Độc Tôn Tam Giới

Độc Tôn Tam Giới

Cập nhật: 10/04/2024
Tác giả: Lê Thiên
Trạng thái: Hoàn Thành
Lượt xem: 36,493,063
Đánh giá:                        

Tóm tắt truyện

Bạn đang đọc truyện Độc Tôn Tam Giới của tác giả Lê Thiên

Truyện kể về Thiên Đế Chi Tử Giang Trần chuyển sinh lên thân thể một thiếu niên bị chư hầu khi dễ bắt đầu trên con đường đuổi giết máu tanh dần dần đi lên

Trước mặt Giang Trần ai dám xưng là thiên tài ? Không ai có thể hiểu Thiên bằng Thiên Đế Chi Tử

Thiên tài ? Kẻ thuận ta là thiên, kẻ nghịch ta phải giết!!Mạch truyện luôn bình thản như trong Linh Vực nhưng không kém phần gay cấn, tình tiết logic xuyên suốt từ đầu đến cuối, các tình tiết đan xen lẫn nhau luôn được đẩy lên cao trào khiến độc giả bị cuốn vào mạch truyện

Đương nhiên vẫn như các bộ truyện khác kết thúc của Lê Thiên rất có hậu

Danh sách chương Audio Lượt xem Cập nhật
Chương 1 - Thiên Đế Chi Tử Chuyển Thế Trùng Sinh 1 Đang thực hiện audio 1,540 10/04/2024
Chương 2 - Thiên Đế Chi Tử Chuyển Thế Trùng Sinh 2 Đang thực hiện audio 2,935 10/04/2024
Chương 3 - Phụ Thân Bao Che Khuyết Điểm Bạn Bè Nghĩa Khí 1 Đang thực hiện audio 5,861 10/04/2024
Chương 4 - Phụ Thân Bao Che Khuyết Điểm Bạn Bè Nghĩa Khí 2 Đang thực hiện audio 1,802 10/04/2024
Chương 5 - Đưa Mặt Đến Cửa Hung Hăng Mà Đánh Đang thực hiện audio 2,213 10/04/2024
Chương 6 - Cái Mặt Này Vẫn Là Chính Ngươi Đánh Đi 1 Đang thực hiện audio 7,530 10/04/2024
Chương 7 - Cái Mặt Này Vẫn Là Chính Ngươi Đánh Đi 2 Đang thực hiện audio 8,332 10/04/2024
Chương 8 - Trị Không Hết Ta Chết Cùng Công Chúa 1 Đang thực hiện audio 4,753 10/04/2024
Chương 9 - Trị Không Hết Ta Chết Cùng Công Chúa 2 Đang thực hiện audio 4,569 10/04/2024
Chương 10 - Quản Gia Giang Chính Buồn Rầu 1 Đang thực hiện audio 2,167 10/04/2024
Chương 11 - Quản Gia Giang Chính Buồn Rầu 2 Đang thực hiện audio 6,072 10/04/2024
Chương 12 - Giang Chính Phát Uy! Hãnh Diện 1 Đang thực hiện audio 9,527 10/04/2024
Chương 13 - Giang Chính Phát Uy! Hãnh Diện 2 Đang thực hiện audio 5,559 10/04/2024
Chương 14 - Khiếp Sợ Dược Sư Điện Đang thực hiện audio 8,163 10/04/2024
Chương 15 - Thật Sự Phát Tài 1 Đang thực hiện audio 3,595 10/04/2024
Chương 16 - Thật Sự Phát Tài 2 Đang thực hiện audio 4,656 10/04/2024
Chương 17 - Đột Phá, Bốn Mạch Chân Khí 1 Đang thực hiện audio 7,437 10/04/2024
Chương 18 - Đột Phá, Bốn Mạch Chân Khí 2 Đang thực hiện audio 856 10/04/2024
Chương 19 - Mua Dược Tạo Phong Ba 1 Đang thực hiện audio 5,124 10/04/2024
Chương 20 - Mua Dược Tạo Phong Ba 2 Đang thực hiện audio 3,018 10/04/2024
Chương 21 - Thiên Tài Mỹ Nữ? Giang Trần Bỏ Qua 1 Đang thực hiện audio 6,252 10/04/2024
Chương 22 - Thiên Tài Mỹ Nữ? Giang Trần Bỏ Qua 2 Đang thực hiện audio 1,904 10/04/2024
Chương 23 - Giang Trần Ta So Với Các Ngươi Càng Mang Thù. Đang thực hiện audio 3,936 10/04/2024
Chương 24 - Lần Thứ Hai Vẽ Mặt 1 Đang thực hiện audio 3,635 10/04/2024
Chương 25 - Lần Thứ Hai Vẽ Mặt 2 Đang thực hiện audio 323 10/04/2024
Chương 26 - Ba Hạng Khảo Hạch Trụ Cột 1 Đang thực hiện audio 6,308 10/04/2024
Chương 27 - Ba Hạng Khảo Hạch Trụ Cột 2 Đang thực hiện audio 8,480 10/04/2024
Chương 28 - Tiến Cung Hội Chẩn. Đang thực hiện audio 2,420 10/04/2024
Chương 29 - Công Chúa? Chiếu Mắng Không Lầm! 1 Đang thực hiện audio 2,227 10/04/2024
Chương 30 - Công Chúa? Chiếu Mắng Không Lầm! 2 Đang thực hiện audio 8,250 10/04/2024
Chương 31 - Câu Ngọc Công Chúa Tâm Lý Mâu Thuẫn 1 Đang thực hiện audio 8,823 10/04/2024
Chương 32 - Câu Ngọc Công Chúa Tâm Lý Mâu Thuẫn 2 Đang thực hiện audio 6,939 10/04/2024
Chương 33 - Chương 33 Đang thực hiện audio 3,852 10/04/2024
Chương 34 - Chương 34 Đang thực hiện audio 78 10/04/2024
Chương 35 - Chương 35 Đang thực hiện audio 8,686 10/04/2024
Chương 36 - Chương 36 Đang thực hiện audio 8,388 10/04/2024
Chương 37 - Chương 37 Đang thực hiện audio 2,365 10/04/2024
Chương 38 - Chương 38 Đang thực hiện audio 5,130 10/04/2024
Chương 39 - Chương 39 Đang thực hiện audio 5,441 10/04/2024
Chương 40 - Chương 40 Đang thực hiện audio 6,951 10/04/2024
Chương 41 - Chương 41 Đang thực hiện audio 5,901 10/04/2024
Chương 42 - Chương 42 Đang thực hiện audio 4,344 10/04/2024
Chương 43 - Chương 43 Đang thực hiện audio 9,753 10/04/2024
Chương 44 - Cảnh Giới Truyền Thuyết 2 Đang thực hiện audio 8,723 10/04/2024
Chương 45 - Giang Phong Bộc Phát. Đang thực hiện audio 1,146 10/04/2024
Chương 46 - Thống Mạ Quyền Quý 1 Đang thực hiện audio 6,443 10/04/2024
Chương 47 - Thống Mạ Quyền Quý 2 Đang thực hiện audio 7,901 10/04/2024
Chương 48 - Thế Cục Vương Đô Gợn Sóng 1 Đang thực hiện audio 1,548 10/04/2024
Chương 49 - Thế Cục Vương Đô Gợn Sóng 2 Đang thực hiện audio 7,503 10/04/2024
Chương 50 - Khắp Nơi Thái Độ Biến Hóa 1 Đang thực hiện audio 9,526 10/04/2024
Chương 51 - Khắp Nơi Thái Độ Biến Hóa 2 Đang thực hiện audio 6,672 10/04/2024
Chương 52 - Lại Hành Hạ Yến Nhất Minh. Đang thực hiện audio 1,265 10/04/2024
Chương 53 - Trụ Cột Khảo Hạch Bắt Đầu 1 Đang thực hiện audio 1,456 10/04/2024
Chương 54 - Trụ Cột Khảo Hạch Bắt Đầu 2 Đang thực hiện audio 9,759 10/04/2024
Chương 55 - Biểu Hiện Kinh Người, Đổi Mới Kỷ Lục. Đang thực hiện audio 311 10/04/2024
Chương 56 - Khảo Hạch Chấm Dứt, Huynh Đệ Thổ Lộ Tình Cảm 1 Đang thực hiện audio 8,312 10/04/2024
Chương 57 - Khảo Hạch Chấm Dứt, Huynh Đệ Thổ Lộ Tình Cảm 2 Đang thực hiện audio 9,338 10/04/2024
Chương 58 - Cửu Tiếu Thương Hải Quyết 1 Đang thực hiện audio 2,824 10/04/2024
Chương 59 - Cửu Tiếu Thương Hải Quyết 2 Đang thực hiện audio 5,168 10/04/2024
Chương 60 - Không Tìm Đường Chết, Sẽ Không Chết! Đang thực hiện audio 6,085 10/04/2024
Chương 61 - Ngự Tiền Cáo Trạng 1 Đang thực hiện audio 8,896 10/04/2024
Chương 62 - Ngự Tiền Cáo Trạng 2 Đang thực hiện audio 6,950 10/04/2024
Chương 63 - Thế Cục Đại Biến, Chinh Phục Giám Khảo 1 Đang thực hiện audio 3,587 10/04/2024
Chương 64 - Thế Cục Đại Biến, Chinh Phục Giám Khảo 2 Đang thực hiện audio 3,605 10/04/2024
Chương 65 - Chân Tướng Rõ Ràng, Đầu Người Rơi Xuống Đất Đang thực hiện audio 6,993 10/04/2024
Chương 66 - Chỉ Điểm Câu Ngọc, Trả Nàng Nhân Tình 1 Đang thực hiện audio 8,738 10/04/2024
Chương 67 - Chỉ Điểm Câu Ngọc, Trả Nàng Nhân Tình 2 Đang thực hiện audio 4,925 10/04/2024
Chương 68 - Phụ Thân Bị Tập Kích, Phong Ba Tái Khởi 1 Đang thực hiện audio 5,787 10/04/2024
Chương 69 - Phụ Thân Bị Tập Kích, Phong Ba Tái Khởi 2 Đang thực hiện audio 4,225 10/04/2024
Chương 70 - Dư Luận Xôn Xao. Đang thực hiện audio 4,178 10/04/2024
Chương 71 - Giang Trần Động Sát Cơ, Trực Chỉ Đan Vương Uyển 1 Đang thực hiện audio 5,049 10/04/2024
Chương 72 - Giang Trần Động Sát Cơ, Trực Chỉ Đan Vương Uyển 2 Đang thực hiện audio 8,839 10/04/2024
Chương 73 - Ba Loại Đan Dược 1 Đang thực hiện audio 9,869 10/04/2024
Chương 74 - Ba Loại Đan Dược 2 Đang thực hiện audio 3,698 10/04/2024
Chương 75 - Xét Nhà, Tang Vật Tùy Tiện Chọn! Đang thực hiện audio 9,509 10/04/2024
Chương 76 - Đao Khí Trùng Thiên 1 Đang thực hiện audio 3,782 10/04/2024
Chương 77 - Đao Khí Trùng Thiên 2 Đang thực hiện audio 4,123 10/04/2024
Chương 78 - Đan Vương Uyển Đắc Ý 1 Đang thực hiện audio 4,798 10/04/2024
Chương 79 - Đan Vương Uyển Đắc Ý 2 Đang thực hiện audio 5,767 10/04/2024
Chương 80 - Ngoài Ý Muốn Thay Nhau Nổi Lên. Đang thực hiện audio 3,058 10/04/2024
Chương 81 - Vẽ Mặt Thăng Cấp 1 Đang thực hiện audio 732 10/04/2024
Chương 82 - Vẽ Mặt Thăng Cấp 2 Đang thực hiện audio 6,176 10/04/2024
Chương 83 - Triệt Để Đánh Bại 1 Đang thực hiện audio 9,373 10/04/2024
Chương 84 - Triệt Để Đánh Bại 2 Đang thực hiện audio 3,436 10/04/2024
Chương 85 - Kiều Bạch Thạch Bái Sư. Đang thực hiện audio 4,790 10/04/2024
Chương 86 - Trọng Vũ Phi Đao 1 Đang thực hiện audio 4,981 10/04/2024
Chương 87 - Trọng Vũ Phi Đao 2 Đang thực hiện audio 5,840 10/04/2024
Chương 88 - Tuyên Bàn Tử Cầu Cứu 1 Đang thực hiện audio 37 10/04/2024
Chương 89 - Tuyên Bàn Tử Cầu Cứu 2 Đang thực hiện audio 7,393 10/04/2024
Chương 90 - Bàn Tử Nghịch Tập. Đang thực hiện audio 8,800 10/04/2024
Chương 91 - Phi Đao Tuyệt Kỹ 1 Đang thực hiện audio 9,206 10/04/2024
Chương 92 - Phi Đao Tuyệt Kỹ 2 Đang thực hiện audio 149 10/04/2024
Chương 93 - Tiềm Long Thi Hội 1 Đang thực hiện audio 8,741 10/04/2024
Chương 94 - Tiềm Long Thi Hội 2 Đang thực hiện audio 1,975 10/04/2024
Chương 95 - Vẽ Mặt. Đang thực hiện audio 8,651 10/04/2024
Chương 96 - Mục Tiêu Trực Chỉ Nhất Phẩm Chư Hầu 1 Đang thực hiện audio 8,467 10/04/2024
Chương 97 - Mục Tiêu Trực Chỉ Nhất Phẩm Chư Hầu 2 Đang thực hiện audio 5,546 10/04/2024
Chương 98 - Tinh Loan Cung Thi Đấu 1 Đang thực hiện audio 3,878 10/04/2024
Chương 99 - Tinh Loan Cung Thi Đấu 2 Đang thực hiện audio 758 10/04/2024
Chương 100 - Manh Mối Truy Tung. Đang thực hiện audio 8,907 10/04/2024
Chương 101 - Xuân Quang Cùng Sát Ý 1 Đang thực hiện audio 6,207 10/04/2024
Chương 102 - Xuân Quang Cùng Sát Ý 2 Đang thực hiện audio 8,100 10/04/2024
Chương 103 - Tao Ngộ Chặn Đánh 1 Đang thực hiện audio 4,949 10/04/2024
Chương 104 - Tao Ngộ Chặn Đánh 2 Đang thực hiện audio 5,836 10/04/2024
Chương 105 - Sắc Bén Phản Kích Long Gia. Đang thực hiện audio 501 10/04/2024
Chương 106 - Ăn Miếng Trả Miếng 1 Đang thực hiện audio 5,229 10/04/2024
Chương 107 - Ăn Miếng Trả Miếng 2 Đang thực hiện audio 9,291 10/04/2024
Chương 108 - Nhiệm Vụ Thứ Hai 1 Đang thực hiện audio 547 10/04/2024
Chương 109 - Nhiệm Vụ Thứ Hai 2 Đang thực hiện audio 6,920 10/04/2024
Chương 110 - Chọn Lựa Đệ Nhất Thân Vệ . Đang thực hiện audio 8,564 10/04/2024
Chương 111 - Trở Về Giang Hãn Lĩnh 1 Đang thực hiện audio 7,927 10/04/2024
Chương 112 - Trở Về Giang Hãn Lĩnh 2 Đang thực hiện audio 375 10/04/2024
Chương 113 - Khiêu Khích Tiểu Hầu Gia ? 1 Đang thực hiện audio 5,733 10/04/2024
Chương 114 - Khiêu Khích Tiểu Hầu Gia ? 2 Đang thực hiện audio 4,241 10/04/2024
Chương 115 - Cho Ngươi Tăng Kiến Thức. Đang thực hiện audio 9,632 10/04/2024
Chương 116 - Thái Độ Biến Hóa 1 Đang thực hiện audio 7,750 10/04/2024
Chương 117 - Thái Độ Biến Hóa 2 Đang thực hiện audio 4,584 10/04/2024
Chương 118 - Nô Nức Tấp Nập Báo Danh 1 Đang thực hiện audio 8,023 10/04/2024
Chương 119 - Nô Nức Tấp Nập Báo Danh 2 Đang thực hiện audio 2,966 10/04/2024
Chương 120 - Chấn Nhiếp Bộ Lạc. Đang thực hiện audio 8,554 10/04/2024
Chương 121 - Cho Thân Vệ Đại Lễ 1 Đang thực hiện audio 8,559 10/04/2024
Chương 122 - Cho Thân Vệ Đại Lễ 2 Đang thực hiện audio 5,610 10/04/2024
Chương 123 - Truyền Thừa Trận Pháp 1 Đang thực hiện audio 6,717 10/04/2024
Chương 124 - Truyền Thừa Trận Pháp 2 Đang thực hiện audio 6,005 10/04/2024
Chương 125 - Việc Lạ Ở Linh Dược Viên. Đang thực hiện audio 7,600 10/04/2024
Chương 126 - Ngươi Chọn Lựa Hấn Ta? 1 Đang thực hiện audio 9,304 10/04/2024
Chương 127 - Ngươi Chọn Lựa Hấn Ta? 2 Đang thực hiện audio 8,017 10/04/2024
Chương 128 - Cạo Chết Bọn Hắn! 1 Đang thực hiện audio 2,434 10/04/2024
Chương 129 - Cạo Chết Bọn Hắn! 2 Đang thực hiện audio 5,971 10/04/2024
Chương 130 - Danh Tiếng Áp Đảo Tứ Đại Chư Hầu. Đang thực hiện audio 8,563 10/04/2024
Chương 131 - Nhiệm Vụ Thứ Ba 1 Đang thực hiện audio 451 10/04/2024
Chương 132 - Nhiệm Vụ Thứ Ba 2 Đang thực hiện audio 4,957 10/04/2024
Chương 133 - Vô Tận Địa Quật Thí Luyện 1 Đang thực hiện audio 8,657 10/04/2024
Chương 134 - Vô Tận Địa Quật Thí Luyện 2 Đang thực hiện audio 912 10/04/2024
Chương 135 - Việc Lạ Liên Tục. Đang thực hiện audio 10,058 10/04/2024
Chương 136 - Luật Rừng Trong Địa Quật 1 Đang thực hiện audio 5,539 10/04/2024
Chương 137 - Luật Rừng Trong Địa Quật 2 Đang thực hiện audio 981 10/04/2024
Chương 138 - Đột Nhiên Bị Ám Toán 1 Đang thực hiện audio 3,910 10/04/2024
Chương 139 - Đột Nhiên Bị Ám Toán 2 Đang thực hiện audio 10,022 10/04/2024
Chương 140 - Trong Động Sinh Tử Chém Giết. Đang thực hiện audio 6,874 10/04/2024
Chương 141 - Đẩy Vào Tuyệt Cảnh? 1 Đang thực hiện audio 6,147 10/04/2024
Chương 142 - Đẩy Vào Tuyệt Cảnh? 2 Đang thực hiện audio 1,233 10/04/2024
Chương 143 - Nhập Cấm Địa 1 Đang thực hiện audio 7,533 10/04/2024
Chương 144 - Nhập Cấm Địa 2 Đang thực hiện audio 10,030 10/04/2024
Chương 145 - Cấm Địa, Linh Cấp Hung Thú. Đang thực hiện audio 5,196 10/04/2024
Chương 146 - Ngoài Ý Muốn Giao Dịch 1 Đang thực hiện audio 6,263 10/04/2024
Chương 147 - Ngoài Ý Muốn Giao Dịch 2 Đang thực hiện audio 4,930 10/04/2024
Chương 148 - Thôn Phệ Sát Thủ Huyết Sát 1 Đang thực hiện audio 1,656 10/04/2024
Chương 149 - Thôn Phệ Sát Thủ Huyết Sát 2 Đang thực hiện audio 9,807 10/04/2024
Chương 150 - Tuyên Bàn Tử Tao Ngộ Hiếm Thấy. Đang thực hiện audio 6,953 10/04/2024
Chương 151 - Vây Quanh Giang Hãn Hầu Phủ 1 Đang thực hiện audio 5,921 10/04/2024
Chương 152 - Vây Quanh Giang Hãn Hầu Phủ 2 Đang thực hiện audio 2,966 10/04/2024
Chương 153 - Giang Trần, Thần Binh Trời Giáng! 1 Đang thực hiện audio 8,971 10/04/2024
Chương 154 - Giang Trần, Thần Binh Trời Giáng! 2 Đang thực hiện audio 5,605 10/04/2024
Chương 155 - Sát Nhân Chém Đầu Thị Uy. Đang thực hiện audio 45 10/04/2024
Chương 156 - Long Đằng Hầu Mất Trật Tự Rồi 1 Đang thực hiện audio 4,397 10/04/2024
Chương 157 - Long Đằng Hầu Mất Trật Tự Rồi 2 Đang thực hiện audio 2,912 10/04/2024
Chương 158 - Kế Sách Ứng Đối 1 Đang thực hiện audio 2,335 10/04/2024
Chương 159 - Kế Sách Ứng Đối 2 Đang thực hiện audio 1,776 10/04/2024
Chương 160 - Ngọc Kỳ Quả. Đang thực hiện audio 9,209 10/04/2024
Chương 161 - Đông Phương Lộc, Trả Lại Ngươi Chư Hầu Lệnh 1 Đang thực hiện audio 117 10/04/2024
Chương 162 - Đông Phương Lộc, Trả Lại Ngươi Chư Hầu Lệnh 2 Đang thực hiện audio 7,368 10/04/2024
Chương 163 - Đông Phương Nhất Tộc Vào Tuyệt Cảnh 1 Đang thực hiện audio 6,758 10/04/2024
Chương 164 - Đông Phương Nhất Tộc Vào Tuyệt Cảnh 2 Đang thực hiện audio 3,902 10/04/2024
Chương 165 - Giang Trần Ra Tay. Đang thực hiện audio 7,513 10/04/2024
Chương 166 - Dược Sư Điện Biến Hóa 1 Đang thực hiện audio 4,567 10/04/2024
Chương 167 - Dược Sư Điện Biến Hóa 2 Đang thực hiện audio 2,009 10/04/2024
Chương 168 - Long Chiếu Phong, Ta Chờ Ngươi Đã Lâu 1 Đang thực hiện audio 902 10/04/2024
Chương 169 - Long Chiếu Phong, Ta Chờ Ngươi Đã Lâu 2 Đang thực hiện audio 6,092 10/04/2024
Chương 170 - Long Gia, Run Rẩy A! Đang thực hiện audio 940 10/04/2024
Chương 171 - Nghiền Áp, Nghiền Áp 1 Đang thực hiện audio 8,693 10/04/2024
Chương 172 - Nghiền Áp, Nghiền Áp 2 Đang thực hiện audio 4,425 10/04/2024
Chương 173 - Long Gia Vùng Vẫy Giãy Chết 1 Đang thực hiện audio 1,561 10/04/2024
Chương 174 - Long Gia Vùng Vẫy Giãy Chết 2 Đang thực hiện audio 2,367 10/04/2024
Chương 175 - Diệt Long Chiếu Phong, Người Tông Môn Tới. Đang thực hiện audio 3,444 10/04/2024
Chương 176 - Không Ai Bì Nổi 1 Đang thực hiện audio 8,093 10/04/2024
Chương 177 - Không Ai Bì Nổi 2 Đang thực hiện audio 8,258 10/04/2024
Chương 178 - Một Đao Cường Thế 1 Đang thực hiện audio 7,235 10/04/2024
Chương 179 - Một Đao Cường Thế 2 Đang thực hiện audio 9,786 10/04/2024
Chương 180 - Thương Linh Giai Cường Giả 1 Đang thực hiện audio 8,706 10/04/2024
Chương 181 - Thương Linh Giai Cường Giả 2 Đang thực hiện audio 936 10/04/2024
Chương 182 - Kiếm Điểu Bố Trí Đại Trận. Đang thực hiện audio 2,900 10/04/2024
Chương 183 - Chém Giết Linh Cảnh 1 Đang thực hiện audio 8,718 10/04/2024
Chương 184 - Chém Giết Linh Cảnh 2 Đang thực hiện audio 7,817 10/04/2024
Chương 185 - Dư Giới Sợ Hãi 1 Đang thực hiện audio 9,725 10/04/2024
Chương 186 - Dư Giới Sợ Hãi 2 Đang thực hiện audio 7,939 10/04/2024
Chương 187 - Tinh Hán Sư Huynh. Đang thực hiện audio 8,609 10/04/2024
Chương 188 - Giang Trần, Ta Bảo Vệ Rồi 1 Đang thực hiện audio 2,490 10/04/2024
Chương 189 - Giang Trần, Ta Bảo Vệ Rồi 2 Đang thực hiện audio 8,147 10/04/2024
Chương 190 - Thủy Nguyệt Đại Sư 1 Đang thực hiện audio 6,935 10/04/2024
Chương 191 - Thủy Nguyệt Đại Sư 2 Đang thực hiện audio 9,161 10/04/2024
Chương 192 - Cao Tầng Dược Sư Điện Đắc Ý Đang thực hiện audio 53 10/04/2024
Chương 193 - Nguy Cơ Sau Lưng Đắc Ý 1 Đang thực hiện audio 754 10/04/2024
Chương 194 - Nguy Cơ Sau Lưng Đắc Ý 2 Đang thực hiện audio 4,868 10/04/2024
Chương 195 - Tổ Tôn Hai Người Thần Bí 1 Đang thực hiện audio 998 10/04/2024
Chương 196 - Tổ Tôn Hai Người Thần Bí 2 Đang thực hiện audio 6,681 10/04/2024
Chương 197 - Giang Trần Ngộ Đạo Đang thực hiện audio 8,985 10/04/2024
Chương 198 - Giang Trần Xuất Quan 1 Đang thực hiện audio 104 10/04/2024
Chương 199 - Giang Trần Xuất Quan 2 Đang thực hiện audio 2,687 10/04/2024
Chương 200 - Điều Kiện Đàm Phán 1 Đang thực hiện audio 3,614 10/04/2024
Chương 201 - Điều Kiện Đàm Phán 2 Đang thực hiện audio 1,963 10/04/2024
Chương 202 - Cường Thế Trấn Áp Mang Đến Tin Tức Ngoài Ý Muốn. Đang thực hiện audio 4,245 10/04/2024
Chương 203 - Nói Ngươi Là Ếch Ngồi Đáy Giếng 1 Đang thực hiện audio 1,411 10/04/2024
Chương 204 - Nói Ngươi Là Ếch Ngồi Đáy Giếng 2 Đang thực hiện audio 7,934 10/04/2024
Chương 205 - Tình Cảm Câu Ngọc Công Chúa Phức Tạp 1 Đang thực hiện audio 7,897 10/04/2024
Chương 206 - Tình Cảm Câu Ngọc Công Chúa Phức Tạp 2 Đang thực hiện audio 1,450 10/04/2024
Chương 207 - Ngươi Về Sau Sẽ Lấy Nhược Nhi Sao? Đang thực hiện audio 5,028 10/04/2024
Chương 208 - Địa Bàn Của Ta Ta Làm Chủ 1 Đang thực hiện audio 9,971 10/04/2024
Chương 209 - Địa Bàn Của Ta Ta Làm Chủ 2 Đang thực hiện audio 2,917 10/04/2024
Chương 210 - Khách Đến Thăm Thần Bí 1 Đang thực hiện audio 1,641 10/04/2024
Chương 211 - Khách Đến Thăm Thần Bí 2 Đang thực hiện audio 6,820 10/04/2024
Chương 212 - Vàng Giấu Trong Cát. Đang thực hiện audio 3,979 10/04/2024
Chương 213 - Trêu Đùa Đại Quân Hắc Nguyệt Quốc 1 Đang thực hiện audio 9,127 10/04/2024
Chương 214 - Trêu Đùa Đại Quân Hắc Nguyệt Quốc 2 Đang thực hiện audio 5,326 10/04/2024
Chương 215 - Bắn Chết Đệ Nhất Tướng Tinh. Đang thực hiện audio 4,836 10/04/2024
Chương 216 - Câu Ngọc Quyết Định Kinh Người 1 Đang thực hiện audio 2,842 10/04/2024
Chương 217 - Câu Ngọc Quyết Định Kinh Người 2 Đang thực hiện audio 1,813 10/04/2024
Chương 218 - Giang Trần Ra Tay Hào Phóng 1 Đang thực hiện audio 7,072 10/04/2024
Chương 219 - Giang Trần Ra Tay Hào Phóng 2 Đang thực hiện audio 3,163 10/04/2024
Chương 220 - Đệ Tử Càn Lam Bắc Cung Hung Hăng Càn Quấy. Đang thực hiện audio 5,382 10/04/2024
Chương 221 - Muốn Điệu Thấp, Thật Sự Rất Khó 1 Đang thực hiện audio 3,403 10/04/2024
Chương 222 - Muốn Điệu Thấp, Thật Sự Rất Khó 2 Đang thực hiện audio 3,725 10/04/2024
Chương 223 - Đối Kháng Nửa Bước Tiên Cảnh 1 Đang thực hiện audio 256 10/04/2024
Chương 224 - Đối Kháng Nửa Bước Tiên Cảnh 2 Đang thực hiện audio 7,664 10/04/2024
Chương 225 - Nửa Bước Tiên Cảnh Chịu Thiệt. Đang thực hiện audio 5,799 10/04/2024
Chương 226 - Độc Khiêng Tứ Đại Nửa Bước Tiên Cảnh 1 Đang thực hiện audio 3,930 10/04/2024
Chương 227 - Độc Khiêng Tứ Đại Nửa Bước Tiên Cảnh 2 Đang thực hiện audio 5,559 10/04/2024
Chương 228 - Mấy Cái Sỏa Điểu, Các Ngươi Chậm Rãi Chơi. Đang thực hiện audio 4,678 10/04/2024
Chương 229 - Lưu Sư Huynh Thiếu Chút Nữa Bị Chụp Chết 1 Đang thực hiện audio 3,856 10/04/2024
Chương 230 - Lưu Sư Huynh Thiếu Chút Nữa Bị Chụp Chết 2 Đang thực hiện audio 2,040 10/04/2024
Chương 231 - Cơ Hội Giang Trần Trang Bức Tới 1 Đang thực hiện audio 3,611 10/04/2024
Chương 232 - Cơ Hội Giang Trần Trang Bức Tới 2 Đang thực hiện audio 8,458 10/04/2024
Chương 233 - Lão Đầu Giả Ngu Mại Manh Không Tiết Tháo . Đang thực hiện audio 1,433 10/04/2024
Chương 234 - Nan Đề Định Cư Vương Đô Mới 1 Đang thực hiện audio 9,159 10/04/2024
Chương 235 - Nan Đề Định Cư Vương Đô Mới 2 Đang thực hiện audio 5,186 10/04/2024
Chương 236 - Nguyện Vọng Tháp 1 Đang thực hiện audio 9,942 10/04/2024
Chương 237 - Nguyện Vọng Tháp 2 Đang thực hiện audio 9,011 10/04/2024
Chương 238 - Nguyện Vọng Quyển Trục. Đang thực hiện audio 7,011 10/04/2024
Chương 239 - Vẽ Mặt Hay Là Bị Đánh Mặt? 1 Đang thực hiện audio 6,318 10/04/2024
Chương 240 - Vẽ Mặt Hay Là Bị Đánh Mặt? 2 Đang thực hiện audio 1,405 10/04/2024
Chương 241 - Phương Thức Vẽ Mặt Đơn Giản Thô Bạo 1 Đang thực hiện audio 7,793 10/04/2024
Chương 242 - Phương Thức Vẽ Mặt Đơn Giản Thô Bạo 2 Đang thực hiện audio 7,629 10/04/2024
Chương 243 - Chẳng Những Vẽ Mặt, Còn Đánh Người. Đang thực hiện audio 3,689 10/04/2024
Chương 244 - Chẳng Những Đánh Người, Còn Sát Nhân 1 Đang thực hiện audio 8,522 10/04/2024
Chương 245 - Chẳng Những Đánh Người, Còn Sát Nhân 2 Đang thực hiện audio 5,450 10/04/2024
Chương 246 - Sự Tình Náo Lớn 1 Đang thực hiện audio 1,429 10/04/2024
Chương 247 - Sự Tình Náo Lớn 2 Đang thực hiện audio 2,544 10/04/2024
Chương 248 - Ám Sóng Bắt Đầu Khởi Động. Đang thực hiện audio 8,588 10/04/2024
Chương 249 - Đem Ra Sử Dụng Hai Đại Cự Đầu 1 Đang thực hiện audio 2,247 10/04/2024
Chương 250 - Đem Ra Sử Dụng Hai Đại Cự Đầu 2 Đang thực hiện audio 1,054 10/04/2024
Chương 251 - Thạch Phó Môn Chủ Rất Tức Giận 1 Đang thực hiện audio 9,145 10/04/2024
Chương 252 - Thạch Phó Môn Chủ Rất Tức Giận 2 Đang thực hiện audio 3,001 10/04/2024
Chương 253 - Luật Vô Kỵ Xông Đại Họa. Đang thực hiện audio 1,055 10/04/2024
Chương 254 - Long Nha Vệ Rung Động Lắc Lư 1 Đang thực hiện audio 406 10/04/2024
Chương 255 - Long Nha Vệ Rung Động Lắc Lư 2 Đang thực hiện audio 6,981 10/04/2024
Chương 256 - Hết Thảy Đều Cùng Giang Trần Có Quan Hệ? 1 Đang thực hiện audio 4,659 10/04/2024
Chương 257 - Hết Thảy Đều Cùng Giang Trần Có Quan Hệ? 2 Đang thực hiện audio 626 10/04/2024
Chương 258 - Đại Tổng Quản Lựa Chọn. Đang thực hiện audio 9,399 10/04/2024
Chương 259 - Luật Vô Kỵ Quỳ 1 Đang thực hiện audio 10,055 10/04/2024
Chương 260 - Luật Vô Kỵ Quỳ 2 Đang thực hiện audio 9,783 10/04/2024
Chương 261 - Dương Phó Tổng Quản Khóc Không Ra Nước Mắt 1 Đang thực hiện audio 5,567 10/04/2024
Chương 262 - Dương Phó Tổng Quản Khóc Không Ra Nước Mắt 2 Đang thực hiện audio 2,099 10/04/2024
Chương 263 - Xảo Trá Dương Phó Tổng Quản. Đang thực hiện audio 3,301 10/04/2024
Chương 264 - Cửu Hoa Ngọc Lộ Tửu Để Cho Người Điên Cuồng 1 Đang thực hiện audio 2,477 10/04/2024
Chương 265 - Cửu Hoa Ngọc Lộ Tửu Để Cho Người Điên Cuồng 2 Đang thực hiện audio 7,918 10/04/2024
Chương 266 - Mấy Gia Sung Sướng Mấy Gia Buồn 1 Đang thực hiện audio 4,180 10/04/2024
Chương 267 - Mấy Gia Sung Sướng Mấy Gia Buồn 2 Đang thực hiện audio 5,776 10/04/2024
Chương 268 - Ngươi Nói Đúng, Ta Xác Thực Rất Đắc Ý. Đang thực hiện audio 9,529 10/04/2024
Chương 269 - Phí Lão Đầu Cầu Làm Dược Bộc 1 Đang thực hiện audio 6,957 10/04/2024
Chương 270 - Phí Lão Đầu Cầu Làm Dược Bộc 2 Đang thực hiện audio 3,338 10/04/2024
Chương 271 - Tẩy Trần Tố Tâm Đan 1 Đang thực hiện audio 4,955 10/04/2024
Chương 272 - Tẩy Trần Tố Tâm Đan 2 Đang thực hiện audio 9,828 10/04/2024
Chương 273 - Ngũ Long Khai Thiên Đan. Đang thực hiện audio 6,506 10/04/2024
Chương 274 - Chuyện Cũ Chua Xót Của Phí Lão Đầu 1 Đang thực hiện audio 9,844 10/04/2024
Chương 275 - Chuyện Cũ Chua Xót Của Phí Lão Đầu 2 Đang thực hiện audio 10,024 10/04/2024
Chương 276 - Ngộ Đạo Thoát Phàm Nhập Linh 1 Đang thực hiện audio 7,433 10/04/2024
Chương 277 - Ngộ Đạo Thoát Phàm Nhập Linh 2 Đang thực hiện audio 7,677 10/04/2024
Chương 278 - Hộ Quốc Linh Vương Thọ Yến. Đang thực hiện audio 5,823 10/04/2024
Chương 279 - Không Thể Buông Tha, Hết Sức Đỏ Mắt 1 Đang thực hiện audio 573 10/04/2024
Chương 280 - Không Thể Buông Tha, Hết Sức Đỏ Mắt 2 Đang thực hiện audio 7,522 10/04/2024
Chương 281 - Diệp Lão Gia Tử Khí Tràng Vô Địch 1 Đang thực hiện audio 1,375 10/04/2024
Chương 282 - Diệp Lão Gia Tử Khí Tràng Vô Địch 2 Đang thực hiện audio 861 10/04/2024
Chương 283 - Bỏ Hết Cả Tiền Vốn Đại Vương Tử. Đang thực hiện audio 3,652 10/04/2024
Chương 284 - Lọt Vào Bầy Trào Lễ Vật 1 Đang thực hiện audio 3,219 10/04/2024
Chương 285 - Lọt Vào Bầy Trào Lễ Vật 2 Đang thực hiện audio 7,944 10/04/2024
Chương 286 - Kết Quả Để Cho Đan Phi Chấn Kinh Cái Cằm 1 Đang thực hiện audio 5,058 10/04/2024
Chương 287 - Kết Quả Để Cho Đan Phi Chấn Kinh Cái Cằm 2 Đang thực hiện audio 8,163 10/04/2024
Chương 288 - Bài Danh Bảo Vật Làm Toàn Trường Há Hốc Mồm 1 Đang thực hiện audio 3,305 10/04/2024
Chương 289 - Bài Danh Bảo Vật Làm Toàn Trường Há Hốc Mồm 2 Đang thực hiện audio 2,487 10/04/2024
Chương 290 - Áp Trục Chi Bảo Mang Đến Oanh Động. Đang thực hiện audio 3,690 10/04/2024
Chương 291 - Lão Gia Tử Nan Đề Cùng Đồng Ý 1 Đang thực hiện audio 4,591 10/04/2024
Chương 292 - Lão Gia Tử Nan Đề Cùng Đồng Ý 2 Đang thực hiện audio 9,375 10/04/2024
Chương 293 - Phượng Giao Ngũ Dực Thú 1 Đang thực hiện audio 2,076 10/04/2024
Chương 294 - Phượng Giao Ngũ Dực Thú 2 Đang thực hiện audio 6,891 10/04/2024
Chương 295 - Thiên Tài Tông Môn Hung Hăng Càn Quấy Bá Đạo. Đang thực hiện audio 6,492 10/04/2024
Chương 296 - Giang Trần Ra Tay 1 Đang thực hiện audio 9,987 10/04/2024
Chương 297 - Giang Trần Ra Tay 2 Đang thực hiện audio 4,938 10/04/2024
Chương 298 - Biện Pháp Giải Quyết Trực Tiếp Nhất 1 Đang thực hiện audio 5,108 10/04/2024
Chương 299 - Biện Pháp Giải Quyết Trực Tiếp Nhất 2 Đang thực hiện audio 453 10/04/2024
Chương 300 - Lão Gia Tử Khiếp Sợ Cùng Hậu Lễ. Đang thực hiện audio 5,177 10/04/2024
Chương 301 - Bái Sư? Ta Thật Sự Không Có Hứng Thú 1 Đang thực hiện audio 51 10/04/2024
Chương 302 - Bái Sư? Ta Thật Sự Không Có Hứng Thú 2 Đang thực hiện audio 3,961 10/04/2024
Chương 303 - Đan Phi Tâm Tình Mất Trật Tự 1 Đang thực hiện audio 8,737 10/04/2024
Chương 304 - Đan Phi Tâm Tình Mất Trật Tự 2 Đang thực hiện audio 98 10/04/2024
Chương 305 - Đan Phi Tiểu Thư Bới Đống Rác 1 Đang thực hiện audio 7,915 10/04/2024
Chương 306 - Đan Phi Tiểu Thư Bới Đống Rác 2 Đang thực hiện audio 414 10/04/2024
Chương 307 - Tiền Đồ Của Đường Đệ Giang Vũ . Đang thực hiện audio 2,599 10/04/2024
Chương 308 - Ngũ Long Khai Thiên Đan, Cuối Cùng Nhập Tiên Cảnh 1 Đang thực hiện audio 4,295 10/04/2024
Chương 309 - Ngũ Long Khai Thiên Đan, Cuối Cùng Nhập Tiên Cảnh 2 Đang thực hiện audio 1,965 10/04/2024
Chương 310 - Đại Vương Tử Diệp Đại Cầu Kiến? 1 Đang thực hiện audio 252 10/04/2024
Chương 311 - Đại Vương Tử Diệp Đại Cầu Kiến? 2 Đang thực hiện audio 5,831 10/04/2024
Chương 312 - Danh Ngạch Mê Cảnh Thu Liệp . Đang thực hiện audio 1,140 10/04/2024
Chương 313 - Đệ Tử Tông Môn Kỳ Quái 1 Đang thực hiện audio 4,263 10/04/2024
Chương 314 - Đệ Tử Tông Môn Kỳ Quái 2 Đang thực hiện audio 8,513 10/04/2024
Chương 315 - Đan Phi Mời. Đang thực hiện audio 2,669 10/04/2024
Chương 316 - Tính Cách Hay Thay Đổi Đan Phi 1 Đang thực hiện audio 1,643 10/04/2024
Chương 317 - Tính Cách Hay Thay Đổi Đan Phi 2 Đang thực hiện audio 10,081 10/04/2024
Chương 318 - Đường Long Gây Ra Đại Sự 1 Đang thực hiện audio 9,962 10/04/2024
Chương 319 - Đường Long Gây Ra Đại Sự 2 Đang thực hiện audio 1,837 10/04/2024
Chương 320 - Thật Sự Muốn Ỷ Thế Hiếp Người Sao? Đang thực hiện audio 7,027 10/04/2024
Chương 321 - Đường Long Xoay Người 1 Đang thực hiện audio 6,752 10/04/2024
Chương 322 - Đường Long Xoay Người 2 Đang thực hiện audio 7,798 10/04/2024
Chương 323 - Thành Ý Của Đan Phi 1 Đang thực hiện audio 8,019 10/04/2024
Chương 324 - Thành Ý Của Đan Phi 2 Đang thực hiện audio 613 10/04/2024
Chương 325 - Mê Cảnh Thu Liệp Bắt Đầu. Đang thực hiện audio 4,551 10/04/2024
Chương 326 - Tổ Hợp Hiếm Thấy, Sự Tình Hiếm Thấy 1 Đang thực hiện audio 5,726 10/04/2024
Chương 327 - Tổ Hợp Hiếm Thấy, Sự Tình Hiếm Thấy 2 Đang thực hiện audio 4,496 10/04/2024
Chương 328 - Muốn Hợp Tác, Trước Bàn Chia Của 1 Đang thực hiện audio 2,991 10/04/2024
Chương 329 - Muốn Hợp Tác, Trước Bàn Chia Của 2 Đang thực hiện audio 6,812 10/04/2024
Chương 330 - Đan Phi Cũng Điên Cuồng. Đang thực hiện audio 7,726 10/04/2024
Chương 331 - Khá Tốt Có Giang Trần 1 Đang thực hiện audio 9,908 10/04/2024
Chương 332 - Khá Tốt Có Giang Trần 2 Đang thực hiện audio 3,938 10/04/2024
Chương 333 - Một Hồi Thắng Lợi Hiểm Lại Càng Hiểm. Đang thực hiện audio 4,074 10/04/2024
Chương 334 - Giang Trần, Ngươi Giúp Ta Thoáng Một Phát Được Không Nào? 1 Đang thực hiện audio 694 10/04/2024
Chương 335 - Giang Trần, Ngươi Giúp Ta Thoáng Một Phát Được Không Nào? 2 Đang thực hiện audio 3,677 10/04/2024
Chương 336 - Trừng Phạt Đan Phi . Đang thực hiện audio 6,846 10/04/2024
Chương 337 - Diệp Đại Chuẩn Bị Thủ Túc Tương Tàn 1 Đang thực hiện audio 4,044 10/04/2024
Chương 338 - Diệp Đại Chuẩn Bị Thủ Túc Tương Tàn 2 Đang thực hiện audio 4,132 10/04/2024
Chương 339 - Bọ Ngựa Bắt Ve, Chim Sẻ Núp Đằng Sau. Đang thực hiện audio 2,090 10/04/2024
Chương 340 - Đại Vương Tử, Chúng Ta Lại Gặp Mặt 1 Đang thực hiện audio 5,777 10/04/2024
Chương 341 - Đại Vương Tử, Chúng Ta Lại Gặp Mặt 2 Đang thực hiện audio 9,505 10/04/2024
Chương 342 - Tiên Cảnh Nhất Trọng? Một Đao Miểu Sát! 1 Đang thực hiện audio 4,956 10/04/2024
Chương 343 - Tiên Cảnh Nhất Trọng? Một Đao Miểu Sát! 2 Đang thực hiện audio 670 10/04/2024
Chương 344 - Diệp Đại Vui Quá Hóa Buồn. Đang thực hiện audio 9,561 10/04/2024
Chương 345 - Thử Triều Đến Rồi 1 Đang thực hiện audio 6,726 10/04/2024
Chương 346 - Thử Triều Đến Rồi 2 Đang thực hiện audio 1,113 10/04/2024
Chương 347 - Bị Thử Triều Vây Quanh. Đang thực hiện audio 2,236 10/04/2024
Chương 348 - Giang Trần Lưỡi Phóng Hoa Sen 1 Đang thực hiện audio 2,827 10/04/2024
Chương 349 - Giang Trần Lưỡi Phóng Hoa Sen 2 Đang thực hiện audio 8,468 10/04/2024
Chương 350 - Phệ Kim Thử Vương Thỏa Hiệp 1 Đang thực hiện audio 5,574 10/04/2024
Chương 351 - Phệ Kim Thử Vương Thỏa Hiệp 2 Đang thực hiện audio 28 10/04/2024
Chương 352 - Diệp Kiều Là Thủ Phạm Phía Sau Màn. Đang thực hiện audio 7,795 10/04/2024
Chương 353 - Nhị Vương Tử, Hưởng Thụ Thời Gian Cuối Cùng A 1 Đang thực hiện audio 8,797 10/04/2024
Chương 354 - Nhị Vương Tử, Hưởng Thụ Thời Gian Cuối Cùng A 2 Đang thực hiện audio 6,593 10/04/2024
Chương 355 - Giang Trần Còn Có Cách Nghĩ . Đang thực hiện audio 8,135 10/04/2024
Chương 356 - Giang Trần Còn Có Cách Nghĩ . Đang thực hiện audio 2,199 10/04/2024
Chương 357 - Băng Hỏa Yêu Liên 1 Đang thực hiện audio 1,311 10/04/2024
Chương 358 - Băng Hỏa Yêu Liên 2 Đang thực hiện audio 6,082 10/04/2024
Chương 359 - Ngăn Đường Lui Của Nó, Cướp Đoạt Bổn Nguyên Chi Linh 1 Đang thực hiện audio 5,595 10/04/2024
Chương 360 - Ngăn Đường Lui Của Nó, Cướp Đoạt Bổn Nguyên Chi Linh 2 Đang thực hiện audio 7,120 10/04/2024
Chương 361 - Thắng Lợi Trở Về. Đang thực hiện audio 7,431 10/04/2024
Chương 362 - Trưởng Lão Bảo Thụ Tông Áp Bách 1 Đang thực hiện audio 2,068 10/04/2024
Chương 363 - Trưởng Lão Bảo Thụ Tông Áp Bách 2 Đang thực hiện audio 534 10/04/2024
Chương 364 - Giang Phong Truy Cầu Võ Đạo. Đang thực hiện audio 4,701 10/04/2024
Chương 365 - Kiều Bạch Thạch Cùng Mẹ Vợ Tương Lai Mâu Thuẫn 1 Đang thực hiện audio 5,370 10/04/2024
Chương 366 - Kiều Bạch Thạch Cùng Mẹ Vợ Tương Lai Mâu Thuẫn 2 Đang thực hiện audio 1,722 10/04/2024
Chương 367 - Nguy Cơ Không Hề Có Dấu Hiệu 1 Đang thực hiện audio 2,480 10/04/2024
Chương 368 - Nguy Cơ Không Hề Có Dấu Hiệu 2 Đang thực hiện audio 9,928 10/04/2024
Chương 369 - Thủ Phạm Chính Thức Đang thực hiện audio 3,491 10/04/2024
Chương 370 - Phệ Kim Thử Vương Lập Công 1 Đang thực hiện audio 6,004 10/04/2024
Chương 371 - Phệ Kim Thử Vương Lập Công 2 Đang thực hiện audio 138 10/04/2024
Chương 372 - Kế Hoạch Phản Kích Đang thực hiện audio 8,160 10/04/2024
Chương 373 - Luật Vô Kỵ Hăng Hái 1 Đang thực hiện audio 932 10/04/2024
Chương 374 - Luật Vô Kỵ Hăng Hái 2 Đang thực hiện audio 5,944 10/04/2024
Chương 375 - Tiết Đồng Mất Tích 1 Đang thực hiện audio 2,559 10/04/2024
Chương 376 - Tiết Đồng Mất Tích 2 Đang thực hiện audio 5,120 10/04/2024
Chương 377 - Vùng Vẫy Giãy Chết Đang thực hiện audio 4,463 10/04/2024
Chương 378 - Trảm Luật Vô Kỵ 1 Đang thực hiện audio 5,041 10/04/2024
Chương 379 - Trảm Luật Vô Kỵ 2 Đang thực hiện audio 114 10/04/2024
Chương 380 - Thế Cục Đại Chấn 1 Đang thực hiện audio 7,792 10/04/2024
Chương 381 - Thế Cục Đại Chấn 2 Đang thực hiện audio 775 10/04/2024
Chương 382 - Chỗ Dựa Sau Lưng Dương Chiêu. Đang thực hiện audio 1,061 10/04/2024
Chương 383 - Thế Cục Lại Biến, Dương Chiêu Phản Công 1 Đang thực hiện audio 3,758 10/04/2024
Chương 384 - Thế Cục Lại Biến, Dương Chiêu Phản Công 2 Đang thực hiện audio 9,301 10/04/2024
Chương 385 - Lao Thẳng Tới Tổng Bộ Long Nha Vệ 1 Đang thực hiện audio 9,596 10/04/2024
Chương 386 - Lao Thẳng Tới Tổng Bộ Long Nha Vệ 2 Đang thực hiện audio 7,021 10/04/2024
Chương 387 - Thiết Trưởng Lão Giá Lâm Đang thực hiện audio 4,860 10/04/2024
Chương 388 - Ba Mũi Tên Nổ Đầu, Đánh Mặt Thiết Trưởng Lão 1 Đang thực hiện audio 6,795 10/04/2024
Chương 389 - Ba Mũi Tên Nổ Đầu, Đánh Mặt Thiết Trưởng Lão 2 Đang thực hiện audio 3,108 10/04/2024
Chương 390 - Thái Độ Của Diệp Lão Gia Tử Cường Ngạnh 1 Đang thực hiện audio 678 10/04/2024
Chương 391 - Thái Độ Của Diệp Lão Gia Tử Cường Ngạnh 2 Đang thực hiện audio 278 10/04/2024
Chương 392 - Dương Chiêu Chết Rồi? Đang thực hiện audio 570 10/04/2024
Chương 393 - Phải Cùng Giang Trần Chữa Trị Quan Hệ 1 Đang thực hiện audio 3,650 10/04/2024
Chương 394 - Phải Cùng Giang Trần Chữa Trị Quan Hệ 2 Đang thực hiện audio 223 10/04/2024
Chương 395 - Phụ Tử Thiết Gia, Bí Mật 16 Quốc 1 Đang thực hiện audio 5,797 10/04/2024
Chương 396 - Phụ Tử Thiết Gia, Bí Mật 16 Quốc 2 Đang thực hiện audio 9,350 10/04/2024
Chương 397 - Phệ Kim Thử Vương Mới Nếm Thử Ngon Ngọt Đang thực hiện audio 1,028 10/04/2024
Chương 398 - Đột Phá, Tiên Cảnh Nhị Trọng! 1 Đang thực hiện audio 2,341 10/04/2024
Chương 399 - Đột Phá, Tiên Cảnh Nhị Trọng! 2 Đang thực hiện audio 9,511 10/04/2024
Chương 400 - Phí Lão Đầu Biến Hóa Nhanh Chóng 1 Đang thực hiện audio 2,503 10/04/2024
Chương 401 - Phí Lão Đầu Biến Hóa Nhanh Chóng 2 Đang thực hiện audio 9,982 10/04/2024
Chương 402 - Cầu Hôn, Hôn Sự Đang thực hiện audio 4,748 10/04/2024
Chương 403 - Đội Ngũ Cầu Hôn Dọa Người 1 Đang thực hiện audio 1,843 10/04/2024
Chương 404 - Đội Ngũ Cầu Hôn Dọa Người 2 Đang thực hiện audio 7,293 10/04/2024
Chương 405 - + 406 Giang Trần, Là Ân Sư Của Ta Đang thực hiện audio 9,673 10/04/2024
Chương 406 - Ninh Cung Chủ Dao Động. Đang thực hiện audio 5,724 10/04/2024
Chương 407 - Tranh Chấp Thăng Cấp 1 Đang thực hiện audio 5,793 10/04/2024
Chương 408 - Tranh Chấp Thăng Cấp 1 Đang thực hiện audio 3,436 10/04/2024
Chương 409 - Phí Lão Đầu Vẽ Mặt. Đang thực hiện audio 3,925 10/04/2024
Chương 410 - Hôn Sự Hết Thảy Đều Kết Thúc 1 Đang thực hiện audio 9,202 10/04/2024
Chương 411 - Hôn Sự Hết Thảy Đều Kết Thúc 2 Đang thực hiện audio 5,507 10/04/2024
Chương 412 - Kế Hoạch Tăng Cường 1 Đang thực hiện audio 6,220 10/04/2024
Chương 413 - Kế Hoạch Tăng Cường 2 Đang thực hiện audio 8,867 10/04/2024
Chương 414 - Thần Bí Tổ Tôn Lại Hiện Ra. Đang thực hiện audio 9,266 10/04/2024
Chương 415 - Thuấn Lão Âm Thầm Chú Ý Giang Trần 1 Đang thực hiện audio 649 10/04/2024
Chương 416 - Thuấn Lão Âm Thầm Chú Ý Giang Trần 2 Đang thực hiện audio 5,146 10/04/2024
Chương 417 - Câu Ngọc Đã Xảy Ra Chuyện ? 1 Đang thực hiện audio 94 10/04/2024
Chương 418 - Câu Ngọc Đã Xảy Ra Chuyện ? 2 Đang thực hiện audio 4,727 10/04/2024
Chương 419 - Tử Dương Tông Cũng Có Phần? Đang thực hiện audio 2,929 10/04/2024
Chương 420 - Tình Cảnh Nguy Hiểm, Liệt Nhật Thanh Đồng 1 Đang thực hiện audio 8,135 10/04/2024
Chương 421 - Tình Cảnh Nguy Hiểm, Liệt Nhật Thanh Đồng 2 Đang thực hiện audio 2,814 10/04/2024
Chương 422 - Thiên Tài Hai Đại Tông Môn Đối Kháng 1 Đang thực hiện audio 8,744 10/04/2024
Chương 423 - Thiên Tài Hai Đại Tông Môn Đối Kháng 2 Đang thực hiện audio 2,738 10/04/2024
Chương 424 - Yêu Liên Sính Uy. Đang thực hiện audio 671 10/04/2024
Chương 425 - Yêu Liên Thôn Phệ, Bổ Dưỡng Phát Triển 1 Đang thực hiện audio 950 10/04/2024
Chương 426 - Yêu Liên Thôn Phệ, Bổ Dưỡng Phát Triển 2 Đang thực hiện audio 2,955 10/04/2024
