Vạn Cổ Chí Tôn

Vạn Cổ Chí Tôn

Cập nhật: 10/04/2024
Trạng thái: Hoàn Thành
Lượt xem: 44,785,774
Đánh giá:                        

Tóm tắt truyện

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Chí Tôn được đánh giá là một tác phẩm tiên hiệp hài hòa có sự logic bởi ngòi bút của tác giả Thái Nhất Sinh Thủy đã tạo nên sự khác biệt cho các màn pk trong đó có cả tình tiết hài hước tuột độ

Cách đây đúng 15 năm, Thiên Vũ giới một trong thập đại phong hào Vũ Đế, Phá Quân Vũ Đế…Cổ Phi Dương, tại sơn mạch Thiên Đãng bất ngờ ngã xuống, chấn động toàn bộ đại lục! Sau đó các thế lực lớn sóng ngầm phun trào, các loại xung đột càng ngày càng kịch liệt, đại lục Thiên Vũ vắng lặng mấy trăm năm, lần thứ hai gió nổi mây vần

Và 15 năm sau chuyển thế sống lại hóa thành công tử Lý Vân Tiêu – Thiên Thủy quốc, mở ra một thiên lữ trình nghịch thiên tranh chấp cùng vô số thiên tài thiên hạ

Truyện sẽ được cập nhật thường xuyên nhất mời các bạn đón theo hàng ngày nhé

Danh sách chương Audio Lượt xem Cập nhật
Chương 1 - Thức Tỉnh (1) Đang thực hiện audio 5,440 10/04/2024
Chương 2 - Thức Tỉnh (2) Đang thực hiện audio 618 10/04/2024
Chương 3 - Trên Lớp Học Đang thực hiện audio 5,874 10/04/2024
Chương 4 - Công Hội Thuật Luyện Sư (1) Đang thực hiện audio 4,575 10/04/2024
Chương 5 - Công Hội Thuật Luyện Sư (2) Đang thực hiện audio 3,506 10/04/2024
Chương 6 - Cửa Trường Học (1) Đang thực hiện audio 6,869 10/04/2024
Chương 7 - Chương 7 Đang thực hiện audio 10,294 10/04/2024
Chương 8 - Từng Cái Bạo Điểu (1) Đang thực hiện audio 6,138 10/04/2024
Chương 9 - Từng Cái Bạo Điểu (2) Đang thực hiện audio 67 10/04/2024
Chương 10 - Bá Thiên Luyện Thể Quyết Đang thực hiện audio 3,366 10/04/2024
Chương 11 - Con Đường Cường Giả (1) Đang thực hiện audio 1,057 10/04/2024
Chương 12 - Chương 12 Đang thực hiện audio 3,211 10/04/2024
Chương 13 - Mãi Mãi Không Có Đường Tắt (1) Đang thực hiện audio 6,487 10/04/2024
Chương 14 - Mãi Mãi Không Có Đường Tắt (2) Đang thực hiện audio 3,362 10/04/2024
Chương 15 - Gọi Ngươi Tinh Tướng Đang thực hiện audio 8,236 10/04/2024
Chương 16 - Làm Nô Bộc Của Ta (1) Đang thực hiện audio 1,880 10/04/2024
Chương 17 - Làm Nô Bộc Của Ta (2) Đang thực hiện audio 1,262 10/04/2024
Chương 18 - Mở Ra Kinh Mạch (1) Đang thực hiện audio 6,456 10/04/2024
Chương 19 - Mở Ra Kinh Mạch (2) Đang thực hiện audio 10,500 10/04/2024
Chương 20 - Năm Đạo Mạch Luân Đang thực hiện audio 9,174 10/04/2024
Chương 21 - Tiểu Phong Lâm (1) Đang thực hiện audio 7,258 10/04/2024
Chương 22 - Chương 22 Đang thực hiện audio 4,004 10/04/2024
Chương 23 - Kẻ Trộm Nội Y Đang thực hiện audio 11,520 10/04/2024
Chương 24 - Thân Bại Danh Liệt (1) Đang thực hiện audio 2,882 10/04/2024
Chương 25 - Thân Bại Danh Liệt (2) Đang thực hiện audio 11,855 10/04/2024
Chương 26 - Lạc Vân Thường Lên Cấp (1) Đang thực hiện audio 10,150 10/04/2024
Chương 27 - Lạc Vân Thường Lên Cấp (2) Đang thực hiện audio 8,724 10/04/2024
Chương 28 - Khảo Bình Trắc Thí (1) Đang thực hiện audio 5,102 10/04/2024
Chương 29 - Khảo Bình Trắc Thí (2) Đang thực hiện audio 5,588 10/04/2024
Chương 30 - Chiến Thư. Đang thực hiện audio 11,185 10/04/2024
Chương 31 - Luyện Đan. (1) Đang thực hiện audio 11,628 10/04/2024
Chương 32 - Luyện Đan. (2) Đang thực hiện audio 6,394 10/04/2024
Chương 33 - Tinh Luyện. (1) Đang thực hiện audio 8,792 10/04/2024
Chương 34 - Tinh Luyện. (2) Đang thực hiện audio 6,600 10/04/2024
Chương 35 - Thiên Địa Tư Thế. Đang thực hiện audio 9,075 10/04/2024
Chương 36 - Phù Sinh Ấn (1) Đang thực hiện audio 11,237 10/04/2024
Chương 37 - Phù Sinh Ấn 2 Đang thực hiện audio 8,342 10/04/2024
Chương 38 - Đại Phong Khởi Hề Vân Phi Dương Đang thực hiện audio 9,344 10/04/2024
Chương 39 - Nhất Cấp Thuật Luyện Sư Đang thực hiện audio 6,900 10/04/2024
Chương 40 - Nhất Cấp Thuật Luyện Sư 2 Đang thực hiện audio 5,280 10/04/2024
Chương 41 - Bái Sư Đang thực hiện audio 3,139 10/04/2024
Chương 42 - Bái Sư 2 Đang thực hiện audio 4,740 10/04/2024
Chương 43 - Huyền Binh Đang thực hiện audio 1,987 10/04/2024
Chương 44 - Trấn Quốc Thần Vệ Đang thực hiện audio 744 10/04/2024
Chương 45 - Trấn Quốc Thần Vệ 2 Đang thực hiện audio 626 10/04/2024
Chương 46 - Bị Bắt Đang thực hiện audio 5,549 10/04/2024
Chương 47 - Bị Bắt 2 Đang thực hiện audio 9,087 10/04/2024
Chương 48 - Trương Thanh Phàm Tức Giận Đang thực hiện audio 1,938 10/04/2024
Chương 49 - Cùng Tiến Lên Long Gia Đang thực hiện audio 2,724 10/04/2024
Chương 50 - Cùng Tiên Lên Long Gia 2 Đang thực hiện audio 6,000 10/04/2024
Chương 51 - Bị Tra Tấn Đang thực hiện audio 1,500 10/04/2024
Chương 52 - Thái Giám Cũng Điên Cuồng Đang thực hiện audio 6,669 10/04/2024
Chương 53 - Thái Giám Cũng Điên Cuồng 2 Đang thực hiện audio 10,947 10/04/2024
Chương 54 - Kim Châm Trích Huyệt Đang thực hiện audio 6,367 10/04/2024
Chương 55 - Kim Châm Trích Huyệt 2 Đang thực hiện audio 11,315 10/04/2024
Chương 56 - Sắp Nổi Gió To Đang thực hiện audio 733 10/04/2024
Chương 57 - Thiên Địa Độc Thân Đang thực hiện audio 11,434 10/04/2024
Chương 58 - Thiên Địa Độc Thân 2 Đang thực hiện audio 9,613 10/04/2024
Chương 59 - Thu Đồ Đệ Đang thực hiện audio 4,840 10/04/2024
Chương 60 - Thu Đồ Đệ 2 Đang thực hiện audio 5,587 10/04/2024
Chương 61 - Vân Tiêu Đại Sư Đang thực hiện audio 7,969 10/04/2024
Chương 62 - Đồng Thời Luyện Chế Đang thực hiện audio 1,011 10/04/2024
Chương 63 - Đồng Thời Luyện Chế 2 Đang thực hiện audio 10,160 10/04/2024
Chương 64 - Thiết Kiếm Ngăm Đen Đang thực hiện audio 881 10/04/2024
Chương 65 - Sâu Không Lường Được Đang thực hiện audio 7,029 10/04/2024
Chương 66 - Sâu Không Lường Được 2 Đang thực hiện audio 11,495 10/04/2024
Chương 67 - Lê Thúc Đang thực hiện audio 3,938 10/04/2024
Chương 68 - Lê Thúc 2 Đang thực hiện audio 8,725 10/04/2024
Chương 69 - Hắc Y Nhân Đang thực hiện audio 4,958 10/04/2024
Chương 70 - Hoàng Cung Thịnh Yến Đang thực hiện audio 9,972 10/04/2024
Chương 71 - Hoàng Cung Thịnh Yến 2 Đang thực hiện audio 4,773 10/04/2024
Chương 72 - Số Hiệu 8527 Đang thực hiện audio 5,963 10/04/2024
Chương 73 - Số Hiệu 8527 2 Đang thực hiện audio 1,271 10/04/2024
Chương 74 - Trứng Yêu Thú Đang thực hiện audio 9,340 10/04/2024
Chương 75 - Người Yêu Của Lạc Vân Thường Đang thực hiện audio 448 10/04/2024
Chương 76 - Người Yêu Của Lạc Vân Thường 2 Đang thực hiện audio 4,344 10/04/2024
Chương 77 - Hồng Nhan Vì Ai Múa Một Khúc Đang thực hiện audio 3,554 10/04/2024
Chương 78 - Hồng Nhan Vì Ai Múa Một Khúc 2 Đang thực hiện audio 7,269 10/04/2024
Chương 79 - Một Khúc Quảng Lăng Bách Hoa Nở Đang thực hiện audio 8,876 10/04/2024
Chương 80 - Đan Dược Có Độc Đang thực hiện audio 5,463 10/04/2024
Chương 81 - Đan Dược Có Độc 2 Đang thực hiện audio 3,117 10/04/2024
Chương 82 - Tinh Thần Thác Loạn Đang thực hiện audio 11,785 10/04/2024
Chương 83 - Nhất Tịch Trường Đàm Đang thực hiện audio 11,416 10/04/2024
Chương 84 - Nhất Tịch Trường Đàm 2 Đang thực hiện audio 4,493 10/04/2024
Chương 85 - Bị Đâm Đang thực hiện audio 6,442 10/04/2024
Chương 86 - Bị Đâm 2 Đang thực hiện audio 7,621 10/04/2024
Chương 87 - Đào Hoa Kiếm Ý Đang thực hiện audio 6,355 10/04/2024
Chương 88 - Thu Phục Đang thực hiện audio 10,526 10/04/2024
Chương 89 - Thu Phục 2 Đang thực hiện audio 4,046 10/04/2024
Chương 90 - Lý Thuần Dương Đang thực hiện audio 2,185 10/04/2024
Chương 91 - Lý Thuần Dương 2 Đang thực hiện audio 7,556 10/04/2024
Chương 92 - Cấp Ba Tiểu Thuật Luyện Sư Đang thực hiện audio 3,694 10/04/2024
Chương 93 - Vương Quốc Bài Vị Chiến Đang thực hiện audio 4,413 10/04/2024
Chương 94 - Vương Quốc Bài Vị Chiến 2 Đang thực hiện audio 4,593 10/04/2024
Chương 95 - Không Gian Giới Tử Đang thực hiện audio 10,319 10/04/2024
Chương 96 - Không Gian Giới Tử 2 Đang thực hiện audio 8,799 10/04/2024
Chương 97 - Giới Thần Bi Đang thực hiện audio 10,096 10/04/2024
Chương 98 - Tại Sao Không Gọi Ta Sớm Hơn Một Chút Đang thực hiện audio 6,675 10/04/2024
Chương 99 - Tại Sao Không Gọi Ta Sớm Hơn Một Chút 2 Đang thực hiện audio 5,663 10/04/2024
Chương 100 - Bài Thơ Hoa Đào Đang thực hiện audio 10,098 10/04/2024
Chương 101 - Bài Thơ Hoa Đào 2 Đang thực hiện audio 11,323 10/04/2024
Chương 102 - Tần Dương Xao Động Đang thực hiện audio 11,347 10/04/2024
Chương 103 - Tần Dương Xao Động 2 Đang thực hiện audio 9,854 10/04/2024
Chương 104 - Bế Quan Tu Luyện Đang thực hiện audio 2,907 10/04/2024
Chương 105 - Kế Mông Đột Phá Đang thực hiện audio 6,090 10/04/2024
Chương 106 - Kế Mông Đột Phá 2 Đang thực hiện audio 6,249 10/04/2024
Chương 107 - Bạo Nguyên Đan Bản Tăng Cường Đang thực hiện audio 3,901 10/04/2024
Chương 108 - Huyền Binh Cấp Ba Đang thực hiện audio 5,379 10/04/2024
Chương 109 - Huyền Binh Cấp Ba 2 Đang thực hiện audio 9,410 10/04/2024
Chương 110 - Chặt Đứt Cánh Tay Đang thực hiện audio 5,623 10/04/2024
Chương 111 - Chặt Đứt Cánh Tay 2 Đang thực hiện audio 2,236 10/04/2024
Chương 112 - Tần Nguyệt Vương Phủ Đang thực hiện audio 10,736 10/04/2024
Chương 113 - Ba Người Đang thực hiện audio 6,405 10/04/2024
Chương 114 - Ba Người 2 Đang thực hiện audio 3,469 10/04/2024
Chương 115 - Đối Sách Đang thực hiện audio 5,761 10/04/2024
Chương 116 - Đối Sách 2 Đang thực hiện audio 9,844 10/04/2024
Chương 117 - Hạo Nhiên Chính Khí Đang thực hiện audio 7,840 10/04/2024
Chương 118 - Thủ Đoạn Phích Lịch Đang thực hiện audio 618 10/04/2024
Chương 119 - Thủ Đoạn Phích Lịch 2 Đang thực hiện audio 2,880 10/04/2024
Chương 120 - Giả Nhân Nghĩa Vương Bát Đản Đang thực hiện audio 4,155 10/04/2024
Chương 121 - Trị Liệu Hàn Độc Đang thực hiện audio 4,222 10/04/2024
Chương 122 - Trị Liệu Hàn Độc 2 Đang thực hiện audio 11,112 10/04/2024
Chương 123 - Linh Hồn Hiển Ảnh Đang thực hiện audio 6,420 10/04/2024
Chương 124 - Linh Hồn Hiển Ảnh 2 Đang thực hiện audio 9,402 10/04/2024
Chương 125 - Ta Chính Là Đến Giết Người Đang thực hiện audio 3,281 10/04/2024
Chương 126 - Vương Pháp Đang thực hiện audio 5,873 10/04/2024
Chương 127 - Vương Pháp 2 Đang thực hiện audio 5,670 10/04/2024
Chương 128 - Tưới Sống Tức Chết Đang thực hiện audio 63 10/04/2024
Chương 129 - Tưới Sống Tức Chết 2 Đang thực hiện audio 7,392 10/04/2024
Chương 130 - Báo Danh Đang thực hiện audio 7,093 10/04/2024
Chương 131 - Cuộc Chiến Lập Uy Đang thực hiện audio 8,818 10/04/2024
Chương 132 - Cuộc Chiến Lập Uy 2 Đang thực hiện audio 4,563 10/04/2024
Chương 133 - Vũ Vương Trở Về Đang thực hiện audio 6,509 10/04/2024
Chương 134 - Vũ Vương Oai Đang thực hiện audio 2,700 10/04/2024
Chương 135 - Vũ Vương Oai 2 Đang thực hiện audio 3,929 10/04/2024
Chương 136 - Đại Quân Xuất Chinh Đang thực hiện audio 1,427 10/04/2024
Chương 137 - Đại Quân Xuất Chinh 2 Đang thực hiện audio 8,681 10/04/2024
Chương 138 - Quân Lệnh Trạng Đang thực hiện audio 6,437 10/04/2024
Chương 139 - Thiên Dữ Thiên Huyễn Đang thực hiện audio 3,891 10/04/2024
Chương 140 - Thiên Dữ Thiên Huyễn 2 Đang thực hiện audio 5,105 10/04/2024
Chương 141 - Yêu Nguyệt Đang thực hiện audio 1,765 10/04/2024
Chương 142 - Sát Khí Quyết Đang thực hiện audio 6,629 10/04/2024
Chương 143 - Sát Khí Quyết 2 Đang thực hiện audio 8,538 10/04/2024
Chương 144 - Phổ Dương Thành Đang thực hiện audio 5,942 10/04/2024
Chương 145 - Phổ Dương Thành 2 Đang thực hiện audio 11,570 10/04/2024
Chương 146 - Hảo Hảo Nói Chuyện Đang thực hiện audio 9,995 10/04/2024
Chương 147 - Sư Kim Sư Quân Đoàn Đang thực hiện audio 2,791 10/04/2024
Chương 148 - Sư Kim Sư Quân Đoàn 2 Đang thực hiện audio 8,171 10/04/2024
Chương 149 - Chém Giết Đang thực hiện audio 2,207 10/04/2024
Chương 150 - Chém Giết 2 Đang thực hiện audio 3,585 10/04/2024
Chương 151 - Sát Thần Nhất Chỉ Đang thực hiện audio 11,862 10/04/2024
Chương 152 - Đại Phong Vân Chưởng Đang thực hiện audio 9,419 10/04/2024
Chương 153 - Đại Phong Vân Chưởng 2 Đang thực hiện audio 4,245 10/04/2024
Chương 154 - Hợp Nhất Quân Đoàn Đang thực hiện audio 9,328 10/04/2024
Chương 155 - Suy Đoán Kinh Người Đang thực hiện audio 6,126 10/04/2024
Chương 156 - Suy Đoán Kinh Người 2 Đang thực hiện audio 8,194 10/04/2024
Chương 157 - Một Đường Phát Tài Đang thực hiện audio 9,675 10/04/2024
Chương 158 - Một Đường Phát Tài 2 Đang thực hiện audio 6,623 10/04/2024
Chương 159 - Chỗ Khả Nghi Đang thực hiện audio 912 10/04/2024
Chương 160 - Cửu Dương Chân Pháp Đang thực hiện audio 2,637 10/04/2024
Chương 161 - Cửu Dương Chân Pháp 2 Đang thực hiện audio 5,146 10/04/2024
Chương 162 - Dị Tượng Đang thực hiện audio 9,830 10/04/2024
Chương 163 - A Tị Thi Trùng Đang thực hiện audio 9,351 10/04/2024
Chương 164 - A Tị Thi Trùng 2 Đang thực hiện audio 8,009 10/04/2024
Chương 165 - Ngự Thú Sư Đang thực hiện audio 10,308 10/04/2024
Chương 166 - Ngự Thú Sư 2 Đang thực hiện audio 2,837 10/04/2024
Chương 167 - Hai Tên Vũ Vương Đang thực hiện audio 9,564 10/04/2024
Chương 168 - Câu Bán Khó Bỏ Đang thực hiện audio 8,096 10/04/2024
Chương 169 - Câu Bán Khó Bỏ 2 Đang thực hiện audio 2,276 10/04/2024
Chương 170 - Thượng Cổ Trận Pháp Đang thực hiện audio 6,847 10/04/2024
Chương 171 - Thế Giới Ý Thức Đang thực hiện audio 8,903 10/04/2024
Chương 172 - Thế Giới Ý Thức. (2) Đang thực hiện audio 11,626 10/04/2024
Chương 173 - Phượng Hoàng Chân Hỏa. (1) Đang thực hiện audio 2,017 10/04/2024
Chương 174 - Phượng Hoàng Chân Hỏa. (2) Đang thực hiện audio 221 10/04/2024
Chương 175 - Niết Bàn Đang thực hiện audio 6,044 10/04/2024
Chương 176 - Đại Quân Hồi Triều 1 Đang thực hiện audio 11,428 10/04/2024
Chương 177 - Đại Quân Hồi Triều 2 Đang thực hiện audio 7,744 10/04/2024
Chương 178 - Thời Khắc Trọng Yếu Đang thực hiện audio 6,739 10/04/2024
Chương 179 - Nhanh Quay Ngược Trở Lại Mà Xuống Đang thực hiện audio 10,130 10/04/2024
Chương 180 - Nhanh Quay Ngược Trở Lại Mà Xuống 2 Đang thực hiện audio 5,730 10/04/2024
Chương 181 - Vân Tiêu Đại Sư 1 Đang thực hiện audio 7,358 10/04/2024
Chương 182 - Vân Tiêu Đại Sư 2 Đang thực hiện audio 2,439 10/04/2024
Chương 183 - Tỷ Thí Đang thực hiện audio 4,692 10/04/2024
Chương 184 - Bạo Đan Đang thực hiện audio 2,624 10/04/2024
Chương 185 - Bạo Đan 2 Đang thực hiện audio 7,731 10/04/2024
Chương 186 - Hỏa Chi Nhạc Chương Đang thực hiện audio 11,647 10/04/2024
Chương 187 - Lôi Kiếp? Đang thực hiện audio 9 10/04/2024
Chương 188 - Lôi Kiếp? 2 Đang thực hiện audio 1,042 10/04/2024
Chương 189 - Ngụy Cấp Bốn Đang thực hiện audio 2,450 10/04/2024
Chương 190 - Ngụy Cấp Bốn 2 Đang thực hiện audio 5,145 10/04/2024
Chương 191 - Tranh Vẽ Đang thực hiện audio 8,972 10/04/2024
Chương 192 - Chu Công Tử Đang thực hiện audio 7,202 10/04/2024
Chương 193 - Chu Công Tử 2 Đang thực hiện audio 5,136 10/04/2024
Chương 194 - Kết Thúc Đang thực hiện audio 1,250 10/04/2024
Chương 195 - Bói Toán Đang thực hiện audio 2,956 10/04/2024
Chương 196 - Bói Toán 2 Đang thực hiện audio 7,129 10/04/2024
Chương 197 - Thu Thập Vật Liệu Đang thực hiện audio 11,042 10/04/2024
Chương 198 - Kiếm Phôi Đang thực hiện audio 3,358 10/04/2024
Chương 199 - Kiếm Phôi 2 Đang thực hiện audio 9,371 10/04/2024
Chương 200 - Viêm Vũ Thành Đang thực hiện audio 9,053 10/04/2024
Chương 201 - Viêm Vũ Thành 2 Đang thực hiện audio 9,028 10/04/2024
Chương 202 - Trứng Yêu Thú Đang thực hiện audio 3,784 10/04/2024
Chương 203 - Linh Quả Đang thực hiện audio 3,535 10/04/2024
Chương 204 - Linh Quả 2 Đang thực hiện audio 115 10/04/2024
Chương 205 - Xung Đột Đang thực hiện audio 10,129 10/04/2024
Chương 206 - Đinh Linh Nhi Đang thực hiện audio 6,858 10/04/2024
Chương 207 - Đinh Linh Nhi 2 Đang thực hiện audio 3,806 10/04/2024
Chương 208 - Toàn Bộ Giết Chết Đang thực hiện audio 5,802 10/04/2024
Chương 209 - Toàn Bộ Giết Chết 2 Đang thực hiện audio 5,756 10/04/2024
Chương 210 - Vạn Bảo Lâu Đang thực hiện audio 1,660 10/04/2024
Chương 211 - Quy Cũ Như Sắt Đang thực hiện audio 7,613 10/04/2024
Chương 212 - Quy Cũ Như Sắt 2 Đang thực hiện audio 4,177 10/04/2024
Chương 213 - Giao Dịch Đang thực hiện audio 1,096 10/04/2024
Chương 214 - Ba Toàn Trận Pháp Đang thực hiện audio 5,911 10/04/2024
Chương 215 - Ba Toàn Trận Pháp 2 Đang thực hiện audio 2,723 10/04/2024
Chương 216 - Hổ Nha Kiếm Đang thực hiện audio 8,205 10/04/2024
Chương 217 - Hổ Nha Kiếm 2 Đang thực hiện audio 7,535 10/04/2024
Chương 218 - Buổi Đấu Giá Đang thực hiện audio 7,322 10/04/2024
Chương 219 - Ngũ Hành Đỉnh Đang thực hiện audio 4,895 10/04/2024
Chương 220 - Ngũ Hành Đỉnh 2 Đang thực hiện audio 4,568 10/04/2024
Chương 221 - Ba Chiếc Thẻ Ngọc Đang thực hiện audio 11,418 10/04/2024
Chương 222 - Ba Chiếc Thẻ Ngọc 2 Đang thực hiện audio 2,001 10/04/2024
Chương 223 - Đồ Vật Cấp Bảy Đang thực hiện audio 2,931 10/04/2024
Chương 224 - Một Phương Trận Khí Đang thực hiện audio 135 10/04/2024
Chương 225 - Một Phương Trận Khí 2 Đang thực hiện audio 10,441 10/04/2024
Chương 226 - Chiêu Mộ Nhân Tài Đang thực hiện audio 7,992 10/04/2024
Chương 227 - Mượn Đỉnh Đang thực hiện audio 1,154 10/04/2024
Chương 228 - Mượn Đỉnh 2 Đang thực hiện audio 5,994 10/04/2024
Chương 229 - Hổ Gầm Chấn Động Núi Rừng Đang thực hiện audio 3,965 10/04/2024
Chương 230 - Hổ Gầm Chấn Động Núi Rừng 2 Đang thực hiện audio 3,099 10/04/2024
Chương 231 - Hóa Xà Đang thực hiện audio 3,544 10/04/2024
Chương 232 - Đỉnh Luyện Xà Yêu Đang thực hiện audio 9,291 10/04/2024
Chương 233 - Đỉnh Luyện Xà Yêu 2 Đang thực hiện audio 2,044 10/04/2024
Chương 234 - Chiêu Hiền Nạp Sĩ Đang thực hiện audio 9,188 10/04/2024
Chương 235 - Chạy Trốn Đang thực hiện audio 8,396 10/04/2024
Chương 236 - Chạy Trốn 2 Đang thực hiện audio 1,030 10/04/2024
Chương 237 - Thuật Luyện Sư Đến Đang thực hiện audio 2,253 10/04/2024
Chương 238 - Thuật Luyện Sư Đến 2 Đang thực hiện audio 4,900 10/04/2024
Chương 239 - Đan Tháp Đang thực hiện audio 6,116 10/04/2024
Chương 240 - Tiền Đa Đa Đang thực hiện audio 5,493 10/04/2024
Chương 241 - Tiền Đa Đa 2 Đang thực hiện audio 5,512 10/04/2024
Chương 242 - Thành Viên Trọng Yếu Đang thực hiện audio 11,669 10/04/2024
Chương 243 - Liên Thủ Luyện Chế Đang thực hiện audio 4,005 10/04/2024
Chương 244 - Liên Thủ Luyện Chế 2 Đang thực hiện audio 9,341 10/04/2024
Chương 245 - Cửu Khiếu Phá Ách Đan Đang thực hiện audio 10,562 10/04/2024
Chương 246 - Cửu Khiếu Phá Ách Đan 2 Đang thực hiện audio 11,103 10/04/2024
Chương 247 - Phá Liền Cấp Ba Đang thực hiện audio 7,747 10/04/2024
Chương 248 - Võ Sư Đỉnh Cao Đang thực hiện audio 8,439 10/04/2024
Chương 249 - Võ Sư Đỉnh Cao 2 Đang thực hiện audio 5,205 10/04/2024
Chương 250 - Kinh Sợ Lập Uy Đang thực hiện audio 7,601 10/04/2024
Chương 251 - Không Thiền Tông Đang thực hiện audio 8,808 10/04/2024
Chương 252 - Không Thiền Tông 2 Đang thực hiện audio 8,232 10/04/2024
Chương 253 - Không Thiền Tông Quy Thuận Đang thực hiện audio 885 10/04/2024
Chương 254 - Không Thiền Tông Quy Thuận 2 Đang thực hiện audio 1,829 10/04/2024
Chương 255 - Thiệp Mời Đang thực hiện audio 8,113 10/04/2024
Chương 256 - Cường Địch Đang thực hiện audio 1,743 10/04/2024
Chương 257 - Cường Địch 2 Đang thực hiện audio 9,833 10/04/2024
Chương 258 - Đại Chiến Vũ Tông Đang thực hiện audio 3,406 10/04/2024
Chương 259 - Đại Chiến Vũ Tông 2 Đang thực hiện audio 10,767 10/04/2024
Chương 260 - Phượng Hoàng Bóng Mờ Đang thực hiện audio 3,685 10/04/2024
Chương 261 - Tiêu Khinh Vương Đột Phá Đang thực hiện audio 1,000 10/04/2024
Chương 262 - Tiêu Khinh Vương Đột Phá 2 Đang thực hiện audio 9,433 10/04/2024
Chương 263 - Toàn Lực Cứu Trị Đang thực hiện audio 11,583 10/04/2024
Chương 264 - Thức Tỉnh Đang thực hiện audio 5,047 10/04/2024
Chương 265 - Thức Tỉnh 2 Đang thực hiện audio 9,021 10/04/2024
Chương 266 - Vô Thượng Cung Đang thực hiện audio 3,711 10/04/2024
Chương 267 - Vô Thượng Cung 2 Đang thực hiện audio 3,022 10/04/2024
Chương 268 - Gặp Lại Cố Nhân Đang thực hiện audio 2,569 10/04/2024
Chương 269 - Hãm Hại Đang thực hiện audio 7,264 10/04/2024
Chương 270 - Hãm Hại 2 Đang thực hiện audio 1,190 10/04/2024
Chương 271 - Hắn Như Mạnh Khỏe, Chính Là Trời Nắng Đang thực hiện audio 9,451 10/04/2024
Chương 272 - Hắn Như Mạnh Khỏe, Chính Là Trời Nắng 2 Đang thực hiện audio 2,196 10/04/2024
Chương 273 - Lôi Oanh Đang thực hiện audio 7,420 10/04/2024
Chương 274 - Rút Đi Đang thực hiện audio 7,738 10/04/2024
Chương 275 - Rút Đi 2 Đang thực hiện audio 5,025 10/04/2024
Chương 276 - Lôi Ngục Tỏa Ra Đang thực hiện audio 7,532 10/04/2024
Chương 277 - Lôi Ngục Tỏa Ra 2 Đang thực hiện audio 2,895 10/04/2024
Chương 278 - Tác Phẩm Nghệ Thuật Đang thực hiện audio 7,314 10/04/2024
Chương 279 - Khắp Nơi Suy Đoán Đang thực hiện audio 4,395 10/04/2024
Chương 280 - Khắp Nơi Suy Đoán 2 Đang thực hiện audio 3,710 10/04/2024
Chương 281 - Chu Gia Đang thực hiện audio 2,898 10/04/2024
Chương 282 - Chu Gia 2 Đang thực hiện audio 806 10/04/2024
Chương 283 - Vô Hạn Chế Cung Cấp. Đang thực hiện audio 6,582 10/04/2024
Chương 284 - Truyền Khóa Đại Hội Đang thực hiện audio 4,571 10/04/2024
Chương 285 - Truyền Khóa Đại Hội 2 Đang thực hiện audio 2,008 10/04/2024
Chương 286 - Nổ Tung Đang thực hiện audio 11,651 10/04/2024
Chương 287 - Nổ Tung? 2 Đang thực hiện audio 327 10/04/2024
Chương 288 - Tiếp Thục Truyền Khóa Đang thực hiện audio 10,601 10/04/2024
Chương 289 - Đoàn Việt Đang thực hiện audio 2,528 10/04/2024
Chương 290 - Đoàn Việt 2 Đang thực hiện audio 9,528 10/04/2024
Chương 291 - Hải Đang thực hiện audio 1,154 10/04/2024
Chương 292 - Hải 2 Đang thực hiện audio 1,256 10/04/2024
Chương 293 - Chia Đôi Đang thực hiện audio 5,657 10/04/2024
Chương 294 - Thanh Hải Trấn Đang thực hiện audio 8,747 10/04/2024
Chương 295 - Thanh Hải Trấn 2 Đang thực hiện audio 7,124 10/04/2024
Chương 296 - Sinh Ý Trăm Vạn Đang thực hiện audio 616 10/04/2024
Chương 297 - Sinh Ý Trăm Vạn 2 Đang thực hiện audio 6,536 10/04/2024
Chương 298 - Mã Văn Địch Đang thực hiện audio 10,600 10/04/2024
Chương 299 - Ra Biển Đang thực hiện audio 7,596 10/04/2024
Chương 300 - Ra Biển 2 Đang thực hiện audio 5,655 10/04/2024
Chương 301 - Dẫn Giao Đang thực hiện audio 7,263 10/04/2024
Chương 302 - Dẫn Giao 2 Đang thực hiện audio 8,954 10/04/2024
Chương 303 - Thất Tinh Diệu Nhật Trận Đang thực hiện audio 2,606 10/04/2024
Chương 304 - Cứu Giúp Đang thực hiện audio 9,136 10/04/2024
Chương 305 - Cứu Giúp 2 Đang thực hiện audio 10,274 10/04/2024
Chương 306 - Đỉnh Thu Tử Giao Đang thực hiện audio 8,484 10/04/2024
Chương 307 - Đỉnh Thu Tử Giao 2 Đang thực hiện audio 7,692 10/04/2024
Chương 308 - Số Lượn Nhượng Lại Đang thực hiện audio 91 10/04/2024
Chương 309 - Nảy Sinh Bất Ngờ Đang thực hiện audio 761 10/04/2024
Chương 310 - Nảy Sinh Bất Ngờ 2 Đang thực hiện audio 6,199 10/04/2024
Chương 311 - Thoát Thân Đang thực hiện audio 9,031 10/04/2024
Chương 312 - Thoát Thân 2 Đang thực hiện audio 7,380 10/04/2024
Chương 313 - Thải Hồng Sương Mù. Đang thực hiện audio 2,048 10/04/2024
Chương 314 - Hỏa Ngư Tộc Đang thực hiện audio 8,186 10/04/2024
Chương 315 - Hỏa Ngư Tộc 2 Đang thực hiện audio 4,686 10/04/2024
Chương 316 - Giao Dịch Đang thực hiện audio 6,011 10/04/2024
Chương 317 - Giao Dịch 2 Đang thực hiện audio 8,105 10/04/2024
Chương 318 - Lai Lịch Ế Sanh Tộc Đang thực hiện audio 8,323 10/04/2024
Chương 319 - Khống Hỏa Chi Thuật Đang thực hiện audio 11,058 10/04/2024
Chương 320 - Khống Hỏa Chi Thuật 2 Đang thực hiện audio 7,014 10/04/2024
Chương 321 - Côn Ngô Thần Thụ Đang thực hiện audio 652 10/04/2024
Chương 322 - Côn Ngô Thần Thụ 2 Đang thực hiện audio 4,465 10/04/2024
Chương 323 - Chất Lỏng Thần Thụ Đang thực hiện audio 8,055 10/04/2024
Chương 324 - Chỗ Trống Đang thực hiện audio 6,787 10/04/2024
Chương 325 - Chỗ Trống 2 Đang thực hiện audio 5,005 10/04/2024
Chương 326 - Tam Hợp Quỷ Nhãn Phong Ấn Đang thực hiện audio 8,196 10/04/2024
Chương 327 - Tam Hợp Quỷ Nhãn Phong Ấn 2 Đang thực hiện audio 2,184 10/04/2024
Chương 328 - Đạt Mông Đang thực hiện audio 5,451 10/04/2024
Chương 329 - Thụ Linh Đang thực hiện audio 6,747 10/04/2024
Chương 330 - Thụ Linh 2 Đang thực hiện audio 4,429 10/04/2024
Chương 331 - Sinh Nhữ Vu Thủy Đang thực hiện audio 10,214 10/04/2024
Chương 332 - Sinh Nhữ Vu Thủy 2 Đang thực hiện audio 5,271 10/04/2024
Chương 333 - Quy Nhữ Vu Hỏa Đang thực hiện audio 979 10/04/2024
Chương 334 - Quy Nhữ Vu Hỏa 2 Đang thực hiện audio 6,325 10/04/2024
Chương 335 - Tuần Hải Dạ Xoa Đang thực hiện audio 7,375 10/04/2024
Chương 336 - Cái Chết Của Thiết Phẩm Đang thực hiện audio 3,614 10/04/2024
Chương 337 - Cái Chết Của Thiết Phẩm 2 Đang thực hiện audio 719 10/04/2024
Chương 338 - Ly Biệt Đang thực hiện audio 7,336 10/04/2024
Chương 339 - Ly Biệt 2 Đang thực hiện audio 10,688 10/04/2024
Chương 340 - Tinh Trần Phấn Sắc Đang thực hiện audio 8,109 10/04/2024
Chương 341 - Tinh Trần Phấn Sắc 2 Đang thực hiện audio 2,596 10/04/2024
Chương 342 - Trở Lại Thanh Hải Trấn Đang thực hiện audio 9,087 10/04/2024
Chương 343 - Trở Lại Thanh Hải Trấn 2 Đang thực hiện audio 6,095 10/04/2024
Chương 344 - Mưu Đồ Đang thực hiện audio 7,105 10/04/2024
Chương 345 - Chí Cường Bá Thể Đang thực hiện audio 7,295 10/04/2024
Chương 346 - Chí Cường Bá Thể 2 Đang thực hiện audio 3,794 10/04/2024
Chương 347 - Bàn Nhược Ma Âm Đang thực hiện audio 2,756 10/04/2024
Chương 348 - Thuận Lợi Thành Công Đang thực hiện audio 6,318 10/04/2024
Chương 349 - Thuận Lợi Thành Công 2 Đang thực hiện audio 6,316 10/04/2024
Chương 350 - Huỳnh Dương Hỏa Đang thực hiện audio 10,443 10/04/2024
Chương 351 - Giết Một Người Của Ta, Diệt Toàn Tộc Ngươi Đang thực hiện audio 6,809 10/04/2024
Chương 352 - Giết Một Người Của Ta, Diệt Toàn Tộc Của Ngươi 2 Đang thực hiện audio 8,238 10/04/2024
Chương 353 - Ức Chế Lửa Đang thực hiện audio 9,598 10/04/2024
Chương 354 - Giết Chết Huỳnh Dương Hỏa Đang thực hiện audio 6,074 10/04/2024
Chương 355 - Giết Chết Huỳnh Dương Hỏa 2 Đang thực hiện audio 1,782 10/04/2024
Chương 356 - Tinh Luyện Dưỡng Hồn Mộc Đang thực hiện audio 2,253 10/04/2024
Chương 357 - Mộng Bạch Biến Dị Đang thực hiện audio 5,487 10/04/2024
Chương 358 - Luận Trà Đang thực hiện audio 8,542 10/04/2024
Chương 359 - Luận Trà 2 Đang thực hiện audio 2,613 10/04/2024
Chương 360 - Tu Di Sơn Đang thực hiện audio 2,606 10/04/2024
Chương 361 - Vô Thượng Cung Linh Mạch Đang thực hiện audio 6,796 10/04/2024
Chương 362 - Vô Thượng Cung Linh Mạch 2 Đang thực hiện audio 5,358 10/04/2024
Chương 363 - Bắt Chẹt Đang thực hiện audio 8,747 10/04/2024
Chương 364 - Nguyên Khí Nhiều Như Biển Đang thực hiện audio 2,107 10/04/2024
Chương 365 - Nguyên Khí Nhiều Như Biển 2 Đang thực hiện audio 6,776 10/04/2024
Chương 366 - Đại Giới Thần Quyết Đang thực hiện audio 11,856 10/04/2024
Chương 367 - Kẻ Thù Gặp Lại. (1) Đang thực hiện audio 9,068 10/04/2024
Chương 368 - Kẻ Thù Gặp Lại. (2) Đang thực hiện audio 1,462 10/04/2024
Chương 369 - Đơn Độc Đấu Với Tề Chân Tử. Đang thực hiện audio 10,404 10/04/2024
Chương 370 - Trở Về Thanh Hải Trấn. (1) Đang thực hiện audio 3,852 10/04/2024
Chương 371 - Trở Về Thanh Hải Trấn. (2) Đang thực hiện audio 1,095 10/04/2024
Chương 372 - Lôi Phong Thương Hội. Đang thực hiện audio 4,123 10/04/2024
Chương 373 - Nhiệm Vụ. Đang thực hiện audio 6,565 10/04/2024
Chương 374 - Khiêu Khích Chu Gia. (1) Đang thực hiện audio 8,395 10/04/2024
Chương 375 - Khiêu Khích Chu Gia. (2) Đang thực hiện audio 2,396 10/04/2024
Chương 376 - Thử Độc. Đang thực hiện audio 4,272 10/04/2024
Chương 377 - Chiến Hạm Hiển Hiện. (1) Đang thực hiện audio 6,119 10/04/2024
Chương 378 - Chiến Hạm Hiển Hiện. (2) Đang thực hiện audio 6,754 10/04/2024
Chương 379 - Lật Lọng. Đang thực hiện audio 5,578 10/04/2024
Chương 380 - Dễ Dàng Ly Gián. (1) Đang thực hiện audio 11,684 10/04/2024
Chương 381 - Dễ Dàng Ly Gián. (2) Đang thực hiện audio 7,575 10/04/2024
Chương 382 - Ly Gián Hạng Bét. Đang thực hiện audio 11,480 10/04/2024
Chương 383 - Tu Luyện Xa Xỉ. (1) Đang thực hiện audio 2,266 10/04/2024
Chương 384 - Tu Luyện Xa Xỉ. (2) Đang thực hiện audio 355 10/04/2024
Chương 385 - Mộng Bạch Đột Phá . Đang thực hiện audio 7,462 10/04/2024
Chương 386 - Trận Cá Cược. Đang thực hiện audio 4,888 10/04/2024
Chương 387 - Các Phương Đặt Cược. (1) Đang thực hiện audio 3,271 10/04/2024
Chương 388 - Các Phương Đặt Cược. (2) Đang thực hiện audio 1,342 10/04/2024
Chương 389 - Chấn Nhiếp Toàn Trường. (1) Đang thực hiện audio 1,347 10/04/2024
Chương 390 - Chấn Nhiếp Toàn Trường. (2) Đang thực hiện audio 7,544 10/04/2024
Chương 391 - Phát Điên. Đang thực hiện audio 8,999 10/04/2024
Chương 392 - Lại Trấn Lột. Đang thực hiện audio 251 10/04/2024
Chương 393 - Thể Thuật. (1) Đang thực hiện audio 5,901 10/04/2024
Chương 394 - Thể Thuật. (2) Đang thực hiện audio 6,474 10/04/2024
Chương 395 - Ngô Câu Sương Tuyết Minh. Đang thực hiện audio 7,522 10/04/2024
Chương 396 - Thiên Địa Ấn. (1) Đang thực hiện audio 117 10/04/2024
Chương 397 - Thiên Địa Ấn. (2) Đang thực hiện audio 6,500 10/04/2024
Chương 398 - Phất Tay Trấn Áp. Đang thực hiện audio 8,473 10/04/2024
Chương 399 - Không Giỏi Nói Chuyện. Đang thực hiện audio 5,776 10/04/2024
Chương 400 - Thu Hoạch Lớn. (1) Đang thực hiện audio 11,494 10/04/2024
Chương 401 - Thu Hoạch Lớn. (2) Đang thực hiện audio 8,805 10/04/2024
Chương 402 - Nhạc Cửu Lâm. Đang thực hiện audio 1,138 10/04/2024
Chương 403 - Huy Chương Tứ Giai. (1) Đang thực hiện audio 8,955 10/04/2024
Chương 404 - Huy Chương Tứ Giai. (2) Đang thực hiện audio 2,807 10/04/2024
Chương 405 - Đánh Bạc. (1) Đang thực hiện audio 4,154 10/04/2024
Chương 406 - Đánh Bạc. (2) Đang thực hiện audio 10,398 10/04/2024
Chương 407 - Phi Hoa Lạc Tuyết Thập Nhị Thức. Đang thực hiện audio 8,826 10/04/2024
Chương 408 - Bát Kỳ Luyện Tâm Thủ. (1) Đang thực hiện audio 10,089 10/04/2024
Chương 409 - Bát Kỳ Luyện Tâm Thủ. (2) Đang thực hiện audio 4,023 10/04/2024
Chương 410 - Đúng Là Cố Nhân. Đang thực hiện audio 8,727 10/04/2024
Chương 411 - Mượn Hồn Lực. (1) Đang thực hiện audio 10,158 10/04/2024
Chương 412 - Mượn Hồn Lực. (2) Đang thực hiện audio 6,159 10/04/2024
Chương 413 - Tiên Thiên Nguyên Đan. (1) Đang thực hiện audio 7,080 10/04/2024
Chương 414 - Tiên Thiên Nguyên Đan. (2) Đang thực hiện audio 9,762 10/04/2024
Chương 415 - Tử Bi. Đang thực hiện audio 6,346 10/04/2024
Chương 416 - Hỏa Chi Vực Giới. (1) Đang thực hiện audio 7,901 10/04/2024
Chương 417 - Hỏa Chi Vực Giới. (2) Đang thực hiện audio 3,185 10/04/2024
Chương 418 - Quỳnh Hoa Đảo. Đang thực hiện audio 10,374 10/04/2024
Chương 419 - Xuất Kỳ Bất Ý. (1) Đang thực hiện audio 1,427 10/04/2024
Chương 420 - Xuất Kỳ Bất Ý. (2) Đang thực hiện audio 2,172 10/04/2024
Chương 421 - Lăn Xuống Đi. Đang thực hiện audio 2,189 10/04/2024
Chương 422 - Thủ Nhật. (1) Đang thực hiện audio 8,610 10/04/2024
Chương 423 - Thủ Nhật. (2) Đang thực hiện audio 4,362 10/04/2024
Chương 424 - Cướp Đoạt. Đang thực hiện audio 1,133 10/04/2024
Chương 425 - Tương Sinh Tương Diễn. (1) Đang thực hiện audio 7,709 10/04/2024
Chương 426 - Tương Sinh Tương Diễn. (2) Đang thực hiện audio 5,354 10/04/2024
Chương 427 - Vây Công. (1) Đang thực hiện audio 7,165 10/04/2024
Chương 428 - Vây Công. (2) Đang thực hiện audio 7,505 10/04/2024
Chương 429 - Chiến Thắng Dễ Dàng. Đang thực hiện audio 4,380 10/04/2024
Chương 430 - Vũ Chi Kết Giới. (1) Đang thực hiện audio 7,606 10/04/2024
Chương 431 - Vũ Chi Kết Giới. (2) Đang thực hiện audio 4,785 10/04/2024
Chương 432 - Dùng Trận Phá Trận. Đang thực hiện audio 8,857 10/04/2024
Chương 433 - La Thanh Vân. (1) Đang thực hiện audio 7,046 10/04/2024
Chương 434 - La Thanh Vân. (2) Đang thực hiện audio 3,087 10/04/2024
Chương 435 - Chân Long Bí Pháp. Đang thực hiện audio 6,529 10/04/2024
Chương 436 - Long Chi Huyết Mạch. (1) Đang thực hiện audio 5,658 10/04/2024
Chương 437 - Long Chi Huyết Mạch. (2) Đang thực hiện audio 7,951 10/04/2024
Chương 438 - Thiên Phú Thần Thông. Đang thực hiện audio 11,636 10/04/2024
Chương 439 - Một Chiêu Kinh Thiên. Đang thực hiện audio 7,371 10/04/2024
Chương 440 - Rút Long Huyết. (1) Đang thực hiện audio 2,149 10/04/2024
Chương 441 - Rút Long Huyết. (2) Đang thực hiện audio 3,898 10/04/2024
Chương 442 - Mở Ra. Đang thực hiện audio 8,641 10/04/2024
Chương 443 - Chôn Kiếm. (1) Đang thực hiện audio 7,435 10/04/2024
Chương 444 - Chôn Kiếm. (2) Đang thực hiện audio 4,214 10/04/2024
Chương 445 - Ba Đại Thương Hội. Đang thực hiện audio 3,597 10/04/2024
Chương 446 - Cừu Hận Chuyển Di Đại Pháp. (1) Đang thực hiện audio 5,091 10/04/2024
Chương 447 - Cừu Hận Chuyển Di Đại Pháp. (2) Đang thực hiện audio 6,491 10/04/2024
Chương 448 - Là Đứng Thứ Ba. (1) Đang thực hiện audio 6,693 10/04/2024
Chương 449 - Là Đứng Thứ Ba. (2) Đang thực hiện audio 3,228 10/04/2024
Chương 450 - Cửu Cung Vô Trần Trận. Đang thực hiện audio 3,808 10/04/2024
Chương 451 - Giết Người Lập Uy. (1) Đang thực hiện audio 10,781 10/04/2024
Chương 452 - Giết Người Lập Uy. (2) Đang thực hiện audio 4,812 10/04/2024
Chương 453 - Đấu Giá Bắt Đầu. Đang thực hiện audio 6,485 10/04/2024
Chương 454 - Tổ Hợp Huyền Khí. (1) Đang thực hiện audio 8,382 10/04/2024
Chương 455 - Tổ Hợp Huyền Khí. (2) Đang thực hiện audio 11,437 10/04/2024
Chương 456 - Rút Một Hồn Một Phách Ra. (1) Đang thực hiện audio 4,297 10/04/2024
Chương 457 - Rút Một Hồn Một Phách Ra. (2) Đang thực hiện audio 4,265 10/04/2024
Chương 458 - Địa, Thủy, Hỏa, Phong. Đang thực hiện audio 6,084 10/04/2024
Chương 459 - Ai Bảo Ngươi Đi Vào Trước? (1) Đang thực hiện audio 2,662 10/04/2024
Chương 460 - Ai Bảo Ngươi Đi Vào Trước? (2) Đang thực hiện audio 3,616 10/04/2024
Chương 461 - Khiêu Vũ. Đang thực hiện audio 5,666 10/04/2024
Chương 462 - Thủy Lạc Yên Ra Tay. (1) Đang thực hiện audio 7,693 10/04/2024
Chương 463 - Thủy Lạc Yên Ra Tay. (2) Đang thực hiện audio 2,242 10/04/2024
Chương 464 - Đi Vào Toàn Bộ. Đang thực hiện audio 255 10/04/2024
Chương 465 - Tiểu Hạo Thiên Kính. (1) Đang thực hiện audio 7,914 10/04/2024
Chương 466 - Tiểu Hạo Thiên Kính. (2) Đang thực hiện audio 606 10/04/2024
Chương 467 - Tiểu Yêu Màu Xanh. Đang thực hiện audio 5,102 10/04/2024
Chương 468 - Thạch Thú Tiến Giai. (1) Đang thực hiện audio 2,699 10/04/2024
Chương 469 - Thạch Thú Tiến Giai. (2) Đang thực hiện audio 936 10/04/2024
Chương 470 - Chạy Trốn. Đang thực hiện audio 6,742 10/04/2024
Chương 471 - Thất Túc Đạo Quả. (1) Đang thực hiện audio 11,832 10/04/2024
