio 5,242 10/04/2024
Chương 2359 - Đường Tắt Tu Luyện. Đang thực hiện audio 608 10/04/2024
Chương 2360 - Thiên Địa Dị Tượng. Đang thực hiện audio 2,470 10/04/2024
Chương 2361 - Thế Giới Ngầm. Đang thực hiện audio 1,453 10/04/2024
Chương 2362 - Tử Vong Chi Hồ. Đang thực hiện audio 5,638 10/04/2024
Chương 2363 - Điệp Huyết Bờ Hồ 1 Đang thực hiện audio 12,529 10/04/2024
Chương 2364 - Điệp Huyết Bờ Hồ 2 Đang thực hiện audio 10,155 10/04/2024
Chương 2365 - Bão Tố Đang thực hiện audio 723 10/04/2024
Chương 2366 - Kiếp Trước Của Thánh Mỹ 1 Đang thực hiện audio 10,577 10/04/2024
Chương 2367 - Kiếp Trước Của Thánh Mỹ 2 Đang thực hiện audio 117 10/04/2024
Chương 2368 - Tâm Ma Đang thực hiện audio 7,791 10/04/2024
Chương 2369 - Hồn Lệ Đang thực hiện audio 13,778 10/04/2024
Chương 2370 - Bất Khuất Đang thực hiện audio 7,787 10/04/2024
Chương 2371 - Thai Nhi 1 Đang thực hiện audio 2,827 10/04/2024
Chương 2372 - Thai Nhi 2 Đang thực hiện audio 7,999 10/04/2024
Chương 2373 - Tỉnh Mộng. Đang thực hiện audio 9,814 10/04/2024
Chương 2374 - Thức Tỉnh. Đang thực hiện audio 4,874 10/04/2024
Chương 2375 - Hài Tử Của Ai? Đang thực hiện audio 3,730 10/04/2024
Chương 2376 - Phù Điêu Ma Thần. Đang thực hiện audio 8,511 10/04/2024
Chương 2377 - Chiến Với Thái Tử. Đang thực hiện audio 9,821 10/04/2024
Chương 2378 - Mười Vạn Thiên Ma 1 Đang thực hiện audio 3,512 10/04/2024
Chương 2379 - Mười Vạn Thiên Ma 2 Đang thực hiện audio 1,262 10/04/2024
Chương 2380 - Thiên Ma Đại Trận. Đang thực hiện audio 11,125 10/04/2024
Chương 2381 - Bản Tôn Đang thực hiện audio 7,502 10/04/2024
Chương 2382 - Hồng Liên Bảy Kiếp. Đang thực hiện audio 5,883 10/04/2024
Chương 2383 - Giết Thái Tử. Đang thực hiện audio 13,133 10/04/2024
Chương 2384 - Hồn Đế Và Minh. Đang thực hiện audio 1,610 10/04/2024
Chương 2385 - Bí Ẩn Thân Thế 1 Đang thực hiện audio 8,440 10/04/2024
Chương 2386 - Bí Ẩn Thân Thế 2 Đang thực hiện audio 7,129 10/04/2024
Chương 2387 - Vui Sướng Sinh Mệnh Đang thực hiện audio 11,908 10/04/2024
Chương 2388 - Sinh Mệnh Nhỏ Đang thực hiện audio 10,137 10/04/2024
Chương 2389 - Bản Tôn Đang thực hiện audio 4,791 10/04/2024
Chương 2391 - Cửu Nhi Sinh Ra Đang thực hiện audio 13,828 10/04/2024
Chương 2392 - Đế Cốt Hải 1 Đang thực hiện audio 583 10/04/2024
Chương 2393 - Đế Cốt Hải 2 Đang thực hiện audio 6,766 10/04/2024
Chương 2394 - Đất Tế Điển. Đang thực hiện audio 7,960 10/04/2024
Chương 2395 - Ác Ma Tháp Đen. Đang thực hiện audio 75 10/04/2024
Chương 2396 - Tế Đàn Hắc Ám . Đang thực hiện audio 9,135 10/04/2024
Chương 2397 - Lưu Quang Ma Tháp Đang thực hiện audio 10,387 10/04/2024
Chương 2398 - Trở Mặt 1 Đang thực hiện audio 13,461 10/04/2024
Chương 2399 - Trở Mặt 2 Đang thực hiện audio 13,712 10/04/2024