Chương 427 - Dọa Phá Mật Đệ Tử Tông Môn. Đang thực hiện audio 4,950 10/04/2024
Chương 428 - Phụ Thân Giang Phong Rời Đi 1 Đang thực hiện audio 3,970 10/04/2024
Chương 429 - Phụ Thân Giang Phong Rời Đi 2 Đang thực hiện audio 5,135 10/04/2024
Chương 430 - Yêu Viên Sơ Bộ Thức Tỉnh Đang thực hiện audio 3,619 10/04/2024
Chương 431 - Đan Phi Mang Đến Tin Tức 1 Đang thực hiện audio 1,870 10/04/2024
Chương 432 - Đan Phi Mang Đến Tin Tức 2 Đang thực hiện audio 3,788 10/04/2024
Chương 433 - Bái Phỏng Diệp Lão Gia Tử 1 Đang thực hiện audio 9,182 10/04/2024
Chương 434 - Bái Phỏng Diệp Lão Gia Tử 2 Đang thực hiện audio 2,634 10/04/2024
Chương 435 - Tin Đồn Về Thượng Bát Vực Đang thực hiện audio 1,546 10/04/2024
Chương 436 - Đại Tuyển Bạt, Viễn Cổ Di Cảnh 1 Đang thực hiện audio 5,514 10/04/2024
Chương 437 - Đại Tuyển Bạt, Viễn Cổ Di Cảnh 2 Đang thực hiện audio 9,219 10/04/2024
Chương 438 - Đan Phi Rơi Vào Võng Tình 1 Đang thực hiện audio 6,060 10/04/2024
Chương 439 - Đan Phi Rơi Vào Võng Tình 2 Đang thực hiện audio 3,918 10/04/2024
Chương 440 - Chấp Pháp Giả Tông Môn . Đang thực hiện audio 6,153 10/04/2024
Chương 441 - Bát Hoang Nhiếp Linh Trận Lại Hiện Ra 1 Đang thực hiện audio 1,278 10/04/2024
Chương 442 - Bát Hoang Nhiếp Linh Trận Lại Hiện Ra 2 Đang thực hiện audio 2,542 10/04/2024
Chương 443 - Đại Chiến Địa Linh Cảnh Đang thực hiện audio 3,680 10/04/2024
Chương 444 - Bùn Đủ Hãm Sâu Tử Đệ Tông Môn 1 Đang thực hiện audio 2,656 10/04/2024
Chương 445 - Bùn Đủ Hãm Sâu Tử Đệ Tông Môn 2 Đang thực hiện audio 1,445 10/04/2024
Chương 446 - Chật Vật Không Chịu Nổi 1 Đang thực hiện audio 174 10/04/2024
Chương 447 - Chật Vật Không Chịu Nổi 2 Đang thực hiện audio 4,417 10/04/2024
Chương 448 - Giang Trần Sát Ý Kiên Quyết Đang thực hiện audio 4,770 10/04/2024
Chương 449 - Cơ Hội Tốt Xảo Trá 1 Đang thực hiện audio 9 10/04/2024
Chương 450 - Cơ Hội Tốt Xảo Trá 2 Đang thực hiện audio 7,052 10/04/2024
Chương 451 - Thiết Gia Mất Trật Tự 1 Đang thực hiện audio 6,410 10/04/2024
Chương 452 - Thiết Gia Mất Trật Tự 2 Đang thực hiện audio 10,004 10/04/2024
Chương 453 - Đại Lừa Đảo, Đại Phát Hoành Tài Đang thực hiện audio 8,428 10/04/2024
Chương 454 - Tin Tức Đại Tuyển Bạt Kinh Người 1 Đang thực hiện audio 3,906 10/04/2024
Chương 455 - Tin Tức Đại Tuyển Bạt Kinh Người 2 Đang thực hiện audio 7,296 10/04/2024
Chương 456 - Chỉ Điểm Diệp Lão Gia Tử Đang thực hiện audio 3,149 10/04/2024
Chương 457 - Chuẩn Bị Cuối Cùng Trước Khi Đại Tuyển Bạt 1 Đang thực hiện audio 6,689 10/04/2024
Chương 458 - Chuẩn Bị Cuối Cùng Trước Khi Đại Tuyển Bạt 2 Đang thực hiện audio 8,157 10/04/2024
Chương 459 - Tuyển Bạt Kéo Màn Che 1 Đang thực hiện audio 3,476 10/04/2024
Chương 460 - Tuyển Bạt Kéo Màn Che 2 Đang thực hiện audio 5,821 10/04/2024
Chương 461 - Tứ Đại Lão Tổ Đang thực hiện audio 7,150 10/04/2024
Chương 462 - Năm Cửa Sơ Tuyển 1 Đang thực hiện audio 3,593 10/04/2024
Chương 463 - Năm Cửa Sơ Tuyển 2 Đang thực hiện audio 4,769 10/04/2024
Chương 464 - Tam Tông Cướp Đoạt Giang Trần 1 Đang thực hiện audio 9,754 10/04/2024
Chương 465 - Tam Tông Cướp Đoạt Giang Trần 2 Đang thực hiện audio 9,820 10/04/2024
Chương 466 - Tử Dương Tông Lựa Chọn Đang thực hiện audio 5,811 10/04/2024
Chương 467 - Giang Trần Cự Tuyệt 1 Đang thực hiện audio 4,255 10/04/2024
Chương 468 - Giang Trần Cự Tuyệt 2 Đang thực hiện audio 5,064 10/04/2024
Chương 469 - Cửa Thứ Nhất, Luân Hồi Lộ. Đang thực hiện audio 5,293 10/04/2024
Chương 470 - Khảo Nghiệm Trùng Trùng Điệp Điệp 1 Đang thực hiện audio 296 10/04/2024
Chương 471 - Khảo Nghiệm Trùng Trùng Điệp Điệp 2 Đang thực hiện audio 3,777 10/04/2024
Chương 472 - Huyễn Cảnh Ngàn Vạn, Tâm Như Bàn Thạch. Đang thực hiện audio 9,040 10/04/2024
Chương 473 - Thiên Tài Tâm Lực Xuất Hiện Rồi 1 Đang thực hiện audio 1,158 10/04/2024
Chương 474 - Thiên Tài Tâm Lực Xuất Hiện Rồi 2 Đang thực hiện audio 8,179 10/04/2024
Chương 475 - Ngàn Vạn Chú Ý Tập Trung Vào Một Thân 1 Đang thực hiện audio 8,963 10/04/2024
Chương 476 - Ngàn Vạn Chú Ý Tập Trung Vào Một Thân 2 Đang thực hiện audio 2,961 10/04/2024
Chương 477 - Khảo Thí Thiên Phú, Giang Trần Lựa Chọn. Đang thực hiện audio 8,498 10/04/2024
Chương 478 - Bàn Thạch Yêu Nghiệt 1 Đang thực hiện audio 3,926 10/04/2024
Chương 479 - Bàn Thạch Yêu Nghiệt 2 Đang thực hiện audio 8,927 10/04/2024
Chương 480 - Nguyên Từ Vạn Trượng Kim Sơn 1 Đang thực hiện audio 706 10/04/2024
Chương 481 - Nguyên Từ Vạn Trượng Kim Sơn 2 Đang thực hiện audio 3,942 10/04/2024
Chương 482 - Nguyên Từ Phong Bạo Đang thực hiện audio 8,865 10/04/2024
Chương 483 - Bảo Vật Tầng Thứ Chín, Lôi Vân Mộc 1 Đang thực hiện audio 663 10/04/2024
Chương 484 - Bảo Vật Tầng Thứ Chín, Lôi Vân Mộc 2 Đang thực hiện audio 295 10/04/2024
Chương 485 - Tiến Quân Tầng Thứ Mười 1 Đang thực hiện audio 9,598 10/04/2024
Chương 486 - Tiến Quân Tầng Thứ Mười 2 Đang thực hiện audio 7,248 10/04/2024
Chương 487 - Nguy Cơ Nhiều Lần Hiện 1 Đang thực hiện audio 9,036 10/04/2024
Chương 488 - Nguy Cơ Nhiều Lần Hiện 2 Đang thực hiện audio 137 10/04/2024
Chương 489 - Kim Ấn Quân Chủ. Đang thực hiện audio 222 10/04/2024
Chương 490 - Kim Ấn Quân Chủ Khảo Nghiệm 1 Đang thực hiện audio 4,580 10/04/2024
Chương 491 - Kim Ấn Quân Chủ Khảo Nghiệm 2 Đang thực hiện audio 3,019 10/04/2024
Chương 492 - Giao Dịch Cùng Thỏa Hiệp 1 Đang thực hiện audio 6,568 10/04/2024
Chương 493 - Giao Dịch Cùng Thỏa Hiệp 2 Đang thực hiện audio 9,550 10/04/2024
Chương 494 - Nguyên Từ Kim Sơn Biến Mất. Đang thực hiện audio 2,180 10/04/2024
Chương 495 - Đề Ra Nghi Vấn Cùng Lấy Lòng 1 Đang thực hiện audio 8,748 10/04/2024
Chương 496 - Đề Ra Nghi Vấn Cùng Lấy Lòng 2 Đang thực hiện audio 6,078 10/04/2024
Chương 497 - Cửa Thứ Tư, Tiếp Tục Yêu Nghiệt Đang thực hiện audio 5,133 10/04/2024
Chương 498 - Nhẹ Nhõm Xông Cửa 1 Đang thực hiện audio 7,911 10/04/2024
Chương 499 - Nhẹ Nhõm Xông Cửa 2 Đang thực hiện audio 3,528 10/04/2024
Chương 500 - Mục Tiêu Của Giang Trần 1 Đang thực hiện audio 2,380 10/04/2024
Chương 501 - Mục Tiêu Của Giang Trần 2 Đang thực hiện audio 2,979 10/04/2024
Chương 502 - Hiểm Trung Cầu Thắng Đang thực hiện audio 6,548 10/04/2024
Chương 503 - Cửa Thứ Năm, Minh Diệt Cốc 1 Đang thực hiện audio 6,550 10/04/2024
Chương 504 - Cửa Thứ Năm, Minh Diệt Cốc 2 Đang thực hiện audio 1,704 10/04/2024
Chương 505 - Cường Giả Chúa Tể Vận Mệnh Đang thực hiện audio 5,728 10/04/2024
Chương 506 - Mộng Thần Chi Mộc 1 Đang thực hiện audio 3,986 10/04/2024
Chương 507 - Mộng Thần Chi Mộc 2 Đang thực hiện audio 2,267 10/04/2024
Chương 508 - Giết Chóc Đáng Sợ Đang thực hiện audio 7,109 10/04/2024
Chương 509 - Hỏa Thiêu Trăm Dặm 1 Đang thực hiện audio 7,003 10/04/2024
Chương 510 - Hỏa Thiêu Trăm Dặm 2 Đang thực hiện audio 6,221 10/04/2024
Chương 511 - Băng Hỏa Yêu Liên, Trốn Vào Lòng Đất 1 Đang thực hiện audio 5,518 10/04/2024
Chương 512 - Băng Hỏa Yêu Liên, Trốn Vào Lòng Đất 2 Đang thực hiện audio 6,400 10/04/2024
Chương 513 - Linh Thú Vương Giả Chém Giết. Đang thực hiện audio 1,323 10/04/2024
Chương 514 - Ác Chiến, Tất Cả Có Bàn Tính 1 Đang thực hiện audio 9,882 10/04/2024
Chương 515 - Ác Chiến, Tất Cả Có Bàn Tính 2 Đang thực hiện audio 6,905 10/04/2024
Chương 516 - Ý Định Trai Cò Tranh Nhau, Ngư Ông Đắc Lợi Đang thực hiện audio 6,108 10/04/2024
Chương 517 - Chiến Đấu Điên Cuồng 1 Đang thực hiện audio 5,878 10/04/2024
Chương 518 - Chiến Đấu Điên Cuồng 2 Đang thực hiện audio 1,595 10/04/2024
Chương 519 - Giang Trần Phát Đại Tài Rồi 1 Đang thực hiện audio 5,169 10/04/2024
Chương 520 - Giang Trần Phát Đại Tài Rồi 2 Đang thực hiện audio 3,023 10/04/2024
Chương 521 - Đã Muốn Chết, Vậy Thì Đi Chết! Đang thực hiện audio 2,264 10/04/2024
Chương 522 - Sơ Thí Quán Quân, Không Hề Lo Lắng 1 Đang thực hiện audio 7,383 10/04/2024
Chương 523 - Sơ Thí Quán Quân, Không Hề Lo Lắng 2 Đang thực hiện audio 5,536 10/04/2024
Chương 524 - Bất Diệt Linh Sơn, Quy Tắc Đấu Bán Kết Đang thực hiện audio 4,869 10/04/2024
Chương 525 - Huyền Linh Khu, Đinh Đẳng Võ Giả 1 Đang thực hiện audio 4,057 10/04/2024
Chương 526 - Huyền Linh Khu, Đinh Đẳng Võ Giả 2 Đang thực hiện audio 7,015 10/04/2024
Chương 527 - Địch Ý Bạo Rạp Đang thực hiện audio 1,482 10/04/2024
Chương 528 - Giang Trần Phát Uy 1 Đang thực hiện audio 2,523 10/04/2024
Chương 529 - Giang Trần Phát Uy 2 Đang thực hiện audio 7,857 10/04/2024
Chương 530 - Người Nào Định Đoạt? 1 Đang thực hiện audio 9,365 10/04/2024
Chương 531 - Người Nào Định Đoạt? 2 Đang thực hiện audio 2,682 10/04/2024
Chương 532 - Hộ Giáp Thăng Cấp, Luyện Thể Thần Thông. Đang thực hiện audio 7,176 10/04/2024
Chương 533 - Bách Chiến Lôi Đài 1 Đang thực hiện audio 3,587 10/04/2024
Chương 534 - Bách Chiến Lôi Đài 2 Đang thực hiện audio 4,341 10/04/2024
Chương 535 - Khiêu Chiến Bắt Đầu Đang thực hiện audio 9,097 10/04/2024
Chương 536 - Tiểu Phi Đan Phi, Giang Trần Xuất Hiện 1 Đang thực hiện audio 6,664 10/04/2024
Chương 537 - Tiểu Phi Đan Phi, Giang Trần Xuất Hiện 2 Đang thực hiện audio 7,613 10/04/2024
Chương 538 - Một Chiêu Bại Địch, Giang Trần Cường Thế 1 Đang thực hiện audio 810 10/04/2024
Chương 539 - Một Chiêu Bại Địch, Giang Trần Cường Thế 2 Đang thực hiện audio 5,304 10/04/2024
Chương 540 - Oan Gia Ngõ Hẹp Đang thực hiện audio 4,250 10/04/2024
Chương 541 - Điên Cuồng Thắng Liên Tiếp 1 Đang thực hiện audio 1,271 10/04/2024
Chương 542 - Điên Cuồng Thắng Liên Tiếp 2 Đang thực hiện audio 8,302 10/04/2024
Chương 543 - Yêu Nghiệt Hai Mươi Lăm Thắng Liên Tiếp Đang thực hiện audio 3,446 10/04/2024
Chương 544 - Tử Dương Tông, Ta Không Có Hứng Thú 1 Đang thực hiện audio 2,938 10/04/2024
Chương 545 - Tử Dương Tông, Ta Không Có Hứng Thú 2 Đang thực hiện audio 3,580 10/04/2024
Chương 546 - Đan Phi Tình Căn Thâm Chủng 1 Đang thực hiện audio 8,303 10/04/2024
Chương 547 - Đan Phi Tình Căn Thâm Chủng 2 Đang thực hiện audio 6,196 10/04/2024
Chương 548 - Khắp Nơi Phản Ứng Đang thực hiện audio 6,254 10/04/2024
Chương 549 - Kế Sách Âm Độc 1 Đang thực hiện audio 8,255 10/04/2024
Chương 550 - Kế Sách Âm Độc 2 Đang thực hiện audio 9,666 10/04/2024
Chương 551 - Dược Hiệu Chí Dương 1 Đang thực hiện audio 9,217 10/04/2024
Chương 552 - Dược Hiệu Chí Dương 2 Đang thực hiện audio 7,054 10/04/2024
Chương 553 - Giang Trần, Ta Tới Giúp Ngươi Đang thực hiện audio 3,864 10/04/2024
Chương 554 - Quách Nhân Vui Quá Hóa Buồn 1 Đang thực hiện audio 7,603 10/04/2024
Chương 555 - Quách Nhân Vui Quá Hóa Buồn 2 Đang thực hiện audio 8,385 10/04/2024
Chương 556 - Quách Nhân Trong Sụp Đổ Đang thực hiện audio 9,430 10/04/2024
Chương 557 - Ngươi Uy Hiếp Ta ? 1 Đang thực hiện audio 1,961 10/04/2024
Chương 558 - Ngươi Uy Hiếp Ta ? 2 Đang thực hiện audio 494 10/04/2024
Chương 559 - Quách Nhân Sụp Đổ, Giang Trần Quán Quân 1 Đang thực hiện audio 6,384 10/04/2024
Chương 560 - Quách Nhân Sụp Đổ, Giang Trần Quán Quân 2 Đang thực hiện audio 7,472 10/04/2024
Chương 561 - Giang Trần Đốn Ngộ, Giám Khảo Tới Chơi Đang thực hiện audio 2,551 10/04/2024
Chương 562 - Tiến Quân Địa Linh Khu 1 Đang thực hiện audio 8,648 10/04/2024
Chương 563 - Tiến Quân Địa Linh Khu 2 Đang thực hiện audio 4,294 10/04/2024
Chương 564 - Năm Loại Lôi Đài 1 Đang thực hiện audio 7,755 10/04/2024
Chương 565 - Năm Loại Lôi Đài 2 Đang thực hiện audio 5,500 10/04/2024
Chương 566 - Thần Ma Cửu Biến, Đệ Nhị Trọng Đang thực hiện audio 5,441 10/04/2024
Chương 567 - Khôi Hài Thủ Thắng 1 Đang thực hiện audio 10,093 10/04/2024
Chương 568 - Khôi Hài Thủ Thắng 2 Đang thực hiện audio 3,140 10/04/2024
Chương 569 - Nộ Diễm Cuồng Triều? Quá Yếu! Đang thực hiện audio 1,793 10/04/2024
Chương 570 - Một Kích Hóa Phồn Vi Giản 1 Đang thực hiện audio 2,654 10/04/2024
Chương 571 - Một Kích Hóa Phồn Vi Giản 2 Đang thực hiện audio 3,733 10/04/2024
Chương 572 - Đạt Được Giang Trần Chỉ Điểm 1 Đang thực hiện audio 4,640 10/04/2024
Chương 573 - Đạt Được Giang Trần Chỉ Điểm 2 Đang thực hiện audio 4,343 10/04/2024
Chương 574 - Oán Niệm Của Thủy Nguyệt Đại Sư Đang thực hiện audio 2,357 10/04/2024
Chương 575 - Âm Mưu Nhằm Vào 1 Đang thực hiện audio 7,977 10/04/2024
Chương 576 - Âm Mưu Nhằm Vào 2 Đang thực hiện audio 5,909 10/04/2024
Chương 577 - Luận Bàn Dưới Ánh Trăng 1 Đang thực hiện audio 8,684 10/04/2024
Chương 578 - Luận Bàn Dưới Ánh Trăng 2 Đang thực hiện audio 1,664 10/04/2024
Chương 579 - Xa Luân Chiến Không Biết Xấu Hổ Đang thực hiện audio 9,557 10/04/2024
Chương 580 - Phế Vật, Lưu Lại Làm Gì Dùng? 1 Đang thực hiện audio 6,865 10/04/2024
Chương 581 - Phế Vật, Lưu Lại Làm Gì Dùng? 2 Đang thực hiện audio 1,931 10/04/2024
Chương 582 - Khiếp Sợ Địa Linh Khu Đang thực hiện audio 1,288 10/04/2024
Chương 583 - Thủy Nguyệt Đại Sư Dẫn Phát Nhiều Người Tức Giận 1 Đang thực hiện audio 1,279 10/04/2024
Chương 584 - Thủy Nguyệt Đại Sư Dẫn Phát Nhiều Người Tức Giận 2 Đang thực hiện audio 4,833 10/04/2024
Chương 585 - Giết! 1 Đang thực hiện audio 9,572 10/04/2024
Chương 586 - Giết! 2 Đang thực hiện audio 2,683 10/04/2024
Chương 587 - Thế Cục Đại Biến. Đang thực hiện audio 7,046 10/04/2024
Chương 588 - Thủy Nguyệt Đại Sư Xuống Đài 1 Đang thực hiện audio 6,235 10/04/2024
Chương 589 - Thủy Nguyệt Đại Sư Xuống Đài 2 Đang thực hiện audio 1,919 10/04/2024
Chương 590 - Số Mệnh Chi Địch 1 Đang thực hiện audio 92 10/04/2024
Chương 591 - Số Mệnh Chi Địch 2 Đang thực hiện audio 2,932 10/04/2024
Chương 592 - Lôi Vân Mộc, Rèn Luyện Kim Thân Đang thực hiện audio 7,525 10/04/2024
Chương 593 - Tam Đại Thiên Tài Của Thủy Nguyệt Nhất Mạch 1 Đang thực hiện audio 343 10/04/2024
Chương 594 - Tam Đại Thiên Tài Của Thủy Nguyệt Nhất Mạch 2 Đang thực hiện audio 8,358 10/04/2024
Chương 595 - Hai Phần Thú Huyết Đang thực hiện audio 3,537 10/04/2024
Chương 596 - Thủy Nguyệt Đại Sư Xuống Đài 2 Đang thực hiện audio 6,851 10/04/2024
Chương 597 - Lưu Văn Thải Thoát Thai Hoán Cốt 2 Đang thực hiện audio 5,763 10/04/2024
Chương 598 - Quy Tắc Khảo Hạch Ở Thiên Linh Khu 1 Đang thực hiện audio 4,197 10/04/2024
Chương 599 - Quy Tắc Khảo Hạch Ở Thiên Linh Khu 2 Đang thực hiện audio 9,285 10/04/2024
Chương 600 - Gặp Lại Long Cư Tuyết Đang thực hiện audio 8,534 10/04/2024
Chương 601 - Điểm Tích Lũy Đến Tay 1 Đang thực hiện audio 7,566 10/04/2024
Chương 602 - Điểm Tích Lũy Đến Tay 2 Đang thực hiện audio 572 10/04/2024
Chương 603 - Cuồng Nhân Đánh Cuộc 1 Đang thực hiện audio 10,055 10/04/2024
Chương 604 - Cuồng Nhân Đánh Cuộc 2 Đang thực hiện audio 9,601 10/04/2024
Chương 605 - Nguyện Đánh Bạc Chịu Thua, Gọi Ngươi Lão Đại Đang thực hiện audio 8,895 10/04/2024
Chương 606 - Chung Thân Tiểu Đệ 1 Đang thực hiện audio 5,967 10/04/2024
Chương 607 - Chung Thân Tiểu Đệ 2 Đang thực hiện audio 1,571 10/04/2024
Chương 608 - Lâu Không Bị Ăn Đòn, Không Chọn Thời Gian Đúng Không? Đang thực hiện audio 4,752 10/04/2024
Chương 609 - Kế Hoạch Xoát Điểm Của Giang Trần 1 Đang thực hiện audio 7,725 10/04/2024
Chương 610 - Kế Hoạch Xoát Điểm Của Giang Trần 2 Đang thực hiện audio 2,063 10/04/2024
Chương 611 - Nhiệm Vụ Nhị Cấp, Nhẹ Nhõm Hoàn Thành Đang thực hiện audio 7,522 10/04/2024
Chương 612 - Thần Cấp Thiên Phú 1 Đang thực hiện audio 8,645 10/04/2024
Chương 613 - Thần Cấp Thiên Phú 2 Đang thực hiện audio 3,476 10/04/2024
Chương 614 - Độ Khó Ngũ Cấp, Xưa Nay Chưa Từng Có 1 Đang thực hiện audio 267 10/04/2024
Chương 615 - Độ Khó Ngũ Cấp, Xưa Nay Chưa Từng Có 2 Đang thực hiện audio 251 10/04/2024
Chương 616 - Khiếp Sợ Thiên Linh Khu Đang thực hiện audio 1,640 10/04/2024
Chương 617 - Ra Roi Thúc Ngựa Đuổi Theo 1 Đang thực hiện audio 3,456 10/04/2024
Chương 618 - Ra Roi Thúc Ngựa Đuổi Theo 2 Đang thực hiện audio 9,955 10/04/2024
Chương 619 - Thế Quá Mạnh Mẽ, Chèn Ép Thoáng Một Phát? Đang thực hiện audio 1,512 10/04/2024
Chương 620 - Một Ngày Nào Đó, Ta Đến Định Quy Tắc! 1 Đang thực hiện audio 1,900 10/04/2024
Chương 621 - Một Ngày Nào Đó, Ta Đến Định Quy Tắc! 2 Đang thực hiện audio 4,048 10/04/2024
Chương 622 - Ai Đi Lên Đánh Mặt Người Đó 1 Đang thực hiện audio 219 10/04/2024
Chương 623 - Ai Đi Lên Đánh Mặt Người Đó 2 Đang thực hiện audio 5,571 10/04/2024
Chương 624 - Chí Cao Phong Hội Đang thực hiện audio 851 10/04/2024
Chương 625 - Thiên Tài Đỉnh Cấp Tụ Tập 1 Đang thực hiện audio 679 10/04/2024
Chương 626 - Thiên Tài Đỉnh Cấp Tụ Tập 2 Đang thực hiện audio 3,214 10/04/2024
Chương 627 - Giang Trần Xông Phong Hội 1 Đang thực hiện audio 8,185 10/04/2024
Chương 628 - Giang Trần Xông Phong Hội 2 Đang thực hiện audio 2,197 10/04/2024
Chương 629 - Thong Dong Mà Đến, Tiêu Sái Mà Đi Đang thực hiện audio 9,054 10/04/2024
Chương 630 - Thuấn Lão Hoàng Nhi Lại Hiện Ra 1 Đang thực hiện audio 5,789 10/04/2024
Chương 631 - Thuấn Lão Hoàng Nhi Lại Hiện Ra 2 Đang thực hiện audio 4,639 10/04/2024
Chương 632 - Bất Diệt Linh Sơn, Căn Cơ Dao Động Đang thực hiện audio 5,182 10/04/2024
Chương 633 - Tin Tức Ngoài Ý Muốn 1 Đang thực hiện audio 1,559 10/04/2024
Chương 634 - Tin Tức Ngoài Ý Muốn 2 Đang thực hiện audio 6,744 10/04/2024
Chương 635 - Kế Hoạch Trùng Kích Thiên Linh Cảnh 1 Đang thực hiện audio 1,412 10/04/2024
Chương 636 - Kế Hoạch Trùng Kích Thiên Linh Cảnh 2 Đang thực hiện audio 83 10/04/2024
Chương 637 - Long Cư Tuyết Đột Phá. Đang thực hiện audio 3,176 10/04/2024
Chương 638 - Công Tâm Chi Thuật Của Long Cư Tuyết 1 Đang thực hiện audio 1,567 10/04/2024
Chương 639 - Công Tâm Chi Thuật Của Long Cư Tuyết 2 Đang thực hiện audio 4,452 10/04/2024
Chương 640 - Quyết Chiến Chi Kỳ Đã Đến 1 Đang thực hiện audio 311 10/04/2024
Chương 641 - Quyết Chiến Chi Kỳ Đã Đến 2 Đang thực hiện audio 2,809 10/04/2024
Chương 642 - Hai Đại Dị Số Của Trận Chung Kết Đang thực hiện audio 7,716 10/04/2024
Chương 643 - Đợt Thứ Hai Quyết Chiến 1 Đang thực hiện audio 5,393 10/04/2024
Chương 644 - Đợt Thứ Hai Quyết Chiến 2 Đang thực hiện audio 10,058 10/04/2024
Chương 645 - Hoàn Ngược Thiết Đạt Chí Đang thực hiện audio 9,249 10/04/2024
Chương 646 - Sau Khi Hiểu Ra… Quyết Chiến 1 Đang thực hiện audio 7,977 10/04/2024
Chương 647 - Sau Khi Hiểu Ra… Quyết Chiến 2 Đang thực hiện audio 4,821 10/04/2024
Chương 648 - Người Khác Có Thể Vứt Bỏ Ta, Nhưng Ta Không Thể Không Có Chí Tiến Thủ 1 Đang thực hiện audio 3,879 10/04/2024
Chương 649 - Người Khác Có Thể Vứt Bỏ Ta, Nhưng Ta Không Thể Không Có Chí Tiến Thủ 2 Đang thực hiện audio 3,312 10/04/2024
Chương 650 - Mười Sáu Cường, Phân Phối Thiên Tài Đang thực hiện audio 9,111 10/04/2024
Chương 651 - Phản Bội Ngoài Ý Muốn, Vẽ Mặt Ngoài Ý Muốn 1 Đang thực hiện audio 8,708 10/04/2024
Chương 652 - Phản Bội Ngoài Ý Muốn, Vẽ Mặt Ngoài Ý Muốn 2 Đang thực hiện audio 9,920 10/04/2024
Chương 653 - Giang Trần Lựa Chọn 1 Đang thực hiện audio 336 10/04/2024
Chương 654 - Giang Trần Lựa Chọn 2 Đang thực hiện audio 7,719 10/04/2024
Chương 655 - Bài Vị Chiến Đang thực hiện audio 2,138 10/04/2024
Chương 656 - Đối Chiến Lôi Cương Dương, Từng Quyền Đến Thịt 1 Đang thực hiện audio 8,995 10/04/2024
Chương 657 - Người Khác Có Thể Vứt Bỏ Ta, Nhưng Ta Không Thể Không Có Chí Tiến Thủ 2 Đang thực hiện audio 1,098 10/04/2024
Chương 658 - Tử Khí Đông Lai, Lôi Xà Điện Vũ 1 Đang thực hiện audio 291 10/04/2024
Chương 659 - Tử Khí Đông Lai, Lôi Xà Điện Vũ 2 Đang thực hiện audio 1,400 10/04/2024
Chương 660 - Một Đao Không Gì Sánh Kịp Đang thực hiện audio 9,207 10/04/2024
Chương 661 - Số Mệnh Quyết Đấu 1 Đang thực hiện audio 7,909 10/04/2024
Chương 662 - Số Mệnh Quyết Đấu 2 Đang thực hiện audio 3,217 10/04/2024
Chương 663 - Bổ Long Cư Tuyết Đang thực hiện audio 9,445 10/04/2024
Chương 664 - Ngoài Ý Muốn Nảy Sinh 1 Đang thực hiện audio 6,183 10/04/2024
Chương 665 - Ngoài Ý Muốn Nảy Sinh 2 Đang thực hiện audio 4,362 10/04/2024
Chương 666 - Bất Diệt Linh Sơn, Tuyệt Cảnh 1 Đang thực hiện audio 948 10/04/2024
Chương 667 - Bất Diệt Linh Sơn, Tuyệt Cảnh 2 Đang thực hiện audio 2,840 10/04/2024
Chương 668 - Thuấn Lão Hỏi Chứng Đang thực hiện audio 7,409 10/04/2024
Chương 669 - Bách Thế Đồng Tâm Chú 1 Đang thực hiện audio 6,813 10/04/2024
Chương 670 - Bách Thế Đồng Tâm Chú 2 Đang thực hiện audio 9,288 10/04/2024
Chương 671 - Cứu Người Cứu Đến Ngọn Nguồn 1 Đang thực hiện audio 8,902 10/04/2024
Chương 672 - Cứu Người Cứu Đến Ngọn Nguồn 2 Đang thực hiện audio 1,138 10/04/2024
Chương 673 - Bảo Thụ Tông, Thiên Diệp Tôn Giả Nộ Đang thực hiện audio 1,109 10/04/2024
Chương 674 - Tiên Cảnh Bát Trọng 1 Đang thực hiện audio 9,333 10/04/2024
Chương 675 - Tiên Cảnh Bát Trọng 2 Đang thực hiện audio 8,405 10/04/2024
Chương 676 - Ý Định Ly Khai, Thuấn Lão Phó Thác 1 Đang thực hiện audio 5,786 10/04/2024
Chương 677 - Ý Định Ly Khai, Thuấn Lão Phó Thác 2 Đang thực hiện audio 4,101 10/04/2024
Chương 678 - Trở Về Thiên Quế Vương Quốc Đang thực hiện audio 341 10/04/2024
Chương 679 - Đan Phi Lưu Thư 1 Đang thực hiện audio 2,650 10/04/2024
Chương 680 - Đan Phi Lưu Thư 2 Đang thực hiện audio 3,410 10/04/2024
Chương 681 - Đan Phi Lưu Thư 3 Đang thực hiện audio 5,740 10/04/2024
Chương 682 - Về Đông Phương Vương Quốc Đang thực hiện audio 7,251 10/04/2024
Chương 683 - Đại Biến Cố 1 Đang thực hiện audio 4,745 10/04/2024
Chương 684 - Đại Biến Cố 2 Đang thực hiện audio 1,030 10/04/2024
Chương 685 - Giang Trần Nộ Khí 1 Đang thực hiện audio 7,356 10/04/2024
Chương 686 - Giang Trần Nộ Khí 2 Đang thực hiện audio 6,223 10/04/2024
Chương 687 - Thương Dương Vương Quốc, Vây Quanh! Đang thực hiện audio 4,863 10/04/2024
Chương 688 - Trước Trận 1 Đang thực hiện audio 1,011 10/04/2024
Chương 689 - Trước Trận 2 Đang thực hiện audio 1,008 10/04/2024
Chương 690 - Trong Ổ Đấu, Trong Ổ Phản 1 Đang thực hiện audio 8,003 10/04/2024
Chương 691 - Trong Ổ Đấu, Trong Ổ Phản 2 Đang thực hiện audio 2,843 10/04/2024
Chương 692 - Vu Thị Nhất Tộc Tận Thế Đang thực hiện audio 3,836 10/04/2024
Chương 693 - Tà Ác Kim Nhãn Sính Uy 1 Đang thực hiện audio 2,494 10/04/2024
Chương 694 - Tà Ác Kim Nhãn Sính Uy 2 Đang thực hiện audio 4,662 10/04/2024
Chương 695 - Một Đối Hai, Nghiền Áp! Đang thực hiện audio 1,663 10/04/2024
Chương 696 - Diệt Thủy Nguyệt, Khí Truy Dương 1 Đang thực hiện audio 8,548 10/04/2024
Chương 697 - Diệt Thủy Nguyệt, Khí Truy Dương 2 Đang thực hiện audio 3,595 10/04/2024
Chương 698 - Nguyên Cảnh Giằng Co 1 Đang thực hiện audio 4,690 10/04/2024
Chương 699 - Nguyên Cảnh Giằng Co 2 Đang thực hiện audio 7,491 10/04/2024
Chương 700 - Truy Dương Nhận Thua. Đang thực hiện audio 3,496 10/04/2024
Chương 701 - Gia Nhập Bảo Thụ Tông 1 Đang thực hiện audio 5,982 10/04/2024
Chương 702 - Gia Nhập Bảo Thụ Tông 2 Đang thực hiện audio 7,080 10/04/2024
Chương 703 - Thiên Tông Sứ Giả 1 Đang thực hiện audio 7,126 10/04/2024
Chương 704 - Thiên Tông Sứ Giả 2 Đang thực hiện audio 9,709 10/04/2024
Chương 705 - Hà Thần Quả Đang thực hiện audio 7,264 10/04/2024
Chương 706 - Thiết Gia Chịu Thua 1 Đang thực hiện audio 9,905 10/04/2024
Chương 707 - Thiết Gia Chịu Thua 2 Đang thực hiện audio 7,361 10/04/2024
Chương 708 - Dẹp Loạn Nội Chiến, Nghi Thức Nhập Môn 1 Đang thực hiện audio 371 10/04/2024
Chương 709 - Dẹp Loạn Nội Chiến, Nghi Thức Nhập Môn 2 Đang thực hiện audio 8,895 10/04/2024
Chương 710 - Cường Thế Đột Kích. Đang thực hiện audio 4,251 10/04/2024
Chương 711 - Bá Đạo Hung Hăng Càn Quấy, Chín Cục Ước Hẹn 1 Đang thực hiện audio 9,583 10/04/2024
Chương 712 - Bá Đạo Hung Hăng Càn Quấy, Chín Cục Ước Hẹn 2 Đang thực hiện audio 1,194 10/04/2024
Chương 713 - Xu Thế Nghiền Áp Đang thực hiện audio 7,946 10/04/2024
Chương 714 - Bại Thế Liên Tục 1 Đang thực hiện audio 9,490 10/04/2024
Chương 715 - Bại Thế Liên Tục 2 Đang thực hiện audio 5,429 10/04/2024
Chương 716 - Giang Trần Xuất Quan, Cường Thế Phản Kích 1 Đang thực hiện audio 7,430 10/04/2024
Chương 717 - Giang Trần Xuất Quan, Cường Thế Phản Kích 2 Đang thực hiện audio 3,592 10/04/2024
Chương 718 - Một Chỉ Một Chưởng, Khiếp Sợ Đối Thủ. Đang thực hiện audio 6,721 10/04/2024
Chương 719 - Địa Nguyên Cảnh Uy Áp 1 Đang thực hiện audio 9,690 10/04/2024
Chương 720 - Địa Nguyên Cảnh Uy Áp 2 Đang thực hiện audio 7,996 10/04/2024
Chương 721 - Tả Lam Hoảng Sợ Chạy Trốn. Đang thực hiện audio 4,868 10/04/2024
Chương 722 - Truyền Thừa Dưới Xan Hà Bảo Thụ 1 Đang thực hiện audio 1,670 10/04/2024
Chương 723 - Truyền Thừa Dưới Xan Hà Bảo Thụ 2 Đang thực hiện audio 3,019 10/04/2024
Chương 724 - Hoàng Nhi Cười Cười Bách Hoa Nở 1 Đang thực hiện audio 2,698 10/04/2024
Chương 725 - Hoàng Nhi Cười Cười Bách Hoa Nở 2 Đang thực hiện audio 314 10/04/2024
Chương 726 - Địa Vị Của Cửu Dương Thiên Tông. Đang thực hiện audio 6,976 10/04/2024
Chương 727 - Đan Càn Cung, Ý Kết Minh 1 Đang thực hiện audio 3,981 10/04/2024
Chương 728 - Đan Càn Cung, Ý Kết Minh 2 Đang thực hiện audio 7,250 10/04/2024
Chương 729 - Sứ Giả Của Đan Càn Cung 1 Đang thực hiện audio 4,954 10/04/2024
Chương 730 - Sứ Giả Của Đan Càn Cung 2 Đang thực hiện audio 7,014 10/04/2024
Chương 731 - Kết Minh Sơ Định. Đang thực hiện audio 6,996 10/04/2024
Chương 732 - Cung Chủ Đan Càn Cung 1 Đang thực hiện audio 6,968 10/04/2024
Chương 733 - Cung Chủ Đan Càn Cung 2 Đang thực hiện audio 9,644 10/04/2024
Chương 734 - Hội Tụ Bảo Thụ Tông 1 Đang thực hiện audio 586 10/04/2024
Chương 735 - Hội Tụ Bảo Thụ Tông 2 Đang thực hiện audio 5,849 10/04/2024
Chương 736 - Thiên Địa Dị Tượng Đang thực hiện audio 1,087 10/04/2024
Chương 737 - Giang Trần Nhập Nguyên Cảnh 1 Đang thực hiện audio 4,380 10/04/2024
Chương 738 - Giang Trần Nhập Nguyên Cảnh 2 Đang thực hiện audio 10,101 10/04/2024
Chương 739 - Thiên Tông Đối Chiến Đan Càn Cung 1 Đang thực hiện audio 6,091 10/04/2024
Chương 740 - Thiên Tông Đối Chiến Đan Càn Cung 2 Đang thực hiện audio 2,202 10/04/2024
Chương 741 - Để Ta Chém Đầu Chó Của Truy Dương Lão Cẩu Đang thực hiện audio 4,434 10/04/2024
Chương 742 - Đấu Truy Dương 1 Đang thực hiện audio 3,291 10/04/2024
Chương 743 - Đấu Truy Dương 2 Đang thực hiện audio 3,392 10/04/2024
Chương 744 - Nghiền Áp Truy Dương Lão Quái Đang thực hiện audio 545 10/04/2024
Chương 745 - Diệt Truy Dương, Chấn Phong Bắc Đấu 1 Đang thực hiện audio 5,043 10/04/2024
Chương 746 - Diệt Truy Dương, Chấn Phong Bắc Đấu 2 Đang thực hiện audio 9,635 10/04/2024
Chương 747 - Cuộc Chiến Địa Thánh, Địa Dũng Kim Liên 1 Đang thực hiện audio 8,902 10/04/2024
Chương 748 - Cuộc Chiến Địa Thánh, Địa Dũng Kim Liên 2 Đang thực hiện audio 8,014 10/04/2024
Chương 749 - Trận Chiến Tràn Ngập Lo Lắng Đang thực hiện audio 2,419 10/04/2024
Chương 750 - Chuyện Cũ Phủ Đầy Bụi Của Vạn Tượng Cương Vực 1 Đang thực hiện audio 7,656 10/04/2024
Chương 751 - Chuyện Cũ Phủ Đầy Bụi Của Vạn Tượng Cương Vực 2 Đang thực hiện audio 4,040 10/04/2024
Chương 752 - Vạn Tượng Cực Cảnh 1 Đang thực hiện audio 202 10/04/2024
Chương 753 - Vạn Tượng Cực Cảnh 2 Đang thực hiện audio 7,217 10/04/2024
Chương 754 - Lao Tới Đan Càn Cung Đang thực hiện audio 4,183 10/04/2024
Chương 755 - Thân Phận Đệ Tử Hạch Tâm 1 Đang thực hiện audio 8,966 10/04/2024
Chương 756 - Thân Phận Đệ Tử Hạch Tâm 2 Đang thực hiện audio 3,366 10/04/2024
Chương 757 - Giang Trần Không Ăn Ra Oai Phủ Đầu 1 Đang thực hiện audio 3,017 10/04/2024
Chương 758 - Giang Trần Không Ăn Ra Oai Phủ Đầu 2 Đang thực hiện audio 3,465 10/04/2024
Chương 759 - Mộc Tiểu Tiên Đang thực hiện audio 9,740 10/04/2024
Chương 760 - Chó Ngoan Không Cản Đường 1 Đang thực hiện audio 15 10/04/2024
Chương 761 - Chó Ngoan Không Cản Đường 2 Đang thực hiện audio 2,065 10/04/2024
Chương 762 - Một Chỉ Kinh Bốn Tòa 1 Đang thực hiện audio 7,492 10/04/2024
Chương 763 - Một Chỉ Kinh Bốn Tòa 2 Đang thực hiện audio 2,377 10/04/2024
Chương 764 - Hoàng Nhi Ra Tay Đang thực hiện audio 1,897 10/04/2024
Chương 765 - Khống Hỏa Chi Tranh 1 Đang thực hiện audio 5,433 10/04/2024
Chương 766 - Khống Hỏa Chi Tranh 2 Đang thực hiện audio 3,297 10/04/2024
Chương 767 - Đan Đạo Thắng, Võ Đạo Đấu Đang thực hiện audio 6,304 10/04/2024
Chương 768 - Nguyên Cảnh Kịch Chiến 1 Đang thực hiện audio 8,903 10/04/2024
Chương 769 - Nguyên Cảnh Kịch Chiến 2 Đang thực hiện audio 1,842 10/04/2024
Chương 770 - Nhất Chiến Thành Danh 1 Đang thực hiện audio 9,531 10/04/2024
Chương 771 - Nhất Chiến Thành Danh 2 Đang thực hiện audio 229 10/04/2024
Chương 772 - Trưởng Lão Chiêu Mộ, Liên Tục Không Ngừng Đang thực hiện audio 8,336 10/04/2024
Chương 773 - Nhiệm Vụ Bát Tinh 1 Đang thực hiện audio 1,939 10/04/2024
Chương 774 - Nhiệm Vụ Bát Tinh 2 Đang thực hiện audio 150 10/04/2024
Chương 775 - Huyền Long Đan Sáu Văn Đang thực hiện audio 9,770 10/04/2024
Chương 776 - Chỉ Điểm Luyện Đan 2 Đang thực hiện audio 5,114 10/04/2024
Chương 777 - Chỉ Điểm Luyện Đan 1 Đang thực hiện audio 6,459 10/04/2024
Chương 778 - Chỉ Điểm Luyện Đan 2 Đang thực hiện audio 8,073 10/04/2024
Chương 779 - Đan Thành Ban Thưởng 1 Đang thực hiện audio 3,552 10/04/2024
Chương 780 - Đan Thành Ban Thưởng 2 Đang thực hiện audio 3,418 10/04/2024
Chương 781 - Điển Cố Huyễn Ba Sơn Đan Đấu . Đang thực hiện audio 3,661 10/04/2024
Chương 782 - Đột Phá, Nguyên Cảnh Nhị Trọng Đỉnh Phong 1 Đang thực hiện audio 9,151 10/04/2024
Chương 783 - Đột Phá, Nguyên Cảnh Nhị Trọng Đỉnh Phong 2 Đang thực hiện audio 2,602 10/04/2024
Chương 784 - Thanh Minh Sơn, Thiên Tài Tụ Tập 1 Đang thực hiện audio 7,204 10/04/2024
Chương 785 - Thanh Minh Sơn, Thiên Tài Tụ Tập 2 Đang thực hiện audio 2,782 10/04/2024
Chương 786 - Nắm Đấm Ra Chân Lý Đang thực hiện audio 4,987 10/04/2024
Chương 787 - Biến Cố Bất Ngờ 1 Đang thực hiện audio 1,382 10/04/2024
Chương 788 - Biến Cố Bất Ngờ 2 Đang thực hiện audio 4,848 10/04/2024
Chương 789 - Hỗn Loạn Ở Khu Nham Tương 1 Đang thực hiện audio 1,054 10/04/2024
Chương 790 - Hỗn Loạn Ở Khu Nham Tương 2 Đang thực hiện audio 5,909 10/04/2024
Chương 791 - Lục Đục Với Nhau Đang thực hiện audio 8,926 10/04/2024
Chương 792 - Uổng Phí Tâm Cơ, Nhẹ Nhõm Nghiền Áp 1 Đang thực hiện audio 6,093 10/04/2024
Chương 793 - Uổng Phí Tâm Cơ, Nhẹ Nhõm Nghiền Áp 2 Đang thực hiện audio 9,267 10/04/2024
Chương 794 - Thiên Thủy Phù Văn, Màn Nước Lao Tù Đang thực hiện audio 8,452 10/04/2024
Chương 795 - Long! 1 Đang thực hiện audio 2,674 10/04/2024
Chương 796 - Long! 2 Đang thực hiện audio 202 10/04/2024
Chương 797 - Giang Trần Hiện Thân 1 Đang thực hiện audio 3,913 10/04/2024
Chương 798 - Giang Trần Hiện Thân 2 Đang thực hiện audio 5,994 10/04/2024
Chương 799 - Át Chủ Bài Ra Hết, Diệt Vệ Vô Đạo. Đang thực hiện audio 7,220 10/04/2024
Chương 800 - Cùng Long Nhảy Múa 1 Đang thực hiện audio 3,696 10/04/2024
Chương 801 - Cùng Long Nhảy Múa 2 Đang thực hiện audio 9,430 10/04/2024
Chương 802 - Tẩy Tủy Phạt Mao, Biến Hóa Lớn Đang thực hiện audio 10,090 10/04/2024
Chương 803 - Thắng Lợi Trở Về 1 Đang thực hiện audio 650 10/04/2024
Chương 804 - Thắng Lợi Trở Về 2 Đang thực hiện audio 3,839 10/04/2024
Chương 805 - Tranh Đoạt Động Phủ Chí Tôn Khu 1 Đang thực hiện audio 881 10/04/2024
Chương 806 - Tranh Đoạt Động Phủ Chí Tôn Khu 2 Đang thực hiện audio 3,003 10/04/2024
Chương 807 - Đưa Đan Cho Diệp Trọng Lâu Đang thực hiện audio 4,605 10/04/2024
Chương 808 - Chân Long Huyết 1 Đang thực hiện audio 490 10/04/2024
Chương 809 - Chân Long Huyết 2 Đang thực hiện audio 1,069 10/04/2024
Chương 810 - Thang Hồng Biến Thành Đùi Vàng 1 Đang thực hiện audio 4,585 10/04/2024
Chương 811 - Thang Hồng Biến Thành Đùi Vàng 2 Đang thực hiện audio 1,783 10/04/2024
Chương 812 - Đan Trì Cung Chủ Thông Suốt Đang thực hiện audio 5,581 10/04/2024
Chương 813 - Giác Trục Bắt Đầu 1 Đang thực hiện audio 2,400 10/04/2024
Chương 814 - Giác Trục Bắt Đầu 2 Đang thực hiện audio 9,391 10/04/2024
Chương 815 - Cường Thế Đệ Nhất 1 Đang thực hiện audio 7,513 10/04/2024
Chương 816 - Cường Thế Đệ Nhất 2 Đang thực hiện audio 844 10/04/2024
Chương 817 - Uy Bức Lợi Dụ Đang thực hiện audio 5,179 10/04/2024
Chương 818 - Giang Trần Phản Kích, Lệnh Hồ Không May 1 Đang thực hiện audio 3,500 10/04/2024
Chương 819 - Giang Trần Phản Kích, Lệnh Hồ Không May 2 Đang thực hiện audio 6,016 10/04/2024
Chương 820 - Tốc Độ Đáp Đề Kinh Người Đang thực hiện audio 9,392 10/04/2024
Chương 821 - Tạm Liệt Đệ Nhất 1 Đang thực hiện audio 6,881 10/04/2024
Chương 822 - Tạm Liệt Đệ Nhất 2 Đang thực hiện audio 825 10/04/2024
Chương 823 - Lo Lắng Duy Nhất 1 Đang thực hiện audio 1,544 10/04/2024
Chương 824 - Lo Lắng Duy Nhất 2 Đang thực hiện audio 9,718 10/04/2024
Chương 825 - Thứ Tự Cuối Cùng, Phân Chia Động Phủ Đang thực hiện audio 1,637 10/04/2024
Chương 826 - Thượng Thừa Tiên Thiên Mộc Linh Thân Thể 1 Đang thực hiện audio 4,368 10/04/2024
Chương 827 - Thượng Thừa Tiên Thiên Mộc Linh Thân Thể 2 Đang thực hiện audio 3,874 10/04/2024
Chương 828 - Vào Ở Chí Tôn Động Phủ Đang thực hiện audio 3,906 10/04/2024
Chương 829 - Cấu Tứ Trận Pháp 1 Đang thực hiện audio 464 10/04/2024
Chương 830 - Cấu Tứ Trận Pháp 2 Đang thực hiện audio 1,208 10/04/2024
Chương 831 - Chí Tôn Khu Nguyệt Hội 1 Đang thực hiện audio 4,618 10/04/2024
Chương 832 - Chí Tôn Khu Nguyệt Hội 2 Đang thực hiện audio 1,294 10/04/2024
Chương 833 - Chèn Ép Cùng Phản Kích Đang thực hiện audio 6,208 10/04/2024
Chương 834 - Muốn Đánh Cuộc Thì Lớn Một Chút 1 Đang thực hiện audio 9,046 10/04/2024
Chương 835 - Muốn Đánh Cuộc Thì Lớn Một Chút 2 Đang thực hiện audio 7,960 10/04/2024
Chương 836 - Kim Cương Cự Tí Đang thực hiện audio 6,938 10/04/2024
Chương 837 - Giang Trần Thắng 1 Đang thực hiện audio 4,271 10/04/2024
Chương 838 - Giang Trần Thắng 2 Đang thực hiện audio 948 10/04/2024
Chương 839 - Ngươi Có Nghi Hoặc, Liên Quan Gì Ta 1 Đang thực hiện audio 4,924 10/04/2024
Chương 840 - Ngươi Có Nghi Hoặc, Liên Quan Gì Ta 2 Đang thực hiện audio 5,381 10/04/2024
Chương 841 - Tiễn Đưa Mộc Linh Tuyền Đang thực hiện audio 7,915 10/04/2024
Chương 842 - Hấp Dẫn Thượng Cổ Kim Thiền 1 Đang thực hiện audio 1,434 10/04/2024
Chương 843 - Hấp Dẫn Thượng Cổ Kim Thiền 2 Đang thực hiện audio 9,679 10/04/2024
Chương 844 - Thông Cáo Bá Khí 1 Đang thực hiện audio 1,887 10/04/2024
Chương 845 - Thông Cáo Bá Khí 2 Đang thực hiện audio 5,429 10/04/2024
Chương 846 - Con Đường Phát Tài Đang thực hiện audio 8,234 10/04/2024
Chương 847 - Giang Trần Thần Hồ Kỳ Kỹ 1 Đang thực hiện audio 7,506 10/04/2024
Chương 848 - Giang Trần Thần Hồ Kỳ Kỹ 2 Đang thực hiện audio 9,399 10/04/2024
Chương 849 - Thân Tam Hỏa Bái Phục Đang thực hiện audio 788 10/04/2024
Chương 850 - Liên Thành Trưởng Lão1 Đang thực hiện audio 2,859 10/04/2024
Chương 851 - Liên Thành Trưởng Lão 2 Đang thực hiện audio 8,406 10/04/2024
Chương 852 - Cơ Hội Phát Tài Đưa Tới Cửa 1 Đang thực hiện audio 7,230 10/04/2024
Chương 853 - Cơ Hội Phát Tài Đưa Tới Cửa 2 Đang thực hiện audio 8,525 10/04/2024
Chương 854 - Sư Tử Khai Miệng Lớn 1 Đang thực hiện audio 6,267 10/04/2024
Chương 855 - Sư Tử Khai Miệng Lớn 2 Đang thực hiện audio 5,718 10/04/2024
Chương 856 - Đỉnh Phong Đan Đấu 1 Đang thực hiện audio 854 10/04/2024
Chương 857 - Đỉnh Phong Đan Đấu 2 Đang thực hiện audio 4,165 10/04/2024
Chương 858 - Đỉnh Phong Đan Đấu 3 Đang thực hiện audio 2,765 10/04/2024
Chương 859 - Một Trận Chiến Chi Uy Đang thực hiện audio 9,140 10/04/2024
Chương 860 - Trù Bị Trận Pháp 1 Đang thực hiện audio 6,830 10/04/2024
Chương 861 - Trù Bị Trận Pháp 2 Đang thực hiện audio 8,743 10/04/2024
Chương 862 - Dung Hợp Kim Thiền Huyết Mạch 1 Đang thực hiện audio 3,611 10/04/2024
Chương 863 - Dung Hợp Kim Thiền Huyết Mạch 2 Đang thực hiện audio 2,496 10/04/2024
Chương 864 - Bày Trận Thành Công Đang thực hiện audio 389 10/04/2024
Chương 865 - Lăng Gia Tỷ Muội 1 Đang thực hiện audio 1,864 10/04/2024
Chương 866 - Lăng Gia Tỷ Muội 2 Đang thực hiện audio 7,687 10/04/2024
Chương 867 - Lăng Bích Nhi Khúc Mắc 1 Đang thực hiện audio 6,519 10/04/2024
Chương 868 - Lăng Bích Nhi Khúc Mắc 2 Đang thực hiện audio 2,141 10/04/2024
Chương 869 - Lăng Huệ Nhi Điên Cuồng Đang thực hiện audio 6,405 10/04/2024
Chương 870 - Nguyên Cảnh Ngũ Trọng 1 Đang thực hiện audio 6,251 10/04/2024