Chương 472 - Thất Túc Đạo Quả. (2) Đang thực hiện audio 1,951 10/04/2024
Chương 473 - Dễ Dàng Đạt Được. Đang thực hiện audio 10,923 10/04/2024
Chương 474 - Bị Ép Liên Thủ. (1) Đang thực hiện audio 2,529 10/04/2024
Chương 475 - Bị Ép Liên Thủ. (2) Đang thực hiện audio 2,121 10/04/2024
Chương 476 - Thạch Chi Tâm. Đang thực hiện audio 3,896 10/04/2024
Chương 477 - Thông Đạo Thần Bí. (1) Đang thực hiện audio 223 10/04/2024
Chương 478 - Thông Đạo Thần Bí. (2) Đang thực hiện audio 4,120 10/04/2024
Chương 479 - Tu Di Thần Cung. Đang thực hiện audio 5,575 10/04/2024
Chương 480 - Đường Nguyên. (1) Đang thực hiện audio 860 10/04/2024
Chương 481 - Đường Nguyên. (2) Đang thực hiện audio 4,767 10/04/2024
Chương 482 - Đường Nguyên. (2) Đang thực hiện audio 874 10/04/2024
Chương 483 - Đập Nát Đũng Quần. (1) Đang thực hiện audio 7,152 10/04/2024
Chương 484 - Đập Nát Đũng Quần. (2) Đang thực hiện audio 369 10/04/2024
Chương 485 - Thần Cung Chi Môn. Đang thực hiện audio 7,149 10/04/2024
Chương 486 - Kiếm Linh. (1) Đang thực hiện audio 4,774 10/04/2024
Chương 487 - Kiếm Linh. (2) Đang thực hiện audio 4,271 10/04/2024
Chương 488 - Đại Đào Vong. Đang thực hiện audio 4,757 10/04/2024
Chương 489 - Kiếm Quyết Trảm Yêu. (1) Đang thực hiện audio 6,970 10/04/2024
Chương 490 - Kiếm Quyết Trảm Yêu. (2) Đang thực hiện audio 4,096 10/04/2024
Chương 491 - Thần Dịch Lực. Đang thực hiện audio 5,046 10/04/2024
Chương 492 - Ảnh Trong Nước. (1) Đang thực hiện audio 2,025 10/04/2024
Chương 493 - Ảnh Trong Nước. (2) Đang thực hiện audio 9,795 10/04/2024
Chương 494 - Lăng Tiêu Bảo Điện. Đang thực hiện audio 3,841 10/04/2024
Chương 495 - Công Kích Tâm Linh. (1) Đang thực hiện audio 10,883 10/04/2024
Chương 496 - Công Kích Tâm Linh. (2) Đang thực hiện audio 6,423 10/04/2024
Chương 497 - Kim Quang Thử. Đang thực hiện audio 2,836 10/04/2024
Chương 498 - Cửu Giai Huyền Khí. (1) Đang thực hiện audio 9,719 10/04/2024
Chương 499 - Cửu Giai Huyền Khí. (2) Đang thực hiện audio 9,750 10/04/2024
Chương 500 - Tất Cà Bằng Vào Thủ Đoạn. Đang thực hiện audio 4,108 10/04/2024
Chương 501 - Ma Ảnh. (1) Đang thực hiện audio 1,063 10/04/2024
Chương 502 - Ma Ảnh. (2) Đang thực hiện audio 11,422 10/04/2024
Chương 503 - Liên Thủ Trấn Áp. Đang thực hiện audio 10,438 10/04/2024
Chương 504 - Khôi Phục Thần Trí. Đang thực hiện audio 1,450 10/04/2024
Chương 505 - Đế Già. (1) Đang thực hiện audio 6,317 10/04/2024
Chương 506 - Đế Già. (2) Đang thực hiện audio 5,109 10/04/2024
Chương 507 - Bát Giai Cổ Linh Phù. Đang thực hiện audio 9,680 10/04/2024
Chương 508 - Thần Niệm Vũ Đế. (1) Đang thực hiện audio 9,382 10/04/2024
Chương 509 - Thần Niệm Vũ Đế. (2) Đang thực hiện audio 6,091 10/04/2024
Chương 510 - Vòng Xoáy. Đang thực hiện audio 3,722 10/04/2024
Chương 511 - Sụp Đổ. (1) Đang thực hiện audio 6,781 10/04/2024
Chương 512 - Sụp Đổ. (2) Đang thực hiện audio 5,436 10/04/2024
Chương 513 - Trấn Áp Vũ Hoàng. Đang thực hiện audio 4,208 10/04/2024
Chương 514 - Không Gian Ý Thức Của Mộng Vũ. (1) Đang thực hiện audio 1,663 10/04/2024
Chương 515 - Không Gian Ý Thức Của Mộng Vũ. (2) Đang thực hiện audio 4,326 10/04/2024
Chương 516 - Tin Tức Xấu. Đang thực hiện audio 5,272 10/04/2024
Chương 517 - Tề Phong. (1) Đang thực hiện audio 3,276 10/04/2024
Chương 518 - Tề Phong. (2) Đang thực hiện audio 9,224 10/04/2024
Chương 519 - Hoàng Triêu Chung. Đang thực hiện audio 3,905 10/04/2024
Chương 520 - Mưa Gió Sắp Tới. (1) Đang thực hiện audio 11,279 10/04/2024
Chương 521 - Mưa Gió Sắp Tới (2) Đang thực hiện audio 751 10/04/2024
Chương 522 - Chương 522 Đang thực hiện audio 8,990 10/04/2024
Chương 523 - Mưa Gió Sắp Tới. (2) Đang thực hiện audio 7,268 10/04/2024
Chương 524 - Vũ Đế Hàng Lâm. Đang thực hiện audio 8,076 10/04/2024
Chương 525 - Bảy Đạo Phòng Ngự. (1) Đang thực hiện audio 2,058 10/04/2024
Chương 526 - Bảy Đạo Phòng Ngự. (2) Đang thực hiện audio 4,413 10/04/2024
Chương 527 - Phong Hào Vũ Đế. Đang thực hiện audio 5,039 10/04/2024
Chương 528 - Thần Khống Vũ Đế. (1) Đang thực hiện audio 8,253 10/04/2024
Chương 529 - Thần Khống Vũ Đế. (2) Đang thực hiện audio 4,620 10/04/2024
Chương 530 - Một Khúc Nháy Mắt. Đang thực hiện audio 11,119 10/04/2024
Chương 531 - Cung Chủ Tử Thần Cung. Đang thực hiện audio 2,455 10/04/2024
Chương 532 - Thu Sổ Sách. (1) Đang thực hiện audio 8,008 10/04/2024
Chương 533 - Thu Sổ Sách. (2) Đang thực hiện audio 1,091 10/04/2024
Chương 534 - Minh Nguyệt Thần Thể. (1) Đang thực hiện audio 11,605 10/04/2024
Chương 535 - Minh Nguyệt Thần Thể. (2) Đang thực hiện audio 5,837 10/04/2024
Chương 536 - Truyền Tống Vượt Qua Vực. Đang thực hiện audio 5,564 10/04/2024
Chương 537 - Thể Yếu. (1) Đang thực hiện audio 2,597 10/04/2024
Chương 538 - Thể Yếu. (2) Đang thực hiện audio 9,771 10/04/2024
Chương 539 - Ngũ Hành Phệ Linh Thử. Đang thực hiện audio 9,122 10/04/2024
Chương 540 - Thực Yêu Huyết. (1) Đang thực hiện audio 185 10/04/2024
Chương 541 - Thực Yêu Huyết. (2) Đang thực hiện audio 10,622 10/04/2024
Chương 542 - Phá Vòng Vây. Đang thực hiện audio 898 10/04/2024
Chương 543 - Thông Linh Bí Pháp. (1) Đang thực hiện audio 4,241 10/04/2024
Chương 544 - Thông Linh Bí Pháp. (2) Đang thực hiện audio 3,875 10/04/2024
Chương 545 - Hấp Thu Tinh Lực. Đang thực hiện audio 7,658 10/04/2024
Chương 546 - Lâm Vào Vũng Bùn. (1) Đang thực hiện audio 6,318 10/04/2024
Chương 547 - Lâm Vào Vũng Bùn. (2) Đang thực hiện audio 6,248 10/04/2024
Chương 548 - Tinh Thần Công Kích. Đang thực hiện audio 2,664 10/04/2024
Chương 549 - Khinh Ca Lâm Địa. (1) Đang thực hiện audio 10,061 10/04/2024
Chương 550 - Khinh Ca Lâm Địa. (2) Đang thực hiện audio 2,392 10/04/2024
Chương 551 - Tức Giận. Đang thực hiện audio 9,970 10/04/2024
Chương 552 - Lập Tức Đánh Chết. (1) Đang thực hiện audio 7,700 10/04/2024
Chương 553 - Lập Tức Đánh Chết. (2) Đang thực hiện audio 1,444 10/04/2024
Chương 554 - Tiếp Ứng Đã Tới. Đang thực hiện audio 6,108 10/04/2024
Chương 555 - An Toàn. (1) Đang thực hiện audio 6,895 10/04/2024
Chương 556 - An Toàn. (2) Đang thực hiện audio 5,989 10/04/2024
Chương 557 - Hải Bắc Phi. (1) Đang thực hiện audio 11,525 10/04/2024
Chương 558 - Hải Bắc Phi. (2) Đang thực hiện audio 9,243 10/04/2024
Chương 559 - Ý Chí Bất Khuất. Đang thực hiện audio 11,716 10/04/2024
Chương 560 - Đội Thứ Tám. (1) Đang thực hiện audio 9,545 10/04/2024
Chương 561 - Đội Thứ Tám. (2) Đang thực hiện audio 11,158 10/04/2024
Chương 562 - Đội Phó Chu Tường. (1) Đang thực hiện audio 9,897 10/04/2024
Chương 563 - Đội Phó Chu Tường. (2) Đang thực hiện audio 430 10/04/2024
Chương 564 - Thuật Thần. Đang thực hiện audio 261 10/04/2024
Chương 565 - Thỉnh Đại Sư Nhận Lấy Một Quỳ Của Ta. (1) Đang thực hiện audio 278 10/04/2024
Chương 566 - Thỉnh Đại Sư Nhận Lấy Một Quỳ Của Ta. (2) Đang thực hiện audio 561 10/04/2024
Chương 567 - Thiếu Chút Nữa Gây Ra Đại Họa. (1) Đang thực hiện audio 4,938 10/04/2024
Chương 568 - Thiếu Chút Nữa Gây Ra Đại Họa. (2) Đang thực hiện audio 63 10/04/2024
Chương 569 - Quy Củ Của Ta Chính Là Quy Củ. Đang thực hiện audio 2,849 10/04/2024
Chương 570 - Định Phong. (1) Đang thực hiện audio 8,223 10/04/2024
Chương 571 - Định Phong. (2) Đang thực hiện audio 3,348 10/04/2024
Chương 572 - Dị Tượng Của Lạc Vân Thường. Đang thực hiện audio 1,879 10/04/2024
Chương 573 - Dong Binh Đoàn Khô Lâu. (1) Đang thực hiện audio 4,367 10/04/2024
Chương 574 - Dong Binh Đoàn Khô Lâu. (2) Đang thực hiện audio 3,501 10/04/2024
Chương 575 - Thông Đạo Lòng Đất. (1) Đang thực hiện audio 3,653 10/04/2024
Chương 576 - Thông Đạo Lòng Đất. (2) Đang thực hiện audio 8,303 10/04/2024
Chương 577 - Đại Trận Tế Tự. Đang thực hiện audio 11,664 10/04/2024
Chương 578 - Vũ Tiên Sinh. (1) Đang thực hiện audio 11,116 10/04/2024
Chương 579 - Vũ Tiên Sinh. (2) Đang thực hiện audio 6,927 10/04/2024
Chương 580 - Áp Chế Khắp Nơi. (1) Đang thực hiện audio 4,231 10/04/2024
Chương 581 - Áp Chế Khắp Nơi. (2) Đang thực hiện audio 1,451 10/04/2024
Chương 582 - Toàn Bộ Thất Bại. Đang thực hiện audio 10,549 10/04/2024
Chương 583 - Đại Yêu Phục Sinh. (1) Đang thực hiện audio 876 10/04/2024
Chương 584 - Đại Yêu Phục Sinh. (2) Đang thực hiện audio 7,899 10/04/2024
Chương 585 - Thân Phận Bạo Lộ. Đang thực hiện audio 8,749 10/04/2024
Chương 586 - Tin Tức Về Thuyền Thược. (1) Đang thực hiện audio 193 10/04/2024
Chương 587 - Tin Tức Về Thuyền Thược. (2) Đang thực hiện audio 1,749 10/04/2024
Chương 588 - Đại Hội Dong Binh. (1) Đang thực hiện audio 1,919 10/04/2024
Chương 589 - Đại Hội Dong Binh. (2) Đang thực hiện audio 6,663 10/04/2024
Chương 590 - Phân Chia Lại Lợi Ích Lần Nữa. Đang thực hiện audio 6,973 10/04/2024
Chương 591 - Khắp Nơi Chống Lại. (1) Đang thực hiện audio 7,814 10/04/2024
Chương 592 - Khắp Nơi Chống Lại. (2) Đang thực hiện audio 5,739 10/04/2024
Chương 593 - Một Kiếm Diệt Sát. (1) Đang thực hiện audio 720 10/04/2024
Chương 594 - Một Kiếm Diệt Sát. (2) Đang thực hiện audio 4,418 10/04/2024
Chương 595 - Vũ Tôn Đối Nghịch. Đang thực hiện audio 10,819 10/04/2024
Chương 596 - Đều Là Kẻ Điên. (1) Đang thực hiện audio 7,181 10/04/2024
Chương 597 - Đều Là Kẻ Điên. (2) Đang thực hiện audio 620 10/04/2024
Chương 598 - Có Khí Khái. (1) Đang thực hiện audio 1,648 10/04/2024
Chương 599 - Có Khí Khái. (2) Đang thực hiện audio 693 10/04/2024
Chương 600 - Toàn Bộ Thần Phục. (1) Đang thực hiện audio 81 10/04/2024
Chương 601 - Toàn Bộ Thần Phục. (2) Đang thực hiện audio 10,205 10/04/2024
Chương 602 - Thảo Phạt Tứ Cực Môn. Đang thực hiện audio 9,692 10/04/2024
Chương 603 - Chu Tước Đao. (1) Đang thực hiện audio 10,516 10/04/2024
Chương 604 - Chu Tước Đao. (2) Đang thực hiện audio 10,766 10/04/2024
Chương 605 - Đại Hư Không Trảm. (1) Đang thực hiện audio 7,659 10/04/2024
Chương 606 - Đại Hư Không Trảm. (2) Đang thực hiện audio 10,735 10/04/2024
Chương 607 - Gặp Lại Vũ Tiên Sinh. (1) Đang thực hiện audio 4,477 10/04/2024
Chương 608 - Gặp Lại Vũ Tiên Sinh. (2) Đang thực hiện audio 11,383 10/04/2024
Chương 609 - Mộc Vô Tiến Giai. (1) Đang thực hiện audio 7,395 10/04/2024
Chương 610 - Mộc Vô Tiến Giai. (2) Đang thực hiện audio 10,691 10/04/2024
Chương 611 - Giao Chút Tiền Liền Có Thể. Đang thực hiện audio 11,262 10/04/2024
Chương 612 - Cửu Dương Thần Thể. (1) Đang thực hiện audio 6,604 10/04/2024
Chương 613 - Cửu Dương Thần Thể. (2) Đang thực hiện audio 7,008 10/04/2024
Chương 614 - Toàn Thân Trở Ra. (1) Đang thực hiện audio 1,001 10/04/2024
Chương 615 - Toàn Thân Trở Ra. (2) Đang thực hiện audio 8,604 10/04/2024
Chương 616 - Thân Phận Của Vũ Tiên Sinh. Đang thực hiện audio 7,723 10/04/2024
Chương 617 - Thần Thể Dung Hợp. (1) Đang thực hiện audio 4,069 10/04/2024
Chương 618 - Thần Thể Dung Hợp. (2) Đang thực hiện audio 234 10/04/2024
Chương 619 - Chương Ngư Nhân. (Người Bạch Tuộc) (1) Đang thực hiện audio 4,651 10/04/2024
Chương 620 - Chương Ngư Nhân. (Người Bạch Tuộc) (2) Đang thực hiện audio 5,533 10/04/2024
Chương 621 - Nhân Yêu. (1) Đang thực hiện audio 1,481 10/04/2024
Chương 622 - Nhân Yêu. (2) Đang thực hiện audio 7,937 10/04/2024
Chương 623 - Vũ Văn Cao. Đang thực hiện audio 2,189 10/04/2024
Chương 624 - Ba Vị Vũ Hoàng. (1) Đang thực hiện audio 1,322 10/04/2024
Chương 625 - Ba Vị Vũ Hoàng. (2) Đang thực hiện audio 5,794 10/04/2024
Chương 626 - Hậu Nhân Của Tuyệt Thế Vũ Đế. (1) Đang thực hiện audio 7,966 10/04/2024
Chương 627 - Hậu Nhân Của Tuyệt Thế Vũ Đế. (2) Đang thực hiện audio 7,578 10/04/2024
Chương 628 - Tử Thanh Nhị Khí. Đang thực hiện audio 10,791 10/04/2024
Chương 629 - Luyện Chế Thạch Thú. (1) Đang thực hiện audio 1,549 10/04/2024
Chương 630 - Luyện Chế Thạch Thú. (2) Đang thực hiện audio 3,257 10/04/2024
Chương 631 - Hồn Chiến Kỹ Pháp. Đang thực hiện audio 10,864 10/04/2024
Chương 632 - Linh Hồn Dung Hợp. (1) Đang thực hiện audio 11,106 10/04/2024
Chương 633 - Linh Hồn Dung Hợp. (2) Đang thực hiện audio 857 10/04/2024
Chương 634 - Chương 634 Đang thực hiện audio 6,628 10/04/2024
Chương 635 - Chương 635 Đang thực hiện audio 2,389 10/04/2024
Chương 636 - Chân Thành Hợp Tác. Đang thực hiện audio 5,371 10/04/2024
Chương 637 - Toàn Bộ Biến Mất. (1) Đang thực hiện audio 1,977 10/04/2024
Chương 638 - Toàn Bộ Biến Mất. (2) Đang thực hiện audio 4,585 10/04/2024
Chương 639 - Đường Tắt. Đang thực hiện audio 6,937 10/04/2024
Chương 640 - Vô. (1) Đang thực hiện audio 8,461 10/04/2024
Chương 641 - Vô. (2) Đang thực hiện audio 9,873 10/04/2024
Chương 642 - Thi Thể Vũ Tôn. (1) Đang thực hiện audio 1,754 10/04/2024
Chương 643 - Thi Thể Vũ Tôn. (2) Đang thực hiện audio 1,864 10/04/2024
Chương 644 - Vũ Tôn Quyết Đấu Đang thực hiện audio 9,706 10/04/2024
Chương 645 - Khắc Tinh Chiến Hạm. (1) Đang thực hiện audio 11,079 10/04/2024
Chương 646 - Khắc Tinh Chiến Hạm. (2) Đang thực hiện audio 2,596 10/04/2024
Chương 647 - Phát Hiện Khủng Bố. Đang thực hiện audio 8,467 10/04/2024
Chương 648 - Lại Đá Vào Tấm Sắt. (1) Đang thực hiện audio 5,906 10/04/2024
Chương 649 - Lại Đá Vào Tấm Sắt. (2) Đang thực hiện audio 3,004 10/04/2024
Chương 650 - Hạm Hủy Người Cầm. Đang thực hiện audio 5,050 10/04/2024
Chương 651 - Thiên Nhất Các. (1) Đang thực hiện audio 7,470 10/04/2024
Chương 652 - Thiên Nhất Các. (2) Đang thực hiện audio 5,055 10/04/2024
Chương 653 - Ăn Sạch Của Ngươi! (1) Đang thực hiện audio 5,867 10/04/2024
Chương 654 - Ăn Sạch Của Ngươi! (2) Đang thực hiện audio 9,402 10/04/2024
Chương 655 - Đại Biểu Ca. Đang thực hiện audio 7,325 10/04/2024
Chương 656 - Cò Kè Mặc Cả. (1) Đang thực hiện audio 7,270 10/04/2024
Chương 657 - Cò Kè Mặc Cả. (2) Đang thực hiện audio 4,814 10/04/2024
Chương 658 - Nghe Trộm. (1) Đang thực hiện audio 1,465 10/04/2024
Chương 659 - Nghe Trộm. (2) Đang thực hiện audio 155 10/04/2024
Chương 660 - Tiểu Thanh. Đang thực hiện audio 26 10/04/2024
Chương 661 - Thánh Kỹ. (1) Đang thực hiện audio 7,989 10/04/2024
Chương 662 - Thánh Kỹ. (2) Đang thực hiện audio 1,321 10/04/2024
Chương 663 - U Minh Hài Cốt. Đang thực hiện audio 4,123 10/04/2024
Chương 664 - Cố Nhân Vạn Năm Trước. (1) Đang thực hiện audio 7,580 10/04/2024
Chương 665 - Cố Nhân Vạn Năm Trước. (2) Đang thực hiện audio 1,322 10/04/2024
Chương 666 - Thân Hóa Lôi Đình. (1) Đang thực hiện audio 9,841 10/04/2024
Chương 667 - Thân Hóa Lôi Đình. (2) Đang thực hiện audio 8,419 10/04/2024
Chương 668 - Diệt Thế Thần Lôi. Đang thực hiện audio 4,458 10/04/2024
Chương 669 - Trục Chính Vỡ Vụn. (1) Đang thực hiện audio 6,864 10/04/2024
Chương 670 - Trục Chính Vỡ Vụn. (2) Đang thực hiện audio 1,540 10/04/2024
Chương 671 - Tìm Về Chuyện Cũ. Đang thực hiện audio 3,104 10/04/2024
Chương 672 - Sản Sinh Phân Kỳ. (1) Đang thực hiện audio 8,902 10/04/2024
Chương 673 - Sản Sinh Phân Kỳ. (2) Đang thực hiện audio 8,662 10/04/2024
Chương 674 - Phệ Hồn Tộc. (1) Đang thực hiện audio 6,362 10/04/2024
Chương 675 - Phệ Hồn Tộc. (2) Đang thực hiện audio 3,968 10/04/2024
Chương 676 - Linh Thử Điên Cuồng. Đang thực hiện audio 7,445 10/04/2024
Chương 677 - Không Thể Lạc Quan. (1) Đang thực hiện audio 7,209 10/04/2024
Chương 678 - Không Thể Lạc Quan. (2) Đang thực hiện audio 3,670 10/04/2024
Chương 679 - Cảm Ngộ Thiên Địa. (1) Đang thực hiện audio 7,558 10/04/2024
Chương 680 - Cảm Ngộ Thiên Địa. (2) Đang thực hiện audio 8,883 10/04/2024
Chương 681 - Đan Tâm Chiến Giáp. Đang thực hiện audio 2,675 10/04/2024
Chương 682 - Máu Nhân Yêu . (1) Đang thực hiện audio 3,326 10/04/2024
Chương 683 - Máu Nhân Yêu . (2) Đang thực hiện audio 6,550 10/04/2024
Chương 684 - Thất Sát Phong Ấn. Đang thực hiện audio 589 10/04/2024
Chương 685 - Bằng Hữu. (1) Đang thực hiện audio 2,792 10/04/2024
Chương 686 - Bằng Hữu. (2) Đang thực hiện audio 2,545 10/04/2024
Chương 687 - Thu Phục. Đang thực hiện audio 5,493 10/04/2024
Chương 688 - Phân Phối Nhiệm Vụ. (1) Đang thực hiện audio 5,785 10/04/2024
Chương 689 - Phân Phối Nhiệm Vụ. (2) Đang thực hiện audio 7,259 10/04/2024
Chương 690 - Sứ Mệnh. (1) Đang thực hiện audio 8,775 10/04/2024
Chương 691 - Sứ Mệnh. (2) Đang thực hiện audio 6,206 10/04/2024
Chương 692 - Vũ Ra Tay. Đang thực hiện audio 2,572 10/04/2024
Chương 693 - Hạo Thiên Kiếm Quyết. (1) Đang thực hiện audio 8,780 10/04/2024
Chương 694 - Hạo Thiên Kiếm Quyết. (2) Đang thực hiện audio 6,655 10/04/2024
Chương 695 - Lôi Kiếp. Đang thực hiện audio 3,001 10/04/2024
Chương 696 - Di Hoạ Vô Cùng. (1) Đang thực hiện audio 5,815 10/04/2024
Chương 697 - Di Hoạ Vô Cùng. (2) Đang thực hiện audio 5,005 10/04/2024
Chương 698 - Luân Phiên Biến Hóa. (1) Đang thực hiện audio 3,669 10/04/2024
Chương 699 - Luân Phiên Biến Hóa. (2) Đang thực hiện audio 8,861 10/04/2024
Chương 700 - Giao Dịch. Đang thực hiện audio 950 10/04/2024
Chương 701 - Luyện Hóa Dược Lực. (1) Đang thực hiện audio 3,073 10/04/2024
Chương 702 - Luyện Hóa Dược Lực. (2) Đang thực hiện audio 3,168 10/04/2024
Chương 703 - Mỗi Người Đi Một Ngả. (1) Đang thực hiện audio 4,730 10/04/2024
Chương 704 - Mỗi Người Đi Một Ngả. (2) Đang thực hiện audio 2,495 10/04/2024
Chương 705 - Hồn Nô. Đang thực hiện audio 4,852 10/04/2024
Chương 706 - Thủy Nguyệt Kính Hoa. (1) Đang thực hiện audio 6,367 10/04/2024
Chương 707 - Thủy Nguyệt Kính Hoa. (2) Đang thực hiện audio 6,689 10/04/2024
Chương 708 - Xuân Chi Nhịp Điệu. Đang thực hiện audio 6,903 10/04/2024
Chương 709 - Vũ Đế Gặp Gỡ. (1) Đang thực hiện audio 11,141 10/04/2024
Chương 710 - Vũ Đế Gặp Gỡ. (2) Đang thực hiện audio 8,715 10/04/2024
Chương 711 - Kết Giới Bốn Mùa. (1) Đang thực hiện audio 1,718 10/04/2024
Chương 712 - Kết Giới Bốn Mùa. (2) Đang thực hiện audio 5,967 10/04/2024
Chương 713 - Hạ Lực Lượng. Đang thực hiện audio 1,122 10/04/2024
Chương 714 - Uy Hiếp. (1) Đang thực hiện audio 5,492 10/04/2024
Chương 715 - Uy Hiếp. (2) Đang thực hiện audio 4,568 10/04/2024
Chương 716 - Hư Nhãn. (1) Đang thực hiện audio 454 10/04/2024
Chương 717 - Hư Nhãn. (2) Đang thực hiện audio 10,246 10/04/2024
Chương 718 - Phá Trận. Đang thực hiện audio 932 10/04/2024
Chương 719 - Bất Lão Sơn. (1) Đang thực hiện audio 4,995 10/04/2024
Chương 720 - Bất Lão Sơn. (2) Đang thực hiện audio 8,974 10/04/2024
Chương 721 - Thu Chi Ai Thương. Đang thực hiện audio 3,385 10/04/2024
Chương 722 - Ngưng Tụ Đế Khí. (1) Đang thực hiện audio 1,582 10/04/2024
Chương 723 - Ngưng Tụ Đế Khí. (2) Đang thực hiện audio 1,407 10/04/2024
Chương 724 - Tầm Hồn Chi Thuật. (1) Đang thực hiện audio 2,408 10/04/2024
Chương 725 - Tầm Hồn Chi Thuật. (2) Đang thực hiện audio 6,266 10/04/2024
Chương 726 - Gặp Lại Đường Kiếp. Đang thực hiện audio 6,143 10/04/2024
Chương 727 - Trắng Trợn Rút Hồn. (1) Đang thực hiện audio 1,352 10/04/2024
Chương 728 - Trắng Trợn Rút Hồn. (2) Đang thực hiện audio 779 10/04/2024
Chương 729 - Không Gian Kỳ Dị. (1) Đang thực hiện audio 1,003 10/04/2024
Chương 730 - Không Gian Kỳ Dị. (2) Đang thực hiện audio 7,911 10/04/2024
Chương 731 - Húc Nhau. Đang thực hiện audio 5,341 10/04/2024
Chương 732 - Thiên Địa Kỳ Cục. (1) Đang thực hiện audio 11,319 10/04/2024
Chương 733 - Thiên Địa Kỳ Cục. (2) Đang thực hiện audio 8,624 10/04/2024
Chương 734 - Liều Trí Lực. Đang thực hiện audio 480 10/04/2024
Chương 735 - Thủy Hỏa Vị Tể. (1) Đang thực hiện audio 9,286 10/04/2024
Chương 736 - Thủy Hỏa Vị Tể. (2) Đang thực hiện audio 2,460 10/04/2024
Chương 737 - Liên Thủ Ngự Nhân. (1) Đang thực hiện audio 6,449 10/04/2024
Chương 738 - Liên Thủ Ngự Nhân. (2) Đang thực hiện audio 4,974 10/04/2024
Chương 739 - Phong Ấp Ra Tay. Đang thực hiện audio 789 10/04/2024
Chương 740 - Đại Họa Lâm Đầu. (1) Đang thực hiện audio 9,872 10/04/2024
Chương 741 - Đại Họa Lâm Đầu. (2) Đang thực hiện audio 1,511 10/04/2024
Chương 742 - Toàn Bộ Đến Đông Đủ. (1) Đang thực hiện audio 8,738 10/04/2024
Chương 743 - Toàn Bộ Đến Đông Đủ. (2) Đang thực hiện audio 6,926 10/04/2024
Chương 744 - Không Gian Phong Ấn. Đang thực hiện audio 3,489 10/04/2024
Chương 745 - Kết Cấu Vạn Vật. (1) Đang thực hiện audio 7,640 10/04/2024
Chương 746 - Kết Cấu Vạn Vật. (2) Đang thực hiện audio 8,712 10/04/2024
Chương 747 - Khí Uẩn Trấn Áp. Đang thực hiện audio 10,257 10/04/2024
Chương 748 - Huyền Khí Đối Nghịch. (1) Đang thực hiện audio 1,067 10/04/2024
Chương 749 - Huyền Khí Đối Nghịch. (2) Đang thực hiện audio 727 10/04/2024
Chương 750 - Thế Giới Màu Trắng. (1) Đang thực hiện audio 4,677 10/04/2024
Chương 751 - Thế Giới Màu Trắng. (2) Đang thực hiện audio 1,792 10/04/2024
Chương 752 - Minh Vương Ấn. Đang thực hiện audio 6,540 10/04/2024
Chương 753 - Thiên Mệnh Sở Quy. (1) Đang thực hiện audio 3,215 10/04/2024
Chương 754 - Thiên Mệnh Sở Quy. (2) Đang thực hiện audio 2,066 10/04/2024
Chương 755 - Bất Diệt Kim Thân. (1) Đang thực hiện audio 879 10/04/2024
Chương 756 - Bất Diệt Kim Thân. (2) Đang thực hiện audio 9,640 10/04/2024
Chương 757 - Tịch Diệt Chi Lực. Đang thực hiện audio 10,468 10/04/2024
Chương 758 - Kết Giới Nứt Vỡ. (1) Đang thực hiện audio 11,157 10/04/2024
Chương 759 - Kết Giới Nứt Vỡ. (2) Đang thực hiện audio 8,441 10/04/2024
Chương 760 - Diệp Nam Thiên. (1) Đang thực hiện audio 4,935 10/04/2024
Chương 761 - Diệp Nam Thiên. (2) Đang thực hiện audio 498 10/04/2024
Chương 762 - Thái Cực Phong Thiên Ấn. Đang thực hiện audio 11,859 10/04/2024
Chương 763 - Cướp Đoạt Huyền Khí. (1) Đang thực hiện audio 11,312 10/04/2024
Chương 764 - Cướp Đoạt Huyền Khí. (2) Đang thực hiện audio 6,019 10/04/2024
Chương 765 - Tinh Nguyên Thần Thụ. (1) Đang thực hiện audio 10,595 10/04/2024
Chương 766 - Tinh Nguyên Thần Thụ. (2) Đang thực hiện audio 3,535 10/04/2024
Chương 767 - Nhân Sinh Như Vụ Cũng Như Mộng. Đang thực hiện audio 10,545 10/04/2024
Chương 768 - Bất Phế Giang Hà Vạn Cổ Lưu. (1) Đang thực hiện audio 6,730 10/04/2024
Chương 769 - Bất Phế Giang Hà Vạn Cổ Lưu. (2) Đang thực hiện audio 11,049 10/04/2024
Chương 770 - Bất Hủ Thần Quyền. (1) Đang thực hiện audio 7,746 10/04/2024
Chương 771 - Bất Hủ Thần Quyền. (2) Đang thực hiện audio 1,251 10/04/2024
Chương 772 - Tiến Vào Thái Cổ Chi Địa. Đang thực hiện audio 5,823 10/04/2024
Chương 773 - Bán Mặt Mũi. (1) Đang thực hiện audio 3,134 10/04/2024
Chương 774 - Bán Mặt Mũi. (2) Đang thực hiện audio 1,904 10/04/2024
Chương 775 - Pho Tượng. (1) Đang thực hiện audio 5,696 10/04/2024
Chương 776 - Pho Tượng. (2) Đang thực hiện audio 10,747 10/04/2024
Chương 777 - Lần Sau Gặp Lại. Đang thực hiện audio 6,502 10/04/2024
Chương 778 - Tinh Quang Luyện Hồn Thuật. (1) Đang thực hiện audio 2,993 10/04/2024
Chương 779 - Tinh Quang Luyện Hồn Thuật. (2) Đang thực hiện audio 6,947 10/04/2024
Chương 780 - Hàn Âm Sơn Vô Tội. (1) Đang thực hiện audio 5,634 10/04/2024
Chương 781 - Hàn Âm Sơn Vô Tội. (2) Đang thực hiện audio 5,842 10/04/2024
Chương 782 - Di Tích Viễn Cổ. Đang thực hiện audio 9,574 10/04/2024
Chương 783 - Quy Tắc Phong Ấn. (1) Đang thực hiện audio 11,703 10/04/2024
Chương 784 - Quy Tắc Phong Ấn. (2) Đang thực hiện audio 5,295 10/04/2024
Chương 785 - Chuẩn Bị. (1) Đang thực hiện audio 5,153 10/04/2024
Chương 786 - Chuẩn Bị. (2) Đang thực hiện audio 10,333 10/04/2024
Chương 787 - Thái Cổ Cương Phong. Đang thực hiện audio 1,555 10/04/2024
Chương 788 - Thu. (1) Đang thực hiện audio 9,302 10/04/2024
Chương 789 - Thu. (2) Đang thực hiện audio 4,138 10/04/2024
Chương 790 - Ngạc Ngư. (1) Đang thực hiện audio 2,906 10/04/2024
Chương 791 - Ngạc Ngư. (2) Đang thực hiện audio 11,246 10/04/2024
Chương 792 - Trùng Quan. Đang thực hiện audio 2,422 10/04/2024
Chương 793 - Cát Vàng Đầy Trời. (1) Đang thực hiện audio 9,713 10/04/2024
Chương 794 - Cát Vàng Đầy Trời. (2) Đang thực hiện audio 11,687 10/04/2024
Chương 795 - Thu Được Lợi Ích. (1) Đang thực hiện audio 5,502 10/04/2024
Chương 796 - Thu Được Lợi Ích. (2) Đang thực hiện audio 641 10/04/2024
Chương 797 - Cổ Tháp. Đang thực hiện audio 2,498 10/04/2024
Chương 798 - Bắc Thiên Hàn Tinh Thiết. (1) Đang thực hiện audio 7,181 10/04/2024
Chương 799 - Bắc Thiên Hàn Tinh Thiết. (2) Đang thực hiện audio 9,599 10/04/2024
Chương 800 - Xảy Ra Chuyện Lớn. (1) Đang thực hiện audio 7,837 10/04/2024
Chương 801 - Xảy Ra Chuyện Lớn. (2) Đang thực hiện audio 10,304 10/04/2024
Chương 802 - Cổ Thần Chiến Tràng. Đang thực hiện audio 8,771 10/04/2024
Chương 803 - Thu Phục Mọi Người. (1) Đang thực hiện audio 169 10/04/2024
Chương 804 - Thu Phục Mọi Người. (2) Đang thực hiện audio 4,115 10/04/2024
Chương 805 - Vượt Qua Tinh Không. Đang thực hiện audio 167 10/04/2024
Chương 806 - Trấn Áp Ma Khí. (1) Đang thực hiện audio 6,385 10/04/2024
Chương 807 - Trấn Áp Ma Khí. (2) Đang thực hiện audio 9,440 10/04/2024
Chương 808 - Lưu Tinh Vẫn Thạch. Đang thực hiện audio 858 10/04/2024
Chương 809 - Phúc Lợi Tốt. (1) Đang thực hiện audio 7,724 10/04/2024
Chương 810 - Phúc Lợi Tốt. (2) Đang thực hiện audio 5,709 10/04/2024
Chương 811 - Đần Độn Vô Vị. Đang thực hiện audio 10,681 10/04/2024
Chương 812 - Thành Nam Hỏa. (1) Đang thực hiện audio 11,017 10/04/2024
Chương 813 - Thành Nam Hỏa. (2) Đang thực hiện audio 10,915 10/04/2024
Chương 814 - Phương Hướng Mới. Đang thực hiện audio 6,693 10/04/2024
Chương 815 - Tử Vân Thương Hội. (1) Đang thực hiện audio 5,672 10/04/2024
Chương 816 - Tử Vân Thương Hội. (2) Đang thực hiện audio 9,709 10/04/2024
Chương 817 - Dâng Hương Thử Trà. (1) Đang thực hiện audio 737 10/04/2024
Chương 818 - Dâng Hương Thử Trà. (2) Đang thực hiện audio 8,451 10/04/2024
Chương 819 - Cẩn Huyên. Đang thực hiện audio 1,014 10/04/2024
Chương 820 - Nói Chuyện Với Nhau. (1) Đang thực hiện audio 10,192 10/04/2024
Chương 821 - Nói Chuyện Với Nhau. (2) Đang thực hiện audio 1,239 10/04/2024
Chương 822 - Mạc Đại Sư. Đang thực hiện audio 5,046 10/04/2024
Chương 823 - Người Một Nhà. (1) Đang thực hiện audio 6,543 10/04/2024
Chương 824 - Người Một Nhà. (2) Đang thực hiện audio 7,572 10/04/2024
Chương 825 - Đánh Bạc Đầu Người. Đang thực hiện audio 1,811 10/04/2024
Chương 826 - Không Đúng. (1) Đang thực hiện audio 2,481 10/04/2024
Chương 827 - Không Đúng. (2) Đang thực hiện audio 10,042 10/04/2024
Chương 828 - Tâm Hoảng Ý Loạn. Đang thực hiện audio 7,927 10/04/2024
Chương 829 - Nhớ Lại. (1) Đang thực hiện audio 6,756 10/04/2024
Chương 830 - Nhớ Lại. (2) Đang thực hiện audio 8,341 10/04/2024
Chương 831 - Ứng Chiến. Đang thực hiện audio 6,478 10/04/2024
Chương 832 - Đùa Nghịch Lừa Dối. (1) Đang thực hiện audio 4,542 10/04/2024
Chương 833 - Đùa Nghịch Lừa Dối. (2) Đang thực hiện audio 5,526 10/04/2024
Chương 834 - Nguyện Đánh Bạc Chịu Thua. Đang thực hiện audio 2,126 10/04/2024
Chương 835 - Trong Vòng Ba Ngày. (1) Đang thực hiện audio 4,523 10/04/2024
Chương 836 - Trong Vòng Ba Ngày. (2) Đang thực hiện audio 2,763 10/04/2024
Chương 837 - Phong Ấn Tu Vị. Đang thực hiện audio 5,802 10/04/2024
Chương 838 - Phong Ba. (1) Đang thực hiện audio 7,308 10/04/2024
Chương 839 - Phong Ba. (2) Đang thực hiện audio 1,301 10/04/2024
Chương 840 - Bức Ngươi Ra Tay. Đang thực hiện audio 5,800 10/04/2024
Chương 841 - Luyện Chế Lại Một Lần. (1) Đang thực hiện audio 8,401 10/04/2024
Chương 842 - Luyện Chế Lại Một Lần. (2) Đang thực hiện audio 4,131 10/04/2024
Chương 843 - Ngồi Xuống. Đang thực hiện audio 8,811 10/04/2024
Chương 844 - Dư Nghiệt. (1) Đang thực hiện audio 2,779 10/04/2024
Chương 845 - Dư Nghiệt. (2) Đang thực hiện audio 3,551 10/04/2024
Chương 846 - Lui Địch. Đang thực hiện audio 9,279 10/04/2024
Chương 847 - Bảo Tàng. Đang thực hiện audio 10,589 10/04/2024
Chương 848 - Truy Tung. (1) Đang thực hiện audio 7,901 10/04/2024
Chương 849 - Truy Tung. (2) Đang thực hiện audio 5,279 10/04/2024
Chương 850 - Tiểu Đồng Bọn Tới Đông Đủ. Đang thực hiện audio 2,582 10/04/2024
Chương 851 - Vô Kế Khả Thi. (1) Đang thực hiện audio 3,751 10/04/2024
Chương 852 - Vô Kế Khả Thi. (2) Đang thực hiện audio 8,768 10/04/2024
Chương 853 - Thái Bạc Kim Chỉ. (1) Đang thực hiện audio 7,033 10/04/2024
Chương 854 - Thái Bạc Kim Chỉ. (2) Đang thực hiện audio 7,206 10/04/2024
Chương 855 - Hợp Tác. Đang thực hiện audio 9,169 10/04/2024
Chương 856 - Công Pháp Lôi Hệ. (1) Đang thực hiện audio 4,999 10/04/2024
Chương 857 - Công Pháp Lôi Hệ. (2) Đang thực hiện audio 3,661 10/04/2024
Chương 858 - Biến Hóa Mô Phỏng. Đang thực hiện audio 7,856 10/04/2024
Chương 859 - Từ Ngàn Dặm Xa Xôi Tới. Đang thực hiện audio 873 10/04/2024
Chương 860 - Tông Môn Thi Đấu. (1) Đang thực hiện audio 1,335 10/04/2024
Chương 861 - Tông Môn Thi Đấu. (2) Đang thực hiện audio 6,462 10/04/2024
Chương 862 - Số Một. Đang thực hiện audio 11,597 10/04/2024
Chương 863 - Nhu Tình Tự Thủy. (1) Đang thực hiện audio 3,428 10/04/2024
Chương 864 - Nhu Tình Tự Thủy. (2) Đang thực hiện audio 6,406 10/04/2024
Chương 865 - Xuất Thủ Cứu Giúp. Đang thực hiện audio 1,868 10/04/2024
Chương 866 - Quấy Rầy Kế Hoạch. (1) Đang thực hiện audio 8,807 10/04/2024
Chương 867 - Quấy Rầy Kế Hoạch. (2) Đang thực hiện audio 6,931 10/04/2024
Chương 868 - Không Nhục Sứ Mạng. Đang thực hiện audio 1,093 10/04/2024
Chương 869 - Tình Thế Nghịch Chuyển. (1) Đang thực hiện audio 10,419 10/04/2024
Chương 870 - Tình Thế Nghịch Chuyển. (2) Đang thực hiện audio 9,768 10/04/2024
Chương 871 - Phá Vỡ Đế Khí. (1) Đang thực hiện audio 1,572 10/04/2024
Chương 872 - Phá Vỡ Đế Khí. (2) Đang thực hiện audio 11,364 10/04/2024
Chương 873 - Tị Nạn. Đang thực hiện audio 7,767 10/04/2024
Chương 874 - Đối Đãi Chân Thành. Đang thực hiện audio 4,378 10/04/2024
Chương 875 - Áo Chế Ma Thương. (1) Đang thực hiện audio 6,263 10/04/2024
Chương 876 - Áo Chế Ma Thương. (2) Đang thực hiện audio 10,435 10/04/2024
Chương 877 - Đấu Giá Hội. Đang thực hiện audio 10,683 10/04/2024
Chương 878 - Khen Thưởng. (1) Đang thực hiện audio 8,323 10/04/2024
Chương 879 - Khen Thưởng. (2) Đang thực hiện audio 1,521 10/04/2024
Chương 880 - Điều Kiện. (1) Đang thực hiện audio 10,596 10/04/2024
Chương 881 - Điều Kiện. (2) Đang thực hiện audio 5,951 10/04/2024
Chương 882 - Mỏ. Đang thực hiện audio 10,429 10/04/2024
Chương 883 - Đảo Khách Thành Chủ. (1) Đang thực hiện audio 10,531 10/04/2024
Chương 884 - Đảo Khách Thành Chủ. (2) Đang thực hiện audio 1,952 10/04/2024
Chương 885 - Tranh Mua Không Còn. Đang thực hiện audio 4,956 10/04/2024
Chương 886 - Mặt Hồ Kỳ Dị. (1) Đang thực hiện audio 5,779 10/04/2024
Chương 887 - Mặt Hồ Kỳ Dị. (2) Đang thực hiện audio 2,922 10/04/2024
Chương 888 - Vũ Vu Nhất Trạc Bình Hồ Kính. Đang thực hiện audio 5,003 10/04/2024
Chương 889 - Ma Khí Nhập Vào Cơ Thể. (1) Đang thực hiện audio 3,526 10/04/2024
Chương 890 - Ma Khí Nhập Vào Cơ Thể. (2) Đang thực hiện audio 6,330 10/04/2024
Chương 891 - Bách Xuyên Nguyên Thủy. Đang thực hiện audio 1,367 10/04/2024
Chương 892 - Đánh Chết Phương Thiên Hạc. (1) Đang thực hiện audio 797 10/04/2024
Chương 893 - Đánh Chết Phương Thiên Hạc. (2) Đang thực hiện audio 1,494 10/04/2024
Chương 894 - Hỗn Loạn. Đang thực hiện audio 5,514 10/04/2024
Chương 895 - Cò Kè Mặc Cả. (1) Đang thực hiện audio 5,785 10/04/2024
Chương 896 - Cò Kè Mặc Cả. (2) Đang thực hiện audio 10,946 10/04/2024
Chương 897 - Yêu Thú Bát Giai. Đang thực hiện audio 7,857 10/04/2024
Chương 898 - Yêu Thú Lầy Lội. (1) Đang thực hiện audio 1,177 10/04/2024
Chương 899 - Yêu Thú Lầy Lội. (2) Đang thực hiện audio 5,693 10/04/2024
Chương 900 - Bất Diệt Kim Thân? Đang thực hiện audio 11,230 10/04/2024
Chương 901 - Quáng Động Thâm Sâu. (1) Đang thực hiện audio 4,747 10/04/2024
Chương 902 - Quáng Động Thâm Sâu. (2) Đang thực hiện audio 9,615 10/04/2024
Chương 903 - Tranh Giành Lợi Ích. Đang thực hiện audio 2,038 10/04/2024
Chương 904 - Thương Thảo. (1) Đang thực hiện audio 7,842 10/04/2024
Chương 905 - Thương Thảo. (2) Đang thực hiện audio 6,076 10/04/2024
Chương 906 - Thông Đạo Sống. Đang thực hiện audio 8,716 10/04/2024
Chương 907 - Kinh Biến. (1) Đang thực hiện audio 2,531 10/04/2024
Chương 908 - Kinh Biến. (2) Đang thực hiện audio 8,915 10/04/2024
Chương 909 - Mạc Tiểu Xuyên. Đang thực hiện audio 9,182 10/04/2024
Chương 910 - Ác Thú Yêu Tướng. (1) Đang thực hiện audio 2,756 10/04/2024
Chương 911 - Ác Thú Yêu Tướng. (2) Đang thực hiện audio 5,095 10/04/2024
Chương 912 - Ác Linh Biến Hóa. Đang thực hiện audio 8,413 10/04/2024
Chương 913 - Tế Đàn. (1) Đang thực hiện audio 10,867 10/04/2024
Chương 914 - Tế Đàn. (2) Đang thực hiện audio 8,672 10/04/2024
Chương 915 - Tiến Vào Bên Trong. Đang thực hiện audio 9,822 10/04/2024
Chương 916 - Quỷ Dị. (1) Đang thực hiện audio 9,275 10/04/2024
Chương 917 - Quỷ Dị. (2) Đang thực hiện audio 6,976 10/04/2024
Chương 918 - Phong Ấn Ác Linh. Đang thực hiện audio 4,298 10/04/2024
Chương 919 - Dung Nhan Tuyệt Thế. (1) Đang thực hiện audio 3,104 10/04/2024
Chương 920 - Dung Nhan Tuyệt Thế. (2) Đang thực hiện audio 62 10/04/2024
Chương 921 - Phân Phối Tinh Nguyên. Đang thực hiện audio 9,244 10/04/2024
Chương 922 - Đoạt Được Tất Cả. (1) Đang thực hiện audio 8,811 10/04/2024
Chương 923 - Đoạt Được Tất Cả. (2) Đang thực hiện audio 10,544 10/04/2024
Chương 924 - Sư Đồ Chiến Một Trận. Đang thực hiện audio 7,320 10/04/2024
Chương 925 - Ôn Tồn Gặp Cố Nhân. (1) Đang thực hiện audio 1,787 10/04/2024
Chương 926 - Ôn Tồn Gặp Cố Nhân. (2) Đang thực hiện audio 9,933 10/04/2024
Chương 927 - Ngưu Bức. Đang thực hiện audio 3,375 10/04/2024
Chương 928 - Hai Thức Quyết Đấu. (1) Đang thực hiện audio 11,150 10/04/2024
Chương 929 - Hai Thức Quyết Đấu. (2) Đang thực hiện audio 812 10/04/2024
Chương 930 - Không Còn Hoài Nghi. (1) Đang thực hiện audio 8,074 10/04/2024
Chương 931 - Không Còn Hoài Nghi. (2) Đang thực hiện audio 2,617 10/04/2024
Chương 932 - Ra Oai Phủ Đầu. Đang thực hiện audio 9,922 10/04/2024
Chương 933 - Tình Thế Yếu Hơn Người Ta. (1) Đang thực hiện audio 6,357 10/04/2024
Chương 934 - Tình Thế Yếu Hơn Người Ta. (2) Đang thực hiện audio 5,204 10/04/2024
Chương 935 - Rời Khỏi Thành Nam Hỏa. Đang thực hiện audio 11,097 10/04/2024
Chương 936 - Tin Tức Ngoài Ý Muốn. (1) Đang thực hiện audio 6,823 10/04/2024
Chương 937 - Tin Tức Ngoài Ý Muốn. (2) Đang thực hiện audio 4,069 10/04/2024
Chương 938 - Hàn Hữu Mai Hương. Đang thực hiện audio 6,483 10/04/2024
Chương 939 - Ao Cạn Rùa Nhiều. (1) Đang thực hiện audio 10,233 10/04/2024
Chương 940 - Ao Cạn Rùa Nhiều. (2) Đang thực hiện audio 10,301 10/04/2024
Chương 941 - Đánh Nhau. Đang thực hiện audio 5,911 10/04/2024
Chương 942 - Tông Chủ Huyền Diệu Tông. (1) Đang thực hiện audio 5,414 10/04/2024