Chương 2400 - Minh Đồng Đáng Sợ. Đang thực hiện audio 6,183 10/04/2024
Chương 2401 - Nguy Hiểm Sinh Tử. Đang thực hiện audio 3,228 10/04/2024
Chương 2402 - Đánh Bất Ngờ. Đang thực hiện audio 12,603 10/04/2024
Chương 2403 - Ma Phương Biến Dị . Đang thực hiện audio 10,871 10/04/2024
Chương 2404 - Sinh Tử Tịch Diệt. Đang thực hiện audio 8,886 10/04/2024
Chương 2405 - Một Đời Anh Hùng. Đang thực hiện audio 2,278 10/04/2024
Chương 2406 - Thế Giới Chi Linh 1 Đang thực hiện audio 10,830 10/04/2024
Chương 2407 - Thế Giới Chi Linh 2 Đang thực hiện audio 8,314 10/04/2024
Chương 2408 - Hắc Ám Tế Điển. Đang thực hiện audio 12,748 10/04/2024
Chương 2409 - Sung Sướng Lâm Li. Đang thực hiện audio 14,484 10/04/2024
Chương 2410 - Vô Lậu Chi Thân. Đang thực hiện audio 14,779 10/04/2024
Chương 2411 - Đau Khổ Cực Hạn. Đang thực hiện audio 7,341 10/04/2024
Chương 2412 - Điểm Giới Hạn Chân Thần. Đang thực hiện audio 4,492 10/04/2024
Chương 2413 - Ma Chủ Đang thực hiện audio 7,345 10/04/2024
Chương 2414 - Hai Chân Thần. Đang thực hiện audio 14,684 10/04/2024
Chương 2415 - Luyện Hóa Lực Lượng Của Hồn Đế. Đang thực hiện audio 2,727 10/04/2024
Chương 2416 - Căn Nguyên Tử Tinh. Đang thực hiện audio 7,793 10/04/2024
Chương 2417 - Để Lại Ma Phương Đang thực hiện audio 9,058 10/04/2024
Chương 2418 - Xuất Quan Đang thực hiện audio 4,799 10/04/2024
Chương 2419 - Về Tam Thập Tam Thiên. Đang thực hiện audio 4,013 10/04/2024
Chương 2420 - Thần Liên Giam Cầm. Đang thực hiện audio 8,748 10/04/2024
Chương 2421 - Gặp Nhau. Đang thực hiện audio 1,441 10/04/2024
Chương 2422 - Ước Đàm Tạo Hóa. Đang thực hiện audio 1,545 10/04/2024
Chương 2423 - Tín Sử Truyền Thư. Đang thực hiện audio 12,584 10/04/2024
Chương 2424 - Ngày Ước Đàm. Đang thực hiện audio 7,590 10/04/2024
Chương 2425 - Đàm Phán Tan Vỡ. Đang thực hiện audio 13,491 10/04/2024
Chương 2426 - Cuộc Chiến Chân Thần. Đang thực hiện audio 636 10/04/2024
Chương 2427 - Lực Lượng Tạo Hóa. Đang thực hiện audio 2,783 10/04/2024
Chương 2428 - Lực Áp Tạo Hóa. Đang thực hiện audio 2,201 10/04/2024
Chương 2429 - Linh Châu Hiển Uy Đang thực hiện audio 5,887 10/04/2024
Chương 2430 - Đánh Bại Tạo Hóa. Đang thực hiện audio 7,859 10/04/2024
Chương 2431 - Bắt Cóc Thiên Tử. Đang thực hiện audio 12,637 10/04/2024
Chương 2432 - Thiên Hạ Thương Sinh. Đang thực hiện audio 11,015 10/04/2024
Chương 2433 - Luyện Hóa Linh Châu. Đang thực hiện audio 324 10/04/2024
Chương 2434 - Kêu Gọi. Đang thực hiện audio 10,268 10/04/2024
Chương 2435 - Hồn Đế Xuất Quan Đang thực hiện audio 2,543 10/04/2024
Chương 2436 - Nguy Cơ Đang thực hiện audio 7,420 10/04/2024
Chương 2437 - Lâm Minh Cùng Hồn Đế. Đang thực hiện audio 2,104 10/04/2024
Chương 2438 - Thực Lực Của Hồn Đế. Đang thực hiện audio 7,576 10/04/2024