Chương 871 - Nguyên Cảnh Ngũ Trọng 2 Đang thực hiện audio 5,473 10/04/2024
Chương 872 - Nan Đề Của Mê Thần Chướng 1 Đang thực hiện audio 5,394 10/04/2024
Chương 873 - Nan Đề Của Mê Thần Chướng 2 Đang thực hiện audio 6,438 10/04/2024
Chương 874 - Tụ Tập Huyễn Ba Sơn Đang thực hiện audio 9,185 10/04/2024
Chương 875 - Cự Đầu Khiêu Khích 1 Đang thực hiện audio 4,408 10/04/2024
Chương 876 - Cự Đầu Khiêu Khích 2 Đang thực hiện audio 1,929 10/04/2024
Chương 877 - Người Theo Đuổi Bích Nhi Đang thực hiện audio 3,125 10/04/2024
Chương 878 - Hồng Nhan Họa Thủy? 1 Đang thực hiện audio 9,878 10/04/2024
Chương 879 - Hồng Nhan Họa Thủy? 2 Đang thực hiện audio 9,342 10/04/2024
Chương 880 - Sát Ý Không Hiểu 1 Đang thực hiện audio 8,412 10/04/2024
Chương 881 - Sát Ý Không Hiểu 2 Đang thực hiện audio 1,897 10/04/2024
Chương 882 - Ván Bài Hào Phóng 1 Đang thực hiện audio 8,236 10/04/2024
Chương 883 - Ván Bài Hào Phóng 2 Đang thực hiện audio 8,553 10/04/2024
Chương 884 - Thi Đấu Bắt Đầu Đang thực hiện audio 4,161 10/04/2024
Chương 885 - Quán Quân Khống Hỏa 1 Đang thực hiện audio 7,227 10/04/2024
Chương 886 - Quán Quân Khống Hỏa 2 Đang thực hiện audio 4,855 10/04/2024
Chương 887 - Lại Điên Cuồng Lần Nữa Đang thực hiện audio 3,418 10/04/2024
Chương 888 - Khắp Nơi Công Kích 1 Đang thực hiện audio 7,462 10/04/2024
Chương 889 - Khắp Nơi Công Kích 2 Đang thực hiện audio 5,840 10/04/2024
Chương 890 - Đinh Đồng Mời 1 Đang thực hiện audio 6,326 10/04/2024
Chương 891 - Đinh Đồng Mời 2 Đang thực hiện audio 9,953 10/04/2024
Chương 892 - Giang Trần Hành Động Cổ Quái 1 Đang thực hiện audio 5,486 10/04/2024
Chương 893 - Giang Trần Hành Động Cổ Quái 2 Đang thực hiện audio 1,276 10/04/2024
Chương 894 - Tụ Linh Thuật. Đang thực hiện audio 6,952 10/04/2024
Chương 895 - Cửa Thứ Ba 1 Đang thực hiện audio 4,914 10/04/2024
Chương 896 - Cửa Thứ Ba 2 Đang thực hiện audio 7,948 10/04/2024
Chương 897 - Yêu Nữ Vệ Hạnh Nhi 1 Đang thực hiện audio 6,275 10/04/2024
Chương 898 - Yêu Nữ Vệ Hạnh Nhi 2 Đang thực hiện audio 3,564 10/04/2024
Chương 899 - Liên Thành Trưởng Lão 2 Đang thực hiện audio 107 10/04/2024
Chương 900 - Quỷ Đan Lưu, Giang Trần Kiểm Lậu 2 Đang thực hiện audio 4,344 10/04/2024
Chương 901 - Vạn Thọ Đan 1 Đang thực hiện audio 4,804 10/04/2024
Chương 902 - Vạn Thọ Đan 2 Đang thực hiện audio 7,949 10/04/2024
Chương 903 - Không Đề Đang thực hiện audio 7,499 10/04/2024
Chương 904 - Tranh Giành Miệng Lưỡi 1 Đang thực hiện audio 3,703 10/04/2024
Chương 905 - Tranh Giành Miệng Lưỡi 2 Đang thực hiện audio 4,210 10/04/2024
Chương 906 - Tiêu Dao Tông Đắc Ý 1 Đang thực hiện audio 2,035 10/04/2024
Chương 907 - Tiêu Dao Tông Đắc Ý 2 Đang thực hiện audio 4,456 10/04/2024
Chương 908 - Lật Ngược Thế Cờ 1 Đang thực hiện audio 567 10/04/2024
Chương 909 - Lật Ngược Thế Cờ 2 Đang thực hiện audio 5,676 10/04/2024
Chương 910 - Oanh Động Do Vạn Thọ Đan Mang Tới 1 Đang thực hiện audio 725 10/04/2024
Chương 911 - Oanh Động Do Vạn Thọ Đan Mang Tới 2 Đang thực hiện audio 4,193 10/04/2024
Chương 912 - Đan Vương, Đan Đế 1 Đang thực hiện audio 9,598 10/04/2024
Chương 913 - Đan Vương, Đan Đế 2 Đang thực hiện audio 4,363 10/04/2024
Chương 914 - Hai Cự Đầu Đoạt Giang Trần 1 Đang thực hiện audio 6,220 10/04/2024
Chương 915 - Hai Cự Đầu Đoạt Giang Trần 2 Đang thực hiện audio 5,072 10/04/2024
Chương 916 - Đoạt Vạn Thọ Đan. Đang thực hiện audio 7,773 10/04/2024
Chương 917 - Đấu Giá Dã Man 1 Đang thực hiện audio 4,086 10/04/2024
Chương 918 - Đấu Giá Dã Man 2 Đang thực hiện audio 4,093 10/04/2024
Chương 919 - Vạn Thọ Đan Nghịch Chuyển Quan Âm 1 Đang thực hiện audio 8,899 10/04/2024
Chương 920 - Vạn Thọ Đan Nghịch Chuyển Quan Âm 2 Đang thực hiện audio 9,675 10/04/2024
Chương 921 - Hiệu Quả Rung Động Nhân Tâm 1 Đang thực hiện audio 2,402 10/04/2024
Chương 922 - Hiệu Quả Rung Động Nhân Tâm 2 Đang thực hiện audio 2,752 10/04/2024
Chương 923 - Huyễn Ba Sơn 1 Đang thực hiện audio 2,388 10/04/2024
Chương 924 - Huyễn Ba Sơn 2 Đang thực hiện audio 8,127 10/04/2024
Chương 925 - Lai Lịch Của Đinh Đồng. Đang thực hiện audio 4,017 10/04/2024
Chương 926 - Ai Là Con Mồi? 1 Đang thực hiện audio 5,144 10/04/2024
Chương 927 - Ai Là Con Mồi? 2 Đang thực hiện audio 8,895 10/04/2024
Chương 928 - Diệt Đinh Đồng 1 Đang thực hiện audio 6,100 10/04/2024
Chương 929 - Diệt Đinh Đồng 2 Đang thực hiện audio 9,980 10/04/2024
Chương 930 - Thiên Huyễn Ẩn Vân Tùng, Thiên Cấp 1 Đang thực hiện audio 3,205 10/04/2024
Chương 931 - Thiên Huyễn Ẩn Vân Tùng, Thiên Cấp 2 Đang thực hiện audio 9,465 10/04/2024
Chương 932 - Thấy Tiền Tài Nổi Lòng Tham. Đang thực hiện audio 4,463 10/04/2024
Chương 933 - Giết Và Phản Giết 1 Đang thực hiện audio 3,456 10/04/2024
Chương 934 - Giết Và Phản Giết 2 Đang thực hiện audio 5,332 10/04/2024
Chương 935 - Lục Đục Với Nhau 1 Đang thực hiện audio 425 10/04/2024
Chương 936 - Lục Đục Với Nhau 2 Đang thực hiện audio 1,657 10/04/2024
Chương 937 - Vô Ngân Trưởng Lão Phiền Muộn 1 Đang thực hiện audio 2,882 10/04/2024
Chương 938 - Vô Ngân Trưởng Lão Phiền Muộn 2 Đang thực hiện audio 5,807 10/04/2024
Chương 939 - Phát Hiện Ngoài Ý Muốn. Đang thực hiện audio 1,574 10/04/2024
Chương 940 - Dược Viên Thượng Cổ Xuất Hiện 1 Đang thực hiện audio 3,390 10/04/2024
Chương 941 - Dược Viên Thượng Cổ Xuất Hiện 2 Đang thực hiện audio 1,836 10/04/2024
Chương 942 - Ba Ngàn Năm Vừa Hiện 1 Đang thực hiện audio 2,787 10/04/2024
Chương 943 - Ba Ngàn Năm Vừa Hiện 2 Đang thực hiện audio 7,848 10/04/2024
Chương 944 - Tam Tinh Tông Tâm Hoài Quỷ Thai Đang thực hiện audio 7,484 10/04/2024
Chương 945 - Thánh Kiếm Cung Khiến Nhiều Người Tức Giận 1 Đang thực hiện audio 7,675 10/04/2024
Chương 946 - Thánh Kiếm Cung Khiến Nhiều Người Tức Giận 2 Đang thực hiện audio 4,767 10/04/2024
Chương 947 - Huyễn Ba Đại Trận 1 Đang thực hiện audio 8,981 10/04/2024
Chương 948 - Huyễn Ba Đại Trận 2 Đang thực hiện audio 4,332 10/04/2024
Chương 949 - Thánh Anh Thảo Đang thực hiện audio 2,269 10/04/2024
Chương 950 - Giang Trần Phát Tài 1 Đang thực hiện audio 832 10/04/2024
Chương 951 - Giang Trần Phát Tài 2 Đang thực hiện audio 2 10/04/2024
Chương 952 - Mang Ngọc Có Tội 1 Đang thực hiện audio 2,381 10/04/2024
Chương 953 - Mang Ngọc Có Tội 2 Đang thực hiện audio 3,356 10/04/2024
Chương 954 - Việc Lạ Liên Tục Đang thực hiện audio 6,154 10/04/2024
Chương 955 - Giang Trần, Ngươi Giả Heo Ăn Thịt Hổ 1 Đang thực hiện audio 9,264 10/04/2024
Chương 956 - Giang Trần, Ngươi Giả Heo Ăn Thịt Hổ 2 Đang thực hiện audio 4,282 10/04/2024
Chương 957 - Gặp Lại Uông Hàn 1 Đang thực hiện audio 9,109 10/04/2024
Chương 958 - Gặp Lại Uông Hàn 2 Đang thực hiện audio 8,280 10/04/2024
Chương 959 - Hòn Đảo Thần Thánh Đang thực hiện audio 9,785 10/04/2024
Chương 960 - Vu Oan Hãm Hại 1 Đang thực hiện audio 5,972 10/04/2024
Chương 961 - Vu Oan Hãm Hại 2 Đang thực hiện audio 7,848 10/04/2024
Chương 962 - Vẽ Mặt Yêu Cầu 1 Đang thực hiện audio 1,692 10/04/2024
Chương 963 - Vẽ Mặt Yêu Cầu 2 Đang thực hiện audio 861 10/04/2024
Chương 964 - Uông Hàn Tự Mình Vẽ Mặt Đang thực hiện audio 3,757 10/04/2024
Chương 965 - Quy Tắc Phân Phối 1 Đang thực hiện audio 6,083 10/04/2024
Chương 966 - Quy Tắc Phân Phối 2 Đang thực hiện audio 5,988 10/04/2024
Chương 967 - Tranh Đoạt Linh Dược Đang thực hiện audio 2,197 10/04/2024
Chương 968 - Ác Ý Chèn Ép Khiêu Khích 1 Đang thực hiện audio 8,873 10/04/2024
Chương 969 - Ác Ý Chèn Ép Khiêu Khích 2 Đang thực hiện audio 5,439 10/04/2024
Chương 970 - Thần Thánh Tế Đàn 1 Đang thực hiện audio 4,719 10/04/2024
Chương 971 - Thần Thánh Tế Đàn 2 Đang thực hiện audio 5,971 10/04/2024
Chương 972 - Thiên Cấp Linh Dược Hiện Đang thực hiện audio 4,241 10/04/2024
Chương 973 - Giang Trần Điên Rồi Sao? 1 Đang thực hiện audio 2,127 10/04/2024
Chương 974 - Giang Trần Điên Rồi Sao? 2 Đang thực hiện audio 2,539 10/04/2024
Chương 975 - Giang Trần Chưởng Khống Hết Thảy 1 Đang thực hiện audio 3,210 10/04/2024
Chương 976 - Giang Trần Chưởng Khống Hết Thảy 2 Đang thực hiện audio 9,021 10/04/2024
Chương 977 - Đầu Cơ Kiếm Lợi Đang thực hiện audio 94 10/04/2024
Chương 978 - Giải Dược Giá Trên Trời 1 Đang thực hiện audio 9,154 10/04/2024
Chương 979 - Giải Dược Giá Trên Trời 2 Đang thực hiện audio 8,396 10/04/2024
Chương 980 - Thu Hoạch Lớn Mà Đi 1 Đang thực hiện audio 151 10/04/2024
Chương 981 - Thu Hoạch Lớn Mà Đi 2 Đang thực hiện audio 1,742 10/04/2024
Chương 982 - Một Mình Hành Động Đang thực hiện audio 3,038 10/04/2024
Chương 983 - Tất Cả Có Tính Kế 1 Đang thực hiện audio 9,771 10/04/2024
Chương 984 - Tất Cả Có Tính Kế 2 Đang thực hiện audio 1,264 10/04/2024
Chương 985 - Trần Trưởng Lão Tận Thế Đang thực hiện audio 2,766 10/04/2024
Chương 986 - Tế Đàn Đột Biến 1 Đang thực hiện audio 4,284 10/04/2024
Chương 987 - Tế Đàn Đột Biến 2 Đang thực hiện audio 2,955 10/04/2024
Chương 988 - Truyền Tống Môn Đóng 1 Đang thực hiện audio 10,106 10/04/2024
Chương 989 - Truyền Tống Môn Đóng 2 Đang thực hiện audio 8,448 10/04/2024
Chương 990 - Thần Bí Mộ Viên, Đan Tiêu Cổ Phái Đang thực hiện audio 7,386 10/04/2024
Chương 991 - Di Chỉ Thần Bí 1 Đang thực hiện audio 997 10/04/2024
Chương 992 - Di Chỉ Thần Bí 2 Đang thực hiện audio 4,690 10/04/2024
Chương 993 - Giang Trần Bị Nhốt 1 Đang thực hiện audio 3,429 10/04/2024
Chương 994 - Giang Trần Bị Nhốt 2 Đang thực hiện audio 4,476 10/04/2024
Chương 995 - Thiên Nguyên Cảnh, Phá Thủ Trận 1 Đang thực hiện audio 5,979 10/04/2024
Chương 996 - Thiên Nguyên Cảnh, Phá Thủ Trận 2 Đang thực hiện audio 680 10/04/2024
Chương 997 - Kim Thiền Chi Dực, Nguyên Từ Kim Sơn 1 Đang thực hiện audio 2,500 10/04/2024
Chương 998 - Kim Thiền Chi Dực, Nguyên Từ Kim Sơn 2 Đang thực hiện audio 2,254 10/04/2024
Chương 999 - Tâm Tư Của Chúng Nữ. Đang thực hiện audio 5,981 10/04/2024
Chương 1000 - Thập Đại Chân Truyền, Thiên Tài Thiên Tông 1 Đang thực hiện audio 7,980 10/04/2024
Chương 1001 - Thập Đại Chân Truyền, Thiên Tài Thiên Tông 2 Đang thực hiện audio 7,580 10/04/2024
Chương 1002 - Giết Tới Đan Kiền Cung 1 Đang thực hiện audio 7,734 10/04/2024
Chương 1003 - Giết Tới Đan Kiền Cung 2 Đang thực hiện audio 6,155 10/04/2024
Chương 1004 - Tào Tấn Hung Hăng Càn Quấy 1 Đang thực hiện audio 1,688 10/04/2024
Chương 1005 - Tào Tấn Hung Hăng Càn Quấy 2 Đang thực hiện audio 4,993 10/04/2024
Chương 1006 - Người Mặc Áo Choàng Thần Bí 1 Đang thực hiện audio 2,839 10/04/2024
Chương 1007 - Người Mặc Áo Choàng Thần Bí 2 Đang thực hiện audio 5,264 10/04/2024
Chương 1008 - Trong Người Mạnh Còn Có Kẻ Mạnh Hơn. Đang thực hiện audio 3,960 10/04/2024
Chương 1009 - Chạy Trối Chết 1 Đang thực hiện audio 4,080 10/04/2024
Chương 1010 - Chạy Trối Chết 2 Đang thực hiện audio 2,021 10/04/2024
Chương 1011 - U Cổ Thất Sát Trận 1 Đang thực hiện audio 9,470 10/04/2024
Chương 1012 - U Cổ Thất Sát Trận 2 Đang thực hiện audio 9,448 10/04/2024
Chương 1013 - Giang Trần Đấu Trận 1 Đang thực hiện audio 9,457 10/04/2024
Chương 1014 - Giang Trần Đấu Trận 2 Đang thực hiện audio 3,348 10/04/2024
Chương 1015 - Bí Ẩn Của Thần Uyên Đại Lục. Đang thực hiện audio 1,699 10/04/2024
Chương 1016 - Tam Tinh Tông Giải Tán 1 Đang thực hiện audio 250 10/04/2024
Chương 1017 - Tam Tinh Tông Giải Tán 2 Đang thực hiện audio 8,052 10/04/2024
Chương 1018 - Chia Cắt Tam Tinh Tông 1 Đang thực hiện audio 1,723 10/04/2024
Chương 1019 - Chia Cắt Tam Tinh Tông 2 Đang thực hiện audio 3,104 10/04/2024
Chương 1020 - Nguyên Cảnh Cửu Trọng 1 Đang thực hiện audio 1,015 10/04/2024
Chương 1021 - Nguyên Cảnh Cửu Trọng 2 Đang thực hiện audio 4,158 10/04/2024
Chương 1022 - Ba Trận Đều Bị Phá 1 Đang thực hiện audio 1,811 10/04/2024
Chương 1023 - Ba Trận Đều Bị Phá 2 Đang thực hiện audio 3,043 10/04/2024
Chương 1024 - Tào Tấn Chưa Từ Bỏ Ý Định. Đang thực hiện audio 8,719 10/04/2024
Chương 1025 - Huyễn Ba Sơn Lại Phong Vân 1 Đang thực hiện audio 2,759 10/04/2024
Chương 1026 - Huyễn Ba Sơn Lại Phong Vân 2 Đang thực hiện audio 3,257 10/04/2024
Chương 1027 - Cò Kè Mặc Cả 1 Đang thực hiện audio 5,369 10/04/2024
Chương 1028 - Cò Kè Mặc Cả 2 Đang thực hiện audio 5,193 10/04/2024
Chương 1029 - Nhập Thánh Cảnh 1 Đang thực hiện audio 4,179 10/04/2024
Chương 1030 - Nhập Thánh Cảnh 2 Đang thực hiện audio 3,104 10/04/2024
Chương 1031 - Trùng Kích Tháp Truyền Thừa 1 Đang thực hiện audio 5,633 10/04/2024
Chương 1032 - Trùng Kích Tháp Truyền Thừa 2 Đang thực hiện audio 1,726 10/04/2024
Chương 1033 - Vỏ Quýt Dày Có Móng Tay Nhọn. Đang thực hiện audio 6,267 10/04/2024
Chương 1034 - Ba Kiện Bảo Vật Truyền Thừa 1 Đang thực hiện audio 8,295 10/04/2024
Chương 1035 - Ba Kiện Bảo Vật Truyền Thừa 2 Đang thực hiện audio 1,005 10/04/2024
Chương 1036 - Ai Là Con Mồi? 1 Đang thực hiện audio 8,117 10/04/2024
Chương 1037 - Ai Là Con Mồi? 2 Đang thực hiện audio 8,739 10/04/2024
Chương 1038 - Trước Tiên Diệt Một 1 Đang thực hiện audio 9,259 10/04/2024
Chương 1039 - Trước Tiên Diệt Một 2 Đang thực hiện audio 9,812 10/04/2024
Chương 1040 - Trận Pháp Trêu Đùa 1 Đang thực hiện audio 5,629 10/04/2024
Chương 1041 - Trận Pháp Trêu Đùa 2 Đang thực hiện audio 4,248 10/04/2024
Chương 1042 - Chia Để Trị, Lại Giết Một Người. Đang thực hiện audio 7,930 10/04/2024
Chương 1043 - Lấy Nhiều Thủ Thắng, Ai Sợ Ai? 1 Đang thực hiện audio 1,797 10/04/2024
Chương 1044 - Lấy Nhiều Thủ Thắng, Ai Sợ Ai? 2 Đang thực hiện audio 8,390 10/04/2024
Chương 1045 - Chiến Đấu Làm Cho Tào Tấn Sụp Đổ 1 Đang thực hiện audio 5,776 10/04/2024
Chương 1046 - Chiến Đấu Làm Cho Tào Tấn Sụp Đổ 2 Đang thực hiện audio 2,167 10/04/2024
Chương 1047 - Tào Tấn Chết Không Nhắm Mắt 1 Đang thực hiện audio 2,341 10/04/2024
Chương 1048 - Tào Tấn Chết Không Nhắm Mắt 2 Đang thực hiện audio 8,864 10/04/2024
Chương 1049 - Giang Trần Rời Khỏi 1 Đang thực hiện audio 6,297 10/04/2024
Chương 1050 - Giang Trần Rời Khỏi 2 Đang thực hiện audio 3,090 10/04/2024
Chương 1051 - Đan Kiền Cung Tranh Chấp. Đang thực hiện audio 2,663 10/04/2024
Chương 1052 - Trở Về Đan Kiền Cung 1 Đang thực hiện audio 5,642 10/04/2024
Chương 1053 - Trở Về Đan Kiền Cung 2 Đang thực hiện audio 7,169 10/04/2024
Chương 1054 - Lời Đồn Từ Thượng Cổ 1 Đang thực hiện audio 2,463 10/04/2024
Chương 1055 - Lời Đồn Từ Thượng Cổ 2 Đang thực hiện audio 7,411 10/04/2024
Chương 1056 - Thiếu Chủ Tấn Chức Thánh Cảnh? 1 Đang thực hiện audio 5,690 10/04/2024
Chương 1057 - Thiếu Chủ Tấn Chức Thánh Cảnh? 2 Đang thực hiện audio 7,778 10/04/2024
Chương 1058 - Giải Quyết Mê Thần Chướng, Tâm Tư Của Sư Tỷ 1 Đang thực hiện audio 5,355 10/04/2024
Chương 1059 - Giải Quyết Mê Thần Chướng, Tâm Tư Của Sư Tỷ 2 Đang thực hiện audio 1,638 10/04/2024
Chương 1060 - Cửu Môn Phần Thiên Trận Thăng Cấp Đang thực hiện audio 1,241 10/04/2024
Chương 1061 - Vạn Tượng Đại Điển, Xuất Phát! 1 Đang thực hiện audio 1,203 10/04/2024
Chương 1062 - Vạn Tượng Đại Điển, Xuất Phát! 2 Đang thực hiện audio 8,942 10/04/2024
Chương 1063 - Phế Tích Thảm Thiết 1 Đang thực hiện audio 3,561 10/04/2024
Chương 1064 - Phế Tích Thảm Thiết 2 Đang thực hiện audio 8,745 10/04/2024
Chương 1065 - Thánh Kiếm Cung Càn Rỡ 1 Đang thực hiện audio 7,892 10/04/2024
Chương 1066 - Thánh Kiếm Cung Càn Rỡ 2 Đang thực hiện audio 171 10/04/2024
Chương 1067 - Đề Nghị Kết Minh 1 Đang thực hiện audio 3,857 10/04/2024
Chương 1068 - Đề Nghị Kết Minh 2 Đang thực hiện audio 9,460 10/04/2024
Chương 1069 - Xích Đỉnh Trung Vực 1 Đang thực hiện audio 7,309 10/04/2024
Chương 1070 - Xích Đỉnh Trung Vực 2 Đang thực hiện audio 941 10/04/2024
Chương 1071 - Dã Tâm Bừng Bừng. Đang thực hiện audio 7,251 10/04/2024
Chương 1072 - Tâm Hồn Thiếu Nữ Của Hoàng Nhi, Bích Nhi 1 Đang thực hiện audio 9,955 10/04/2024
Chương 1073 - Tâm Hồn Thiếu Nữ Của Hoàng Nhi, Bích Nhi 2 Đang thực hiện audio 9,818 10/04/2024
Chương 1074 - Giang Trần Thụ Kiếm Đao 1 Đang thực hiện audio 3,378 10/04/2024
Chương 1075 - Giang Trần Thụ Kiếm Đao 2 Đang thực hiện audio 9,477 10/04/2024
Chương 1076 - Gặp Thiên Tài Thánh Kiếm Cung 1 Đang thực hiện audio 3,138 10/04/2024
Chương 1077 - Gặp Thiên Tài Thánh Kiếm Cung 2 Đang thực hiện audio 8,307 10/04/2024
Chương 1078 - Cuộc Chiến Quỷ Dị 1 Đang thực hiện audio 3,179 10/04/2024
Chương 1079 - Cuộc Chiến Quỷ Dị 2. Đang thực hiện audio 7,471 10/04/2024
Chương 1080 - Một Cước Đạp Bay. Đang thực hiện audio 7,174 10/04/2024
Chương 1081 - Khiếp Sợ Khắp Nơi 1 Đang thực hiện audio 7,304 10/04/2024
Chương 1082 - Khiếp Sợ Khắp Nơi 2 Đang thực hiện audio 1,530 10/04/2024
Chương 1083 - Chiến Hỏa Lại Hiện 1 Đang thực hiện audio 601 10/04/2024
Chương 1084 - Chiến Hỏa Lại Hiện 2 Đang thực hiện audio 718 10/04/2024
Chương 1085 - Chủ Động Nhận Thua 1 Đang thực hiện audio 8,582 10/04/2024
Chương 1086 - Chủ Động Nhận Thua 2 Đang thực hiện audio 8,315 10/04/2024
Chương 1087 - Giang Trần Giảo Hoạt (1) Đang thực hiện audio 1,795 10/04/2024
Chương 1088 - Giang Trần Giảo Hoạt (2) Đang thực hiện audio 9,095 10/04/2024
Chương 1089 - Giang Trần Xuất Mã (1) Đang thực hiện audio 3,543 10/04/2024
Chương 1090 - Giang Trần Xuất Mã (2) Đang thực hiện audio 1,540 10/04/2024
Chương 1091 - Giang Trần Đấu Với Uông Hàn Đang thực hiện audio 3,536 10/04/2024
Chương 1092 - Đồng Quang Phá Huyền Băng (1) Đang thực hiện audio 8,735 10/04/2024
Chương 1093 - Đồng Quang Phá Huyền Băng (2) Đang thực hiện audio 5,442 10/04/2024
Chương 1094 - Dùng Hết Tuyệt Chiêu, Ép Ngươi Một Lần (1) Đang thực hiện audio 9,469 10/04/2024
Chương 1095 - Dùng Hết Tuyệt Chiêu, Ép Ngươi Một Lần (2) Đang thực hiện audio 6,740 10/04/2024
Chương 1096 - Hành Hạ Uông Hàn (1) Đang thực hiện audio 2,599 10/04/2024
Chương 1097 - Hành Hạ Uông Hàn (2) Đang thực hiện audio 2,420 10/04/2024
Chương 1098 - Thánh Kiếm Cung Rời Khỏi (1) Đang thực hiện audio 10,034 10/04/2024
Chương 1099 - Thánh Kiếm Cung Rời Khỏi (2) Đang thực hiện audio 7,053 10/04/2024
Chương 1100 - Danh Sách Tứ Cường Đang thực hiện audio 5,775 10/04/2024
Chương 1101 - Quyết Chiến, Từng Quyền Đến Thịt? (1) Đang thực hiện audio 5,858 10/04/2024
Chương 1102 - Quyết Chiến, Từng Quyền Đến Thịt (2) Đang thực hiện audio 2,969 10/04/2024
Chương 1103 - Lực Lượng Huyết Mạch, Rung Động 1 Đang thực hiện audio 4,689 10/04/2024
Chương 1104 - Lực Lượng Huyết Mạch, Rung Động 2 Đang thực hiện audio 9,061 10/04/2024
Chương 1105 - Võ Đấu Tới Văn Đấu, Cuộc Chiến Khí Độ 1 Đang thực hiện audio 1,565 10/04/2024
Chương 1106 - Võ Đấu Tới Văn Đấu, Cuộc Chiến Khí Độ 2 Đang thực hiện audio 3,304 10/04/2024
Chương 1107 - Nhận Thua Đang thực hiện audio 8,377 10/04/2024
Chương 1109 - Giang Trần Hiện Thân 1 Đang thực hiện audio 5,599 10/04/2024
Chương 1109 - Giang Trần Hiện Thân 2 Đang thực hiện audio 8,697 10/04/2024
Chương 1110 - Thánh Kiếm Cung Các Ngươi Cùng Lên Đi 1 Đang thực hiện audio 4,172 10/04/2024
Chương 1111 - Thánh Kiếm Cung Các Ngươi Cùng Lên Đi 2 Đang thực hiện audio 9,403 10/04/2024
Chương 1112 - Vạn Tượng Cực Cảnh Mở Ra 1 Đang thực hiện audio 2,331 10/04/2024
Chương 1113 - Vạn Tượng Cực Cảnh Mở Ra 2 Đang thực hiện audio 9,830 10/04/2024
Chương 1114 - Minh Đà Xá Lợi. Đang thực hiện audio 7,738 10/04/2024
Chương 1115 - Ngoại Cảnh Cực Cảnh 1 Đang thực hiện audio 6,398 10/04/2024
Chương 1116 - Ngoại Cảnh Cực Cảnh 2 Đang thực hiện audio 8,519 10/04/2024
Chương 1117 - Hoàng Nhi Cảnh Báo. Đang thực hiện audio 8,201 10/04/2024
Chương 1118 - Đan Trì Lui Lại 1 Đang thực hiện audio 8,189 10/04/2024
Chương 1119 - Đan Trì Lui Lại 2 Đang thực hiện audio 9,939 10/04/2024
Chương 1120 - Cá Trong Chậu 1 Đang thực hiện audio 7,500 10/04/2024
Chương 1121 - Cá Trong Chậu 2 Đang thực hiện audio 5,592 10/04/2024
Chương 1122 - Cầm Ma, Thập Diện Mai Phục. Đang thực hiện audio 2,167 10/04/2024
Chương 1123 - Họa Thủy Đông Dẫn 1 Đang thực hiện audio 7,793 10/04/2024
Chương 1124 - Họa Thủy Đông Dẫn 2 Đang thực hiện audio 6,220 10/04/2024
Chương 1125 - Thánh Kiếm Cung Làm Phản 1 Đang thực hiện audio 6,327 10/04/2024
Chương 1126 - Thánh Kiếm Cung Làm Phản 2 Đang thực hiện audio 2,738 10/04/2024
Chương 1127 - Tiến Vào Vạn Tượng Cực Cảnh 1 Đang thực hiện audio 229 10/04/2024
Chương 1128 - Tiến Vào Vạn Tượng Cực Cảnh 2 Đang thực hiện audio 353 10/04/2024
Chương 1129 - Phi Vũ Đại Đế, Cung Điện Thần Bí 1 Đang thực hiện audio 8,812 10/04/2024
Chương 1130 - Phi Vũ Đại Đế, Cung Điện Thần Bí 2 Đang thực hiện audio 10,092 10/04/2024
Chương 1131 - Cảnh Ngộ Của Lăng Bích Nhi. Đang thực hiện audio 4,299 10/04/2024
Chương 1132 - Giang Trần Hiện Thân (1) Đang thực hiện audio 8,981 10/04/2024
Chương 1133 - Giang Trần Hiện Thân (2) Đang thực hiện audio 1,782 10/04/2024
Chương 1134 - Tính Toán Hai Người, Giang Trần Đắc Thủ (1) Đang thực hiện audio 1,325 10/04/2024
Chương 1135 - Tính Toán Hai Người, Giang Trần Đắc Thủ (2) Đang thực hiện audio 3,406 10/04/2024
Chương 1136 - Thi Hài Của Phi Vũ Đế (1) Đang thực hiện audio 2,763 10/04/2024
Chương 1137 - Thi Hài Của Phi Vũ Đế (2) Đang thực hiện audio 8,942 10/04/2024
Chương 1138 - Luyện Hóa Động Phủ (1) Đang thực hiện audio 1,222 10/04/2024
Chương 1139 - Luyện Hóa Động Phủ (2) Đang thực hiện audio 8,152 10/04/2024
Chương 1140 - Hai Phần Truyền Thừa Đang thực hiện audio 660 10/04/2024
Chương 1141 - Không Thể Buông Tha (1) Đang thực hiện audio 9,784 10/04/2024
Chương 1142 - Không Thể Buông Tha (2) Đang thực hiện audio 539 10/04/2024
Chương 1143 - Lăng Bích Nhi Tình Thâm Ý Trọng (1) Đang thực hiện audio 9,700 10/04/2024
Chương 1144 - Lăng Bích Nhi Tình Thâm Ý Trọng (2) Đang thực hiện audio 1,014 10/04/2024
Chương 1145 - Lực Lượng Hủy Diệt Đáng Sợ Của Cấm Chế (1) Đang thực hiện audio 9,618 10/04/2024
Chương 1146 - Lực Lượng Hủy Diệt Đáng Sợ Của Cấm Chế (2) Đang thực hiện audio 1,095 10/04/2024
Chương 1147 - Chiến Đấu Thảm Thiết (1) Đang thực hiện audio 2,974 10/04/2024
Chương 1148 - Chiến Đấu Thảm Thiết (2) Đang thực hiện audio 2,897 10/04/2024
Chương 1149 - Giang Trần Cứu Người Đang thực hiện audio 4,352 10/04/2024
Chương 1150 - Tông Môn Nghiền Nát (1) Đang thực hiện audio 5,009 10/04/2024
Chương 1151 - Tông Môn Nghiền Nát (2) Đang thực hiện audio 9,335 10/04/2024
Chương 1152 - Hoàng Nhi Lại Ra Tay (1) Đang thực hiện audio 168 10/04/2024
Chương 1153 - Hoàng Nhi Lại Ra Tay (2) Đang thực hiện audio 7,275 10/04/2024
Chương 1154 - Tình Ý Của Hoàng Nhi Đang thực hiện audio 151 10/04/2024
Chương 1155 - Phản Kích (1) Đang thực hiện audio 8,001 10/04/2024
Chương 1156 - Phản Kích (2) Đang thực hiện audio 7,664 10/04/2024
Chương 1157 - Kế Hoạch Lớn Mật (1) Đang thực hiện audio 5,014 10/04/2024
Chương 1158 - Kế Hoạch Lớn Mật (2) Đang thực hiện audio 9,081 10/04/2024
Chương 1159 - Dụ Ra Để Giết Thiên Tài Thánh Cảnh Ngũ Trọng (1) Đang thực hiện audio 9,163 10/04/2024
Chương 1160 - Dụ Ra Để Giết Thiên Tài Thánh Cảnh Ngũ Trọng (2) Đang thực hiện audio 2,476 10/04/2024
Chương 1161 - Không Vào Hang Cọp Sao Bắt Được Cọp Con? Đang thực hiện audio 9,621 10/04/2024
Chương 1162 - Bắt Giữ Cung Kỳ (1) Đang thực hiện audio 9,747 10/04/2024
Chương 1163 - Bắt Giữ Cung Kỳ (2) Đang thực hiện audio 1,047 10/04/2024
Chương 1164 - Ngoài Ý Muốn (1) Đang thực hiện audio 38 10/04/2024
Chương 1165 - Ngoài Ý Muốn (2) Đang thực hiện audio 8,618 10/04/2024
Chương 1166 - Liên Tục Đả Kích (1) Đang thực hiện audio 8,055 10/04/2024
Chương 1167 - Liên Tục Đả Kích (2) Đang thực hiện audio 4,665 10/04/2024
Chương 1168 - Tổn Thất Thảm Trọng Đang thực hiện audio 2,963 10/04/2024
Chương 1169 - Treo Giải Thưởng Đuổi Giết (1) Đang thực hiện audio 4,962 10/04/2024
Chương 1170 - Treo Giải Thưởng Đuổi Giết (2) Đang thực hiện audio 7,043 10/04/2024
Chương 1171 - Chinh Đồ, Lưu Ly Vương Thành (1) Đang thực hiện audio 6,417 10/04/2024
Chương 1172 - Chinh Đồ, Lưu Ly Vương Thành (2) Đang thực hiện audio 6,502 10/04/2024
Chương 1173 - Đan Trì Cung Chủ Bị Bắt Đang thực hiện audio 9,439 10/04/2024
Chương 1174 - Bất Diệt Thiên Đô Bá Đạo Đang thực hiện audio 4,529 10/04/2024
Chương 1175 - Gặp Lại Cố Nhân 1 Đang thực hiện audio 7,908 10/04/2024
Chương 1176 - Gặp Lại Cố Nhân 2 Đang thực hiện audio 891 10/04/2024
Chương 1177 - Tông Mông Nhất Phẩm Chó Cắn Chó 1 Đang thực hiện audio 604 10/04/2024
Chương 1178 - Tông Mông Nhất Phẩm Chó Cắn Chó 2 Đang thực hiện audio 33 10/04/2024
Chương 1179 - Một Thanh Kiếm Dẫn Tới Thảm Án 1 Đang thực hiện audio 2,302 10/04/2024
Chương 1180 - Một Thanh Kiếm Dẫn Tới Thảm Án 2 Đang thực hiện audio 1,194 10/04/2024
Chương 1181 - Bị Giang Trần Đùa Giỡn Đang thực hiện audio 6,273 10/04/2024
Chương 1182 - Đưa Cho Hoàng Nhi Một Cọc Tạo Hóa 1 Đang thực hiện audio 5,315 10/04/2024
Chương 1183 - Đưa Cho Hoàng Nhi Một Cọc Tạo Hóa 2 Đang thực hiện audio 7,837 10/04/2024
Chương 1184 - Diện Mạo Của Hoàng Nhi 1 Đang thực hiện audio 4,720 10/04/2024
Chương 1185 - Diện Mạo Của Hoàng Nhi 2 Đang thực hiện audio 3,469 10/04/2024
Chương 1186 - Tề Tụ Ở Anh Khấp Cốc 1 Đang thực hiện audio 3,793 10/04/2024
Chương 1187 - Tề Tụ Ở Anh Khấp Cốc 2 Đang thực hiện audio 7,714 10/04/2024
Chương 1188 - Ba Phương Đấu Sức (1) Đang thực hiện audio 2,410 10/04/2024
Chương 1189 - Ba Phương Đấu Sức (2) Đang thực hiện audio 7,355 10/04/2024
Chương 1190 - Đan Tiêu Trận Bàn Hiển Uy Đang thực hiện audio 10,072 10/04/2024
Chương 1191 - Toàn Quân Bị Diệt (1) Đang thực hiện audio 7,403 10/04/2024
Chương 1192 - Toàn Quân Bị Diệt (2) Đang thực hiện audio 1,341 10/04/2024
Chương 1193 - Toàn Quân Bị Diệt? 2 Đang thực hiện audio 7,059 10/04/2024
Chương 1194 - Không Có Một Người Nào Còn Sống 1 Đang thực hiện audio 3,946 10/04/2024
Chương 1195 - Không Có Một Người Nào Còn Sống 2 Đang thực hiện audio 8,324 10/04/2024
Chương 1196 - Dương Danh Tất Cả Các Vực 1 Đang thực hiện audio 8,239 10/04/2024
Chương 1197 - Dương Danh Tất Cả Các Vực 2 Đang thực hiện audio 1,963 10/04/2024
Chương 1198 - Cửa Ải Cuối Cùng. Đang thực hiện audio 5,668 10/04/2024
Chương 1199 - Phiền Toái Nhiều Hơn 1 Đang thực hiện audio 5,307 10/04/2024
Chương 1200 - Phiền Toái Nhiều Hơn 2 Đang thực hiện audio 5,807 10/04/2024
Chương 1201 - Cửu Tiếu Kim Phật Tán 1 Đang thực hiện audio 2,269 10/04/2024
Chương 1202 - Cửu Tiếu Kim Phật Tán 2 Đang thực hiện audio 9,072 10/04/2024
Chương 1203 - Hội Chuẩn 1 Đang thực hiện audio 1,504 10/04/2024
Chương 1204 - Hội Chuẩn 2 Đang thực hiện audio 5,777 10/04/2024
Chương 1205 - Vi Thiếu Gia 1 Đang thực hiện audio 2,696 10/04/2024
Chương 1206 - Vi Thiếu Gia 2 Đang thực hiện audio 3,720 10/04/2024
Chương 1207 - Bị Ngăn Lại Ở Cửa Bắc. Đang thực hiện audio 8,226 10/04/2024
Chương 1208 - Hữu Kinh Vô Hiểm Ra Khỏi Cửa Bắc 1 Đang thực hiện audio 7,226 10/04/2024
Chương 1209 - Hữu Kinh Vô Hiểm Ra Khỏi Cửa Bắc 2 Đang thực hiện audio 4,032 10/04/2024
Chương 1210 - Thẳng Thắn Đối Đãi 1 Đang thực hiện audio 1,923 10/04/2024
Chương 1211 - Thẳng Thắn Đối Đãi 2 Đang thực hiện audio 7,724 10/04/2024
Chương 1212 - Lưu Ly Vương Thành 1 Đang thực hiện audio 8,277 10/04/2024
Chương 1213 - Lưu Ly Vương Thành 2 Đang thực hiện audio 6,909 10/04/2024
Chương 1214 - Thị Trường Nô Lệ 1 Đang thực hiện audio 3,375 10/04/2024
Chương 1215 - Thị Trường Nô Lệ 2 Đang thực hiện audio 3,812 10/04/2024
Chương 1216 - Ngươi Cầu Hắn Không Bằng Ngươi Cầu Ta. Đang thực hiện audio 2,853 10/04/2024
Chương 1217 - Tin Tức Sơ Bộ 1 Đang thực hiện audio 4,960 10/04/2024
Chương 1218 - Tin Tức Sơ Bộ 2 Đang thực hiện audio 3,333 10/04/2024
Chương 1219 - Luật Lệ Buồn Nôn 1 Đang thực hiện audio 3,933 10/04/2024
Chương 1220 - Luật Lệ Buồn Nôn 2 Đang thực hiện audio 7,311 10/04/2024
Chương 1221 - Ngươi Bức Ta Đoạt Người 1 Đang thực hiện audio 5,251 10/04/2024
Chương 1222 - Ngươi Bức Ta Đoạt Người 2 Đang thực hiện audio 7,558 10/04/2024
Chương 1223 - Đệ Tử Đan Kiền Cung 1 Đang thực hiện audio 6,389 10/04/2024
Chương 1224 - Đệ Tử Đan Kiền Cung 2 Đang thực hiện audio 5,401 10/04/2024
Chương 1225 - Lại Gặp Nan Đề. Đang thực hiện audio 905 10/04/2024
Chương 1226 - Câu Ngọc Tỉnh Lại 1 Đang thực hiện audio 6,327 10/04/2024
Chương 1227 - Câu Ngọc Tỉnh Lại 2 Đang thực hiện audio 5,527 10/04/2024
Chương 1228 - Tình Đồng Môn 1 Đang thực hiện audio 7,060 10/04/2024
Chương 1229 - Tình Đồng Môn 2 Đang thực hiện audio 3,580 10/04/2024
Chương 1230 - Nhân Tâm Thuần Phục 1 Đang thực hiện audio 4,941 10/04/2024
Chương 1231 - Nhân Tâm Thuần Phục 2 Đang thực hiện audio 1,911 10/04/2024
Chương 1232 - Thánh Cảnh Quy Thuận. Đang thực hiện audio 9,168 10/04/2024
Chương 1233 - Vương Đình Phiệt Chủ 1 Đang thực hiện audio 7,288 10/04/2024
Chương 1234 - Vương Đình Phiệt Chủ 2 Đang thực hiện audio 3,870 10/04/2024
Chương 1235 - Sóng Gió Cũ Chưa Tan, Sóng Gió Mới Lại Nổi 1 Đang thực hiện audio 3,338 10/04/2024
Chương 1236 - Sóng Gió Cũ Chưa Tan, Sóng Gió Mới Lại Nổi 2 Đang thực hiện audio 8,256 10/04/2024
Chương 1237 - Mục Tiêu Dừng Chân Ở Lưu Ly Vương Thành 1 Đang thực hiện audio 3,371 10/04/2024
Chương 1238 - Mục Tiêu Dừng Chân Ở Lưu Ly Vương Thành 2 Đang thực hiện audio 6,730 10/04/2024
Chương 1239 - Vi Gia Nội Loạn 1 Đang thực hiện audio 4,788 10/04/2024
Chương 1240 - Vi Gia Nội Loạn 2 Đang thực hiện audio 8,118 10/04/2024
Chương 1241 - Quỷ Đan Lưu. Đang thực hiện audio 8,177 10/04/2024
Chương 1242 - Giang Trần Xuất Kích 1 Đang thực hiện audio 108 10/04/2024
Chương 1243 - Giang Trần Xuất Kích 2 Đang thực hiện audio 1,225 10/04/2024
Chương 1244 - Trác Lão Bái Phục 1 Đang thực hiện audio 9,040 10/04/2024
Chương 1245 - Trác Lão Bái Phục 2 Đang thực hiện audio 8,073 10/04/2024
Chương 1246 - Phương Pháp Làm Cho Vi Mặc Xấu Hổ 1 Đang thực hiện audio 7,356 10/04/2024
Chương 1247 - Đại Công Cáo Thành 1 Đang thực hiện audio 1,885 10/04/2024
Chương 1248 - Phương Pháp Làm Cho Vi Mặc Xấu Hổ 2 Đang thực hiện audio 3,067 10/04/2024
Chương 1249 - Đại Công Cáo Thành 2 Đang thực hiện audio 612 10/04/2024
Chương 1250 - Bán Bộ Tiên Đan Đang thực hiện audio 7,739 10/04/2024
Chương 1251 - Tranh Giành Đan Vương 1 Đang thực hiện audio 239 10/04/2024
Chương 1252 - Tranh Giành Đan Vương 2 Đang thực hiện audio 379 10/04/2024
Chương 1253 - Kết Quả Sinh Tử 1 Đang thực hiện audio 932 10/04/2024
Chương 1254 - Kết Quả Sinh Tử 2 Đang thực hiện audio 477 10/04/2024
Chương 1255 - Thế Cục Đại Biến 1 Đang thực hiện audio 8,000 10/04/2024
Chương 1256 - Thế Cục Đại Biến 2 Đang thực hiện audio 1,880 10/04/2024
Chương 1257 - Tận Thế Đã Tới. Đang thực hiện audio 9,695 10/04/2024
Chương 1258 - Mọi Sự Đã Chuẩn Bị 1 Đang thực hiện audio 3,800 10/04/2024
Chương 1259 - Mọi Sự Đã Chuẩn Bị 2 Đang thực hiện audio 2,560 10/04/2024
Chương 1260 - Lưu Ly Vương Tháp 1 Đang thực hiện audio 55 10/04/2024
Chương 1261 - Lưu Ly Vương Tháp 2 Đang thực hiện audio 8,477 10/04/2024
Chương 1262 - Chuyện Kinh Người 1 Đang thực hiện audio 6,356 10/04/2024
Chương 1263 - Chuyện Kinh Người 2 Đang thực hiện audio 1,498 10/04/2024
Chương 1264 - Long Tiểu Huyền Muốn Đột Phá 1 Đang thực hiện audio 4,863 10/04/2024
Chương 1265 - Long Tiểu Huyền Muốn Đột Phá 2 Đang thực hiện audio 8,127 10/04/2024
Chương 1266 - Vẽ Mặt Trong Đấu Giá Hội. Đang thực hiện audio 9,877 10/04/2024
Chương 1267 - Thiếu Chủ Đại Phiệt 1 Đang thực hiện audio 913 10/04/2024
Chương 1268 - Thiếu Chủ Đại Phiệt 2 Đang thực hiện audio 1,183 10/04/2024
Chương 1269 - Ba Khỏa Vạn Thọ Đan 1 Đang thực hiện audio 3,183 10/04/2024
Chương 1270 - Ba Khỏa Vạn Thọ Đan 2 Đang thực hiện audio 141 10/04/2024
Chương 1271 - Tính Toán Âm Hiểm Của Vương Đằng 1 Đang thực hiện audio 8,382 10/04/2024
Chương 1272 - Tính Toán Âm Hiểm Của Vương Đằng 2 Đang thực hiện audio 9,033 10/04/2024
Chương 1273 - Vẽ Mặt Và Phản Vẽ Mặt 1 Đang thực hiện audio 7,079 10/04/2024
Chương 1274 - Vẽ Mặt Và Phản Vẽ Mặt 2 Đang thực hiện audio 8,936 10/04/2024
Chương 1275 - Thâu Thiên Đan Đỉnh. Đang thực hiện audio 4,568 10/04/2024
Chương 1276 - Kim Quan Vân Hạc 1 Đang thực hiện audio 1,123 10/04/2024
Chương 1277 - Kim Quan Vân Hạc 2 Đang thực hiện audio 8,826 10/04/2024
Chương 1278 - Cơ Tam Công Tử Hào Sảng 1 Đang thực hiện audio 5,861 10/04/2024
Chương 1279 - Cơ Tam Công Tử Hào Sảng 2 Đang thực hiện audio 642 10/04/2024
Chương 1280 - Tin Tức Về Tùng Hạc Đan 1 Đang thực hiện audio 4,487 10/04/2024
Chương 1281 - Tin Tức Về Tùng Hạc Đan 2 Đang thực hiện audio 7,056 10/04/2024
Chương 1282 - Khai Trương Trước Tin Dữ 1 Đang thực hiện audio 6,738 10/04/2024
Chương 1283 - Khai Trương Trước Tin Dữ 2 Đang thực hiện audio 2,610 10/04/2024
Chương 1284 - Phụ Tử Vi Gia Nghẹn Khuất. Đang thực hiện audio 7,033 10/04/2024
Chương 1285 - Giang Trần Nổi Giận 1 Đang thực hiện audio 3,607 10/04/2024
Chương 1286 - Giang Trần Nổi Giận 2 Đang thực hiện audio 2,894 10/04/2024
Chương 1287 - Đề Nghị Quyết Đấu 1 Đang thực hiện audio 4,812 10/04/2024
Chương 1288 - Đề Nghị Quyết Đấu 2 Đang thực hiện audio 1,097 10/04/2024
Chương 1289 - Nếu Đánh Cuộc Thì Điên Cuồng Một Chút Đang thực hiện audio 8,287 10/04/2024
Chương 1290 - Vương Đằng, Ngươi Không Đánh Cược Nổi Sao? 1 Đang thực hiện audio 2,900 10/04/2024
Chương 1291 - Vương Đằng, Ngươi Không Đánh Cược Nổi Sao? 2 Đang thực hiện audio 3,360 10/04/2024
Chương 1292 - Thua 1 Đang thực hiện audio 1,777 10/04/2024
Chương 1293 - Thua 2 Đang thực hiện audio 7,138 10/04/2024
Chương 1294 - Thiên Cương Đan Cục 1 Đang thực hiện audio 990 10/04/2024
Chương 1295 - Thiên Cương Đan Cục 2 Đang thực hiện audio 2,715 10/04/2024
Chương 1296 - Người So Với Người Giận Điên Người 1 Đang thực hiện audio 3,779 10/04/2024
Chương 1297 - Người So Với Người Giận Điên Người 2 Đang thực hiện audio 6,769 10/04/2024
Chương 1298 - Chọn Nhân Tài Quỷ Dị. Đang thực hiện audio 2,233 10/04/2024
Chương 1299 - Khống Hỏa Thuật Kinh Diễm 1 Đang thực hiện audio 10,034 10/04/2024
Chương 1300 - Khống Hỏa Thuật Kinh Diễm 2 Đang thực hiện audio 5,048 10/04/2024
Chương 1301 - Tam Sinh Đan 1 Đang thực hiện audio 547 10/04/2024
Chương 1302 - Tam Sinh Đan 2 Đang thực hiện audio 2,464 10/04/2024
Chương 1303 - Quỷ Đan Lưu Thần Kỹ. Đang thực hiện audio 5,481 10/04/2024
Chương 1304 - Vương Đằng Náo Loạn 1 Đang thực hiện audio 2,406 10/04/2024
Chương 1305 - Vương Đằng Náo Loạn 2 Đang thực hiện audio 5,838 10/04/2024
Chương 1306 - Thần Tượng Quỷ Đan Lưu 1 Đang thực hiện audio 2,102 10/04/2024
Chương 1307 - Thần Tượng Quỷ Đan Lưu 2 Đang thực hiện audio 2,876 10/04/2024
Chương 1308 - Giang Trần Toàn Lực Phát Huy 1 Đang thực hiện audio 6,226 10/04/2024
Chương 1309 - Giang Trần Toàn Lực Phát Huy 2 Đang thực hiện audio 1,462 10/04/2024
Chương 1310 - Phân Thắng Bại 1 Đang thực hiện audio 7,992 10/04/2024
Chương 1311 - Phân Thắng Bại 2 Đang thực hiện audio 2,859 10/04/2024
Chương 1312 - Thắng Cuộc. Đang thực hiện audio 5,186 10/04/2024
Chương 1313 - Chúng Tinh Ủng Nguyệt 1 Đang thực hiện audio 1,026 10/04/2024
Chương 1314 - Chúng Tinh Ủng Nguyệt 2 Đang thực hiện audio 7,676 10/04/2024
Chương 1315 - Ta Muốn Bái Ngươi Làm Sư Phụ 1 Đang thực hiện audio 8,695 10/04/2024
Chương 1316 - Ta Muốn Bái Ngươi Làm Sư Phụ 2 Đang thực hiện audio 3,174 10/04/2024
Chương 1317 - Thăng Cấp Cảnh Giới 1 Đang thực hiện audio 2,762 10/04/2024
Chương 1318 - Thăng Cấp Cảnh Giới 2 Đang thực hiện audio 2,893 10/04/2024
Chương 1319 - Kết Bái Huynh Đệ. Đang thực hiện audio 6,616 10/04/2024
Chương 1320 - Đế Lâm Ngự Giáp Phù 1 Đang thực hiện audio 8,207 10/04/2024
Chương 1321 - Đế Lâm Ngự Giáp Phù 2 Đang thực hiện audio 6,613 10/04/2024
Chương 1322 - Lưỡng Tình Tương Duyệt, Thân Thế Hoàng Nhi 1 Đang thực hiện audio 4,420 10/04/2024
Chương 1323 - Lưỡng Tình Tương Duyệt, Thân Thế Hoàng Nhi 2 Đang thực hiện audio 9,716 10/04/2024
Chương 1324 - Vạn Uyên Đảo, Vĩnh Hằng Thần Quốc 1 Đang thực hiện audio 8,729 10/04/2024
Chương 1325 - Vạn Uyên Đảo, Vĩnh Hằng Thần Quốc 2 Đang thực hiện audio 2,733 10/04/2024
Chương 1326 - Tin Tức Của Thuấn Lão. Đang thực hiện audio 8,268 10/04/2024
Chương 1327 - Tin Tức Mộc Cao Kỳ 1 Đang thực hiện audio 3,958 10/04/2024