Chương 943 - Tông Chủ Huyền Diệu Tông. (2) Đang thực hiện audio 9,764 10/04/2024
Chương 944 - Diệu Linh Nhất Thức Quyết. (1) Đang thực hiện audio 5,138 10/04/2024
Chương 945 - Diệu Linh Nhất Thức Quyết. (2) Đang thực hiện audio 10,265 10/04/2024
Chương 946 - Đại Hội Giao Dịch. Đang thực hiện audio 4,696 10/04/2024
Chương 947 - Cửu Di. (1) Đang thực hiện audio 4,733 10/04/2024
Chương 948 - Cửu Di. (2) Đang thực hiện audio 5,456 10/04/2024
Chương 949 - Dưỡng Hồn Mộc. (1) Đang thực hiện audio 6,981 10/04/2024
Chương 950 - Dưỡng Hồn Mộc. (2) Đang thực hiện audio 5,770 10/04/2024
Chương 951 - Kim Linh Thạch. (1) Đang thực hiện audio 1,167 10/04/2024
Chương 952 - Kim Linh Thạch. (2) Đang thực hiện audio 7,785 10/04/2024
Chương 953 - Khiếp Sợ. Đang thực hiện audio 7,528 10/04/2024
Chương 954 - Mời. (1) Đang thực hiện audio 1,197 10/04/2024
Chương 955 - Mời. (2) Đang thực hiện audio 8,533 10/04/2024
Chương 956 - Trở Mặt. (1) Đang thực hiện audio 5,647 10/04/2024
Chương 957 - Trở Mặt. (2) Đang thực hiện audio 992 10/04/2024
Chương 958 - Võ Đế Ra Tay. Đang thực hiện audio 11,101 10/04/2024
Chương 959 - Hòa Đàm. (1) Đang thực hiện audio 3,983 10/04/2024
Chương 960 - Hòa Đàm. (2) Đang thực hiện audio 9,977 10/04/2024
Chương 961 - Cánh Cửa. (1) Đang thực hiện audio 5,051 10/04/2024
Chương 962 - Cánh Cửa. (2) Đang thực hiện audio 7,098 10/04/2024
Chương 963 - Chìa Khóa. Đang thực hiện audio 252 10/04/2024
Chương 964 - Lẻn Vào. (1) Đang thực hiện audio 1,923 10/04/2024
Chương 965 - Lẻn Vào. (2) Đang thực hiện audio 1,980 10/04/2024
Chương 966 - Hà Khúc Thông U. (1) Đang thực hiện audio 3,520 10/04/2024
Chương 967 - Hà Khúc Thông U. (2) Đang thực hiện audio 10,130 10/04/2024
Chương 968 - Lực Lượng Khủng Bố. Đang thực hiện audio 7,214 10/04/2024
Chương 969 - Tu Sửa Đại Trận. (1) Đang thực hiện audio 471 10/04/2024
Chương 970 - Tu Sửa Đại Trận. (2) Đang thực hiện audio 2,975 10/04/2024
Chương 971 - Trong Thông Đạo. (1) Đang thực hiện audio 8,095 10/04/2024
Chương 972 - Trong Thông Đạo. (2) Đang thực hiện audio 8,509 10/04/2024
Chương 973 - Lại Xuất Hiện Đậu Bức. Đang thực hiện audio 7,188 10/04/2024
Chương 974 - Kiếm Ý. (1) Đang thực hiện audio 10,573 10/04/2024
Chương 975 - Kiếm Ý. (2) Đang thực hiện audio 6,339 10/04/2024
Chương 976 - Nghênh Đón. (1) Đang thực hiện audio 8,738 10/04/2024
Chương 977 - Nghênh Đón. (2) Đang thực hiện audio 4,098 10/04/2024
Chương 978 - Tống Nguyệt Dương Thành. Đang thực hiện audio 2,879 10/04/2024
Chương 979 - Thân Như Một Nhà. (1) Đang thực hiện audio 3,286 10/04/2024
Chương 980 - Thân Như Một Nhà. (2) Đang thực hiện audio 2,301 10/04/2024
Chương 981 - Khuất Nhục. (1) Đang thực hiện audio 751 10/04/2024
Chương 982 - Khuất Nhục. (2) Đang thực hiện audio 5,126 10/04/2024
Chương 983 - Nghi Hoặc. Đang thực hiện audio 4,703 10/04/2024
Chương 984 - Thế Cục. (1) Đang thực hiện audio 1,308 10/04/2024
Chương 985 - Thế Cục. (2) Đang thực hiện audio 9,582 10/04/2024
Chương 986 - Đào Thải Trước Hạn. (1) Đang thực hiện audio 3,106 10/04/2024
Chương 987 - Đào Thải Trước Hạn. (2) Đang thực hiện audio 3,456 10/04/2024
Chương 988 - Thủ Đoạn Lôi Đình. Đang thực hiện audio 1,639 10/04/2024
Chương 989 - Cáo Thư. (1) Đang thực hiện audio 10,386 10/04/2024
Chương 990 - Cáo Thư. (2) Đang thực hiện audio 6,673 10/04/2024
Chương 991 - Triệu Tập. (1) Đang thực hiện audio 11,054 10/04/2024
Chương 992 - Triệu Tập. (2) Đang thực hiện audio 9,368 10/04/2024
Chương 993 - Có Dám Gặp Một Lần. (1) Đang thực hiện audio 1,406 10/04/2024
Chương 994 - Có Dám Gặp Một Lần. (2) Đang thực hiện audio 10,757 10/04/2024
Chương 995 - Thính Hương Thủy Tạ. Đang thực hiện audio 9,908 10/04/2024
Chương 996 - Tình Báo Giá Trị. (1) Đang thực hiện audio 2,369 10/04/2024
Chương 997 - Tình Báo Giá Trị. (2) Đang thực hiện audio 8,933 10/04/2024
Chương 998 - Băn Khoăn. (1) Đang thực hiện audio 7,175 10/04/2024
Chương 999 - Băn Khoăn. (2) Đang thực hiện audio 9,854 10/04/2024
Chương 1000 - Sư Đồ Gặp Nhau. Đang thực hiện audio 459 10/04/2024
Chương 1001 - Thí Nghiệm. Đang thực hiện audio 8,134 10/04/2024
Chương 1002 - Đứng Sai Đội. Đang thực hiện audio 7,415 10/04/2024
Chương 1003 - Kiếm Khí Có Linh. Đang thực hiện audio 5,365 10/04/2024
Chương 1004 - Hồi Tưởng Một Kiếm Kia. (1) Đang thực hiện audio 6,337 10/04/2024
Chương 1005 - Hồi Tưởng Một Kiếm Kia. (2) Đang thực hiện audio 7,398 10/04/2024
Chương 1006 - Kiếm Sinh Mệnh. Đang thực hiện audio 3,684 10/04/2024
Chương 1007 - Không Thể Nhịn Được Nữa. (1) Đang thực hiện audio 1,572 10/04/2024
Chương 1008 - Không Thể Nhịn Được Nữa. (2) Đang thực hiện audio 2,282 10/04/2024
Chương 1009 - Phát Dương Chính Khí. Đang thực hiện audio 7,153 10/04/2024
Chương 1010 - Tư Cách Võ Quyết. (1) Đang thực hiện audio 2,881 10/04/2024
Chương 1011 - Tư Cách Võ Quyết. (2) Đang thực hiện audio 8,938 10/04/2024
Chương 1012 - Tiền Đặt Cược Trăm Tỷ. Đang thực hiện audio 7,451 10/04/2024
Chương 1013 - Thập Nhật Đồng Thiên. (1) Đang thực hiện audio 4,179 10/04/2024
Chương 1014 - Thập Nhật Đồng Thiên. (2) Đang thực hiện audio 6,394 10/04/2024
Chương 1015 - Che Dấu Tai Mắt Người. Đang thực hiện audio 11,720 10/04/2024
Chương 1016 - Phá Giải Đơn Giản. (1) Đang thực hiện audio 1,999 10/04/2024
Chương 1017 - Phá Giải Đơn Giản. (2) Đang thực hiện audio 10,643 10/04/2024
Chương 1018 - Yêu Yến. Đang thực hiện audio 9,627 10/04/2024
Chương 1019 - Lẻn Vào. (1) Đang thực hiện audio 8,093 10/04/2024
Chương 1020 - Lẻn Vào. (2) Đang thực hiện audio 2,411 10/04/2024
Chương 1021 - Thong Dong. Đang thực hiện audio 3,498 10/04/2024
Chương 1022 - Trong Tiểu Viện. (1) Đang thực hiện audio 4,719 10/04/2024
Chương 1023 - Trong Tiểu Viện. (2) Đang thực hiện audio 5,958 10/04/2024
Chương 1024 - Hồng Nhan Bạc Mệnh. (1) Đang thực hiện audio 7,192 10/04/2024
Chương 1025 - Hồng Nhan Bạc Mệnh. (2) Đang thực hiện audio 3,919 10/04/2024
Chương 1026 - Sơn Thủy Có Gặp Lại. Đang thực hiện audio 10,886 10/04/2024
Chương 1027 - Không Nể Mặt. Đang thực hiện audio 5,585 10/04/2024
Chương 1028 - Lam Vãn Thiết Châm. (1) Đang thực hiện audio 2,974 10/04/2024
Chương 1029 - Lam Vãn Thiết Châm. (2) Đang thực hiện audio 4,339 10/04/2024
Chương 1030 - Không Ngờ Được. Đang thực hiện audio 7,736 10/04/2024
Chương 1031 - Quan Hệ Thông Gia. (1) Đang thực hiện audio 5,050 10/04/2024
Chương 1032 - Quan Hệ Thông Gia. (2) Đang thực hiện audio 5,649 10/04/2024
Chương 1033 - Lôi Đình Tôi Kiếm. Đang thực hiện audio 142 10/04/2024
Chương 1034 - Bạch Y Công Tử. (1) Đang thực hiện audio 5,770 10/04/2024
Chương 1035 - Bạch Y Công Tử. (2) Đang thực hiện audio 2,910 10/04/2024
Chương 1036 - Không Tìm Đường Chết Sẽ Không Phải Chết. (1) Đang thực hiện audio 3,381 10/04/2024
Chương 1037 - Không Tìm Đường Chết Sẽ Không Phải Chết. (2) Đang thực hiện audio 5,705 10/04/2024
Chương 1038 - Cái Tát. Đang thực hiện audio 2,924 10/04/2024
Chương 1039 - Tử Xà Kiếm. (1) Đang thực hiện audio 8,331 10/04/2024
Chương 1040 - Tử Xà Kiếm. (2) Đang thực hiện audio 2,194 10/04/2024
Chương 1041 - Thiên Khiển. (1) Đang thực hiện audio 7,528 10/04/2024
Chương 1042 - Thiên Khiển. (2) Đang thực hiện audio 5,471 10/04/2024
Chương 1043 - Đại Nhật Tử. Đang thực hiện audio 6,777 10/04/2024
Chương 1044 - Tập Hợp. (1) Đang thực hiện audio 9,229 10/04/2024
Chương 1045 - Tập Hợp. (2) Đang thực hiện audio 4,728 10/04/2024
Chương 1046 - Xảo Ngôn. Đang thực hiện audio 2,442 10/04/2024
Chương 1047 - Đại Ngốc Mũ. (1) Đang thực hiện audio 6,075 10/04/2024
Chương 1048 - Đại Ngốc Mũ. (2) Đang thực hiện audio 7,010 10/04/2024
Chương 1049 - Thuật Quyết Chi Tháp. (1) Đang thực hiện audio 9,566 10/04/2024
Chương 1050 - Thuật Quyết Chi Tháp. (2) Đang thực hiện audio 9,953 10/04/2024
Chương 1051 - Đặt Cược. Đang thực hiện audio 6,747 10/04/2024
Chương 1052 - Bên Trong Thuật Tháp. (1) Đang thực hiện audio 1,991 10/04/2024
Chương 1053 - Bên Trong Thuật Tháp. (2) Đang thực hiện audio 4,870 10/04/2024
Chương 1054 - Một Câu Trả Lời. (1) Đang thực hiện audio 2,768 10/04/2024
Chương 1055 - Một Câu Trả Lời. (2) Đang thực hiện audio 4,463 10/04/2024
Chương 1056 - Biên Giới Đào Thải. Đang thực hiện audio 5,781 10/04/2024
Chương 1057 - Siêu Thời Gian. (1) Đang thực hiện audio 9,214 10/04/2024
Chương 1058 - Siêu Thời Gian. (2) Đang thực hiện audio 4,205 10/04/2024
Chương 1059 - Công Kích Linh Hồn. Đang thực hiện audio 9,129 10/04/2024
Chương 1060 - Tầng Thứ Tám. (1) Đang thực hiện audio 5,422 10/04/2024
Chương 1061 - Tầng Thứ Tám. (2) Đang thực hiện audio 9,197 10/04/2024
Chương 1062 - Đấu Trí. (1) Đang thực hiện audio 880 10/04/2024
Chương 1063 - Đấu Trí. (2) Đang thực hiện audio 1,037 10/04/2024
Chương 1064 - Tầng Thứ Chín? Đang thực hiện audio 10,859 10/04/2024
Chương 1065 - Thắng Lợi. (1) Đang thực hiện audio 11,061 10/04/2024
Chương 1066 - Thắng Lợi. (2) Đang thực hiện audio 10,422 10/04/2024
Chương 1067 - Cốt Châu Tử. Đang thực hiện audio 4,746 10/04/2024
Chương 1068 - Bí Mật Long Cốt. (1) Đang thực hiện audio 3,655 10/04/2024
Chương 1069 - Bí Mật Long Cốt. (2) Đang thực hiện audio 3,284 10/04/2024
Chương 1070 - Bạch Y Nam Tử. (1) Đang thực hiện audio 10,376 10/04/2024
Chương 1071 - Bạch Y Nam Tử. (2) Đang thực hiện audio 11,086 10/04/2024
Chương 1072 - Là Người Phương Nào? Đang thực hiện audio 6,182 10/04/2024
Chương 1073 - Vũ Quyết Mở Ra. (1) Đang thực hiện audio 26 10/04/2024
Chương 1074 - Vũ Quyết Mở Ra. (2) Đang thực hiện audio 2,847 10/04/2024
Chương 1075 - Trận Chiến Đầu Tiên. Đang thực hiện audio 7,128 10/04/2024
Chương 1076 - Lĩnh Vực Đặc Thù. (1) Đang thực hiện audio 10,038 10/04/2024
Chương 1077 - Lĩnh Vực Đặc Thù. (2) Đang thực hiện audio 6,513 10/04/2024
Chương 1078 - Một Cơ Hội. (1) Đang thực hiện audio 4,670 10/04/2024
Chương 1079 - Một Cơ Hội. (2) Đang thực hiện audio 5,003 10/04/2024
Chương 1080 - Phô Trương. Đang thực hiện audio 10,066 10/04/2024
Chương 1081 - Ngươi Có Dám Làm Chủ. (1) Đang thực hiện audio 1,800 10/04/2024
Chương 1082 - Ngươi Có Dám Làm Chủ. (2) Đang thực hiện audio 1,291 10/04/2024
Chương 1083 - Lý Vân Tiêu Đối Chiến Tường Tử. Đang thực hiện audio 4,900 10/04/2024
Chương 1084 - La Hậu Thần Thương. (1) Đang thực hiện audio 7,459 10/04/2024
Chương 1085 - La Hậu Thần Thương. (2) Đang thực hiện audio 11,103 10/04/2024
Chương 1086 - Long Tử. (1) Đang thực hiện audio 5,677 10/04/2024
Chương 1087 - Long Tử. (2) Đang thực hiện audio 3,593 10/04/2024
Chương 1088 - Biến Thân. Đang thực hiện audio 2,846 10/04/2024
Chương 1089 - Câu Xá Luân. (1) Đang thực hiện audio 4,106 10/04/2024
Chương 1090 - Câu Xá Luân. (2) Đang thực hiện audio 4,568 10/04/2024
Chương 1091 - Vương Tộc. (1) Đang thực hiện audio 6,619 10/04/2024
Chương 1092 - Vương Tộc. (2) Đang thực hiện audio 941 10/04/2024
Chương 1093 - Chấp Pháp Giả. Đang thực hiện audio 10,251 10/04/2024
Chương 1094 - Phá Trận. (1) Đang thực hiện audio 11,060 10/04/2024
Chương 1095 - Phá Trận. (2) Đang thực hiện audio 7,020 10/04/2024
Chương 1096 - Kiềm Chế. Đang thực hiện audio 6,757 10/04/2024
Chương 1097 - Tiêu Chuẩn. (1) Đang thực hiện audio 6,465 10/04/2024
Chương 1098 - Tiêu Chuẩn. (2) Đang thực hiện audio 8,096 10/04/2024
Chương 1099 - Xa Nhau. (1) Đang thực hiện audio 4,326 10/04/2024
Chương 1100 - Xa Nhau. (2) Đang thực hiện audio 2,125 10/04/2024
Chương 1101 - Khốc Liệt. Đang thực hiện audio 8,945 10/04/2024
Chương 1102 - Giao Phó. (1) Đang thực hiện audio 2,257 10/04/2024
Chương 1103 - Giao Phó. (2) Đang thực hiện audio 8,436 10/04/2024
Chương 1104 - Chúng Sinh Câu Xá. Đang thực hiện audio 1,566 10/04/2024
Chương 1105 - Cho Ta Mượn Xem Một Chút. (1) Đang thực hiện audio 8,390 10/04/2024
Chương 1106 - Cho Ta Mượn Xem Một Chút. (2) Đang thực hiện audio 4,661 10/04/2024
Chương 1107 - Trấn Thiên Tháp? (1) Đang thực hiện audio 11,327 10/04/2024
Chương 1108 - Trấn Thiên Tháp? (2) Đang thực hiện audio 5,406 10/04/2024
Chương 1109 - Bù Đắp. Đang thực hiện audio 3,698 10/04/2024
Chương 1110 - Kinh Chiến. (1) Đang thực hiện audio 6,130 10/04/2024
Chương 1111 - Kinh Chiến. (2) Đang thực hiện audio 9,142 10/04/2024
Chương 1112 - Kết Thúc. Đang thực hiện audio 9,993 10/04/2024
Chương 1113 - Hai Loại Biện Pháp. (1) Đang thực hiện audio 2,088 10/04/2024
Chương 1114 - Hai Loại Biện Pháp. (2) Đang thực hiện audio 10,093 10/04/2024
Chương 1115 - Đại Sự. (1) Đang thực hiện audio 4,001 10/04/2024
Chương 1116 - Đại Sự. (2) Đang thực hiện audio 5,613 10/04/2024
Chương 1117 - Công Dương Chính Kỳ. Đang thực hiện audio 5,492 10/04/2024
Chương 1118 - Quả Cà. (1) Đang thực hiện audio 844 10/04/2024
Chương 1119 - Quả Cà. (2) Đang thực hiện audio 11,368 10/04/2024
Chương 1120 - Ngươi Sống Quá Lâu Rồi. (1) Đang thực hiện audio 1,138 10/04/2024
Chương 1121 - Ngươi Sống Quá Lâu Rồi. (2) Đang thực hiện audio 9,698 10/04/2024
Chương 1122 - Đệ Tử Huyết Thần Cung. Đang thực hiện audio 7,031 10/04/2024
Chương 1123 - Phủ Khố. (1) Đang thực hiện audio 11,571 10/04/2024
Chương 1124 - Phủ Khố. (2) Đang thực hiện audio 3,738 10/04/2024
Chương 1125 - Gia Vị. (1) Đang thực hiện audio 6,483 10/04/2024
Chương 1126 - Gia Vị. (2) Đang thực hiện audio 10,675 10/04/2024
Chương 1127 - Huyết Thần Cung. Đang thực hiện audio 6,218 10/04/2024
Chương 1128 - Đại Phong Xa. (1) Đang thực hiện audio 11,692 10/04/2024
Chương 1129 - Đại Phong Xa. (2) Đang thực hiện audio 5,426 10/04/2024
Chương 1130 - Phá Cửa. (1) Đang thực hiện audio 574 10/04/2024
Chương 1131 - Phá Cửa. (2) Đang thực hiện audio 8,530 10/04/2024
Chương 1132 - Ngoài Ý Muốn. Đang thực hiện audio 1,687 10/04/2024
Chương 1133 - Truy Trốn. (1) Đang thực hiện audio 6,517 10/04/2024
Chương 1134 - Truy Trốn. (2) Đang thực hiện audio 8,077 10/04/2024
Chương 1135 - Treo Giải Thưởng. (1) Đang thực hiện audio 9,287 10/04/2024
Chương 1136 - Treo Giải Thưởng. (2) Đang thực hiện audio 2,503 10/04/2024
Chương 1137 - Địa Mạch Phản Chấn. (1) Đang thực hiện audio 11,857 10/04/2024
Chương 1138 - Địa Mạch Phản Chấn. (2) Đang thực hiện audio 11,386 10/04/2024
Chương 1139 - Hỏa Âm. Đang thực hiện audio 404 10/04/2024
Chương 1140 - Kỳ Dị. (1) Đang thực hiện audio 10,309 10/04/2024
Chương 1141 - Kỳ Dị. (2) Đang thực hiện audio 5,218 10/04/2024
Chương 1142 - Cung Điện. (1) Đang thực hiện audio 10,820 10/04/2024
Chương 1143 - Cung Điện. (2) Đang thực hiện audio 9,955 10/04/2024
Chương 1144 - Kén Trùng. Đang thực hiện audio 10,229 10/04/2024
Chương 1145 - Buồn Nôn. (1) Đang thực hiện audio 6,873 10/04/2024
Chương 1146 - Buồn Nôn. (2) Đang thực hiện audio 7,636 10/04/2024
Chương 1147 - Huyền Khí. Đang thực hiện audio 10,518 10/04/2024
Chương 1148 - Hoa Viên. (1) Đang thực hiện audio 863 10/04/2024
Chương 1149 - Hoa Viên. (2) Đang thực hiện audio 11,384 10/04/2024
Chương 1150 - Nước Suối. (1) Đang thực hiện audio 7,195 10/04/2024
Chương 1151 - Nước Suối. (2) Đang thực hiện audio 10,959 10/04/2024
Chương 1152 - Trấn Khí. Đang thực hiện audio 9,439 10/04/2024
Chương 1153 - Đoan Mộc Hữu Ngọc. (1) Đang thực hiện audio 4,023 10/04/2024
Chương 1154 - Đoan Mộc Hữu Ngọc. (2) Đang thực hiện audio 6,124 10/04/2024
Chương 1155 - Nhiệm Vụ. (1) Đang thực hiện audio 2,668 10/04/2024
Chương 1156 - Nhiệm Vụ. (2) Đang thực hiện audio 8,074 10/04/2024
Chương 1157 - Yêu Tương. (1) Đang thực hiện audio 1,334 10/04/2024
Chương 1158 - Yêu Tương. (2) Đang thực hiện audio 200 10/04/2024
Chương 1159 - Nhập Đỉnh. Đang thực hiện audio 3,957 10/04/2024
Chương 1160 - Dũng Đạo. (1) Đang thực hiện audio 4,957 10/04/2024
Chương 1161 - Dũng Đạo. (2) Đang thực hiện audio 1,728 10/04/2024
Chương 1162 - Thủy Đàm. (1) Đang thực hiện audio 1,878 10/04/2024
Chương 1163 - Thủy Đàm. (2) Đang thực hiện audio 4,196 10/04/2024
Chương 1164 - Khô Lâu. (1) Đang thực hiện audio 2,558 10/04/2024
Chương 1165 - Khô Lâu. (2) Đang thực hiện audio 5,802 10/04/2024
Chương 1166 - Chấn Động. Đang thực hiện audio 10,986 10/04/2024
Chương 1167 - Hỏi Đường. (1) Đang thực hiện audio 3,297 10/04/2024
Chương 1168 - Hỏi Đường. (2) Đang thực hiện audio 8,863 10/04/2024
Chương 1169 - Ăn Người. (1) Đang thực hiện audio 7,998 10/04/2024
Chương 1170 - Ăn Người. (2) Đang thực hiện audio 9,107 10/04/2024
Chương 1171 - Ma Phó. Đang thực hiện audio 2,967 10/04/2024
Chương 1172 - Thiên Đạo Thôi Diễn. (1) Đang thực hiện audio 10,987 10/04/2024
Chương 1173 - Thiên Đạo Thôi Diễn. (2) Đang thực hiện audio 5,361 10/04/2024
Chương 1174 - Nhất Đao Thiên Thu. Đang thực hiện audio 1,683 10/04/2024
Chương 1175 - Người Là Con Nào? (1) Đang thực hiện audio 4,055 10/04/2024
Chương 1176 - Người Là Con Nào? (2) Đang thực hiện audio 7,956 10/04/2024
Chương 1177 - Ma Hóa. (1) Đang thực hiện audio 3,912 10/04/2024
Chương 1178 - Ma Hóa. (2) Đang thực hiện audio 6,617 10/04/2024
Chương 1179 - Kinh Động. Đang thực hiện audio 5,876 10/04/2024
Chương 1180 - Trò Chuyện Với Nhau. (1) Đang thực hiện audio 2,050 10/04/2024
Chương 1181 - Trò Chuyện Với Nhau. (2) Đang thực hiện audio 6,483 10/04/2024
Chương 1182 - Ma Vân. (1) Đang thực hiện audio 7,116 10/04/2024
Chương 1183 - Ma Vân. (2) Đang thực hiện audio 1,841 10/04/2024
Chương 1184 - Long Xác. Đang thực hiện audio 7,181 10/04/2024
Chương 1185 - Gặp Ma. (1) Đang thực hiện audio 1,161 10/04/2024
Chương 1186 - Gặp Ma. (2) Đang thực hiện audio 5,205 10/04/2024
Chương 1187 - Ân Cừu. (1) Đang thực hiện audio 1,432 10/04/2024
Chương 1188 - Ân Cừu. (2) Đang thực hiện audio 7,930 10/04/2024
Chương 1189 - Bi Ai. Đang thực hiện audio 8,968 10/04/2024
Chương 1190 - Vây Giết. (1) Đang thực hiện audio 2,489 10/04/2024
Chương 1191 - Vây Giết. (2) Đang thực hiện audio 3,677 10/04/2024
Chương 1192 - Thiên Quang Vân Ảnh. Đang thực hiện audio 7,033 10/04/2024
Chương 1193 - Ma Phó Dư Nghiệt. (1) Đang thực hiện audio 1,219 10/04/2024
Chương 1194 - Ma Phó Dư Nghiệt. (2) Đang thực hiện audio 11,681 10/04/2024
Chương 1195 - Cướp Đoạt Phân Thân. (1) Đang thực hiện audio 4,691 10/04/2024
Chương 1196 - Cướp Đoạt Phân Thân. (2) Đang thực hiện audio 9,540 10/04/2024
Chương 1197 - Rốt Cục Gặt Hái. Đang thực hiện audio 7,815 10/04/2024
Chương 1198 - Nguy Cơ. (1) Đang thực hiện audio 3,363 10/04/2024
Chương 1199 - Nguy Cơ. (2) Đang thực hiện audio 8,322 10/04/2024
Chương 1200 - Liền Sinh Biến Số. (1) Đang thực hiện audio 2,939 10/04/2024
Chương 1201 - Liền Sinh Biến Số. (2) Đang thực hiện audio 626 10/04/2024
Chương 1202 - Ma Nô Tốt Nhất. Đang thực hiện audio 1,975 10/04/2024
Chương 1203 - Lại Có Biến Cố. (1) Đang thực hiện audio 4,110 10/04/2024
Chương 1204 - Lại Có Biến Cố. (2) Đang thực hiện audio 8,176 10/04/2024
Chương 1205 - Đỉnh Cao Chiến Trường. Đang thực hiện audio 9,657 10/04/2024
Chương 1206 - Kinh Thiên Quyết Đấu. (1) Đang thực hiện audio 1,669 10/04/2024
Chương 1207 - Kinh Thiên Quyết Đấu. (2) Đang thực hiện audio 10,332 10/04/2024
Chương 1208 - Đánh Nát Hư Không. (1) Đang thực hiện audio 3,958 10/04/2024
Chương 1209 - Đánh Nát Hư Không. (2) Đang thực hiện audio 3,345 10/04/2024
Chương 1210 - Đi Mà Quay Lại. Đang thực hiện audio 8,945 10/04/2024
Chương 1211 - Thu Thập Huyết Thú. (1) Đang thực hiện audio 1,735 10/04/2024
Chương 1212 - Thu Thập Huyết Thú. (2) Đang thực hiện audio 7,705 10/04/2024
Chương 1213 - Luyện Hóa Ma Nguyên Quả. Đang thực hiện audio 3,608 10/04/2024
Chương 1214 - Lúng Túng Nói Đừng. (1) Đang thực hiện audio 2,375 10/04/2024
Chương 1215 - Lúng Túng Nói Đừng. (2) Đang thực hiện audio 4,188 10/04/2024
Chương 1216 - Tình Nghĩa Lưỡng Nan. (1) Đang thực hiện audio 6,472 10/04/2024
Chương 1217 - Tình Nghĩa Lưỡng Nan. (2) Đang thực hiện audio 11,574 10/04/2024
Chương 1218 - Ân Oán. Đang thực hiện audio 9,493 10/04/2024
Chương 1219 - Kinh Sợ Thối Lui. (1) Đang thực hiện audio 8,621 10/04/2024
Chương 1220 - Kinh Sợ Thối Lui. (2) Đang thực hiện audio 9,450 10/04/2024
Chương 1221 - Hồng Nguyệt Thành. (1) Đang thực hiện audio 1,600 10/04/2024
Chương 1222 - Hồng Nguyệt Thành. (2) Đang thực hiện audio 11,373 10/04/2024
Chương 1223 - Hoa Đào Tửu. Đang thực hiện audio 9,723 10/04/2024
Chương 1224 - Túy Vong Sầu. (1) Đang thực hiện audio 8,311 10/04/2024
Chương 1225 - Túy Vong Sầu. (2) Đang thực hiện audio 6,010 10/04/2024
Chương 1226 - Dội Trà. Đang thực hiện audio 6,944 10/04/2024
Chương 1227 - Khối Băng. (1) Đang thực hiện audio 3,095 10/04/2024
Chương 1228 - Khối Băng. (2) Đang thực hiện audio 176 10/04/2024
Chương 1229 - Tuyết Cầu. (1) Đang thực hiện audio 6,582 10/04/2024
Chương 1230 - Tuyết Cầu. (2) Đang thực hiện audio 7,131 10/04/2024
Chương 1231 - Tinh Tướng Bị Sét Đánh. Đang thực hiện audio 2,941 10/04/2024
Chương 1232 - Người Quen Cũ. (1) Đang thực hiện audio 9,710 10/04/2024
Chương 1233 - Người Quen Cũ. (2) Đang thực hiện audio 9,143 10/04/2024
Chương 1234 - Lại Phách. Đang thực hiện audio 3,405 10/04/2024
Chương 1235 - Hương Mô Mô. (1) Đang thực hiện audio 9,695 10/04/2024
Chương 1236 - Hương Mô Mô. (2) Đang thực hiện audio 4,321 10/04/2024
Chương 1237 - Quả Đắng. (1) Đang thực hiện audio 7,595 10/04/2024
Chương 1238 - Quả Đắng. (2) Đang thực hiện audio 2,025 10/04/2024
Chương 1239 - Đại Bi Mộ Vân Bảo Kính. Đang thực hiện audio 4,476 10/04/2024
Chương 1240 - Thủ Khôi. (1) Đang thực hiện audio 10,294 10/04/2024
Chương 1241 - Thủ Khôi. (2) Đang thực hiện audio 11,177 10/04/2024
Chương 1242 - Bát Tượng. (1) Đang thực hiện audio 3,552 10/04/2024
Chương 1243 - Bát Tượng. (2) Đang thực hiện audio 9,974 10/04/2024
Chương 1244 - Đồ Cưới. Đang thực hiện audio 10,379 10/04/2024
Chương 1245 - Thân Phận. (1) Đang thực hiện audio 8,239 10/04/2024
Chương 1246 - Thân Phận. (2) Đang thực hiện audio 9,562 10/04/2024
Chương 1247 - Nghiệp Chướng. (1) Đang thực hiện audio 2,129 10/04/2024
Chương 1248 - Nghiệp Chướng. (2) Đang thực hiện audio 3,603 10/04/2024
Chương 1249 - Rất Buồn Cười Sao? (1) Đang thực hiện audio 5,434 10/04/2024
Chương 1250 - Rất Buồn Cười Sao? (2) Đang thực hiện audio 2,004 10/04/2024
Chương 1251 - Có Ý Gì? Đang thực hiện audio 10,574 10/04/2024
Chương 1252 - Vì Người Mà Khác Biệt. (1) Đang thực hiện audio 6,115 10/04/2024
Chương 1253 - Vì Người Mà Khác Biệt. (2) Đang thực hiện audio 1,920 10/04/2024
Chương 1254 - Xuyên Tạc. (1) Đang thực hiện audio 11,199 10/04/2024
Chương 1255 - Xuyên Tạc. (2) Đang thực hiện audio 5,019 10/04/2024
Chương 1256 - Trình Vĩnh. (1) Đang thực hiện audio 3,303 10/04/2024
Chương 1257 - Trình Vĩnh. (2) Đang thực hiện audio 4,599 10/04/2024
Chương 1258 - Tương Phản Cực Lớn. (1) Đang thực hiện audio 2,689 10/04/2024
Chương 1259 - Tương Phản Cực Lớn. (2) Đang thực hiện audio 11,799 10/04/2024
Chương 1260 - Trao Đổi. Đang thực hiện audio 8,857 10/04/2024
Chương 1261 - Truy Tìm Tung Tích. (1) Đang thực hiện audio 1,382 10/04/2024
Chương 1262 - Truy Tìm Tung Tích. (2) Đang thực hiện audio 2,218 10/04/2024
Chương 1263 - Ếch Ngồi Đáy Giếng. (1) Đang thực hiện audio 4,550 10/04/2024
Chương 1264 - Ếch Ngồi Đáy Giếng. (2) Đang thực hiện audio 5,058 10/04/2024
Chương 1265 - Tính Là Bản Lãnh Gì? (1) Đang thực hiện audio 9,121 10/04/2024
Chương 1266 - Tính Là Bản Lãnh Gì? (2) Đang thực hiện audio 1,522 10/04/2024
Chương 1267 - Khỉ. Đang thực hiện audio 3,667 10/04/2024
Chương 1268 - Giải Ấn. (1) Đang thực hiện audio 4,069 10/04/2024
Chương 1269 - Giải Ấn. (2) Đang thực hiện audio 7,795 10/04/2024
Chương 1270 - Hai Điều Kiện. (1) Đang thực hiện audio 7,424 10/04/2024
Chương 1271 - Hai Điều Kiện. (2) Đang thực hiện audio 8,392 10/04/2024
Chương 1272 - Tế Luyện. (1) Đang thực hiện audio 8,049 10/04/2024
Chương 1273 - Tế Luyện. (2) Đang thực hiện audio 4,369 10/04/2024
Chương 1274 - Nghi Ngờ. Đang thực hiện audio 10,963 10/04/2024
Chương 1275 - Cầu Nghê Hồng. (1) Đang thực hiện audio 3,048 10/04/2024
Chương 1276 - Cầu Nghê Hồng. (2) Đang thực hiện audio 7,748 10/04/2024
Chương 1277 - Đại Trận Giết Người. (1) Đang thực hiện audio 8,047 10/04/2024
Chương 1278 - Đại Trận Giết Người. (2) Đang thực hiện audio 9,146 10/04/2024
Chương 1279 - Nghê Thạch. Đang thực hiện audio 1,600 10/04/2024
Chương 1280 - Chân Ma Pháp Tướng. (1) Đang thực hiện audio 6,351 10/04/2024
Chương 1281 - Chân Ma Pháp Tướng. (2) Đang thực hiện audio 7,089 10/04/2024
Chương 1282 - Không Được Đi Vào. (1) Đang thực hiện audio 9,125 10/04/2024
Chương 1283 - Không Được Đi Vào. (2) Đang thực hiện audio 9,891 10/04/2024
Chương 1284 - Huyết Trà. (1) Đang thực hiện audio 4,723 10/04/2024
Chương 1285 - Huyết Trà. (2) Đang thực hiện audio 5,394 10/04/2024
Chương 1286 - Nói Anh Hùng Ai Là Anh Hùng. Đang thực hiện audio 4,819 10/04/2024
Chương 1287 - Bêu Xấu. (1) Đang thực hiện audio 9,963 10/04/2024
Chương 1288 - Bêu Xấu. (2) Đang thực hiện audio 11,672 10/04/2024
Chương 1289 - Hết Thảy Đều Vui. (1) Đang thực hiện audio 1,387 10/04/2024
Chương 1290 - Hết Thảy Đều Vui. (2) Đang thực hiện audio 9,811 10/04/2024
Chương 1291 - Nhân Sinh Chi Khoái Sự. (1) Đang thực hiện audio 11,809 10/04/2024
Chương 1292 - Nhân Sinh Chi Khoái Sự. (2) Đang thực hiện audio 2,789 10/04/2024
Chương 1293 - Nguyệt Quỹ. Đang thực hiện audio 6,954 10/04/2024
Chương 1294 - Kỳ Vật Cộng Hưởng. (1) Đang thực hiện audio 9,177 10/04/2024
Chương 1295 - Kỳ Vật Cộng Hưởng. (2) Đang thực hiện audio 11,717 10/04/2024
Chương 1296 - Thiên Ba Chiếu Ảnh. (1) Đang thực hiện audio 6,092 10/04/2024
Chương 1297 - Thiên Ba Chiếu Ảnh. (2) Đang thực hiện audio 8,797 10/04/2024
Chương 1298 - Xin Lỗi, Ta Thua. (1) Đang thực hiện audio 11,723 10/04/2024
Chương 1299 - Xin Lỗi, Ta Thua. (2) Đang thực hiện audio 11,810 10/04/2024
Chương 1300 - Bất Phong Ma, Bất Thành Hoạt. Đang thực hiện audio 4,482 10/04/2024
Chương 1301 - Thập Tức. Đang thực hiện audio 8,277 10/04/2024
Chương 1302 - Có Dám Đánh Một Trận. (1) Đang thực hiện audio 311 10/04/2024
Chương 1303 - Có Dám Đánh Một Trận. (2) Đang thực hiện audio 3,986 10/04/2024
Chương 1304 - Hoa Nở Hoa Tàn Hoa Đầy Trời. (1) Đang thực hiện audio 2,372 10/04/2024
Chương 1305 - Hoa Nở Hoa Tàn Hoa Đầy Trời. (2) Đang thực hiện audio 6,668 10/04/2024
Chương 1306 - Đánh Người Không Đánh Vào Mặt. (1) Đang thực hiện audio 10,869 10/04/2024
Chương 1307 - Đánh Người Không Đánh Vào Mặt. (2) Đang thực hiện audio 5,860 10/04/2024
Chương 1308 - Sao Có Thể? Đang thực hiện audio 2,561 10/04/2024
Chương 1309 - Quy Củ Thành Hồng Nguyệt. (1) Đang thực hiện audio 6,226 10/04/2024
Chương 1310 - Quy Củ Thành Hồng Nguyệt. (2) Đang thực hiện audio 10,357 10/04/2024
Chương 1311 - Đông Môn Diệu. (1) Đang thực hiện audio 723 10/04/2024
Chương 1312 - Đông Môn Diệu. (2) Đang thực hiện audio 9,855 10/04/2024
Chương 1313 - Hồn Nô Địa Cấp. Đang thực hiện audio 7,671 10/04/2024
Chương 1314 - Tuế Nguyệt Như Ca. (1) Đang thực hiện audio 1,715 10/04/2024
Chương 1315 - Tuế Nguyệt Như Ca. (2) Đang thực hiện audio 7,920 10/04/2024
Chương 1316 - Thiên Địa Du Du. (1) Đang thực hiện audio 9,787 10/04/2024
Chương 1317 - Thiên Địa Du Du. (2) Đang thực hiện audio 2,926 10/04/2024
Chương 1318 - Truyền Thừa Võ Kỹ. Đang thực hiện audio 10,080 10/04/2024
Chương 1319 - Tranh Chấp. (1) Đang thực hiện audio 5,145 10/04/2024
Chương 1320 - Tranh Chấp. (2) Đang thực hiện audio 5,804 10/04/2024
Chương 1321 - Diệt Viên. (1) Đang thực hiện audio 11,025 10/04/2024
Chương 1322 - Diệt Viên. (2) Đang thực hiện audio 10,553 10/04/2024
Chương 1323 - Luận Võ Chọn Rể. Đang thực hiện audio 751 10/04/2024
Chương 1324 - Chạy Trốn. (1) Đang thực hiện audio 6,458 10/04/2024
Chương 1325 - Chạy Trốn. (2) Đang thực hiện audio 3,355 10/04/2024
Chương 1326 - Cứu Người. (1) Đang thực hiện audio 5,727 10/04/2024
Chương 1327 - Cứu Người. (2) Đang thực hiện audio 9,013 10/04/2024
Chương 1328 - Nhìn Thấu? Đang thực hiện audio 2,950 10/04/2024
Chương 1329 - Giao Thủ. (1) Đang thực hiện audio 2,886 10/04/2024
Chương 1330 - Giao Thủ. (2) Đang thực hiện audio 3,807 10/04/2024
Chương 1331 - Đọc Được Trí Nhớ. Đang thực hiện audio 3,821 10/04/2024
Chương 1332 - Trong Hồ. (1) Đang thực hiện audio 2,165 10/04/2024
Chương 1333 - Trong Hồ. (2) Đang thực hiện audio 7,935 10/04/2024
Chương 1334 - Đấu Văn. (1) Đang thực hiện audio 1,661 10/04/2024
Chương 1335 - Đấu Văn. (2) Đang thực hiện audio 7,739 10/04/2024
Chương 1336 - Không Địch Lại. Đang thực hiện audio 5,048 10/04/2024
Chương 1337 - Tâm Loạn. (1) Đang thực hiện audio 540 10/04/2024
Chương 1338 - Tâm Loạn. (2) Đang thực hiện audio 1,113 10/04/2024
Chương 1339 - Tình Thế Bức Bách. (1) Đang thực hiện audio 538 10/04/2024
Chương 1340 - Tình Thế Bức Bách. (2) Đang thực hiện audio 7,286 10/04/2024
Chương 1341 - Nguy Cơ. Đang thực hiện audio 2,404 10/04/2024
Chương 1342 - Quyết Tâm. (1) Đang thực hiện audio 361 10/04/2024
Chương 1343 - Quyết Tâm. (2) Đang thực hiện audio 3,616 10/04/2024
Chương 1344 - Hóa Giải. Đang thực hiện audio 5,000 10/04/2024
Chương 1345 - Thắng Lợi Trong Tầm Mắt. (1) Đang thực hiện audio 1,583 10/04/2024
Chương 1346 - Thắng Lợi Trong Tầm Mắt. (2) Đang thực hiện audio 7,616 10/04/2024
Chương 1347 - Hối Hận. (1) Đang thực hiện audio 8,953 10/04/2024
Chương 1348 - Huyết Mạch Đẳng Cấp. Đang thực hiện audio 350 10/04/2024
Chương 1349 - Một Thương Kinh Thiên. (1) Đang thực hiện audio 7,540 10/04/2024
Chương 1350 - Một Thương Kinh Thiên. (2) Đang thực hiện audio 9,590 10/04/2024
Chương 1351 - Khuất Nhục. Đang thực hiện audio 9,111 10/04/2024
Chương 1352 - Ẩn Giấu. (1) Đang thực hiện audio 4,767 10/04/2024
Chương 1353 - Ẩn Giấu. (2) Đang thực hiện audio 5,485 10/04/2024
Chương 1354 - Cửu Thiên Lãm Nguyệt. (1) Đang thực hiện audio 7,321 10/04/2024
Chương 1355 - Cửu Thiên Lãm Nguyệt. (2) Đang thực hiện audio 8,813 10/04/2024
Chương 1356 - Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân? (1) Đang thực hiện audio 20 10/04/2024
Chương 1357 - Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân? (2) Đang thực hiện audio 5,277 10/04/2024
Chương 1358 - Vừa Bắt Đầu. Đang thực hiện audio 3,528 10/04/2024
Chương 1359 - Thập Phương Thần Lực. (1) Đang thực hiện audio 1,623 10/04/2024
Chương 1360 - Thập Phương Thần Lực. (2) Đang thực hiện audio 6,441 10/04/2024
Chương 1361 - Lừa Dối. Đang thực hiện audio 10,736 10/04/2024
Chương 1362 - Bị Cáo. (1) Đang thực hiện audio 329 10/04/2024
Chương 1363 - Bị Cáo. (2) Đang thực hiện audio 4,399 10/04/2024
Chương 1364 - Thần Thể Dị Tượng. Đang thực hiện audio 3,721 10/04/2024
Chương 1365 - Hải Thiên Trấn. (1) Đang thực hiện audio 8,042 10/04/2024
Chương 1366 - Hải Thiên Trấn. (2) Đang thực hiện audio 5,527 10/04/2024
Chương 1367 - Thương Diễn. (1) Đang thực hiện audio 619 10/04/2024
Chương 1368 - Thương Diễn. (2) Đang thực hiện audio 11,297 10/04/2024
Chương 1369 - Giả Đan. Đang thực hiện audio 1,480 10/04/2024
Chương 1370 - Kiểm Nghiệm. (1) Đang thực hiện audio 1,147 10/04/2024
Chương 1371 - Kiểm Nghiệm. (2) Đang thực hiện audio 4,411 10/04/2024
Chương 1372 - Chê Cười. Đang thực hiện audio 8,897 10/04/2024
Chương 1373 - Phân Giải. (1) Đang thực hiện audio 5,165 10/04/2024
Chương 1374 - Phân Giải. (2) Đang thực hiện audio 3,333 10/04/2024
Chương 1375 - Màn Kịch Phía Sau. (1) Đang thực hiện audio 11,135 10/04/2024
Chương 1376 - Màn Kịch Phía Sau. (2) Đang thực hiện audio 6,481 10/04/2024
Chương 1377 - Màn Kịch Phía Sau. (3) Đang thực hiện audio 3,781 10/04/2024
Chương 1378 - Vạch Trần Vở Kịch. (1) Đang thực hiện audio 9,144 10/04/2024
Chương 1379 - Vạch Trần Vở Kịch. (2) Đang thực hiện audio 557 10/04/2024
Chương 1380 - Thất Bại Thảm Hại. (1) Đang thực hiện audio 130 10/04/2024
Chương 1381 - Thất Bại Thảm Hại. (2) Đang thực hiện audio 7,057 10/04/2024
Chương 1382 - Thành Chủ Liêu Dương Băng. Đang thực hiện audio 780 10/04/2024
Chương 1383 - Bọ Ngựa Đấu Xe. (1) Đang thực hiện audio 4,816 10/04/2024
Chương 1384 - Bọ Ngựa Đấu Xe. (2) Đang thực hiện audio 11,680 10/04/2024
Chương 1385 - Trời Cao Biển Rộng. (1) Đang thực hiện audio 5,732 10/04/2024
Chương 1386 - Trời Cao Biển Rộng. (2) Đang thực hiện audio 8,128 10/04/2024
Chương 1387 - Nghê Thạch Biến Hóa. Đang thực hiện audio 6,866 10/04/2024
Chương 1388 - Sẵn Sàng Nghênh Địch. (1) Đang thực hiện audio 9,043 10/04/2024
Chương 1389 - Sẵn Sàng Nghênh Địch. (2) Đang thực hiện audio 2,383 10/04/2024
Chương 1390 - Ta Muốn Đánh Ngươi. (1) Đang thực hiện audio 8,999 10/04/2024
Chương 1391 - Ta Muốn Đánh Ngươi. (2) Đang thực hiện audio 11,808 10/04/2024
Chương 1392 - Hải Cảnh. Đang thực hiện audio 10,297 10/04/2024
Chương 1393 - Ý Định. (1) Đang thực hiện audio 3,095 10/04/2024
Chương 1394 - Ý Định. (2) Đang thực hiện audio 4,968 10/04/2024
Chương 1395 - Sinh Khí. (1) Đang thực hiện audio 3,504 10/04/2024
Chương 1396 - Sinh Khí. (2) Đang thực hiện audio 7,356 10/04/2024
Chương 1397 - Chân Thành. Đang thực hiện audio 10,011 10/04/2024
Chương 1398 - Thiên Quan. (1) Đang thực hiện audio 7,093 10/04/2024
Chương 1399 - Thiên Quan. (2) Đang thực hiện audio 11,667 10/04/2024
Chương 1400 - Trao Đổi. (1) Đang thực hiện audio 9,468 10/04/2024
Chương 1401 - Trao Đổi. (2) Đang thực hiện audio 8,016 10/04/2024
Chương 1402 - Đòi Người. Đang thực hiện audio 10,620 10/04/2024
Chương 1403 - Đối Phó. (1) Đang thực hiện audio 11,677 10/04/2024
Chương 1404 - Đối Phó. (2) Đang thực hiện audio 6,506 10/04/2024
Chương 1405 - Hồng Thạch. (1) Đang thực hiện audio 7,918 10/04/2024
Chương 1406 - Hồng Thạch. (2) Đang thực hiện audio 10,808 10/04/2024
Chương 1407 - Phong Hỏa Luân Lớn Nhỏ. Đang thực hiện audio 9,495 10/04/2024
Chương 1408 - Triệu Hoán. (1) Đang thực hiện audio 10,405 10/04/2024
Chương 1409 - Triệu Hoán. (2) Đang thực hiện audio 11,572 10/04/2024
Chương 1410 - Rời Trấn. (1) Đang thực hiện audio 9,893 10/04/2024
Chương 1411 - Rời Trấn. (2) Đang thực hiện audio 6,002 10/04/2024
Chương 1412 - Chuyển Chính. Đang thực hiện audio 8,792 10/04/2024
Chương 1413 - Đại Ca. (1) Đang thực hiện audio 4,053 10/04/2024
Chương 1414 - Đại Ca. (2) Đang thực hiện audio 941 10/04/2024
Chương 1415 - Phường Thị. (1) Đang thực hiện audio 1,929 10/04/2024
Chương 1416 - Phường Thị. (2) Đang thực hiện audio 11,077 10/04/2024
Chương 1417 - Bạo Nguyên Quả. Đang thực hiện audio 940 10/04/2024
Chương 1418 - Đánh Cuộc. (1) Đang thực hiện audio 4,786 10/04/2024
Chương 1419 - Đánh Cuộc. (2) Đang thực hiện audio 7,578 10/04/2024
Chương 1420 - Ta Thích, Ta Muốn Rồi. Đang thực hiện audio 9,676 10/04/2024