Chương 2439 - Thiêu Thân Lao Đầu Vào Lửa. Đang thực hiện audio 4,849 10/04/2024
Chương 2440 - Thiên Nhân Dung Hợp. Đang thực hiện audio 4,763 10/04/2024
Chương 2441 - Đồng Lòng Chiến Đấu. Đang thực hiện audio 1,400 10/04/2024
Chương 2442 - Thế Giới Của Hồn Đế. Đang thực hiện audio 7,959 10/04/2024
Chương 2443 - Hàn Băng Kính. Đang thực hiện audio 280 10/04/2024
Chương 2444 - Một Kích Cuối Cùng. Đang thực hiện audio 10,506 10/04/2024
Chương 2445 - Kịch Biến. Đang thực hiện audio 14,246 10/04/2024
Chương 2446 - Lựa Chọn. Đang thực hiện audio 6,749 10/04/2024
Chương 2447 - Gặp Tu La. Đang thực hiện audio 11,043 10/04/2024
Chương 2448 - Số Mệnh. Đang thực hiện audio 9,869 10/04/2024
Chương 2449 - Đảo Ngược Tình Thế. Đang thực hiện audio 10,413 10/04/2024
Chương 2450 - Khúc Nhạc Dạo Quyết Chiến. Đang thực hiện audio 7,043 10/04/2024
Chương 2451 - Vật Đổi Sao Dời. Đang thực hiện audio 8,438 10/04/2024
Chương 2452 - Chung Sức Đồng Lòng. Đang thực hiện audio 6,342 10/04/2024
Chương 2453 - Biến Dị. Đang thực hiện audio 4,081 10/04/2024
Chương 2454 - Vĩnh Hằng Chi Bích Tan Vỡ. Đang thực hiện audio 13,679 10/04/2024
Chương 2455 - Dị Thế Giới. Đang thực hiện audio 2,078 10/04/2024
Chương 2456 - Hóa Thần Trì. Đang thực hiện audio 13,180 10/04/2024
Chương 2457 - Ánh Sáng Diệt Thế Đang thực hiện audio 10,566 10/04/2024
Chương 2458 - Trước Đại Kiếp Nạn. Đang thực hiện audio 12,129 10/04/2024
Chương 2459 - Xé Rách Tu La Lộ. Đang thực hiện audio 1,523 10/04/2024
Chương 2460 - Thâm Uyên Xâm Nhập. Đang thực hiện audio 4,213 10/04/2024
Chương 2461 - Bốn Vị Ma Vương. Đang thực hiện audio 1,912 10/04/2024
Chương 2462 - Thực Lực Cách Biệt. Đang thực hiện audio 9,291 10/04/2024
Chương 2463 - Thiên Nhân Đại Trận. Đang thực hiện audio 8,170 10/04/2024
Chương 2464 - Kiên Trì Đến Cùng. Đang thực hiện audio 2,968 10/04/2024
Chương 2465 - Thời Hạn Một Tháng Đang thực hiện audio 3,998 10/04/2024
Chương 2466 - Tà Đang thực hiện audio 6,266 10/04/2024
Chương 2467 - Bảo Vệ Lặng Thầm. Đang thực hiện audio 3,668 10/04/2024
Chương 2468 - Quân Tử Như Ngọc. Đang thực hiện audio 3,701 10/04/2024
Chương 2469 - Bất Chấp Tất Cả. Đang thực hiện audio 14,815 10/04/2024
Chương 2470 - Lâm Minh Xuất Quan (Thượng) Đang thực hiện audio 4,602 10/04/2024
Chương 2471 - Lâm Minh Xuất Quan ( Hạ ) Đang thực hiện audio 12,183 10/04/2024
Chương 2472 - Diệt Thế Chi Thương. Đang thực hiện audio 12,889 10/04/2024
Chương 2473 - Thời Đợi Của Ngươi Do Ta Kết Thúc. Đang thực hiện audio 10,789 10/04/2024
Chương 2474 - Hồi Ức Cuộc Đời. Đang thực hiện audio 5,208 10/04/2024
Chương 2475 - Đại Kết Cuộc. Đang thực hiện audio 13,843 10/04/2024
Chương 2476 - Vũ Cực Hậu Truyền : Hai Tâm Nguyện. Đang thực hiện audio 881 10/04/2024