Chương 1328 - Tin Tức Mộc Cao Kỳ 2 Đang thực hiện audio 2,671 10/04/2024
Chương 1329 - Bàn Long Phiệt Chủ 1 Đang thực hiện audio 2,577 10/04/2024
Chương 1330 - Bàn Long Phiệt Chủ 2 Đang thực hiện audio 3,048 10/04/2024
Chương 1331 - Chuẩn Đoán Bệnh Cho Phiệt Chủ Bàn Long Đại Phiệt 1 Đang thực hiện audio 5,907 10/04/2024
Chương 1332 - Chuẩn Đoán Bệnh Cho Phiệt Chủ Bàn Long Đại Phiệt 2 Đang thực hiện audio 9,689 10/04/2024
Chương 1333 - Biện Pháp Trì Hoãn Tán Công. Đang thực hiện audio 599 10/04/2024
Chương 1334 - Ngũ Hành Độ Dương Thuật, Công Thành 1 Đang thực hiện audio 9,012 10/04/2024
Chương 1335 - Ngũ Hành Độ Dương Thuật, Công Thành 2 Đang thực hiện audio 628 10/04/2024
Chương 1336 - Chuẩn Bị Cho Long Tiểu Huyền Đột Phá 1 Đang thực hiện audio 8,910 10/04/2024
Chương 1337 - Chuẩn Bị Cho Long Tiểu Huyền Đột Phá 2 Đang thực hiện audio 692 10/04/2024
Chương 1338 - Người Xâm Nhập 1 Đang thực hiện audio 8,385 10/04/2024
Chương 1339 - Người Xâm Nhập 2 Đang thực hiện audio 2,744 10/04/2024
Chương 1340 - Một Người Cũng Không Lưu. Đang thực hiện audio 10,066 10/04/2024
Chương 1341 - Trương Thống Lĩnh Trung Thành 1 Đang thực hiện audio 4,479 10/04/2024
Chương 1342 - Trương Thống Lĩnh Trung Thành 2 Đang thực hiện audio 6,952 10/04/2024
Chương 1343 - Mộ Dung Đại Phiệt 1 Đang thực hiện audio 9,037 10/04/2024
Chương 1344 - Mộ Dung Đại Phiệt 2 Đang thực hiện audio 4,455 10/04/2024
Chương 1345 - Bàn Long Đại Phiệt Xoay Người 1 Đang thực hiện audio 3,738 10/04/2024
Chương 1346 - Bàn Long Đại Phiệt Xoay Người 2 Đang thực hiện audio 4,588 10/04/2024
Chương 1347 - Chân Long Hóa Hình Long Tiểu Huyền Đang thực hiện audio 5,418 10/04/2024
Chương 1348 - Tu La Đại Đế Tham Gia ? 1 Đang thực hiện audio 5,361 10/04/2024
Chương 1349 - Tu La Đại Đế Tham Gia ? 2 Đang thực hiện audio 6,150 10/04/2024
Chương 1350 - Diêm Vương Đánh Nhau, Tiểu Quỷ Gặp Nạn 1 Đang thực hiện audio 7,907 10/04/2024
Chương 1351 - Diêm Vương Đánh Nhau, Tiểu Quỷ Gặp Nạn 2 Đang thực hiện audio 923 10/04/2024
Chương 1352 - Giang Trần Động Kế. Đang thực hiện audio 7,432 10/04/2024
Chương 1353 - Thái Uyên Lâu Trọng Tân Khai Trương 1 Đang thực hiện audio 4,311 10/04/2024
Chương 1354 - Thái Uyên Lâu Trọng Tân Khai Trương 2 Đang thực hiện audio 9,347 10/04/2024
Chương 1355 - Miễn Phí Vạn Thọ Đan 1 Đang thực hiện audio 1,431 10/04/2024
Chương 1356 - Miễn Phí Vạn Thọ Đan 2 Đang thực hiện audio 8,384 10/04/2024
Chương 1357 - Xâu Người Khẩu Vị Đang thực hiện audio 6,263 10/04/2024
Chương 1358 - Khổng Tước Vệ 1 Đang thực hiện audio 1,911 10/04/2024
Chương 1359 - Khổng Tước Vệ 2 Đang thực hiện audio 3,871 10/04/2024
Chương 1360 - Bắt Lại Cho Ta 1 Đang thực hiện audio 8,489 10/04/2024
Chương 1361 - Bắt Lại Cho Ta 2 Đang thực hiện audio 7,742 10/04/2024
Chương 1362 - Bá Khí Khổng Tước Vệ Đang thực hiện audio 2,134 10/04/2024
Chương 1363 - Thái Uyên Lâu Lại Xong Đời 1 Đang thực hiện audio 9,961 10/04/2024
Chương 1364 - Thái Uyên Lâu Lại Xong Đời 2 Đang thực hiện audio 5,976 10/04/2024
Chương 1365 - Tu La Đại Đế 1 Đang thực hiện audio 3,810 10/04/2024
Chương 1366 - Tu La Đại Đế 2 Đang thực hiện audio 9,789 10/04/2024
Chương 1367 - Trong Cơn Giận Dữ Đang thực hiện audio 2,976 10/04/2024
Chương 1368 - Thánh Cảnh Ngũ Trọng 1 Đang thực hiện audio 4,578 10/04/2024
Chương 1369 - Thánh Cảnh Ngũ Trọng 2 Đang thực hiện audio 8,888 10/04/2024
Chương 1370 - Khổng Tước Đại Đế Đang thực hiện audio 8,204 10/04/2024
Chương 1371 - Ý Đồ Đến Của Khổng Tước Đại Đế 1 Đang thực hiện audio 1,482 10/04/2024
Chương 1372 - Ý Đồ Đến Của Khổng Tước Đại Đế 2 Đang thực hiện audio 6,942 10/04/2024
Chương 1373 - Chư Thiên Tuệ Nhãn 1 Đang thực hiện audio 841 10/04/2024
Chương 1374 - Chư Thiên Tuệ Nhãn 2 Đang thực hiện audio 3,228 10/04/2024
Chương 1375 - Khổng Tước Thánh Sơn Đang thực hiện audio 5,854 10/04/2024
Chương 1376 - Đại Đế Cơ Duyên 1 Đang thực hiện audio 1,367 10/04/2024
Chương 1377 - Đại Đế Cơ Duyên 2 Đang thực hiện audio 1,925 10/04/2024
Chương 1378 - Khảo Hạch Bắt Đầu 1 Đang thực hiện audio 3,776 10/04/2024
Chương 1379 - Khảo Hạch Bắt Đầu 2 Đang thực hiện audio 6,277 10/04/2024
Chương 1380 - Liền Qua Ba Cửa Ải Đang thực hiện audio 5,467 10/04/2024
Chương 1381 - Ngàn Tôn Khổng Tước 1 Đang thực hiện audio 309 10/04/2024
Chương 1382 - Ngàn Tôn Khổng Tước 2 Đang thực hiện audio 8,700 10/04/2024
Chương 1383 - Tin Tức Ngoài Ý Muốn Đang thực hiện audio 2,088 10/04/2024
Chương 1384 - Ngũ Sắc Thần Quang Kiếm 1 Đang thực hiện audio 7,837 10/04/2024
Chương 1385 - Ngũ Sắc Thần Quang Kiếm 2 Đang thực hiện audio 9,655 10/04/2024
Chương 1386 - Đan Hỏa Thành Khiêu Khích 1 Đang thực hiện audio 3,502 10/04/2024
Chương 1387 - Đan Hỏa Thành Khiêu Khích 2 Đang thực hiện audio 7,141 10/04/2024
Chương 1388 - Chủ Động Xuất Kích Đang thực hiện audio 1,557 10/04/2024
Chương 1389 - Đan Cực Đại Đế 1 Đang thực hiện audio 6,018 10/04/2024
Chương 1390 - Đan Cực Đại Đế 2 Đang thực hiện audio 1,175 10/04/2024
Chương 1391 - Đồn Đoán 1 Đang thực hiện audio 8,299 10/04/2024
Chương 1392 - Đồn Đoán 2 Đang thực hiện audio 9,761 10/04/2024
Chương 1393 - Tâm Nguyện Của Khổng Tước Đại Đế Đang thực hiện audio 997 10/04/2024
Chương 1394 - Khổng Tước Thánh Sơn Truyền Thừa Số Mệnh 1 Đang thực hiện audio 2,373 10/04/2024
Chương 1395 - Khổng Tước Thánh Sơn Truyền Thừa Số Mệnh 2 Đang thực hiện audio 5,674 10/04/2024
Chương 1396 - Tin Tức Của Lăng Huệ Nhi 1 Đang thực hiện audio 506 10/04/2024
Chương 1397 - Tin Tức Của Lăng Huệ Nhi 2 Đang thực hiện audio 8,034 10/04/2024
Chương 1398 - Lăng Thị Phụ Nữ Đang thực hiện audio 53 10/04/2024
Chương 1399 - Bên Đường Gây Chuyện 1 Đang thực hiện audio 6,930 10/04/2024
Chương 1400 - Bên Đường Gây Chuyện 2 Đang thực hiện audio 4,552 10/04/2024
Chương 1401 - Vạn Xà Bang Quỳ 1 Đang thực hiện audio 5,230 10/04/2024
Chương 1402 - Vạn Xà Bang Quỳ 2 Đang thực hiện audio 8,799 10/04/2024
Chương 1403 - Phá Huỷ Vạn Xà Bang Đang thực hiện audio 9,384 10/04/2024
Chương 1404 - Đồng Môn Lại Tụ Họp 1 Đang thực hiện audio 5,408 10/04/2024
Chương 1405 - Đồng Môn Lại Tụ Họp 2 Đang thực hiện audio 4,905 10/04/2024
Chương 1406 - Đan Đạo Cự Đầu Tề Tụ 1 Đang thực hiện audio 1,299 10/04/2024
Chương 1407 - Đan Đạo Cự Đầu Tề Tụ 2 Đang thực hiện audio 6,986 10/04/2024
Chương 1408 - Hào Khí Nóng Nảy Đang thực hiện audio 3,846 10/04/2024
Chương 1409 - Kế Sách Của Giang Trần 1 Đang thực hiện audio 9,384 10/04/2024
Chương 1410 - Kế Sách Của Giang Trần 2 Đang thực hiện audio 5,630 10/04/2024
Chương 1411 - Liên Tục Ra Chiêu 1 Đang thực hiện audio 3,804 10/04/2024
Chương 1412 - Liên Tục Ra Chiêu 2 Đang thực hiện audio 8,706 10/04/2024
Chương 1413 - Vạn Thọ Đan Thành Đang thực hiện audio 879 10/04/2024
Chương 1414 - Thắng Bại Đã Phân 1 Đang thực hiện audio 5,017 10/04/2024
Chương 1415 - Thắng Bại Đã Phân 2 Đang thực hiện audio 8,764 10/04/2024
Chương 1416 - Chân Đan Vương Nhất Chiến Thành Danh 1 Đang thực hiện audio 4,688 10/04/2024
Chương 1417 - Chân Đan Vương Nhất Chiến Thành Danh 2 Đang thực hiện audio 9,122 10/04/2024
Chương 1418 - Đan Nhi Ôm Ấp Tình Cảm Đang thực hiện audio 7,752 10/04/2024
Chương 1419 - Đan Hỏa Thành Mật Tín 1 Đang thực hiện audio 8,373 10/04/2024
Chương 1420 - Đan Hỏa Thành Mật Tín 2 Đang thực hiện audio 7,122 10/04/2024
Chương 1421 - Tin Tức Nặng Cân 1 Đang thực hiện audio 5,020 10/04/2024
Chương 1422 - Tin Tức Nặng Cân 2 Đang thực hiện audio 5,855 10/04/2024
Chương 1423 - An Hồn Mộc Tuyến Nhân Đang thực hiện audio 7,372 10/04/2024
Chương 1424 - Một Mảnh Lá Cây An Hồn Mộc 1 Đang thực hiện audio 9,081 10/04/2024
Chương 1425 - Một Mảnh Lá Cây An Hồn Mộc 2 Đang thực hiện audio 2,193 10/04/2024
Chương 1426 - Cổ Trùng Đáng Sợ 1 Đang thực hiện audio 2,066 10/04/2024
Chương 1427 - Cổ Trùng Đáng Sợ 2 Đang thực hiện audio 141 10/04/2024
Chương 1428 - Dễ Như Trở Bàn Tay Đang thực hiện audio 5,962 10/04/2024
Chương 1429 - Ý Định Trở Lại Cố Thổ 1 Đang thực hiện audio 7,036 10/04/2024
Chương 1430 - Ý Định Trở Lại Cố Thổ 2 Đang thực hiện audio 2,538 10/04/2024
Chương 1431 - Chuẩn Bị Trước Khi Xuất Phát 1 Đang thực hiện audio 8,264 10/04/2024
Chương 1432 - Chuẩn Bị Trước Khi Xuất Phát 2 Đang thực hiện audio 3,796 10/04/2024
Chương 1433 - Bất Diệt Thiên Đô Pháp Vương Tụ Đang thực hiện audio 7,271 10/04/2024
Chương 1434 - Mộc Ma Nhất Tộc 1 Đang thực hiện audio 3,198 10/04/2024
Chương 1435 - Mộc Ma Nhất Tộc 2 Đang thực hiện audio 759 10/04/2024
Chương 1436 - Cường Thế Cảnh Cáo 1 Đang thực hiện audio 8,975 10/04/2024
Chương 1437 - Cường Thế Cảnh Cáo 2 Đang thực hiện audio 8,873 10/04/2024
Chương 1438 - Vô Tình Gặp Được Cố Nhân Đang thực hiện audio 9,631 10/04/2024
Chương 1439 - Thúy Hoa Hiên Thiếu Nãi Nãi 1 Đang thực hiện audio 697 10/04/2024
Chương 1440 - Thúy Hoa Hiên Thiếu Nãi Nãi 2 Đang thực hiện audio 1,106 10/04/2024
Chương 1441 - Mặt Khác Của Vệ Hạnh Nhi 1 Đang thực hiện audio 3,955 10/04/2024
Chương 1442 - Mặt Khác Của Vệ Hạnh Nhi 2 Đang thực hiện audio 5,100 10/04/2024
Chương 1443 - Đan Càn Cung Ngũ Đại Bảo Đỉnh Đang thực hiện audio 4,769 10/04/2024
Chương 1444 - Tài Lực Kinh Người 1 Đang thực hiện audio 1,722 10/04/2024
Chương 1445 - Tài Lực Kinh Người 2 Đang thực hiện audio 864 10/04/2024
Chương 1446 - Giang Trần Mua Ba Người 1 Đang thực hiện audio 8,838 10/04/2024
Chương 1447 - Giang Trần Mua Ba Người 2 Đang thực hiện audio 3,278 10/04/2024
Chương 1448 - Huynh Đệ Tình Như Thủ Túc Đang thực hiện audio 3,362 10/04/2024
Chương 1449 - Kẻ Đuổi Giết 1 Đang thực hiện audio 2,571 10/04/2024
Chương 1450 - Kẻ Đuổi Giết 2 Đang thực hiện audio 9,017 10/04/2024
Chương 1451 - Ý Đồ Chân Chính Của Thúy Hoa Hiên Chủ 1 Đang thực hiện audio 8,291 10/04/2024
Chương 1452 - Ý Đồ Chân Chính Của Thúy Hoa Hiên Chủ 2 Đang thực hiện audio 1,720 10/04/2024
Chương 1453 - Cố Thổ Như Trước, Nhân Sự Toàn Bộ Không Phải Đang thực hiện audio 5,924 10/04/2024
Chương 1454 - Trở Lại Vô Tận Địa Quật 1 Đang thực hiện audio 141 10/04/2024
Chương 1455 - Trở Lại Vô Tận Địa Quật 2 Đang thực hiện audio 3,904 10/04/2024
Chương 1456 - Lai Lịch Chân Thật Của Mãng Kỳ 1 Đang thực hiện audio 6,431 10/04/2024
Chương 1457 - Lai Lịch Chân Thật Của Mãng Kỳ 2 Đang thực hiện audio 8,431 10/04/2024
Chương 1458 - Bí Mật Của Ma Tộc Đang thực hiện audio 754 10/04/2024
Chương 1459 - Hoang Man Chi Địa 1 Đang thực hiện audio 4,655 10/04/2024
Chương 1460 - Hoang Man Chi Địa 2 Đang thực hiện audio 6,954 10/04/2024
Chương 1461 - Bá Khí Ra Tay 1 Đang thực hiện audio 174 10/04/2024
Chương 1462 - Bá Khí Ra Tay 2 Đang thực hiện audio 7,961 10/04/2024
Chương 1463 - Tán Tu Chào Hàng Đan Dược Đang thực hiện audio 7,956 10/04/2024
Chương 1464 - Yến Sơn Lục Lang 1 Đang thực hiện audio 2,367 10/04/2024
Chương 1465 - Yến Sơn Lục Lang 2 Đang thực hiện audio 6,888 10/04/2024
Chương 1466 - Thân Phận Lai Của Lịch Lâm Yến Vũ Đang thực hiện audio 7,180 10/04/2024
Chương 1467 - Tìm Hiểu Tin Tức 1 Đang thực hiện audio 2,713 10/04/2024
Chương 1468 - Tìm Hiểu Tin Tức 2 Đang thực hiện audio 5,215 10/04/2024
Chương 1469 - Cái Gọi Là Liên Minh ? 1 Đang thực hiện audio 1,251 10/04/2024
Chương 1470 - Cái Gọi Là Liên Minh ? 2 Đang thực hiện audio 5,732 10/04/2024
Chương 1471 - Quy Tắc Chế Định Người Đang thực hiện audio 1,179 10/04/2024
Chương 1472 - Cường Giả Chế Định Quy Tắc 1 Đang thực hiện audio 4,215 10/04/2024
Chương 1473 - Cường Giả Chế Định Quy Tắc 2 Đang thực hiện audio 3,017 10/04/2024
Chương 1474 - Tiến Vào Hoang Man Đang thực hiện audio 3,114 10/04/2024
Chương 1475 - Linh Dược Khắp Nơi Trên Đất Chưa Từng Hái 1 Đang thực hiện audio 2,385 10/04/2024
Chương 1476 - Linh Dược Khắp Nơi Trên Đất Chưa Từng Hái 2 Đang thực hiện audio 2,212 10/04/2024
Chương 1477 - Bạch Hóa Xương Hình (1) Đang thực hiện audio 8,307 10/04/2024
Chương 1478 - Bạch Hóa Xương Hình (2) Đang thực hiện audio 6,449 10/04/2024
Chương 1479 - Âm Ma Ma Quân Đang thực hiện audio 8,859 10/04/2024
Chương 1480 - Lục Triết Sâm Quái (1) Đang thực hiện audio 5,396 10/04/2024
Chương 1481 - Lục Triết Sâm Quái (2) Đang thực hiện audio 2,993 10/04/2024
Chương 1482 - Vạn Thi Cốc (1) Đang thực hiện audio 8,075 10/04/2024
Chương 1483 - Vạn Thi Cốc (2) Đang thực hiện audio 3,581 10/04/2024
Chương 1484 - Tám Pho Tượng Đang thực hiện audio 2,305 10/04/2024
Chương 1485 - Chạy Trối Chết (1) Đang thực hiện audio 125 10/04/2024
Chương 1486 - Chạy Trối Chết (2) Đang thực hiện audio 7,043 10/04/2024
Chương 1487 - Cấu Kết Với Nhau Làm Việc Xấu (1) Đang thực hiện audio 2,991 10/04/2024
Chương 1488 - Cấu Kết Với Nhau Làm Việc Xấu (2) Đang thực hiện audio 8,723 10/04/2024
Chương 1489 - Cửu Âm Ma Quân Đang thực hiện audio 1,340 10/04/2024
Chương 1490 - Đi Ra Vạn Thi Cốc (1) Đang thực hiện audio 9,807 10/04/2024
Chương 1491 - Đi Ra Vạn Thi Cốc (2) Đang thực hiện audio 8,149 10/04/2024
Chương 1492 - Loạn Lưu Cương Phong (1) Đang thực hiện audio 9,740 10/04/2024
Chương 1493 - Loạn Lưu Cương Phong (2) Đang thực hiện audio 4,506 10/04/2024
Chương 1494 - Quái Vật Cùng Tế Đàn Đang thực hiện audio 5,676 10/04/2024
Chương 1495 - Mộc Ma Cổ Trùng Nguyên Tổ Đang thực hiện audio 304 10/04/2024
Chương 1496 - Ma Đế Uy Áp Đang thực hiện audio 4,529 10/04/2024
Chương 1498 - Đấu Lữ Sư Nam Đang thực hiện audio 6,318 10/04/2024
Chương 1499 - Long Tiểu Huyền Bá Khí Đang thực hiện audio 7,686 10/04/2024
Chương 1500 - Diệt Yến Sơn Lục Lang Đang thực hiện audio 3,710 10/04/2024
Chương 1501 - Thiên Vương Trấn Nhạc Trận (1) Đang thực hiện audio 3,687 10/04/2024
Chương 1502 - Thiên Vương Trấn Nhạc Trận (2) Đang thực hiện audio 8,804 10/04/2024
Chương 1503 - Long Nha Vệ Bị Đuổi Giết Đang thực hiện audio 22 10/04/2024
Chương 1504 - Một Chưởng Chụp Chết (1) Đang thực hiện audio 1,167 10/04/2024
Chương 1505 - Một Chưởng Chụp Chết (2) Đang thực hiện audio 3,368 10/04/2024
Chương 1506 - Người Cũ Cuồng Hỉ (1) Đang thực hiện audio 7,999 10/04/2024
Chương 1507 - Người Cũ Cuồng Hỉ (2) Đang thực hiện audio 5,709 10/04/2024
Chương 1508 - Diệt Tử Quang Phân Đà Đang thực hiện audio 8,488 10/04/2024
Chương 1509 - Bách Thế Đồng Tâm Chú Được Giải Trừ (1) Đang thực hiện audio 1,337 10/04/2024
Chương 1510 - Bách Thế Đồng Tâm Chú Được Giải Trừ (2) Đang thực hiện audio 4,759 10/04/2024
Chương 1511 - Lưu Ly Vương Tháp (1) Đang thực hiện audio 1,701 10/04/2024
Chương 1512 - Lưu Ly Vương Tháp (2) Đang thực hiện audio 6,673 10/04/2024
Chương 1513 - Khổng Tước Đại Đế Tuyển Người Nối Nghiệp (1) Đang thực hiện audio 4,945 10/04/2024
Chương 1514 - Khổng Tước Đại Đế Tuyển Người Nối Nghiệp (2) Đang thực hiện audio 3,352 10/04/2024
Chương 1515 - Chân Đan Vương Trở Về (1) Đang thực hiện audio 2,662 10/04/2024
Chương 1516 - Chân Đan Vương Trở Về (2) Đang thực hiện audio 5,002 10/04/2024
Chương 1517 - Nhân Khí Bạo Phát Đang thực hiện audio 5,838 10/04/2024
Chương 1518 - Khiêu Khích Ác Ý (1) Đang thực hiện audio 5,444 10/04/2024
Chương 1519 - Khiêu Khích Ác Ý (2) Đang thực hiện audio 9,166 10/04/2024
Chương 1520 - Lại Lập Ván Bài (1) Đang thực hiện audio 8,297 10/04/2024
Chương 1521 - Lại Lập Ván Bài (2) Đang thực hiện audio 1,266 10/04/2024
Chương 1522 - Thương Tích Đầy Mình (1) Đang thực hiện audio 6,735 10/04/2024
Chương 1523 - Thương Tích Đầy Mình (2) Đang thực hiện audio 6,951 10/04/2024
Chương 1524 - Chọn Đan Phương Đang thực hiện audio 3,826 10/04/2024
Chương 1525 - Bách Chuyển Luyện Tủy Đan (1) Đang thực hiện audio 2,809 10/04/2024
Chương 1526 - Bách Chuyển Luyện Tủy Đan (2) Đang thực hiện audio 4,361 10/04/2024
Chương 1527 - Lập Làm Thiếu Chủ ? (1) Đang thực hiện audio 7,517 10/04/2024
Chương 1528 - Lập Làm Thiếu Chủ ? (2) Đang thực hiện audio 6,183 10/04/2024
Chương 1529 - Tùng Hạc Đan (1) Đang thực hiện audio 7,376 10/04/2024
Chương 1530 - Tùng Hạc Đan (2) Đang thực hiện audio 3,759 10/04/2024
Chương 1531 - Thu Phục Bộ Đan Vương Đang thực hiện audio 9,237 10/04/2024
Chương 1532 - Triệt Để Bái Phục (1) Đang thực hiện audio 9,964 10/04/2024
Chương 1533 - Triệt Để Bái Phục (2) Đang thực hiện audio 5,321 10/04/2024
Chương 1534 - Ba Môn Đồ (1) Đang thực hiện audio 2,455 10/04/2024
Chương 1535 - Ba Môn Đồ (2) Đang thực hiện audio 2,649 10/04/2024
Chương 1536 - Đan Đạo Đệ Nhất Nhân Của Lưu Ly Vương Thành (1) Đang thực hiện audio 5,431 10/04/2024
Chương 1537 - Đan Đạo Đệ Nhất Nhân Của Lưu Ly Vương Thành (2) Đang thực hiện audio 6,130 10/04/2024
Chương 1538 - Ý Định Khắc Trận Bàn Đang thực hiện audio 7,043 10/04/2024
Chương 1539 - Thuận Lợi Hoàn Thành (1) Đang thực hiện audio 1,702 10/04/2024
Chương 1540 - Thuận Lợi Hoàn Thành (2) Đang thực hiện audio 1,865 10/04/2024
Chương 1541 - Tranh Giành Ba Bảng (1) Đang thực hiện audio 171 10/04/2024
Chương 1542 - Tranh Giành Ba Bảng (2) Đang thực hiện audio 2,761 10/04/2024
Chương 1543 - Thi Đấu Võ Tháp Bắt Đầu (1) Đang thực hiện audio 263 10/04/2024
Chương 1544 - Thi Đấu Võ Tháp Bắt Đầu (2) Đang thực hiện audio 1,657 10/04/2024
Chương 1545 - Sàng Lọc Vòng Thứ Nhất Đang thực hiện audio 2,115 10/04/2024
Chương 1546 - Chân Đan Vương Được Mọi Người Chú Ý (1) Đang thực hiện audio 1,898 10/04/2024
Chương 1547 - Chân Đan Vương Được Mọi Người Chú Ý (2) Đang thực hiện audio 2,753 10/04/2024
Chương 1548 - Muốn Nghịch Thiên Sao ? (1) Đang thực hiện audio 4,292 10/04/2024
Chương 1549 - Muốn Nghịch Thiên Sao ? (2) Đang thực hiện audio 790 10/04/2024
Chương 1550 - Thủ Thắng (1) Đang thực hiện audio 1,050 10/04/2024
Chương 1551 - Thủ Thắng (2) Đang thực hiện audio 4,400 10/04/2024
Chương 1552 - Thắng Liền Chín Trận Đang thực hiện audio 8,910 10/04/2024
Chương 1553 - Ba Loại Pháp Tướng (1) Đang thực hiện audio 6,172 10/04/2024
Chương 1554 - Ba Loại Pháp Tướng (2) Đang thực hiện audio 2,997 10/04/2024
Chương 1555 - Đối Thủ Cường Đại Khó Hiểu (1) Đang thực hiện audio 8,677 10/04/2024
Chương 1556 - Đối Thủ Cường Đại Khó Hiểu (2) Đang thực hiện audio 8,151 10/04/2024
Chương 1557 - Dĩ Bỉ Chi Đạo, Hoàn Thi Bỉ Thân Đang thực hiện audio 9,229 10/04/2024
Chương 1558 - Pháp Tướng Đấu Với Pháp Tướng (1) Đang thực hiện audio 4,815 10/04/2024
Chương 1559 - Pháp Tướng Đấu Với Pháp Tướng (2) Đang thực hiện audio 1,934 10/04/2024
Chương 1560 - Át Chủ Bài Không Ngừng Hiện Thân (1) Đang thực hiện audio 5,830 10/04/2024
Chương 1561 - Át Chủ Bài Không Ngừng Hiện Thân (2) Đang thực hiện audio 1,112 10/04/2024
Chương 1562 - Một Trảm Kinh Thiên (1) Đang thực hiện audio 8,647 10/04/2024
Chương 1563 - Một Trảm Kinh Thiên (2) Đang thực hiện audio 2,737 10/04/2024
Chương 1564 - Chém Giết Đang thực hiện audio 3,223 10/04/2024
Chương 1565 - Vạn Kiếm Bôn Lưu Kiếm Ý (1) Đang thực hiện audio 7,046 10/04/2024
Chương 1566 - Vạn Kiếm Bôn Lưu Kiếm Ý (2) Đang thực hiện audio 2,899 10/04/2024
Chương 1567 - Long Huyết Truyền Thừa (1) Đang thực hiện audio 4,480 10/04/2024
Chương 1568 - Long Huyết Truyền Thừa (2) Đang thực hiện audio 2,407 10/04/2024
Chương 1569 - Tranh Giành Thiên Tài Bảng Đang thực hiện audio 1,819 10/04/2024
Chương 1570 - Thiên Tài Kiếm Đạo (1) Đang thực hiện audio 1,446 10/04/2024
Chương 1571 - Thiên Tài Kiếm Đạo (2) Đang thực hiện audio 5,241 10/04/2024
Chương 1572 - Không Phải Oan Gia Không Gặp Lại Đang thực hiện audio 4,021 10/04/2024
Chương 1573 - Đánh Đòn Phủ Đầu, Gọn Gàn Mà Linh Hoạt (1) Đang thực hiện audio 2,051 10/04/2024
Chương 1574 - Đánh Đòn Phủ Đầu, Gọn Gàn Mà Linh Hoạt (2) Đang thực hiện audio 1,555 10/04/2024
Chương 1575 - Thiên Tài Kiếm Đạo Đệ Nhất Lưu Ly Vương Thành (1) Đang thực hiện audio 5,166 10/04/2024
Chương 1576 - Thiên Tài Kiếm Đạo Đệ Nhất Lưu Ly Vương Thành (2) Đang thực hiện audio 65 10/04/2024
Chương 1577 - Thiên Ngoại Hữu Thiên, Người Giỏi Còn Có Người Giỏi Hơn Đang thực hiện audio 8,152 10/04/2024
Chương 1578 - Vòng Sáu Kết Thúc (1) Đang thực hiện audio 7,698 10/04/2024
Chương 1579 - Vòng Sáu Kết Thúc (2) Đang thực hiện audio 6,478 10/04/2024
Chương 1580 - Bài Danh Chiến, Mở Ra! (1) Đang thực hiện audio 7,302 10/04/2024
Chương 1581 - Bài Danh Chiến, Mở Ra! (2) Đang thực hiện audio 184 10/04/2024
Chương 1582 - Thiên Tài Võ Đạo Toàn Năng Đang thực hiện audio 4,482 10/04/2024
Chương 1583 - Ta Chỉ Ra Một Chiêu (1) Đang thực hiện audio 6,899 10/04/2024
Chương 1584 - Ta Chỉ Ra Một Chiêu (2) Đang thực hiện audio 3,761 10/04/2024
Chương 1585 - Tám Thắng Liên Tiếp, Đứng Đầu Bảng Đang thực hiện audio 9,361 10/04/2024
Chương 1586 - Đối Thủ Cường Đại (1) Đang thực hiện audio 3,201 10/04/2024
Chương 1587 - Đối Thủ Cường Đại (2) Đang thực hiện audio 6,154 10/04/2024
Chương 1588 - Long Ngâm Thần Thông, Phản Chế! (1) Đang thực hiện audio 9,632 10/04/2024
Chương 1589 - Long Ngâm Thần Thông, Phản Chế! (2) Đang thực hiện audio 8,283 10/04/2024
Chương 1590 - Ngoài Ý Muốn Nhận Thua Đang thực hiện audio 9,344 10/04/2024
Chương 1591 - Khiêu Chiến Thiếu Chủ Bảng (1) Đang thực hiện audio 1,413 10/04/2024
Chương 1592 - Khiêu Chiến Thiếu Chủ Bảng (2) Đang thực hiện audio 3,137 10/04/2024
Chương 1593 - Kiến Thức Võ Đạo Của Giang Trần (1) Đang thực hiện audio 2,552 10/04/2024
Chương 1594 - Kiến Thức Võ Đạo Của Giang Trần (2) Đang thực hiện audio 8,256 10/04/2024
Chương 1595 - Lưu Ly Vương Thành Cần Thần Tượng Mới Đang thực hiện audio 6,853 10/04/2024
Chương 1596 - Khiêu Khích (1) Đang thực hiện audio 2,201 10/04/2024
Chương 1597 - Khiêu Khích (2) Đang thực hiện audio 5,008 10/04/2024
Chương 1598 - Tiên Thiên Thủy Linh Thân Thể Đáng Sợ (1) Đang thực hiện audio 3,563 10/04/2024
Chương 1599 - Tiên Thiên Thủy Linh Thân Thể Đáng Sợ (2) Đang thực hiện audio 6,245 10/04/2024
Chương 1600 - Một Ngụm Hút Hết Đang thực hiện audio 9,983 10/04/2024
Chương 1601 - Trùng Kích Thánh Cảnh Bát Trọng (1) Đang thực hiện audio 3,330 10/04/2024
Chương 1602 - Trùng Kích Thánh Cảnh Bát Trọng (2) Đang thực hiện audio 8,323 10/04/2024
Chương 1603 - Thái Uyên Các Phấn Chấn (1) Đang thực hiện audio 3,005 10/04/2024
Chương 1604 - Thái Uyên Các Phấn Chấn (2) Đang thực hiện audio 2,088 10/04/2024
Chương 1605 - Giang Trần Bị Khiêu Chiến Đang thực hiện audio 6,372 10/04/2024
Chương 1606 - Một Kiếm Này Phong Tình (1) Đang thực hiện audio 8,521 10/04/2024
Chương 1607 - Một Kiếm Này Phong Tình (2) Đang thực hiện audio 4,564 10/04/2024
Chương 1608 - Tình Nghĩa Huynh Đệ (1) Đang thực hiện audio 9,147 10/04/2024
Chương 1609 - Tình Nghĩa Huynh Đệ (2) Đang thực hiện audio 5,217 10/04/2024
Chương 1610 - Thiên Tài Khổng Tước Đại Đế Nhất Mạch Đang thực hiện audio 49 10/04/2024
Chương 1611 - Đố Kị Thiên Tài (1) Đang thực hiện audio 8,714 10/04/2024
Chương 1612 - Đố Kị Thiên Tài (2) Đang thực hiện audio 1,939 10/04/2024
Chương 1613 - Công Thủ Đổi Chiều (1) Đang thực hiện audio 2,036 10/04/2024
Chương 1614 - Công Thủ Đổi Chiều (2) Đang thực hiện audio 8,701 10/04/2024
Chương 1615 - Oan Gia Tập Hợp Đang thực hiện audio 4,999 10/04/2024
Chương 1616 - Tái Ngộ Màn Nước Lao Tù (1) Đang thực hiện audio 5,351 10/04/2024
Chương 1617 - Tái Ngộ Màn Nước Lao Tù (2) Đang thực hiện audio 673 10/04/2024
Chương 1618 - Ác Liệt Phản Kích Đang thực hiện audio 789 10/04/2024
Chương 1619 - Ngự Phong Chi Dực (1) Đang thực hiện audio 5,840 10/04/2024
Chương 1620 - Ngự Phong Chi Dực (2) Đang thực hiện audio 1,331 10/04/2024
Chương 1621 - Hắc Mã Hắc Đến Cùng (1) Đang thực hiện audio 5,457 10/04/2024
Chương 1622 - Hắc Mã Hắc Đến Cùng (2) Đang thực hiện audio 7,199 10/04/2024
Chương 1623 - Một Trận Chiến Mấu Chốt Nhất Đang thực hiện audio 5,776 10/04/2024
Chương 1624 - Ma Thần Chi Nộ (1) Đang thực hiện audio 3,683 10/04/2024
Chương 1625 - Ma Thần Chi Nộ (2) Đang thực hiện audio 1,188 10/04/2024
Chương 1626 - Kim Ấn Quân Chủ Tái Xuất (1) Đang thực hiện audio 8,899 10/04/2024
Chương 1627 - Kim Ấn Quân Chủ Tái Xuất (2) Đang thực hiện audio 3,394 10/04/2024
Chương 1628 - Cuộc Chiến Đỉnh Phong Đang thực hiện audio 7,740 10/04/2024
Chương 1629 - Cường Thế Chiến Thắng (1) Đang thực hiện audio 5,683 10/04/2024
Chương 1630 - Cường Thế Chiến Thắng (2) Đang thực hiện audio 4,542 10/04/2024
Chương 1631 - Bài Danh Chiến Chấm Dứt (1) Đang thực hiện audio 6,839 10/04/2024
Chương 1632 - Bài Danh Chiến Chấm Dứt (2) Đang thực hiện audio 8,635 10/04/2024
Chương 1633 - Lập Làm Thiếu Chủ Đang thực hiện audio 3,184 10/04/2024
Chương 1634 - Thiếu Chủ Nhân Khí Cao Nhất (1) Đang thực hiện audio 6,780 10/04/2024
Chương 1635 - Thiếu Chủ Nhân Khí Cao Nhất (2) Đang thực hiện audio 3,933 10/04/2024
Chương 1636 - Ai Đi Ai Lưu Đang thực hiện audio 9,031 10/04/2024
Chương 1637 - Vào Ở Khổng Tước Thánh Sơn (1) Đang thực hiện audio 1,551 10/04/2024
Chương 1638 - Vào Ở Khổng Tước Thánh Sơn (2) Đang thực hiện audio 809 10/04/2024
Chương 1639 - Đan Nhi Tiểu Thư (1) Đang thực hiện audio 9,416 10/04/2024
Chương 1640 - Đan Nhi Tiểu Thư (2) Đang thực hiện audio 7,802 10/04/2024
Chương 1641 - Bí Mật Của Chủ Tháp Đang thực hiện audio 310 10/04/2024
Chương 1642 - Lực Ảnh Hưởng Của Thiếu Chủ (1) Đang thực hiện audio 3,509 10/04/2024
Chương 1643 - Lực Ảnh Hưởng Của Thiếu Chủ (2) Đang thực hiện audio 5,453 10/04/2024
Chương 1644 - Lâm Minh Tất Cung Tất Kính (1) Đang thực hiện audio 7,652 10/04/2024
Chương 1645 - Lâm Minh Tất Cung Tất Kính (2) Đang thực hiện audio 9,807 10/04/2024
Chương 1646 - Ân Và Uy Của Thiếu Chủ (1) Đang thực hiện audio 8,611 10/04/2024
Chương 1647 - Ân Và Uy Của Thiếu Chủ (2) Đang thực hiện audio 9,595 10/04/2024
Chương 1648 - Niệm Nhi Đang thực hiện audio 9,604 10/04/2024
Chương 1649 - Đa Mai Minh Hoàng (1) Đang thực hiện audio 3,223 10/04/2024
Chương 1650 - Đa Mai Minh Hoàng (2) Đang thực hiện audio 6,621 10/04/2024
Chương 1651 - Tam Đại Bí Cảnh (1) Đang thực hiện audio 2,417 10/04/2024
Chương 1652 - Tam Đại Bí Cảnh (2) Đang thực hiện audio 7,606 10/04/2024
Chương 1653 - Chân Thiếu Chủ Khiến Cho Người Ta Khiếp Sợ (1) Đang thực hiện audio 9,232 10/04/2024
Chương 1654 - Chân Thiếu Chủ Khiến Cho Người Ta Khiếp Sợ (2) Đang thực hiện audio 10,029 10/04/2024
Chương 1655 - Nguyên Từ Kim Sơn Mở Rộng Đang thực hiện audio 7,442 10/04/2024
Chương 1656 - Truyền Thừa Lục Cung (1) Đang thực hiện audio 945 10/04/2024
Chương 1657 - Truyền Thừa Lục Cung (2) Đang thực hiện audio 8,362 10/04/2024
Chương 1658 - Cường Thế Đột Phá, Một Đời Tuyệt Trần (1) Đang thực hiện audio 119 10/04/2024
Chương 1659 - Cường Thế Đột Phá, Một Đời Tuyệt Trần (2) Đang thực hiện audio 5,894 10/04/2024
Chương 1660 - Phá Liền Năm Quan Đang thực hiện audio 698 10/04/2024
Chương 1661 - Thu Hoạch Cực Lớn (1) Đang thực hiện audio 6,598 10/04/2024
Chương 1662 - Thu Hoạch Cực Lớn (2) Đang thực hiện audio 6,545 10/04/2024
Chương 1663 - Ngộ Tính Kinh Người (1) Đang thực hiện audio 7,427 10/04/2024
Chương 1664 - Ngộ Tính Kinh Người (2) Đang thực hiện audio 1,730 10/04/2024
Chương 1665 - Tranh Giành Khí Phách (1) Đang thực hiện audio 4,747 10/04/2024
Chương 1666 - Tranh Giành Khí Phách (2) Đang thực hiện audio 5,818 10/04/2024
Chương 1667 - Cơ Tam Công Tử Bỗng Nhiên Nổi Tiếng Đang thực hiện audio 3,539 10/04/2024
Chương 1668 - Tiếc Nuối Duy Nhất Khi Trùng Kích Hoàng Cảnh (1) Đang thực hiện audio 8,661 10/04/2024
Chương 1669 - Tiếc Nuối Duy Nhất Khi Trùng Kích Hoàng Cảnh (2) Đang thực hiện audio 2,860 10/04/2024
Chương 1670 - Đột Phá, Thánh Cảnh Cửu Trọng (1) Đang thực hiện audio 5,086 10/04/2024
Chương 1671 - Đột Phá, Thánh Cảnh Cửu Trọng (2) Đang thực hiện audio 7,528 10/04/2024
Chương 1672 - Chinh Phục Tấm Lưu Ly Bia Thứ Bảy Đang thực hiện audio 930 10/04/2024
Chương 1673 - Chân Thiếu Chủ Điên Cuồng (1) Đang thực hiện audio 9,036 10/04/2024
Chương 1674 - Chân Thiếu Chủ Điên Cuồng (2) Đang thực hiện audio 8,401 10/04/2024
Chương 1675 - Thiên Tài Đối Lập (1) Đang thực hiện audio 6,041 10/04/2024
Chương 1676 - Thiên Tài Đối Lập (2) Đang thực hiện audio 1,384 10/04/2024
Chương 1677 - Thế Khiêu Chiến Khiến Cho Người Ta Im Lặng Đang thực hiện audio 3,980 10/04/2024
Chương 1678 - Dây Chuyền Phong Ấn Thần Bí (1) Đang thực hiện audio 7,856 10/04/2024
Chương 1679 - Dây Chuyền Phong Ấn Thần Bí (2) Đang thực hiện audio 9,629 10/04/2024
Chương 1680 - Cửa Cuối Cùng Trước Mắt (1) Đang thực hiện audio 9,921 10/04/2024
Chương 1681 - Cửa Cuối Cùng Trước Mắt (2) Đang thực hiện audio 1,396 10/04/2024
Chương 1682 - Lục Cung Truyền Thừa Đang thực hiện audio 6,512 10/04/2024
Chương 1683 - Thiên Côn Thượng Nhân (1) Đang thực hiện audio 6,339 10/04/2024
Chương 1684 - Thiên Côn Thượng Nhân (2) Đang thực hiện audio 876 10/04/2024
Chương 1685 - Lão Đầu Phẫn Nộ (1) Đang thực hiện audio 992 10/04/2024
Chương 1686 - Lão Đầu Phẫn Nộ (2) Đang thực hiện audio 3,076 10/04/2024
Chương 1687 - Thiên Côn Lưu Quang Độn (1) Đang thực hiện audio 4,256 10/04/2024
Chương 1688 - Thiên Côn Lưu Quang Độn (2) Đang thực hiện audio 1,308 10/04/2024
Chương 1689 - Phản Ứng Của Các Phương Đang thực hiện audio 169 10/04/2024
Chương 1690 - Tiếp Nhận Khảo Nghiệm (1) Đang thực hiện audio 823 10/04/2024
Chương 1691 - Tiếp Nhận Khảo Nghiệm (2) Đang thực hiện audio 4,026 10/04/2024
Chương 1692 - Tin Tức Khiếp Cho Giang Trần Khiếp Sợ (1) Đang thực hiện audio 5,666 10/04/2024
Chương 1693 - Tin Tức Khiếp Cho Giang Trần Khiếp Sợ (2) Đang thực hiện audio 2,321 10/04/2024
Chương 1694 - Giang Trần Rời Tháp Đang thực hiện audio 2,325 10/04/2024
Chương 1695 - Đưa Giọt Huyết Mạch Côn Bằng Thứ Nhất (1) Đang thực hiện audio 9,976 10/04/2024
Chương 1696 - Đưa Giọt Huyết Mạch Côn Bằng Thứ Nhất (2) Đang thực hiện audio 7,143 10/04/2024
Chương 1697 - Luyện Chế Tùng Hạc Đan (1) Đang thực hiện audio 9,439 10/04/2024
Chương 1698 - Luyện Chế Tùng Hạc Đan (2) Đang thực hiện audio 9,407 10/04/2024
Chương 1699 - Đại Công Cáo Thành (1) Đang thực hiện audio 7,338 10/04/2024
Chương 1700 - Đại Công Cáo Thành (2) Đang thực hiện audio 2,260 10/04/2024
Chương 1701 - Cảnh Cáo Đang thực hiện audio 7,767 10/04/2024
Chương 1702 - Ý Định Của Giang Trần (1) Đang thực hiện audio 2,342 10/04/2024
Chương 1703 - Ý Định Của Giang Trần (2) Đang thực hiện audio 1,596 10/04/2024
Chương 1704 - Phân Công Lâm Yến Vũ (1) Đang thực hiện audio 7,275 10/04/2024
Chương 1705 - Phân Công Lâm Yến Vũ (2) Đang thực hiện audio 1,118 10/04/2024
Chương 1706 - Lễ Vật Đại Đế Đang thực hiện audio 2,702 10/04/2024
Chương 1707 - Cách Cục Bảy Đại Đế (1) Đang thực hiện audio 7,108 10/04/2024
Chương 1708 - Cách Cục Bảy Đại Đế (2) Đang thực hiện audio 1,422 10/04/2024
Chương 1709 - Một Câu Làm Bừng Tỉnh Người Trong Mộng (1) Đang thực hiện audio 982 10/04/2024
Chương 1710 - Một Câu Làm Bừng Tỉnh Người Trong Mộng (2) Đang thực hiện audio 8,376 10/04/2024
Chương 1711 - Lưu Ly Vương Thành Rung Động (1) Đang thực hiện audio 9,783 10/04/2024
Chương 1712 - Lưu Ly Vương Thành Rung Động (2) Đang thực hiện audio 9,668 10/04/2024
Chương 1713 - Rục Rịch Đang thực hiện audio 4,418 10/04/2024
Chương 1714 - Tin Tức Ngoài Ý Muốn Thứ Nhất (1) Đang thực hiện audio 7,052 10/04/2024
Chương 1715 - Tin Tức Ngoài Ý Muốn Thứ Nhất (2) Đang thực hiện audio 8,238 10/04/2024
Chương 1716 - Khách Điếm Phi Mã (1) Đang thực hiện audio 269 10/04/2024
Chương 1717 - Khách Điếm Phi Mã (2) Đang thực hiện audio 7,550 10/04/2024
Chương 1718 - Bức Ta Đánh Các Ngươi Đang thực hiện audio 9,088 10/04/2024
Chương 1719 - Cứu Tinh Mà Ngưu Chưởng Quỹ Trông Mong Đã Tới (1) Đang thực hiện audio 3,071 10/04/2024
Chương 1720 - Cứu Tinh Mà Ngưu Chưởng Quỹ Trông Mong Đã Tới (2) Đang thực hiện audio 2,562 10/04/2024
Chương 1721 - Tìm Hiểu Tin Tức Phụ Mẫu (1) Đang thực hiện audio 4,039 10/04/2024
Chương 1722 - Tìm Hiểu Tin Tức Phụ Mẫu (2) Đang thực hiện audio 4,555 10/04/2024
Chương 1723 - Phương Thức Báo Đáp Một Lần Vất Vả, An Nhàn Cả Đời (1) Đang thực hiện audio 1,230 10/04/2024
Chương 1724 - Phương Thức Báo Đáp Một Lần Vất Vả, An Nhàn Cả Đời (2) Đang thực hiện audio 285 10/04/2024
Chương 1725 - Sửa Đá Thành Vàng, Biến Phế Thành Bảo Đang thực hiện audio 7,783 10/04/2024
Chương 1726 - Xong Chuyện Dứt Áo Rời Đi (1) Đang thực hiện audio 5,169 10/04/2024
Chương 1727 - Xong Chuyện Dứt Áo Rời Đi (2) Đang thực hiện audio 2,837 10/04/2024
Chương 1728 - Thái Tử Khiếp Sợ (1) Đang thực hiện audio 6,270 10/04/2024
Chương 1729 - Thái Tử Khiếp Sợ (2) Đang thực hiện audio 6,561 10/04/2024
Chương 1730 - Đan Hỏa Thành (1) Đang thực hiện audio 644 10/04/2024
Chương 1731 - Đan Hỏa Thành (2) Đang thực hiện audio 6,604 10/04/2024
Chương 1732 - Tinh Thần Phường Đang thực hiện audio 9,447 10/04/2024
Chương 1733 - Phong Cách Độc Nhất Vô Nhị Của Mộc Cao Kỳ (1) Đang thực hiện audio 2,333 10/04/2024
Chương 1734 - Phong Cách Độc Nhất Vô Nhị Của Mộc Cao Kỳ (2) Đang thực hiện audio 4,002 10/04/2024
Chương 1735 - Dụ Dỗ Giao Dịch (1) Đang thực hiện audio 8,827 10/04/2024
Chương 1736 - Dụ Dỗ Giao Dịch (2) Đang thực hiện audio 34 10/04/2024
Chương 1737 - Bang Chủ Trích Tinh Bang (1) Đang thực hiện audio 5,194 10/04/2024
Chương 1738 - Bang Chủ Trích Tinh Bang (2) Đang thực hiện audio 5,048 10/04/2024
Chương 1739 - Hai Loại Ý Định Đang thực hiện audio 7,140 10/04/2024
Chương 1740 - Khả Khả Cô Nương Tới Chơi (1) Đang thực hiện audio 7,251 10/04/2024
Chương 1741 - Khả Khả Cô Nương Tới Chơi (2) Đang thực hiện audio 5,758 10/04/2024
Chương 1742 - Quyết Định Của Trích Tinh Bang (1) Đang thực hiện audio 9,293 10/04/2024
Chương 1743 - Quyết Định Của Trích Tinh Bang (2) Đang thực hiện audio 6,358 10/04/2024
Chương 1744 - Báo Danh Tham Dự Đang thực hiện audio 5,026 10/04/2024
Chương 1745 - Vô Song Đại Đế (1) Đang thực hiện audio 6,840 10/04/2024
Chương 1746 - Vô Song Đại Đế (2) Đang thực hiện audio 5,887 10/04/2024
Chương 1747 - Cấp Bậc Của Thưởng Kim Lôi Đài Tăng Lên (1) Đang thực hiện audio 6,034 10/04/2024
Chương 1748 - Cấp Bậc Của Thưởng Kim Lôi Đài Tăng Lên (2) Đang thực hiện audio 9,921 10/04/2024
Chương 1749 - Tam Đại Cao Nhân Đang thực hiện audio 1,469 10/04/2024
Chương 1750 - Dã Tâm Của Giang Trần (1) Đang thực hiện audio 2,989 10/04/2024
Chương 1751 - Dã Tâm Của Giang Trần (2) Đang thực hiện audio 2,727 10/04/2024
Chương 1752 - Giang Trần Bị Người Ta Khinh Bỉ (1) Đang thực hiện audio 5,821 10/04/2024
Chương 1753 - Giang Trần Bị Người Ta Khinh Bỉ (2) Đang thực hiện audio 6,927 10/04/2024
Chương 1754 - Người Duy Nhất Khiêu Chiến Hai Lĩnh Vực (1) Đang thực hiện audio 9,468 10/04/2024
Chương 1755 - Người Duy Nhất Khiêu Chiến Hai Lĩnh Vực (2) Đang thực hiện audio 657 10/04/2024
Chương 1756 - Toàn Thể Khiếp Sợ Đang thực hiện audio 7,832 10/04/2024
Chương 1757 - Ta Tới Từ Vạn Uyên Đảo (1) Đang thực hiện audio 1,756 10/04/2024
Chương 1758 - Ta Tới Từ Vạn Uyên Đảo (2) Đang thực hiện audio 2,500 10/04/2024
Chương 1759 - Vô Song Đại Đế Chiếu Cố (1) Đang thực hiện audio 227 10/04/2024
Chương 1760 - Vô Song Đại Đế Chiếu Cố (2) Đang thực hiện audio 5,321 10/04/2024
Chương 1761 - Thưởng Kim Lôi Đài Bắt Đầu Đang thực hiện audio 3,214 10/04/2024
Chương 1762 - Tốc Độ Kiếm Tiền (1) Đang thực hiện audio 7,668 10/04/2024
Chương 1763 - Tốc Độ Kiếm Tiền (2) Đang thực hiện audio 2,676 10/04/2024
Chương 1764 - Việc Xen Giữa Ngoài Ý Muốn (1) Đang thực hiện audio 2,924 10/04/2024
Chương 1765 - Việc Xen Giữa Ngoài Ý Muốn (2) Đang thực hiện audio 3,482 10/04/2024
Chương 1766 - Một Tấc Lấn (1) Đang thực hiện audio 3,493 10/04/2024
Chương 1767 - Một Tấc Lấn (2) Đang thực hiện audio 8,255 10/04/2024
Chương 1768 - Đại Đế Giận Dữ, Thiên Hạ Kinh Sợ (1) Đang thực hiện audio 5,519 10/04/2024
Chương 1769 - Đại Đế Giận Dữ, Thiên Hạ Kinh Sợ (2) Đang thực hiện audio 3,708 10/04/2024
Chương 1770 - Giang Trần Lừa Đảo Đang thực hiện audio 5,117 10/04/2024
Chương 1771 - Tâm Sự Của Đại Đế (1) Đang thực hiện audio 5,342 10/04/2024
Chương 1772 - Tâm Sự Của Đại Đế (2) Đang thực hiện audio 1,754 10/04/2024
Chương 1773 - Bạn Vong Niên (1) Đang thực hiện audio 338 10/04/2024
Chương 1774 - Bạn Vong Niên (2) Đang thực hiện audio 6,780 10/04/2024