Chương 1421 - Nhất Tự. (1) Đang thực hiện audio 8,746 10/04/2024
Chương 1422 - Nhất Tự. (2) Đang thực hiện audio 10,251 10/04/2024
Chương 1423 - Năm Bí Ẩn Lớn. (1) Đang thực hiện audio 2,571 10/04/2024
Chương 1424 - Năm Bí Ẩn Lớn. (2) Đang thực hiện audio 6,065 10/04/2024
Chương 1425 - Lời Mời. (1) Đang thực hiện audio 1,838 10/04/2024
Chương 1426 - Lời Mời. (2) Đang thực hiện audio 6,392 10/04/2024
Chương 1427 - Khai Thiên Tích Địa. Đang thực hiện audio 6,777 10/04/2024
Chương 1428 - Trời Cao Treo Hồng Nguyệt. (1) Đang thực hiện audio 2,026 10/04/2024
Chương 1429 - Trời Cao Treo Hồng Nguyệt. (2) Đang thực hiện audio 7,462 10/04/2024
Chương 1430 - Hoạt Động Lớn. (1) Đang thực hiện audio 4,352 10/04/2024
Chương 1431 - Hoạt Động Lớn. (2) Đang thực hiện audio 1,490 10/04/2024
Chương 1432 - Trao Đổi. Đang thực hiện audio 11,849 10/04/2024
Chương 1433 - Ám Toán. (1) Đang thực hiện audio 6,771 10/04/2024
Chương 1434 - Ám Toán. (2) Đang thực hiện audio 9,413 10/04/2024
Chương 1435 - Tâm Động. (1) Đang thực hiện audio 6,658 10/04/2024
Chương 1436 - Tâm Động. (2) Đang thực hiện audio 10,730 10/04/2024
Chương 1437 - Cực Quang Kỳ. Đang thực hiện audio 2,129 10/04/2024
Chương 1438 - Kết Giới. (1) Đang thực hiện audio 456 10/04/2024
Chương 1439 - Kết Giới. (2) Đang thực hiện audio 6,852 10/04/2024
Chương 1440 - Thiết Lệ. (1) Đang thực hiện audio 7,290 10/04/2024
Chương 1441 - Thiết Lệ. (2) Đang thực hiện audio 8,812 10/04/2024
Chương 1442 - Truy Trốn. Đang thực hiện audio 3,184 10/04/2024
Chương 1443 - Nguyệt Dương. (1) Đang thực hiện audio 363 10/04/2024
Chương 1444 - Nguyệt Dương. (2) Đang thực hiện audio 7,481 10/04/2024
Chương 1445 - Chạm Đất. (1) Đang thực hiện audio 11,133 10/04/2024
Chương 1446 - Chạm Đất. (2) Đang thực hiện audio 5,412 10/04/2024
Chương 1447 - Thú Đấu. Đang thực hiện audio 293 10/04/2024
Chương 1448 - Tinh Hoàn. (1) Đang thực hiện audio 8,770 10/04/2024
Chương 1449 - Tinh Hoàn. (2) Đang thực hiện audio 10,029 10/04/2024
Chương 1450 - Luyện Lôi. Đang thực hiện audio 9,845 10/04/2024
Chương 1451 - Hoang Dã. (1) Đang thực hiện audio 8,085 10/04/2024
Chương 1452 - Hoang Dã. (2) Đang thực hiện audio 3,501 10/04/2024
Chương 1453 - Chứng Minh. (1) Đang thực hiện audio 8,180 10/04/2024
Chương 1454 - Chứng Minh. (2) Đang thực hiện audio 8,652 10/04/2024
Chương 1455 - Yêu Đan. Đang thực hiện audio 2,756 10/04/2024
Chương 1456 - Hoang Mạc. (1) Đang thực hiện audio 1,525 10/04/2024
Chương 1457 - Hoang Mạc. (2) Đang thực hiện audio 9,748 10/04/2024
Chương 1458 - Nhan Diện. (1) Đang thực hiện audio 3,234 10/04/2024
Chương 1459 - Nhan Diện. (2) Đang thực hiện audio 4,743 10/04/2024
Chương 1460 - Người Nọ. Đang thực hiện audio 4,535 10/04/2024
Chương 1461 - Đồng Tộc. (1) Đang thực hiện audio 6,374 10/04/2024
Chương 1462 - Đồng Tộc. (2) Đang thực hiện audio 11,425 10/04/2024
Chương 1463 - Ánh Trăng. Đang thực hiện audio 3,915 10/04/2024
Chương 1464 - Tế Đàn. (1) Đang thực hiện audio 7,130 10/04/2024
Chương 1465 - Tế Đàn. (2) Đang thực hiện audio 7,769 10/04/2024
Chương 1466 - Ngươi Thật Là Một Người Xấu. (1) Đang thực hiện audio 4,884 10/04/2024
Chương 1467 - Ngươi Thật Là Một Người Xấu. (2) Đang thực hiện audio 9,334 10/04/2024
Chương 1468 - Đồng Tâm Hiệp Lực. (1) Đang thực hiện audio 4,658 10/04/2024
Chương 1469 - Đồng Tâm Hiệp Lực. (2) Đang thực hiện audio 5,036 10/04/2024
Chương 1470 - Thiên Lĩnh Long Gia. Đang thực hiện audio 1,875 10/04/2024
Chương 1471 - Huyền Khí Phân Thân. (1) Đang thực hiện audio 9,761 10/04/2024
Chương 1472 - Huyền Khí Phân Thân. (2) Đang thực hiện audio 2,758 10/04/2024
Chương 1473 - Phong Tử. (1) Đang thực hiện audio 7,159 10/04/2024
Chương 1474 - Phong Tử. (2) Đang thực hiện audio 5,033 10/04/2024
Chương 1475 - Đại Môn. Đang thực hiện audio 4,134 10/04/2024
Chương 1476 - Kỳ Hoa Dị Thảo. (1) Đang thực hiện audio 5,465 10/04/2024
Chương 1477 - Kỳ Hoa Dị Thảo. (2) Đang thực hiện audio 5,522 10/04/2024
Chương 1478 - Mê Vụ Chi Hải. (1) Đang thực hiện audio 10,733 10/04/2024
Chương 1479 - Mê Vụ Chi Hải. (2) Đang thực hiện audio 3,837 10/04/2024
Chương 1480 - Cự Sơn Thông Thiên. Đang thực hiện audio 6,950 10/04/2024
Chương 1481 - Vào Núi. (1) Đang thực hiện audio 11,686 10/04/2024
Chương 1482 - Vào Núi. (2) Đang thực hiện audio 4,776 10/04/2024
Chương 1483 - Phá Cấm. (1) Đang thực hiện audio 2,871 10/04/2024
Chương 1484 - Phá Cấm. (2) Đang thực hiện audio 6,563 10/04/2024
Chương 1485 - Biệt Việt Hoàn Quân. Đang thực hiện audio 193 10/04/2024
Chương 1486 - Đại Điện. (1) Đang thực hiện audio 7,422 10/04/2024
Chương 1487 - Đại Điện. (2) Đang thực hiện audio 8,986 10/04/2024
Chương 1488 - Thiên Tư. Đang thực hiện audio 949 10/04/2024
Chương 1489 - Tên. (1) Đang thực hiện audio 1,596 10/04/2024
Chương 1490 - Tên. (2) Đang thực hiện audio 1,300 10/04/2024
Chương 1491 - Ngân Lũ Cổ Tê. (1) Đang thực hiện audio 5,025 10/04/2024
Chương 1492 - Ngân Lũ Cổ Tê. (2) Đang thực hiện audio 11,682 10/04/2024
Chương 1493 - Không Chỗ Để Trốn. Đang thực hiện audio 7,235 10/04/2024
Chương 1494 - Hóa Hư Thành Thật. (1) Đang thực hiện audio 8,822 10/04/2024
Chương 1495 - Hóa Hư Thành Thật. (2) Đang thực hiện audio 8,432 10/04/2024
Chương 1496 - Thiêu Đốt Linh Hồn. (1) Đang thực hiện audio 6,555 10/04/2024
Chương 1497 - Thiêu Đốt Linh Hồn. (2) Đang thực hiện audio 11,410 10/04/2024
Chương 1498 - Thập Phương Thần Kỹ. Đang thực hiện audio 5,174 10/04/2024
Chương 1499 - Tổ Linh Quy Khư. (1) Đang thực hiện audio 5,543 10/04/2024
Chương 1500 - Tổ Linh Quy Khư. (2) Đang thực hiện audio 10,062 10/04/2024
Chương 1501 - Thiên Tướng Đại Biến. (1) Đang thực hiện audio 844 10/04/2024
Chương 1502 - Thiên Tướng Đại Biến. (2) Đang thực hiện audio 2,153 10/04/2024
Chương 1503 - Thành Viên Nghị Hội. Đang thực hiện audio 11,613 10/04/2024
Chương 1504 - Tranh Quyền. (1) Đang thực hiện audio 1,651 10/04/2024
Chương 1505 - Tranh Quyền. (2) Đang thực hiện audio 7,735 10/04/2024
Chương 1506 - Tin Tức Tốt Xấu. (1) Đang thực hiện audio 7,800 10/04/2024
Chương 1507 - Tin Tức Tốt Xấu. (2) Đang thực hiện audio 1,915 10/04/2024
Chương 1508 - Thời Đại Mở Màn. Đang thực hiện audio 4,519 10/04/2024
Chương 1509 - Dương Nguyên Thư. (1) Đang thực hiện audio 6,709 10/04/2024
Chương 1510 - Dương Nguyên Thư. (2) Đang thực hiện audio 5,898 10/04/2024
Chương 1511 - Một Chiêu. (1) Đang thực hiện audio 3,832 10/04/2024
Chương 1512 - Một Chiêu. (2) Đang thực hiện audio 3,409 10/04/2024
Chương 1513 - Giang Sơn Như Họa. (1) Đang thực hiện audio 2,104 10/04/2024
Chương 1514 - Giang Sơn Như Họa. (2) Đang thực hiện audio 923 10/04/2024
Chương 1515 - Thoáng Như Hôm Qua. (1) Đang thực hiện audio 7,720 10/04/2024
Chương 1516 - Thoáng Như Hôm Qua. (2) Đang thực hiện audio 1,571 10/04/2024
Chương 1517 - Rời Đi. (1) Đang thực hiện audio 8,352 10/04/2024
Chương 1518 - Rời Đi. (2) Đang thực hiện audio 5,541 10/04/2024
Chương 1519 - Thái Nhất Huyền Khí. (1) Đang thực hiện audio 4,580 10/04/2024
Chương 1520 - Thái Nhất Huyền Khí. (2) Đang thực hiện audio 5,759 10/04/2024
Chương 1521 - Rất Có Triết Lý. (1) Đang thực hiện audio 10,085 10/04/2024
Chương 1522 - Rất Có Triết Lý. (2) Đang thực hiện audio 9,568 10/04/2024
Chương 1523 - Kiệu Hoa. (1) Đang thực hiện audio 7,840 10/04/2024
Chương 1524 - Kiệu Hoa. (2) Đang thực hiện audio 202 10/04/2024
Chương 1525 - Nhị Công Tử. Đang thực hiện audio 1,184 10/04/2024
Chương 1526 - Không Mặt Mũi Gặp Người. (1) Đang thực hiện audio 6,631 10/04/2024
Chương 1527 - Không Mặt Mũi Gặp Người. (2) Đang thực hiện audio 8,547 10/04/2024
Chương 1528 - Ý Mời Chào. Đang thực hiện audio 10,516 10/04/2024
Chương 1529 - Cuồn Cuộn Mà Đến. (1) Đang thực hiện audio 4,652 10/04/2024
Chương 1530 - Cuồn Cuộn Mà Đến. (2) Đang thực hiện audio 4,027 10/04/2024
Chương 1531 - Vũ Đế Mà Thôi. (1) Đang thực hiện audio 911 10/04/2024
Chương 1532 - Vũ Đế Mà Thôi. (2) Đang thực hiện audio 710 10/04/2024
Chương 1533 - Trùng Kích Vũ Đế. (1) Đang thực hiện audio 1,490 10/04/2024
Chương 1534 - Trùng Kích Vũ Đế. (2) Đang thực hiện audio 3,950 10/04/2024
Chương 1535 - Đại Công Cáo Thành. Đang thực hiện audio 3,695 10/04/2024
Chương 1536 - Mời. (1) Đang thực hiện audio 1,637 10/04/2024
Chương 1537 - Mời. (2) Đang thực hiện audio 11,615 10/04/2024
Chương 1538 - Vách Núi. (1) Đang thực hiện audio 3,653 10/04/2024
Chương 1539 - Vách Núi. (2) Đang thực hiện audio 7,236 10/04/2024
Chương 1540 - Người Úy Gia. Đang thực hiện audio 2,738 10/04/2024
Chương 1541 - Hồng Sắc Sa Lịch. (1) Đang thực hiện audio 10,307 10/04/2024
Chương 1542 - Hồng Sắc Sa Lịch. (2) Đang thực hiện audio 7,581 10/04/2024
Chương 1543 - Thu Hết. (1) Đang thực hiện audio 11,838 10/04/2024
Chương 1544 - Thu Hết. (2) Đang thực hiện audio 8,845 10/04/2024
Chương 1545 - Một Bước Một Cảnh. Đang thực hiện audio 8,881 10/04/2024
Chương 1546 - Tế Luyện. (1) Đang thực hiện audio 3,704 10/04/2024
Chương 1547 - Tế Luyện. (2) Đang thực hiện audio 5,275 10/04/2024
Chương 1548 - Người Tần Gia. Đang thực hiện audio 969 10/04/2024
Chương 1549 - Mộ Điện. (1) Đang thực hiện audio 478 10/04/2024
Chương 1550 - Mộ Điện. (2) Đang thực hiện audio 907 10/04/2024
Chương 1551 - Lôi Long Hỏa Phượng. (1) Đang thực hiện audio 2,336 10/04/2024
Chương 1552 - Lôi Long Hỏa Phượng. (2) Đang thực hiện audio 6,560 10/04/2024
Chương 1553 - Lôi Đình Luyện Đỉnh. Đang thực hiện audio 3,269 10/04/2024
Chương 1554 - Thu Tuyệt Lôi. (1) Đang thực hiện audio 926 10/04/2024
Chương 1555 - Thu Tuyệt Lôi. (2) Đang thực hiện audio 439 10/04/2024
Chương 1556 - Tình Cảnh Trong Điện. (1) Đang thực hiện audio 4,014 10/04/2024
Chương 1557 - Tình Cảnh Trong Điện. (2) Đang thực hiện audio 4,124 10/04/2024
Chương 1558 - Giết Chóc Thảm Thiết. Đang thực hiện audio 10,320 10/04/2024
Chương 1559 - Thủ Hạ Cấp Thấp. (1) Đang thực hiện audio 4,740 10/04/2024
Chương 1560 - Thủ Hạ Cấp Thấp. (2) Đang thực hiện audio 3,383 10/04/2024
Chương 1561 - Thiên Mệnh Tại Thân. (1) Đang thực hiện audio 10,820 10/04/2024
Chương 1562 - Thiên Mệnh Tại Thân. (2) Đang thực hiện audio 5,545 10/04/2024
Chương 1563 - Nghê Thạch Chi Lực. (1) Đang thực hiện audio 8,475 10/04/2024
Chương 1564 - Nghê Thạch Chi Lực. (2) Đang thực hiện audio 2,523 10/04/2024
Chương 1565 - Đoạt Xá. Đang thực hiện audio 2,948 10/04/2024
Chương 1566 - Chiến Đấu Kịch Liệt. (1) Đang thực hiện audio 9,072 10/04/2024
Chương 1567 - Chiến Đấu Kịch Liệt. (2) Đang thực hiện audio 4,904 10/04/2024
Chương 1568 - Huyền Khí Đỉnh Cấp. Đang thực hiện audio 1,781 10/04/2024
Chương 1569 - Kinh Hách. (1) Đang thực hiện audio 9,489 10/04/2024
Chương 1570 - Kinh Hách. (2) Đang thực hiện audio 634 10/04/2024
Chương 1571 - Về Lại Hồng Nguyệt Thành. (1) Đang thực hiện audio 7,602 10/04/2024
Chương 1572 - Về Lại Hồng Nguyệt Thành. (2) Đang thực hiện audio 1,201 10/04/2024
Chương 1573 - Người Và Vật Không Còn! (1) Đang thực hiện audio 8,170 10/04/2024
Chương 1574 - Người Và Vật Không Còn! (2) Đang thực hiện audio 6,582 10/04/2024
Chương 1575 - Hổ Lạc Đồng Bằng. Đang thực hiện audio 1,536 10/04/2024
Chương 1576 - Truy Đào. (1) Đang thực hiện audio 11,500 10/04/2024
Chương 1577 - Truy Đào. (2) Đang thực hiện audio 2,495 10/04/2024
Chương 1578 - Xuất Thủ. Đang thực hiện audio 3,139 10/04/2024
Chương 1579 - Phong Linh Thành. (1) Đang thực hiện audio 11,236 10/04/2024
Chương 1580 - Phong Linh Thành. (2) Đang thực hiện audio 2,715 10/04/2024
Chương 1581 - Độc Đan. (1) Đang thực hiện audio 8,761 10/04/2024
Chương 1582 - Độc Đan. (2) Đang thực hiện audio 5,862 10/04/2024
Chương 1583 - Lôi Quyết Chi Uy. (1) Đang thực hiện audio 2,886 10/04/2024
Chương 1584 - Lôi Quyết Chi Uy. (2) Đang thực hiện audio 10,643 10/04/2024
Chương 1585 - Bảo Kiếm Bí Tân. (1) Đang thực hiện audio 405 10/04/2024
Chương 1586 - Bảo Kiếm Bí Tân. (2) Đang thực hiện audio 2,312 10/04/2024
Chương 1587 - Không Sợ Hãi. Đang thực hiện audio 10,137 10/04/2024
Chương 1588 - Lấy Kiếm. (1) Đang thực hiện audio 9,344 10/04/2024
Chương 1589 - Lấy Kiếm. (2) Đang thực hiện audio 7,118 10/04/2024
Chương 1590 - Giải Phong. (1) Đang thực hiện audio 2,644 10/04/2024
Chương 1591 - Giải Phong. (2) Đang thực hiện audio 5,833 10/04/2024
Chương 1592 - Biến Cố. Đang thực hiện audio 3,595 10/04/2024
Chương 1593 - Thoát Đi. (1) Đang thực hiện audio 4,553 10/04/2024
Chương 1594 - Thoát Đi. (2) Đang thực hiện audio 3,485 10/04/2024
Chương 1595 - Hiến Bảo. (1) Đang thực hiện audio 5,129 10/04/2024
Chương 1596 - Hiến Bảo. (2) Đang thực hiện audio 9,255 10/04/2024
Chương 1597 - Ngũ Hành Đỗ Bạch Ngư. Đang thực hiện audio 1,584 10/04/2024
Chương 1598 - Gặp Phải Người Quen. (1) Đang thực hiện audio 2,169 10/04/2024
Chương 1599 - Gặp Phải Người Quen. (2) Đang thực hiện audio 10,178 10/04/2024
Chương 1600 - Thực Lực Võ Đế Cao Giai. (1) Đang thực hiện audio 8,663 10/04/2024
Chương 1601 - Thực Lực Võ Đế Cao Giai. (2) Đang thực hiện audio 1,679 10/04/2024
Chương 1602 - Kiếm Ý Vô Hạn. Đang thực hiện audio 1,657 10/04/2024
Chương 1603 - Thành Liệt Quang. (1) Đang thực hiện audio 10,973 10/04/2024
Chương 1604 - Thành Liệt Quang. (2) Đang thực hiện audio 8,325 10/04/2024
Chương 1605 - Tiểu Tụ. (1) Đang thực hiện audio 6,082 10/04/2024
Chương 1606 - Tiểu Tụ. (2) Đang thực hiện audio 6,724 10/04/2024
Chương 1607 - Cười Nhạo. Đang thực hiện audio 9,881 10/04/2024
Chương 1608 - Kỹ Kinh Toàn Trường. (1) Đang thực hiện audio 8,553 10/04/2024
Chương 1609 - Kỹ Kinh Toàn Trường. (2) Đang thực hiện audio 8,233 10/04/2024
Chương 1610 - Lao Tới Tiền Tuyến. (1) Đang thực hiện audio 2,713 10/04/2024
Chương 1611 - Lao Tới Tiền Tuyến. (2) Đang thực hiện audio 11,018 10/04/2024
Chương 1612 - Đại Thành. Đang thực hiện audio 7,513 10/04/2024
Chương 1613 - Bạo Tinh Nhất Tộc. (1) Đang thực hiện audio 5,985 10/04/2024
Chương 1614 - Bạo Tinh Nhất Tộc. (2) Đang thực hiện audio 7,542 10/04/2024
Chương 1615 - Tình Hình Quân Địch. (1) Đang thực hiện audio 3,486 10/04/2024
Chương 1616 - Tình Hình Quân Địch. (2) Đang thực hiện audio 2,171 10/04/2024
Chương 1617 - Tập Kích. Đang thực hiện audio 6,472 10/04/2024
Chương 1618 - Truy Kích. (1) Đang thực hiện audio 10,769 10/04/2024
Chương 1619 - Truy Kích. (2) Đang thực hiện audio 5,274 10/04/2024
Chương 1620 - Tuyệt Mạ. (1) Đang thực hiện audio 8,630 10/04/2024
Chương 1621 - Tuyệt Mạ. (2) Đang thực hiện audio 2,075 10/04/2024
Chương 1622 - Khôn Ngọc Kiếm. (1) Đang thực hiện audio 10,375 10/04/2024
Chương 1623 - Khôn Ngọc Kiếm. (2) Đang thực hiện audio 1,196 10/04/2024
Chương 1624 - Đỏ Mắt. (1) Đang thực hiện audio 981 10/04/2024
Chương 1625 - Đỏ Mắt. (2) Đang thực hiện audio 5,605 10/04/2024
Chương 1626 - Lôi Bí Quyết Đại Thành. Đang thực hiện audio 10,877 10/04/2024
Chương 1627 - Quen Biết Cũ. (1) Đang thực hiện audio 10,352 10/04/2024
Chương 1628 - Quen Biết Cũ. (2) Đang thực hiện audio 4,017 10/04/2024
Chương 1629 - Công Thành. (1) Đang thực hiện audio 2,885 10/04/2024
Chương 1630 - Công Thành. (2) Đang thực hiện audio 4,043 10/04/2024
Chương 1631 - Lui Địch. Đang thực hiện audio 8,933 10/04/2024
Chương 1632 - Tin Tức. (1) Đang thực hiện audio 5,534 10/04/2024
Chương 1633 - Tin Tức. (2) Đang thực hiện audio 8,686 10/04/2024
Chương 1634 - Hỏa Thú. (1) Đang thực hiện audio 5,425 10/04/2024
Chương 1635 - Hỏa Thú. (2) Đang thực hiện audio 11,122 10/04/2024
Chương 1636 - Đại Hoang Cổ. (1) Đang thực hiện audio 3,035 10/04/2024
Chương 1637 - Đại Hoang Cổ. (2) Đang thực hiện audio 4,062 10/04/2024
Chương 1638 - Giết Chóc. Đang thực hiện audio 1,264 10/04/2024
Chương 1639 - Phệ Hồn. (1) Đang thực hiện audio 8,332 10/04/2024
Chương 1640 - Phệ Hồn. (2) Đang thực hiện audio 6,916 10/04/2024
Chương 1641 - Đánh Bại. Đang thực hiện audio 1,813 10/04/2024
Chương 1642 - Lui Binh. (1) Đang thực hiện audio 7,525 10/04/2024
Chương 1643 - Lui Binh. (2) Đang thực hiện audio 4,583 10/04/2024
Chương 1644 - Không Thể Buông Tha. (1) Đang thực hiện audio 8,888 10/04/2024
Chương 1645 - Không Thể Buông Tha. (2) Đang thực hiện audio 8,012 10/04/2024
Chương 1646 - Thật Có Lỗi, Thời Gian Đang Gấp. Đang thực hiện audio 6,437 10/04/2024
Chương 1647 - Phong Tỏa. (1) Đang thực hiện audio 1,315 10/04/2024
Chương 1648 - Phong Tỏa. (2) Đang thực hiện audio 6,009 10/04/2024
Chương 1649 - Vào Thành. (1) Đang thực hiện audio 1,051 10/04/2024
Chương 1650 - Vào Thành. (2) Đang thực hiện audio 11,439 10/04/2024
Chương 1651 - Mưu Tính Của Đông Hải. (1023)”Bành” Đang thực hiện audio 8,192 10/04/2024
Chương 1652 - Người Ta Kính Có Ba. (1) Đang thực hiện audio 9,622 10/04/2024
Chương 1653 - Người Ta Kính Có Ba. (2) Đang thực hiện audio 10,670 10/04/2024
Chương 1654 - Vây Giết. (1) Đang thực hiện audio 1,087 10/04/2024
Chương 1655 - Vây Giết. (2) Đang thực hiện audio 1,778 10/04/2024
Chương 1656 - Đồ Đằng Chi Lực. Đang thực hiện audio 6,711 10/04/2024
Chương 1657 - Truyền Thuyết Thâm Hải. (1) Đang thực hiện audio 8,375 10/04/2024
Chương 1658 - Truyền Thuyết Thâm Hải. (2) Đang thực hiện audio 11,068 10/04/2024
Chương 1659 - Tranh Đối. (1) Đang thực hiện audio 2,585 10/04/2024
Chương 1660 - Tranh Đối. (2) Đang thực hiện audio 4,352 10/04/2024
Chương 1661 - Thu Thập. Đang thực hiện audio 2,866 10/04/2024
Chương 1662 - Bố Trí. (1) Đang thực hiện audio 2,427 10/04/2024
Chương 1663 - Bố Trí. (2) Đang thực hiện audio 2,590 10/04/2024
Chương 1664 - Gấp Rút Tiếp Viện. (1) Đang thực hiện audio 7,701 10/04/2024
Chương 1665 - Gấp Rút Tiếp Viện. (2) Đang thực hiện audio 5,871 10/04/2024
Chương 1666 - Giao Chiến. (1) Đang thực hiện audio 4,213 10/04/2024
Chương 1667 - Giao Chiến. (2) Đang thực hiện audio 10,942 10/04/2024
Chương 1668 - Chiến Hạm. Đang thực hiện audio 10,934 10/04/2024
Chương 1669 - Cô Lỗ Thú. (1) Đang thực hiện audio 6,532 10/04/2024
Chương 1670 - Cô Lỗ Thú. (2) Đang thực hiện audio 9,778 10/04/2024
Chương 1671 - Cự Kiểm Lâm Thành. (1) Đang thực hiện audio 9,376 10/04/2024
Chương 1672 - Cự Kiểm Lâm Thành. (2) Đang thực hiện audio 9,503 10/04/2024
Chương 1673 - Phá Giới Chi Lực. Đang thực hiện audio 11,560 10/04/2024
Chương 1674 - Một Kích Cuối Cùng. (1) Đang thực hiện audio 9,855 10/04/2024
Chương 1675 - Một Kích Cuối Cùng. (2) Đang thực hiện audio 5,837 10/04/2024
Chương 1676 - Chiến Đội. (1) Đang thực hiện audio 10,498 10/04/2024
Chương 1677 - Chiến Đội. (2) Đang thực hiện audio 8,585 10/04/2024
Chương 1678 - Một Bước Mười Lui. Đang thực hiện audio 3,058 10/04/2024
Chương 1679 - Ngô Sinh Hữu Nhai. (1) Đang thực hiện audio 5,149 10/04/2024
Chương 1680 - Ngô Sinh Hữu Nhai. (2) Đang thực hiện audio 9,164 10/04/2024
Chương 1681 - Chiến Hạm Cửu Giai. (1) Đang thực hiện audio 7,200 10/04/2024
Chương 1682 - Chiến Hạm Cửu Giai. (2) Đang thực hiện audio 3,324 10/04/2024
Chương 1683 - Đào Góc Tường. Đang thực hiện audio 11,583 10/04/2024
Chương 1684 - Thiên Phú Tuyệt Thế. (1) Đang thực hiện audio 1,563 10/04/2024
Chương 1685 - Thiên Phú Tuyệt Thế. (2) Đang thực hiện audio 11,819 10/04/2024
Chương 1686 - Trùng Kích Phòng Tuyến. (1) Đang thực hiện audio 1,308 10/04/2024
Chương 1687 - Trùng Kích Phòng Tuyến. (2) Đang thực hiện audio 7,954 10/04/2024
Chương 1688 - Đối Oanh. Đang thực hiện audio 11,431 10/04/2024
Chương 1689 - Nỏ Mạnh Hết Đà. (1) Đang thực hiện audio 6,867 10/04/2024
Chương 1690 - Nỏ Mạnh Hết Đà. (2) Đang thực hiện audio 8,897 10/04/2024
Chương 1691 - Cự Thú Bỏ Mình. (1) Đang thực hiện audio 4,387 10/04/2024
Chương 1692 - Cự Thú Bỏ Mình. (2) Đang thực hiện audio 7,947 10/04/2024
Chương 1693 - Thời Gian Trọng Hồi. Đang thực hiện audio 9,658 10/04/2024
Chương 1694 - Hóa Thân Chân Long? (1) Đang thực hiện audio 9,593 10/04/2024
Chương 1695 - Hóa Thân Chân Long? (2) Đang thực hiện audio 9,616 10/04/2024
Chương 1696 - Kiếm Cuồng Đồ. (1) Đang thực hiện audio 10,785 10/04/2024
Chương 1697 - Kiếm Cuồng Đồ. (2) Đang thực hiện audio 2,276 10/04/2024
Chương 1698 - Lựa Chọn. Đang thực hiện audio 8,819 10/04/2024
Chương 1699 - Quyết Định. (1) Đang thực hiện audio 6,575 10/04/2024
Chương 1700 - Quyết Định. (2) Đang thực hiện audio 8,657 10/04/2024
Chương 1701 - Hồn Thể Đại Thành. (1) Đang thực hiện audio 9,634 10/04/2024
Chương 1702 - Hồn Thể Đại Thành. (2) Đang thực hiện audio 819 10/04/2024
Chương 1703 - Loạn Thủy. Đang thực hiện audio 4,732 10/04/2024
Chương 1704 - Thủy Tiên. (1) Đang thực hiện audio 1,014 10/04/2024
Chương 1705 - Thủy Tiên. (2) Đang thực hiện audio 9,942 10/04/2024
Chương 1706 - Người Muốn Tìm Chết. (1) Đang thực hiện audio 515 10/04/2024
Chương 1707 - Người Muốn Tìm Chết. (2) Đang thực hiện audio 9,590 10/04/2024
Chương 1708 - Người Muốn Tìm Chết. Đang thực hiện audio 2,555 10/04/2024
Chương 1709 - Long Ngâm Phương Trạch. (1) Đang thực hiện audio 4,946 10/04/2024
Chương 1710 - Long Ngâm Phương Trạch. (1) Đang thực hiện audio 4,556 10/04/2024
Chương 1711 - Tâm Phục Khẩu Phục. (1) Đang thực hiện audio 10,950 10/04/2024
Chương 1712 - Tâm Phục Khẩu Phục. (2) Đang thực hiện audio 3,324 10/04/2024
Chương 1713 - Cút. Đang thực hiện audio 8,324 10/04/2024
Chương 1714 - Thủy Tiên. (1) Đang thực hiện audio 10,388 10/04/2024
Chương 1715 - Thủy Tiên. (2) Đang thực hiện audio 11,138 10/04/2024
Chương 1716 - Bị Ép Lưu Lại. (1) Đang thực hiện audio 1,805 10/04/2024
Chương 1717 - Bị Ép Lưu Lại. (2) Đang thực hiện audio 2,368 10/04/2024
Chương 1718 - Đảo Hãm Không Đang thực hiện audio 11,331 10/04/2024
Chương 1719 - Thỉnh Giáo. (1) Đang thực hiện audio 2,614 10/04/2024
Chương 1720 - Thỉnh Giáo. (2) Đang thực hiện audio 6,500 10/04/2024
Chương 1721 - Sư Tôn Cứu Ta! (1) Đang thực hiện audio 9,913 10/04/2024
Chương 1722 - Sư Tôn Cứu Ta! (2) Đang thực hiện audio 8,153 10/04/2024
Chương 1723 - Trợ Giúp Lớn Nhất Đối Với Ta. Đang thực hiện audio 1,948 10/04/2024
Chương 1724 - Nguyễn Tích Tuyền Bỏ Mạng. (1) Đang thực hiện audio 11,452 10/04/2024
Chương 1725 - Nguyễn Tích Tuyền Bỏ Mạng. (2) Đang thực hiện audio 10,096 10/04/2024
Chương 1726 - Cuộc Chiến Thuật Luyện Sư Cửu Giai. (1) Đang thực hiện audio 2,778 10/04/2024
Chương 1727 - Cuộc Chiến Thuật Luyện Sư Cửu Giai. (2) Đang thực hiện audio 9,819 10/04/2024
Chương 1728 - Điều Kiện Khiến Người Sợ Hãi. Đang thực hiện audio 11,395 10/04/2024
Chương 1729 - Luyện Hóa Hắc Viêm Sơn (1) Đang thực hiện audio 1,302 10/04/2024
Chương 1730 - Luyện Hóa Hắc Viêm Sơn (2) Đang thực hiện audio 11,096 10/04/2024
Chương 1731 - Lạc Ấn Nô Dịch. (1) Đang thực hiện audio 8,385 10/04/2024
Chương 1732 - Lạc Ấn Nô Dịch. (2) Đang thực hiện audio 345 10/04/2024
Chương 1733 - Tinh Qua. Đang thực hiện audio 4,807 10/04/2024
Chương 1734 - Đi Mòn Gót Sắt Tìm Không Thấy. (1) Đang thực hiện audio 2,409 10/04/2024
Chương 1735 - Đi Mòn Gót Sắt Tìm Không Thấy. (2) Đang thực hiện audio 5,897 10/04/2024
Chương 1736 - Tử Tuyết San Hô. Đang thực hiện audio 1,405 10/04/2024
Chương 1737 - Người Muốn Tìm. (1) Đang thực hiện audio 10,981 10/04/2024
Chương 1738 - Người Muốn Tìm. (2) Đang thực hiện audio 8,131 10/04/2024
Chương 1739 - Viễn Cổ Thần Dịch Lực. (1) Đang thực hiện audio 2,584 10/04/2024
Chương 1740 - Viễn Cổ Thần Dịch Lực. (2) Đang thực hiện audio 4,840 10/04/2024
Chương 1741 - Thần Thể Chi Mê. Đang thực hiện audio 1,934 10/04/2024
Chương 1742 - Tứ Đảo Chủ. (1) Đang thực hiện audio 10,243 10/04/2024
Chương 1743 - Tứ Đảo Chủ. (2) Đang thực hiện audio 2,074 10/04/2024
Chương 1744 - Người Gây Chuyện. (1) Đang thực hiện audio 4,679 10/04/2024
Chương 1745 - Người Gây Chuyện. (2) Đang thực hiện audio 6,847 10/04/2024
Chương 1746 - Kiếm Ý. Đang thực hiện audio 5,932 10/04/2024
Chương 1747 - Tân Thần. (1) Đang thực hiện audio 231 10/04/2024
Chương 1748 - Tân Thần. (2) Đang thực hiện audio 3,463 10/04/2024
Chương 1749 - Linh Hồn Cấm Chế. (1) Đang thực hiện audio 11,423 10/04/2024
Chương 1750 - Linh Hồn Cấm Chế. (2) Đang thực hiện audio 345 10/04/2024
Chương 1751 - Huyễn Bảo Đại Hội. Đang thực hiện audio 5,475 10/04/2024
Chương 1752 - Thiên Điểu Thần Mộc. (1) Đang thực hiện audio 5,657 10/04/2024
Chương 1753 - Thiên Điểu Thần Mộc. (2) Đang thực hiện audio 3,957 10/04/2024
Chương 1754 - Ba Tuần Chi Hoa. (1) Đang thực hiện audio 6,355 10/04/2024
Chương 1755 - Ba Tuần Chi Hoa. (2) Đang thực hiện audio 10,844 10/04/2024
Chương 1756 - Cáo Mượn Oai Hùm. Đang thực hiện audio 7,126 10/04/2024
Chương 1757 - Đoạt Bảo. (1) Đang thực hiện audio 4,401 10/04/2024
Chương 1758 - Đoạt Bảo. (2) Đang thực hiện audio 1,419 10/04/2024
Chương 1759 - Chém Giết. (1) Đang thực hiện audio 33 10/04/2024
Chương 1760 - Chém Giết. (2) Đang thực hiện audio 3,953 10/04/2024
Chương 1761 - Chiến Cửu Thiên. Đang thực hiện audio 8,244 10/04/2024
Chương 1762 - Liên Thủ. (1) Đang thực hiện audio 11,780 10/04/2024
Chương 1763 - Liên Thủ. (2) Đang thực hiện audio 6,073 10/04/2024
Chương 1764 - Đột Phá Hưu Môn. Đang thực hiện audio 8,454 10/04/2024
Chương 1765 - Bạch Phạn. (1) Đang thực hiện audio 8,311 10/04/2024
Chương 1766 - Bạch Phạn. (2) Đang thực hiện audio 1,581 10/04/2024
Chương 1767 - Trao Đổi. (1) Đang thực hiện audio 6,314 10/04/2024
Chương 1768 - Trao Đổi. (2) Đang thực hiện audio 11,704 10/04/2024
Chương 1769 - Đại Đảo Chủ. Đang thực hiện audio 9,975 10/04/2024
Chương 1770 - Pháp Hoa Liên Thai. (1) Đang thực hiện audio 1,310 10/04/2024
Chương 1771 - Pháp Hoa Liên Thai. (2) Đang thực hiện audio 6,223 10/04/2024
Chương 1772 - Chủ Đề Bi Thương. (1) Đang thực hiện audio 2,155 10/04/2024
Chương 1773 - Chủ Đề Bi Thương. (2) Đang thực hiện audio 2,855 10/04/2024
Chương 1774 - Ra Tay. (1) Đang thực hiện audio 7,251 10/04/2024
Chương 1775 - Ra Tay. (2) Đang thực hiện audio 11,574 10/04/2024
Chương 1776 - Phiên Nhược Kinh Hồng. Đang thực hiện audio 6,264 10/04/2024
Chương 1777 - Như Thị Ngã Văn. (1) Đang thực hiện audio 3,403 10/04/2024
Chương 1778 - Như Thị Ngã Văn. (2) Đang thực hiện audio 5,048 10/04/2024
Chương 1779 - Võ Đạo Chi Tâm. (1) Đang thực hiện audio 8,289 10/04/2024
Chương 1780 - Võ Đạo Chi Tâm. (2) Đang thực hiện audio 4,444 10/04/2024
Chương 1781 - Cuộc Chiến Thiên Tài. Đang thực hiện audio 8,694 10/04/2024
Chương 1782 - Chân Long Chi Hàng. (1) Đang thực hiện audio 10,277 10/04/2024
Chương 1783 - Chân Long Chi Hàng. (2) Đang thực hiện audio 3,136 10/04/2024
Chương 1784 - Thiên Mệnh Về Ai? (1) Đang thực hiện audio 8,519 10/04/2024
Chương 1785 - Thiên Mệnh Về Ai? (2) Đang thực hiện audio 4,089 10/04/2024
Chương 1786 - Sát Tâm Như Sắt. Đang thực hiện audio 6,411 10/04/2024
Chương 1787 - Vạn Bất Đắc Dĩ. (1) Đang thực hiện audio 1,585 10/04/2024
Chương 1788 - Vạn Bất Đắc Dĩ. (2) Đang thực hiện audio 3,344 10/04/2024
Chương 1789 - Dự Cảm Điềm Xấu. (1) Đang thực hiện audio 2,634 10/04/2024
Chương 1790 - Dự Cảm Điềm Xấu. (2) Đang thực hiện audio 4,177 10/04/2024
Chương 1791 - Tất Cả Có Tâm Tư. Đang thực hiện audio 8,537 10/04/2024
Chương 1792 - Rên Rĩ Kiếm Vũ Phong. (1) Đang thực hiện audio 10,949 10/04/2024
Chương 1793 - Rên Rĩ Kiếm Vũ Phong. (2) Đang thực hiện audio 3,800 10/04/2024
Chương 1794 - Ứng Tác Như Thị Quan. (1) Đang thực hiện audio 2,202 10/04/2024
Chương 1795 - Ứng Tác Như Thị Quan. (2) Đang thực hiện audio 977 10/04/2024
Chương 1796 - Loạn Cục. Đang thực hiện audio 3,862 10/04/2024
Chương 1797 - Thần Ma Nhất Niệm Gian. (1) Đang thực hiện audio 11,426 10/04/2024
Chương 1798 - Thần Ma Nhất Niệm Gian. (2) Đang thực hiện audio 10,071 10/04/2024
Chương 1799 - Mục Tiêu Hải Vực. (1) Đang thực hiện audio 7,067 10/04/2024
Chương 1800 - Mục Tiêu Hải Vực. (2) Đang thực hiện audio 5,049 10/04/2024
Chương 1801 - Khôi Phục Toàn Thịnh. Đang thực hiện audio 7,671 10/04/2024
Chương 1802 - Sinh Tử Một Đường. (1) Đang thực hiện audio 9,907 10/04/2024
Chương 1803 - Sinh Tử Một Đường. (2) Đang thực hiện audio 7,309 10/04/2024
Chương 1804 - Huyền Khí Đua Tiếng. (1) Đang thực hiện audio 5,410 10/04/2024
Chương 1805 - Huyền Khí Đua Tiếng. (2) Đang thực hiện audio 24 10/04/2024
Chương 1806 - Khí Phách. (1) Đang thực hiện audio 3,635 10/04/2024
Chương 1807 - Khí Phách. (2) Đang thực hiện audio 3,714 10/04/2024
Chương 1808 - Đánh Rơi Không Gian. Đang thực hiện audio 1,172 10/04/2024
Chương 1809 - Nói Chuyện Với Nhau. (1) Đang thực hiện audio 9,743 10/04/2024
Chương 1810 - Nói Chuyện Với Nhau. (2) Đang thực hiện audio 5,274 10/04/2024
Chương 1811 - Thành Ý. (1) Đang thực hiện audio 130 10/04/2024
Chương 1812 - Thành Ý. (2) Đang thực hiện audio 8,497 10/04/2024
Chương 1813 - Bí Mật Song Thạch. Đang thực hiện audio 6,454 10/04/2024
Chương 1814 - Khối Nghê Thạch Thứ Ba. (1) Đang thực hiện audio 2,425 10/04/2024
Chương 1815 - Khối Nghê Thạch Thứ Ba. (2) Đang thực hiện audio 7,490 10/04/2024
Chương 1816 - Hòn Đảo Liên Hoa. (1) Đang thực hiện audio 3,334 10/04/2024
Chương 1817 - Hòn Đảo Liên Hoa. (2) Đang thực hiện audio 180 10/04/2024
Chương 1818 - Xương Đại Ngư. Đang thực hiện audio 10,803 10/04/2024
Chương 1819 - Cự Quy. (1) Đang thực hiện audio 3,883 10/04/2024
Chương 1820 - Cự Quy. (2) Đang thực hiện audio 4,489 10/04/2024
Chương 1821 - Tứ Thần Phong Ấn. (1) Đang thực hiện audio 415 10/04/2024
Chương 1822 - Tứ Thần Phong Ấn. (2) Đang thực hiện audio 7,651 10/04/2024
Chương 1823 - Thượng Cổ Chân Linh. Đang thực hiện audio 10,933 10/04/2024
Chương 1824 - Bắc Minh Thiên Lộc. (1) Đang thực hiện audio 76 10/04/2024
Chương 1825 - Bắc Minh Thiên Lộc. (2) Đang thực hiện audio 6,160 10/04/2024
Chương 1826 - Bốn Kiện Chí Bảo. Đang thực hiện audio 10,644 10/04/2024
Chương 1827 - Bát Khổ Kiếm Thức. (1) Đang thực hiện audio 1,718 10/04/2024
Chương 1828 - Bát Khổ Kiếm Thức. (2) Đang thực hiện audio 1,259 10/04/2024
Chương 1829 - Chuyện Thống Khổ Hơn Cả Chết. (1) Đang thực hiện audio 2,057 10/04/2024
Chương 1830 - Chuyện Thống Khổ Hơn Cả Chết. (2) Đang thực hiện audio 3,908 10/04/2024
Chương 1831 - Trí Nhớ Phủ Đầy Bụi. Đang thực hiện audio 2,230 10/04/2024
Chương 1832 - Chân Linh Kiếm Hồn. (1) Đang thực hiện audio 4,371 10/04/2024
Chương 1833 - Chân Linh Kiếm Hồn. (2) Đang thực hiện audio 3,838 10/04/2024
Chương 1834 - Chỉ Đơn Giản Như Vậy? (1) Đang thực hiện audio 7,269 10/04/2024
Chương 1835 - Chỉ Đơn Giản Như Vậy? (2) Đang thực hiện audio 3,209 10/04/2024
Chương 1836 - Âm Hồn Không Tiêu Tan. Đang thực hiện audio 8,819 10/04/2024
Chương 1837 - Ma Lâm Đông Hải. (1) Đang thực hiện audio 2,903 10/04/2024
Chương 1838 - Ma Lâm Đông Hải. (2) Đang thực hiện audio 4,324 10/04/2024
Chương 1839 - Đông Hải Chi Chủ. (1) Đang thực hiện audio 860 10/04/2024
Chương 1840 - Đông Hải Chi Chủ. (2) Đang thực hiện audio 10,725 10/04/2024
Chương 1841 - Lục Tộc Vương Giả. (1) Đang thực hiện audio 6,549 10/04/2024
Chương 1842 - Lục Tộc Vương Giả. (2) Đang thực hiện audio 1,847 10/04/2024
Chương 1843 - Thiên La Địa Võng. Đang thực hiện audio 314 10/04/2024
Chương 1844 - Ngoan Cố Chống Cự. (1) Đang thực hiện audio 9,072 10/04/2024
Chương 1845 - Ngoan Cố Chống Cự. (2) Đang thực hiện audio 1,218 10/04/2024
Chương 1846 - Tâm Như Lưu Ly. (1) Đang thực hiện audio 6,796 10/04/2024
Chương 1847 - Tâm Như Lưu Ly. (2) Đang thực hiện audio 4,656 10/04/2024
Chương 1848 - Kinh Thế Chi Diễm. Đang thực hiện audio 6,153 10/04/2024
Chương 1849 - Hàng Ma. (1) Đang thực hiện audio 2,142 10/04/2024
Chương 1850 - Hàng Ma. (2) Đang thực hiện audio 6,862 10/04/2024
Chương 1851 - Một Đạo Không Thân Tức Pháp Thân. (1) Đang thực hiện audio 6,399 10/04/2024
Chương 1852 - Một Đạo Không Thân Tức Pháp Thân. (2) Đang thực hiện audio 7,398 10/04/2024
Chương 1853 - Thiên Hành Hữu Thường. (1) Đang thực hiện audio 3,285 10/04/2024
Chương 1854 - Thiên Hành Hữu Thường. (2) Đang thực hiện audio 4,976 10/04/2024
Chương 1855 - Hồng Nhan Họa Thủy. Đang thực hiện audio 6,219 10/04/2024
Chương 1856 - Lưỡng Nghi Vi Trần Trận. (1) Đang thực hiện audio 10,598 10/04/2024
Chương 1857 - Lưỡng Nghi Vi Trần Trận. (2) Đang thực hiện audio 1,701 10/04/2024
Chương 1858 - Nghê Thạch Chi Hoạn. (1) Đang thực hiện audio 3,640 10/04/2024
Chương 1859 - Nghê Thạch Chi Hoạn. (2) Đang thực hiện audio 6,399 10/04/2024
Chương 1860 - Phong Ấn. Đang thực hiện audio 11,748 10/04/2024
Chương 1861 - Từ Bi Tâm Tràng. (1) Đang thực hiện audio 4,655 10/04/2024
Chương 1862 - Từ Bi Tâm Tràng. (2) Đang thực hiện audio 8,354 10/04/2024
Chương 1863 - Không Có Nghe Tiếng. (1) Đang thực hiện audio 11,721 10/04/2024
Chương 1864 - Không Có Nghe Tiếng. (2) Đang thực hiện audio 1,988 10/04/2024
Chương 1865 - Tư Cách Chi Tranh. Đang thực hiện audio 9,616 10/04/2024
Chương 1866 - Tiểu Minh Vương Ấn. (1) Đang thực hiện audio 10,469 10/04/2024
Chương 1867 - Tiểu Minh Vương Ấn. (2) Đang thực hiện audio 1,784 10/04/2024
Chương 1868 - Đông Hải Bí Tân. Đang thực hiện audio 8,355 10/04/2024
Chương 1869 - Vạn Vũ Hội Tụ. (1) Đang thực hiện audio 10,440 10/04/2024
Chương 1870 - Vạn Vũ Hội Tụ. (2) Đang thực hiện audio 8,416 10/04/2024
Chương 1871 - Vũ Địa. Đang thực hiện audio 9,138 10/04/2024
Chương 1872 - Thiên Địa Thủy Nguyên. (1) Đang thực hiện audio 7,316 10/04/2024
Chương 1873 - Thiên Địa Thủy Nguyên. (2) Đang thực hiện audio 5,288 10/04/2024
Chương 1874 - Luyện Hóa. (1) Đang thực hiện audio 11,465 10/04/2024
Chương 1875 - Luyện Hóa. (2) Đang thực hiện audio 10,429 10/04/2024
Chương 1876 - Long Vệ. (1) Đang thực hiện audio 2,779 10/04/2024
Chương 1877 - Long Vệ. (2) Đang thực hiện audio 11,615 10/04/2024
Chương 1878 - Long Mộ. Đang thực hiện audio 1,473 10/04/2024
Chương 1879 - Kim Cốt. (1) Đang thực hiện audio 8,129 10/04/2024
Chương 1880 - Kim Cốt. (2) Đang thực hiện audio 4,657 10/04/2024
Chương 1881 - Giao Phong. (1) Đang thực hiện audio 3,610 10/04/2024
Chương 1882 - Giao Phong. (2) Đang thực hiện audio 7,470 10/04/2024
Chương 1883 - Thụ Thương. Đang thực hiện audio 8,194 10/04/2024
Chương 1884 - Phát Giác. (1) Đang thực hiện audio 2,395 10/04/2024
Chương 1885 - Phát Giác. (2) Đang thực hiện audio 2,035 10/04/2024
Chương 1886 - Quan Thiên Kính. (1) Đang thực hiện audio 10,546 10/04/2024
Chương 1887 - Quan Thiên Kính. (2) Đang thực hiện audio 2,330 10/04/2024
Chương 1888 - Cùng Một Trận Tuyến. (1) Đang thực hiện audio 6,023 10/04/2024
Chương 1889 - Cùng Một Trận Tuyến. (2) Đang thực hiện audio 10,332 10/04/2024
Chương 1890 - Phòng Ngừa Chu Đáo Đang thực hiện audio 3,046 10/04/2024