Chương 1775 - Vấn Đề Chí Tôn (1) Đang thực hiện audio 3,981 10/04/2024
Chương 1776 - Vấn Đề Chí Tôn (2) Đang thực hiện audio 7,551 10/04/2024
Chương 1777 - Đan Hỏa Thành Kinh Người Đang thực hiện audio 7,895 10/04/2024
Chương 1778 - Quyết Định Của Giang Trần (1) Đang thực hiện audio 1,117 10/04/2024
Chương 1779 - Quyết Định Của Giang Trần (2) Đang thực hiện audio 3,679 10/04/2024
Chương 1780 - Cò Kè Mặc Cả Hình Ý Đan (1) Đang thực hiện audio 2,587 10/04/2024
Chương 1781 - Cò Kè Mặc Cả Hình Ý Đan (2) Đang thực hiện audio 8,920 10/04/2024
Chương 1782 - Thiên Thiền Cổ Viện Đang thực hiện audio 5,054 10/04/2024
Chương 1783 - Thu Hoạch Lớn (1) Đang thực hiện audio 1,074 10/04/2024
Chương 1784 - Thu Hoạch Lớn (2) Đang thực hiện audio 967 10/04/2024
Chương 1785 - Đấu Giá Hội Mời (1) Đang thực hiện audio 4,758 10/04/2024
Chương 1786 - Đấu Giá Hội Mời (2) Đang thực hiện audio 9,933 10/04/2024
Chương 1787 - Thiên Oánh Thảo Đang thực hiện audio 9,459 10/04/2024
Chương 1788 - Giang Trần Ra Tay (1) Đang thực hiện audio 9,975 10/04/2024
Chương 1789 - Giang Trần Ra Tay (2) Đang thực hiện audio 2,558 10/04/2024
Chương 1790 - Mộc Đại Sư – Kiện Đồ Vật Đấu Giá Thứ Năm (1) Đang thực hiện audio 6,477 10/04/2024
Chương 1791 - Mộc Đại Sư – Kiện Đồ Vật Đấu Giá Thứ Năm (2) Đang thực hiện audio 4,293 10/04/2024
Chương 1792 - Vô Song Đại Đế Dứt Khoát (1) Đang thực hiện audio 7,724 10/04/2024
Chương 1793 - Vô Song Đại Đế Dứt Khoát (2) Đang thực hiện audio 5,875 10/04/2024
Chương 1794 - Bí Văn Đang thực hiện audio 6,291 10/04/2024
Chương 1795 - Lại Cứu Vân Niết Trưởng Lão (2) Đang thực hiện audio 2,359 10/04/2024
Chương 1796 - Huynh Đệ Gặp Lại Nhau Sau Nhiều Năm (1) Đang thực hiện audio 9,655 10/04/2024
Chương 1797 - Huynh Đệ Gặp Lại Nhau Sau Nhiều Năm (2) Đang thực hiện audio 2,269 10/04/2024
Chương 1798 - Mạch Lão Ca, Ta Thỉnh Tội Với Lão Ca (1) Đang thực hiện audio 2,940 10/04/2024
Chương 1799 - Mạch Lão Ca, Ta Thỉnh Tội Với Lão Ca (2) Đang thực hiện audio 3,585 10/04/2024
Chương 1800 - Huynh Đệ (1) Đang thực hiện audio 7,041 10/04/2024
Chương 1801 - Huynh Đệ (2) Đang thực hiện audio 3,685 10/04/2024
Chương 1802 - Hư Hư Thực Thực, Thôn Vân Hổ Linh Thú Đang thực hiện audio 6,048 10/04/2024
Chương 1803 - Lại Có Thiên Oánh Thảo (1) Đang thực hiện audio 9,609 10/04/2024
Chương 1804 - Lại Có Thiên Oánh Thảo (2) Đang thực hiện audio 6,357 10/04/2024
Chương 1805 - So Đấu Tốc Độ (1) Đang thực hiện audio 9,991 10/04/2024
Chương 1806 - So Đấu Tốc Độ (2) Đang thực hiện audio 8,943 10/04/2024
Chương 1807 - Sương Nguyệt Thành. Đang thực hiện audio 7,180 10/04/2024
Chương 1808 - Nảy Sinh Biến Cố, Tình Độc Độc Nhất. (1) Đang thực hiện audio 1,686 10/04/2024
Chương 1809 - Nảy Sinh Biến Cố, Tình Độc Độc Nhất. (2) Đang thực hiện audio 1,067 10/04/2024
Chương 1810 - Nhất Định Phải Cứu Vô Song Đại Đế. (1) Đang thực hiện audio 4,805 10/04/2024
Chương 1811 - Nhất Định Phải Cứu Vô Song Đại Đế. (2) Đang thực hiện audio 5,987 10/04/2024
Chương 1812 - Tỉnh Tam Gia Bá Đạo. (1) Đang thực hiện audio 8,614 10/04/2024
Chương 1813 - Tỉnh Tam Gia Bá Đạo. (2) Đang thực hiện audio 336 10/04/2024
Chương 1814 - Long Huynh Hổ Đệ. Đang thực hiện audio 3,229 10/04/2024
Chương 1815 - Tỉnh Tam Gia Lần Nữa Gây Hấn. (1) Đang thực hiện audio 7,106 10/04/2024
Chương 1816 - Tỉnh Tam Gia Lần Nữa Gây Hấn. (2) Đang thực hiện audio 4,636 10/04/2024
Chương 1817 - Long Tiểu Huyền Ra Tay. (1) Đang thực hiện audio 1,155 10/04/2024
Chương 1818 - Long Tiểu Huyền Ra Tay. (2) Đang thực hiện audio 4,362 10/04/2024
Chương 1819 - Chuyện Náo Lớn. Đang thực hiện audio 4,397 10/04/2024
Chương 1820 - Trước Ngạo Mạn Sau Cung Kính. (1) Đang thực hiện audio 442 10/04/2024
Chương 1821 - Trước Ngạo Mạn Sau Cung Kính. (2) Đang thực hiện audio 3,541 10/04/2024
Chương 1822 - Long Huynh Càng Ngày Càng Rắm Thí (1) Đang thực hiện audio 1,827 10/04/2024
Chương 1823 - Long Huynh Càng Ngày Càng Rắm Thí (2) Đang thực hiện audio 7,757 10/04/2024
Chương 1824 - Tất Cả Đều Vui Vẻ (1) Đang thực hiện audio 1,738 10/04/2024
Chương 1825 - Tất Cả Đều Vui Vẻ (2) Đang thực hiện audio 9,130 10/04/2024
Chương 1826 - Thiên Oánh Thảo Dùng Không Hết? Đang thực hiện audio 8,298 10/04/2024
Chương 1827 - Giá Lâm Vẫn Thiên Hội (1) Đang thực hiện audio 7,806 10/04/2024
Chương 1828 - Giá Lâm Vẫn Thiên Hội (2) Đang thực hiện audio 6,079 10/04/2024
Chương 1829 - Năm Ức Vạn Tiền Chuộc (1) Đang thực hiện audio 7,520 10/04/2024
Chương 1830 - Năm Ức Vạn Tiền Chuộc (2) Đang thực hiện audio 9,799 10/04/2024
Chương 1831 - Khiêu Khích Là Một Việc Làm Cần Có Kỹ Thuật Đang thực hiện audio 6,473 10/04/2024
Chương 1832 - Không Phục Lại Đánh (1) Đang thực hiện audio 6,322 10/04/2024
Chương 1833 - Không Phục Lại Đánh (2) Đang thực hiện audio 8,395 10/04/2024
Chương 1834 - Tin Tức Phụ Mẫu (1) Đang thực hiện audio 209 10/04/2024
Chương 1835 - Tin Tức Phụ Mẫu (2) Đang thực hiện audio 5,307 10/04/2024
Chương 1836 - Hắn Cũng Họ Giang? Đang thực hiện audio 9,836 10/04/2024
Chương 1837 - Vẫn Thiên Tứ Nghĩa (1) Đang thực hiện audio 4,766 10/04/2024
Chương 1838 - Vẫn Thiên Tứ Nghĩa (2) Đang thực hiện audio 4,063 10/04/2024
Chương 1839 - Đấu Tranh Nội Bộ ? (1) Đang thực hiện audio 2,885 10/04/2024
Chương 1840 - Đấu Tranh Nội Bộ ? (2) Đang thực hiện audio 8,564 10/04/2024
Chương 1841 - Đại Đế Tức Giận Đang thực hiện audio 191 10/04/2024
Chương 1842 - Vẫn Thiên Tứ Nghĩa Sợ Hãi. (1) Đang thực hiện audio 3,731 10/04/2024
Chương 1843 - Vẫn Thiên Tứ Nghĩa Sợ Hãi. (2) Đang thực hiện audio 7,780 10/04/2024
Chương 1844 - Khóc Không Ra Nước Mắt. (1) Đang thực hiện audio 3,093 10/04/2024
Chương 1845 - Khóc Không Ra Nước Mắt. (2) Đang thực hiện audio 195 10/04/2024
Chương 1846 - Còn Có Đệ Đệ, Muội Muội Sao? Đang thực hiện audio 9,865 10/04/2024
Chương 1847 - Lãnh Nguyệt Hình Đường. (1) Đang thực hiện audio 2,200 10/04/2024
Chương 1848 - Lãnh Nguyệt Hình Đường. (2) Đang thực hiện audio 9,292 10/04/2024
Chương 1849 - Ngài Là Vô Song Đại Đế ? (1) Đang thực hiện audio 9,204 10/04/2024
Chương 1850 - Ngài Là Vô Song Đại Đế ? (2) Đang thực hiện audio 9,492 10/04/2024
Chương 1851 - Tỉnh Tam Gia Muốn Kết Giao Đang thực hiện audio 3,923 10/04/2024
Chương 1852 - Một Đường Hi Vọng (1) Đang thực hiện audio 2,903 10/04/2024
Chương 1853 - Một Đường Hi Vọng (2) Đang thực hiện audio 4,491 10/04/2024
Chương 1854 - Hắc Lao Khu (1) Đang thực hiện audio 7,563 10/04/2024
Chương 1855 - Hắc Lao Khu (2) Đang thực hiện audio 7,159 10/04/2024
Chương 1856 - Phụ Thân Giang Phong Hạ Lạc Đang thực hiện audio 3,179 10/04/2024
Chương 1857 - Thập Tuyệt Khu Hung Địa (1) Đang thực hiện audio 9,279 10/04/2024
Chương 1858 - Thập Tuyệt Khu Hung Địa (2) Đang thực hiện audio 2,174 10/04/2024
Chương 1859 - Một Chiêu Miểu Bại (1) Đang thực hiện audio 3,487 10/04/2024
Chương 1860 - Một Chiêu Miểu Bại (2) Đang thực hiện audio 7,160 10/04/2024
Chương 1861 - Phụ Tử Tương Kiến Không Nhận Thức Đang thực hiện audio 5,255 10/04/2024
Chương 1862 - Cứu Phụ Thân Giang Phong (1) Đang thực hiện audio 9,949 10/04/2024
Chương 1863 - Cứu Phụ Thân Giang Phong (2) Đang thực hiện audio 3,457 10/04/2024
Chương 1864 - Phụ Tử Tình Thâm (1) Đang thực hiện audio 8,856 10/04/2024
Chương 1865 - Phụ Tử Tình Thâm (2) Đang thực hiện audio 9,381 10/04/2024
Chương 1866 - Giang Phong Kích Động Đang thực hiện audio 5,029 10/04/2024
Chương 1867 - Nan Đề Mới (1) Đang thực hiện audio 822 10/04/2024
Chương 1868 - Nan Đề Mới (2) Đang thực hiện audio 2,551 10/04/2024
Chương 1869 - Khó Khăn Trắc Trở Tái Sinh Đang thực hiện audio 8,380 10/04/2024
Chương 1870 - Đại Đế Chỗ Dựa Đang thực hiện audio 1,930 10/04/2024
Chương 1871 - Nan Đề Của Nguyệt Thần Giáo (1) Đang thực hiện audio 4,541 10/04/2024
Chương 1872 - Nan Đề Của Nguyệt Thần Giáo (2) Đang thực hiện audio 7,282 10/04/2024
Chương 1873 - Hai Đời Thánh Nữ (1) Đang thực hiện audio 852 10/04/2024
Chương 1874 - Hai Đời Thánh Nữ (2) Đang thực hiện audio 10,038 10/04/2024
Chương 1875 - Nguyệt Thần Bảo Thụ Đang thực hiện audio 6,941 10/04/2024
Chương 1876 - Làm Trò Hề (1) Đang thực hiện audio 3,851 10/04/2024
Chương 1877 - Làm Trò Hề (2) Đang thực hiện audio 1,191 10/04/2024
Chương 1878 - Giang Trần Được Đề Cử (1) Đang thực hiện audio 6,035 10/04/2024
Chương 1879 - Giang Trần Được Đề Cử (2) Đang thực hiện audio 7,498 10/04/2024
Chương 1880 - Giang Trần Xuất Mã Đang thực hiện audio 1,944 10/04/2024
Chương 1881 - Thanh Tuyền Thánh Nữ Tâm Hồn Thiếu Nữ Mất Trật Tự (1) Đang thực hiện audio 7,317 10/04/2024
Chương 1882 - Thanh Tuyền Thánh Nữ Tâm Hồn Thiếu Nữ Mất Trật Tự (2) Đang thực hiện audio 4,728 10/04/2024
Chương 1883 - Toàn Bộ Tông Môn Khiếp Sợ (1) Đang thực hiện audio 9,815 10/04/2024
Chương 1884 - Toàn Bộ Tông Môn Khiếp Sợ (2) Đang thực hiện audio 3,741 10/04/2024
Chương 1885 - Cái Hôn Này, Không Quan Hệ Tình Yêu Đang thực hiện audio 10,002 10/04/2024
Chương 1886 - Cuồng Hỉ Từ Mộng Thánh Nữ (1) Đang thực hiện audio 8,424 10/04/2024
Chương 1887 - Cuồng Hỉ Từ Mộng Thánh Nữ (2) Đang thực hiện audio 6,962 10/04/2024
Chương 1888 - Miêu Tả Sinh Động (1) Đang thực hiện audio 7,824 10/04/2024
Chương 1889 - Miêu Tả Sinh Động (2) Đang thực hiện audio 1,574 10/04/2024
Chương 1890 - Quen Biết Nhau Đang thực hiện audio 6,864 10/04/2024
Chương 1891 - Đường Về (1) Đang thực hiện audio 8,217 10/04/2024
Chương 1892 - Đường Về (2) Đang thực hiện audio 1,115 10/04/2024
Chương 1893 - Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông (1) Đang thực hiện audio 5,031 10/04/2024
Chương 1894 - Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông (2) Đang thực hiện audio 5,830 10/04/2024
Chương 1895 - Thiên Kiếm Tông Thịnh Tình Mời Đang thực hiện audio 5,989 10/04/2024
Chương 1896 - Khách Khanh Đan Đế (1) Đang thực hiện audio 5,480 10/04/2024
Chương 1897 - Khách Khanh Đan Đế (2) Đang thực hiện audio 9,217 10/04/2024
Chương 1898 - Lưu Chấn Ủy Khuất (1) Đang thực hiện audio 7,955 10/04/2024
Chương 1899 - Lưu Chấn Ủy Khuất (2) Đang thực hiện audio 3,566 10/04/2024
Chương 1900 - Có Tiền Có Thể Ma Xui Quỷ Khiến Đang thực hiện audio 10,038 10/04/2024
Chương 1901 - Liễu Gia Mất Trật Tự (1) Đang thực hiện audio 3,906 10/04/2024
Chương 1902 - Liễu Gia Mất Trật Tự (2) Đang thực hiện audio 2,193 10/04/2024
Chương 1903 - Lưu Chấn Hãnh Diện Đang thực hiện audio 3,090 10/04/2024
Chương 1904 - Trở Lại Lưu Ly Vương Thành (1) Đang thực hiện audio 7,977 10/04/2024
Chương 1905 - Trở Lại Lưu Ly Vương Thành (2) Đang thực hiện audio 2,317 10/04/2024
Chương 1906 - Ngửi Được Khí Tức Nguy Cơ ? (1) Đang thực hiện audio 3,962 10/04/2024
Chương 1907 - Ngửi Được Khí Tức Nguy Cơ ? (2) Đang thực hiện audio 7,547 10/04/2024
Chương 1908 - Cửu Vi Phi Hoa Trận Đang thực hiện audio 2,440 10/04/2024
Chương 1909 - Lại Đến Xích Đỉnh Vương Đô (1) Đang thực hiện audio 4,928 10/04/2024
Chương 1910 - Lại Đến Xích Đỉnh Vương Đô (2) Đang thực hiện audio 550 10/04/2024
Chương 1911 - Tứ Đại Tán Tu (1) Đang thực hiện audio 376 10/04/2024
Chương 1912 - Tứ Đại Tán Tu (2) Đang thực hiện audio 6,138 10/04/2024
Chương 1913 - Lẫn Vào Thúy Hoa Hiên Đang thực hiện audio 9,725 10/04/2024
Chương 1914 - Tâm Tư Của Vệ Hạnh Nhi (1) Đang thực hiện audio 7,826 10/04/2024
Chương 1915 - Tâm Tư Của Vệ Hạnh Nhi (2) Đang thực hiện audio 6,477 10/04/2024
Chương 1916 - Trận Pháp Ngăn Lộ Đang thực hiện audio 2,246 10/04/2024
Chương 1917 - Diễn Ra Đùa Giỡn (1) Đang thực hiện audio 7,818 10/04/2024
Chương 1918 - Diễn Ra Đùa Giỡn (2) Đang thực hiện audio 2,824 10/04/2024
Chương 1919 - Bảo Tàng Bí Cảnh? (1) Đang thực hiện audio 1,837 10/04/2024
Chương 1920 - Bảo Tàng Bí Cảnh? (2) Đang thực hiện audio 5,107 10/04/2024
Chương 1921 - Thúy Hoa Hiên Chủ Đang thực hiện audio 6,557 10/04/2024
Chương 1922 - Huyết Quang Khốn Trận (1) Đang thực hiện audio 4,721 10/04/2024
Chương 1923 - Huyết Quang Khốn Trận (2) Đang thực hiện audio 6,517 10/04/2024
Chương 1924 - Cứu Ra Vệ Hạnh Nhi Đang thực hiện audio 3,944 10/04/2024
Chương 1925 - Tứ Đại Tán Tu Chặn Đường (1) Đang thực hiện audio 5,587 10/04/2024
Chương 1926 - Tứ Đại Tán Tu Chặn Đường (2) Đang thực hiện audio 4,058 10/04/2024
Chương 1927 - Chấn Nhiếp Cường Giả Hoàng Cảnh (1) Đang thực hiện audio 3,830 10/04/2024
Chương 1928 - Chấn Nhiếp Cường Giả Hoàng Cảnh (2) Đang thực hiện audio 540 10/04/2024
Chương 1929 - Diệu Công Ử Ma Hóa Đang thực hiện audio 6,870 10/04/2024
Chương 1930 - Chu Tước Pháp Tướng, Một Kích Trí Mạng (1) Đang thực hiện audio 6,582 10/04/2024
Chương 1931 - Chu Tước Pháp Tướng, Một Kích Trí Mạng (2) Đang thực hiện audio 1,278 10/04/2024
Chương 1932 - Lòng Còn Sợ Hãi (1) Đang thực hiện audio 7,371 10/04/2024
Chương 1933 - Lòng Còn Sợ Hãi (2) Đang thực hiện audio 7,237 10/04/2024
Chương 1934 - Cự Thạch Lâm (1) Đang thực hiện audio 121 10/04/2024
Chương 1935 - Cự Thạch Lâm (2) Đang thực hiện audio 3,959 10/04/2024
Chương 1936 - Chiêu Thân Vương (1) Đang thực hiện audio 6,890 10/04/2024
Chương 1937 - Chiêu Thân Vương (2) Đang thực hiện audio 401 10/04/2024
Chương 1938 - Cự Thạch Thành Trận Đang thực hiện audio 2,944 10/04/2024
Chương 1939 - Huyết Sắc Vụ Hải (1) Đang thực hiện audio 3,422 10/04/2024
Chương 1940 - Huyết Sắc Vụ Hải (2) Đang thực hiện audio 1,871 10/04/2024
Chương 1941 - Cò Kè Mặc Cả (1) Đang thực hiện audio 1,324 10/04/2024
Chương 1942 - Cò Kè Mặc Cả (2) Đang thực hiện audio 6,734 10/04/2024
Chương 1943 - Khai Thiên Kiến Nhật Phù (1) Đang thực hiện audio 8,826 10/04/2024
Chương 1944 - Khai Thiên Kiến Nhật Phù (2) Đang thực hiện audio 4,237 10/04/2024
Chương 1945 - Lưỡng Bại Câu Thương (1) Đang thực hiện audio 4,467 10/04/2024
Chương 1946 - Lưỡng Bại Câu Thương (2) Đang thực hiện audio 2,814 10/04/2024
Chương 1947 - Tương Kế Tựu Kế Đang thực hiện audio 8,242 10/04/2024
Chương 1948 - Ma Đế Thức Tỉnh (1) Đang thực hiện audio 4,240 10/04/2024
Chương 1949 - Ma Đế Thức Tỉnh (2) Đang thực hiện audio 2,074 10/04/2024
Chương 1950 - Huyết Quỳ Ma Đế (1 Đang thực hiện audio 8,272 10/04/2024
Chương 1951 - Huyết Quỳ Ma Đế (2) Đang thực hiện audio 9,181 10/04/2024
Chương 1952 - Đối Kháng Với Huyết Quỳ Ma Đế Đang thực hiện audio 8,471 10/04/2024
Chương 1953 - Đánh Lén (1) Đang thực hiện audio 1,235 10/04/2024
Chương 1954 - Đánh Lén (2) Đang thực hiện audio 9,844 10/04/2024
Chương 1955 - Giết Trở Lại Tế Đàn (1) Đang thực hiện audio 3,960 10/04/2024
Chương 1956 - Giết Trở Lại Tế Đàn (2) Đang thực hiện audio 876 10/04/2024
Chương 1957 - Huyết Mạch Trở Lại Như Cũ (1) Đang thực hiện audio 4,370 10/04/2024
Chương 1958 - Huyết Mạch Trở Lại Như Cũ (2) Đang thực hiện audio 9,710 10/04/2024
Chương 1959 - Trùng Tiêu Tôn Giả Đang thực hiện audio 5,583 10/04/2024
Chương 1960 - Đột Phá Hoàng Cảnh (1) Đang thực hiện audio 9,285 10/04/2024
Chương 1961 - Đột Phá Hoàng Cảnh (2) Đang thực hiện audio 9,652 10/04/2024
Chương 1962 - Ban Thưởng Của Cung Thứ Hai (1) Đang thực hiện audio 3,747 10/04/2024
Chương 1963 - Ban Thưởng Của Cung Thứ Hai (2) Đang thực hiện audio 2,531 10/04/2024
Chương 1964 - Hy Vọng Duy Nhất Của Nhân Tộc Đang thực hiện audio 8,423 10/04/2024
Chương 1965 - Rời Khỏi Lưu Ly Vương Tháp (1) Đang thực hiện audio 2,295 10/04/2024
Chương 1966 - Rời Khỏi Lưu Ly Vương Tháp (2) Đang thực hiện audio 10,098 10/04/2024
Chương 1967 - Thị Phi Trước Cửa Thái Uyên Các (1) Đang thực hiện audio 9,797 10/04/2024
Chương 1968 - Thị Phi Trước Cửa Thái Uyên Các (2) Đang thực hiện audio 7,303 10/04/2024
Chương 1969 - Giang Trần Muốn Đánh Mặt Mũi (1) Đang thực hiện audio 1,692 10/04/2024
Chương 1970 - Giang Trần Muốn Đánh Mặt Mũi (2) Đang thực hiện audio 3,883 10/04/2024
Chương 1971 - Giang Trần Phong Độ Ra Vấn Đề (1) Đang thực hiện audio 3,084 10/04/2024
Chương 1972 - Giang Trần Phong Độ Ra Vấn Đề (2) Đang thực hiện audio 2,806 10/04/2024
Chương 1973 - Chênh Lệch Quá Xa Đang thực hiện audio 5,792 10/04/2024
Chương 1974 - Biến Cố Nảy Sinh (1) Đang thực hiện audio 3,115 10/04/2024
Chương 1975 - Biến Cố Nảy Sinh (2) Đang thực hiện audio 992 10/04/2024
Chương 1976 - Dứt Khoát Giết Vào (1) Đang thực hiện audio 5,726 10/04/2024
Chương 1977 - Dứt Khoát Giết Vào (2) Đang thực hiện audio 9,163 10/04/2024
Chương 1978 - Khổng Tước Đại Đế Vẫn Lạc Đang thực hiện audio 9,056 10/04/2024
Chương 1979 - Căn Nguyên Của Mâu Thuẫn (1) Đang thực hiện audio 8,925 10/04/2024
Chương 1980 - Căn Nguyên Của Mâu Thuẫn (2) Đang thực hiện audio 8,983 10/04/2024
Chương 1981 - Chư Hầu Triệu Tập Lệnh (1) Đang thực hiện audio 7,144 10/04/2024
Chương 1982 - Chư Hầu Triệu Tập Lệnh (2) Đang thực hiện audio 3,546 10/04/2024
Chương 1983 - Nhị Vị Đại Đế Đang thực hiện audio 3,052 10/04/2024
Chương 1984 - Sự Lo Lắng Của Giang Trần (1) Đang thực hiện audio 6,706 10/04/2024
Chương 1985 - Sự Lo Lắng Của Giang Trần (2) Đang thực hiện audio 708 10/04/2024
Chương 1986 - Vân Tiêu Kim Đấu Trận Đáng Sợ (1) Đang thực hiện audio 5,489 10/04/2024
Chương 1987 - Vân Tiêu Kim Đấu Trận Đáng Sợ (2) Đang thực hiện audio 281 10/04/2024
Chương 1988 - Giang Trần Chuẩn Bị Chiến Tranh (1) Đang thực hiện audio 9,164 10/04/2024
Chương 1989 - Giang Trần Chuẩn Bị Chiến Tranh (2) Đang thực hiện audio 5,331 10/04/2024
Chương 1990 - Đạo Của Anh Hùng Đang thực hiện audio 8,937 10/04/2024
Chương 1991 - Cơ Duyên Thiên Vị (1) Đang thực hiện audio 4,721 10/04/2024
Chương 1992 - Cơ Duyên Thiên Vị (2) Đang thực hiện audio 6,690 10/04/2024
Chương 1993 - Lại Đưa Thiên Côn Huyết Mạch (1) Đang thực hiện audio 4,604 10/04/2024
Chương 1994 - Lại Đưa Thiên Côn Huyết Mạch (2) Đang thực hiện audio 3,301 10/04/2024
Chương 1995 - Chư Hầu Hội Tụ (1) Đang thực hiện audio 6,232 10/04/2024
Chương 1996 - Chư Hầu Hội Tụ (2) Đang thực hiện audio 3,406 10/04/2024
Chương 1997 - Tuôn Ra Tùng Hạc Đan Đang thực hiện audio 4,858 10/04/2024
Chương 1998 - Tin Tức Của Khổng Tước Đại Đế (1) Đang thực hiện audio 5,211 10/04/2024
Chương 1999 - Tin Tức Của Khổng Tước Đại Đế (2) Đang thực hiện audio 1,112 10/04/2024
Chương 2000 - Minh Hữu Của Giang Trần (1) Đang thực hiện audio 8,579 10/04/2024
Chương 2001 - Minh Hữu Của Giang Trần (2) Đang thực hiện audio 8,848 10/04/2024
Chương 2002 - Thế Lực Từ Bên Ngoài Tới (1) Đang thực hiện audio 10,083 10/04/2024
Chương 2003 - Thế Lực Từ Bên Ngoài Tới (2) Đang thực hiện audio 7,873 10/04/2024
Chương 2004 - Thiên Thiền Cổ Viện Đang thực hiện audio 1,824 10/04/2024
Chương 2005 - Đại Hội Chư Hầu (1) Đang thực hiện audio 1,056 10/04/2024
Chương 2006 - Đại Hội Chư Hầu (2) Đang thực hiện audio 4,767 10/04/2024
Chương 2007 - Chúng Ta Không Có Ý Định Cho Ngươi Cơ Hội (1) Đang thực hiện audio 1,933 10/04/2024
Chương 2008 - Chúng Ta Không Có Ý Định Cho Ngươi Cơ Hội (2) Đang thực hiện audio 9,264 10/04/2024
Chương 2009 - Mùi Thuốc Súng Mười Phần (1) Đang thực hiện audio 1,136 10/04/2024
Chương 2010 - Mùi Thuốc Súng Mười Phần (2) Đang thực hiện audio 9,084 10/04/2024
Chương 2011 - Tuyển Chọn? Đang thực hiện audio 8,884 10/04/2024
Chương 2012 - Bỏ Phiếu (1) Đang thực hiện audio 8,733 10/04/2024
Chương 2013 - Bỏ Phiếu (2) Đang thực hiện audio 7,188 10/04/2024
Chương 2014 - Khí Thế Giang Trần (1) Đang thực hiện audio 9,815 10/04/2024
Chương 2015 - Khí Thế Giang Trần (2) Đang thực hiện audio 8,267 10/04/2024
Chương 2016 - Đấu Võ Bắt Đầu (1) Đang thực hiện audio 7,681 10/04/2024
Chương 2017 - Đấu Võ Bắt Đầu (2) Đang thực hiện audio 5,001 10/04/2024
Chương 2018 - Hòa, Bất Phân Thắng Bại Ngoài Ý Muốn Đang thực hiện audio 6,608 10/04/2024
Chương 2019 - Thi Đấu Quyết Định ? (1) Đang thực hiện audio 2,165 10/04/2024
Chương 2020 - Thi Đấu Quyết Định ? (2) Đang thực hiện audio 7,874 10/04/2024
Chương 2021 - Từng Bước Ép Sát (1) Đang thực hiện audio 3,948 10/04/2024
Chương 2022 - Từng Bước Ép Sát (2) Đang thực hiện audio 5,125 10/04/2024
Chương 2023 - Át Chủ Bài (1) Đang thực hiện audio 663 10/04/2024
Chương 2024 - Át Chủ Bài (2) Đang thực hiện audio 8,845 10/04/2024
Chương 2025 - Mời Ba Ván Phân Định Thắng Bại Đang thực hiện audio 3,619 10/04/2024
Chương 2026 - Gia Nhập Khổng Tước Thánh Sơn (1) Đang thực hiện audio 6,308 10/04/2024
Chương 2027 - Gia Nhập Khổng Tước Thánh Sơn (2) Đang thực hiện audio 4,077 10/04/2024
Chương 2028 - Người Chọn Lựa Ai Cũng Không Thể Tưởng Tượng Nổi (1) Đang thực hiện audio 2,491 10/04/2024
Chương 2029 - Người Chọn Lựa Ai Cũng Không Thể Tưởng Tượng Nổi (2) Đang thực hiện audio 3,301 10/04/2024
Chương 2030 - Tranh Luận Về Người Được Chọn (1) Đang thực hiện audio 8,309 10/04/2024
Chương 2031 - Tranh Luận Về Người Được Chọn (2) Đang thực hiện audio 1,720 10/04/2024
Chương 2032 - Bắt Đầu Đan Đạo Đang thực hiện audio 4,355 10/04/2024
Chương 2033 - Thất Bại (1) Đang thực hiện audio 256 10/04/2024
Chương 2034 - Thất Bại (2) Đang thực hiện audio 2,389 10/04/2024
Chương 2035 - Ngươi Thích Tự Ngược Hay Sao ? (1) Đang thực hiện audio 3,322 10/04/2024
Chương 2036 - Ngươi Thích Tự Ngược Hay Sao ? (2) Đang thực hiện audio 7,497 10/04/2024
Chương 2037 - Hắc Dực Long Lão (1) Đang thực hiện audio 2,413 10/04/2024
Chương 2038 - Hắc Dực Long Lão (2) Đang thực hiện audio 69 10/04/2024
Chương 2039 - Chân Long Hiển Thánh Đang thực hiện audio 4,649 10/04/2024
Chương 2040 - Sĩ Khí Tăng Lên (1) Đang thực hiện audio 6,559 10/04/2024
Chương 2041 - Sĩ Khí Tăng Lên (2) Đang thực hiện audio 6,939 10/04/2024
Chương 2042 - Chân Thiếu Chủ Ba Chiến Ba Thắng (1) Đang thực hiện audio 6,901 10/04/2024
Chương 2043 - Chân Thiếu Chủ Ba Chiến Ba Thắng (2) Đang thực hiện audio 9,748 10/04/2024
Chương 2044 - Lý Kiến Thành Tâm Địa Gian Xảo (1) Đang thực hiện audio 5,171 10/04/2024
Chương 2045 - Lý Kiến Thành Tâm Địa Gian Xảo (2) Đang thực hiện audio 3,636 10/04/2024
Chương 2046 - Không Thể Lại Thua Một Ván Đang thực hiện audio 7,815 10/04/2024
Chương 2047 - Võ Đấu Bắt Đầu (1) Đang thực hiện audio 7,559 10/04/2024
Chương 2048 - Võ Đấu Bắt Đầu (2) Đang thực hiện audio 4,851 10/04/2024
Chương 2049 - Cường Thế San Bằng Tỉ Số (1) Đang thực hiện audio 9,866 10/04/2024
Chương 2050 - Cường Thế San Bằng Tỉ Số (2) Đang thực hiện audio 3,717 10/04/2024
Chương 2051 - Tu La Đạo Tràng Đắc Ý Đang thực hiện audio 1,166 10/04/2024
Chương 2052 - Hoàng Nhi, Nàng Lên Giáo Huấn Hắn Biết Nên Làm Người Thế Nào Đi (1) Đang thực hiện audio 1,755 10/04/2024
Chương 2053 - Hoàng Nhi, Nàng Lên Giáo Huấn Hắn Biết Nên Làm Người Thế Nào Đi (2) Đang thực hiện audio 4,990 10/04/2024
Chương 2054 - Ai Bảo Ai Ba Chiêu ? (1) Đang thực hiện audio 742 10/04/2024
Chương 2055 - Ai Bảo Ai Ba Chiêu ? (2) Đang thực hiện audio 7,852 10/04/2024
Chương 2056 - Chật Vật Nuốt Lời (1) Đang thực hiện audio 2,281 10/04/2024
Chương 2057 - Chật Vật Nuốt Lời (2) Đang thực hiện audio 7,160 10/04/2024
Chương 2058 - Hoàng Nhi Phát Uy Đang thực hiện audio 7,027 10/04/2024
Chương 2059 - Tại Sao Lại Thua ? (1) Đang thực hiện audio 4,087 10/04/2024
Chương 2060 - Tại Sao Lại Thua ? (2) Đang thực hiện audio 9,484 10/04/2024
Chương 2061 - Trận Chiến Cuối Cùng. (1) Đang thực hiện audio 7,497 10/04/2024
Chương 2062 - Trận Chiến Cuối Cùng. (2) Đang thực hiện audio 6,418 10/04/2024
Chương 2063 - Lực Phòng Ngự Kinh Người Đang thực hiện audio 7,871 10/04/2024
Chương 2064 - Tu La Đại Đế Gần Như Phát Điên (1) Đang thực hiện audio 6,865 10/04/2024
Chương 2065 - Tu La Đại Đế Gần Như Phát Điên (2) Đang thực hiện audio 5,123 10/04/2024
Chương 2066 - Tu La Huyết Vũ Đao (1) Đang thực hiện audio 1,487 10/04/2024
Chương 2067 - Tu La Huyết Vũ Đao (2) Đang thực hiện audio 3,713 10/04/2024
Chương 2068 - Cùng Thi Triển Thần Thông (1) Đang thực hiện audio 663 10/04/2024
Chương 2069 - Cùng Thi Triển Thần Thông (2) Đang thực hiện audio 5,972 10/04/2024
Chương 2070 - Tử Sắc Hoàn Quyển Đang thực hiện audio 1,925 10/04/2024
Chương 2071 - Át Chủ Bài Cuối Cùng. (1) Đang thực hiện audio 1,825 10/04/2024
Chương 2072 - Át Chủ Bài Cuối Cùng. (2) Đang thực hiện audio 5,386 10/04/2024
Chương 2073 - Thủ Đoạn Tầng Tầng Lớp Lớp (1) Đang thực hiện audio 1,736 10/04/2024
Chương 2074 - Thủ Đoạn Tầng Tầng Lớp Lớp (2) Đang thực hiện audio 9,746 10/04/2024
Chương 2075 - Đã Tới Giờ (1) Đang thực hiện audio 7,856 10/04/2024
Chương 2076 - Đã Tới Giờ (2) Đang thực hiện audio 2,372 10/04/2024
Chương 2077 - Rời Khỏi Lưu Ly Vương Thành Đang thực hiện audio 7,533 10/04/2024
Chương 2078 - Lôi Kéo Nhân Tâm (1) Đang thực hiện audio 237 10/04/2024
Chương 2079 - Lôi Kéo Nhân Tâm (2) Đang thực hiện audio 8,733 10/04/2024
Chương 2080 - Vô Đề (1) Đang thực hiện audio 9,960 10/04/2024
Chương 2081 - Vô Đề. (2) Đang thực hiện audio 710 10/04/2024
Chương 2082 - Bỏ Trốn Mất Dạng. (1) Đang thực hiện audio 7,716 10/04/2024
Chương 2083 - Bỏ Trốn Mất Dạng (2) Đang thực hiện audio 7,696 10/04/2024
Chương 2084 - Người Đầu Tiên Muốn Trung Với Chân Thiếu Chủ (1) Đang thực hiện audio 6,986 10/04/2024
Chương 2085 - Người Đầu Tiên Muốn Trung Với Chân Thiếu Chủ (2) Đang thực hiện audio 5,660 10/04/2024
Chương 2086 - Quyết Định Của Giang Trần Đang thực hiện audio 251 10/04/2024
Chương 2087 - Ba Cái Lợi (1) Đang thực hiện audio 177 10/04/2024
Chương 2088 - Ba Cái Lợi (2) Đang thực hiện audio 4,088 10/04/2024
Chương 2089 - Giới Bi Chi Cảnh (1) Đang thực hiện audio 7,273 10/04/2024
Chương 2090 - Giới Bi Chi Cảnh (2) Đang thực hiện audio 10,042 10/04/2024
Chương 2091 - Phản Ứng Của Nguyệt Thần Giáo. Đang thực hiện audio 3,835 10/04/2024
Chương 2092 - Thanh Tuyền Thánh Nữ Ủng Hộ Huynh Trưởng. (1) Đang thực hiện audio 8,883 10/04/2024
Chương 2093 - Thanh Tuyền Thánh Nữ Ủng Hộ Huynh Trưởng. (2) Đang thực hiện audio 3,532 10/04/2024
Chương 2094 - Đan Hỏa Thành Phẫn Nộ. (1) Đang thực hiện audio 5,042 10/04/2024
Chương 2095 - Đan Hỏa Thành Phẫn Nộ. (2) Đang thực hiện audio 1,988 10/04/2024
Chương 2096 - Khiêu Khích, Đối Chọi Gay Gắt. Đang thực hiện audio 9,418 10/04/2024
Chương 2097 - Vô Đề. (1) Đang thực hiện audio 7,227 10/04/2024
Chương 2098 - Vô Đề. (2) Đang thực hiện audio 5,052 10/04/2024
Chương 2099 - Bạch Thủ Thái Huyền Đan. (1) Đang thực hiện audio 5,583 10/04/2024
Chương 2100 - Bạch Thủ Thái Huyền Đan. (2) Đang thực hiện audio 2,031 10/04/2024
Chương 2101 - Điên Cuồng Hiến Kế. (1) Đang thực hiện audio 3,982 10/04/2024
Chương 2102 - Điên Cuồng Hiến Kế. (2) Đang thực hiện audio 7,916 10/04/2024
Chương 2103 - Bát Đại Nhất Phẩm Tông Môn Đang thực hiện audio 2,976 10/04/2024
Chương 2104 - Cửu Dương Thiên Tông Cầu Hoà. (1) Đang thực hiện audio 2,330 10/04/2024
Chương 2105 - Cửu Dương Thiên Tông Cầu Hoà. (2) Đang thực hiện audio 3,686 10/04/2024
Chương 2106 - Hiện Tại Lập Tức Cút Ngay! (1) Đang thực hiện audio 887 10/04/2024
Chương 2107 - Hiện Tại Lập Tức Cút Ngay! (2) Đang thực hiện audio 3,359 10/04/2024
Chương 2108 - Địch Ý Không Rõ Đang thực hiện audio 232 10/04/2024
Chương 2109 - Đại Đế Tụ Tập. (1) Đang thực hiện audio 4,473 10/04/2024
Chương 2110 - Đại Đế Tụ Tập. (2) Đang thực hiện audio 4,752 10/04/2024
Chương 2111 - Dẫn Cá Mắc Câu. (1) Đang thực hiện audio 5,138 10/04/2024
Chương 2112 - Dẫn Cá Mắc Câu. (2) Đang thực hiện audio 1,667 10/04/2024
Chương 2113 - Lâm Trận Đào Ngũ? Đang thực hiện audio 5,945 10/04/2024
Chương 2114 - Thái Độ Của Giang Trần. (1) Đang thực hiện audio 1,160 10/04/2024
Chương 2115 - Thái Độ Của Giang Trần. (2) Đang thực hiện audio 8,204 10/04/2024
Chương 2116 - Chúng Bạn Xa Lánh. (1) Đang thực hiện audio 583 10/04/2024
Chương 2117 - Chúng Bạn Xa Lánh. (2) Đang thực hiện audio 3,981 10/04/2024
Chương 2118 - Vây Công Đang thực hiện audio 9,745 10/04/2024
Chương 2119 - Giang Trần Diệu Chiêu. (1) Đang thực hiện audio 4,709 10/04/2024
Chương 2120 - Giang Trần Diệu Chiêu. (2) Đang thực hiện audio 3,507 10/04/2024
Chương 2121 - Tất Cả Đều Vui Vẻ. (1) Đang thực hiện audio 5,769 10/04/2024
Chương 2122 - Tất Cả Đều Vui Vẻ. (2) Đang thực hiện audio 5,128 10/04/2024
Chương 2123 - Cao Thấp Đồng Lòng Đang thực hiện audio 5,917 10/04/2024
Chương 2124 - Tâm Phục Khẩu Phục (1) Đang thực hiện audio 3,459 10/04/2024
Chương 2125 - Tâm Phục Khẩu Phục (2) Đang thực hiện audio 4,458 10/04/2024
Chương 2126 - Thịnh Hội Mở Ra (1) Đang thực hiện audio 2,382 10/04/2024
Chương 2127 - Thịnh Hội Mở Ra (2) Đang thực hiện audio 8,162 10/04/2024
Chương 2128 - Mời Cự Đầu Đang thực hiện audio 9,767 10/04/2024
Chương 2129 - Giám Bảo Bắt Đầu (1) Đang thực hiện audio 7,247 10/04/2024
Chương 2130 - Giám Bảo Bắt Đầu (2) Đang thực hiện audio 8,859 10/04/2024
Chương 2131 - Ba Kiện Siêu Phẩm. (1) Đang thực hiện audio 9,559 10/04/2024
Chương 2132 - Ba Kiện Siêu Phẩm. (2) Đang thực hiện audio 1,049 10/04/2024
Chương 2133 - Thiên Địa Lăng Vân Chi Đang thực hiện audio 9,976 10/04/2024
Chương 2134 - Thất Tinh Vân Tụ Phù! (1) Đang thực hiện audio 1,602 10/04/2024
Chương 2135 - Thất Tinh Vân Tụ Phù! (2) Đang thực hiện audio 8,781 10/04/2024
Chương 2136 - Công Nhiên Bày Tỏ Bảo Vật Đang thực hiện audio 136 10/04/2024
Chương 2137 - Khiếp Sợ, Khiếp Sợ! (1) Đang thực hiện audio 3,408 10/04/2024
Chương 2138 - Khiếp Sợ, Khiếp Sợ! (2) Đang thực hiện audio 9,770 10/04/2024
Chương 2139 - Ngọc Giản Gây Ra Sóng To Gió Lớn. (1) Đang thực hiện audio 9,116 10/04/2024
Chương 2140 - Ngọc Giản Gây Ra Sóng To Gió Lớn. (2) Đang thực hiện audio 4,916 10/04/2024
Chương 2141 - Thiên Long Phái Yêu Cầu. Đang thực hiện audio 412 10/04/2024
Chương 2142 - Chủ Nhân Của Thiên Địa Lăng Vân Chi. (1) Đang thực hiện audio 1,939 10/04/2024
Chương 2143 - Chủ Nhân Của Thiên Địa Lăng Vân Chi (2) Đang thực hiện audio 5,043 10/04/2024
Chương 2144 - Giao Dịch Thiên Địa Lăng Vân Chi (1) Đang thực hiện audio 9,588 10/04/2024
Chương 2145 - Giao Dịch Thiên Địa Lăng Vân Chi (2) Đang thực hiện audio 3,773 10/04/2024
Chương 2146 - Thân Phận Chân Thật Của Đàm Chí Đang thực hiện audio 1,579 10/04/2024
Chương 2147 - Cố Nhân Đan Càn Cung Tái Tụ (1) Đang thực hiện audio 2,725 10/04/2024
Chương 2148 - Cố Nhân Đan Càn Cung Tái Tụ (2) Đang thực hiện audio 9,404 10/04/2024
Chương 2149 - Giao Dịch Đại Hội Mở Ra Đang thực hiện audio 5,407 10/04/2024
Chương 2150 - Danh Sách Thu Mua Của Chân Thiếu Chủ (1) Đang thực hiện audio 228 10/04/2024
Chương 2151 - Danh Sách Thu Mua Của Chân Thiếu Chủ. (2) Đang thực hiện audio 8,592 10/04/2024
Chương 2152 - Thiên Vẫn Chân Thiết ? Đang thực hiện audio 5,451 10/04/2024
Chương 2153 - Phong Ba Tái Khởi. (1) Đang thực hiện audio 7,204 10/04/2024
Chương 2154 - Phong Ba Tái Khởi. (2) Đang thực hiện audio 6,105 10/04/2024
Chương 2155 - Sự Tình Náo Lớn. (1) Đang thực hiện audio 6,753 10/04/2024
Chương 2156 - Sự Tình Náo Lớn. (2) Đang thực hiện audio 4,402 10/04/2024
Chương 2157 - Lăng Vân Chi Biện Đang thực hiện audio 2,970 10/04/2024
Chương 2158 - Giang Trần Thần Hồ Kỳ Kỹ. (1) Đang thực hiện audio 6,096 10/04/2024
Chương 2159 - Giang Trần Thần Hồ Kỳ Kỹ. (2) Đang thực hiện audio 3,456 10/04/2024
Chương 2160 - Tội Chết Có Thể Miễn, Tội Sống Khó Tha Đang thực hiện audio 1,854 10/04/2024
Chương 2161 - Đại Thủ Bút. (1) Đang thực hiện audio 8,781 10/04/2024
Chương 2162 - Đại Thủ Bút. (2) Đang thực hiện audio 9,180 10/04/2024
Chương 2163 - Tranh Luận Danh Sách Đấu Giá. (1) Đang thực hiện audio 2,796 10/04/2024
Chương 2164 - Tranh Luận Danh Sách Đấu Giá. (2) Đang thực hiện audio 7,614 10/04/2024
Chương 2165 - Phát Hiện Mình Là Tài Chủ Đang thực hiện audio 8,403 10/04/2024
Chương 2166 - Đấu Giá Đại Hội Mở Ra! (1) Đang thực hiện audio 7,420 10/04/2024
Chương 2167 - Đấu Giá Đại Hội Mở Ra! (2) Đang thực hiện audio 5,918 10/04/2024
Chương 2168 - Kỳ Vật Lộ Ra Đang thực hiện audio 2,464 10/04/2024
Chương 2169 - Tranh Đoạt Siêu Phẩm Bảo Vật. (1) Đang thực hiện audio 7,565 10/04/2024
Chương 2170 - Tranh Đoạt Siêu Phẩm Bảo Vật. (2) Đang thực hiện audio 9,175 10/04/2024
Chương 2171 - Đánh Ra Giá Trên Trời. (1) Đang thực hiện audio 9,777 10/04/2024
Chương 2172 - Đánh Ra Giá Trên Trời. (2) Đang thực hiện audio 3,470 10/04/2024
Chương 2173 - Đấu Giá Chấm Dứt Đang thực hiện audio 5,948 10/04/2024
Chương 2174 - Đan Nhi Xuất Quan. (1) Đang thực hiện audio 6,024 10/04/2024
Chương 2175 - Đan Nhi Xuất Quan. (2) Đang thực hiện audio 7,825 10/04/2024
Chương 2176 - Đan Nhi Quyết Định. (1) Đang thực hiện audio 3,384 10/04/2024
Chương 2177 - Đan Nhi Quyết Định. (2) Đang thực hiện audio 3,867 10/04/2024
Chương 2178 - Đan Đạo Mạnh Đến Không Thể Tưởng Tượng Nổi Đang thực hiện audio 4,283 10/04/2024
Chương 2179 - Cường Thế Khu Trục. (1) Đang thực hiện audio 7,665 10/04/2024
Chương 2180 - Cường Thế Khu Trục. (2) Đang thực hiện audio 6,127 10/04/2024
Chương 2181 - Hoàng Nhi Có Tâm Sự ? (1) Đang thực hiện audio 2,563 10/04/2024
Chương 2182 - Hoàng Nhi Có Tâm Sự ? (2) Đang thực hiện audio 6,553 10/04/2024
Chương 2183 - Khách Không Mời Mà Tới. Đang thực hiện audio 9,984 10/04/2024
Chương 2184 - Ngươi Cũng Xứng Đại Biểu Thiên Đạo Sao ? (1) Đang thực hiện audio 8,793 10/04/2024
Chương 2185 - Ngươi Cũng Xứng Đại Biểu Thiên Đạo Sao ? (2) Đang thực hiện audio 3,460 10/04/2024
Chương 2186 - Số Mệnh Ràng Buộc. (1) Đang thực hiện audio 3,977 10/04/2024
Chương 2187 - Số Mệnh Ràng Buộc. (2) Đang thực hiện audio 8,324 10/04/2024
Chương 2188 - Hoàng Cảnh Nhị Trọng Đỉnh Phong. Đang thực hiện audio 9,557 10/04/2024
Chương 2189 - Thương Nghị Trùng Kiến Đan Kiền Cung. (1) Đang thực hiện audio 3,808 10/04/2024
Chương 2190 - Thương Nghị Trùng Kiến Đan Kiền Cung. (2) Đang thực hiện audio 5,739 10/04/2024
Chương 2191 - Bố Cục Và Khách Tới Thăm. (1) Đang thực hiện audio 4,815 10/04/2024
Chương 2192 - Bố Cục Và Khách Tới Thăm. (2) Đang thực hiện audio 5,893 10/04/2024
Chương 2193 - Giang Trần Ép Giá. Đang thực hiện audio 7,967 10/04/2024
Chương 2194 - Thu Hoạch Cực Lớn. (1) Đang thực hiện audio 9,695 10/04/2024
Chương 2195 - Thu Hoạch Cực Lớn. (2) Đang thực hiện audio 2,182 10/04/2024
Chương 2196 - Công Bằng. (1) Đang thực hiện audio 7,414 10/04/2024
Chương 2197 - Công Bằng. (2) Đang thực hiện audio 7,443 10/04/2024
Chương 2198 - Cửu Dương Thiên Tông. (1) Đang thực hiện audio 7,474 10/04/2024
Chương 2199 - Cửu Dương Thiên Tông. (2) Đang thực hiện audio 5,112 10/04/2024
Chương 2200 - Tranh Luận Không Ngớt. (1) Đang thực hiện audio 5,913 10/04/2024
Chương 2201 - Tranh Luận Không Ngớt. (2) Đang thực hiện audio 5,723 10/04/2024
Chương 2202 - Ngăn Đạo Trước Sơn Môn. Đang thực hiện audio 2,913 10/04/2024
Chương 2203 - Giao Dịch. (1) Đang thực hiện audio 9,260 10/04/2024
Chương 2204 - Giao Dịch. (2) Đang thực hiện audio 3,186 10/04/2024
Chương 2205 - Kiếm Chỉ Cố Thổ. (1) Đang thực hiện audio 9,825 10/04/2024
Chương 2206 - Kiếm Chỉ Cố Thổ. (2) Đang thực hiện audio 4,573 10/04/2024
Chương 2207 - Hoảng Sợ Không Chịu Nổi Một Ngày. (1) Đang thực hiện audio 7,049 10/04/2024
Chương 2208 - Hoảng Sợ Không Chịu Nổi Một Ngày. (2) Đang thực hiện audio 8,015 10/04/2024
Chương 2209 - Không Chiến Đã Bại. Đang thực hiện audio 5,533 10/04/2024
Chương 2210 - Lang Gia Tông Lập Công. (1) Đang thực hiện audio 7,973 10/04/2024
Chương 2211 - Lang Gia Tông Lập Công. (2) Đang thực hiện audio 3,549 10/04/2024
Chương 2212 - Lão Tổ Yến Gia. (1) Đang thực hiện audio 531 10/04/2024
Chương 2213 - Lão Tổ Yến Gia. (2) Đang thực hiện audio 8,285 10/04/2024
Chương 2214 - Thử Triều Đáng Sợ. (1) Đang thực hiện audio 4,293 10/04/2024
Chương 2215 - Thử Triều Đáng Sợ. (2) Đang thực hiện audio 3,856 10/04/2024
Chương 2216 - Tế Cờ Thái Tử. Đang thực hiện audio 909 10/04/2024
Chương 2217 - Mượn Đao Giết Người. (1) Đang thực hiện audio 8,502 10/04/2024
Chương 2218 - Mượn Đao Giết Người. (2) Đang thực hiện audio 4,897 10/04/2024
Chương 2219 - Ba Đại Tông Môn. (1) Đang thực hiện audio 7,625 10/04/2024
Chương 2220 - Ba Đại Tông Môn. (2) Đang thực hiện audio 1,727 10/04/2024
Chương 2221 - Trận Pháp Đáng Sợ. (1) Đang thực hiện audio 8,590 10/04/2024
Chương 2222 - Trận Pháp Đáng Sợ. (2) Đang thực hiện audio 7,211 10/04/2024
Chương 2223 - Thực Lực Đáng Sợ Của Cường Giả Đế Cảnh. Đang thực hiện audio 6,046 10/04/2024
Chương 2224 - Trong Ngoài Trận Pháp. (1) Đang thực hiện audio 1,967 10/04/2024
Chương 2225 - Trong Ngoài Trận Pháp. (2) Đang thực hiện audio 3,194 10/04/2024
Chương 2226 - Tứ Đại Đế Tề Tụ. (1) Đang thực hiện audio 5,770 10/04/2024
Chương 2227 - Tứ Đại Đế Tề Tụ. (2) Đang thực hiện audio 9,256 10/04/2024
Chương 2228 - Lão Tổ Đánh Lén. Đang thực hiện audio 8,907 10/04/2024
Chương 2229 - Lão Tổ Vẫn Lạc. (1) Đang thực hiện audio 6,525 10/04/2024
Chương 2230 - Lão Tổ Vẫn Lạc. (2) Đang thực hiện audio 1,821 10/04/2024
Chương 2231 - Đường Cùng, Tận Thế. (1) Đang thực hiện audio 3,386 10/04/2024
Chương 2232 - Đường Cùng, Tận Thế. (2) Đang thực hiện audio 10,106 10/04/2024
Chương 2233 - Đại Cục Đã Định. Đang thực hiện audio 1,745 10/04/2024
Chương 2234 - Bảo Thụ Tông, Đan Phi Hiện. (1) Đang thực hiện audio 8,168 10/04/2024
Chương 2235 - Bảo Thụ Tông, Đan Phi Hiện. (2) Đang thực hiện audio 6,138 10/04/2024
Chương 2236 - Trực Tiếp Sát Nhập. (1) Đang thực hiện audio 7,722 10/04/2024
Chương 2237 - Trực Tiếp Sát Nhập. (2) Đang thực hiện audio 2,086 10/04/2024
Chương 2238 - Giằng Co. Đang thực hiện audio 287 10/04/2024
Chương 2239 - Ba Cái Khổng Tước Linh. (1) Đang thực hiện audio 4,244 10/04/2024
Chương 2240 - Ba Cái Khổng Tước Linh. (2) Đang thực hiện audio 2,616 10/04/2024
Chương 2241 - Chân Truyền Thiên Hà Cung. (1) Đang thực hiện audio 5,635 10/04/2024
Chương 2242 - Chân Truyền Thiên Hà Cung. (2) Đang thực hiện audio 48 10/04/2024
Chương 2243 - Quyết Đấu Cường Thế. (1) Đang thực hiện audio 6,843 10/04/2024
Chương 2244 - Quyết Đấu Cường Thế. (2) Đang thực hiện audio 7,617 10/04/2024
Chương 2245 - Trưởng Lão Thiên Hà Cung. Đang thực hiện audio 1,120 10/04/2024
Chương 2246 - Tới Gần Chân Tướng. (1) Đang thực hiện audio 56 10/04/2024
Chương 2247 - Tới Gần Chân Tướng. (2) Đang thực hiện audio 2,127 10/04/2024
Chương 2248 - Vui Tới Phát Khóc. (1) Đang thực hiện audio 931 10/04/2024
Chương 2249 - Vui Tới Phát Khóc. (2) Đang thực hiện audio 7,190 10/04/2024
Chương 2250 - Quyết Định Của Đan Phi. (1) Đang thực hiện audio 7,291 10/04/2024
Chương 2251 - Quyết Định Của Đan Phi. (2) Đang thực hiện audio 899 10/04/2024
Chương 2252 - Đan Phi, Đan Nhi? Đang thực hiện audio 7,828 10/04/2024
Chương 2253 - Xu Thế Vây Công. (1) Đang thực hiện audio 1,272 10/04/2024
Chương 2254 - Xu Thế Vây Công. (2) Đang thực hiện audio 1,852 10/04/2024
Chương 2255 - Thật Hay Là Mơ ? (1) Đang thực hiện audio 9,401 10/04/2024
Chương 2256 - Thật Hay Là Mơ ? (2) Đang thực hiện audio 4,419 10/04/2024
Chương 2257 - Cố Nhân Lại Tụ Họp. Đang thực hiện audio 404 10/04/2024
Chương 2258 - Giết Không Tha. (1) Đang thực hiện audio 6,694 10/04/2024
Chương 2259 - Giết Không Tha. (2) Đang thực hiện audio 693 10/04/2024
Chương 2260 - Tin Tức Của Khổng Tước Đại Đế. (1) Đang thực hiện audio 7,318 10/04/2024
Chương 2261 - Tin Tức Của Khổng Tước Đại Đế. (2) Đang thực hiện audio 6,333 10/04/2024
Chương 2262 - Đông Phương Chỉ Nhược. (1) Đang thực hiện audio 1,563 10/04/2024
Chương 2263 - Đông Phương Chỉ Nhược. (2) Đang thực hiện audio 9,093 10/04/2024
Chương 2264 - Trùng Kiến Đan Kiền Cung. Đang thực hiện audio 3,960 10/04/2024
Chương 2265 - Giang Trần Mời. (1) Đang thực hiện audio 9,214 10/04/2024
Chương 2266 - Giang Trần Mời. (2) Đang thực hiện audio 4,428 10/04/2024
Chương 2267 - Lão Gia Tử Diệp Trọng Lâu. (1) Đang thực hiện audio 7,659 10/04/2024
Chương 2268 - Lão Gia Tử Diệp Trọng Lâu. (2) Đang thực hiện audio 1,993 10/04/2024
Chương 2269 - Con Gái Niệm Nhi Đang thực hiện audio 10,096 10/04/2024
Chương 2270 - Lòng Của Nữ Nhân, Kim Dưới Đáy Biển. (1) Đang thực hiện audio 4,352 10/04/2024
Chương 2271 - Lòng Của Nữ Nhân, Kim Dưới Đáy Biển. (2) Đang thực hiện audio 2,551 10/04/2024
Chương 2272 - Đội Hình Cầu Hôn Kinh Người. (1) Đang thực hiện audio 9,587 10/04/2024
Chương 2273 - Đội Hình Cầu Hôn Kinh Người. (2) Đang thực hiện audio 7,185 10/04/2024
Chương 2274 - Cầu Hôn Chi Nghị. Đang thực hiện audio 5,137 10/04/2024
Chương 2275 - Vợ Chồng Lại Tụ Họp. (1) Đang thực hiện audio 6,907 10/04/2024
Chương 2276 - Vợ Chồng Lại Tụ Họp. (2) Đang thực hiện audio 5,374 10/04/2024
Chương 2277 - Tất Cả Đều Vui Vẻ. (1) Đang thực hiện audio 9,572 10/04/2024
Chương 2278 - Tất Cả Đều Vui Vẻ. (2) Đang thực hiện audio 5,476 10/04/2024
Chương 2279 - Đại Thế Chi Luận Đang thực hiện audio 6,610 10/04/2024
Chương 2280 - Đan Hỏa Thành, Đại Đế Tụ. (1) Đang thực hiện audio 5,071 10/04/2024
Chương 2281 - Đan Hỏa Thành, Đại Đế Tụ. (2) Đang thực hiện audio 3,762 10/04/2024
Chương 2282 - Lập Kế Hoạch Đang thực hiện audio 140 10/04/2024
Chương 2283 - Dã Tâm Của Đan Cực Đại Đế. (1) Đang thực hiện audio 6,603 10/04/2024
Chương 2284 - Dã Tâm Của Đan Cực Đại Đế. (2) Đang thực hiện audio 7,597 10/04/2024
Chương 2285 - Kỳ Chiêu Của Giang Trần. (1) Đang thực hiện audio 4,827 10/04/2024
Chương 2286 - Kỳ Chiêu Của Giang Trần. (2) Đang thực hiện audio 9,851 10/04/2024
Chương 2287 - Không Thể Buông Tha. (1) Đang thực hiện audio 4,031 10/04/2024
Chương 2288 - Không Thể Buông Tha. (2) Đang thực hiện audio 6,314 10/04/2024
Chương 2289 - Giằng Co Trước Trận Đang thực hiện audio 7,215 10/04/2024
Chương 2290 - Quyết Định Khiến Người Ngoài Ý Muốn. (1) Đang thực hiện audio 826 10/04/2024
Chương 2291 - Quyết Định Khiến Người Ngoài Ý Muốn. (2) Đang thực hiện audio 3,592 10/04/2024
Chương 2292 - Át Chủ Bài Của Giang Trần. (1) Đang thực hiện audio 6,287 10/04/2024
Chương 2293 - Át Chủ Bài Của Giang Trần. (2) Đang thực hiện audio 6,900 10/04/2024
Chương 2294 - Kế Hoạch Lớn Mật. Đang thực hiện audio 5,479 10/04/2024
Chương 2295 - Tâm Vân Đại Đế. (1) Đang thực hiện audio 12 10/04/2024
Chương 2296 - Tâm Vân Đại Đế. (2) Đang thực hiện audio 4,287 10/04/2024
Chương 2297 - Khuynh Sào Mà Vào Đang thực hiện audio 1,928 10/04/2024
Chương 2298 - Kế Sách Ác Độc. (1) Đang thực hiện audio 6,684 10/04/2024
Chương 2299 - Kế Sách Ác Độc. (2) Đang thực hiện audio 5,368 10/04/2024
Chương 2300 - Bất Đắc Dĩ. (1) Đang thực hiện audio 1,225 10/04/2024
Chương 2301 - Bất Đắc Dĩ. (2) Đang thực hiện audio 4,412 10/04/2024
Chương 2302 - Kế Cầm Thiên Lân Công Tử Đang thực hiện audio 3,423 10/04/2024
Chương 2303 - Liên Mông Đái Phiến. (1) Đang thực hiện audio 3,177 10/04/2024
Chương 2304 - Liên Mông Đái Phiến. (2) Đang thực hiện audio 3,897 10/04/2024
Chương 2305 - Lại Đến Nguyệt Thần Giáo Đang thực hiện audio 9,345 10/04/2024
Chương 2306 - Ly Khai. (1) Đang thực hiện audio 5,808 10/04/2024
Chương 2307 - Ly Khai. (2) Đang thực hiện audio 174 10/04/2024
Chương 2308 - Giằng Co Một Tháng. (1) Đang thực hiện audio 5,215 10/04/2024
Chương 2309 - Giằng Co Một Tháng. (2) Đang thực hiện audio 6,434 10/04/2024
Chương 2310 - Đề Nghị Điên Cuồng Đang thực hiện audio 3,434 10/04/2024
Chương 2311 - Chia Cắt Lợi Ích. (1) Đang thực hiện audio 8,434 10/04/2024
Chương 2312 - Chia Cắt Lợi Ích. (2) Đang thực hiện audio 5,862 10/04/2024
Chương 2313 - Giang Trần Vẽ Mặt. (1) Đang thực hiện audio 6,396 10/04/2024
Chương 2314 - Giang Trần Vẽ Mặt. (2) Đang thực hiện audio 4,593 10/04/2024
Chương 2315 - Đan Hỏa Thành Chịu Thua Đang thực hiện audio 7,891 10/04/2024
Chương 2316 - Giang Trần Yêu Cầu. (1) Đang thực hiện audio 1,168 10/04/2024
Chương 2317 - Giang Trần Yêu Cầu. (2) Đang thực hiện audio 9,782 10/04/2024
Chương 2318 - Trở Về Lưu Ly Vương Thành. (1) Đang thực hiện audio 8,454 10/04/2024
Chương 2319 - Trở Về Lưu Ly Vương Thành. (2) Đang thực hiện audio 1,974 10/04/2024
Chương 2320 - Cách Cục Thượng Bát Vực. Đang thực hiện audio 4,607 10/04/2024
Chương 2321 - Tỉnh Trung Đại Đế Lo Lắng. (1) Đang thực hiện audio 4,433 10/04/2024
Chương 2322 - Tỉnh Trung Đại Đế Lo Lắng. (2) Đang thực hiện audio 1,186 10/04/2024
Chương 2323 - Ủng Hộ Giang Trần. (1) Đang thực hiện audio 7,013 10/04/2024
Chương 2324 - Ủng Hộ Giang Trần. (2) Đang thực hiện audio 3,484 10/04/2024
Chương 2325 - Bí Mật Của Ma Tộc Đang thực hiện audio 4,185 10/04/2024
Chương 2326 - Phụ Tử Giang Đồng. (1) Đang thực hiện audio 5,303 10/04/2024
Chương 2327 - Phụ Tử Giang Đồng. (2) Đang thực hiện audio 3,388 10/04/2024
Chương 2328 - Khách Không Mời Mà Đến. (1) Đang thực hiện audio 7,908 10/04/2024
Chương 2329 - Khách Không Mời Mà Đến. (2) Đang thực hiện audio 7,401 10/04/2024
Chương 2330 - Toàn Bộ Tông Rung Động Lắc Lư Đang thực hiện audio 2,651 10/04/2024
Chương 2331 - Hãnh Diện. (1) Đang thực hiện audio 2,159 10/04/2024
Chương 2332 - Hãnh Diện. (2) Đang thực hiện audio 6,007 10/04/2024
Chương 2333 - Tử Yên Tông Sợ Hãi. (1) Đang thực hiện audio 9,276 10/04/2024
Chương 2334 - Tử Yên Tông Sợ Hãi. (2) Đang thực hiện audio 8,366 10/04/2024
Chương 2335 - Cùng Lưu Ly Vương Thành Có Quan Hệ ? Đang thực hiện audio 3,457 10/04/2024
Chương 2336 - Đến Nhà Xin Lỗi. (1) Đang thực hiện audio 2,230 10/04/2024
Chương 2337 - Đến Nhà Xin Lỗi. (2) Đang thực hiện audio 334 10/04/2024
Chương 2338 - Thái Tuế Bạch Hổ Thức Tỉnh Đang thực hiện audio 5,748 10/04/2024
Chương 2339 - Bế Quan, Đột Phá! (1) Đang thực hiện audio 5,356 10/04/2024
Chương 2340 - Bế Quan, Đột Phá! (2) Đang thực hiện audio 6,978 10/04/2024
Chương 2341 - Hoàn Mỹ Xuất Quan. (1) Đang thực hiện audio 9,609 10/04/2024
Chương 2342 - Hoàn Mỹ Xuất Quan (2) Đang thực hiện audio 3,821 10/04/2024
Chương 2343 - Cường Giả Đế Cảnh Luận Bàn Đang thực hiện audio 2,825 10/04/2024
Chương 2344 - Vô Song Đại Đế Khiếp Sợ Thiên Hạ (1) Đang thực hiện audio 3,541 10/04/2024
Chương 2345 - Vô Song Đại Đế Khiếp Sợ Thiên Hạ (2) Đang thực hiện audio 2,841 10/04/2024
Chương 2346 - Cơ Duyên Thiên Vị (1) Đang thực hiện audio 4,484 10/04/2024
Chương 2347 - Cơ Duyên Thiên Vị (2) Đang thực hiện audio 4,704 10/04/2024
Chương 2348 - Tỉnh Trung Đại Đế Quy Thuận Đang thực hiện audio 5,753 10/04/2024
Chương 2349 - Phượng Kêu Hạ Vực Tử Yên Tông (1) Đang thực hiện audio 444 10/04/2024
Chương 2350 - Phượng Kêu Hạ Vực Tử Yên Tông (2) Đang thực hiện audio 5,300 10/04/2024
Chương 2351 - Trầm Hương Cốc (1) Đang thực hiện audio 9,877 10/04/2024
Chương 2353 - Trầm Hương Cốc (2) Đang thực hiện audio 8,416 10/04/2024
Chương 2354 - Thế Lực Lớn Tụ Tập (1) Đang thực hiện audio 4,088 10/04/2024
Chương 2355 - Thế Lực Lớn Tụ Tập (2) Đang thực hiện audio 8,158 10/04/2024
Chương 2356 - Trầm Hương Cốc Quỷ Dị (1) Đang thực hiện audio 5,874 10/04/2024
Chương 2357 - Trầm Hương Cốc Quỷ Dị (2) Đang thực hiện audio 5,950 10/04/2024
Chương 2358 - Trầm Hương Cốc Quỷ Dị (3) Đang thực hiện audio 5,198 10/04/2024
Chương 2359 - Cột Sáng Thần Bí (1) Đang thực hiện audio 836 10/04/2024
Chương 2360 - Cột Sáng Thần Bí (2) Đang thực hiện audio 3,283 10/04/2024
Chương 2361 - Bí Cảnh Như Ẩn Như Hiện Đang thực hiện audio 3,184 10/04/2024
Chương 2362 - Pháo Hôi Dò Đường (1) Đang thực hiện audio 2,160 10/04/2024
Chương 2363 - Pháo Hôi Dò Đường (2) Đang thực hiện audio 7,578 10/04/2024
Chương 2364 - Cuối Cùng Cũng Vào Bí Cảnh (1) Đang thực hiện audio 5,305 10/04/2024
Chương 2365 - Cuối Cùng Cũng Vào Bí Cảnh (2) Đang thực hiện audio 313 10/04/2024
Chương 2366 - Thượng Cổ Thánh Nhất Tông ? Đang thực hiện audio 690 10/04/2024
Chương 2367 - Khảo Nghiệm Trùng Trùng Điệp Điệp (1) Đang thực hiện audio 5,437 10/04/2024
Chương 2368 - Khảo Nghiệm Trùng Trùng Điệp Điệp (2) Đang thực hiện audio 6,068 10/04/2024
Chương 2369 - Miêu Tả Sinh Động (1) Đang thực hiện audio 8,453 10/04/2024
Chương 2370 - Miêu Tả Sinh Động (2) Đang thực hiện audio 4,253 10/04/2024
Chương 2371 - Phân Phối Lợi Ích Đang thực hiện audio 3,012 10/04/2024
Chương 2372 - Hồng Vân Áp Đỉnh, Chu Tước Thượng Cổ ? (1) Đang thực hiện audio 5,931 10/04/2024
Chương 2373 - Hồng Vân Áp Đỉnh, Chu Tước Thượng Cổ ? (2) Đang thực hiện audio 3,078 10/04/2024
Chương 2374 - Tai Họa Ngập Đầu (1) Đang thực hiện audio 5,084 10/04/2024
Chương 2375 - Tai Họa Ngập Đầu (2) Đang thực hiện audio 5,445 10/04/2024
Chương 2376 - Tàng Bảo Các Đang thực hiện audio 7,915 10/04/2024
Chương 2377 - Giang Trần Quỷ Dị (1) Đang thực hiện audio 2,939 10/04/2024
Chương 2378 - Giang Trần Quỷ Dị (2) Đang thực hiện audio 7,028 10/04/2024
Chương 2379 - Thú Ngữ Thượng Cổ (1) Đang thực hiện audio 8,647 10/04/2024
Chương 2380 - Thú Ngữ Thượng Cổ (2) Đang thực hiện audio 9,394 10/04/2024
Chương 2381 - Ma Chủ Thiên Ma ? Đang thực hiện audio 4,177 10/04/2024
Chương 2382 - Cảnh Cáo Và Khuyên Bảo (1) Đang thực hiện audio 7,958 10/04/2024
Chương 2383 - Cảnh Cáo Và Khuyên Bảo (2) Đang thực hiện audio 349 10/04/2024
Chương 2384 - Sợ Hãi, Tuyệt Vọng (1) Đang thực hiện audio 104 10/04/2024
Chương 2385 - Sợ Hãi, Tuyệt Vọng (2) Đang thực hiện audio 4,029 10/04/2024
Chương 2386 - Bàn Tay Bằng Xương Trắng Lớn Đang thực hiện audio 4,396 10/04/2024
Chương 2387 - Ma Thức Lạc Ấn (1) Đang thực hiện audio 3,244 10/04/2024
Chương 2388 - Ma Thức Lạc Ấn (2) Đang thực hiện audio 2,770 10/04/2024
Chương 2389 - Trấn Tông Chi Bảo ? (1) Đang thực hiện audio 5,873 10/04/2024
Chương 2390 - Trấn Tông Chi Bảo ? (2) Đang thực hiện audio 3,550 10/04/2024
Chương 2391 - Thái Cổ Cự Thạch Nhất Tộc (1) Đang thực hiện audio 7,382 10/04/2024
Chương 2392 - Thái Cổ Cự Thạch Nhất Tộc (2) Đang thực hiện audio 4,600 10/04/2024
Chương 2393 - Bí Pháp Thánh Nhất Tông Đang thực hiện audio 3,560 10/04/2024
Chương 2394 - Thái Cổ Cự Nhân, Phục Sinh. (1) Đang thực hiện audio 4,109 10/04/2024
Chương 2395 - Thái Cổ Cự Nhân, Phục Sinh. (2) Đang thực hiện audio 6,487 10/04/2024
Chương 2396 - Tâm Tư Của Ma Chủ. (1) Đang thực hiện audio 440 10/04/2024
Chương 2397 - Tâm Tư Của Ma Chủ. (2) Đang thực hiện audio 3,574 10/04/2024
Chương 2398 - Nhiệm Vụ Mới. Đang thực hiện audio 1,488 10/04/2024
Chương 2399 - Cự Thạch Nhất Tộc Phát Huy. (1) Đang thực hiện audio 5,845 10/04/2024
Chương 2400 - Cự Thạch Nhất Tộc Phát Huy. (2) Đang thực hiện audio 3,124 10/04/2024
Chương 2401 - Ma Bộc Tan Tác. (1). Đang thực hiện audio 3,714 10/04/2024
Chương 2402 - Ma Bộc Tan Tác. (2) Đang thực hiện audio 6,212 10/04/2024
Chương 2403 - Tám Huynh Đệ Cự Thạch Nhất Tộc Nhận Chủ. (1). Đang thực hiện audio 8,060 10/04/2024
Chương 2404 - Tám Huynh Đệ Cự Thạch Nhất Tộc Nhận Chủ. (2). Đang thực hiện audio 4,562 10/04/2024
Chương 2405 - Ba Đại Pháp Bảo Trấn Tông.. Đang thực hiện audio 1,661 10/04/2024
Chương 2406 - Trận Pháp Huyền Ảo. (1) Đang thực hiện audio 7,005 10/04/2024
Chương 2407 - Trận Pháp Huyền Ảo. (2) Đang thực hiện audio 625 10/04/2024
Chương 2408 - Giằng Co. (1) Đang thực hiện audio 9,701 10/04/2024
Chương 2409 - Giằng Co. (2) Đang thực hiện audio 2,467 10/04/2024
Chương 2410 - Khu Vực Biên Giới Bị Đánh Vỡ ? (1) Đang thực hiện audio 8,038 10/04/2024
Chương 2411 - Khu Vực Biên Giới Bị Đánh Vỡ ? (2) Đang thực hiện audio 1,150 10/04/2024
Chương 2412 - Ba Đại Cường Giả Thiên Vị. Đang thực hiện audio 8,519 10/04/2024
Chương 2413 - Nam Đấu Ly Tộc, Thiên Ma Xuất Thế. (1) Đang thực hiện audio 1,758 10/04/2024
Chương 2414 - Nam Đấu Ly Tộc, Thiên Ma Xuất Thế. (2) Đang thực hiện audio 388 10/04/2024
Chương 2415 - Thần Cung Xuất Thế. (1) Đang thực hiện audio 1,459 10/04/2024
Chương 2416 - Thần Cung Xuất Thế. (2) Đang thực hiện audio 6,797 10/04/2024
Chương 2417 - Uy Năng Của Thần Cung. Đang thực hiện audio 9,119 10/04/2024
Chương 2418 - Linh Thạch Nguyên Quáng. (1) Đang thực hiện audio 9,411 10/04/2024
Chương 2419 - Linh Thạch Nguyên Quáng. (2) Đang thực hiện audio 1,148 10/04/2024
Chương 2420 - Rời Khỏi, Biến Hóa. (1) Đang thực hiện audio 6,259 10/04/2024
Chương 2421 - Rời Khỏi, Biến Hóa. (2) Đang thực hiện audio 6,779 10/04/2024
Chương 2422 - Tin Tức Quỷ Dị. Đang thực hiện audio 9,667 10/04/2024
Chương 2423 - Chết Mà Phục Sinh ? (1) Đang thực hiện audio 8,294 10/04/2024
Chương 2423 - Chết Mà Phục Sinh ? (1) Đang thực hiện audio 5,959 10/04/2024
Chương 2424 - Chết Mà Phục Sinh ? (2) Đang thực hiện audio 6,859 10/04/2024
Chương 2425 - Quyết Định. (1) Đang thực hiện audio 1,286 10/04/2024
Chương 2426 - Quyết Định. (2) Đang thực hiện audio 593 10/04/2024
Chương 2427 - Vạch Mặt. Đang thực hiện audio 9,878 10/04/2024
Chương 2428 - Tranh Luận Trước Khi Chiến Đấu. (1) Đang thực hiện audio 9,266 10/04/2024
Chương 2429 - Tranh Luận Trước Khi Chiến Đấu. (2) Đang thực hiện audio 9,287 10/04/2024
Chương 2430 - Chí Tại Nghiền Nát. (1) Đang thực hiện audio 4,497 10/04/2024
Chương 2431 - Chí Tại Nghiền Nát. (2) Đang thực hiện audio 2,546 10/04/2024
Chương 2432 - Trao Đổi Con Tin. (1) Đang thực hiện audio 5,180 10/04/2024
Chương 2433 - Trao Đổi Con Tin. (2) Đang thực hiện audio 4,296 10/04/2024
Chương 2434 - Thử Triều Không Cùng. Đang thực hiện audio 5,451 10/04/2024
Chương 2435 - Tuyệt Vọng Lan Tràn. (1) Đang thực hiện audio 1,806 10/04/2024
Chương 2436 - Tuyệt Vọng Lan Tràn. (2) Đang thực hiện audio 5,584 10/04/2024
Chương 2437 - Phòng Tuyến Sụp Đổ Đang thực hiện audio 8,262 10/04/2024
Chương 2438 - Đánh Trước Bàn Lại. (1) Đang thực hiện audio 6,252 10/04/2024
Chương 2439 - Đánh Trước Bàn Lại. (2) Đang thực hiện audio 2,943 10/04/2024
Chương 2440 - Chúng Bạn Xa Lánh. (1) Đang thực hiện audio 8,116 10/04/2024
Chương 2441 - Chúng Bạn Xa Lánh. (2) Đang thực hiện audio 9,812 10/04/2024
Chương 2442 - Ngoan Cố Chống Cự, Một Chưởng Đập Phế Đang thực hiện audio 6,560 10/04/2024
Chương 2443 - Đại Cục Sơ Định. (1) Đang thực hiện audio 9,564 10/04/2024
Chương 2444 - Đại Cục Sơ Định. (2) Đang thực hiện audio 5,226 10/04/2024
Chương 2445 - Đan Nhi Hoàng Nhi, Đều Khó Dứt Bỏ. (1) Đang thực hiện audio 7,363 10/04/2024
Chương 2446 - Đan Nhi Hoàng Nhi, Đều Khó Dứt Bỏ. (2) Đang thực hiện audio 2,708 10/04/2024
Chương 2447 - Tinh Huyết Chu Tước Đang thực hiện audio 2,207 10/04/2024
Chương 2448 - Chương 2447: Tinh Huyết Chu Tước Đang thực hiện audio 6,617 10/04/2024
Chương 2449 - Chương 2448: Bế Quan Ba Năm (1) Đang thực hiện audio 3,577 10/04/2024
Chương 2450 - Chương 2449: Bế Quan Ba Năm (2) Đang thực hiện audio 9,368 10/04/2024
Chương 2451 - Chương 2450: Phong Vân Giáo? (1) Đang thực hiện audio 1,944 10/04/2024
Chương 2452 - Chương 2451: Phong Vân Giáo? (2) Đang thực hiện audio 7,746 10/04/2024
Chương 2453 - Chương 2452: Cửu Dương Thiên Tông Cầu Viện Đang thực hiện audio 9,936 10/04/2024
Chương 2454 - Chương 2453: Tin Dữ Truyền Tới (1) Đang thực hiện audio 7,086 10/04/2024
Chương 2455 - Chương 2454: Tin Dữ Truyền Tới (2) Đang thực hiện audio 6,842 10/04/2024
Chương 2456 - Chương 2455: Lựa Chọn Lưỡng Nan (1) Đang thực hiện audio 5,365 10/04/2024
Chương 2457 - Chương 2456: Lựa Chọn Lưỡng Nan (2) Đang thực hiện audio 5,608 10/04/2024
Chương 2458 - Chương 2457: Thực Lực Của Phong Vân Giáo Đang thực hiện audio 8,384 10/04/2024
Chương 2459 - Chương 2458: Phong Vân Giáo Chủ (1) Đang thực hiện audio 10,085 10/04/2024
Chương 2460 - Chương 2459: Phong Vân Giáo Chủ (2) Đang thực hiện audio 7,954 10/04/2024
Chương 2461 - Chương 2460: Thiên Long Phái Tràn Đầy Nguy Cơ Đang thực hiện audio 8,580 10/04/2024
Chương 2462 - Chương 2461: Không Ai Bì Nổi (1) Đang thực hiện audio 5,665 10/04/2024
Chương 2463 - Chương 2462: Không Ai Bì Nổi (2) Đang thực hiện audio 7,601 10/04/2024
Chương 2464 - Chương 2463: Hiện Trường Hội Minh (1) Đang thực hiện audio 2,772 10/04/2024
Chương 2465 - Chương 2464: Hiện Trường Hội Minh (2) Đang thực hiện audio 9,099 10/04/2024
Chương 2466 - Chương 2465: Chiêu Hàng Giang Trần Đang thực hiện audio 4,250 10/04/2024
Chương 2467 - Chương 2466: Giang Trần Minh Chủ (1) Đang thực hiện audio 1,255 10/04/2024
Chương 2468 - Chương 2467: Giang Trần Minh Chủ (2) Đang thực hiện audio 6,907 10/04/2024
Chương 2469 - Chương 2468: Kì Thực Hư Chi, Hư Thì Thực Chi (1) Đang thực hiện audio 9,627 10/04/2024
Chương 2470 - Chương 2469: Kì Thực Hư Chi, Hư Thì Thực Chi (2) Đang thực hiện audio 8,086 10/04/2024
Chương 2471 - Chương 2470: Ma Vân Pháp Vương Thần Bí Đang thực hiện audio 2,064 10/04/2024
Chương 2472 - Chương 2471: Nghi Ngờ Khắp Nơi (1) Đang thực hiện audio 3,176 10/04/2024
Chương 2473 - Chương 2472: Nghi Ngờ Khắp Nơi (2) Đang thực hiện audio 2,091 10/04/2024
Chương 2474 - Chương 2473: Hạ Hầu Công Tử (1) Đang thực hiện audio 867 10/04/2024
Chương 2475 - Chương 2474: Hạ Hầu Công Tử (2) Đang thực hiện audio 5,903 10/04/2024
Chương 2476 - Chương 2475: Hâm Mộ Ghen Ghét Hận Thù Đang thực hiện audio 3,166 10/04/2024
Chương 2477 - Chương 2476: Khẩu Vị Thật Lớn (1) Đang thực hiện audio 9,343 10/04/2024
Chương 2478 - Chương 2477: Khẩu Vị Thật Lớn (2) Đang thực hiện audio 4,199 10/04/2024
Chương 2479 - Chương 2478: Thân Phận Của Ma Vân Pháp Vương (1) Đang thực hiện audio 6,555 10/04/2024
Chương 2480 - Chương 2479: Thân Phận Của Ma Vân Pháp Vương (2) Đang thực hiện audio 596 10/04/2024
Chương 2481 - Chương 2480: Cấp Tốc Đang thực hiện audio 5,187 10/04/2024
Chương 2482 - Chương 2481: Mượn Đường Cung Thứ Ba Của Truyền Thừa Cung (1) Đang thực hiện audio 4,094 10/04/2024
Chương 2483 - Chương 2482: Mượn Đường Cung Thứ Ba Của Truyền Thừa Cung (2) Đang thực hiện audio 1,089 10/04/2024
Chương 2484 - Chương 2483: Vây Điểm Đánh Viện Binh (1) Đang thực hiện audio 8,742 10/04/2024
Chương 2485 - Chương 2484: Vây Điểm Đánh Viện Binh (2) Đang thực hiện audio 9,980 10/04/2024
Chương 2486 - Chương 2485: Diễu Võ Dương Oai Đang thực hiện audio 6,427 10/04/2024
Chương 2487 - Chương 2486: Trước Trận Đào Ngũ, Thế Cục Đột Biến (1) Đang thực hiện audio 1,170 10/04/2024
Chương 2488 - Chương 2487: Trước Trận Đào Ngũ, Thế Cục Đột Biến (2) Đang thực hiện audio 9,359 10/04/2024
Chương 2489 - Chương 2488: Tương Kế Tựu Kế (1) Đang thực hiện audio 4,573 10/04/2024
Chương 2490 - Chương 2489: Tương Kế Tựu Kế (2) Đang thực hiện audio 6,461 10/04/2024
Chương 2491 - Chương 2490: Thiên La Địa Võng Đang thực hiện audio 2,777 10/04/2024
Chương 2492 - Chương 2491: Ai Thông Minh Hơn Ai? (1) Đang thực hiện audio 8,687 10/04/2024
Chương 2493 - Chương 2492: Ai Thông Minh Hơn Ai? (2) Đang thực hiện audio 8,232 10/04/2024
Chương 2494 - Chương 2493: Bắt Đầu Đồ Sát (1) Đang thực hiện audio 707 10/04/2024
Chương 2495 - Chương 2494: Bắt Đầu Đồ Sát (2) Đang thực hiện audio 4,406 10/04/2024
Chương 2496 - Chương 2495: Hạ Hầu Nhất Tộc Đang thực hiện audio 6,497 10/04/2024
Chương 2497 - Chương 2496: Một Mũi Tên Đỉnh Phong (1) Đang thực hiện audio 6,880 10/04/2024
Chương 2498 - Chương 2497: Một Mũi Tên Đỉnh Phong (2) Đang thực hiện audio 7,874 10/04/2024
Chương 2499 - Chương 2498: Giang Trần Trở Về (1) Đang thực hiện audio 1,495 10/04/2024
Chương 2500 - Chương 2499: Giang Trần Trở Về (2) Đang thực hiện audio 1,747 10/04/2024
Chương 2501 - Chương 2500: Bắt Đầu Phản Sát Đang thực hiện audio 2,993 10/04/2024
Chương 2502 - Chương 2501: Ngoài Ý Muốn Thay Nhau Nổi Lên (1) Đang thực hiện audio 5,093 10/04/2024
Chương 2503 - Chương 2502: Ngoài Ý Muốn Thay Nhau Nổi Lên (2) Đang thực hiện audio 6,643 10/04/2024
Chương 2504 - Chương 2503: Thống Mạ Thiên Vị Cường Giả (1) Đang thực hiện audio 7,931 10/04/2024
Chương 2505 - Chương 2504: Thống Mạ Thiên Vị Cường Giả (2) Đang thực hiện audio 6,093 10/04/2024
Chương 2506 - Chương 2505: Giải Dược Đang thực hiện audio 7,871 10/04/2024
Chương 2507 - Chương 2506: Cấu Kết Với Nhau Làm Việc Xấu (1) Đang thực hiện audio 1,150 10/04/2024
Chương 2508 - Chương 2507: Cấu Kết Với Nhau Làm Việc Xấu (2) Đang thực hiện audio 5,018 10/04/2024
Chương 2509 - Chương 2508: Tây Bắc Tuyệt Địa (1) Đang thực hiện audio 6,500 10/04/2024
Chương 2510 - Chương 2509: Tây Bắc Tuyệt Địa (2) Đang thực hiện audio 1,632 10/04/2024
Chương 2511 - Chương 2510: Mạch Suy Nghĩ Biến Đổi Đang thực hiện audio 4,973 10/04/2024
Chương 2512 - Chương 2511: Giới Bi Chi Cảnh, Nghiền Nát? (1) Đang thực hiện audio 780 10/04/2024
Chương 2513 - Chương 2512: Giới Bi Chi Cảnh, Nghiền Nát? (2) Đang thực hiện audio 4,300 10/04/2024
Chương 2514 - Chương 2513: Khổ Man Tộc (1) Đang thực hiện audio 9,106 10/04/2024
Chương 2515 - Chương 2514: Cổ Na Bộ Lạc (1) Đang thực hiện audio 1,739 10/04/2024
Chương 2516 - Chương 2515: Cổ Na Bộ Lạc (2) Đang thực hiện audio 7,153 10/04/2024
Chương 2517 - Chương 2516: Tràn Ngập Nguy Cơ (1) Đang thực hiện audio 7,992 10/04/2024
Chương 2518 - Chương 2517: Tràn Ngập Nguy Cơ (2) Đang thực hiện audio 3,396 10/04/2024
Chương 2519 - Mũi Tên Của Thần. (1 2) Đang thực hiện audio 3,694 10/04/2024
Chương 2520 - Ngàn Cân Treo Sợi Tóc, Viện Binh Tới Đang thực hiện audio 2,039 10/04/2024
Chương 2521 - Nghiêm Túc Cảnh Cáo. (1) Đang thực hiện audio 7,569 10/04/2024
Chương 2522 - Nghiêm Túc Cảnh Cáo. (2) Đang thực hiện audio 1,646 10/04/2024
Chương 2523 - Nguyệt Thần Giáo Bàng Hoàng. (1) Đang thực hiện audio 3,305 10/04/2024
Chương 2524 - Nguyệt Thần Giáo Bàng Hoàng. (2) Đang thực hiện audio 522 10/04/2024
Chương 2525 - Quyết Định Gian Nan Đang thực hiện audio 886 10/04/2024
Chương 2526 - Nguyệt Thần Giáo Tới. (1) Đang thực hiện audio 6,481 10/04/2024
Chương 2527 - Nguyệt Thần Giáo Tới. (2) Đang thực hiện audio 5,371 10/04/2024
Chương 2528 - Tu Hú Chiếm Tổ Chim Khách. (1) Đang thực hiện audio 444 10/04/2024
Chương 2529 - Tu Hú Chiếm Tổ Chim Khách. (2) Đang thực hiện audio 1,470 10/04/2024
Chương 2530 - Cung Truyền Thừa Thứ Ba. (1) Đang thực hiện audio 5,424 10/04/2024
Chương 2531 - Cung Truyền Thừa Thứ Ba. (2) Đang thực hiện audio 6,330 10/04/2024
Chương 2532 - Hồng Hầu Cung. Đang thực hiện audio 3,982 10/04/2024
Chương 2533 - Hai Đạo Khảo Nghiệm. (1) Đang thực hiện audio 3,559 10/04/2024
Chương 2534 - Hai Đạo Khảo Nghiệm. (2) Đang thực hiện audio 478 10/04/2024
Chương 2535 - Mê Thần Khôi Ngẫu. (1) Đang thực hiện audio 2,422 10/04/2024
Chương 2536 - Mê Thần Khôi Ngẫu. (2) Đang thực hiện audio 2,736 10/04/2024
Chương 2537 - Thế Cục Lại Biến Hóa. Đang thực hiện audio 3,057 10/04/2024
Chương 2538 - Thương Nghị Thảo Phạt. (1) Đang thực hiện audio 4,209 10/04/2024
Chương 2539 - Thương Nghị Thảo Phạt. (2) Đang thực hiện audio 128 10/04/2024
Chương 2540 - Minh Tu Sạn Đạo, Ám Độ Trần Thương. (1) Đang thực hiện audio 4,762 10/04/2024
Chương 2541 - Minh Tu Sạn Đạo, Ám Độ Trần Thương. (2) Đang thực hiện audio 7,598 10/04/2024
Chương 2542 - Tất Cả Thủ Đoạn. Đang thực hiện audio 8,314 10/04/2024
Chương 2543 - Linh Cơ Khẽ Động. (1) Đang thực hiện audio 9,721 10/04/2024
Chương 2544 - Linh Cơ Khẽ Động. (2) Đang thực hiện audio 6,964 10/04/2024
Chương 2545 - Lại Xuất Hiện Chuyện Ngoài Ý Muốn. (1) Đang thực hiện audio 9,237 10/04/2024
Chương 2546 - Lại Xuất Hiện Chuyện Ngoài Ý Muốn. (2) Đang thực hiện audio 9,843 10/04/2024
Chương 2547 - Giang Trần Hiển Uy. (1) Đang thực hiện audio 1,833 10/04/2024
Chương 2548 - Giang Trần Hiển Uy. (2) Đang thực hiện audio 8,503 10/04/2024
Chương 2549 - Khôi Ngẫu Xuất Lực. Đang thực hiện audio 4,313 10/04/2024
Chương 2550 - Thư Vạn Thanh Trọng Thương. (1) Đang thực hiện audio 2,849 10/04/2024
Chương 2551 - Thư Vạn Thanh Trọng Thương. (2) Đang thực hiện audio 5,878 10/04/2024
Chương 2552 - Liên Tục Thúc Dục. (1) Đang thực hiện audio 5,617 10/04/2024
Chương 2553 - Liên Tục Thúc Dục. (2) Đang thực hiện audio 978 10/04/2024
Chương 2554 - Từng Bước Tới Gần. Đang thực hiện audio 5,791 10/04/2024
Chương 2555 - Người Thắng Làm Vua, Người Thua Làm Giặc. (1) Đang thực hiện audio 2,012 10/04/2024
Chương 2556 - Người Thắng Làm Vua, Người Thua Làm Giặc. (2) Đang thực hiện audio 7,473 10/04/2024
Chương 2557 - Thiên Vị Phù Chiếu. (1) Đang thực hiện audio 4,103 10/04/2024
Chương 2558 - Thiên Vị Phù Chiếu. (2) Đang thực hiện audio 9,122 10/04/2024
Chương 2559 - Hành Động Kinh Người. Đang thực hiện audio 8,736 10/04/2024
Chương 2560 - Tất Cả Đã Có Sắp Xếp. (1) Đang thực hiện audio 936 10/04/2024
Chương 2561 - Tất Cả Đã Có Sắp Xếp. (2) Đang thực hiện audio 654 10/04/2024
Chương 2562 - Cường Địch Xâm Phạm. (1) Đang thực hiện audio 1,167 10/04/2024
Chương 2563 - Cường Địch Xâm Phạm. (2) Đang thực hiện audio 10,062 10/04/2024
Chương 2564 - Diện Mạo Thực Sự. Đang thực hiện audio 6,745 10/04/2024
Chương 2565 - Lựa Chọn Cấp Tiến. (1) Đang thực hiện audio 56 10/04/2024
Chương 2566 - Lựa Chọn Cấp Tiến. (2) Đang thực hiện audio 4,082 10/04/2024
Chương 2567 - Thu Hoạch Cực Lớn. (1) Đang thực hiện audio 5,942 10/04/2024
Chương 2568 - Thu Hoạch Cực Lớn. (2) Đang thực hiện audio 3,911 10/04/2024
Chương 2569 - Phát Tài Lớn. (1) Đang thực hiện audio 3,100 10/04/2024
Chương 2570 - Phát Tài Lớn. (2) Đang thực hiện audio 7,391 10/04/2024
Chương 2571 - Dây Chuyền Phong Ấn Thần Bí. Đang thực hiện audio 9,028 10/04/2024
Chương 2572 - Thánh Địa Khổ Man Tộc. (1) Đang thực hiện audio 8,592 10/04/2024
Chương 2573 - Thánh Địa Khổ Man Tộc. (2) Đang thực hiện audio 8,953 10/04/2024
Chương 2574 - Khổ Trúc Lão Tổ Phiền Muộn. (1) Đang thực hiện audio 401 10/04/2024
Chương 2575 - Khổ Trúc Lão Tổ Phiền Muộn. (2) Đang thực hiện audio 1,564 10/04/2024
Chương 2576 - Chia Kế Hoạch. Đang thực hiện audio 6,064 10/04/2024
Chương 2577 - Kế Hoạch Chặn Đánh. (1) Đang thực hiện audio 7,125 10/04/2024
Chương 2578 - Kế Hoạch Chặn Đánh. (2) Đang thực hiện audio 2,174 10/04/2024
Chương 2579 - Cổ Na Vương Lo Lắng. (1) Đang thực hiện audio 5,609 10/04/2024
Chương 2580 - Cổ Na Vương Lo Lắng. (2) Đang thực hiện audio 9,247 10/04/2024
Chương 2581 - Hết Thảy Bắt Lại. Đang thực hiện audio 3,131 10/04/2024
Chương 2582 - Hàng Phục Cổ Na Vương. (1) Đang thực hiện audio 1,886 10/04/2024
Chương 2583 - Hàng Phục Cổ Na Vương. (2) Đang thực hiện audio 4,134 10/04/2024
Chương 2584 - Một Lần Là Xong. (1) Đang thực hiện audio 4,897 10/04/2024
Chương 2585 - Một Lần Là Xong. (2) Đang thực hiện audio 1,012 10/04/2024
Chương 2586 - Kế Hoạch Và Biến Hóa. (1) Đang thực hiện audio 3,812 10/04/2024
Chương 2587 - Kế Hoạch Và Biến Hóa. (2) Đang thực hiện audio 6,297 10/04/2024
Chương 2588 - Đã Tới Giờ Thu Hoạch. Đang thực hiện audio 3,870 10/04/2024
Chương 2589 - Làm Tôi Tớ. (1) Đang thực hiện audio 4,951 10/04/2024
Chương 2590 - Làm Tôi Tớ. (2) Đang thực hiện audio 7,218 10/04/2024
Chương 2591 - Giang Trần Đại Đế. (1) Đang thực hiện audio 7,508 10/04/2024
Chương 2592 - Giang Trần Đại Đế. (2) Đang thực hiện audio 2,917 10/04/2024
Chương 2593 - Vòng Tròn Luẩn Quẩn Của Cường Giả Lánh Đời. Đang thực hiện audio 4,077 10/04/2024
Chương 2594 - Chủ Trương Của Hạc Lão. (1) Đang thực hiện audio 7,136 10/04/2024
Chương 2595 - Chủ Trương Của Hạc Lão. (2) Đang thực hiện audio 5,817 10/04/2024
Chương 2596 - Gặp Mặt. Đang thực hiện audio 8,233 10/04/2024
Chương 2597 - Vũ Đạo, Trà Hội. (1) Đang thực hiện audio 1,257 10/04/2024
Chương 2598 - Vũ Đạo, Trà Hội. (2) Đang thực hiện audio 9,201 10/04/2024
Chương 2599 - Thái Thượng Tham Thiên Đạo. (1) Đang thực hiện audio 6,839 10/04/2024
Chương 2600 - Thái Thượng Tham Thiên Đạo. (2) Đang thực hiện audio 7,432 10/04/2024
Chương 2601 - Thần Đạo Chi Luận Đang thực hiện audio 2,970 10/04/2024
Chương 2602 - Hạc Lão Hứa Hẹn. (1) Đang thực hiện audio 5,815 10/04/2024
Chương 2603 - Hạc Lão Hứa Hẹn. (2) Đang thực hiện audio 9,427 10/04/2024
Chương 2604 - Chuẩn Bị Cuối Cùng. (1) Đang thực hiện audio 4,473 10/04/2024
Chương 2605 - Chuẩn Bị Cuối Cùng. (2) Đang thực hiện audio 3,097 10/04/2024
Chương 2606 - Thiên Thiền Cổ Viện Đang thực hiện audio 6,742 10/04/2024
Chương 2607 - Ba Khu Di Chỉ. (1) Đang thực hiện audio 7,989 10/04/2024
Chương 2608 - Ba Khu Di Chỉ. (2) Đang thực hiện audio 4,506 10/04/2024
Chương 2609 - Đông Diên Đảo. (1) Đang thực hiện audio 2,994 10/04/2024
Chương 2610 - Đông Diên Đảo. (2) Đang thực hiện audio 4,514 10/04/2024
Chương 2611 - Lưu Đày Chi Địa. Đang thực hiện audio 4,194 10/04/2024
Chương 2612 - Người Tốt Giang Trần. (1) Đang thực hiện audio 6,732 10/04/2024
Chương 2613 - Người Tốt Giang Trần. (2) Đang thực hiện audio 6,153 10/04/2024
Chương 2614 - Tội Nghiệt Chi Thành Đang thực hiện audio 9,573 10/04/2024
Chương 2615 - Bán Mình Cứu Phụ. (1) Đang thực hiện audio 2,618 10/04/2024
Chương 2616 - Bán Mình Cứu Phụ. (2) Đang thực hiện audio 8,140 10/04/2024
Chương 2617 - Thiếu Nữ Tinh Đồng. (1) Đang thực hiện audio 6,458 10/04/2024
Chương 2618 - Thiếu Nữ Tinh Đồng. (2) Đang thực hiện audio 1,082 10/04/2024
Chương 2619 - Tìm Được Đường Sống Trong Chỗ Chết Đang thực hiện audio 8,631 10/04/2024
Chương 2620 - Tiếu Công Tử. (1) Đang thực hiện audio 5,646 10/04/2024
Chương 2621 - Tiếu Công Tử. (2) Đang thực hiện audio 1,274 10/04/2024
Chương 2622 - Cách Cục Của Đông Diên Đảo. (1) Đang thực hiện audio 2,460 10/04/2024
Chương 2623 - Cách Cục Của Đông Diên Đảo. (2) Đang thực hiện audio 8,265 10/04/2024
Chương 2624 - Cơ Hội Tuyển Bạt Đang thực hiện audio 2,646 10/04/2024
Chương 2625 - Thành Vệ Quân, Ung Thống Lĩnh. (1) Đang thực hiện audio 5,656 10/04/2024
Chương 2626 - Thành Vệ Quân, Ung Thống Lĩnh. (2) Đang thực hiện audio 5,721 10/04/2024
Chương 2627 - Chẩn Đoán Bệnh. (1) Đang thực hiện audio 4 10/04/2024
Chương 2628 - Chẩn Đoán Bệnh. (2) Đang thực hiện audio 3,668 10/04/2024
Chương 2629 - Biện Pháp Giải Quyết Đang thực hiện audio 9,359 10/04/2024
Chương 2630 - Thanh Danh Lan Truyền Lớn. (1) Đang thực hiện audio 97 10/04/2024
Chương 2631 - Thanh Danh Lan Truyền Lớn. (2) Đang thực hiện audio 9,056 10/04/2024
Chương 2632 - Quy Cách Lại Tăng Lên Lần Nữa Đang thực hiện audio 4,971 10/04/2024
Chương 2633 - Tuyển Bạt Bắt Đầu. (1) Đang thực hiện audio 3,616 10/04/2024
Chương 2634 - Tuyển Bạt Bắt Đầu. (2) Đang thực hiện audio 8,844 10/04/2024
Chương 2635 - Cửa Thứ Hai. (1) Đang thực hiện audio 3,761 10/04/2024
Chương 2636 - Cửa Thứ Hai. (2) Đang thực hiện audio 6,385 10/04/2024
Chương 2637 - Sinh Tử Quan Đang thực hiện audio 4,368 10/04/2024
Chương 2638 - Trùng Kích Tinh Anh Thi Đấu. (1) Đang thực hiện audio 8,368 10/04/2024
Chương 2639 - Trùng Kích Tinh Anh Thi Đấu. (2) Đang thực hiện audio 1,890 10/04/2024
Chương 2640 - Đào Thải Quyết Đấu Đang thực hiện audio 711 10/04/2024
Chương 2641 - Một Chiêu Nghiền Áp. (1) Đang thực hiện audio 929 10/04/2024
Chương 2642 - Một Chiêu Nghiền Áp. (2) Đang thực hiện audio 5,748 10/04/2024
Chương 2643 - Làm Cho Người Khiếp Sợ Đang thực hiện audio 9,183 10/04/2024
Chương 2644 - Đối Thủ Cuối Cùng. (1) Đang thực hiện audio 297 10/04/2024
Chương 2645 - Đối Thủ Cuối Cùng. (2) Đang thực hiện audio 2,416 10/04/2024
Chương 2646 - Pháp Tướng Đối Pháp Tướng. (1) Đang thực hiện audio 2,700 10/04/2024
Chương 2647 - Pháp Tướng Đối Pháp Tướng. (2) Đang thực hiện audio 9,604 10/04/2024
Chương 2648 - Tuyển Bạt Chấm Dứt. Đang thực hiện audio 8,782 10/04/2024
Chương 2649 - Thu Thập Tin Tức. (1) Đang thực hiện audio 8,666 10/04/2024
Chương 2650 - Thu Thập Tin Tức. (2) Đang thực hiện audio 6,599 10/04/2024
Chương 2651 - Hắc Yểm Sơn Mạch. (1) Đang thực hiện audio 2,112 10/04/2024
Chương 2652 - Hắc Yểm Sơn Mạch. (2) Đang thực hiện audio 7,994 10/04/2024
Chương 2653 - Khách Quý Giá Lâm Đang thực hiện audio 3,697 10/04/2024
Chương 2654 - Đa Văn Thần Quốc. (1) Đang thực hiện audio 10,044 10/04/2024
Chương 2655 - Đa Văn Thần Quốc. (2) Đang thực hiện audio 8,323 10/04/2024
Chương 2656 - Bí Mật Kinh Người. (1) Đang thực hiện audio 47 10/04/2024
Chương 2657 - Bí Mật Kinh Người. (2) Đang thực hiện audio 9,549 10/04/2024
Chương 2658 - Huyền Hoàng Thủ Ô Đang thực hiện audio 6,861 10/04/2024
Chương 2659 - Muốn Kiếm Tiện Nghi ? (1) Đang thực hiện audio 2,252 10/04/2024
Chương 2660 - Muốn Kiếm Tiện Nghi ? (2) Đang thực hiện audio 6,995 10/04/2024
Chương 2661 - Thiên Tài Quyết Đấu Đang thực hiện audio 663 10/04/2024
Chương 2662 - Thần Thông Không Ngừng. (1) Đang thực hiện audio 7,924 10/04/2024
Chương 2663 - Thần Thông Không Ngừng. (2) Đang thực hiện audio 4,572 10/04/2024
Chương 2664 - Ngoài Ý Muốn Thay Nhau Nổi Lên Đang thực hiện audio 4,991 10/04/2024
Chương 2665 - Chân Tướng. (1) Đang thực hiện audio 4,693 10/04/2024