Chương 1891 - Hứa Hẹn Lúc Trước. (1) Đang thực hiện audio 10,860 10/04/2024
Chương 1892 - Hứa Hẹn Lúc Trước. (2) Đang thực hiện audio 10,658 10/04/2024
Chương 1893 - Luyện Chế Kinh Thế. (1) Đang thực hiện audio 508 10/04/2024
Chương 1894 - Luyện Chế Kinh Thế. (2) Đang thực hiện audio 7,335 10/04/2024
Chương 1895 - Hai Bên Nhìn Nhau. Đang thực hiện audio 376 10/04/2024
Chương 1896 - Một Bước Ngắn. (1) Đang thực hiện audio 8,246 10/04/2024
Chương 1897 - Một Bước Ngắn. (2) Đang thực hiện audio 8,463 10/04/2024
Chương 1898 - Thanh Tâm Chú. (1) Đang thực hiện audio 7,359 10/04/2024
Chương 1899 - Thanh Tâm Chú. (2) Đang thực hiện audio 3,077 10/04/2024
Chương 1900 - Rời Đi. Đang thực hiện audio 4,622 10/04/2024
Chương 1901 - Vi Trần Giới Tử. (1) Đang thực hiện audio 8,098 10/04/2024
Chương 1902 - Vi Trần Giới Tử. (2) Đang thực hiện audio 2,976 10/04/2024
Chương 1903 - Đảo Tụ Long. (1) Đang thực hiện audio 11,669 10/04/2024
Chương 1904 - Đảo Tụ Long. (2) Đang thực hiện audio 6,758 10/04/2024
Chương 1905 - Chân Long Quyết. Đang thực hiện audio 5,434 10/04/2024
Chương 1906 - Thế Giới Chi Kiếm. (1) Đang thực hiện audio 9,414 10/04/2024
Chương 1907 - Thế Giới Chi Kiếm. (2) Đang thực hiện audio 10,384 10/04/2024
Chương 1908 - Hám Long Chùy. (1) Đang thực hiện audio 805 10/04/2024
Chương 1909 - Hám Long Chùy. (2) Đang thực hiện audio 9,318 10/04/2024
Chương 1910 - Thiên Chi Tẫn Đầu Đang thực hiện audio 3,991 10/04/2024
Chương 1911 - Chấn Nhập Hư Không. (1) Đang thực hiện audio 4,786 10/04/2024
Chương 1912 - Chấn Nhập Hư Không. (2) Đang thực hiện audio 3,662 10/04/2024
Chương 1913 - Sưu Hồn. (1) Đang thực hiện audio 4,296 10/04/2024
Chương 1914 - Sưu Hồn. (2) Đang thực hiện audio 9,896 10/04/2024
Chương 1915 - Trở Về. Đang thực hiện audio 10,853 10/04/2024
Chương 1916 - Ngươi Còn Muốn Mặt Mũi Sao? (1) Đang thực hiện audio 7,357 10/04/2024
Chương 1917 - Ngươi Còn Muốn Mặt Mũi Sao? (2) Đang thực hiện audio 10,576 10/04/2024
Chương 1918 - Giải Trận. (1) Đang thực hiện audio 8,463 10/04/2024
Chương 1919 - Giải Trận. (2) Đang thực hiện audio 4,559 10/04/2024
Chương 1920 - Đánh Chết Nghiễm Chính. (1) Đang thực hiện audio 4,846 10/04/2024
Chương 1921 - Đánh Chết Nghiễm Chính. (2) Đang thực hiện audio 3,409 10/04/2024
Chương 1922 - Linh Tâm. Đang thực hiện audio 10,552 10/04/2024
Chương 1923 - Long Trời Lở Đất. (1) Đang thực hiện audio 10,775 10/04/2024
Chương 1924 - Long Trời Lở Đất. (2) Đang thực hiện audio 2,366 10/04/2024
Chương 1925 - Ếch Ngồi Đáy Giếng? (1) Đang thực hiện audio 3,870 10/04/2024
Chương 1926 - Ếch Ngồi Đáy Giếng? (2) Đang thực hiện audio 2,821 10/04/2024
Chương 1927 - Khí Quy Nhất Kiếm. Đang thực hiện audio 5,810 10/04/2024
Chương 1928 - Vén Rơi Tổ Chim. (1) Đang thực hiện audio 3,444 10/04/2024
Chương 1929 - Vén Rơi Tổ Chim. (2) Đang thực hiện audio 4,350 10/04/2024
Chương 1930 - Một Chén. (1) Đang thực hiện audio 3,899 10/04/2024
Chương 1931 - Một Chén. (2) Đang thực hiện audio 10,140 10/04/2024
Chương 1932 - Không Có Nói Đùa. (1) Đang thực hiện audio 5,385 10/04/2024
Chương 1933 - Không Có Nói Đùa. (2) Đang thực hiện audio 8,262 10/04/2024
Chương 1934 - Huyền Khí Cảm Ứng. Đang thực hiện audio 11,357 10/04/2024
Chương 1935 - Nhân Sinh Hỏng Bét. (1) Đang thực hiện audio 5,604 10/04/2024
Chương 1936 - Nhân Sinh Hỏng Bét. (2) Đang thực hiện audio 4,751 10/04/2024
Chương 1937 - Di Sơn Đảo Hải. (1) Đang thực hiện audio 359 10/04/2024
Chương 1938 - Di Sơn Đảo Hải. (2) Đang thực hiện audio 1,421 10/04/2024
Chương 1939 - Một Pháp Thông Thì Vạn Pháp Thông. Đang thực hiện audio 6,977 10/04/2024
Chương 1940 - Ôm Cây Đợi Thỏ. (1) Đang thực hiện audio 6,943 10/04/2024
Chương 1941 - Ôm Cây Đợi Thỏ. (2) Đang thực hiện audio 5,397 10/04/2024
Chương 1942 - Phù Diêu Thánh Cung. (1) Đang thực hiện audio 10,021 10/04/2024
Chương 1943 - Phù Diêu Thánh Cung. (2) Đang thực hiện audio 6,293 10/04/2024
Chương 1944 - Ô Ngôn Uế Ngữ. (1) Đang thực hiện audio 4,962 10/04/2024
Chương 1945 - Ô Ngôn Uế Ngữ. (2) Đang thực hiện audio 7,912 10/04/2024
Chương 1946 - Rải Đậu Thành Binh. Đang thực hiện audio 9,980 10/04/2024
Chương 1947 - Khai Sơn Thiên Đinh. (1) Đang thực hiện audio 3,357 10/04/2024
Chương 1948 - Khai Sơn Thiên Đinh. (2) Đang thực hiện audio 10,826 10/04/2024
Chương 1949 - Tình Thế Nghịch Chuyển. (1) Đang thực hiện audio 7,598 10/04/2024
Chương 1950 - Tình Thế Nghịch Chuyển. (2) Đang thực hiện audio 1,487 10/04/2024
Chương 1951 - Siêu Phàm Nhập Thánh! Đang thực hiện audio 3,667 10/04/2024
Chương 1952 - Một Kích Kinh Khủng. (1) Đang thực hiện audio 895 10/04/2024
Chương 1953 - Một Kích Kinh Khủng. (2) Đang thực hiện audio 5,236 10/04/2024
Chương 1954 - Lần Thứ Hai Thần Hàng. (1) Đang thực hiện audio 10,261 10/04/2024
Chương 1955 - Lần Thứ Hai Thần Hàng. (2) Đang thực hiện audio 4,199 10/04/2024
Chương 1956 - Thất Tinh Đăng. (1) Đang thực hiện audio 342 10/04/2024
Chương 1957 - Thất Tinh Đăng. (2) Đang thực hiện audio 11,718 10/04/2024
Chương 1958 - Hải Chi Sâm Lâm. Đang thực hiện audio 8,095 10/04/2024
Chương 1959 - Chỉ Điểm Một Chút. (1) Đang thực hiện audio 9,694 10/04/2024
Chương 1960 - Chỉ Điểm Một Chút. (2) Đang thực hiện audio 2,075 10/04/2024
Chương 1961 - Nhìn Thấu Chân Thân. (1) Đang thực hiện audio 591 10/04/2024
Chương 1962 - Nhìn Thấu Chân Thân. (2) Đang thực hiện audio 10,697 10/04/2024
Chương 1963 - Tam Thiên Quy Tắc Đang thực hiện audio 3,684 10/04/2024
Chương 1964 - Sau Võ Đạo Chung Điểm. (1) Đang thực hiện audio 11,535 10/04/2024
Chương 1965 - Sau Võ Đạo Chung Điểm. (2) Đang thực hiện audio 7,661 10/04/2024
Chương 1966 - Thiên Địa Dong Lô. Đang thực hiện audio 11,606 10/04/2024
Chương 1967 - Cốt Hồng. (1) Đang thực hiện audio 8,665 10/04/2024
Chương 1968 - Cốt Hồng. (2) Đang thực hiện audio 2,291 10/04/2024
Chương 1969 - Dị Tập. (1) Đang thực hiện audio 4,952 10/04/2024
Chương 1970 - Dị Tập. (2) Đang thực hiện audio 944 10/04/2024
Chương 1971 - Chân Hỏa Dị Động Đang thực hiện audio 3,476 10/04/2024
Chương 1972 - Kiếm Vực Thần Thông. (1) Đang thực hiện audio 7,643 10/04/2024
Chương 1973 - Kiếm Vực Thần Thông. (2) Đang thực hiện audio 8,151 10/04/2024
Chương 1974 - Đông Trụ. (1) Đang thực hiện audio 8,904 10/04/2024
Chương 1975 - Đông Trụ. (2) Đang thực hiện audio 2,084 10/04/2024
Chương 1976 - Khóa Tinh Bàn. Đang thực hiện audio 7,016 10/04/2024
Chương 1977 - Chặn Lại. (1) Đang thực hiện audio 6,749 10/04/2024
Chương 1978 - Chặn Lại. (2) Đang thực hiện audio 10,804 10/04/2024
Chương 1979 - Lục Quyết Thủy Lôi. (1) Đang thực hiện audio 3,642 10/04/2024
Chương 1980 - Lục Quyết Thủy Lôi. (2) Đang thực hiện audio 2,838 10/04/2024
Chương 1981 - Hiểu Lầm. Đang thực hiện audio 7,131 10/04/2024
Chương 1982 - Kinh Sợ. (1) Đang thực hiện audio 10,912 10/04/2024
Chương 1983 - Kinh Sợ. (2) Đang thực hiện audio 5,263 10/04/2024
Chương 1984 - Chân Linh Biến Thân. (1) Đang thực hiện audio 4,088 10/04/2024
Chương 1985 - Chân Linh Biến Thân. (2) Đang thực hiện audio 6,047 10/04/2024
Chương 1986 - Di Sơn Đảo Hải. Đang thực hiện audio 3,275 10/04/2024
Chương 1987 - Huyền Phong Đao. (1) Đang thực hiện audio 11,497 10/04/2024
Chương 1988 - Huyền Phong Đao. (2) Đang thực hiện audio 6,873 10/04/2024
Chương 1989 - Là Bạn Không Phải Địch. (1) Đang thực hiện audio 11,354 10/04/2024
Chương 1990 - Là Bạn Không Phải Địch. (2) Đang thực hiện audio 2,904 10/04/2024
Chương 1991 - Sáu Đạo Ma Binh. (1) Đang thực hiện audio 3,995 10/04/2024
Chương 1992 - Sáu Đạo Ma Binh. (2) Đang thực hiện audio 980 10/04/2024
Chương 1993 - Thiên Thánh Khí. Đang thực hiện audio 9,415 10/04/2024
Chương 1994 - Hương Ba Lão. (1) Đang thực hiện audio 6,298 10/04/2024
Chương 1995 - Hương Ba Lão. (2) Đang thực hiện audio 7,131 10/04/2024
Chương 1996 - Tinh Diệt. (1) Đang thực hiện audio 894 10/04/2024
Chương 1997 - Tinh Diệt. (2) Đang thực hiện audio 7,486 10/04/2024
Chương 1998 - Bát Thiên Cường. Đang thực hiện audio 7,234 10/04/2024
Chương 1999 - Tinh Tuyền Bạo. (1) Đang thực hiện audio 9,189 10/04/2024
Chương 2000 - Tinh Tuyền Bạo. (2) Đang thực hiện audio 10,728 10/04/2024
Chương 2001 - Linh Lôi Quả. (1) Đang thực hiện audio 8,353 10/04/2024
Chương 2002 - Linh Lôi Quả. (2) Đang thực hiện audio 9,049 10/04/2024
Chương 2003 - Hải Mộc Trấn. Đang thực hiện audio 1,421 10/04/2024
Chương 2004 - A Mang. (1) Đang thực hiện audio 4,969 10/04/2024
Chương 2005 - A Mang. (2) Đang thực hiện audio 6,461 10/04/2024
Chương 2006 - Hồng Hoa Thương Hội. (1) Đang thực hiện audio 7,944 10/04/2024
Chương 2007 - Hồng Hoa Thương Hội. (2) Đang thực hiện audio 4,285 10/04/2024
Chương 2008 - Vì Muốn Tốt Cho Ngươi. (1) Đang thực hiện audio 157 10/04/2024
Chương 2009 - Vì Muốn Tốt Cho Ngươi. (2) Đang thực hiện audio 3,984 10/04/2024
Chương 2010 - Thiên Sơn Lầu. Đang thực hiện audio 705 10/04/2024
Chương 2011 - Tiền Đặt Cọc. (1) Đang thực hiện audio 7,788 10/04/2024
Chương 2012 - Tiền Đặt Cọc. (2) Đang thực hiện audio 5,108 10/04/2024
Chương 2013 - Ngươi Hiểu. (1) Đang thực hiện audio 6,491 10/04/2024
Chương 2014 - Ngươi Hiểu. (2) Đang thực hiện audio 7,520 10/04/2024
Chương 2015 - Ta Không Hiểu. Đang thực hiện audio 10,988 10/04/2024
Chương 2016 - Sơn Vũ Dục Lai. (1) Đang thực hiện audio 849 10/04/2024
Chương 2017 - Sơn Vũ Dục Lai. (2) Đang thực hiện audio 3,986 10/04/2024
Chương 2018 - Bắc Hải Vương Tử. (1) Đang thực hiện audio 8,699 10/04/2024
Chương 2019 - Bắc Hải Vương Tử. (2) Đang thực hiện audio 1,169 10/04/2024
Chương 2020 - Nguyệt Chi Vũ Bộ. (1) Đang thực hiện audio 10,732 10/04/2024
Chương 2021 - Nguyệt Chi Vũ Bộ. (2) Đang thực hiện audio 9,060 10/04/2024
Chương 2022 - Phấn Sắc Tinh Trần. Đang thực hiện audio 5,687 10/04/2024
Chương 2023 - Tức Giận. (1) Đang thực hiện audio 9,684 10/04/2024
Chương 2024 - Tức Giận. (2) Đang thực hiện audio 10,656 10/04/2024
Chương 2025 - Phong Viễn Tiên Sinh. (1) Đang thực hiện audio 3,960 10/04/2024
Chương 2026 - Phong Viễn Tiên Sinh. (2) Đang thực hiện audio 11,125 10/04/2024
Chương 2027 - Đô Thiên Tỏa Nguyên Đại Trận. Đang thực hiện audio 9,098 10/04/2024
Chương 2028 - Quần Hào Tụ. (1) Đang thực hiện audio 8,616 10/04/2024
Chương 2029 - Quần Hào Tụ. (2) Đang thực hiện audio 10,457 10/04/2024
Chương 2030 - Miệng Pháo. (1) Đang thực hiện audio 11,693 10/04/2024
Chương 2031 - Miệng Pháo. (2) Đang thực hiện audio 11,085 10/04/2024
Chương 2032 - Chứng Cứ. (1) Đang thực hiện audio 8,869 10/04/2024
Chương 2033 - Chứng Cứ. (2) Đang thực hiện audio 577 10/04/2024
Chương 2034 - Thương Nghị. Đang thực hiện audio 9,154 10/04/2024
Chương 2035 - Mở Ra Võ Quyết. (1) Đang thực hiện audio 233 10/04/2024
Chương 2036 - Mở Ra Võ Quyết. (2) Đang thực hiện audio 1,907 10/04/2024
Chương 2037 - Thiên Không Nguyên Khí Tỏa. (1) Đang thực hiện audio 2,707 10/04/2024
Chương 2038 - Thiên Không Nguyên Khí Tỏa. (2) Đang thực hiện audio 9,192 10/04/2024
Chương 2039 - Ai Thắng? (1) Đang thực hiện audio 1,760 10/04/2024
Chương 2040 - Ai Thắng? (2) Đang thực hiện audio 9,982 10/04/2024
Chương 2041 - Thân Bất Tử. Đang thực hiện audio 522 10/04/2024
Chương 2042 - Kinh Biến. (1) Đang thực hiện audio 5,486 10/04/2024
Chương 2043 - Kinh Biến. (2) Đang thực hiện audio 1,971 10/04/2024
Chương 2044 - Thiết Khấu Tử. (1) Đang thực hiện audio 1,040 10/04/2024
Chương 2045 - Thiết Khấu Tử. (2) Đang thực hiện audio 1,336 10/04/2024
Chương 2046 - Phá Trận. Đang thực hiện audio 7,498 10/04/2024
Chương 2047 - Đánh Lén. (1) Đang thực hiện audio 4,515 10/04/2024
Chương 2048 - Đánh Lén. (2) Đang thực hiện audio 6,422 10/04/2024
Chương 2049 - Chọc Giận. (1) Đang thực hiện audio 7,549 10/04/2024
Chương 2050 - Chọc Giận. (2) Đang thực hiện audio 1,303 10/04/2024
Chương 2051 - Lôi Giới Đang thực hiện audio 10,874 10/04/2024
Chương 2052 - Không Thú. (1) Đang thực hiện audio 5,494 10/04/2024
Chương 2053 - Không Thú. (2) Đang thực hiện audio 4,071 10/04/2024
Chương 2054 - Phân Phối. Đang thực hiện audio 7,553 10/04/2024
Chương 2055 - Thân Thể Cường Hoành. (1) Đang thực hiện audio 14 10/04/2024
Chương 2056 - Thân Thể Cường Hoành. (2) Đang thực hiện audio 7,699 10/04/2024
Chương 2057 - Công Trận. (1) Đang thực hiện audio 3,368 10/04/2024
Chương 2058 - Công Trận. (2) Đang thực hiện audio 9,976 10/04/2024
Chương 2059 - Tuyệt Thế Ất Mộc Đang thực hiện audio 11,311 10/04/2024
Chương 2060 - Diệt Thế Thần Lôi. (1) Đang thực hiện audio 4,834 10/04/2024
Chương 2061 - Diệt Thế Thần Lôi. (2) Đang thực hiện audio 9,927 10/04/2024
Chương 2062 - Nhân Tình. (1) Đang thực hiện audio 3,046 10/04/2024
Chương 2063 - Nhân Tình. (2) Đang thực hiện audio 6,402 10/04/2024
Chương 2064 - Thiên Kiếp Chi Uy. (1) Đang thực hiện audio 851 10/04/2024
Chương 2065 - Thiên Kiếp Chi Uy. (2) Đang thực hiện audio 6,428 10/04/2024
Chương 2066 - Trở Về Thành. Đang thực hiện audio 1,302 10/04/2024
Chương 2067 - Ăn Uống Thả Cửa. (1) Đang thực hiện audio 6,890 10/04/2024
Chương 2068 - Ăn Uống Thả Cửa. (2) Đang thực hiện audio 6,188 10/04/2024
Chương 2069 - Kết Giao. (1) Đang thực hiện audio 4,137 10/04/2024
Chương 2070 - Kết Giao. (2) Đang thực hiện audio 5,234 10/04/2024
Chương 2071 - Chịu Chết. Đang thực hiện audio 10,252 10/04/2024
Chương 2072 - Tân Duyên Thành. (1) Đang thực hiện audio 4,156 10/04/2024
Chương 2073 - Tân Duyên Thành. (2) Đang thực hiện audio 2,437 10/04/2024
Chương 2074 - Tinh Nguyệt Trai. (1) Đang thực hiện audio 3,420 10/04/2024
Chương 2075 - Tinh Nguyệt Trai. (2) Đang thực hiện audio 3,536 10/04/2024
Chương 2076 - Ba Vấn Đề. Đang thực hiện audio 8,080 10/04/2024
Chương 2077 - Tu Luyện Thánh Địa. (1) Đang thực hiện audio 9,333 10/04/2024
Chương 2078 - Tu Luyện Thánh Địa. (2) Đang thực hiện audio 2,961 10/04/2024
Chương 2079 - Mấu Chốt Thành Thần. (1) Đang thực hiện audio 6,432 10/04/2024
Chương 2080 - Mấu Chốt Thành Thần. (2) Đang thực hiện audio 3,200 10/04/2024
Chương 2081 - Khí Tức Kinh Khủng. Đang thực hiện audio 9,060 10/04/2024
Chương 2082 - Chu Sở. (1) Đang thực hiện audio 10,704 10/04/2024
Chương 2083 - Chu Sở. (2) Đang thực hiện audio 2,493 10/04/2024
Chương 2084 - Đại Nhân Vật. (1) Đang thực hiện audio 10,702 10/04/2024
Chương 2085 - Đại Nhân Vật. (2) Đang thực hiện audio 7,770 10/04/2024
Chương 2086 - Tên Xui Xẻo. Đang thực hiện audio 7,948 10/04/2024
Chương 2087 - Mặt Mũi. (1) Đang thực hiện audio 2,440 10/04/2024
Chương 2088 - Mặt Mũi. (2) Đang thực hiện audio 11,235 10/04/2024
Chương 2089 - Thổ Lộ. (1) Đang thực hiện audio 5,756 10/04/2024
Chương 2090 - Thổ Lộ. (2) Đang thực hiện audio 5,725 10/04/2024
Chương 2091 - Tử Diễm Các Đang thực hiện audio 3,561 10/04/2024
Chương 2092 - Kim Linh Chi Khí. (1) Đang thực hiện audio 2,481 10/04/2024
Chương 2093 - Kim Linh Chi Khí. (2) Đang thực hiện audio 5,676 10/04/2024
Chương 2094 - Hóa Điệp. (1) Đang thực hiện audio 4,331 10/04/2024
Chương 2095 - Hóa Điệp. (2) Đang thực hiện audio 6,225 10/04/2024
Chương 2096 - Giao Dịch. Đang thực hiện audio 1,019 10/04/2024
Chương 2097 - Đều Có Tâm Tư. (1) Đang thực hiện audio 2,623 10/04/2024
Chương 2098 - Đều Có Tâm Tư. (2) Đang thực hiện audio 4,756 10/04/2024
Chương 2099 - Kim Sắc Khôi Lỗi. (1) Đang thực hiện audio 5,638 10/04/2024
Chương 2100 - Kim Sắc Khôi Lỗi. (2) Đang thực hiện audio 3,371 10/04/2024
Chương 2101 - Tuyền Tiên Sinh. Đang thực hiện audio 2,291 10/04/2024
Chương 2102 - Như Thế Có Nguyên Tắc. (1) Đang thực hiện audio 7,875 10/04/2024
Chương 2103 - Như Thế Có Nguyên Tắc. (2) Đang thực hiện audio 11,701 10/04/2024
Chương 2104 - Thiên Phượng Niết Thể. (1) Đang thực hiện audio 3,606 10/04/2024
Chương 2105 - Thiên Phượng Niết Thể. (2) Đang thực hiện audio 9,745 10/04/2024
Chương 2106 - Lục Đinh Lục Giáp. Đang thực hiện audio 7,418 10/04/2024
Chương 2107 - Uy Hiếp. (1) Đang thực hiện audio 3,799 10/04/2024
Chương 2108 - Uy Hiếp. (2) Đang thực hiện audio 9,210 10/04/2024
Chương 2109 - Vô Lại. (1) Đang thực hiện audio 4,889 10/04/2024
Chương 2110 - Vô Lại. (2) Đang thực hiện audio 9,660 10/04/2024
Chương 2111 - Đấu Giá Hội. Đang thực hiện audio 2,347 10/04/2024
Chương 2112 - Một Ngày Nào Đó Sẽ Gặp Phải. (1) Đang thực hiện audio 11,827 10/04/2024
Chương 2113 - Một Ngày Nào Đó Sẽ Gặp Phải. (2) Đang thực hiện audio 9,853 10/04/2024
Chương 2114 - Nguyên Tố Ngũ Hành Kỳ. (1) Đang thực hiện audio 765 10/04/2024
Chương 2115 - Nguyên Tố Ngũ Hành Kỳ. (2) Đang thực hiện audio 11,022 10/04/2024
Chương 2116 - Nâng Giá. Đang thực hiện audio 2,433 10/04/2024
Chương 2117 - Gặp Mặt. (1) Đang thực hiện audio 1,924 10/04/2024
Chương 2118 - Gặp Mặt. (2) Đang thực hiện audio 3,518 10/04/2024
Chương 2119 - Giải Tỏa Nghi Vấn. (1) Đang thực hiện audio 2,312 10/04/2024
Chương 2120 - Giải Tỏa Nghi Vấn. (2) Đang thực hiện audio 10,919 10/04/2024
Chương 2121 - Phát Hiện. Đang thực hiện audio 1,101 10/04/2024
Chương 2122 - Thăm Dò. (1) Đang thực hiện audio 3,309 10/04/2024
Chương 2123 - Thăm Dò. (2) Đang thực hiện audio 7,036 10/04/2024
Chương 2124 - Vật Áp Trục. (1) Đang thực hiện audio 11,723 10/04/2024
Chương 2125 - Vật Áp Trục. (2) Đang thực hiện audio 5,000 10/04/2024
Chương 2126 - Linh Thảo Thập Giai. Đang thực hiện audio 7,192 10/04/2024
Chương 2127 - Tầm Chủ. (1) Đang thực hiện audio 424 10/04/2024
Chương 2128 - Tầm Chủ. (2) Đang thực hiện audio 10,207 10/04/2024
Chương 2129 - Giá Trên Trời. (1) Đang thực hiện audio 7,931 10/04/2024
Chương 2130 - Giá Trên Trời. (2) Đang thực hiện audio 3,378 10/04/2024
Chương 2131 - Đoạt Kiếm. (1) Đang thực hiện audio 7,333 10/04/2024
Chương 2132 - Đoạt Kiếm. (2) Đang thực hiện audio 6,026 10/04/2024
Chương 2133 - Thiên Ưng Thần Miếu. Đang thực hiện audio 1,848 10/04/2024
Chương 2134 - Đánh Cuộc. (1) Đang thực hiện audio 1,939 10/04/2024
Chương 2135 - Đánh Cuộc. (2) Đang thực hiện audio 7,041 10/04/2024
Chương 2136 - Huyễn Quyền Như Biển. (1) Đang thực hiện audio 9,258 10/04/2024
Chương 2137 - Huyễn Quyền Như Biển. (2) Đang thực hiện audio 8,321 10/04/2024
Chương 2138 - Luyện Không Thuật. (1) Đang thực hiện audio 3,869 10/04/2024
Chương 2139 - Luyện Không Thuật. (2) Đang thực hiện audio 5,451 10/04/2024
Chương 2140 - Đổ Thắng. Đang thực hiện audio 11,301 10/04/2024
Chương 2141 - Hành Tích Bại Lộ. (1) Đang thực hiện audio 7,227 10/04/2024
Chương 2142 - Hành Tích Bại Lộ. (2) Đang thực hiện audio 7,700 10/04/2024
Chương 2143 - Ly Hợp Cổ Chung. (1) Đang thực hiện audio 6,750 10/04/2024
Chương 2144 - Ly Hợp Cổ Chung. (2) Đang thực hiện audio 4,854 10/04/2024
Chương 2145 - Cực Khổ. Đang thực hiện audio 9,225 10/04/2024
Chương 2146 - Thảm Liệt. (1) Đang thực hiện audio 1,455 10/04/2024
Chương 2147 - Thảm Liệt. (2) Đang thực hiện audio 2,556 10/04/2024
Chương 2148 - Sớm Muộn Phải Trả. (1) Đang thực hiện audio 10,887 10/04/2024
Chương 2149 - Sớm Muộn Phải Trả. (2) Đang thực hiện audio 1,592 10/04/2024
Chương 2150 - Loan Quân Hạo. Đang thực hiện audio 8,852 10/04/2024
Chương 2151 - Hằng Hà Đại Thủ Ấn. (1) Đang thực hiện audio 4,093 10/04/2024
Chương 2152 - Hằng Hà Đại Thủ Ấn. (2) Đang thực hiện audio 8,514 10/04/2024
Chương 2153 - Tính Toán. (1) Đang thực hiện audio 6,288 10/04/2024
Chương 2154 - Tính Toán. (2) Đang thực hiện audio 5,211 10/04/2024
Chương 2155 - Chuyên Nghiệp. Đang thực hiện audio 7,564 10/04/2024
Chương 2156 - Đại Ngự Kiếm Thuật! (1) Đang thực hiện audio 4,241 10/04/2024
Chương 2157 - Đại Ngự Kiếm Thuật! (2) Đang thực hiện audio 2,180 10/04/2024
Chương 2158 - Quyền Uy. (1) Đang thực hiện audio 4,456 10/04/2024
Chương 2159 - Quyền Uy. (2) Đang thực hiện audio 3,377 10/04/2024
Chương 2160 - Như Người Như Ngọc. (1) Đang thực hiện audio 7,371 10/04/2024
Chương 2161 - Như Người Như Ngọc. (2) Đang thực hiện audio 2,322 10/04/2024
Chương 2162 - Cửu Ngũ Chí Tôn Đan. (1) Đang thực hiện audio 8,588 10/04/2024
Chương 2163 - Cửu Ngũ Chí Tôn Đan. (2) Đang thực hiện audio 5,308 10/04/2024
Chương 2164 - Đàm Thỏa. (1) Đang thực hiện audio 3,136 10/04/2024
Chương 2165 - Đàm Thỏa. (2) Đang thực hiện audio 11,015 10/04/2024
Chương 2166 - Người Ở Dưới Mái Hiên. Đang thực hiện audio 11,795 10/04/2024
Chương 2167 - Chân Linh Phượng Hoàng. (1) Đang thực hiện audio 2,886 10/04/2024
Chương 2168 - Chân Linh Phượng Hoàng. (2) Đang thực hiện audio 1,968 10/04/2024
Chương 2169 - Thất Bại. (1) Đang thực hiện audio 11,026 10/04/2024
Chương 2170 - Thất Bại. (2) Đang thực hiện audio 2,968 10/04/2024
Chương 2171 - Tâm Tư. Đang thực hiện audio 9,984 10/04/2024
Chương 2172 - Lưỡng Giới Sơn. (1) Đang thực hiện audio 2,902 10/04/2024
Chương 2173 - Lưỡng Giới Sơn. (2) Đang thực hiện audio 10,744 10/04/2024
Chương 2174 - Huyền Thần Thiêm. (1) Đang thực hiện audio 7,795 10/04/2024
Chương 2175 - Huyền Thần Thiêm. (2) Đang thực hiện audio 9,965 10/04/2024
Chương 2176 - Vĩnh Minh Bích Đang thực hiện audio 9,496 10/04/2024
Chương 2177 - Hỗn Loạn Tinh Đồ. (1) Đang thực hiện audio 10,740 10/04/2024
Chương 2178 - Hỗn Loạn Tinh Đồ. (2) Đang thực hiện audio 3,719 10/04/2024
Chương 2179 - Sinh Cơ. (1) Đang thực hiện audio 1,251 10/04/2024
Chương 2180 - Sinh Cơ. (2) Đang thực hiện audio 6,485 10/04/2024
Chương 2181 - Đoan Mộc Thương Đang thực hiện audio 1,877 10/04/2024
Chương 2182 - Diệu Pháp Linh Mục. (1) Đang thực hiện audio 1,608 10/04/2024
Chương 2183 - Diệu Pháp Linh Mục. (2) Đang thực hiện audio 5,175 10/04/2024
Chương 2184 - Không Gian Điệp Gia. (1) Đang thực hiện audio 9,347 10/04/2024
Chương 2185 - Không Gian Điệp Gia. (2) Đang thực hiện audio 2,224 10/04/2024
Chương 2186 - Đại Địa Chi Phù. Đang thực hiện audio 9,506 10/04/2024
Chương 2187 - Thi Lễ. (1) Đang thực hiện audio 3,625 10/04/2024
Chương 2188 - Thi Lễ. (2) Đang thực hiện audio 4,073 10/04/2024
Chương 2189 - Huyền Vũ Tinh Cung. (1) Đang thực hiện audio 4,059 10/04/2024
Chương 2190 - Huyền Vũ Tinh Cung. (2) Đang thực hiện audio 3,408 10/04/2024
Chương 2191 - Bảo Quang Điện. Đang thực hiện audio 3,375 10/04/2024
Chương 2192 - Tam Sắc Thần Sơn. (1) Đang thực hiện audio 9,521 10/04/2024
Chương 2193 - Tam Sắc Thần Sơn. (2) Đang thực hiện audio 10,732 10/04/2024
Chương 2194 - Mười Bảy Cánh Cửa. Đang thực hiện audio 1,433 10/04/2024
Chương 2195 - Thiên Mê Trận. (1) Đang thực hiện audio 6,282 10/04/2024
Chương 2196 - Thiên Mê Trận. (2) Đang thực hiện audio 1,569 10/04/2024
Chương 2197 - Thần Phù. (1) Đang thực hiện audio 839 10/04/2024
Chương 2198 - Thần Phù. (2) Đang thực hiện audio 9,530 10/04/2024
Chương 2199 - Trấn Tà. Đang thực hiện audio 481 10/04/2024
Chương 2200 - Ngũ La Khinh Yên Chưởng. (1) Đang thực hiện audio 5,312 10/04/2024
Chương 2201 - Ngũ La Khinh Yên Chưởng. (2) Đang thực hiện audio 11,145 10/04/2024
Chương 2202 - Thi Lễ Chi Vương Đang thực hiện audio 423 10/04/2024
Chương 2203 - Thứ Lợi Hại Hơn. (1) Đang thực hiện audio 2,814 10/04/2024
Chương 2204 - Thứ Lợi Hại Hơn. (2) Đang thực hiện audio 1,942 10/04/2024
Chương 2205 - Liên Thủ. (1) Đang thực hiện audio 6,914 10/04/2024
Chương 2206 - Liên Thủ. (2) Đang thực hiện audio 4,096 10/04/2024
Chương 2207 - Thân Phận. Đang thực hiện audio 11,535 10/04/2024
Chương 2208 - Vạn Thế Ngự Kiếm. (1) Đang thực hiện audio 6,958 10/04/2024
Chương 2209 - Vạn Thế Ngự Kiếm. (2) Đang thực hiện audio 5,270 10/04/2024
Chương 2210 - Hữu Vô Tương Sinh, Phong Hỏa Ly Hợp. (1) Đang thực hiện audio 11,796 10/04/2024
Chương 2211 - Hữu Vô Tương Sinh, Phong Hỏa Ly Hợp. (2) Đang thực hiện audio 7,592 10/04/2024
Chương 2212 - Tinh Cung Chi Chủ. Đang thực hiện audio 8,606 10/04/2024
Chương 2213 - Nghịch Hồn Tiên. (1) Đang thực hiện audio 7,662 10/04/2024
Chương 2214 - Nghịch Hồn Tiên. (2) Đang thực hiện audio 5,647 10/04/2024
Chương 2215 - Thần Khôi. (1) Đang thực hiện audio 7,250 10/04/2024
Chương 2216 - Thần Khôi. (2) Đang thực hiện audio 4,136 10/04/2024
Chương 2217 - Tuần Tra Đẩu Ngưu. (1) Đang thực hiện audio 10,289 10/04/2024
Chương 2218 - Tuần Tra Đẩu Ngưu. (2) Đang thực hiện audio 8,640 10/04/2024
Chương 2219 - Cửu Thiên Đô Lục Đại La Hoàn. Đang thực hiện audio 1,358 10/04/2024
Chương 2220 - Nhân Quả Yết Đế! (1) Đang thực hiện audio 2,292 10/04/2024
Chương 2221 - Nhân Quả Yết Đế! (2) Đang thực hiện audio 5,557 10/04/2024
Chương 2222 - Kinh Hãi Toàn Trường. (1) Đang thực hiện audio 3,891 10/04/2024
Chương 2223 - Kinh Hãi Toàn Trường. (2) Đang thực hiện audio 9,534 10/04/2024
Chương 2224 - Nhất Kiếm Tuyên Cổ. (1) Đang thực hiện audio 3,486 10/04/2024
Chương 2225 - Nhất Kiếm Tuyên Cổ. (2) Đang thực hiện audio 11,639 10/04/2024
Chương 2226 - Sơn Phong Chi Uy. Đang thực hiện audio 7,001 10/04/2024
Chương 2227 - Trao Đổi. (1) Đang thực hiện audio 9,093 10/04/2024
Chương 2228 - Trao Đổi. (2) Đang thực hiện audio 5,815 10/04/2024
Chương 2229 - Thiên Thương Địa Phục. (1) Đang thực hiện audio 8,269 10/04/2024
Chương 2230 - Thiên Thương Địa Phục. (2) Đang thực hiện audio 2,534 10/04/2024
Chương 2231 - Giết Sạch Rồi Đi. Đang thực hiện audio 5,675 10/04/2024
Chương 2232 - Áp Chế. (1) Đang thực hiện audio 10,281 10/04/2024
Chương 2233 - Áp Chế. (2) Đang thực hiện audio 1,128 10/04/2024
Chương 2234 - Đi Theo. (1) Đang thực hiện audio 7,371 10/04/2024
Chương 2235 - Đi Theo. (2) Đang thực hiện audio 7,505 10/04/2024
Chương 2236 - Thất Sắc Đâu Suất Thiên Đang thực hiện audio 3,806 10/04/2024
Chương 2237 - Vi Vô Nhai. (1) Đang thực hiện audio 6,954 10/04/2024
Chương 2238 - Vi Vô Nhai. (2) Đang thực hiện audio 2,960 10/04/2024
Chương 2239 - Có Ý Tứ. (1) Đang thực hiện audio 1,377 10/04/2024
Chương 2240 - Có Ý Tứ. (2) Đang thực hiện audio 10,865 10/04/2024
Chương 2241 - Mạo Phạm. Đang thực hiện audio 653 10/04/2024
Chương 2242 - Gọi Món. (1) Đang thực hiện audio 7,845 10/04/2024
Chương 2243 - Gọi Món. (2) Đang thực hiện audio 10,279 10/04/2024
Chương 2244 - Giúp Bạn Không Tiếc Cả Mạng Sống. Đang thực hiện audio 6,319 10/04/2024
Chương 2245 - Không Đề. (1) Đang thực hiện audio 11,462 10/04/2024
Chương 2246 - Không Đề. (2) Đang thực hiện audio 7,030 10/04/2024
Chương 2247 - Thanh Sắc Quái Ngư. (1) Đang thực hiện audio 9,528 10/04/2024
Chương 2248 - Thanh Sắc Quái Ngư. (2) Đang thực hiện audio 2,602 10/04/2024
Chương 2249 - Kết Ấn. (1) Đang thực hiện audio 6,408 10/04/2024
Chương 2250 - Kết Ấn. (2) Đang thực hiện audio 7,445 10/04/2024
Chương 2251 - Chân Của Đế Thính Đang thực hiện audio 7,625 10/04/2024
Chương 2252 - Chân Của Đế Thính (1) Đang thực hiện audio 9,410 10/04/2024
Chương 2253 - Chân Của Đế Thính (2) Đang thực hiện audio 9,843 10/04/2024
Chương 2254 - Tử Thụ Tiên Hương (1) Đang thực hiện audio 5,609 10/04/2024
Chương 2255 - Tử Thụ Tiên Hương (2) Đang thực hiện audio 6,380 10/04/2024
Chương 2256 - Ngũ Lôi Oanh Đinh Đang thực hiện audio 4,045 10/04/2024
Chương 2257 - Thiên Mục (1) Đang thực hiện audio 6,144 10/04/2024
Chương 2258 - Thiên Mục (2) Đang thực hiện audio 8,946 10/04/2024
Chương 2259 - Khoáng Cổ Tuyệt Kim (1) Đang thực hiện audio 10,368 10/04/2024
Chương 2260 - Khoáng Cổ Tuyệt Kim (2) Đang thực hiện audio 643 10/04/2024
Chương 2261 - Không Thể Buông Tha Đang thực hiện audio 5,569 10/04/2024
Chương 2262 - Xưa Đâu Bằng Nay (1) Đang thực hiện audio 7,419 10/04/2024
Chương 2263 - Xưa Đâu Bằng Nay (2) Đang thực hiện audio 4,179 10/04/2024
Chương 2264 - Đạo Bất Đồng (1) Đang thực hiện audio 8,614 10/04/2024
Chương 2265 - Đạo Bất Đồng (2) Đang thực hiện audio 5,910 10/04/2024
Chương 2266 - Vĩnh Viễn Không Suy Kiệt Đang thực hiện audio 1,081 10/04/2024
Chương 2267 - Bắc Vực Vương (1) Đang thực hiện audio 2,977 10/04/2024
Chương 2268 - Bắc Vực Vương (2) Đang thực hiện audio 1,230 10/04/2024
Chương 2269 - Tan Tác (1) Đang thực hiện audio 2,967 10/04/2024
Chương 2270 - Tan Tác (2) Đang thực hiện audio 11,021 10/04/2024
Chương 2271 - Tôn Nghiêm Đang thực hiện audio 2,433 10/04/2024
Chương 2272 - Quyết Liệt (1) Đang thực hiện audio 9,569 10/04/2024
Chương 2273 - Quyết Liệt (2) Đang thực hiện audio 895 10/04/2024
Chương 2274 - Ai Có Thể Lưu Lại? (1) Đang thực hiện audio 7,384 10/04/2024
Chương 2275 - Ai Có Thể Lưu Lại? (2) Đang thực hiện audio 10,146 10/04/2024
Chương 2276 - Bán Khúc Côn Lôn Đang thực hiện audio 6,645 10/04/2024
Chương 2277 - Thuận Ta Thì Sống (1) Đang thực hiện audio 7,460 10/04/2024
Chương 2278 - Thuận Ta Thì Sống (2) Đang thực hiện audio 5,747 10/04/2024
Chương 2279 - Ăn Thì Không Ngon, Bỏ Thì Tiếc (1) Đang thực hiện audio 11,798 10/04/2024
Chương 2280 - Ăn Thì Không Ngon, Bỏ Thì Tiếc (2) Đang thực hiện audio 9,115 10/04/2024
Chương 2281 - Đảo Khách Thành Chủ Đang thực hiện audio 6,398 10/04/2024
Chương 2282 - Xuất Quan (1) Đang thực hiện audio 60 10/04/2024
Chương 2283 - Xuất Quan (2) Đang thực hiện audio 4,189 10/04/2024
Chương 2284 - Như Thế Nào Bá Chủ? (1) Đang thực hiện audio 5,713 10/04/2024
Chương 2285 - Như Thế Nào Bá Chủ? (2) Đang thực hiện audio 7,338 10/04/2024
Chương 2286 - Tử Tế Đang thực hiện audio 9,451 10/04/2024
Chương 2287 - Tử Tâm Nguyên Đan Thuật! (1) Đang thực hiện audio 4,821 10/04/2024
Chương 2288 - Tử Tâm Nguyên Đan Thuật! (2) Đang thực hiện audio 6,504 10/04/2024
Chương 2289 - Giới Lực Chi Tỏa (1) Đang thực hiện audio 2,744 10/04/2024
Chương 2290 - Giới Lực Chi Tỏa (2) Đang thực hiện audio 11,294 10/04/2024
Chương 2291 - Ngờ Vực Vô Căn Cứ. Đang thực hiện audio 2,596 10/04/2024
Chương 2292 - Thân Thể Thành Thánh. (1) Đang thực hiện audio 452 10/04/2024
Chương 2293 - Thân Thể Thành Thánh. (2) Đang thực hiện audio 8,233 10/04/2024
Chương 2294 - Hồi Lâu Không Gặp. (1) Đang thực hiện audio 9,896 10/04/2024
Chương 2295 - Hồi Lâu Không Gặp. (2) Đang thực hiện audio 10,102 10/04/2024
Chương 2296 - Kỷ Xử Tảo Oanh Tranh Noãn Thụ. (1) Đang thực hiện audio 10,710 10/04/2024
Chương 2297 - Kỷ Xử Tảo Oanh Tranh Noãn Thụ. (2) Đang thực hiện audio 6,474 10/04/2024
Chương 2298 - Đi Theo Ta Đi! Đang thực hiện audio 10,086 10/04/2024
Chương 2299 - Những Người Khác. (1) Đang thực hiện audio 6,430 10/04/2024
Chương 2300 - Những Người Khác. (2) Đang thực hiện audio 942 10/04/2024
Chương 2301 - Thực Sự Tới. Đang thực hiện audio 7,919 10/04/2024
Chương 2302 - Đáp Án. (1) Đang thực hiện audio 4,074 10/04/2024
Chương 2303 - Đáp Án. (2) Đang thực hiện audio 2,018 10/04/2024
Chương 2304 - Danh Chấn Thiên Hạ. (1) Đang thực hiện audio 2,420 10/04/2024
Chương 2305 - Danh Chấn Thiên Hạ. (2) Đang thực hiện audio 7,135 10/04/2024
Chương 2306 - Mặc Ngàn Vạn Người Ta Vẫn Đi. Đang thực hiện audio 1,676 10/04/2024
Chương 2307 - Phù Du Lay Cây. (1) Đang thực hiện audio 2,204 10/04/2024
Chương 2308 - Phù Du Lay Cây. (2) Đang thực hiện audio 6,864 10/04/2024
Chương 2309 - Hồng Nhan Tri Kỷ. (1) Đang thực hiện audio 3,162 10/04/2024
Chương 2310 - Hồng Nhan Tri Kỷ. (2) Đang thực hiện audio 3,632 10/04/2024
Chương 2311 - Ai Cũng Chớ Đi. Đang thực hiện audio 7,674 10/04/2024
Chương 2312 - Ngũ Chỉ Sơn. (1) Đang thực hiện audio 1,203 10/04/2024
Chương 2313 - Ngũ Chỉ Sơn. (2) Đang thực hiện audio 2,852 10/04/2024
Chương 2314 - Cửu Tiêu Lôi Long. Đang thực hiện audio 11,762 10/04/2024
Chương 2315 - Càn Khôn Đại Na Di. (1) Đang thực hiện audio 9,851 10/04/2024
Chương 2316 - Càn Khôn Đại Na Di. (2) Đang thực hiện audio 2,048 10/04/2024
Chương 2317 - Trôi Qua Tức Thì. (1) Đang thực hiện audio 2,620 10/04/2024
Chương 2318 - Trôi Qua Tức Thì. (2) Đang thực hiện audio 9,055 10/04/2024
Chương 2319 - Lâu La. Đang thực hiện audio 10,010 10/04/2024
Chương 2320 - Chư Thiên Thập Địa Như Ý Âm Lôi Hỏa Trận. (1) Đang thực hiện audio 8,516 10/04/2024
Chương 2321 - Chư Thiên Thập Địa Như Ý Âm Lôi Hỏa Trận. (2) Đang thực hiện audio 3,530 10/04/2024
Chương 2322 - Thất Giới Chi Lực! (1) Đang thực hiện audio 7,134 10/04/2024
Chương 2323 - Thất Giới Chi Lực! (2) Đang thực hiện audio 11,413 10/04/2024
Chương 2324 - Toàn Bộ Đi Ra. Đang thực hiện audio 860 10/04/2024
Chương 2325 - Quân Cờ. (1) Đang thực hiện audio 10,870 10/04/2024
Chương 2326 - Quân Cờ. (2) Đang thực hiện audio 2,954 10/04/2024
Chương 2327 - Mời. (1) Đang thực hiện audio 7,574 10/04/2024
Chương 2328 - Mời. (2) Đang thực hiện audio 2,784 10/04/2024
Chương 2329 - Đánh Bạc Đầu Người. Đang thực hiện audio 3,530 10/04/2024
Chương 2330 - Quyết Liệt. (1) Đang thực hiện audio 6,116 10/04/2024
Chương 2331 - Quyết Liệt. (2) Đang thực hiện audio 6,764 10/04/2024
Chương 2332 - Hỗn Chiến. (1) Đang thực hiện audio 4,595 10/04/2024
Chương 2333 - Hỗn Chiến. (2) Đang thực hiện audio 7,290 10/04/2024
Chương 2334 - Tái Hội Đỉnh Phong. Đang thực hiện audio 8,237 10/04/2024
Chương 2335 - Nhất Khí Hóa Tam Thanh. (1) Đang thực hiện audio 4,256 10/04/2024
Chương 2336 - Nhất Khí Hóa Tam Thanh. (2) Đang thực hiện audio 6,285 10/04/2024
Chương 2337 - Tuế Nguyệt Không Để Lại Người. Đang thực hiện audio 8,933 10/04/2024
Chương 2338 - Quỷ Tu La. (1) Đang thực hiện audio 11,020 10/04/2024
Chương 2339 - Quỷ Tu La. (2) Đang thực hiện audio 696 10/04/2024
Chương 2340 - Thập Giai Thần Huyết. Đang thực hiện audio 9,209 10/04/2024
Chương 2341 - Thân Ở Giữa Thái Hư Không Gian. (1) Đang thực hiện audio 3,570 10/04/2024
Chương 2342 - Thân Ở Giữa Thái Hư Không Gian. (2) Đang thực hiện audio 10,988 10/04/2024
Chương 2343 - Toái Tinh Lực. Đang thực hiện audio 5,292 10/04/2024
Chương 2344 - Thái Hư Huyễn Cảnh. (1) Đang thực hiện audio 4,773 10/04/2024
Chương 2345 - Thái Hư Huyễn Cảnh. (2) Đang thực hiện audio 7,086 10/04/2024
Chương 2346 - Sơ Chiến Chỗ. Đang thực hiện audio 10,743 10/04/2024
Chương 2347 - Huyền Khí Cự Linh. (1) Đang thực hiện audio 8,418 10/04/2024
Chương 2348 - Huyền Khí Cự Linh. (2) Đang thực hiện audio 5,883 10/04/2024
Chương 2349 - Không Đủ Phân Lượng. Đang thực hiện audio 1,820 10/04/2024
Chương 2350 - Đại Yêu Chi Mê. (1) Đang thực hiện audio 14 10/04/2024
Chương 2351 - Đại Yêu Chi Mê. (2) Đang thực hiện audio 2,536 10/04/2024
Chương 2352 - Quỷ Vương Hiện. Đang thực hiện audio 1,975 10/04/2024
Chương 2353 - Thiên Phú. (1) Đang thực hiện audio 361 10/04/2024
Chương 2354 - Thiên Phú. (2) Đang thực hiện audio 686 10/04/2024
Chương 2355 - Hai Người Chết. Đang thực hiện audio 1,587 10/04/2024
Chương 2356 - Chân Anh Hùng. (1) Đang thực hiện audio 3,231 10/04/2024
Chương 2357 - Chân Anh Hùng. (2) Đang thực hiện audio 10,754 10/04/2024
Chương 2358 - Nhân Sinh Trường Hận Thủy Trường Đông. Đang thực hiện audio 6,401 10/04/2024
Chương 2359 - Giảng Hòa. (1) Đang thực hiện audio 4,469 10/04/2024
Chương 2360 - Giảng Hòa. (2) Đang thực hiện audio 11,314 10/04/2024
Chương 2361 - Chủ Thể. Đang thực hiện audio 5,423 10/04/2024
Chương 2362 - Thái Hư Huyễn Điện. (1) Đang thực hiện audio 603 10/04/2024
Chương 2363 - Thái Hư Huyễn Điện. (2) Đang thực hiện audio 9,705 10/04/2024
Chương 2364 - Bách Thú Trận. Đang thực hiện audio 9,893 10/04/2024
Chương 2365 - Bất Tử Chi Thân. (1) Đang thực hiện audio 56 10/04/2024
Chương 2366 - Bất Tử Chi Thân. (2) Đang thực hiện audio 3,753 10/04/2024
Chương 2367 - Có Lão Bà. Đang thực hiện audio 6,268 10/04/2024
Chương 2368 - Tu Luyện Linh Mục. (1) Đang thực hiện audio 9,803 10/04/2024
Chương 2369 - Tu Luyện Linh Mục. (2) Đang thực hiện audio 7,834 10/04/2024
Chương 2370 - Đệ Nhị Trọng. Đang thực hiện audio 10,256 10/04/2024
Chương 2371 - Tuyệt Tích. (1) Đang thực hiện audio 10,534 10/04/2024
Chương 2372 - Tuyệt Tích. (2) Đang thực hiện audio 8,103 10/04/2024
Chương 2373 - Hổ Thẹn. Đang thực hiện audio 1,994 10/04/2024
Chương 2374 - Cản Đường. (1) Đang thực hiện audio 5,245 10/04/2024
Chương 2375 - Cản Đường. (2) Đang thực hiện audio 6,165 10/04/2024
Chương 2376 - Tiến Nhập Huyễn Điện. Đang thực hiện audio 6,525 10/04/2024
Chương 2377 - Cửu Đỉnh Chi Chu. (1) Đang thực hiện audio 1,120 10/04/2024
Chương 2378 - Cửu Đỉnh Chi Chu. (2) Đang thực hiện audio 5,719 10/04/2024
Chương 2379 - Ngũ Tuyệt Phong. Đang thực hiện audio 5,272 10/04/2024
Chương 2380 - Hiện Tại Sảng Khoái Đi. (1) Đang thực hiện audio 3,173 10/04/2024
Chương 2381 - Hiện Tại Sảng Khoái Đi. (2) Đang thực hiện audio 1,565 10/04/2024
Chương 2382 - Hiến Tế. Đang thực hiện audio 6,387 10/04/2024
Chương 2383 - Hồi Mộng. (1) Đang thực hiện audio 10,130 10/04/2024
Chương 2384 - Hồi Mộng. (2) Đang thực hiện audio 11,834 10/04/2024
Chương 2385 - Chung Bại Chi Địa. Đang thực hiện audio 1,208 10/04/2024
Chương 2386 - Kết Cục Đã Định. (1) Đang thực hiện audio 3,997 10/04/2024
Chương 2387 - Kết Cục Đã Định. (2) Đang thực hiện audio 2,347 10/04/2024
Chương 2388 - Cường Giả Tề Tụ. (1) Đang thực hiện audio 9,667 10/04/2024
Chương 2389 - Cường Giả Tề Tụ. (2) Đang thực hiện audio 1,117 10/04/2024
Chương 2390 - Phá Trận Chi Chiến. Đang thực hiện audio 8,653 10/04/2024
Chương 2391 - Nghịch Chuyển. (1) Đang thực hiện audio 4,933 10/04/2024
Chương 2392 - Nghịch Chuyển. (2) Đang thực hiện audio 4,041 10/04/2024
Chương 2393 - Đồng Nội Đánh Một Trận. Đang thực hiện audio 7,042 10/04/2024
Chương 2394 - Cửu Mệnh. (1) Đang thực hiện audio 8,019 10/04/2024
Chương 2395 - Cửu Mệnh. (2) Đang thực hiện audio 2,133 10/04/2024
Chương 2396 - Triệu Hoán. Đang thực hiện audio 394 10/04/2024
Chương 2397 - Quỷ Vương. (1) Đang thực hiện audio 6,156 10/04/2024
Chương 2398 - Quỷ Vương. (2) Đang thực hiện audio 1,026 10/04/2024
Chương 2399 - Áp Chế. Đang thực hiện audio 1,698 10/04/2024
Chương 2400 - Ba Mươi Ba Công Tào. (1) Đang thực hiện audio 4,336 10/04/2024
Chương 2401 - Ba Mươi Ba Công Tào. (2) Đang thực hiện audio 5,005 10/04/2024
Chương 2402 - Không Gian Phong Bạo. Đang thực hiện audio 10,847 10/04/2024
Chương 2403 - Thái Hư Đạo Quả. (1) Đang thực hiện audio 4,684 10/04/2024
Chương 2404 - Thái Hư Đạo Quả. (2) Đang thực hiện audio 4,784 10/04/2024
Chương 2405 - Huyền Hoa Vs Diêu Kim Lương Đang thực hiện audio 10,374 10/04/2024
Chương 2406 - Huyền Chân Tiễn. (1) Đang thực hiện audio 10,715 10/04/2024
Chương 2407 - Huyền Chân Tiễn. (2) Đang thực hiện audio 10,827 10/04/2024
Chương 2408 - Đạo Thần. Đang thực hiện audio 5,307 10/04/2024
Chương 2409 - Bán Thần. (1) Đang thực hiện audio 6,014 10/04/2024
Chương 2410 - Bán Thần. (2) Đang thực hiện audio 10,755 10/04/2024
Chương 2411 - Đạo Quả Chi Tranh. (1) Đang thực hiện audio 6,662 10/04/2024
Chương 2412 - Đạo Quả Chi Tranh. (2) Đang thực hiện audio 8,355 10/04/2024
Chương 2413 - Đạo Linh. Đang thực hiện audio 1,436 10/04/2024
Chương 2414 - Lực Lượng Một Cảnh. (1) Đang thực hiện audio 7,907 10/04/2024
Chương 2415 - Lực Lượng Một Cảnh. (2) Đang thực hiện audio 4,963 10/04/2024
Chương 2416 - Ảo Cảnh Nứt Vỡ. Đang thực hiện audio 7,812 10/04/2024
Chương 2417 - Tranh Đoạt Mảnh Vỡ. (1) Đang thực hiện audio 8,512 10/04/2024
Chương 2418 - Tranh Đoạt Mảnh Vỡ. (2) Đang thực hiện audio 1,339 10/04/2024
Chương 2419 - Phản Chế. (1) Đang thực hiện audio 3,746 10/04/2024
Chương 2420 - Phản Chế. (2) Đang thực hiện audio 5,301 10/04/2024
Chương 2421 - Thất Bại Thảm Hại. Đang thực hiện audio 2,052 10/04/2024
Chương 2422 - Lực Cản. (1) Đang thực hiện audio 5,245 10/04/2024
Chương 2423 - Lực Cản. (2) Đang thực hiện audio 11,457 10/04/2024
Chương 2424 - Xin Tự Trọng. (1) Đang thực hiện audio 494 10/04/2024
Chương 2425 - Xin Tự Trọng. (2) Đang thực hiện audio 4,052 10/04/2024
Chương 2426 - Chém Tên Vương Bản Đản Ngươi. Đang thực hiện audio 5,276 10/04/2024
Chương 2427 - Hù Dọa. (1) Đang thực hiện audio 1,811 10/04/2024
Chương 2428 - Hù Dọa. (2) Đang thực hiện audio 4,606 10/04/2024
Chương 2429 - Người Trưởng Thành. (1) Đang thực hiện audio 8,115 10/04/2024
Chương 2430 - Người Trưởng Thành. (2) Đang thực hiện audio 4,264 10/04/2024
Chương 2431 - Mưu Tính. Đang thực hiện audio 8,147 10/04/2024
Chương 2432 - Áp Chế. (1) Đang thực hiện audio 11,178 10/04/2024
Chương 2433 - Áp Chế. (2) Đang thực hiện audio 11,050 10/04/2024
Chương 2434 - Luân Hồi Đại Chuyển Bàn. (1) Đang thực hiện audio 4,711 10/04/2024
Chương 2435 - Luân Hồi Đại Chuyển Bàn. (2) Đang thực hiện audio 6,206 10/04/2024
Chương 2436 - Giả Thần Giả Quỷ. Đang thực hiện audio 4,690 10/04/2024
Chương 2437 - Hành Tung. (1) Đang thực hiện audio 6,872 10/04/2024
Chương 2438 - Hành Tung. (2) Đang thực hiện audio 5,500 10/04/2024
Chương 2439 - Thiên Địa Vô Pháp. Đang thực hiện audio 3,450 10/04/2024
Chương 2440 - Thánh Khí Chi Linh. (1) Đang thực hiện audio 9,266 10/04/2024
Chương 2441 - Thánh Khí Chi Linh. (2) Đang thực hiện audio 4,127 10/04/2024
Chương 2442 - Trí Chi Tử Địa. Đang thực hiện audio 1,685 10/04/2024
Chương 2443 - Chung Sức Đánh Một Trận. (1) Đang thực hiện audio 8,545 10/04/2024
Chương 2444 - Chung Sức Đánh Một Trận. (2) Đang thực hiện audio 9,421 10/04/2024
Chương 2445 - Quỷ Vương Trọng Thương. Đang thực hiện audio 1,237 10/04/2024
Chương 2446 - Lại Lâm Tuyệt Cảnh. (1) Đang thực hiện audio 1,797 10/04/2024
Chương 2447 - Lại Lâm Tuyệt Cảnh. (2) Đang thực hiện audio 10,681 10/04/2024
Chương 2448 - Hy Vọng Cuối Cùng. Đang thực hiện audio 9,949 10/04/2024
Chương 2449 - Thất Bại Trong Gang Tấc. (1) Đang thực hiện audio 11,702 10/04/2024
Chương 2450 - Thất Bại Trong Gang Tấc. (2) Đang thực hiện audio 6,992 10/04/2024
Chương 2451 - Thiên Phượng Tử Vong? Đang thực hiện audio 3,314 10/04/2024
Chương 2452 - Nhân Sinh Tùy Hứng. (1) Đang thực hiện audio 1,993 10/04/2024
Chương 2453 - Nhân Sinh Tùy Hứng. (2) Đang thực hiện audio 9,267 10/04/2024
Chương 2454 - Thật Nhiều Máu. Đang thực hiện audio 7,166 10/04/2024
Chương 2455 - Chân Ma Pháp Tướng. (1) Đang thực hiện audio 809 10/04/2024
Chương 2456 - Chân Ma Pháp Tướng. (2) Đang thực hiện audio 2,998 10/04/2024
Chương 2457 - Thiên Địa Dị Tượng. Đang thực hiện audio 10,038 10/04/2024
Chương 2458 - Lực Lượng Một Đao. (1) Đang thực hiện audio 7,425 10/04/2024
Chương 2459 - Lực Lượng Một Đao. (2) Đang thực hiện audio 893 10/04/2024
Chương 2460 - Mượn Thể Hàng Lâm. Đang thực hiện audio 5,296 10/04/2024
Chương 2461 - Chư Tương Phi Tương. Đang thực hiện audio 1,065 10/04/2024
Chương 2462 - Long Vực. Đang thực hiện audio 3,204 10/04/2024
Chương 2463 - A Ma Luân Bảo. Đang thực hiện audio 1,722 10/04/2024
Chương 2464 - Phong Ấn Như Thế Nào? (1) Đang thực hiện audio 6,481 10/04/2024
Chương 2465 - Phong Ấn Như Thế Nào? (2) Đang thực hiện audio 3,873 10/04/2024
Chương 2466 - Tam Linh Chung Thể. Đang thực hiện audio 1,429 10/04/2024
Chương 2467 - Thiên Đạo Chi Nhãn. (1) Đang thực hiện audio 10,214 10/04/2024
Chương 2468 - Thiên Đạo Chi Nhãn. (2) Đang thực hiện audio 6,262 10/04/2024
Chương 2469 - Pháp Tắc Chi Liên. Đang thực hiện audio 11,445 10/04/2024
Chương 2470 - Mười Hai Hư Quang. Đang thực hiện audio 8,033 10/04/2024
Chương 2471 - Phong Ấn. (1) Đang thực hiện audio 9,394 10/04/2024
Chương 2472 - Phong Ấn. (2) Đang thực hiện audio 102 10/04/2024
Chương 2473 - Xử Lý Theo Lẽ Công Bằng. Đang thực hiện audio 4,727 10/04/2024
Chương 2474 - Uy Hiếp. (1) Đang thực hiện audio 323 10/04/2024
Chương 2475 - Uy Hiếp. (2) Đang thực hiện audio 9,823 10/04/2024
Chương 2476 - Phối Hợp Diễn. Đang thực hiện audio 5,627 10/04/2024
Chương 2477 - Tổ Bà Bà. (1) Đang thực hiện audio 1,918 10/04/2024
Chương 2478 - Tổ Bà Bà. (2) Đang thực hiện audio 8,557 10/04/2024
Chương 2479 - Bất Diệt Kim Thân. Đang thực hiện audio 3,930 10/04/2024
Chương 2480 - Phản Bội. Đang thực hiện audio 9,679 10/04/2024
Chương 2481 - Thê Lương. Đang thực hiện audio 11,659 10/04/2024
Chương 2482 - Đoạt Kiếm. Đang thực hiện audio 4,016 10/04/2024
Chương 2483 - Rời Đi. Đang thực hiện audio 8,877 10/04/2024
Chương 2484 - Vùng Đất Thành Thần. (1) Đang thực hiện audio 9,932 10/04/2024
Chương 2485 - Vùng Đất Thành Thần. (2) Đang thực hiện audio 10,017 10/04/2024
Chương 2486 - Thiện Ác Nhất Niệm. Đang thực hiện audio 5,763 10/04/2024
Chương 2487 - Thân Phận. (1) Đang thực hiện audio 1,269 10/04/2024
Chương 2488 - Thân Phận. (2) Đang thực hiện audio 1,491 10/04/2024
Chương 2489 - Thái Dương Chân Kinh. Đang thực hiện audio 9,830 10/04/2024
Chương 2490 - Thành Vĩnh Tương. Đang thực hiện audio 11,403 10/04/2024
Chương 2491 - Ước Hẹn Nửa Năm. (1) Đang thực hiện audio 9,576 10/04/2024
Chương 2492 - Ước Hẹn Nửa Năm. (2) Đang thực hiện audio 6,164 10/04/2024
Chương 2493 - Gặp Lại Người Quen. Đang thực hiện audio 5,252 10/04/2024
Chương 2494 - Địa Vị Thật Lớn. (1) Đang thực hiện audio 7,972 10/04/2024
Chương 2495 - Địa Vị Thật Lớn. (2) Đang thực hiện audio 877 10/04/2024
Chương 2496 - Cửu Ngũ Bích Liên Thần Công. Đang thực hiện audio 8,618 10/04/2024
Chương 2497 - Vạn Hoa Bách Bảo Lộ. (1) Đang thực hiện audio 4,515 10/04/2024
Chương 2498 - Vạn Hoa Bách Bảo Lộ. (2) Đang thực hiện audio 1,771 10/04/2024
Chương 2499 - La Thiên Ra Tay. Đang thực hiện audio 2,538 10/04/2024
Chương 2500 - Đầu Heo Này Là Ai? (1) Đang thực hiện audio 4,252 10/04/2024
Chương 2501 - Đầu Heo Này Là Ai? (2) Đang thực hiện audio 8,670 10/04/2024
Chương 2502 - Lăn Lộn Với Vân Thiếu. (1) Đang thực hiện audio 7,985 10/04/2024
Chương 2503 - Lăn Lộn Với Vân Thiếu. (2) Đang thực hiện audio 9,803 10/04/2024
Chương 2504 - Nhất Mâu Thiên Lý. Đang thực hiện audio 10,140 10/04/2024
Chương 2505 - Lỗ Tai Quá Tốt. (1) Đang thực hiện audio 1,952 10/04/2024
Chương 2506 - Lỗ Tai Quá Tốt. (2) Đang thực hiện audio 6,208 10/04/2024
Chương 2507 - Dọa Vỡ Gan. (1) Đang thực hiện audio 8,351 10/04/2024
Chương 2508 - Dọa Vỡ Gan. (2) Đang thực hiện audio 8,728 10/04/2024
Chương 2509 - Đi Ở Tùy Ý. Đang thực hiện audio 9,976 10/04/2024
Chương 2510 - Tạm Thời Có Việc. (1) Đang thực hiện audio 11,798 10/04/2024
Chương 2511 - Tạm Thời Có Việc. (2) Đang thực hiện audio 6,484 10/04/2024
Chương 2512 - Sát Khí Lẫm Nhiên. (1) Đang thực hiện audio 3,565 10/04/2024
Chương 2513 - Sát Khí Lẫm Nhiên. (2) Đang thực hiện audio 3,411 10/04/2024
Chương 2514 - Thành Giang Quái. Đang thực hiện audio 8,945 10/04/2024
Chương 2515 - Tử Hôi Chi Khí. (1) Đang thực hiện audio 2,704 10/04/2024
Chương 2516 - Tử Hôi Chi Khí. (2) Đang thực hiện audio 2,717 10/04/2024
Chương 2517 - Thanh Câu Dong Binh Đoàn. (1) Đang thực hiện audio 1,771 10/04/2024
Chương 2518 - Thanh Câu Dong Binh Đoàn. (2) Đang thực hiện audio 11,389 10/04/2024
Chương 2519 - Chiến Hồn Sơn. Đang thực hiện audio 1,798 10/04/2024
Chương 2520 - Kha An. (1) Đang thực hiện audio 1,447 10/04/2024
Chương 2521 - Kha An. (2) Đang thực hiện audio 9,249 10/04/2024
Chương 2522 - Phồn Tinh Lệnh. (1) Đang thực hiện audio 7,838 10/04/2024
Chương 2523 - Phồn Tinh Lệnh. (2) Đang thực hiện audio 8,467 10/04/2024
Chương 2524 - Ba Cỗ Thi Thể. Đang thực hiện audio 5,531 10/04/2024
Chương 2525 - Phán Các Ngươi "Đáng Chết". (1) Đang thực hiện audio 6,126 10/04/2024
Chương 2526 - Phán Các Ngươi "Đáng Chết". (2) Đang thực hiện audio 6,786 10/04/2024
Chương 2527 - Thất Tán Tử. (1) Đang thực hiện audio 1,322 10/04/2024
Chương 2528 - Thất Tán Tử. (2) Đang thực hiện audio 3,266 10/04/2024
Chương 2529 - Thiên Kiếm Lưu. Đang thực hiện audio 4,726 10/04/2024
Chương 2530 - Thần Ý Tử Kim Trùng. (1) Đang thực hiện audio 1,940 10/04/2024
Chương 2531 - Thần Ý Tử Kim Trùng. (2) Đang thực hiện audio 11,807 10/04/2024
Chương 2532 - Tướng Kỳ. (1) Đang thực hiện audio 6,736 10/04/2024
Chương 2533 - Tướng Kỳ. (2) Đang thực hiện audio 8,319 10/04/2024
Chương 2534 - Truy Phong Pháo. Đang thực hiện audio 8,466 10/04/2024
Chương 2535 - Khó Thắng. (1) Đang thực hiện audio 10,871 10/04/2024
Chương 2536 - Khó Thắng. (2) Đang thực hiện audio 8,000 10/04/2024
Chương 2537 - Xả Thân Hộ Chủ. (1) Đang thực hiện audio 10,246 10/04/2024
Chương 2538 - Xả Thân Hộ Chủ. (2) Đang thực hiện audio 913 10/04/2024
Chương 2539 - Trận Chiến Mấu Chốt. Đang thực hiện audio 9,542 10/04/2024
Chương 2540 - Chuyển Bại Thành Thắng. (1) Đang thực hiện audio 8,857 10/04/2024
Chương 2541 - Chuyển Bại Thành Thắng. (2) Đang thực hiện audio 7,661 10/04/2024
Chương 2542 - Trong Sơn Mạch. Đang thực hiện audio 4,596 10/04/2024
Chương 2543 - Nội Gián. (1) Đang thực hiện audio 10,112 10/04/2024
Chương 2544 - Nội Gián. (2) Đang thực hiện audio 91 10/04/2024
Chương 2545 - Thiên Tinh Tử. (1) Đang thực hiện audio 1,148 10/04/2024
Chương 2546 - Thiên Tinh Tử. (2) Đang thực hiện audio 4,884 10/04/2024
Chương 2547 - Hoàng Phủ Bật. Đang thực hiện audio 1,613 10/04/2024
Chương 2548 - Hồn Lưu Kiếm. (1) Đang thực hiện audio 11,078 10/04/2024
Chương 2549 - Hồn Lưu Kiếm. (2) Đang thực hiện audio 11,402 10/04/2024
Chương 2550 - Sụp Đổ. Đang thực hiện audio 6,716 10/04/2024
Chương 2561 - Kim Sắc Ngữ Giả. (1) Đang thực hiện audio 4,892 10/04/2024
Chương 2562 - Kim Sắc Ngữ Giả. (2) Đang thực hiện audio 3,947 10/04/2024
Chương 2563 - Một Kích Cuối Cùng. Đang thực hiện audio 9,147 10/04/2024
Chương 2564 - Liều Chết Tay Ai? (1) Đang thực hiện audio 5,369 10/04/2024
Chương 2565 - Liều Chết Tay Ai? (2) Đang thực hiện audio 5,980 10/04/2024
Chương 2566 - Tự Cho Mình Quá Cao. Đang thực hiện audio 10,629 10/04/2024
Chương 2567 - Phong Đao. (1) Đang thực hiện audio 10,378 10/04/2024
Chương 2568 - Phong Đao. (2) Đang thực hiện audio 55 10/04/2024
Chương 2569 - Ác Đấu. Đang thực hiện audio 7,982 10/04/2024
Chương 2570 - Đại Diễn Luyện Hồn Quyết. Đang thực hiện audio 10,789 10/04/2024
Chương 2571 - Tẩu Hỏa Nhập Ma. (1) Đang thực hiện audio 1,464 10/04/2024
Chương 2572 - Tẩu Hỏa Nhập Ma. (2) Đang thực hiện audio 3,907 10/04/2024
Chương 2573 - Ngoài Ý Liệu. Đang thực hiện audio 10,321 10/04/2024
Chương 2574 - Thổ Hệ Chân Linh. (1) Đang thực hiện audio 5,307 10/04/2024
Chương 2575 - Thổ Hệ Chân Linh. (2) Đang thực hiện audio 593 10/04/2024
Chương 2576 - Phân Thân. Đang thực hiện audio 6,150 10/04/2024
Chương 2577 - Không Có Cách. (1) Đang thực hiện audio 11,097 10/04/2024
Chương 2578 - Không Có Cách. (2) Đang thực hiện audio 632 10/04/2024
Chương 2579 - Đối Sách. Đang thực hiện audio 5,785 10/04/2024
Chương 2580 - Trọng Thương. (1) Đang thực hiện audio 9,735 10/04/2024
Chương 2581 - Trọng Thương. (2) Đang thực hiện audio 7,419 10/04/2024
Chương 2582 - Người. (1) Đang thực hiện audio 5,086 10/04/2024
Chương 2583 - Người. (2) Đang thực hiện audio 5,663 10/04/2024
Chương 2584 - Biến Số. Đang thực hiện audio 2,770 10/04/2024
Chương 2585 - Quyết Đoán. (1) Đang thực hiện audio 2,567 10/04/2024
Chương 2586 - Quyết Đoán. (2) Đang thực hiện audio 6,890 10/04/2024
Chương 2587 - Khai Thiên Tích Địa Đang thực hiện audio 10,179 10/04/2024
Chương 2588 - Nguyên Tội. (1) Đang thực hiện audio 1,419 10/04/2024
Chương 2589 - Nguyên Tội. (2) Đang thực hiện audio 5,482 10/04/2024
Chương 2590 - Quy Về Cát Bụi. Đang thực hiện audio 912 10/04/2024
Chương 2591 - Tu La Hải. (1) Đang thực hiện audio 9,193 10/04/2024
Chương 2592 - Tu La Hải. (2) Đang thực hiện audio 7,450 10/04/2024
Chương 2593 - Kim Linh Không Gian. (1) Đang thực hiện audio 5,447 10/04/2024
Chương 2594 - Kim Linh Không Gian. (2) Đang thực hiện audio 10,956 10/04/2024
Chương 2595 - Song Hồn Hợp Nhất. Đang thực hiện audio 2,375 10/04/2024
Chương 2596 - Xấu Hổ Và Giận Dữ. (1) Đang thực hiện audio 199 10/04/2024
Chương 2597 - Xấu Hổ Và Giận Dữ. (2) Đang thực hiện audio 4,636 10/04/2024
Chương 2598 - Ý Chí Còn Sót Lại Đang thực hiện audio 2,723 10/04/2024
Chương 2599 - Rời Đi. (1) Đang thực hiện audio 8,391 10/04/2024
Chương 2600 - Rời Đi. (2) Đang thực hiện audio 2,446 10/04/2024
Chương 2601 - Nghị Sự. Đang thực hiện audio 6,109 10/04/2024
Chương 2602 - Lai Lịch Thánh Vực. Đang thực hiện audio 3,815 10/04/2024
Chương 2603 - Phương Án. (1) Đang thực hiện audio 5,311 10/04/2024
Chương 2604 - Phương Án. (2) Đang thực hiện audio 1,285 10/04/2024
Chương 2605 - Linh Hoa Diệu Cảnh. Đang thực hiện audio 916 10/04/2024
Chương 2606 - Long Gia. (1) Đang thực hiện audio 7,426 10/04/2024
Chương 2607 - Long Gia. (2) Đang thực hiện audio 7,199 10/04/2024
Chương 2608 - Ma Phó. (1) Đang thực hiện audio 1,531 10/04/2024
Chương 2609 - Ma Phó. (2) Đang thực hiện audio 9,298 10/04/2024
Chương 2610 - Trên Thiên Lĩnh. Đang thực hiện audio 8,240 10/04/2024
Chương 2611 - Lọ. (1) Đang thực hiện audio 7,894 10/04/2024
Chương 2612 - Lọ. (2) Đang thực hiện audio 9,512 10/04/2024
Chương 2613 - Phát Lệnh Truy Nã. Đang thực hiện audio 6,033 10/04/2024
Chương 2614 - Đã Là Thiên Uyên. (1) Đang thực hiện audio 10,738 10/04/2024
Chương 2615 - Đã Là Thiên Uyên. (2) Đang thực hiện audio 8,145 10/04/2024
Chương 2616 - Một Kiếm Kinh Người. Đang thực hiện audio 7,191 10/04/2024
Chương 2617 - Không Muốn. (1) Đang thực hiện audio 9,400 10/04/2024
Chương 2618 - Không Muốn. (2) Đang thực hiện audio 9,155 10/04/2024
Chương 2619 - Đẳng Cấp Uy Áp. Đang thực hiện audio 6,814 10/04/2024
Chương 2620 - Vũ Quyết. (1) Đang thực hiện audio 3,240 10/04/2024
Chương 2621 - Vũ Quyết. (2) Đang thực hiện audio 3,600 10/04/2024
Chương 2622 - Lưỡng Bại Câu Thương. (1) Đang thực hiện audio 4,646 10/04/2024
Chương 2623 - Lưỡng Bại Câu Thương. (2) Đang thực hiện audio 1,235 10/04/2024
Chương 2624 - Cơ Duyên. Đang thực hiện audio 10,582 10/04/2024
Chương 2625 - Giáo Dục Một Chút. (1) Đang thực hiện audio 5,592 10/04/2024
Chương 2626 - Giáo Dục Một Chút. (2) Đang thực hiện audio 11,110 10/04/2024
Chương 2627 - Trảm Thần Kiếm Đang thực hiện audio 6,761 10/04/2024
Chương 2628 - Người Hiền Bị Lấn. (1) Đang thực hiện audio 5,771 10/04/2024
Chương 2629 - Người Hiền Bị Lấn. (2) Đang thực hiện audio 6,845 10/04/2024
Chương 2630 - Lăng Vân Mười Hai Đao. Đang thực hiện audio 9,474 10/04/2024
Chương 2631 - Lâu La Đao (1) Đang thực hiện audio 2,756 10/04/2024
Chương 2632 - Lâu La Đao (2) Đang thực hiện audio 1,752 10/04/2024
Chương 2633 - Lại Tới Tân Duyên Thành Đang thực hiện audio 5,557 10/04/2024
Chương 2634 - Lưu Minh Phủ (1) Đang thực hiện audio 7,470 10/04/2024
Chương 2635 - Lưu Minh Phủ (2) Đang thực hiện audio 1,556 10/04/2024
Chương 2636 - Điều Giải (1) Đang thực hiện audio 9,606 10/04/2024
Chương 2637 - Điều Giải (2) Đang thực hiện audio 1,774 10/04/2024
Chương 2638 - Xích Long Trượng Đang thực hiện audio 10,120 10/04/2024
Chương 2639 - Vạn Tự Vương Lệnh (1) Đang thực hiện audio 947 10/04/2024
Chương 2640 - Vạn Tự Vương Lệnh (2) Đang thực hiện audio 6,040 10/04/2024
Chương 2641 - Tái Tụ Tử Diễm Các Đang thực hiện audio 11,016 10/04/2024
Chương 2642 - Ăn Tết (1) Đang thực hiện audio 267 10/04/2024
Chương 2643 - Ăn Tết (2) Đang thực hiện audio 7,965 10/04/2024
Chương 2644 - Cửu Âm Cửu Dương (1) Đang thực hiện audio 7,247 10/04/2024
Chương 2645 - Cửu Âm Cửu Dương (2) Đang thực hiện audio 4,453 10/04/2024
Chương 2646 - Hạ Thủ Lưu Tình Đang thực hiện audio 11,644 10/04/2024
Chương 2647 - Chỗ Tu Luyện (1) Đang thực hiện audio 11,745 10/04/2024
Chương 2648 - Chỗ Tu Luyện (2) Đang thực hiện audio 6,310 10/04/2024
Chương 2649 - Đan Phương Đang thực hiện audio 4,787 10/04/2024
Chương 2650 - Một Con Mắt Trăm Năm (1) Đang thực hiện audio 1,294 10/04/2024
Chương 2651 - Một Con Mắt Trăm Năm. (2) Đang thực hiện audio 9,534 10/04/2024
Chương 2652 - Che Chở. (1) Đang thực hiện audio 4,370 10/04/2024
Chương 2653 - Che Chở. (2) Đang thực hiện audio 5,421 10/04/2024
Chương 2654 - Thế Cục. Đang thực hiện audio 10,159 10/04/2024
Chương 2655 - Không Coi Ai Ra Gì. (1) Đang thực hiện audio 11,828 10/04/2024
Chương 2656 - Không Coi Ai Ra Gì. (2) Đang thực hiện audio 24 10/04/2024
Chương 2657 - Tụ Tập. (1) Đang thực hiện audio 3,280 10/04/2024
Chương 2658 - Tụ Tập. (2) Đang thực hiện audio 2,123 10/04/2024
Chương 2659 - Bẩy Rập. Đang thực hiện audio 10,759 10/04/2024
Chương 2660 - Chân Tướng. (1) Đang thực hiện audio 6,955 10/04/2024
Chương 2661 - Chân Tướng. (2) Đang thực hiện audio 4,832 10/04/2024
Chương 2662 - Thân Thế Linh Nhi. (1) Đang thực hiện audio 10,494 10/04/2024
Chương 2663 - Thân Thế Linh Nhi. (2) Đang thực hiện audio 10,982 10/04/2024
Chương 2664 - Làm Con Rể Ta. Đang thực hiện audio 8,920 10/04/2024
Chương 2665 - Phụ Tử. (1) Đang thực hiện audio 6,700 10/04/2024
Chương 2666 - Phụ Tử. (2) Đang thực hiện audio 7,715 10/04/2024
Chương 2667 - Thiên Nhất Các Rung Chuyển. (1) Đang thực hiện audio 4,287 10/04/2024
Chương 2668 - Thiên Nhất Các Rung Chuyển. (2) Đang thực hiện audio 7,774 10/04/2024
Chương 2669 - Áp Chế. Đang thực hiện audio 5,859 10/04/2024
Chương 2670 - Người Về Đêm Gió Tuyết. (1) Đang thực hiện audio 171 10/04/2024
Chương 2671 - Người Về Đêm Gió Tuyết. (2) Đang thực hiện audio 4,230 10/04/2024
Chương 2672 - Chỉ Bạch Tuyết. (1) Đang thực hiện audio 9,041 10/04/2024
Chương 2673 - Chỉ Bạch Tuyết. (2) Đang thực hiện audio 9,869 10/04/2024
Chương 2674 - Đáp Ứng. Đang thực hiện audio 5,846 10/04/2024
Chương 2675 - Bức Vị. (1) Đang thực hiện audio 7,698 10/04/2024
Chương 2676 - Bức Vị. (2) Đang thực hiện audio 3,811 10/04/2024
Chương 2677 - Khuyên Can. (1) Đang thực hiện audio 5,571 10/04/2024
Chương 2678 - Khuyên Can. (2) Đang thực hiện audio 9,065 10/04/2024
Chương 2679 - Tưởng Như Hai Người. Đang thực hiện audio 4,273 10/04/2024
Chương 2680 - Vận Mệnh Chưa Bao Giờ Do Người. (1) Đang thực hiện audio 2,312 10/04/2024
Chương 2681 - Vận Mệnh Chưa Bao Giờ Do Người. (2) Đang thực hiện audio 664 10/04/2024
Chương 2682 - Thượng Cổ Đại Trận. (1) Đang thực hiện audio 2,124 10/04/2024
Chương 2683 - Thượng Cổ Đại Trận. (2) Đang thực hiện audio 11,654 10/04/2024
Chương 2684 - Ăn Khớp Ngươi Hiểu Không? Đang thực hiện audio 10,153 10/04/2024
Chương 2685 - Trảm Thủ Đại Hội. (1) Đang thực hiện audio 7,209 10/04/2024
Chương 2686 - Trảm Thủ Đại Hội. (2) Đang thực hiện audio 366 10/04/2024
Chương 2687 - Bò Cạp Khổng Lồ. Đang thực hiện audio 2,624 10/04/2024
Chương 2688 - Chiến Đấu Thanh Đồng Cổ Đài. (1) Đang thực hiện audio 2,560 10/04/2024
Chương 2689 - Chiến Đấu Thanh Đồng Cổ Đài. (2) Đang thực hiện audio 591 10/04/2024
Chương 2690 - Vũ Tốn Phong. Đang thực hiện audio 3,624 10/04/2024
Chương 2691 - Quy Nghiêu. Đang thực hiện audio 5,268 10/04/2024
Chương 2692 - Xác Rùa. Đang thực hiện audio 7,470 10/04/2024
Chương 2693 - Đại Cực Lạc Vãng Sinh. (1) Đang thực hiện audio 11,688 10/04/2024
Chương 2694 - Đại Cực Lạc Vãng Sinh. (2) Đang thực hiện audio 7,686 10/04/2024
Chương 2695 - Áo Giáp Màu Tím. Đang thực hiện audio 2,574 10/04/2024
Chương 2696 - Kiếm Ý Thẳng Trời Cao. Đang thực hiện audio 5,998 10/04/2024
Chương 2697 - Sát Thần Khải Y. (1) Đang thực hiện audio 2,997 10/04/2024
Chương 2698 - Sát Thần Khải Y. (2) Đang thực hiện audio 4,530 10/04/2024
Chương 2699 - Hồn Loại. (1) Đang thực hiện audio 7,872 10/04/2024
Chương 2700 - Hồn Loại. (2) Đang thực hiện audio 4,705 10/04/2024
Chương 2701 - Nhân Vật. Đang thực hiện audio 1,284 10/04/2024
Chương 2702 - Trụ Quang Bàn. (1) Đang thực hiện audio 3,302 10/04/2024
Chương 2703 - Trụ Quang Bàn. (2) Đang thực hiện audio 4,777 10/04/2024
Chương 2704 - Át Chủ Bài Cuối Cùng. Đang thực hiện audio 9,242 10/04/2024
Chương 2705 - Thất Bại Thảm Hại. (1) Đang thực hiện audio 5,218 10/04/2024
Chương 2706 - Thất Bại Thảm Hại. (2) Đang thực hiện audio 2,605 10/04/2024
Chương 2707 - Trật Tự Mới. Đang thực hiện audio 7,134 10/04/2024
Chương 2708 - Do Dự. (1) Đang thực hiện audio 8,205 10/04/2024
Chương 2709 - Do Dự. (2) Đang thực hiện audio 5,106 10/04/2024
Chương 2710 - Ba Chiêu. Đang thực hiện audio 2,333 10/04/2024
Chương 2711 - Lòng Người Dễ Thay Đổi. (1) Đang thực hiện audio 6,325 10/04/2024
Chương 2712 - Lòng Người Dễ Thay Đổi. (2) Đang thực hiện audio 7,989 10/04/2024
Chương 2713 - Gậy Ông Đập Lưng Ông Đang thực hiện audio 5,781 10/04/2024
Chương 2714 - Hai Thức. (1) Đang thực hiện audio 7,668 10/04/2024
Chương 2715 - Hai Thức. (2) Đang thực hiện audio 8,172 10/04/2024
Chương 2716 - Long Huyết Tôi Thể Đang thực hiện audio 1,012 10/04/2024
Chương 2717 - Rời Thành. (1) Đang thực hiện audio 11,697 10/04/2024
Chương 2718 - Rời Thành. (2) Đang thực hiện audio 10,985 10/04/2024
Chương 2719 - Bí Tàng. Đang thực hiện audio 1,774 10/04/2024
Chương 2720 - Cửu Trọng Thiên Ba. (1) Đang thực hiện audio 9,195 10/04/2024
Chương 2721 - Cửu Trọng Thiên Ba. (2) Đang thực hiện audio 10,092 10/04/2024
Chương 2722 - Thâm Thù Đại Hận. Đang thực hiện audio 8,505 10/04/2024
Chương 2723 - Đánh Lén. (1) Đang thực hiện audio 465 10/04/2024
Chương 2724 - Đánh Lén. (2) Đang thực hiện audio 2,382 10/04/2024
Chương 2725 - Là Ai? Đang thực hiện audio 4,157 10/04/2024
Chương 2726 - Đầu Bò Sính Uy. (1) Đang thực hiện audio 3,773 10/04/2024
Chương 2727 - Đầu Bò Sính Uy. (2) Đang thực hiện audio 10,934 10/04/2024
Chương 2728 - Nghịch Chuyển. Đang thực hiện audio 6,281 10/04/2024
Chương 2729 - Kiêng Kị. (1) Đang thực hiện audio 7,917 10/04/2024
Chương 2730 - Kiêng Kị. (2) Đang thực hiện audio 2,707 10/04/2024
Chương 2731 - Cứu Mỹ Nhân. (1) Đang thực hiện audio 9,526 10/04/2024
Chương 2732 - Cứu Mỹ Nhân. (2) Đang thực hiện audio 1,222 10/04/2024
Chương 2733 - Một Câu Kinh Người. Đang thực hiện audio 4,531 10/04/2024
Chương 2734 - Đáp Án. (1) Đang thực hiện audio 5,920 10/04/2024
Chương 2735 - Đáp Án. (2) Đang thực hiện audio 4,709 10/04/2024
Chương 2736 - Phần Thắng. Đang thực hiện audio 2,633 10/04/2024
Chương 2737 - Lại Tới Thành Định Thiên. (1) Đang thực hiện audio 7,241 10/04/2024
Chương 2738 - Lại Tới Thành Định Thiên. (2) Đang thực hiện audio 9,494 10/04/2024
Chương 2739 - Thâm U Thủy Kính. Đang thực hiện audio 9,473 10/04/2024
Chương 2740 - Tham Cật Xà. (1) Đang thực hiện audio 1,460 10/04/2024
Chương 2741 - Tham Cật Xà. (2) Đang thực hiện audio 784 10/04/2024
Chương 2742 - Tông Chủ Chết. Đang thực hiện audio 530 10/04/2024
Chương 2743 - Xưa Đâu Bằng Nay. (1) Đang thực hiện audio 7,679 10/04/2024
Chương 2744 - Xưa Đâu Bằng Nay. (3) Đang thực hiện audio 9,659 10/04/2024
Chương 2745 - Dòng Sông Không Gian. Đang thực hiện audio 3,473 10/04/2024
Chương 2746 - Nhốt. (1) Đang thực hiện audio 661 10/04/2024
Chương 2747 - Nhốt. (2) Đang thực hiện audio 9,631 10/04/2024
Chương 2748 - Truy Tung. Đang thực hiện audio 1,366 10/04/2024
Chương 2749 - Không Thể Ngăn Cản. (1) Đang thực hiện audio 2,688 10/04/2024
Chương 2750 - Không Thể Ngăn Cản. (2) Đang thực hiện audio 6,228 10/04/2024
Chương 2751 - Bất Động Quy Lâm Đang thực hiện audio 5,946 10/04/2024
Chương 2752 - Phó Tông Chủ (1) Đang thực hiện audio 2,729 10/04/2024
Chương 2753 - Phó Tông Chủ (2) Đang thực hiện audio 4,973 10/04/2024
Chương 2754 - Cứu Người Đang thực hiện audio 10,042 10/04/2024
Chương 2755 - Động Thủ (1) Đang thực hiện audio 11,388 10/04/2024
Chương 2756 - Động Thủ (2) Đang thực hiện audio 85 10/04/2024
Chương 2757 - Cảnh Thất Đang thực hiện audio 11,541 10/04/2024
Chương 2758 - Chậm Sa Huyền Vũ (1) Đang thực hiện audio 918 10/04/2024
Chương 2759 - Chậm Sa Huyền Vũ (2) Đang thực hiện audio 314 10/04/2024
Chương 2760 - Một Kiếm Trảm Hầu Đang thực hiện audio 7,780 10/04/2024
Chương 2761 - Hữu Nghị Sâu Xa (1) Đang thực hiện audio 4,466 10/04/2024
Chương 2762 - Hữu Nghị Sâu Xa (2) Đang thực hiện audio 8,376 10/04/2024
Chương 2763 - Tiến Vào Thủy Kính Đang thực hiện audio 2,231 10/04/2024
Chương 2764 - Cương Phong Cự Linh (1) Đang thực hiện audio 4,419 10/04/2024
Chương 2765 - Cương Phong Cự Linh (2) Đang thực hiện audio 3,594 10/04/2024
Chương 2766 - Tiểu Băng Thiên Đang thực hiện audio 2,272 10/04/2024
Chương 2767 - Dẫn Độ Yêu Hồn (1) Đang thực hiện audio 7,338 10/04/2024
Chương 2768 - Dẫn Độ Yêu Hồn (2) Đang thực hiện audio 9,261 10/04/2024
Chương 2769 - Thủy Yên La Đang thực hiện audio 3,753 10/04/2024
Chương 2770 - Phong Yếu Ly (1) Đang thực hiện audio 114 10/04/2024
Chương 2771 - Phong Yếu Ly (2) Đang thực hiện audio 571 10/04/2024
Chương 2772 - Vây Công Đang thực hiện audio 7,163 10/04/2024
Chương 2773 - Thái Sơ Chân Quyết (1) Đang thực hiện audio 8,426 10/04/2024
Chương 2774 - Thái Sơ Chân Quyết (2) Đang thực hiện audio 9,678 10/04/2024
Chương 2775 - Bí Tàng Đang thực hiện audio 5,605 10/04/2024
Chương 2776 - Đảo Thông Thiên (1) Đang thực hiện audio 35 10/04/2024
Chương 2777 - Đảo Thông Thiên (2) Đang thực hiện audio 11,820 10/04/2024
Chương 2778 - Chủ Mục Gia Đang thực hiện audio 11,720 10/04/2024
Chương 2779 - Cơ Quan Các (1) Đang thực hiện audio 1,858 10/04/2024
Chương 2780 - Cơ Quan Các (2) Đang thực hiện audio 2,545 10/04/2024
Chương 2781 - Cái Đích Cho Mọi Người Chỉ Trích Đang thực hiện audio 10,377 10/04/2024
Chương 2782 - Gieo Gió Gặt Bão (1) Đang thực hiện audio 7,888 10/04/2024
Chương 2783 - Gieo Gió Gặt Bão (2) Đang thực hiện audio 8,717 10/04/2024
Chương 2784 - Ba Thần Thuật Khôi Lỗi (1) Đang thực hiện audio 9,424 10/04/2024
Chương 2785 - Ba Thần Thuật Khôi Lỗi (2) Đang thực hiện audio 6,874 10/04/2024
Chương 2786 - Đăng Phong Tạo Cực Đang thực hiện audio 3,009 10/04/2024
Chương 2787 - Không Hiểu Ra Sao Đang thực hiện audio 6,444 10/04/2024
Chương 2788 - Đảo Đại Luân (1) Đang thực hiện audio 1,774 10/04/2024
Chương 2789 - Đảo Đại Luân (2) Đang thực hiện audio 6,929 10/04/2024
Chương 2790 - Quần Hùng Tụ Họp Đang thực hiện audio 5,289 10/04/2024
Chương 2791 - Rút Thăm (1) Đang thực hiện audio 9,506 10/04/2024
Chương 2792 - Rút Thăm (2) Đang thực hiện audio 6,170 10/04/2024
Chương 2793 - Lỗ Hổng Đang thực hiện audio 11,222 10/04/2024
Chương 2794 - Người Ngoài Dự Đoán (1) Đang thực hiện audio 9,046 10/04/2024
Chương 2795 - Người Ngoài Dự Đoán (2) Đang thực hiện audio 7,988 10/04/2024
Chương 2796 - Người Càng Bất Ngờ Hơn Đang thực hiện audio 11,154 10/04/2024
Chương 2797 - Đỉnh Vũ Đạo (1) Đang thực hiện audio 4,821 10/04/2024
Chương 2798 - Đỉnh Vũ Đạo (2) Đang thực hiện audio 804 10/04/2024
Chương 2799 - Thời Gian Gấp Năm Lần Đang thực hiện audio 11,069 10/04/2024
Chương 2800 - Lông Tơ Cũng Không Có (1) Đang thực hiện audio 10,332 10/04/2024
Chương 2801 - Lông Tơ Cũng Không Có (2) Đang thực hiện audio 3,971 10/04/2024
Chương 2802 - Bộ Pháp Quái Dị Đang thực hiện audio 927 10/04/2024
Chương 2803 - Rút Thăm Lại (1) Đang thực hiện audio 1,528 10/04/2024
Chương 2804 - Rút Thăm Lại (2) Đang thực hiện audio 460 10/04/2024
Chương 2805 - Chương 2805: Ba Ấn Hợp Nhất Đang thực hiện audio 6,271 10/04/2024
Chương 2806 - Ngọc Quan Vỡ Nát (1) Đang thực hiện audio 1,922 10/04/2024
Chương 2807 - Ngọc Quan Vỡ Nát (2) Đang thực hiện audio 5,078 10/04/2024
Chương 2808 - Ngươi Là Diệp Lương Thần Thì Sao? Đang thực hiện audio 4,120 10/04/2024
Chương 2809 - Truyền Tống Trận Tạm Thời (1) Đang thực hiện audio 10,997 10/04/2024
Chương 2810 - Truyền Tống Trận Tạm Thời (2) Đang thực hiện audio 8,857 10/04/2024
Chương 2811 - Thanh Đằng Cổ Thụ Đang thực hiện audio 5,880 10/04/2024
Chương 2812 - Địa Chi Bối Tích Đang thực hiện audio 4,940 10/04/2024
Chương 2813 - Phương Án Phân Phối (1) Đang thực hiện audio 11,017 10/04/2024
Chương 2814 - Phương Án Phân Phối (2) Đang thực hiện audio 7,085 10/04/2024
Chương 2815 - Ảnh Đế Đang thực hiện audio 5,299 10/04/2024
Chương 2816 - Cuộc Tranh Giành Phá Trận (1) Đang thực hiện audio 6,200 10/04/2024
Chương 2817 - Cuộc Tranh Giành Phá Trận (2) Đang thực hiện audio 9,588 10/04/2024
Chương 2818 - Gặp Lại Đế Dạ Đang thực hiện audio 7,747 10/04/2024
Chương 2819 - Sức Mạnh Của Mọi Người (1) Đang thực hiện audio 10,529 10/04/2024
Chương 2820 - Sức Mạnh Của Mọi Người (2) Đang thực hiện audio 8,163 10/04/2024
Chương 2821 - Đồn Đãi Đang thực hiện audio 613 10/04/2024
Chương 2822 - Khó Xử (1) Đang thực hiện audio 1,368 10/04/2024
Chương 2823 - Khó Xử (2) Đang thực hiện audio 4,020 10/04/2024
Chương 2824 - Không Gian Trữ Vật Đang thực hiện audio 7,076 10/04/2024
Chương 2825 - Bí Tàng Khuyết Thất Đang thực hiện audio 11,444 10/04/2024
Chương 2826 - Tâm Tính Biến Đổi (1) Đang thực hiện audio 53 10/04/2024
Chương 2827 - Tâm Tính Biến Đổi (2) Đang thực hiện audio 5,540 10/04/2024
Chương 2828 - Cửu Thiên Thập Địa Đang thực hiện audio 4,398 10/04/2024
Chương 2829 - Hỗn Ám Kim Kỳ (1) Đang thực hiện audio 7,488 10/04/2024
Chương 2830 - Hỗn Ám Kim Kỳ (2) Đang thực hiện audio 7,521 10/04/2024
Chương 2831 - Cách Phá Trận Đang thực hiện audio 5,752 10/04/2024
Chương 2832 - Ma Giới Bí Tân (1) Đang thực hiện audio 2,158 10/04/2024
Chương 2833 - Ma Giới Bí Tân (2) Đang thực hiện audio 5,512 10/04/2024
Chương 2834 - Luyện Kiếm Đang thực hiện audio 5,476 10/04/2024
Chương 2835 - Thiên Minh Chi Chiến (1) Đang thực hiện audio 8,488 10/04/2024
Chương 2836 - Thiên Minh Chi Chiến (2) Đang thực hiện audio 6,577 10/04/2024
Chương 2837 - Thiên Minh Chi Chiến (3) Đang thực hiện audio 9,145 10/04/2024
Chương 2838 - Thiên Minh Chi Chiến (4) Đang thực hiện audio 4,247 10/04/2024
Chương 2839 - Thiên Minh Chi Chiến (5) Đang thực hiện audio 3,329 10/04/2024
Chương 2840 - Thiên Minh Chi Chiến (6) Đang thực hiện audio 1,550 10/04/2024
Chương 2841 - Thiên Minh Chi Chiến (7) Đang thực hiện audio 7,176 10/04/2024
Chương 2842 - Thiên Minh Chi Chiến (8) Đang thực hiện audio 6,039 10/04/2024
Chương 2843 - Thiên Minh Chi Chiến (9) Đang thực hiện audio 6,160 10/04/2024