Chương 2666 - Chân Tướng. (2) Đang thực hiện audio 9,490 10/04/2024
Chương 2667 - Tiễn Đạo Giằng Co. (1) Đang thực hiện audio 5,730 10/04/2024
Chương 2668 - Tiễn Đạo Giằng Co. (2) Đang thực hiện audio 5,456 10/04/2024
Chương 2669 - Đột Phá Đế Cảnh Trung Giai. Đang thực hiện audio 550 10/04/2024
Chương 2670 - Lại Gặp Phiền Toái. (1) Đang thực hiện audio 3,493 10/04/2024
Chương 2671 - Lại Gặp Phiền Toái. (2) Đang thực hiện audio 5,811 10/04/2024
Chương 2672 - Rơi Vào Tầm Bắn Tên Đang thực hiện audio 8,973 10/04/2024
Chương 2673 - Tận Diệt. (1) Đang thực hiện audio 3,370 10/04/2024
Chương 2674 - Tận Diệt. (2) Đang thực hiện audio 6,859 10/04/2024
Chương 2675 - Công Phu Không Phụ Lòng Người. (1) Đang thực hiện audio 3,600 10/04/2024
Chương 2676 - Công Phu Không Phụ Lòng Người. (2) Đang thực hiện audio 3,293 10/04/2024
Chương 2677 - Hồn Đăng Nghiền Nát Đang thực hiện audio 4,349 10/04/2024
Chương 2678 - Ngày Kết Thúc. (1) Đang thực hiện audio 8,796 10/04/2024
Chương 2679 - Ngày Kết Thúc. (2) Đang thực hiện audio 1,758 10/04/2024
Chương 2680 - Tạc Nồi. (1) Đang thực hiện audio 8,251 10/04/2024
Chương 2681 - Tạc Nồi. (2) Đang thực hiện audio 591 10/04/2024
Chương 2682 - Kế Hoạch Phá Sản. (1) Đang thực hiện audio 74 10/04/2024
Chương 2683 - Kế Hoạch Phá Sản. (2) Đang thực hiện audio 2,215 10/04/2024
Chương 2684 - Không Có Lựa Chọn Nào Khác. Đang thực hiện audio 3,061 10/04/2024
Chương 2685 - Đường Chạy Trốn. (1) Đang thực hiện audio 4,293 10/04/2024
Chương 2686 - Đường Chạy Trốn. (2) Đang thực hiện audio 3,422 10/04/2024
Chương 2687 - Khác Nhau, Quyết Đoán. (1) Đang thực hiện audio 2,216 10/04/2024
Chương 2688 - Khác Nhau, Quyết Đoán. (2) Đang thực hiện audio 1,601 10/04/2024
Chương 2689 - Bí Pháp Truy Tung. Đang thực hiện audio 5,443 10/04/2024
Chương 2690 - Vận Dụng Tiềm Hành Phù. (1) Đang thực hiện audio 2,723 10/04/2024
Chương 2691 - Vận Dụng Tiềm Hành Phù. (2) Đang thực hiện audio 1,486 10/04/2024
Chương 2692 - Cự Thạch Pháp Trận. Đang thực hiện audio 3,758 10/04/2024
Chương 2693 - Hư Không Chi Môn. (1) Đang thực hiện audio 1,824 10/04/2024
Chương 2694 - Hư Không Chi Môn. (2) Đang thực hiện audio 588 10/04/2024
Chương 2695 - Bí Mật Chung Cực Của Đông Duyên Đảo. (1) Đang thực hiện audio 7,571 10/04/2024
Chương 2696 - Bí Mật Chung Cực Của Đông Duyên Đảo. (2) Đang thực hiện audio 8,369 10/04/2024
Chương 2697 - Trật Tự Nứt Vỡ. (1) Đang thực hiện audio 9,068 10/04/2024
Chương 2698 - Trật Tự Nứt Vỡ. (2) Đang thực hiện audio 6,480 10/04/2024
Chương 2699 - Tinh Duyến Phi Chu. Đang thực hiện audio 4,705 10/04/2024
Chương 2700 - Tiêu Sái Rời Khỏi. (1) Đang thực hiện audio 3,014 10/04/2024
Chương 2701 - Tiêu Sái Rời Khỏi. (2) Đang thực hiện audio 1,000 10/04/2024
Chương 2702 - Tất Cả Các Đường. (1) Đang thực hiện audio 6,491 10/04/2024
Chương 2703 - Tất Cả Các Đường. (2) Đang thực hiện audio 4,279 10/04/2024
Chương 2704 - Lam Yên Đảo Vực. Đang thực hiện audio 8,666 10/04/2024
Chương 2705 - Thi Bì Địa Ngục Đảo. (1) Đang thực hiện audio 6,543 10/04/2024
Chương 2706 - Thi Bì Địa Ngục Đảo. (2) Đang thực hiện audio 6,402 10/04/2024
Chương 2707 - Thu Mua Lăng Vân Chi. (1) Đang thực hiện audio 7,094 10/04/2024
Chương 2708 - Thu Mua Lăng Vân Chi. (2) Đang thực hiện audio 6,336 10/04/2024
Chương 2709 - Lam Yên Cổ Ngọc. (1) Đang thực hiện audio 1,589 10/04/2024
Chương 2710 - Lam Yên Cổ Ngọc. (2) Đang thực hiện audio 2,213 10/04/2024
Chương 2711 - Tranh Đoạt. Đang thực hiện audio 8,185 10/04/2024
Chương 2712 - Xung Đột. (1) Đang thực hiện audio 6,109 10/04/2024
Chương 2713 - Xung Đột. (2) Đang thực hiện audio 8,074 10/04/2024
Chương 2714 - Hóa Giải. (1) Đang thực hiện audio 4,272 10/04/2024
Chương 2715 - Hóa Giải. (2) Đang thực hiện audio 9,284 10/04/2024
Chương 2716 - Kinh Hỉ, Thu Đồ Đệ. Đang thực hiện audio 5,269 10/04/2024
Chương 2717 - Diệt Sát. (1) Đang thực hiện audio 8,884 10/04/2024
Chương 2718 - Diệt Sát. (2) Đang thực hiện audio 4,056 10/04/2024
Chương 2719 - Long Tiểu Huyền Tấn Chức Thiên Vị. (1) Đang thực hiện audio 8,718 10/04/2024
Chương 2720 - Long Tiểu Huyền Tấn Chức Thiên Vị. (2) Đang thực hiện audio 2,451 10/04/2024
Chương 2721 - Hoàng Nhi Khiếp Sợ. Đang thực hiện audio 8,752 10/04/2024
Chương 2722 - Kỳ Tích Chi Thành. (1) Đang thực hiện audio 4,718 10/04/2024
Chương 2723 - Kỳ Tích Chi Thành. (2) Đang thực hiện audio 9,159 10/04/2024
Chương 2724 - Thực Lực Đỉnh Phong Của Thần Điểu Chu Tước. (1) Đang thực hiện audio 3,492 10/04/2024
Chương 2725 - Thực Lực Đỉnh Phong Của Thần Điểu Chu Tước. (2) Đang thực hiện audio 9,963 10/04/2024
Chương 2726 - Hung Linh Dưới Đáy Hải Vực. Đang thực hiện audio 9,977 10/04/2024
Chương 2727 - Hốt Hoảng Chạy Trốn. (1) Đang thực hiện audio 3,978 10/04/2024
Chương 2728 - Hốt Hoảng Chạy Trốn. (2) Đang thực hiện audio 2,642 10/04/2024
Chương 2729 - Dục Hỏa Trùng Sinh, Chu Tước Niết Bàn. (1) Đang thực hiện audio 8,647 10/04/2024
Chương 2730 - Dục Hỏa Trùng Sinh, Chu Tước Niết Bàn. (2) Đang thực hiện audio 1,791 10/04/2024
Chương 2731 - Phong Vân Tụ Kỳ Tích Chi Thành. (1) Đang thực hiện audio 1,886 10/04/2024
Chương 2732 - Phong Vân Tụ Kỳ Tích Chi Thành. (2) Đang thực hiện audio 905 10/04/2024
Chương 2733 - Thịnh Hội Cổ Ngọc. Đang thực hiện audio 1,548 10/04/2024
Chương 2734 - Gương Mặt Quen Thuộc. (1) Đang thực hiện audio 6,868 10/04/2024
Chương 2735 - Gương Mặt Quen Thuộc. (2) Đang thực hiện audio 8,144 10/04/2024
Chương 2736 - Yến Gia, Hạ Hầu Gia. (1) Đang thực hiện audio 5,904 10/04/2024
Chương 2737 - Yến Gia, Hạ Hầu Gia. (2) Đang thực hiện audio 5,846 10/04/2024
Chương 2738 - Chủ Động Tiếp Cận. Đang thực hiện audio 4,076 10/04/2024
Chương 2739 - Mục Tiêu Sơ Bộ Đạt Thành. (1) Đang thực hiện audio 6,476 10/04/2024
Chương 2740 - Mục Tiêu Sơ Bộ Đạt Thành. (2) Đang thực hiện audio 9,601 10/04/2024
Chương 2741 - Tiếng Đàn Xuyên Tường Vang Tới. (1) Đang thực hiện audio 236 10/04/2024
Chương 2742 - Tiếng Đàn Xuyên Tường Vang Tới. (2) Đang thực hiện audio 4,763 10/04/2024
Chương 2743 - Gặp Lại. Đang thực hiện audio 3,187 10/04/2024
Chương 2744 - Hoàng Nhi Giận Dữ. (1) Đang thực hiện audio 7,673 10/04/2024
Chương 2745 - Hoàng Nhi Giận Dữ. (2) Đang thực hiện audio 1,431 10/04/2024
Chương 2746 - Hoàng Long Lĩnh. (1) Đang thực hiện audio 2,467 10/04/2024
Chương 2747 - Hoàng Long Lĩnh. (2) Đang thực hiện audio 380 10/04/2024
Chương 2748 - Người Có Tình Cuối Cùng Cũng Tụ Họp. (1) Đang thực hiện audio 2,598 10/04/2024
Chương 2749 - Người Có Tình Cuối Cùng Cũng Tụ Họp. (2) Đang thực hiện audio 9,288 10/04/2024
Chương 2750 - Tình Ý Miên Man. Đang thực hiện audio 1,145 10/04/2024
Chương 2751 - Không Thể Buông Tha. (1) Đang thực hiện audio 2,649 10/04/2024
Chương 2752 - Không Thể Buông Tha. (2) Đang thực hiện audio 1,251 10/04/2024
Chương 2753 - Trước Ngạo Mạn, Sau Cung Kính, Làm Trò Hề. (1) Đang thực hiện audio 6,196 10/04/2024
Chương 2754 - Trước Ngạo Mạn, Sau Cung Kính, Làm Trò Hề. (2) Đang thực hiện audio 6,911 10/04/2024
Chương 2755 - Vẫn Lạc Và Hậu Quả. Đang thực hiện audio 5,912 10/04/2024
Chương 2756 - Thắng Cược, Mưu Tương Lai. (1) Đang thực hiện audio 5,965 10/04/2024
Chương 2757 - Thắng Cược, Mưu Tương Lai. (2) Đang thực hiện audio 671 10/04/2024
Chương 2758 - Công Chúa Chiêu Thân. (1) Đang thực hiện audio 10,060 10/04/2024
Chương 2759 - Công Chúa Chiêu Thân. (2) Đang thực hiện audio 7,198 10/04/2024
Chương 2760 - Luận Võ Chiêu Thân. Đang thực hiện audio 2,726 10/04/2024
Chương 2761 - Thân Phận Công Chúa. (1) Đang thực hiện audio 4,102 10/04/2024
Chương 2762 - Thân Phận Công Chúa. (2) Đang thực hiện audio 2,835 10/04/2024
Chương 2763 - Không Ngờ Lại Là Nàng. (1) Đang thực hiện audio 9,538 10/04/2024
Chương 2764 - Không Ngờ Lại Là Nàng. (2) Đang thực hiện audio 1,592 10/04/2024
Chương 2765 - Kỳ Chiêu Của Hoàng Nhi. Đang thực hiện audio 1,928 10/04/2024
Chương 2766 - Thế Như Chẻ Tre. (1) Đang thực hiện audio 6,765 10/04/2024
Chương 2767 - Thế Như Chẻ Tre. (2) Đang thực hiện audio 5,717 10/04/2024
Chương 2768 - Ta Lấy Nàng. (1) Đang thực hiện audio 1,403 10/04/2024
Chương 2769 - Ta Lấy Nàng. (2) Đang thực hiện audio 8,677 10/04/2024
Chương 2770 - Tất Cả Đều Vui Vẻ Đang thực hiện audio 9,853 10/04/2024
Chương 2771 - Vĩnh Hằng Thần Quốc. (1) Đang thực hiện audio 2,309 10/04/2024
Chương 2772 - Vĩnh Hằng Thần Quốc. (2) Đang thực hiện audio 7,454 10/04/2024
Chương 2773 - Đường Về Bị Ngăn Trở Đang thực hiện audio 8,564 10/04/2024
Chương 2774 - Bình An Trở Về. (1) Đang thực hiện audio 2,275 10/04/2024
Chương 2775 - Bình An Trở Về. (2) Đang thực hiện audio 1,037 10/04/2024
Chương 2776 - Cao Tầng Yến Gia. (1) Đang thực hiện audio 9,739 10/04/2024
Chương 2777 - Cao Tầng Yến Gia. (2) Đang thực hiện audio 1,799 10/04/2024
Chương 2778 - Hai Nữ Tâm Tư Đang thực hiện audio 7,841 10/04/2024
Chương 2779 - Giang Trần Nhắc Nhở. (1) Đang thực hiện audio 9,125 10/04/2024
Chương 2780 - Giang Trần Nhắc Nhở. (2) Đang thực hiện audio 568 10/04/2024
Chương 2781 - Vạn Quân Trưởng Lão. (1) Đang thực hiện audio 9,190 10/04/2024
Chương 2782 - Vạn Quân Trưởng Lão. (2) Đang thực hiện audio 2,496 10/04/2024
Chương 2783 - Trưởng Lão Khiếp Sợ Đang thực hiện audio 7,726 10/04/2024
Chương 2784 - Dự Tiệc. (1) Đang thực hiện audio 2,993 10/04/2024
Chương 2785 - Dự Tiệc. (2) Đang thực hiện audio 8,104 10/04/2024
Chương 2786 - Yến Gia Đệ Nhất Thiên Tài. (1) Đang thực hiện audio 7,262 10/04/2024
Chương 2787 - Yến Gia Đệ Nhất Thiên Tài. (2) Đang thực hiện audio 39 10/04/2024
Chương 2788 - Tặng Lễ Đang thực hiện audio 6,759 10/04/2024
Chương 2789 - Hai Đại Tiền Bối. (1) Đang thực hiện audio 4,148 10/04/2024
Chương 2790 - Hai Đại Tiền Bối. (2) Đang thực hiện audio 6,381 10/04/2024
Chương 2791 - Luận Bàn Đan Đạo Đang thực hiện audio 727 10/04/2024
Chương 2792 - Luận Bàn Bắt Đầu. (1) Đang thực hiện audio 6,747 10/04/2024
Chương 2793 - Luận Bàn Bắt Đầu. (2) Đang thực hiện audio 888 10/04/2024
Chương 2794 - Kinh Hãi Rớt Mắt. (1) Đang thực hiện audio 2,927 10/04/2024
Chương 2795 - Kinh Hãi Rớt Mắt. (2) Đang thực hiện audio 7,630 10/04/2024
Chương 2796 - Cân Đối Chi Đạo Đang thực hiện audio 7,825 10/04/2024
Chương 2797 - Tam Cửu Quần Anh Cục. (1) Đang thực hiện audio 1,134 10/04/2024
Chương 2798 - Tam Cửu Quần Anh Cục. (2) Đang thực hiện audio 5,040 10/04/2024
Chương 2799 - Tranh Đoạt Kịch Liệt. (1) Đang thực hiện audio 10 10/04/2024
Chương 2800 - Tranh Đoạt Kịch Liệt. (2) Đang thực hiện audio 1,141 10/04/2024
Chương 2801 - Khiêu Chiến Quyền Uy Đang thực hiện audio 4,814 10/04/2024
Chương 2802 - Thực Tế So Đấu. (1) Đang thực hiện audio 9,099 10/04/2024
Chương 2803 - Thực Tế So Đấu. (2) Đang thực hiện audio 5,437 10/04/2024
Chương 2804 - Tập Trung Quán Quân Đang thực hiện audio 4,904 10/04/2024
Chương 2805 - Tử Xa Đại Nhân Mời. (1) Đang thực hiện audio 2,329 10/04/2024
Chương 2806 - Tử Xa Đại Nhân Mời. (2) Đang thực hiện audio 9,507 10/04/2024
Chương 2807 - Cự Tuyệt Hôn Ước, Lại Nghênh Đột Phá. (1) Đang thực hiện audio 5,933 10/04/2024
Chương 2808 - Cự Tuyệt Hôn Ước, Lại Nghênh Đột Phá. (2) Đang thực hiện audio 3,535 10/04/2024
Chương 2809 - Ba Kiện Đại Sự Đang thực hiện audio 2,104 10/04/2024
Chương 2810 - Giang Trần Giận Dữ. (1) Đang thực hiện audio 5,624 10/04/2024
Chương 2811 - Giang Trần Giận Dữ. (2) Đang thực hiện audio 6,935 10/04/2024
Chương 2812 - Tử Xa Mân Tới Chơi. (1) Đang thực hiện audio 907 10/04/2024
Chương 2813 - Tử Xa Mân Tới Chơi. (2) Đang thực hiện audio 6,072 10/04/2024
Chương 2814 - Mạch Suy Nghĩ Mới Đang thực hiện audio 1,909 10/04/2024
Chương 2815 - Gia Nhập Liên Minh Thánh Địa. (1) Đang thực hiện audio 6,502 10/04/2024
Chương 2816 - Gia Nhập Liên Minh Thánh Địa. (2) Đang thực hiện audio 5,061 10/04/2024
Chương 2817 - Thành Thật Với Nhau. (1) Đang thực hiện audio 9,322 10/04/2024
Chương 2818 - Thành Thật Với Nhau. (2) Đang thực hiện audio 4,765 10/04/2024
Chương 2819 - Huynh Đệ Hoà Giải Đang thực hiện audio 4,757 10/04/2024
Chương 2820 - Minh Đấu Lão Tiên. (1) Đang thực hiện audio 2,954 10/04/2024
Chương 2821 - Minh Đấu Lão Tiên. (2) Đang thực hiện audio 4,250 10/04/2024
Chương 2822 - Cao Thấp Lập Phán. (1) Đang thực hiện audio 5,827 10/04/2024
Chương 2823 - Cao Thấp Lập Phán. (2) Đang thực hiện audio 8,664 10/04/2024
Chương 2824 - Thanh Danh Lan Truyền Lớn Đang thực hiện audio 2,997 10/04/2024
Chương 2825 - Vĩnh Hằng Thánh Địa. (1) Đang thực hiện audio 7,238 10/04/2024
Chương 2826 - Vĩnh Hằng Thánh Địa. (2) Đang thực hiện audio 269 10/04/2024
Chương 2827 - Đế Cảnh Đỉnh Phong Đang thực hiện audio 2,823 10/04/2024
Chương 2828 - Khảo Hạch Bắt Đầu. (1) Đang thực hiện audio 9,129 10/04/2024
Chương 2829 - Khảo Hạch Bắt Đầu. (2) Đang thực hiện audio 1,532 10/04/2024
Chương 2830 - Cửu Khúc Vân Quật. (1) Đang thực hiện audio 3,306 10/04/2024
Chương 2831 - Cửu Khúc Vân Quật. (2) Đang thực hiện audio 7,974 10/04/2024
Chương 2832 - Kinh Diễm Phát Huy Đang thực hiện audio 2,619 10/04/2024
Chương 2833 - Kinh Động Thánh Chủ. (1) Đang thực hiện audio 3,181 10/04/2024
Chương 2834 - Kinh Động Thánh Chủ. (2) Đang thực hiện audio 318 10/04/2024
Chương 2835 - Kích Động Nhân Tâm Đang thực hiện audio 1,920 10/04/2024
Chương 2836 - Truy Cầu Chí Cao. (1) Đang thực hiện audio 8,112 10/04/2024
Chương 2837 - Truy Cầu Chí Cao. (2) Đang thực hiện audio 564 10/04/2024
Chương 2838 - Gian Khổ Khiêu Chiến. (1) Đang thực hiện audio 9,836 10/04/2024
Chương 2839 - Gian Khổ Khiêu Chiến. (2) Đang thực hiện audio 415 10/04/2024
Chương 2840 - Thái Độ Của Cao Tầng Đang thực hiện audio 8,433 10/04/2024
Chương 2841 - Chiến Thuật Mài Mòn. (1) Đang thực hiện audio 1,463 10/04/2024
Chương 2842 - Chiến Thuật Mài Mòn. (2) Đang thực hiện audio 4,674 10/04/2024
Chương 2843 - Thành Tích Hoàn Mỹ. Đang thực hiện audio 2,794 10/04/2024
Chương 2844 - Thánh Tổ Đại Nhân. (1) Đang thực hiện audio 4,078 10/04/2024
Chương 2845 - Thánh Tổ Đại Nhân. (2) Đang thực hiện audio 5,345 10/04/2024
Chương 2846 - Công Đức Điện. (1) Đang thực hiện audio 685 10/04/2024
Chương 2847 - Công Đức Điện. (2) Đang thực hiện audio 1,524 10/04/2024
Chương 2848 - Đẳng Cấp Nhiệm Vụ. Đang thực hiện audio 6,650 10/04/2024
Chương 2849 - Hạ Hầu Tiểu Thư. (1) Đang thực hiện audio 403 10/04/2024
Chương 2850 - Hạ Hầu Tiểu Thư. (2) Đang thực hiện audio 9,386 10/04/2024
Chương 2851 - Giáo Huấn Ngươi Làm Người. (1) Đang thực hiện audio 2,916 10/04/2024
Chương 2852 - Giáo Huấn Ngươi Làm Người. (2) Đang thực hiện audio 780 10/04/2024
Chương 2853 - Vạch Mặt. (1) Đang thực hiện audio 9,949 10/04/2024
Chương 2854 - Vạch Mặt. (2) Đang thực hiện audio 5,821 10/04/2024
Chương 2855 - Tốc Độ Và Không Gian Tranh Giành. Đang thực hiện audio 9,157 10/04/2024
Chương 2856 - Thánh Địa Khiếp Sợ. (1) Đang thực hiện audio 2,307 10/04/2024
Chương 2857 - Thánh Địa Khiếp Sợ. (2) Đang thực hiện audio 7,836 10/04/2024
Chương 2858 - Tỉnh Táo Phân Tích. (1) Đang thực hiện audio 3,264 10/04/2024
Chương 2859 - Tỉnh Táo Phân Tích. (2) Đang thực hiện audio 4,115 10/04/2024
Chương 2860 - Không Xứng Để Ta Khiêu Chiến Hắn. Đang thực hiện audio 8,582 10/04/2024
Chương 2861 - Ngộ Đạo, Đột Phá Thiên Vị. (1) Đang thực hiện audio 896 10/04/2024
Chương 2862 - Ngộ Đạo, Đột Phá Thiên Vị. (2) Đang thực hiện audio 6,826 10/04/2024
Chương 2863 - Xuất Quan. (1) Đang thực hiện audio 71 10/04/2024
Chương 2864 - Xuất Quan. (2) Đang thực hiện audio 8,174 10/04/2024
Chương 2865 - Nhiệm Vụ Chí Tôn. Đang thực hiện audio 9,471 10/04/2024
Chương 2866 - Lửa Giận Báo Thù. (1) Đang thực hiện audio 9,356 10/04/2024
Chương 2867 - Lửa Giận Báo Thù. (2) Đang thực hiện audio 4,954 10/04/2024
Chương 2868 - Thạch Huyền Đại Sư. (1) Đang thực hiện audio 7,173 10/04/2024
Chương 2869 - Thạch Huyền Đại Sư. (2) Đang thực hiện audio 6,048 10/04/2024
Chương 2870 - Ba Loại Đan Dược. Đang thực hiện audio 9,987 10/04/2024
Chương 2871 - Tử Xa Mân Khiếp Sợ. (1) Đang thực hiện audio 728 10/04/2024
Chương 2872 - Tử Xa Mân Khiếp Sợ. (2) Đang thực hiện audio 2,783 10/04/2024
Chương 2873 - Xin Ủng Hộ. (1) Đang thực hiện audio 3,229 10/04/2024
Chương 2874 - Xin Ủng Hộ. (2) Đang thực hiện audio 6,904 10/04/2024
Chương 2875 - Mọi Sự Đã Chuẩn Bị. Đang thực hiện audio 3,825 10/04/2024
Chương 2876 - Hạ Hầu Tông Xuất Quan. (1) Đang thực hiện audio 4,079 10/04/2024
Chương 2877 - Hạ Hầu Tông Xuất Quan. (2) Đang thực hiện audio 2,406 10/04/2024
Chương 2878 - Huynh Muội Hạ Hầu. (1) Đang thực hiện audio 5,920 10/04/2024
Chương 2879 - Huynh Muội Hạ Hầu. (2) Đang thực hiện audio 6,205 10/04/2024
Chương 2880 - Toàn Lực Ủng Hộ. Đang thực hiện audio 7,519 10/04/2024
Chương 2881 - Thiên Hạ Kinh Sợ. (1) Đang thực hiện audio 641 10/04/2024
Chương 2882 - Thiên Hạ Kinh Sợ. (2) Đang thực hiện audio 2,495 10/04/2024
Chương 2883 - Đạt Thành Nhận Thức Chung. (1) Đang thực hiện audio 1,140 10/04/2024
Chương 2884 - Đạt Thành Nhận Thức Chung. (2) Đang thực hiện audio 2,889 10/04/2024
Chương 2885 - Bách Hoa Thánh Địa. Đang thực hiện audio 2,102 10/04/2024
Chương 2886 - Hoàng Nhi Gần Như Tuyệt Vọng. (1) Đang thực hiện audio 5,140 10/04/2024
Chương 2887 - Hoàng Nhi Gần Như Tuyệt Vọng. (2) Đang thực hiện audio 8,459 10/04/2024
Chương 2888 - Tặng Đan. (1) Đang thực hiện audio 5,648 10/04/2024
Chương 2889 - Tặng Đan. (2) Đang thực hiện audio 4,381 10/04/2024
Chương 2890 - Đọ Đồng Thuật. Đang thực hiện audio 1,399 10/04/2024
Chương 2891 - Đánh Võ Mồm. (1) Đang thực hiện audio 6,941 10/04/2024
Chương 2892 - Đánh Võ Mồm. (2) Đang thực hiện audio 1,830 10/04/2024
Chương 2893 - Khích Tướng Từng Bước. (1) Đang thực hiện audio 708 10/04/2024
Chương 2894 - Khích Tướng Từng Bước. (2) Đang thực hiện audio 4,098 10/04/2024
Chương 2895 - Phương Thức Đánh Cuộc. (1) Đang thực hiện audio 1,334 10/04/2024
Chương 2896 - Phương Thức Đánh Cuộc. (2) Đang thực hiện audio 2,021 10/04/2024
Chương 2897 - Đánh Cuộc Bắt Đầu. Đang thực hiện audio 5,361 10/04/2024
Chương 2898 - Đả Kích Nghiêm Trọng. (1) Đang thực hiện audio 7,569 10/04/2024
Chương 2899 - Đả Kích Nghiêm Trọng. (2) Đang thực hiện audio 2,170 10/04/2024
Chương 2900 - Chật Vật Không Chịu Nổi. (1) Đang thực hiện audio 7,185 10/04/2024
Chương 2901 - Chật Vật Không Chịu Nổi. (2) Đang thực hiện audio 9,022 10/04/2024
Chương 2902 - Hiện Thế Báo, Tới Cũng Nhanh. Đang thực hiện audio 8,150 10/04/2024
Chương 2903 - Kỹ Nghệ Thần Kỳ. (1) Đang thực hiện audio 5,836 10/04/2024
Chương 2904 - Kỹ Nghệ Thần Kỳ. (2) Đang thực hiện audio 871 10/04/2024
Chương 2905 - Triệt Để Thua. (1) Đang thực hiện audio 2,464 10/04/2024
Chương 2906 - Triệt Để Thua. (2) Đang thực hiện audio 7,055 10/04/2024
Chương 2907 - Triệt Để Thay Đổi. Đang thực hiện audio 3,828 10/04/2024
Chương 2908 - Thương Nghị Cầu Hôn. (1) Đang thực hiện audio 4,275 10/04/2024
Chương 2909 - Thương Nghị Cầu Hôn. (2) Đang thực hiện audio 2,820 10/04/2024
Chương 2910 - Giương Cung Bạt Kiếm Đang thực hiện audio 5,435 10/04/2024
Chương 2911 - Không Phải Quân Không Lấy Chồng. (1) Đang thực hiện audio 3,775 10/04/2024
Chương 2912 - Không Phải Quân Không Lấy Chồng. (2) Đang thực hiện audio 7,987 10/04/2024
Chương 2913 - Ước Đấu, Thiên Tài Luận Kiếm. (1) Đang thực hiện audio 9,475 10/04/2024
Chương 2914 - Ước Đấu, Thiên Tài Luận Kiếm. (2) Đang thực hiện audio 9,072 10/04/2024
Chương 2915 - Thịnh Hội Chấm Dứt Đang thực hiện audio 3,827 10/04/2024
Chương 2916 - Thánh Tổ Tập Kích. (1) Đang thực hiện audio 1,329 10/04/2024
Chương 2917 - Thánh Tổ Tập Kích. (2) Đang thực hiện audio 6,378 10/04/2024
Chương 2918 - Kinh Thiên Bí Văn Đang thực hiện audio 9,646 10/04/2024
Chương 2919 - Nguy Cơ Thánh Địa. (1) Đang thực hiện audio 8,960 10/04/2024
Chương 2920 - Nguy Cơ Thánh Địa. (2) Đang thực hiện audio 9,532 10/04/2024
Chương 2921 - Yến Gia Rung Chuyển. (1) Đang thực hiện audio 8,228 10/04/2024
Chương 2922 - Yến Gia Rung Chuyển. (2) Đang thực hiện audio 7,186 10/04/2024
Chương 2923 - Phong Ba Gợn Sóng Đang thực hiện audio 2,590 10/04/2024
Chương 2924 - Gặp Nhau Ở Vân Đà Sơn. (1) Đang thực hiện audio 6,161 10/04/2024
Chương 2925 - Gặp Nhau Ở Vân Đà Sơn. (2) Đang thực hiện audio 6,546 10/04/2024
Chương 2926 - Giấy Thông Hành. (1) Đang thực hiện audio 8,211 10/04/2024
Chương 2927 - Giấy Thông Hành. (2) Đang thực hiện audio 8,811 10/04/2024
Chương 2928 - Địa Mạch Đáng Sợ Đang thực hiện audio 6,193 10/04/2024
Chương 2929 - Ước Định. (1) Đang thực hiện audio 1,836 10/04/2024
Chương 2930 - Ước Định. (2) Đang thực hiện audio 9,717 10/04/2024
Chương 2931 - Hắc Ngọc Linh San Mai Đang thực hiện audio 8,682 10/04/2024
Chương 2932 - Yến Vạn Quân Thương Tâm. (1) Đang thực hiện audio 6,657 10/04/2024
Chương 2933 - Yến Vạn Quân Thương Tâm. (2) Đang thực hiện audio 6,735 10/04/2024
Chương 2934 - Quyết Định Đang thực hiện audio 2,385 10/04/2024
Chương 2935 - Tiểu Bạch Đột Phá. (1) Đang thực hiện audio 3,005 10/04/2024
Chương 2936 - Tiểu Bạch Đột Phá. (2) Đang thực hiện audio 7,632 10/04/2024
Chương 2937 - Thu Hoạch Không Nhỏ. (1) Đang thực hiện audio 2,821 10/04/2024
Chương 2938 - Thu Hoạch Không Nhỏ. (2) Đang thực hiện audio 8,775 10/04/2024
Chương 2939 - Thần Đô Sôi Trào Đang thực hiện audio 6,500 10/04/2024
Chương 2940 - Tiêu Dao Hầu. (1) Đang thực hiện audio 848 10/04/2024
Chương 2941 - Tiêu Dao Hầu. (2) Đang thực hiện audio 9,611 10/04/2024
Chương 2942 - Luận Kiếm Đếm Ngược Đang thực hiện audio 5,664 10/04/2024
Chương 2943 - Danh Ngạch Dự Thi. (1) Đang thực hiện audio 4,811 10/04/2024
Chương 2944 - Danh Ngạch Dự Thi. (2) Đang thực hiện audio 3,430 10/04/2024
Chương 2945 - Xuất Quan! (1) Đang thực hiện audio 1,670 10/04/2024
Chương 2946 - Xuất Quan! (2) Đang thực hiện audio 1,884 10/04/2024
Chương 2947 - Thiên Tài Tụ Tập Đang thực hiện audio 9,686 10/04/2024
Chương 2948 - Luận Kiếm Mở Màn. (1) Đang thực hiện audio 5,802 10/04/2024
Chương 2949 - Luận Kiếm Mở Màn. (2) Đang thực hiện audio 3,684 10/04/2024
Chương 2950 - Ít Lưu Ý Thay Nhau Nổi Lên Đang thực hiện audio 2,433 10/04/2024
Chương 2951 - Hạ Hầu Tông Tàn Nhẫn. (1) Đang thực hiện audio 9,643 10/04/2024
Chương 2952 - Hạ Hầu Tông Tàn Nhẫn. (2) Đang thực hiện audio 211 10/04/2024
Chương 2953 - Hình Như Có Âm Mưu. (1) Đang thực hiện audio 176 10/04/2024
Chương 2954 - Hình Như Có Âm Mưu. (2) Đang thực hiện audio 644 10/04/2024
Chương 2955 - Nộ Giao Chi Tiên Đang thực hiện audio 5,446 10/04/2024
Chương 2956 - Run Rẩy A, Nộ Giao Tinh Hồn! (1) Đang thực hiện audio 3,487 10/04/2024
Chương 2957 - Run Rẩy A, Nộ Giao Tinh Hồn! (2) Đang thực hiện audio 7,120 10/04/2024
Chương 2958 - Cuộc Chiến Số Mệnh Đang thực hiện audio 7,722 10/04/2024
Chương 2959 - Ân Oán Lại Tục. (1) Đang thực hiện audio 2,019 10/04/2024
Chương 2960 - Ân Oán Lại Tục. (2) Đang thực hiện audio 3,727 10/04/2024
Chương 2961 - Lại Đấu Đồng Thuật. (1) Đang thực hiện audio 4,256 10/04/2024
Chương 2962 - Lại Đấu Đồng Thuật. (2) Đang thực hiện audio 1,367 10/04/2024
Chương 2963 - Đối Chọi Gay Gắt Đang thực hiện audio 7,462 10/04/2024
Chương 2964 - Ai Càng Mạnh Hơn Nữa ? (1) Đang thực hiện audio 5,237 10/04/2024
Chương 2965 - Ai Càng Mạnh Hơn Nữa ? (2) Đang thực hiện audio 9,324 10/04/2024
Chương 2966 - Càng Tốt Hơn Đang thực hiện audio 2,097 10/04/2024
Chương 2967 - Thế Cục Biến Hóa. (1) Đang thực hiện audio 6,378 10/04/2024
Chương 2968 - Thế Cục Biến Hóa. (2) Đang thực hiện audio 7,352 10/04/2024
Chương 2969 - Khốn Thú Chi Đấu Đang thực hiện audio 4,292 10/04/2024
Chương 2970 - Diệt Hạ Hầu Tông. (1) Đang thực hiện audio 4,058 10/04/2024
Chương 2971 - Diệt Hạ Hầu Tông. (2) Đang thực hiện audio 5,426 10/04/2024
Chương 2972 - Đãi Ngộ Anh Hung. Đang thực hiện audio 1,401 10/04/2024
Chương 2973 - Ta Chỉ Là Thông Tri Các Ngươi. (1) Đang thực hiện audio 6,861 10/04/2024
Chương 2974 - Ta Chỉ Là Thông Tri Các Ngươi. (2) Đang thực hiện audio 7,906 10/04/2024
Chương 2975 - Là Bá Đạo Như Vậy. Đang thực hiện audio 3,159 10/04/2024
Chương 2976 - Giang Trần Chuẩn Bị. (1) Đang thực hiện audio 3,340 10/04/2024
Chương 2977 - Giang Trần Chuẩn Bị. (2) Đang thực hiện audio 4,264 10/04/2024
Chương 2978 - Hạ Hầu Lão Tổ. (1) Đang thực hiện audio 2,335 10/04/2024
Chương 2979 - Hạ Hầu Lão Tổ. (2) Đang thực hiện audio 4,367 10/04/2024
Chương 2980 - Đóng Cửa Đánh Chó Đang thực hiện audio 3,561 10/04/2024
Chương 2981 - Quả Nhiên Muốn Tạo Phản ? (1) Đang thực hiện audio 9,765 10/04/2024
Chương 2982 - Quả Nhiên Muốn Tạo Phản ? (2) Đang thực hiện audio 8,310 10/04/2024
Chương 2983 - Người Đến Ngoài Ý Muốn. (1) Đang thực hiện audio 3,111 10/04/2024
Chương 2984 - Người Đến Ngoài Ý Muốn. (2) Đang thực hiện audio 4,118 10/04/2024
Chương 2985 - Truyền Tống Trận, Lại Chia Lìa Đang thực hiện audio 6,516 10/04/2024
Chương 2986 - Lại Lên Đường Lần Nữa. (1) Đang thực hiện audio 140 10/04/2024
Chương 2987 - Lại Lên Đường Lần Nữa. (2) Đang thực hiện audio 567 10/04/2024
Chương 2988 - Tiểu Thang Đảo Đang thực hiện audio 7,290 10/04/2024
Chương 2989 - Ngân Kiếm Bang. (1) Đang thực hiện audio 9,999 10/04/2024
Chương 2990 - Ngân Kiếm Bang. (2) Đang thực hiện audio 9,415 10/04/2024
Chương 2991 - Trực Tiếp Giết Đến Tận Cửa. (1) Đang thực hiện audio 8,832 10/04/2024
Chương 2992 - Trực Tiếp Giết Đến Tận Cửa. (2) Đang thực hiện audio 2,718 10/04/2024
Chương 2993 - Lại Đi Thi Tì Địa Ngục Đảo Đang thực hiện audio 5,913 10/04/2024
Chương 2994 - Bóp Nát Chu Tước Vũ. (1) Đang thực hiện audio 2,861 10/04/2024
Chương 2995 - Bóp Nát Chu Tước Vũ. (2) Đang thực hiện audio 958 10/04/2024
Chương 2996 - Âm Tàm Đoạt Mệnh Ti. (1) Đang thực hiện audio 1,485 10/04/2024
Chương 2997 - Âm Tàm Đoạt Mệnh Ti. (2) Đang thực hiện audio 1,997 10/04/2024
Chương 2998 - Thời Khắc Sinh Tử Đang thực hiện audio 1,859 10/04/2024
Chương 2999 - Thế Cục Xoay Ngược. (1) Đang thực hiện audio 2,426 10/04/2024
Chương 3000 - Thế Cục Xoay Ngược. (2) Đang thực hiện audio 5,012 10/04/2024
Chương 3001 - Cam Làm Nô Bộc Đang thực hiện audio 8,849 10/04/2024
Chương 3002 - Dàn Xếp Cùng Quyết Định. (1) Đang thực hiện audio 9,515 10/04/2024
Chương 3003 - Dàn Xếp Cùng Quyết Định. (2) Đang thực hiện audio 342 10/04/2024
Chương 3004 - Phản Hồi Vĩnh Hằng Thần Quốc Đang thực hiện audio 1,968 10/04/2024
Chương 3005 - Tổ Bốn Người Trụ Quang Tông. (1) Đang thực hiện audio 5,962 10/04/2024
Chương 3006 - Tổ Bốn Người Trụ Quang Tông. (2) Đang thực hiện audio 2,619 10/04/2024
Chương 3007 - Ra Tay. (1) Đang thực hiện audio 8,945 10/04/2024
Chương 3008 - Ra Tay. (2) Đang thực hiện audio 1,568 10/04/2024
Chương 3009 - Thần Quốc Sôi Trào. Đang thực hiện audio 2,180 10/04/2024
Chương 3010 - Tiến Vào Thánh Địa. (1) Đang thực hiện audio 6,638 10/04/2024
Chương 3011 - Tiến Vào Thánh Địa. (2) Đang thực hiện audio 260 10/04/2024
Chương 3012 - Sắp Chết Đến Nơi. (1) Đang thực hiện audio 5,734 10/04/2024
Chương 3013 - Sắp Chết Đến Nơi. (2) Đang thực hiện audio 4,765 10/04/2024
Chương 3014 - Cố Nhân Xâm Nhập Đang thực hiện audio 7,512 10/04/2024
Chương 3015 - Giang Trần Bố Cục. (1) Đang thực hiện audio 6,322 10/04/2024
Chương 3016 - Giang Trần Bố Cục. (2) Đang thực hiện audio 6,397 10/04/2024
Chương 3017 - Thánh Địa Tranh Luận Đang thực hiện audio 4,816 10/04/2024
Chương 3018 - Ngày Tổng Tiến Công. (1) Đang thực hiện audio 4,838 10/04/2024
Chương 3019 - Ngày Tổng Tiến Công. (2) Đang thực hiện audio 8,026 10/04/2024
Chương 3020 - Lộ Thiền Lão Tổ. (1) Đang thực hiện audio 7,746 10/04/2024
Chương 3021 - Lộ Thiền Lão Tổ. (2) Đang thực hiện audio 1,941 10/04/2024
Chương 3022 - Thế Cục Quỷ Dị. Đang thực hiện audio 8,807 10/04/2024
Chương 3023 - Tập Trung Tình Hình Quân Địch. (1) Đang thực hiện audio 7,133 10/04/2024
Chương 3024 - Tập Trung Tình Hình Quân Địch. (2) Đang thực hiện audio 7,166 10/04/2024
Chương 3025 - Chu Tước Bá Đạo. Đang thực hiện audio 517 10/04/2024
Chương 3026 - Thế Cục Thay Đổi. (1) Đang thực hiện audio 1,088 10/04/2024
Chương 3027 - Thế Cục Thay Đổi. (2) Đang thực hiện audio 4,088 10/04/2024
Chương 3028 - Liên Minh Kinh Hoàng. (1) Đang thực hiện audio 8,540 10/04/2024
Chương 3029 - Liên Minh Kinh Hoàng. (2) Đang thực hiện audio 305 10/04/2024
Chương 3030 - Xu Thế Quân Lâm Đang thực hiện audio 8,850 10/04/2024
Chương 3031 - Liên Minh Sụp Đổ. (1) Đang thực hiện audio 676 10/04/2024
Chương 3032 - Liên Minh Sụp Đổ. (2) Đang thực hiện audio 4,576 10/04/2024
Chương 3033 - Tan Đàn Xẻ Nghé. (1) Đang thực hiện audio 1,931 10/04/2024
Chương 3034 - Tan Đàn Xẻ Nghé. (2) Đang thực hiện audio 2,574 10/04/2024
Chương 3035 - Hoàng Thất Bị Diệt, Hạ Hầu Ngoan Cố Chống Lại Đang thực hiện audio 9,082 10/04/2024
Chương 3036 - Hai Đại Lão Tổ. (1) Đang thực hiện audio 1,433 10/04/2024
Chương 3037 - Hai Đại Lão Tổ. (2) Đang thực hiện audio 6,676 10/04/2024
Chương 3038 - Chu Tước Sính Uy Đang thực hiện audio 2,496 10/04/2024
Chương 3039 - Dùng Lợi Dụ. (1) Đang thực hiện audio 1,959 10/04/2024
Chương 3040 - Dùng Lợi Dụ. (2) Đang thực hiện audio 6,355 10/04/2024
Chương 3041 - Thần Đạo Trở Về. (1) Đang thực hiện audio 366 10/04/2024
Chương 3042 - Thần Đạo Trở Về. (2) Đang thực hiện audio 6,768 10/04/2024
Chương 3043 - Chu Tước Đấu Thần Đạo Đang thực hiện audio 4,631 10/04/2024
Chương 3044 - Toàn Diện Vây Quanh. (1) Đang thực hiện audio 7,310 10/04/2024
Chương 3045 - Toàn Diện Vây Quanh. (2) Đang thực hiện audio 6,528 10/04/2024
Chương 3046 - Yến Gia Run Rẩy Đang thực hiện audio 9,957 10/04/2024
Chương 3047 - Thiệu Uyên, Giang Trần! (1) Đang thực hiện audio 9,086 10/04/2024
Chương 3048 - Thiệu Uyên, Giang Trần! (2) Đang thực hiện audio 2,927 10/04/2024
Chương 3049 - Gõ Mạnh Đang thực hiện audio 8,505 10/04/2024
Chương 3050 - Thuấn Lão Rộng Lượng. (1) Đang thực hiện audio 5,221 10/04/2024
Chương 3051 - Thuấn Lão Rộng Lượng. (2) Đang thực hiện audio 10,105 10/04/2024
Chương 3052 - Thiên Vị Ngũ Trọng. (1) Đang thực hiện audio 2,358 10/04/2024
Chương 3053 - Thiên Vị Ngũ Trọng. (2) Đang thực hiện audio 2,888 10/04/2024
Chương 3054 - Nhiệm Vụ Mới. Đang thực hiện audio 9,041 10/04/2024
Chương 3055 - Tâm Ma Hiện Ra. (1) Đang thực hiện audio 3,922 10/04/2024
Chương 3056 - Tâm Ma Hiện Ra. (2) Đang thực hiện audio 629 10/04/2024
Chương 3057 - Thu Hoạch Xa Xỉ. (1) Đang thực hiện audio 2,546 10/04/2024
Chương 3058 - Thu Hoạch Xa Xỉ. (2) Đang thực hiện audio 3,919 10/04/2024
Chương 3059 - Căn Cứ Linh Dược Đang thực hiện audio 3,276 10/04/2024
Chương 3060 - Giang Trần Hiến Kế. (1) Đang thực hiện audio 9,837 10/04/2024
Chương 3061 - Giang Trần Hiến Kế. (2) Đang thực hiện audio 7,385 10/04/2024
Chương 3062 - Tư Tâm Của Kim Chung Lão Tổ Đang thực hiện audio 2,873 10/04/2024
Chương 3063 - Con Mồi Tới Gần. (1) Đang thực hiện audio 7,853 10/04/2024
Chương 3064 - Con Mồi Tới Gần. (2) Đang thực hiện audio 5,754 10/04/2024
Chương 3065 - Chu Tước Giết Ra Đang thực hiện audio 1,545 10/04/2024
Chương 3066 - Diệt Kim Chung Lão Tổ Đang thực hiện audio 2,863 10/04/2024
Chương 3067 - Thánh Chủ Cùng Thánh Nữ. (1) Đang thực hiện audio 10,071 10/04/2024
Chương 3068 - Thánh Chủ Cùng Thánh Nữ. (2) Đang thực hiện audio 9,082 10/04/2024
Chương 3069 - Viện Quân Đã Đến ? (1) Đang thực hiện audio 1,274 10/04/2024
Chương 3070 - Viện Quân Đã Đến ? (2) Đang thực hiện audio 154 10/04/2024
Chương 3071 - Thiên Về Một Bên Đồ Sát Đang thực hiện audio 3,491 10/04/2024
Chương 3072 - Cứu Viện Chi Ân. (1) Đang thực hiện audio 6,723 10/04/2024
Chương 3073 - Cứu Viện Chi Ân. (2) Đang thực hiện audio 5,817 10/04/2024
Chương 3074 - Địa Tạng Môn Sâu Xa ? (1) Đang thực hiện audio 8,645 10/04/2024
Chương 3075 - Địa Tạng Môn Sâu Xa ? (2) Đang thực hiện audio 4,379 10/04/2024
Chương 3076 - Thiếu Một Thứ Cũng Không Được Đang thực hiện audio 5,626 10/04/2024
Chương 3077 - Đề Nghị Hợp Tác. (1) Đang thực hiện audio 3,138 10/04/2024
Chương 3078 - Đề Nghị Hợp Tác. (2) Đang thực hiện audio 6,303 10/04/2024
Chương 3079 - Phương Lược Mới. Đang thực hiện audio 2,272 10/04/2024
Chương 3080 - Sát Nhập Mộng Lam Tông. (1) Đang thực hiện audio 8,001 10/04/2024
Chương 3081 - Sát Nhập Mộng Lam Tông. (2) Đang thực hiện audio 5,771 10/04/2024
Chương 3082 - Trêu Đùa Hí Lộng Mộng Thiên Hành. (1) Đang thực hiện audio 2,934 10/04/2024
Chương 3083 - Trêu Đùa Hí Lộng Mộng Thiên Hành. (2) Đang thực hiện audio 565 10/04/2024
Chương 3084 - Lại Hạ Một Thành Đang thực hiện audio 9,667 10/04/2024
Chương 3085 - Theo Kế Hoạch Làm Việc. (1) Đang thực hiện audio 2,225 10/04/2024
Chương 3086 - Theo Kế Hoạch Làm Việc. (2) Đang thực hiện audio 3,952 10/04/2024
Chương 3087 - Hoàn Mỹ Phục Kích Đang thực hiện audio 5,726 10/04/2024
Chương 3088 - Úy Trì Phúc Bị Diệt. (1) Đang thực hiện audio 9,348 10/04/2024
Chương 3089 - Úy Trì Phúc Bị Diệt. (2) Đang thực hiện audio 9,295 10/04/2024
Chương 3090 - Quyết Định Của Mộng Thiên Thu. Đang thực hiện audio 6,449 10/04/2024
Chương 3091 - Mộng Lam Tông Hàng. Đang thực hiện audio 9,846 10/04/2024
Chương 3092 - Sách Lược Phản Kích. Đang thực hiện audio 8,831 10/04/2024
Chương 3093 - Giết Tới. Đang thực hiện audio 9,360 10/04/2024
Chương 3094 - Triệt Để Lật Ngược Thế Cờ. (1) Đang thực hiện audio 405 10/04/2024
Chương 3095 - Triệt Để Lật Ngược Thế Cờ. (2) Đang thực hiện audio 3,294 10/04/2024
Chương 3096 - Mấu Chốt Của Chư Thiên Vạn Linh Tỏa Thần Đại Trận. Đang thực hiện audio 6,355 10/04/2024
Chương 3097 - Khách Không Mời Mà Tới. Đang thực hiện audio 2,671 10/04/2024
Chương 3098 - Tranh Giành Địa Bàn. Đang thực hiện audio 2,423 10/04/2024
Chương 3099 - Hoắc Thân Vương Khiếp Sợ. Đang thực hiện audio 4,495 10/04/2024
Chương 3100 - Rời Khỏi. Đang thực hiện audio 6,671 10/04/2024
Chương 3101 - Trở Về Cương Vực Nhân Loại. Đang thực hiện audio 6,463 10/04/2024
Chương 3102 - Thái Độ Của Cường Giả Thiên Vị. Đang thực hiện audio 1,324 10/04/2024
Chương 3103 - Quần Lão Khiếp Sợ. Đang thực hiện audio 6,320 10/04/2024
Chương 3104 - Triệu Tập Quần Hùng. Đang thực hiện audio 7,424 10/04/2024
Chương 3105 - Không Thể Giết Người. (1) Đang thực hiện audio 9,403 10/04/2024
Chương 3106 - Không Thể Giết Người. (2) Đang thực hiện audio 4,192 10/04/2024
Chương 3107 - Cơ Tam Công Tử Không Thể Tưởng Tượng Nổi. Đang thực hiện audio 2,188 10/04/2024
Chương 3108 - Cảnh Tỉnh. Đang thực hiện audio 8,064 10/04/2024
Chương 3109 - Cảnh Cáo Mạnh Nhất. Đang thực hiện audio 505 10/04/2024
Chương 3110 - Hưng Suy Thay Đổi. Đang thực hiện audio 1,032 10/04/2024
Chương 3111 - Tin Vui Kinh Người. Đang thực hiện audio 1,869 10/04/2024
Chương 3112 - Giác Ngộ Xứng Đáng. Đang thực hiện audio 6,254 10/04/2024
Chương 3113 - Những Thứ Cần Thiết Của Trận Pháp. Đang thực hiện audio 9,883 10/04/2024
Chương 3114 - Chuẩn Bị Cuối Cùng. (1) Đang thực hiện audio 8,615 10/04/2024
Chương 3115 - Chuẩn Bị Cuối Cùng. (2) Đang thực hiện audio 1,450 10/04/2024
Chương 3116 - Lại Tiến Tới Lục Cung Truyền Thừa. Đang thực hiện audio 4,593 10/04/2024
Chương 3117 - Lão Quái Điên Cuồng. Đang thực hiện audio 6,824 10/04/2024
Chương 3118 - Tư Đấu. Đang thực hiện audio 4,939 10/04/2024
Chương 3119 - Đề Nghị Của Giang Trần. Đang thực hiện audio 9,171 10/04/2024
Chương 3120 - Quân Tử Ước Định. Đang thực hiện audio 8,656 10/04/2024
Chương 3121 - Long Tranh Hổ Đấu. Đang thực hiện audio 3,666 10/04/2024
Chương 3122 - Lực Lượng Ngang Nhau. Đang thực hiện audio 7,982 10/04/2024
Chương 3123 - Thái Độ Thay Đổi Một Trăm Tám Mươi Độ. Đang thực hiện audio 8,319 10/04/2024
Chương 3124 - Thái Cực Song Ngư Kiếm. Đang thực hiện audio 6,751 10/04/2024
Chương 3125 - Hư Không Phù Văn. Đang thực hiện audio 7,253 10/04/2024
Chương 3126 - Quỷ Dị Không Ngừng. Đang thực hiện audio 789 10/04/2024
Chương 3127 - Thế Giới Trong Lò Luyện Đan. Đang thực hiện audio 4,697 10/04/2024
Chương 3128 - Đan Phù Lão Nhân. Đang thực hiện audio 6,053 10/04/2024
Chương 3129 - Chỉ Điểm Giang Sơn, Uy Của Đan Đạo. Đang thực hiện audio 4,057 10/04/2024