Chương 2844 - Thiên Minh Chi Chiến (10) Đang thực hiện audio 9,217 10/04/2024
Chương 2845 - Thiên Minh Chi Chiến (11) Đang thực hiện audio 8,652 10/04/2024
Chương 2846 - Thiên Minh Chi Chiến (12) Đang thực hiện audio 4,838 10/04/2024
Chương 2847 - Thiên Minh Chi Chiến (13) Đang thực hiện audio 3,135 10/04/2024
Chương 2848 - Thiên Minh Chi Chiến (14) Đang thực hiện audio 11,077 10/04/2024
Chương 2849 - Thiên Minh Chi Chiến (15) Đang thực hiện audio 11,870 10/04/2024
Chương 2850 - Phương Pháp Cứu Trị (1) Đang thực hiện audio 3,692 10/04/2024
Chương 2851 - Phương Pháp Cứu Trị (2) Đang thực hiện audio 7,324 10/04/2024
Chương 2852 - Bắc Hải Vương Thất Đang thực hiện audio 4,121 10/04/2024
Chương 2853 - Kích Hoạt (1) Đang thực hiện audio 10,887 10/04/2024
Chương 2854 - Kích Hoạt (2) Đang thực hiện audio 9,045 10/04/2024
Chương 2855 - Quang Minh Ngọc Lưu Ly Thân Đang thực hiện audio 6,856 10/04/2024
Chương 2856 - Hóa Xà Địa Cốt Đang thực hiện audio 717 10/04/2024
Chương 2857 - Cuồng Bạo (1) Đang thực hiện audio 10,998 10/04/2024
Chương 2858 - Cuồng Bạo (2) Đang thực hiện audio 3,516 10/04/2024
Chương 2859 - Thần Thể Thất Trọng (1) Đang thực hiện audio 6,789 10/04/2024
Chương 2860 - Thần Thể Thất Trọng (2) Đang thực hiện audio 3,150 10/04/2024
Chương 2861 - Vô Địch Đang thực hiện audio 9,433 10/04/2024
Chương 2862 - Tương Đối Dục Hồng Y (1) Đang thực hiện audio 3,160 10/04/2024
Chương 2863 - Tương Đối Dục Hồng Y (2) Đang thực hiện audio 9,493 10/04/2024
Chương 2864 - Lẩn Trốn Đang thực hiện audio 3,377 10/04/2024
Chương 2865 - Long Nha Sơn Trang (1) Đang thực hiện audio 11,768 10/04/2024
Chương 2866 - Long Nha Sơn Trang (2) Đang thực hiện audio 10,190 10/04/2024
Chương 2867 - Hạo Xỉ Minh Nguyệt (1) Đang thực hiện audio 8,239 10/04/2024
Chương 2868 - Hạo Xỉ Minh Nguyệt (2) Đang thực hiện audio 10,096 10/04/2024
Chương 2869 - Nhưng Cầu Vừa Thấy Đang thực hiện audio 5,406 10/04/2024
Chương 2870 - Chín Tháng Chiêu Thiên (1) Đang thực hiện audio 4,974 10/04/2024
Chương 2871 - Chín Tháng Chiêu Thiên (2) Đang thực hiện audio 3,597 10/04/2024
Chương 2872 - Chương 2872: Hạo Dương Nhất Chỉ Đang thực hiện audio 759 10/04/2024
Chương 2873 - Thông Đạo Vô Tình Gặp Được (1) Đang thực hiện audio 762 10/04/2024
Chương 2874 - Thông Đạo Vô Tình Gặp Được (2) Đang thực hiện audio 7,659 10/04/2024
Chương 2875 - Kim Giản (1) Đang thực hiện audio 11,816 10/04/2024
Chương 2876 - Kim Giản (2) Đang thực hiện audio 11,005 10/04/2024
Chương 2877 - Huyết Trì Đang thực hiện audio 3,395 10/04/2024
Chương 2878 - Chương 2878: Dương Tiên Sinh (1) Đang thực hiện audio 4,702 10/04/2024
Chương 2879 - Dương Tiên Sinh (2) Đang thực hiện audio 4,364 10/04/2024
Chương 2880 - Bách Chiến Thắng (1) Đang thực hiện audio 6,515 10/04/2024
Chương 2881 - Bách Chiến Thắng (2) Đang thực hiện audio 5,661 10/04/2024
Chương 2882 - Bộ Tộc Thương Yêu (1) Đang thực hiện audio 7,548 10/04/2024
Chương 2883 - Bộ Tộc Thương Yêu (2) Đang thực hiện audio 1,249 10/04/2024
Chương 2884 - Cổ Võ Đế Quốc (1) Đang thực hiện audio 4,541 10/04/2024
Chương 2885 - Cổ Võ Đế Quốc (2) Đang thực hiện audio 1,066 10/04/2024
Chương 2886 - Tửu Lâu Phong Ba Đang thực hiện audio 936 10/04/2024
Chương 2887 - Thù Mới Hận Cũ Đang thực hiện audio 5,105 10/04/2024
Chương 2888 - Tiến Thêm Một Bước (1) Đang thực hiện audio 5,491 10/04/2024
Chương 2889 - Tiến Thêm Một Bước (2) Đang thực hiện audio 9,584 10/04/2024
Chương 2890 - Quyền Ý Kiếm Quyết Đang thực hiện audio 2,114 10/04/2024
Chương 2891 - Chất Vấn (1) Đang thực hiện audio 9,160 10/04/2024
Chương 2892 - Chất Vấn (2) Đang thực hiện audio 11,615 10/04/2024
Chương 2893 - Lẻn Vào Đang thực hiện audio 10,279 10/04/2024
Chương 2894 - Lo Lắng (1) Đang thực hiện audio 2,364 10/04/2024
Chương 2895 - Lo Lắng (2) Đang thực hiện audio 5,909 10/04/2024
Chương 2896 - Bất Quy Cảnh (1) Đang thực hiện audio 5,721 10/04/2024
Chương 2897 - Bất Quy Cảnh (2) Đang thực hiện audio 3,948 10/04/2024
Chương 2898 - Cắn Ngược Lại Đang thực hiện audio 2,720 10/04/2024
Chương 2899 - Ngọc Ấn (1) Đang thực hiện audio 4,248 10/04/2024
Chương 2900 - Ngọc Ấn (2) Đang thực hiện audio 8,578 10/04/2024
Chương 2901 - Thế Sự Như Cờ Đang thực hiện audio 783 10/04/2024
Chương 2902 - Khải Thân Đang thực hiện audio 3,440 10/04/2024
Chương 2903 - Vạn Yêu Chi Hoàng Đang thực hiện audio 7,290 10/04/2024
Chương 2904 - Ngũ Hà Sơn (1) Đang thực hiện audio 4,500 10/04/2024
Chương 2905 - Ngũ Hà Sơn (2) Đang thực hiện audio 4,631 10/04/2024
Chương 2906 - Nội Chiến (1) Đang thực hiện audio 1,469 10/04/2024
Chương 2907 - Nội Chiến (2) Đang thực hiện audio 9,914 10/04/2024
Chương 2908 - Lựa Chọn Đang thực hiện audio 7,102 10/04/2024
Chương 2909 - Oan Ức (1) Đang thực hiện audio 899 10/04/2024
Chương 2910 - Oan Ức (2) Đang thực hiện audio 9,962 10/04/2024
Chương 2911 - Mặc Kệ Đang thực hiện audio 1,345 10/04/2024
Chương 2912 - Cuộc Chiến Phong Ấn (1) Đang thực hiện audio 7,716 10/04/2024
Chương 2913 - Cuộc Chiến Phong Ấn (2) Đang thực hiện audio 11,644 10/04/2024
Chương 2914 - Cuộc Chiến Phong Ấn (3) Đang thực hiện audio 8,424 10/04/2024
Chương 2915 - Cuộc Chiến Phong Ấn (4) Đang thực hiện audio 9,837 10/04/2024
Chương 2916 - Cuộc Chiến Phong Ấn (5) Đang thực hiện audio 11,287 10/04/2024
Chương 2917 - Cuộc Chiến Phong Ấn (6) Đang thực hiện audio 2,092 10/04/2024
Chương 2918 - Cuộc Chiến Phong Ấn (7) Đang thực hiện audio 3,852 10/04/2024
Chương 2919 - Cuộc Chiến Phong Ấn (8) Đang thực hiện audio 5,189 10/04/2024
Chương 2920 - Cuộc Chiến Phong Ấn (9) Đang thực hiện audio 11,490 10/04/2024
Chương 2921 - Cuộc Chiến Phong Ấn (10) Đang thực hiện audio 11,489 10/04/2024
Chương 2922 - Cuộc Chiến Phong Ấn (11) Đang thực hiện audio 3,346 10/04/2024
Chương 2923 - Cuộc Chiến Phong Ấn (12) Đang thực hiện audio 3,010 10/04/2024
Chương 2924 - Cuộc Chiến Phong Ấn (13) Đang thực hiện audio 5,141 10/04/2024
Chương 2925 - Cuộc Chiến Phong Ấn (14) Đang thực hiện audio 3,280 10/04/2024
Chương 2926 - Cuộc Chiến Phong Ấn (15) Đang thực hiện audio 2,543 10/04/2024
Chương 2927 - Cuộc Chiến Phong Ấn (16) Đang thực hiện audio 5,814 10/04/2024
Chương 2928 - Cuộc Chiến Phong Ấn (17) Đang thực hiện audio 644 10/04/2024
Chương 2929 - Cuộc Chiến Phong Ấn (18.1) Đang thực hiện audio 8,960 10/04/2024
Chương 2930 - Cuộc Chiến Phong Ấn (18.2) Đang thực hiện audio 11,523 10/04/2024
Chương 2931 - Cuộc Chiến Phong Ấn (19) Đang thực hiện audio 6,517 10/04/2024
Chương 2932 - Cuộc Chiến Phong Ấn (20) Đang thực hiện audio 1,307 10/04/2024
Chương 2933 - Cuộc Chiến Phong Ấn (21) Đang thực hiện audio 6,497 10/04/2024
Chương 2934 - Cuộc Chiến Phong Ấn (22) Đang thực hiện audio 1,820 10/04/2024
Chương 2935 - Cuộc Chiến Phong Ấn (23) Đang thực hiện audio 6,870 10/04/2024
Chương 2936 - Cuộc Chiến Phong Ấn (24) Đang thực hiện audio 2,355 10/04/2024
Chương 2937 - Cuộc Chiến Phong Ấn (25) Đang thực hiện audio 10,075 10/04/2024
Chương 2938 - Cuộc Chiến Phong Ấn (26) Đang thực hiện audio 3,427 10/04/2024
Chương 2939 - Cuộc Chiến Phong Ấn (27) Đang thực hiện audio 5,771 10/04/2024
Chương 2940 - Cuộc Chiến Phong Ấn (28) Đang thực hiện audio 5,743 10/04/2024
Chương 2941 - Cuộc Chiến Phong Ấn (29) Đang thực hiện audio 10,957 10/04/2024
Chương 2942 - Cuộc Chiến Phong Ấn (30) Đang thực hiện audio 1,819 10/04/2024
Chương 2943 - Cuộc Chiến Phong Ấn (31) Đang thực hiện audio 3,898 10/04/2024
Chương 2944 - Cuộc Chiến Phong Ấn (32) Đang thực hiện audio 8,978 10/04/2024
Chương 2945 - Cuộc Chiến Phong Ấn (33) Đang thực hiện audio 11,750 10/04/2024
Chương 2946 - Cuộc Chiến Phong Ấn (34) Đang thực hiện audio 5,613 10/04/2024
Chương 2947 - Cuộc Chiến Phong Ấn (35) Đang thực hiện audio 6,943 10/04/2024
Chương 2948 - Cuộc Chiến Phong Ấn (36) Đang thực hiện audio 2,846 10/04/2024
Chương 2949 - Cuộc Chiến Phong Ấn (37) Đang thực hiện audio 1,287 10/04/2024
Chương 2950 - Cuộc Chiến Phong Ấn (38) Đang thực hiện audio 6,321 10/04/2024
Chương 2951 - Cuộc Chiến Phong Ấn (39) Đang thực hiện audio 7,852 10/04/2024
Chương 2952 - Cuộc Chiến Phong Ấn (40) Đang thực hiện audio 6,135 10/04/2024
Chương 2953 - Cuộc Chiến Phong Ấn (41) Đang thực hiện audio 8,898 10/04/2024
Chương 2954 - Cuộc Chiến Phong Ấn (42) Đang thực hiện audio 10,290 10/04/2024
Chương 2955 - Cuộc Chiến Phong Ấn (43) Đang thực hiện audio 11,857 10/04/2024
Chương 2956 - Cuộc Chiến Phong Ấn (44) Đang thực hiện audio 790 10/04/2024
Chương 2957 - Cuộc Chiến Phong Ấn (45) Đang thực hiện audio 587 10/04/2024
Chương 2958 - Cuộc Chiến Phong Ấn (46) Đang thực hiện audio 1,843 10/04/2024
Chương 2959 - Cuộc Chiến Phong Ấn (47) Đang thực hiện audio 3,801 10/04/2024
Chương 2960 - Cuộc Chiến Phong Ấn (48) Đang thực hiện audio 1,808 10/04/2024
Chương 2961 - Cuộc Chiến Phong Ấn (49) Đang thực hiện audio 10,951 10/04/2024
Chương 2962 - Cuộc Chiến Phong Ấn (50) Đang thực hiện audio 5,472 10/04/2024
Chương 2963 - Binh Khí Giết Chóc Đang thực hiện audio 1,131 10/04/2024
Chương 2964 - Thần Đạo Tam Cảnh (1) Đang thực hiện audio 7,927 10/04/2024
Chương 2965 - Thần Đạo Tam Cảnh (2) Đang thực hiện audio 7,899 10/04/2024
Chương 2966 - Mênh Mông Khắp Nơi Đang thực hiện audio 7,832 10/04/2024
Chương 2967 - Rất Là Ra Vẻ (1) Đang thực hiện audio 8,873 10/04/2024
Chương 2968 - Rất Là Ra Vẻ (2) Đang thực hiện audio 1,610 10/04/2024
Chương 2969 - Thiên Đạo Không Do Người Đang thực hiện audio 4,844 10/04/2024
Chương 2970 - Nhận Cái Cúi Đầu Của Ta Đang thực hiện audio 1,290 10/04/2024
Chương 2971 - Lực Lượng Ký Chủ (1) Đang thực hiện audio 5,335 10/04/2024
Chương 2972 - Lực Lượng Ký Chủ (2) Đang thực hiện audio 8,521 10/04/2024
Chương 2973 - Hắc Ám Vô Tận Đang thực hiện audio 5,526 10/04/2024
Chương 2974 - Chiếu Xem Cõi Trần (1) Đang thực hiện audio 6,750 10/04/2024
Chương 2975 - Chiếu Xem Cõi Trần (2) Đang thực hiện audio 7,044 10/04/2024
Chương 2976 - Địa Tôn Giả Đang thực hiện audio 7,846 10/04/2024
Chương 2977 - Lại Đến Lần Nữa (1) Đang thực hiện audio 7,681 10/04/2024
Chương 2978 - Lại Đến Lần Nữa (2) Đang thực hiện audio 10,860 10/04/2024
Chương 2979 - Huyết Cấm Thuật Đang thực hiện audio 11,425 10/04/2024
Chương 2980 - Là Thương Của Ngươi Đang thực hiện audio 11,491 10/04/2024
Chương 2981 - Thịnh Thế Như Mơ (1) Đang thực hiện audio 6,113 10/04/2024
Chương 2982 - Thịnh Thế Như Mơ (2) Đang thực hiện audio 6,141 10/04/2024
Chương 2983 - Chư Pháp Không Tương (1) Đang thực hiện audio 11,038 10/04/2024
Chương 2984 - Chư Pháp Không Tương (2) Đang thực hiện audio 2,558 10/04/2024
Chương 2985 - Cam Tâm Tình Nguyện Đang thực hiện audio 2,923 10/04/2024
Chương 2986 - Núi Không Thể Chứa Hai Hổ Đang thực hiện audio 9,891 10/04/2024
Chương 2987 - Từ Từ Suy Thoái (1) Đang thực hiện audio 7,471 10/04/2024
Chương 2988 - Từ Từ Suy Thoái (2) Đang thực hiện audio 5,407 10/04/2024
Chương 2989 - Đều Có Tâm Tư Đang thực hiện audio 6,067 10/04/2024
Chương 2990 - Bao Nhiêu Hồng Nhan (1) Đang thực hiện audio 11,862 10/04/2024
Chương 2991 - Bao Nhiêu Hồng Nhan (2) Đang thực hiện audio 8,935 10/04/2024
Chương 2992 - Nhật Nguyệt Tinh Thiềm Đang thực hiện audio 9,090 10/04/2024
Chương 2993 - Tìm Kiếm Đột Phá (1) Đang thực hiện audio 2,485 10/04/2024
Chương 2994 - Tìm Kiếm Đột Phá (2) Đang thực hiện audio 8,008 10/04/2024
Chương 2995 - Hải Thị Thân Thành Đang thực hiện audio 6,994 10/04/2024
Chương 2996 - Hóa Thần Hải (1) Đang thực hiện audio 10,451 10/04/2024
Chương 2997 - Hóa Thần Hải (2) Đang thực hiện audio 9,852 10/04/2024
Chương 2998 - Chuyện Cũ Đang thực hiện audio 832 10/04/2024
Chương 2999 - Tử Duệ (1) Đang thực hiện audio 11,138 10/04/2024
Chương 3000 - Tử Duệ (2) Đang thực hiện audio 511 10/04/2024
Chương 3001 - Tâm Luyện Khôi Lỗi Đang thực hiện audio 3,555 10/04/2024
Chương 3002 - Cường Thể Hồi Dương Đan Đang thực hiện audio 3,342 10/04/2024
Chương 3003 - Tẩu Hỏa Nhập Ma Đang thực hiện audio 5,375 10/04/2024
Chương 3004 - Cổ Ma Tỉnh (1) Đang thực hiện audio 5,799 10/04/2024
Chương 3005 - Cổ Ma Tỉnh (2) Đang thực hiện audio 11,053 10/04/2024
Chương 3006 - Xông Vào Đang thực hiện audio 6,694 10/04/2024
Chương 3007 - Hấp Thu Ma Khí Đang thực hiện audio 5,125 10/04/2024
Chương 3008 - Một Trận Chiến (1) Đang thực hiện audio 8,371 10/04/2024
Chương 3009 - Một Trận Chiến (2) Đang thực hiện audio 7,631 10/04/2024
Chương 3010 - Thiên Hạ Mười Người Đang thực hiện audio 10,696 10/04/2024
Chương 3011 - Chờ Đợi Đã Lâu Đang thực hiện audio 1,492 10/04/2024
Chương 3012 - Tư Tật (1) Đang thực hiện audio 1,175 10/04/2024
Chương 3013 - Tư Tật (2) Đang thực hiện audio 9,198 10/04/2024
Chương 3014 - Âm Thầm Giao Phong Đang thực hiện audio 6,554 10/04/2024
Chương 3015 - Khiêu Khích (1) Đang thực hiện audio 2,110 10/04/2024
Chương 3016 - Khiêu Khích (2) Đang thực hiện audio 497 10/04/2024
Chương 3017 - Chuyện Hồng Thạch Đang thực hiện audio 3,659 10/04/2024
Chương 3018 - Kết Minh (1) Đang thực hiện audio 10,272 10/04/2024
Chương 3019 - Kết Minh (2) Đang thực hiện audio 8,815 10/04/2024
Chương 3020 - Thăm Dò Lẫn Nhau Đang thực hiện audio 2,857 10/04/2024
Chương 3021 - Thù Riêng Đang thực hiện audio 11,308 10/04/2024
Chương 3022 - Tọa Độ Tiên Cảnh (1) Đang thực hiện audio 7,056 10/04/2024
Chương 3023 - Tọa Độ Tiên Cảnh (2) Đang thực hiện audio 3,815 10/04/2024
Chương 3024 - Không Cam Lòng Đang thực hiện audio 7,931 10/04/2024
Chương 3025 - Biến Mất Đang thực hiện audio 10,276 10/04/2024
Chương 3026 - Mặt Người (1) Đang thực hiện audio 6,967 10/04/2024
Chương 3027 - Mặt Người (2) Đang thực hiện audio 3,763 10/04/2024
Chương 3028 - Ma Quân Đang thực hiện audio 213 10/04/2024
Chương 3029 - Lo Lắng (1) Đang thực hiện audio 4,781 10/04/2024
Chương 3030 - Lo Lắng (2) Đang thực hiện audio 3,787 10/04/2024
Chương 3031 - Chúc Ngươi May Mắn Đang thực hiện audio 10,478 10/04/2024
Chương 3032 - Quyết Liệt Đang thực hiện audio 5,659 10/04/2024
Chương 3033 - Hung Hồn Sát Đang thực hiện audio 641 10/04/2024
Chương 3034 - Thần Sát Cự Linh (1) Đang thực hiện audio 5,811 10/04/2024
Chương 3035 - Thần Sát Cự Linh (2) Đang thực hiện audio 6,294 10/04/2024
Chương 3036 - Mặt Nạ, Song Giản Đang thực hiện audio 1,053 10/04/2024
Chương 3037 - Ba Nghìn Thế Giới, Phong Cách Cổ Xưa Như Ở Trước Mắt (1) Đang thực hiện audio 6 10/04/2024
Chương 3038 - Ba Nghìn Thế Giới, Phong Cách Cổ Xưa Như Ở Trước Mắt (2) Đang thực hiện audio 4,705 10/04/2024
Chương 3039 - Nói Lời Từ Biệt Đang thực hiện audio 4,615 10/04/2024
Chương 3040 - Ba Tôn Cự Linh (1) Đang thực hiện audio 9,482 10/04/2024
Chương 3041 - Ba Tôn Cự Linh (2) Đang thực hiện audio 3,312 10/04/2024
Chương 3042 - Phân Phối Lệnh Bài Đang thực hiện audio 6,519 10/04/2024
Chương 3043 - Cách Cục (1) Đang thực hiện audio 1,950 10/04/2024
Chương 3044 - Cách Cục (2) Đang thực hiện audio 9,182 10/04/2024
Chương 3045 - Thú Triều Điên Cuồng (1) Đang thực hiện audio 5,916 10/04/2024
Chương 3046 - Thú Triều Điên Cuồng (2) Đang thực hiện audio 815 10/04/2024
Chương 3047 - Tranh Đấu Gay Gắt Đang thực hiện audio 3,946 10/04/2024
Chương 3048 - Đao Lĩnh Kiếm Phong (1) Đang thực hiện audio 3,676 10/04/2024
Chương 3049 - Đao Lĩnh Kiếm Phong (2) Đang thực hiện audio 11,718 10/04/2024
Chương 3050 - Kiếm Vũ Phong Huy Đang thực hiện audio 1,794 10/04/2024
Chương 3051 - Tan Rã Trong Không Vui Đang thực hiện audio 4,487 10/04/2024
Chương 3052 - Quả Nhiên Là Hữu Duyên (1) Đang thực hiện audio 7,398 10/04/2024
Chương 3053 - Quả Nhiên Là Hữu Duyên (2) Đang thực hiện audio 10,763 10/04/2024
Chương 3054 - Tiêu Thất Đang thực hiện audio 4,671 10/04/2024
Chương 3055 - Phong Ấn Chi Địa (1) Đang thực hiện audio 4,228 10/04/2024
Chương 3056 - Phong Ấn Chi Địa (2) Đang thực hiện audio 3,691 10/04/2024
Chương 3057 - Hắc Bào Nhân Đang thực hiện audio 5,924 10/04/2024
Chương 3058 - Ba Mươi Ba Tầng (1) Đang thực hiện audio 9,666 10/04/2024
Chương 3059 - Ba Mươi Ba Tầng (2) Đang thực hiện audio 5,659 10/04/2024
Chương 3060 - Càn Quét Quần Ma Đang thực hiện audio 4,099 10/04/2024
Chương 3061 - Tầng Thứ Năm (1) Đang thực hiện audio 2,982 10/04/2024
Chương 3062 - Tầng Thứ Năm (2) Đang thực hiện audio 3,634 10/04/2024
Chương 3063 - Phổ Thúc (1) Đang thực hiện audio 9,891 10/04/2024
Chương 3064 - Phổ Thúc (2) Đang thực hiện audio 4,277 10/04/2024
Chương 3065 - Nhất Các Tiếp Chiêu Đang thực hiện audio 3,877 10/04/2024
Chương 3066 - Tây Bối Thượng Nhân (1) Đang thực hiện audio 10,524 10/04/2024
Chương 3067 - Tây Bối Thượng Nhân (2) Đang thực hiện audio 10,881 10/04/2024
Chương 3068 - Phong Ấn Ánh Sáng Đang thực hiện audio 6,374 10/04/2024
Chương 3069 - Long Quy (1) Đang thực hiện audio 7,771 10/04/2024
Chương 3070 - Long Quy (2) Đang thực hiện audio 461 10/04/2024
Chương 3071 - Trận Hoàn Đang thực hiện audio 11,071 10/04/2024
Chương 3072 - Chân Ma Pháp Tướng (1) Đang thực hiện audio 4,942 10/04/2024
Chương 3073 - Chân Ma Pháp Tướng (2) Đang thực hiện audio 2,064 10/04/2024
Chương 3074 - Không Nhận Mệnh Đang thực hiện audio 8,210 10/04/2024
Chương 3075 - Gặp Lại (1) Đang thực hiện audio 574 10/04/2024
Chương 3076 - Gặp Lại (2) Đang thực hiện audio 10,558 10/04/2024
Chương 3077 - Thập Phương Quy Tắc Đang thực hiện audio 515 10/04/2024
Chương 3078 - Ười Vạn Năm Qua Đệ Nhất Nhân (1) Đang thực hiện audio 4,587 10/04/2024
Chương 3079 - Mười Vạn Năm Qua Đệ Nhất Nhân (2) Đang thực hiện audio 4,913 10/04/2024
Chương 3080 - Lưỡng Bại Câu Thương (1) Đang thực hiện audio 6,347 10/04/2024
Chương 3081 - Lưỡng Bại Câu Thương (2) Đang thực hiện audio 7,628 10/04/2024
Chương 3082 - Phong Ấn Cuối Cùng Đang thực hiện audio 8,297 10/04/2024
Chương 3083 - Quẫn Cảnh (1) Đang thực hiện audio 4,693 10/04/2024
Chương 3084 - Quẫn Cảnh (2) Đang thực hiện audio 4,154 10/04/2024
Chương 3085 - Mong Muốn Duy Nhất Đang thực hiện audio 11,062 10/04/2024
Chương 3086 - Lập Tức Ly Khai (1) Đang thực hiện audio 2,951 10/04/2024
Chương 3087 - Lập Tức Ly Khai (2) Đang thực hiện audio 563 10/04/2024
Chương 3088 - Lục Môn Cái Phế Đang thực hiện audio 3,276 10/04/2024
Chương 3089 - Tự Phế Đan Điền (1) Đang thực hiện audio 9,216 10/04/2024
Chương 3090 - Tự Phế Đan Điền (2) Đang thực hiện audio 7,083 10/04/2024
Chương 3091 - Lại Gặp Đại Luân Đảo (1) Đang thực hiện audio 2,992 10/04/2024
Chương 3092 - Lại Gặp Đại Luân Đảo (2) Đang thực hiện audio 555 10/04/2024
Chương 3093 - Lại Gặp Đại Luân Đảo Đang thực hiện audio 4,065 10/04/2024
Chương 3094 - Hội Họp (1) Đang thực hiện audio 4,742 10/04/2024
Chương 3095 - Hội Họp (2 Đang thực hiện audio 10,675 10/04/2024
Chương 3096 - Chờ Chực Đang thực hiện audio 10,338 10/04/2024
Chương 3097 - Tùy Tùng (1) Đang thực hiện audio 3,969 10/04/2024
Chương 3098 - Tùy Tùng (2) Đang thực hiện audio 3,746 10/04/2024
Chương 3099 - Gặp Nhau (1) Đang thực hiện audio 6,824 10/04/2024
Chương 3100 - Gặp Nhau (2) Đang thực hiện audio 4,543 10/04/2024
Chương 3101 - Long Cốt Đang thực hiện audio 10,726 10/04/2024
Chương 3102 - Dịch Thiên Số (1) Đang thực hiện audio 1,986 10/04/2024
Chương 3103 - Dịch Thiên Số (2) Đang thực hiện audio 3,921 10/04/2024
Chương 3104 - Lang Hoàn Thiên Đang thực hiện audio 11,783 10/04/2024
Chương 3105 - Đảo Đơn Độc (1) Đang thực hiện audio 11,396 10/04/2024
Chương 3106 - Đảo Đơn Độc (2) Đang thực hiện audio 2,274 10/04/2024
Chương 3107 - Đế Đan Lâu (1) Đang thực hiện audio 5,478 10/04/2024
Chương 3108 - Đế Đan Lâu (2) Đang thực hiện audio 45 10/04/2024
Chương 3109 - Tiêu Tan Hiềm Khích Lúc Trước Đang thực hiện audio 8,998 10/04/2024
Chương 3110 - Cứu Người (1) Đang thực hiện audio 9,748 10/04/2024
Chương 3111 - Cứu Người (2) Đang thực hiện audio 6,583 10/04/2024
Chương 3112 - Tân Quý Ly Diễm Quang Đang thực hiện audio 5,283 10/04/2024
Chương 3113 - Hữu Nghị Trường Tồn (1) Đang thực hiện audio 5,382 10/04/2024
Chương 3114 - Hữu Nghị Trường Tồn (2) Đang thực hiện audio 9,356 10/04/2024
Chương 3115 - Tứ Linh Đồ, Cổ Tư Linh Đang thực hiện audio 11,558 10/04/2024
Chương 3116 - Nhận Rõ Tình Thế (1) Đang thực hiện audio 5,336 10/04/2024
Chương 3117 - Nhận Rõ Tình Thế (2) Đang thực hiện audio 3,512 10/04/2024
Chương 3118 - Bốc Thăm Đang thực hiện audio 6,532 10/04/2024
Chương 3119 - Bốn Phía Thọ Địch Đang thực hiện audio 3,180 10/04/2024
Chương 3120 - Bị Nguy (1) Đang thực hiện audio 9,867 10/04/2024
Chương 3121 - Bị Nguy (2) Đang thực hiện audio 8,343 10/04/2024
Chương 3122 - Chính Chủ Đang thực hiện audio 10,066 10/04/2024
Chương 3123 - Bị Thương Đang thực hiện audio 6,033 10/04/2024
Chương 3124 - Tụ Hợp (1) Đang thực hiện audio 503 10/04/2024
Chương 3125 - Tụ Hợp (2) Đang thực hiện audio 7,232 10/04/2024
Chương 3126 - Trọng Khí Tháp Đang thực hiện audio 1,823 10/04/2024
Chương 3127 - Phượng Sào (1) Đang thực hiện audio 4,753 10/04/2024
Chương 3128 - Phượng Sào (2) Đang thực hiện audio 9,532 10/04/2024
Chương 3129 - Biến Cố Đang thực hiện audio 7,802 10/04/2024
Chương 3130 - Mục Tinh (1) Đang thực hiện audio 5,830 10/04/2024
Chương 3131 - Mục Tinh (2) Đang thực hiện audio 10,519 10/04/2024
Chương 3132 - Chủ Nhân Khôi Lỗi Đang thực hiện audio 4,637 10/04/2024
Chương 3133 - Ngọc Thư Các (1) Đang thực hiện audio 3,580 10/04/2024
Chương 3134 - Ngọc Thư Các (2) Đang thực hiện audio 1,997 10/04/2024
Chương 3135 - Cấm Địa Đang thực hiện audio 5,314 10/04/2024
Chương 3136 - Giết Toàn Bộ Đang thực hiện audio 4,531 10/04/2024
Chương 3137 - Chân Dung Thiên Phượng (1) Đang thực hiện audio 9,873 10/04/2024
Chương 3138 - Chân Dung Thiên Phượng (2) Đang thực hiện audio 10,306 10/04/2024
Chương 3139 - Vĩnh Sinh Chi Giới Đang thực hiện audio 1,874 10/04/2024
Chương 3140 - Bàng Vân Đang thực hiện audio 9,843 10/04/2024
Chương 3141 - Tin Tức Vĩ Linh (1) Đang thực hiện audio 10,898 10/04/2024
Chương 3142 - Tin Tức Vĩ Linh (2) Đang thực hiện audio 10,741 10/04/2024
Chương 3143 - Phúc Địa Ấn Đang thực hiện audio 10,451 10/04/2024
Chương 3144 - Chiến Du Đang thực hiện audio 9,980 10/04/2024
Chương 3145 - Cưỡng Ép Phá Trận (1) Đang thực hiện audio 11,301 10/04/2024
Chương 3146 - Cưỡng Ép Phá Trận (2) Đang thực hiện audio 6,776 10/04/2024
Chương 3147 - Hung Trận Uy Đang thực hiện audio 218 10/04/2024
Chương 3148 - Bản Tôn Đã Đến Đang thực hiện audio 3,107 10/04/2024
Chương 3149 - Dùng Thân Trợ Luyện (1) Đang thực hiện audio 1,596 10/04/2024
Chương 3150 - Dùng Thân Trợ Luyện (2) Đang thực hiện audio 7,083 10/04/2024
Chương 3151 - Khôi Phục Đang thực hiện audio 6,186 10/04/2024
Chương 3152 - Thiên Đạo Luận (1) Đang thực hiện audio 744 10/04/2024
Chương 3153 - Thiên Đạo Luận (2) Đang thực hiện audio 1,394 10/04/2024
Chương 3154 - Huyền Ly Đảo Đang thực hiện audio 10,843 10/04/2024
Chương 3155 - Dận Vũ (1) Đang thực hiện audio 10,098 10/04/2024
Chương 3156 - Dận Vũ (2) Đang thực hiện audio 139 10/04/2024
Chương 3157 - Hai Vị Bằng Hữu Đang thực hiện audio 11,418 10/04/2024
Chương 3158 - Sống Có Gì Buồn, Chết Có Gì Khổ (1) Đang thực hiện audio 6,020 10/04/2024
Chương 3159 - Sống Có Gì Buồn, Chết Có Gì Khổ (2) Đang thực hiện audio 633 10/04/2024
Chương 3160 - Thân Phận Của Dận Vũ Đang thực hiện audio 6,933 10/04/2024
Chương 3161 - Thiên Vận Tạo Hóa Đan Đang thực hiện audio 2,828 10/04/2024
Chương 3162 - Thiên Vũ Minh (1) Đang thực hiện audio 6,203 10/04/2024
Chương 3163 - Thiên Vũ Minh (2) Đang thực hiện audio 5,621 10/04/2024
Chương 3164 - Thập Giai Thần Đan Đang thực hiện audio 822 10/04/2024
Chương 3165 - Lôi Um (1) Đang thực hiện audio 11,382 10/04/2024
Chương 3166 - Lôi Um (2) Đang thực hiện audio 9,584 10/04/2024
Chương 3167 - Tử Kim Lôi Kiếp Đan Đang thực hiện audio 6,439 10/04/2024
Chương 3168 - Kinh Bạch Mộc (1) Đang thực hiện audio 5,104 10/04/2024
Chương 3169 - Kinh Bạch Mộc (2) Đang thực hiện audio 8,253 10/04/2024
Chương 3170 - Bắc Quảng Pháp Thiên Đan Đang thực hiện audio 6,027 10/04/2024
Chương 3171 - Tình Cùng Lợi (1) Đang thực hiện audio 4,728 10/04/2024
Chương 3172 - Tình Cùng Lợi (2) Đang thực hiện audio 9,033 10/04/2024
Chương 3173 - Lấy Hết Chín Đan Đang thực hiện audio 7,101 10/04/2024
Chương 3174 - Ba Cẩn, Nguyên Cơ (1) Đang thực hiện audio 9,431 10/04/2024
Chương 3175 - Ba Cẩn, Nguyên Cơ (2) Đang thực hiện audio 7,135 10/04/2024
Chương 3176 - Bắt Chẹt Đang thực hiện audio 3,179 10/04/2024
Chương 3177 - Xuất Sắc Lược Thải (1) Đang thực hiện audio 10,045 10/04/2024
Chương 3178 - Xuất Sắc Lược Thải (2) Đang thực hiện audio 8,232 10/04/2024
Chương 3179 - Cướp Đan (1) Đang thực hiện audio 6,245 10/04/2024
Chương 3180 - Cướp Đan (2) Đang thực hiện audio 1,514 10/04/2024
Chương 3181 - Cướp Đan (3) Đang thực hiện audio 3,361 10/04/2024
Chương 3182 - Cướp Đan (4) Đang thực hiện audio 11,666 10/04/2024
Chương 3183 - Cướp Đan (5) Đang thực hiện audio 11,193 10/04/2024
Chương 3184 - Cướp Đan (6) Đang thực hiện audio 409 10/04/2024
Chương 3185 - Cướp Đan (7) Đang thực hiện audio 7,346 10/04/2024
Chương 3186 - Cướp Đan (8) Đang thực hiện audio 1,994 10/04/2024
Chương 3187 - Cướp Đan (9) Đang thực hiện audio 11,494 10/04/2024
Chương 3188 - Cướp Đan (10) Đang thực hiện audio 8,725 10/04/2024
Chương 3189 - Thạch Chi Vương (1) Đang thực hiện audio 814 10/04/2024
Chương 3190 - Thạch Chi Vương (2) Đang thực hiện audio 4,487 10/04/2024
Chương 3191 - Thạch Chi Vương 3 Đang thực hiện audio 4,516 10/04/2024
Chương 3192 - Thạch Chi Vương 4 Đang thực hiện audio 7,766 10/04/2024
Chương 3193 - Thạch Chi Vương 5 Đang thực hiện audio 3,634 10/04/2024
Chương 3194 - Thạch Chi Vương 6 Đang thực hiện audio 11,598 10/04/2024
Chương 3195 - Thạch Chi Vương 7 Đang thực hiện audio 3,599 10/04/2024
Chương 3196 - Thạch Chi Vương 8 Đang thực hiện audio 7,717 10/04/2024
Chương 3197 - Thạch Chi Vương 9 Đang thực hiện audio 2,672 10/04/2024
Chương 3198 - Thạch Chi Vương 10 Đang thực hiện audio 5,919 10/04/2024
Chương 3199 - Thạch Chi Vương 11 Đang thực hiện audio 6,523 10/04/2024
Chương 3200 - Diệp Nam Thiên Đang thực hiện audio 3,612 10/04/2024
Chương 3201 - Chối Từ 1 Đang thực hiện audio 6,491 10/04/2024
Chương 3202 - Chối Từ 2 Đang thực hiện audio 1,658 10/04/2024
Chương 3203 - Nói Chuyện Đang thực hiện audio 2,425 10/04/2024
Chương 3204 - Nghi Hoặc 1 Đang thực hiện audio 9,984 10/04/2024
Chương 3205 - Nghi Hoặc 2 Đang thực hiện audio 2,090 10/04/2024
Chương 3206 - Cầu Kiến Đang thực hiện audio 9,594 10/04/2024
Chương 3207 - Gặp Nhau 1 Đang thực hiện audio 4,804 10/04/2024
Chương 3208 - Gặp Nhau 2 Đang thực hiện audio 31 10/04/2024
Chương 3209 - Thử Thách Đang thực hiện audio 6,268 10/04/2024
Chương 3210 - Thủ Hộ 1 Đang thực hiện audio 5,637 10/04/2024
Chương 3211 - Thủ Hộ 2 Đang thực hiện audio 3,349 10/04/2024
Chương 3212 - Chiến Phong Yếu Ly Đang thực hiện audio 11,325 10/04/2024
Chương 3213 - Chênh Lệch 1 Đang thực hiện audio 5,315 10/04/2024
Chương 3214 - Chênh Lệch 2 Đang thực hiện audio 3,163 10/04/2024
Chương 3215 - Long Phù Đang thực hiện audio 8,662 10/04/2024
Chương 3216 - Thiên Nhân Ngũ Suy 1 Đang thực hiện audio 5,705 10/04/2024
Chương 3217 - Thiên Nhân Ngũ Suy 2 Đang thực hiện audio 8,731 10/04/2024
Chương 3218 - Đánh Cuộc Đang thực hiện audio 1,831 10/04/2024
Chương 3219 - Ai Đẹp Hơn 1 Đang thực hiện audio 2,141 10/04/2024
Chương 3220 - Ai Đẹp Hơn 2 Đang thực hiện audio 3,941 10/04/2024
Chương 3221 - Xuất Quan Đang thực hiện audio 3,696 10/04/2024
Chương 3222 - Trận Chiến Đánh Cuộc 1 Đang thực hiện audio 3,302 10/04/2024
Chương 3223 - Trận Chiến Đánh Cuộc 3 Đang thực hiện audio 4,794 10/04/2024
Chương 3224 - Trận Chiến Đánh Cuộc 4 Đang thực hiện audio 2,402 10/04/2024
Chương 3225 - Trận Chiến Đánh Cuộc 5 Đang thực hiện audio 396 10/04/2024
Chương 3226 - Trận Chiến Đánh Cuộc 6 Đang thực hiện audio 2,040 10/04/2024
Chương 3227 - Trận Chiến Đánh Cuộc 7 Đang thực hiện audio 3,815 10/04/2024
Chương 3228 - Trận Chiến Đánh Cuộc 8 Đang thực hiện audio 2,980 10/04/2024
Chương 3229 - Trận Chiến Đánh Cuộc 9 Đang thực hiện audio 2,786 10/04/2024
Chương 3230 - Trận Chiến Đánh Cuộc 10 Đang thực hiện audio 9,614 10/04/2024
Chương 3231 - Trận Chiến Đánh Cuộc 11 Đang thực hiện audio 5,172 10/04/2024
Chương 3232 - Phong Ba Lại Nổi Lên Đang thực hiện audio 3,716 10/04/2024
Chương 3233 - Diêu Kim Lương Chết Đang thực hiện audio 11,206 10/04/2024
Chương 3234 - Hỗn Chiến (1) Đang thực hiện audio 3,503 10/04/2024
Chương 3235 - Hỗn Chiến (2) Đang thực hiện audio 4,681 10/04/2024
Chương 3236 - Đao Chi Vương Đang thực hiện audio 4,013 10/04/2024
Chương 3237 - Đao Giới Chi Thương 1 Đang thực hiện audio 871 10/04/2024
Chương 3238 - Đao Giới Chi Thương 2 Đang thực hiện audio 2,464 10/04/2024
Chương 3239 - Ma Quân Đang thực hiện audio 1,207 10/04/2024
Chương 3240 - Cân Nhắc 1 Đang thực hiện audio 5,315 10/04/2024
Chương 3241 - Cân Nhắc 2 Đang thực hiện audio 194 10/04/2024
Chương 3242 - Luận Tội 1 Đang thực hiện audio 10,521 10/04/2024
Chương 3243 - Luận Tội 2 Đang thực hiện audio 2,464 10/04/2024
Chương 3244 - Kỳ Thần Thuật Đang thực hiện audio 3,366 10/04/2024
Chương 3245 - Xé Rách Đang thực hiện audio 11,636 10/04/2024
Chương 3246 - Toàn Thân Trở Ra Đang thực hiện audio 3,143 10/04/2024
Chương 3247 - Không Quay Đầu Trở Lại Đang thực hiện audio 3,157 10/04/2024
Chương 3248 - Kiến Thiết 1 Đang thực hiện audio 5,920 10/04/2024
Chương 3249 - Kiến Thiết 2 Đang thực hiện audio 1,034 10/04/2024
Chương 3250 - Bố Cục Đang thực hiện audio 10,927 10/04/2024
Chương 3251 - Xảo Trá 1 Đang thực hiện audio 616 10/04/2024
Chương 3252 - Xảo Trá 2 Đang thực hiện audio 5,514 10/04/2024
Chương 3253 - Thuyết Khách Đang thực hiện audio 10,985 10/04/2024
Chương 3254 - Độc Chiếm Một Vực 1 Đang thực hiện audio 7,919 10/04/2024
Chương 3255 - Độc Chiếm Một Vực 2 Đang thực hiện audio 887 10/04/2024
Chương 3256 - Tranh Giành Vị Trí Minh Chủ Đang thực hiện audio 3,500 10/04/2024
Chương 3257 - Không Quy Củ, Không Phạm Vi 1 Đang thực hiện audio 3,247 10/04/2024
Chương 3258 - Không Quy Củ, Không Phạm Vi 2 Đang thực hiện audio 1,312 10/04/2024
Chương 3259 - Hấp Dẫn Trí Mạng Đang thực hiện audio 4,759 10/04/2024
Chương 3260 - Bốn Bộ 1 Đang thực hiện audio 4,502 10/04/2024
Chương 3261 - Bốn Bộ 2 Đang thực hiện audio 2,404 10/04/2024
Chương 3262 - Bàn Nghị Đang thực hiện audio 6,952 10/04/2024
Chương 3263 - Không Hề Nghĩ Nhiều 1 Đang thực hiện audio 9,833 10/04/2024
Chương 3264 - Không Hề Nghĩ Nhiều 2 Đang thực hiện audio 11,817 10/04/2024
Chương 3265 - Chương 3265 Đang thực hiện audio 590 10/04/2024
Chương 3266 - Toái Vân Thiên Xuyên 1 Đang thực hiện audio 4,865 10/04/2024
Chương 3267 - Toái Vân Thiên Xuyên 2 Đang thực hiện audio 2,542 10/04/2024
Chương 3268 - Bí Đình Phong Đang thực hiện audio 1,795 10/04/2024
Chương 3269 - Thời Cơ Chưa Đến 1 Đang thực hiện audio 1,128 10/04/2024
Chương 3270 - Thời Cơ Chưa Đến 2 Đang thực hiện audio 2,001 10/04/2024
Chương 3271 - Giết Người Diệt Khẩu Đang thực hiện audio 4,220 10/04/2024
Chương 3272 - Xem Tỷ Võ 1 Đang thực hiện audio 3,379 10/04/2024
Chương 3273 - Xem Tỷ Võ 2 Đang thực hiện audio 7,815 10/04/2024
Chương 3274 - Ta Muốn Giết Ngươi Đang thực hiện audio 10,969 10/04/2024
Chương 3275 - Ân Tình 1 Đang thực hiện audio 8,559 10/04/2024
Chương 3276 - Ân Tình 2 Đang thực hiện audio 5,212 10/04/2024
Chương 3277 - Quyết Định Đang thực hiện audio 10,762 10/04/2024
Chương 3278 - Thành Ly Quang 1 Đang thực hiện audio 813 10/04/2024
Chương 3279 - Thành Ly Quang 2 Đang thực hiện audio 46 10/04/2024
Chương 3280 - Đường Sống Đang thực hiện audio 1,471 10/04/2024
Chương 3281 - Đồ Thành 1 Đang thực hiện audio 1,481 10/04/2024
Chương 3282 - Đồ Thành 2 Đang thực hiện audio 9,708 10/04/2024
Chương 3283 - Trao Đổi Đang thực hiện audio 10,764 10/04/2024
Chương 3284 - Tụ Tập 1 Đang thực hiện audio 6,528 10/04/2024
Chương 3285 - Tụ Tập 2 Đang thực hiện audio 6,438 10/04/2024
Chương 3286 - Ma Hóa Đang thực hiện audio 10,928 10/04/2024
Chương 3287 - Mưa Sao Băng Đang thực hiện audio 7,917 10/04/2024
Chương 3288 - Đại Hư Không Thuật Đang thực hiện audio 1,270 10/04/2024
Chương 3289 - Hư Không Toái 1 Đang thực hiện audio 8,333 10/04/2024
Chương 3290 - Hư Không Toái 2 Đang thực hiện audio 6,617 10/04/2024
Chương 3291 - Tiến Vào Nội Hải Đang thực hiện audio 2,753 10/04/2024
Chương 3292 - Quy Tắc Tỏa 1 Đang thực hiện audio 6,655 10/04/2024
Chương 3293 - Quy Tắc Tỏa 2 Đang thực hiện audio 712 10/04/2024
Chương 3294 - Hình Đang thực hiện audio 7,827 10/04/2024
Chương 3295 - Giáp Trụ Vỡ Nát 1 Đang thực hiện audio 8,591 10/04/2024
Chương 3296 - Giáp Trụ Vỡ Nát 2 Đang thực hiện audio 10,871 10/04/2024
Chương 3297 - Nguyên Tượng Trí Mang Đang thực hiện audio 8,209 10/04/2024
Chương 3298 - Rơi Vào Ma Vụ 1 Đang thực hiện audio 9,920 10/04/2024
Chương 3299 - Rơi Vào Ma Vụ 2 Đang thực hiện audio 3,735 10/04/2024
Chương 3300 - Cuộc Chiến Cổ Ma Tỉnh 1 Đang thực hiện audio 5,037 10/04/2024
Chương 3301 - Cuộc Chiến Cổ Ma Tỉnh 2 Đang thực hiện audio 2,728 10/04/2024
Chương 3302 - Cuộc Chiến Cổ Ma Tỉnh 3 Đang thực hiện audio 9,792 10/04/2024
Chương 3303 - Cuộc Chiến Cổ Ma Tỉnh 4 Đang thực hiện audio 6,052 10/04/2024
Chương 3304 - Cuộc Chiến Cổ Ma Tỉnh 5 Đang thực hiện audio 1,968 10/04/2024
Chương 3305 - Cuộc Chiến Cổ Ma Tỉnh 6 Đang thực hiện audio 6,132 10/04/2024
Chương 3306 - Cuộc Chiến Cổ Ma Tỉnh 7 Đang thực hiện audio 10,854 10/04/2024
Chương 3307 - Cuộc Chiến Cổ Ma Tỉnh 8 Đang thực hiện audio 2,862 10/04/2024
Chương 3308 - Cuộc Chiến Cổ Ma Tỉnh 9 Đang thực hiện audio 4,840 10/04/2024
Chương 3309 - Cuộc Chiến Cổ Ma Tỉnh 10 Đang thực hiện audio 4,251 10/04/2024
Chương 3310 - Cuộc Chiến Cổ Ma Tỉnh 11 Đang thực hiện audio 2,002 10/04/2024
Chương 3311 - Cuộc Chiến Cổ Ma Tỉnh 12 Đang thực hiện audio 10,893 10/04/2024
Chương 3312 - Cuộc Chiến Cổ Ma Tỉnh 13 Đang thực hiện audio 8,938 10/04/2024
Chương 3313 - Ma Tôn Đang thực hiện audio 109 10/04/2024
Chương 3314 - Càn Tam Sơn 1 Đang thực hiện audio 8,807 10/04/2024
Chương 3315 - Càn Tam Sơn 2 Đang thực hiện audio 3,355 10/04/2024
Chương 3316 - Thánh Nhân Bất Nhân Đang thực hiện audio 9,682 10/04/2024
Chương 3317 - Pháp Tắc Thế Giới Đang thực hiện audio 5,288 10/04/2024
Chương 3318 - Đảo Phù Không 1 Đang thực hiện audio 11,572 10/04/2024
Chương 3319 - Đảo Phù Không 2 Đang thực hiện audio 7,325 10/04/2024
Chương 3320 - Rất Ngốc, Rất Ngây Thơ Đang thực hiện audio 10,957 10/04/2024
Chương 3321 - Khe Hở Biến Dị 1 Đang thực hiện audio 1,535 10/04/2024
Chương 3322 - Khe Hở Biến Dị 2 Đang thực hiện audio 1,290 10/04/2024
Chương 3323 - Điện Thánh Ma Đang thực hiện audio 8,376 10/04/2024
Chương 3324 - Sinh Vật Cường Đại 1 Đang thực hiện audio 9,578 10/04/2024
Chương 3325 - Sinh Vật Cường Đại 2 Đang thực hiện audio 6,789 10/04/2024
Chương 3326 - Cuộc Chiến Ma Binh Đang thực hiện audio 10,142 10/04/2024
Chương 3327 - Lục Đạo Không Gian 1 Đang thực hiện audio 2,385 10/04/2024
Chương 3328 - Lục Đạo Không Gian 2 Đang thực hiện audio 11,763 10/04/2024
Chương 3329 - Cùng Ta Nhập Ma Đang thực hiện audio 1,903 10/04/2024
Chương 3330 - Thánh Ma Thế Gia Đang thực hiện audio 4,799 10/04/2024
Chương 3331 - Rốt Cuộc Bản Tâm 1 Đang thực hiện audio 1,476 10/04/2024
Chương 3332 - Rốt Cuộc Bản Tâm 2 Đang thực hiện audio 2,673 10/04/2024
Chương 3333 - Hoa Rơi Cố Ý Nước Chảy Vô Tình Đang thực hiện audio 10,832 10/04/2024
Chương 3334 - Vi Ma 1 Đang thực hiện audio 3,929 10/04/2024
Chương 3335 - Vi Ma 2 Đang thực hiện audio 2,475 10/04/2024
Chương 3336 - Hộ Quân Đang thực hiện audio 3,039 10/04/2024
Chương 3337 - Anh Hùng Thật Sự Đang thực hiện audio 1,451 10/04/2024
Chương 3338 - Toàn Bộ Mệnh Lệnh 1 Đang thực hiện audio 9,620 10/04/2024
Chương 3339 - Toàn Bộ Mệnh Lệnh 2 Đang thực hiện audio 6,109 10/04/2024
Chương 3340 - Viện Bộ Đang thực hiện audio 6,286 10/04/2024
Chương 3341 - Luân Lưu Trấn Thủ 1 Đang thực hiện audio 802 10/04/2024
Chương 3342 - Luân Lưu Trấn Thủ 2 Đang thực hiện audio 5,382 10/04/2024
Chương 3343 - Dùng Giết Ngừng Giết, Lấy Ma Chế Ma Đang thực hiện audio 3,779 10/04/2024
Chương 3344 - Bắc Minh Huyền Cung 1 Đang thực hiện audio 4,133 10/04/2024
Chương 3345 - Bắc Minh Huyền Cung 2 Đang thực hiện audio 6,393 10/04/2024
Chương 3346 - Lão Tổ Tông Đang thực hiện audio 2,994 10/04/2024
Chương 3347 - Bắc Minh Độc Kiếm 1 Đang thực hiện audio 6,034 10/04/2024
Chương 3348 - Bắc Minh Độc Kiếm 2 Đang thực hiện audio 4,135 10/04/2024
Chương 3349 - Xá Ta Kỳ Ai Đang thực hiện audio 2,086 10/04/2024
Chương 3350 - Âm Dương Nhị Khí Bình 1 Đang thực hiện audio 10,605 10/04/2024
Chương 3351 - Âm Dương Nhị Khí Bình 2 Đang thực hiện audio 11,503 10/04/2024
Chương 3352 - Sóng Lớn Xô Bờ Đang thực hiện audio 4,404 10/04/2024
Chương 3353 - Dự Cảm 1 Đang thực hiện audio 4,484 10/04/2024
Chương 3354 - Dự Cảm 2 Đang thực hiện audio 6,046 10/04/2024
Chương 3355 - Cuồng Sa Tộc Đang thực hiện audio 1,373 10/04/2024
Chương 3356 - Vương Tộc Thoái Ẩn 1 Đang thực hiện audio 26 10/04/2024
Chương 3357 - Vương Tộc Thoái Ẩn 2 Đang thực hiện audio 3,457 10/04/2024
Chương 3358 - Phong Đổ Đang thực hiện audio 7,447 10/04/2024
Chương 3359 - Gặp Lại Tổ Á 1 Đang thực hiện audio 2,320 10/04/2024
Chương 3360 - Gặp Lại Tổ Á 2 Đang thực hiện audio 2,234 10/04/2024
Chương 3361 - Siêu Hải Tộc Đang thực hiện audio 1,325 10/04/2024
Chương 3362 - Nội Chiến Đang thực hiện audio 5,998 10/04/2024
Chương 3363 - Rồng Có Chín Tử 1 Đang thực hiện audio 704 10/04/2024
Chương 3364 - Rồng Có Chín Tử 2 Đang thực hiện audio 101 10/04/2024
Chương 3365 - Gậy Ông Đập Lưng Ông Đang thực hiện audio 9,151 10/04/2024
Chương 3366 - Nửa Bước Tạo Hóa 1 Đang thực hiện audio 725 10/04/2024
Chương 3367 - Nửa Bước Tạo Hóa 2 Đang thực hiện audio 4,942 10/04/2024
Chương 3368 - Hải Thần Đang thực hiện audio 6,050 10/04/2024
Chương 3369 - Lửa Giận Ngút Trời 1 Đang thực hiện audio 11,126 10/04/2024
Chương 3370 - Lửa Giận Ngút Trời 2 Đang thực hiện audio 5,461 10/04/2024
Chương 3371 - Tương Tàn Đang thực hiện audio 2,624 10/04/2024
Chương 3372 - Đoạt Xá Đang thực hiện audio 2,806 10/04/2024
Chương 3373 - Cho Ta Mượn Dùng 1 Đang thực hiện audio 6,440 10/04/2024
Chương 3374 - Cho Ta Mượn Dùng 2 Đang thực hiện audio 10,416 10/04/2024
Chương 3375 - Thân Phận Của Ba Mộc Đang thực hiện audio 7,644 10/04/2024
Chương 3376 - Cứu Binh 1 Đang thực hiện audio 6,985 10/04/2024
Chương 3377 - Cứu Binh 2 Đang thực hiện audio 7,070 10/04/2024
Chương 3378 - Hải Thần Điện Đang thực hiện audio 7,595 10/04/2024
Chương 3379 - Dương Điện 1 Đang thực hiện audio 9,240 10/04/2024
Chương 3380 - Dương Điện 2 Đang thực hiện audio 4,716 10/04/2024
Chương 3381 - Đáng Hay Không Đang thực hiện audio 1,729 10/04/2024
Chương 3382 - Hồn Hóa Hàng Vạn 1 Đang thực hiện audio 3,891 10/04/2024
Chương 3383 - Hồn Hóa Hàng Vạn 2 Đang thực hiện audio 10 10/04/2024
Chương 3384 - Cuộc Chiến Sinh Tử 1 Đang thực hiện audio 10,482 10/04/2024
Chương 3385 - Cuộc Chiến Sinh Tử 2 Đang thực hiện audio 3,127 10/04/2024
Chương 3386 - Cuộc Chiến Sinh Tử 3 Đang thực hiện audio 9,338 10/04/2024
Chương 3387 - Cuộc Chiến Sinh Tử 4 Đang thực hiện audio 4,345 10/04/2024
Chương 3388 - Cuộc Chiến Sinh Tử 5 Đang thực hiện audio 10,612 10/04/2024
Chương 3389 - Cuộc Chiến Sinh Tử 6 Đang thực hiện audio 9,628 10/04/2024
Chương 3390 - Cuộc Chiến Sinh Tử 7 Đang thực hiện audio 10,302 10/04/2024
Chương 3391 - Cuộc Chiến Sinh Tử 8 Đang thực hiện audio 2,637 10/04/2024
Chương 3392 - Cuộc Chiến Sinh Tử 9 Đang thực hiện audio 2,208 10/04/2024
Chương 3393 - Cuộc Chiến Sinh Tử 10 Đang thực hiện audio 6,339 10/04/2024
Chương 3394 - Cúc Cung Tận Tụy, Chết Không Chối Từ Đang thực hiện audio 10,659 10/04/2024
Chương 3395 - Truyền Hoán 1 Đang thực hiện audio 10,158 10/04/2024
Chương 3396 - Truyền Hoán 2 Đang thực hiện audio 10,776 10/04/2024
Chương 3397 - Ảo Cảnh Tinh Nguyệt Đang thực hiện audio 1,448 10/04/2024
Chương 3398 - Tới Đây Có Chuyện Gì Đang thực hiện audio 8,524 10/04/2024
Chương 3399 - Ý Chí Một Thể 1 Đang thực hiện audio 9,730 10/04/2024
Chương 3400 - Ý Chí Một Thể 2 Đang thực hiện audio 6,618 10/04/2024
Chương 3401 - Trang Chu Mộng Điệp Đang thực hiện audio 10,530 10/04/2024
Chương 3402 - Yên Ba Vô Kế Nhiễu Đời Này Đang thực hiện audio 4,077 10/04/2024
Chương 3403 - Tiêu Diệt Hết 1 Đang thực hiện audio 7,327 10/04/2024
Chương 3404 - Tiêu Diệt Hết 2 Đang thực hiện audio 3,822 10/04/2024
Chương 3405 - Vây Công Đang thực hiện audio 1,368 10/04/2024
Chương 3406 - Nghi Thức Đang thực hiện audio 3,596 10/04/2024
Chương 3407 - Trên Quy Tắc 1 Đang thực hiện audio 2,604 10/04/2024
Chương 3408 - Trên Quy Tắc 2 Đang thực hiện audio 6,269 10/04/2024
Chương 3409 - Mục Đích Đang thực hiện audio 2,288 10/04/2024
Chương 3410 - Biến Mất 1 Đang thực hiện audio 9,254 10/04/2024
Chương 3411 - Biến Mất 2 Đang thực hiện audio 1,856 10/04/2024
Chương 3412 - Kháng Mệnh Không Tuân Đang thực hiện audio 3,100 10/04/2024
Chương 3413 - Tự Tin Quá Mức Đang thực hiện audio 1,038 10/04/2024
Chương 3414 - Nguyệt Đồng Chi Thành 1 Đang thực hiện audio 9,294 10/04/2024
Chương 3415 - Nguyệt Đồng Chi Thành 2 Đang thực hiện audio 3,250 10/04/2024
Chương 3416 - Một Vương Bảy Lão Đang thực hiện audio 3,531 10/04/2024
Chương 3417 - Sức Mạnh Hợp Kích Đang thực hiện audio 2,941 10/04/2024
Chương 3418 - Chuyện Cũ Vương Thành 1 Đang thực hiện audio 6,914 10/04/2024
Chương 3419 - Chuyện Cũ Vương Thành 2 Đang thực hiện audio 10,611 10/04/2024
Chương 3420 - Rời Khỏi Thánh Khí Đang thực hiện audio 6,515 10/04/2024
Chương 3421 - Diệc Phục Hà Ngôn 1 Đang thực hiện audio 4,044 10/04/2024
Chương 3422 - Diệc Phục Hà Ngôn 2 Đang thực hiện audio 9,397 10/04/2024
Chương 3423 - Cái Giá Đang thực hiện audio 8,899 10/04/2024
Chương 3424 - Khát Vọng To Lớn Xa Xăm 1 Đang thực hiện audio 5,522 10/04/2024
Chương 3425 - Khát Vọng To Lớn Xa Xăm 2 Đang thực hiện audio 9,618 10/04/2024
Chương 3426 - Liên Minh Mới Đang thực hiện audio 269 10/04/2024
Chương 3427 - Tái Hiện Ngày Xưa Đang thực hiện audio 11,290 10/04/2024
Chương 3428 - Kích Xuyên Không Gian 1 Đang thực hiện audio 7,105 10/04/2024
Chương 3429 - Kích Xuyên Không Gian 2 Đang thực hiện audio 3,681 10/04/2024
Chương 3430 - Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 1 Đang thực hiện audio 5,356 10/04/2024
Chương 3431 - Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 2 Đang thực hiện audio 9,228 10/04/2024
Chương 3432 - Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 3 Đang thực hiện audio 10,803 10/04/2024
Chương 3433 - Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 4 Đang thực hiện audio 6,891 10/04/2024
Chương 3434 - Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 5 Đang thực hiện audio 1,787 10/04/2024
Chương 3435 - Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 6 Đang thực hiện audio 2,674 10/04/2024
Chương 3436 - Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 7 Đang thực hiện audio 10,306 10/04/2024
Chương 3437 - Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 8 Đang thực hiện audio 6,273 10/04/2024
Chương 3438 - Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 9 Đang thực hiện audio 1,055 10/04/2024
Chương 3439 - Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 10 Đang thực hiện audio 9,213 10/04/2024
Chương 3440 - Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 11 Đang thực hiện audio 2,264 10/04/2024
Chương 3441 - Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 12 Đang thực hiện audio 10,894 10/04/2024
Chương 3442 - Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 13 Đang thực hiện audio 2,217 10/04/2024
Chương 3443 - Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 14 Đang thực hiện audio 9,174 10/04/2024
Chương 3444 - Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 15 Đang thực hiện audio 1,488 10/04/2024
Chương 3445 - Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 16 Đang thực hiện audio 9,849 10/04/2024
Chương 3446 - Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 17 Đang thực hiện audio 6,108 10/04/2024
Chương 3447 - Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 18 Đang thực hiện audio 10,107 10/04/2024
Chương 3448 - Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 19 Đang thực hiện audio 9,010 10/04/2024
Chương 3449 - Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 20 Đang thực hiện audio 7,119 10/04/2024
Chương 3450 - Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 21 Đang thực hiện audio 3,855 10/04/2024
Chương 3451 - Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 22 Đang thực hiện audio 3,397 10/04/2024
Chương 3452 - Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 23 Đang thực hiện audio 482 10/04/2024
Chương 3453 - Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 24 Đang thực hiện audio 11,453 10/04/2024
Chương 3454 - Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 25 Đang thực hiện audio 4,092 10/04/2024
Chương 3455 - Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 26 Đang thực hiện audio 6,495 10/04/2024
Chương 3456 - Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 27 Đang thực hiện audio 8,728 10/04/2024
Chương 3457 - Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 28 Đang thực hiện audio 4,420 10/04/2024
Chương 3458 - Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 29 Đang thực hiện audio 7,308 10/04/2024
Chương 3459 - Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 30 Đang thực hiện audio 5,547 10/04/2024
Chương 3460 - Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 31 Đang thực hiện audio 10,363 10/04/2024
Chương 3461 - Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 32 Đang thực hiện audio 7,589 10/04/2024
Chương 3462 - Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 33 Đang thực hiện audio 5,378 10/04/2024
Chương 3463 - Cuộc Chiến Thành Hồng Nguyệt 34 Đang thực hiện audio 1,267 10/04/2024
Chương 3464 - Chủ Địa Giới 1 Đang thực hiện audio 5,537 10/04/2024
Chương 3465 - Chủ Địa Giới 2 Đang thực hiện audio 4,384 10/04/2024
Chương 3466 - Cái Chết Của Đế Già Đang thực hiện audio 10,777 10/04/2024
Chương 3467 - Ma Binh Mất Đang thực hiện audio 3,988 10/04/2024
Chương 3468 - Giải Khai Phong Ấn 1 Đang thực hiện audio 9,271 10/04/2024
Chương 3469 - Giải Khai Phong Ấn 2 Đang thực hiện audio 4,878 10/04/2024
Chương 3470 - Cuộc Quyết Đấu Số Phận Đang thực hiện audio 80 10/04/2024
Chương 3471 - Không Gian Bí Tàng Hoàn Đang thực hiện audio 7,861 10/04/2024
Chương 3472 - Sụp Xuống Đang thực hiện audio 11,648 10/04/2024
Chương 3473 - Trước Giờ Thuật Quyết 1 Đang thực hiện audio 4,865 10/04/2024
Chương 3474 - Trước Giờ Thuật Quyết 2 Đang thực hiện audio 1,839 10/04/2024
Chương 3475 - Đặt Cược Đang thực hiện audio 7,257 10/04/2024
Chương 3476 - Bốn Tạo Hóa Cảnh 1 Đang thực hiện audio 1,265 10/04/2024
Chương 3477 - Xuất Hiện Đang thực hiện audio 7,431 10/04/2024
Chương 3478 - Bốn Tạo Hóa Cảnh 2 Đang thực hiện audio 8,698 10/04/2024
Chương 3479 - Luyện Hóa Vạn Vật 1 Đang thực hiện audio 3,432 10/04/2024
Chương 3480 - Luyện Hóa Vạn Vật 2 Đang thực hiện audio 2,804 10/04/2024
Chương 3481 - Độ Khó Đang thực hiện audio 5,868 10/04/2024
Chương 3482 - Dung Hợp Kiếm Ý Đang thực hiện audio 10,334 10/04/2024
Chương 3483 - Phong Hoa Tuyệt Thế 1 Đang thực hiện audio 8,781 10/04/2024
Chương 3484 - Phong Hoa Tuyệt Thế 2 Đang thực hiện audio 1,244 10/04/2024
Chương 3485 - Chín Đạo Tử Lôi Đang thực hiện audio 6,065 10/04/2024
Chương 3486 - Pháp Tắc Chi Liên Đang thực hiện audio 7,293 10/04/2024
Chương 3487 - Thắng Bại Đã Phân? Đang thực hiện audio 8,900 10/04/2024
Chương 3488 - Mất Đi Ý Thức Đang thực hiện audio 3,677 10/04/2024
Chương 3489 - Thủy Chủ Trầm Phù 1 Đang thực hiện audio 8,638 10/04/2024
Chương 3490 - Thủy Chủ Trầm Phù 2 Đang thực hiện audio 8,103 10/04/2024
Chương 3491 - Tranh Giành Lợi Ích Đang thực hiện audio 6,121 10/04/2024
Chương 3492 - Chiến Lược Biến Hóa 1 Đang thực hiện audio 1,684 10/04/2024
Chương 3493 - Chiến Lược Biến Hóa 2 Đang thực hiện audio 9,495 10/04/2024
Chương 3494 - Phá Ma Nhận Đang thực hiện audio 7,417 10/04/2024
Chương 3495 - Ngự Ma Khải 1 Đang thực hiện audio 9 10/04/2024
Chương 3496 - Ngự Ma Khải 2 Đang thực hiện audio 4,637 10/04/2024
Chương 3497 - Thánh Ma Uy Hiếp Đang thực hiện audio 7,077 10/04/2024
Chương 3498 - Tìm Kiếm Tù Thân 1 Đang thực hiện audio 8,366 10/04/2024
Chương 3499 - Tìm Kiếm Tù Thân 2 Đang thực hiện audio 6,064 10/04/2024
Chương 3500 - Lại Tới Đại Luân Đảo 1 Đang thực hiện audio 3,253 10/04/2024
Chương 3501 - Lại Tới Đại Luân Đảo 2 Đang thực hiện audio 2,411 10/04/2024
Chương 3502 - Biển Chết Đang thực hiện audio 6,707 10/04/2024
Chương 3503 - Tiến Vào Tử Hải 1 Đang thực hiện audio 1,865 10/04/2024
Chương 3504 - Tiến Vào Tử Hải 2 Đang thực hiện audio 2,561 10/04/2024
Chương 3505 - Cảm Ứng Đang thực hiện audio 608 10/04/2024
Chương 3506 - Tọa Độ Thiên Cung 1 Đang thực hiện audio 10,399 10/04/2024
Chương 3507 - Tọa Độ Thiên Cung 2 Đang thực hiện audio 9,538 10/04/2024
Chương 3508 - Vạn Linh Chi Địa Đang thực hiện audio 4,688 10/04/2024
Chương 3509 - Bốn Long Tử 1 Đang thực hiện audio 6,202 10/04/2024
Chương 3510 - Bốn Long Tử 2 Đang thực hiện audio 8,007 10/04/2024
Chương 3511 - Chân Linh Còn Sót Lại Đang thực hiện audio 6,263 10/04/2024
Chương 3512 - Oan Gia Ngõ Hẹp Đang thực hiện audio 6,294 10/04/2024
Chương 3513 - Lai Giả Bất Thiện 1 Đang thực hiện audio 4,173 10/04/2024
Chương 3514 - Lai Giả Bất Thiện 2 Đang thực hiện audio 8,244 10/04/2024
Chương 3515 - Ứng Chiến Đang thực hiện audio 2,952 10/04/2024
Chương 3516 - Bất Phân Thắng Bại 1 Đang thực hiện audio 11,149 10/04/2024
Chương 3517 - Bất Phân Thắng Bại 2 Đang thực hiện audio 11,187 10/04/2024
Chương 3518 - Trọc Khôn Đang thực hiện audio 6,642 10/04/2024
Chương 3519 - Nói Toạc Thân Phận Đang thực hiện audio 11,589 10/04/2024
Chương 3520 - Linh Của Giới Thần Bi 1 Đang thực hiện audio 9,887 10/04/2024
Chương 3521 - Linh Của Giới Thần Bi 2 Đang thực hiện audio 371 10/04/2024
Chương 3522 - Cảnh Giới Rất Cao Đang thực hiện audio 5,655 10/04/2024
Chương 3523 - Dốc Sức Đấu Trọc Khôn 1 Đang thực hiện audio 7,920 10/04/2024
Chương 3524 - Dốc Sức Đấu Trọc Khôn 2 Đang thực hiện audio 2,151 10/04/2024
Chương 3525 - Đối Kháng Ma Binh Đang thực hiện audio 11,702 10/04/2024
Chương 3526 - Lại Đến 1 Đang thực hiện audio 10,014 10/04/2024
Chương 3527 - Lại Đến 2 Đang thực hiện audio 8,092 10/04/2024
Chương 3528 - Kiếm Khí Kinh Hồng Đang thực hiện audio 7,722 10/04/2024
Chương 3529 - Sinh Cơ Đang thực hiện audio 1,842 10/04/2024
Chương 3530 - Vĩnh Viễn Không Chia Lìa 1 Đang thực hiện audio 6,245 10/04/2024
Chương 3531 - Vĩnh Viễn Không Chia Lìa 2 Đang thực hiện audio 9,595 10/04/2024
Chương 3532 - Còn Cứu Được Không? Đang thực hiện audio 5,407 10/04/2024
Chương 3533 - Phiêu Miểu Vân Trận 1 Đang thực hiện audio 11,828 10/04/2024
Chương 3534 - Phiêu Miểu Vân Trận 2 Đang thực hiện audio 2,883 10/04/2024
Chương 3535 - Tam Sơn Ngũ Nhạc Đang thực hiện audio 10,333 10/04/2024
Chương 3536 - Viện Binh Đã Đến 1 Đang thực hiện audio 4,244 10/04/2024
Chương 3537 - Viện Binh Đã Đến 2 Đang thực hiện audio 7,219 10/04/2024
Chương 3538 - Thánh Ma Đang thực hiện audio 7,099 10/04/2024
Chương 3539 - Đối Kháng Thánh Ma Đang thực hiện audio 5,416 10/04/2024
Chương 3540 - Phổ Chiếu Đại Địa 1 Đang thực hiện audio 8,699 10/04/2024
Chương 3541 - Phổ Chiếu Đại Địa 2 Đang thực hiện audio 8,513 10/04/2024
Chương 3542 - Bước Đường Cùng Đang thực hiện audio 2,028 10/04/2024
Chương 3543 - Hiên Viên Diệu Đang thực hiện audio 2,678 10/04/2024
Chương 3544 - Cửu Uyên Tới 1 Đang thực hiện audio 934 10/04/2024
Chương 3545 - Cửu Uyên Tới 2 Đang thực hiện audio 231 10/04/2024
Chương 3546 - Thái Độ Cửu Uyên Đang thực hiện audio 7,744 10/04/2024
Chương 3547 - Giới Khanh 1 Đang thực hiện audio 516 10/04/2024
Chương 3548 - Giới Khanh 2 Đang thực hiện audio 4,877 10/04/2024
Chương 3549 - Giới Nô Đang thực hiện audio 5,285 10/04/2024
Chương 3550 - Thiên Cơ Chưa Tới Đang thực hiện audio 5,592 10/04/2024
Chương 3551 - Gặp 1 Đang thực hiện audio 3,850 10/04/2024
Chương 3552 - Gặp 2 Đang thực hiện audio 11,113 10/04/2024
Chương 3553 - Lấy Nghê Hồng Thạch Đang thực hiện audio 2,276 10/04/2024
Chương 3554 - Tranh Giành Hồn Thiên Nghi 1 Đang thực hiện audio 10,320 10/04/2024
Chương 3555 - Tranh Giành Hồn Thiên Nghi 2 Đang thực hiện audio 5,122 10/04/2024
Chương 3556 - Cướp Lấy Đang thực hiện audio 5,417 10/04/2024
Chương 3557 - Mất Tích 1 Đang thực hiện audio 11,635 10/04/2024
Chương 3558 - Mất Tích 2 Đang thực hiện audio 4,866 10/04/2024
Chương 3559 - Đánh Nát Không Gian Đang thực hiện audio 4,264 10/04/2024
Chương 3560 - Ngọn Núi To Lớn Đang thực hiện audio 78 10/04/2024
Chương 3561 - Vân Thú 1 Đang thực hiện audio 509 10/04/2024
Chương 3562 - Vân Thú 2 Đang thực hiện audio 654 10/04/2024
Chương 3563 - Tự Biết Mình Đang thực hiện audio 3,884 10/04/2024
Chương 3564 - Thế Giới Lửa Đang thực hiện audio 2,844 10/04/2024
Chương 3565 - Lý Vân Tiêu Chết 1 Đang thực hiện audio 4,821 10/04/2024
Chương 3566 - Lý Vân Tiêu Chết 2 Đang thực hiện audio 3,260 10/04/2024
Chương 3567 - Chết Con Em Ngươi Đang thực hiện audio 11,779 10/04/2024
Chương 3568 - Động Thủ Cướp Đoạt Đang thực hiện audio 448 10/04/2024
Chương 3569 - Thu Đang thực hiện audio 11,018 10/04/2024
Chương 3570 - Đi Ma Giới 1 Đang thực hiện audio 9,162 10/04/2024
Chương 3571 - Đi Ma Giới 2 Đang thực hiện audio 2,226 10/04/2024
Chương 3572 - Nhập Giới Đang thực hiện audio 8,536 10/04/2024
Chương 3573 - Đối Chiến Ma Quân 1 Đang thực hiện audio 1,170 10/04/2024
Chương 3574 - Đối Chiến Ma Quân 2 Đang thực hiện audio 11,105 10/04/2024
Chương 3575 - Thông Qua Đang thực hiện audio 5,751 10/04/2024
Chương 3576 - Phệ Giới Ma Đang thực hiện audio 5,451 10/04/2024
Chương 3577 - Thuốc Bổ 1 Đang thực hiện audio 4,787 10/04/2024
Chương 3578 - Thuốc Bổ 2 Đang thực hiện audio 699 10/04/2024
Chương 3579 - Ai Ăn Ai Đang thực hiện audio 3,817 10/04/2024
Chương 3580 - Phân Phối Nhiệm Vụ Đang thực hiện audio 6,910 10/04/2024
Chương 3581 - Vân Thú 1 Đang thực hiện audio 5,095 10/04/2024
Chương 3582 - Vân Thú 2 Đang thực hiện audio 7,861 10/04/2024
Chương 3583 - Tự Biết Giả Minh Đang thực hiện audio 9,969 10/04/2024
Chương 3584 - Thế Giới Trong Lửa 1 Đang thực hiện audio 4,526 10/04/2024
Chương 3585 - Thế Giới Trong Lửa 2 Đang thực hiện audio 11,536 10/04/2024
Chương 3586 - Lý Vân Tiêu Đã Chết Đang thực hiện audio 10,375 10/04/2024
Chương 3602 - Thành Công Đánh Chết 1 Đang thực hiện audio 2,880 10/04/2024
Chương 3603 - Thành Công Đánh Chết 2 Đang thực hiện audio 11,803 10/04/2024
Chương 3604 - Dục Đang thực hiện audio 3,332 10/04/2024
Chương 3605 - Băng Vực Nguyên Quận Đang thực hiện audio 9,546 10/04/2024
Chương 3606 - Trần Thế Vì Sao 1 Đang thực hiện audio 8,706 10/04/2024
Chương 3607 - Trần Thế Vì Sao 2 Đang thực hiện audio 7,172 10/04/2024
Chương 3608 - Chịu Trách Nhiệm Với Ngươi Đang thực hiện audio 11,518 10/04/2024
Chương 3609 - Nguyệt Bộ 1 Đang thực hiện audio 8,591 10/04/2024
Chương 3610 - Nguyệt Bộ 2 Đang thực hiện audio 1,610 10/04/2024
Chương 3611 - Một Gian Mật Thất Đang thực hiện audio 5,255 10/04/2024
Chương 3632 - Dung Hòa Thức Hải Đang thực hiện audio 4,988 10/04/2024
Chương 3633 - Hẹn Ở Thành Thiên Hàn 1 Đang thực hiện audio 5,570 10/04/2024
Chương 3634 - Hẹn Ở Thành Thiên Hàn 2 Đang thực hiện audio 2,491 10/04/2024
Chương 3635 - Trao Đổi Điều Kiện Đang thực hiện audio 7,055 10/04/2024
Chương 3636 - Gia Sư Mục Trần 1 Đang thực hiện audio 910 10/04/2024
Chương 3637 - Gia Sư Mục Trần 2 Đang thực hiện audio 3,796 10/04/2024
Chương 3638 - Tiền Cược Đang thực hiện audio 11,715 10/04/2024
Chương 3639 - Tiếu Ngạo Hồng Trần Đang thực hiện audio 6,796 10/04/2024
Chương 3640 - Địch Tập 1 Đang thực hiện audio 6,216 10/04/2024
Chương 3641 - Địch Tập 2 Đang thực hiện audio 3,248 10/04/2024
Chương 3642 - Chế Địch Đang thực hiện audio 8,952 10/04/2024
Chương 3643 - Lệnh Vương Khó Cãi Đang thực hiện audio 8,465 10/04/2024
Chương 3644 - Mấu Chốt Thắng Bại 1 Đang thực hiện audio 4,637 10/04/2024
Chương 3645 - Mấu Chốt Thắng Bại 2 Đang thực hiện audio 7,189 10/04/2024
Chương 3646 - Đối Chiến Ma Tôn Đang thực hiện audio 3,833 10/04/2024
Chương 3647 - Một Chiêu Quyết Định Đang thực hiện audio 5,018 10/04/2024
Chương 3648 - Được Kính 1 Đang thực hiện audio 1,076 10/04/2024
Chương 3649 - Được Kính 2 Đang thực hiện audio 1,499 10/04/2024
Chương 3650 - Tây Bắc Chư Bộ Đang thực hiện audio 6,919 10/04/2024
Chương 3651 - Nặc Á Chi Chu Tái Hiện 1 Đang thực hiện audio 6,608 10/04/2024
Chương 3652 - Nặc Á Chi Chu Tái Hiện 2 Đang thực hiện audio 1,422 10/04/2024
Chương 3653 - Nâng Giá Đang thực hiện audio 217 10/04/2024
Chương 3654 - Diêu Quang Điện Đang thực hiện audio 11,555 10/04/2024
Chương 3655 - Ma Lâm Ngọc 1 Đang thực hiện audio 611 10/04/2024
Chương 3656 - Ma Lâm Ngọc 2 Đang thực hiện audio 9,140 10/04/2024
Chương 3657 - Đất Băng Vực Đang thực hiện audio 9,060 10/04/2024
Chương 3658 - Ai Giá Cao Thì Được Đang thực hiện audio 5,143 10/04/2024
Chương 3659 - Kinh Biến 1 Đang thực hiện audio 7,624 10/04/2024
Chương 3660 - Kinh Biến 2 Đang thực hiện audio 1,905 10/04/2024
Chương 3661 - Cướp Ma Đản Đang thực hiện audio 867 10/04/2024
Chương 3662 - Gặp Lại Lỗ Thông Tử Đang thực hiện audio 893 10/04/2024
Chương 3663 - Chỉ Còn Một Cách 1 Đang thực hiện audio 6,568 10/04/2024
Chương 3664 - Chỉ Còn Một Cách 2 Đang thực hiện audio 9,465 10/04/2024
Chương 3665 - Ma Thân Đang thực hiện audio 3,249 10/04/2024
Chương 3666 - Luyện Hóa Ma Thân 1 Đang thực hiện audio 8,085 10/04/2024
Chương 3667 - Luyện Hóa Ma Thân 2 Đang thực hiện audio 2,498 10/04/2024
Chương 3668 - Phá Thành Đang thực hiện audio 10,805 10/04/2024
Chương 3669 - Uy Một Mảnh Đang thực hiện audio 3,759 10/04/2024
Chương 3670 - Lợi Dụ 1 Đang thực hiện audio 1,133 10/04/2024
Chương 3671 - Lợi Dụ 2 Đang thực hiện audio 2,168 10/04/2024
Chương 3672 - Kịch Chiến Ma Trụ Đang thực hiện audio 9,423 10/04/2024
Chương 3673 - Giết Ma Trụ Đang thực hiện audio 4,602 10/04/2024
Chương 3674 - Thanh Ly Đan Đang thực hiện audio 11,545 10/04/2024
Chương 3675 - Mỗi Người Tự Lộ Bài Tẩy 1 Đang thực hiện audio 2,984 10/04/2024
Chương 3676 - Mỗi Người Tự Lộ Bài Tẩy 2 Đang thực hiện audio 11,328 10/04/2024
Chương 3677 - Chặn Bắt Đang thực hiện audio 7,126 10/04/2024
Chương 3678 - Đi Băng Vực 1 Đang thực hiện audio 11,057 10/04/2024
Chương 3679 - Đi Băng Vực 2 Đang thực hiện audio 8,364 10/04/2024
Chương 3680 - Hóa Lân Ma Cốt Đang thực hiện audio 7,749 10/04/2024
Chương 3681 - Nguyên Quận. (Thượng) Đang thực hiện audio 597 10/04/2024
Chương 3682 - Nguyên Quận. (Hạ) Đang thực hiện audio 4,631 10/04/2024
Chương 3683 - Hợp Lực Mua Đang thực hiện audio 6,511 10/04/2024
Chương 3684 - Tranh Chấp. (Thượng) Đang thực hiện audio 64 10/04/2024
Chương 3685 - Tranh Chấp. (Hạ) Đang thực hiện audio 11,437 10/04/2024
Chương 3686 - Cướp Đoạt Trắng Trợn. (Thượng) Đang thực hiện audio 5,442 10/04/2024
Chương 3687 - Cướp Đoạt Trắng Trợn. (Hạ) Đang thực hiện audio 3,602 10/04/2024
Chương 3688 - Trộm Gà Không Xong Đang thực hiện audio 7,710 10/04/2024
Chương 3689 - Thoát Thân. (Thượng) Đang thực hiện audio 5,055 10/04/2024
Chương 3690 - Thoát Thân. (Hạ) Đang thực hiện audio 6,327 10/04/2024
Chương 3691 - Phù Đồ Đang thực hiện audio 1,556 10/04/2024
Chương 3692 - Đắc Thủ. (Thượng) Đang thực hiện audio 8,194 10/04/2024
Chương 3693 - Đắc Thủ. (Hạ) Đang thực hiện audio 638 10/04/2024
Chương 3694 - Lối Vào Cổ Vực. (Thượng) Đang thực hiện audio 11,286 10/04/2024
Chương 3695 - Lối Vào Cổ Vực. (Hạ) Đang thực hiện audio 10,701 10/04/2024
Chương 3696 - Lý Dật Tái Hiện Đang thực hiện audio 1,222 10/04/2024
Chương 3697 - Phân Thân Đang thực hiện audio 7,442 10/04/2024
Chương 3698 - Hành Lang Phù Đồ. (1) Đang thực hiện audio 2,545 10/04/2024
Chương 3699 - Hành Lang Phù Đồ. (2) Đang thực hiện audio 3,956 10/04/2024
Chương 3700 - Hành Lang Phù Đồ. (3) Đang thực hiện audio 10,402 10/04/2024
Chương 3701 - Hành Lang Phù Đồ. (4) Đang thực hiện audio 2,104 10/04/2024
Chương 3702 - Hành Lang Phù Đồ. (5) Đang thực hiện audio 10,847 10/04/2024
Chương 3703 - Hành Lang Phù Đồ. (6) Đang thực hiện audio 4,325 10/04/2024
Chương 3704 - Trong Biển Ma Đang thực hiện audio 9,617 10/04/2024
Chương 3705 - Mỗi Người Tự Cẩn Thận Đang thực hiện audio 11,603 10/04/2024
Chương 3706 - Cầu Cứu. (Thượng) Đang thực hiện audio 3,329 10/04/2024
Chương 3707 - Cầu Cứu. (Hạ) Đang thực hiện audio 2,076 10/04/2024
Chương 3708 - Chặn Bắt Đang thực hiện audio 9,786 10/04/2024
Chương 3709 - Bị Lộ Thân Phận Đang thực hiện audio 1,839 10/04/2024
Chương 3710 - Hóa Linh Thành Ma. (Thượng) Đang thực hiện audio 168 10/04/2024
Chương 3711 - Hóa Linh Thành Ma. (Hạ) Đang thực hiện audio 11,487 10/04/2024
Chương 3712 - Nguồn Gốc Của Huyền Minh Thạch Đang thực hiện audio 8,104 10/04/2024
Chương 3713 - Ma Tôn Cảnh Đang thực hiện audio 2,755 10/04/2024
Chương 3714 - Kiếm Đẩy Ngã Đàn Ma. (Thượng) Đang thực hiện audio 3,711 10/04/2024
Chương 3715 - Kiếm Đẩy Ngã Đàn Ma. (Hạ) Đang thực hiện audio 4,469 10/04/2024
Chương 3716 - Loạn Nguyên Quận Đang thực hiện audio 8,280 10/04/2024
Chương 3717 - Thành Thiên Hàn. (Thượng) Đang thực hiện audio 3,832 10/04/2024
Chương 3718 - Thành Thiên Hàn. (Hạ) Đang thực hiện audio 7,440 10/04/2024
Chương 3719 - Tới Cuộc Hẹn Đang thực hiện audio 1,950 10/04/2024
Chương 3720 - Giao Dịch Đang thực hiện audio 7,638 10/04/2024
Chương 3721 - Thù Mới Hận Cũ. (Thượng) Đang thực hiện audio 2,434 10/04/2024
Chương 3722 - Thù Mới Hận Cũ. (Hạ) Đang thực hiện audio 10,373 10/04/2024
Chương 3723 - Đối Chiến Ma Viêm Đang thực hiện audio 5,230 10/04/2024
Chương 3724 - Đại Công Tử. (Thượng) Đang thực hiện audio 8,219 10/04/2024
Chương 3725 - Đại Công Tử. (Hạ) Đang thực hiện audio 3,184 10/04/2024
Chương 3726 - Giết Ma Tôn Đang thực hiện audio 6,103 10/04/2024
Chương 3727 - Kiền Sát Đang thực hiện audio 4,007 10/04/2024
Chương 3728 - Đàm Phán Tan Vỡ. (Thượng) Đang thực hiện audio 7,816 10/04/2024
Chương 3729 - Đàm Phán Tan Vỡ. (Hạ) Đang thực hiện audio 1,381 10/04/2024
Chương 3730 - Chân Thân Giáng Lâm Đang thực hiện audio 4,121 10/04/2024
Chương 3731 - Cái Chết Của Lý Dật Đang thực hiện audio 2,019 10/04/2024
Chương 3732 - Vô Tung Vô Ảnh. (Thượng) Đang thực hiện audio 10,697 10/04/2024
Chương 3733 - Vô Tung Vô Ảnh. (Hạ) Đang thực hiện audio 11,064 10/04/2024
Chương 3734 - Công Đầu Đang thực hiện audio 4,902 10/04/2024
Chương 3735 - Khuôn Mặt Quen Thuộc. (Thượng) Đang thực hiện audio 9,848 10/04/2024
Chương 3736 - Khuôn Mặt Quen Thuộc. (Hạ) Đang thực hiện audio 7,429 10/04/2024
Chương 3737 - Kết Quả Đời Thứ Bốn Đang thực hiện audio 10,373 10/04/2024
Chương 3738 - Một Khúc Thành Thương Đang thực hiện audio 2,580 10/04/2024
Chương 3739 - Tiên Tri. (Thượng) Đang thực hiện audio 2,106 10/04/2024
Chương 3740 - Tiên Tri. (Hạ) Đang thực hiện audio 8,322 10/04/2024
Chương 3741 - Về Thành Đang thực hiện audio 7,349 10/04/2024
Chương 3742 - Năm Năm. (Thượng) Đang thực hiện audio 10,096 10/04/2024
Chương 3743 - Năm Năm. (Hạ) Đang thực hiện audio 11,516 10/04/2024
Chương 3744 - Chương Đang thực hiện audio 3,522 10/04/2024
Chương 3745 - Huyết Mạch. (Thượng) Đang thực hiện audio 10,781 10/04/2024
Chương 3746 - Huyết Mạch. (Hạ) Đang thực hiện audio 379 10/04/2024
Chương 3747 - Giam Lỏng Đang thực hiện audio 9,042 10/04/2024
Chương 3748 - Yên Vân Cổ Chiếu Đang thực hiện audio 3,429 10/04/2024
Chương 3749 - Hỗn Độn Kê Tử. (Thượng) Đang thực hiện audio 9,687 10/04/2024
Chương 3750 - Hỗn Độn Kê Tử. (Hạ) Đang thực hiện audio 5,098 10/04/2024
Chương 3751 - Hóa Hư Là Thật Đang thực hiện audio 4,293 10/04/2024
Chương 3752 - Bố Cục. (Thượng) Đang thực hiện audio 2,446 10/04/2024
Chương 3753 - Bố Cục. (Hạ) Đang thực hiện audio 9,716 10/04/2024
Chương 3754 - Chiến Quy Khư Đang thực hiện audio 8,891 10/04/2024
Chương 3755 - Nhất Đạo Không Thân Tức Pháp Thân Đang thực hiện audio 5,206 10/04/2024
Chương 3756 - Kết Cục. (Thượng) Đang thực hiện audio 10,303 10/04/2024
Chương 3757 - Kết Cục. (Hạ) Đang thực hiện audio 11,081 10/04/2024
Chương 3758 - Cười Đến Cuối Cùng Đang thực hiện audio 4,605 10/04/2024
Chương 3759 - Vận Mệnh Cự Luân. (Thượng) Đang thực hiện audio 4,966 10/04/2024
Chương 3760 - Vận Mệnh Cự Luân. (Hạ) Đang thực hiện audio 1,210 10/04/2024
Chương 3761 - Ý Trời Khó Trái Đang thực hiện audio 10,327 10/04/2024
Chương 3762 - Hai Tầng Long Huyệt Đang thực hiện audio 1,726 10/04/2024
Chương 3763 - Cái Chết Của Dận Vũ. (Thượng) Đang thực hiện audio 3,403 10/04/2024
Chương 3764 - Cái Chết Của Dận Vũ. (Hạ) Đang thực hiện audio 9,506 10/04/2024
Chương 3765 - Lấy Mẫu Long Hồn Đang thực hiện audio 4,461 10/04/2024
Chương 3766 - Tái Nhập Ma Giới Đang thực hiện audio 6,946 10/04/2024
Chương 3767 - Chiêu Hàng. (Thượng) Đang thực hiện audio 11,107 10/04/2024
Chương 3768 - Chiêu Hàng. (Hạ) Đang thực hiện audio 11,128 10/04/2024
Chương 3769 - Không Tự Do, Chi Bằng Chết Đang thực hiện audio 1,348 10/04/2024
Chương 3770 - Cuộc Chiến Ngoài Thành. (Thượng) Đang thực hiện audio 1,037 10/04/2024
Chương 3771 - Cuộc Chiến Ngoài Thành. (Hạ) Đang thực hiện audio 6,945 10/04/2024
Chương 3772 - Viễn Chinh Cổ Vực Đang thực hiện audio 10,337 10/04/2024
Chương 3773 - Cạm Bẫy. (Thượng) Đang thực hiện audio 468 10/04/2024
Chương 3774 - Cạm Bẫy. (Hạ) Đang thực hiện audio 6,075 10/04/2024
Chương 3775 - Bị Nhốt Đang thực hiện audio 11,012 10/04/2024
Chương 3776 - Bị Trọng Thương Đang thực hiện audio 21 10/04/2024
Chương 3777 - Thánh Ma Cuộc Chiến. (Thượng) Đang thực hiện audio 4,530 10/04/2024
Chương 3778 - Thánh Ma Cuộc Chiến. (Hạ) Đang thực hiện audio 6,434 10/04/2024
Chương 3779 - Lưỡng Bại Câu Thương Đang thực hiện audio 4,613 10/04/2024
Chương 3780 - Gặp Lại Đại Công Tử Đang thực hiện audio 3,700 10/04/2024
Chương 3781 - Lựa Chọn. (Thượng) Đang thực hiện audio 3,990 10/04/2024
Chương 3782 - Lựa Chọn. (Hạ) Đang thực hiện audio 8,360 10/04/2024
Chương 3783 - Kết Minh Đang thực hiện audio 5,209 10/04/2024
Chương 3784 - Giới Vương Cảnh. (Thượng) Đang thực hiện audio 7,690 10/04/2024
Chương 3785 - Giới Vương Cảnh. (Hạ) Đang thực hiện audio 10,415 10/04/2024
Chương 3786 - Đêm Trước Quyết Chiến Đang thực hiện audio 8,534 10/04/2024
Chương 3787 - Nghị Chiến. (Thượng) Đang thực hiện audio 8,268 10/04/2024
Chương 3788 - Nghị Chiến. (Hạ) Đang thực hiện audio 1,944 10/04/2024
Chương 3789 - Ma Chủ Đang thực hiện audio 5,015 10/04/2024
Chương 3790 - Chương 3790 Đang thực hiện audio 5,673 10/04/2024
Chương 3791 - Cuộc Chiến Thương Huyền Sơn. ( Thượng ) Đang thực hiện audio 11,432 10/04/2024
Chương 3792 - Cuộc Chiến Thương Huyền Sơn. ( Trung ) Đang thực hiện audio 2,354 10/04/2024
Chương 3793 - Cuộc Chiến Thương Huyền Sơn. ( Hạ ) Đang thực hiện audio 1,271 10/04/2024
Chương 3794 - Tháo Chạy Đang thực hiện audio 8,065 10/04/2024
Chương 3795 - Cuộc Chiến Cuối Cùng. (1) Đang thực hiện audio 4,292 10/04/2024
Chương 3796 - Cuộc Chiến Cuối Cùng. (2) Đang thực hiện audio 2,067 10/04/2024
Chương 3797 - Cuộc Chiến Cuối Cùng. (3) Đang thực hiện audio 5,053 10/04/2024
Chương 3798 - Cuộc Chiến Cuối Cùng. (4) Đang thực hiện audio 11,785 10/04/2024
Chương 3799 - Cuộc Chiến Cuối Cùng. (5) Đang thực hiện audio 10,984 10/04/2024
Chương 3800 - Cuộc Chiến Cuối Cùng. (6) Đang thực hiện audio 9,590 10/04/2024
Chương 3801 - Cuộc Chiến Cuối Cùng. (7) Đang thực hiện audio 4,153 10/04/2024
Chương 3802 - Cuộc Chiến Cuối Cùng. (8) Đang thực hiện audio 2,384 10/04/2024
Chương 3803 - Cuộc Chiến Cuối Cùng. (9) Đang thực hiện audio 8,303 10/04/2024
Chương 3810 - Ngốc Tử. (Thượng) Đang thực hiện audio 3,782 10/04/2024
Chương 3811 - Ngốc Tử. (Hạ) Đang thực hiện audio 168 10/04/2024
Chương 3812 - Thiên Lôi Đánh Xuống Đang thực hiện audio 663 10/04/2024
Chương 3813 - Trở Về. (Thượng) Đang thực hiện audio 366 10/04/2024
Chương 3814 - Trở Về. (Hạ) Đang thực hiện audio 5,239 10/04/2024
Chương 3815 - Ma Ha Cổ Thần Đang thực hiện audio 5,958 10/04/2024
Chương 3816 - Ai Là Minh Chủ Đang thực hiện audio 10,918 10/04/2024
Chương 3817 - Tạm Biệt, Lý Vân Tiêu. (Thượng) Đang thực hiện audio 2,909 10/04/2024
Chương 3818 - Tạm Biệt, Lý Vân Tiêu. (Hạ) Đang thực hiện audio 3,021 10/04/2024
Chương 3819 - Lại Đến Ma Giới Đang thực hiện audio 9,460 10/04/2024
Chương 3820 - Người Ngoài Ý Muốn. (Thượng) Đang thực hiện audio 2,910 10/04/2024
Chương 3821 - Người Ngoài Ý Muốn. (Hạ) Đang thực hiện audio 4,651 10/04/2024
Chương 3822 - Thiên Tái Phong Vân Một Tiếng Cười Đang thực hiện audio 1,868 10/04/2024