Chương 3130 - Chinh Phục Đan Phù Lão Nhân. Đang thực hiện audio 5,208 10/04/2024
Chương 3131 - Thiên Vị Lục Trọng, Đột Phá. Đang thực hiện audio 2,508 10/04/2024
Chương 3132 - Lần Nữa Xuất Quan. Đang thực hiện audio 2,119 10/04/2024
Chương 3133 - Dị Tượng Thiên Địa. Đang thực hiện audio 4,496 10/04/2024
Chương 3134 - Thần Đạo Chu Tước. Đang thực hiện audio 6,400 10/04/2024
Chương 3135 - Lại Về Vạn Uyên Đảo. Đang thực hiện audio 9,974 10/04/2024
Chương 3136 - Hồi Xuân Đảo Vực Xun Xoe. Đang thực hiện audio 5,919 10/04/2024
Chương 3137 - Ý Đồ Tới Đây. Đang thực hiện audio 4,924 10/04/2024
Chương 3138 - Giao Dịch. Đang thực hiện audio 5,634 10/04/2024
Chương 3139 - Nói Làm Là Làm. Đang thực hiện audio 5,302 10/04/2024
Chương 3140 - Phục Kích Ven Đường. Đang thực hiện audio 4,301 10/04/2024
Chương 3141 - Lập Tức Cuốn Đang thực hiện audio 2,881 10/04/2024
Chương 3142 - Rung Động Nhân Tâm Đang thực hiện audio 5,248 10/04/2024
Chương 3143 - Hoàng Thất Của Hồi Xuân Đảo Vực Đang thực hiện audio 8,365 10/04/2024
Chương 3144 - Định Ra Nhạc Dạo Đang thực hiện audio 343 10/04/2024
Chương 3145 - Tam Tài Đảo Vực Đang thực hiện audio 1,423 10/04/2024
Chương 3146 - Kinh Hoàng Thất Thố Đang thực hiện audio 10,009 10/04/2024
Chương 3147 - Chưa Thấy Quan Tài Không Rơi Lệ Đang thực hiện audio 7,116 10/04/2024
Chương 3148 - Giang Trần Sính Uy Đang thực hiện audio 8,867 10/04/2024
Chương 3149 - Nhanh Nhẹn Dũng Mãnh Bất Khuất Đang thực hiện audio 4,223 10/04/2024
Chương 3150 - Vô Tình Nghiền Áp Đang thực hiện audio 8,150 10/04/2024
Chương 3151 - Ý Mời Chào Đang thực hiện audio 8,701 10/04/2024
Chương 3152 - Thu Phục Đang thực hiện audio 8,616 10/04/2024
Chương 3153 - Biến Cố Tái Sinh Đang thực hiện audio 1,547 10/04/2024
Chương 3154 - Không Rõ Lai Lịch Địch Nhân Đang thực hiện audio 1,293 10/04/2024
Chương 3155 - Thiên Chiếu Đảo Vực Đang thực hiện audio 5,980 10/04/2024
Chương 3156 - Thấp Thỏm Lo Âu Đang thực hiện audio 7,948 10/04/2024
Chương 3157 - Triệt Để Kinh Sợ Đang thực hiện audio 9,462 10/04/2024
Chương 3158 - Phương Án Cấp Tiến Nhất Đang thực hiện audio 3,525 10/04/2024
Chương 3159 - Hiệu Suất Điên Cuồng Đang thực hiện audio 8,895 10/04/2024
Chương 3160 - Mang Ngọc Có Tội Đang thực hiện audio 3,028 10/04/2024
Chương 3161 - Hứa Dùng Lợi Lớn Đang thực hiện audio 3,193 10/04/2024
Chương 3162 - Thu Hoạch Cực Lớn Đang thực hiện audio 5,988 10/04/2024
Chương 3163 - Trở Lại Chốn Cũ Đang thực hiện audio 6,760 10/04/2024
Chương 3164 - Ngoài Ý Muốn Thay Nhau Nổi Lên Đang thực hiện audio 7,041 10/04/2024
Chương 3165 - Lam Ưng Vệ Đang thực hiện audio 9,570 10/04/2024
Chương 3166 - Hoành Hành Ngang Ngược Đang thực hiện audio 6,072 10/04/2024
Chương 3167 - Lai Giả Bất Thiện Đang thực hiện audio 5,815 10/04/2024
Chương 3168 - Uy Chấn Lam Ưng Vệ Đang thực hiện audio 7,538 10/04/2024
Chương 3169 - Đối Chiến Thiên Vị Cửu Trọng Đang thực hiện audio 8,497 10/04/2024
Chương 3170 - Bắt Xuống Yến Thống Lĩnh Đang thực hiện audio 1,887 10/04/2024
Chương 3171 - Tin Tức Kinh Người Đang thực hiện audio 501 10/04/2024
Chương 3172 - Thỏa Thích Càn Quét Đang thực hiện audio 2,767 10/04/2024
Chương 3173 - Ép Hỏi Yến Thống Lĩnh Đang thực hiện audio 469 10/04/2024
Chương 3174 - Quy Hàng Đang thực hiện audio 2,537 10/04/2024
Chương 3175 - Chợt Nghe Tin Dữ Đang thực hiện audio 454 10/04/2024
Chương 3176 - Yến Gia Chi Thương Đang thực hiện audio 2,603 10/04/2024
Chương 3177 - Dấu Vết Để Lại Đang thực hiện audio 4,244 10/04/2024
Chương 3178 - Bốn Người Áo Choàng Thần Bí Đang thực hiện audio 8,709 10/04/2024
Chương 3179 - Mười Chiêu Ước Hẹn Đang thực hiện audio 10,013 10/04/2024
Chương 3180 - Vòng Xoáy Đại Địa Đang thực hiện audio 3,270 10/04/2024
Chương 3181 - Trời Sinh Khắc Tinh Đang thực hiện audio 4,482 10/04/2024
Chương 3182 - Áp Trục Một Chiêu Đang thực hiện audio 3,786 10/04/2024
Chương 3183 - Đỉnh Phong Quyết Đấu Đang thực hiện audio 1,206 10/04/2024
Chương 3184 - Triệt Để Tuyệt Vọng Đang thực hiện audio 6,397 10/04/2024
Chương 3185 - Chân Tướng Rõ Ràng Đang thực hiện audio 3,898 10/04/2024
Chương 3186 - Tin Tức Của Cha Mẹ Đang thực hiện audio 1,468 10/04/2024
Chương 3187 - Già Diệp Thần Tôn Đang thực hiện audio 7,584 10/04/2024
Chương 3188 - Thần Tôn Thất Lạc Đang thực hiện audio 1,179 10/04/2024
Chương 3189 - Nghe Rợn Cả Người Đang thực hiện audio 5,427 10/04/2024
Chương 3190 - Thiên Vị Xá Lợi. Đang thực hiện audio 3,278 10/04/2024
Chương 3191 - Đột Phá, Thiên Vị Thất Trọng. Đang thực hiện audio 4,755 10/04/2024
Chương 3192 - Phụ Mẫu Xuất Quan. Đang thực hiện audio 891 10/04/2024
Chương 3193 - Tiêu Tan Hiềm Khích Lúc Trước. Đang thực hiện audio 610 10/04/2024
Chương 3194 - Trở Lại Thánh Địa. Đang thực hiện audio 3,907 10/04/2024
Chương 3195 - Tu Hú Chiếm Tổ Chim Khách? Đang thực hiện audio 3,970 10/04/2024
Chương 3196 - Ngọn Nguồn Của Ngũ Sắc Tinh Thạch. Đang thực hiện audio 7,471 10/04/2024
Chương 3197 - Người Nửa Đường Cướp Bóc. Đang thực hiện audio 2,538 10/04/2024
Chương 3198 - Kiêng Kỵ. Đang thực hiện audio 2,122 10/04/2024
Chương 3199 - Thiên Tài Thi Đấu, Đề Nghị Kết Minh. Đang thực hiện audio 1,624 10/04/2024
Chương 3200 - Nỗi Khổ Tâm Của Thánh Tổ Đại Nhân. Đang thực hiện audio 6,468 10/04/2024
Chương 3201 - Thiên Tài Thi Đấu. Đang thực hiện audio 3,113 10/04/2024
Chương 3202 - Bí Mật Của Bốn Thần Thú. Đang thực hiện audio 6,705 10/04/2024
Chương 3203 - Đã Tới Giờ Thi Đấu. Đang thực hiện audio 5,897 10/04/2024
Chương 3204 - Bình Sa Đảo. Đang thực hiện audio 3,152 10/04/2024
Chương 3205 - Gặp Lại Giai Nhân. Đang thực hiện audio 4,916 10/04/2024
Chương 3206 - Phong Ba Từ Đỉnh Thiên Đan. Đang thực hiện audio 305 10/04/2024
Chương 3207 - Cảnh Tượng Nóng Bỏng. Đang thực hiện audio 3,005 10/04/2024
Chương 3208 - Công Khai Tuyển Chọn. Đang thực hiện audio 7,320 10/04/2024
Chương 3209 - Lam Yên Đảo Vực Khiến Cho Người Ta Giật Mình. Đang thực hiện audio 245 10/04/2024
Chương 3210 - Tuyển Chọn Tàn Nhẫn. Đang thực hiện audio 8,871 10/04/2024
Chương 3211 - Cạnh Tranh Tăng Lên. Đang thực hiện audio 6,104 10/04/2024
Chương 3212 - Lại Gặp Cố Nhân. Đang thực hiện audio 92 10/04/2024
Chương 3213 - Thiên Tài Chính Thức Xuất Hiện. Đang thực hiện audio 2,400 10/04/2024
Chương 3214 - Thắng Được Một Lần. Đang thực hiện audio 3,474 10/04/2024
Chương 3215 - Tranh Đoạt Thập Đại Thiên Tài. Đang thực hiện audio 4,500 10/04/2024
Chương 3216 - Cục Diện Quỷ Dị. Đang thực hiện audio 7,514 10/04/2024
Chương 3217 - Chính Thức Gia Nhập. Đang thực hiện audio 8,698 10/04/2024
Chương 3218 - Quy Tắc Thi Đấu. Đang thực hiện audio 5,705 10/04/2024
Chương 3219 - Bắt Đầu Hành Động. Đang thực hiện audio 6,610 10/04/2024
Chương 3220 - Tình Cảnh Gian Nan. Đang thực hiện audio 5,023 10/04/2024
Chương 3221 - Đối Thủ Đáng Sợ. Đang thực hiện audio 4,244 10/04/2024
Chương 3222 - Giang Trần Giá Lâm. Đang thực hiện audio 9,898 10/04/2024
Chương 3223 - Ngươi Là Giang Trần? Đang thực hiện audio 1,794 10/04/2024
Chương 3224 - Đánh Cuộc. Đang thực hiện audio 713 10/04/2024
Chương 3225 - Lông Tóc Không Tổn Hao Gì. Đang thực hiện audio 7,794 10/04/2024
Chương 3226 - Nguyện Đánh Cuộc Nguyện Chịu Thua. Đang thực hiện audio 8,594 10/04/2024
Chương 3227 - Cam Trữ Hạnh Phúc. Đang thực hiện audio 1,394 10/04/2024
Chương 3228 - Cản Đường Ăn Cướp. Đang thực hiện audio 3,297 10/04/2024
Chương 3229 - Phù Văn Quỷ Dị. Đang thực hiện audio 3,206 10/04/2024
Chương 3230 - Tràn Ngập Thu Hoạch. Đang thực hiện audio 3,797 10/04/2024
Chương 3231 - Độc Phi Thạch Thanh Lộ? Đang thực hiện audio 9,538 10/04/2024
Chương 3232 - Trận Thế Bày Sẵn. Đang thực hiện audio 5,745 10/04/2024
Chương 3233 - Lại Cướp Một Lần. Đang thực hiện audio 7,668 10/04/2024
Chương 3234 - Có Mắt Không Tròng. Đang thực hiện audio 10,093 10/04/2024
Chương 3235 - Song Tinh Bất Hòa, Không Cùng Chí Hướng. Đang thực hiện audio 3,846 10/04/2024
Chương 3236 - Khảo Nghiệm Thân Thủ. Đang thực hiện audio 9,454 10/04/2024
Chương 3237 - Giang Trần Mất Tích Đang thực hiện audio 1,007 10/04/2024
Chương 3238 - Thế Cục Đại Biến. Đang thực hiện audio 3,506 10/04/2024
Chương 3239 - Độc Phi Sợ Hãi Đang thực hiện audio 9,962 10/04/2024
Chương 3240 - Thất Thải Trường Lăng Trận Đang thực hiện audio 1,737 10/04/2024
Chương 3241 - Bị Bại Triệt Để Đang thực hiện audio 4,948 10/04/2024
Chương 3242 - Khuất Phục Yêu Nữ Đang thực hiện audio 8,412 10/04/2024
Chương 3243 - Độc Phi Tà Mị Đang thực hiện audio 9,410 10/04/2024
Chương 3244 - Thí Luyện Châu Tăng Nhiều Đang thực hiện audio 788 10/04/2024
Chương 3245 - Hai Đại Thánh Nữ Đang thực hiện audio 3,506 10/04/2024
Chương 3246 - Cầm Tiêu Hợp Tấu Đang thực hiện audio 3,733 10/04/2024
Chương 3247 - Tâm Tư Của Thánh Nữ Đang thực hiện audio 3,107 10/04/2024
Chương 3248 - Tiểu Thử Thân Thủ Đang thực hiện audio 1,303 10/04/2024
Chương 3249 - Khiếp Sợ Hai Nữ Đang thực hiện audio 261 10/04/2024
Chương 3250 - Chinh Phục Đang thực hiện audio 5,692 10/04/2024
Chương 3251 - Thuận Lợi Kết Thúc Công Việc Đang thực hiện audio 2,289 10/04/2024
Chương 3252 - Mất Mặt Xấu Hổ Đang thực hiện audio 8,670 10/04/2024
Chương 3253 - Số Lượng Kinh Người Đang thực hiện audio 3,513 10/04/2024
Chương 3254 - Thống Kê Thành Tích Đang thực hiện audio 1,231 10/04/2024
Chương 3255 - Không Hề Lo Lắng Đoạt Giải Nhất Đang thực hiện audio 7,301 10/04/2024
Chương 3256 - Khâu Thí Luyện Thứ Hai Đang thực hiện audio 6,364 10/04/2024
Chương 3257 - Khôi Lang Vương Đang thực hiện audio 4,412 10/04/2024
Chương 3258 - Thế Như Chẻ Tre Đang thực hiện audio 1,640 10/04/2024
Chương 3259 - Hỏa Sơn Cự Nhân Đang thực hiện audio 6,503 10/04/2024
Chương 3260 - Thực Cốt Cương Phong Đang thực hiện audio 494 10/04/2024
Chương 3261 - Cao Tầng Khiếp Sợ Đang thực hiện audio 8,489 10/04/2024
Chương 3262 - Tin Đồn Ở Cấm Đảo Thứ Mười Đang thực hiện audio 6,068 10/04/2024
Chương 3263 - Lo Lắng Công Bố Đang thực hiện audio 1,808 10/04/2024
Chương 3264 - Cấm Đảo Thứ Mười Đang thực hiện audio 2,322 10/04/2024
Chương 3265 - Kinh Người Phát Hiện Đang thực hiện audio 5,029 10/04/2024
Chương 3266 - Huyền Vũ Thần Thú Đang thực hiện audio 7,129 10/04/2024
Chương 3267 - Khẩu Tài Của Chu Tước Thần Cầm Đang thực hiện audio 316 10/04/2024
Chương 3268 - Huyền Vũ Cố Chấp Đang thực hiện audio 4,022 10/04/2024
Chương 3269 - Khiêu Chiến Huyền Vũ Thần Thú Đang thực hiện audio 8,049 10/04/2024
Chương 3270 - Ba Chiêu Ước Hẹn Đang thực hiện audio 820 10/04/2024
Chương 3271 - Lại Khiêng Qua Một Kích Đang thực hiện audio 9,837 10/04/2024
Chương 3272 - Huyền Vũ Thi Khí Đang thực hiện audio 9,838 10/04/2024
Chương 3273 - Huyền Vũ Chịu Thua Đang thực hiện audio 7,556 10/04/2024
Chương 3274 - Chúng Sinh Chi Tướng Đang thực hiện audio 1,740 10/04/2024
Chương 3275 - Giang Trần Trở Về Đang thực hiện audio 2,817 10/04/2024
Chương 3276 - Giang Trần Phản Kích Đang thực hiện audio 635 10/04/2024
Chương 3277 - Bách Hoa Thánh Địa Thái Độ Đang thực hiện audio 2,914 10/04/2024
Chương 3278 - Minh Chủ Chi Tranh Đang thực hiện audio 7,879 10/04/2024
Chương 3279 - Giang Trần Diễn Giải Đang thực hiện audio 621 10/04/2024
Chương 3280 - Ứng Đối Tự Nhiên Đang thực hiện audio 1,132 10/04/2024
Chương 3281 - Lão Tổ Hỏi Đang thực hiện audio 3,512 10/04/2024
Chương 3282 - Thua Chị Kém Em Đang thực hiện audio 9,737 10/04/2024
Chương 3283 - Ưu Thế Áp Đảo Đang thực hiện audio 2,208 10/04/2024
Chương 3284 - Ma Lực Của Đỉnh Thiên Đan Đang thực hiện audio 4,621 10/04/2024
Chương 3285 - Tất Cả Đều Vui Vẻ Đang thực hiện audio 8,040 10/04/2024
Chương 3286 - Nguy Cơ Bao Phủ Đang thực hiện audio 6,763 10/04/2024
Chương 3287 - Thái Bạch Phân Quang Tụ Hợp Trận Đang thực hiện audio 413 10/04/2024
Chương 3288 - Phương Pháp Xử Lý Của Giang Trần Đang thực hiện audio 7,979 10/04/2024
Chương 3289 - Âm Thầm Đau Buồn. Đang thực hiện audio 4,235 10/04/2024
Chương 3290 - Phá Vỡ Điếm Mấu Chốt. Đang thực hiện audio 10,064 10/04/2024
Chương 3291 - Lựa Chọn Tiến Thoái Lưỡng Nan. Đang thực hiện audio 5,016 10/04/2024
Chương 3292 - Biện Pháp Không Tưởng Nhất. Đang thực hiện audio 997 10/04/2024
Chương 3293 - Bí Pháp Bơi Qua. Đang thực hiện audio 3,377 10/04/2024
Chương 3294 - Thần Thú Huyền Vũ Đại Triển Thần Uy. Đang thực hiện audio 920 10/04/2024
Chương 3295 - Lối Ra Xuất Hiện. Đang thực hiện audio 3,815 10/04/2024
Chương 3296 - Địch Nhân Là Ai? Đang thực hiện audio 1,264 10/04/2024
Chương 3297 - Chiến Đấu Ở Cửa Ra Vào. Đang thực hiện audio 9,192 10/04/2024
Chương 3298 - Chiến Cục Nhẹ Nhõm. Đang thực hiện audio 3,059 10/04/2024
Chương 3299 - Kiểm Tra Phản Đồ. Đang thực hiện audio 8,247 10/04/2024
Chương 3300 - Nguy Cơ Mới. Đang thực hiện audio 2,025 10/04/2024
Chương 3301 - Quyết Định Kinh Người Của Giang Trần. Đang thực hiện audio 9,417 10/04/2024
Chương 3302 - Già Diệp Thần Tôn Xuất Mã. Đang thực hiện audio 4,705 10/04/2024
Chương 3303 - Tràn Ngập Nguy Cơ. Đang thực hiện audio 5,789 10/04/2024
Chương 3304 - Hai Đại Hộ Pháp Tới. Đang thực hiện audio 1,879 10/04/2024
Chương 3305 - Già Diệp Thần Tôn Tử Thủ. Đang thực hiện audio 8,005 10/04/2024
Chương 3306 - Chiến Đấu Khai Hỏa. Đang thực hiện audio 1,521 10/04/2024
Chương 3307 - Giang Trần Hiện Thân. Đang thực hiện audio 1,249 10/04/2024
Chương 3308 - Kết Cục Giằng Co. Đang thực hiện audio 9,741 10/04/2024
Chương 3309 - Không Có Đường Lui. Đang thực hiện audio 2,956 10/04/2024
Chương 3310 - Lần Nữa Khai Chiến. Đang thực hiện audio 4,331 10/04/2024
Chương 3311 - Ám Toán Liên Tục. Đang thực hiện audio 4,964 10/04/2024
Chương 3312 - Hai Đại Hộ Pháp Bi Thảm. Đang thực hiện audio 2,598 10/04/2024
Chương 3313 - Không Đề Đang thực hiện audio 2,356 10/04/2024
Chương 3314 - Xử Trí Thế Nào? Đang thực hiện audio 727 10/04/2024
Chương 3315 - Tinh Hoa Tính Mạng Của Tu Si Thần Đạo. Đang thực hiện audio 8,831 10/04/2024
Chương 3316 - Quang Độ Lão Nhân. Đang thực hiện audio 8,203 10/04/2024
Chương 3317 - Kinh Nghi Và Lửa Giận. Đang thực hiện audio 7,575 10/04/2024
Chương 3318 - Tích Cực Chuẩn Bị. Đang thực hiện audio 9,738 10/04/2024
Chương 3319 - Quang Độ Đột Kích. Đang thực hiện audio 6,339 10/04/2024
Chương 3320 - Triền Đấu Quang Độ Lão Nhân. Đang thực hiện audio 4,889 10/04/2024
Chương 3321 - Quang Độ Tức Giận. Đang thực hiện audio 9,694 10/04/2024
Chương 3322 - Đánh Bại Tất Cả Đang thực hiện audio 3,612 10/04/2024
Chương 3323 - Đánh Bại Tất Cả. Đang thực hiện audio 4,139 10/04/2024
Chương 3324 - Vạn Biến Thiên Ma Thần Thông. Đang thực hiện audio 147 10/04/2024
Chương 3325 - Cứng Chọi Cứng. Đang thực hiện audio 7,481 10/04/2024
Chương 3326 - Quang Độ Lão Nhân Kinh Sợ Thối Lui. Đang thực hiện audio 5,907 10/04/2024
Chương 3327 - Chiến Lợi Phẩm Phong Phú. Đang thực hiện audio 5,290 10/04/2024
Chương 3328 - Lại Tiến Giai, Thiên Vị Bát Trọng. Đang thực hiện audio 7,902 10/04/2024
Chương 3329 - Thần Tôn Khuyên Bảo. Đang thực hiện audio 2,278 10/04/2024
Chương 3330 - Đi Con Đường Nào? Đang thực hiện audio 5,405 10/04/2024
Chương 3331 - Ba Loại Sách Lược. Đang thực hiện audio 6,388 10/04/2024
Chương 3332 - Mục Tiêu Thứ Nhất. Đang thực hiện audio 838 10/04/2024
Chương 3333 - Thăm Dò. Đang thực hiện audio 5,728 10/04/2024
Chương 3334 - Tất Cả Đều Đã Tính Toán. Đang thực hiện audio 1,486 10/04/2024
Chương 3335 - Thuận Lợi Bắt Giữ. Đang thực hiện audio 4,836 10/04/2024
Chương 3336 - Lần Nữa Hạ Một Thánh Địa. Đang thực hiện audio 8,320 10/04/2024
Chương 3337 - Đi Thêm Một Nước Cờ Hiểm. Đang thực hiện audio 2,306 10/04/2024
Chương 3338 - Chân Tướng Phơi Bày. Đang thực hiện audio 1,974 10/04/2024
Chương 3339 - Hàng Phục. Đang thực hiện audio 4,866 10/04/2024
Chương 3340 - Đồng Tâm Hiệp Lực Đang thực hiện audio 8,852 10/04/2024
Chương 3341 - Quang Độ Vồ Hụt Đang thực hiện audio 9,948 10/04/2024
Chương 3342 - Hoàn Toàn Tỉnh Ngộ Đang thực hiện audio 958 10/04/2024
Chương 3343 - Trước Giờ Lâm Chiến Đang thực hiện audio 9,226 10/04/2024
Chương 3344 - Binh Lâm Dưới Thành Đang thực hiện audio 805 10/04/2024
Chương 3345 - Vạch Mặt Đang thực hiện audio 7,802 10/04/2024
Chương 3346 - Cá Trong Chậu Đang thực hiện audio 9,530 10/04/2024
Chương 3347 - Cởi Bỏ Nỗi Băn Khoăn? Đang thực hiện audio 1,961 10/04/2024
Chương 3348 - Kết Quả Giằng Co Đang thực hiện audio 6,739 10/04/2024
Chương 3349 - Ma Tộc Mười Mạch Đang thực hiện audio 6,214 10/04/2024
Chương 3350 - Lộ Ra Nguyên Hình Đang thực hiện audio 2,887 10/04/2024
Chương 3351 - Vùng Vẫy Giãy Chết Đang thực hiện audio 8,744 10/04/2024
Chương 3352 - Chân Long Nhập Thần Đạo Đang thực hiện audio 569 10/04/2024
Chương 3353 - Tử Kỳ Đến Vậy! Đang thực hiện audio 7,216 10/04/2024
Chương 3354 - Lão Ma Đền Tội Đang thực hiện audio 2,100 10/04/2024
Chương 3355 - Tiếp Nhận Đầu Hàng Đang thực hiện audio 1,438 10/04/2024
Chương 3356 - Ai Là Phản Đồ Đang thực hiện audio 5,565 10/04/2024
Chương 3357 - Phá Được Hang Ổ Đang thực hiện audio 3,846 10/04/2024
Chương 3358 - Ma Tộc Dư Nghiệt Đang thực hiện audio 3,506 10/04/2024
Chương 3359 - Vĩnh Tuyệt Hậu Hoạn Đang thực hiện audio 4,454 10/04/2024
Chương 3360 - Thánh Tổ Thái Độ Đang thực hiện audio 5,033 10/04/2024
Chương 3361 - Phản Hồi Nhân Loại Cương Vực Đang thực hiện audio 839 10/04/2024
Chương 3362 - Đột Phá Thiên Vị Cửu Trọng! Đang thực hiện audio 6,163 10/04/2024
Chương 3363 - Lời Tuyên Bố Của Huynh Muội Đang thực hiện audio 133 10/04/2024
Chương 3364 - Truyền Thừa Cung Thứ Sáu! Đang thực hiện audio 9,470 10/04/2024
Chương 3365 - Tất Cả Biến Hóa Đang thực hiện audio 1,600 10/04/2024
Chương 3366 - Cường Giả Thần Bí Hạ Thiên Trạch Đang thực hiện audio 4,426 10/04/2024
Chương 3367 - Lưu Ly Đại Thần Tôn Đang thực hiện audio 7,501 10/04/2024
Chương 3368 - Bí Mật Phong Ma Đại Chiến Đang thực hiện audio 5,421 10/04/2024
Chương 3369 - Bí Văn Kinh Người Đang thực hiện audio 3,834 10/04/2024
Chương 3370 - Thần Tôn Chi Năng Đang thực hiện audio 1,580 10/04/2024
Chương 3371 - Thiên Tuyển Chi Tài Đang thực hiện audio 8,971 10/04/2024
Chương 3372 - Giang Trần Im Lặng Đang thực hiện audio 4,556 10/04/2024
Chương 3373 - Đại La Vân Anh Thụ Đang thực hiện audio 8,022 10/04/2024
Chương 3374 - Chư Thiên Tạo Hóa Bảng Đang thực hiện audio 81 10/04/2024
Chương 3375 - Thần Tôn Nhắc Nhở Đang thực hiện audio 9,906 10/04/2024
Chương 3376 - Lễ Gặp Mặt Đang thực hiện audio 6,471 10/04/2024
Chương 3377 - Ba Phần Bảo Vật Đang thực hiện audio 1,642 10/04/2024
Chương 3378 - Khúc Mắc Cuối Cùng Đang thực hiện audio 1,552 10/04/2024
Chương 3379 - Nội Tình Truyền Thừa Đang thực hiện audio 8,858 10/04/2024
Chương 3380 - Tạo Hóa Chi Lực, Trùng Kích Thần Đạo. Đang thực hiện audio 6,608 10/04/2024
Chương 3381 - Một Cái Thước. Đang thực hiện audio 7,873 10/04/2024
Chương 3382 - Giang Trần Xuất Quan. Đang thực hiện audio 2,995 10/04/2024
Chương 3383 - Sách Lược Của Giang Trần. Đang thực hiện audio 4,494 10/04/2024
Chương 3384 - Thế Cục Bên Ngoài. Đang thực hiện audio 4,831 10/04/2024
Chương 3385 - Triệu Tập Quần Hùng. Đang thực hiện audio 3,627 10/04/2024
Chương 3386 - Chia Sẻ Bí Mật. Đang thực hiện audio 2,342 10/04/2024
Chương 3387 - Nhiệm Vụ Thứ Nhất. Đang thực hiện audio 8,513 10/04/2024
Chương 3388 - Thương Thế Của Bàn Long Đại Đế. Đang thực hiện audio 8,763 10/04/2024
Chương 3389 - Càng Có Ẩn Tình Khác. Đang thực hiện audio 6,167 10/04/2024
Chương 3390 - Trấn An Tứ Đại Thần Thú. Đang thực hiện audio 3,611 10/04/2024
Chương 3391 - Triệt Để Quy Tâm. Đang thực hiện audio 6,862 10/04/2024
Chương 3392 - Không Đề. Đang thực hiện audio 3,319 10/04/2024
Chương 3393 - Trùng Tiêu Tôn Giả Tâm Sự. Đang thực hiện audio 2,295 10/04/2024
Chương 3394 - Ba Khu Vực Hạch Tâm Của Trận Pháp. Đang thực hiện audio 790 10/04/2024
Chương 3395 - Thạch Sát Lão Tổ. Đang thực hiện audio 1,651 10/04/2024
Chương 3396 - Âm Ma Và Ảnh Ma. Đang thực hiện audio 2,159 10/04/2024
Chương 3397 - Hai Mạch Cấu Kết. Đang thực hiện audio 9,995 10/04/2024
Chương 3398 - Nhân Sinh Như Hí Kịch, Toàn Bộ Đều Nhờ Kỹ Năng Diễn. Đang thực hiện audio 3,430 10/04/2024
Chương 3399 - Ma Tung Xuất Hiện. Đang thực hiện audio 9,989 10/04/2024
Chương 3400 - Kế Hoạch Tập Kích. Đang thực hiện audio 2,843 10/04/2024
Chương 3401 - Ác Linh Vây Công. Đang thực hiện audio 869 10/04/2024
Chương 3402 - Tình Huống Nguy Cấp. Đang thực hiện audio 2,581 10/04/2024
Chương 3403 - Tên Đã Lên Dây. Đang thực hiện audio 7,645 10/04/2024
Chương 3404 - Gậy Ông Đập Lưng Ông. Đang thực hiện audio 2,738 10/04/2024
Chương 3405 - Không Đề Đang thực hiện audio 1,699 10/04/2024
Chương 3406 - Chiến Đấu Chấm Dứt. Đang thực hiện audio 5,170 10/04/2024
Chương 3407 - Làm Tăng Sĩ Khí. Đang thực hiện audio 2,319 10/04/2024
Chương 3408 - Tương Kế Tựu Kế. Đang thực hiện audio 5,878 10/04/2024
Chương 3409 - Ngọc Diện Thần Ma Thoát Đi. Đang thực hiện audio 3,408 10/04/2024
Chương 3410 - Gặp Lại Mãng Kỳ. Đang thực hiện audio 4,468 10/04/2024
Chương 3411 - Trở Lại Đan Kiền Cung. Đang thực hiện audio 6,010 10/04/2024
Chương 3412 - Dụng Ý Âm Hiểm. Đang thực hiện audio 7,823 10/04/2024
Chương 3413 - Chữa Trị Hoàn Tất. Đang thực hiện audio 1,049 10/04/2024
Chương 3414 - Ước Định. Đang thực hiện audio 8,198 10/04/2024
Chương 3415 - Trận Pháp Trọng Tổ. Đang thực hiện audio 8,974 10/04/2024
Chương 3416 - Lưu Ly Cung Khai Tông Lập Phái. Đang thực hiện audio 1,168 10/04/2024
Chương 3417 - Khổng Tước Trở Về. Đang thực hiện audio 14 10/04/2024
Chương 3418 - Thạch Sát Lão Tổ Bại Lộ. Đang thực hiện audio 2,134 10/04/2024
Chương 3419 - Thạch Sát Lão Tổ Sợ Hãi. Đang thực hiện audio 7,312 10/04/2024
Chương 3420 - Uy Lực Tứ Đại Thần Thú Liên Thủ. Đang thực hiện audio 8,376 10/04/2024
Chương 3421 - Tập Trung Khu Vực. Đang thực hiện audio 3,637 10/04/2024
Chương 3422 - Tà Ảnh Lão Tổ. Đang thực hiện audio 5,357 10/04/2024
Chương 3423 - Lại Trảm Một Ma. Đang thực hiện audio 2,489 10/04/2024
Chương 3424 - Linh Mạch Phong Ấn. Đang thực hiện audio 4,967 10/04/2024
Chương 3425 - Linh Mạch Khôi Phục. Đang thực hiện audio 10,097 10/04/2024
Chương 3426 - Bế Quan Mười Năm. Đang thực hiện audio 1,161 10/04/2024
Chương 3427 - Bảo Vật Hóa Phàm. Đang thực hiện audio 2,775 10/04/2024
Chương 3428 - Kiếp Vân Xuất Hiện. Đang thực hiện audio 383 10/04/2024
Chương 3429 - Thương Nghị Trùng Kiến Đan Tiêu Cổ Phái. Đang thực hiện audio 2,088 10/04/2024
Chương 3430 - Hiện Trạng Của Thiên Thiền Cổ Viện. Đang thực hiện audio 4,266 10/04/2024
Chương 3431 - Giang Trần Đi Tới. Đang thực hiện audio 447 10/04/2024
Chương 3432 - Trùng Tiêu Tôn Giả. Đang thực hiện audio 9,982 10/04/2024
Chương 3433 - Ông Trời Tác Hợp. Đang thực hiện audio 1,204 10/04/2024
Chương 3434 - Vạn Uyên Đảo Báo Nguy. Đang thực hiện audio 292 10/04/2024
Chương 3435 - Điều Binh Khiển Tướng. Đang thực hiện audio 5,929 10/04/2024
Chương 3436 - Ma Ảnh Lay Động. Đang thực hiện audio 4,535 10/04/2024
Chương 3437 - Tam Đại Lão Tổ. Đang thực hiện audio 1,025 10/04/2024
Chương 3438 - Tất Cả Đều Có Tính Toán. Đang thực hiện audio 1,611 10/04/2024
Chương 3439 - Không Thể Buông Tha. Đang thực hiện audio 3,611 10/04/2024
Chương 3440 - Thế Cục Đột Biến. Đang thực hiện audio 3,832 10/04/2024
Chương 3441 - Kim Ma Cường Hãn. Đang thực hiện audio 203 10/04/2024
Chương 3442 - Thủy Hỏa Chân Long Tác. Đang thực hiện audio 5,797 10/04/2024
Chương 3443 - Tập Hợp Tình Báo. Đang thực hiện audio 4,414 10/04/2024
Chương 3444 - Thế Cục Gian Nan. Đang thực hiện audio 3,271 10/04/2024
Chương 3445 - Nguy Cơ Của Thánh Địa. Đang thực hiện audio 9,812 10/04/2024
Chương 3446 - Thần Đạo Tụ Tập. Đang thực hiện audio 109 10/04/2024
Chương 3447 - Trùng Kiến Tam Đảo. Đang thực hiện audio 7,865 10/04/2024
Chương 3448 - An Già Diệp Tới Gia Nhập. Đang thực hiện audio 3,550 10/04/2024
Chương 3449 - Chỉ Điểm Tiến Hành. Đang thực hiện audio 7,013 10/04/2024
Chương 3450 - Triệt Để Bái Phục. Đang thực hiện audio 4,393 10/04/2024
Chương 3451 - Chủ Động Gia Nhập. Đang thực hiện audio 7,426 10/04/2024
Chương 3452 - Hứa Hẹn Của Giang Trần. Đang thực hiện audio 2,658 10/04/2024
Chương 3453 - Tin Dữ Không Ngừng. Đang thực hiện audio 6,711 10/04/2024
Chương 3454 - Sách Lược Tấn Công. Đang thực hiện audio 9,630 10/04/2024
Chương 3455 - Át Chủ Bài. Đang thực hiện audio 3,680 10/04/2024
Chương 3456 - Bất Hủ Thánh Địa. Đang thực hiện audio 2,844 10/04/2024
Chương 3457 - Kim Ma Nhất Mạch. Đang thực hiện audio 4,477 10/04/2024
Chương 3458 - Phát Động Công Kích. Đang thực hiện audio 9,261 10/04/2024
Chương 3459 - Lại Dùng Chiêu Cũ. Đang thực hiện audio 673 10/04/2024
Chương 3460 - Điệu Hổ Ly Sơn. Đang thực hiện audio 372 10/04/2024
Chương 3461 - Toàn Quân Bị Diệt. Đang thực hiện audio 2,613 10/04/2024
Chương 3462 - Bách Hoa Thánh Địa Giãy Dụa. Đang thực hiện audio 4,110 10/04/2024
Chương 3463 - Rục Rịch. Đang thực hiện audio 8,222 10/04/2024
Chương 3464 - Quyết Định Kế Sách. Đang thực hiện audio 8,565 10/04/2024
Chương 3465 - Yêu Ma Lão Tổ. Đang thực hiện audio 1,498 10/04/2024
Chương 3466 - Bắt Nạt. Đang thực hiện audio 5,271 10/04/2024
Chương 3467 - Ma Tộc Nội Chiên.S Đang thực hiện audio 1,835 10/04/2024
Chương 3468 - Giết Đỏ Mắt. Đang thực hiện audio 7,303 10/04/2024
Chương 3469 - Thế Cục Trở Nên Xấu Đi. Đang thực hiện audio 5,844 10/04/2024
Chương 3470 - Bách Hoa Thánh Địa Trùng Sinh Trong Tuyệt Cảnh. Đang thực hiện audio 8,158 10/04/2024
Chương 3471 - Bị Đùa Giỡn Sao? Đang thực hiện audio 1,995 10/04/2024
Chương 3472 - Giang Trần Hiện Thân. Đang thực hiện audio 2,584 10/04/2024
Chương 3473 - Bắt Giặc Trước Bắt Vua. Đang thực hiện audio 3,421 10/04/2024
Chương 3474 - Đại Lưu Ly Quang Trản Sinh Uy. Đang thực hiện audio 3,524 10/04/2024
Chương 3475 - Ma Tộc Tan Tác. Đang thực hiện audio 2,237 10/04/2024
Chương 3476 - Toàn Diệt Hai Mạch. Đang thực hiện audio 1,967 10/04/2024
Chương 3477 - Yêu Cầu Thần Tê Thảo. Đang thực hiện audio 8,329 10/04/2024
Chương 3478 - Khó Khăn Trắc Trở. Đang thực hiện audio 9,841 10/04/2024
Chương 3479 - Quang Minh Thánh Địa. Đang thực hiện audio 79 10/04/2024
Chương 3480 - Nhị Nữ Nghênh Đón. Đang thực hiện audio 8,036 10/04/2024
Chương 3481 - Mục Tiêu Mới. Đang thực hiện audio 5,202 10/04/2024
Chương 3482 - Sơ Dương Chi Hỏa. Đang thực hiện audio 202 10/04/2024
Chương 3483 - Hỏa Ma Lão Tổ. Đang thực hiện audio 2,267 10/04/2024
Chương 3484 - Hỏa Liên Hoa Trì. Đang thực hiện audio 1,820 10/04/2024
Chương 3485 - Không Đề. Đang thực hiện audio 2,624 10/04/2024
Chương 3486 - Giang Trần Ra Tay. Đang thực hiện audio 5,100 10/04/2024
Chương 3487 - Không Đề. Đang thực hiện audio 2,341 10/04/2024
Chương 3488 - Uy Năng Của Diệt Thế Bảo Quang. Đang thực hiện audio 4,888 10/04/2024
Chương 3489 - Còn Có Thể Chiến Hay Không. Đang thực hiện audio 5,751 10/04/2024
Chương 3490 - Dực Ma Nhất Mạch. Đang thực hiện audio 5,468 10/04/2024
Chương 3491 - Hai Đại Lão Tổ. Đang thực hiện audio 422 10/04/2024
Chương 3492 - Loạn Chiến Lại Bắt Đầu. Đang thực hiện audio 2,686 10/04/2024
Chương 3493 - Ra Tay, Trạng Thái Siêu Việt Cực Hạn. Đang thực hiện audio 8,385 10/04/2024
Chương 3494 - Hôn Mê Bất Tỉnh. Đang thực hiện audio 296 10/04/2024
Chương 3495 - Không Đề. Đang thực hiện audio 6,909 10/04/2024
Chương 3496 - Thần Đạo Tứ Trọng. Đang thực hiện audio 6,603 10/04/2024
Chương 3497 - Vĩnh Hằng Thánh Địa Kiên Quyết. Đang thực hiện audio 4,452 10/04/2024
Chương 3498 - Mộc Ma Nhất Mạch Đáng Sợ. Đang thực hiện audio 6,395 10/04/2024
Chương 3499 - Tham Niệm. Đang thực hiện audio 9,693 10/04/2024
Chương 3500 - Quy Mô Xâm Lấn. Đang thực hiện audio 5,925 10/04/2024
Chương 3501 - Sứt Đầu Mẻ Trán. Đang thực hiện audio 9,771 10/04/2024
Chương 3502 - Trượng Nghĩa Ra Tay. Đang thực hiện audio 563 10/04/2024
Chương 3503 - Thế Giới Mộc Ma Thực Vật. Đang thực hiện audio 3,733 10/04/2024
Chương 3504 - Một Sáng Một Tối. Đang thực hiện audio 9,976 10/04/2024
Chương 3505 - Quỷ Chi Lão Tổ. Đang thực hiện audio 8,712 10/04/2024
Chương 3506 - Quỷ Chi Đền Tội. Đang thực hiện audio 933 10/04/2024
Chương 3507 - Hạ Một Mục Tiêu. Đang thực hiện audio 4,945 10/04/2024
Chương 3508 - Toàn Lực Công Kích. Đang thực hiện audio 1,383 10/04/2024
Chương 3509 - Vương Ban Sợ Hãi. Đang thực hiện audio 8,243 10/04/2024
Chương 3510 - Sự Thực Tàn Khốc. Đang thực hiện audio 8,423 10/04/2024
Chương 3511 - Trên Dưới Một Lòng. Đang thực hiện audio 873 10/04/2024
Chương 3512 - Đại Quân Ma Tộc. Đang thực hiện audio 4,428 10/04/2024
Chương 3513 - Thiên Ma Thất Tổ. Đang thực hiện audio 6,011 10/04/2024
Chương 3514 - Coi Trọng Cao Độ. Đang thực hiện audio 4,501 10/04/2024
Chương 3515 - Biết Mình Biết Người. Đang thực hiện audio 861 10/04/2024
Chương 3516 - Một Cơ Hội. Đang thực hiện audio 6,648 10/04/2024
Chương 3517 - Tiến Công Ma Tộc. Đang thực hiện audio 4,440 10/04/2024
Chương 3518 - Không Đề. Đang thực hiện audio 4,370 10/04/2024
Chương 3519 - Trở Lại Đông Duyên Đảo. Đang thực hiện audio 891 10/04/2024
Chương 3520 - Thần Đạo Ngũ Trọng. Đang thực hiện audio 2,975 10/04/2024
Chương 3521 - Tay Không Mà Về. Đang thực hiện audio 2,119 10/04/2024
Chương 3522 - Thông Thần Đan. Đang thực hiện audio 4,028 10/04/2024
Chương 3523 - Đại Quân Tới Gần. Đang thực hiện audio 5,410 10/04/2024
Chương 3524 - Vẽ Mặt Tại Chỗ. Đang thực hiện audio 1,567 10/04/2024
Chương 3525 - Ma Tộc Chấn Kinh. Đang thực hiện audio 3,438 10/04/2024
Chương 3526 - Kiên Trì Lên Trên. Đang thực hiện audio 3,870 10/04/2024
Chương 3527 - Hết Sức Căng Thẳng. Đang thực hiện audio 7,635 10/04/2024
Chương 3528 - Trước Giờ Quyết Chiến. Đang thực hiện audio 5,733 10/04/2024
Chương 3529 - Bắt Đầu Công Kích. Đang thực hiện audio 7,240 10/04/2024
Chương 3530 - Lợi Dụng Thời Cơ. Đang thực hiện audio 1,467 10/04/2024
Chương 3531 - Lực Lượng Ngang Nhau. Đang thực hiện audio 5,878 10/04/2024
Chương 3532 - Lâm Vào Hỗn Chiến. Đang thực hiện audio 7,891 10/04/2024
Chương 3533 - Lưu Ly Thần Phù Phát Uy. Đang thực hiện audio 5,072 10/04/2024
Chương 3534 - Thiên Ma Nổi Giận. Đang thực hiện audio 2,009 10/04/2024
Chương 3535 - Ma Tộc Nội Chiến. Đang thực hiện audio 6,411 10/04/2024
Chương 3536 - Ma Tộc Hoảng Sợ. Đang thực hiện audio 4,805 10/04/2024
Chương 3537 - Thiên Ma Bí Pháp. Đang thực hiện audio 677 10/04/2024
Chương 3538 - Thấp Thỏm Lo Âu. Đang thực hiện audio 7,610 10/04/2024
Chương 3539 - Thực Lực Chân Chính Của Thiên Ma Lão Tổ. Đang thực hiện audio 2,367 10/04/2024
Chương 3540 - Một Chết Một Trốn. Đang thực hiện audio 10,010 10/04/2024
Chương 3541 - Đường Sống Duy Nhất. Đang thực hiện audio 3,662 10/04/2024
Chương 3542 - Rơi Vào Bẫy Rập. Đang thực hiện audio 1,462 10/04/2024
Chương 3543 - Diệt Hai Ma. Đang thực hiện audio 4,970 10/04/2024
Chương 3544 - Liên Tục Đắc Thủ. Đang thực hiện audio 1,369 10/04/2024
Chương 3545 - Chỉ Còn Lại Một Người. Đang thực hiện audio 9,077 10/04/2024
Chương 3546 - Đuổi Theo Không Bỏ. Đang thực hiện audio 966 10/04/2024
Chương 3547 - Thiên Đế Thần Phù. Đang thực hiện audio 81 10/04/2024
Chương 3548 - Thiên Ma Đền Tội. Đang thực hiện audio 8,170 10/04/2024
Chương 3549 - Một Trăm Năm. Đang thực hiện audio 7,785 10/04/2024
Chương 3550 - Nhen Nhóm Thần Cách, Thức Tỉnh Thần Lực. Đang thực hiện audio 3,261 10/04/2024
Chương 3551 - Khuyết Điểm Duy Nhất. Đang thực hiện audio 7,127 10/04/2024
Chương 3552 - Càng Gần Nhà Càng E Sợ. Đang thực hiện audio 8,934 10/04/2024
Chương 3553 - Giang Hoàn Thần Bí. Đang thực hiện audio 2,462 10/04/2024
Chương 3554 - Tâm Phúc Thiên Đế. Đang thực hiện audio 4,395 10/04/2024
Chương 3555 - Huyết Mạch Tứ Thần Thú. Đang thực hiện audio 2,346 10/04/2024
Chương 3556 - Thời Khắc Tạm Biệt. Đang thực hiện audio 8,023 10/04/2024
Chương 3557 - Hoàng Nhi Không Bỏ. Đang thực hiện audio 6,465 10/04/2024
Chương 3558 - Xuất Phát. Đang thực hiện audio 633 10/04/2024
Chương 3559 - Hành Trình Gian Nan. Đang thực hiện audio 8,750 10/04/2024
Chương 3560 - Xích Thủy Tiểu Thế Giới. Đang thực hiện audio 5,147 10/04/2024
Chương 3561 - Sát Tinh Tông. Đang thực hiện audio 4,734 10/04/2024
Chương 3562 - Nữ Tử Dị Tộc. Đang thực hiện audio 2,973 10/04/2024
Chương 3563 - Chương 3562<: Br/> Đang thực hiện audio 6,021 10/04/2024
Chương 3564 - Cầu Hiền Như Khát Nước. Đang thực hiện audio 1,079 10/04/2024
Chương 3565 - Gia Nhập Sát Tinh Tông. Đang thực hiện audio 9,490 10/04/2024
Chương 3566 - Thi Đấu Nội Bộ. Đang thực hiện audio 5,666 10/04/2024
Chương 3567 - Đều Là Một Chiêu. Đang thực hiện audio 1,776 10/04/2024
Chương 3568 - Ngũ Đại Thần Vương. Đang thực hiện audio 106 10/04/2024
Chương 3569 - Thần Vương Thảo Luận Chính Sự. Đang thực hiện audio 5,246 10/04/2024
Chương 3570 - Tin Tức Kinh Người. Đang thực hiện audio 5,127 10/04/2024
Chương 3571 - Xét Duyệt Báo Danh. Đang thực hiện audio 9,942 10/04/2024
Chương 3572 - Thông Qua Xét Duyệt. Đang thực hiện audio 2,603 10/04/2024
Chương 3573 - Xích Thủy Thiên Trì. Đang thực hiện audio 4,786 10/04/2024
Chương 3574 - Thi Đấu Bắt Đầu. Đang thực hiện audio 1,856 10/04/2024
Chương 3575 - Xu Thế Hắc Mã. Đang thực hiện audio 9,661 10/04/2024
Chương 3576 - Hai Vòng Tỷ Võ. Đang thực hiện audio 9,429 10/04/2024
Chương 3577 - Nhận Được Danh Gnajch. Đang thực hiện audio 1,311 10/04/2024
Chương 3578 - Tiến Độ Huyết Mạch Dung Hợp. Đang thực hiện audio 9,849 10/04/2024
Chương 3579 - Tiến Độ Huyết Mạch Dung Hợp. Đang thực hiện audio 6,530 10/04/2024
Chương 3580 - Tâm Tư Tứ Đại Thần Thú. Đang thực hiện audio 5,893 10/04/2024
Chương 3581 - Hàn Sảng Tới Chơi. Đang thực hiện audio 2,211 10/04/2024
Chương 3582 - Đề Phòng Lẫn Nhau. Đang thực hiện audio 9,515 10/04/2024
Chương 3583 - Cò Kè Mặc Cả. Đang thực hiện audio 8,637 10/04/2024
Chương 3584 - Hàn Sảng Nhận Thua. Đang thực hiện audio 6,344 10/04/2024
Chương 3585 - Hoài Niệm Thiên Đế. Đang thực hiện audio 9,161 10/04/2024
Chương 3586 - Nghe Rợn Cả Người. Đang thực hiện audio 10,066 10/04/2024
Chương 3587 - Mục Tiêu Nhất Trí. Đang thực hiện audio 9,928 10/04/2024
Chương 3588 - Thần Vương Hoài Nghi. Đang thực hiện audio 2,510 10/04/2024
Chương 3589 - Thần Vương Triệu Kiến. Đang thực hiện audio 5,073 10/04/2024
Chương 3590 - Một Khỏa Hạt Giống. Đang thực hiện audio 6,668 10/04/2024
Chương 3591 - Một Bước Ngắn. Đang thực hiện audio 8,972 10/04/2024
Chương 3592 - Đến Thiên Trì Bí Cảnh. Đang thực hiện audio 359 10/04/2024
Chương 3593 - Trước Giờ Xuất Phát. Đang thực hiện audio 7,397 10/04/2024
Chương 3594 - Thái Uyên Thiên Cung. Đang thực hiện audio 7,069 10/04/2024
Chương 3595 - Ngũ Đại Thần Vương Cùng Nhau Khuyên Bảo. Đang thực hiện audio 8,305 10/04/2024
Chương 3596 - Ngang Hàng Nói Chuyện. Đang thực hiện audio 1,108 10/04/2024
Chương 3597 - Thịnh Hội Mở Ra. Đang thực hiện audio 8,279 10/04/2024
Chương 3598 - Chương 3597<: Br/> Đang thực hiện audio 9,561 10/04/2024
Chương 3599 - Đấu Võ Mồm. Đang thực hiện audio 117 10/04/2024
Chương 3600 - Đối Chọi Gay Gắt. Đang thực hiện audio 3,789 10/04/2024
Chương 3601 - Chân Tướng Phơi Bày. Đang thực hiện audio 1,966 10/04/2024
Chương 3602 - Thiên Đạo Thái Uyên Lệnh. Đang thực hiện audio 9,007 10/04/2024
Chương 3603 - Thái Uyên Thiên Đế. Đang thực hiện audio 8,062 10/04/2024
Chương 3604 - Độc Thủ Chính Thức. Đang thực hiện audio 8,473 10/04/2024
Chương 3605 - Kính Hoa Đại Thế Giới. Đang thực hiện audio 6,469 10/04/2024
Chương 3606 - Điên Cuồng. Đang thực hiện audio 4,506 10/04/2024
Chương 3607 - Thái Uyên Thiên Đế Tràn Ngập Nguy Cơ. Đang thực hiện audio 5,650 10/04/2024
Chương 3608 - Kính Hoa Thủy Nguyệt Công Dã Tràng. Đang thực hiện audio 737 10/04/2024
Chương 3609 - Chí Ở Bốn Phương. Đang thực hiện audio 86 10/04/2024
Chương 3610 - Chương 3609<: Br/> Đang thực hiện audio 3,430 10/04/2024
Chương 3611 - Phản Hồi Thần Uyên Đại Lục. Đang thực hiện audio 7,276 10/04/2024
Chương 3612 - Đại Thế Giới Truyền Thuyết. Đang thực hiện audio 8,207 10/04/2024